C-SAP e-learning forum: Social science research methods in Welsh
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

C-SAP e-learning forum: Social science research methods in Welsh

on

 • 736 views

 

Statistics

Views

Total Views
736
Views on SlideShare
736
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

C-SAP e-learning forum: Social science research methods in Welsh Presentation Transcript

 • 1. Social Scicene Research Methods Online and in Welsh Dr Dafydd Trystan [email_address] Dr Delyth Morris [email_address]
 • 2. Strwythur y Cyflwyniad Structure of Presentation
  • Cyd-destun Addysg Uwch yng Nghymru
  • Datblygiad y Porth
  • Datblygiad adnoddau dulliau ymchwil
  • Gwersi i’w dysgu
  • Cynlluniau i’r dyfodol
  • The HE context
  • The Development of Y Porth
  • Development of research methods resources
  • Lessons learnt
  • Plans for the future
 • 3. Cyd-destun Addysg Uwch Higher Education Context
  • Darpariaeth cymharol brin yn hanesyddol
  • Cryfder mewn rhai meysydd a rhai sefydliadau
  • 2007 – Strategaeth Genedlaethol ac ymrwymiad i ddatblygiad pellach
  • Historically sparse provision
  • Strength in some fields and in particular institutions
  • 2007 – National Strategy and commitment to further development
 • 4. Datblygiad y Porth Development of Y Porth
  • Hydref 2008 – Is-grwp E-ddysgu yn asesu dulliau rhannu adnoddau
  • Blackboard/Moodle annibynnol, OpenLearn … neu RhAD y sefydliadau?
  • Chwe 2009 – cymeradwyo argymhelliad i ddatblygu llwyfan annibynnol yn seiliedig ar Blackboard
  • Autumn 2008 – E-Learning Sub-Group assess how best to share resources
  • Independent Moodle/Blackboard, OpenLearn … or institutional VLEs?
  • Feb 2009 – proposal to develop a separate Blackboard-based platform approved
 • 5. Pam Blackboard? Why Blackboard?
  • Defnydd eang yn SAU Cymru (80+% SAU):
   • Technoleg cyfarwydd
   • Cyfnewid data yn rhwydd
   • Cymuned fywiog Blackboard
  • Pecyn Iaith Gymraeg
  • Cefnogaeth
  • Hyblygrwydd
  • Wide-use in Welsh HEIs (80+% HEI):
   • Familiar technology
   • Ease of data-exchange
   • Active Blackboard community
  • Welsh Language Pack
  • Support
  • Flexibility
 • 6. Datblygu’r Porth Y Porth Development
  • Ebrill 2009 – ffurfio Bwrdd Prosiect
  • Enw, brand gweledol ac enw parth i’r llwyfan e-ddysgu – ‘Y Porth’
  • April 2009 – Project Board established
  • Title, branding and domain for e-learning platform – ‘Y Porth’ (“the gateway”)
 • 7. Datblygu’r Porth Y Porth Development
  • Awst 2009 – lansiad swyddogol gyda’r Gweinidog Addysg
  • Medi 2009 – myfyrwyr a staff yn cofrestru ar Y Porth, gyda 12 set cychwynnol o adnoddau
  • August 2009 – official launch, attended by the Education Minister
  • September 2009 – staff and students register on ‘Y Porth’, with initial 12 sets of resources
 • 8. Datblygu Adnoddau Gwyddorau Cymdeithas Social Science Resources Development
  • Cydweithredu anffurfiol yn bodoli rhwng Ysgolion / Adrannau
  • Myfyrwyr ym mhob ysgol (Bangor, Aberystwyth a Chaerdydd) yn astudio dulliau ymchwil
  • Dim adnoddau ar gael yn Gymraeg
  • Gwahanol lefelau o ddiddordeb mewn dulliau ymchwil
  • Informal collaboration between schools / departments
  • Students in every school studying research methods (Bangor, Cardiff and Aberystwyth)
  • No resources available in Welsh
  • Differing levels of interest among students
 • 9. Y Cynllun The Plan
  • Datblygu set o adnoddau rhyngweithiol gan gynnwys:
  • Cyflwyniad i Ddulliau Ymchwil
  • Dulliau Ymchwil Meintiol
  • Dulliau Ymchwil Ansoddol
  • Develop a set of interactive resources including:
  • Introduction to Research methods
  • Quantitative Research methods
  • Qualitative Research methods
  Y Porth
 • 10. Cryfderau / Gwendidau’r Cynllun Strengths / Weakness of the Plan
  • Adborth myfyrwyr yn ddefnyddiol tu hwnt
  • Gwahanol lefel o sgiliau technegol ymysg darlithwyr
  • Arddull gwahanol darlithwyr ac felly anghenion golygu
  • Anodd sicrhau mewnbwn gan aelodau cysylltiol y tîm
  • Student feedback very important in developing resources
  • Differing levels of technical expertise amongst lecturers
  • Differing styles and therefore editorial input
  • Securing input from non core team members
 • 11. Cynlluniau’r Dyfodol Future Plans
  • Datblygu elfennau rhyngweithiol yr adnoddau (9.1 ymlaen)
  • Adeiladu’r adnoddau i wahanol modiwlau / cyrsiau
  • Ehangu defnydd yr adnoddau tu hwnt i’r Gwyddorau Cymdeithasol
  • Development interactive elements of the resources (9.1 onwards)
  • Embedding the resources into various modules and courses
  • Expanding the use of the resources outside the social sciences
 • 12. Dr Dafydd Trystan [email_address] Dr Delyth Morris [email_address] www.porth.ac.uk