CROP Nieuwsbrief 2 2009

759 views

Published on

Crisismaatregelen:
stimulering en hervorming
Aandacht voor personeel bij fusies en overnames
Update loonheffingen:
vaste kostenvergoedingen en andere extraatjes
Tips 2e kwartaal 2009

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
759
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

CROP Nieuwsbrief 2 2009

 1. 1. Amersfoort Arnhem Ede Hoofddorp Leusden Nieuwegein www.crop.nl Deze nieuwsbrief is een uitgave van CROP registeraccountants en CROP belastingadviseurs Crisismaatregelen: stimulering en hervorming Aandacht voor personeel bij fusies en overnames Update loonheffingen: vaste kostenvergoedingen en andere extraatjes Tips 2e kwartaal 2009 Jaargang 14 nr. mei 2009 2 Nieuwsbrief
 2. 2. 2 Nieuwsbrief 2 VoorwoordInhoud Voorwoord Colofon Crisismaatregelen: stimulering en hervorming Bespaar veel geld met elektronisch factureren Het toeziend oog van de fiscus Aandacht voor personeel bij fusies en overnames Help, mijn pensioen! Update loonheffingen: vaste kosten- vergoedingen en andere extraatjes Transacties met uw BV: houd het zakelijk Grensverleggend ondernemen: bent u er klaar voor? Tips 2e kwartaal 2009 2 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 Colofon CROP registeraccountants en CROP belastingadviseurs streven steeds naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie. Niettemin kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden. Voorzitter dagelijks bestuur CROP registeraccountants en CROP belastingadviseurs Dries Snetselaar Nieuwsbrief is een uitgave van CROP registeraccountants en CROP belastingadviseurs Realisatie De Kleuver bedrijfscommunicatie b.v. Veenendaal, www.dekleuver.nl Crop blijft voor u klaarstaan U heeft de tweede CROP nieuwsbrief van dit jaar in handen. Dit is een uitgave waarin we voornamelijk een blik werpen op de huidige recessie en de mogelijkheden om deze periode het hoofd te bieden. Er is niet aan te ontkomen, het huidige economische klimaat trekt zijn wissel op bedrijven, instellingen en organisaties. Iedereen heeft wel een voorbeeld in zijn of haar directe of indirecte omgeving. Wereldwijd zien we multinationals met ogenschijnlijke stabiliteit wankelen en het is de vraag of zij kunnen voortbestaan zonder hulp van de overheid. Ook nationaal zijn de consequenties merkbaar, teruglopende marktvraag zorgt voor lagere solvabiliteits- en liquiditeitsratio’s. Zoals duidelijk moge zijn, wordt er om de continuïteit te waarborgen, kritisch gekeken naar de kostenkant. Lagere budgetten, minder investeringen, ontslagen en werktijd- verkortingen zijn termen die geregeld gebruikt worden. “Elk voordeel heeft zijn nadeel” geldt ook voor deze situatie. Met name worden er, weliswaar gedwongen, mogelijkheden gecreëerd om permanente en tijdelijke efficiency-slagen te maken binnen organisaties. Enkele van deze aanpassingen steken dusdanig complex in elkaar dat ondersteuning bij het correct en effectief implementeren onontbeerlijk is. Met name de samenhang met (arbeids)juridische aspecten, bijvoorbeeld bij het aanvragen van werktijdverkorting of ontslagregeling, kunnen zorgen voor een vertraging die u zich als ondernemer niet kunt of wilt permitteren. CROP investeert in deze tijden, door het intensiveren van haar activiteiten op deze terreinen. Hierdoor kunt u bij ons terecht voor het advies dat u nodig heeft. Onderwerpen waarbij onze specialisten u kunnen ondersteunen zijn ondermeer gedwongen ontslagen, aanvragen van deeltijd-WW en het opstellen van contracten. Zoals u van ons gewend bent, staan we daarbij als collega- ondernemer aan uw zijde, zodat u direct met onze adviezen de slagen kunt maken die u wenst. Om niet in mineur te eindigen: het laatste nieuws is dat Trichet, president van de Europese Centrale Bank, recent heeft aan- gegeven dat hij een kentering meent te kunnen waarnemen in een aantal Europese economieën en dat een voorzichtig herstel niet ondenkbaar is. In welke conjuncturele fase dan ook: CROP blijft voor uw organisatie klaarstaan.
 3. 3. Amersfoort Arnhem Ede Hoofddorp Leusden Nieuwegein 3 Eind maart heeft het kabinet een pakket maatregelen bekend gemaakt om de recessie te bestrijden. Dit pakket wordt de komende tijd behandeld in de Tweede Kamer. De maatregelen die gericht zijn op het verbeteren van uw liquiditeits- positie en de arbeidsmarkt hebben we voor u uitgelicht. Crisismaatregelen: stimulering en hervorming Verruiming van de Carry Back (verliesverrekening) Heeft u een jaar afgesloten met verlies dan kunt u dit verlies verrekenen met de winst die u in het verleden heeft behaald. Ondernemers die inkomstenbelasting betalen over hun winst kunnen drie jaar terug en ondernemers die vennootschapsbelasting betalen over de winst kunnen één jaar terug. Op 8 april 2009 heeft de Staatssecretaris van Financiën een besluit genomen inzake de verruiming van de verliesverrekening. De verruiming van de verrekening van verliezen over 2008 (of bij ondernemingen met een gebroken boekjaar over het boekjaar 2007-2008), bestaat uit de volgende twee maatregelen: 1. Voorlopige terugwenteling zonder indiening aangifte Een voorlopige terugwenteling van een ondernemings- verlies kan op basis van de wet niet eerder plaatsvinden dan nadat de aangifte waaruit het verlies blijkt, is inge- diend. In afwijking hiervan staat de staatssecretaris toe dat de belastingdienst een verlies voorlopig terugwentelt (eventueel bij voorschot), vóórdat de aangifte over het jaar 2008 is gedaan. De belastingplichtige moet dan wel aannemelijk maken, aan de hand van een voorlopige jaarrekening of anderszins, dat een verlies is geleden. 2. Voorlopige terugwenteling zonder vastgestelde definitieve aanslag over voorafgaand jaar Een voorlopige terugwenteling van een ondernemings- verlies kan alleen plaatsvinden als de aanslag (VPB) of aanslagen (IB) over het jaar of de jaren waarnaar wordt teruggewenteld definitief is of zijn vastgesteld. In afwijking hiervan staat de staatssecretaris van Financiën toe dat de belastingdienst een voorschot geeft op de voorlopige terugwenteling van een verlies als er slechts een voorlopige aanslag is opgelegd over het jaar waarnaar kan worden teruggewenteld. Aan de versoepelingen zijn wel een aantal voorwaarden gekoppeld. Zo dient men een onderbouwd en onder- tekend verzoek om een voorschot op de verlies- verrekening in te dienen bij de bevoegde inspecteur. Het besluit zelf kunt u vinden via de link: www.minfin.nl/ Actueel/Besluiten_beleidsregels/2009/04/Besluit_ versoepeling_terugwenteling_verliezen_over_2008 Btw-afdracht per kwartaal Ondernemers die nu nog hun btw per maand afdragen krijgen met ingang van 1 juli 2009 tijdelijk de mogelijkheid om deze per kwartaal te gaan afdragen. Eind april ontvangen ondernemers die hiervoor in aanmerking komen een brief van de Belastingdienst waarin zij kunnen aangeven of zij hier wel of geen gebruik van willen maken. Maatregelen voor de arbeidsmarkt De regeling voor werktijdverkorting is inmiddels vervallen, maar is per 1 april 2009 vervangen door deeltijd-WW. Bedrijven die voldoende gezond zijn, maar door de kredietcrisis kampen met een tijdelijke terugloop van de omzet, krijgen zo de mogelijkheid om hun werknemers te behouden. Door deeltijd-WW kunt u het aantal gewerkte uren van uw werknemer met ten hoogste 50% verminderen. Voor de niet-gewerkte uren ontvangt hij/zij een WW-uitkering. Voor meer informatie, zie: www.minszw.nl. De benodigde formulieren kunt u binnenkort downloaden op www.uwv.nl Ook komt er een omscholingssubsidie: neemt u een werknemer in dienst uit een andere sector, dan kunt u subsidie krijgen voor de 50% van de scholingskosten tot maximaal € 2.500. De om- of bijscholing moet leiden tot een certificaat of diploma. Voor meer informatie zie: www.minszw.nl. Verruiming WBSO (speur- en ontwikkelingswerk) In 2009 en 2010 wordt de loongrens verhoogd van c 110.000 naar c 150.000 en het plafond gaat omhoog van 8 miljoen euro naar 14 miljoen euro. Het percentage afdrachtvermindering over de eerste schijf gaat van 42% naar 50% en het percentage over de tweede schijf van 14% naar 18%. SenterNovem heeft inmiddels de opdracht gekregen de S&O-verklaringen aan te pas- sen op zodanige wijze dat rekening wordt gehouden met de voorgestelde maat- regelen in het crisispakket en zal deze nieuwe S&O-verklaringen vanaf 27 april afgeven. De belastingdienst is daarbij in staat om vanaf mei de loonaangiften met de nieuwe S&O-bedragen en de correcties over de voorgaande loonaangifte- tijdvakken te verwerken. In 2011 worden de loongrens, het plafond en de percentages overigens weer op het niveau van 2008 gesteld. Intensivering van de Vamil- en MIA-regeling Het budget van de regelingen van milieu- investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) wordt voor de jaren 2009 en 2010 gezamenlijk met 30 miljoen euro verhoogd. Tot slot Er zijn nog diverse andere maatregelen aangekondigd die voor u interessant kunnen zijn, zoals maatregelen op het gebied van de vereenvoudiging van de wet- en regelgeving voor het aannemen en in dienst hebben van personeel en van de loonaangifte. Nadere invulling van deze maatregelen zal tijdens Prinsjesdag in het Belastingplan 2010 bekend worden gemaakt. Neem voor meer informatie over de crisismaatregelen contact op met uw adviseur.
 4. 4. Vormvrij wil zeggen dat u uw facturen bijvoorbeeld mag versturen als PDF-document. De ontvanger moet uiteraard geen bezwaar hebben tegen een elektronische factuur en mag deze niet kunnen wijzigen. U kunt daarom het docu- ment beveiligen met een wachtwoord, zodat u er zeker van bent dat de ontvanger de factuur niet kan veranderen. Let op! Alleen de wijze van verzending is versoepeld. Er is niets gewijzigd in de factuurvereisten. U moet als ondernemer op de elektronische factuur nog steeds dezelfde gegevens vermelden die ook op een papieren versie behoren te staan. Er is ook niets veranderd in de wettelijke bewaar- plicht. Elektronische facturen met bijbehorende elektroni- sche handtekening moet u zeven jaar lang bewaren. Vormvrij in de praktijk Op internet treft u verschillende tools aan waarmee u uit een tekstverwerkings- of boekhoudpakket direct een beveiligde PDF kunt maken. Als u via google zoekt op “free pdf writer” vindt u allerlei gratis tools. Let er wel op dat u een versie kiest die de beveiliging van PDF’s ondersteunt. Het beveiligde document kunt u vervolgens elektronisch in uw administratie bewaren en verzenden naar uw afnemers. Vormvrij van de andere kant Ontvangt u van uw leveranciers een factuur in PDF-document, dan hoeft u deze niet langer op papier te bewaren. U kunt deze elektronische facturen digitaal opslaan. De opgeslagen factuurgegevens moet u wel binnen een redelijke termijn aan de Belastinginspecteur kunnen overleggen. Rechtstreeks inlezen Er zijn diverse oplossingen op de markt waarmee u de factuurgegevens recht- streeks elektronisch uit het factuurbericht in uw administratie kunt inlezen. Door hiervan gebruik te maken hoeft u de informatie van de factuur niet meer over te typen. Vormvrij naar het buitenland Factureert u veel aan het buitenland, dan kunt u nog niet profiteren van bovenstaande versoepelingen. Ondernemers moeten binnen de Europese Unie nog steeds voldoen een groot aantal wettelijke voorwaarden, zoals een digitale handtekening, om de echtheid van een factuur te kunnen controleren. Ook is het tot 1 januari 2010 niet mogelijk om in een andere lidstaat de omzetbelasting die op een elektronische factuur staat terug te vragen. 4 Nieuwsbrief 2 Als het aan Staatssecretaris De Jager van Financiën ligt, gaan steeds meer bedrijven over op het elektronisch versturen van hun facturen. Deze vorm van verzending levert het bedrijfs- leven ongeveer 600 miljoen aan besparing op. De bewindsman heeft daarom goedgekeurd dat elektronische facturen voortaan vormvrij zijn. Bespaar veel geld met elektronisch factureren VERSTUURVERSTUUR
 5. 5. De Belastingdienst heeft onlangs drie rechtszaken gewonnen over de conserve- rende aanslag bij emigratie van aanmerkelijkbelanghouders. Nederland handelt niet in strijd met de belastingverdragen die zij heeft gesloten met andere landen. Maar wat is nu precies die conserverende aanslag? Fictieve vervreemding Bij emigratie wordt uitgegaan van een fictieve vervreemding van het aanmerke- lijk belang. Er wordt gedaan alsof u de aandelen heeft verkocht op het moment dat u Nederland gaat verlaten. U hoeft echter niet direct af te rekenen over het behaalde ‘fictieve’ vervreemdingsvoordeel. De waardestijging van uw aanmer- kelijkbelangaandelen wordt namelijk behandeld als te conserveren inkomen. Dit inkomen geeft u apart aan op het M-biljet. Dit biljet is een aangiftebiljet speciaal voor belastingplichtigen die naar het buitenland verhuizen. Conserverende aanslag De Belastingdienst heeft nu als het ware een claim. Deze claim wordt aan u op- gelegd via een conserverende aanslag. U kunt tien jaar lang uitstel van betaling krijgen. Verhuist u naar een land binnen de Europese Unie dat wordt dit uitstel zonder voorwaarden en automatisch verleend. Gedurende die periode hoeft u geen invorderingsrente te betalen. Amersfoort Arnhem Ede Hoofddorp Leusden Nieuwegein 5 Kwijtschelding na tien jaar Als de tien jaar voorbij zijn hoeft u de conserverende aanslag helemaal niet meer te betalen. U komt dan namelijk in aanmerking voor kwijtschelding. U moet hier wel zelf schriftelijk om verzoeken. Ook moet u dan kunnen aantonen dat de aandelen nog steeds in uw bezit zijn en dat de onderneming waarin u de aandelen houdt niet is gestaakt. Meldingsplicht Vervreemdt u de aandelen, of staakt de onderneming tijdens die tien jaar, dan moet u dit melden aan de Belastingdienst. Het gevolg is dat u de conserverende aanslag alsnog moet betalen inclusief invorderingsrente. De Belastingdienst houdt wel rekening met eventuele waardedalingen van uw aandelen na emigratie. e e Het toeziend oog van de fiscus Bent u aanmerkelijkbelanghouder en heeft u plannen om te gaan emigreren, dan is het goed om te weten dat de Belastingdienst u nog tien jaar in de gaten mag houden. Dit doet zij door het opleggen van een conserverende aanslag. Lange tijd bestond er onzekerheid of Nederland wel een dergelijke aanslag mocht opleggen. Aan die onzekerheid is nu een eind gekomen.
 6. 6. 6 Nieuwsbrief 2 Ongewijzigde voortzetting bestaande arbeidsvoorwaarden Belangrijkste uitgangspunt is dat er voor het personeel eigenlijk niets mag veranderen. U neemt niet alleen het bedrijf over, maar ook de werknemers die daar in dienst zijn. Bij de overname kunt u geen wijziging van de arbeidsover- eenkomst van de overgenomen werknemer bedingen. Harmonisatie of integratie van arbeidsvoorwaarden? Indien bij de bedrijven die betrokken zijn bij de fusie of -overname verschillende arbeidsvoorwaarden voor het personeel gelden, moet beoordeeld worden of het nodig is om de arbeidsvoorwaarden te harmoniseren dan wel te integreren en zo ja, hoe dit aangepakt moet worden. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat er verschillende pensioenregelingen gelden. Om verrassingen achteraf te voor- komen, is het verstandig dit aspect al bij de onderhandelingen mee te nemen. Rol van de OR Bij aanwezigheid van een ondernemingsraad spreekt het voor zich dat deze nauw betrokken moet worden bij het fusie- of overnameproces. Dit geldt met name indien sprake is van een voorgenomen harmonisatie/ integratie van de arbeidsvoorwaarden. Zo kan de ondernemingsraad een instemmingsrecht hebben op het gebied van pensioenen, waarmee u rekening moet houden. Ontslag U mag met het oog op een fusie of -overname geen ontslag bedingen. Wel blijft de mogelijkheid bestaan om werknemers te ontslaan op grond van economische, technische of organisatorische redenen die gevolgen hebben voor de werkgelegenheid. Hiervoor gelden de gewone regels voor ontslag bij het CWI dan wel via de kantonrechter. In beide gevallen dient het ontslag uitvoerig te worden gemotiveerd, bijvoorbeeld met verliescijfers en prognoses. Administratieve verplichtingen loonheffingen Voor de aangifte loonheffingen moeten zowel de oude werkgever als u de fusie of overname aan de Belastingdienst melden met behulp van het formulier “Melding loonheffingen overdracht van activiteiten”. U hoeft dan niet opnieuw de identiteit van de werknemers vast te stellen, of de gegevens voor de loonheffingen bij de werknemers op te vragen. Arbeidsongeschiktheidsrisico Tot slot kunnen er gevolgen zijn voor de hoogte van de gedifferentieerde WGA- premiepercentage. Aan de hand van de gegevens op het formulier ‘Melding loonheffingen overdracht van activiteiten’ vindt er een toerekening plaats van de WGA-lasten van de oude werkgever aan u als nieuwe werkgever. Is de oude werkgever eigenrisicodrager voor de WGA, dan moet u kiezen of u dit ook wilt worden. Zo, ja, dan moet u dit opnieuw aanvragen bij de Belastingdienst. Laat u hierover goed adviseren! Gaat het goed met uw bedrijf en wilt u uitbrei- den, dan kan een overname van een bestaand bedrijf in de huidige tijd aantrekkelijk zijn. Maar let op: de rechten en plichten van de oude werkgever ten aanzien van het personeel gaan rechtstreeks op u over. Bent u onvoldoende voorbereid, dan kan dat grote consequenties voor u hebben. Waar moet u op letten? Aandacht voor personeel bij fusies en overnames
 7. 7. Amersfoort Arnhem Ede Hoofddorp Leusden Nieuwegein 7 Help, mijn pensioen! Uitkering en controle Ondanks de mogelijkheid dat u tot uw 67e moet door- werken, is de AOW-uitkering nog niet in gevaar. Naast AOW hebben veel werknemers nog een aanvullend pensioen bij een pensioenfonds of verzekerings- maatschappij. De premies worden door de pensioen- fondsen en verzekeringsmaatschappijen belegd.  Dekkingsgraad De ‘dekkingsgraad’ (vermogen ten opzichte van de verplichtingen) van pensioenfondsen moet op basis van de Pensioenwet minstens 105% zijn. Bij 100% heeft het fonds net genoeg geld om aan de verplichtingen nu en in de toekomst te voldoen. Alles boven de 100% is reserve. Bij veel pensioenfondsen is de dekkingsgraad door de crisis onder de 105%-grens gekomen. Voor 1 april moesten zij aan De Nederlandse Bank laten weten hoe ze de dekkings- graad weer op minimaal 105% brengen. De wettelijke herstel- termijn van drie jaar wordt tijdelijk verlengd naar maximaal vijf jaar. Hierdoor is verlaging van uitkeringen vermoedelijk beperkt tot een relatief klein deel van de gepensioneerden. Of er werkelijk gekort moet worden, hangt af van de herstelplannen die de fond- sen maken. In elk geval zullen de meeste pensioenfondsen geen indexaties (toeslagen) meer toekennen. Verzekeringsmaatschappijen Voor verzekeringsmaatschappijen geldt de problematiek met de dekkings- graad niet. Wél moeten zij op basis van de Wet financieel toezicht en de Pensioenwet voldoen aan eisen ten aanzien van het vermogen om de verplichtingen, bijvoorbeeld in het kader van pensioenen, uit te kunnen blijven betalen. Voor de con- trole hierop is eveneens DNB (en AFM) verantwoordelijk. Beschikbare premieregeling? Verwerft u pensioen via een ‘beschikbare premieregeling’ en zit u tegen uw pensioenleeftijd aan, dan kan het pensioen wel lager worden. Het pensioen wordt namelijk aangekocht van het kapitaal dat op het moment van pensi- onering beschikbaar is. En dit kan nu, vooral door de lage rentestand en de tegenvallende beleggingsresultaten, lager zijn dan vooraf ingeschat. Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt hierin tegemoet: diegenen die vóór 1 januari 2014 met pensioen gaan, krijgen de mogelijkheid om een deel van hun pensioen uit te stellen met maximaal 5 jaar. Herstelt de economie zich, dan kunt u alsnog een beter pensioen aankopen. Waardeoverdracht Wisselt een werknemer van baan, dan kan hij de waarde van zijn pensioen laten overdragen naar het pensioenfonds van de nieuwe werkgever. Pensioenfondsen moeten hieraan meewerken, behalve als de dekkingsgraad van het voorgaande of opvolgende pensioenfonds onder 105% is gezakt. Door de krediet- crisis is een aantal pensioenfondsen onder deze grens terecht gekomen. Bent u ook bezorgd over het effect van de kredietcrisis op uw AOW en pensioen? Door berichten over tegenvallende beleggingsresultaten en de gevolgen van de vergrijzing? Bedenk dan dat er nog geen reden is tot paniek: alleen waardeoverdracht kan nu al tot problemen leiden.
 8. 8. 8 Nieuwsbrief 2 e Update loonheffingen: vaste kostenvergoedingen Het is altijd leuk om uw personeel een extraatje of onbelaste vergoeding te geven, maar let op: de regels luisteren nauw en de fiscus controleert streng. Vandaar een overzicht van een paar veel voorkomende kostenvergoedingen. Verder is er in een recent besluit opnieuw een aantal ‘puntjes op de i’ gezet en is in recente jurisprudentie nader ingaan op de regels ten aanzien van vaste kostenvergoedingen. Veel voorkomende kostenvergoedingen Een top drie van veel voorkomende kostenvergoedingen: Representatiekosten: denk aan een bloemetje of koffie ‘buiten de deur’ voor een zakelijke relatie. Let op: de kos- ten voor gewone kleding (bijvoorbeeld een net pak) vallen hier niet onder. Een vergoeding van representatiekosten wordt vaak in de vorm van een vaste kostenvergoeding gegoten. Reiskosten: voor zakelijke kilometers en woon-werkverkeer mag u een kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer geven voor alle daadwerkelijk gereisde kilometers. Dit mag niet als u het vervoer van de werknemer regelt, bijvoor- beeld doordat de werknemer een lease-auto heeft. Telefoon- en internet: als uw werknemer de telefoon, internet en andere communicatiemiddelen (bijvoorbeeld een smartphone en een BlackBerry) voor meer dan 10% zakelijk gebruikt, kunt u de kosten hiervan onbelast vergoeden. Zorg wel dat u de omvang van de kosten kunt aantonen (stop bijvoorbeeld een kopie van de factuur in uw administratie). De vaste kostenvergoeding De regels omtrent de vaste kostenvergoeding luisteren erg nauw. Erg belangrijk is dat een kostenvergoeding altijd vooraf onderbouwd moet zijn. Dat wil zeggen dat u een overzicht maakt van de kosten waarvoor de werk- nemer een vergoeding ontvangt en bovendien dient u per kostensoort een inschatting te maken van de kosten per maand. Uit jurisprudentie blijkt bovendien dat de werkgever aannemelijk moet maken dat de werknemers de betreffende kosten maken. Dit kan hij bijvoorbeeld doen door een (steekproefsgewijs) onderzoek naar de kosten in te stellen. Het is aan te raden een dergelijk kostenonderzoek op eigen initiatief te houden en niet te wachten totdat de inspecteur daarom vraagt. Over het algemeen kan een kostenonderzoek gedurende een peri- ode van minstens drie maanden als representatief worden beschouwd. 1 2 3
 9. 9. Amersfoort Arnhem Ede Hoofddorp Leusden Nieuwegein 9 en andere extraatjes Uit recente jurisprudentie blijkt daarnaast ook dat niet regelmatig voorkomende en in hoogte variërende kosten in aanmerking kunnen komen voor een vaste kosten- vergoeding. Hierbij moet het onder meer aannemelijk zijn dat deze kosten zich ook de komende jaren in dergelijke omvang op jaarbasis zullen voordoen. Hierdoor zal het met name gaan om regelmatig voorkomende geringe kosten, aangezien dan het duurzame karakter van deze kosten eenvoudiger aannemelijk kan worden gemaakt. De kosten van vakliteratuur is bijvoorbeeld toegestaan in een vaste kostenvergoeding, maar kosten van een toga of werkschoenen (in beginsel) niet, omdat die in de regel eens in de zoveel jaar worden aangeschaft. Deze kosten komen niet jaarlijks voor en zijn derhalve moeilijk contro- leerbaar. Interne representatiekosten kunnen ook onder- deel uitmaken van de vaste kostenvergoeding. De Hoge Raad heeft hierover uitgesproken dat voor leidinggevende functies aannemelijk is dat dergelijke kosten behoren bij de functie en derhalve onderdeel uit kunnen maken van een vaste kostenvergoeding. Voor “gelijke collega’s” (in de casus waarover de Hoge Raad zich moest buigen, ging het om technisch personeel) werd een vraagteken gezet bij dit onderdeel van de vaste kostenvergoeding, aangezien hier mogelijk meer sprake is van persoonlijke (privé-) overwegingen en de kosten niet inherent zijn aan de func- tie. Neem voor meer informatie over de (on)mogelijkhe- den van een vaste kostenvergoeding, contact op met uw belastingadviseur. In het recente besluit over loonheffingen kwamen ten- slotte onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: Vertrouw op het handboek Gebruikt u de informatie uit het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst binnen uw bedrijf, dan is er goed nieuws. De staatssecretaris heeft voor het eerst uitdruk- kelijk bepaald dat een werkgever hiervan uit mag gaan, tenzij de informatie zo duidelijk onjuist is dat de werkgever dit in redelijkheid had moeten beseffen. Jubileum Als een werknemer een diensttijd van 25 of 40 jaar bereikt heeft mag u hem per gelegenheid één bruto maandsalaris netto verstrekken. Dit is de zogenaamde diensttijdvrijstel- ling. Bij de toepassingvan de diensttijdvrijstelling geldt het volgende: - Voor de toepassing van de diensttijdvrijstelling is niet van belang of ooit gebruik is gemaakt van de jubileum- vrijstelling, die tot 1 mei 1994 van toepassing kon zijn. - Bij een diensttijd van ten minste 40 jaar kan ook gebruik worden gemaakt van de vrijstelling na het bereiken van een diensttijd van ten minste 25 jaar als deze vrijstel- ling nog niet eerder is gebruikt. Het is niet zo dat deze vrijstelling na het bereiken van een diensttijd van ten minste 40 jaar vervalt. - De diensttijdvrijstelling heeft betrekking op loon dat eenmalig wordt toegekend. Dit betekent dat de vrijstel- ling niet van toepassing kan zijn op vakantiegeld en evenmin op andere loonbestanddelen met een min of meer periodiek karakter. Koffiegeld Kunnen uw werknemers tijdens werktijd onbeperkt koffie en thee pakken zonder daarvoor te betalen? Dan mag u hiervoor niet nogmaals een onbelaste vergoeding geven. Verstrekt u koffie en thee tegen een (op een globale wijze berekende) prijs op basis van de kostprijs, dan is sprake van een fiscale verstrekking. In dat geval kunt u niet zonder nader bewijs naast deze verstrekking nog een vrije vergoeding geven. Rangorderegeling Soms is er verwarring over welke regeling voorrang heeft op een andere regeling. De algemene stelregel is dat een specifieke regeling voorgaat op een algemene regeling tenzij uit wet of jurisprudentie iets anders blijkt. Als extra verduidelijking is nu toegevoegd dat een normbedrag nooit verlaagd mag worden door toepassing van een andere regeling. Bijvoorbeeld: als u aan een werknemer kantinemaaltijden verstrekt zonder dat hij of zij daarvoor hoeft te betalen geldt er bij broodmaaltijden een norm- bedrag van € 2,10 per maaltijd. Dit bedrag kan niet verder omlaag worden gebracht door een andere regeling toe te passen. Het besluit over diverse onderwerpen in de loonheffing kunt u vinden op www.minfin.nl via de link www.minfin.nl/dsresource?objectid=62991&type=org.
 10. 10. 10 Nieuwsbrief 2 Transacties met uw BV: houd het zakelijk Een vermogensoverheveling van een BV naar de dga wordt gezien als dividend. Dit is bij u in privé belast met 22% aanmerkelijk belangheffing (box 2). Naast gewoon dividend kan er sprake zijn van ‘vermomd’ dividend. Hiervan is sprake als uw BV u bewust heeft willen bevoordelen en u dat voordeel accepteert. Onzakelijk handelen Stel uw BV verkoopt aan u een auto tegen een te lage prijs. Het verschil tussen de prijs die u moet betalen en de zakelijke prijs wordt nu fiscaal tot de winst gerekend. De winst van de BV wordt met dit verschil verhoogd en u krijgt een correctie op uw inkomen wegens ‘vermomd’ dividend. Let op! Bij iedere transactie tussen u en uw BV moet u zich eigenlijk afvragen of uw BV in dezelfde situatie met een onafhankelijke derde tot dezelfde afspraken zou komen. Zo ja, dan is er geen sprake van ‘vermomd’ dividend. Zo nee, dan kan hier wel sprake van zijn. Diverse overeenkomsten Iedere rechtshandeling moet zakelijk zijn. Afspraken tussen u en uw BV zijn daarom vastgelegd in diverse overeen- komsten. Bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst, overeen- komst van geldlening, een pensioen en/of lijfrente- overeenkomst of een verhuurovereenkomst bij verhuur van een privé-pand aan de BV. Maar ook dan bestaat de kans dat de fiscus vindt dat er onzakelijk is gehandeld. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin u een pand aan de BV verhuurt en de huurvergoeding die u heeft bedongen bij uw BV in de ogen van de fiscus te hoog is. In dat geval kan de fiscus stellen dat sprake is van een ‘vermomde’ winstuitdeling, waarover u 22% aanmerkelijk belangheffing moet betalen. Bovendien is het deel van de huur dat volgens de fiscus bovenmatig is, bij de BV niet aftrekbaar. Glijclausule Om ongewenste gevolgen van een vermomde winstuitde- ling te beperken, kunt u in een overeenkomst een ‘glijclausule’ opnemen. Indien de waardering die is opgenomen in een overeenkomst niet voldoet aan de fiscale eisen, bepaalt deze clausule dat deze alsnog wordt aangepast aan de waarde die wordt vastgesteld door de belastinginspecteur of de belastingrechter. Het onderdeel van de overeenkomst waarop de glijclausule van toe- passing is wordt dan met terugwerkende kracht aan- gepast. De rest van de overeenkomst wijzigt niet. Geen vrijbrief Het opnemen van een glijclausule is echter geen vrijbrief. De clausule werkt alleen als de waardering zakelijk is bepaald. Is er bewust onzakelijk gehandeld, dan werkt de clausule niet en is er alsnog sprake van een ‘vermomde’ winstuitdeling.
 11. 11. 11Amersfoort Arnhem Ede Hoofddorp Leusden Nieuwegein bent u er klaar voor? Grensverleggend ondernemen: Heeft u plannen om uw producten of diensten in het buitenland te verkopen? Dan bent u niet de enige. De subsidieregeling prepare2start, die vanaf 2009 bestaat, ondersteunt onder- nemers bij de eerste stappen richting internationaal ondernemen. Het aanboren van een nieuwe markt biedt kansen, maar zonder goede voorbereiding óók bedreigingen. Prepare2start is de opvolger van de PSB-regeling (Programma Starters op Buitenlandse markten) en wordt uitgevoerd door de EVD (agentschap van het Ministerie van Economische Zaken), in samenwerking met de Kamer van Koophandel, diverse brancheorganisaties en Syntens. Voor wie is de regeling bedoeld? Uw bedrijf komt in aanmerking voor deelname aan prepare2start indien: - uw onderneming in Nederland is gevestigd en u voor eigen rekening en risico de buitenlandse markt wilt gaan bewerken; - u niet meer dan 100 full-time werknemers in dienst heeft; - u zich richt op een voor u (praktisch) nieuwe buiten- landse markt (u heeft hier in de afgelopen 12 maanden minder dan 3% omzet behaald bij maximaal drie afnemers); - u in de afgelopen 12 maanden niet meer dan 25% van uw omzet uit export heeft gerealiseerd (deze voor- waarde geldt niet als uw totale omzet minder bedraagt dan € 100.000, wat wordt bepaald aan de hand van uw btw-aangiften; - u zelf beschikt over de nodige middelen, zoals orga- nisatie, administratie, personeel en financiering om de nieuwe markt op een planmatige manier aan te pakken. Advies en begeleiding De regeling biedt advies en begeleiding bij het opstellen van een internationaliseringplan. U kunt voor dit plan terecht bij de internationale adviseur van uw Kamer van Koophandel of bij een van de andere deelnemende orga- nisaties. Het plan wordt vervolgens beoordeeld door de EVD. De kosten van het advies en de begeleiding van het prepare2start-traject, worden betaald door de EVD. Na goedkeuring krijgt u 18 maanden de tijd om uw plannen ook daadwerkelijk te gaan uitvoeren. Subsidie Daarnaast ontvangt u een subsidie voor de verschillende activiteiten uit uw internationaliseringplan. De subsidie bedraagt 50% van de gemaakte kosten tot een maximum van € 11.500. U bepaalt zelf voor welke activiteiten u de subsidie gebruikt. In totaal komen negen exportactiviteiten voor subsidie in aanmerking. Marktverkenning of taalcursus U kunt bijvoorbeeld een marktverkenning laten uitvoeren of juridisch advies inwinnen over internationaal zaken- doen. Maar ook het aanvragen van octrooien in het buitenland, het volgen van taalcursussen e.d. of de kosten voor verkoopondersteunende activiteiten, zoals reclame of een speciale website, komen voor subsidie in aanmerking. Tot slot Uitgebreide informatie over deelname, ondersteuning en subsidie vindt u op de volgende sites: www.evd.nl (zoeken op prepare2start) www.kvk.nl/prepare2start www.syntens.nl (zoeken op prepare2start)
 12. 12. 12 Nieuwsbrief 2 1 3 2 Ouderschapsverlof uitgebreid Per 1 januari 2009 is het recht op ouderschapsverlof verlengd van (eenmalig) 13 weken naar 26 weken. Deze verlenging geldt alleen als voor het kind vóór 1 januari 2009 nog niet eerder ouderschapsverlof is opgenomen. Ook nieuw is dat de werknemer die gebruik maakt van ouderschapsverlof in aanmerking kan komen voor ouderschapsverlofkorting (€ 3,99 per verlofuur in 2009). Voorwaarde is wel dat hij geen gebruikt maakt van de levensloopregeling. Beleid Belastingdienst bij uitbetaling op verkeerd rekeningnummer Heeft u recht op belastingteruggave, dan stort de Belastingdienst het bedrag op uw bankrekening. De Belastingdienst gebruikt hiervoor het rekeningnummer dat u heeft opgegeven. Er wordt echter geen naam/nummer- controle uitgevoerd bij het opgegeven rekeningnummer. Wilt u het nummer wijzigen, dan moet u dit doorgeven aan de Belastingdienst. Het risico dat wordt uitbetaald op een verkeerd nummer ligt dus bij u. Een onjuiste verwerking in het systeem, van het door u opgegeven rekeningnummer, komt echter voor rekening van de Belastingdienst. In dat geval zal de Belastingdienst nogmaals tot uitbetaling over moeten overgaan. Laag btw-tarief definitief voor arbeidsintensieve diensten De tijdelijke tariefsverlaging van 6% btw op arbeids- intensieve diensten, van bijvoorbeeld fietsenmakers, schoenmakers en kappers, is blijvend. Er is een Europees akkoord bereikt over de producten en diensten die onder het lage btw-tarief mogen vallen. Ook wordt het voor lidstaten mogelijk om het verlaagd tarief toe te passen op digitale gegevensdragers en onderhoudskosten aan alle huizen (dus niet alleen woningen van 15 jaar of ouder). Wanneer Nederland dit gaat invoeren is nu nog niet bekend. Tips
 13. 13. Amersfoort Arnhem Ede Hoofddorp Leusden Nieuwegein 13 4 6 5 Dekking Deposito- garantiestelsel blijft € 100.000 In oktober vorig jaar is besloten het depositogarantiestelsel tot oktober 2009 tijdelijk te verhogen naar € 100.000. Minister Bos van Financiën maakte op 10 maart 2009 bekend dat ook na oktober 2009 de dekking van het depositogarantiestelsel € 100.000 per depositohouder per bank blijft. Heeft u een ’en/of-rekening‘, dan geldt de garantie per persoon. Overheid staat garant bij ondernemingsfinanciering Door de kredietcrisis is het voor veel bedrijven lastig om een lening af te sluiten. Met de nieuwe ’Garantie Ondernemingsfinanciering’ stimuleert de regering banken om krediet te verstrekken aan ondernemingen. De over- heid staat voor 50% garant voor leningen vanaf 1,5 mil- joen euro tot maximaal 50 miljoen euro. De regeling is op 8 maart 2009 in werking getreden en kent een voorlopige looptijd van 1 jaar. Meer informatie vindt u terug op: www.senternovem.nl/garantieondernemingsfinanciering. Gratis KvK-uittreksel Bedrijven die in het Handelsregister zijn ingeschreven, krijgen vanaf 1 januari 2010 jaarlijks gratis één elektronisch gewaarmerkt uittreksel. U heeft deze bijvoorbeeld nodig voor een financieringsaanvraag bij de bank. Starters profiteren nu al van deze gratis verstrekking. Zij krijgen voortaan kosteloos één papieren uittreksel mee bij de inschrijving in het Handelsregister. 2e kwartaal 2009
 14. 14. 14 Nieuwsbrief 2 Einde flitsscheiding Het is niet meer mogelijk om op een ’snelle‘ manier van elkaar te scheiden. De ‘flitsscheiding’ is met ingang van 1 maart 2009 afgeschaft. Bij deze vorm van scheiding werd het huwelijk eerst omgezet in een geregistreerd partner- schap. Het geregistreerd partnerschap kon vervolgens via de Burgerlijke Stand worden beëindigd. Bent u gehuwd en wilt u gaan scheiden, dan kan dit niet meer buiten de rechter om. Heeft u minderjarige kinderen, dan zult u ook een ouderschapsplan moeten voorleggen. Samenloop btw en overdrachtsbelasting Wordt een nieuwbouwwoning verkocht, dan kan er sprake zijn van een samenloop van btw en overdracht- belasting. De levering van een onroerende zaak vóór, op, of binnen twee jaar na de eerste ingebruikname is belast met btw. Maar bij de verkrijging van een onroerende zaak is ook overdrachtsbelasting verschuldigd. In bepaalde gevallen is vrijstelling hiervan mogelijk (samenloop- regeling). Omdat woningen tegenwoordig lang te koop staan, komt het voor dat de verkoper met zijn prijs daalt. De samenloopregeling werkt echter niet als de verkoop- prijs lager is dan de waarde van het pand in het economische verkeer. 7 8 9 Wisselende rekening- courantstanden U kunt als dga geld aan of van uw BV lenen. Heeft u een rekening-courantvordering, dan ontvangt u van uw BV rente die bij u belast is in box 1. De BV kan de betaalde rente aftrekken als bedrijfskosten. In de praktijk komt het voor dat een rekening-courant afwisselend debet of credit staat. Daarom is goedgekeurd dat er geen rente in aanmerking hoeft te worden genomen als het saldo van een rekening-courantverhouding gedurende het kalender- jaar niet hoger is dan € 17.500 positief en niet lager dan € 17.500 negatief.
 15. 15. Amersfoort Arnhem Ede Hoofddorp Leusden Nieuwegein 15 Aandacht voor privé gebruik auto De afgelopen jaren heeft de Belastingdienst het privé gebruik van de auto van de zaak streng gecontroleerd. Ook dit jaar heeft de Belastingdienst aangekondigd dat de het privé gebruik van auto’s door werknemers onder de aandacht blijft. Ga daarom na of alle auto’s binnen uw bedrijf op de juiste wijze worden verwerkt voor de loonheffing, of dat de bijtelling terecht achterwege is gebleven. Raadpleeg uw adviseur. Vergoeding voor langdurig zieke oudere werknemer De regering wil werkgevers stimuleren om oudere werk- nemers (55 jaar of ouder op 1 juli 2009), die minstens 52 weken werkloos zijn geweest, in dienst te nemen. In dit kader is er een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer op basis waarvan de loondoorbetalingverplichting van de werkgever bij ziekte voor deze doelgroep beperkt wordt. Indien de oudere langdurig werkloze werknemer binnen vijf jaar na indiensttreding ziek wordt en de ziekte langer dan 13 weken duurt, stopt vanaf dat moment de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever. De werk- nemer krijgt dan een ziekengelduitkering van het UWV. De regeling gaat volgens plan in op 1 juli 2009 en loopt tot 1 juli 2019. Dubbele aftrek partneralimentatie De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat de verplich- ting tot het doen van periodieke giften aangemerkt kan worden als een schuld in box 3. Hiermee zijn periodieke giften dubbel aftrekbaar. De jaarlijkse gift is aftrekbaar in box 1 als persoonsgebonden aftrekpost en de verplichting kan worden opgenomen als schuld in box 3. Ook de part- neralimentatie is een persoonsgebonden aftrekpost. Door de uitspraak van de Hoge Raad lijkt de weg vrijgemaakt om ook hiervoor dubbele aftrek toe te passen. Betaalt u alimentatie aan uw ex-echtgeno(o)t(e), overleg dan met uw adviseur. 10 11 12
 16. 16. Nieuwsbrief 2 Amersfoort Uraniumweg 23 3812 RJ Amersfoort Postbus 468 3800 AL Amersfoort T (033) 463 57 27 amersfoort@crop.nl F (033) 463 54 80 Arnhem Mr. E.N. van Kleffensstraat 4 6842 CV Arnhem Postbus 1210 6801 BE Arnhem T (026) 351 02 28 arnhem@crop.nl F (026) 351 67 46 Ede Rubensstraat 169 6717 VE Ede T (0318) 648 148 ede@crop.nl F (0318) 648 141 Hoofddorp Opaallaan 1208 2132 LN Hoofddorp Postbus 245 2130 AE Hoofddorp T (023) 562 62 48 hoofddorp@crop.nl F (023) 562 63 08 Leusden Storkstraat 24 3833 LB Leusden Postbus 102 3830 AC Leusden T (033) 495 25 00 leusden@crop.nl F (033) 495 26 26 Nieuwegein Marconibaan 59 B 3439 MR Nieuwegein Postbus 584 3430 AN Nieuwegein T (030) 604 00 35 nieuwegein@crop.nl F (030) 604 66 05 info@crop.nl www.crop.nl

×