Imatinib flors de bach bloc

2,008 views

Published on

Published in: Investor Relations
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,008
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,671
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Imatinib flors de bach bloc

  1. 1. Vall dHebron Hospital Servei de Farmacia Centre d’informació de medicaments IMD004 26/06/2006 DOCUMENT DE RESPOSTA ESCRITAFacultatiu que consulta: XXXServei: xxxData: xxxConsulta: Es pregunta la possibilitat d’interacció farmacològica (IF) entrel’administració del preparat de flors de bach i imatinib,Resposta:Limatinib és un fàrmac inhibidor potent i selectiu de diferents tirosin cinases,amb un metabolisme mediat principalment per l’isoenzima CYP3A4 delcitocrom P450. Principalment s’han descrit IF amb aquest fàrmac del tipusfaramcocinètic, produïdes per inductors i inhibidors d’aquest isoenzim.L’imatinib també pot actuar com inhibidor del CYP3A4, CYP2C9 i CYP2D6.La teràpies alternatives com les denominades flors de Bach (FB), es basen enla utilització d’extractes de flors de determinades plantes en una solució acuosao alcohòlica que s’administren per via oral a dosis d’unes poques gotes,diluïdes en aigua o directament a la llengua.Després de realitzar una cerca bibliogràfica a diferents base de dades (BOT plus,Micromedex, PubMed i Google) no hi ha evidència de una possible IF farmacocinèticao farmacodinàmica d’imatinib i FB a la bibliografia.Facultatiu que respon: JC, JuárezData: 26/11/2009Facultatiu responsable: JC JuárezTel: 934893464e-mail: jcjuarez@vhebron.net Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices
  2. 2. Vall dHebron Hospital Servei de Farmacia Centre d’informació de medicaments IMD004 26/06/2006Cal destacar que l’evidència de l’eficàcia d’aquesta teràpia alternativa es també moltlimitada. Una revisió sistemàtica del assaigs clínics realitzats amb FB per diferentsindicacions (ansietat, depressió i altres) va mostrar que l’eficàcia era similar al placebo,però pràcticament sense efectes adversos. Els efectes de les FB són principalmentsedants. No hi dades del metabolisme d’aquest preparats.Per poder plantejar una hipòtesi d’IF del tipus farmacocinètic potencial oempírica cal considerar si algun compost del preparat de FB pot actuar cominhibidor o inductor enzimàtic del CYP3A4. Considerant la composició delpreparat amb contingut de flors de nogals, i flors de scleranthus en proporcionsmolt diluïdes, no hi ha evidència de que tinguin d’activitat sobre el citocromP450. Respecte a l’alcohol etílic del preparat, cal destacar que el metabolismede l’etanol es realitza mitjançant els enzims alcohol deshidrogensa i aldehidodeshidrogenasa, vies metabòliques diferents de l’imatinib, si a més a més esconsidera que les dosis d’etanol són mol baixes (1-2 gotes de FB en cadaadministració), permet establir que la possibilitat IF de tipus farmacocinèticentre FB i imatinib és d’una probabilitat molt baixa.Des de el punt de vista farmacodinàmic, l’activitat sedant atribuïda a les FB, noevidenciada clarament als assajos clínics, no permet establir una IF potenciald’aquest tipus amb imatinib.Facultatiu que respon: JC, JuárezData: 26/11/2009Facultatiu responsable: JC JuárezTel: 934893464e-mail: jcjuarez@vhebron.net Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices
  3. 3. Vall dHebron Hospital Servei de Farmacia Centre d’informació de medicaments IMD004 26/06/2006 ConclusionsNo hi ha evidència d’una possible IF entre el preparat de FB que pren el pacient il’imatinib. Per la composició tampoc es pot establir la possibilitat d’una IFfarmacocinètica o farmacodinàmica potencial. Considerant que les dosis delprepaparat del FB són molt baixes, que l’activitat farmacològica es qüestionable i que amés a més el tractament és esporàdic (tractament del mareig en viatges llargs), espodria plantejar l’autilització de FB en aquest pacient.Donat que aquest pacient vol utilitzar medicines alternatives de forma concomitant alseu tractament oncològic, cal considerar que hi ha recomanacions respecte a lautilització de medicines alternatives i que caldria transmetre al pacient amb la finalitatde prevenir noves o atres IF. Aquestes recomanacions són: - Informar al seu metge de tots els medicaments, inclosos el preparats fitoterapèutics, vitamines i altres preparats inclosos en les medicines alternatives (incloirien les FB). Seria recomanable que s’indiquessin a la historia clínica. Si es realitzen canvis a la teràpia farmacològica o a l’alternativa, s’ha de recordar a l’especialista que s’utilitzen aquests preparats i revaluar la nova situació. L’evidència pot canviar i poden aparèixer noves interaccions i/o efectes adversos. - Adquirir aquests preparats a les Oficines de Farmàcia. - Es convenient llegir les etiquetes d’aquests preparats i confirmar que s’inclou el terme estandarditzat (assegura que la dosi és la mateixa en totes les formes farmacèutiques) o indicacions clares de la composició, registre i laboratori fabricant . - Si es prenen medicines alternatives, seguir la prescripció exacta. Administrar més dosis o afegir altres preparats poden desencadenar efectes adversos. - Si apareixen símptomes no desitjats, sobre tot desprès de l’administració concomitant del preparat, contactar ràpidament amb el seu especialista.Facultatiu que respon: JC, JuárezData: 26/11/2009Facultatiu responsable: JC JuárezTel: 934893464e-mail: jcjuarez@vhebron.net Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices
  4. 4. Vall dHebron Hospital Servei de Farmacia Centre d’informació de medicaments IMD004 26/06/2006 - Mai substituir el tractament farmacològic de la patologia de base per el preparat - alternatiu.Bibliografía 1- Fitxa técnica de . Glivec®. [En linea] AEMPS [consultat Desembre de 2012] http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_- _Product_Information/human/000406/WC500022207.pdf 2- The Bach Centre. Consultat a: http://www.bachcentre.com/centre/remedies.htm (Desembre 2012). 3- Thaler K, Kaminski A, Chapman A, Langley T, Gartlehner G. Bach Flower Remedies for psychological problems and pain: a systematic review. BMC Complementary and Alterantive Medicine 2009; 9: 16. doi: 10.1186/1472- 6882-9-16. Disponible a: http://www.biomedcentral.com/1472-6882/16. 4-Fetrow CW, Avila Juan R Complementary and Alterantive Medicines. Secon edition Springhouse 2001. Bethiehem EEUU.Facultatiu que respon: JC, JuárezData: 26/11/2009Facultatiu responsable: JC JuárezTel: 934893464e-mail: jcjuarez@vhebron.net Centre col·laborador de l’ISMP-Espanya Institute for Safe Medication Practices

×