C-SAP e-learning forum: Social science research methods in Welsh
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

C-SAP e-learning forum: Social science research methods in Welsh

on

 • 976 views

This presentation was part of e-learning forum, which was organised by the Subject Centre for Sociology, Anthropology and Politics in July 2010 t will provide a forum for presenting some of our recent ...

This presentation was part of e-learning forum, which was organised by the Subject Centre for Sociology, Anthropology and Politics in July 2010 t will provide a forum for presenting some of our recent project work around the sharing of electronic educational resources, and explore the processes, methods and practices of sharing and using e-learning materials and tools which engage our colleagues in the social sciences. The scope of the day will include presentations from the C-SAP Open Educational Resources project, findings from current C-SAP mini-project focused around e-learning, and a 'show and share' session in the afternoon offering an opportunity to disseminate examples of practice from across our disciplinary networks.

Statistics

Views

Total Views
976
Views on SlideShare
976
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
4
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

C-SAP e-learning forum: Social science research methods in Welsh Presentation Transcript

 • 1. Social Scicene Research Methods Online and in Welsh Dr Dafydd Trystan [email_address] Dr Delyth Morris [email_address]
 • 2. Strwythur y Cyflwyniad Structure of Presentation
  • Cyd-destun Addysg Uwch yng Nghymru
  • Datblygiad y Porth
  • Datblygiad adnoddau dulliau ymchwil
  • Gwersi i’w dysgu
  • Cynlluniau i’r dyfodol
  • The HE context
  • The Development of Y Porth
  • Development of research methods resources
  • Lessons learnt
  • Plans for the future
 • 3. Cyd-destun Addysg Uwch Higher Education Context
  • Darpariaeth cymharol brin yn hanesyddol
  • Cryfder mewn rhai meysydd a rhai sefydliadau
  • 2007 – Strategaeth Genedlaethol ac ymrwymiad i ddatblygiad pellach
  • Historically sparse provision
  • Strength in some fields and in particular institutions
  • 2007 – National Strategy and commitment to further development
 • 4. Datblygiad y Porth Development of Y Porth
  • Hydref 2008 – Is-grwp E-ddysgu yn asesu dulliau rhannu adnoddau
  • Blackboard/Moodle annibynnol, OpenLearn … neu RhAD y sefydliadau?
  • Chwe 2009 – cymeradwyo argymhelliad i ddatblygu llwyfan annibynnol yn seiliedig ar Blackboard
  • Autumn 2008 – E-Learning Sub-Group assess how best to share resources
  • Independent Moodle/Blackboard, OpenLearn … or institutional VLEs?
  • Feb 2009 – proposal to develop a separate Blackboard-based platform approved
 • 5. Pam Blackboard? Why Blackboard?
  • Defnydd eang yn SAU Cymru (80+% SAU):
   • Technoleg cyfarwydd
   • Cyfnewid data yn rhwydd
   • Cymuned fywiog Blackboard
  • Pecyn Iaith Gymraeg
  • Cefnogaeth
  • Hyblygrwydd
  • Wide-use in Welsh HEIs (80+% HEI):
   • Familiar technology
   • Ease of data-exchange
   • Active Blackboard community
  • Welsh Language Pack
  • Support
  • Flexibility
 • 6. Datblygu’r Porth Y Porth Development
  • Ebrill 2009 – ffurfio Bwrdd Prosiect
  • Enw, brand gweledol ac enw parth i’r llwyfan e-ddysgu – ‘Y Porth’
  • April 2009 – Project Board established
  • Title, branding and domain for e-learning platform – ‘Y Porth’ (“the gateway”)
 • 7. Datblygu’r Porth Y Porth Development
  • Awst 2009 – lansiad swyddogol gyda’r Gweinidog Addysg
  • Medi 2009 – myfyrwyr a staff yn cofrestru ar Y Porth, gyda 12 set cychwynnol o adnoddau
  • August 2009 – official launch, attended by the Education Minister
  • September 2009 – staff and students register on ‘Y Porth’, with initial 12 sets of resources
 • 8. Datblygu Adnoddau Gwyddorau Cymdeithas Social Science Resources Development
  • Cydweithredu anffurfiol yn bodoli rhwng Ysgolion / Adrannau
  • Myfyrwyr ym mhob ysgol (Bangor, Aberystwyth a Chaerdydd) yn astudio dulliau ymchwil
  • Dim adnoddau ar gael yn Gymraeg
  • Gwahanol lefelau o ddiddordeb mewn dulliau ymchwil
  • Informal collaboration between schools / departments
  • Students in every school studying research methods (Bangor, Cardiff and Aberystwyth)
  • No resources available in Welsh
  • Differing levels of interest among students
 • 9. Y Cynllun The Plan
  • Datblygu set o adnoddau rhyngweithiol gan gynnwys:
  • Cyflwyniad i Ddulliau Ymchwil
  • Dulliau Ymchwil Meintiol
  • Dulliau Ymchwil Ansoddol
  • Develop a set of interactive resources including:
  • Introduction to Research methods
  • Quantitative Research methods
  • Qualitative Research methods
  Y Porth
 • 10. Cryfderau / Gwendidau’r Cynllun Strengths / Weakness of the Plan
  • Adborth myfyrwyr yn ddefnyddiol tu hwnt
  • Gwahanol lefel o sgiliau technegol ymysg darlithwyr
  • Arddull gwahanol darlithwyr ac felly anghenion golygu
  • Anodd sicrhau mewnbwn gan aelodau cysylltiol y tîm
  • Student feedback very important in developing resources
  • Differing levels of technical expertise amongst lecturers
  • Differing styles and therefore editorial input
  • Securing input from non core team members
 • 11. Cynlluniau’r Dyfodol Future Plans
  • Datblygu elfennau rhyngweithiol yr adnoddau (9.1 ymlaen)
  • Adeiladu’r adnoddau i wahanol modiwlau / cyrsiau
  • Ehangu defnydd yr adnoddau tu hwnt i’r Gwyddorau Cymdeithasol
  • Development interactive elements of the resources (9.1 onwards)
  • Embedding the resources into various modules and courses
  • Expanding the use of the resources outside the social sciences
 • 12. Dr Dafydd Trystan [email_address] Dr Delyth Morris [email_address] www.porth.ac.uk