CUSTMZ FOR BVIC - Digital magazines for internal communication

625 views

Published on

Overview of digital magazines and how internal communication departments can deploy them

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
625
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Goeiemorgen, ik ben Brigitte en ik ben door het BVIC gevraagdjulliewattoelichtingtegevenbij de duidelijkeopmars die digitale magazines aan het makenzijn. Misschien even kaderenwieik ben:. 7 jaarProximus: personeelsblad (gedrukt!), intranet homepage, structuur, look & feel + microsites over producten en diensten, dagelijkse e-news, interne ‘brand’ events ommedewerkersbijteleren over producten en diensten. 7 jaarbijagentschap: B2B-bladen voorProximus, De Leeuw magazine voor Delhaize en het lifestyle-magazine voor Audi-rijders + van datlaatsteooknogeeniPadversie op potengezet. Sindsdezezomer op mezelfbegonnen want vollediggebeten door de mogelijkheden die digitale magazines volgensmijkunnenbieden. CUSTMZ heeftmij in die capaciteitaangesprokenombedrijfteleiden en ik ben zeerenthousiastomdattedoen. CUSTMZ is immerseen platform waarmee het makkelijkwordtmooie, interessante en relevantedigitale magazines temakenzondernoodaan al teveeltechnischebagage + vollediguniek = social CRMWatikjullievandaagwilvertellen:. Nog even terugkomen op de kracht van customer magazines (maakze nu al 14 jaar en overtuigddat het eensterk medium is). De voordelen die online kanbiedenom die krachtnogteoptimaliseren. Eenkorte trip langs de beschikbaretechnologie en types digitale magazines. Afsluiten doe ik met praktische info omeraantebeginnenvoorzij die daarnagebetenzijnomdigitalepublicaties in huncommunicatiemix op tenemen
 • Ookinteressant:57% leestminstens de helft47% geefthet magazine door63%neemthet magazine 1 à 2 x ter hand 60% bewaarthet magazine > week43%bewaarthet magazine alsreferentie
 • Soortenactie. website bezoeken. Contact opnemen met klantendienst. Eroverpraten met vrienden of familie. Etc.
 • n digitaal magazine is uniek in zijn genre: het combineert de lineairebeleving van print met de associatievebeleving van een website
 • Eenmooivoorbeelddaarvankomtuit het Bruce Almighty magazine, heteerste magazine dat op het CUSTMZ-platform ontwikkeldwerd. Bruce is eenvaktijdschrift over reclame, marketing en communicatie. Dezeeditieging over de rol van God in communicatie en ditartikelgaat over spots waarin God als personage wordtopgevoerd. Zonder developer!
 • Directerespons: ‘live’ interactieBijvoorbeeldkwis, poll, test, ‘Stelhieruwvraag’, ‘Ja, ikwilgraagmeerweten’,etc.
 • Welkepagina’slezenze, hoe langlezenze, op welke links klikkenze, welke video’s wordengespeeld, welke info wordtgedeeld, etc
 • Nietperséandere info maar vaakverschillen in diepgang of tone-of-voide -> met digitaalgeen split run bijdrukker of mailhouse
 • Lezers de kansgeven het magazine telezenwaar en wanneerzedatwillen -> nietlangergebondenaanhun desktop -> ooklezen op eenvrij moment (bvonderwegnaar het werk) of rustigthuis in de zetel
 • Technologie: bvb. Zinio
 • Technologie: Ceros, Woodwing
 • Navigatieonderaan + bladeren door magazine + sharing
 • Interactie: , bvb. neemdeelaaneenwedstrijd of poll, lees verder op het intranet/onze website, klikvoormeer info, deeldeze info, stel je vraag, geefjouwcommentaar, etc.
 • Ludiekewedstrijdgeeft info over mijninteresses -> volgendeeditiezalstarten met exotischstrandvakanties en nietavontuurlijkegroepsreizen
 • Nogstraffer: data verzamelen en genererenterwijl je lezer door het digitale magazine bladert
 • Toont het bijzonderkorte pad van inspiratienaaractie: ikkijknaarmooiebeelden, wordverleid en ben al bijnaeenreisaan het bestellen
 • Waaromnietgewooneen website?Other mindsetinformation vs inspirationDifferent contentrational versus more entertainingLean-forward mediumactive/engaging versus passivePush/pullPush invite to next issue versus spontaneousCreate relevancedifferent versions versus one generic site
 • Leuk: ‘s avondsopgenomen – schermaangepastCase: crowdsourcing – bedrijvenvragenhunklantenommeetedenken over hunproducten en diensten. 5 voorbeelden van bedrijven die ditdoen en hoe het eruitzietNa filmpje: uitdaging: brengditzelfdeverhaal in eenartikel van max 2 pagina’s…
 • Best of: personeelsblad, intranet, externe magazines etcHR-special: bvrondopleidingen, absenteïsme, etcEvenementen: denkaan Family Fun Day of jaarlijkse meeting: magazine klaarmaken en materiaalaanwezigefotograaf en videoreportermeteeningieten en de volgende dag aan de medewerkersbezorgenBedrijfswaardentonenipvuitteleggen met video en animatie + de kansommeteenzelftereagerenBrand ambassadorship: je wilgraagmedewerkers die je diensten en productenkennen,dusprobeer je op eenaangename en zelfsontspannendemanier die info meetegevenzodatzij die ookaanhunomgevingkunnendoorgevenJaarversal: steeds meerdigitaal (zieook TNT) http://group.tnt.com/annualreports/annualreport10/ -> segmenteren door anderevolgorde, extra foto’s intern en/of videoGrote projecten: internationalesamenwerking, verschillendedivisies of plants – denkookaan change management (reorganisatie, fusie)
 • BUILD: CUSTMZ maaktcreatiemakkelijk door ingebouwdecomponentenaantebiedenzodat u zonder developer aan de slag kan.TARGET: vanuitéénenkelemasterversiemakkelijkafgeleidenmaken: taalversies of ifvdoelgroep visuals, beelden of volgordeaanpassenSOCIAL: makkelijkinformatiedelen maar ookindividuele info over de lezerhalenuitzijnprofiel in social mediaTRACK: meet watmensenlezen/bekijken (of net niet) en gebruikdeze info om je volgendeeditiesteverbeteren (FYI: met CUSTMZ kan je op elk moment nog design en inhoudaanpassen)TECHNOLOGY: software as a service, ttzgeenkostenvoor software, updates, onderhoud, bandbreedteetc + steeds toegang tot de meest up-to-date componentenPUBLISH: eenzelfde magazine vanuiteenzelfdeplatfrombeschikbaarmaken op alleplatformen en toestellen -> eendruk op de knop om van online Flash-versienaar native app vooriPadtegaan – dusgeennieuweversie!!! (zieookvoorbeeldVacature op iPad)BIND: bereik je lezer, engageer hem en verleng de leestijdombetrokkenheidteverhogen, loyalty teboosten en het pad van inspiratie tot actiezokortmogelijktehouden
 • CUSTMZ FOR BVIC - Digital magazines for internal communication

  1. 1. + De kracht van De voordelen customer van onlineZelf uw digitale magazinesmagazinerealiseren? De opkomst What can Your digital van digitale CUSTMZ offer Wat nu? magazine? you? publicaties BVIC Winter Check 1/12/2012 Brigitte Vleghels
  2. 2. + Customer What are magazines: Why do you digital need a bewezen magazines? digital Definition & magazine?De kracht van efficiëntie typescustomermagazines What can Your CUSTMZ offer digital you? magazine
  3. 3. + KRACHT CUSTOMER MAGAZINE  Customer magazine = niet 3, maar 4 communicatiefuncties º BINDEN º INFORMEREN º BRANDEN (IMAGO) º BEÏNVLOEDEN  Studies bewijzen efficiëntie  Bronnen: APA (VK), Logeion (NL), Custo (BE)
  4. 4. + BINDEN EENCUSTOMER MEDIUM BINDT LEZERS º 26 minuten op schoot bij de lezer! Gemiddelde tijd radio- of TV-spot = 30 seconden Vergelijking -> spot moet 52 maal moet gehoord/gezien worden om dezelfde exposure te bereiken!
  5. 5. + INFORMEREN EENCUSTOMER MAGAZINE INFORMEERT  94% van de lezers vindt dat het magazine informatie bevat waarin hij/zij geïnteresseerd is  93% vindt dat het magazine bruikbare en nuttige informatie bevat
  6. 6. + BRANDEN EEN CUSTOMER MAGAZINE VERBETERT HET IMAGO  Lezers staan positiever tov bedrijf dan niet-lezers: Meningen over het bedrijf Lezers Niet-lezers Effect Is een bedrijf dat te vertrouwen is 89% 70% +19 Streeft ernaar om aan de noden 86% 70% +16 van de klant tegemoet te komen Heeft een goede reputatie 93% 80% +13 Verbetert continu zijn 79% 68% +11 producten/diensten
  7. 7. + BEÏNVLOEDEN EENCUSTOMER MAGAZINE ZET AAN TOT ACTIE  44% onderneemt actie na het lezen van een customer magazine
  8. 8. + What are ‘Nieuwe’ Why do you digital mogelijk- need a digital magazines magazine? A new medium hedenDe voordelen for a changingvan online and marketing communication What can Your CUSTMZ offer digital environment you? magazine
  9. 9. + DIGITALE MAGAZINES Eengoed digitaal magazine combineert de kracht van print (inhoud en beleving) met de voordelen van online  RICH MEDIA  INTERACTIE  TRACKING  TARGETING  MULTIPLATFORM
  10. 10. + RICH MEDIA  Extra beelden, animatie, audio en video zorgen voor een dynamische content en versterken zo de beleving voor de lezer
  11. 11. + INTERACTIE  Ingebouwde links: snelle verbinding met de corporate website/intranet  Integratie van sociale media = inhoud makkelijk delen met familie of collega‟s  Directe respons: „live‟ interactie
  12. 12. + TRACKING  Ingebouwde tracking tools: meteen analyseren wat mensen lezen (of net niet!)  Uniek bij CUSTMZ: toegang tot individuele info
  13. 13. + TARGETING  Targeting: inhoud segmenteren i.f.v. de doelgroep
  14. 14. + MULTIPLATFORM  Overal te raadplegen: desktop, tablet én mobiel
  15. 15. + What are Why do you digital need a magazines digital CUSTMZ –De opkomst van magazine? publishing needsdigitale meet marketingmagazines needs What can Your Evolutie & CUSTMZ offer digital voorbeelden you? magazine
  16. 16. + DE TREND Digitale magazines als extra kanaal voor customer media naast bvb. print en e-mail- nieuwsbrieven: Via Previsies Vorm waarin titel wordt uitgegeven agencies Print magazine 46%  Digitaal magazine op internet 26%  Digitaal magazine op intranet 8%  Digitaal magazine op iPad 8%  Email - nieuwsbrief 27% * Bron: Customer Media Trendonderzoek, 2011 (Nl)
  17. 17. + DE EVOLUTIE Evolutie in zowel de aanpak als de (technische) mogelijkheden is nog volop aan de gang  Nog geen standaarden  Verschillende tools op de markt, die elk andere aanpak met zich meebrengen º Bvb. Zinio, Ceros, Issuu, Woodwing, Adobe Digital Publisher, CUSTMZ, etc.  Verschillende types, van basic tot geavanceerd TYPES
  18. 18. + ONLINE PDF
  19. 19. + PDF WORDT ONLINE GEPLAATST  Pure replica van het gedrukte magazine zonder online features  Verplichte, lineaire volgorde  Nog steeds veel gebruikt (lijkt eenvoudig en goedkoop) maar allesbehalve efficiënt… º Zie ook onderzoek Jos Schijns: http://www.slideshare.net/jos.schijns/iabe-2010- customer-magazines º Zijn conclusie: “Customer magazines have a bright future online, but replicas of the print version distributed online are not the future … Rethink/reconsider it again! It‟s an interim
  20. 20. + VANUIT GEDRUKTE MAGAZINE
  21. 21. + VERRIJKING GEDRUKTE MAGAZINE  Bestaande content wordt aangevuld met extra beelden, animaties, video en online mogelijkheden  Blijft dicht bij gedrukte versie: cover, inhoudsopgave, etc.  Tekst speelt nog steeds een belangrijke rol  „Lean back-experience‟: lezen primeert op interactie
  22. 22. + DIGITALE MAGAZINES
  23. 23. + EEN ECHT DIGITAAL MAGAZINE  Magazines die dichter aanleunen bij websites: intuïtiever en handiger voor lezer om meer te ontdekken en zo dichter betrokken te worden  Interactie primeert: cruciaal om informatie te verzamelen! -> het klikgedrag vertelt meer over de interesses van de lezer  „Lean-forward experience‟: beleven en actie ondernemen
  24. 24. + LEREN OVER JE LEZER
  25. 25. + LEREN OVER JE LEZER – DEEL 2
  26. 26. + AANZETTEN TOT ACTIE
  27. 27. + What are Why do you Zelf aan de digital need a digital magazines slag magazine? A new medium for a changingWat nu? marketing and communication What can Your CUSTMZ offer digital environment you? magazine
  28. 28. + UITDAGINGEN  Buitende krijtlijnen tekenen: denken in schermen en niet in pagina‟s/spreads  Beelden, video, animaties en links vervangen de (lange) tekstblokken: tonen ipv uitleggen!  „Leanforward‟-medium: niet enkel lezen, maar de lezer „activeren‟  Interactie zorgt voor meer kennis: laat toe te meten wat de lezer al dan niet aanspreekt  Beleving en relevantie primeren: een digitaal magazine is nog steeds een lezer-gedreven medium (i.t.t. een website)
  29. 29. + TONEN IPV UITLEGGEN
  30. 30. + MOGELIJKHEDEN VOOR IC Extra tool voor bereiken en binden medewerkers  „Best of‟  HR-special  Evenementen  Bedrijfswaarden  Brand ambassadorship  Jaarverslag voor medewerkers  Verslag over de vooruitgang van grote projecten  …
  31. 31. + WAT HEB JE NODIG?  RICH MEDIA TOOLS om een echte beleving te creëren  INTERACTIE om samenwerking en verbondenheid te verbeteren  TRACKING om de effectiviteit van de boodschap te meten  SEGMENTATIE om de juiste boodschap aan de juiste doelgroep te bezorgen  MULTIPLATFORM om de lezer op het juiste moment via de juiste tool te bereiken
  32. 32. + CUSTMZ = CUSTomise your MagaZine TARGET BUILD Segment & Create & Personalize Manage SOCIAL Share & Learn BINDEngage & Inspire TRACK Measure & PUBLISH Analyze All Platforms & Devices TECHNOLOGY Future-proof & Cost-efficient
  33. 33. + Vragen? brigitte@custmz.com Blijf op de hoogte www.custmz.com www.facebook.com/CUSTMZ www.twitter.com/custmz

  ×