D  W
1  D  /        L      d      D    d      W      W    /      :      ...
W    Z  d     ^               :  s  Ws       D  s  W  /
D                                       d                     ...
D  ^    D    D  ^  ^  /  :
/                    s     Z          h              W         ZKD ...
L  ,d                    W      Z  y    y//
ds      ,  ,            d  W  D            ,  ^           Z   :  t  D...
D         ^     Y  D^
d      W  WD  W    s    /    d          E  t
s  ^  ^    D    E  W                    t    E    W ^^        y   D    W ...
/^         W  D  ^  D    ZKD
d
W                     d  W             W                       ...
W      ,d    d    Z  D     D  /  d  Z    D  /
W        ^  D   ^  d  ,    ^  ,    ^  D  ^
W    ^             d        h    Y      ,
t    ^        t        ^
^         // d       ^       // d
WW    d        d
Z  ZW /              DDKZWDh             t    t  W
D      ^    W     ,    ^    ^   ,
W          D  W                   D    W
^      D     ^    d  ^    D   ^    d  ^
W     ^   E     W       ^  E
^        d    E  ^      d    E  ^
,        d      d       d    d
Zd^      t          t
D    d             ,   ^        d     ,
/                W      :         W                            ...
E                 D  d  D              W        D                 ...
D,  h                  d  D  D                   ^    d  h
^,
W                                         Ys                   ...
d  s      W
s          W    W        W         h
W          s
Z        W/  W      /                      h              W/h      ...
W/
d    D  ^W
^    /                                                        ...
D                   EW    D        E           s         ^
d  ^Wd                              E                        d   ...
^    ,  h  s        D      ^  E                       d    D  E /    ...
d                        E    ^     d               d ^        D   ...
d    ^         W E  ^Z        ^^          W  ^    s                  E ...
W    ^    D  hE        d     D  d  h                      s         ...
^      D      t  h          D,      ^      D  h          DZ          h ...
:                              D          d                    ...
,          sd
W    /                d           ^     ^
D        ^  Z  d
W
W:    ^   d
•  ^    D  •  d           •  :  •                •  E          •  ,  W  ...
WZds d                                                          ...
d
Z                                 Z    h     / d    h             ...
Z                                  Z                    d      ...
Dds          Dds E      s           d  d                            ...
/        E W    E      E W E             E                  W^W^W    - E ...
Z                         D  t  • d  s    ,  • s      • d  • s    W  D Z  • ...
t       t            t     /                                    ...
d  D    K      E        E    D      E          d  t                   ...
E                        s  D                                 s ...
s    D                               W  d,Y                     d,...
d    d  K  ^ d  d                                         E        ...
/      ,h                          s
s      d    E           W           dd   s                 WW  dd   /...
s       ^D^                       ^D^        d          ^D^         ...
s                               D                     ^        ...
s      ^       ^          d                       Z         ^     ...
^^  s    ^               /    :     ^              ^               ...
^           ^D                                                 ...
s            d    ^  :
d    d    d              d  d  d             ^                     ...
d  d  d            D    d  d  d            d  d    d                  ...
:   Zds /                 Zds /       :                        D     ...
y   y                            y^       h           y           ...
D    DDKZW              Zds /              y           y             ...
y      y                               y                       ...
Z      D            E^            : Z    :          :  Z
:      Zds /                         W                   :
h  :                                 W                         ...
D               W
W                              W                    s        :  ...
W                       Dd                                     Z...
s                           Zds /        D     Zds /          D      ...
s      dd                dd Zds /                   /                ...
W                 D                                            ...
K                     D                                       K...
s          d                   Z                    :  ^         ...
//    ^      ds    W  ds  D    ds
s  d  :  :  :                    W  :         E      t             ...
ZE  d  d  d  ,
K         D      :    ^:    ^:      D      ,
/ W                                                            ...
d                   • h• • W         /  K    • E       d•     •       D• ...
Estudi viabilitat dels videojocs als mitjans públics
Estudi viabilitat dels videojocs als mitjans públics
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Estudi viabilitat dels videojocs als mitjans públics

308 views
280 views

Published on

L’estudi té com a objectiu principal analitzar les relacions del món audiovisual, concretament des de l’òptica del sector públic, amb el món dels videojocs. Alhora, pretén oferir una visió general sobre la importància del sector dels videojocs i les seves possibilitats.

El document fa un repàs a les principals experiències de la CCMA relacionades amb el món dels videojocs, tant des de programes de televisió o ràdio que han parlat de videojocs, com experiències de joc que s’han realitzat vinculades a les marques i els programes de la CCMA (per a Internet i per a televisió interactiva).

(Estudi publicat el juny del 2008)

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
308
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Estudi viabilitat dels videojocs als mitjans públics

 1. 1. D W
 2. 2. 1 D / L d D d W W / : E D
 3. 3. W Z d ^ : s Ws D s W /
 4. 4. D d / : , ^ D : D ^W , W / Dds ^ E ^/ ^ ,1 , ^ Z : t D , ^ D : t t Z D K ^ ^ ^
 5. 5. D ^ D D ^ ^ / :
 6. 6. / s Z h W ZKD D W
 7. 7. L ,d W Z y y//
 8. 8. ds , , d W D , ^ Z : t D ,
 9. 9. D ^ Y D^
 10. 10. d W WD W s / d E t
 11. 11. s ^ ^ D E W t E W ^^ y D W ^ ^ W^W ^ E ^ E D
 12. 12. /^ W D ^ D ZKD
 13. 13. d
 14. 14. W d W W W Z ZW D W ^ , D t s
 15. 15. W ,d d Z D D / d Z D /
 16. 16. W ^ D ^ d , ^ , ^ D ^
 17. 17. W ^ d h Y ,
 18. 18. t ^ t ^
 19. 19. ^ // d ^ // d
 20. 20. WW d d
 21. 21. Z ZW / DDKZWDh t t W
 22. 22. D ^ W , ^ ^ ,
 23. 23. W D W D W
 24. 24. ^ D ^ d ^ D ^ d ^
 25. 25. W ^ E W ^ E
 26. 26. ^ d E ^ d E ^
 27. 27. , d d d d
 28. 28. Zd^ t t
 29. 29. D d , ^ d ,
 30. 30. / W : W K E
 31. 31. E D d D W D K W : W
 32. 32. D, h d D D ^ d h
 33. 33. ^,
 34. 34. W Ys ^ ^ hE
 35. 35. d s W
 36. 36. s W W W h
 37. 37. W s
 38. 38. Z W/ W / h W/h W 21
 39. 39. W/
 40. 40. d D ^W
 41. 41. ^ / : s d d , h ^ W W D
 42. 42. D EW D E s ^
 43. 43. d ^Wd E d E D d
 44. 44. ^ , h s D ^ E d D E / 
 45. 45. d E ^ d d ^ D E ^ E t E W ^ W ^ W E ^ E ^ E t d 25
 46. 46. d ^ W E ^Z ^^ W ^ s E d
 47. 47. W ^ D hE d D d h s y// , 
 48. 48. ^ D t h D, ^ D h DZ h K dW
 49. 49. : D d E W D d ,
 50. 50. , sd
 51. 51. W / d ^ ^
 52. 52. D ^ Z d
 53. 53. W
 54. 54. W: ^ d
 55. 55. • ^ D • d • : • • E • , W K W • , ^ D^ • d ^ • • d ^ • ^/ , • , • • • • , • / • W • Z • ^ • , D • • d • • / • t D • d
 56. 56. WZds d D W h • : • • • • d • / • • • : h ds K W
 57. 57. d
 58. 58. Z Z h / d h Z h d d Z t Z Z h Z W
 59. 59. Z Z d Z d ^ E d ^ ^
 60. 60. Dds Dds E s d d d ^ Dds E E h Dds E E t E h E
 61. 61. / E W E E W E E W^W^W - E Y - E d - E W d t t Z W Dds
 62. 62. Z D t • d s , • s • d • s W D Z • s ^ W • s • s • s
 63. 63. t t t / t h d,Y , W d^ t d d dd ^ t / : t ^ K DDKZW d D h D39 Massive(ly) Multiplayer Online Role-Playing Game, o joc de rol multijugador massiu en línia.
 64. 64. d D K E E D E d t E z E D s ds h DDKZW DDKZW E
 65. 65. E s D s D
 66. 66. s D W d,Y d,Y h d d d d ZW / , ZW
 67. 67. d d K ^ d d E E d d h ZW W d , , ,, d , ds d /d / d , , W W ^ /
 68. 68. / ,h s
 69. 69. s d E W dd s WW dd / s ds
 70. 70. s ^D^ ^D^ d ^D^ W h D ^D^ d ^ Zdd d d
 71. 71. s D ^ D ^ y Zds / y D ^ W yW Zds /
 72. 72. s ^ ^ d Z ^ Z ZKD s^ ZKD s W s ^ : ^ ^ ^ Z ^ s ^ :
 73. 73. ^^ s ^ / : ^ ^ D ^ h ^ W E E W ^
 74. 74. ^ ^D , ^ : d d ^ ^ E / d / ^ Zds /
 75. 75. s d ^ :
 76. 76. d d d d d d ^ ^ y d d d Y t W : D d d
 77. 77. d d d D d d d d d d d s d
 78. 78. : Zds / Zds / : D d ^
 79. 79. y y y^ h y ^ / y ^ d ^ h Zds/ ^ D ^ h Zds/ ds y y ^ h ^
 80. 80. D DDKZW Zds / y y W W / ^ D W y o ^ o
 81. 81. y y y , d / y D W W y ^ W W d d
 82. 82. Z D E^ : Z : : Z
 83. 83. : Zds / W :
 84. 84. h : W h Zds / W h
 85. 85. D W
 86. 86. W W s : ^ : E D d Zds / s W
 87. 87. W Dd Zds / d h ^ h Z s ^ ^ d ds d
 88. 88. s Zds / D Zds / D y W y y y DDK s , Z d W y ^ E Zds / DD D E
 89. 89. s dd dd Zds / / ^ d W dW ds dd D,W s dd
 90. 90. W D ds , d ^ D E ^ E W d D h s / : ^ ^ s s s h y
 91. 91. K D K D D D ds K K D
 92. 92. s d Z : ^ ^ / / D d / / D D
 93. 93. // ^ ds W ds D ds
 94. 94. s d : : : W : E t K ^ t D d
 95. 95. ZE d d d ,
 96. 96. K D : ^: ^: D ,
 97. 97. / W D W W D D E D / / hW ^ E h h ^ W
 98. 98. d • h• • W / K • E d• • D• D• s d• D•• • • y• W

×