Your SlideShare is downloading. ×
Crop nieuwsbrief 2 2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,290
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. JAARGANG 16 April 2011 NIEUWS Deze nieuwsbrief is een uitgave van CROP registeraccountants en CROP belastingadviseurs NR 2 NIEUWE VAKANTIEDAGEN REGELING OP KOMST EU-verordening Bent u vrijwilliger? De CROP PAG IN 2 A leidt tot wijziging Let op de giften- Nieuwsbrief van toepasselijke aftrek! nu ook digitaal wetgeving ontvangenAmersfoort Arnhem Ede Hoofddorp Leusden Nieuwegein www.crop.nl
 • 2. WERKGEVER ONZE NIEUWSBRIEF OOK DIGITAAL? JAARGANG 15 december 2010 NIEUWE VAKANTIEDAGENREGELING XTRA JAARGANG 16 Februari 2011 E NIEUWS 15 JAARGANG CROP belastingadviseurs NR van CROP registeraccountants en 6 2010 Februari Deze nieuwsbrief is een uitgave E DITI E NIEUWS Deze nieuwsbrief is een uitgave van CROP registeraccountants en CROP belastingadviseurs NR NR 1 1 S viseurs NIEUW belastingad en CROP untants registeracco e van CROP is een uitgav Deze nieuwsbrief OP KOMST AANVULLING X EINDEJAARSTIPS TRA SPRING IS ING VA N Verhoging Milieu- IN THE AIR S&O-afdracht- vermindering ARDER ENINGEN assurantie- investerings- AFWA IJKE L belasting aftrek ONZAKEL endelijk Verzekeringsplicht Hoe werkt vaste Flexibele bv caal vri Fis voor de DGA en kostenvergoeding komt eraan schenken www.crop.nl familieleden in de werkkosten- TIP Amersfoort aandelen Arnhem Hoofddorp Ede Leusden Nieuwegein aftrek r van regeling? Denk aan Profitee k derhoud ngsaftre levenson investeri deren in 2010 www.crop.nl voor kin p.nl Amersfoort Arnhem Ede Hoofddorp Leusden Nieuwegein www.cro ein Nieuweg Leusden rp Hoofddo Ede Arnhem ort Amersfo ONTVANGT U DE CROP NIEUWSBRIEF LIEVER PER E-MAIL OF ALS GEDRUKT MAGAZINE? Om de CROP Nieuwsbrief zo goed mogelijk af te stem- men op uw verwachtingen, bieden wij u vanaf de komende editie de volgende keuze. U kunt de uitgave 00 alleen een e-mail te sturen naar: communicatie@crop.nl met als onderwerpregel: Aanmelding digitale nieuwsbrief. ontvangen per e-mail of als gedrukt exemplaar. De ver- zending van de digitale nieuwsbrief is een aantal dagen eerder dan de gedrukte uitgave, zodat u sneller op de VANAF DEZE UITGAVE ONTVANGT hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. U DE CROP NIEUWSBRIEF IN EEN Wanneer u kiest voor de digitale nieuwsbrief, hoeft u MILIEUVRIENDELIJKE FOLIE DE REGELING VOOR VAKANTIE EN VERLOF VAN WERKNEMERS GAAT WAARSCHIJNLIJK PERINHOUD 1 JANUARI 2012 WIJZIGEN. WERKNEMERS DIE LANGDURIG ZIEK ZIJN, KRIJGEN STRAKS RECHT OP HETZELFDE AANTAL VAKANTIEDAGEN ALS WERKNEMERS DIE NIET ZIEK ZIJN. DAARNAAST WORDT GEREGELD DAT WERKNEMERS HUN WETTELIJKE VAKANTIEDAGEN BINNEN ANDERHALF JAAR MOETEN OPNEMEN. Reden van de wijziging is dat het Europese Hof van VERLOFREGISTRATIE Justitie heeft bepaald dat de opbouw van vakantieda- Wettelijke vakantiedagen die na 1 januari 2012 zijn 3 NIEUWE VAKANTIEDAGENREGELING OP KOMST gen doorloopt, ongeacht of een werknemer ziek is of opgebouwd, vervallen mogelijk eerder dan de ‘oude’ 4 EU-VERORDENING LEIDT TOT WIJZIGING VAN TOEPASSELIJKE WETGEVING niet. In de huidige situatie bouwen zieke werknemers vakantiedagen en de bovenwettelijke vakantiedagen. namelijk een kwart minder vakantiedagen op in twee In de verlofregistratie 2012 bestaat daarom het vol- 6 BENT U VRIJWILLIGER? LET OP DE GIFTENAFTREK! jaar dan gezonde werknemers. In het kader van gelijke gende onderscheid: 7 HOE OM TE GAAN MET DE REGRESVORDERING OP UW BV behandeling mag dat niet van het Europese Hof. • resterende vakantiedagen van vóór 1 januari 2012 (met een verjaringstermijn van vijf jaar) 8 BETAALT U KINDERALIMENTATIE? KIJK EENS NAAR BOX 3! ! 11 WETTELIJKE DAGEN • wettelijke vakantiedagen van ná 1 januari 2012 LET OP! 9 DEELNEMING FAILLIET: WAT NU? In de nieuwe situatie bouwt een fulltime medewer- (vervaltermijn van anderhalf jaar) In ongeveer 150 ker bij twee jaar ziekte veertig wettelijke dagen op. • bovenwettelijke dagen (verjaringstermijn van vijf cao’s staan bepalin-10 OOK ZO BLIJ MET EEN STAGIAIR? gen over verjarings- Daarnaast is de termijn waarna de wettelijke dagen jaar). termijnen van vijf12 LET OP SPELREGELS BIJ AFTREK BTW vervallen drastisch ingekort. In plaats van vijf jaar ver- jaar opgenomen die vallen wettelijke vakantiedagen zes maanden na het Met het wetsvoorstel wil het kabinet tegengaan dat tot verwarring kun-13 12 TIPS nen leiden. VNO- opbouwjaar. Bovenwettelijke dagen hebben overigens een stuwmeer aan vakantiedagen wordt opgebouwd NCW en MKB- geen vervaltermijn van zes maanden en blijven dus een en stimuleren dat werknemers regelmatig verlof opne- Nederland hebben verjaringstermijn houden van vijf jaar. men. Dat is volgens het ministerie van Sociale Zaken en het kabinet opge- roepen om duidelijk Werkgelegenheid goed voor de veiligheid en gezond- te communiceren Werknemers moeten dus in principe binnen anderhalf heid van werknemers. dat dergelijke bepa- jaar hun wettelijke vakantiedagen opmaken, anders ver- lingen alleen geldig zijn voor de boven- vallen deze. Een uitzondering is bijvoorbeeld wanneer wettelijke dagen en een werknemer door extreme werkdrukte niet in staat dat de nieuwe wet HOE VERWERKT U DE BIJTELLING BIJ TWEE is de verlofdagen op te nemen. De werknemer moet dit juridisch voorgaat OPVOLGENDE AUTO’S IN ÉÉN JAAR? op oude zelf aantonen. cao-afspraken.2 JAARGANG 16, NUMMER 2 3
 • 3. WERKGEVEREU-VERORDENING LEIDT TOTWIJZIGING VAN TOEPASSELIJKEWETGEVINGPER 1 MEI VAN VORIG JAAR IS DE NIEUWE EUROPESE VERORDENING (883/04) IN WERKING GETREDEN DIE DETOEPASSELIJKHEID REGELT VAN DE SOCIALE ZEKERHEIDSWETGEVING BIJ GRENSOVERSCHRIJDENDE ARBEID BINNENDE EUROPESE UNIE/EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EU/EER). ZO BEPAALT DE VERORDENING IN WELK LANDEEN WERKNEMER SOCIAAL VERZEKERD IS EN ZORGT DE VERORDENING ER OOK VOOR DAT SOCIALE ZEKERHEIDS-RECHTEN DIE IN HET ENE LAND ZIJN OPGEBOUWD NIET VERLOREN GAAN ALS IEMAND NAAR EEN ANDER LAND(BINNEN DE EU/EER) VERHUIST. SVVERANDERINGEN IN DE PRAKTIJK Onder de nieuwe verordening wordt direct gekeken naar hetDe nieuwe EU-verordening kan voor meerdere situaties tot een tijdvak van maximaal 24 maanden. Bij alle detacheringen voor deandere behandeling leiden voor de sociale verzekeringen dan duur van maximaal 24 maanden blijft de SV-wetgeving van hetonder de oude verordening het geval was. Dit kan het geval zijn land van herkomst van toepassing. Als bijvoorbeeld bij aanvang KENNISGROEP LOONHEFFINGENbij nieuwe situaties van grensoverschrijdende arbeid, maar ook de detachering wordt overeengekomen voor de duur van 18 Bart Agerbeek – Arnhembij wijziging van bestaande situaties. Hieronder worden de situa- maanden, dan blijft de SV-wetgeving van het land van herkomst Cindy Wijers – Hoofddorp WETGEVINGties van grensoverschrijdende arbeid behandeld waar de nieuwe van toepassing. Voorheen was direct de SV-wetgeving van het Duncan van Koesveld – EdeEU-verordening tot wijziging van toepasselijke wetgeving leidt. werkland van toepassing. Peter Pennings – LeusdenMocht één of meerdere van deze situaties bij u aan de orde zijn, Bij detachering die naar verwachting langer duurt dan 24 maan-dan moet u zich ervan bewust zijn dat de op de werknemers toe- den, is dus in principe de SV-wetgeving van het werkland vanpasselijke sociale zekerheidswetgeving kan wijzigen of een andere toepassing. Wel kunnen de SV-autoriteiten in onderling overlegkan zijn dan voorheen het geval was. bepalen dat ook een langere periode aanvaardbaar is (maximaal 5 jaar). Voor arbeidsverhoudingen van vóór 1 mei 2010 geldt dat de Nederlandse situatie gekeken naar de verzekeringsplicht voor deOVERGANGSREGELING toepasselijke SV-wetgeving kan wijzigen ingeval van gewijzigde werknemersverzekeringen. Ingeval een in België woonachtigeDe nieuwe verordening bevat een overgangsregeling. Op grond 2. WERKZAAM IN MEERDERE LIDSTATEN feiten bij de arbeidsverhouding. DGA van een Nederlandse BV verzekerd is voor de werknemers-hiervan kan voor oude bestaande situaties (dus van vóór 1 mei Onder de oude verordening was de SV-wetgeving van het woon- verzekeringen, wordt hij zowel als werknemer (Nederland) als2010) gedurende de eerste 10 jaar (dus tot 1 mei 2020) een land per definitie van toepassing als de werknemer in meerdere 3. MEDEWERKERS INTERNATIONAAL TRANSPORT zelfstandige (België) aangemerkt, in dat geval is de SV-wetgevingberoep gedaan worden op de oude verordening, zolang de situa- lidstaten (waaronder het woonland) werkzaam was. Dit was het Onder de oude verordening gold voor werknemers in het interna- van het loondienst-land toepasselijk (Nederland). Is de DGA niettie ongewijzigd blijft. Bij wijziging van de situatie zal echter op dat geval ongeacht de omvang van het werk in het woonland. Dit tionale transport een bijzondere behandeling. De SV-wetgeving in Nederland verzekerd dan is het woonland (België) toepasselijk.moment de nieuwe verordening, en mogelijk een andere toepas- laatste is veranderd. Onder de nieuwe verordening is de werkne- van de vestigingsland van de werkgever is van toepassing, tenzijselijke sociale zekerheidswetgeving (SV-wetgeving), van toepas- mer die in meerdere lidstaten werkzaam is, in beginsel sociaal ver- de werknemer voor meer dan 70% in het woonland werkt.sing zijn. Als de nieuwe verordening tot verzekeringsplicht in een zekerd in het woonland mits de werkzaamheden in het woonland Onder de nieuwe verordening worden werknemers die in meer- AFSLUITENDander land leidt, dan kan de werknemer uiteraard wel direct een ‘substantieel’ van aard zijn. dere lidstaten werkzaam zijn in het internationaal transport De nieuwe EU-verordening kan in voorkomende situaties totberoep doen op de nieuwe verordening (ingeval dat voor hem/ Onder ‘substantieel’ wordt in dit verband verstaan: ten minste behandeld als andere ‘gewone’ werknemers. een andere toepasselijke sociale zekerheidswetgeving leiden danhaar gunstiger is). 25% van de arbeidstijd of de beloning. Is dit niet het geval dan onder de oude verordening het geval was. Het is van belang dat u is de SV-wetgeving van het vestigingsland van de werkgever van Ten opzichte van de oude regels betekent dit dat als u werkne- zich ervan bewust bent dat bij bestaande situaties van grensover-1. WERKNEMER TIJDELIJK GEDETACHEERD IN ANDER LAND toepassing. In de praktijk betekent de nieuwe verordening voor mers heeft die werkzaam zijn in het internationale transport, veel schrijdende arbeid (aanvang vóór 1 mei 2010) de toepasselijkeAls een werknemer door u tijdelijk naar het buitenland wordt deze situaties dat de werknemer méér dan één dag per week eerder de SV-wetgeving van het woonland van toepassing is (cri- SV-wetgeving kan wijzigen als de situatie wijzigt.uitgezonden, kan de SV-wetgeving van Nederland van toepas- in het woonland moet werken om aldaar sociaal verzekerd te terium is 25% werkzaam in woonland, was 70%). Voor nieuwe situaties geldt dat de toepasselijke SV-wetgeving opsing blijven. Onder de oude verordening was het tijdvak waarbin- blijven. een andere wijze wordt vastgesteld dan voorheen, en mogelijk totnen nog sprake was van ‘tijdelijk’ vastgesteld op maximaal 12 4. DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER andere SV-verplichtingen leidt dan u op basis van de oude veror-maanden. Hierbij was wel een verlenging mogelijk tot maximaal Voor nieuwe situaties waarin uw werknemers in meerdere lidsta- Door het verschil waarop België en Nederland de directeur/groot- dening zou verwachten.24 maanden ingeval de tewerkstelling door onvoorziene omstan- ten gaan werken geldt dus de SV-wetgeving van het woonland aandeelhouder (DGA) kwalificeren was het onder de oude veror-digheden langer zou gaan duren. Indien bijvoorbeeld direct als de werkzaamheden aldaar ten minste 25% van het totaal dening mogelijk dat een in België woonachtige DGA van een BV Mocht u zich nader willen informeren over de mogelijke con-duidelijk was dat de detachering bijvoorbeeld 18 maanden zou bedragen. Is dat niet het geval, dan is de wetgeving van het vesti- in Nederland in beide landen verzekerd was. sequenties van de nieuwe EU-regelgeving, dan kunt u contactgaan duren, dan kon de oude SV-wetgeving niet van toepassing gingsland van de werkgever van toepassing. Dit is dus een geheel Onder de nieuwe verordening kan slechts de SV-wetgeving van opnemen met uw contactpersoon bij CROP of een van leden vanblijven. andere benadering dan onder de oude verordening. één land toepasselijk zijn. In relatie tot België wordt voor de de kennisgroep LB.4 JAARGANG 16, NUMMER 2 5
 • 4. ALLE BELASTINGPLICHTIGEN DGABENT U VRIJWILLIGER? HOE OM TE GAAN MET DELET OP DE GIFTENAFTREK! WANNEER U VRIJWILLIGERSWERK DOET EN U KRIJGT HIERVOOR GEEN VERGOEDING OF U ZIET VAN DEZE VERGOEDING AF, DAN DOET U, WELLICHT ONGEMERKT, EEN GIFT. U MAG DAN IN REGRESVORDERING OP UW BV -+ UW AANGIFTE INKOMSTENBELASTING GEBRUIKMAKEN VAN DE GIFTENAFTREK. LET ECHTER STEL UW BV HEEFT GELD NODIG EN DE BANK WIL ALLEEN EEN LENING VERSTREKKEN WEL OP DE VOORWAARDEN. ALS U BORG STAAT VOOR DE SCHULD VAN UW BV. EEN VEELVOORKOMENDE SITUATIE IN DE PRAKTIJK. ZOLANG DE BV DE SCHULD GEWOON AF KAN BETALEN, IS ER NIETS AAN DE HAND. MAAR WAT NU ALS DE BV DE LENING NIET LANGER KAN TERUGBETALEN? DE Belangrijk is dat u vrijwilliger bent bij een ANBI; een echter niet voldoende om € 1.500 als gift af te trek- BANK ZAL DAN BIJ U AANKLOPPEN OM DE SCHULD TE VOLDOEN. U KRIJGT NU EEN algemeen nut beogende instelling. De instelling is aan- ken. U moet daadwerkelijk afzien van een vergoeding REGRESVORDERING OP UW EIGEN BV. gewezen door de Belastingdienst als ANBI en kan daar- en de instelling moet daadwerkelijk bereid zijn geweest door giften belastingvrij ontvangen. De schenkers of om u de vergoeding van € 1.500 te betalen. Bovendien bedrijven kunnen op hun beurt hun gift weer in aftrek moeten hogere kostenvergoedingen altijd aangetoond BORGTOCHTVERGOEDING: heeft de wetgever goedgekeurd dat de Als blijkt dat de bv de vordering helemaal brengen van respectievelijk hun inkomen of winst. kunnen worden. HOUD HET ZAKELIJK! regresvordering te boek gesteld mag niet aan u kan betalen, ontstaat ook dan Voorbeelden van een ANBI zijn een kerk, een welzijns- U staat natuurlijk niet voor niets borg. worden op de verkrijgingsprijs. Dit is het pas een aftrekbaar tbs-verlies. Begin dit organisatie of een inzamelingsactie bij rampen. GEEN VERGOEDING EN TOCH GIFTENAFTREK Sterker nog: u moet een zakelijke borgstel- bedrag dat u als borg aan de bank heeft jaar besliste de rechter dat een regresvor- Kan de instelling u om financiële redenen geen ver- lingsvergoeding in rekening brengen. Bij voldaan. dering al ontstaat op het moment dat de LAAT DE VERGOEDING MAAR ZITTEN goeding uitbetalen? Dan heeft u eveneens recht op uw bv is deze vergoeding aftrekbaar en bij borgtochtovereenkomst met de bank is Wanneer de betreffende instelling waar u vrijwilliger giftenaftrek. U mag de kosten als giften aftrekken die u is de vergoeding belast in box 1. De ter- OVERIGE KOSTEN gesloten. Er is dan sprake van een voor- bent wel een vergoeding kan betalen maar u ziet daar- naar maatschappelijke opvattingen vergoed horen te beschikkingstellingsregeling (tbs-regeling) Het kan zijn dat u kosten heeft gemaakt waardelijke regresvordering en deze kan, van af, dan mag u dat bedrag aftrekken als gift. De worden. Dit zijn bijvoorbeeld reiskosten, portokosten, is namelijk van toepassing. om uw aansprakelijkheid als borg te samen met een voorwaardelijke borg- instelling moet dan daadwerkelijk van plan zijn geweest kosten voor enveloppen, papier of inkt en auto- en beperken. Denk aan advocaatkosten en tochtverplichting aan de bank, al direct op om deze vergoeding uit te betalen. Dit moet blijken uit taxikosten. Voor autokosten kunt u een vast bedrag van WAARDE VAN DE REGRESVORDERING griffierechten. Deze kosten zijn niet direct de tbs-balans worden gewaardeerd. Het een regeling waarin staat dat u voor een vergoeding in € 0,19 per kilometer meetellen. Voor taxikosten kunt u Als uw bv haar schuld aan de bank niet aftrekbaar, maar mogen wel worden gevolg is dat, zodra duidelijk wordt dat aanmerking komt. de werkelijke kosten meetellen. meer kan voldoen, de bank u aanspreekt geactiveerd voor het bedrag dat u heeft de bv er slecht voorstaat, een eventueel als borg en u de schuld voldoet, krijgt u betaald. Zij verhogen dus de regresvorde- verlies al aftrekbaar is nog voordat u door VRIJWILLIGERSVERKLARING NIET VOLDOENDE GIFTENAFTREK IS BEPERKT een regresvordering op uw bv. Deze valt ring op de balans. de bank als borg wordt aangesproken. Instellingen kunnen, wanneer zij goed bij kas zitten, Voor giften geldt een drempelbedrag en een maximum. eveneens onder de tbs-regeling. Op de De verwachting is dat de Belastingdienst maximaal € 1.500 per jaar belastingvrij uitbetalen of Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, tbs-balans moet de regresvordering wor- WANNEER ONTSTAAT EEN deze uitspraak zal aanvechten. Neem voor de werkelijke kosten vergoeden aan een vrijwilliger. De met een minimum van € 60. Wat u meer schenkt dan den opgenomen voor de waarde in het REGRESVORDERING? advies contact met ons op. Belastingdienst zal, zolang de vergoeding onder het dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag economisch verkeer. In de meeste gevallen Volgens de wetgever ontstaat een regres- bedrag van € 1.500 blijft, de instelling niet controleren. niet meer aftrekken dan het maximum: 10% van uw is deze waarde echter lager dan het bedrag vordering pas op het moment dat u als Alleen een vrijwilligersverklaring van de instelling is drempelinkomen. dat u aan de bank heeft betaald. Daarom borg de schuld aan de bank heeft betaald.6 JAARGANG 16, NUMMER 2 7
 • 5. ALLE BELASTINGPLICHTIGEN BVBETAALT UKINDERALIMENTATIE?KIJK EENS NAAR BOX 3!BETAALDE KINDERALIMENTATIE IS NIET VOL- KINDERALIMENTATIEVERPLICHTING IN BOX 3 + TIPLEDIG FISCAAL AFTREKBAAR, MAAR WAAR- Met de uitspraak van de Hoge Raad heeft u dus de Is uw aangifte voorSCHIJNLIJK MAG U WEL REKENING HOUDEN mogelijkheid om in uw aangiften over 2010 en 2011 de het jaar 2009 nog niet definitief vast-MET EEN STANDAARDAFTREK VOOR LEVENS- verplichting tot het betalen van kinderalimentatie op te gesteld? MisschienONDERHOUD. DAARNAAST KUNT U DE TOE- nemen als schuld in box 3. Dit is mogelijk totdat de wet- is het alsnog moge-KOMSTIGE KINDERALIMENTATIEVERPLICH- gever ook hiervoor de wet heeft gerepareerd. lijk om rekening te houden met deTING ALS SCHULD OPNEMEN IN BOX 3. DIT kinderalimentatie-GELDT IN IEDER GEVAL VOOR DE AANGIFTES AFTREK LEVENSONDERHOUD verplichting in box2010 EN 2011. Kinderen hebben meer ‘fiscale gezichten’. U kunt 3. Neem hierover contact met ons op. boven een bepaald bedrag per maand dat u uitgeeftDeze aftrekpost in box 3 is ontstaan door een uitspraak aan het levensonderhoud van uw kind, een deel vanvan de Hoge Raad in februari 2009. De uitspraak ging deze uitgaven als persoonsgebonden aftrek opvoeren.weliswaar over de partneralimentatie, maar heeft ook Hiervoor gelden standaard aftrekbedragen. Besteeddegevolgen voor de kinderalimentatie. Wat is er aan de u minimaal € 408 per kwartaal aan levensonderhoudhand? (voeding, kleding, sportclub) voor een kind jonger dan 30 jaar, dan kunt u van deze regeling gebruikmaken.AFTREKBAARHEID VAN PARTNERALIMENTATIE Wel is hier een aantal voorwaarden aan verbonden. WANNEER UW BV VOOR TEN MINSTE 5% VAN HET NOMINAAL GESTORTE KAPITAAL AANDEELHOUDER IS VANPartneralimentatie is voor de betaler ervan aftrekbaar De belangrijkste zijn dat u geen kinderbijslag krijgt voor EEN ANDERE BV, DAN IS SPRAKE VAN EEN DEELNEMING EN IS DE DEELNEMINGSVRIJSTELLING VAN TOEPAS-in box 1. Tot 30 december 2009 was de partneralimen- dit kind en dat uw kind geen studiefinanciering of een SING. BIJ HET BEPALEN VAN DE WINST WORDEN DE RESULTATEN UIT DE DEELNEMING NIET MEEGENOMEN,tatie óók aftrekbaar in box 3. Dankzij de uitspraak van tegemoetkoming in de studiekosten ontvangt. OF DEZE NOU POSITIEF OF NEGATIEF ZIJN. HIEROP IS EEN UITZONDERING GEMAAKT. ALS DE DEELNEMINGde Hoge Raad konden gescheiden echtelieden dus een WORDT ONTBONDEN, BIJVOORBEELD DOOR FAILLISSEMENT, DAN IS DE DEELNEMINGSVRIJSTELLING NIETschuld opnemen voor de toekomstige alimentatiever- VAN TOEPASSING OP HET GELEDEN LIQUIDATIEVERLIES. LIQUIDATIEVERLIEZEN ZIJN DUS WEL AFTREKBAAR.plichting in box 3. De wetgever heeft de wet gerepa-reerd wat betreft de partneralimentatieverplichting,maar is de kinderalimentatie vergeten! De Hoge Raadheeft in februari van dit jaar nogmaals bevestigd datde kinderalimentatieverplichting als schuld kan worden DEELNEMING FAILLIET: WAT NU?opgenomen in box 3. WAT IS EEN LIQUIDATIEVERLIES? WANNEER IS HET VERLIES AFTREKBAAR? Het liquidatieverlies dat uw bv in aanmerking mag Een liquidatieverlies is pas aftrekbaar als de deel- nemen, bestaat uit het door uw bv destijds opgeof- neming ook echt is geliquideerd, oftewel: op het ferde bedrag om de deelneming te verkrijgen, vermin- moment waarop de vereffening van het vermogen derd met het totaal dat aan liquidatie-uitkeringen is van de deelneming is voltooid. Activa zijn verkocht, ontvangen. vorderingen zijn geïnd, schulden zijn afgelost, het batig saldo is vastgesteld en uitgekeerd en alle andere Het opgeofferde bedrag is in dit geval het bedrag dat formaliteiten zijn afgerond. Pas dan is de vereffening uw bv heeft betaald voor de deelneming, vermeer- voltooid. derd met kapitaalstortingen in de deelneming en ver- minderd met eventueel meegekocht dividend. LANGLOPENDE LIQUIDATIE Soms is het mogelijk om een liquidatieverlies eerder Stel dat uw bv 25% van de aandelen in een andere in aanmerking te nemen. Bijvoorbeeld in het geval bv (deelneming) verkrijgt voor € 100.000. Daarna van een langlopend faillissement of een langlopende stort uw bv nog een bedrag van € 50.000 in de deel- liquidatie van de deelneming. Dit kan echter pas acht neming. Het opgeofferde bedrag is nu € 100.000 + jaar nadat de deelneming in staat van faillissement € 50.000 = € 150.000. is verklaard of nadat het besluit tot liquidatie van de deelneming is genomen. Bovendien mag het niet aan Liquidatie-uitkeringen zijn uitkeringen die uw bv ont- uw bv liggen dat de vereffening nog niet is voltooid. vangt bij de liquidatie van de deelneming. Eventueel Tevens moet uw bv aan de Belastingdienst verklaren ontvangen dividenduitkeringen zijn van invloed op dat zij eventuele voordelen - die toch nog zouden de hoogte van de liquidatie-uitkering. Het gaat dan kunnen ontstaan uit de deelneming - in aanmerking bijvoorbeeld om dividenduitkeringen nadat besloten neemt bij haar winst. is tot ontbinding van de deelneming, maar ook divi- denduitkeringen uit eerdere jaren tellen mee.8 JAARGANG 16, NUMMER 2 9
 • 6. WERKGEVER WERKGEVER STEEDS MEER BEDRIJVEN MAKEN DANKBAAR GEBRUIK VAN STAGIAIRS. ZIJ KOMEN MET EEN FRISSE HOE VERWERKT U DE BIJTELLING BIJ TWEE OPVOLGENDE AUTO’S IN KIJK BINNEN, ZIJN OP DE HOOGTE VAN DE NIEUWSTE ONTWIKKELINGEN EN KOSTEN U RELATIEF WEINIG. VOORDAT U EEN STAGIAIR BINNENHAALT, MOET U ZICH WEL VERDIEPEN IN DE FISCALE GEVOLGEN, MET NAME ALS U EEN STAGEVERGOEDING GEEFT. ÉÉN JAAR?OOK ZO BLIJ EÉN VAN UW WERKNEMERS HAALT OP 1 SEPTEMBER ZIJN NIEUWE AUTO VAN DE ZAAK OP BIJ DE AUTOHAN- DELAAR. DE OUDE LEASEAUTO, DIE HIJ NAUWELIJKS VOOR PRIVÉRITTEN GEBRUIKTE, IS ZOJUIST INGERUILD. EN PASSANT VERTELT HIJ U NOG DAT HIJ DE NIEUWE AUTO OOK PRIVÉ GAAT GEBRUIKEN. HIERDOOR KOMT HIJ ZEKER BOVEN DE 500 PRIVÉKILOMETERS PER JAAR. U MOET NU ALSNOG REKENING HOUDEN MET EENMET EEN STAGIAIR? BIJTELLING, MAAR HOE? De bijtelling vindt in ieder geval plaats over het volle- EN DE VERKLARING GEEN PRIVÉGEBRUIK AUTO?WEL OF GEEN LOONHEFFINGEN? + TIP STAGEVERGOEDING BETAALD AAN SCHOOL dige jaar en er moet rekening worden gehouden met de Zelfde situatie, maar nu heeft de werknemer een doorNormaal gesproken zal er geen sprake zijn van een Wellicht kunt u Betaalt u een stagevergoeding rechtstreeks aan de verschillende cataloguswaarden van beide auto’s, dus de Belastingdienst afgegeven verklaring geen privége-‘echte’ dienstbetrekking. Dit is het echter wel als u de gebruikmaken van school zelf, dan wordt dit niet gezien als loon. U moet ook van de auto waar niet privé mee is gereden! bruik auto bij u ingeleverd. Omdat hij weet dat hij de de kleinebanen-stagiair een reële beloning geeft. U bent dan inhou- regeling en van de dan wel voldoen aan de volgende voorwaarden: tweede auto privé wil gebruiken, trekt hij de verklaringdingsplichtige en de normale regels voor loonheffingen afdrachtverminde- VOORBEELD VAN TWEE OPVOLGENDE AUTO’S geen privégebruik auto in. Omdat over de eerste achtgelden. ring onderwijs. • U moet de stagevergoeding rechtstreeks overma- Stel dat de auto die u de eerste acht maanden ter maanden de verklaring geen privégebruik auto van toe- ken aan het stagefonds van de school of aan de beschikking heeft gesteld aan uw werknemer, een cata- passing is, hoeft u niets bij te tellen. Pas als de verkla-Van een ‘fictieve’ dienstbetrekking is sprake als een school zelf. loguswaarde had van € 24.000. Uw werknemer heeft ring wordt ingetrokken, moet u vanaf die maand reke-stagiair niet in een ‘echte’ dienstbetrekking werkzaam • Het stagefonds of de school mag de stagever- in deze periode 100 km privé gereden. Voor de loon- ning houden met een bijtelling. De werknemer krijgtis, maar naast onderricht wel enige vorm van beloning goeding niet direct of indirect doorgeven aan de tijdvakken van januari tot en met augustus telt u dus van de Belastingdienst een naheffingsaanslag voor deontvangt. Ook dan bent u inhoudingsplichtige en moet stagiair. De vergoeding moet worden gebruikt voor niets bij het loon. De auto die u de laatste vier maanden loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet metu loonheffingen inhouden. Het kan zijn dat u geen algemene schoolse activiteiten zoals een school- ter beschikking stelt, heeft een cataloguswaarde van betrekking tot de eerste acht maanden.premies werknemersverzekeringen hoeft te berekenen. feest of andere projecten. € 30.000. Deze auto gaat de werknemer ook voor pri-Neem bij twijfel contact op met uw adviseur. ! LET OP! • Het stagefonds of de school administreert zowel de véritten gebruiken. Omdat het privégebruik op kalen- Het bovenstaande geldt niet alleen voor uw werknemer, Bij een fictieve dienstbetrekking stagevergoedingen als de besteding daarvan. ! LET OP! derjaarbasis nu zeker meer dan 500 km is, moet u als- maar ook als u directeur-grootaandeelhouder (dga)Er is geen sprake van een (fictieve) dienstbetrekking als • Binnen twee maanden na afloop van het jaar moet In het voorbeeld zijn nog het gehele jaar rekening houden met een bijtelling. bent. Voor de loonbelasting wordt u in dat geval gezien kunt u geen we uitgegaan vanu de stagiair naast onderricht alleen een vergoeding gebruikmaken van u de volgende gegevens in uw eigen administratie als werknemer. een bijtellingsper-geeft voor (werkelijke) kosten. Te denken valt bijvoor- de afdracht vermin- vastleggen: naam, adres en burgerservicenummer centage van 25%. Over de periode januari tot en met augustus telt u bijbeeld aan een vaste reiskostenvergoeding van € 0,19 dering onderwijs, van de stagiair, naam en het adres van de school of Afhankelijk van de het loon 8/12 x 25% van € 24.000 = € 4.000. Omdat tenzij het gaat om CO2-uitstoot vanper kilometer. een stagiair van een het stagefonds en het bedrag van de stagevergoe- de aangiftetermijnen voor deze maanden inmiddels de auto is natuurlijk beroepsopleiding in ding dat is overgemaakt. Bij de vastlegging moet u ook een percentage zijn verstreken, moet u hiervoor een correctie indienen. de beroepsoplei- tot slot verwijzen naar het volgende besluit: Besluit van 20% of 14% Vanaf september telt u maandelijks bij het loon dende leerweg op mogelijk. mbo-niveau 1 of 2. van 14 december 2010, nr. DGB2010/2202M. 1/12 x 25% van € 30.000 = € 625. JAARGANG 16, NUMMER 2 11
 • 7. ONDERNEMER BV 12 TIPS +LET OP 1 2SPELREGELS WERKGEVER ALLE BELASTINGPLICHTIGENBIJ HULP BIJ DIEFSTAL OF FRAUDE EIGEN PERSONEEL Eén op de vier werkgevers heeft wel eens te maken gehad met WAAR KUNT U TERECHT MET UW KLACHT? Wie een klacht heeft over de overheid en geen gehoorAFTREK diefstal door eigen personeel. De Kamer van Koophandel, het landelijk overleg Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en veiligheid krijgt, kan terecht bij de Nationale ombudsman. Wat is de rol van de ombudsman en welke overheidsinstan- ties en gemeenten hebben hun eigen ombudsvoor-BTW (CCV) hebben samen een stappenplan ontwikkeld voor werk- gevers om diefstal of fraude door eigen personeel te voorko- men of op te sporen. Ga naar www.hetccv.nl/instrumenten/ ziening? De Nationale ombudsman heeft een handig overzicht gemaakt waarin onderscheid wordt gemaakt in vier categorieën: Interne+criminaliteit/Stappenplan. 1) Overheidsinstanties met een eigen ombudsvoor- ziening, 2) Overheidsinstanties waarover de Nationale ombudsman klachten behandelt, 3) Gemeenten waar- over de Nationale ombudsman klachten behandelt en 4) Gemeenten met een eigen ombudsvoorziening. Kijk op de website www.nationaleombudsman.nl voor het overzicht en de adressen.ALS ONDERNEMER KUNT U IN DE AANGIFTE OMZETBELASTING DE AAN UW BEDRIJF IN REKENING GEBRACHTEBTW IN AFTREK BRENGEN, MITS DAAR OOK BELASTE PRESTATIES VOOR DE BTW TEGENOVER STAAN. DIT MOETDAN WEL GEBEUREN IN HET JUISTE AANGIFTETIJDVAK. DE INSPECTEUR KAN NAMELIJK AFTREK WEIGEREN ALSDE BTW IN EEN VERKEERD TIJDVAK IS AANGEGEVEN. EEN JUISTE ADMINISTRATIE VOORKOMT PROBLEMEN. 12 TIPS 2e kwartaal 2011Uit uw administratie moet duidelijk blijken hoeveel btw u moet NIET ALLE BTW IS AFTREKBAARbetalen en welke btw u in aftrek brengt. De Belastingdienst ver- Zo mag u alleen btw aftrekken over betalingen die u doet voorlangt van u als ondernemer dat u van de volgende zaken over- inkopen, kosten en investeringen, met uitzondering van enkelezichten per aangiftetijdvak bijhoudt: zakelijke uitgaven zoals voor eten en drinken in bijvoorbeeld een••• facturen die u zelf uitschrijft facturen die u moet betalen uitgaven restaurant. Deze aangeschafte goederen en diensten moet u ver- volgens gebruiken voor omzet die belast is met 19%, 6% of 0% btw. Daarnaast stelt de Belastingdienst eisen aan de factuur die u DGA BV 3 ALLE BELASTINGPLICHTIGEN 4• ontvangsten ontvangt van uw leveranciers.• privégebruik van goederen en diensten. AFTREK ALLEEN IN JUISTE AANGIFTETIJDVAK HOGE RAAD HEEFT GEEN PROBLEEM MET KORTING AOW-PARTNERTOESLAGDit kan bijvoorbeeld in de vorm van een verkoopboek, inkoop- De Belastingdienst is streng in het hanteren van de regel dat btw RENTECONSTRUCTIE DGA Per 1 juli aanstaande krijgen 65-plussers met een jongere part-boek en kas- en bankboek. Aanvullende eisen voor de adminis- alleen voor aftrek in aanmerking kan komen in het tijdvak waarin Heeft u als dga geld geleend van uw bv tegen een ner die een gezamenlijk inkomen hebben boven de € 30.000,tratie gelden wanneer de ondernemer zaken doet met het buiten- deze aan uw bedrijf in rekening is gebracht, en niet in een later bepaalde rente en zet u dit bedrag vervolgens op een een korting op hun AOW- partnertoeslag van maximaal 10%.land of wanneer hij handelt in gebruikte goederen, kunst, antiek tijdvak. Het tijdstip waarop u uw leverancier betaalt, is dus niet privé-internetspaarrekening tegen een hogere rente, Inkomens onder de € 30.000 worden ontzien. Huishoudens dieof voorwerpen voor verzamelingen. bepalend. Daarom is een administratie per aangiftetijdvak zo dan behaalt u een rentevoordeel. Het resultaat van naast de AOW een aanvullend pensioen hebben van ongeveer belangrijk. U moet als ondernemer dus het bedrag aan aftrek- de lening is in box 3 nihil, omdat de schuld aan uw bv € 12.000 tot € 15.000, krijgen door de korting op hun toeslagVOORAFTREK bare btw per aangifteperiode berekenen en in de btw-aangifte wegvalt tegen de bezitting (internetspaarrekening). te maken met een inkomensdaling van 2,25%. In 2015 wordtDe aftrek van btw wordt ook wel ‘aftrekken als voorbelasting’ verwerken. Het op onjuiste gronden (niet) in aftrek brengen van De Hoge Raad heeft nu beslist dat een dergelijke ren- de AOW-partnertoeslag overigens geheel afgeschaft. De Eerstegenoemd. De vooraftrek bestaat in principe uit een simpel som- btw kan formeel niet in de btw-aangifte over het laatste tijdvak teconstructie is toegestaan en dat het rentevoordeel Kamer moet dit voorstel van minister Kamp van Sociale Zakenmetje. Op uw btw-aangifte vermeldt u de btw die u moet betalen worden hersteld! De Hoge Raad heeft onlangs de Belastingdienst niet belast is in box 1. en Werkgelegenheid nog goedkeuren.over uw omzet. Daarvan trekt u de btw af die uw leveranciers u nog gesteund in deze regel.in die periode in rekening hebben gebracht. Het verschil betaalt uaan de fiscus. Enige nuancering is wel nodig.12 JAARGANG 16, NUMMER 2 13
 • 8. + 12 TIPS ALLE BELASTINGPLICHTIGEN 5 ONDERNEMER BV 6 ONDERNEMER 9 ONDERNEMER BV 10ERFBELASTINGSCHULDEN AFTREKBAAR IN BOX 3 EUROPA STEUNT NEDERLANDSE LANGERE FISCALE AFTREKBAARHEID VOOR MINDER KOSTEN VOOR KLEINE BEDRIJVENBij het bepalen van de belastingheffing in box 3 tellen belastingschulden MICROKREDIETEN PENSIOENPREMIE ZZP’ER Iedere werkgever is verplicht om een risico-inventarisatie enniet mee. Veel mensen vinden dat onrechtvaardig. Daarom is er met Nederland krijgt € 2 mln van de Europese De Pensioenwet biedt Zelfstandigen Zonder Personeel -evaluatie (RI&E) op te stellen. Hierin legt u vast welke risico’singang van 1 januari 2010 een wijziging gekomen. Erfbelastingschulden Unie voor het verstrekken van microkredie- de mogelijkheid om nog drie jaar vrijwillig pensioen op het werk oplevert voor uw werknemers. In een plan van aanpaken de bijbehorende heffingsrente of invorderingsrente, mogen vanaf die ten. Daardoor kunnen meer kleine en star- te bouwen via het pensioenfonds van het bedrijf waar ze beschrijft u vervolgens welke maatregelen u neemt om dezedatum wel worden meegenomen in de schulden van box 3. Deze schul- tende ondernemers in Nederland een beroep het laatst in loondienst waren. De betaalde pensioenpre- risico’s te verkleinen. Het resultaat van een RI&E moet wordenden verlagen dus de inkomstenbelasting in box 3. doen op een microkrediet. De Nederlandse mie is in dat geval fiscaal aftrekbaar. De pensioenuitke- getoetst door een arbokerndeskundige. Hier is nu verandering in microkredietverstrekker Qredits verstrekt ring is dan te zijner tijd belast. Staatssecretaris Weekers gekomen. De toetsingsverplichting geldt vanaf 1 april niet meer ! LET OP! zakelijke kredieten tot € 35.000 aan startende van Financiën is van plan om de vrijwillige voortzetting voor bedrijven met ten hoogste 25 werknemers. Zij hoeven geenOok erfbelastingschulden waarvoor nog geen aanslag is opgelegd, worden aange- en bestaande ondernemers met een goed van de pensioenopbouw voor ZZP’ers te verlengen. deskundige hulp meer in te schakelen en dat betekent mindermerkt als box 3-schuld. Verder geldt de nieuwe regeling ook voor erfbelastingschul- ondernemingsplan die bij reguliere banken Vanaf 2012 gaat de maximale termijn waarschijnlijk van kosten. Wel moeten deze bedrijven gebruikmaken van eenden die zijn ontstaan vóór 1 januari 2010. Bovendien tellen met erfbelasting vergelijk-bare buitenlandse belastingschulden mee. niet terecht kunnen. Aanvullend wordt er drie naar tien jaar. De betaalde pensioenpremie is dan RI&E-instrument dat voor hun branche is opgesteld. een ondernemerscoach aan de ondernemer dus ook zeven jaar langer aftrekbaar. gekoppeld om de slagingskans te vergroten. Qredits is begin 2009 tot stand gekomen met steun van drie banken (ING, Rabobank, ABN AMRO) en de overheid. 12 TIPS ONDERNEMER BV Extra geld voor innovatie MKB 2e kwartaal 2011 ONDERNEMER BV 7 ONDERNEMER BV 8 BV 11 WERKGEVER 12EXTRA GELD VOOR INNOVATIE MKB TEST ALS INTERNETONDERNEMER UW WEBSITE! VERPLICHTE SCHATTING VOORLOPIGE AANSLAG VERHAAL EEN VERKEERSBOETE OP UWEr komt meer hulp voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) bij Steeds vaker gebruiken ondernemers het internet als VPB VERVALLEN WERKNEMERhet gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe producten en proces- verkoopkanaal. In de praktijk blijkt dat interneton- Aan het begin van het jaar stuurt de Belastingdienst Als u een verkeersboete niet op uw werknemer ver-sen. Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw dernemers niet altijd op de hoogte zijn van alle voor- meestal al een voorlopige aanslag voor de te betalen haalt, dan geniet uw werknemer een voordeel. Dat& Innovatie voegt € 17 mln euro toe aan de € 9 mln euro waarden die gesteld worden door de Belastingdienst. Vennootschapsbelasting voor het komende jaar. Is de voordeel is belast als loon, terwijl de boete niet aftrek-die al was vrijgemaakt voor de zogenaamde IPC-regeling Speciaal voor deze groep ondernemers heeft de voorlopige aanslag te hoog of te laag, dan kan deze baar is als bedrijfskosten. Dit geldt ook als het om een(InnovatiePrestatieContracten). Vanaf 1 april 2011 is de vernieuw- Belastingdienst daarom een zelftest ontwikkeld. gedurende het jaar worden aangepast. Het is voort- buitenlandse verkeersboete gaat. Een dga kwam hierde en uitgebreide IPC-regeling opengesteld. Met steun van de Via een speciale website (www.belastingdienst.nl/ aan niet langer verplicht om binnen zeven maanden na pijnlijk achter nadat hij in Zwitserland fors te hard reed.overheid werken groepen van plusminus tien tot twintig onder- internetondernemers/) kunt u de test doen om te afloop van het boekjaar een schatting van de belastbare De bv verhaalde de opgelegde verkeersboete niet en denemers daarbij gezamenlijk aan een nieuwe strategie om meer beoordelen of uw website wel voldoet aan alle fiscale winst voor de Vennootschapsbelasting in te dienen. Wel dga gaf aan dat hij veel te snel had gereden omdat hijte gaan innoveren. Van de bedrijven die van de regeling gebruik- en juridische regels. kijkt de Belastingdienst dit najaar of het terecht is dat anders te laat was voor een zakelijke afspraak. Zakelijkemaken, zegt 86% meer aan R&D (onderzoek en ontwikkeling) te uw bv geen voorlopige aanslag heeft ontvangen. In dat kosten dus, maar de rechter dacht hier anders over.besteden dan voorheen. Ook melden deelnemers een positieve geval ontvangt de bv een brief met het verzoek alsnog De verkeersboete was voor de dga gewoon belastbaarbijdrage aan de winst en geven zij aan dat innovatieplannen een schatting te doen. loon. De dga had namelijk andere opties dan te hard rij-anders niet zouden zijn uitgevoerd. den. Zo had hij bijvoorbeeld eerder kunnen vertrekken, de afspraak kunnen verzetten of zijn vertraging telefo- nisch kunnen melden.14 JAARGANG 16, NUMMER 2 15
 • 9. AMERSFOORTUraniumweg 23 3812 RJ AmersfoortPostbus 468 3800 AL AmersfoortTel. (033) 463 57 27 amersfoort@crop.nl ARNHEMMr. E.N. van Kleffensstraat 4 6842 CV ArnhemPostbus 1210 6801 BE ArnhemT (026) 351 02 28 arnhem@crop.nl EDERubensstraat 215C 6717 VE EdeT (0318) 648 148 ede@crop.nl HOOFDDORPOpaallaan 1208 2132 LN HoofddorpPostbus 245 2130 AE HoofddorpT (023) 562 62 48 hoofddorp@crop.nl LEUSDEN COLOFON Nieuwsbrief is een uitgave vanStorkstraat 24 3833 LB Leusden CROP registeraccountants enPostbus 102 3830 AC Leusden CROP belastingadviseursT (033) 495 25 00 leusden@crop.nl Realisatie: BenedenBoven Marketing en Communicatie Barneveld benedenboven.nl NIEUWEGEIN CROP registeraccountants enMarconibaan 59 B 3439 MR Nieuwegein CROP belastingadviseurs strevenPostbus 584 3430 AN Nieuwegein steeds naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie. NietteminT (030) 604 00 35 nieuwegein@crop.nl kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden.

×