Gina Tricot and Centiro Solutions 13-05 mt

906 views

Published on

Norges mest leste logistikkmagasin, Moderne Transport, på besøk i ehandels- og logistikkbyen Borås...Først hos Gina Tricot, deretter Centiro Solutions. (Juni 2013)

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
906
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
35
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gina Tricot and Centiro Solutions 13-05 mt

 1. 1. | Moderne//transport | JUNI 2013 | 57 minus 30 minutter. Det gir en større nøyaktighet og butikkene kan planlegge bemanningen bedre. Å få varer når det kun er én på jobb er naturligvis ugun- stig, sier logistikksjefen. Viktig netthandel Gina Tricot har i flere år kjørt en multichannel-strategi med både fysiske butikker og nettbutikk. Netthandelen har de siste årene vokst raskt. - Nettbutikken vår er den klart største vi har, og tilsvarer nå 10-12 gjennomsnittlige fysis- ke butikker. Den største forde- len med nettbutikken er at vi når kunder som ellers ikke har noe fysisk butikktilbud. I tillegg er nettet et utmerket kundeba- rometer. Hvilke klesplagg selger hvor? Og om vi har svært mange kunder i Hamburg, kan det da være en idé å etablere en egen butikk der? Kritisk integrasjon For å få en god logistikkflyt er Gina Tricot avhengig av flere kritiske systemer. IFS har i flere år vært kleskjedens foretrukne ERP-leverandør. Gina Tricot be- nytter også IFS’ WMS-modul. IFS er på sin side integrert med Centiros transport manage- ment-løsning, samt at web-løs- ningen fra Ateles er integrert mot Centiros løsninger innen E-commerce fulfillment. 56 | JUNI 2013 | Moderne//transport | Bjørgu AS, Pb. 11, 1411 Kolbotn Tlf: 66 82 21 21, eller e-post: odd@bjorgu.no Vi leverer alle typer trykksaker – ta kontakt så løser vi ditt trykksakbehov! FIRMA LOGO Adresseveien 16, 1412 Sofiemyr Kam pa njeprisene varer frem til 28. 500 stk. E6/5 kr. 840,- 500 stk C5 kr. 945,- 500 stk C4 pose kr. 1.550,- 500 stk B4 kr. 1.780,- m ars FIRMA LOGO Adresseveien 16, 1412 Sofiemyr E6/5 FIRMA LOGO Adresseveien 16, 1412 Sofiemyr C4 FIRMA LOGO Adresseveien 16, 1412 Sofiemyr C5 FIRMA LOGO Adresseveien 16, 1412 Sofiemyr B4 TRENGER DU KONVOLUTTER? Alle priser er eks. mva, basert på trykkeklare originaler. Frakt tilkommer. Konvolutter med 4-fargetrykk 500 stk. E6/5 kr. 890,- 500 stk. C5 kr. 990,- 500 stk. C4 pose kr. 1.620,- 500 stk. B4 kr. 1.840,- Valgfritt med eller uten vindu sept Rask mote-logistikk hos Gina Tricot - Våre klær er for ferskvare å reg- ne. Med leveranser til butikkene hver dag og kort levetid på pro- duktene, skal kunden hele tiden merke at butikken er full av ny- heter. Hos oss skal det hele ti- den være noe nytt, og det er denne dynamikken som i stor grad har lagt grunnlaget for vår suksess, sier Pär Wiberg, logi- stikksjef for lager og distribu- sjon i Gina Tricot. Suksessen kommer ikke gra- tis, supply chain-kostnadene ut- gjør en stor del av konsernets kostnader, og Wiberg har nok å henge fingrene i. Det er ikke lenge siden PostNord tok over all distribusjon fra lager til bu- tikk der tidsstyring ned på pluss/minus en halvtime var en viktig årsak til skiftet, og fra års- skiftet av skifter selskapet ut sin mangeårige 3PL-samarbeids- partner og går over til å insour- ce lagertjenesten. - Vi har kommet opp i et stort volum og ser flere fordeler med å ha helt kontroll over denne prosessen selv, sier Wiberg om den forestående flyttesjauen til nytt lager utenfor Borås. Eventyrlig vekst Gina Tricot ble etablert i Borås i 1997. At det skjedde i Borås er ingen tilfeldighet, byen som lig- ger en knapp time øst for Göte- borg har i årtier vært Skandina- vias motehovedstad, der Ellos, Haléns og Josefssons har vært blant lokomotivene. Det er også den eneste byen i Norden som tilbyr egne tekstilstudier, gjen- nom Textilhögskolan i Borås. Gründerne av Gina Tricot var Jörgen Appelqvist som etter 25 år i kleskjeden JC ønsket å star- te noe eget sammen med kona Anette, som på sin side hadde lang erfaring som frilansdesig- ner for selskaper som H&M, Lindex og KappAhl. Tanken var først å selge kvinne-topper, de- rav ”Tricot” i firmanavnet, men det tok ikke lang tid før man fant ut at det var kvinneklær ge- nerelt som skulle være satsings- området. Slagordet har i alle år vært ”more fashion for less money, with news every week”. Etasjene i det karakteristiske ”kakestykke-huset” med glass- fasade domineres av kvinner, og mannfolkene er i klart mindre- tall. For Wiberg sin del lar han andre ta seg av trender og mo- ter, og medgir at han har et like ukomplisert forhold til klær som de fleste andre mannfolk. Han er imidlertid langt mer interessert i logistikk enn de fleste andre. Høy lageromsetning - Vi har høy lageromsetning, tro- lig den høyeste i bransjen. Det gjør at vi nesten ikke har noe tradisjonell lagervirksomhet å snakke om. Poenget er å fordele varene raskest mulig ut til bu- tikk, de selger ikke på lageret. Allerede når varene ankommer 3PL-lageret i Viared (logistikk- næringspark i Borås) har vi i våre systemer forhåndsfordelt mesteparten videre til de ulike butikkene (inkl. nettbutikk). Den siste delen vurderer vi så hvor vi bør sette inn fortløpende etterhvert som vi ser hvordan plaggene gjør det i de ulike mar- kedene. Man ser ofte at det er store regionale forskjeller, klær som selger bra i Norge kan være helt andre enn de som selger i Stockholm og Finland, sier Wiberg. Gina Tricot har ca. 175 butik- ker fordelt på fem land. Sverige er størst, med Norge som en klar nummer to. I tillegg er det butikker i Danmark, Finland og Tyskland. Inkludert en nettbu- tikk med fokus på å betjene hele EU, distribuerer Gina Tricot mellom 25 og 30 millioner kles- plagg årlig. Asia og Europa Sommerens hotteste mote lig- ger nå i containere på den lange ferden fra Asia til Göteborg. - Vi designer våre egne kol- leksjoner og sourcer disse fra asiatiske og europeiske produ- senter. Fra Asia kommer meste- parten av varene i containere til Göteborg havn, der de lastes om og transporteres videre till 3PL- lageret. Varene fra Europa kom- mer med bil, men her er lede- tiden mye kortere, sier Wiberg. Ved 3PL-lageret i Viared crossdockes varene før butikk- ordrene plukkes og klargjøres. Herfra går ferden videre med PostNords biler videre til deres terminalnettverk for videredis- tribusjon til butikker og leve- ringssteder for nettkunder (post i butikk, MyPack). Det siste året har Gina Tricot gått over til PostNord som tran- sportør. Skiftet gjorde også at kleskjeden kunne gå over til tidsstyrte leveranser i butikk- ene. - Dette er en viktig nyvin- ning. Nå kan butikkene selv be- stemme når de vil ha varene le- vert, der tidsvinduene er pluss/- BORÅS: Tempoet er høyt, for det er takt- skifter de lever av i det suksessrike mote- huset Gina Tricot. MOTEBEVISST: Logistikksjef Pär Wiberg lar andre ta seg av kles- moten, han følger et annet motebilde tett, nemlig logistikkmoten. Kleskjedens veldrevne logistikkoperasjon har bidratt til en eventyrlig vekst de siste årene. >> 1Motehus med hovedkontor i Borås med internett- butikk og ca. 175 butikker i fem land, hvorav ca. 40 i Norge. 2Har en omsetning på ca. 2,5 mrd. svenske kroner. 3Er familieeid. Ble etablert av Appelqvist-familien i 1997, som fortsatt er majoritetseiere (58%).3TINGom Gina Tricot: IT OG SUPPLY CHAIN
 2. 2. | Moderne//transport | JUNI 2013 | 5958 | JUNI 2013 | Moderne//transport | IT OG SUPPLY CHAIN - Vi er fornøyd med samar- beidet med Centiro og IFS. Dis- se bidrar med forretningskritis- ke tjenester som er avgjørende for oss. Vår oppgave er å selge klær, og det er begrenset hva vi kan ha kontroll over og kompe- tanse på selv, sier Wiberg. Elektronisk meldingsutveksling Softwareselskapet Centiro er for mange først og fremst kjent for å være blant pionérene innen EDI (electronic data inter- change), det vil si elektronisk meldingsutveksling mellom vareeier og transportør. Etter en vellykket integrasjon mot både IFS, Ateles og transportører, fikk Gina Tricot strømlinjefor- met logistikkprosessene sam- tidig som de fikk bedre over- blikk og kontroll med logi- stikkostnader. En av fordelene med Centi- ros TMS-løsning er at den er skalerbar. Ikke bare kan man starte med en enkel basisløs- ning og så utvide med nye funk- sjoner etter hvert som behovene oppstår, man kan også starte med å koble seg opp mot kun en enkelt transportør i starten, for så å utvide med flere etter hvert. Gina Tricot har valgt å kun benytte noen få transportører. I hovedsak PostNord, som i prak- sis betyr at alt som leveres til norske butikker og utleverings- steder (MyPack) går via Tollpost Globes terminalnettverk. Mens PostNord, og for så vidt også de andre store postkonser- nene, er enkle å koble seg opp mot, er det desto mer krevende å få innpass hos de fire store «integratørene», det vil si FedEx, TNT Express, UPS og DHL Express. - Disse stiller helt andre krav for integrasjon med deres syste- mer, men vi har fått innpass. For netthandelsleveranser i EU er for eksempel FedEx en viktig transportør for Gina Tricot, for- teller Niklas Hedin, CEO i Cen- tiro. Sporbarhet Centiros løsning følger ordren fra den mottas ved Gina Tricots hovedkontor i Borås til kunden, enten butikk eller nettkunde, har klesplaggene i hendene. Wiberg forteller at en av for- delene med Centiros system er at Gina Tricot får oppdatert le- veransestatus, det vil si når en nettkunde fysisk har hentet ut pakken. Fra denne datoen har kunden 14 dagers returrett, og man kan dermed få en oversikt over at dette overholdes. - Om man ikke vet nøyaktig når pakken ble hentet, må man legge inn litt ekstra sikkerhets- margin, for eksempel tre uker, forteller han. Klargjort for retur Den sterke veksten innen E- handel medfører at returlogis- tikk har blitt et viktig logistikk- felt å beherske. - Mange kunder returnerer varer. Kanskje passet ikke klær- ne eller fargen var ikke helt som man hadde tenkt seg. Da er det viktig at man har en returlogi- stikk som er så smidig som mu- lig. Det føler jeg vi har. Allerede når kunden mottar pakken lig- ger det ved en etikett dersom man ønsker å sende noe av inn- holdet i retur, sier Wiberg. For alle andre land enn Nor- ge sendes varene tilbake til Bo- rås. Men «utenforlandet» Norge sender til butikk i Oslo. - Det har naturligvis med toll- regler å gjøre. I det hele tatt er det ofte sånn at vi har to sett re- gler, ett for Norge og ett for resten. Men så lenge dere nord- menn kjøper så mye klær av oss lever vi godt med det, humrer logistikksjefen. >> MER KAKE: Gina Tricots hovedkvarter, som er formet som et kakestykke, er et kjent signalbygg som gir begrepet hjørnekontor en helt ny betydning… GODT FOTFESTE: Gina Tricot har 175 butikker, og åpner butikk nummer 40 i Norge senere i sommer. I SVERIGE // TEKST OG FOTO: GLENN LUND Nyhets- og informasjonsblad for transportutøvere og -brukere Få 2 utgaver Gratis i postkassen Ingen forpliktelser, etter endt prøveperiode vil du få en uforpliktende henvendelse om å fortsette abonnementet. Send navn, adresse og telefon til: abonnement@bjorgu.no eller kontakt oss på telefon: 66 82 21 21 I snart 20 år har Transport Inside holdt leserne oppdatert om de siste bevegelser i en dynamisk og stadig skiftende bransje. “Ta kontakt om endringer i din organisasjon, ved nye produkter, ny adresse, nye nøkkelfolk, nye samarbeidspartnere samt andre hendelser og begivenheter” Kontakt Redaktør Per Dagfinn Wolden: Tlf. 66 82 21 15 Mobil: 93 44 71 65 e-post: per.dagfinn@bjorgu.no 12 - Transport Inside 15/10 VIP-stafetten Gustaf Rabo (46) har tilbrakt hele sin yrke- saktive karriere i Tollpost Globe. Det begynte i avdeling Drammen i 1984. Gjennom 25 år har han hatt en rekke stil- linger innen drift og salg. Etter en tid som salgskonsulent i Buskerud-regionen ble han salgssjef for Østlands-regionen i 1995. I 2002 ble han tilbudt stillingen som regionsjef for Tollpost Region Oslo, for så året etter å bli ansatt som salgsdirektør i Tollpost Globe sentralt med ansvar for hele Norge. I dag er han med i Tollposts leder- gruppe som direktør salg og kundeservice. Det innebærer det totale inntektsansvaret for selskapet, effektivisering, faglige salgsvurderinger, utvikling av konsepter og kunde- servicefunksjoner. - Og her vil jeg nok være i tiden som kommer, forteller Rabo. Han har følgende svar på hvorfor han har viet sin yrkes- karriere til en og samme bedrift. - Godt lederskap og dyktige medarbeidere. Tollpost Globe har vært en fantastisk arbeidsgiver som har gitt meg utfordringer hele tiden. Mulighetene har kommet på lø- pende bånd, og det har bare vært å gripe dem. Et bytte av arbeidsgiver innen bransjen ville dessuten bare være å byt- te kultur, sier Rabo. Han antar at omsetningen for Tollpost ved utgangen av 2010 vil ligge i overkant av 2,5 milliarder kroner. - Det er positive tall for et selskap med en fantastisk ut- vikling i både omsetning og lønnsomhet. Jo da, det er god grunn til å se lyst på livet, sier Rabo. Tollposts salgsdirektør er en livsglad person som setter stor pris på livets sosiale gleder. Noe også hans historiebi- drag er et eksempel på: I en familiemiddag med mange deltakere tok en av den yngre generasjon ordet. Han proklamerte at hans forlovede og han skulle gifte seg. Det ble selvfølgelig meget positivt mottatt, og stemningen var god. Nederst ved bordet satt en gammel onkel, og han sa tørt: - å gifte seg for å få sex, er som å kjøpe en Airbus for å få gratis peanøtter! Gustaf Rabo overrekker stafettpinnen til Robert Steen, daglig leder i Kid Logistikk. TIPS OSS! Ta kontakt med Transport Insides redaktør, Per Dagfinn Wolden, om hendelser, begivenheter og endringer i din bedrift! Telefon: 66 82 2115, mobil: 93 44 71 65, e-mail: per.dagfinn@bjorgu.no Neste utgave av Transport Inside postlegges torsdag 9.september fra stilling som IKT-rådgiver i Umoe IKT. Johansen har også arbeidet som bedrifts- rådgiver i Transportnett AS og konsulent i KSD Software Norway. Lena Andersson er ansatt for å ta seg av KGHs salg i Stockholms-området. Hun kommer fra KSD Software. Thomas Svensson har fått ansvar for styring og ad- ministrasjon av KGHs we- bløsninger. Han kommer fra Mogul. Erik Johannessen (57), adm. direktør i Bring Logistics, har fratrådt som styreformann i det svenske logistikkselskapet CombiTrans, et selskap Posten Norge kjøpte i 2008. Lars Adgård, tidligere adm. direktør i Bring Frigoscandia og nå rådgiver for Posten Norges konsernle- delse, overtar som ny styre- formann 1. september. Emma Systems AS www.emma.no Skandinavisk transport og spedisjonsløsning Tvinn EU Fortolling TET / NCTS Økonomi CRM Booking Express WMS 11 - Transport Inside 15/10
 3. 3. Europas største fergerederi- er, Scandlines, 16. august. Han er svensk og har lang le- dererfaring fra internasjona- le virksomheter som ABB og Bombardier. Nå kommer Pihl fra stilling som konsernsjef i Sanitec Group. Adrianne M. N. Ubeda, daglig leder i Lars Holm Shipping, Tromsø, er første styreleder i nystiftede Logistikkforeningen.no avd. Troms. Ubeda er også styre- medlem i Logistikk- og transportindustriens lands- forening (LTL). Des Vertannes overtok i juni som sjef for cargo-seg- mentet i IATA, The Interna- tional Air Transport Asso- ciation. Han kommer fra stil- ling som executive vice-presi- dent cargo i flyselskapet Etihad Crystal Cargo. Han etterfølger Aleks Popovich. Ingar Skaug (63) går av som konsernsjef i Wilh. Wilhelmsen 1. oktober. Han har jobbet i konsernet i 20 år, som adm. direktør for både Wallenius Wilhelmsen Logistics og Wilhelmsen Lines. Achim Martinka (44) over- tar som Area Manager for Amerika i Lufthansa Cargo 1. oktober. Martinka etterføl- ger Klaus Holler som går over i pensjonistenes rekker. Knut Espen Johansen er ansatt som konsulent for in- formasjonsteknologi i KGH Customs Services Norge med blant annet ansvar for AEO- tilpasningen. Han kommer Logistikkstrategen Arne Wasa fylte 70 år 16. august. Han var blant annet med på å etablere Logistikkfore- ningen.no (Tidligere Norsk Transport og Logistikk- forening) i 1966. Wasa var distribusjonsdirektør i Frydenlund og Ringnes bryg- gerier i 36 år fra 1960. 1. ja- nuar 1996 fikk han ansvaret for å bygge opp Vectura, dis- tribusjonsselskapet til Vinmonopolet. For to år siden takket pensjonisten Wasa for seg som juryformann for Moderne Transport-prisen. Han delte ut MT-prisen for tiende gang under Transport og Logistikk 2008. Wasa er i dag styreformann i Sporveis- bussene/Unibuss, i tillegg til å være en stor golfentusiast. Bengt Pihl (54) ble ansatt som ny konsernsjef i et av Leinonen Transport Kvartsveien 23, 1454 Fagerstrand Konkurs åpnet 23.08.10 Org.nr. 990 982 678 Polynya Maritime AS Dåfjord,9130 Hansnes Konkurs åpnet 23.08.10 Org.nr. 991 404 295 Nordic Combined Transport AS Diamantveien 13, 1784 Halden Konkurs åpnet 23.08.10 Org.nr. 992 866 985 Hauger Transport AS Vestre Greverud Terrasse 10B, 1415 Oppegård Tvangsavviklet 23.08.10 Org.nr. 965 719 008 Ocean Commander KS Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo Oppløst 11.08.2010 Org.nr. 987 633 670 Frank og Tommy Transport Pedersen Hunstadv 118 A, 8022 Bodø Oppløst 11.08.2010 Org.nr. 961 468 671 Herseth Transport AS Skorhaugstubben 24, 1400 Ski Oppløst 16.08.2010 Org.nr. 992 268 050 Citi Varehotell AS Fabrikkveien 33, 4033 Stavanger Oppløst 18.08.2010 Org.nr. 984 753 829 Nytt om navn Daglige transporter til/fra Øst-Europa Alvimveien 62 1701 Sarpsborg Tlf.: 481 65 610 E-post: svein@cargo-s.no POLEN TSJEKKIA SLOVENIA UNGARN ROMANIA SLOVAKIA BALTIKUM RUSSLAND UKRAINA TYRKIA KASAKSTAN UZBEKISTAN HVITERUSSLANDDØR TIL DØR Ukentlig til • Alma Ata • Astana • Tashkent Alvimveien 62 1701 Sarpsborg Tlf.: 69 13 89 00 www.spsas.no GG Shipping AS Nedre Strandgate 41, 4003 Stavanger Oppløst 17.08.2010 Org.nr. 889 664 002 Tor og Klaus Transport ANS c/o Tor Bergum, 2847 Kolbu Oppløst 18.08.2010 Org.nr. 876 735 172 Stensrud Transport AS Skogroveien 14, 1440 Drøbak Oppløst 23.08.2010 Org.nr. 979 427 956 10 - Transport Inside 15/10 Ada Shipping Hoffsveien 6A, 0275 Oslo Daglig leder: Aril Bunes Næring: Utenriks sjøfart med gods Org.nr. 995 743 310 Bring Frigoscandia AS avd Ålesund Breivika Industrivei 33, 6018 Ålesund Næring: Godstransport på vei Org.nr. 995 823 586 Bring Logistics AS avd Sogndal Kloppavegen 6, 6854 Kaupanger Næring: Spedisjon Org.nr. 995 825 260 Daia Shipping Limited Sjøvik, 6475 Midsund Daglig leder: Aleksandr Kaspin Næring: Utenriks sjøfart med gods Org.nr. 895 829 382 GL Transport & Konsulenttjenester Ekebergveien 5B, 0192 Oslo Innehaver: Geir Løvseth Næring: Godstransport på vei Org.nr. 995 795 582 EV Transport Rivevegen 9, 4365 Nærbø Innehaver: Erlend Vigre Næring: Godstransport på vei Org.nr. 995 824 434 Hele Norge Flyttebyrå Etterstadsletta 61A, 0660 Oslo Næring: Utenriks sjøfart med gods Org.nr. 995 836 475 Ø. Paulsen Transport Haukåsen 15, 2743 Harestua Innehaver: Øyvind Emberland Paulsen Næring: Godstransport på vei Org.nr. 995 726 416 Bråten og Sydtangen Transport ANS Trøgstadveien 116, 1814 Askim Daglig leder: Britt May Mikalsen Bråthen Næring: Godstransport på vei Org.nr. 995 726 904 Vidars Transport DA Romolslia 41G, 7029 Trondheim Kont: Vidar Nordskaug Næring: Godstransport på vei Org.nr. 995 734 656 Franks Transport Limited Paal Bergs vei 76, 1349 Rykkin Daglig leder: Frank Roger Granberg Brasrud Næring: Godstransport på vei Org.nr. 995 771 640 Flåm Transport 5743 Flåm Daglig leder: Egil Harald Bakketun Næring: Godstransport på vei Org.nr. 995 793 881 Bring Fricoscandia AS avd Stryn Hegreveien 13, 6783 Stryn Næring: Godstransport på sjø Org.nr. 995 823 519 Daglig leder: Amez Mohammad Ahmad Næring: Flyttetransport Org.nr. 895 839 582 Aalberg Transport DA Reinsholm 7B, 7650 Verdal Kont: Jorulf Birger Aalberg Næring: Godstransport på vei Org.nr. 995 730 596 Konkurser Skips AS Frigo 6530 Averøy Oslo Konkurs åpnet 11.08.10 Org.nr. 943 298 521 Ferskvaretransport AS Gartnerveien 7, 2436 Våler i Solør Konkurs åpnet 13.08.10 Org.nr. 984 719 833 Høgden’s Transport Gamleveien, 1472 Fjellhamar Konkurs åpnet 16.08.10 Org.nr. 986 855 750 A B Jurgensen AS Ibsens gate 8, 8657 Mosjøen Konkurs åpnet 17.08.10 Org.nr. 937 237 235 Helene Pedersen Transport Dønnestadveien 72, 4658 Tveit Konkurs åpnet 18.08.10 Org.nr. 991 541 284 Nils Edvin Karlsen Transport Hallensvedt, 3158 Andebu Konkurs åpnet 23.08.10 Org.nr. 980 821 137 - din forbindelse til UK og Kontinentet www.dfdstorline.com Telefon: 38 10 55 00 • Telefax: 38 10 55 01 • E-Mail: sales.oslo@dfdstorline.com 9 - Transport Inside 15/10 Hva er prislappen for støy, støv og forurensing? Bergen - Oslo på 4 timer - når? Lønn- somhet i infrastrukturpro- sjekter. Bergens samferdsels- løft til 50 milliarder kroner. Det er å håpe at direkte svar kan komme fra samferd- selsminister Magnhild Mel- tveit Kleppa, som også møter Erna Solberg og Victor D. Norman i debatt om lønn- somhet og politiske grep for å få bedre infrastruktur. En rekke kjente representanter fra politikk, forskning og næ- ringsliv står på foredragslis- ten. For mer detaljer om pro- grammet henviser vi til hjemmesiden www.bergen- chamber.no.
 4. 4. EU har innført krav om elektronisk forhåndsvarsling fra 1. juli 2009. Dette gjelder import og eksport til og fra land utenfor EU. Ta kontakt i dag for bestilling av programvare for forhåndsvarsling! O A Halvari AS, Lilleakerveien 25, 0283 OSLO,Tlf.: 22 51 56 10, Faks: 22 06 17 70, Mail: firmapost@halvari.no FORHÅNDSVARSLING • TET/NCTS • TVINN Lasse Myrvang Horgenveien 244, 3300 Hokksund Innehaver: Lasse Børve Myrvang Næring: Godstransport på vei Org.nr. 995 806 231 Instefjord Anlegg AS Lundevegen 36, 6863 Leikanger Kapital: 150.000 Daglig leder: Ingar Instefjord Næring: Godstransport på vei Org.nr. 995 823 497 Hoyland Offshore AS Øvre Kråkenes 17 Casperkollen, 5152 Bønes Kapital: 1.000.000 Kont: Karsten Høyland Næring: Utenriks sjøfart med gods Org.nr. 895 831 182 BB Troll AS Haakon VII’s gate 1 c/o NRP Kapital: 100.000 Daglig leder: Randi Anita Næsheim retøy over 3,5 tonn som kjø- rer på norske veier”. Dette er ordlyden i et for- slag flere stortingsrepresen- tanter i Høyre har stilt over- for Stortinget. Bakgrunnen er opplysningene om at tran- sportører fra land utenfor Norden i liten grad betaler for seg på norske bomveier. Økt tungtrafikk M Lastebiltrafikken over Øresundsbroen har økt 5,6%. Ifjor passerte 844 lastebiler i gjennomsnitt hvert døgn over den dansk-svenske bruforbin- delsen. Døgngjennomsnitt første halvår i år er økt til 891. Tungtrafikkøkningen bidrar til en inntektsøkning første halvår 2010 fra 454 til 483 mill. kroner, melder Transporttidende.com. Økt utenlandstransport M Norske lastebiler transpor- terte mer gods utenlands og mindre innenlands første kvartal i år sammenlignet med samme periode ifjor. Samlet transportarbeid ut- gjorde 4,5 milliarder tonnkilo- meter. Det er over 5% mer enn i samme kvartal ifjor. Den transporterte godsmengden gikk ned 5%, mens den totale tilbakelagte distansen var nesten 3% lengre enn første kvartal 2009. Lastebiltran- sporten utenlands lå på et bunnivå første kvartal ifjor. Sammenlignet med dette har det internasjonale transport- arbeidet økt 56%, og gods- mengden har økt nærmere 4%. Nyetableringer Scania i førersetet Scania topper salgsstatistik- ken for lastebiler etter første halvår. Ved utgangen av juni var det registrert 486 nye Scania i Norge. Nærmeste ut- fordrere var Volvo (442) og Mercedes-Benz (261). Totalt ble det registrert 2135 nye lastebiler, mot 2549 på sam- me tid ifjor. Riktig dokumentasjon M NorStella inviterer til kur- set ”Effektiv dokumenthånd- tering og aktuelle sikkerhets- krav i internasjonal handel” i Oslo 12. og 13. oktober. Kurset bidrar til blant annet bedre informasjonsflyt ved hjelp av elektroniske kom- munikasjonsløsninger. Kurs & opplæring Utlendingene må betale M ”Stortinget ber regjeringen legge frem en sak i løpet av høstsesjonen 2010 som skis- serer forslag til løsning for innføring av veiavgift også for utenlandskregistrerte kjø- Veitransport 8 - Transport Inside 15/10 kan fjerne 20 av dokumen- tene gjennom bruk av elek- troniske beskjeder. Nedgang på Gardermoen M Oslo Lufthavn Gardermoen har ved utgangen av juli håndtert 41.346 tonn gods og post. Dette er en nedgang på 8,5% sammenlignet med fjor- året. Nedgangen er på 11,6% og 9,8% for henholdsvis uten- lands- og innenrikstrafikk. Ny Tromsøavdeling M Rogalands Inge Oliversen har deltatt i arbeidet med å dra i gang Logistikkforenin- gen.no avd. Troms. 18. juni var han til stede i Tromsø under etableringen, som fant sted i lokalene til samferd- selssjefen i Troms. Et styre er nå etablert og Adrianne M. N. Ubeda, daglig leder i Lars Holm Shipping, Tromsø, er lokalavdelingens første styreleder. Vi antar Logistikkforeningen.nos nye avdelingstilskudd vil bidra med mye logistikknytt fra en region og landsdel det stilles forventninger til. Tromsø Havn har også vært aktivt med i etableringen, og havnen er som kjent en av fem utpek- te havner i NTP-sammen- heng. Dette kan bli spen- nende! Vi ønsker Adrianne og lokalavdelingen lykke til! Grønn Transport M Også i år inviterer Bergen Næringsråd og Logistikk- foreningen.no avd. Vestlandet til transport- og logistikkdag. Dato og sted er, 20. septem- ber kl. 11.15-17.00 i Grand Selskapslokaler, Bergen. Hovedoverskrift for begi- venheten er i år: ”Grønn Transport”, men mer konkret spør man om: Hvem skal ta kostnadene med grønn tran- sport? Transport på billigsalg? Hvilke endringer skjer i inter- nasjonale transportstrømmer? Skipene skal ha daglige av- ganger på linjen mellom Bergen, Stavanger og Hirtshals og på linjen mellom Kristiansand og Hirtshals. Det er Bergen Group Fosen som skal stå for byg- gingen av skipene som over- leveres henholdsvis vår og høst i 2012. - Fjord Lines ambisjon er å vokse i markedet for ferge- transport av passasjerer og gods mellom Norge og EU. Våre analyser tilsier at en stor del av veksten vil kom- me på linjene mellom Vest- landet og Danmark, og mel- lom Kristiansand og Dan- mark, sier adm. direktør Ingvald Fardal. Passerte millionen M Emirates SkyCargo førte bruken av e-Freight, det vil si papirløse forsendelser og elektroniske fraktbrev, til nye høyder i juni. For første gang passerte flyselskapet en mil- lion kg gods som ble sendt med e-Freight. Flyselskapet melder at 12% av godset nå sendes med e-Freight fra de flyplassene som har innført systemet. Med innføringen av e- Freight søker flyindustrien å redusere papirdokumentasjo- nen innen flyfrakt. En enkelt fraktordre kan i visse tilfeller involvere opptil 30 ulike pa- pirdokumenter. Emirates SkyCargo melder at de nå www.kghcustoms.com Forhåndsmelding, hvordan påvirker det deg? KGH har kunnskapen og kan gjøre det enkelt for deg. Les mer på www.kghcustoms.com Flyfrakt Transportpolitikk på Hurtigruten M Landsdelsutvalget og NHO Troms inviterer til samferd- selsseminar om bord på Hurtigruten 13. og 14. sep- tember, der temaet er sam- ferdselsbehov og utfordringer i landsdelen. Arrangementet er på strekningen fra Bodø til Tromsø. Oppfølging av Nasjonal transportplan (NTP) blir et sentralt tema. Påmeldingsfrist er 3. septem- ber. Load.10 Vi minner om logistikk- og netthandelsdagen, Load.10, på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo 23. september. På dette seminaret samler arrangøren Bring forelesere fra inn- og utland, næringsli- vet og forskningsverden, med felles tema logistikk og nett- handel. Konferanser og messer Foreningsnytt 7 - Transport Inside 15/10 modulvogntog-trafikk Color Line Superspeed-fergene til- trekker seg på ruten Hirts- hals-Kristiansand og Larvik. - Jeg vet ikke hvor stort behovet er. Men det dreier seg om modulvogntog som i dag går fra Jylland til Sverige og inn i Norge. Vi blir et interessant alternativ for denne trafikken, sier John Juul Nielsen. DB toger i Norge M DB Regio Sverige, som er et datterselskap til Deutsche Bahn AG, har fått flere kon- trakter i Sverige, som også vil gi trafikk til Norge. DB Regio Sverige skal ha ansvar for togtrafikken mellom Sundsvall, Umeå, Luleå og Kiruna. To av linjene går til Trondheim og Narvik. DB tar gradvis over trafik- ken fra august 2010. Fra 2013 vil oppdraget omfatte 4,7 millioner togkm årlig. Kontrakten er på seks år med mulighet til ytterligere fem års forlengelse. Dansk økning M DTL (Dansk Transport og Logistikk) melder at det har vært en kraftig økning i an- tall godstog gjennom Dan- mark det siste året. Økning- en i transittrafikken på bane er på formidable 36%. Den nasjonale skinnegående gods- trafikken har økt med 21,1%. Containeravtale M Containerships har inn- gått samarbeid med Green heng er dette et unikt over- våkingssystem. Ifølge Maersk Line er vi Skandi- navias mest moderne havn, sier en stolt Kurt Ommund- sen, direktør for logistikk og drift i Risavika Havn. Hittil er det bare kundene Sea-Cargo (1. november 2009) og Maersk Line (1. mai 2010) som er koblet ”online” mot havnens IKT-system. Oslo-rekord M Oslo Havn håndterte 12.264 containerenheter i juni måned over kaiene på Sjurs- øya og Ormsund. Dette er ny rekord. Etter første halvår lig- ger havnen godt over fjoråret og er snart oppe på samme nivå som rekordåret 2008. Modulvogntog over Skagerak M Norske myndigheter har gitt grønt lys for modulvogn- tog til Larvik og Kristian- sand. Forslaget er nå sendt på offentlig høring. Det inne- bærer at 25,25 meter lange vogntog inntil 60 tonn kan kjøre fra Oslo til Larvik og Kristiansand. - På egne og andre aktø- rers vegne har vi søkt om å åpne veistrekning for modul- vogntog mellom Oslo og Larvik og videre til Kristian- sand. Nå har vi fått positiv respons, men startdato er ennå ikke bestemt, sier frakt- direktør John Juul Nielsen i Color Line Cargo til danske Transport-Tidende. Det er usikkert hvor mye Cargo om transport av con- tainere på bil og tog. Tran- sportene skjer med tog på de lange strekningene og med lastebil hvor det ikke er jern- banespor, mellom havner og Containerships kunder i Sverige. Containerships frak- ter gods i alle nordiske land. Økning i Rotterdam M Rotterdam Havn befester posisjonen som Europas stør- ste godshavn. Første halvår håndterte havnen 213 millio- ner tonn gods, en økning på 14,9% sammenlignet med fjoråret. Containervolumene på 5,4 millioner TEUs, repre- senterte en økning på 18%. Neste år starter Rotter- dam havn utvidelsen av Amazonehaven fra 255 til 305 meter. Havnen får der- med kapasitet til å ta inn de aller største containerskip- ene. I tillegg overtar Rot- terdam havn 23 hektar som frigis når selskapet EMO flytter deler av driften til Hartelstrook syd i havnen. Rotterdam havnestyre har satt av 175 millioner euro til utbyggingen.
 5. 5. Ta kontakt med Finn Mobæk på telefon: 66 82 21 26 eller e-post: finn@bjorgu.no PÅ JAKT ETTER NYE MEDARBEIDERE? ANNONSÉR I TRANSPORT INSIDE! Bransjens eldste nyhets- og informasjonsblad, Transport Inside, er transportnæringens blad. Vi er til for at du som aktør, skal kunne holde deg oppdatert om de siste bevegelser i vår bransje. Bruk Inside! Sjøfrakt Bygger nye danskeferger M I 2012 setter Fjord Line inn to nye cruiseferger som skal trafikkere mellom Norge og Danmark. Disse vil hver kunne ta ca. 1500 passasjerer og inntil 600 kjøretøy. 6 - Transport Inside 15/10 enn sine utenlandske kolle- ger, og når utlendingene i til- legg kan snike seg unna å be- tale for slitasjen på norske veier, blir det ekstra ille. Forskjellene i sjåførløn- ninger i Norge og de fleste andre land er også et stort problem. Enkelte norske sel- skaper har stått fram og for- talt at de vurderer utflagging til land med klart lavere løn- ninger. - Vi har noen få utenland- ske sjåfører, men foretar ikke myndighetene seg noe, kan vi bli nødt til å ansette flere, sier Terje Eriksen, som er daglig leder i transportsel- skapet Toten Transport AS. - Norge har innført bestem- melser om at utenlandske bygningsarbeidere som job- ber i Norge, skal ha samme lønn som norske kolleger. Slik burde det være for sjåfø- rer også. De lønningene en- kelte utenlandske transpor- tører opererer med, er det umulig å konkurrere mot. Dette ligner sosial dumping, mener Eriksen. Suksess med vikarutleie M Siden oppstarten våren 2008 har logistikk-beman- ningsbyrået Logent Suppor- ting Logistics hatt en even- tyrlig utvikling. Antall vika- rer på lønningslisten er økt fra 10 til 125. - Mens bemanningsbran- sjen har opplevd en nedgang på 30% har vi hatt en enorm vekst, det gjør at jeg føler meg trygg på at vi gjør mye riktig, dig, og drivkreftene bak næ- ringsparken mener det er en god attest at en så stor aktør innen 3PL har valgt å flytte dit og at dette kan lokke an- dre aktører til området. En sentral beliggenhet med kort vei til E18 kan medføre at andre logistikkaktører følger i Aditros fotspor. - For oss er beliggenheten perfekt. Vi ligger nærme ho- vedfartsåren E18. Det er kort vei til havnene i Larvik og Drammen, og vi har kort vei til Horten som har fergefor- bindelse til Moss og kort vei til Sverige. Dessuten ligger vi gunstig til for kunder i Vest- fold, Buskerud og Grenlands- området, sier daglig leder Rune Edvåg i Aditro Logis- tics, Nordens største tran- sportøruavhengige tilbyder av 3PL-tjenster. Selskapet har ca. 140.000 m2 lagerareal i Norden, mesteparten lokalisert i Sverige. sier Carl-Axel Ericsson, adm. direktør i selskapet. - Det er logistikk som er vår kjernevirksomhet, ikke vikarer. Jeg mener det er et konkurransefortrinn for oss at vi leverer hoder, ikke bare ”armer og ben”. Vi har ingen intensjoner om å leie ut vika- rer til sykehus, barnehager eller restauranter, vi konsen- trerer oss om det vi er gode på, sier han. Ericsson påpeker at med- arbeiderne de tar inn i ”stal- len” må ha dokumentert erfa- ring innen logistikk- og lager. - 70% av våre medarbei- dere innehar minimum truckførerbevis og har 2-3 års erfaring fra lager, forklarer han. Foreløpig betjener sel- skapet logistikkmarkedet i Østlandsområdet, fra Østfold og Vestfold, og opp til Gjøvik- traktene. - Vi kan levere medarbei- dere på alle nivåer opp til la- geradministrasjon og plan- legging, sier Ericsson. Aditros nye storstue M 3PL-aktøren Aditro Logis- tics åpnet 22. juni sin nye storstue på Kopstad i Vest- fold. Selskapet dobler lager- kapasiteten i Norge etter flyttingen fra de gamle loka- lene i Stokke og Larvik. Alle 35 ansatte ble med på flytte- lasset. Aditro Logistics er de første leietakerne i Hauan Næringspark på Kopstad, et samarbeid mellom kommune- ne Re og Horten. Fortsatt står 75 dekar le- DET BESTE VALGET I NORDEN Kontakt nærmest Cargo Partner kontor: Hovedkontor Oslo. 24 13 40 00 Fredrikstad : 69 36 36 60 Trondheim: 72 83 91 00 Sandnes: 51 96 94 00 Bergen: 55 30 10 70 Sandefjord: 33 45 04 70 Kristiansand: 38 10 81 40 DU VIL FØLE TRYGGHET OG TRIVSEL SOM KUNDE HOS OSS Logistikksenter i Risavika M Under navnet Risavika Logistikksenter etablerer Risavika Havn operasjons- sentral med moderne kom- munikasjonsteknologi og sto- re flatskjermer. Her sikres lo- gistikkoordinatorene effektiv, elektronisk informasjonsflyt og full oversikt over aktivite- tene i havnen til enhver tid. - I norsk havnesammen- Kombifrakt 5 - Transport Inside 15/10 ønsker primært avtaler med disse. - Det betyr ikke at uten- landske selskaper med god kvalitet ikke finnes. Vi luk- ker derfor ikke døren for sli- ke, men så langt har ikke utenlandske aktører etablert ren nasjonal trafikk i Norge, sier adm. dir. Michael Holm- strøm. Han forteller videre: - For tiden har vi heller ikke faste avtaler med uten- landske transportører om ka- botasje, men benytter det i begrenset grad, selvsagt innenfor det som er tillatt etter reglene. I vår uten- landstrafikk er som regel norske transportørselskaper ikke konkurransedyktige. Etablerer logistikksenter M DB Schenker Logistics samler fire av sine virksom- heter i Vest-Sverige og eta- blerer et 31.000 m2 stort logi- stikksenter på Göteborg Landvetter Airport. Det er mulig å bygge ut ytterligere 15.000 m2 , og på sikt vil ter- minalen sysselsette 150-200 personer. Svensk oppkjøp M Freja Transport & Logistics ekspanderer i det svenske markedet gjennom oppkjøpet av ATS Cargo i Växjö, et sel- skap som ifjor hadde en om- setning på 60 millioner SEK. Ulike rammevilkår Norske transportører har fra før dårligere rammevilkår tene og mer effektiv drift. Effektivisering av driften og integreringen av Norfolkline fortsetter andre halvår, sier adm. direktør Niels Smedegaard i DFDS. Sammenlignet med sam- me periode ifjor økte omset- ningen 18,4% andre kvartal til 1951 millioner danske kro- ner. Driftsresultatet før av- skrivninger (EBITA) økte 48,3% til 345 millioner dan- ske kroner, eksklusive om- kostninger for Norfolkline på 16 millioner kroner. Logistikksamarbeid M Den tyske dieselmotor-pro- dusenten Deutz utvider logi- stikksamarbeidet med Stute Verkehrs GmbH, et heleid datterselskap av Kuehne+ Nagel. Avtalen, som varer ut 2017, er verdt over 100 milli- oner euro og omfatter admi- nistrasjon av servicesenteret i Cologne-Lind. Mærsk oppjusterer M Mærsk venter også et langt større overskudd enn tidligere ventet. Det melder Møller-Mærsk i regnskapet for andre kvartal. Samlet for A.P. Møller-Mærsk Gruppen ventes resultatet for 2010 å overstige 4 milliarder dollar. Det betyr at Mærsk oppjuste- rer årets forventninger med 500 millioner dollar. Velger norsk M Schenker AS anerkjenner kvaliteten på norske trans- portører i nasjonal trafikk og
 6. 6. NORDCARRIER AS TIL OG FRA HELE EUROPA TA KONTAKT FOR ET GODT TILBUD TRANSPORT - LAGER - LOGISTIKK - SPEDISJON VI HAR DE GODE LØSNINGER TIL DE RIKTIGE PRISER WWW.NORDCARRIER.NO mange brikker falt på plass for selskapet da de for ett år siden flyttet til nye lokaler i Risavika Havn. - Det er en helt annen hverdag i dag med egen om- lastningsterminal og lager- plass. Området er på 10 mål og vi leier også 5-6 mål rett ved siden av som vi bruker til parkering og oppstillings- plass, forteller han. SR Transport ble etablert i 1983 av Per Sivertsen og Bjørn Røstad. Hel- og deleide datterselskaper er Alta Logistics, Total Transport Bergen AS og Waage Tran- sport. SR Transport-gruppen har 110 ansatte og regner med en omsetning i 2010 på 320 millioner kroner. Prisøkning i NL M Nor Lines øker prisene 3,6% fra 1. september for alle produkter og tilleggstjenes- ter, nasjonalt og internasjo- nalt. Selskapet opplyser at reguleringen skyldes den be- tydelige kostnadsutviklingen i transportbransjen. Solide DFDS-tall M DFDS-resultatet ble langt bedre enn forventet andre kvartal. Ro-ro-fraktruter, havneterminaler og passajer- ruter har bidratt til at selska- pet kan oppjustere resultatet for hele året til ca. 275 millio- ner danske kroner, eksklusivt Norfolklines resultater. - Vi har hatt en kombina- sjon av økt fraktvolum, bedre inntjening på passasjerru- 4 - Transport Inside 15/10 Jo Eirik Frøise kan nok en gang friste med spennende innhold til årets bransjebegiven- het. Den tradisjonsrike ”Transportbruker- konferansen” går av stabelen på Garder- moen 18. og 19. oktober og setter fokus på miljøkrav, innovasjon og lønnsomhet. Nytt av året er at Norsk Industri har overtatt sekretariatsrollen etter avviklingen av Transportbrukernes Fellesorganisasjon (TF). Men tidligere TF-sjef Jo Eirik Frøise fortsetter som leder for konferansen. - Kontinuitet er viktig, så det er en fordel at konferansen fortsetter i samme fine spor som tidligere. Konferanseprofilen, med forskningsbaserte foredrag, samt foredrag for transportbrukere og for transportører, fortsetter akkurat som før, sier Frøise. I alt er det ca. 80 foredragsholdere som skal fôre deltagerne med ny innsikt, fordelt på 29 ulike temaseksjoner. Studierektor Bo Hjort Christensen fra Handelshøyskolen BI innleder om tran- sportkjøpernes ERP-systemer anno 2010. Niklas Hedin, Microsoft Certified Architect (MCA), en tittel som kun gis til eliten av fagfolk i IT-bransjen, setter søke- lyset på IT og Demand/Supply chain. Logistikkdirektør Fred Voldset i Borregaard innleder om krav til en effektiv og lønnsom sjøtransport. Dr. Omera Khan, foreleser i Supply Chain Management ved University of Manchester, stiller spørsmå- let: Hvordan skape en mer spenstig forsy- ningskjede? Transport- og logistikksjef Bjørn Morten Vold for Oslo-VM 2011 for- teller om logistikkutfordringene i tilknyt- ning til ski-VM. Direktør for miljøspørsmål Helge Åmotsbakken i Elkjøp Nordic AS innleder om miljøutfordringene. Logistikkdirektør Øyvind Skalstad Larsen i Europris fokuserer på varedistri- busjon fra Asia til norske butikker. Dag to avsluttes med den tradisjonelle paneldebatten, og tema for dagen er: Hvordan vil regjeringens samferdselspoli- tikk påvirke transporthverdagen for norsk næringsliv? Det ventes at samferdselsmi- nister Magnhild Meltveit Kleppa og med- lemmer fra Stortingets transportkomité del- tar som paneldeltagere. Blant høydepunktene på konferansen blir utdelingen av LTLs Miljøpris. Prisen ble delt ut første gang ifjor, og det var Veøy AS som stakk av gårde med premiesummen på 100.000 kroner. Prisen deles ut til et selskap som har gjort en innsats innen miljøtiltak for gods- transporten. To andre høydepunkter på konferansen er utdeling av den tradisjonelle Moderne Transport-prisen og prisen for beste stu- dentoppgaver (bachelor- og masteroppgaver) innen logistikk og transport. Arrangører for ”Transport og Logistikk 2010” er organisasjonene Norsk Industri, Logistikk- og transportindustriens Lands- forening, Norsk Havneforening og Logi- stikkforeningen.no. Fjorårets konferanse samlet nærmere 800 deltagere. Påmeldingsfrist er 10. september. For mer informasjon: www.konferanse.info. Transportbruker´n Lover et spennende program også i år. Navn: Jo Eirik Frøise Alder: 41 Stilling: Direktør for Transport og Logistikk 2010 i Norsk Industri www.unitechsys.no Hogia Unitech Systems AS Effektivitet og oversikt hver dag Kontakt oss på telefon: 98 29 00 00 3 - Transport Inside 15/10
 7. 7. ristikk av Den Hartogh Logistics: - Selskapet har en moder- ne og godt utstyrt tankcon- tainerflåte i god standard velegnet for Europa-trafikk. Den Hartogh har også utvik- let og skreddersydd et veleg- net IT-system for nettopp tankcontainerbransjen. Men kanskje det viktigste er seriø- se og profesjonelle mennes- ker i alle ledd. Isocon samarbeider også med Stolt Tank Containers og Van Den Bosch Transport- en. Jan Morten Arnesen og Benedicte Heyerdahl er Stokke-selskapets eneste an- satte. Arnesen understreker at staben økes til høsten med minst en ansatt på grunn av økende oppdragsmengde. Tanor i Risavika M Tanor Shipping AS har flyttet fra Sandnes til Risavika Havn, Tananger. Selskapet tilbyr verdensom- spennende fraktmegling til primært lokale speditører. Dette inkluderer skipninger med de fremste aktører blant verdens linjerederier og stykkgodsoperatører. Pro- sjektoppgaver for blant annet oljeindustrien har også Tanor Shipping løst med suksess. Den nye adresse er: Kontinentalveien 31, 4056 Tananger. Telefon: 51 71 91 10. Faks: 51 71 91 11. Dachser utvider M Den internasjonale logi- stikkleverandøren, Dachser, investerer i nybygg ved sin Eurohub i Bratislava. Det første spadestikker ble tatt 17. august og terminalen skal stå ferdig i løpet av første kvartal neste år. Logistikk- terminalen til ca. 11 mill. euro bygges på et 64.000m² stort område og inneholder blant annet et 3400m² stort distribusjonslager for indus- trivarer. I tillegg blir det byg- get et kontorbygg på 1800m². Et lager med 13.500 palle- plasser er planlagt for neste byggefase. Dachser bygger også hub i Combronde i Frankrike til ti millioner euro. Huben vil ha et omlastningsområde på 7150m² og 98 porter. Planlagt oppstart er sommeren 2011. KGH ekspenderer M KGH Customs Services kjø- per det østerikske tolltjeneste- firmaet Hannl+Hofstetter. Selskapet med virksomhet i Østerrike og Ungarn har 15 ansatte og et tjenestetilbud som tilsvarer det KGH tilbyr i dag. KGH har over 400 ansat- te etter oppkjøpet. KGH får nå en solid for- sterkning på det tysktalende markedet. - Vi er også svært tilfreds med at hovedeier i Hannl+ Hofstetter, Karl Hannl, fort- setter i selskapet. Han har bred kunnskap og erfaring og er en velkjent profil i Euro- pas tollkretser, sier adm. di- rektør Vidar Gundersen i KGH. KGH Customs Services åpner også nytt kontor i Hamburg som blir selskapets hovedkontor på det tyske marked. KGH har også kon- tor i Kiel. Hamburg-kontoret vil innen et halvannet år ha ca. 50 ansatte med lokal tysk ekspertise til å håndtere KGHs megler-, konsult- og IT-virksomheter. Stø kurs for SR Transport M Oppdragsmengden i SR Transport er rekordhøy og transportselskapet regner med å nå en omsetning på ca. 190 millioner kroner i år. Kjell Fjeldheim, CFO (Chief Financial Officer), forteller at Tlf. 69 35 83 40 - Fax. 69 35 83 50 Ring oss for dør - dør transport til og fra kontinentet 2 - Transport Inside 15/10 Han har ansvaret for Bring- virksomhetene Express, Frigo, Supply Services, Warehousing og konsernets virksomhet i Danmark. Konserndirektør Arne Bjørndahl i Postens divisjon logistikk har fått ansvaret for pakketerminaler, ekspedisjon og lager for pakker og gods. Både Bring Nettlast og tem- peraturregulert gods er lagt under hans ansvar. Bring Mail, Bring City- mail og Bring Dialog behol- der nåværende varemerker. Sprek 90-åring M - Det er en sprek logistik- kaktør som nå fyller 90 år og som lever i beste velgående. Den Hartogh Logistics har hatt evnen til å stå oppreist også i dårlige tider. Det for- teller daglig leder Jon Morten Arnesen i Isocon Liquid Logistics i Stokke til Inside. 90-åringen er Isocons sam- arbeidspartner og hovedak- sjonær. I 2007 etablerte Den Hartogh Logistics BV og ISO- Tank Transport & Spedisjon AS selskapet Isocon AS som tilbyr tankcontainerservice på det norske markedet. Siden har virksomheten med tankcontainere blitt en suk- sess. Første driftsåret omsat- te Isocon for 13 mill. kroner. - Nå opplever vi det beste første halvår noensinne og vi regner med en omsetning i underkant av 30 mill. ved årets slutt, sier Arnesen. Han har følgende karakte- Bring Logistics en saga blott M Bring er iferd med å skifte ham. Flere merkenavn er ute, mens nye kommer til. Sekkebetegnelsen Logistics forsvinner helt. Lagertjenes- tene og pakketjenestene blir nå egne virksomhetsområder som henholdsvis Bring Warehousing og Bring Parcels. Bring Logistics, som omfatter spedisjon og gods- transport, omdøpes til Bring Cargo. Bring Frigoscandia endres til Bring Frigo og Bring SCM til Bring Supply Services (4PL). Nettlast har også gått over i en annen or- ganisatorisk enhet og frem- står som Bring Nettlast. Adm. direktør Erik Johan- nessen i Bring Logistics og nyvalgt styreformann i LTL (Logistikk- og transportin- dustriens landsforening) har stått sentralt i den gjennom- gripende omorganiseringen i selskapet. Han blir nå adm. direktør i Bring Cargo. Tidligere markedsdirektør i Posten-konsernet, Pål R. Amundsen, er konserndirek- tør for logistikkløsninger. stort sett innenlands, sier han. Høringsfristen på Veg- direktoratets forslag om å be- grense totalhøyden på kjøret- øy til 4 meter var satt til 21. mars. Fortsatt er det uvisst hva det blir til. Reaksjonene fra logistikk- og transport- bransjen lot ikke vente på seg. I klare ordelag har næ- ringen påpekt at en høydebe- grensing på 4 meter vil bety betydelig økte kostnader og mange flere biler på veiene. Etter de mange negative høringsuttalelsene har Vegdirektoratet funnet det nødvendig med en omfat- tende samfunnsøkonomisk analyse for å få kartlagt hvil- ke effekter en høydebegren- sing på 4 meter vil få. - Analysen er foreløpig ikke klar, og jeg tør heller ikke spå om når den blir det, sier Jon Molnes i Vegdirek- toratet. Moelven har også regnet ut at hvis man kunne få sam- me rammebetingelser for transport i Norge som i Sverige, så ville konsernet spare 44 millioner norske kroner i året. I diskusjonen om modul- vogntog på 25,25 meters lengde er Moelvens bereg- ninger interessante. - Med betydelige transporter i beg- ge land har konsernet et om- fattende tallmateriale å legge til grunn for sine beregning- er, sier Nils Anton Hæhre, prosesscontroller ved Mo- elven Landmoen AS. GARDER- MOEN SØRUM SKEDSMO SKI FROGN VESTBY MOSS www.bulkeiendo m.no Nybygg fra 1200 – 50.000 m2 Størst utvalg innen lager og logistikk Siste nytt Besparelsen på 44 millioner kroner er basert på at hele veinettet Moelven benytter i Norge, åpnes for en totalvekt på 60 tonn og en maksimal- lengde på opptil 24 meter, el- ler 25,25 meter for modul- vogntog. 1 - Transport Inside 15/10 Moelven Industrier ASA er en av bedriftene som blir hardt rammet hvis Vegdirektoratet får gjennomslag for en maksi- malhøyde på 4 meter på kjø- retøy. Det innebærer 15 milli- oner kroner årlig i økte tran- sportkostnader, og driftsre- sultatet for ifjor ville blitt re- dusert med over 16%. Kon- sernet trenger en høyde på minimum 4,30 meter, heter det i en presentasjon Moelven har utarbeidet for Samferd- selsdepartementet. Moelven er ett av Skan- dinavias største tretekniske konsern, og hadde ved siste årsskiftet 2992 medarbeidere og 39 operative enheter i Norge, Sverige og Danmark, samt produksjon i Norge og Sverige. Godstransportene i 2008 kvantifiseres med 8 mil- lioner fm3 (fastkubikkmeter) og 200.000 transporter årlig. På dagtid ruller det en laste- bil inn og ut av et Moelven- anlegg nesten hvert minutt. - Vi er ikke de store lobby- istene, men vi vil jo gjerne presentere det som er vår vir- kelighet overfor sentrale poli- tikere og andre med innfly- telse, sier konsernsjef Hans Rindal. - Vi bruker nok mye mer tid på å tilpasse oss. Ettersom vi opererer i både Norge og Sverige, er det na- turlig at vi sammenligner. For Norges del kommer ikke denne sammenligningen hel- dig ut. Ett av resultatene er at nesten alt det vi eksporte- rer, går ut fra Sverige. Dette på grunn av rammebeting- elser, som blant annet trans- portkostnader. Det vi produ- serer i Norge, distribueres Nyhets- og informasjonsblad for transportutøvere og -brukere Utgiver: Bjørgu A.S, P.b. 11, 1411 Kolbotn Besøksadresse: Sofiemyrvn. 6, inng. F Telefon: 66 82 21 21, telefaks: 66 82 21 20 e-post: bjorgu@bjorgu.n o 23 utgaver pr. år Abonnement: 1/1 år kr. 1.280,-, 1/2 år kr. 730,- Ansv.redaktør/ut giver: Bjørn Eilert Eriksen Redaktør:Per Dagfinn Wolden (per.dagfinn@bjorgu.no) I redaksjonen: Hans Fossum, Ingebrigt Vaagland, Glenn Lund Annonser/abonn ement: Finn Egén Mobæk (finn@bjorgu.no), © Ettertrykk, kun etter avtale ISSN 0804-5836 I denne utgaven har vi sett nærmere på bl. annet: Jetpak overtar.................s. 2 Logistikknettverk ............s. 3 Nedgang i Trondheim......s. 3 Nytt NLF-styre .................s. 3 London-konferanse..........s. 5 Lysere tider......................s. 5 Navnendring i DFDS ........s. 6 Ny Vestlands-rute.............s. 7 ADR-last på ferger............s. 7 Leverte avskjedssøknad....s. 11 - Slå sammen Vegvesenet, Jernbaneverket og gjerne ”sjøfarten”. Det nye statsfore- taket kan godt kalles ”Norsk Samferdsel”. Men mitt poeng er å sikre en god og tilfreds- stillende samferdsel med gode transportkorridorer, sier adm. direktør i Schenker og tidligere LTL-formann Erling Sæther til Inside. På Samferdselsdeparte- mentets transport- og logi- stikkforum tirsdag denne uken overleverte Erling Sæther rapporten ”Raskere og smartere samferdselsut- bygging” på vegne av NHO. Rapporten er næringslivets innspill i arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023. - En sammenslåing av fagkompetansen til ett plan- leggingsmiljø gir større forut- sigbarhet. Det gir en mer ra- sjonell og effektiv utbygging av en god infrastruktur, understreker Sæther. Han mener at prioriterte vei- og jernbaneprosjekter bør være fullfinansiert før oppstart, og at større aktører står for utbygging, drift og vedlikehold med livsløpsen- treprise. Han oppfordrer både sam- ferdselsministeren og Stor- tingets transport- og kom- munikasjonskomité å ta en tur til Sverige. Svenske myn- digheter slo i våres sammen Banverket og Vägverket, samt deler av Sjöfartsverket og Luftfartsverket, og med gode resultater. Erling Sæther vil ha samferdselsgigant
 8. 8. Nr 15/1026. august 2010 20. årgang Giganttap på høydebegrensning
 9. 9. | Moderne//transport | JUNI 2013 | 6160 | JUNI 2013 | Moderne//transport | I 1998 etablerte Niklas Hedin softwareselskapet Centiro i Borås. Når man leser artikkelen om Gina Tricot tenker man kanskje at det er helt naturlig at den Borås-baserte kleskjeden valgte en softwareleverandør fra samme by? - Det er riktig at vi etter hvert har begynt å få en del kunder også i nærområdet, men de fleste har kommet til i de se- nere år. Vi fikk faktisk kunder i USA før vi fikk noen kunder fra Borås, humrer Hedin. - Det sier litt om at det vi gjør har en global rekkevidde. Ana- lyseselskapet Gartner rangerer hvert år verdens 25 beste supply chain-selskaper. Vi er stolte av at vi har levert løsninger til fem av disse, sier han. Listen inkluderer noen av verdens mest velkjente merke- varer, og Hedin forteller ”off the record” om noen av løsningene og kundene, men at Centiro ikke har anledning til å bruke dem som referansekunder. Transportadministrasjon Hedin har jobbet med elektro- nisk meldingsutveksling mel- lom vareeier og transportør i over 15 år, og var blant annet mye i Norge i årene før han eta- blerte Centiro. - Jeg husker godt pilotpro- sjektet vi kjørte for Sentraldis- tribusjon med EDI (electronic data interchange) og etiketter, samt det store EDI-prosjektet for Posten/Bring, sier Hedin som vurderer Norge som et svært modent marked for elek- tronisk meldingsutveksling mellom vareeiere og transpor- tører. - Hvem er det deres løsnin- ger retter seg mot? - Vi henvender oss i hoved- sak til de som kjøper transport- tjenester. Har du egen bilflåte og kjører i egen regi er ikke vår løsning for deg, sier Hedin. Selskapet har nå kunder i 65 land og brukere i over 200 land. Kravene i bransjen er knallhar- de og konkurransen er stein- tøff. - Vår viktigste kapital er våre ansatte. Vi investerer mye i de ansatte og i trivsel på arbeids- plassen. Det må til om vi skal skaffe de beste medarbeiderne, mener Hedin. Det siste året har han blant annet fått Cato Hoberg på laget, primært for selge inn Centiros løsninger til kunder i Norge og Danmark. Hoberg, som for mange er mest kjent som styreleder i Logistikkforeningen, forlot for- tollingsbransjen og KGH Cus- toms Services i hjembyen Hal- den til fordel for ny jobb tre ti- mer over grensen. Han har ikke angret på valget. - TMS har alltid vært et av mine «hjertebarn», og det var jo også den bransjen jeg kom fra når jeg begynte hos KGH i 2008. Sånn sett føles det som å komme ”hjem”. Og jeg må bare si meg enig i det Niklas sier om dedikerte og dyktige medarbei- dere. - Mine kolleger her i hoved- kontoret vårt i Borås er alfa og omega for at vi skal oppnå gode resultater hos våre kunder. Vi kan sammenligne implementa- sjonsprosessen av våre TMS- løsninger med en stafett. Jeg har da «første-etappen», men det er et samlet og erfarent team som sørger for at stafett- pinnen kommer helt frem til mål, sier Hoberg. Skybasert tjeneste Centiros TMS-løsning (Trans- port Management System) er skybasert, en såkalt Software as a Service-tjeneste. - Det er det som gjelder i dag. Det selges nesten ikke in- stallerte løsninger lenger. Ikke bare får man bedre sikkerhet, man nyter også godt av hyppi- gere programvareoppdatering- er. Vi har nå oppdatering hver tredje uke, og for industrielle, forretningskritiske applikasjo- ner er dette veldig hyppig, sier Hedin. - Hvorfor investerer kunden i TMS-løsning? - Vareeieren kan enkelt knyt- te til seg transportører. Det er også et verktøy som gir vare- eieren økt kostnadskontroll og muligheter til å overvåke og ha kontroll over viktige KPI’er, sier Hedin. Netthandels-løsning Centiro er med rette mest kjent for transportadministrasjon og vellykket integrasjon mot kun- denes ERP- og WMS-løsninger, men de siste årene har E-han- del blitt stadig viktigere. Til kunder med nettbutikker har Centiro også utviklet en popu- lær transportstøtte-funksjon for e-handel. - Det er skremmende hvor mange kunder man kan miste i ”kassa” i nettbutikkene. Under- søkelser viser at man kan miste hele 35% av kundene rett før be- taling som følge av mangelfull informasjon om leveringsalter- nativer og betalingsmåter, for- teller Hedin. - Det er også nedslående hvor få personer i lederfunksjo- ner som ikke har handlet i egen nettbutikk. Ofte er det bare en av ti. Det er for dårlig, for le- delsen bør ha en klar forme- ning om hvordan kjøpsproses- sen fortoner seg online, mener Centiro-toppen. Tilleggsmoduler Såkalte value packs er også i vinden, som for eksempel fi- nanstjenester. - Automatisert fakturasjekk er et godt eksempel på en tje- neste stadig flere ønsker. Her finner softwaren vår frem til av- vikene på fakturaene. Statistikk viser at vareeier kan spare mellom 5% og 15% i fraktkost- nader sammenlignet med tid- ligere, sier Hedin. 1 - Transport Inside 15/12 Nyhets- og informasjonsblad for transportutøvere og -brukere Utgiver: Bjørgu A.S, P.b. 11, 1411 Kolb otn Besøksadre sse: Sofiemy rvn. 6, inng . F Telefon: 66 82 21 21, telefaks: 66 82 21 20 e-po st: bjorgu@ bjorgu.n o 23 utga ver pr. år Abonnemen t: 1/1 år kr. 1.280,-, 1/2 år kr. 730,- Ansv.red aktø r/utg iver: Bjørn Eilert Eriksen Forlagsreda ktør: Thomas N. Wits ø-Bjølm er Redaktør: Per Dagfinn Wold en (per.dagfinn@ bjorg u.no) I reda ksjonen: Hans Fossum , Inge brigt Vaaglan d, Glen n Lund, Klau s Eriksen Annonser/abonnem ent: Finn Egén Mob æk (finn @bjorgu .no), © Ettertryk k, kun etter avta le ISSN 0804-58 36 I denne utgaven har vi sett nærmere på bl. annet: Neppe erstatning .................2 ColliCare kjøper....................2 Usikker overtakelse..............3 Inspirerende kar..................3 Morsomt regnestykke ..........5 KGH-mann rydder opp........5 Siste reis...............................5 Far og sønn i fengsel............6 Tror på containerhavn..........7 Tunnel-tiltak.......................10 Nr 15/1230. august 201222. årgang Alnabru må vike for politiet Til tross for at gods på tog vil tredobles i årene som kom - mer må godsplanene på Alnabru skrinlegges. Gods må vike for ny politibase. Det skaper en fortvilt situasjon for transport- og logistikk- bransjen. Regjeringen og jernbanens egne ambisjoner står i en un- derlig kontrast til terminalen som er sprengt på kapasitet og med teknologi som er utda- tert, skriver Aftenposten. Moderniseringsplanene har ligget brakk siden 2010, da en hovedplan for området ble lagt frem. Den inneholdt ing- en beredskapsbase for politi- helikopter, beredskapstrop- pen og hundetjenesten, slik statsminister Jens Stoltenberg og sam ferdsels- minister Marit Arnstad tirs- dag lovet skal realiseres på Alnabru. Jernbaneverket viser til at man har operert med planer for et byggetrinn 1, som gir en dobling av kapasiteten, og et trinn to, som vil tredoble den. Det er trinn to som nå blir umuliggjort.I de 11 årene man har ar- beidet med å forberede utvik- lingen av terminalen, har det likevel hele tiden ligget en mulighet for at beredskapsba- sen kom til å havne her. Så sent som ifjor høst og i vinter- halvåret studerte Jernbane- verket og politiet sam men mulighetene.Jernbaneverket har ikke anbefalt løsningen med be- redskapsbase, men uttalt at en kom binasjon er mulig å få til. Jernbaneforbundet og Transportarbeiderforbundet har kategorisk vært i mot. De mener at basen hindrer en nødvendig utbygging av god- skapasiteten på Alnabru, og at den ødelegger for smidi- gere flytting av godscontai- nere fra tog til bil. Den siste tiden har gods blitt flyttet feil vei, fra jern- bane til gods, nettopp fordi teknologien på Alnabru ikke henger med, og jernbanen er ram met av omfattende forsin- kelser som følge av togtrafikk Nå har også Agility Norge flyttet inn i logistikk- og spe- ditørsenteret i det gam le Kodak-bygget ved E18 like sør for Oslo. Speditørsel- skapet flyttet fra Kongeveien 49 på Sofiemyr utenfor Oslo. Agility hadde lenge konto- rer vegg i vegg med Jacsped som flyttet inn i Kodak-byg- get for over tre år siden. Da overtok Biltema lokalene og Jacsped-terminalen på Sofiemyr. Speditøren AS er det tre- dje selskapet i logistikk- og speditørsenteret, og som bi- drar til et kom plett speditør- og fortollingsmiljø. Speditøren bistår med doku- mentbehandling og fortolling i EU i forbindelse med ek- sport og import.Daglig leder Raymond S. Forsland i Jacsped har gått i bresjen for å etablere et bredt speditørmiljø i Kodak-bygget. Jacsped tar seg av godshånd- teringen til Agility AS som tilbyr tjenester innen bil-, fly- og sjøfrakt. Agility til logistikksenteret
 10. 10. Bestill ditt abonnement i dag! Ring for nærmere informasjon/bestilling, Tlf.: 66 82 21 21 E-post: abonnement@bjorgu.no Transportnæringens eget blad med rykende ferske nyheter fra bran- sjen, hver 14. dag! Rett i din egen postkasse. Heng deg på, gå ikke glipp av viktig informasjon! Den kritiske linken for be dre oversikt BORÅS: Bits & bytes kommer ikke alltid frem i lyset når man diskuterer fremgangs- rik logistikk, men uten vellykket soft- wareintegrasjon er veien kort fra suksess til fiasko. IT OG SUPPLY CHAIN VIKTIG BRIKKE: Niklas Hedin og Centiro spiller en viktig rolle som mellomledd mellom transportør og vareeier.   I SVERIGE // TEKST OG FOTO: GLENN LUND Bjørgu AS, Pb. 11, 1411 Kolbotn • Tlf: 66 82 21 21, eller e-post: odd@bjorgu.no Vi leverer alle typer trykksaker – ta kontakt så løser vi ditt trykksakbehov! FIRMA LOGO Adresseveien 16, 1412 Sofiemyr 500 stk. E6/5 kr. 840,- 500 stk C5 kr. 945,- 500 stk C4 pose kr. 1.550,- 500 stk B4 kr. 1.780,- FIRMA LOGO Adresseveien 16, 1412 Sofiemyr E6/5 FIRMA LOGO Adresseveien 16, 1412 Sofiemyr C4 FIRMA LOGO Adresseveien 16, 1412 Sofiemyr C5 FIRMA LOGO Adresseveien 16, 1412 Sofiemyr B4 TRENGER DU KONVOLUTTER? Alle priser er ex. mva., basert på trykkeklare originaler. Frakt tilkommer. Konvolutter med 4-fargetrykk 500 stk. E6/5 kr. 890,- 500 stk. C5 kr. 990,- 500 stk. C4 pose kr.1.620,- 500 stk. B4 kr.1.840,- Valgfritt med eller uten vindu

×