Komprotokoll omr 6

367 views

Published on

Kommitéprotokoll från Centerpartiets partistämma i Örebro 2009

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
367
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Komprotokoll omr 6

  1. 1. Kommittéprotokoll - område 6 Kommittéprotokoll Partistämman 2009 Område 6 OMRÅDE: SIDANTAL: Utbildning och kunskap för tillväxt 7 – högre utbildning (inkl all utbildnings betydelse för tillväxt), kompetensutveckling för arbetsmarknaden, innovation och forskning Datum: 2009-05-07 LEDAMÖTER: Ordförande Karin Ånöstam Partistyrelsen Karin Ernlund Riksdagsledamot Ulrika Carlsson Regeringskansliet Magnus Wallerå Sekreterare Helena Carlestam Justering _____________________ Närvarolista: Justeras: 1
  2. 2. Kommittéprotokoll - område 6 Typ av deltagare Efternamn Förnamn Distrikt Ombud Haraldsson Thomas Kronoberg Ombud Dahlquist Katarina Kronoberg Ombud Bjelk Christian Kronoberg Ombud Larsson Niklas Skåne Ombud Lagerstedt Lars Stockholms län Ombud Rehnman Gun Västerbotten Ombud Sandström Ingemar Västerbotten Ombud Lidén Carola Norrbotten Ombud Lundström Lili-Marie Norrbotten Ombud Karlsson Lisbeth Skaraborg Ombud Bäckman Paula Skaraborg Ombud Knutsson Pontus Östergötland Ombud Rydén Eva Bohuslän Ombud Johansson Erik A Skåne Ombud Fält Marit Sjuhärad Ombud Strandberg Linn Halland Ombud Aronsson Gunilla Kalmar Ombud Backrot Göran Kalmar Ombud Fjällgård Peter Kalmar Ombud Torenfält Krister Kalmar Ombud Jilsmo Lotti Kalmar Ombud Rogö Anette Kalmar Ombud Åstrand Gerd Kalmar Ombud Erntsson Göran Kalmar Ombud Larsson Anders Medelpad Ombud Axelsson Camilla Värmland Ombud Hjelm Gunilla Jönköping Ombud Karlsson Anders Jönköping Ombud Arnell Lindgren Inga Östergötland Ombud Johansson Olov Östergötland Distriktsombud Berglund Arne Västmanland Ombud Östergren Carina Stockholms län Ombud Johansson Magnus Norra Älvsborg Ombud Druid Chris Stockholms län Ombud Åhr Sirpa Centerkvinnorna Ombud Uddberg Alf Södermanland Ombud Flemström Magdalena Medelpad Ombud Pettersson Elisabet Västmanland Ombud Ahlin Torbjörn Örebro Ombud Johannesson Katarina Värmland Ombud Lawrot Denny Östergötland Ombud Pettersson Gunilla Stockholm län Ombud Larsson Barbro Västmanland Ombud Hammarqvist Anders Södermanland Ombud Karlsson Ewa-May Västerbotten Ombud Valtersson Kristina Blekinge Ombud Hörnlund Gunnar Västerbotten Justeras: 2
  3. 3. Kommittéprotokoll - område 6 INLEDNING 1. UPPMUNTRA INDIVIDENS DRIVKRAFT TILL KUNSKAPSSÖKANDE Centerpartiet vill; 1.1. Att högskolestudier ska löna sig och ge hög avkastning i form av god löneutveckling 1.2. Införa ett treterminssystem inom högskola och universitet för att få en ökad genomströmning 1.3. Att högskolestudier i större utsträckning ska kunna läsas på distans och med flexibla kursstarter Reservation till förmån för eget yrkande, Arne Berglund, sid 2, rad 35, förslag till ny att-sats. ”Ge högskolorna och universiteten möjlighet att införa ett treterminssystem för ökad genomströmning” ETT FLEXIBLARE HÖGSKOLELANDSKAP 2. SATSNINGAR PÅ KVALITET Centerpartiet vill; 2.1. Öka lärosätenas autonomi 2.2. Att kvalitetssatsningar inom högre utbildning prioriteras 2.3. Att det ska finnas högre utbildning i hela landet och att lärosätena ska utgöra viktiga tillväxtmotorer i sina län, eller regioner 2.4. Att lärosätena i högre grad profilerar och specialiserar sin utbildning och forskning Borttaget: högskole 2.5. Att ett system för ranking införs, med uttalat syfte att t.ex. ge studenterna bättre Borttaget: som information vid val av program. Rankningen ska baseras på ett flertal indikatorer 2.6. Att de lärosäten med program som inte genomsyras av ett genusperspektiv ska riskera att förlora examensrätten Justeras: 3
  4. 4. Kommittéprotokoll - område 6 3. STÄRK SAMVERKAN MED ARBETSLIVET Centerpartiet vill; Borttaget: det lokala 3.1. Att samverkan med näringslivet och lärosätet utvecklas, särskilt med småföretag och entreprenörer 3.2. Att lärosätena uppmuntrar studenterna till tidiga kontakter med arbetslivet 3.3. Att spetsutbildningar inom entreprenörskap och innovation införs vid högskola och universitet 4. ÖKAD INTERNATIONALISERING AV DEN HÖGRE UTBILDNINGEN Centerpartiet vill; Borttaget: . En rimlig 4.1. Att andelen studenter som studerar utomlands ökar målsättning bör vara att man under sin 4.2. Öka internationaliseringen av lärarutbildningen utbildningstid ska ha studerat i minst tre 4.3. Att all offentlig utbildning ska vara avgiftsfri månader utomlands 4.4. Att undantag kan göras från principen om avgiftsfria utbildningar, genom att lärosätena får ta ut studieavgifter för tredjelandsmedborgare. Detta ska dock kombineras med ett statligt stipendiesystem Borttaget: förslaget om 4.5. Att gemensamma examina införs Reservation, Inga Arnell Lindgren, Chris Druid, Lisbeth Karlsson, Paula Bäckman, Ewa-May Karlsson, Torbjörn Ahlin, Anders Hammarqvist, Magnus Johansson, sid 5, rad 124-125, till förmån för partistyrelsen yttrande. Reservation, Pontus Knutsson, till förmån för Karin Ernlunds förslag, sid 5, rad 128-130, förslag till ny att-sats ”Att den offentliga utbildningen även i fortsättningen är avgiftsfri för utländska studenter” Justeras: 4
  5. 5. Kommittéprotokoll - område 6 UNIKA SATSNINGAR PÅ FORSKNING OCH INNOVATION 5. VIKTEN AV BÅDE GRUND- OCH TILLÄMPAD FORSKNING Centerpartiet vill; 5.1. Att statliga medel för både grund- och tillämpad forskning prioriteras 5.2. Att samarbetet mellan humanistisk/samhällsvetenskaplig forskning och den mer tillämpade industriforskningen stärks 5.3. Att ökade satsningar görs för kommersialisering av forskningsresultat 5.4. Att prioriteringar görs på utbildningsvetenskaplig forskning 5.5. Främja bättre tillgänglighet för forskningsresultat 6. ETT NYTT RESURSTILLDELNINGSSYSTEM FÖR FORSKNING Centerpartiet vill; 6.1. Att de föreslagna kvalitetsindikatorerna noga följs upp och utvärderas 7. SATSA PÅ FORSKARUTBILDNINGEN Centerpartiet vill; 7.1. Att det som forskare blir enklare att gå mellan akademi och övriga arbetslivet, både näringsliv och offentlig sektor 7.2. Att villkoren för forskare ses över ur ett genusperspektiv Borttaget: Att villkoren 7.3. Att resurser ges till fler doktorandtjänster för yngre forskare för yngre forskare förbättras genom att 7.4. Att rörligheten av forskare mellan olika lärosäten uppmuntras resurser ges till fler doktorandtjänster¶ 7.5. Att de ekonomiska villkoren för doktorander blir mer jämförbara med vad som gäller för arbetsmarknaden i övrigt 7.6. Att det ska bli mer meriterande att forska utomlands Reservation, Gunilla Hjelm, till förmån för Sirpa Åhrs tillägg sid 7, rad 211. ” Kriterierna för vad som krävs för att bli professor ses över ur ett genusperspektiv” Reservation, Arne Berglund, sid7, rad 205, till förmån för partistyrelsens yttrande Justeras: 5
  6. 6. Kommittéprotokoll - område 6 8. STÄRKT STUDIESTÖD OCH FÖRBÄTTRADE STUDIESOCIALA VILLKOR Centerpartiet vill; Borttaget: när det 8.1. Att studiemedlet höjs med totalt 700 kr/mån . statsfinansiella läget så tillåter 8.2. Att en ytterligare höjning av fribeloppet för studiebidraget genomförs på sikt Borttaget: utredningens 8.3. Att ett sjunde år med studiemedel möjliggörs för studenter på längre utbildningar förslag till förändringar av längsta tid med 8.4. Att möjligheten att låta bankerna hantera tilläggslånen ska utredas vidare studiemedel genomförs 8.5. Att lärosätena tar ett ökat ansvar för genomströmningen av studenter Borttaget: <nr>Att 8.6. Att åldersgränsen på 20 år för studier för vuxenutbildning tas bort hanteringen av studiehjälp för ungdomar mellan 16-18 8.7. Att utländska medborgare som idag inte har rätt till studiestöd bör få rätt till det om de år förs över från CSN till försäkringskassan¶ kommit in på kompletterande högskoleutbildningar Formaterade: Punkter och numrering Borttaget: personer med Reservation, Arne Berglund, Anders Hammarqvist, sid 9, rad 258, till förmån för Borttaget: bakgrund partistyrelsens yttrande Reservation, Göran Ernstsson, Göran Backrot, till förmån för Göran Backrots och Lisbeth Karlssons yttrande, sid 9, rad 259. Förslag till ny att-sats ”Att helt avskaffa fribeloppet för studenter” Reservation, Camilla Axelsson, Olov Johansson, Anders Hammarqvist, sid 9, rad 259, till förmån för Karin Ernlunds förslag till ny att-sats, ” Att fribeloppet för studielånet tas bort samt en ytterligare höjning av studiebidraget införs på sikt.” Reservation, Thomas Haraldsson, sid 9, rad 261, Ändring av att-sats till ”Att CSN konkurrensutsätts genom att bankerna ges lånegarantier för studielån” Reservation, Denny Lawrot, sid 9, rad 268, tillägg av att-satsen till ”Att se över möjligheterna att införa ett system där lånen övertas av bankerna och CSN läggs ned”. Justeras: 6
  7. 7. Kommittéprotokoll - område 6 ANDRA FINANSIERINGSMÖJLIGHETER FÖR KOMPETENSUTVECKLING Centerpartiet vill; 9.1. Att ett Framtidskonto ska kunna nyttjas även för kortare kurser upp till 8 veckor Partistyrelsen föreslår stämman besluta: att motionerna 601-603 anses besvarade att anta ovanstående politiska punkter BESLUT: Beslöts att med ovanstående ändringar tillstyrka partistyrelsen yttrande och hemställan. Vid protokollet: Ordförande Sekreterare Sekreterare Justeras: 7

×