Stämmoprotokoll

2,664 views
2,543 views

Published on

Protokoll från partistämman i Örebro Maj 2009

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,664
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Stämmoprotokoll

 1. 1. 1 BESLUTSPROTOKOLL Protokoll fört vid ordinarie partistämma med Centerpartiet i Conventum, Örebro, den 7 – 10 maj 2009. §1 Välkommen Delar av riksdagskören framför ”Du gamla, Du fria”. Partiordförande Maud Olofsson höll anförande. §2 Stämmans öppnande Partiordförande Maud Olofsson hälsade inbjudna gäster, stämmoombud, media samt övriga intresserade välkomna och förklarade 2009 års partistämma med Centerpartiet öppnad. §3 Val av stämmopresidium Valberedningens ordförande Stefan Tornberg, Luleå, föredrog valberedningens förslag till stämmopresidium. (Bil.5) BESLUT Stämman beslutade att till ordförande för stämman välja Anders Lycketeg, Hallsberg. Till vice ordföranden valdes Kristin Oretorp, Getinge, Henrik Lander, Molkom, Ann-Mari Nilsson, Jönköping samt Nils-Erik Falk, Alfta. Till föredragande sekreterare valdes Karin Sjöholm, Håkan Granlund, Karin Andersson och Lisa Bortmyhr. Till protokollsekreterare valdes Marianne Magnusson, Jesper Overeem, Anne Lennartsson och Fredrik Jöngren. §4 Val av justerare Valberedningens ordförande Stefan Tornberg, Luleå, föredrog valberedningens förslag till justerare. (Bil. 5) BESLUT Stämman beslutade att till justerare välja Gunilla Druve Jansson, Skara, samt Lars-Erik Nordin, Söråker. §5 Val av rösträknare Valberedningens ordförande Stefan Tornberg, Luleå, föredrog valberedningens förslag till rösträknare. (Bil. 5) BESLUT
 2. 2. 2 Stämman beslutade att till rösträknare välja Michael Cornell, Ödeshög, Kristina Bäckström, Arvidsjaur, Torbjörn Raimosson, Örkelljunga, Helen Törnqvist, Bromma, Thorsten Åhstrand, Ockelbo, samt Britt-Louise Berndtsson, Tingsryd. §6 Val av redaktionskommitté Valberedningens ordförande Stefan Tornberg, Luleå, föredrog valberedningens förslag till redaktionskommitté. (Bil. 5) BESLUT Stämman beslutade att till redaktionskommitté välja Maud Olofsson, Lars Weinehall, Anders Flanking samt stämmans ordförande för respektive ärende samt stämmokommittéordförande för respektive område. §7 Ajournering Stämman beslutade att ajournera förhandlingarna för kommittéarbete. §8 Återupptagande Stämman beslutade att återuppta förhandlingarna. §9 Upprop Fastställande av röstlängd (Bil 4) BESLUT Stämman beslutade att den avprickade röstlängden skall gälla. § 10 Godkännande av kallelsen (Bil.1) Partisekreterare Anders Flanking redogjorde för hur kallelsen till partistämman skickats ut. BESLUT Stämman beslutade att godkänna kallelsen till 2009 års partistämma. § 11 Fastställande av stämmoordning och föredragningslista (Bil. 2) Partisekreterare Anders Flanking redogjorde för partistyrelsens förslag till stämmoordning och föredragningslista. BESLUT Stämman beslutade att fastställa stämmoordning och föredragningslista. § 12
 3. 3. 3 Fastställande av debattregler (Bil. 3) Partisekreterare Anders Flanking redogjorde för partistyrelsens förslag till debattregler. BESLUT Stämman beslutade att fastställa debattreglerna. § 13 Årsberättelse och Ekonomisk berättelse för 2007 och 2008 (Bil. 6) Partisekreterare Anders Flanking föredrog årsberättelsen och ekonomisk berättelse för 2007 och 2008. BESLUT Stämman beslutade att med godkännande lägga årsberättelsen för 2007 och 2008 samt ekonomisk berättelse för 2007 och 2008 till handlingarna. § 14 Revisorernas berättelse (Bil. 6) Rune Pettersson föredrog revisorernas berättelse. BESLUT Stämman beslutade att godkänna revisorernas berättelse för 2007 och 2008. § 15 Fråga om ansvarsfrihet för partistyrelsen BESLUT Stämman beslutade, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja partistyrelsen ansvarsfrihet för 2007 och 2008 års räkenskaper och förvaltning. § 16 Sammanträdesersättning för partistyrelse mfl. (Bil. 5) Valberedningens ordförande Stefan Tornberg, Luleå, föredrog valberedningens förslag till reseersättning, arvoden och traktamenten till partistyrelse, revisorer, ledamöter i kommittéer och utredningar och annan representation beslutad av partistämman, förtroenderåd, partistyrelse eller verkställande utskott. BESLUT Stämman beslutade att bifalla valberedningens förslag. § 17 Stämman behandlade Område 10 Stadgar, Uppdrag 2010
 4. 4. 4 Motioner nr 1001-1018 (återfinns i bil.7) Partistyrelsens yttrande (återfinns i bil.8) Stämmokommitté nr 10 har tillstyrkt partistyrelsens yttrande och hemställan med ändringar enligt (Bil.9:10). Kommittéordförande Inger Fredriksson, Södermanland, föredrog kommitténs förslag. I debatten om stadgarna deltog: Kerstin Lundgren, Stockholms län, Dick Larsson, Stockholms län, Lars Weinehall, PS, Stefan Tornberg, Norrbotten, Oscar Fredriksson, Stockholms stad, Fredrik Bojerud, Stockholms stad, Pontus Löfstrand, samt Stockholms stad, Inger Fredriksson, Södermanland. Yrkanden: Kerstin Lundgren yrkade att genomgående ändra den rådgivande medlemsomröstningen. BESLUT Stämman beslutade att enhälligt bifalla stämmokommitténs förslag och hemställan ang stadgar. I debatten om Uppdrag 2010/Den mest engagerande organisationen deltog: Pia Tingvall, Östergötland, Stefan Tornberg, Norrbotten, Ludwig Brogård, Stockholms län, Lars-Håkan Halldin, Jönköping, Lars-Ivar Ericson, Skåne, Johan Wouters, Stockholms län, Stefan Lundkvist, Ångermanland, Carita Wallman Larsson, Stockholms län, Pontus Löfstrand, Stockholms stad, Hans Mårtensson, Västerbotten, Annika Zschau, Västerbotten, Rose-Marie Stenman, Bohuslän, Ingrid Gustafsson, Bohuslän, Fredrik Bojerud, Stockholms stad, Lars Weinehall, PS, Irene Karlsson, Skaraborg, Birgitta Josefson Hultgren, Skåne, Fredrick Federley, Stockholms stad, Mattias Andersson, Stockholms län, Bassem Nasr, Skåne, Anders Åkesson, PS, Karin Örjes, Dalarna, Mats Brännström, Göteborg, Anders Agnemar, Östergötland, Magnus Andersson, CUF, samt Inger Fredriksson, Södermanland. Yrkanden: Ludwig Brogård yrkade om nya punkter 3: ”verkar för en total avpolitisering av Svenska kyrkan.”, samt ”slå fast att Centerpartiet efter 2009 års kyrkoval inte ställer upp i val till några religiösa samfunds styrande organ.”. Lars Weinehall yrkade att partistämman uppdrager åt partistyrelsen att göra en översyn beträffande Centerpartiets engagemang i kommande kyrkoval. Stefan Lundkvist yrkade att p 3:3 ”inte under några omständigheter sitta i en regering tillsammans med främlingsfientliga partier, eller i en regering som stöds av sådana partier” stryks. Rose-Marie Stenman yrkade att ta bort sista delen av punkten 3:3. BESLUT
 5. 5. 5 Stämman beslutade bifalla stämmokommitténs förslag och hemställan ang Uppdrag 2010/Den mest engagerande organisationen samt yrkanden från: Lars Weinehall. RESERVATIONER Till förmån för Ludwig Brobergs yrkande reserverade sig: Ludwig Broberg, Stockholms län, Johan Magnusson, Stockholms län, Ingrid Lundvist, Stockholms län, Petra Björk, Stockholms stad, Fredrik Bojerud, Stockholms stad samt Petri Salonen, Stockholms län. Rose-Marie Stenman, Bohuslän, reserverade sig till förmån för sitt yrkande. Kjell-Arne Ottosson, Värmland, reserverade sig till förmån för den första att-satsen i motion 1014. § 18 Stämman behandlade Område 4 Program: Förnyad välfärd Motioner nr 401-430 (återfinns i bil.7) Partistyrelsens yttrande (återfinns i bil.8) Stämmokommitté nr 4 har tillstyrkt partistyrelsens yttrande och hemställan med ändringar enligt (Bil. 9:4) Inledningsanförande av partisekreterare Anders Flanking. Kommittéordförande Lena Reiyer Ingman, föredrog kommitténs förslag. I debatten deltog: Kenneth Johansson, Dalarna, Sofia Larsen, PS, Ann-Christine Simonsson, Sjuhärad, Bogna Wojtkiewicz Adolfsson, Jämtland, Solveig Zander, Uppsala, Lars-Håkan Halldin, Jönköping, Christian Bjelk, Kronoberg, Anders Åkesson, PS, Christer Jonsson, Kalmar, Magnus Andersson, CUF, Helen Törnqvist, Stockholms stad, Anne Sörqvist, N Älvsborg, Johan Knutsson, Östergötland, Claes Västerteg, PS, Bassem Nasr, Skåne, Katarina Erlingsson, PS, Oscar Fredriksson, Stockholms stad, Gunhild Wallin, Örebro, Fredrick Federley, Stockholms stad, Stina Bengtsson, Stockholms stad, Stefan Hanna, Uppsala, Johan Wouters, Stockholms län, Veronica Wernersson, Gävleborg, Gunnel Wallin, Skåne, Christina Rörvall-Dahlberg, Bohuslän, Marie Wickberg, CUF, Kerstin Rosenkvist, Västmanland, Eva Rydén, Bohuslän, Marie Wilén, Uppsala, Johan Pettersson, CUF, Maria Kornevik Jakobsson, Bohuslän, Stefan Lundkvist, Ångermanland, Jan Larsson, Skaraborg, Bengt-Göran Fransson, Jönköping, Pia- Maria Johansson, Örebro, Gustav Andersson, Stockholms stad, Stigert Pettersson, Halland, Rikard Linde, Stockholms stad, Per Persson, Göteborg, Mattias Andersson, Skåne, Carita Wallman Larsson, Stockholms län, Henrik Oretorp, Halland, Kerstin Lundgren, Stockholms län, Barbro Larsson, Västmanland, Karola Svensson, Skaraborg, Gunilla Andrén, Värmland, Inga Arnell Lindgren, Östergötland, Annika Krispinsson, Uppsala, Muharrem Demirok, PS, Stefan Tornberg, Norrbotten, Elisabeth Svensson, CUF, Lars Thomsson, PS, Ann
 6. 6. 6 Mörnebrandt Sturesson, Skåne, Petronella Petersson, Blekinge, Jesper Overeem, Gävleborg, Karin Ericsson, Uppsala, Helena Lindahl, Västerbotten, Ilan Sadé, Skåne, Britt-Louise Berndtsson, Kronoberg, Henrik Björkman, Gävleborg, Susanne Andersson, Skaraborg, Sirpa Åhr, Uppsala, Hanna Isaksson, Värmland, Petra Björk, Stockholms stad, Erika Bäckström, Västerbotten, Thomas Haraldsson, Kronoberg, Ulrika Carlsson, Skaraborg, Angelica Karlsson, Kronoberg, Gösta Gustavsson, Östergötland, Erik Hultin, Ångermanland, Aphram Melki, Stockholms län, Lotti Jilsmo, Kalmar, Christine Chambay, PS, samt Ingrid Gustafsson, Bohuslän. Yrkanden: (sid – kommitténs protokoll) Sid 2 Maria Kornevik Jakobsson yrkar på ny punkt ”Forska på förskolan – Trots sin stolta forskartradition har Sverige inte gjort någon uppföljande studie på förskolan”. Sid 3 Eva Rydén yrkade på tillägg under rubriken Trygga barn ger modiga vuxna – med ”…. en välfungerande förskola och skola …”. Bogna Wojtkiewicz Adolfsson yrkade om tillägg av ”Centerpartiet värnar de grundläggande demokratiska värderingarna och vill därmed att samhällskunskap i den nya gymnasieskolan ska få stärkt position som kärnämne. Vi vill att samhällskunskap innefattar en obligatorisk, praktisk inlärning i demokrati som tex besök i fullmäktige samt andra samhällsfunktioner.” Sid 4 Rikard Linde yrkade om tillägg med ny mening mellan … ”tasigförsamhet” och Kunskaper… med ”Det är viktigt för samhället att medborgare har förmåga att själva bestämma över sina liv. Att kunna formulera mål och planer, inte bara ta emot och följa direktiv. Stefan Lundkvist yrkar att meningen Den nya betygsskalan som kommer att införas i år 6 – byts ut mot ”En ny betygsskala införs i år 1.” Sid 5 Elisabeth Svensson yrkade att i den första punkten under Spetsutbildningar på grundskolan tas bort försöksverksamhet och att punkten blir ”Att det införs spetsutbildningar i grundskolan motsvarande det som har införts vid gymnasieskolan.” Pia-Maria Johansson yrkade om ny punkt ”Att tidiga insatser i skolan ska prioriteras genom tex mindre klasser i de lägre årskurserna, samt att skolans kunskapsuppdrag stärks.” Rikard Linde yrkar om ny punkt ”Att elevens förmåga till självbestämmande lyfts fram i skolans styrdokument.” Christian Bjelk yrkade att hela stycket Spetsutbildningar på grunskolan skall strykas. Anders Åkesson yrkade att första punkten ”att det införs en försöksverksamhet …” stryks.
 7. 7. 7 Sid 8 Kerstin Rosenkvist yrkade om punkt ”Att återinföra i skollagen att elever ska ha tillgång till skolkurator/beteendevetare eller psykologer”. Sid 9 Johan Knutsson yrkade att i den första punkten stryker ”anpassat efter elevens ålder och mognad.” Sid 10 Anne Sörqvist yrkade att sista menigen i stycket Ökad decentralisering av skolpolitiken skall ändras till ”… är att införa självstyrande skolor”, samt att resten av meningen stryks. Helen Törnqvist yrkade att andra punkten skall ändras till ”Att det skall vara möjligt att införa lokala skolstyrelser.” Henrik Oretorp yrkade bifall till reservationen om självstyrande skolor. Sid 11 Stigert Pettersson yrkade bifall till sin reservation: ”Se över hur det kommunala inflytandet kan ökas.” Helen Törnqvist yrkade om en ny punkt ”Att det ska vara möjligt för kommuner att göra varje skola till en egen turordningskrets.” Sid 12 Elisabeth Svensson yrkade att göra den första punkten till två punkter: ”Att det införs en flexibel skolstart”, samt ”Att det införs en flexibel skolgång med riktlinjer för en tioårig grundskola.” Bassem Nasr yrkade att andra punkten ändras till ”Att skolan ska ha en tydlig och välpreciserad målstyrning för att säkerställa kunskapsnivån hos varje enskild elev.” Susanne Andersson yrkade på ändring till skrivningen under rubriken En skola för arbetsliv i en globaliserad värld – med ”Skolans kontakter med näringsliv och arbetsliv ska vara en naturlig del i skolans verksamhet. Och eleverna ska tidigt redan i förskolan ha kontakter med arbetsliv och företag.” Henrik Oretorp yrkade bifall till partistyrelsens skrivning under rubriken En skola för arbetsliv i en globaliserad värld – med ”Och eleverna ska tidigt, redan i grundskolan, få möjlighet till kontakter med arbetsliv och företag.” Sid 13 Rikard Linde yrkade om ändring i texten under rubriken Skolan en del av världen med – ”Vi behöver se datorer, mobiler och den nya tekniken som en möjlighet till ökad öppenhet och samarbete, snarare än ett problem i undervisningen.”
 8. 8. 8 Sofia Larsen yrkade bifall till sin reservation att stryka meningen ”Dock skall det vara möjligt att erhålla meritpoäng för språk utan att detta språk lästs under grundskolan”. Ilan Sadé yrkade om att ersätta stycket och rutan om modersmålsundervisningen med följande: ”Betydande modersmålsundervisning önskar Centerpartiet att dess nytta och existensberättigande förutsättningslöst skall utredas.” Stigert Pettersson yrkade på att stryka tillägget i den första punkten ” där gränsen på fem elever för att erbjuda modersmålsundervisning tas bort.” Sid 14 Rikard Linde yrkade om tillägg av punkt ”Att elever och lärare har tillgång till samarbetsverktyg på Internet.” Sid 15 Gunhild Wallin yrkade bifall till sin reservation att den sista punkten ändras till ”De öppna jämförelserna behöver utvecklas för att vara jämförbara och täcka fler områden inom vården.” Sid 15-16 Sirpa Åhr yrkade att uppdra till partistyrelsen att vidare utreda och utveckla följande frågor kring vårdval Europa: Patientens rätt i Europa. Vårdkostnader tex vård i Sverige där Landstinget själv ska bära dessa kostnader. En finansiering kring fritt vårdval. Sid 16-17 Katarina Erlingsson, Gunhild Wallin, Britt-Louise Berndtsson, Maria Kornevik Jakobsson, Magnus Andersson, Oscar Fredriksson, Kerstin Lundgren och Aphram Melki yrkade bifall till reservationen med bifall till partistyrelsens skrivning ang vård av gömda/papperslösa. Gunhild Wallin yrkade om ny punkt ” - papperslösa och gömda ska ha rätt till vård på motsvarande villkor som övriga befolkningen” Petronella Petersson yrkade att ändra i p 5 om högst 120 dagar till 90 dagar. Barbro Larsson yrkade om definition av planerad vård och specialistvård till: ”Planerad vård = besök/behandling/operation som är bestämd mellan patient och utförare”, samt ”Specialistvård = vård som ges av någon med specialistkompetens, kan vara besök/operation/ behandling.” Sid 18 Stefan Hanna yrkade på ny punkt under rubriken Vård i livets slutskede – ”Upprätta en nationell strategi och handlingsplan för att hantera de utmaningar som den allt åldrande befolkningen har på hälso- och sjukvårdssystemet.” Johan Wouters yrkade på ny punkt under rubriken Vård i livets slutskede – ”Studera relevanta utländska lagstiftningar inom eutanasiområdet och med ledning av detta utforma ett förslag.”
 9. 9. 9 Sid 19 Bengt-Göran Fransson yrkade om under (sid 33, rd 963 framåt) med tillägg på rad 3 efter myndighet. ”Försäkringskassan skall inte missgynna deltidsarbete.” Sid 20 Christina Rörvall-Dahlberg yrkade om nya punkter under rubriken Ekonomisk trygghet vid sjukdom och föräldraskap – med ”Kontinuerligt utvärdera hur beslutet påverkar den enskilde”, samt att partistyrelsen får i uppdrag att ”se till att problemen löses för dem som fått orimliga bedömningar i dagsläget.” Marie Wickberg yrkar om tillägg under rubriken Tid till familjeliv och arbetsliv – ”Det skeva uttaget av föräldraförsäkringen leder till ojämställdhet i arbetslivet och cementerar gamla könsroller. Centerpartiet förespråkar därför en modell där föräldraförsäkringen delas i tre delar. Två delar ges till respektive vårdnadshavare. Den tredje delen står vårdnadshavarna fritt att fördela.” Karola Svensson yrkar bifall till sin reservation som gäller att ta bort punkten om att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska betraktas som en diskrimineringsgrund och omfattas av diskrimineringslagstiftningen. BESLUT Stämman beslutade att bifalla stämmokommitténs förslag och hemställan samt yrkanden från: Sid 3: Eva Rydén Sid 5: Elisabeth Svensson Sid 9: Johan Knutsson Sid 11: Helen Törnqvist Sid 12: Elisabeth Svensson Sid 12: Henrik Oretorp Sid 16-17: Katarina Erlingsson med flera Sid 16-17: Gunhild Wallin efter votering med rösträkning 171-170 röster RESERVATIONER Sid 5: Christer Jonsson, Kalmar, Anders Åkesson, PS, Lars Thomsson, PS, Lotti Jilsmo, Kalmar, Thomas Haraldsson, Kronoberg, Christian Bjelk, Kronoberg, Lisbeth Karlsson, Skaraborg, till förmån för Christer Jonssons reservation i kommittén ang försöksverksamhet för spetsutbilding i grundskolan. Sid 10: Christina Rörvall-Dahlberg, Bohuslän, Dan Wikenstedt, Bohuslän, Inga Göransson, Bohuslän, Henrik Oretorp, Halland, Eva Christiansson, Halland, Stigert Pettersson, Halland, Harald Lagerstedt, Halland, till förmån för reservationen i partistyrelsen ang självstyrande skolor. Christer Jonsson, Ulla Westberg, Ulrika Lind, Göran Erntsson, Gunilla Aronsson, Ingemar Svanström, Ann-Christin Fredriksson, Roland Åkesson, Gerd Åstrand, Christina Davidsson,
 10. 10. 10 Magnus Larsson, Eva-Kristina Berg, Ewa Engdahl, Anette Rogö, Karin Helmersson, Göran Backrot, Per-Inge Pettersson, Eva-Lena Fungmark, Ewy Jonsson, Annika Olsson, Lisbeth Lennartsson, Johan Eliasson och Lotti Jilsmo från Kalmar, Anders Åkesson, PS, Lars Thomsson, PS samt Thomas Haraldsson, Kronoberg, till förmån för Christer Jonssons mfl reservation ang självstyrande skolor. Helen Törnqvist, Stockholms stad, till förmån för sitt yrkande att Det skall vara möjligt att införa lokala skolstyrelser. Sid 12 Paula Bäckman, Skaraborg, till förmån för kommitténs förslag att elever redan i förskolan ska få möjlighet till kontakter med arbetsliv och företag. Sid 13 Henrik Lindgren, Östergötland, Göran Karlsson, Östergötland, till förmån för partistyrelsens skrivning om modersmålsundervisning. Christine Chambay, PS, till förmån för Ilan Sadés förslag ang modersmålsundervisningen. Karola Svensson, Skaraborg, Henrik Lindgren, Östergötland, Göran Karlsson, Östergötland, till förmån för avslag på första punkten i rutan. Christina Rörvall-Dahlberg, Bohuslän, Inga Göransson, Bohuslän, Maria Kornevik Jakobsson, Bohuslän, Dan Wikenstedt, Bohuslän, till förmån för Christinas yrkande. Sid 15 Anders Hammarqvist, Södermanland, till förmån för motion 417 om nackskadades möjlighet att söka vård i EU. Sid 16-17 Fredrick Federley, Stockholms stad, Claes Västerteg, PS, Annie Johansson, Jönköping, Johan Linander, Skåne, Karin Nilsson, Kronoberg, Håkan Larsson, Jämtland, Thomas Andersson, Jämtland, Cristine Persson, Jämtland, Ann-Christin Alexius, Jämtland, Bogna Wojtkiewicz Adolfsson, Jämtland, Mikael Westin, Jämtland, Jan Danielsson, Jämtland, Linnea Svensson, Jämtland, Staffan Albinsson, N Älvsborg, Anne Sörqvist, N Älvsborg, Ann-Marie Jacobsson, N Älvsborg, Jörgen Andersson, N Älvsborg, Ingvar Ringhage, N Älvsborg, Margaretha Yngvesson, N Älvsborg, Bengt Johansson, Östergötland, Anna Johansson, Kronoberg, Malin Johansson, Kronoberg, Angelica Carlsson, Kronoberg, till förmån för kommitténs förslag. Sid 20 Marie Wickberg, CUF, Thomas Haraldsson, Kronoberg, Stefan Lundkvist, Ångermanland, Maria Carlsson, CUF, Maud Kvarnäng, CK, Anki Elken, CK, samt Sirpa Åhr, CK, till förmån för Marie Wickbergs förslag om tredelad föräldraförsäkring. § 19 Ajournering
 11. 11. 11 Stämman beslutade att ajournera förhandlingarna för dagen. § 20 Återupptagande Stämman beslutade att återuppta förhandlingarna fredag 8 maj. § 21 Stämman behandlade Område 1 Program: Eko-effektiv ekonomi Motioner nr 101-108 (återfinns i bil.7) Partistyrelsens yttrande (återfinns i bil.8) Stämmokommitté nr 1 har tillstyrkt partistyrelsens yttrande och hemställan med ändringar enligt (Bil.9:1) Inledning av Statssekreterare Ola Alterå. Kommittéordförande Roland Åkesson, Kalmar, föredrog kommitténs förslag. I debatten deltog: Fredrick Federley, Stockholms stad, Hans Lindqvist, Stockholms län, Maria Kristoffersson, Västerbotten, Johan Magnusson, Stockholms län, Björn Brink, Gävleborg, Roger Tiefensee, Södermanland, Håkan Larsson, Jämtland, Ilan Sadé, Skåne, Magnus Andersson, CUF, Lars Carlsson, Stockholms län. § 22 Ordningsfråga Inger Raaby, Västerbotten, yrkade att stämmoprotokollet skall visas på skärmen, så att alla kan se vad man talar om. BESLUT Stämman beslutade att avslå förslaget. § 23 Forsatt behandling av område 1 I den fortsatta debatten deltog: Johan Pettersson, CUF, Dick Larsson, Stockholms län, Mats Häggner, N Älvsborg, Gösta Gustavsson, Östergötland, Rikard Nordin, Jönköping, Kerstin Lundgren, Stockholms län, Sofia Larsen, PS, Jörgen Johansson, Västmanland, Gun Rehnman, Västerbotten, Carita Wallman Larsson, Stockholms län, Pontus Löfstrand, Stockholms stad, Sirpa Åhr, CK, Jan Larsson, Skaraborg, Ingrid Lundqvist, Stockholms län, Staffan Danielsson, Östergötland, Magnus Larsson, Kalmar, Johan Wouters, Stockolms län, Gunilla Hjelm, Jönköping, Sven Sunesson, Kronoberg, Ulf Eriksson, Skaraborg, Lotta Jonsson, Södermanland, Stefan Lundkvist, Ångermanland, Ludwig Brogård, Stockholms län, Magnus Larsson, Blekinge, Petronella Petersson, Blekinge, Gunilla Druve Jansson, Skaraborg, Torbjörn Egerhag, PS,
 12. 12. 12 Mikael Bengtsson, Kronoberg, Per Åsling, Jämtland, Mats Brännström, Göteborg samt Maud Olofsson, PS. Yrkanden: (sid – kommitténs protokoll) Sid 5 Mats Häggner yrkade om tillägg på stycke 3, efter ”och där statens bolag bör var föregångare”, med ”genom att inte använda rörliga ersättningar till ledande tjänstemän.” Sid 7-8 samt p 3 sid 9 Fredrick Federley, Kerstin Lundgren och Sirpa Åhr, yrkade att den utvärdering som föreslås internt om EMU, förutsätts ske så att möjlighet finns att genomföra en folkomröstning det tredje steget i EMU-samarbetet under nästa mandatperiod – senast i samband med valet 2014. Sid 9 Dick Larsson yrkade bifall till kommitténs förslag att stämman skall vara det organ som beslutar om inträde eller ej till EMU-projektet. Mats Brännström yrkade om en avkortning av EMU-debatten. Sid 14 Jan Larsson yrkade på ny punkt: ”Att den offentliga verksamheten, i dagens finansiella kris, liksom industrin försöker anpassa lönestrukturer som ett alternativ till uppsägningar.” Sid 16 Gösta Gustavsson yrkade om ändring av första punkten till: ”Att den sk finansieringsprincipen ska gälla. Dvs staten ansvarar ekonomiskt för sina beslut. Och att kommuner, landsting och regioner själva ska finansiera de uppgifter som de har makt att besluta över.” Sven Sunesson yrkade bifall till Gösta Gustavssons förslag. Sid 17 Gunilla Druve Jansson yrkade om ny punkt: ”Att företag ska kunna klaga hos konkurrensverket och föra en rättslig prövning när den offentliga sektorn bedriver en osund affärsverksamhet i konkurrens med arbetslivet.” Ilan Sadé yrkade att tredje punkten om konkurrensverkets talerätt utgår. Sid 23-24 Fredrick Federley yrkade bifall till Johan Magnussons och Johan Petterssons reservation i kommittén, som är densamma som Sofia Jarls och Magnus Anderssons reservation i PS, om bl a införa plattskatt. Sid 27 Sofia Larsen yrkade bifall till sin mfl reservation i PS-yttrande att ”ta bort orden breddas och i 2:a punkten, samt i motsvarande formulering i brödtexten i näst sista stycket.
 13. 13. 13 Maria Kristoffersson yrkade bifall till kommitténs förslag. BESLUT Stämman beslutade att bifalla stämmokommitténs förslag och hemställan samt yrkanden från: Sid 9: Dick Larsson Sid 16: Gösta Gustavsson och Sven Sunesson Sid 17: Gunilla Druve Jansson RESERVATIONER Sid 7-9: Kerstin Lundgren, Johan Magnusson och Ingrid Lundqvist, Stockholms län till förmån för reservationen i kommittén. Sid 9: Dick Larsson, Stockholms län till förmån för sitt förslag Sid 23-24: Kerstin Lundgren, Johan Magnusson, Ludwig Brogård och Ingrid Lundqvist, Stockholms län, till förmån för reservationen i kommittén om plattskatt. Johan Pettersson, Magnus Andersson, Elisabeth Svensson, Marie Wickberg och Hanna Wagenius, CUF, till förmån för reservationen i kommittén om plattskatt. § 24 Stämman behandlade Område 2 Program: Fler jobb och företag Motioner nr 201-233 (återfinns i bil. 7) Partistyrelsens yttrande (återfinns i bil.8) Stämmokommitté nr 2 har tillstyrkt partistyrelsens yttrande och hemställan med ändringar enligt (Bil. 9:2) Kommittéordförande Lars Nyborg, föredrog kommitténs förslag. I debatten deltog: Lennart Levi, Stockholms län, Magnus Andersson, CUF, Torbjörn Raimosson, Skåne, Michael Cornell, Östergötland, Torbjörn Egerhag, PS, Tage Larsson, Bohuslän, Anders Ahlgren, Dalarna, Marianne Avelin, Västmanland, Mats Dahlström, Dalarna, Claes Västerteg, PS, Bo Carlsson, N Älvsborg, Ola Persson, Värmland, Veronica Wernersson, Gävleborg, Lars Thomsson, PS, Bo Hagström, Skaraborg, Karin Ånöstam, Gävleborg, Leif Andersson, Skaraborg, Gunilla Hjelm, Jönköping, Helen Törnqvist, Stockholms stad, Christer Jonsson, Kalmar, Ulf Ottosson, Norrbotten, Roland Åkesson, Kalmar, Annie Johansson, Jönköping, Kent Folkesson, Skaraborg, Berit Jansson, Stockholms län, Christer Eriksson, Västmanland, Erik A Eriksson, Värmland, Bengt-Erik Eriksson, Gävleborg, Karin Eriksson, Uppsala, Annika Qarlsson, CK, Lisbeth Karlsson, Skaraborg, Ulrika Månsson, Halland, Petronella Petersson, Blekinge, Thomas Olsson, Värmland, Christer Laurell, Skåne, Muharrem Demirok, PS, Erika Bäckström, Västerbotten, Bengt Hansson, Stockholms län, Stefan Hanna, Uppsala, Marit Ragnarsson, Dalarna, Peter Helander, Dalarna, Stefan Nypelius, Gotland, Roger Tiefensee, Sörmland, Kristina Bäckström, Norrbotten, Lars Nyborg, Värmland, Joel Falk, Örebro, Sonja Rundgren, Jönköping, Bengt Johansson, Östergötland, Karola Svensson, Skaraborg, Aphram Melki, Stockholms län, Oscar Fredriksson, Stockholms stad, Inga-Lill
 14. 14. 14 Andersson, Örebro, Staffan Danielsson, Östergötland, Fredrick Federley, Stockholms stad, Karin Nilsson, Kronoberg, Daniel Danielsson, Jämtland, Dick Larsson, Stockholms län, Maria Kornevik Jakobsson, Bohuslän, Andreas Carlgren, Stockholms stad, Petra Björk, Stockholms stad, Ilan Sadé, Skåne, Stefan Björnmalm, Sörmland, Sofia Larsen, PS, Daniel Bäckström, Värmland, Björn Larsson, Gotland, Pia-Maria Johansson, Örebro, Gunnar Hörnlund, Västerbotten, Roger Andersson, Uppsala, Johan Wouters, Stockholms län, Lotti Jilsmo, Kalmar, Anders Lycketeg, Örebro, Marie Wickberg, CUF, Johan Pettersson, CUF, Hanna Wagenius, CUF, Kjell-Arne Ottosson, Värmland, Mats Brännström, Göteborg, Eskil Erlandsson, Kronoberg, Christina Bröms, Dalarna, Pontus Löfstrand, Stockholms stad, samt Bo Hagström, Skaraborg. Yrkanden: (sid – kommitténs protokoll) Sid 2 Magnus Andersson yrkade på ny punkt ”Avskaffa LAS till förmån för att låta arbetsmarknadens parter avgöra innehåll i avtal.” Lisbeth Karlsson yrkade att p.1:6 strykes till förmån för ”Att LAS skall omarbetas att företag med 1-9 anställda helt undantas från reglerna om turordning.” Magnus Andersson yrkade - om tillägg av p.1:9 med ”Öppna möjligheten för de arbetstagare som så önskar att teckna individuella avtal istället för kollektivavtal.”, - samt ny p. 1:10 med ”Reformera förtroendemannalagen i syfte att varje part på arbetsmarknaden ska bära sina egna kostnader för sitt arbete.” Roger Andersson yrkade på ny punkt med ”Snarast avskaffa 75-dagarsspärren i a-kassan vad gäller deltidsarbete/deltidsarbetslöshet.” Sid 3 Torbjörn Egerhag yrkade att i p.2:1 ”varav ungefär en tredjedel bör förläggas till landsbygden” strykes. Joel Falk yrkade på att stryka punkterna 2:1 – 2:3. Sid 4 Sofia Larsen yrkade att i p.2:16 ”minst 4 timmar per dag” strykes. Stefan Hanna yrkade om ändring av p.2:16 till att efter Stimulera lokal verksamhet … lägga till ”att inom 60 dagar”. Magnus Andersson yrkade om tillägg av punkt med ”Införa ett grundtrygghetssystem med lika ersättning för alla som står utanför arbetsmarknaden.” Bengt Johansson yrkade om att stryka p.3:1 om en allmän arbetslöshetsförsäkring. Sid 5
 15. 15. 15 Ulrika Månsson yrkade - om ny punkt efter 3:3 med ”Införa en jobb-bonus till framgångsrika arbetsförmedlare.” - på ny punkt med ”Införa certifiering och ranking för arbetsförmedlare som får ta över arbetsförmedlingens uppdrag mot en ersättning av staten.” Lars Thomsson yrkade att p. 3:10 ändras till ”Gränsen för bisyssla höjs för deltidsbrandmän.” Annika Qarlsson yrkade - att stryka p.3:9 till förmån för ”Alla ska ha rätt att välja heltid.” - på tillägg till p. 3:12 efter ….statliga kommunala, landstingsägda som börsnoterade bolag år 2020. Gunnar Hörnlund yrkade på ändring av p. 3:11 till ”Nya arbetsmarknader skapas och större valfrihet ges mellan olika utförare.” Sofia Larsen yrkade att p.3:13 ang frivilliga jämställdhetskontrakt strykes. Sid 6 Michael Cornell yrkade på tillägg av punkt efter p.4:4 som är bifall till reservationen ” att samordna det regionala stödet för näringslivsinsatser på regional nivå till regioner/ samverkansorgan, så att länstyrelserna istället ägnar sig åt uppföljning och utvärdering av verksamheten.” Anders Lycketeg yrkade om ny punkt efter p.4:4 med ”Centerpartiet vill göra en översyn av lagstiftning som behövs för att inga särintressen ska kunna hindra upphandling och genomförande av tjänster för enmansföretag.” Ulf Ottosson yrkade om ny punkt efter p.4:4 med ”Att ta bort resegarantin för företag som har en omsättning under 1milj kr.” Sid 7 Karin Ericsson yrkade på ändring av p.4:10 till ”Införa en nystartscheck till företagande inom välfärdsområdet som kan användas till support, rådgivning och uppstart av företag. Dessa skapar nya möjligheter för anställda inom offentlig sektor, dvs. flera alternativa leverantörer inom skattefinansierad verksamhet.” Helen Törnqvist yrkade - avslag på p.4:15 ang småföretagens kreditförsörjning. - Att p.4:20 ändras till ”Att avveckla Almi till förmån för starta-eget-checkar som ska kunna erhållas från 18 år.” - På en ny punkt efter 4:20 med ”Att föra en dialog med bankerna om vikten av att underlätta för företagare.” - Ny ny punkt efter 4:20 med ”Att följa upp och uppmuntra utvecklingen av islamiska banker och lokala kreditgarantiföreningar.”
 16. 16. 16 - Ny punkt efter 4:20 med ”Att underlätta för privat kapitalbildning genom att införa ett icke-progressivt skattesystem.” Fredrick Federley yrkade avslag på p.4:16 ang regionala riskkapitalbolag. Christer Jonsson yrkade avslag på p.4:19 ang placeringsreglerna i AP-fonder. Sid 8 Roger Tiefensee yrkade om ändring av p.4:22 till ”Reformera 3:12 reglerna.” Daniel Danielsson yrkade att att-satsen 4:25 strykes till förmån för ”Att ett generellt högkostnadsskydd för företags sjuklönekostnader prövas.” Torbjörn Egerhag yrkade avslag på p.4:25 ang sjuklöneansvaret. Ilan Sadé yrkade avslag av p.4:27 ang reglerna om likvidation. Lars Thomsson yrkade att att-satsen 4:28 ändras till ”Förenkla hanteringen av ROT-avdragen för företagen genom att ställa tuffa krav på skatteverket om att ge snabba besked till företagen, samt att snabbt genomföra en utvärdering av de regler som gäller.” Oscar Fredriksson yrkade - på nya punkter efter p.4:28 med ”Att Centerpartiet skall bredda och fördjupa regelförenklingsarbetet i Sverige såväl som inom EU.” - samt ”att Centerpartiet skall verka för att införa ett tak för regelkostnader i Sverige såväl som inom EU.” Berit Jansson yrkade bifall till reservationen om ny punkt efter 4:28 med ”Att företag ska från bildandet betala en ökande andel av såväl sociala avgifter som bolagsskatt för att vara fullt betalande under verksamhetsår fem.” Aphram Melki yrkade bifall till reservationen om ny punkt efter 4:28 med ”Att små företag med 1-9 anställda ska ha möjlighet till en permanent lägre arbetsgivaravgift med upp till 5000 kr/månad.” Magnus Andersson yrkade på ny punkt efter p.4:28 med ”Att småföretagare ges möjlighet till en ”opt-out”-modell i trygghetssystemet för att ej behöva betala in dessa som de många gånger ändå inte kan utnyttja.” Sid 9 Anders Ahlgren yrkade om ändring av p.6:3 till ”Påskynda regionbildningen för att möjliggöra en stark lokal regional tillväxt.” Sid 10 Anders Ahlgren yrkade - Att p. 6:6 strykes samt föreslår nya punkter:
 17. 17. 17 - Att det statliga uttåget från landsbygden avbryts för att underordna sig den organisationsutredning som regeringen ska tillsätta. - Skapa en jämlik statlig service till landets invånare, anpassad till den nya regionindelningen och grundad på samordning av statens olika verksamheter samt ett utvecklat samarbete med den lokala kommunen. - Stimulera regional tillväxt genom att effektivisera och förbättra transportsystem och infrastruktur för kommunikation och informationsutbyte. Lars Thomsson yrkade om tillägg efter p. 6:7 med ”Att arbetet med en landsbygdssäkrad politik ska ledas gemensamt av Närings- och Jordbruksdepartementen i enlighet med Landsbygdsstrategin – En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder.” Bo Carlsson yrkade om ändring av p 7:3 till ”Att de gröna näringarna kompenseras för höjda energi- och miljöskatter. Förslagen på detta kommer hösten 2009.” Lotti Jilsmo yrkade att slutet i p.7:3 ”och/eller sänkta avgifter för handelsgödsel” strykes. Christer Laurell yrkade om tillägg av ny punkt efter p. 7:3 med ”Att en kontrollstation införs år 2013 för att säkerställa att jordbrukets konkurrenskraft inte hotas av skattehöjningen på diesel år 2015.” Christina Bröms yrkade avslag på p.7:8 ang gårdsförsäljning. Mats Brännström yrkade i p.7:8 på tillägg med ”… gårdsförsäljning av lokalproducerat vin, öl och …”. Karin Ånöstam yrkade om ny punkt efter p.7:8 med ”Att det svenska jordbrukets konkurrenskraft stärks.” Petronella Petersson yrkade om ny punkt efter p. 7:8 med ”Att man ska få försälja jordbruksfastighet med samma skatteregler som idag gäller vid villaförsäljning. Nämligen att om man köper ny fastighet/mark inom 2 år för samma eller högre belopp ska man slippa skatt på försäljningsbeloppet.” Thomas Ohlsson yrkade - på ny punkt efter 7:8 med ”Att stimulera och säkra en svensk livsmedelsproduktion.” - samt att p.7:9 ändras till ”Att EU verkar för att skyddstullar i världshandeln avvecklas.” - samt om ändring av p.7:10 till ”Att EU även i fortsättningen ska ha en jordbrukspolitik som säkrar tillgången på livsmedel i betraktande av en ökande befolkning i världen.” Erika Bäckström yrkade om ny punkt efter 7:8 med ”Att ett luftservitut skall ersätta luktservitut och att detta tillämpas i större utsträckning än idag.” Sid 11
 18. 18. 18 Lotti Jilsmo yrkade avslag på p.7:12 ang arealsstödet. Maria Kornevik Jakobsson yrkade ändring av p.8:2 till ”Att Centerpartiet verkar för ursprungsmärkning från producent till konsument.” Pia-Maria Johansson yrkade om ny punkt efter 8:6 med ”Vid upphandling ska hänsyn tas till varor och tjänsters totala kostnad i syfte att vara miljösmart.” Bengt Eriksson yrkade ändring av p.9:1 till ”Att svensk skogspolitik fortsatt ska vara en nationell angelägenhet samt anpassas till de frilevande viltarter nationen beslutar ska finnas i Sverige.” Sid 12 Marit Ragnarsson yrkade - avslag på p.10:2 och 10:3 och ersättas med ”Förvaltningsjakt ska beslutas regionalt utifrån nationella riktlinjer och regionala förvaltningsplaner, vilka tas fram i god dialog med alla berörda.” - samt att stryka p.10:5 ang Kalmarmodellen. Bengt Erik Eriksson yrkade på tillägg till p.10:2 med ”Att förvaltning av samtliga frilevande viltarter överlämnas på Länsstyrelsen utifrån lokalt folkligt inflytande samt regionala förutsättningar.” Christer Eriksson yrkade - på tillägg av ny punkt efter 10:2 med ”Att regionala toleransnivåer för rovdjursstammarnas storlek införs.” - samt tillägg med ”Att vargstammen fryses på nivån 20 föryngringar fördelade över hela landet.” Ola Persson yrkade på ny punkt under Jakt och Rovdjur med ”Att man med kraft driver frågan att få till stånd licensjakt på varg så att stammen kan hållas konstant på etappmålet 20 föryngringar jämnt fördelade över riket.” Tage Larsson yrkade om att jaktliga frågor skyndsamt överförs till Jordbruksdepartementet. Leif Andersson och Bo Hagström yrkade om ny punkt under Jakt och Rovdjur med ”Att staten tar fullt ekonomiskt ansvar för alla kostnader som uppkommer av rovdjuren.” BESLUT Stämman beslutade att bifalla stämmokommitténs förslag och hemställan samt yrkanden från: Sid 3: Torbjörn Egerhag Sid 4: Sofia Larsen Sid 5: Ulrika Månssons första yrkande ang jobb-bonus, Lars Thomsson, samt Annika Qarlssons andra yrkande ang tillägg av kommunala och landstingsägda. Sid 8: Daniel Danielsson, samt Lars Thomsson
 19. 19. 19 Sid 10: Anders Ahlgrens 3:e och 4:e yrkanden ang jämlik statlig service, samt stimulera regional tillväxt, Lars Thomsson, Bo Carlsson, Christer Laurell, Karin Ånöstam, Petronella Petersson, samt Thomas Ohlssons andra yrkande ang EU:s skyddstullar Sid 12: Christer Erikssons första yrkande ang regionala toleransnivåer. RESERVATIONER Sid 2: Magnus Andersson, PS, Johan Pettersson, CUF, Elisabeth Svensson, CUF, Marie Wickberg, CUF, Johan Pettersson, CUF, Hanna Wagenius, CUF, Fredrick Federley, Stockholms stad, Ingrid Lundqvist, Stockholms län, Stefan Lundkvist, Ångermanland, Roger Christiansson, Halland, Maria Leander, Gävleborg, Henrik Björkman, Gävleborg, Helen Törnqvist, Stockholms stad, samt Linn Strandberg, Halland, reserverade sig till förmån för att avskaffa LAS. Annie Johansson, Jönköping, Rikard Nordin, Jönköping samt Johan Malm, Jönköping, reserverade sig till förmån att slopa LAS, samt yrkande från Magnus Andersson ang individuella avtal. Lisbeth Karlsson och Gunilla Druve Jansson, Skaraborg, reserverade sig mot beslutet att antaga p 1:6. Magnus Andersson, PS, Johan Pettersson, CUF, Marie Wickberg, CUF, Elisabeth Svensson, CUF, samt Hanna Wagenius, CUF, reserverade sig till förmån för Magnus Anderssons yrkande ang individuella avtal. Magnus Andersson, PS, Johan Pettersson, CUF, Elisabeth Svensson, CUF, samt Hanna Wagenius, CUF, reserverade sig till förmån för Magnus Anderssons yrkande ang förtroendemannalagen. Sid 4: Roger Christiansson och Linn Strandberg, Halland reserverade sig till förmån för Magnus Andersson och Sofia Jarls reservation i Partistyrelsen. Magnus Andersson, PS, Johan Pettersson, CUF, Hanna Wagenius, CUF, Marie Wickberg, CUF, Elisabeth Svensson, CUF, Fredrick Federley, Stockholms stad, Ingrid Lundqvist, Stockholms län, Rikard Nordin, Jönköping, samt Stefan Lundkvist, Ångermanland, reserverade sig till förmån för Magnus Anderssons yrkande ang grundtrygghetssystem med lika ersättning, Bengt Johansson, Östergötland och Helena Netz, Örebro, Peter Ingemarsson, Alf Larsson, samt Jonas Feltenmark, Värmland, Magnus Andersson, PS, Fredrick Federley, Stockholms stad, Stefan Lundkvist, Ångermanland, Marie Wickberg, Hanna Wagenius och Elisabeth Svensson, CUF, reserverade sig mot beslutet om en allmän arbetslöshetsförsäkring. Sid 5:
 20. 20. 20 Ombuden från Västerbotten Margareta Johansson, Roland Wermelin, Lars Bäckström, Daniel Öhgren, Marta Pettersson, Margareta Vigren, Helena Lindahl, Gun Rehnman, Gunilla Jansson, Eva Enqvist, Viktor Hofslagare, Eva- Maj Karlsson, Gunnar Hörnlund, Ingemar Sandström, samt Lotta Jonson, Sörmland, reserverar sig mot beslutet ”Införa en jobb-bonus till framgångsrika arbetsförmedlare”. Gunnar Hörnlund, Ingemar Sandström, Marta Pettersson samt Lars Bäckström, alla Västerbotten, reserverade sig till förmån för Gunnar Hörnlunds yrkande ”Nya arbetsmarknader skapas och större valfrihet ges mellan olika utförare”. Annika Qarlsson, Gunilla Hjelm, Lena Reyer Ingman, Centerkvinnorna, reserverar sig till förmån för Annika Qarlssons yrkande om ”Rätten att välja heltid”. Sid 6: Michael Cornell, Östergötland, reserverade sig för eget yrkande. Sid 7: Fredrick Federley, Stockholms stad, Christer Jonsson, Kalmar, Magnus Larsson, Kalmar samt Roland Åkesson, Kalmar, reserverade sig till förmån för strykning av p 4:16 ang regionala riskkapitalbolag. Christer Jonsson, Kalmar, Fredrick Federley, Stockholms stad, Magnus Larsson, Kalmar, Roland Åkesson, Kalmar samt Per-Anders Westhed, Dalarna, reserverade sig till förmån för strykning av p 4:19 ang reformerade placeringsregler i AP-fonder. Sid 8: Arne Berglund, Marianne Avelin, Jenny Adolphson och Erkki Visti, Västmanland, samt Anders Hammarqvist, Södermanland, reserverar sig mot beslutet ang 3:12-reglerna. Magnus Andersson, PS, Johan Pettersson, CUF, Hanna Wagenius, CUF, Marie Wickberg, CUF, Elisabeth Svensson, CUF, Rikard Nordin, Marie Leander, Gävleborg, Stefan Lundkvist, Ångermanland samt Ingrid Lundqvist, Stockholms län, reserverade sig till fömån för Magnus Anderssons yrkande om Opt-out-modell för företagare. Sid 10: Magnus Larsson, Kalmar, reserverade sig till förmån för kommitténs skrivning ang p 7:3. Christina Bröms, Dalarna, Peter Ingmarsson, Värmland, Roland Ericsson, Gävleborg, Lars Carlsson, Stockholms län, Annika Zschau, Västerbotten, Kjell-Arne Ottosson, Värmland, Lisbeth Karlsson, Skaraborg, samt Ewa Tomaszewski, Stockholms län, reserverar sig mot beslutet att godkänna gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Mats Brännström, Göteborg, Jenny Adolphson, Västmanland, Katarina Johansson, Värmland samt Marianne Avelin, Västmanland, reserverar sig till förmån för Mats Brännströms yrkande ang gårdsförsäljning med lokalproducerade alkoholhaltiga drycker.
 21. 21. 21 Anette Duarte Martins och Niklas Edén, Medelpad, Lars Nyborg, Värmland, samt Arne Berglund, Västmanland, reserverade sig mot beslutet att godkänna Petronella Petterssons yrkande ang försäljning av jordbruksfastighet. Erika Bäckström, Pernilla Djärv samt Annika Zschau, Västerbotten, reserverade sig till förmån för Erika Bäckströms yrkande gällande Luftservitut. Sid 11: Till förmån för Maria Kornevik Jakobssons yrkande ang tydlig märkning av livsmedel, samt hanteringen av propositionsställan reserverade sig: Maria Kornevik Jakobsson, Christina Rörvall-Dahlberg, Tage Larsson, Georg Strömbom, Maria Martini, Inga Göransson, Arne Olsson, samt Inger Johnsson, Bohuslän. Per Persson, Franziska Gustafsson, Karin Greenberg, samt Resad Bruncevic, Göteborg. Bogna Wojtkiewicz Adolfsson, Jämtland Anki Elken, Sirpa Åhr, Centerkvinnorna, Britt-Louise Berndtsson, Kronoberg Eva Enqvist samt Gunilla Jansson, Västerbotten. Till förmån för Maria Kornevik Jakobssons yrkande reserverade sig Roger Christiansson, Halland, Michael Cornell, Östergötland samt Katarina Dahlquist och Christian Bjelk, Kronoberg. Ann Hörnebrant-Sturesson, Skåne, reserverade sig mot beslutet om ursprungsmärkning på våra livsmedel. Johan Pettersson, CUF, reserverade sig till förmån för att p 8:6 stryks. Sid 12: Anders Hammarqvist, Södermanland, reserverade sig mot beslutet att anta Christer Erikssons yrkande om regionala toleransnivåer. Leif Andersson, Skaraborg, reserverade sig mot avslaget av Christer Erikssons yrkande om 20 föryngringar. Kjell-Arne Ottosson, Värmland och Katarina Johannesson, Värmland, reserverade sig till förmån för Ola Perssons yrkande. Tage Larsson, Bohuslän, reserverade sig till förmån för eget yrkande. Marit Ragnarsson och Emma Enevoldsen, Dalarna, reserverade sig mot beslutet ang Kalmarmodellen.
 22. 22. 22 Leif Andersson, Skarborg och Anders Hammarqvist, Södermanland, reserverade sig mot att Leif Anderssons och Bo Hagströms yrkande avslogs. § 25 Europas förenta krafter – Paneldiskussion om EU-ordförandeskapets möjligheter EU-parlamentariker Lena Ek, Statsråden Andreas Carlgren, Eskil Erlandsson och Åsa Torstensson medverkade, ledd av moderator Pelle Thörnberg. § 26 Hälsning från DHR Förbundsordförande Maria Johansson, DHR, hälsade till stämman. § 27 Stämman behandlade Område 3 Program: Klimatpolitik för tillväxtkraft Motioner nr 301-368 (återfinns i bil. 7) Partistyrelsens yttrande (återfinns i bil.8) Stämmokommitté nr 3 har tillstyrkt partistyrelsens yttrande och hemställan med ändringar enligt (Bil. 9:3) Kommittéordförande Karin Stierna, föredrog kommitténs förslag. § 28 Ordningsfråga om talartid Britt-Louise Berndtsson, Kronoberg, föreslog talartid på 1 min. BESLUT Stämman beslutade att bifalla förslaget om 1 minuts talartid. § 29 Fortsatt debatt Område 3 I debatten deltog: Claes Västerteg, PS, Peter Gustavsson, Östergötland, Lennart Wassenius, N Älvsborg, Bo Hagström, Skaraborg, Karin Ånöstam, Gävleborg, Rickard Nordin, Jönköping, Maria Söderberg, Jämtland, Karin Jonsson, Östergötland, Klas Hallman, Jämtland, Mattias Andersson, Skåne, Ida Karlsson, Göteborg, Bogna Wojtkeiwicz Adolfsson, Jämtland, Lennart Pettersson, Skåne, Herbert Falck, Skåne, Janet Gunnarsson, Skåne, Thomas Andersson, Jämtland, Torbjörn Ahlin, Örebro, Johan Malm, Jönköping, Lisbeth Frohm, Örebro, Gunilla Tågmark, Värmland, Hans Lindqvist, Stockholms län, Rose-Marie Stenman, Bohuslän, Marie-Louise Wernersson, Halland, Jenny Gotthardsson, Dalarna, Håkan Bengtsson, Halland, Kenneth Gustavsson, N Älvsborg, Pia Tingvall, Östergötland, Anders Karlsson, Jönköping, Rolf Larsson, Skaraborg, Gunilla Hjelm, Jönköping, Stefan Tornberg, Norrbotten, Anders Ahlgren, Dalarna, Irene Karlsson, Skaraborg, Dick Larsson, Stockholms län, Lotti Jilsmo, Kalmar, Stig Lundberg, Skaraborg, Sten Holmgren, Södermanland, Gunilla Druve Jansson,
 23. 23. 23 Skaraborg, Marit Ragnarsson, Dalarna, Gösta Gustavsson, Östergötland, Andreas Carlgren, Stockholms stad, Harald Lagerstedt, Halland, Carina Lundgren, Stockholms län, Petronella Petersson, Blekinge, Lars Kallsäby, Västmanland, Michael Cornell, Östergötland, Ulf Eriksson, Skaraborg, Hanna Wagenius, CUF, Eva Hellstrand, Jämtland, Leif Andersson, Skaraborg, Inger Fredriksson, Södermanland, Mattias Haglund, Skåne, Barbro Larsson, Västmanland, Magnus Andersson, PS, Tage Gripenstam, Stockholms län, Hans Mårtensson, Västerbotten, Håkan Larsson, Jämtland, Ingemar Hugosson, Kronoberg, Johan Magnusson, Stockholms län, Britta Andersson, Östergötland, Johan Pettersson, CUF, Mikael Bengtsson, Kronoberg, Christina Bröms, Dalarna, Erika Bäckström, Västerbotten, Sven Sunesson, Kronoberg, Sven Bergström, Gävleborg, Johan Wouters, Stockholms län, Pontus Löfstrand, Stockholms stad, Carina Zetterström, Jämtland, Torbjörn Egerhag, PS, Roland Åkesson, Kalmar, Joel Falk, Örebro, Kjell-Arne Ottosson, Värmland, Muharrem Demirok, PS, Per Ankersjö, Stockholms stad, Franziska Gustafsson, Göteborg, Arne Berglund, Västmanland, Helena Lindahl, Västerbotten, Eva Andersson, Södermanland, Ewa-May Karlsson, Västerbotten, Stefan Bergström, Stockholms län, Hanna Isaksson, Värmland, Roger Tiefensee, Södermanland, Maria Kristoffersson, Västerbotten, Gunhild Wallin, Örebro. § 30 Ordningsfråga om talartid Maud Kvarnäng, CK, föreslog talartid om 30 sek. BESLUT Stämman beslutade att bifalla förslaget om 30 sek talartid. § 31 Fortsatt debatt Område 3 I den fortsatta debatten deltog: Pernilla Djärv, Västerbotten, Inga-Lill Andersson, Örebro, Lars-Göran Zetterlund, Örebro, Magnus Larsson, Kalmar, Jan Karlsson, Skaraborg, Staffan Danielsson, Östergötland, Christer Eriksson, Västmanland, Christer Lundgren, Västerbotten, Sofia Jarl, PS, Leif Johansson, Skaraborg, Karin Stierna, Jämtland, Åsa Nilsson, Örebro, Stefan Nypelius, Gotland, Kerstin Hermansson, Sjuhärad, Eskil Erlandsson, Kronoberg, Margaretha Yngvesson, N Älvsborg, Kerstin Lundgren, PS, samt Maud Olofsson, PS. Yrkanden: (sid – kommitténs protokoll) Sid 2 Dick Larsson yrkade att ordet ”utsläppshandel”i p 2:2 stryks. Johan Wouters yrkade p 2:5 att sista meningen ändras till ”Ett Europa fritt från fossila bränslen.” Inger Fredriksson yrkade att p 2:10 återremitteras till redaktionskommittén för förtydligande så att texten blir begriplig. Irene Karlsson yrkade att p 2:10 stryks.
 24. 24. 24 Sid 3 Marit Ragnarsson, Claes Västerteg och Marie-Louise Wernersson yrkade att p 2:18 stryks. Sid 4 Petronella Petersson yrkade på ny punkt – ”Att kustnära och småskaligt fiske ska utvecklas och uppmuntras.” Lotti Jilsmo yrkade på ny punkt – ” Att fiskvårdsarbete som bedrivs längs kusten av lokala fiskskötselgrupper ska kunna finansieras av fiskekortsavgifter.” Hanna Isaksson yrkade på ny punkt – ”Att Sverige ska vara ett föregångsland att ta hand om dricksvattnet för att få renare hav och sjöar.” Sid 5 Lennart Pettersson yrkade att i p 5:4 ordet fortsatt skall ändras till i övrigt Mattias Andersson yrkade bifall till Lennart Petterssons yrkande, och om det faller om ny p 5:4 med ”Att införa en grön skatt på exploatering av den goda åkermarken.” Bogna Wojtkewicz Adolfsson, Christina Bröms, samt Thomas Andersson yrkade om ny punkt efter p 5:6 med ”Verka för ett GMO-fritt Sverige och EU.” Klas Hallman och Barbro Larsson yrkade om ändring av p 5:6 till ”Se en öppen och transparant forskning kring GMO. För kommersiell odling skall försiktighetsprincipen råda, varför vi i dagsläget inte kan tillåta odling av GMO-grödor.” Ida Karlsson yrkade om ändring av p 5:6 till ”Öppna för användning av GMO i kommersiell odling i såväl jord- som skogsbruk. Dock skall försiktighetsprincipen tillämpas och effekter på den biologiska mångfalden och sociala aspekter vara utredda innan produkter når marknaden.” Staffan Danielsson yrkade att p 5:7 om GMO stryks till förmån för partistyrelsens skrivning. Claes Västerteg yrkade bifall till sin reservation i kommittén att p 5:12 stryks. Karin Jonsson yrkade ändring av p 5:12 till ”Att det ska finnas en lagstadgad möjlighet att säkerställa åkermark för livsmedels- och energiproduktion.” Thomas Olsson yrkade om ny punkt efter 5:12 med ”Att åkermarkens produktionsvärde ges samma status som den biologiska mångfalden i Miljöbalkens regelverk om förbud mot nedläggning av jordbruksmark.” Sid 6 Johan Malm yrkade att skyndsamt verka för ett gemensamt pantsystem för flaskor och burkar inom EU.
 25. 25. 25 Hans Mårtensson yrkade om ny punkt efter p 6:6 med ”Att matavfall i största möjliga utsträckning används för produktion av biogas/drivmedel. Skall inte eldas upp!” Sten Holmgren yrkade på ny punkt efter 6:6 med ”Att införandet av lågenergilampor med kvicksilver i för bostadsändamål omprövas i avvaktan på ny teknik.” Claes Västerteg, Roger Tiefensee, Mikael Bengtsson, samt Britta Andersson yrkade att p 7:7 stryks. Johan Malm yrkade avslag på p 7:7 samt att den omarbetas. Pontus Löfstrand yrkade avslag på 7:7 samt att frågan om ersättning till närboende till planerade vindkraftprojekt, sk. byggdepeng, utreds. Gunilla Tågmark yrkade att Centerpartiet fortfarande säger nej till nya kärnkraftverk, samt att vi bör driva eventuella nya kärnkraftverk med uran bruten i Sverige. Erika Bäckström yrkade på tillägg till p 7:9 med ”Men vi måste öppna upp för uranbrytning i Sverige så länge vi har kvar kärnkraften.” Rose-Marie Stenman yrkade bifall till partistyrelsens yttrande och sin motion 305 ang positiv kamp för förnyelsebar energi. Gunilla Druve Jansson yrkade om en ny punkt ”att ta fram livscykelanalys för befintliga och ev. nya kärnkraftverk.” Sid 7 Roger Tiefensee och Britt-Louise Berndtsson yrkade om ny lydelse för p 7:9 ”Genomföra en översyn av minerallagen för att pröva möjligheten att stärka det kommunala medinflytandet redan i projekterings- och provborrningsskedet.” Marie-Louise Wernersson och Jenny Gotthardsson yrkade avslag på p 7:9. Roland Åkesson yrkade om en ny p 7:13 - ”I syfte att uppnå resurseffektivitet ska alltid möjligheterna att tillvarata tillgänglig överskottsenergi prövas först innan tillstånd ges till nya energiproduktionsanläggningar.” Klas Hallman och Håkan Bengtsson yrkade att p 8:2 ändras till ”Öka produktionen av biomassa från både skog och åkermark med hänsyn till naturvärden och biologisk mångfald.” Dick Larsson yrkade att Centerpartiet i likhet med tidigare stämmobeslut står fast vid att kärnkraften avvecklas i takt med att nuvarande kärnkraftsverkens livslängd är till ända. Henrik Lindgren yrkade att Centerpartiet under inga omständigheter tillåta en kraftigt utökad total kärnkraftsproduktion i Sverige.
 26. 26. 26 Sid 8 Maria Kristoffersson yrkade, under rubriken Vindkraftens potential, på tillägg med - se över regelverk som hindrar utbyggnad av vindkraft i glesa skogsbygder. Ingemar Hugosson yrkade att Regeringen tillsätter en utredning för att fastställa möjligheterna att införa naturaresursavgift/bygdeavgift för storskalig vindkraft. Kenneth Gustavsson yrkade på tillägg till p 9:1 som slutar med: Kostnaden för nätanslutningen ska stå i proportion till anläggningens storlek. Johan Pettersson yrkade att p 9:5 ändras till ”Fortsatt arbete för att stärka konkurrensen på den nationella nordiska elmarknaden.” Marit Ragnarsson yrkade på ny punkt 9:6 med ”Att det underlättas för enskilda att dra ledning från egna elproduktionsanläggningar till den egna gården/bostaden, även om den passerar annans fastighet.” Sid 9 Anders Karlsson yrkade på ny punkt 10:4 ”Att man med kraft använder den miljövänliga etanolen för att uppnå en snabb miljöeffekt genom 10% inblandning av etanol i bensinen.” Leif Andersson yrkade på ny punkt 10:5 med ”Att även Sverige gör en kraftfull satsning på vätgasen som ett framtida drivmedel.” Ida Karlsson yrkade på ny punkt efter p 11:2 med ”Utreda möjligheten att komplettera elcertifikatsystemet med en inmatningslag.” Pia Tingvall yrkade på tillägg av ny att-sats under punkt 11 Styrmedel – ”att statligt ägda företag ges klara ägardirektiv med tydliga miljökrav.” Lars-Göran Zetterlund yrkade på ny punkt ”Att man utreder om lägre energiskatt om man väljer el från vindkraft i konsumentledet.” Rolf Larsson yrkade på ny punkt ”Utreda möjligheterna till differentierad elskatt för att minska hushållens elförbrukning genom låg skattesats på grundtilldelning och högre skattesats på överskjutande förbrukning.” Sid 10 Eva Andersson yrkade bifall till sin motion nr 332 ang Infrastruktursatsningar. Margaretha Yngvesson yrkade på tillägg till p 12:3 med För att möjliggöra detta måste dock järnvägar och vägar i Sverige först ges tillräckliga resurser. Gunilla Hjelm yrkade p 12:6 ändras till ”Att utformningen av infrastruktur och transportsystemet medverkar till ett jämställt samhälle.”
 27. 27. 27 Johan Wouters yrkade på ändring av p 13:6 Att den offentliga fordonsflottan ska vara fritt från fossila bränslen. Harald Lagerstedt yrkade på ny p 13 under Transporter med ”Arbetar för regelverket gällande tung trafik tolkas likvärdigt i Sverige som i andra europeiska länder.” Sid 11 Arne Berglund yrkade om ändring av p 13:7 till ”Att de nya bilar som säljs från 2015 ska vara utformade för förnybara drivmedel eller ha bränsleförbrukning motsvarande elhybriddrift.” Sid 11-12 Anders Ahlgren yrkar på en ny ruta med följande text ”Verka för att utveckla kollektivtrafiklösningar som främjar valfrihet i boende, arbete och studier i syfte att skapa färre arbetsmarknadsregioner och underlätta pendling.” Sid 12 Marit Ragnarsson yrkade om ny punkt under rubriken Tunga vägtransporter med ”Att Sverige verkar för att det införs normer för koldioxidutsläpp från tunga fordon, liknande dem som finns för bilar.” Sid 13 Gösta Gustavsson yrkade att p 13:44 ändras till ”Se över Boverkets och andra statliga myndigheters regler i syfte att förenkla byggandet.” Magnus Andersson yrkade om ny p 13:48 ”Verka för en fri prissättning av hyresrätter.” Franziska Gustafsson yrkade om ny text under Hållbara städer och samhällen. Nedskräpningen i våra större städer, i parker och vid stränder är ett växande problem. För att motverka nedskräpningen och för att höja återvinningsgraden av förpackningar som t ex utländska aluminiumburkar bör pantsystemet lyftas upp till EU-nivå. Det skall vara möjligt att panta över gränserna. BESLUT Stämman beslutade att bifalla stämmokommitténs förslag och hemställan samt yrkanden från: Sid 2: Inger Fredriksson Sid 3: Marit Ragnarsson mfl Sid 5: Staffan Danielsson Sid 6: Johan Malm ang pantsystem, samt Gunilla Druve Jansson Sid 7: Roger Tiefensee m fl, samt Roland Åkesson Sid 8: Johan Pettersson Sid 9: Pia Tingvall Sid 10: Gunilla Hjelm Sid 11-12: Anders Ahlgren Sid 12: Marit Ragnarsson RESERVATIONER
 28. 28. 28 Sid 2 Mats Brännström, Göteborg, reserverade sig mot beslutet i punkt 2:5. Sid 3 Hans Mårtensson, Västerbotten, samt ombuden från Norrbotten Lili-Mari Lundström, Carola Lidén, Berit Wennström, Artur Andersson, Ulf Ottosson, Kristina Bäckström, Martin Nilsson, Christina Hjelm, Erik Åslund, Gunnar Nilsson, Roger Bohman och Linus Hannedahl, reserverade sig mot beslutet att stryka punkt 21:18 ang torv ska behandlas som biobränsle. Sid 4 Mickael Cornell, Östergötland, reserverade sig till förmån för Lotti Jilsmos yrkande. Sid 5 Mattias Andersson, Skåne, reserverade sig mot hanteringen av sitt yrkande ang p 5:4. Ewa Tomaszewski, Stockholms län, Helena Lindqvist, Halland och Anders Hammarqvist, Södermanland, reserverade sig mot beslutet ang punkt 5:7 om GMO. Kerstin Rosenkvist, Västmanland, reserverade sig mot beslutet att i framtiden kan användas GMO i kommersiell odling. Christina Bröms, Dalarna samt Jämtlandsombuden Bogna Wojtkiewicz Adolfsson, Eva Hellstrand, Ann-Christin Alexius, Klas Hallman, Håkan Larsson, Thomas Andersson och Mikael Westin, reserverade sig till förmån för Bogna och Christinas yrkande ang GMO-fritt Sverige och EU. Följande har reserverat sig till förmån för Klas Hallman och Barbro Larssons yrkande ang forskning kring GMO: Klas Hallman, Jämtland, Barbro Larsson, Västmanland, Christina Bröms, Dalarna, Lars Carlsson, Stockholms län, Dick Larsson, Stockholms län, Tage Gripenstam, Stockholms län, Ludwig Brogård, Stockholms län, Lars-Erik Nordin, Medelpad, Magdalena Flemström, Medelpad, Niklas Edén, Medelpad, Anette Duarte Martins, Medelpad, Elisabet Pettersson, Västmanland, Jenny Adolphson, Västmanland, Svante Classon, Skaraborg, Kjell-Arne Ottosson, Värmland, Eva Sidenvall, Värmland, Katarina Johansson, Värmland, Hans Lindqvist, Värmland, Henrik Lindgren, Östergötland, Ewa Tomaszevski, Stockholms län, Sven Sunesson, Kronoberg, Britt-Louise Berndtsson, Kronoberg, Angelica Karlsson, Kronoberg, Katarina Dahlquist, Kronoberg, Christian Bjelk, Kronoberg, samt Jämtlandsombuden, Thomas Andersson, Carina Zetterström, Håkan Larsson, Bogna Wojtkiewicz Adolfsson, Ann-Christin Alexius, Cristine Persson, Eva Hellstrand, Jan-Erik Eriksson, Jan Danielsson, Mikael Westin. Pernilla Djärv, Västerbotten, Johan Magnusson och Ludwig Brogård, Stockholm län reserverade sig till förmån för Claes Västertegs yrkande att stryka p 5:12. Skåneombuden Mattias Andersson, Bodil Persson, Ann-Charlott Svensson, Janet Gunnarsson och Herbert Falck, samt alla (21) ombuden från Östergötland, reserverade sig till förmån för Mattias Anderssons och Karin Jonssons yrkande ang. p 5:12.
 29. 29. 29 Sid 6 Hans Mårtensson, Erika Bäckström och Pernilla Djärv, Västerbotten, reserverade sig mot beslutet att avslå yrkandet från Hans Mårtensson ang användande av matavfall som drivmedel. Sten Holmgren, Södermanland, samt Anders Hammarqvist, Södermanland, reserverade sig mot beslutet att avslå Sten Holmgrens yrkande ang lågenergilampor. Sid 7 Dick Larsson, Stockholms län och Henrik Lindgren, Östergötland, reserverade sig till förmån för sina yrkande. Sid 8 Maria Kristoffersson, Västerbotten, reserverade sig mot beslutet att avslå hennes yrkande ang vindkraftsutbyggnad i glesa skogsbygder. Sid 9 Hanna Wagenius, CUF, Marie Wickberg, CUF, Elisabeth Svensson, CUF, Johan Pettersson, CUF, Magnus Andersson, PS och Karin Ernlund, Centerstudenter, reserverade sig till förmån för Ida Karlssons yrkande ang möjligheten att komplettera elcertifikatsystemet med en inmatningslag. Sid 10 Ombuden från Södermanland Eva Andersson, Inger Fredriksson, Siw Sjöholm Johansson och Mattias Claesson, reserverade sig till förmån för Eva Anderssons yrkande i motion 332. Sid 11 Arne Berglund, Västmanland, reserverade sig till förmån för eget yrkande. Sid 13 Ingrid Lundqvist, Stockholms län, Elisabeth Svensson, CUF, Marie Wickberg, CUF, Magnus Andersson, PS, samt Johan Pettersson, CUF, reserverade sig till förmån för Magnus Anderssons yrkande ang prissättning av hyreslägenheter. § 32 Hälsning från Rädda Barnen En hälsning från Elisabeth Dahlin, generalsekreterare i Rädda Barnen lästes upp. § 33 Återremmittering Kommittordförande Karin Stierna föreslog att de att-satser i område 3 som antagits av stämman men ej hunnit beredas av kommittén skall återremmitteras till kommittén. BESLUT
 30. 30. 30 Stämman beslutade att bifalla Karin Stjernas förslag. § 34 Stämman behandlade Område 6 Utbildning och kunskap för tillväxt Motioner nr 601-603 (återfinns i bil.7) Partistyrelsens yttrande (återfinns i bil. 8) Stämmokommitté nr 4 har tillstyrkt partistyrelsens yttrande och hemställan med ändringar enligt (Bil. 9:6) Kommittéordförande Karin Ånöstam, föredrog kommitténs förslag. § 35 Ordningsfråga Inger Fredriksson, Södermanland, föreslog talartid på 1 minut. BESLUT Stämman beslutade att bifalla förslaget. § 36 Fortsatt debatt område 6 I debatten deltog: Ulrika Carlsson, Skaraborg, Fredrick Federley, Stockholms stad, Hanna Wagenius, CUF, Magnus Larsson, Kalmar, Karin Ericsson, Uppsala, Ilan Sadé, Skåne, Per Schöldberg, Kronoberg, Roger Tiefensee, Södermanland, Karin Ernlund, Centerstudenter, Denny Lawrot, Östergötland, Göran Backrot, Kalmar, Sofia Gustavsson, Centerstudenter, Thomas Haraldsson, Kronoberg, Annika Zschau, Västerbotten, Sofia Larsen, PS, Stefan Hanna, Uppsala, Torbjörn Ahlin, Örebro, Erika Hedblom, Skåne, Gunilla Hjelm, Jönköping, Sirpa Åhr, CK, Britt-Louise Berndtsson, Kronoberg, Petri Salonen, Stockholms län, Pia Toremar, Stockholms stad, Pontus Löfstrand, Stockholms stad, Resad Bruncevic, Göteborg, Angelica Karlsson, Kronoberg, Elisabeth Svensson, CUF, Annie Johansson, PS, Raymond Pettersson, Jönköping, Johan Eliasson, Kalmar, Chris Druid, Stockholms län, Lotta Jonsson, Södermanland, Staffan Albinsson, N Älvsborg, Camilla Axelsson, Värmland, Jörgen Andersson, N Älvsborg, Arne Berglund, Västmanland, Karin Greenberg, Göteborg, Ingrid Gustafsson, Bohuslän, Joel Falk, Örebro, Rickard Nordin, Jönköping, Lotti Jilsmo, Kalmar, Christer Jonsson, Kalmar, Olov Johansson, Östergötland, samt Johny Haraldsson, Kronoberg, Yrkanden: (sid – kommitténs protokoll) Sid 3 Pia Toremar yrkade att punkten 1:1 ändras till att enbart lyda ”Att högskolestudier ska löna sig.” Pontus Löfstrand, Fredrick Federley, Linus Hammerdahl, Magnus Larsson, samt Oscar Sundevall, yrkade att punkten 2:6 stryks.
 31. 31. 31 Hanna Wagenius yrkade på ändring av p 2:6 till ”Att den högre utbildningen ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.” Angelica Karlsson yrkade på ändring av p 2:6 till ”Att lärosäten och högre utbildning genomsyras av ett genusperspektiv.” Britt-Louise Berndtsson yrkade om ändring av p 2:6 till ”Att högskole- och universitetsprogram som inte genomsyras av ett genusperspektiv ska riskera att förlora examensrätten.” Sid 4 Per Schöldberg yrkade på tillägg till p 3:1 med ”Regioner och kommuner har ett särskilt ansvar.” Sofia Gustavsson yrkade på ny punkt 3 med ”Att lärosätenas anslag delas upp i tre steg. En pott pengar per student och avslutad kurs. En pott pengar per student och uttagen examen. En tredje mindre pott pengar per student som fått jobb inom ett år efter avslutad examen.” Torbjörn Ahlin yrkade bifall till reservationen ang tillägg till p 4:1 med ”En rimlig målsättning bör vara att man under sin utbildningstid ska ha studerat i minst tre månader utomlands.” Karin Greenberg och Petri Salonen yrkade avslag på p 4:4. Chris Druid yrkade bifall till p 4:4. Rickard Nordin yrkade att p 4:4 stryks till förmån för ”Att den offentliga utbildningen även i fortsättningen är avgiftsfri för utländska studenter samt att höja språkkraven,” Sid 5 Stefan Hanna yrkade att punkten 5:3 kompletteras med ” men att en ökad skattefinansierad satsning skall matchas mot ett delägande i patenträttigheter och andra immaterialla tillgångar.” Sirpa Åhr yrkade på en ny punkt 7:7 ”Att tillsättningen av professorer och doktorandtjänster ses över ur ett jämställdhetsperspektiv.” Sid 6 Roger Tiefensee yrkade på tillägg till p 8:1 med ”Att studiemedlet höjs med totalt 700 kr/mån när det statsfinansiella läget så tillåter.” Karin Ernelund yrkade på ändring av p 8:2 till ”Att fribeloppet höjs till 136 000 kr/år och inkomstprövningen på lånedelen slopas.” Göran Backrot yrkade på ändring av p 8:2 till ”Att helt avskaffa fribeloppet för studenter.”
 32. 32. 32 Karin Ernelund yrkade på bifall till reservation av Tomas Haraldsson som lyder ”Att CSN konkurrensutsätts genom att banker ges lånegarantier för studielån.” Denny Lawrot yrkade på ny punkt 8 med ”Att se över möjligheterna att införa ett system där lånen övertas av bankerna att CSN läggs ner.” BESLUT Stämman beslutade att bifalla stämmokommitténs förslag och hemställan samt yrkanden från: Sid 1: Pia Toremar Sid 3: Pontus Löfstran mfl Sid 4: Per Schöldberg, samt Chris Druid Sid 5: Sirpa Åhr Sid 6: Roger Tiefensee samt Karin Ernelunds första yrkande ang p 8:2 RESERVATIONER Sid 3 Gunilla Hjelm, Jönköping, Chris Druid, Stockholms län, Inger Fredriksson, Södermanland, Anders Hammarqvist, Södermanland, Annika Qarlsson, CK, Lotta Jonsson, Södermanland, reserverade sig mot beslutet att stryka p 2:6. Angelica Karlsson, Kronoberg, reserverade sig till förmån för sitt yrkande ang p 2:6. Britt-Louise Berndtsson, Kronoberg, Christian Bjelk, Kronoberg, samt Katarina Dahlquist, Kronoberg, reserverade sig till förmån för Britt-Louise Berndtssons yrkande ang p 2:6. Sid 4 Anders Hammarqvist, Södermanland, reserverade sig till förmån för partistyrelsens förslag gällande p 4:1. Karin Greenberg, Göteborg, och Petri Salonen, Stockholms län, reserverade sig till förmån för sitt yrkande att p 4:4 stryks. Rickard Nordin, Jönköping, reserverade sig till förmån för sitt yrkande ang p 4:4. Ulrika Månsson, Halland, reserverade sig mot p 4:4 ang avgift för tredjelandsmedborgare i högre utbildning. Anders Hammarqvist, Södermanland, reserverade sig till förmån för Karin Ernlunds yrkande ang p 8:2. Göran Backlund, Kalmar, reserverade sig till förmån för eget yrkande på p 8:2. § 36 Stämman behandlade Område 7
 33. 33. 33 Kultur som tillväxtkraft Motioner nr 701-707 (återfinns i bil.7) Partistyrelsens yttrande (återfinns i bil. 8) Stämmokommitté nr 7 har tillstyrkt partistyrelsens yttrande och hemställan med ändringar enligt (Bil.9:7) Kommittéordförande Per Ankersjö, föredrog kommitténs förslag. § 37 Ordningsfråga Britt-Louise Berndtsson, Kronoberg, föreslog talartid på 1 minut. BESLUT Stämman beslutade att bifalla förslaget om 1 minuts talartid, § 38 Fortsatt debatt Område 7 I debatten deltog: Berit Danielsson, Uppsala, Fredrick Federley, Stockholms stad, Per Forsberg, Stockholms län, Staffan Albinsson, N Älvsborg, Mikael Palmqvist, Västmanland, Ann-Christine Simonsson, Sjuhärad, Magnus Andersson, PS, Kjell-Arne Ottosson, Värmland, Emil Källström, Ångermanland, Fredrik Bojerud, Stockholms stad, Christine Chambay, PS, Pia-Maria Johansson, Örebro, Inga Göransson, Bohuslän, Hanna Wagenius, CUF, Majvor Persson, Halland, Hanna Isaksson, Värmland, Kenneth Nilshem, Gävleborg, Muharrem Demirok, PS; Anders Åkesson, PS; Per Ankersjö, Stockholms stad, Britt-Louise Berndtsson, Kronoberg, Per Persson, Göteborg, Eva Nypelius, Gotland, Bosse Andersson, Stockholms län, Mats Häggner, N Älvsborg, Raymond Pettersson, Jönköping, Thomas Andersson, Jämtland, Gunhild Wallin, Örebro, Daniel Bäckström, Värmland, Annica Nordgren, Stockholms län, Gert Franzén, Skaraborg, Magnus Larsson, Kalmar, Stefan Bergström, Stockholms län, Kerstin Hermansson, Sjuhärad, Christer Aronsson, Skaraborg, Gunilla Druve Jansson, Skaraborg, Sven Sunesson, Kronoberg, Lisbeth Lennartsson, Kalmar, Mats Brännström, Göteborg, Eva- Lena Fungmark, Kalmar, Barbro Larsson, Västmanland, Helena Netz, Örebro, Sofia Jarl, PS, samt Paula Bäckman, Skaraborg, § 39 Ordningsfråga Hanna Isaksson, Värmland, föreslog talartid på 30 sekunder. BESLUT Stämman beslutade att bifalla förslaget om 30 sek talartid. § 40 Fortsatt debatt Område 7 I den fortsatta debatten deltog:
 34. 34. 34 nders Agnemar, Östergötland, Anna Johansson, Kronoberg, Annika Qarlsson, PS, samt Ingrid Gustafsson, Bohuslän. Yrkanden: (sid – kommitténs protokoll) Sid 2: Anders Agnemar yrkade att i p 1:7- … en ständig omprövning som behöver ske…. – stryks. Bosse Andersson yrkade på en ny punkt under rubriken Kulturarvet med ”En utredning startas för att hitta en fördelning av kostnader för förvaring av arkeologiskt material.” Raymond Pettersson yrkade att p 1:11 och 1:12 stryks och istället ha en punkt som lyder ”Att stärka de regionala museernas roll som kunskapscentrum med uppdrag att samla, vårda och visa kulturarvet för en bred publik.” Inga Göransson yrkade att p 1:11 stryks. Per Forsberg yrkade att p 1:11 inleds med ”Att alla som handhar konst inkl. museer….” Sid 3: Per Forsberg yrkade på ny punkt efter 1:13 med ”Att utreda 1% regeln för utsmyckning av byggnader.” Per Persson yrkade att p 1:13 stryks. Anna Johansson yrkade på tillägg till p 1:14 med ”… självklar del i skolan och i förskolan….” Paula Bäckman yrkade på tillägg till p 1:15 med ”… i nära samverkan med kulturorganisationer och andra aktörer.” Pia-Maria Johansson och Mikael Palmqvist yrkade på tillägg till p 1:15 med ”… i nära samverkan med externa kulturaktiviteter.” Hanna Wagenius yrkade att p 1:18 stryks. Mikael Palmqvist yrkade att p 1:18 ändras till ”Att kulturens betydelse för hälsan bejakas och lyfts fram som en positiv tillväxtfaktor.” Eva-Lena Fungmark yrkade om ny punkt under rubriken Kultur och hälsa med ”Att man kan få recept på kultur.” Ann-Christine Simonsson yrkade att uppdraga åt partistyrelsen att i arbetet med det Barn- och familjepolitiska programmet lyfta in området ”kultur och hälsa”. Helena Netz yrkade att p 1:24 ändras till ”Att utbildning i entreprenörskap blir en del av de konstnärliga utbildningarna.
 35. 35. 35 Gert Franzèn yrkade att stryka ”och folkhögskola” i p 1:24. Sid 4: Britt-Louise Berndtsson yrkade på ny punkt efter p 1:27 ”Att en översyn görs angående hur mycket en kulturarbetare får ta ut i arvode för ett framträdande utan att t ex föreningen som anlitar kulturarbetaren behöver betala sociala avgifter.” Christine Chambay yrkade bifall till sin reservation i PS för avslag av p 1:27 med motivering att Centerpartiet skall verka för goda förutsättningar för alla småföretagare. Staffan Albinsson yrkade avslag på p 1:29. Hanna Wagenius yrkade att ändra p 2:1 till ”Att systemet med presstöd skall fasas ut.” Fredrik Bojerud yrkade att p 2:1 ändras till ”Att presstödet i sin nuvarande form reformeras för att i framtiden bättre spegla det medielandskap vi har i Sverige idag.” Fredrick Federley yrkade att p 2:2 ersätts med ”Att public service-begreppet i större utsträckning ska definieras som kvalitetsprogram av allmänintresse som inte tillkommer på kommersiell grund.” Barbro Larsson yrkade bifall till p 2:2 ang public service. Sid 5: Mikael Palmqvist yrkade på ny punkt efter 3:6 ”Att föreningsidrotten bör inneha en ökad beredskap för ålderskategorin 13-19 år.” Majvor Persson yrkade på ny punkt efter 3:6 med ”Fördelningen av medel till idrott och föreningsliv ska föregås av en genusanalys.” Kjell-Arne Ottosson yrkade att ”av exempelvis HBT-personer” strykes i p 3:6. Fredrick Federley yrkade bifall till PS skrivning och Per Ankersjös m fl reservation ang p 4:1 ang regleringen av spelmarknaden. Stefan Bergström yrkade ändring av p 4:1 till ”Se över regleringen av spelmarknaden i syfte att skapa lika villkor mellan spelbolag.” Magnus Andersson yrkade att p 4:1 ändras till ”Se över regleringen av spelmarknaden i syfte att tillåta alla aktörer som uppfyller kraven agera på spelmarknaden. Regleringens fokus bör vara återbäring till samhället och folkrörelserna och till vård av spelberoende.” Christer Andersson yrkade att nuvarande spelmonopol finns kvar. Privata aktörer ger inget tillbaka till idrotten. BESLUT
 36. 36. 36 Stämman beslutade att bifalla stämmokommitténs förslag och hemställan samt yrkanden från: Sid 2: Anders Agnemar Sid 3: Per Forsberg, Anna Johansson, samt Paula Bäckman Sid 5: Kjell-Arne Ottosson RESERVATIONER Sid 2 Magnus Andersson, PS, Hanna Wagenius, CUF, Stefan Lundkvist, Ångermanland, reserverade sig till förmån att p 1:8 stryks. Inga Göransson, Bohuslän, reserverade sig mot beslutet att inte stryka p 1:11 och 1:12. Sid 3 Per Persson, Göteborg, och Franziska Gustafsson, Göteborg, reserverade sig till förmån för Per Perssons yrkande gällande 1:13. Hanna Wagenius, CUF, Elisabeth Svensson, CUF, Magnus Andersson, PS, Stefan Lundkvist, Ångermanland, reserverade sig mot beslutet att inte stryka p 1:18. Mikael Palmqvist, Västmanland, reserverade sig till förmån för sitt yrkande ang p 1:18. Eva-Lena Fungmark, Kalmar, samt Lena Gynnemo, Värmland, reserverade sig till förmån för sitt yrkande ang kultur på recept. Sid 4 Hanna Wagenius, CUF, Elisabeth Svensson, CUF, Magnus Andersson, PS, Stefan Lundkvist, Ångermanland, reserverade sig till förmån för Hannas yrkande ang p 2:1. Fredrik Bojerud, Stockholms stad, Fredrick Federley, Stockholms stad, samt Ingrid Lundqvist, Stockholms län, reserverade sig till förmån för Bojeruds yrkande ang p 2:1. Ingrid Lundqvist, Stockholms län, Magnus Andersson, PS, Stefan Lundkvist, Ångermanland, Hanna Wagenius, CUF, samt Elisabeth Svensson, CUF, reserverade sig till förmån för Fredrick Federleys yrkande ang p 2:2. Sid 5 Lena Gynnemo, Värmland, reserverade sig mot beslutet ang p 3:6 och till förmån för kommitténs förslag. Mikael Palmqvist, Västmanland, reserverade sig till förmån för sitt yrkande ang p 3:6. Daniel Öhgren, Västerbotten, Viktor Hofslagare, Västerbotten, Ingrid Lundqvist, Stockholms län, Elisabeth Svensson, CUF, Stefan Lundkvist, Ångermanland, Hanna Wagenius, CUF, Magnus Andersson, PS, samt Ingrid Gustafsson, Bohuslän, reserverade sig till förmån för partistyrelsens ursprungsförslag gällande p 4:1.
 37. 37. 37 § 41 Ajournering Stämman beslutade att ajournera förhandlingarna för dagen. § 42 Återupptagande Stämman beslutade att återupptaga förhandlingarna lördag 9 maj. § 43 Hälsningar Hälsning från Centerpartiets Internationella Stiftelse (CIS) gavs av dess ordförande Mats Denninger. Minister från Burkina Faso, assisterad av Lennart Karlsson, CIS, lämnade en hälsning från sitt land. § 44 Återupptagen debatt kring Område 3 I debatten deltog: Lars Kallsäby, Västmanland, samt Karin Stierna, kommittéordförande. Yrkanden: (sid – kommitténs protokoll) Sid 10: Lars Kallsäby yrkade på ny rubrik Digital allemansrätt, samt att p 12.4 ersätts med: ”Planlägga för att effektiv och robust elektronisk kommunikation såsom bredband och telefoni möjliggörs för alla invånare och företag i hela landet” Samt nya punkter: • För att Sverige ska kunna bli en världsledande IT-nation krävs det tillgång till Internet med hög och robust kapacitet där människor bor och verkar. • Verka för att näten ska vara öppna och poeratörsoberoende. • Tygdliggöra kommunernas, regionernas och statens roll avseende tillgången till bredband. • Samt att Redaktionskommittén ges i uppdrag att flytta över lämpliga att-satser som berör IT-frågor under den nya rubriken. BESLUT Stämman beslutade bifalla Lars Kallsäbys yrkanden. § 45 Stämman behandlade Område 9 Öppenhet mot omvärlden Motioner nr 901- 905 (återfinns i bil.7) Partistyrelsens yttrande (återfinns i bil. 8)
 38. 38. 38 Stämmokommitté nr 9 har tillstyrkt partistyrelsens yttrande och hemställan med ändringar enligt (Bil. 9:9) Kommittéordförande Fredrick Federley, föredrog kommitténs förslag. § 46 Ordningsfråga Britt-Louise Berndtsson, Kronoberg, yrkade på 1 minuts talartid. Fredrick Federley, Stockholms stad, föreslog att de ombud som talar för första gången under detta område får 2 minuters talartid, samt att de som är uppe för andra, tredje gångerna, osv. får 1 minuts talartid. BESLUT Stämman beslutade bifalla Fredrick Federleys förslag ang. talartid. § 47 Fortsatt debatt Område 9 I debatten deltog: Oscar Fredriksson, Stockholms stad, Ilan Sadé, Skåne, Aphram Melki, Stockholms län, Henrik Oretorp, Halland, Stina Bengtsson, Stockholms stad, Arne Berglund, Västmanland, Magnus Larsson, Kalmar, Per Persson, Göteborg, Muharrem Demirok, PS, Barbro Larsson, Västmanland, Carita Wallman Larsson, Stockholms län, Abir Alsahlani, Stockholms län, Britt-Louise Berndtsson, Kronoberg, Franziska Gustafsson, Göteborg, Christine Chambay, PS, Mattias Larsson, Västerbotten, Fredrick Federley, Stockholms stad, Claes Västerteg, PS, Bassem Nasr, Skåne, Anders Agnemar, Östergötland, Gunhild Wallin, Örebro, Helen Törnqvist, Stockholms stad, Ardian Ala, Jönköping, Ingrid Gustafsson, Bohuslän, Kerstin Lundgren, PS, Bogna Wojtkiewicz Adolfsson, Jämtland, samt Johan Wouters, Stockholms län, Yrkanden: (sid – kommitténs protokoll) Sid 2 Dick Larsson yrkade att p 1:2 stryks. Anders Agnemar yrkade att p 1:2 ändras till ”Att ett på laglig väg utfärdat …” Ilan Sadé yrkade bifall till sin reservation att p 1:4 skall strykas. Johan Wouters yrkade på tillägg till p 1:10 med ”Att föräldrars lagliga ansvar när det gäller könsstympning utomlands utvidgas.” Magnus Larsson yrkade på ny punkt efter 1:11 med ”Att rättssäkerheten för asylsökande ska stärkas genom att Dublinkonventionen skrotas.” Henrik Oretorp yrkade på ny punkt efter 1:11 med ”Att det drivs en offensiv migrationspolitik där fler arbetsföra människor kommer till Europa i syfte att rätta till den demografiska fördelningen i Europa.”
 39. 39. 39 Mattias Larsson yrkade på tillägg till p 1:12 med ”Utan att kvaliteten riskeras.” Aphram Melki yrkade på ny punkt efter p 1:14 med ”Centerpartiet skall verka för att ekonomiska incitament skall utgå under en tillräckligt lång period för att möjliggöra etablering på orter där både arbete och bostad finns. Detta skall gälla nyanländ och alla som varit frånvarande från arbetsmarknaden längre än tre år.” Stina Bengtsson yrkade på nya punkter efter p 1:14 med • ”Centerpartiet vill att återföreningar av familjer sekr skyndsamt, i enlighet med Europakonventionen.”, samt • ”Centerpartiet vill att ingen ska avkrävas försörjningskrav för att kunna återförenas med sin familj.” Sid 3 Christine Chambay yrkade på tillägg i slutet av p 2:11 med ” …samt grundläggande information om svensk kultur.” Bogna Wojtkiewicz Adolfsson yrkade på ny punkt efter p 2:13 med ”Modersmålsundervisning är en viktig del i integrationsarbete som visar en öppen och välkomnande attityd.” Stina Bengtsson yrkade på ny punkt efter p 2:13 med ”Centerpartiet vill att SFI-utbildningen ska gå att kombinera med ett arbetsliv och att den inet ska inskränka på eventuell A-kassa.” BESLUT Stämman beslutade att bifalla stämmokommitténs förslag och hemställan samt yrkanden från: Sid 2: Johan Wouter, Henrik Oretorp, samt Stina Bengtssons första att-sats. Sid 3: Christine Chambay, samt Bogna Wojtkiewicz Adolfsson RESERVATIONER Sid 2 Anders Agnemar, Östergötland, reserverade sig till förmån för sitt yrkande. Magnus Larsson, Kalmar, reserverade sig till förmån för sitt yrkande. § 48 Stämman behandlade Område 5 Öppenhet – respekt för individen Motioner nr 501-509 (återfinns i bil.7) Partistyrelsens yttrande (återfinns i bil.8) Stämmokommitté nr 5 har tillstyrkt partistyrelsens yttrande och hemställan med ändringar enligt (Bil.9:5) Inledning av partistyrelseledamot Lars Weinehall.
 40. 40. 40 Kommittéordförande Annie Johanssson, föredrog kommitténs förslag. § 49 Ordningsfråga Föreslogs att område 8 flyttas till söndagen. Föreslogs 30 sekunders talartid. BESLUT Stämman beslutade avslå förslaget om att flytta område 8, samt att bifalla förslaget om 30 sekunders talartid. § 50 Fortsatt debatt Område 5 I debatten deltog: tefan Hanna, Uppsala, Kerstin Sjöberg, Östergötland, Oscar Fredriksson, Stockholms stad, Katarina Dahlquist, Kronoberg, Magnus Persson, Stockholms län, Kristina Bäckström, Norrbotten, Britt-Louise Berndtsson, Kronoberg, Emil Källström, Ångermanland, Magnus Andersson, PS, Ingrid Lundqvist, Stockholms län, samt Erik Hultgren, Skåne. § 51 Ordningsfråga Lars Weinehall föreslog 1 minuts talartid. BESLUT Stämman beslutade bifalla förslaget om 1 minuts talartid. § 52 Fortsatt debatt Område 5 I den fortsatta debatten deltog: Hanna Wagenius, CUF, samt tidigare talare med 30 sek var, Helena Netz, Örebro, Ulrika Liljeberg, Dalarna, Annika Qarlsson, PS, Per Ankersjö, Stockholms stad, Erik Hultin, Ångermanland, Petra Björk, Stockholms stad, Thomas Andersson, Jämtland, Håkan Larsson, Jämtland, Staffan Danielsson, Östergötland, Christian Bjelk, Kronoberg, Ann Hörnebrant- Sturesson, Skåne, Anki Elken, Stockholms län, Johan Linander, Skåne, Anders Åkesson, PS, Ludwig Brogård, Stockholms län, Hans Mårtensson, Västerbotten, Anna Karin Berglund, Värmland, Hans Lindqvist, Stockholms län, samt Magnus Larsson, Kalmar. § 53 Ajournering Stämman beslutade ajournera förhandlingarna för Riksting. § 54 Återupptagande
 41. 41. 41 Stämman beslutade återuppta förhandlingarna. § 55 Fortsatt debatt Område 5 I den fortsatta debatten deltog: Claes Västerteg, PS, Ann-Marie Jacobsson, N Älvsborg, Stefan Tornberg, Norrbotten, Markus Berglund, Uppsala, Jörgen Andersson, N Älvsborg, Sofia Jarl, PS, Angelica Karlsson, Kronoberg, Anders Agnemar, Östergötland, Jörgen Johansson, Västmanland, Abir Alsahlani, Stockholms län, Kerstin Lundgren, PS, Torbjörn Egerhag, PS, Lars Weinehall, PS, samt Annie Johansson, Jönköping. Yrkanden: (sid – kommitténs protokoll) Sid 4 Ingrid Lundqvist yrkade att punkten på rad 63 ändras till ”Reglera kampanjbidrag (fundraising) i politiska kampanjer där partier och kandidater öppet redovisar givare och summa, förutsatt att donationen kommer ifrån ett företag eller en organisation,” Sid 7 Hans Lindqvist yrkade att punkten på rad 159 ändras till ”Kommuner och regioner skall ha rätt att påverka …..” Sid 8 Hans Mårtensson yrkade att punkterna på raderna 192-195 strykes. Lars Carlsson yrkade att punkten på rad 192 strykes. Sid 9 Annika Qarlsson yrkade att ”Könsneutrala löner” på rad 239 ändras till ”Lika lön för likvärdigt arbete”. Sid 11 Annika Qarlsson yrkade att ”Könsneutrala löner” på rad 268 ändras till ”Lika lön för likvärdigt arbete”. Katarina Dahlquist yrkade bifall till partistyrelsens skrivning i första punkten i rutan på rad 267-269. Christian Bjelk yrkade att • i första punkten i rutan på rad 267 stryka ”att öka”, samt att lägga till ”lika” efter kvinnors, samt • i tredje punkten på rad 272 byta ut ”Uppmana” mot ”Att”. Bogna Bojtkiewicz Adolfsson yrkade på tillägg på rad 268 efter ”de statliga” med ”landstings, kommunala”………. Sid 12
 42. 42. 42 Erik Hultin, Magnus Larsson och Magnus Persson yrkade bifall till Erik Hultin och Magnus Larssons reservation i kommittén ang rad 302-304, till förmån för bifall till motion 503 samt att raderna ändras till ”Centerpartiet vill riva upp FRA-lagen samt verka för en blocköverskridande utredning för en modern spaningslag med större hänsyn till etik och integritet.” Ann-Marie Jacobsson yrkade att raderna 338-341 strykes och att rad 348 ändras till ”Slå vakt om yttrandefriheten på Internet.” Kerstin Sjöberg yrkade att raderna 338-341 samt 348 stryks. Sid 13 Ingrid Lundqvist, Anna Karin Berglund samt Magnus Persson yrkade på ny punkt i rutan på rad 341 med ”Centerpartiet vill minska övervakningen i samhället avsevärt.” Sid 15 Stefan Hanna yrkade på ny punkt i rutan på rad 414 med ”Att kräva att företag som vill få rättigheter till personliga texter, bilder och annat material som laddas upp till Internetsajter måste få ett explicit godkännande av berörd sajtanvändare.” Sid 19 Erik Hultin yrkade på ny punkt på rad 515 ”Att även nya medier/tekniker skall ha grundlagsskyddad yttrandefrihet.” Sid 21 Magnus Larsson och Angelica Karlsson yrkade på rad 576 att punkten ändras till ”Att brott där ungdomar är involverade ska omfattas av en utredningsgaranti så att en ev. rättsprocess kan inledas inom sex veckor.” Sid 23 Anders Agnemar yrkade att tredje punkten på rad 657 stryks. Britt-Louise Berndtsson och Ann Hörnebrant-Sturesson yrkade på punkt i rutan med ”Att samordna handläggning av misstänkta människohandelsbrott inom EU.” Annika Qarlsson yrkade på ny punkt med ”Prostituerade ska ses som brottsoffeer och därmed kunna tilldömas skadestånd.” Anki Elken yrkade på nya punkter med • Att Sverige ska ratificera konventionen om människohandel. • Att Sverige verkar för ett stärkt samarbete inom EU mot människohandel där ett extra fokus riktas mot brottsoffren. Sid 24
 43. 43. 43 Ulrika Liljeberg yrkade att punkten på rad 672 ang besöksförbud stryks, samt raderna 646-650. Sid 25 Jörgen Johansson yrkade att första punkten på rad 711 stryks. Ulrika Liljeberg yrkade att på rad 712 i första punkten ”och införa kommunala polisnämnder” stryks, samt att följdändra texten i rader 698-704. Emil Källström yrkade att på rad 712 i första punkten ”och införa kommunala polisnämnder” ersätts med ”kommunalisera ordningspolisen.” Sid 27 Ingrid Lundqvist och Petra Björk yrkade på tillägg på rad 765 med ”Centerpartiet ska verka för en antalsneutral äktenskapslagstiftning.” BESLUT Stämman beslutade att bifalla stämmokommitténs förslag och hemställan samt yrkanden från: Sid 9: Annika Qarlsson Sid 11: Annika Qarlsson, Christian Belks första yrkande, samt Bogna Wojtkiewicz Adolfsson Sid 19: Erik Hultin Sid 23: Britt-Louise Berntsson och Ann Hörnebrant-Sturesson, samt Anki Elkens första yrkande. RESERVATIONER Sid 4 Ingrid Lundqvist, Stockholms län, Stefan Bergström, Stockholms län, samt Petra Björk, Stockholms stad, reserverade sig till förmån för sitt yrkande. Sid 8 Lars Carlsson, Stockholms län, reserverade sig till förmån för sitt förslag att punkten skall strykas. Sid 12 Följande reserverade sig till förmån för Erik Hultin mfl yrkanden ang FRA: Erik Hultin, Ångermanland, Emil Källström, Ångermanland, Stefan Lundkvist, Ångermanland, Birgitta Josefsson Hultgren, Skåne, Magnus Larsson, Kalmar, Erik Hultgren, Skåne, Magnus Andersson, PS, Karin Ernlund, CS, Anki Elken, CK, Sirpa Åhr, CK, Hanna Wagenius, CUF, Elisabeth Svensson, CUF, Petter Thorin, CS, Johan Pettersson, CUF, Henrik Björkman, Gävleborg, Maria Leander, Gävleborg, Roger Christiansson, Halland, Linn Strandberg, Halland, Håkan Larsson, Jämtland, Pontus Knutsson, Östergötland, Johan Knutsson, Östergötland, Herbert Falck, Skåne, Eva Andersson, Södermanland, Torbjörn Olsson, Södermanland, Per Ankersjö, Stockholms stad, Petra Björk, Stockholms stad, Stina Bengtsson, Stockholms stad, Helen Törnqvist, Stockholms stad, samt ombuden från Stockholms län Ingrid Lundqvist, Lars Carlsson, Hans Lindqvist, Chris Druid, Johan
 44. 44. 44 Magnusson, Ludwig Brogård, Anders Hallstan, Lennart Ygstedt, Ewa Tomascewski, Stefan Bergström, Johan Wouters, Monica Lindberg samt Carita Wallman Larsson. Följande reserverade sig mot beslutet att avslå Ann-Marie Jacobssons yrkande: Ann-Marie Jacobsson, N Älvsborg, Siw Lycke, Bohuslän, Boel Holgersson, N Älvsborg, Roger Magnusson, N Älvsborg, Anne Sörqvist, N Älvsborg, Bo Carlsson, N Älvsborg, Bo Lundblad, N Älvsborg, Ove Parkås, N Älvsborg, Agneta Lindberg, N Älvsborg, Petra Andersson, N Älvsborg, Inger Johnsson, Bohuslän, Arne Olsson, Bohuslän, George Strömbom, Bohuslän, Jörgen Andersson, N Älvsborg, samt Mats Häggner, N Älvsborg. Sid 13 Petra Björk, Stockholms stad och Ingrid Lundqvist, Stockholms län, reserverade sig till förmån för eget yrkande. Sid 21 Magnus Larsson, Kalmar, reserverade sig till förmån för eget yrkande. Annika Qarlsson, PS, Eva Engqvist, Västerbotten, Maud Kvarnäng, CK, Liselotte Andersson, CK, Gunilla Hjelm, Jönköping, Lena Reyer Ingman, Dalarna, Anki Elken, CK, Franziska Gustafsson, Göteborg samt Maria Kornevik Jakobsson, Bohuslän, reserverade sig till förmån för Annika Qarlssons yrkande ang prostituerade. Anders Agnemar, Östergötland, reserverade sig till förmån för eget yrkande. Sid 24 Ulrika Liljeberg, Dalarna, reserverade sig till förmån för eget yrkande. Sid 25 Arne Berglund, Västmanland, reserverade sig till förmån för Jörgen Johanssons yrkande. Sid 27 Maria Leander, Gävleborg, Petra Björk, Stockholms stad och Ingrid Lundqvist, Stockholms län, reserverade sig till förmån för Ingrid och Petras yrkande. § 56 Stämman behandlade Område 8 Internationellt engagemang Motioner nr 801-812 (återfinns i bil. 7) Partistyrelsens yttrande (återfinns i bil. 8) Stämmokommitté nr 8 har tillstyrkt partistyrelsens yttrande och hemställan med ändringar enligt (Bil. 9:8) Kommittéordförande Leif Johansson, föredrog kommitténs förslag.
 45. 45. 45 I debatten deltog: Abir Alsahlani, Stockholms län, Stefan Hanna, Uppsala, Maria Kristoffersson, Västerbotten, Staffan Danielsson, Östergötland, Fredrick Federley, Stockholms stad, Jan Larsson, Skaraborg, samt Britt-Louise Berndtsson, Kronoberg. § 57 Ordningsfråga Föreslogs 1 minuts talartid. BESLUT Stämman beslutade bifalla förslaget om 1 minuts talartid. § 58 Fortsatt debatt Område 8 I den fortsatta debatten deltog: Rickard Nordin, Jönköping, Kjell Sjölund, Skaraborg, Björn Elmqvist, Kronoberg, Fredrik Bojerud, Stockholms stad, Annika Qarlsson, PS, Thomas Haraldsson, Kronoberg, Johan Wouters, Stockholms län, Per Persson, Göteborg, Thomas Andersson, Jämtland, Rolf Larssonm, Skaraborg, Magnus Andersson, PS, Johan Magnusson, Stockholms län, Claes Västerteg, PS, Leif Johansson, Uppsala, Johan Pettersson, CUF, Kerstin Lundgren, PS, Carita Wallman Larsson, Stockholms län, Barbro Larsson, Västmanland, Sten Holmgren, Södermanland, Ingrid Gustafsson, Bohuslän, samt Dick Larsson, Stockholms län. § 59 Ajournering Stämman beslutade ajournera förhandlingarna för utdelning av Bramstorpsplaketter samt för Bankett. § 60 Utdelning av Bramstorpsplaketter (Bil 12) Partiordförande Maud Olofsson delade ut Centerpartiets högsta utmärkelse – Bramstorpsplaketten till Karl-Erik Olsson, Skåne, Gunnar Björk, Gävleborg, Inga Davidsson- Friberg, Örebro, Rune Thorén, Göteborg, samt Anna Österholm, Jämtland. § 61 Återupptagande Stämman beslutade återuppta förhandlingarna söndagen den10 maj. § 62 Fortsatt debatt Område 8 Yrkanden: (sid – kommitténs protokoll) Sid 2

×