Logistikk nettverk 0313-lowres-160913

500 views
378 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
500
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Logistikk nettverk 0313-lowres-160913

 1. 1. S N r. 3 september 2013 nettverk Landtransport jø- og flyfrakt samferdsel K an ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12 S J Logistikkhjelp får du hos oss side 8 akten på kundens beste side 10 tortingsvalget side 15
 2. 2. BLÅKLÄDER ER Innhold ARBEIDSKLÆRLEVERANDØR TIL SCHENKER! Tlf: 69 27 60 60 Faks: 69 27 60 90 Mail: salg@blaklader.com REDAKTØR ÅD: Nils-Petter Buer, Anne-Line Ellingsen, Odd Hamnøy, Tone Kjeldset, Frigg Mosseros, Einar Spurkeland og Endre Welo ABONNEMENT www.blaklader.no Lars Arne Brøttem: Logistikkhjelp får du hos oss! Trykt på miljøvennlig papir ADRESSER Har du noen spørsmål om Schenkersortimentet, henvend deg til kundeservice, så hjelper vi deg med det du måtte lure på: VARLIG : Einar Spurkeland Telefon: 22 72 74 44 Mobiltelefon: 971 39 905 E-post: einar.spurkeland@ dbschenker.com OG Alle plagg som bestilles fra Blåkläder merkes med Schenker logo. For transportører som ønsker egen firmalogo i tillegg, kontakt Blåkläders kundeservice for prisoverslag. ANS Kolleksjonen består av sertifiserte arbeidsuniformer til både sjåførog terminalarbeidere, samt at det finnes en rekke andre plagg som f.eks. collegegensere, fleecejakker, t-skjorter, pikétrøyer, capser etc. UTGIVER: Schenker AS Postboks 223 Økern, 0510 Oslo www.dbschenker.com/no Telefon: 07500 REDAKSJONSR Blåkläder er stolt arbeidsklærleverandør for Schenker og har utarbeidet en helt unik kolleksjon etter Schenker sine ønsker og krav. ING: Innspill. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Hva er kabotasje?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Fravær av nasjonal godstransportplan . . . . . . . . . . . . . . 6 Godstog Kina-Tyskland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Logistikkhjelp får du hos oss!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Jakten på kundens beste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Transport og logistikk på Gardermoen. . . . . . . . . . . . . . 11 Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene. . . . . . . . . . . 12 Stortingsvalget 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Kundetilfredsundersøkelse 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Big Data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Leveringskvalitet viktigst for Håg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Notiser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Notiser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Vil ha modulvogntog når jernbanen svikter . . . . . . . . . 24 Hvor store kan kontainerskip bli?. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 PROD GRAF ISK UKSJON Jørn W. Scholz. E-post: jorn@scholz.no TRYKK ING: Flisa Trykkeri AS UTGIVELSESPLAN 2013: Nr. Materiellfrist Utgivelse 1 1. mars 18. mars 2 1. juni 20. juni 3 1. september 25. september 4 15. november 6. desember Artikler uttrykker skribentenes mening. Ettertrykk etter avtale med redaktøren. Redaksjonen foretar språklig bearbeidning av innsendte tekster. Vi tar ikke ansvar for ikke bestilt materiell. Manus kan sendes pr e-post. . ANNONSESA LG: Mia V. Berg og Stig Jacobsen, telefon: + 47 62 95 50 60 . Opplag: 6200 eks. . . Laila Olsen E-post: laila.olsen@dbschenker.com side 8 orsidefoto: Trond Hagenes Hva er kabotasje?. . . . . . . 5 Viktigst for Håg . . . . . . 19 . F Bladet utgis elektronisk på våre nettsider i tillegg til distribusjon i papirformat. Redaksjonen arbeider etter reglene for god presseskikk Schenker AS har en omsetning på 3,8 milliarder kroner (2012), 1200 ansatte og 30 kontorer/terminaler i Norge. DB Schenker har 95.000 ansatte ved 2000 kontorer i 130 land. Konsernet eies av Deutsche Bahn. DB Schenker er et logistikk- og transportselskap, som tilbyr land-, fly- og sjøfrakt. Logistikk Nettverk nr. 3 september 2013 BLÅKLÄDER AS - TLF: 69 27 60 60 3
 3. 3. Internasjonalt Innspill Hvem vinner jakten på fremtiden? Papirløs post Tilsvarende har den viktige og mektige papirindustrien fått konkurranse fra elektronikken, som stadig bidrar til å redusere papirmengdene. Bankene og Posten var en gang det sikreste man kunne jobbe innenfor. Min side, nettbank, nettbutikker og andre selvbetjeningsløsninger har ført til store omveltninger både for kjerneoppgaver og tilleggsoppgaver hos disse næringene. 4 Vi i Schenker synes dette er en skam og skandale som både begrenser norske selskapers konkurranseevne og leveringsdyktighet, men også påfører næringslivet store merbelastninger. Schenker-konsernet er heller ikke uberørt av alle de følger moderne teknologiutvikling bringer i form av endret kjøpsadferd, nye logistikkløsninger, etc. Derfor er en viktig oppgave hos oss å utvikle våre eksisterende og nye tjenester i tråd med det markedet etterspør. Og det mener vi at vi gjør. Vi anser oss selv, men med ydmykhet, å ha markedets mest komplette og brede produktspekter innenfor godstransport nasjonalt og globalt – og med høy kvalitet. Igjen ønsker vi å beklage den gjentagende og periodevise kvalitetssvikt gjennom året. Men over de politiske guder rår ingen. Vi jobber ufortrødent mot politikere og myndigheter i kraft av vår markedsposisjon og parallelt gjennom vår bransjeorganisasjon i NHO. Svikt i rammebetingelsene truer En av flere rammebetingelser for oss for å sikre en både rimelig og miljøvennlig godsfremføring på lengre strekninger innlands for våre kunder er jernbanen. De containere og trailere vi bruker på innlandstransporter fraktes ofte på jernbane på lange strekninger før en mottatt terminal og distribusjonsbiler tar seg av å losse og levere den siste milen ut til kjøper/ mottaker. Teknologiutviklingen som jeg har vært inne på går svimlende raskt, men det kan dessverre ikke sies det samme om samfunnsutviklingen innenfor samferdsel eller det å kunne spore utvikling av de mest basale rammebetingelser for å flytte gods. Vi ber deg som leder og kunde gjerne å bidra gjennom de kanaler du måtte ha for å presse frem en politisk aksept for viktigheten av en moderne vei- og jernbaneinfrastruktur i Norge. I høst kommer et nytt Storting sammen for å planlegge hva som skal skje de neste fire årene. Det gir oss en historisk sjanse til å skape bedre rammebetingelser for næringslivets transporter. Så la oss sammen ta opp jakten på (samferdsel) fremtiden! Jeg ønsker alle våre lesere en fin høst. Michael Holmstrøm CEO/Adm. Direktør Logistikk Nettverk nr. 3 september 2013 Samferdselsdepartementet har i den senere tiden skapt usikkerhet om hva som er tillatt innenfor forskrift om internasjonal person- og godstransport, samt kabotasje. I et rundskriv av 21. august d.å. skriver departementet at kabotasje kan kun utføres i en begrenset periode, noe som er i strid med departementets egen forskrift, senest revidert 19. desember 2012. Forskriften kan hvem som helst hente på Lovdata sine nettsider, mens nevnte rundskriv sendes bare ut til en engere krets. forskriften dersom transportøren kan legge frem klart bevis for den internasjonale transporten og for hver av de etterfølgende kabotasjeturene utført i Norge. Bevis kan omfatte: • Avsenders navn, adresse og signatur • Transportørens navn, adresse og signatur • Mottakers navn, adresse og signatur • Sted og dato for overtagelse av godset, og stedet der godset skal leveres • Betegnelse på godset, emballeringsmetode, merking, etc. • Godsets bruttovekt eller mengde • Motorvogn og tilhengers registreringsnummer • Det er ingen krav om tilleggsdokumentasjon ut over dette. I departementets forskrift heter det at transportører som har utført internasjonal transport på vei fra en annen stat, skal straks godset er levert, ha rett til å utføre opptil tre kabotasjeturer med det samme kjøretøyet, eller dersom det dreier seg om et vogntog, med den samme motorvognen. Den siste lossingen som blir utført i en kabotasjetransport før kjøretøyet forlater Norge, skal finne sted innen sju dager regnet fra siste lossing i Norge som var en del av den inngående internasjonale transporten. Nasjonal godstransport på vei som utføres i Norge av en transportør som ikke hører hjemme i Norge, skal bare regnes for å være i samsvar med denne EUs regelverk for kabotasje skal bidra til å redusere tomkjøring og miljøutslippene fra transport. Enkelte har hevdet at kabotasje egentlig er ulovlig. Det er feil. Forskriften som alle kan hente ned fra Lovdata nevner intet om ulovlig kabotasje, men understreker at nevnte regler skal følges. Det er ikke noe annet enn at transportører og sjåfører må overholde andre regler på transportområdet, eksempelvis kjøreog hviletid. Det er forståelig at kontrollmyndighetene kan bli usikker på hva som gjelder når det kommer motstridende meldinger fra øverste myndighet på fagområdet. Enklere blir det ikke Logistikk Nettverk nr. 3 september 2013 for utenlandske transportører som skal tolke ulike versjoner av norsk regelverk. Statens vegvesen skriver på sine nettsider 27. desember 2012 at det har vært uklarhet om begrepet midlertidig kabotasje. Derfor har man i den nye forordningen om markedsadgang for godstransport på veg satt opp klarere regler for når kabotasje er tillatt. En transportør som har fellesskapstillatelse, og som har hatt med og levert internasjonal last i et EØSland (grensekryssende transport) kan utføre kabotasje på følgende vilkår: • Kabotasjen må utføres med samme kjøretøy som ble brukt for den internasjonale transporten inn i landet • Det kan utføres maksimalt 3 kabotasjeturer etter den internasjonale transporten inn i landet • Lossing etter den siste kabotasjeturen skal finne sted innen 7 dager etter at den internasjonale lasten ble levert I dag er både Ericsson og Nokia sin mobiltelefonproduksjon solgt ut av Norden, slik at det som var den moderne mobiltelefonens vugge nå bare er minner fra en forgangen tid. Logistikken innhentes også Hva er kabotasje? Et ekstremt eksempel er mobiltelefonbransjen. Ingenting utvikles raskere i dag enn elektronikk. Svenske Ericsson og finske Nokia var på 1990- og 2000-tallet verdensledende innenfor utvikling av moderne, små og lette mobiltelefoner, som fikk plass i lommen. De passet samtidig på å slå ut en hel foto- og filmkameraindustri med mange omstillinger og konkurser i kjølvannet. Som vi vet integrerte de fotoapparat i mobiltelefonen. Ny teknologi, som er i rask utvikling, gjør at vi nesten kan telle dager eller i hvert fall uker før neste nyvinning lanseres. Det gjør det ikke enkelt for bransjer og bedrifter å holde seg i forkant. Å flytte på gods eller mennesker er nok et av verdens eldre profesjoner. Men her snakker vi ikke om noen særlig rask utviklingsevne fra myndighetenes side. Også i år, slik som mange foregående år, har vi i likhet med hele vår bransje sett mange hyppige og til dels langvarige stans i fremkommelighet på norske jernbaneskinner. Mobilbransjen Ny teknologi – nye tider Mange næringslivsledere ville vel gitt mye for å få svaret på hva fremtidens marked etterspør aller mest. Enten det gjelder kunnskap, teknologi, markedskanaler så ønsker vi alle å være oppdatert og fremoverlent. Vi ønsker å kunne levere det kundene etterspør. Det krever evne til å endre seg og følge med i timen. Det er nok av eksempler på bransjer som har sovet i timen og som dermed er ute av konkurransen i dag. Det er følgelig ingen tidsmessig begrensning av kabotasje. Vegvesenet gjentar også denne tolkingen i den såkalte Truckers guide, som er informasjon til utenlandske transportører om blant annet norske lover og regler. Av Einar Spurkeland 5
 4. 4. På nett Fravær av nasjonal godstransportplan Godstog fra Zhengzhou til Hamburg DB Schenker samarbeider om godstog fra den kinesiske byen Zhengzhou til Hamburg. De siste åtte årene er det kun Ganddal godsterminal som er bygget for å styrke godstrafikken på bane. Den terminalen var heller ingen selvfølge, men noe vi måtte mase oss til ved at en av de største godskundene kjøpte egen tomt i Stavanger og varslet om at Stavangertrafikken ble lagt om til bil. Da skjedde det noe. Ta bilde av QR-tagen og les Logistikk Nettverk på din mobiltelefon! 6 Moderniseringen av Ofotbanen har vært løftet frem som et vendepunkt for gods på bane, men er egentlig en støtte til svensk gruveindustri som skal skipe ut malmen sin i Narvik. Godstogene med varer til og fra Nord-Norge vil nyte godt av dette, men malmen er viktigere enn sjømat, mat og medisiner når det gjelder godsprioritering. De første fire årene i neste NTP er det satt av 400 mill kroner til satsing på godstrafikk på bane. Det vil knapt merkes. Det er satt av penger til modernisering av godsterminaler samtidig som Oslo, Bergen og Trondheim må ha nye terminaler for at godstrafikken på jernbanen skal være liv laga. Zhengzhou International Land Port Development and Construction Co, Ltd. sender containere til Hamburg. DB Schenker er logistikkpartner til Zhengzhou for alle tjenester utenfor Kina. -Den voksende kinesiske varetrafikken, sammen med den pågående overgangen fra produksjonsintensive næringer til det kinesiske innlandet gir oss mange muligheter for økt transport mellom Kina og Europa, sier Dr. Rüdiger Grube, leder av styret i Deutsche Bahn AG. Zhengzhou er hovedstaden i Henanprovinsen, har nesten ni millioner innbyggere og regnes som et viktig industrielt senter og transportknutepunkt. DB Schenker har de siste to årene sendt flere enn 300 godstog til og fra Kina. DB Schenker Logistics har vært i Kina i flere tiår, og har et tett nettverk av steder i alle regioner. Toget bruker 15 dager på den 10 214 kilometer lange veien gjennom Kina, Kasakhstan, Russland, Hviterussland og Polen til Tyskland. 37 kontorer i India DB Schenker har åpnet flere kontorer i India og har nå 37 kontorer med logistikk- og transporttjenester. Schenker kontor nr. 37 er lokalisert i Thiruvananthapuram, som hovedstaden i Keralaprovinsen i India. DB Schenker har oppdrag innenfor en rekke næringer, blant annet manufaktur, elektronikk, håndverk, mat, bilindustrien, kjemisk industri, m.fl. Alternativ drivstoff Nord-Amerika Volvo Trucks har klargjort lastebiler for Nord-Amerika som vil benytte DME som drivstoff. DME er energieffektivt og har lave utslipp av skadelig forurensing. DME produseres og brukes i dag i hele verden, men for andre formål enn som drivstoff for biler. DME kan fremstilles av både fornybare og ikke fornybare energikilder. Bak beslutningen om å starte opp med kommersiell produksjon av DME-lastebiler i USA ligger mange års utviklingsarbeid, samarbeid med forskere og drivstoffprodusenter, samt gode erfaringer fra feltprøver i Sverige og Nord-Amerika. GODT DEKKET MED WIIKHALL De politiske myndighetene har sluttet å lytte til faglige råd. Det er mange eksempler på dette: • Vi blir ikke trodd når vi sier at Alnabruterminalen slutter å virke i 2017-2019. • Bare 20 prosent av satsingen på krysningsspor er gjennomført de siste fire årene. • Beslutninger for terminalutbygginger i Trondheim, Bergen og Oslo er skjøvet ut i tid. Siden 2008 har godstrafikken med jernbanen falt som en stein. Etter en sammenhengende vekst i 20 år fram til 2008 for godstrafikken med tog, er det de siste fire årene flyttet 1 mill tonn fra bane til vei. Dovrebanen har vært stengt 35 dager første halvår 2013. Vi har vært tvunget til å overføre 15 prosent av godstrafikken med bane første halvår i 2013 til bil mellom Oslo og Trondheim. Når høsttrafikken setter inn får vi håpe det er ledig bilkapasitet til å ta unna for godstogene dersom det blir aktuelt. Dette skal brukes til terminaler inklusive Alnabru, krysningsspor, drift, vedlikehold og fornyelse. Dette vil bety nye etterslep i drift og vedlikehold og holder knapt til to krysningsspor. Nasjonal Transportplan 201423 skulle favne hele bildet – både personer og gods. Slik ble det ikke. Godssatsingen, som har vært lovet i planen, ble en parentes med fagre løfter og lite innhold. Toget er akterutseilt som transportmiddel for gods. I uoverskuelig fremtid vil det være enkeltspor mellom terminaler som har gått ut på dato. Hvem vil bygge en flyplass med en landingsbane i dag eller et veinett mellom de største byene i Norge med ett kjørefelt? Slik er det for togene. Sårbart enkeltspor er det som tilbys. Den dårlige punktligheten for godstog rammer også persontrafikken. Internasjonalt Vi ser imidlertid at det skal satses på Meråkerbanen, som aldri har fraktet gods og som ikke vil gjøre det de neste 20 årene. Er dette uforstand eller politisk byttehandel uten faglig grunnlag? WiikHall er en rimelig, fleksibel og trygg løsning for midlertidig oppbevaring av materialer og maskinelt utstyr. Hallen kan om ønskelig utrustes med utstyr tilpasset spesielle oppgaver og endringer i behov. I forhold til et permanent bygg er bruksområdene flere og totaløkonomien bedre. Vision leveres i størrelse fra 15 meter bredde. Lengden er ubegrenset. Bulklager for gjødsel i Sirevåg. Ring 64 83 55 00 for nærmere informasjon. Svaret blir mer bil på veiene. NTP bør egentlig deles i to: Nasjonal Persontransportplan og Nasjonal Godstransportplan. Da vil man se at det også bør skrives noen forpliktende linjer om godstrafikken. Av Einar Spurkeland 400 millioner er satt av til godstogtiltak den neste fireårsperioden. www.obwiik.no Logistikk Nettverk nr. 3 september 2013 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2013 7
 5. 5. Logistikk Intet oppdrag er for stort. jobber med slike utviklingsoppdrag for kunder på heltid. I tillegg til dette kan vi tilby fagekspertise fra vår sentrale rådgivningstjeneste, samt samarbeidspartnere utenfor DB Schenker. På den måten setter vi sammen og tilbyr relevant spisskompetanse inn mot nær sagt alle deler i logistikk- og verdikjeden, sier Brøttem. Globalt nettverk -DB Schenker har også et globalt kompetansenettverk med lokal forankring. Vi er på mange måter grensesnittet mellom næringslivet i Norge og den fremste lager- og transportekspertise -Konsulenttjenester lan være en del av kundeavtalen, sier Lars Arne Brøttem. strømmer med tilhørende transportavstander og krav til fremføring. -Vi utfører risikoanalyser, kostnadsberegninger, analyser for alle relevante alternativer og anbefaler lokalisering. Logistikkhjelp får du hos oss! 8 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2013 p • Utredning av løsninger ved tunge og svært ressurskrevende offentlige anbud • Logistikk-konsulent til leie inn mot definerte kundeteam og prosesser • Prosjektledelse og -deltagelse i interne arbeids- og prosjektgrupper logistikk -Våre konsulenter kan raskt gå inn og vurdere varestrømmer og stille riktig diagnose. Ved hjelp av moderne metoder og IT verktøy, kombinert med vår kompetanse og erfaring, finner vi effektiviseringspotensialer. Gevinstene visualiseres og settes sammen med våre anbefalinger, slik at risiko for feil beslutning minimeres. Enten det gjelder transport av varer over landegrenser eller transporter mellom to eller flere byer / tettsteder i Norge, så har vi verktøy og kompetanse til å analysere vareflyt og se om den kan gjøres billigere og mer effektivt, avslutter Brøttem. Riktig diagnose Eksempler å oppdrag: • Analyse og visualisering av varestrømmer i kundeprosjekter -Vi kan gi svarene på hvor din virksomhet bør lokalisere lager samt eventuelle alternative løsninger som finnes til lagertankegangen, sier Brøttem. Lokalisering må være riktig i forhold til virksomhetens markeder, vare- Alle vurderinger understøttes med topp moderne visualiseringsverktøy og gjennomprøvde metoder. • Markedsbearbeiding sentralt i selskapet -Mange bedrifter ønsker å hente eksterne krefter inn mot logistikkrelaterte utviklingsprosesser. Vi deler derfor vår kompetanse med våre kunder. Vi har noen faste logistikkonsulenter tilknyttet våre kundeteam, som bare Logistikk- og rådgivningstjenestene omfatter blant annet: • Supply Chain Management • Analyse, visualisering og optimalisering av varestrømmer • Lagerstruktur og lageroptimalisering • Kompetansepakke relatert til internasjonal handel • Prosjektledelse privat- og offentlig sektor • Logistikkressurser til leie • Kurs og opplæring -Vi skal også ha en nøytral og objektiv rolle i forhold til fremtidige kunder. Vi har derfor en egen avdeling, Schenker Consulting, tilknyttet vårt sentrale utviklingsmiljø som er underlagt direktør Produksjon og Utvikling, Johan Haavardtun. Dette miljøet tilbyr ulike typer logistikk-kompetanse og betjener også bedrifter som ikke er kunde hos oss, men som ønsker å få analysert sin logistikk av en uavhengig aktør. på verdensbasis. I tillegg har vi knyttet til oss en del uavhengige konsulenter med spisskompetanse innenfor svært smale, men viktige logistikkrelaterte fagområder, sier Brøttem. Skreddersydd distribusjon. -Vi tilbyr slike tjenester som en integrert del av våre kundeavtaler, sier markedsog logistikkdirektør Lars Arne Brøttem, DB Schenker Østlandet. Schenkers kunder kan også kjøpe tjenester fra Consulting. Markedet for rådgivningstjenester innen logistikk er hurtig voksende tjenester og er anslått til 150-200 millioner kroner pr. år. Det har etter hvert kommet forskjellige konsulentmiljøer som tar slike oppdrag for næringslivet, spesielt innenfor 3PL og 4PL. Av Einar Spurkeland Logistikk Nettverk nr. 3 september 2013 9
 6. 6. Seminar Marked Jaktens på kundens beste Jakten på de gode driftsløsningene som skal sikre deg som kunde de beste resultatene er vår jobb nr. 1! Vi har store volumer i godsmarkedet og ønsker mer, slik at vi kan lage enda bedre stordriftsløsninger for våre kunder. 10 - Transport & logistikk 2013 samles den 21. og 22. oktober møtes på Gardermoen, og er den 54. gangen konferansen blir arrangert. Nytt av året er at også logistikk innen olje og gass har fått innpass. Det blir også et samarbeid med ELUPEG, som er en europeisk organisasjon for vareeierne. -Jeg har store forventninger til årets konferanse, sier Jo Eirik Frøise, direktør for Transport og Logistikk 2013. Flere aktuelle temaer: • Gods på tog kampanje • Logistikk innen olje og gass • Vareeierens krav til transporten • Transport- og logistikkforskning • Velg Sjøveien • Havnelogistikk • Logistikk i kriseområder • Samferdselsløftet • Transportforsking • Samferdselsdebatt med et nytt Storting ELUPEG, som fronter samarbeid i logistikken, legger et av de årlige møtene til Transport og Logistikk på Gardermoen. Møtet er åpent for konferansedeltagere. Her er bedrifter med kjente merkenavn Kimberly Clark, Ford Motor, Sony, Panasonic, Honda, Renault-Nissan, Scania, HJ Heinz, Mills, Kelloggs, Mattel og Accenture på plass. Sammen med disse vil vi også ha små workshops som gir mulighet for å få nye kontakter. Konferansen har markert seg som den viktigste møteplassen for transportog logistikknæringen, noe også partiene, departementet og regjeringene har lagt merke til. Informasjon: www.konferanse.no Av Bjørn Tore Elstad irektør ndtransport og M rked a Selv om vi skal ha stort salgsfokus høsten 2013, så skal vi også jakte på forbedringer i vår produksjon, slik at vi etterlever de krav og forventninger du som kunde har til oss. Vår viktigste markedsføringskanal er fornøyde kunder! Vi kunne sikkert ha brukt mer penger på annonsering, men vi velger å investere i deg som kunde ved å gi deg best mulig kvalitet. Vi har tidligere skrevet om de utfordringer vi har med infrastrukturen i Norge, og spesielt på banestrekningene og til dels jernbaneterminalene. Vi forventer dessverre at vi også denne høsten vil kunne oppleve forsinkelser som følge av både ras, oversvømmelse og snøfall!. Da skal du vite at vi har et meget kompetent driftsapparat som er drillet til å møte slike utfordringer. Schenker vil være en viktig pådriver i forhold til å få på plass en best mulig infrastruktur i Norge for oss som er avhengig av vei og bane i hverdagen! Dette er vi nødt til for å unngå en kostnadseksplosjon i transportmarkedet. Når vei og bane bryter sammen påfører det næringslivet store ekstra kostnader til fremføring. Nå er det tid for å kreve bedre infrastruktur langs veien og jernbanenettet samt gode terminaler i begge ender. D D e beste sjåførene Schenker sine sjåfører er de som møter våre kunder og kundens kunde oftest. Vi ønsker derfor å ha de beste sjåførene på laget, og som er gode ambassadører for Schenker i hverdagen. Våre sjåførers kunnskap om hva som skjer i markedet er uvurderlig, og i den forbindelse så har vår kreative markedsavdeling i region Øst satt i gang sin egen salgskampanje der man bruker sjåførene som døråpner, og til å komme med prospekt som kan være av interesse for vårt salgsapparat i region Øst. Effektiv produksjon Jeg kan love deg at de gjør det som står i sin makt for at du som kunde blir minst mulig skadelidende. Jeg håper at noen av dere har fått med dere at Schenker har vært aktive i debatten rundt jernbanesituasjonen i sommer, der vi bla. har fremmet krav om at vi må kunne få kjøre 25,25 meter dersom det skulle bli stans på Dovrebanen. På grunn av vår kunnskap og vårt engasjement, blir vi lyttet til av politikere og myndigheter, både sentralt og lokalt - og det er vi stolte over. Vi har også satt dagsorden for dette i flere medier. Sammen med våre kunder kan vi på grunn av vårt enestående nettverk arbeide for bedre rammebetingelser for hele bransjen. a e unike IT-løsningene Vi skal bli flinkere til å få frem alle de flotte IT-løsningene vi har for våre kunder. Uavhengig av om man benytter oss på inn- eller utland så har vi IT-verktøyer som skal gjøre hverdagen enklere for deg som kunde. Har du spørsmål om våre IT-verktøy, ta kontakt med nærmeste salgsavdeling! e dyktigste selgerne Dersom du ikke er Schenker kunde i dag og leser dette, ta kontakt med oss så skal vi sørge for at du får besøk av en av våre dyktige selgere! Husk at når du er kunde hos Schenker så har du tilgang til et unikt nettverk av kompetanse innen fortolling, ADR, logistikk og analysearbeid. Dette kommer selvfølgelig i tillegg til våre gode transportløsninger for både inn- og utland land samt sjø- og flyfrakt. Vi har også en egen Consulting avdeling som tar på seg oppdrag også på utsiden av Schenker. Her vil du få tilgang til spesialister innenfor mange områder innenfor transport- og logistikkfaget! L D D Vi starter i disse dager en ny salgs- og sikringskampanje der vi skal ha fokus på våre eksisterende kunder. Vi ønsker å synliggjøre for våre eksisterende kunder hva vi kan tilby av tjenester utover det man benytter oss på i dag. Ved å oppsøke våre eksisterende kunder så får vi også tatt pulsen på hvordan våre kunder har det om dagen. Transport og logistikk på Gardermoen Logistikk Nettverk nr. 3 september 2013 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2013 11
 7. 7. Sjøveien Hege Solbakken inviterer veitrafikken til å ta sjøveien! De siste tiårene har varetransporten på norske veier økt voldsomt. Den norske velstanden har gitt stor etterspørselsvekst. Du og jeg bytter sofa og kjøper ny TV stadig oftere, og samtidig har gode tider i næringslivet også økt transportbehovet. Mange av disse varene som fraktes gjennom frodige norske daler og langs kysten på trange veger, burde vært transportert sjøveien. Et eneste skip kan nemlig erstatte 200300 trailere på det norske veinettet. Hvordan snu kursen? Utfordringen er enkel: På mange vareområder er ikke sjøtransporten konkurransedyktig på pris. Men også fleksibilitet og tid har vært konkurranseulemper for sjøtransporten. Grunnene er mange, og dermed også potensialet for å få til endring i rammevilkår eller det å finne nye og smartere løsninger i næringen. Maritimt Forum er et av ni medlemmer i Sjøtransportalliansen. Sammen med rederiorganisasjonene, havnenes foreninger, NHO transport og logistikk, Short Sea Center og sjøfolkene har vi de to siste årene jobbet målrettet for å få til en reell politisk kursendring. 12 Vi har vist hvordan virkemidlene har fungert motsatt av de politiske programmene og festtalene, og vi har pekt på konkrete løsninger for å få mer av transporten over på kjøl. Sjøtransportalliansen leverte i fjor et grundig policy-innspill til regjeringen som vi fikk svar på i Nasjonal transportplan. Regjeringen fortjener stor ros for å ha satt av store midler til investeringer i havner, til samarbeid mellom havner og til tiltak som kan gi mer transport på sjøvegen. Dessuten ble det satt av midler til å få mer kunnskap om varestrømmene. Mens dette skrives venter vi spent på konkretiseringen av tiltakene på sjøtransport i den lovede nærskipsfartsstrategien. Vi forventer at flere av våre innspill blir fulgt opp, slik at konkurransesituasjonen for sjøtransporten vil bli forbedret over tid. Hva kan aktørene i markedet gjøre? De fleste av oss har travle hverdager med korte frister og krevende kunder i spiss konkurranse. Det å tenke nytt og på tvers av etablerte sannheter krever overskudd, tverrfaglighet og nye ideer. Hva er det aktørene i markedet kan bidra med for å få mer gods over på sjø? Hva bør vareeiernes ansvar være? Hva kan samlasterne gjøre? Hva kan havnene og rederiene bidra med? Hvordan kan ulike aktører bidra til at bunken snus og vi tenker nytt for å få til felles muligheter og vinn-vinn situasjoner? Nye løsninger nødvendig Et nytt prosjekt ser nå dagens lys i et kreativt samspill mellom mange aktører. Godsfergen er et samarbeidsprosjekt som har som mål å få fram hvordan en kan redusere transportkostnader og samtidig få regularitet og fleksibilitet også langs sjøvegen, Maritimt Forum mener det er mulig å snu en langvarig negativ trend slik at en over tid klarer å få flytta mer varer sjøvegen. Vi kan ikke gjøre denne jobben alene, men sammen med myndighetene, aktørene og andre gode krefter i Sjøtransportalliansen mener vi at det er mulig å flytte mer gods over til sjøveien. Selv om jeg som samferdselsnerd fryder meg over nye veger og elsker lukten av nylagt asfalt: Vi kan ikke asfaltere oss ut av klima- og køproblemene som det økte transportbehovet fører med seg. Av H ge Solbakken, daglig leder i M ritimt Forum a Vi skal ikke glemme havnene. Jeg mener Risavika havn der en har tenkt visjonært med øye for mulighetene både regionalt, nasjonalt men også i europeisk kontekst et godt eksempel på hva som er mulig. Nye initiativ som base2base springer ut av miljøet her og havnen har et tett samspill med regionale og nasjonale myndigheter. Havnealliansen mellom Moss-, Borg- og Horten havn er et annet eksempel som viser at samarbeid gir resultater. Effektivitet, forutsigbarhet og kvalitet er også nøkkelord for havnenes organisasjon dersom sjøtrafikken skal være konkurransedyktig. Igjen ett viktig område hvor havnene må arbeide sammen for å komme frem til måleparamater som kan benyttes på tvers og spore til kontinuerlig forbedring. slik at en i et viktig segment som stykkgods over lengre avstander kan bli et attraktivt og konkurransedyktig tilbud. Utfordringene er ennå mange i dette skrivebordsprosjektet, men det er et spennende og viktig nybrottsarbeid som foreslår konkrete og nye løsninger på sammensatte utfordringer. Foto: Trond H a I det store bildet er mer miljøvennlig transport viktigere enn noensinne. Vi står overfor klimaendringer med store globale konsekvenser. Det handler også om lokal luftforurensing en del steder som reduserer folks livskvalitet. Og det handler om å redusere de ulempene stadig økende vegtransport fører med seg. Ulykker, kø og støy. Kostbar vegslitasje. Havnene kan bli mer visjonære I Nasjonal transportplan tas det til orde for tettere samarbeid mellom de utpekte knutepunkt havnene. Dette er en riktig fokusering. Bare gjennom samarbeid på tvers av distrikter og regioner kan knutepunktene fremstå som troverdig i arbeidet med å samle tilstrekkelig gods for derigjennom å ta opp konkurransen med Gøteborg og Oslo for godset som skal til Vest-Norge, som ett eksempel. e Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene varegruppene og strekningene der sjøtransporten er konkurransedyktig, men også å drøfte og teste ut mulige samarbeidsløsninger med rederier. Vi har en maritim industri i verdensklasse når det gjelder å løse de mest krevende operasjoner i Norge. Den spisskompetansen kommer også virksomheter utenfor oljeindustrien til gode hvis den utfordres. Her er det muligheter for vinn-vinn situasjoner for rederier og samlastere som kan inngå i langsiktige og gjensidig forpliktende utviklingsavtaler. genes Vareeierne har et stort ansvar De kjøper tjenestene og setter mange rammer for transporten. Med denne store makten har de også et ansvar for å tenke ute av boksen. Et godt eksempel på et prosjekt som utfordrer vareeiers evne til å tenke nytt er base2base prosjektet som Risavika havn nær Stavanger er driver for. Prosjektet kom i stand da en gikk gjennom hvor mye varer som ble fraktet på veg mellom forsyningsbaser fra Stavanger og nordover daglig. Det oppsiktsvekkende tallet er 100 vogntog hver eneste dag. Prosjektets kjerne er å tilby selskapene som i dag sender dette langs vegene, en fast rute med skip mellom basene langs kysten. Det som trengs for å starte opp, er en forpliktelse fra vareeierne på at de vil bruke tilbudet. Det bør være en enkel avgjørelse! Samlasterne kan bli flinkere Samlasterne som tar imot godsoppdrag bør ta mål av seg til å bli flinkere til å vurdere sjøvegen som et alternativ. Det gjelder både det å ha oversikt over Logistikk Nettverk nr. 3 september 2013 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2013 13
 8. 8. Stortingsvalget 2013 Makten flytter Nye koster skal inn i regjeringskontorene etter Stortingsvalget og vi kan bare spekulere på hva det vil bety for næringslivet og transport. Rett før valget var FrP med Siv Jensen i spissen hos Schenker på Alnabru og lovet modernisering og satsing på Alnabruterminalen. Til Groruddalen.no sa Siv Jensen at hun ikke er fornøyd med tingenes tilstand på godstrafikkens Oslo S. - Det snakkes mye om godstrafikken, men det skjer lite, sa hun. Hun var også bekymret for det store etterslepet på veiene i landet. - Vi vil legge til rette for en videreutvikling av Alnabruterminalen som et knutepunkt og sørge for tilkoblingsveier for å bedre fremkommeligheten i områdene rundt, sa Jensen. Hun var også åpen for å utvide terminalområdene. Næringslivet vil ha endringer raskt Næringslivet ønsker seg en regjering som vil gi endringer raskt. Erna Solberg (H) ønsker seg en regjering med Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet. En regjering med et solid parlamentarisk grunnlag kan styre i åtte år på samme måte som de rød-grønne. Skepsis mot Fremskrittspartiet i deler av Høyre krever en allianse med Venstre og Kristelig Folkeparti for å styrke forhandlingsposisjonen i viktige verdispørsmål som innvandring, livssyn og familiepolitikk. Erna Solberg har spilt sine kort godt og blir antagelig den nye regjeringssjefen i Norge. Egil Verne AS Prof. Birkelandsvei 26B Postboks 233 Leirdal, 1011 Oslo 14 - Valget har gitt flertall til de partier som ifølge NHOs partibarometer i størst grad deler NHO-medlemmenes syn i nærings- og arbeidslivspolitikken. sier administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund. Telefon 22 30 68 00 e-post: post@egilverne.no Logistikk Nettverk nr. 3 september 2013 - Norge trenger en økonomisk politikk som sikrer gode levekår for næringslivet, ikke bare i dag, men også i fremtiden. Den nye regjeringen må følge handlingsregelen. Det betyr at pengebruken begrenses, og at oljepengene brukes på forskning og utdanning, samferdsel og skatteletter som gir vekst, sier Skogen Lund. Vinnerpartiene om samferdsel Vil legge til rette for godstransport over lange avstander kan flyttes fra vei til bane, bl.a. ved hjelp av lengre krysningsspor og vil igangsette tidenes samferdselsløft. Vil legge til rette for at godstransport flyttes fra vei til bane og sjø. En større del av statsbudsjettet bør brukes til målrettede investeringer i infrastruktur som jernbane og vei. Vil øke investeringer i infrastruktur, som både vei, bane, sjø og bredbånd for å sikre næringslivet gode rammer for etablering og drift i hele landet. Vil øke kapasiteten til godstransport gjennom effektive terminaler, krysningsspor, godsterminaler og andre tiltak for å får mer gods på bane. Vil sikre utbygging av dobbeltspor på Østlandet og prioritere krysningsspor og godstraseer. Vil bygge ut veinettet ved hjelp av OPS og øke investeringene samt utarbeide nasjonal motorveiplan. Logistikk Nettverk nr. 3 september 2013 Ved et veiskille Norsk politikk er ved et veiskille der det kan bli en regjering med alle de fire partiene som nå utgjør flertallet i det nye Stortinget, men det er ikke gitt at KrF går inn i regjeringen. Alle partiene vil nok delta i sonderingene og forhandlingene, men alle fire partier er avhengig av å kunne løfte frem sine merkesaker. Først må sentralstyrene i de fire partiene evaluere valget og bli enig om plattform for videre arbeid i Stortinget. Deretter skal partiene fremforhandle forpliktende avtaler for et regjeringssamarbeid. Avtalen om dette må være klar før Stoltenberg legger frem forslag til statsbudsjett den 14. oktober. Dersom partiene ikke finner sammen, ja, så er Stoltenberg klar til å tre inn igjen med en ren AP-regjering. Dagen etter valget rykker Geelmuyden.Kiese inn en annonse i landets aviser med jobbtilbud til avgåtte Stortingspolitikere og regjeringsmedlemmer. Søknadsfristen er 1. oktober – altså 14 dager før Stoltenbergregjeringen overlater stafettpinnen til Erna Solberg sitt nye mannskap. Lav valgdeltagelse Valgdeltakelsen ved årets stortingsvalg ble 71,4 prosent. Det er den laveste valgdeltakelsen ved et Stor-tingsvalg siden 1927, da resultatet ble 68,1 prosent. Valgdeltakelsen ved Stortingsvalgene har de siste 50-60 årene vært rundt 80 prosent, med rekord i 1965 med 85,4 prosent. Fra 1993 har valgdeltagelsen vært ca. 75 prosent. Av Einar Spurkeland 15
 9. 9. Kundetilfredsundersøkelse 2013 Meget godt fornøyd med det som er viktigst! Undersøkelsen er gjort for alle produkter DB Schenker tilbyr ved sine avdelinger i 130 land. For Norge ble utvalget mest representativt for landtransport, men det er grunn til å anta at det samme gjelder for fly og sjø selv om det her var færre svar. Svarene er meget positive, men gir også føringer for viktige forbedringspunkter. Nesten 9 av 10 kunder ville valgt Schenker igjen om de skulle velge ny leverandør av logistikk- og transporttjenester. Høyere kundetilfredshet Kundetilfredsheten er høyere i 2013 enn i 2012 for alle følgende områder som ble sjekket ut: salg, kundeservice, transport, IT-systemer, faktura og klagehåndtering. Gjennomgående er kundetilfredsheten høyere hos store faste kunder enn små kunder som ikke benytter oss like mye. Kundene vektlegger særlig pålitelighet og punktlighet, noe vi også scorer forholdsvis bra på. For en kunde er det kritisk å få varene levert til rett tid og på rett adresse. Må bli mer proaktive Kundene mener vi kan bli flinkere til å tilby flere tjenester og produkter. Kanskje tar vi litt for gitt at kundene kjenner våre produkter fullt ut. Dette er også noe vi har jobbet med både internt og eksternt. Våre selgere må igjennom omfattende opplæring i produktkunnskap før de slippes ut i felten. Likevel er det mange tjenester vi har som ikke kommuniseres godt nok. -Jeg vil oppfordre kundene til melde fra om sine behov og stille spørsmål til vårt markedsapparat, sier direktør Land og Marked Bjørn Tore Elstad. Jeg vet at god støtte fra vår salgsorganisasjon betyr mye for kundene – også der har vi fått høy score. Men, vi kan bli mer proaktive og spørre kundene om det er noe ekstra vi kan gjøre for dem. Slik sett har vi sikkert litt å lære fra andre servicebransjer. Folk blir jo glad om noen tipser dem på en smartere løsning enn de har valgt i dag. Puster oss i nakken Hvordan kommer vi ut mot konkurrentene våre? -I forhold til våre hovedkonkurrenter kommer vi meget gunstig ut, sier Elstad. Det er jeg glad for, men det er ingen sovepute. Flere konkurrenter puster oss i nakken. Noe hvileskjær er det derfor ikke tid til. Vi må på samme måte som våre konkurrenter stadig heve oss og bli bedre i alle ledd. Vår kundeservice scoret spesielt høyt, blant annet på logistikkompetanse, tilgjengelighet, responstid, etc. Fakturaene til kundene holder også høy presisjon og er lett forståelige. Det er betryggende. Er det områder hvor Schenker oppfattes som klart svakere enn konkurrentene? -Vi er selvfølgelig ikke feilfrie og har mye å jobbe med. Reklamasjonsbehandlingen vår jobber vi med å få mer effektiv og kan nå registrere at saksbehandlingstiden er sterkt redusert i forhold til hva den var da målingen ble gjort. Vi vet ikke hvor gode kundene til våre konkurrenter er når det gjelder å bruke IT-verktøy, men jeg ser at det også her er noe vi kan forbedre. Våre sporingstjenester brukes svært mye og har meget høy kundetilfredshet, mens andre mer baksystemer dedikert for den enkelte kunde har vi ikke vært like flink til å informere kundene om. Eksempelvis er det overraskende for meg at DB Schenker Live ikke brukes mer. Dette er jo et fantastisk verktøy som gir sendingsinformasjon og mange statistikkmuligheter i sann tid. Antagelig er det slik at så lenge varene følger sendingsplanene, så blir ikke slike systemer nødvendig å bruke. Varene kommer jo frem slik de skal. Blant de som bruker disse systemene er det meget høy tilfredshet, men jeg ser at det også kreves litt av kundene. Derfor vil vi legge oss enda mer i selen for å gjøre våre systemer så brukervennlige som mulig. K DB Schenker har våren 2013 gjennomført en global kundetilfredsundersøkelse, hvor også et utvalg norske kunder har vært med. Hensikten er å kunne se om det er svakheter som går igjen i flere land og sjekke ut hvor fornøyd kundene er med sitt nasjonale Schenker-kontor. undenes talerør Hvilke andre faktorer vil du trekke frem? -Hovedfunnene er at kundene er meget godt fornøyd med det vi gjør for dem, men forventer at vi blir mer proaktive og gjerne deltar i samfunnsdebatten. Vi er jo kundens talerør i mange saker. Når jernbanen svikter eller ras stopper vareforsyningene på veiene må vi være på pletten og sikre at kundene får informasjon. Videre forventer de at vi påvirker ramme-betingelser slik at transportkostnadene ikke blir høyere i Norge enn i andre land næringslivet konkurrerer med. Jeg mener vi her har gode antenner og kan sende signaler til de rette miljøene samt at vi får omtale i aktuelle medier. Vi er med når dagsorden for debatten om næringslivets transportkostnader settes. Og det skal vi fortsette med, avslutter Elstad. Robuste og energieffektive løsninger Basert på mange års erfaring har Glamox utviklet MIR LED løsninger. MIR LED er en høykvalitets industriarmatur med lang levetid og kan nå leveres med det ypperste innen LED-teknologi. Lysstoffrørene i eksisterende MIR armaturer kan lett byttes ut ved hjelp av en MIR LED utskiftingspakke. Å erstatte eksisterende lysrør vil øke levetiden på armaturen vesentlig og kan redusere strømforbruket med mer enn 50 prosent. Våre produkter er dekket av en fem års garanti. Mer informasjon finner du på våre internettsider www.glamoxluxo.no Yrkessjåførutdanning Lager og logistikk Et brukervennlig og fleksibelt læreverk for utdanning av yrkessjåfører. Fagene skal utvikle kompetanse innen logistikk, planlegging og forflytning av varer og personer. Utviklet i nært samarbeid med respresentanter for transportbransjen. Bøkene utgjør et helhetlig læreverk. Mange praktiske eksempler. Stikkordregister. Rikt illustrert. Bøkene kan kjøpes enkeltvis eller samlet i en bok. Brukere av bøkene får gratis tilgang til presentasjonsprogram i PowerPoint. Egen bok til etterutdanningen. Tilleggsressurser for kursarrangører. Bøkene kan kjøpes enkeltvis eller samlet. Be om pristilbud. Bestillinger og informasjon: Telefon 67 58 89 00 •Faks 67 58 19 02 •e-post faordre@nki.no Av Einar Spurkeland 16 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2013 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2013 17
 10. 10. Kundefokus s forbruksvarer transport langtransport ystemtransporter gods planer eksport samlast - konsulenttjenester terminaltjenester leveringer DATA - budbil , ærings- middel n skreddersøm gods partigods varmegods st ykkgods, flyfrakt BIG Pakker ekspress -leveringer, , bilfrakt Big data – ny vekst… Etter flere år med svak økonomisk utvikling i USA og Europa er det et sterkt behov for å få større økonomisk vekst. Produktiviteten i arbeidslivet må følgelig ta et par omdreininger slik at det kan bli ny fart i næringslivet. Big data, kombinert med avanserte analyser, kan bidra til å dyrke frem nye vekstområder. Den digitale tidsalderen med GPS, sensorer, elektroniske transaksjoner og mye mer kan gi næringslivet et puff fremover. Data kan kombineres på nær sagt uendelige måter som følge av netthandel, elektroniske ordresystemer, nettbetaling, sosiale medier, osv. De enorme datamengdene dette fører til kan transformeres til ny kunnskap ved å kombinere dataene på nye måter. Dette kan igjen føre til ny økonomisk vekst gjennom produktutvikling, nye salgskanaler og distribusjonsmåter. Big data studie Konsulentfirmaet McKinsey har gjennom en studie sett på hvordan Big data kan bidra til vekst i forskjellige bransjer. Innenfor handel, industri, helse og offentlige tjenester er det store muligheter for å utnytte Big data til produktivitetsforbedringer. 18 Omfanget av digitale data vokser også hvert sekund. Det er så store mengder at det også gir store utfordringer med hensyn til å plukke ut de rette data. Flere kilder til Big data Big data som kan påvirke et selskaps produktivitet stammer fra flere kilder. Bedrifter genererer data innenfor egen virksomhet: kostnader for komponenter, utstyrsytelser, energibruk, salgstransaksjoner, ansattes ytelser og inventar. Alt er samlet inn og lagret i digitalt format. Bedrifter samhandler med sine leverandører, partnere og eksterne interessenter (for eksempel offentlige etater) på måter som genererer data, inkludert bestilling og ytelseshistorier, tidsplaner, priser, logistikk, miljøkonsekvenser, samt risikofaktorer som kan påvirke leveransen. Bedrifter kan også kjøpe informasjon fra eksterne datameglere. Selskapene får et økende volum av data fra sine kunder gjennom sin kjøpshistorikk, respons på prisendringer, og ettersalg, service og kvalitetsproblemer. Forbrukerne deler stadig mer personlig informasjon, preferanser og vurderinger gjennom ulike kanaler som Twitter, Facebook, LinkedIn, Amazon og Pinterest. Denne informasjonen blir brukt av selskaper til å vurdere effektiviteten av deres markedsføring og merkevarebyggingskampanjer for å bestemme hvilke funksjoner som bør legges om og hvilke funksjoner som bør fjernes fra produkter samt informasjon for å gjøre investeringsbeslutninger og forutsi etterspørselen. Big data analyse Big data-analyse tillater organisasjoner å øke sin effektivitet ved å optimalisere arbeidskraft, utstyr og prosesser. Forskning har vist at data-drevne beslutninger gir påfølgende økning i produksjonen og produktiviteten. Big data analyse kan gi ny innsikt om markedet, øke salget og forsterke kritisk merkevarebygging. Videre kan Big data deles mellom markedsføring, R & D, og kundeservicefunksjoner, som for eksempel kan skape produkter som styrker kampen om kundene. Å få innsyn i produktomtaler og samtalelogger kan forbedre kundeservicen. Selskapene som er de flinkeste til å identifisere denne innsikten og oversette dem til forretningsstrategier vil sannsynligvis øke sine markedsandeler. Denne dynamikken vil endre konkurransesituasjonen i landskapet innenfor enkelte sektorer samt skape nye vinnere og tapere. Dersom de mest produktive bedriftene tar markedsandeler vil det heve produktiviteten i hele sektorer og den bredere økonomien og dermed gi BNP-vekst. Leveringskvalitet avgjørende for HÅG Etter mange års samarbeid besluttet Scandinavian Business Seating (HÅG) etter en anbudsrunde høsten 2012 å inngå samarbeid med en annen transportør fra 1.1.2013 for eksport fra Røros, import og innlandsfrakt i Norge. Etter 6 måneder med ny leverandør er selskapet igjen kunde hos Schenker. Årsaken er de strenge kravene selskapet har til leveringskvalitet. HÅG er et av de sterkeste merkevarene innenfor kontorstoler i Skandinavia og blant de ti ledende i Europa. Siden 1943 har HÅG arbeidet med å utvikle, produsere og markedsføre originale kontorstoler. HÅG er i dag et av flere merkenavn i selskapet Scandinavian Business Seating, som er Skandinavias ledende aktør innen utvikling, design og produksjon av kontorstoler og sittegrupper til private og offentlige kontormiljøer. SB Seating har representanter i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Sveits, Singapore, UK, Nederland og Frankrike. I 2012 omsatte SB Seating for 1 176 millioner kroner Det var meget viktig for oss at vi fra dag 1 sørget for en meget god leveringskvalitet. SB Seating er helt avhengig av høy leveringskvalitet for å lykkes i det europeiske markedet. Tilbakemeldingen fra SB Seating er meget positive så langt. Av Arve a levering tidlig nattlevering , bildeler ruter skredders ydde L - handel sjø nett miljø - frakt varetransport distribusjon konfeksjon logistikkanalyser direkte farlig toll import Økonomiske analyser uritsen En arbeidsgruppe ble nedsatt for å få alt av løsninger, rutiner, priser og organisering på plass fram til ny oppstartdato 17. juni 2013. Her ble det jobbet meget effektivt og raskt, med flere møter både internt i Schenker og hos HÅG på Røros. Av Einar Spurkeland Logistikk Nettverk nr. 3 september 2013 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2013 19
 11. 11. Narvik Havn Havn Narvik Port of Narvik road network to Neighboring Countries. Narvik Havn The Port Airport • No draft restrictions • Near the main airport. • Sheltered water • Barely two hours to Oslo. • Ice-free all year round • Near main shipping route Road • Terminals for bulk • Connection to the main • Container Terminal the core TENand rail, port roads E6 T E10. Part of extension of • Ro-ro facility • Approx. 300 000 inhabiroad•network to Neighboring Countries. Loading/unloading 24/7 tants within 300 km driving distance Rail • Rail with 30 tonne axle load to quay. Length of train up to 750 meters. Konjunkturutsikter 20132014 (Q2) utarbeidet av NHO LT viser at stykkgodsvolumene har en god økning i 2013. Partigodsvolumene øker noe svakere. Statistikken omfatter 15 millioner sendinger på årsbasis, som er 40 prosent av medlemsbedriftenes anslåtte sendingsvolum pr. år. centrally located and www.portofnarvik.com The Port • No draft restrictions • Sheltered water • Ice-free year round • Near main ship route • Terminals for bulk • Container Terminal • Ro-ro facility Port • Loading/unloading 24/7 The • No draft restrictions • Sheltered water • Ice-free year round • Near main ship route • Terminals for bulk • Container Terminal • Ro-ro facility • Loading/unloading 24/7 Rail • Rail with 30 tonne axle load to quay. Length of train up to 750 meters. Airport • Near the main airport. Barely two hours to Oslo. Rail Road • Connection to the main roads • Rail with 30 tonne axle load E6 and E10. to quay. Length of train up to 750 meters. Airport • Near the main airport. Barely two hours to Oslo. www.portofnarvik.com Road • Connection to the main roads E6 and E10. www.portofnarvik.com Rail The Port • Rail with 30 tonne axle load • No draft restrictions to quay. Length of train up to • Sheltered water Skreddersydde løsninger for høye krav! 750 meters. • Ice-free year round • Near main ship route r 5 å r s g a r a n t i p å f e i e - o g g u l v va s ke m a s k i n e r. H a ko i n n f ø r e Airport • Terminals for bulk • Near the main airport. • Container Terminal Barely two hours to Oslo. Hako markedsføres og selges av Hako Ground & Garden AS, Verkseier Furulundsvei 13, • Ro-ro facility 0668 Oslo, Pb. 73, Alnabru, 0614 Oslo. Tel 22907760. www.hako.no • Loading/unloading 24/7 Road • Connection to the main roads E6 and E10. Logistikk Nettverk nr. 3 september 2013 20 TemperaturNHO LT markeds- følsomme varer må trend ha ekstra omsorg Stykkgodsvolumene viser en markert økning målt i antall tonn, mens antall pakker falt i 2. kvartal 2013. Totalvolumene har økt med 3 prosent i forhold til samme periode 2012. Importvolumene med bil øker noe, mens veksten i biltransport på eksport øker enda mer. Norsk eksportnæring har en svak utvikling og viser en fallende trend, noe som også gir utslag for logistikkindustrien. Medlemsbedriftene i NHO Logistikk og Transport oppnådde over 40 milliarder kroner i omsetning 2012. Driftsmarginen er fortsatt svak. Sjåførens sikt viktig Gjenstander som øker blindsoner ned mot bakken utenfor kjøretøyet er ikke tillatt. Monitor for navigasjon, ryggekamera, eller lignende må monteres lavt og nær førerplassen (til venstre på dashbord). Det skal vektlegges om utstyret er fabrikkmontert og levert av fabrikant. I de tilfeller utstyret er ettermontert og montøren har bestemt plassering, tillates det ikke montert slik at sikten blir redusert. Likeså aksepteres ikke pyntegjenstander, hyller eller arbeidsbord som hindrer sikten til sjåføren. DB Schenker har spesialisert seg på omsorg for temperaturfølsomme varer over hele verden. I Europa er det samarbeid mellom flere kontorer, og våre Schenkerkontorer i Fjerne Østen representerer vårt kontaktpunkt. Med 2000 kontorer i 130 land kan vi dekke dine behov for frakt av temperaturfølsomme varer hvor som helst og når som helst. For norsk eksport av fisk og annen sjømat er dette nettverket helt avgjørende for å lykkes. I Norge har vi kontor fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør, et nettverk som gir oss muligheten til å tilby transport fra hele kysten i Norge inn til Oslo. I tillegg kommer Schenker sitt internasjonale nettverk, som gir økt fleksibilitet og sikkerhet for kunden. Termo har terminaler i Sortland, Trondheim, Molde, Gardermoen og Oslo, der plukk av fisk og omlast tilbys kundene i tillegg til våre transportløsninger. Schenker har eget tog (NRE) som går mellom Oslo og Narvik 5 dager pr. uke. Toget har en kapasitet på 1000-1200 tonn og toglengde på hele 600 meter. Med toget frakter vi enorme mengder fisk gjennom hele året til Oslo, noe som har gitt toget et nytt navn i bransjen: Fisketoget til DB Schenker! Toget tilsvarer 12500 vogntog – eller 25000 containere pr. år. Toget er det raskeste godstoget i Europa og har en snitt hastighet på 75 km/t. Fra vår moderne kjøle- og fryseterminal i Oslo på hele 2600 kvm. tilbys terminaltjenester i henhold til de bestemmelser som er nedfelt i Mattilsynets krav. Transport av fisk og sjømat går videre til hele Europa som både fulload (hellaster) og stykkgods i tillegg til flyfisk som transporteres videre til vår terminal på Gardermoen for videre transport med fly til Asia, Midtøsten eller Amerika. Vi har termoprodukter som kan tilbys på land, sjø og fly. Vi har et profesjonelt apparat som er tilknyttet alle tre produktene og som vil kunne gi konkurransedyktige vilkår og en totalpakke som er unik i termobransjen. Av Erlend e Part of extension of the core TEN T rail, port and road Part of extension of the core TEN T rail, port and network to Neighboring Countries. Notiser P centrally located located centrally keberg Sjekk dekkene! Fra 1. november 2013 innføres krav om vinterdekk og mønsterdybde for tunge kjøretøy fra vinteren 2013. De nye reglene for vinterdekk og mønsterdybde gjelder for tunge kjøretøy over 3500 kg. Endringene innebærer at kjøretøy over 3500 kg pålegges å ha minst 5 mm mønsterdybde på alle dekk, også på tilhengere. I dag er det generelle kravet til mønsterdybde 3 mm. Pålegget skal gjelde i perioden fra 1. november til mandag etter 2. påskedag i Sør-Norge, og fra 16. oktober til og med 30. april i Nordland, Troms og Finnmark. Biler/ trekkvogner over 3500 kg pålegges videre å ha særlig merkede vinterdekk i perioden fra 15. november til 31. mars. Kravet gjelder bare drivende og styrende aksler på motorvognen, ikke tilhenger. Når det gjelder de nye kravene til mønsterdybde, vil mangler være gebyrbelagt straks reglene trer i kraft. Gebyr for manglende bruk av vinterdekk har vært på høring, og vil bli innført før kommende vintersesong. Gebyr både for manglende mønsterdybde og manglende vinterdekk ilegges per dekk, og satsen vil være 750 kr. ANNONSEBESTILLING: RING MIA TLF 62 95 50 60. Logistikk Nettverk nr. 3 september 2013 21
 12. 12. Notiser K Ringeriksbanen vil kutte reisetiden med 1 time fra dagens ca. 7 timer til 6 timer. Korteste reisetid for NSB sine rutetider er 6t 45 minutter og lengste 7t 40 minutter. Ytterligere 1 times kutt vestpå er mulig, viser en Swecorapport. Det gir ned mot 5 timers reisetid. Kostnadene for disse utbedringene er beregnet til 50-55 mrd. kroner. Haukeli har det høyeste punktet Godstransport via Ringeriksbanen kan bli en utfordring på grunn av manglende kapasitet i tunnelen mellom Skøyen og Oslo S. Gods vil fortsatt bli sendt via Jevnaker-Grua til Alnaterminalen. Oslo-området trenger en ringbane mellom Oslo-DrammenEiker-Hønefoss-Jevnaker-Grua-Nittedal-Oslo og med broforbindelse over Oslofjorden til Østfoldbanen. Brattøra godsterminal overbelastet Brattøra godsterminal i Trondheim er erklært overbelastet, viser en kapasitetsanalyse utarbeidet av Jernbaneverket. På grunn av begrenset depotplass på terminalen er det ikke mulig å losse togene umiddelbart etter ankomst. de sporene Jernbaneverket eier på terminalen. Cargolink disponerer 2 lastespor hele døgnet og 1 lastespor i perioden 02:00-08:00, i tillegg til 1 hensettingsspor. CargoNet disponerer 7 lastespor hele døgnet og 1 lastespor i perioden 08:00-02:00, i tillegg til 4 hensettingsspor. Vognene må derfor enten stå i lastespor til kundene henter lasten, eller skiftes til hensettingsspor og tilbake til lastespor når kunden kan hente lasten. Førerhus-strukturen i den nye Volvo FH er designet fra bunnen av. Resultatet? Det sikreste førerhuset vi noensinne har bygget. Du vil ha en god sjanse til å overleve en kollisjon med et stillestående objekt - selv ved 80 km/t. Vi vet det fordi vi utsatte det for Swedish Impact Test, den tøffeste som finnes. Førerhuset måtte tåle 17 tonn press på taket og 29,4 kJ slagkraft mot bakvegg og A-stolper. Men en solid konstruksjon hjelper ikke hvis du blir truffet av en flygende gjenstand i førerhuset. Det er derfor vi krasjtestet interiøret også, om og om igjen. Dette er den utløsende årsaken til overbelastningen. På Brattøra godsterminal finnes det 10 laste-spor som brukes til containertrafikk. Det er to operatører som bruker terminalen: CargoNet og Cargolink. Jernbaneverket fordeler sportilgangen for VOLVO_LV_A4_FH_FAS2_SAFETY.NO.indd 1 Volvo Trucks. Driving Progress Logistikk Nettverk nr. 3 september 2013 05.06.2013 12:14:45 O 22 nye VolvO FH TEU per år 81 559 35 738 117 297 peratør CargoNet AS Cargolink AS Totalt Sjekk ut TI VIKTIGE NYHETER på volvotrucks.no/fh Totalt ble det fraktet 117 297 TEU i 2012, med totalt 92 tog per uke og retning. Det er nesten utelukkende containertrafikk på terminalen. Logistikk Nettverk nr. 3 september 2013 Tog pr uke og retning 72 20 92 • Hamburg – Eskilstuna: Containertransport • Düsseldorf-Smedjebacken: Trailertransport • Norrkøping-Rochefort: Frakt av treplanker • Borlänge-Benelux: Stålfrakt • Gävle-Hamburg: Containertransport ca. 850 meter over havet. Dagens Bergensbane er 530 km lang, men med Ringeriksbanen kan den forkortes til 470 km. Haukelibanen til Bergen blir 390 km lang. Haukelibanen vil gi raskere fremføring av gods og personer (under 3 timer) og vil koste anslagsvis ca. 90 mrd. kroner. Dagens korridor har kronglete terreng med sterk stigning til høyeste punkt 1237 meter over havet, meget tynt folketall underveis og et nettverk av krysningsspor som er vanskelig for en effektiv godstransport eller høyhastighetstog. Data for vei-, bane- og sjøfrakt ble hentet inn høsten 2012. På grunn av høye veiavgifter på kontinentet blir lastebiltransport kostbart. Tilsvarende er det også høye baneavgifter på kontinentet, noe som svekker jernbanens konkurransekraft i Europa. VIT har utført prosjektet på oppdrag for flere havner i syd-Sverige. Hensikten var å sammenligne transportkostnadene ved bruk av henholdsvis vei, bane og sjø. Det første eksempelet er containerfrakt av tekstiler fra Hamburg til Eskilstuna. Sendingen består av 20 fots containere: • Båt: Hamburg-Gøteborg og bil videre til Eskilstuna. • Tog: Hamburg-Travemünde og videre båt til Västerås havn og videre med bil. • Bil: Hamburg-Eskilstuna Nettsiden www.ringeriksbanen.no viser at tog Oslo-Bergen kan få en reisetid ned mot 4 timer langs dagens togkorridor. En undersøkelse utført av det svenske forskningsinstituttet VTI viser at veitransport fra Europa til Sverige er kostbart. VTI har undersøkt 5 forskjellige transportoppdrag: slo-Bergen Reisetid for tog O Verdens sikreste Volvo. ostbar veitransport Tilsvarende ble det laget regneeksempler for de øvrige alternativene. Veitransport viser seg å bli meget kostbart for alle alternativer. Annonsere i Logistikk Nettverk? Kontakt Mia V. Berg direkte 62 95 50 67 mobil 99 57 58 49 e-post mia@flisatrykkeri.no 23
 13. 13. Bil for godstog: Ikke alt kan lastes på 25,25 meter vogntog I forsøksordningen med modulvogntog har det det helt siden starten i 2008 vært forbud mot frakt av farlig gods. Årsaken til dette er at de har flere enn en henger. En variant av modulvogntog er et kjøretøy som kobles til en semitrailer med en såkalt «dolly-aksling». I kjøretøyforskriften er denne akslingskoblingen definert som et kjøretøy og skal registreres med eget nummerskilt. Dermed teller den som en henger og forbudet mot å frakte farlig gods på en slik transportenhet gjelder også på disse. I og med at det ikke kan lastes noe gods på denne akslingen har vi tatt til orde for å oppheve forbudet mot farlig gods på denne varianten av modulvogntog. Enkelte ADR-land har inngått en særavtale som tillater farlig gods på disse. Næringen har i lengre tid foreslått forbedrings- og avbøtende tiltak for å lette godsfremføringen med tog i Norge. Nasjonal Transportplan som Stortinget har vedtatt, inneholder ikke vesentlige tiltak for godstog de neste fire årene, verken når det gjelder krysningsspor, drift og vedlikehold eller kompensasjonsordninger for eksempel i form av midlertidig støtte til alternativ transport inntil banestrekninger er i driftsmessig stand. 24 For å styrke godstogets konkurransekraft må følgende tiltak gjennomføres de neste fire årene: • Økte midler til drift, vedlikehold og beredskap på linjenettet. • Rask utbygging av krysningsspor og andre tiltak på linjen. • Bedre prioritering av godstog på Østlandet som bidrar til å øke fremføringshastigheten. • Utbygging av Alnabruterminalen ut fra realistiske vekstprognoser, og en prosjektorganisering og finansiering som øker tempoet i planlegging og utbygging. • Introduksjon om et ansvarsregime som fremmer punktlighet og forutsigbarhet. • Samhandlingsformer mellom Jernbaneverket og togselskapene som fremmer kundeorientering, fjerner konfliktpunkter og klarlegger ansvaret for alle typer kvalitetsavvik. • En kompensasjonsordning som delvis dekker togselskapers og kunders kvalitetskostnader • Endrede organisasjonsformer: Overføring av godsterminalenes drift til staten og bruk av markeds- og konkurransevirkemidler som fremmer produktivitet og effektivitet. Bruk av modulvogntog bør innføres som et midlertidig tiltak inntil driftsstabiliteten på banenettet har nådd en akseptabel standard. Dette er særlig viktig når det gjelder Dovrebanen for godstransporten til Trøndelagsfylkene og som tilførselsbane til Nordlandsbanen. Dette vil være et raskt gjennomførbart tiltak lignende det tiltaket myndighetene innførte for skognærin- Logistikk Nettverk nr. 3 september 2013 gen før sommerferien ved en generell tillatelse til 60 tonns og 24 meters lange tømmervogntog. Tiltaket vil også redusere antall vogntog på veiene som går som alternativ til manglende togfremføring fordi to modulsett erstatter tre ordinære vogntog. Prosedyren for å godkjenne strekninger for modulvogntog er svært omfattende med søknad for enkeltstrekninger, høringsrunder og forskriftsendring for hver strekning. I praksis tar det flere måneder å behandle slike søknader. Som beredskapstiltak vil ikke slik saksbehandling være akseptabel. Vi søker derfor om generell beredskapstillatelse som inntrer hver gang en banestrekning er stengt og med varighet til det tidspunkt banestrekningen er åpnet igjen. Selskapene vil benytte tog mest mulig, men når toglinjen er rammet av driftsstans i slik omfattende grad som for eksempel Dovrebanen, ønsker man å benytte modulsett, slik at de til en viss grad kan redusere de merkostnader som oppstår ved alternativ transport. Vi anser dette som et rimelig ønske all den tid det ser ut til å trekke ut med både driftsforbedringer og kompensasjonsordninger for godstransport med tog generelt og for Dovrebanen spesielt. Forslaget er et tiltak for å sikre beredskapen ved driftsstans for jernbanen. Ytterligere beredskapstiltak fra Jernbaneverket og togselskapene sin side er også nødvendig for å sikre vareforsyningen for landet. Forslaget er rettet til Samferdselsdepartementet fordi overordnet myndighet må gi en godkjenning før Statens vegvesen kan gi endelig tillatelse til å utvide prøveordningen med modulvogntog til også å omfatte bil for tog. Av Einar Spurkeland Logistikk Nettverk nr. 3 september 2013 Av nger K I to år har spørsmålet om en kompensasjonsordning vært aktuell, men departementet har i brev til oss svart at saken er forelagt ESA og kommunikasjonen med ESA ikke er sluttført. Alt i alt beregnes det at direkte og indirekte kostnader ved alternativ biltransport på landsbasis beløper seg til over 400 mill kroner i 2012. Dette svekker marginene i en fra før presset logistikknæring. I Logistikknæringen foreslår at modulvogntog kan settes inn når jernbanen svikter. Dovrebanen har hittil i år vært innstilt ca. 35 dager, noe som har medført omfattende merkostnader for transportselskapene som benytter godstog. Andre banestrekninger rammes også av driftsstans i varierende grad. NHO-LT og NLF har anmodet myndighetene om å oppheve forbudet mot farlig gods på disse modulvogntogene. De er ikke mer farlige enn andre vogntog, og det vil være like trygt å frakte farlig gods på de som på de vanlige 18,75 meter vogntog. jelsrud Modulogntog: v Vil ha modulvogntog når jernbanen svikter I Norge har vogntog kun én tilhenger. Det er ikke ulovlig å ha flere, men lengdebegrensningen gjør det lite praktisk. Enkelte steder i Norge har man kunnet kjøre såkalte modulvogntog, hvor en vanlig lastebil (ikke trekkvogn) trekker en semitrailer. Semitraileren og dens svingskivekopling (kalt dolly) blir da som et vogntog med slepevogn. Forskjellen er at lengden på vogntoget blir 25,25 meter, mens det vanlige er 18,75 eller 19,50 meter. Semitrailer med trekkbil er i de fleste tilfeller 17,60 meter. Kilde: Wikipedia 25
 14. 14. Xxxx Trender Hva med speditørene? Hvor store kan containerskipene bli? Siden containerfrakt hadde sin spede begynnelse og frem til i dag har vi sett en formidabel utvikling. Jeg skal forsøke å oppsummere noen av milepælene. Første generasjon containerskip var egentlig modifiserte bulk- eller tankskip med en kapasitet på ca. 1.000 TEU. Disse skipene hadde containere på dekk og bulklast i skroget. Det første kjente containerskipet, «IdealX», var faktisk et ombygd tankskip fra 2. verdenskrig. I begynnelsen av 1970-årene begynte containertransport imidlertid å øke i omfang og vi fikk da annen generasjon containerskip. Typisk kapasitet var fra 1.000-2.500 TEU med en marsjfart mellom 20-24 knop. Lengden på disse skipene var ca. 210 meter. Disse skipene var kun beregnet for containertransport. siteten her var til å ta pusten fra noen og enhver. Vi kom nå helt opp i 4.500. TEU og lengden var nå opp mot 290 meter. Bredden var imidlertid fremdeles 32 meter, slik at de kunne seile gjennom Panamakanalen. Presset på kostnad pr. enhet om bord (TEU) fortsatte og rederne/linjene måtte fortsette å redusere handlingskostnadene sine, og i 1988 seilte det første Post Panamax-skipet for rederiet APL. Om bord kunne de ta opptil 5.000 TEU. Lengden var 285 meter og bredden 40 meter. Altså for bred for Panamakanalen. Dette er de første skipene som har begrenset virkeområde. Magisk grense? Det kan nå virke som om vi har nådd en magisk grense. Det skal nemlig ta ytterligere 12 år, altså i 2000, innen vi fikk se et nytt hopp i størrelsen på containerskip. Vi fikk nå servert Post Panamax Plus; 6.000-8.000 TEU. Vitale mål var 300 x 43 x 14,5 meter. Videre utover i 1970-årene fortsatte veksten i containerfrakt og i 1980 fikk vi de første Panamax-skipene. Kapasiteten økte ytterligere til mellom 3.000-3.400 TEU og lengden på skipene vokste til ca. 250 meter. Navnet Panamax kom til fordi bredden på Panamakanalen holder akkurat for disse skipene: 32 meter. På dette tidspunktet begynte det å gå rykter om at vi innen overskuelig fremtid ville se skip med kapasitet opp mot 18.000 TEU. Det ble oppfattet for de fleste som fri fantasi, men det ble det ikke. De neste årene blir skroget stadig strukket litt mer og kapasitet opp mot 12.000 TEU blir mer vanlig. Dette holdt imidlertid ikke så lenge. Allerede 5 år senere i 1985 kom de første Panamax Max skipene. Kapa- Det neste skipsdesignet, som setter en ny standard, er Post New Panamaxskipene med rom for 15.000 TEU. Første skip ut er Emma Maersk. Hun 26 måler 366x49x15,2 meter. Betegnelsen New Panamax kommer av den nye bredden (49 meter) på Panamakanalen slik den vil være i 2014 etter at arbeidet med å utvide den er ferdig. I forbindelse med utvidelsen av Panamakanalen får vi også en ny type skip kalt New Panamax; 366x49x15,2 meter med kapasitet 12.500 TEU. Triple E Vi står nå igjen overfor en ny milepæl innen containerskip, nemlig Triple E (Economy of scale, Energy efficient and Environmentally improved). Kapasitet 18.000 TEU, 400 meter lang, 59 meter bred og kan kun seile mellom Fjerne Østen og Europa. Teoretisk sett kan skipet seile mellom Fjerne Østen og USA vestkyst, men de har ennå ikke havner som kan ta i mot denne storvokste damen, som heter Maersk McKinney Møller og er allerede på jobb for Maersk. Inne i 18.000 TEU kan du få plass til 36.000 biler eller ca. 863 millioner bokser med lapskaus. Disse nye skipene er på alle måter mer miljøvennlig enn sine forgjengere, men antagelig kun dersom de går fullastet. Hvordan bildet ser ut om de seiler halvfulle er nok et annet spørsmål. Etter så store endringer for rederiene/ linjene kan man jo undres om speditørene har endret seg i takt med dette. Svaret på det vil jeg si er et klart og entydig ja. Onde tunger ville tidligere ha det til at speditøren kun var en mellommann. At du egentlig kun trengte kart og kompass så kunne du kalle deg speditør. Det kunne ikke vært mer uriktig. Speditørene har et stort press på seg for å finne effektive løsninger for sine kunder. Ulike speditører tilbyr naturligvis ulike produkter og løsninger, men felles for alle er at vi hjelper kunden med å få en bedre logistikk og bedre oversikt over sin vareflyt. DB Schenker, som en av de aller største speditørene, har også et ansvar for stadig å finne nye og bedre løsninger for sine kunder og ligger til enhver tid i fremste rekke i produktutvikling. Vi ser jo også at speditørmarkedet både er fragmentert og nisjepreget. Enkelte spesialiserer seg innen bestemte bransjer, varegrupper eller geografiske områder, mens de aller største tilbyr alt innen logistikktjenester. Utviklingen av (nye) tjenester skjer i de aller fleste tilfeller i samarbeid med kundene og slik drives speditørens rolle stadig fremover. Her til lands ser vi også at de små frittstående speditørene stadig blir Hvordan er containermarkedet? Volumene vokser noe, men ikke i takt med kapasiteten om bord. Ubalanse i vareflyten er også en stor utfordring. Skipene fra Asia til Europa har en temmelig høy utnyttelse, men i motsatt retning seiler de lett i sjøen. Til enhver tid er ca. 20 prosent av containerne ute på verdens hav kun fylt med luft. Etter avskaffelsen av konferansene, f.eks. Far East Freight Conference, har vi sett at ratene hjemgående fra Asia har blitt mer og mer volatile. Dvs. vi kan oppleve ekstremt lave rater, for så like etter se en dobling, uten noen klar årsak til dette. Hvordan dette vil se ut i fremtiden har vi ikke noe klart svar på, men mye tyder på fremdeles store svingninger. Det vi imidlertid vet med sikkerhet er at de aller fleste rederiene/linjene opererer med betydelige tap og har en stor utfordring med å få sorte tall igjen i regnskapet. Hvilken retning vil rederiene/linjene ta? Vi har sett blant flyselskapene at flere og flere går inn i lavprismarkedet med alt det innebærer. Kanskje dette også er fremtiden for rederiene/ linjene? At de kun står for hardware, mens speditøren styrer all logistikk. Veien videre for rederiene/linjene og speditørene er vanskelig å spå, men vi ser at logistikken blir mer og mer komplisert, vare-eierne forventer til enhver tid full oversikt over godset sitt og presset på pris blir tøffere og tøffere. For å finne de nødvendige løsningene på dette er jeg i alle fall sikker på en ting; linje/rederi og speditør må jobbe sammen om dette. Kun da vil vi drive denne bransjen fremover. Av Grensen nådd? Styringsrenten til Norges Bank holder fortsatt en lav kurs inn mot 2014. Pessimistene tror dog den kan øke kraftig i løpet av 2016, mens optimistene tror den vil holde seg på et behagelig nivå. Uansett tyder prognosene på at den vil øke i tiden fremover. Lånerenten til husholdningene ventes å øke de neste to årene til et nivå på 5-6 prosent. Restituert økonomi? Euroområdet vil få en svak vekst i 2014 mot en tilbakegang i 2013. USA er allerede inne i en sterkere vekstbølge og de store fremvoksende økonomiene vokser enda raskere. Hovedutfordringene for land som USA, UK og Spania er at de bør redusere sin offentlige og private gjeld. Det betyr innstramminger og mindre penger til forbruk. Økende arbeidsledighet i Spania, Irland, Italia, Hellas og Portugal fører til fall i landenes økonomi og gir store utfordringer med hensyn til å kunne finansiere offentlige tjenester. I USA er det lysere utsikter. Boligbyggingen øker og landet pumper opp olje og gass i høyt tempo. Oljeprisen holder seg fortsatt på et høyt nivå og har ligget godt over 100 dollar pr fat mot bare 30 dollar pr fat i 2003. Norges Bank tror vi vil få 2-3 prosent vekst i 2014-15, men frykter veksten også kan bli svakere. Det går mot en todeling av industrien, der tradisjonell eksportindustri vil slite med å få mer enn 2 prosent vekst, mens oljeleverandørindustrien vil får 5-6 prosent vekst. En spesiell utfordring for Norge er at når produksjonen skyves nordover, så får vi kapasitetsproblemer, mens Sørlandet og innlandet vil ha overkapasitet. Vestlandet og Nord-Norge ser ut til å få den største veksten. Landets lave arbeidsledighet på 3-4 prosent sier også sitt om at vi trenger flere hender i arbeid. Det gir press på boligmarkedet og gjør det vanskeligere for førstegangskjøpere å få sin egen bolig. Det norske forbruket vil fortsette å øke de nærmeste årene, men varene vil i økende grad komme fra utlandet. Et relevant spørsmål å stille seg nå er jo om vi nå har nådd grensen for hvor store containerskip kan være. Mye tyder på at svaret på dette er nei. Rykter går allerede om en ny klasse; Malaccamax. Det magiske tallet kommer da i så Logistikk Nettverk nr. 3 september 2013 rle A kredalen a Pr. i dag eksisterer det 163 containerskip med kapasitet over 10.000 TEU. Ytterligere 120 er i bestilling. Deriblant Maersks serie på 20 Triple E. Vi har nå i en god stund opplevd ulike kostnadsbesparendetiltak fra rederiene/linjene, sånn som f.eks. slow steaming og super slow steaming, men for å kutte kostnader pr. enhet er det altså i ytterligere større skip (fullastet) besparelsen ligger. Slik ser det i alle fall ut. færre, og de store tar over. Hvilken innvirkning dette har på speditørbransjen er vanskelig å si, men at konkurransen stadig hardner til er hevet over enhver tvil. Ja fall opp i 30.000 TEU. Malaccamax betegner da Malaccastredet mellom Malaysia og Indonesia. Av Einar Spurkeland Logistikk Nettverk nr. 3 september 2013 27
 15. 15. Avsender: Schenker AS Postboks 223 Økern 0510 Oslo – Norway

×