Från miljörätt till miljöhett
- så blir Sverige bäst på miljöteknik
juli 2008
www.centerpartiet.se
Inledning
Centerpartiets vision är ett grönt, modernt och öppet samhälle som präglas av liberala
värderingar. Ett samhälle...
En viktig faktor för en positiv utveckling är en ambitiös vision som genomsyras av tilltro till vår
potential och till fra...
Holländska varianten med Senter Novum som intressanta att titta närmare på för svensk del.
Senter Novum är en samlad organ...
Centerpartiet anser att det finns fler områden där ett samarbete och utbyte skulle vara fruktsamt
för miljötekniken och fö...
samarbetar för att marknadsföra den miljöteknik vi är framstående inom. Det handlar om att
skapa ett Green Valley koncept ...
7
onoterade bolag idag, investeras i miljöteknik. En procent motsvarar över 8 miljarder kronor. Ett
sådant förslag skulle ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Från miljörätt till miljöhett

480 views

Published on

Politisk rapport från Centerpartiet. Observera datum på rapporten - politiken är en föränderlig värld.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
480
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Från miljörätt till miljöhett

  1. 1. Från miljörätt till miljöhett - så blir Sverige bäst på miljöteknik juli 2008 www.centerpartiet.se
  2. 2. Inledning Centerpartiets vision är ett grönt, modernt och öppet samhälle som präglas av liberala värderingar. Ett samhälle där människor kan växa och förverkliga sina drömmar. Vi vill uppnå ett samhälle där människor får en ökad livskvalitet samtidigt som vi kan känna tillförsikt i att kommande generationer också får uppleva friska hav och skogar. Målet är ett samhälle där marknadsekonomiska lösningar och miljödriven tillväxt skapar förutsättningar för alla att leva ett gott liv med de förutsättningar som naturen ger. För att uppnå ett sådant samhälle anser Centerpartiet att miljöarbetet måste sättas i fokus. De pågående klimatförändringarna har visat sig påverka förutsättningarna för liv i hela världen och är därmed en av vår tids absolut största globala utmaningar. Uppdraget vi har framför oss är att omsätta klimatmedvetenheten till handling för ett klimatanpassat leverne i Sverige. Samtidigt har vi som nation ett ansvar att verka globalt för att tillsammans med övriga världen lösa klimatproblemen. Här handlar det inte minst om västvärldens ansvar gentemot utvecklingsländerna. För att klara det uppdraget måste vi agera på bred front, lyfta på alla stenar och finna miljövänliga lösningar i stort som smått. Med hjälp av ny grön teknik har vi goda möjligheter att skapa det lågfossila och miljöanpassade samhälle som klimatet kräver. Sverige har goda utsikter att vara bland dem som ligger i framkant, och bör så göra, vad gäller att leverera klimatsmarta lösningar till övriga världen. Men för att nå ända fram fordras att vi skapar ännu bättre förutsättningar, underlättar fortsatta investeringar och fokuserar satsningarna så att vi får ut mesta möjliga klimatsmarta lösningar. Det skulle klimatet tjäna på. Det skulle Sverige tjäna på. Nu är det dags! Listan av innovationer som lett till ökad miljövänlighet runt om i världen kan göras lång, men utvecklingen måste fortgå och miljödriven tillväxt måste främjas om vi ska klara klimatutmaningen och stärka den miljödrivna tillväxten. Genom en ambitiös vision och medveten strategi, kan klimathotet bli till möjligheter för nya och växande företag. Centerpartiet ska underlätta för företagen att tillvarata denna möjlighet. Vi vill att Sverige ska vara ett land där kreativiteten tillåts flöda. Att Sverige ska vara ett land där nya patent på miljöinnovationer avlöser varandra. Ett föregångsland där det är lätt att utveckla sina idéer och möjligt att driva framgångsrika miljöteknikföretag. 2
  3. 3. En viktig faktor för en positiv utveckling är en ambitiös vision som genomsyras av tilltro till vår potential och till framtiden. Centerpartiet vill att Sverige sätter upp en tydlig och framåtsyftande målsättning som innebär att vi inom 10 år har 10 världsledande miljöteknikföretag. En sådan hållbar, näringspolitisk målsättning skulle stärka Sverige och gynna utvecklingen av miljöteknik. Det är dags nu. Dags för Sverige att inta positionen som världsledande i miljö- och miljöteknikarbete. Ökat fokus ger ökade möjligheter Miljöteknik är en stor marknad med betydande tillväxtpotential. Världsmarknaden för miljöteknik beräknas vara värd 6000 miljarder kronor år 2010. I Sverige hade miljötekniksektorn år 2006 en omsättning på 97 miljarder kronor och sysselsatte omkring 46 000 personer. Tillväxten i sektorn har varit mycket stark de senaste åren och omsättningen har ökat med närmare 40 procent sedan 2003, att jämföra med bruttonationalprodukten som ökat med omkring 12 procent under samma period. Ett land som har framstående företag inom denna bransch har alltså stora samhällsvinster att se fram emot. Tar vi solenergi som ett exempel så uppskattar branschen själv att varje Twh innebär 1000 jobb. Med ett svenskt mål på 10 Twh, som är realistiskt enligt dem själva, betyder det 10 000 jobb. Det finns med andra ord goda möjligheter för Sverige att stärka sina positioner på miljöteknikmarknaden och främja en miljödriven tillväxt. Tittar vi exempelvis på länder som USA och Danmark, kan vi se att främjande av investeringar och strategiska satsningar på exportlösningar har gjort miljöteknik och clean tech till en framgångsrik och snabbt växande bransch. Danmarks framgångsrecept på miljöteknikområdet ligger i det starka och aktiva samarbetet mellan den danska regeringen, myndigheter och industri liksom den tydliga fokuseringen på miljöteknik, tillsammans med en tydlig rollfördelning. Centerpartiet ser att liknande satsningar i Sverige är såväl möjliga som nödvändiga för att Sverige ska kunna ligga i framkant. Ett första steg är att skala ner antalet statliga aktörer inom miljöteknikområdet, ge dem som återstår ett tydligare mandat och samordna mer och effektivare. Idag upplevs de statliga aktörernas initiativ många gånger som spretiga och okoordinerade av riskkapitalister, innovatörer och företagare. Genom att renodla och koncentrera de 20-talet supportorganisationer inom miljötekniksektorn som staten idag beslutar över, så att ett fåtal återstår, skulle fokus bli tydligare och processerna snabbare. Centerpartiet finner den danska samordningsmodellen med Dansk Industri, såväl som den 3
  4. 4. Holländska varianten med Senter Novum som intressanta att titta närmare på för svensk del. Senter Novum är en samlad organisation för innovationer, miljö och energi/klimat som bland annat arbetar med att främja export och hjälpa företag inom miljösektorn att komma till rätta inom de olika stödsystemen. I samband med en organisationsförändring likt den Centerpartiet föreslår, vill vi också att ytterligare statliga medel allokeras till miljötekniksatsningar som befinner sig i såddfasen, det vill säga investeringar i tidiga skeden. Vi menar att en sådan förändring och fokusering är nödvändig om vi på allvar ska bli världsledande inom miljöteknikområdet. Den svenska hemmamarknaden för miljöteknik är viktig, men liten ur ett internationellt perspektiv. För att växa kan små och medelstora företag behöva nå utanför landets gränser och öka sin export. Den danska modellen är en förebild vad gäller export av miljöteknik, som vi i Sverige redan tagit efter, men Centerpartiet tror att det finns mer att lära av vårt grannland i detta fall. Vi tror att konceptet för hållbara städer är en bra chans för Sverige att vidareutveckla den danska exportmodellen, som bygger på samverkan mellan regering, myndigheter och företag, och skapa ett koncept som är gångbart och framgångsrikt för svensk miljöteknik. Många företag vill exportera, men har på grund av faktorer så som brist på riskkapital och exportfinansiering liksom lågt kunnande om exportmarknader, avhållit sig från det. Centerpartiet vill därför, genom fortsatt fokus på exportfrämjande åtgärder för svenska miljöteknikföretag, öka möjligheterna för dessa företag att exportera och nå nya marknader. Dammsug USA på entreprenörstraditionen Sedan Centerpartiet och övriga Allianspartier fick förtroendet att leda Sverige, har flera framgångsrika bilaterala avtal och samarbeten kring miljöteknik kommit till stånd. Indien, Kina och Brasilien är sådana exempel, liksom projektet ”One big thing”, där samarbeten mellan Sverige och USA ska skapas inom miljötekniksektorn. Genom att identifiera svenska idéer och företag inom miljöteknik och sedan föra dem samman med riskkapital i USA, hoppas man att nya och befintliga innovationer och företag inom miljösektorn ska växa. Den här typen av samarbeten är väldigt bra eftersom effekterna kan gynna såväl svensk ekonomi som företag och miljön internationellt. När nya former för samarbeten stimuleras, uppstår dessutom lösningar som ingen tidigare tänkt på. 4
  5. 5. Centerpartiet anser att det finns fler områden där ett samarbete och utbyte skulle vara fruktsamt för miljötekniken och för Sverige. Entreprenörskap är ett sådant område. USA har en stark och tydlig entreprenörtradition, som innebär att många människor där vill starta, vågar starta och startar företag. Centerpartiet tror att det finns mycket för Sverige att lära av USA i detta. Vi föreslår därför att Sverige ska satsa på att utveckla ett program för entreprenörutbyte med USA. Att genom ett program låta ungdomar, studenter och innovatörer resa till USA för att lära, byta idéer, utvecklas och inspireras av det amerikanska entreprenörskapet, vore inte bara en bra och långsiktig investering för den svenska entreprenörstraditionen, det skulle kunna öka möjligheterna för ett utvidgat näringslivssamarbete. EU-ordförandeskapet – en chans att visa framfötterna Under hösten 2009 innehar Sverige ordförandeskapet i EU. Det innebär att Sverige under ett drygt halvår kommer att leda arbetet i EU och ansvara för att driva utvecklingen framåt i ett antal viktiga EU-frågor. Klimatfrågan, och därmed miljöteknik, kommer att stå högt på agendan av flera skäl. Dels för att det är en prioriterad fråga för den svenska Regeringen och för EU, dels för att det under denna period ska förhandlas fram ett nytt globalt klimatavtal i Köpenhamn. Många ögon kommer att falla på Sverige i rollen som ordförande, men också i egenskap av förebild och föregångare inom miljö- och klimatarbete. Detta blir en unik chans för oss att visa upp för omvärlden alla de innovationer, produkter och idéer som finns och som bidrar till minskad klimatpåverkan. Det blir en unik chans att visa upp Sverige som ett clean tech land. En chans som vi inte får försumma, varför Centerpartiet vill att SWENTEC får i uppdrag att samordna och ta fram ett utställningskoncept så att vi inför ordförandeskapet kan visa upp det bästa Sverige har att erbjuda världen på miljöteknikområdet. Ett Green Valley i Norden Inom miljöteknik är Sverige mycket framgångsrika inom områden som hållbart samhällsbyggande, energiteknik, reningsteknik och förnybar energi. Men det är inte endast i Sverige som miljötekniksektorn växer och har ambitioner. I våra nordiska grannländer finns också ett stort kunnande och intresse, där Danmark exempelvis är framgångsrika inom vindkraft, Norge inom solenergi och Finland inom bioenergi. Detta skapar möjligheter för Norden att samverka för att positionera sig och bli starkare på den globala miljöteknikmarknaden. Centerpartiet ser möjligheter för Sverige att initiera ett funktionellt kluster, där en samling miljöteknikföretag tillsammans med regeringar och myndigheter 5
  6. 6. samarbetar för att marknadsföra den miljöteknik vi är framstående inom. Det handlar om att skapa ett Green Valley koncept för Norden, där vi kompletterar varandra för att sedan kunna erbjuda övriga världen ett helhetskoncept för hållbar utveckling. Avdragsrätt för forskningssatsningar inom miljöteknik Större resurser skulle förbättra utsikterna för forskningen och utvecklingen inom miljöteknik. Både offentligt och privat finansierad miljöteknikforskning måste därför öka i omfattning. I dagsläget är det främst stora företag som har tillräckliga resurser för forskning och utveckling. Centerpartiet vill därför förbättra små och medelstora företags möjligheter att driva sina idéer och företag framåt. Vårt förslag är att detta sker genom att införa avdragsrätt för forskning inom miljötekniksektorn. Även privatpersoner bör kunna bidra med riskkapital till miljöteknik och satsa på hållbara investeringar. I ett nästa steg ser vi att en skattesubvention ska utvidgas och även gälla privatpersoner som investerar i gröna fonder. Dessa fonder kan sedan användas för investeringar i ny teknik. Liknande system finns sedan länge i Nederländerna där privatpersoner som investerar i ”Gröna fonder” slipper skatt på ränta och utdelningar. Statliga bolag och investeringar i miljöteknik Centerpartiet vet vilken betydelse det institutionella kapitalet har för marknadsutvecklingen inom miljöteknik. Tittar man exempelvis på USA och den utvecklingskurva som miljöteknik har fått där, kan man konstatera att det institutionella kapitalet spelat och spelar en betydande roll. De stora amerikanska pensionsfonderna som Calpers, USA:s största institutionella placerare, har på ett aktivt sätt efterfrågat investeringar i miljömedvetna bolag och ny miljöteknik, vilket har gett resultat. I Kalifornien har man till och med beslutat att en viss del av pensionspengarna ska läggas i clean tech vilket stimulerat fram många nya aktörer. I Sverige har AP-fonder traditionellt sätt tittat på vilka risker miljöteknik medför snarare än vilka möjligheter det finns. Undantaget är sjunde AP-fonden, som under ett par år satsar tre miljarder kronor på miljöteknik, där hälften ska gå till svenska företag och fonder. Centerpartiet anser att svenska folkets pensionspengar i större utsträckning bör användas för att möta klimathotet, säkra tillväxten i de viktiga svenska framtidsföretagen inom miljöteknik och därmed bidra till förverkligandet av visionen om 10 världsledande miljöteknikföretag inom tio år. Vi vill att av de fyra stora AP-fondernas kapital, ska minst en procent utöver de fem procent som får satsas i 6
  7. 7. 7 onoterade bolag idag, investeras i miljöteknik. En procent motsvarar över 8 miljarder kronor. Ett sådant förslag skulle kräva en förändring av nuvarande placeringspolicies, men sannolikt öka avkastningen genom att pengar investeras i svenska framtidsbranscher liksom att underlätta för viktiga miljöinvesteringar som marknaden i Sverige ännu inte är villig att göra. En reviderad placeringspolicy med miljökrav skulle inte bara generera mer kapital till branschen utan också bli en tydlig signal till såväl miljöteknikföretag som övriga investerare att staten menar allvar med sin ambition. Dubbelbeskattning – ett hinder för investeringar Att kapital utsätts för dubbelbeskattning, drabbar miljötekniksektorn negativt eftersom det är en förhållandevis ny bransch med högt risktagande för den som investerar. Det gör det svårare att attrahera nödvändigt kapital. Centerpartiet ser det som angeläget att undanröja den typ av hinder som idag innebär att vi går miste om investeringar i den svenska miljöteknikbranschen. Vi föreslår därför att dubbelbeskattningen för aktier och fonder inom miljöteknikområdet tas bort i ett första steg. En sådan förändring skulle främja miljöinvesteringar som idag kan ses som riskfyllda och därav stryper kapitalinflödet. En sådan förändring skulle på sikt även innebära att Sverige attraherar mer internationellt kapital för investeringar. Centerpartiet vill: • Ta fram en svensk vision för en hållbar industri- och näringspolitik. Sveriges målsättning bör vara att inom 10 år ha 10 världsledande företag inom miljöteknik. • Skala ner antalet statliga aktörer inom miljötekniksektorn och ge de återstående ett större mandat. • Satsa på att utveckla ett program för entreprenörutbyte med USA. • Använda ordförandeskapet i EU som ett tillfälle att visa upp Sverige som clean tech land. • Utveckla ett Green Valley koncept för Norden. • Inför avdragsrätt för forskningssatsningar inom miljöteknik. • Ge AP-fonderna och andra statliga bolag större möjlighet att allokera pengar till riskkapitalfonder inom miljöteknik. • Plocka bort dubbelbeskattning på miljöteknikaktier och fonder för att öka investeringarna.

×