VII. Nemzetközi Építésügyi Konferencia
Szeged Megyei Jogú Város
Fenntartható Integrált Városfejlesztési
Stratégiája
Tapasz...
Tematika
• A „Fenntartható integrált városfejlesztési
program előkészítése Szegeden” c. projekt
aktuális státusza
• Szeged...
A „Fenntartható integrált városfejlesztési
program előkészítése Szegeden” c. projekt
aktuális státusza
• Eddig elkészült…
– Partnerségi terv
– FVT elemző tanulmány
– Megalapozó vizsgálat
– A településfejlesztési koncepció mun...
A projekt anyagai elérhetők:
http://www.szegedvaros.hu/2014-2020.html
• Eddig lezajlott
– 4 intézkedéscsoport 5-5 alkalomm...
Szeged MJV ITS tervezésének főbb
irányai
*A Szeged MJV Településfejlesztési Koncepció munkaanyaga alapján (tervezet)
 
A lakói számára magas színvonalú szolgáltatá...
A középtávú célrendszer
meghatározása
• 4 középtávú, specifikus célkitűzés, melyek illeszkednek az EU2020 11 tematikus cél...
A fejlesztési prioritások
meghatározása
4+1 db gazdaságfejlesztési prioritás (P1-P4., és P6.)
6 db infrastruktúra- és körn...
A fejlesztések területi
relevanciájának meghatározása
• 1 város
• 10 városrész
• 4 akcióterület:
– Odessza – város rehabil...
10 városrész – 10 városrészi cél
• Belváros - Cél a városközponti funkciók további
erősítése, a városközpont térbeli kiter...
• Móraváros - A kisvárosias lakófunkció
megőrzése mellett a peremterületeken cél az
ipari-kereskedelmi és rekreációs funkc...
• Újszeged – Szőreg kertváros - A sport és
rekreációs, valamint humán és kereskedelmi
szolgáltatási funkciók bővítése, a t...
• Északi kertváros és Tápé - Cél a városrész
lakófunkciójának megőrzése és a városrészben
elérhető szolgáltatások körének ...
• Tisza-Maros hullámtere - Cél természeti és
társadalmi szempontból egy olyan élettel teli
folyóparti terület kialakítása,...
A fejlesztések területi
relevanciájának meghatározása
• 1 város
• 10 városrész
• 4 akcióterület:
– Odessza – város rehabil...
Odessza
Biopolisz
ELI
Fejlesztési csomagok előzetes,
indikatív meghatározása
• Területi fókusszal
– Előzetes Akcióterületi Tervek
• Tematikus fó...
EATT 1
Projekt 1 Projekt 2
Projekt 3 Projekt 4
Projekt 5 Projekt 6
Projekt 7 Projekt 8
Elkészül 4 db
EATT
Elkészül 4 db IT...
Tervezés-módszertani dilemmák
• Még mindig nem elfogadottak és véglegesek a
2014-2020-as EU-s fejlesztési források
hozzáférését biztosító OP-k és a prog...
Köszönöm a megtisztelő
figyelmet!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tapasztó Dénes előadása - 2014.06.06

171
-1

Published on

Published in: Data & Analytics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
171
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tapasztó Dénes előadása - 2014.06.06

 1. 1. VII. Nemzetközi Építésügyi Konferencia Szeged Megyei Jogú Város Fenntartható Integrált Városfejlesztési Stratégiája Tapasztó Dénes, külső szakértő Szeged, 2014. június 6.
 2. 2. Tematika • A „Fenntartható integrált városfejlesztési program előkészítése Szegeden” c. projekt aktuális státusza • Szeged MJV ITS tervezésének főbb irányai • Tervezés-módszertani dilemmák
 3. 3. A „Fenntartható integrált városfejlesztési program előkészítése Szegeden” c. projekt aktuális státusza
 4. 4. • Eddig elkészült… – Partnerségi terv – FVT elemző tanulmány – Megalapozó vizsgálat – A településfejlesztési koncepció munkaanyaga – megküldve szakhatósági véleményezésre – Az ITS munkaanyaga – megküldve szakhatósági véleményezésre
 5. 5. A projekt anyagai elérhetők: http://www.szegedvaros.hu/2014-2020.html • Eddig lezajlott – 4 intézkedéscsoport 5-5 alkalommal ült össze, összességében mintegy 150 fő részvételével – Közmeghallgatás a fejlesztési program előrehaladásáról – TFK és ITS szakhatósági egyeztetése a 314/2012. sz. Korm. Határozatnak megfelelően: 2014. június 4-én járt le a határidő, az eddig beérkezett vélemények, javaslatok feldolgozása lezajlott – 2014. június végén a városi közgyűlés tárgyalja a TFK-t és ITS-t
 6. 6. Szeged MJV ITS tervezésének főbb irányai
 7. 7. *A Szeged MJV Településfejlesztési Koncepció munkaanyaga alapján (tervezet)   A lakói számára magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtó térségi központ Szeged, meglévő adottságai alapján, nagy távlatban is a tudásgazdaságra alapozott, nemzetközileg ismert és elismert technológiai és kutatási centrum lesz. A tudás-intenzív ipar és a helyi üzleti szolgáltatások fejlesztése dinamikus gazdasági bővülést eredményez, mely folyamat már középtávon is új munkahelyek létrehozásához járul hozzá.   Szeged, mint dinamikusan fejlődő felsőoktatási- és kutatási központ pozíciójának erősítése, a potenciális befektetők számára vonzó üzleti ökoszisztéma továbbfejlesztése Szeged helyzetének stabilizálása a interregionális policentrikus városhálózatban, továbbá fenntartható, minőségi életkörülmények biztosítása a lakossága számára A jövőkép és az átfogó célok meghatározása*
 8. 8. A középtávú célrendszer meghatározása • 4 középtávú, specifikus célkitűzés, melyek illeszkednek az EU2020 11 tematikus célkitűzéséhez (különösen: 3., 4., 6., 8. és 9. sz. TC-k), valamint a TFK hosszú távú célrendszeréhez S1. A város gazdaságának dinamizálása, a foglalkoztatás bővítése a meglévő adottságokra alapozott versenyképes üzleti infrastruktúra további bővítésével, széleskörű vállalatfejlesztési eszközrendszer kiépítésével S2. Szeged gazdasági növekedésének támogatása a kiváló helyi kutatói hagyományokra épített innovációs programok előkészítésével és lebonyolításával S3. A város népességmegtartó erejének növelése a települési környezet és a közösségi terek fejlesztésével, a leszakadó városi területek revitalizálásával, új területek integrálásával és a fenntartható közlekedési rendszerek támogatásával S4. A lakosság életminőségének javítása és a társadalmi befogadás előmozdítása a humán szolgáltatások minőségi fejlesztésével • A specifikus célokhoz a tematikus prioritások, valamint a városi területi (városrészi szintű) célok közvetlen illeszkedést mutatnak
 9. 9. A fejlesztési prioritások meghatározása 4+1 db gazdaságfejlesztési prioritás (P1-P4., és P6.) 6 db infrastruktúra- és környezet fejlesztési prioritás (P5. és P7-P11.) 4 db humán- infrastruktúra fejlesztést és társadalmi felzárkóztatást támogató prioritás (P12-)15. P1. A tudás-intenzív ipar kulcságazataiban működő vállalkozások fejlesztése P2. A városi szintű vállalkozásfejlesztési eszközrendszer és a kapcsolódó magas szintű fizikai üzleti infrastruktúra fejlesztése (kiemelten az ELI Science Park, és Biopolisz Park területén) P3. Vállalkozások közötti együttműködések fejlesztése (pl. klaszterfejlesztés) P4. Hagyományos ipar fejlesztése, a termékek piacra jutásának elősegítése (pl. KKV telephelyfejlesztés) P5. Külső elérhetőség javítása (pl. intermodalitás biztosítása) P6. A helyi adottságokra építő diverzifikált turizmusfejlesztés (pl. a városi turisztikai programkínálat bővítése) P7. Hatékony vízgazdálkodás és vízkárelhárítás feltételrendszerének további javítása P8. Épített környezet védelme, városképvédelem P9. Hatékony és tiszta energiagazdálkodás P10. A város belső közlekedési kapcsolatainak fejlesztése, (pl. belterületi kerékpárút-hálózat fejlesztése) P11. Természeti környezet védelme P12. Egészségmegőrzés és prevenció P13. Szociális biztonság javítása (pl. szociális lakásügynökség) P14. Oktatásfejlesztés P15. Közösségfejlesztés, kulturális szolgáltatások fejlesztése
 10. 10. A fejlesztések területi relevanciájának meghatározása • 1 város • 10 városrész • 4 akcióterület: – Odessza – város rehabilitációs akcióterület – Biopolisz – gazdaságfejlesztési és innovációs akcióterület – Korzó-Tisza – városközpont akcióterület – ELI – ipari-innovációs akcióterület
 11. 11. 10 városrész – 10 városrészi cél • Belváros - Cél a városközponti funkciók további erősítése, a városközpont térbeli kiterjesztése és a városrészben elérhető szolgáltatások körének bővítése, a gazdasági funkció erősítésével, minőségi, élhető környezettel • Alsóváros - a meghatározó történeti és néprajzi hagyományokkal rendelkező városrész jellegének és értékeinek megőrzése, a lakófunkció megtartása és a városrészben elérhető szolgáltatások körének bővítése
 12. 12. • Móraváros - A kisvárosias lakófunkció megőrzése mellett a peremterületeken cél az ipari-kereskedelmi és rekreációs funkciók megtartása, a meglévő szegregátum megszüntetése • Rókus és lakótelepek - A városrész lakófunkciójának, a lakhatás és az életkörülmények minőségének javítása, a területen működő vállalkozások erősítése • Felsőváros és lakótelepek - A városrész népességvonzó és megtartó képességének erősítése, a meglévő sport, rekreációs és turisztikai potenciálok kihasználásának elősegítése
 13. 13. • Újszeged – Szőreg kertváros - A sport és rekreációs, valamint humán és kereskedelmi szolgáltatási funkciók bővítése, a településrész közlekedési kapcsolatainak és funkcionális szerepének fejlesztése • Déli kertváros és Gyála - A Déli kertváros lakófunkciós karakterének megtartása, a helyi életminőség növelése a városrészi alközpontokban megtalálható funkciók bővítésével, az elérhetőség javításával, valamint a természeti környezettel kapcsolatos szinergiák kihasználásával a rekreáció és a gazdaságfejlesztés terén
 14. 14. • Északi kertváros és Tápé - Cél a városrész lakófunkciójának megőrzése és a városrészben elérhető szolgáltatások körének bővítése, a hiányzó városrészi alközpontok kialakítása, a meghatározó történeti, néprajzi és vallási hagyományokkal rendelkező Tápé településrész jellegének és értékeinek megőrzése • Nyugati iparváros és Kiskundorozsma - A városrészben cél a gazdasági funkciók további erősítése, világszínvonalú K+F infrastruktúra kiépítése, ezzel párhuzamosan a helyben élők életminőségének további javítása, a szociális feszültségek enyhítése
 15. 15. • Tisza-Maros hullámtere - Cél természeti és társadalmi szempontból egy olyan élettel teli folyóparti terület kialakítása, mely teret engedve a különböző gazdasági és turisztikai funkcióknak, képes Szeged multifunkcionális központjává válni a víz, a jég, a hordalék biztonságos levezetése és az árvízvédelem elsődlegességének figyelembe vételével
 16. 16. A fejlesztések területi relevanciájának meghatározása • 1 város • 10 városrész • 4 akcióterület: – Odessza – város rehabilitációs akcióterület – Biopolisz – gazdaságfejlesztési és innovációs akcióterület – Korzó-Tisza – városközpont akcióterület – ELI – ipari-innovációs akcióterület
 17. 17. Odessza Biopolisz ELI
 18. 18. Fejlesztési csomagok előzetes, indikatív meghatározása • Területi fókusszal – Előzetes Akcióterületi Tervek • Tematikus fókusszal – Integrált Területi Beruházási projektcsomagok
 19. 19. EATT 1 Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Projekt 4 Projekt 5 Projekt 6 Projekt 7 Projekt 8 Elkészül 4 db EATT Elkészül 4 db ITB projektcsomag (projekt adatlapok+elemző tanulmányok) Elkészülnek az EATT-kben megjelölt projektjavaslatok adatlapjai Projekt adatlap 1 Projekt adatlap 2 Projekt adatlap 3 Projekt adatlap 4 Projekt adatlap 5 Projekt adatlap 6 Projekt adatlap 7 Projekt adatlap 8 ITB 1 Projekt adatlap 1 Projekt adatlap 3 Projekt adatlap 4 Projekt adatlap 5 Projekt adatlap 6 Projekt adatlap 7 Projekt adatlap 8 Projekt 2 Elemző tanulmány Szeged MJV 2014-2020-as tervezési dokumentumaihoz kapcsolódó projektfejlesztés és projektgenerálás folyamata
 20. 20. Tervezés-módszertani dilemmák
 21. 21. • Még mindig nem elfogadottak és véglegesek a 2014-2020-as EU-s fejlesztési források hozzáférését biztosító OP-k és a programok közötti tematikus lehatárolások, így nehéz meghatározni a projektjavaslatok OP-khoz való illeszkedését • Eljárásrend, szervezeti keretek stb. részletei jelenleg nem ismertek
 22. 22. Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×