Butlletí cim 28 desembre_2012

1,692 views
1,571 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,692
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Butlletí cim 28 desembre_2012

  1. 1. Vall dHebronHospital Butlletí electrònic intern Servei de FarmàciaServei de Farmàcia Juliol 2012- Desembre 2012. Volum 4 , Número 16 Centre d’Informació de Medicaments. Servei de Farmàcia. Hospital Universitari Vall d’Hebron Índex de Consultes destacables Consulta d’administració d’amikacina intratecal. Enllaç Consulta d’ajust de dosi de tramadol en IR. Enllaç Consulta d’elaboració del xarop de ketamina pel dolor neuropàtic. Enllaç Consulta sobre indicacions de l’adenosina. Enllaç Consulta d’eritromicina com a procinètic. Enllaç Consulta interaccions terbinafina. Enllaç Sumari Consulta interaccions sativex E.M. Enllaç Consulta sobre administració d’etanol. EnllaçÍndex de Consulta sobre Allargament quick amb tazocel-cotrimoxazol. EnllaçConsultes Consulta del Càlcul del pes ideal en nens Enllaç Presentacions disponibles de probiòtics EnllaçNotes publicadesInformes a la CFTelaborats Índex de notes informatives destacables al personal sanitariNovetats al recursde xarxa Q 1. Medicaments exclosos de la prestació farmacèutica en el SNS. Enllaç 2. Desproveïment temporal Inyesprin®. EnllaçNovetats en Fonts 3. Canvi de marques d’immunoglobulines. Enllaçd’informació Informes elaborats a la Comissió Farmacoterapèutica Fàrmacs Acceptat en Conclusió (resum) Juliol 2012 Guia (Si/No) Ledema macular és una resposta no específica de la retina a una varietat de lesions ,associades a patologies oculars. Ledema macular implica la ruptura de linterior de la barrera hematorretiniana a nivell de l’endoteli capil·lar generant una permeabilitat vascular FÀRMACS anormal a la retina amb fuites en els teixits adjacents a la retina. Lacumulació de líquid pot acabar provocant dany irreversible i pèrdua de la visió permanent. APROVATS La dexametasona és un potent corticosteroide que ha demostrat reduir la inflamació inhibint ledema, la deposició de fibrina, la fugida capil·lar i la migració fagocítica de la ▲ Ozurdex® Dexametasona resposta inflamatòria. Ozurdex® és un implant administrat via intravitria en l’ull. La implant intravitri injecció s’ha de realitzar en condicions asèptiques controlades, s’ha d’administrar un SI (pendent antimicrobià tòpic d’ampli espectre anteriorment, el dia del procediment i posteriorment i (Ozurdex®) protocol dús ) s’ha d’utilitzar una anestèsia adequada. ▲ Protocol La dexametasona ha demostrat una recuperació de l’AV en edema macular en els temps +30, +60 i +90 dies post-tractament, però als 6 mesos no s’han observat diferencies significatives respecte al placebo. Boceprevir- Sinclou en la CFT donat que es descarten les alternatives (triamcinolona i Bevazizumab) i que no hi ha una diferència clara d’eficàcia entre Ranivizumab (Lucentis®, tractament Telaprevir emprat fins ara) i Ozurdex®, essent aquest últim més econòmic. Queda pendent però establir un protocol d’ús en el que s’especifiquin els criteris d’ús de cada medicament, i quan es fa servir un o l’altre. El Mieloma múltiple (MM) és un tipus de càncer de la medul·la òssia, en el que existeix una proliferació anormal de cèl·lules plasmàtiques (línia blanca). La principal innovació terapèutica és la utilització de Bortezomib com a inducció inicial juntament amb altres fàrmacs en els pacients amb MM candidats a auto-TPH, que genera una elevada taxa de Bortezomib en resposta. tractament dinducció Bortezomib és un fàrmac citotòxic que inhibeix selectiva i reversiblement l’activitat del proteasoma-26S. Tot i no tenir la indicació aprovada es fa servir freqüentment i hi ha inicial en pacients amb evidència de la seguretat i eficàcia de la seva utilització, juntament amb Dexametasona, NO MM candidats a auto en el tractament d’inducció inicial en pacients amb MM candidats a auto-TPH. D’entre els tractaments d’inducció en primera línia que han demostrat eficàcia, la transplantament combinació Bortezomib/Dexametasoina és la recomanada per les guies de pràctica clínica, i també recomanen i el seu ús Centres Hospitalaris del nostre entorn (ICO) Tot i així no s’aprova el protocol dus de Bortezomib en aquests pacients donat que la indicació no està autoritzada en fitxa tècnica i els resultats dels assaigs disponibles no són del tot significatius/rellevants. Serà necessària la seva sol·licitud individualitzada a la comissió dels INA.
  2. 2. Fàrmacs Acceptat en Conclusió (resum) Setembre 2012 Guia (Si/No)FÀRMACS NO APROVATS Segons l’evidència i les guies clíniques, la primera opció pel tractament de l’angina de pit estable crònica consisteix en la utilització dels B-blocadors, i la segona es la utilització d’un antagonista de calci (amlodipí, verapamil, diltiazem). La IVB és un fàrmac antianginós amb► Bortezomib un nou mecanisme d’acció que podria ser una alternativa al tractament de primera línea, en pacients que presenten una contraindicació o intolerància als β-bolcadors, o en associació a► Ivabradina aquests en pacients no controlats amb els β-bolcadors i amb FC > 60 ppm (pulsacions per minut) . Redueix la freqüència cardíaca mitjançant la inhibició selectiva i específica del corrent del marcapassos cardíac (If) que controla la despolarització diastòlica espontània en el node Ivabradina sinusal, i regula la freqüència cardíaca. Els efectes cardíacs són ràpids, sostinguts, dosi dependents i específics del node sinusal, NO sense efecte significatiu sobre la conducció auriculo-ventricular o intraventricular ni tampoc sobre la contractilitat miocàrdica ni la vascularització. No obstant, malgrat presentar no inferioritat amb amlodipí o atenolol, mostra una evidencia molt limitada i encara planteja dubtes la seva utilització. Presenta pitjor perfil de seguretat i el cost del tractament és considerablement major respecte les altres alternatives. . La seva eficàcia/seguretat és dubtosa i és un fàrmac de tercera línea que ocupa un lloc molt petit en casos determinats. No s’aprova doncs el seu ús en l’hospital per segona vegada (ja es va demanar autorització l’any 2008). Serà la CAM qui haurà de decidir finalment l’autorització del seu ús en cada cas sol·licitant amb previ informe raonat El tractament estàndard de la hepatitis C crònica consisteix en la combinació de peginterferon alfa i ribavirina, però cal considerar que la susceptibilitat a aquest tractament depèn del genotip víric. La durada del tractament ve determinada pel genotip i per l’evolució de la càrrega viral durant el tractament. Recentment s’han comercialitzat dos inhibidors de la proteasa (IP) NS34A, boceprevir i telaprevir amb bons resultats d’eficàcia. L’avaluació d’ambdós fàrmacs s’ha realitzat per Boceprevir/ diferents organitzacions acceptant la seva introducció a la guia Farmacoterapèutica de l’ICS. Cal destacar que amb el tractament triple es pot arribar a una taxa de curació del 75% dels Telaprevir SI pacients naïfs amb genotip 1 del VHC i del 50% en els que havia fracassat al tractament previ. Si que s’aprova el protocol, però donat que implica una elevada despesa econòmica s’ha de pactar amb la direcció segons el pressupost anual quins i quants pacients es tractaran. Es recomana adaptar-se a les recomanacions del ministeri, que diu prioritzar el tractament de pacients amb un grau de fibrosi de 3-4. Abans de solicitar-se el tractament haurà de passar l’aprovació pel CATSEU perquè compleixi criteris de tractament i que sigui pacient de la zona geogràfica de referència (sobretot nous casos). Dexametasona implant intravitri Saprova el protocol presentat però a l’espera de que s’enviï el protocol modificat, incloent quin és el nombre previst de pacients a tractar i situant al fàrmac en relació a les alternatives SI (Ozurdex®) (ranibizumab). La paliperidona és un antipsicòtic atípic o de 2a generació utilitzat com a segona línea en el tractament de l’esquizofrènia. El palmitat de paliperidona (PTP) és una formulació depot de paliperidona que permet una alliberació prolongada durant un període de fins 1 mes. L’eficàcia de PTP ha estat avaluada front a placebo i Risperidona Consta®, i s’ha demostrat eficàcia superior vs placebo i la no inferioritat vs Risperidona. El perfil de seguretat és similar, i presenta l’avantatge de no metabolitzar-se per via hepàtica, l’administració és mensual, no requereix una suplementació inicial amb antipsicòtics orals, i Paliperidona no precisa refrigeració ni reconstitució del vial. NO A diferència de la Risperidona, el PTP no té l’indicació aprovada pel tractament de desordres bipolars i no s’ha publicats assaigs donant suport a aquesta indicació. Amb els resultats obtinguts, en un baix nombre d’estudis, a curt plaç i de poca rellevància, podem concloure que la diferència i avantatges entre les dues alternatives terapèutiques és encara prematura. No saccepta la seva inclusió en guia, es valora el benefici/cost a nivell hospitalari i no hi ha un benefici clar que motivi la seva inclusió en guia. Abatacept va se avaluat a l’any 2008 i es va aprovar com un fàrmac de segona línia en el tractament de l’artritis reumatoide moderada-geu segons la indicació de fitxa tècnica, en combinació amb metotrexat, en pacients adults que hagin presentat una resposta inadequada o intolerant a altres fàrmacs antireumàtics modificadors de la malaltia, incloent al menys un inhibidor del factor de necrosis tumoral (TNF). Actualment està autoritzada la indicació com a 1ª línia en casos de resposta inadequada a un tractament previ amb un o més fàrmacs antireumàtics modificadors de la malaltia incloent metotrexat o un inhibidor del factor de necrosi tumoral. Abatacept Abatacept és un modulador selectiu d’un senyal de coestimulació necessari per a l’activació NO completa dels limfòcits T que expressen CD28. S’administra per via intravenosa i la seva dosificació depèn del pes del pacient: aproximadament 10 mg/kg. Hi ha dubtes tant d’eficàcia com de seguretat per incloure abatacept en 1a línea. Malgrat ha mostrat eficàcia en aquesta indicació, pràcticament s’ha basat en un sol estudi comparat amb placebo. Des de el punt de vista de seguretat a llarg termini, l’informe de l’EMA planteja la necessitat d’obtenir més dades. El cost és molt superior respecte la resta de biològics. No saccepta en 1ª línia; la nova informació sobre beneficis del fàrmac no és suficient.
  3. 3. Novetats al recurs de xarxa Q • Actualització quadre metabolopaties. Enllaç • Utilització manual Infowin. Enllaç • PEA Materno-Infantil. Enllaç • Nova especialitat en equivalents terapèutics, l’antiasmàtic Cilesonida a dosis equipotents. Enllaç • Nou PNE: formulació del xarop de Ketamina Hidroclorur 10mg/ml (clínica del dolor). Enllaç • Butlletí d’atenció farmacèutica: Citalopram i risc electrocardiogràfic (Gener 2012). Enllaç • Butlletí d’atenció farmacèutica: Ranelat d’estronci risc de tromboembolisme (Març 2012). Enllaç • Butlletí d’atenció farmacèutica: Laxants osmòtics i hiperfosfatemia (Maig 2012). Enllaç • Butlletí d’atenció farmacèutica: Tractament d’antibiòtics en ITU (Setembre 2012). Enllaç • Butlletí d’atenció farmacèutica: Interacció carbapenems i àcid valproic (Octubre 2012). Enllaç • Taula resum inhibidors de la TK. Enllaç Novetats en Fonts d’informació Pàgina Web per consultar informació sobre trituració de medicament. (demaneu passwords al CIM). Enllaç Vademècum pediàtric. Enllaç Experiència d’utilització de les xarxes socials al nostre CIMSFHUVH presentada al Col·legi de Metges de Barcelona. Enllaç Recomanacions d’utilització de les xarxes socials per professionals sanitaris. EnllaçSegueix-nos en: Edita Residents en rotació: Leticia Mestre Diego Mena Responsable del CIMSFHUVH: Joan Carles Juárez

×