Oppslag mt ang logistikkforeningens årskonferanse 2013

362 views
312 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
362
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Oppslag mt ang logistikkforeningens årskonferanse 2013

  1. 1. | Moderne//transport | MAI 2013 | 5150 | MAI 2013 | Moderne//transport |IT OG SUPPLY CHAINDet sies at Årskonferansen tilLogistikkforeningen på ColorMagic først og fremst er en nett-verkskonferanse. Det er nok rik-tig, men i år stod også flere ny-heter i kø.Logistikkforeningen benyttetnemlig samlingen på Kiel-fer-gen til å lansere den nye Losby-konferansen (se egen sak påside 52).Samtidig ble MTlogistikk.nolansert. Dette er et nyhetsnett-sted i regi av Moderne Transportsom skal levere logistikknyheterdaglig. Underveis mot Kiel rap-porterte MTlogistikk.no natur-ligvis kontinuerlig.- Vi er veldig fornøyd medårets konferanse. Oppmøtetblant medlemmene er formi-dabelt, og konferansen har værtfulltegnet i lang tid, sier konfe-ransegeneral Cato Hoberg i Lo-gistikkforeningen.Toppet lag på Års konferansen250 deltakere, flere nyheter, spennendeforedragsholdere og førsteklasses under-holdning. Årskonferansen til Logistikkfor-eningen på M/S Color Magic ble som vanligen suksess.TINE tviholder på egen distr ibusjonDET ER IKKE AKTUELT for TINE åoverlate distribusjonen til gros-sistene. På Logistikkforeningensårskonferanse forklarte distri-busjonsdirektør Christian A.E.Andersen hvorfor.- Dette er en lang og tungproblemstilling. Det dreier segmer om makt i verdikjedenenn rasjonell logistikk, sa An-dersen foran ca. 200 logisti-kere på Kiel-fergen.TINE har som kjent overlap-pende verdikjeder med gros-sistene. Dermed blir kundeneogså konkurrenter. Samtidig erTINE en tung distributør, bådeav egne og andre produkter. Imai 2012 ble virksomheteneget selskap.100 kunder- Vi har over 100 kunder somleverer varene sine på en avvåre 38 meierier, og dermed fårtilgang til alle fire dagligvare-kjedene, påpekte Andersen.Eksempler på kunder av TINEDistribusjon er Fjordland, Han-sa Borg og nisjeprodusentersom Isklar og Tind.- Holdbarheten på produk-tene dikterer mye av vår logis-tikk. Med bare 12 dagers hold-barhet er det viktig for oss åfinne korteste vei fra meieri tilbutikk. Og 80% av våre kunderligger mindre enn ti mil fra mei-eriet. Da er det sjeldent lønn-somt å legge flere lagerpunkterinn i kjeden, sa Andersen.Han fremhevet også at TINEsruter leverer til alle butikker iet område, og ikke bare tilgrossistens butikker. Den korteholdbarheten innebærer ogsåat TINE er oftere i hver butikkenn grossistene.En overgang til grossistdis-tribusjon slik for eksempelCoca-Cola og Hennig Olsen-Ishar valgt, vil for TINE ogsåinnebære en økning i progno-se- og produksjonsplanleg-gingsfeil (bullwip-effekt).10.000 gårderTINE Distribusjon henter melkfra 10.000 gårder inn til de 38meieriene. Videre går produk-tene til 24.000 leveringspunkter.- TINE produserer 3,5 millio-ner enheter hver dag. Og vistarter opp 14 leveranser hvertminutt innen normal arbeids-tid, sier Andersen.Det er tilstrekkelig for å kjø-re varene i egen regi.KLAR TALE: Distribusjonsdirektør Christian A.E. Andersen har flere argumenter for å kjøre egentransport.GLAD GJENG: Vi lanserte mtlogistikk.noKAPTEIN HOBERG OGMANNSKAPET: Styreleder ogkonferansegeneral Cato Hoberg iLogistikkforeningen foran 250medlemmer og deltagere.SANG OG SAGN: Hanne Sørvaag (øverst)og Øystein Backe og Rune Gokstad stod for underholdningen om bord,med musikk og historier.SPONSORSJEF: Styremedlem og sponsorsjef Helge Sundby har sikretseg noe av spekematen fra Tind som ble delt ut på turen.BULLS EYE: Tho-mas Lindland fraBH Ramberg vantModerne Transportsdartkonkurranse ogsikret seg således toBruce Springsteen-billetter.HEDRET: De gamle er eldst!Under konferansen ble fra venstre Jan Erik Netter, Arild Larsen ogLars Lefdal hedret for lang og tro tjeneste. Ved Mic-en, Cato Hoberg.>>

×