Cva scholing verpleeghuis

4,735 views

Published on

presentatie horende bij de les van dr Joke Braaksma

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,735
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cva scholing verpleeghuis

 1. 1. CVA - scholing het verpleeghuis en vanuit Behandeling in
 2. 2. Klinische les CVA algemene inleiding • Definitie en epidemiologie • Symptomen • Diagnostiek • Inschatten prognose • CVA keten zorg • Complicaties • Beloop in fasen • Therapie • Risicofactoren
 3. 3. • 80% door herseninfarcten Definitie en epidemiologie In Nederland 41.000 mensen per jaar getroffen door CVA. In totaal zijn 100.000 mensen in Nederland met een CVA CVA : is acute verstoring bloedcirculatie in de hersenen met neurologische uitvalsverschijnselen. • 20% door hersenbloedingen TIA : idem, neurologische verschijnselen verdwenen binnen 24 uur
 4. 4. • 45 % ouder dan 75 jaar • 78 % ouder dan 65 jaar Definitie en epidemiologie (vervolg) • 38% nagenoeg geen beperkingen • 31% enige beperkingen • 31% ernstige beperkingen • na een half jaar: 34% overleden
 5. 5. CVA keten zorg Voorheen Tegenwoordig Lange wachttijd opname vph Weinig continuïteit Overdracht gebrekkig Laat starten revalidatie Versnippering deskundigheid Lange wachttijd vzh en thuiszorg Moeizaam realiseren aanpassingen en hulpmiddelen Snelle overplaatsing Betere continuïteit Complete overdracht Sneller starten (en optimaal herstel functies) Bundelen deskundigheid Verbetering wachttijden Soepeler realiseren van ???
 6. 6. CVA keten zorg (vervolg) Vanuit stroke unit MCL • 61% naar huis met evt. Thuiszorg en/of behandeling • 33,6% klinische Revalidatie, CVA-herstel of revalidatie Friesland • 5,4% overleden
 7. 7. CVA keten zorg (vervolg) Vanuit CVA-herstel • 37% naar huis • 10,8% naar verzorgingshuis • 19,6% reactivering verpleeghuis • 15,2% blijvende verpleeghuisopname • 10,9% overleden • 6,5 % elders
 8. 8. CVA keten zorg (vervolg) • Patiënt kan niet naar huis of revalidatiecentrum • Functieverlies • Herstelmogelijkheden • Terminale patiënten, coma, te forse psychogeriatrische problematiek, geen herstelmogelijkheden zijn uitzonderingcriteria Wanneer naar CVA-herstel ?
 9. 9. CVA keten zorg (vervolg) • Voldoet patiënt aan criteria voor CVA herstel ? • Hoe was functioneren voorheen ? • Hoe is de thuissituatie ? • Zijn er uitzonderingcriteria ? Beoordeling in het ziekenhuis
 10. 10. CVA keten zorg (vervolg) • Patiënt kan terug naar huis, voldoende mantelzorg thuiszorg aanwezig • Herstelmogelijkheden kunnen via dagbehandeling gerealiseerd worden • Veelal verlichting mantelzorg wenselijk Wanneer dagbehandeling ?
 11. 11. CVA keten zorg (vervolg) • Samenhang waarmee zorg wordt geboden • Zo vroeg mogelijk starten • Intensiteit Succes van de revalidatie : • Goede voorlichting aan patiënt en systeem • Functionele therapie • Doelgerichtheid
 12. 12. Beloop in fasen Acute fase (globaal eerste twee weken) • Begint bij het optreden van CVA tot wanneer pt stabiel • Diagnostiek en indien mogelijk therapie • Hoofddoel: voorkomen progressieve schade en voorkomen complicaties Revalidatie fase (globaal 3 – 6 maanden na CVA) • Hoofddoel: voorkomen en verminderen van beperkingen en handicaps Chronische fase (meestal na 6 maanden) • Begint nadat duidelijk is met welke blijvende stoornissen, beperkingen en handicaps de CVA-patiënt moet leren leven • Acceptatie, verwerking en leren omgaan met
 13. 13. Risicofactoren Hypertensie (80%) 1,5 tot 2 × Hartproblemen (50%) 2 tot 4 × Vergroot de kans op CVA Roken 2,5 × Diabetes Mell (20%) 2 tot 4 × Eerder CVA (10%) 5 × in eerste jaar na CVA
 14. 14. Symptomen Bij CVA in linker hersenhelft zou je kunnen zien: • Hemiparese rechter lichaamshelft • Afasie • Hemianopsie rechts • Valneiging naar rechts Bij CVA in rechter hersenhelft zou je kunnen zien: • Hemiparese linker lichaamshelft • Valneiging naar links • Hemianopsie links • Ruimtelijke stoornissen • Vaak cognitieve stoornissen, bijv. ziekteinzicht gestoord (=anosognosie) Zijn afhankelijk van de getroffen plaats in de hersenen
 15. 15. Symptomen (vervolg) • Apraxie (stoornis in handelen) Andere symptomen: • Vermoeidheid • Agnosie (stoornis in waarnemen) • Persoonlijkheidsveranderingen • Dysartrie en slikstoornissen • Emotie en gedragsverandering • Neglect (stoornis in waarnemen van ruimte / lichaam)
 16. 16. Symptomen (vervolg) Parese: in het begin van slap / hypotoon, later ontwikkeld zich een hypertone / spastische parese • Been: strekspasme, neiging tot spitsvoet • Arm: buigspasme, neiging tot palmairflexie / contractuurvorming in pols
 17. 17. Symptomen / Anatomie • Frontaal rechts valneiging naar links, kleine laesies geen merkbare uitval • Frontaal links afasie (voornamelijk expressief), valneiging naar rechts • Frontaal bdzs initiatiefverlies, inprentingsstoornis, decorumverlies, mictieapraxie. Lokalisatie voornaamste cerebrale functiestoornissen: • Temporaal links afasie (voornamelijk receptief), hemianopsie rechts • Temporaal rechts hemianopsie links, kleine laesies geen uitval • Pariëtaal rechts strn in lichaamsschema links, constructieve apraxie (tekenen) visueel ruimtelijke oriëntatiestoornis • Pariëtaal links tactiele agnosie rechts, apraxie • Occipitaal rechts hemianopsie links, visuele agnosie (neglect) links • Occipitaal links hemianopsie rechts, visuele agnosie (neglect) rechts
 18. 18. Diagnostiek (ZH) • (Hetero) Anamnese • Lichamelijk onderzoek • CT / MRI • Andere diagnostische onderzoeken: - ECG / EEG - Stollingsonderzoek - Echografie - Duplex-onderzoek halsvaten - Angiografie
 19. 19. Functionele Diagnostiek Probleeminventarisatie: 4 domeinen Woon-leefomstandigheden Participatie Mentaal welbevinden Lichamelijk welbevinden • Somatisch • Adl/mobiliteit • communicatie
 20. 20. Multidisciplinair • Specialist Ouderengeneeskunde • Coördinatorzorg/verzorging • Psycholoog • Maatschappelijk werk/Geestelijk verzorger • Ergotherapie • Logopedie • Fysiotherapie • Activiteitenbegeleiding • Diëtist
 21. 21. Negatieve prognostische factoren • Uitblijvend motorisch herstel armfunctie > 2 wk • Uitblijvend herstel zitbalans > 2 wk • Hypotone hemiparese > 4 wk • Gestoorde propriocepsis, neglect • Bewustzijnsstoornissen binnen 48 uur na CVA • Incontinentie voor urine > 2 wk • Desorientatie in tijd en plaats • Comorbiditeit • Beperkte motivatie • Ernstige afasie / apraxie • Eerder CVA
 22. 22. Ongunstig voor ontslag • Probleemgedrag • Incontinentie • Neuropsychologische functiestoornissen (afasie,apraxie) • Instabiel functioneel niveau • Verminderde draagkracht mantelzorg
 23. 23. Therapie Trombolyse (< 3 uur) CI; Secundair Acetylsalicyzuur en Dipyridamol - > 3 uur - gedaald bewustzijn - recidief CVA / hersentrauma - snelle spontane verbetering - bloedingen (laatste 3 wkn) - gebruik Sintrom - epileptisch insult bij ontstaan - recent grote operatie Soms operatief bij intracerebraal hematoom
 24. 24. Therapie (vervolg) Belangrijkste therapeutische maatregelen bij CVA zijn echter gericht op: - Voorkomen van complicaties - Voorkomen van recidief CVA - Stimuleren van herstel - Begeleiden van familie - Bij slechte prognose tav overleving goede palliatieve en symptomatische zorg
 25. 25. Complicaties • Infecties, koorts • Verslikpneumonie • Verwardheid, delier • Ondervoeding, uitdroging • Vallen • Oedeem hand • Schouder-handsyndroom
 26. 26. Complicaties (vervolg) • Depressie • Hypertensie • Trombose, Longembolie • Incontinentie, uwi, urosepsis • Decubitus • Metabole ontregeling
 27. 27. Casus Mevr. P, 81 jarige gehuwde vrouw, voorheen volledig zelfredzaam en normale mobiliteit Dysarthrie, lichte woordvindstoornis Afhankelijk, rolstoelgebonden. 1 zelfst.wonend in niet aangepaste woning 2 echtgenoot verminderd belastbaar 3 lijkt cognitief adequaat 4 hemiparese re, arm, been spierkracht 1-2
 28. 28. Casus (vervolg) Bij ontslag: Woning aangepast HDL diverse mogelijkheden, rijdt scootmobiel Gaat zeer adequaat om met beperkingen Zelfst.lopen met rollator, toiletgang zelfst. ADL gedeeltelijk hulp Spreekt goed verstaanbaar
 29. 29. Diagnostiek Woonleefomstandigheden • Woning aangepast? • Alleen of met partner/kinderen • Zorg in de buurt?
 30. 30. Diagnostiek (Participatie) • Relatie • Bezigheden • Financiën
 31. 31. Diagnostiek (mentaal welbevinden) • Oriëntatie in tijd,plaats en persoon en ruimte • Aandacht • Stemming • Mentale belastbaarheid • Geheugen/leervermogen • Waarneming • Praxis • Executieve functies • Intelligentie
 32. 32. Diagnostiek (Somatisch) • Slikstoornissen • Paresen • Gestoorde sensibiliteit • Spasticiteit • Coördinatiestoornissen • Pijn • Vermoeidheid • Incontinentie
 33. 33. Diagnostiek (ADL) • Eten en drinken • Zichzelf wassen en verzorgen • Zichzelf aan- en uitkleden • Continentie • Verplaatsen
 34. 34. Diagnostiek (Communicatie) • Afasie • Verbale apraxie • Communicatiestoornissen rechter hemisfeer • Dysartrie • Visusproblemen • Gehoorproblemen
 35. 35. Informatieve sites • www.hartstichting.nl • www.hersenstichting.nl
 36. 36. Dank voor uw aandacht

×