Rituxi teratogènia bloc

2,312 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,312
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,081
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rituxi teratogènia bloc

  1. 1. IMD004 26/06/2006Facultatiu que respon: JC Juárez, M. AlcaldeData:08/05/2013Facultatiu responsable: JC JuárezTel: 934893464e-mail: jcjuarez@vhebron.netCentre col·laborador de l’ISMP-EspanyaInstitute for Safe Medication PracticesVall dHebronHospitalServei de FarmaciaCentre d’informació de medicamentsDOCUMENT DE RESPOSTA ESCRITAFacultatiu que consulta: XXXServei: XXXData: 06/05/2013Consulta: Riscos de l’administració de rituximab al segon trimestre de l’embaràs.Resposta :Com altres anticossos monoclonals, rituximab inclou IgG1K, que podentravessar la placenta. Les concentracions al fetus són mínimes al primer trimestre del’embaràs. Es produeix un augment durant el segon trimestre i s’igualen a lesconcentracions de la mare sobre les 26 setmanes de gestació. La màximatransferència d’IgG es produeix en les 4 últimes setmanes de la gestació. Així, latransferència de rituximab des de la circulació materna a la fetal dependrà de l’edatgestacional del fetus i del temps d’exposició.1er S’ha fet una cerca bibliogràfica a diferents bases de dades sobre fàrmacs iteratogènia:Fitxa tècnica: Les IgG travessen la placenta. S’han donat cassos de depleciótransitòria de cèl·lules B i limfocitopènia en nens nascuts de mares exposades arituximab durant l’embaràs. Per aquest motiu, rituximab no ha d’administra-se a unadona embarassada a no ser que el benefici esperat superi el risc potencial. En elsestudis de toxicitat realitzats en animals no s’ha evidenciat embriotoxicitat intrauterina.Australian Goverment: Categoria C (fàrmacs que, degut als seus efectesfarmacològics, han causat o puguin ser sospitosos de causar, efectes nocius sobre elfetus o el nounat humà sense causar malformacions. Aquests efectes poden serreversibles. Textos acompanyants han de ser consultats per a més detalls). Travessala placenta i pot provocar disminució de limfòcits B. Efectes desconeguts.
  2. 2. IMD004 26/06/2006Facultatiu que respon: JC Juárez, M. AlcaldeData:08/05/2013Facultatiu responsable: JC JuárezTel: 934893464e-mail: jcjuarez@vhebron.netCentre col·laborador de l’ISMP-EspanyaInstitute for Safe Medication PracticesVall dHebronHospitalServei de FarmaciaCentre d’informació de medicamentsMicromedex: No hi ha estudis adequats i ben controlats amb rituximab en donesembarassades. Tot i així, la vigilància posterior a la comercialització del fàrmac indicaque nens exposats a rituximab a lúter poden presentar limfocitopènia de cèl·lules B.Es recomana utilitzar rituximab durant lembaràs només si el benefici potencial per a lamare supera el risc potencial pel fetus.UptoDate: Categoria C. Rituximab és una IgG d’enginyeria capaç de travessar laplacenta i produir una disminució (reversible) del limfocits B. Aquesta depleciógeneralment dura menys de 6 mesos.FDA: Categoria C. Els estudis de reproducció en animals han demostrat un efecteadvers en el fetus i no hi ha estudis adequats i ben controlats en humans, però elspossibles beneficis poden justificar lús del medicament en dones embarassadesmalgrat els riscos potencials2on S’ha fet una cerca biblogràfica a Pubmed amb els següents resultats:Una publicació molt recent d’Ojeda et al mostra l’experiència d’utilització derituximab i abatacept en tres pacients amb AR embarassades al primer trimestre degestació. No es va mostrar cap tipus d’efecte advers associat al seu embaràs i vantenir uns nadons sans. El autors indiquen, en el cas del rituximab, que es podriaassociar a una baixa transferència de l’anticòs al fetus durant el primer trimestre del’embaràs.Al 2011 Chakravaty et al publiquen una revisió literal que recopila els casosd’exposició de dones fèrtils que es van quedar embarassades posteriorment altractament amb rituximab (231, amb 153 seguiments fins el part, amb un intervald’exposició entre 1-27 mesos previs) i tractades durant l’embaràs (21 pacients). Aquestdarrer grup correspon a la situació clínica del cas consultat. Els autors mostren unataula resum que descriu tots els casos que s’havien notificat d’administració derituximab amb un embaràs establert. S’adjunta a la figura 1.
  3. 3. IMD004 26/06/2006Facultatiu que respon: JC Juárez, M. AlcaldeData:08/05/2013Facultatiu responsable: JC JuárezTel: 934893464e-mail: jcjuarez@vhebron.netCentre col·laborador de l’ISMP-EspanyaInstitute for Safe Medication PracticesVall dHebronHospitalServei de FarmaciaCentre d’informació de medicamentsFigura 1El tractament amb rituximab a la mare es va realitzar per malaltia maligna orecaiguda de la malaltia durant el període de gestació. Com es pot comprovars’inclouen 21 casos. A més, 6 casos van ser tractats amb quimioteràpia potencialmentmutagènica. No es van produir morts de la mare ni dels nounats. Tampoc es vannotificar casos de malformacions congènites. La majoria de casos van ser nounats aterme (11 de 20), però cal considerar que es van produir 7 casos de citopèniesneonatals dels onze casos de fetus exposats al fàrmac a partir del primertrimestre de gestació. Les patologies hematològiques neonatals van ser depleció de
  4. 4. IMD004 26/06/2006Facultatiu que respon: JC Juárez, M. AlcaldeData:08/05/2013Facultatiu responsable: JC JuárezTel: 934893464e-mail: jcjuarez@vhebron.netCentre col·laborador de l’ISMP-EspanyaInstitute for Safe Medication PracticesVall dHebronHospitalServei de FarmaciaCentre d’informació de medicamentscèl·lules B, limfopènia i trombocitopènia. No es van comunicar complicacionsinfeccioses en cap nounat. Es van notificar 4 infeccions neonatals durant el períodeperinatal. Un cas va ser d’infecció per citomegalovirus.Dels 153 casos de dones embarassades desprès de tractament amb rituximab,es troba una taxa del 21 % d’avortaments involuntaris i un 60% de naixements, 24 %dels quals van ser prematurs. Dels nascuts es van donar 2 casos de malformacionscongènites i 2 casos de mort neonatal.Fanale et al presenten 10 casos de pacients amb limfoma que inicientractament amb quimioteràpia durant l’embaràs, amb una mitjana de 18 setmanes degestació. 3 de elles ho fan amb un esquema R-CHOP. 7 de les 10 pacients tenennadons sense problemes, ni malformacions fetals. Les altres tres dones van perdre elfetus (el tractament de 2 de elles no contenia rituximab).Conclusió:Des del punt de vista d’autorització per part de les organitzacions sanitàries ifitxa tècnica, rituximab s’inclou majoritàriament a la categoria C (els estudis dereproducció en animals han demostrat un efecte advers en el fetus i no hi ha estudisadequats i ben controlats en humans, però els possibles beneficis poden justificar lúsdel medicament en dones embarassades malgrat els riscos potencials). Aquestacategorització deixa obert, des del punt de vista legal, la utilització del fàrmac en donesembarassades conforme a la premissa que fa referència al benefici - risc.Des de el punt de vista de l’evidència, amb les dades disponibles, sembla queles dones tractades amb rituximab al segon–tercer trimestre de l’embaràs poden patirparts prematurs amb major incidència i, els nounat podrien tenir una major incidènciad’alteracions hematològiques.Com indica l’evidència i les categories, en situacions d’emergència vital permalaltia maligna u hematològica els beneficis del tractament amb rituximab per a lamare podrien superar els riscos.
  5. 5. IMD004 26/06/2006Facultatiu que respon: JC Juárez, M. AlcaldeData:08/05/2013Facultatiu responsable: JC JuárezTel: 934893464e-mail: jcjuarez@vhebron.netCentre col·laborador de l’ISMP-EspanyaInstitute for Safe Medication PracticesVall dHebronHospitalServei de FarmaciaCentre d’informació de medicamentsBibliografia:1- Fitxa tècnica de Mabthera [En linia] EMPShttp://www.aemps.gob.es/cima/especialidad.do?metodo=verFichaWordPdf&codigo=70908&formato=pdf&formulario=FICHAS&file=ficha.pdf [Consultat maig del2013]2- Rituximab. DrugDex® Evaluations. Micromedex. [Consultat el maig del 2013]http:www.thomsonhc.com3- Rituximab: drug information. In: UpToDate, Lexicom® [Consultat el maig del2013]4- Saji F, Samejma Y, Kamitua S et al. Dynamics of immunoglobulins at the feto-maternal interface. Rev Reproduct 1999; 4(2): 81-89.5- Rituximab. Medicines in Pregnancy. [En linia] Australian Govermenthttp://www.tga.gov.au/hp/medicines-pregnancy.htm [Consultat maig de 2013]6- Ojeda et al. Exposure to abatacept or rituximab in the first trimester of pregnancyin three women with autoimmune diseases. Clin Rheumatol 2013 (ahead of print)7- Chakravarty EF, Murray ER, Kelman A et al. Pregnancy outcomes after maternalexposure to rituximab. Blood 2011; 117 (5): 1499-1506.8- Fanale MA, Lai C-M, Rimes SA, et al. Positive maternal-fetal outcomes withtreatment of lymphoma during pregnancy: UT MD Anderson Cancer Centerprospective experience. Presented at the 54th American Society of HematologyAnnual Meeting and Exposition in Atlanta. Desembre 2012.

×