Glasvezel?

1,104 views

Published on

Presentatie over Glasvezel netwerk

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,104
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Glasvezel?

 1. 1. BIC-NH Samen Sterk Op Glas de toegevoegde waarde mogelijke kostenbesparingen succesfactoren aanpak verwerving glas
 2. 2. <ul><li>Introductie </li></ul><ul><li>INNOVO </li></ul><ul><li>Huub Schoenmakers, manager INNOVO-ICT </li></ul><ul><li>Interne ICT diensten voor 60 scholen </li></ul><ul><li>Externe diensten en onderzoek </li></ul><ul><li>Samenwerking met 30 besturen (ISO-ICT) </li></ul><ul><li>Adviseur voor school- en gemeentebesturen bij glasvezelprojecten </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Onderwerpen </li></ul><ul><li>Waarom overstappen op glas? </li></ul><ul><li>Kwaliteit, kosten, schaalgrootte en flexibiliteit </li></ul><ul><li>Voorbeeld krachtenbundeling ISO-ICT </li></ul><ul><li>Eisen aan de inrichting van het glasvezelnetwerk </li></ul><ul><li>Samenhang beleid en toepassingen </li></ul><ul><li>Voorbeelden van samenhangende toepassingen </li></ul><ul><li>Samenvatting zichtbare resultaten INNOVO </li></ul><ul><li>Kosten en besparingen </li></ul><ul><li>Succesfactoren en aanbevelingen </li></ul><ul><li>Vragen </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Peiling </li></ul><ul><li>Hoogwaardige en toekomstbestendige breedbandverbindingen zijn randvoorwaardelijk en dus onmisbaar voor modern en eigentijds onderwijs. Ja/Nee </li></ul><ul><li>Als ik nu al kon beschikken over glasvezelverbindingen, dan zou ik eerst…. </li></ul><ul><li>Waarom wij nog niet over glasverbindingen beschikken?... </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Waarom overstappen op glas? </li></ul>ICT gebruik neemt toe! Hogere betrouwbaarheid en beschikbaarheid vereist ( Beschikbaar (7x24), binnen en buiten school) Zonder technische beperkingen Samenwerken in een lerende organisatie Virtueel gebouw Leerlingen Personeel Educatieve partners School 1 Leerlingen Personeel Educatieve partners School 2 Leerlingen Personeel Educatieve partners School 3 Leerlingen Personeel Educatieve partners
 6. 6. <ul><li>Kwaliteit en kosten </li></ul>Hogere betrouwbaarheid en beschikbaarheid Hogere kwaliteit technologie Hoog technisch kennisniveau Complexe en kostbare voorzieningen Terwijl Lumpsum gelijk blijft? Hoeveel % van budget voor ICT?
 7. 7. <ul><li>Schaalgrootte en flexibiliteit </li></ul>Scholen bundelen kracht en Brengen vraag en aanbod samen in één onderwijsmarktplaats/datacentrum Schaalgrootte door samenwerking leidt tot een passend aanbod continuïteit in diensten een lagere kostprijs per leerling meer keuzevrijheid/flexibiliteit per school en samenhangende oplossingen
 8. 8. <ul><li>Managed Ethernet Service verbindt: </li></ul><ul><li>250 locaties op glas (100 Mbit/s) </li></ul><ul><li>14 stafbureaus </li></ul><ul><li>Bibliotheken Parkstad-Venlo-(Eindhoven) en Musea </li></ul><ul><li>Internet (ip-transit/500 Mbit/redundant) </li></ul><ul><li>Centrale Onderwijsmarktplaats=> (20 Gbit/s) </li></ul><ul><ul><li>Centraal datacentrum (diensten verschillende aanbieders) </li></ul></ul><ul><ul><li>Data, telefonie, video (VoIP centrale/videoplatform voor alle besturen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Centrale applicaties: LMS, PZS, MIS, DMS, ELO/PLAZA. </li></ul></ul>Voorbeeld krachtenbundeling ISO-ICT
 9. 9. <ul><li>Eisen aan de inrichting </li></ul><ul><li>(technisch en organisatorisch) </li></ul>Inrichting netwerk afstemmen op centralisatie diensten ( centrale marktplaats, centrale internetfeed, VLANs) Regie op beheer netwerklaag zodat samenwerkende instellingen in één netwerk te plaatsen zijn Organisatiemodel gericht op kwaliteitsbewaking, marktwerking en keuzevrijheid Uitbesteden techniek/ICT als dienst Herinrichting ondersteuningsfunctie op school Van coördineren (ict-er) naar implementeren (i-coach) ter ondersteuning van beleid
 10. 10. Eisen aan de inrichting 1 Decentraal zonder glas
 11. 11. Eisen aan de inrichting 2 Centraal over glas
 12. 12. Eisen aan de inrichting 3 ICT als dienst
 13. 13. Eisen aan de inrichting 4 Schaalbaar organisatiemodel
 14. 14. Stelling 1 Door glasvezel kan techniek en beheer op een verantwoorde wijze via een centrale marktplaats uitbesteed worden, waardoor meer tijd vrij gemaakt kan worden voor de ondersteuning van schoolontwikkeling met behulp van ICT
 15. 15. ICT ondersteunt beleid 1 Voorbeeld INNOVO <ul><li>Speerpunt 1: “Gedegen en vernieuwend onderwijs” </li></ul><ul><ul><li>Van klassikaal naar gedegen en vernieuwend onderwijs </li></ul></ul><ul><li>Speerpunt 2: “Bekwame professionals” </li></ul><ul><ul><li>De leraar in de hoofdrol en nadrukkelijk een teamspeler </li></ul></ul><ul><li>Speerpunt 3: “Duurzame organisatie” </li></ul><ul><ul><li>Samen naar sterke onderwijseenheden (sturing en organisatie) </li></ul></ul><ul><li>Speerpunt 4: “Verbonden met de omgeving” </li></ul><ul><ul><li>Van krimp naar gecontroleerde groei </li></ul></ul><ul><ul><li>Versterking educatief partnerschap en maatschappelijk ondernemerschap </li></ul></ul><ul><li>Speerpunt 5: “Verbeterende kwaliteit” </li></ul><ul><ul><li>Versterking monitoring, informatiecyclus en kennisdeling </li></ul></ul>
 16. 16. ICT ondersteunt beleid 2 Inzet integrale kernapplicaties <ul><li>Alle gebruikers (leerlingen, leraren, directeuren, etc.) werken samen in 1 systeem=>integraal. Hoe houden tegemoet komen aan verscheidenheid? </li></ul><ul><li>Flexibel instelbare applicaties, Centraal te beheren en decentraal in te richten Werkprocessen per school/bestuur verschillen! Gebruiker wil herkenbare eigen werkomgeving Maatwerk noodzaak! </li></ul><ul><li>Raamwerktoepassingen! Flexibel, schaalbaar en kostenvoordelig Door samenwerkende besturen ontwikkeld (50.000 leerlingen) Eduscope, INNOVO-PLAZA, IGrow, IKnow, Verseon </li></ul>
 17. 17. ICT ondersteunt beleid 3 Voorbeeld INNOVO <ul><li>Speerpunt 1: “Gedegen en vernieuwend onderwijs” </li></ul><ul><ul><li>Inzet EDUSCOPE (leerlingenadministratie en -zorg) en INNOVO PLAZA (ELO) </li></ul></ul><ul><li>Speerpunt 2: “Bekwame professionals” </li></ul><ul><ul><li>Inzet IGrow t.b.v. gesprekkencyclus </li></ul></ul><ul><li>Speerpunt 3: “Duurzame organisatie” </li></ul><ul><ul><li>Herinrichting ondersteuningsfunctie (administratie, ICT, leerlingenzorg) </li></ul></ul><ul><li>Speerpunt 4: “Verbonden met de omgeving” </li></ul><ul><ul><li>Integratie voorschoolse educatie, bso, samenwerken en opschalen </li></ul></ul><ul><ul><li>Externe dienstverlening (ICT; facilitair; onderwijsexpertisecentrum) </li></ul></ul><ul><li>Speerpunt 5: “Verbeterende kwaliteit” </li></ul><ul><ul><li>Inzet IKnow t.b.v. sturing op schoolontwikkeling en Verseon (centraal archief) </li></ul></ul>
 18. 18. ICT ondersteunt beleid 3 Samenhangende kernapplicaties
 19. 19. Stelling 2 Glasvezelverbindingen bieden meer mogelijkheden om samenhang in ondersteunende systemen te creëren en de werkomgeving voor eindgebruikers te vereenvoudigen
 20. 20. Zichtbare resultaten 1 Onderwijs <ul><li>Inspirerende en integrale leer/-werkomgeving </li></ul><ul><li>Binnen- en buitenschools leren </li></ul><ul><li>Samenwerken en kennis delen in community’s </li></ul><ul><li>Expert op afstand </li></ul><ul><li>Klassestudio en Schoolreportages </li></ul><ul><li>Vraaggestuurd leren met behulp van digitale kennisbronnen/leerobjecten (digitale leskisten) </li></ul><ul><li>Gemakkelijk toegankelijk, geordend en inpasbaar door objectendatabases-Edurep </li></ul>Intranet/ELO (INNOVO PLAZA)
 21. 21. Zichtbare resultaten 2 Bedrijfsvoering <ul><li>Geautomatiseerd gebruikersbeheer met centrale inrichting voor dataopslag communicatievoorzieningen en autorisatie </li></ul><ul><li>Webbased ontsluiting via Portal voor alle gebruikers </li></ul><ul><li>Aggregatie leerlingen- en personeelsadministraties van de scholen, administratiekantoren en ARBO-diensten </li></ul><ul><li>Opslag in centraal datawarehouse voor samenwerkende besturen </li></ul><ul><li>Managementinformatiesysteem voor de sturing op strategische doelen door besturen en schooldirecties </li></ul><ul><li>Inrichting centraal digitaal archief per bestuur </li></ul>Centrale gebruikersdatabase/LDAP, IGrow, IKnow, Verseon
 22. 22. Zichtbare resultaten 3 Organisatie <ul><li>Oplossingen voor kleine scholen, dislocaties, brede scholen </li></ul><ul><li>Samenwerkingsverbanden van scholen/locaties vormen m.b.v. breedband sterke onderwijseenheden </li></ul><ul><li>Personeel centraal inzetbaar op het gebied van leiding, ondersteuning en specialistische begeleiding </li></ul><ul><li>Zorgleerlingen decentraal te begeleiden </li></ul><ul><li>Bibliotheekvoorzieningen centraal beschikbaar </li></ul>
 23. 23. Zichtbare resultaten 4 Kwaliteit, efficiency, flexibiliteit <ul><li>Kwaliteit </li></ul><ul><ul><li>Highend apparatuur (snelheid, betrouwbaarheid) </li></ul></ul><ul><ul><li>Scheiding processen en opslag (beschikbaarheid) </li></ul></ul><ul><ul><li>Redundantie (processen, opslag, voeding, stroomvoorziening, etc) </li></ul></ul><ul><ul><li>Beheer continu / 24 uurs SLA´s </li></ul></ul><ul><li>Efficiency </li></ul><ul><ul><ul><li>Energie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Licenties </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Investeringskosten servers </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Telefonie, (TV, video) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Inzet personeel </li></ul></ul></ul><ul><li>Flexibiliteit </li></ul><ul><ul><li>Schaalbaar (processen, opslagcapaciteit) </li></ul></ul><ul><ul><li>Schooloverstijgende diensten per gebruikersgroep </li></ul></ul>
 24. 24. ICT Begroting INNOVO
 25. 25. ICT Budget (LONDO)
 26. 26. Kosten en besparingen glasvezelverbindingen
 27. 27. Besparing VoIP (detail)
 28. 28. Maximale kosten centrale diensten datacentrum
 29. 29. Kostenmodel 4 Kosten centrale diensten -50%
 30. 30. Stelling 3 Door centralisatie en opschaling zijn de kosten voor hoogwaardige ICT-diensten sterk te reduceren en worden structureel substantiële financiële voordelen behaald
 31. 31. <ul><li>Betaalbare kwaliteit door centralisatie/consolidatie serverdiensten en samenwerking met partners </li></ul><ul><li>Uitbesteding techniek met behoud van regie </li></ul><ul><li>Aansluiting toepassingen op visie en beleid </li></ul><ul><li>Inrichting ondersteuningsfunctie op elk niveau </li></ul><ul><li>Betrouwbare en duurzame relaties met strategische partners </li></ul><ul><ul><li>Schoolbesturen </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemeenten/provincie </li></ul></ul><ul><ul><li>Bedrijven </li></ul></ul><ul><ul><li>Kennisnet/ICT op School </li></ul></ul>Succesfactoren
 32. 32. Aandachtspunten bij migratie naar glasvezelinfrastructuur <ul><li>Stel visie, kwaliteit en architectuur vast=> startnotitie </li></ul><ul><li>Centraliseer volgens open marktplaats model </li></ul><ul><li>Start met pilots, die vertrouwen scheppen </li></ul><ul><li>Sluit aan bij ontwikkelingsfase scholen </li></ul><ul><li>Sluit aan bij vervangingscyclus hardware </li></ul><ul><li>Maak gefaseerd instappen mogelijk </li></ul><ul><li>Tref regeling nieuwbouw en verhuizingen </li></ul><ul><li>Koppel met andere marktplaatsen </li></ul>
 33. 33. Stelling 4 Eén glasvezelnetwerk voor scholen vraagt om één gedeelde visie op de benutting van de verbindingen, de technische en organisatorische inrichting. Deze visie staat in een startdocument en vormt het uitgangspunt voor de vaststelling van spelregels voor alle participanten in het netwerk (scholen en aanbieders)
 34. 34. Stelling 1 Door glasvezel kan techniek en beheer op een verantwoorde wijze via een centrale marktplaats uitbesteed worden, waardoor meer tijd vrij gemaakt kan worden voor de ondersteuning van schoolontwikkeling met behulp van ICT
 35. 35. Stelling 2 Glasvezelverbindingen bieden meer mogelijkheden om samenhang in ondersteunende systemen te creëren en de werkomgeving voor eindgebruikers te vereenvoudigen
 36. 36. Stelling 3 Door centralisatie en opschaling zijn de kosten voor hoogwaardige ICT-diensten sterk te reduceren en worden structureel substantiële financiële voordelen behaald

×