• Save
Tema 4 Seguretat i higiene al magatzem
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Tema 4 Seguretat i higiene al magatzem

on

 • 2,719 views

Tema 4

Tema 4
Seguretat i higiene al magatzem

Statistics

Views

Total Views
2,719
Views on SlideShare
1,029
Embed Views
1,690

Actions

Likes
1
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 1,690

http://intranet.escolaarrels.com 1683
http://www.carlesmartinez.net 7

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Tema 4 Seguretat i higiene al magatzem Tema 4 Seguretat i higiene al magatzem Presentation Transcript

  • Operacionsd’emmagatzematge Carles Martínez Sarri
  • 4.1 Riscos laborals El risc laboral és la possibilitat de què un treballador pateixi un determinat dany per causa del treball, que trenqui l’equilibri de la seva salut física, mental i social. Carles MS 2
  • 4.1 Riscos laborals La majoria dels riscos laborals que pateixen els treballadors d’un magatzem són per les condicions de treball inadequades que generen situacions de perill que poden malmetre la salut Carles MS 3
  • 4.1 Riscos laboralsEls danys que pot patir un treballador són els següents: Accident de treball És un succés anormal, es presenta inesperadament i produeix lesions físiques immediates Malaltia professional És el resultat d’un deteriorament lent i gradual de la salut. Els efectes poden aparèixer al cap de molts anys Fatiga Cansament que produeix tota activitat realitzada en excés Insatisfacció Estat emocional que ocasiona falta de motivació en la feina Carles MS 4
  • 4.1 Riscos laborals Carles MS 5
  • 4.2 Legislació i normativa legal bàsicaLes lleis que regulen la seguretat i la higiene al magatzem són : La Constitució Espanyola La Llei de Prevenció i Riscos Laborals ( llei 31/1995 de 8 novembre) L’Estatut dels Treballadors Carles MS 6
  • 4.2 Legislació i normativa legal bàsica La Constitució Espanyola  Art 40 apartat 2, diu que els poders públics han de vetllar la seguretat i la higiene al treball  Art 43, obliga als poders públics que hi hagi una prevenció dels riscos laborals al treball La Llei de Prevenció i Riscos Laborals ( llei 31/1995 de 8 novembre)  Per fomentar una cultura preventiva a tots els nivells educatius  Inculcar que és millor prevenir que curar  Plans de previsió de situacions de perill a les empreses Carles MS 7
  • 4.2 Legislació i normativa legal bàsica L’Estatut dels Treballadors  Els treballadors tenen la obligació de complir les mesures de seguretat i higiene que s’adoptin a l’empresa  El treballador té dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i higiene  L’empresari està obligat a facilitar la formació pràctica i adequada en matèria de seguretat i higiene als treballadors que contracta  El treballador té dret a participar, per mitjà dels seus representant legals, en la inspecció de les mesures de seguretat i higiene Carles MS 8
  • 4.2 Legislació i normativa legal bàsicaEl procés de prevenció de riscos en el lloc de treball segueix les següents fases :1. Identificar els riscos i als treballadors esposats a ells. Per protegir, abans s’ha de conèixer els elements o situacions que generen riscos2. Avaluar la importància dels riscos identificats3. Determinar la necessitat d’evitar, controlar, reduir o eliminar els riscos4. Planificar el conjunt de mesures preventives que han d’adoptar-se Carles MS 9
  • 4.2 Legislació i normativa legal bàsicaObligacions dels treballadors: Utilitzar adequadament les màquines, aparells, equips de transport, substàncies perilloses, ... en el desenvolupament del treball Utilitzar correctament els equips i mitjans de protecció que faciliti l’empresari, juntament amb les instruccions rebudes d’aquest Informar sobre qualsevol situació que pugui comportar risc per la salut i seguretat dels treballadors Cooperar amb l’empresari per aconseguir unes condicions de treball segures que no comportin risc per la salut dels treballadors Carles MS 10
  • 4.3 Condicions de seguretat en el magatzemA. Ordre i netejaUn magatzem brut i desordenat pot provocar :  Caigudes i patinades (sòl greixós o humit)  Cops o caigudes per ensopegades ( materials als passadissos i corredors )  Incendis Carles MS 11
  • 4.3 Condicions de seguretat en el magatzemA. Ordre i netejaPer tant és convenient tenir present els següents criteris preventius bàsics Assegurar-se de tenir lloc per cada article i que cada article estigui al seu lloc Promoure que cada treballador supervisi l’ordre i neteja del seu lloc de treball, recollint, organitzant i netejant a mesura que va treballant Els passadissos, escales, zones de pas, vies d’evacuació i sortides d’emergència han d’estar en tot moment nets, lliures d’obstacles i degudament senyalitzats Fonamental que els dispositius d’actuació contra incendis i d’emergència es trobin visibles i accessibles Una correcta neteja i manteniment de les màquines, eines i equips de treball donarà major seguretat a l’operari El terra ha d’estar ben net i sense restes d’olis Carles MS 12
  • 4.3 Condicions de seguretat en el magatzem B. Senyals de seguretat Són un conjunt de marques, colors, sons, llums, signes, distintius, ... que tenen un significat concret Són emprats per:  Cridar l’atenció dels treballadors (zona de productes inflamables, obligació d’utilitzar casc, ... )  Alertar als treballadors ( Alerta d’incendi )  Facilitar la localització i identificació ( farmacioles, portes d’evacuació, ...)  Orientar els treballadors que han de realitzar maniobres perilloses (senyals que rep l’operari d’una grua per moure una càrrega ) Carles MS 13
  • 4.3 Condicions de seguretat en el magatzem B. Senyals de seguretat Carles MS 14
  • 4.3 Condicions de seguretat en el magatzem B. Senyals de seguretat Senyals en forma de color Carles MS 15
  • 4.3 Condicions de seguretat en el magatzem B. Senyals de seguretat Senyals en forma de panell Carles MS 16
  • 4.3 Condicions de seguretat en el magatzem B. Senyals de seguretat Senyals en forma de panell Carles MS 17
  • 4.3 Condicions de seguretat en el magatzem B. Senyals de seguretat Senyals en forma de panell Carles MS 18
  • 4.3 Condicions de seguretat en el magatzem B. Senyals de seguretat Senyals en forma de panell Carles MS 19
  • 4.3 Condicions de seguretat en el magatzem B. Senyals de seguretat Senyals en forma de color Carles MS 20
  • 4.3 Condicions de seguretat en el magatzem B. Senyals de seguretat Senyals acústiques i lluminoses Característiques de les senyals lluminoses  La llum es distingeix amb claredat de la llum de l’entorn per tal que qualsevol treballador conegui en tot moment si és la normal del treball o la de seguretat  La llum intermitent s’utilitzarà per indicar un grau de perill o una major urgència  Els dispositius d’emissió de senyals lluminoses que s’utilitzen en situacions de perill greu segueixen un manteniment especial Carles MS 21
  • 4.3 Condicions de seguretat en el magatzem B. Senyals de seguretat Senyals acústiques i lluminoses Característiques de les senyals acústiques  Es pot escoltar amb claredat sense arribar a ser molesta  S’identifiquen per la manera de sonar ( to, ritme, duració, agrupació de polsos ) Els sons intermitents sempre alerten de major perill o urgència que un so continu Carles MS 22
  • 4.3 Condicions de seguretat en el magatzem B. Senyals de seguretat Senyals gestuals  Mitjançant braços i mans  En la direcció de les maniobres de càrrega i descàrrega de mercaderies ( grues, carretilles, ...)  Hi intervé un encarregat ( amb jaqueta, maniguets, braçalet, casc, colors vius ) , i un operari  Els moviments han de ser clars, precisos, fàcils d’entendre Carles MS 23
  • 4.3 Condicions de seguretat en el magatzem B. Senyals de seguretat Senyals gestuals Carles MS 24
  • 4.3 Condicions de seguretat en el magatzem B. Senyals de seguretat Senyals gestuals Carles MS 25
  • 4.3 Condicions de seguretat en el magatzem B. Senyals de seguretat Senyals gestuals Carles MS 26
  • 4.3 Condicions de seguretat en el magatzem B. Senyals de seguretat Senyals gestuals Carles MS 27
  • 4.3 Condicions de seguretat en el magatzem B. Senyals de seguretat Recomanacions generals Tot el personal ha de respectar les senyals de seguretat Carles MS 28
  • 4.3 Condicions de seguretat en el magatzem B. Senyals de seguretat Recomanacions generals Les senyals han de mantenir-se en perfecte estat Carles MS 29
  • 4.3 Condicions de seguretat en el magatzem B. Senyals de seguretat Recomanacions generals Mai s’han d’ocultar senyals o posar-hi objectes davant Carles MS 30
  • 4.3 Condicions de seguretat en el magatzem C. Ventilació, temperatura i humitat Males condicions de temperatura, humitat o ventilació + Activitat física + vestimenta = Estat de tensió, fatiga o defalliment (estrés tèrmic) Carles MS 31
  • 4.3 Condicions de seguretat en el magatzem C. Ventilació, temperatura i humitat Ventilació Reposar oxigen i eliminar aire brut per respiració, suor, mals olors i contaminants produïts per substàncies químiques  Ventilació natural: obrint portes i finestres  Ventilació forçada: s’utilitzen ventiladors per renovar l’aire  Extracció localitzada: campana que capta i extreu els fums, pols, vapors, ... Carles MS 32
  • 4.3 Condicions de seguretat en el magatzem C. Ventilació, temperatura i humitat Temperatura i humitat  Mitjançant la climatització de l’aire  Reduir la transmissió del calor amb persianes Carles MS 33
  • 4.3 Condicions de seguretat en el magatzemC. Ventilació, temperatura i humitat Vestits de treball Vestits de protecció del fred, calor, vent i humitat També han de ser còmodes S’ha de limitar el temps d’estada en lloc freds o calorosos Augmentar la freqüència i duració dels temps de descans i recuperació Carles MS 34
  • 4.3 Condicions de seguretat en el magatzemD. Il·luminacióSi les condicions d’enllumenat són deficients el treballador: Haurà de forçar la vista i augmentarà la fatiga. S’incrementaran els errors, més possibilitats de patir un accident Carles MS 35
  • 4.3 Condicions de seguretat en el magatzemD. Il·luminació Perquè hi hagi una il·luminació correcta en un magatzem, cal: El nivell de llum no ha d‘enlluernar. (reflexos del sol, del terra) La il·luminació ha d’adequar-se al tipus de tasca que es realitza Carles MS 36
  • 4.3 Condicions de seguretat en el magatzemD. Il·luminació Com a mesures preventives: Establir un programa de manteniment preventiu que contempli  La substitució ràpida dels focus fosos o esgotats  La neteja dels focus, les parets i el sostre Cobrir els focus amb difusors que permetin regular la llum i que impedeixin la visió directa del focus Evitar treballar en una posició frontal a zones de molta llum. (davant d’una finestra) Si no es pot evitar, col·locar cortines o persianes per evitar l’enlluernament Adequar la il·luminació a les exigències de les diferents tasques realitzades al magatzem Carles MS 37
  • 4.3 Condicions de seguretat en el magatzemD. Il·luminació Com a mesures preventives: Carles MS 38
  • 4.4 Prevenció de riscos en les operacions de manutencióConsisteix en el moviment o manipulació de càrregues tant en sentit :  Vertical  Horitzontal Carles MS 39
  • 4.4 Prevenció de riscos en les operacions de manutenció Una part molt important del treball que es realitza en un magatzem consisteix en la manipulació de càrregues Des de recepció, inspecció, ubicació en una alçada determinada Fins a preparació de la comanda i transport al seu destí La manipulació pot fer-se de forma manual O amb mitjans mecànics ( carretilles, transpaletes, ...) Més del 30% dels accidents es produeixen durant els trasllats de productes Carles MS 40
  • 4.4 Prevenció de riscos en les operacions de manutencióA. Manipulació manual de càrregues Utilitzar sempre que sigui possible els mitjans mecànics de manipulació de l’empresa La manipulació manual comporta riscos :  Cops  Caiguda de productes  Talls  Hèrnia discal  Lumbàlgia Carles MS 41
  • 4.4 Prevenció de riscos en les operacions de manutencióA. Manipulació manual de càrregues Carles MS 42
  • 4.4 Prevenció de riscos en les operacions de manutencióA. Manipulació manual de càrregues Les causes més comunes  Manipulació de càrregues pesades  Trasllat manual a llargues distàncies  La dificultat de subjecció de la càrrega  La realització de moviments o postures del cos inadequades  La col·locació de la càrrega en una alçada elevada  La realització repetitiva i continuada en el temps d’aquestes operacions Carles MS 43
  • 4.4 Prevenció de riscos en les operacions de manutencióA. Manipulació manual de càrregues Carles MS 44
  • 4.4 Prevenció de riscos en les operacions de manutencióA. Manipulació manual de càrregues Les càrregues s’han d’agafar el més a prop que es pugui del cos Per agafar-la del terra cal obrir les cames, doblegar genolls i alçar-la amb l’esquena recta Cal fer servir els palmells de les mans per subjectar-la, no els dits No girar la els cos amb la càrrega Si les càrregues llisquen, no agafar-les directament Si poden generar danys al caure, utilitzar botes Si poden generar talls, utilitzar guants normalitzats Carles MS 45
  • 4.4 Prevenció de riscos en les operacions de manutencióA. Manipulació manual de càrregues Carles MS 46
  • 4.4 Prevenció de riscos en les operacions de manutencióA. Manipulació manual de càrregues Carles MS 47
  • 4.4 Prevenció de riscos en les operacions de manutencióB. Manipulació de càrregues amb mitjans mecànics L’ús inadequat d’aquestes màquines pot provocar situacions de risc pel personal que les utilitza i per les persones o coses que estiguin a la seva proximitatAbans d’utilitzar la màquina per primer cop: Per quines operacions ha estat dissenyada Quins riscos poden derivar-se de la seva utilització Quines són les instruccions i treball i seguretat de la màquina Carles MS 48
  • 4.4 Prevenció de riscos en les operacions de manutencióB. Manipulació de càrregues amb mitjans mecànics Donada la perillositat d’aquests mitjans mecànics cal complir de manera estricta el programa de manteniment preventiu Tots els elements clau han de ser substituïts o reparats abans que savariïn o provoquin fallades ○ Accessoris de subjecció i elevació ○ Alarmes sonores i lluminoses ○ ... Carles MS 49
  • 4.4 Prevenció de riscos en les operacions de manutencióB. Manipulació de càrregues amb mitjans mecànics Normes de seguretat d’aparells i mecanismes d’elevacióAparells de transport amb elevació de càrregues Grues Politges i polispasts (politges mòbils) Carles MS 50
  • 4.4 Prevenció de riscos en les operacions de manutencióB. Manipulació de càrregues amb mitjans mecànics Normes de seguretat d’aparells i mecanismes d’elevacióCondicions de seguretat que cal controlar: Càrrega màxima Qualitat de l’eslinga Carles MS 51
  • 4.4 Prevenció de riscos en les operacions de manutencióB. Manipulació de càrregues amb mitjans mecànics Normes de seguretat d’aparells i mecanismes d’elevació Carles MS 52
  • 4.4 Prevenció de riscos en les operacions de manutencióB. Manipulació de càrregues amb mitjans mecànics Normes de seguretat d’aparells i mecanismes d’elevacióCondicions de seguretat que cal controlar: Manipulació de la càrrega  L’elevació i el descens es faran lentament  Evitarem arrancada i parada brusca  Sempre en sentit vertical per evitar el balanceig  Comprovar que la càrrega està centrada  I que les eslingues estan ben col·locades, fixades i sense defectes Carles MS 53
  • 4.4 Prevenció de riscos en les operacions de manutencióB. Manipulació de càrregues amb mitjans mecànics Normes de seguretat d’aparells i mecanismes d’elevacióCondicions de seguretat que cal controlar: Translació de la càrrega  Serà observada durant tot el recorregut  Si s’observa que la càrrega no està ben col·locada, es dona l’alarma i es baixa Carles MS 54
  • 4.4 Prevenció de riscos en les operacions de manutencióB. Manipulació de càrregues amb mitjans mecànics Normes de seguretat d’aparells i mecanismes d’elevacióCondicions de seguretat que cal controlar: Càrregues suspeses  No es deixen càrregues suspeses  No es realitzen transports de persones sobre càrregues, ganxos o eslingues  S’ha d’evitar sempre que la càrrega sobrevoli persones Carles MS 55
  • 4.4 Prevenció de riscos en les operacions de manutencióB. Manipulació de càrregues amb mitjans mecànics Normes de seguretat d’aparells i mecanismes d’elevacióCondicions de seguretat que cal controlar: Sense càrregues  Cal aixecar el ganxo per no colpejar persones o objectes Carles MS 56
  • 4.4 Prevenció de riscos en les operacions de manutencióB. Manipulació de càrregues amb mitjans mecànics Normes de seguretat d’aparells i mecanismes d’elevacióCondicions de seguretat que cal controlar: Revisió de material  Diàriament, abans de començar a treballar, revisarà els elements sotmesos a esforç (politges, cordes, cables, cadenes)  Trimestralment, revisió a fons dels elements de la màquina Carles MS 57
  • 4.4 Prevenció de riscos en les operacions de manutencióB. Manipulació de càrregues amb mitjans mecànics Normes de seguretat de les carretilles elevadoresCal respectar algunes condicions de seguretat Personal autoritzat Només les poden manipulades per personal autoritzat Carnet de conductor de carretons elevadors (10 hores) Carles MS 58
  • 4.4 Prevenció de riscos en les operacions de manutencióB. Manipulació de càrregues amb mitjans mecànics Normes de seguretat de les carretilles elevadoresCal respectar algunes condicions de seguretat Accés Cal poder accedir al lloc de conducció de manera fàcil, còmoda i segura Carles MS 59
  • 4.4 Prevenció de riscos en les operacions de manutencióB. Manipulació de càrregues amb mitjans mecànics Normes de seguretat de les carretilles elevadoresCal respectar algunes condicions de seguretat Càrrega màxima La càrrega màxima ha d’estar senyalitzada de manera visible a la carretilla Mai s’ha de permetre l’elevació de persones Carles MS 60
  • 4.4 Prevenció de riscos en les operacions de manutencióB. Manipulació de càrregues amb mitjans mecànics Normes de seguretat de les carretilles elevadores Carles MS 61
  • 4.4 Prevenció de riscos en les operacions de manutencióB. Manipulació de càrregues amb mitjans mecànics Normes de seguretat de les carretilles elevadoresCal respectar algunes condicions de seguretat Col·locació de la càrrega La correcta col·locació de la càrrega es fonamental per l’estabilitat de la carretilla És recomanable transportar la càrrega a 15-20 cm del terra amb les forquilles inclinades cap enrere Quan la carretilla està descarregada ha de portar les forquilles també a 15-20 cm del terra Carles MS 62
  • 4.4 Prevenció de riscos en les operacions de manutencióB. Manipulació de càrregues amb mitjans mecànics Normes de seguretat de les carretilles elevadoresCal respectar algunes condicions de seguretat Col·locació de la càrrega Carles MS 63
  • 4.4 Prevenció de riscos en les operacions de manutencióB. Manipulació de càrregues amb mitjans mecànics Normes de seguretat de les carretilles elevadoresCal respectar algunes condicions de seguretat Circulació  Cal circular poc a poc a través de les vies senyalitzades  Utilitzar les senyals acústiques i lluminoses  Estar atents als encreuaments, entrades i sortides  El descens de pendents s’ha de fer marxa enrere en línea recta per evitar bolcar Carles MS 64
  • 4.4 Prevenció de riscos en les operacions de manutencióB. Manipulació de càrregues amb mitjans mecànics Normes de seguretat de les carretilles elevadoresCal respectar algunes condicions de seguretat Visibilitat La càrrega no ha d’impedir la visibilitat del conductor Si la impedeix ha de circular marxa enrere Mai ha de passar cap persona per sota la càrrega aixecada Carles MS 65
  • 4.4 Prevenció de riscos en les operacions de manutencióB. Manipulació de càrregues amb mitjans mecànics Normes de seguretat de les carretilles elevadoresCal respectar algunes condicions de seguretat Manteniment Seguir el manteniment preventiu de cada fabricant i anotar-lo (Comprovar direcció, frens, botzina, forquilla, sistema d’elevació, inclinació, pneumàtics, ...) Carles MS 66
  • 4.4 Prevenció de riscos en les operacions de manutencióB. Manipulació de càrregues amb mitjans mecànics Normes de seguretat de les carretilles elevadores Carles MS 67
  • 4.4 Prevenció de riscos en les operacions de manutencióB. Manipulació de càrregues amb mitjans mecànics Normes de seguretat en les transpaletes Carles MS 68
  • 4.5 Criteris preventius en l’emmagatzemament de materials La forma en què es distribueixen i dipositen els materials al magatzem pot ser causa de moltes situacions de perillPoden provocar: 1. Cops i atrapaments ○ Per caiguda de materials apilats ○ Per palets defectuosos o en mal estat ○ Per inestabilitat o sobrecàrrega de les prestatgeries ○ Per xocs dels vehicles de manutenció amb les prestatgeries o apilaments Carles MS 69
  • 4.5 Criteris preventius en l’emmagatzemament de materials 2. Cops i atropellaments ○ Per dificultats de visibilitat i maniobra dels equips de manutenció 3. Incendis i explosions ○ Al col·locar juntes substàncies químiques incompatibles o generadores de reaccions violentes Carles MS 70
  • 4.5 Criteris preventius en l’emmagatzemament de materialsCal tenir present les següents mesures preventives El magatzem ha de mantenir-se ben ordenat, il·luminat i amb sistemes clars de classificació i identificació dels materials Hi ha d’haver passadissos separats per les persones i les carretilles Cal que els passadissos siguin rectes i amb pocs encreuaments Carles MS 71
  • 4.5 Criteris preventius en l’emmagatzemament de materials Apilaments El sòl ha de ser resistent i homogeni Cal limitar l’alçada màxima d’apilament en funció de la forma i de la resistència dels materials Carles MS 72
  • 4.5 Criteris preventius en l’emmagatzemament de materials Palets La càrrega a suportar no ha d’excedir dels 700 Kg Mai passarem dels límits perimetrals del palets Els materials s’han de col·locar adequadament sense sobresortir Carles MS 73
  • 4.5 Criteris preventius en l’emmagatzemament de materials Per evitar la caiguda de la càrrega S’ha d’immobilitzar amb l’ajuda de : ○ Fleix (Poliester, acer, ...) ○ Retractilat ○ Cintes ○ Xarxes Carles MS 74
  • 4.5 Criteris preventius en l’emmagatzemament de materials No és convenient treure ni moure un palet amb una part de la càrrega caiguda Les peces petites millor emmagatzemar-les en contenidors o gàbies Les prestatgeries han de ser estables i assenyalar la càrrega màxima suportada Carles MS 75
  • 4.6 Riscos d’incendis: prevenció, detecció i extincióA. Prevenció d’incendis Quasi tots els incendis es poden evitar si s’estableixen mesures adequades de prevenció i protecció Carles MS 76
  • 4.6 Riscos d’incendis: prevenció, detecció i extinció Tècniques de prevenció Intenten evitar l’inici del foc  Substitució del combustible per altres substàncies menys combustibles  Recobriment del combustible per materials ignífugs (material combustibles de les sales d’espectacles)  Prohibició de fumar, utilitzar encenedors, ...  Protecció de la instal·lació elèctrica per evitar guspires Carles MS 77
  • 4.6 Riscos d’incendis: prevenció, detecció i extinció Tècniques de protecció Destinades a actuar en el cas que siniciï un incendi. Són per evitar la propagació i reduir al mínim les conseqüències 1. Mesures de protecció estructural d’edificis i locals Disseny del local amb materials adequats que quedi dividit en zones aïllades entre si (sectors d’incendi)  Murs o parets tallafocs amb portes contra incendis  Aïllament dels forats de les escales i ascensors  Sostres resistents al foc que impedeixin la propagació  Obertures al sostre (exutoris). L’eliminació de fums és imprescindible per poder evacuar els edificis Carles MS 78
  • 4.6 Riscos d’incendis: prevenció, detecció i extinció Tècniques de protecció 1. Mesures de protecció estructural d’edificis i locals Carles MS 79
  • 4.6 Riscos d’incendis: prevenció, detecció i extinció Tècniques de protecció 2. Mesures de detecció i alarma Consisteixen en descobrir ràpidament l’existència d’un incendi en un lloc determinat, avisar per evacuar les persones i extingir-lo Una persona que detecti un incendi no ha d’intentar apagar-lo, sinó que ha d’activar l’alarma abans que res. Els detectors de fums ens faciliten la feina Carles MS 80
  • 4.6 Riscos d’incendis: prevenció, detecció i extinció Tècniques de protecció 3. Mesures devacuació Són per protegir a les persones Les vies d’evacuació han de ser amplies, ben senyalitzades i amb enllumenat d’emergència que faciliti l’accés a l’exterior. A tota empresa hi ha d’haver un pla d’evacuació conegut per tots els treballadors i cal fer simulacres periòdicament. El pla d’evacuació té com a objectiu fonamental assegurar la sortida ordenada, orientada i sense nervis. Carles MS 81
  • 4.6 Riscos d’incendis: prevenció, detecció i extinció Tècniques de protecció 4. Mesures d’extinció  Extintors  Boques d’incendis  Ruixadors automàtics o sprinklers Carles MS 82
  • 4.6 Riscos d’incendis: prevenció, detecció i extincióB. Pautes a seguir en cas d’incendi Conservar la calma i actuar ràpidament Avisar ràpidament als bombers Comprovar si l’incendi està limitat a una àrea petita o s’està propagant a altres zones del magatzem Tallar l’electricitat. No convé utilitzar aigua en l’extinció Allunyar a totes les persones que no tinguin res a veure en les feines d’extinció En el cas d’intentar apagar el foc, situar-se entre la porta i el foc Carles MS 83
  • Carles MS 84