Gröna visioner - program för en miljödriven tillväxt

428 views
355 views

Published on

Politisk rapport från Centerpartiet. Observera datum på rapporten - politiken är en föränderlig värld.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
428
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gröna visioner - program för en miljödriven tillväxt

  1. 1. Gröna visioner - Centerpartiets program för en miljödriven tillväxt FÖRKORTAD VERSION Program antaget av Centerpartiets riksstämma 2007
  2. 2. Gröna visioner Centerpartiet vill att Sverige ska vara ett föregångsland på miljöområdet. Vi vill skapa förutsätt- ningar som gör det mer lönsamt, enklare och roligare att ta hänsyn till miljön. Det gäller både företag, myndigheter, hushåll och individer. Centerpartiet ser mycket positivt på utvecklingen mot fler marknadsbaserade miljöstyrmedel eftersom den innebär att marknaden själv efterfrågar de mest kostnadseffektiva lösningarna. Vi vill föra en politik som innebär mer morot än piska. Men för att snabba på processen krävs även en del skärpningar, till exempel gällande koldioxids- katten och utformningen av handeln med utsläppsrätter. Vi vill också betona individens ansvar och engagemang för miljöfrågornas genomslagskraft. Allt börjar hos dig! SVERIGE - DET FOSSILFRIA SAMHÄLLET Centerpartiet vill förverkliga visionen av vårt land som ett fossilfritt samhälle, där hållbar resursanvändning förenas med hög ekonomisk utveckling. Den visionen förverkligas genom att politiken sätter spelreglerna, ny teknologi utvecklas och näringslivet är i frontlinjen av hållbar utveckling. Ett steg för att nå denna vision är att Sverige ska ha som mål att sänka koldioxidutsläppen med 30 procent till år 2020. EU –EN OFFENSIV KRAFT I MILJÖPOLITIKEN Miljöproblemen är gränsöverskridande. Därför vill Centerpartiet medverka till att skapa globala regler vilket ger företag från alla länder möjlighet att konkurrera på lika villkor. Som ett första steg vill vi arbeta för att EU får en gemensam miljöpolitik. Det skulle inte bara gynna miljön utan även tillväxten, eftersom företagen behöver regler som är enkla och lika i hela unionen. Centerpartiet ser EU som en av våra viktigaste arenor för påverkan och beslutsfattande. Därför vill vi att Sverige ska agera aktivt och offensivt i EU. DET PERSONLIGA ANSVARET SPELAR ROLL Var och en av oss har ett ansvar för vår miljö och det arv vi lämnar efter oss till kommande generationer. Detta ansvar innebär att vara medveten om hur vi använder våra gemensamma resurser och de val vi gör när vi till ex- empel konsumerar, reser och planerar vårt boende. Företag kan, genom att tydligt visa vilken klimatpåverkan deras varor och tjänster har, underlätta för konsumenterna att göra medvetna val. Men det handlar också om att konsumenterna själva ställer krav och efterfrågar varor och tjänster som är miljövänliga. ENERGIFÖRSÖRJNINGEN BEHÖVER ETT STADIGT TREDJE BEN Svensk elproduktion består idag framförallt av kärnkraft och vattenkraft. Det gör oss sårbara för till exempel växlingar i vattenflöden och säkerhetsproblem i kärnreaktorerna. För Centerpartiet är det därför en självklar prioritering att ställa elförsörjningen på ett stadigt tredje ben. Det innebär att vi vill satsa än mer på förnybara elproduktionstekniker så som vindkraft och solenergi. Detta vill vi göra genom att till exempel satsa mer pengar på forskning kring dessa tekniker och ta fram regelverk som underlättar vindkraftsetableringar. ENERGIEFFEKTIVISERING - EN RESURSFRÅGA Energidebatten fokuserar ofta på tillförsel av ny energi. Centerpartiet menar att det är minst lika viktigt att tala om hur vi kan spara och använda energin mer effektivt. Vi vill bland annat uppmuntra de aktörer som sparar energi och ta fram ett nationellt program för effektivare energianvändning för företag och hushåll. Vi vill också öka hushållens möjligheter att energieffektivisera genom ett nationellt informations- och folkbildningsarbete samt en energimärkning på alla hushållsapparater. MILJÖFORSKNING I VÄRLDSKLASS Centerpartiet vill att Sverige ska bli internationellt ledande inom miljöforskningen. För att uppnå detta vill vi bland annat främja långsiktighet, öka samverkan mellan forskare och näringslivets aktörer samt förbättra möj- ligheterna att kommersialisera forskningsresultat. Genom att vi nationellt satsar mer resurser på miljöteknik och utveckling, blir vi också intressantare för aktörer och investerare från andra länder.
  3. 3. MILJÖTEKNIK - EN HÄVSTÅNG FÖR EXPORT OCH UTVECKLING Utvecklingen av miljöteknik är väldigt viktig för klimatarbetet men också för tillväxt och handel. Centerpartiet vill öka möjligheterna för miljöteknikföretag att exportera och nå nya marknader, bland annat genom att ut- veckla fler bilaterala avtal. Utöver traditionella handelsavtal som främjar miljöteknikens spridning, vill vi också genom bistånd stärka utvecklingsländernas miljöarbete. FRAMTIDENS DRIVMEDEL ÄR FÖRNYBARA Om vi ska nå våra klimatmål och visionen om det fossilfria samhället, måste vi se till att utveckla förnybara drivmedel. Centerpartiet vill att minst 30 procent av drivmedlen på den svenska marknaden ska vara förnybara år 2020. För att uppnå detta vill vi bland annat använda gröna drivmedelscertifikat eller motsvarande ekono- miska styrmedel i syfte att göra biodrivmedel mer konkurrenskraftiga. Centerpartiet ser mycket positivt på den ökande andelen miljöbilar på marknaden. För att denna utveckling ska kunna fortsätta, måste dock tillgången till biodrivmedel öka i samma utsträckning och takt. KOLDIOXIDUTSLÄPPEN SKA BLI MINDRE Vi vet vid det här laget att det är koldioxidutsläppen som måste minska för att vi ska få bukt med den globala uppvärmningen. Vi vill föra en politik som innebär mer morot än piska. Men för att snabba på processen krävs även en del skärpningar, till exempel gällande koldioxidskatten och utformningen av handeln med utsläppsrät- ter. Transportsektorn måste bidra till koldioxidminskningarna genom att i större utsträckning än idag bära sina egna miljökostnader. Det handlar om en rad olika åtgärder, så som att stärka koldioxidkomponenten i fordons- skatten, få in flyget i handeln med utsläppsrätter och att införa en miljömärkning av bränsle. På så sätt tydlig- görs för konsumenten hur det egna resandet bidrar till utsläppen. STÄRK DE MILJÖVÄNLIGA TRANSPORTALTERNATIVEN Transporter är viktiga och nödvändiga för ett välfungerande samhälle. Transportsystemet ska bidra till tillväxt och företagande samtidigt som trafikens negativa påverkan på miljön och människors hälsa minimeras. För att uppnå detta menar Centerpartiet att vi måste bli bättre på att effektivisera, samordna och kombinera olika trans- portslag. Som ett led i detta måste järnvägen få bättre förutsättningar än idag att konkurrera om den långväga godstrafiken. Det handlar bland annat om mer resurser till underhåll och nysatsningar på dubbelspår. Sjöfarten är ett alternativ med goda förutsättningar att bidra till minskade koldioxidutsläpp. Här handlar det om att öka sjösäkerheten och införa ett handelssystem för kväve- och svaveloxider.
  4. 4. Centerpartiets riksorganisation • Box 2200 • 103 15 Stockholm info@centerpartiet.se • www.centerpartiet.se

×