Omr 10
Motioner område 10
Den mest engagerade partiorganisationen
Motion nr 1001
Förbundsstämman
För att stärka sammanhåll...
Omr 10
Idag finns inget fungerande gemensamt forum för debatt och erfarenhetsutbyte inom
centerrörelsen. Det är en stor br...
Omr 10
Jag/vi yrkar:
att utgivningstakten för Tidningen C ökar eller att andra åtgärder vidtas för att öka
informationsgiv...
Omr 10
fatta vilka beslut som helst, så länge där föreligger någon omständighet som ej har specificerats
av partiet.
Samma...
Omr 10
Motion nr 1007
Organisatorisk uppryckning av Centerpartiets organisationsarbete
Mina övervägande och förslag:
Cente...
Omr 10
Jag/vi yrkar:
att En distriktsexpedition med ombudsman och sekreterare i varje län.
att Samordning distriktsstyrels...
Omr 10
Jag/vi yrkar:
att återinföra avdelningarna som lägsta nivå
att återinföra riksstämman årligen
Fredrik Ingels, Väste...
Omr 10
Motion nr 1010
Medlemsförmån
Att bli medlem i Centerpartiet är naturligtvis redan idag en upplyftande tilldragelse....
Omr 10
Jag/vi yrkar:
att Centerpartiet inför ett miljöledningssystem i enligt med ISO 14001 och som omfattar all
verksamhe...
Omr 10
De lokala styrelserna slipper då arbetsgivaransvaret och kan koncentrera sig på politiken och
verksamheten. Självfa...
Omr 10
”Folkpartister i svenska kyrkan (fisk)”. Detta är i mina ögon långt mer sympatiskt än att ställa
upp med partinamne...
Omr 10
Motion nr 1015
Integration och mångfaldssamhälle
Bakgrund:
Globaliseringen och de senaste decenniernas invandring h...
Omr 10
Kretsstämman beslutade:
enligt kretsstyrelsens förslag.
Motion nr 1016
Integration och mångfaldssamhälle
Bakgrund:
...
Omr 10
till en förnyelse av den politiska debatten i integrationsfrågor. Resultaten från konferensen
dokumenterades i en r...
Omr 10
Sverigedemokraterna har i flera opinionsundersökningar legat över riksdagsgränsen. Detta är
allvarligt och kan leda...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Motioner Omr 10

1,029 views
981 views

Published on

Motion till Centerpartiets partistämma i Örebro 2009

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,029
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Motioner Omr 10

 1. 1. Omr 10 Motioner område 10 Den mest engagerade partiorganisationen Motion nr 1001 Förbundsstämman För att stärka sammanhållningen inom Centerorganisationen föreslår vi att förbundsstämmorna för C och CK hålls i nära anslutning till varandra. Jag/vi yrkar: att förbundsstämmorna jobbar för en ändring enligt motionen om Rikstämmor för C och CK i nära anslutning till varandra. Lokrume Centerkvinnor, Lokrume Gotlands distrikt Kretsstyrelsens yttrande: att motionen överlämnas till Centerpartiets och Centerkvinnornas distriktstämmor Kretsstyrelsen föreslår stämman besluta: att Gotlands Centerkvinnodistrikt jobbar för en ändring i motionens anda att riksstämmorna hålls i nära anslutning till varandra att Gotlands Centerpartidistrikt jobbar för en ändring i motionens anda att riksstämmorna hålls i nära anslutning till varandra att motionen överlämnas till Centerkvinnornas förbundstämma att motionen överlämnas till Centerpartiets riksstämma Motion nr 1002 Bättre delaktighet i folkrörelsen Centerpartiet Ett decentralistiskt parti som vårt byggs underifrån av de många medlemmarna. Tyvärr fungerar interndemokratin inom Centerpartiet idag inte så bra som den skulle kunna göra. Vi anser att folkrörelsedemokratin kan förbättras på en rad olika sätt. I denna motion vill vi lyfta två förslag som skulle innebära positiva steg. Sedan några år samlas Centerpartiets högsta beslutande organ, stämman, bara vart annat år. Vi anser att den tidigare ordningen med stämma varje år ur demokratisk synpunkt är att föredra. Om de valda företrädarna (ombuden) för Centerpartiet möts varje år kan fler aktuella frågor tas upp till beslut av stämman och inte behöva hänskjutas till förtroenderåd eller partistyrelse. 1
 2. 2. Omr 10 Idag finns inget fungerande gemensamt forum för debatt och erfarenhetsutbyte inom centerrörelsen. Det är en stor brist. Centerpartiet bör därför starta en rikstäckande endagstidning, där det ska finnas möjlighet till en fri debatt mellan centerpartister från olika delar av vårt land. Tidningen kan även bli en kanal för erfarenhetsutbyte mellan centerpartister som arbetar inom kommun och landsting runt om i vårt långa land. Intressanta reportage och krönikörer kan vara andra viktiga inslag i en centergrön veckotidning. Vi kan konstatera att flera andra av våra partier har veckotidningar. Det gäller Socialdemokraterna (Aktuellt i Politiken), Kristdemokraterna (Kristdemokraten) och Folkpartiet ( Nu). Nu är det hög tid att även Centerpartiet snarast startar en rikstäckande veckotidning. Jag/vi yrkar: att Centerpartiets stämma åter samlas varje år att Centerpartiet under 2009 beslutar att starta en rikstäckande veckotidning Evert Jonsson/för Krokoms krets av Centerpartiet, Krokom Jämtlands läns distrikt Kretsstyrelsens yttrande: Kretsstyrelsen står bakom motionen. Kretsstyrelsen föreslår stämman besluta: att ställa sig bakom motionen Kretsstämman beslutade: att ställa sig bakom motionen Motion nr 1003 Högre utgivningstakt för Tidningen C. När Centerpartiets medlemstidning Focus år 2002 ersattes med Tidningen C drogs utgivningstakten ner från ett tiotal nummer per år till fyra nummer, samtidigt som redaktionen bantades. Detta skedde under en tid när Centerpartiet fick allt mindre partistöd och därmed allt mindre pengar att röra sig med. Från att information kom från partiet centralt ut till medlemmarna nästa en gång i månaden kommer nu alltså information enbart en gång i kvartalet. När partiet år 2005 sålde sitt dotterbolag Centertidningar blev partiet ett av de rikaste i politiska partierna i världen. Men informationsgivningen till medlemmarna har inte ökat. För det första behövs information om vad som händer runt om i partiet på såväl lokal som regional nivå som en inspiration, främst i de kommuner och distrikt där partiet är svagt. För det andra är medlemstidningen den enda kontakt som en passiv medlem har med partiet och det enda som håller honom eller henne kvar i partiet. För det tredje behövs medlemstidningen för information direkt från centralt håll ut till medlemmarna om vad partiet gör i regeringssamarbetet. 2
 3. 3. Omr 10 Jag/vi yrkar: att utgivningstakten för Tidningen C ökar eller att andra åtgärder vidtas för att öka informationsgivningen till medlemmarna samt att informationen om vad som händer i partiet lokalt och regionalt runt om i landet förbättras att informationen om vad Centerpartiet gör i regeringssamarbetet och i Alliansen förbättras Eddie Juhlin, Malmö Skåne läns distrikt Motion nr 1004 Det interna arbetet i Centern Hur arbetar vi som politiskt parti? Vilket tilltal har vi till varandra? Hur tar vi emot nya medlemmar? På vilket sätt använder vi oss av de möjligheter som den nya tekniken erbjuder för att få goda demokratiska processer? Hur hanterar distriktsstämmor motioner? Det interna tilltalet i partiet och de demokratiska processerna måste utvecklas. Därför är det viktigt att partiet tar initiativ till att utveckla arbetsformerna, tilltalet, förankringsprocesserna och hur vi på bästa sätt använder oss av internet. Jag/vi yrkar: att Centerpartiets riksorganisation genomför ett projekt tillsammans med kretsarna för att utveckla arbetsformerna, tilltalet, förankringsprocesserna och hur vi på bästa sätt kan använda oss av internet som politiskt parti. Stefan Mårtensson, Värmdö Stockholms läns distrikt Motion nr 1005 Interndemokratin inom Centerpartiet Under det senaste året har vi sett hur demokratiskt fattade stämmobeslut samt centerpartistiska manifest har satts på undantag med anledning av diverse beslut som partiledning samt riksdagsledmöter tvingats fatta inom ramen för samarbetet i Alliansen. Dessa beslut har rört olika områden, såsom t.ex. integritetsrelaterade frågor samt den nyligen gjorda energiuppgörelsen. Trots att de fattade besluten har legat i strid med stämmobeslut, partiprogram samt manifest så har dessa vid varje tillfälle motiverats med att där funnits någon form av omständighet vilken inte specificerats i stämmobeslutet, manifestet eller liknande. Med ett sådant arbetssätt så skulle man kunna tänka sig att partiet under olika omständigheter kan 3
 4. 4. Omr 10 fatta vilka beslut som helst, så länge där föreligger någon omständighet som ej har specificerats av partiet. Sammantaget kan man se hur olika grupperingar/åsikter inom har känt att kärnvärderingar har kränkts, och detta hotar i grunden såväl den interndemokratiska processen som själva partiets existens. I allt väsentligt behöver Centerpartiet ta ställning till om vi ska vårda dels vår ideologi och dels den särart som gör att just vi är Centerpartiet. Vi behöver även besluta oss för om det viktiga är att fria till så många väljare som möjligt resp. att visa att vi kan ingå i en alliansregering eller att stå för vår egen politik. Risken med att fria så brett som möjligt är ju att själva anledningen till att stödja just Centerpartiet suddas ut. Jag/vi yrkar: att Centerpartiet beslutar att förtroenderådet är partiets högsta beslutande organ mellan stämmorna. att Förtroenderådet utgörs av partimedlemmar som inte har uppdrag inom riksledningen och riksdagen. att Förtroenderådets mandat måste inhämtas av partiledning och riksdagsgrupp inför avgörande avsteg från partiets kärnvärden. att Förtroenderådet inte kan ge ett mandat om inte enkel majoritet inom rådet förekommer. att Förtroenderådet utses av riksstämman. Erik Hultin, Härnösand Ångermanlands distrikt Motion nr 1006 Organisationsutveckling På vårt kretsårsmöte diskuterades förvaltningen av de medel som uppstod vid försäljningen av vårt tidningsföretag. Vi noterar att det inte tycks finnas någon möjlighet att på regional och lokal nivå kunna få del av dessa medel för organisationsutveckling, i alla fall inget sätt som vi känner till. Vi har inte komplett kännedom om storleken på det kapital som just nu finns i partiets ägo, men det torde vara ansenligt, och vi menar att del av avkastningen bör användas för regional och lokal organisationsutveckling. Valet 2010 vinns troligen inte bara i riksmedia, utan vi menar att den lokala insatsen har stor betydelse, varför vi måste kunna möta väljarna väl rustade. Jag/vi yrkar: att partistyrelsen får i uppdrag att tillskapa ett system som ger distrikt och kretsar möjlighet att söka medel för att utveckla organisationen inför valet 2010. Stefan Björnmalm, Vagnhärad Södermanlands läns distrikt 4
 5. 5. Omr 10 Motion nr 1007 Organisatorisk uppryckning av Centerpartiets organisationsarbete Mina övervägande och förslag: Centern har historiskt haft en stark organisation vilket vi inte har idag. Nu är det lite en koloss på lerfötter utan en bra medlemsinskolning eller organisation på lokalplanet. Den under förra året genomförda organisationsförändringen var en reform som mer var en pamflett för att utrycka tanken ”Hej vad vi är bra” Målet att ha 15 % av väljarna bakom oss valet 2010 är nog mer ett önsketänkande än en uppnåbar realitet. Ungdomsförbundet ligger i ruiner med några få tusen medlemmar. När jag var Riksombudsman hade det 60 000 medlemmar. Nu har inte ens partiet dessa medlemstal. Nu när partiet är statt i god kassa skall vi inte satsa pengarna på en massa spektakulära projekt som ger lite mediavärme men som föga stärker vår organisation. Jag anser att vi skall bygga upp distriktsorganisationen igen och ge denna organisationsenhet starka muskler igen. Inte falla in i något regiontänkande bara för man är lat inte vill jobba med de organisatoriska frågorna. I Jönköpings län har vi inte sett distriktsombudsmannan ute på organisatoriska besök i varken avdelningar eller kommunorganisation. Distriktsledningen har blivit en klubb för inbördes beundran. Jag anser vi skall satsa ca 1 miljon kr per län och år i ett riktat bidrag som bygger på medlemsstöd, organisationsstöd mm. Lägga fast en organisatorisk norm vad en distriktsombudsman skall åstadkomma i form av besök i avdelningar, kommunkretsar och informationsverksamhet. Utbildningen på distriktsnivå måste ryckas upp. Det finns många viktiga saker att lära av LRF de är den enda folkrörelse som växer organiskt och det beror på ett målinriktat organisationsarbete. Vi måste också via telefonbearbetning värva medlemmar och återvinna gamla medlemmar. Medlemmarna känner sig betydelselösa i dag och behandlas därefter. Jag möttes av det häpnadsväckande uttalandet på ett distriktsmöte ”ja nu pratar Lars-Håkan Halldin” men han är ju bara en medlem. Då ligger organisationen för fäfot och det politiskt intellektuella arbetet är undermåligt. Tyvärr har våra landstingsgrupper seglat som autonoma planeter i distriktsorganisationen. Här måste en integrering ske mellan den medlemsvalda distriktsstyrelsen och folkvalda landstingsgruppen . Mycket politisk kraft finns att vinna i denna process och organisatorisk stabilitet. Ibland händer det att landstingsgrupperna får ett ide och seglar i den politiska rymden utan folklig förankring. Tidningen C är direkt dålig. Ett antal hophäftade cirkulär utskickade till medlemmarna och stridsropet är ”hej vad vi är bra”. När vi som jobbar eller har jobbat i organisationen vet att hälsotillståndet inte är så bra. Vi är ett gäng åldrade farbröder och tanter. Men en bättre tidning krävs annars lägg ned skräpet. Att ge en tidning en journalistisk ide borde vara möjligt av partistyrelsen även om det krävs viss ansträngning. Internwebben dras med samma bekymmer, ointressant och ”hej vad vi är bra”. Det krävs en mer genomtänkt infornmationsstrategi. Lite mycket amatörernas julafton istället för skarpa hjärnor och professionalism. En internwebb måste nå nyckelpersonerna vi medlemmar som hemma vid köksbordet och i vänskapskretsen försvarar partiets politik. Vi orkar inte ta del för svårt och obegripligt. Riksdagsgruppens arbete dras med lite samma problem dålig informationsstrategi och förankring. Idag så är man ju inte så road att se riksdagsmannen ute på möten. Många tänker ja det klarar jag ju bättre själv. DET BEHÖVS EN ORGANISATORISK UPPRYCKNING!!! 5
 6. 6. Omr 10 Jag/vi yrkar: att En distriktsexpedition med ombudsman och sekreterare i varje län. att Samordning distriktsstyrelse - landstingsgrupp att Utbildningsprogram för medlemmar och förtroendemän att Organisationsbidrag till distrikten, ca 1 milj. kr om året att Organisatorisk samordning med landstingsgruppen att Nedläggning av tidningen C att En ny medlemstidning som har ett genomtänkt journalistisk ide att Ny informationsstrategi med riktad information till förtroendemän och medlemmar att Översyn av internwebben - den är dålig att Call- medlemscenter inrättas för medlemsuppföljning och medlemsvärvning Lars Håkan Halldin, Brännelund-Höreda Jönköpings läns distrikt Kretsstyrelsens yttrande: Ämnet för motionen är viktigt. Det handlar om att ge medlemmarna möjlighet att vara med och påverka diskussioner och beslut. Motionären uttrycker sig vildsint och med en brist på nyansering som kan skymma behovet av att analysera och förändra samverkan mellan riksorganisation, distriktsorganisation, kretsorganisationen och medlemmar, sympatisörer och allmänheten. Kretsstyrelsen föreslår stämman besluta: att motionen vidarebefordras till riksstämman med begäran om analys och översyn av detta viktiga område Kretsstämman beslutade: motionen sänds till riksstämman med en begäran om analys och översyn av detta viktiga område. Motion nr 1008 Ändring av stadgor Många många är vi som sörjer och är arga och ledsna över ändringarna som gjordes 2007 på förbundsstämman av stadgorna, där man högg av stammen ifrån rötterna genom att ta bort avdelningarna som lägsta nivå i organisationen. Därför måste avdelningarna återinföras som lägsta nivå i kommunerna, där det finns avdelningar som lever och är aktiva. Vidare tappar vi ett års bevakning i och med att vi inte har årliga stämmor. Vi tappar fart ibland medlemmar som behöver ENERGIkicken som stämman ger. Därför måste vi åtrinföra förbundsstämman årligen 6
 7. 7. Omr 10 Jag/vi yrkar: att återinföra avdelningarna som lägsta nivå att återinföra riksstämman årligen Fredrik Ingels, Västerås Västmanlands läns distrikt Kretsstyrelsens yttrande: Lämnar inget eget yttrande Kretsstyrelsen föreslår stämman besluta: att Besvara motionen Kretsstämman beslutade: avslå motionen Motion nr 1009 Medlemsavgiften I samband med Centerpartiets organisationsförändring beslöt Förtroenderådet att fastställa medlemsavgiften till 150 kr. Vi finner det märkligt att man i en decentralistisk organisation ska fastställa avgiftens storlek centralt. Det är ännu märkligare eftersom riksorganisationen inte längre skall ta in någon avgift till central nivå. Dessutom förstår vi inte varför Centerpartiet ska ta ut en högre avgift än andra partier? Skall Centerpartiet enbart vara ett parti för ett fåtal? Jag/vi yrkar: att Centerpartiet upphäver sitt beslut angående medlemsavgiftens storlek eftersom partiet på riksnivå inte har med frågan att göra. Väckelsång-Tingsås Centerpartiavdelning Linda Pete, Väckelsång Kronobergs läns distrikt Kretsstyrelsen föreslår stämman besluta: att bifalla motionen Kretsstämman beslutade: bifalla motionen 7
 8. 8. Omr 10 Motion nr 1010 Medlemsförmån Att bli medlem i Centerpartiet är naturligtvis redan idag en upplyftande tilldragelse. Emellertid så tror vi att den positiva upplevelsen kan förstärkas ytterligare om medlemskapet innebär en konkret miljöinsats. Ett sätt att skapa detta skulle vara att koppla en eller flera andelar i vindkraftsel till medlemskapet. Partiet kan exempelvis köpa upp andelar, som sedan delas ut vid tecknande av medlemskap, alternativt medför medlemskapet rabatt på andelarna. En vanlig konstruktion är också att andelar medför möjlighet att köpa el till ett bra pris, vilket leder till att medlemskapet ger positiva miljöeffekter totalt och en positiv ekonomisk effekt för den enskilde medlemmen. Vi tror att nyrekryteringen kommer att underlättas med den här konstruktionen, och dessutom stimulera redan befintliga medlemmar att bibehålla sitt medlemskap. Jag/vi yrkar: att partistyrelsen får i uppdrag att utarbeta ett system som ger en eller flera vindkraftsandelar vid teckning av medlemskap i Centerpartiet. Stefan Björnmalm och Martina Johansson, Vagnhärad Södermanlands läns distrikt Motion nr 1011 Miljöledningssystem i Centerpartiet Miljöledningssystem är ett sätt att arbeta systematiskt med miljöfrågor som tillämpas inom näringslivet och offentliga myndigheter. Regeringen har sedan 10 år ställt krav på att statliga myndigheter ska införa miljöledningssystem och från år 2007 ställs det krav på att statliga bolag ska arbeta mot hållbar utveckling. Sedan några år arbetar regeringskansliet arbetar med att införa miljöledningssystem. Vad kan då vara naturligare än att även partierna inför ett systematiskt miljöarbete som en integrerad del av verksamhetsstyrningen. Det ska självklart omfatta såväl kontors- och reseverksamhet som den politiska agendan. Det är politiken och de politiska besluten som har störst betydelse för vår miljöpåverkan, men vi bör naturligtvis ta ansvar även för hur vi reser, energianvändning i lokaler, pappersanvändning, avfallssortering osv. Ett miljöledningssystem innebär bl.a. att miljömål sätts upp utifrån identifierade betydande miljöaspekter och att det utarbetas en miljöpolicy som speglar verksamheten. Miljöutbildning, dialog och delaktighet är ledord och systemet följs regelbundet upp och revideras. Syftet är att åstadkomma en ständig förbättring och minskad miljöpåverkan. Krav på hur ett miljöledningssystem ska vara utformat finns bl.a. i ISO 14001 och mot den standarden är ca 4000 organisationer certifierade i Sverige. Att införa ett miljöledningssystem i partiet är ett sätt att skapa trovärdighet i miljöpolitiken och miljömedvetenhet i hela organisationen. Centerpartiet skulle kunna gå i bräschen och utmana övriga partier att bli det första miljöcertifierade politiska partiet! 8
 9. 9. Omr 10 Jag/vi yrkar: att Centerpartiet inför ett miljöledningssystem i enligt med ISO 14001 och som omfattar all verksamhet i partiet att motionen överlämnas till Centerpartiets riksstämma Berit Goldstein, Solna Stockholms läns distrikt Kretsstyrelsens yttrande: Ett arbete med att miljöcertifiera Centerpartiets Riksorganisation (Stora Nygatan, Riksdagskansliet och Brysselkontoret) pågår. Det vill säga våra systerorganisationer ingår inte i själva certifieringen eftersom man inte kan införa ett sådant system för deras räkning, däremot kommer de genom att de hyr lokaler vid kontoret på Stora Nygatan att påverkas av det arbete som genomförs. Föreliggande motion vill gå längre och även innefatta det politiska arbetet, involvera hela organisationen. Partiets nuvarande miljöpolicy berör enbart den direkta miljöpåverkan dvs. kontorsverksamhet och resor, inte politiken som är den huvudsakliga verksamheten, det gäller att involvera hela rörelsen med kretsar och avdelningar. Det är viktigt att medlemmarna får en grundläggande miljöutbildning, här kan ett systematiskt miljöarbete enligt ISO 14001 var en god hjälp. Kretsstyrelsen föreslår stämman besluta: att tillstyrka motionen att motionen sänds vidare till riksstämman Kretsstämman beslutade: tillstyrka motionen och sända den vidare till riksstämman Motion nr 1012 Professionell anställning För att klara morgondagens utmaningar i Centerpartiet behöver vi i partiet utforma en spännande politik, ha engagerade medlemmar och en kompetent personal. För att få kompetent personal på alla nivåer måste vi också vara en kompetent och professionell arbetsgivare såväl lokalt, regionalt som centralt. Det innebär att kunna lagstiftning, ha bra avtal, erbjuda vidareutbildning och framför allt ett professionellt ledarskap. Vi har inte resurser eller förmåga på alla nivåer inom hela partiet att leva upp till allt detta och även vi hade det så är inte fullt rationellt att säkerställa den kompetensen överallt där vi har anställd personal. Om vi istället anställde all personal både den som arbetar lokalt, regionalt och centralt på den centrala nivån skulle vi kunna säkerställa alla anställningar i partiet. Det blir tryggare för den anställde, det öppnar upp för interna karriärmöjligheterna och partiet kan på ett helt annat jobba med kampanjer som ska vara lika över hela landet men också nyttja medarbetares specialkompetens på ett helt annat sätt. 9
 10. 10. Omr 10 De lokala styrelserna slipper då arbetsgivaransvaret och kan koncentrera sig på politiken och verksamheten. Självfallet ska den lokala eller regionen styrelsen vara med i anställningsprocessen och välja vem som ska ha jobbet. Ekonomiskt bör man utveckla en modell där man bidrar till lönekostnad lokalt. Partiet borde också kunna göra strategiska anställningar där organisationen inte har råd med personal. Jag/vi yrkar: att Centerpartiet ska inleda arbetet med en övergång till centralt anställd personal inom alla led i organisationen att utforma en professionell personalenhet centralt som kan säkerställa väl fungerande anställningar lokalt, regionalt och centralt att utforma en ekonomisk modell som gör att partiet får god spridning av personella resurser över hela landet Helén Lind och Lars Kallsäby, Västrås Västmanlands läns distrikt Motion nr 1013 Kyrkoval Även om man som politiker oftast raljerar, finns det många anledningar att vara stolt över ett svenskt medborgarskap. En sådan anledning är vårt förhållandevis sekulariserade samhälle. Grundskolans läroplan är sedan 1994 konfessionslös och staten och Svenska kyrkan har i huvudsak skilts åt. Men tyvärr finns än idag rester av Svenska statskyrkan i politiken. Allra främst i form av de politiska partiernas närvaro i Svenska kyrkans folkvalda församlingar. Från ett valtekniskt perspektiv är det nomineringsgrupper som sätter upp listor till kyrkovalet, inte partier, men i praktiken är skiljelinjerna däremellan luddiga. Om vi slår upp kyrkoordningens första avdelning finns där att läsa: ”kyrkan förutsätter att de som företräder kyrkan delar kristen tro”. Detta kan tolkas antingen helt enkelt som att de fysiska personer som företräder kyrkan skall vara kristna eller att även kyrkomötets nomineringsgrupper skall dela kristen tro. Utgår man från den senare tolkningen har Centerpartiet genom att som organisation vara en del av kyrkomötet automatiskt befäst organisationen med en kristen tro. Detta är inte acceptabelt. Vårt parti är en mångkonfessionell organisation med både medlemmar som bekänner sig till olika religioner, som islam och kristendom, och medlemmar som inte har en religiös trosuppfattning. Jag förstår dock viljan att ställa upp i kyrkovalet med kraft av en redan existerande organisation och i redan existerande nätverk. Självklart är det också många som har sociala sammanhang inom kyrkan och Centerpartiet på ett sådant sätt att dessa lätt smälter ihop. Därför vill jag rikta uppmärksamheten mot tre andra av våra politiska partier. Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Folkpartiet har alla valt att inte tillåta att partiets namn används för nomineringsgrupper, utan där finns istället fristående organisationer enligt namnmodellen 10
 11. 11. Omr 10 ”Folkpartister i svenska kyrkan (fisk)”. Detta är i mina ögon långt mer sympatiskt än att ställa upp med partinamnet i kyrkovalet och den mest genomförbara kompromissen. Jag/vi yrkar: att Centerpartiets högsta beslutande organ, partistämman, gör gällande att nomineringsgrupper inte får ställa upp i kyrkovalet under namnet ”Centerpartiet” eller andra officiella benämningar på partiet. att motionen sänds vidare till Centerpartiets riksstämma 2009 Gabriel Bergin, Stockholm Stockholms distrikt Motion nr 1014 Avpolitisera Svenska Kyrkan Centerpartiet är ett av de partier som fortfarande, närmar ett decennium efter bodelningen mellan kyrkan och staten, ställer upp i val till Svenska Kyrkan. Vi bidrar därmed till en fortsatt politisering av ett av de religiösa samfunden i Sverige. Trots alla de steg mot ett öppnare, modernare parti som centerpartiet tagit under 2000-talet markerar vi fortfarande en partipolitisk samhörighet med en kristen trosinriktning och till och med ett enskilt samfund. För centerpartiet i Upplands Väsby framstår detta som obegripligt i en tid då sekularisering och mångfald präglar vårt samhälle och i allt högre grad vårt parti. Vi står upp för religionsfrihet men centerpartiet prioriterar tydligt att arbeta inom Svenska kyrkan. Vi vill nå ut till nya grupper med annan bakgrund men dessa ska sitta på partimöten där det diskuteras partiets engagemang i Svenska Kyrkan. Det är motstridiga och svårbegripliga signaler som vi som parti sänder ut till omvärlden. Vi menar att centerpartiet bör förhålla sig neutralt till såväl religiösa som andra typer av gemenskaper. Lika lite som centerpartiet ställer upp i val inom katolska kyrkan, muslimska samfund eller Djurgårdens fotbollssektion bör vi ställa upp i val inom Svenska kyrkan. När centerpartiet nu ändå beslutat ställa upp i kyrkovalet 2009 bör målet för arbetet i kyrkomötet vara att avpolitisera kyrkan. Det torde ligga i såväl kyrkans som samhällets intresse att fullborda åtskiljandet mellan kyrka och stat och låta Svenska kyrkan ta ansvar för sina angelägenheter på samma sätt som andra trossamfund. Jag/vi yrkar: att stämman uppdrar åt centergruppen i Svenska kyrkans riksmöte att verka för en total avpolitisering av svenska kyrkan. att stämman tydligt deklarerar att Centerpartiet efter 2009 års kyrkoval inte ställer upp i val till några religiösa samfunds styrande organ. Centerpartiet i Upplands Väsby, Upplands Väsby Stockholms läns distrikt 11
 12. 12. Omr 10 Motion nr 1015 Integration och mångfaldssamhälle Bakgrund: Globaliseringen och de senaste decenniernas invandring har påverkat den demografiska strukturen i Sverige. Den ganska homogena samhällsstrukturen, särskilt i tätortsområdena, har förvandlats till ett mångfasetterat och diversifierat samhälle. Detta har påverkat och kommer att påverka centerpartiet. Den 3-4 okt 2008 bjöd Falkenbergs integrationsgrupp, med hjälp av Hallandsdistriktet, in till det första riksmötet i ämnet. De ca 40 deltagarna med 12 olika nationaliteter som representerade olika C-distrikt gav ordet mångfald ett ansikte och innehåll. Under mötets två intensiva dagar diskuterades integrationsfrågorna med underifrånperspektiv. I den avslutande och samlande diskussionen enades deltagarna om bildande av ett nationellt nätverk och två viktiga huvudfrågor: • Behovet av en tydligare värdegrund som betonar både de rättigheter och de skyldigheter som är grundläggande i det svenska samhället. • Större fokus på det gemensamma och ömsesidiga ansvaret för att skapa en fungerande integrationsprocess. Centerpartiet är idag ett mångkulturellt parti som har god möjlighet att förnya den svenska integrationspolitiken genom att ta vara på all den kunskap, erfarenhet och engagemang som finns inom partiet. Jag/vi yrkar: att det bildade nätverket, Centerpartiets Riks Integrationsnätverk skall integreras i partiets riksorganisation och ges förutsättningar för dess utveckling. att motionen i sin helhet skall vidarebefordras distriktets årsstämma och riksstämman. Shlomo Gavie, Årstad Hallands läns distrikt Kretsstyrelsens yttrande: Dessa frågor är bland de viktigaste idag och i framtiden. Falkenbergs kommun har tagit ett stort ansvar för frågorna. Man kan hantera dem bättre i landet totalt, i synnerhet om alla kommuner hjälper till och med fortsatt ekonomisk stöttning från staten. Centerpartiet har en viktig roll i detta arbete och bildandet av ett nationellt nätverk är en viktig del. Just erfarenhetsutbytet innehåller en mängd kunskap som partiet måste dra nytta av. Vi tar för givet att dessa frågor behandlas seriöst över hela landet med riksorganisationen som en motor. Motionen tar sikte på vilken strategi partiet väljer och vilka resurser som avsätts. Kommunkretsen tycker att partistyrelsen får forma vägen för det fortsatta arbetet och beakta synpunkterna i motionen. Det viktiga är att alla nivåer i partiet blir engagerade. Kretsstyrelsen föreslår stämman besluta: att motionen skall anses besvarad att vidrebefordra motionen till distriktets årssstämma och riksstämman. 12
 13. 13. Omr 10 Kretsstämman beslutade: enligt kretsstyrelsens förslag. Motion nr 1016 Integration och mångfaldssamhälle Bakgrund: Vi har i CINAG sedan fem år tillbaka manifesterat mångfald och integration i praktiken. På våra möten har vi varit lika många nationer som styrelsemedlemmar. Att få chans att växa med uppgifterna och bidra till samhället har varit den största drivkraften. Varje människa är unik och kan bidra med till samhället om han/hon får en möjlighet. Den 3- 4 oktober var vi inbjudna av Falkenbergs integrations grupp. Ett 30 tal deltagare från olika C-distrikt. 12 nationer var representerade med samlad kunskap och erfarenhet av enorma mått som behöver spridning i en för politiker och allmänhet mottagbar form. I den avslutande och samlande diskussionen enades vi om bildande av ett nationellt nätverk och två viktiga huvudfrågor: -Behovet av en tydligare värdegrund som betonar både de rättigheter och de skyldigheter som är grundläggande i det svenska samhället. -Större fokus på det gemensamma och ömsesidiga ansvaret för att skapa en fungerande integrationsprocess. Centerpartiet är idag ett mångkulturellt parti som har god möjlighet att förnya den svenska integrationspolitiken genom att ta vara på all den kunskap, erfarenhet och engagemang som finns inom partiet. För att vidare utveckla partiet i den för samhället viktiga frågan och med ovanstående bakgrund yrkar vi på: Jag/vi yrkar: att det bildade nätverket, Centerpartiets Riks Integrationsnätverk skall integreras i partiets riksorganisation och ges förutsättningar för dess utveckling. att motionen i sin helhet skall vidareskickas till partistämman. Nahom Mondélus, Göteborg Göteborgs distrikt Kretsstämman beslutade: att utan egen kommentar skicka motionen vidare till partistämman. Motion nr 1017 Förnyad integrationspolitik Den 3-4 oktober 2008 träffades 30 engagerade centerpolitiker med ursprung från 12 olika nationer i Falkenberg för att genom bildandet av Centerpartiets integrationsnätverk ta initiativ 13
 14. 14. Omr 10 till en förnyelse av den politiska debatten i integrationsfrågor. Resultaten från konferensen dokumenterades i en rapport och två huvudfrågor identifierades: 1. Behovet av en tydligare värdegrund som betonar både de rättigheter och de skyldigheter som är grundläggande i det svenska samhället. 2. Större fokus på det gemensamma och ömsesidiga ansvaret för att skapa en fungerande integrationsprocess. Det fanns även en stor enighet kring behovet av ett tydligt gräsrotsperspektiv i arbetet med integrationsfrågor. Det krävs ett starkt lokalt engagemang som inbjuder till möten i vardagen samtidigt som det även måste finnas en tydlig prioritering av integrationsfrågorna från partiet på riksnivå för att ge kraft åt det lokala arbetet. Inom nätverket går nu arbetet vidare med att skapa en organisatorisk struktur och därigenom lägga grunden för en lokalt förankrad integrationsdialog kring hur vi gemensamt vill bygga framtiden Sverige. Integrationsnätverket är en tydlig förespråkare för ett öppnare samhälle och vill lyfta fram den positiva kraft som ligger i en ökad invandring. Att ge en positiv motbild baserad på enkla exempel från vardagen är också det enda sättet att på ett effektivt sätt bemöta en allt mer främlingsfientlig retorik i den politiska debatten. Centerpartiet är idag ett mångkulturellt parti som har en god möjlighet att förnya den svenska integrationspolitiken genom att ta vara på all den kunskap, erfarenhet och engagemang som finns både inom och utom partiet. Jag/vi yrkar: att inrätta Centerpartiets integrationsnätverk som en del av riksorganisationen att ge partistyrelsen i uppdrag att utarbeta ett integrationspolitiskt program inför valet 2010 att sända motionen vidare till Centerpartiets riksstämma Oscar Fredriksson, Stockholm Stockholms distrikt Motion nr 1018 Centerpartiet ska inte samverka med Sverigedemokraterna Centerpartiets politik bygger på alla människors lika rätt och värde. Utgångspunkten är människan och att var och en ska kunna växa som individ och ha möjlighet att förverkliga sina drömmar. Varje människa har samma rättighet och samma skyldighet, oavsett kön, livsåskådning, sexuell läggning, boende, etnisk eller social bakgrund. Mot dessa värden står Sverigedemokraterna som i grunden är ett främlingsfientligt parti. Sverigedemokraterna tror på att statens territoriella gränser ska överensstämma med de befolkningsmässiga gränserna där samhället är befolkningsmässigt homogent. Man utgår ifrån en kritik mot Sveriges invandringspolitik men skuldbelägger invandraren, individen. Sverigedemokraterna ser två möjligheter för de som invandrat till Sverige, att återvända till sitt land, eller assimileras och bli svenskar på det sätt som de beskriver. Detta kränker de grundläggande värden som vi i Centerpartiet tror på. Dessutom riskerar det att skapa en stigmatisering av utanförskap i samhället. De individer som vill tala om ett berikandeperspektiv med mångfald och försvarar alla individers lika rätt och värde kallar Sverigedemokraterna för svenskfientliga. Det skapar rädsla hos och motsättningar mellan grupper. 14
 15. 15. Omr 10 Sverigedemokraterna har i flera opinionsundersökningar legat över riksdagsgränsen. Detta är allvarligt och kan leda till att Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen i valet 2010 och riskerar få betydande inflytande över Sveriges lagstiftning och styrning. Sverigedemokraterna ska stoppas redan innan valurnorna. Genom argumentation och bemötande av deras åsikter ska människor övertygas om att välja andra partier. Men om olyckan trots allt är framme och Sverigedemokraterna ändå kommer in i riksdagen ska det vara klart och tydligt uttalat att vi i Centerpartiet vägrar samarbeta med dem. Centerpartiet ska inte ingå i ett regeringsalternativ som är beroende av Sverigedemokraterna. Jag/vi yrkar: att Centerpartiet inte ska ingå i ett regeringsalternativ som samarbetar med eller är beroende av Sverigedemokraterna efter valet 2010. Petri Salonen, Magnus Andersson, Aphram Melki, Abir Al-Sahlani, Helen Törnqvist Stockholms läns distrikt Kretsstämman beslutade: Haningekretsen och Solnakretsen har instämt i motionens innebörd. 15

×