8.docx jish

1,399 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,399
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
42
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

8.docx jish

  1. 1. Мэдээлэл зүйн хичээлийн шилжилтийн бус VIII ангийн жишиг даалгавар<br />Аль нь компьютерийн техникийн үндсэн бүрдэлд ордог вэ?<br />Принтер<br />Гар<br />Дууны өсгөгч<br />Mouse<br />Мэдээлэл оруулахыг баталгаажуулахын тулд ямар товчийг дардаг вэ?<br />Word программын table цэсний функцуудыг тайлбарла.<br />………………………………………………………………………………………<br />График үүсгэх шат дарааллуудыг бич.<br />……………………………………………………………………………………………<br />Ctrl+Y үүргийг бич.<br />Öààñíû òîõèðãîî õèéõ êîìàíäóóäûí äàðààëëûã áè÷.<br />Ñêàííåð ãýæ þó âý?<br />Ãàð áà õóëãàíû õî¸óëàíä íü çîðèóëñàí ÿìàð òóñãàé ïîðò áàéäàã âý?<br />Ìýäýýëýë áîëîâñðóóëàõ òºõººðºìæ¿¿äýýñ íýðëý.<br />……………<br />……………<br />……………<br />Äîîðõè òºõººðºìæ¿¿äèéã çîðèóëàëòòàé íü õîëáî.<br />Ãàð Ìýäýýëëèéã õàðóóëàõ<br />Ìèêðîôîí Òºõººðºìæ¿¿äèéã ãàäíû íºëººíººñ õàìãààëàõ<br />Ñèñòåìèéí áëîê Äóó àâèàã îðóóëàõ<br />Êîìïüþòåðèéí òåõíèê õàíãàìæèéã þó ãýæ àíãèëäàã âý?<br />…………<br />…………<br />Calculator ïðîãðàììûí çîðèóëàëò íü àëü âý?<br />Êîìïüþòåðèéí õàòóó äèñêýíä þó þó àãóóëàãäàæ áàéãààã õàðóóë<br />Ìýäýýëýë áîëîâñðóóëàõ òºõººðºìæ¿¿äýýñ íýðëý.<br />Êîìïüþòåðèéí òºðë¿¿äèéí íýðëý.<br />………..<br />………..<br />………..<br />………..<br />Äîîðõè òºõººðºìæ¿¿äèéã çîðèóëàëòòàé íü õîëáî.<br />Ñàíàõ îé Èõ õýìæýýíèé ìýäýýëýë òîãòìîë õàäãàëàõ<br />Õàòóó äèñê CPU-ýýð áîëîâñðóóëàãäàõ ìýäýýëëèéã ò¿ð õàäãàëàõ <br />Ýõ õàâòàí Òºõººðºìæ¿¿äèéã õîîðîíä íü õîëáîõ<br />Ïðîãðàìì õàíãàìæèéã þó ãýæ õóâààäàã âý?<br />Òîîíû ìàøèíûã à÷ààëàõ çàì àëь нь âý?<br />Start/ Programs/ Calculator<br />Start/ Programs/ Calculator/ Accessories<br />Start/ Programs/ Accessories/ Calculator<br />Start/ Accessories/ Programms/ Calculator<br />Êîìïüþòåðèéí õàòóó äèñêíèé áàãòààìæ áîëîí õýäèé õóâü íü àøèãëàãäñàí, õýä íü õîîñîí áàéãààã òîäîðõîéë.<br />Мэдээлэл гэж юу вэ? Жишээ нь<br />Мэдлэг гэж юу вэ? ............................, ................................ гэж ангилдаг вэ?<br />Мэдээллийг хэмжээ гэж юу вэ? хэмжих нэгжүүдийг нэрлэ.<br />Мэдээллийн процессуудыг тооч<br />Мэдээллийн тээгчүүдийг нэрлэ.<br />1В,1КВ, 1МВ, 1GВ -ыг bit-д шилжүүл<br />1КВ, 1МВ, 1GВ-ee;su byted шилжүүл<br />12558В нв хэдэн КВ болон В - тай тэнцэх вэ?<br />Аль нь мэдээллийн шинж чанар биш вэ?                     <br />Ойлгомжтой байх         <br />Хүртээмжтэй байх                 <br />Бүрэн гүйцэд байх                                                          <br />Хүрэлцээтэй байх    <br />Нийцтэй байх<br />Аль нь зохиомол хэл вэ? <br />Англи хэл<br />Програмчлалын хэл<br /> Дохио зангааны хэл <br /> Монгол хэл <br /> Хятад хэл<br />Англи хэлнээс монгол хэл рүү тест хөрвүүлэхийг юу гэж хэлж болох вэ? <br />Мэдээлэл хадгалах процесс<br />Дараах үйл явц мэдээллийн ямар процесст орох вэ? <br />Сумаар холбоно уу? <br />Шалгалтын материал шифлэх1. Дамжуулах<br />Багш хичээл заах 2. Хамгаалах<br />Телевизийн нэвтрүүлэг үзэх3. Хадгалах<br />Зохиогч бүтээлээ цаасан дээр буулгах 4. Хүлээн авах<br />Бодлого бодох 5. Боловсруулах<br />Компьютерийн гараас шивсэн өгөгдлийг санах ойд бичих үйлдийг......................................<br />Санах ойд бодогдож бэлэн болсон..........................компьютерийн дэлгэц дээр гаргахыг гаргах үйлдэл гэнэ. <br />3. Дараах блок схемийн үүргийг тайлбарлана уу? <br /> <br />Дараах тохиолдлуудаас чухам алинд нь хүн мэдээллийг хүлээн авч байгааг ялган тэмдэглэнэ үү? <br />Шөл амтлах <br />Радио сонсох<br />Фото зураг<br />Цэцэг үнэрлэх<br />Усруу гараа хүргэх<br />Дараах тохиолдол бүрийн хувьд хүн мэдээлэл хүлээн авч байгаа мэдрэхүйн эрхтэнийг нь нэрлэнэ үү<br />Үлгэр унших<br />Мөхөөлдөс долоох<br />Халуун индүүнд түлэгдэх<br />Цай халуун байв<br />Гэрийн гадаа морин төвөргөөн сонсогдох<br />Дараах тохиолдол бүрт чухам ямар ямар мэдээллийн үндсэн процесс явагдаж байна вэ? <br />Биндэрьяа үлгэр уншиж байна<br />Билгүүн компьютерийн гарын товчлуур дарж байна<br />Болдоо бодлого бодож байна<br />Тэмдэглэлийн дэвтэртээ утасны дугаар бичив<br />Номын санд маш олон ном байна<br /> Бодисын төлөв гэж юу вэ? .....................................................................................<br />Байгаль дахь төлөв гэж юу вэ?............................................................................<br />Байгаль дахь төлөвдүүдийн дараалал хүнээс хамаарах уу? Хамаардаг бол жишээ гарга.<br />....................................................................................................................................<br />Цэцэгт ургамлыг бүтэцээр нь ангилж дараах бүдүүвчийг гүйцээгээрэй. <br />Цэцэгт ургамал<br />Үндэс<br />Иш<br />Навч<br />Алгоритм гэж юу вэ?<br />Алгоритмын блок схемийг зурна уу? <br />Доор дурьдсанаас аль нь компьютерийн техникийн үндсэн бүрдэлд ордог вэ?<br />А. Принтер Б. Гар В. Дууны өсгөгчГ. Сканер<br />2. Мэдээлэл оруулалтыг баталгаажуулахын тулд ямар товч ашигладаг вэ?<br />3. Шуурхай санах ой àëü íü вэ?<br />А. RAMБ. BIOSВ. CPU Г. ROM<br />4. Оруулах, гаргах төхөөрөмжид юу хамаардаггүй вэ?<br />А.МониторБ. Принтер В. Хулгана Г. Модем<br />5. Дараах командуудын үүргийг тайлбарлан бичнэ үү?<br />Page setup -<br />Replace -<br />Find -<br />Paste -<br />Page number -<br />File -<br />Toolbar -<br />Font -<br />Columns -<br />Drop cap –<br />Файл гэж юу вэ?<br />Хавтас гэж юу вэ?<br />Эх хавтан ямар үүрэгтэй вэ?<br />Оролтын мэдээллийг компюьтерийн ойлгодог хэлбэр буюу 2т-ын код хэлбэр рүү хувиргахыг ..........................................гэнэ.<br />Хоёртын код хэлбэр буюу өгөгдлийг хүний ойлгодог хэлбэр рүү хувиргахыг ......................................... гэнэ.<br />Тооны цифр бүр ямар байрлалд бичигдсэн гэдгээс уг цифрийн тоон утга хамаардаг системийг ............................................................ гэнэ.<br />Тухайн тооны цифрийн бичигдсэн байрлал уг тооны тоон утгад хамаардаггүй тооллын системийг ................................................... гэнэ.<br />............................................................................ тоог дүрслэхэд ашигладаг янз бүрийн тэмдэгтийн тоог уг тооллын системийн .......................... гэж нэрлэдэг.<br />Ром цифрийг бичдэг 3-н дүрмийг бичнэ үү?<br />А.<br />Б.<br />В.<br />Дараах өгүүлбэрийг морзе цагаан толгой ашиглан бичнэ үү?<br />0 ба 1 гэсэн цифрээр ямар ч мэдээллийг кодолж болно.<br />Ром цифрүүд дээр бичигдсэн дараах тоонуудыг тооллын аравтын системд хэдтэй тэнцүү вэ? <br />CM, XI, IX, CLX, MDCXLIX<br />Дараах аравтын тоонуудтай тэнцүү тоог ром цифрүүдээр бичиж дүрсэлнэ үү? <br />13, 99, 666, 444, 1692, 2569, 748, 133 <br />Дараах аравтын тооллын систем дэх тоонуудыг 2т, 3т 8т, 16т-ын тооллын системээр дүрсэлнэ үү? <br />95, 26<br />Мэдээлэл зөөх командын дараалал сонго<br />А. Edit цэсээс copy, paste<br />Б. Fortmat цэсээс copy, paste<br />В. Edit цэсээ cut, paste<br />Хүснэгтэд мөр оруулахдаа<br /> Графикийг байгуулахдаа<br />А. Edit - Chart<br />Б. Insert - Chart<br />В. Format – Chart<br />Баганы өргөнийг өөрчлөх зоманд<br />Файлын нэрийг өөрчилж хадгалах команд<br />View – Formula Bar командын үүрэг<br />Хуудсанд хүрээ шугам оруулах команд<br />Хуудсыг багананд хуваах команд<br />Хуудсанд хөл болон толгой бичиг оруулах команд<br />Зөв хариултыг хооронд нь холбо <br />SuperscriptТестийг давхар зураасаар зурнаSnbscriptТестийн хэмжээг жижигсгээд мөрнөөс дээшлүүлж байрлуулна.OutlineТестийн үсэгнүүдийн хүрээг харуулнаDoubleТестийн хэмжээг жижигсгээд мөрнөөс доошлуулж байрлуулна.<br />Зөв хариултыг хооронд холбо. <br />Table – Split cellsХамгийн сүүлд хийсэн үйлдлийг буцаана.Table – Merge cellsХүснэгтийн нүдийг хуваана.Edit – UndoБуцаасан үйлдлийг сэргээх.Edit - RedoХүснэгтийн нүднүүдийг нэгтгэнэ.<br />Word програм дэр хүснэгт байгуулах дарааллыг бич. <br />Толгой үсэг хийх дараалал бич.<br />Автомат дугаар болон тэмдэгт оруулахдаа ямар командыг ашиглах вэ? <br /> Хуудсанд хөл болон толгойн мэдээлэл оруулахын тулд?<br />Хүснэгтэн дэхь текстийн байрлалыг өөрчлөхийн тулд?<br />Дараахыг зөв тохируул.<br />a. Bold                                     1.Текстийг налуу бичнэ<br />b. Underline                             2. Текстийг тод бүдүүнээр бичнэ<br />c. Italic                                     3. Текстийг энгийн хэлбэрээр бичнэ<br />d. Bold Italic                            4. Текстийг бүдүүн ташуу бичнэ         <br />e. Reguler                                5. Текстийг доогуур зураастай бичнэ<br />File/Save командын үүрэг?<br />File/Print командын үүрэг?<br />File/Page setup/Landscape командын үүрэг?<br />Хуудасны тохиргоо хийх команд?<br />Тåêñòýí ìýäýýëýëä çóðàã õýðõýí îðóóëàõ áý?<br />Х¿ñíýãò õýðõýí ¿¿ñãýõ áý? <br />А.    Table / insert       Б. Table / insert/ table       В.Insert / table       Г. Insert / table/insert <br />Тåêñòèéã õýðõýí áàãàíàä õóâààõ áý?<br />А.    Edit / column            Б. View / column     В.Insert / column                    Г. Format / column <br />Файл хуулахдаа ямар команд сонгох вэ?<br />CPU ямар үүрэгтэй вэ?<br />Хàâòàñ áóþó folder õýðõýí óñòãàõ  áý?<br />CPU-г хэмждэг нэгж юу вэ?<br />Hardware-ийг хэд ангилдаг вэ?  <br />Ãàðàëòûí òºõººðºìæèä  àëü íü õàìààðàõ áý?  <br />a. Дэлгэц                                                                b. Õàðä äèñê<br />c. RAM áóþó øóóðõàé ñàíàõ îé                          d. Ñêàéíåð<br />¯éëäëèéí ñèñòåì ãýæ þó áý? <br />Загварыг ямар зорилгоор бүтээдэг вэ?<br />Загвар нь судлагдаж буй объект, үзэгдэл, процессын ........................................... тусгасан .................................................... шинэ объект юм.<br />Загварыг дүрслэх аргаар нь бодит,........................................ гэж ангилдаг.<br />Зөв загварыг олж шугамаар холбоно уу.<br />Глобус<br />Хилэнгээр хийсэн бамбарууш<br />Хүүхэлдэй<br />Тоглоомын машин<br />Бодит машины загвар<br />Амьд хүний загвар<br />Дэлхийн бөмбөрцгийн загвар<br />Амьд баавгайн загвар<br />Загварчлал гэж юу вэ? <br />Загварыг хэлбэрээр нь хэрхэн ангилдаг вэ? <br />

×