Your SlideShare is downloading. ×
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)

249

Published on

Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)

Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
249
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública Decret 136/2007, de 19 de juny (DOGC núm. 4909, de 21.06.2007), i Instrucció 04/2008 del CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Subdirecció Barcelona, 2 de setembre de 2013
 • 2. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1000 Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt Atenció extrahospitalària 48.513,83 € 48.513,84 € 2008 1001 Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta Atenció extrahospitalària 15.300,00 € 15.300,00 € 2008 1002 Ajuntament de Santa Susanna Atenció extrahospitalària 10.667,74 € 10.663,76 € 2008 1003 Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta Atenció extrahospitalària 47.500,00 € 47.500,00 € 2008 1004 Ajuntament de Cabrils Atenció extrahospitalària 16.551,80 € 14.665,40 € 2007 1005 Ajuntament de Caldes d'Estrac Atenció extrahospitalària 9.690,00 € 5.691,30 € 2007 1006 Ajuntament de Pineda de Mar Atenció extrahospitalària 25.500,00 € 25.500,00 € 2008 1007 Ajuntament de Cabrera de Mar Atenció extrahospitalària 25.500,00 € 25.216,61 € 2008 1008 Man.Int.Cerdanyola del Vallès-Ripollet-Montcada i Reixac Atenció extrahospitalària 122.020,16 € 122.020,10 € 2008 1009 Ajuntament de Montcada i Reixac Atenció extrahospitalària 3.069,58 € 3.069,58 € 2008 1010 Ajuntament de Rubí Atenció extrahospitalària 28.349,87 € 28.349,92 € 2008 1011 Ajuntament de Sabadell Atenció extrahospitalària 108.883,35 € 108.883,34 € 2008 1012 Ajuntament de Sabadell Atenció extrahospitalària 6.000,00 € 6.000,00 € 2008 1013 Ajuntament de Caldes de Montbui Atenció extrahospitalària 57.980,52 € 57.980,48 € 2008 1014 Ajuntament de Cardedeu Atenció extrahospitalària 30.256,93 € 30.256,93 € 2008 1015 Ajuntament de la Garriga Atenció extrahospitalària 352.380,08 € 352.380,08 € 2008 1016 Ajuntament de la Llagosta Atenció extrahospitalària 67.658,25 € 67.658,26 € 2008 1017 Ajuntament de Martorelles Atenció extrahospitalària 26.519,78 € 26.519,78 € 2008 1018 Ajuntament de Polinyà Atenció extrahospitalària 47.604,62 € 47.604,62 € 2008 1019 Ajuntament de Sant Feliu de Codines Atenció extrahospitalària 27.012,66 € 27.012,66 € 2008 1020 Ajuntament de Sant Llorenç de Savall Atenció extrahospitalària 7.356,88 € 7.356,88 € 2008 1021 Ajuntament de Sentmenat Atenció extrahospitalària 15.480,38 € 15.480,38 € 2008 1022 Ajuntament d'Aiguafreda Atenció extrahospitalària 17.565,15 € 17.565,15 € 2008 2/286
 • 3. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1023 Ajuntament de Bigues i Riells Atenció extrahospitalària 45.000,00 € 44.124,37 € 2008 1024 Institut Municipal de Salut i Benestar Social de Terrassa Atenció extrahospitalària 116.445,18 € 116.445,18 € 2008 1025 Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera Atenció extrahospitalària 6.191,63 € 6.191,63 € 2008 1026 Ajuntament de Cànoves i Samalús Atenció extrahospitalària 7.356,39 € 7.356,39 € 2008 1027 Ajuntament de Figaró-Montmany Atenció extrahospitalària 20.329,00 € 20.329,00 € 2008 1028 Ajuntament de Gualba Atenció extrahospitalària 6.130,32 € 6.130,32 € 2008 1029 Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana Atenció extrahospitalària 13.500,00 € 10.469,65 € 2008 1030 Ajuntament de Viladecavalls Atenció extrahospitalària 15.000,00 € 15.000,00 € 2008 1038 Ajuntament de Sant Martí de Centelles Atenció extrahospitalària 2.609,85 € 2.609,85 € 2008 1039 Ajuntament de Tavertet Atenció extrahospitalària 104,49 € 104,49 € 2009 1040 Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons Atenció extrahospitalària 2.500,00 € 2.500,00 € 2007 1041 Ajuntament d'Abrera Atenció extrahospitalària 6.509,85 € 6.509,85 € 2007 1052 Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà Atenció extrahospitalària 3.433,00 € 3.364,32 € 2008 1705 Ins.de Prestacions d'Assist.Mèdica al Personal Mun.(PAMEM) Atenció extrahospitalària 9.415.722,52 € 9.415.722,48 € 2008 417 Consell Comarcal de l'Alt Urgell Atenció extrahospitalària 12.020,28 € 4.724,03 € 2008 418 Gestió de Serveis Sanitaris Atenció extrahospitalària 77.177,96 € 77.177,96 € 2008 419 Centre Mèdic Pla d'Urgell, SA Atenció extrahospitalària 8.617,79 € 7.728,18 € 2008 420 Servicios Socio Sanitarios Generales, SL Atenció extrahospitalària 3.114.402,80 € 3.163.005,01 € 2008 421 Alianza Médica Leridana, SA Atenció extrahospitalària 253.457,60 € 253.457,60 € 2008 422 Gestió i Prestació de Serveis de Salut Atenció extrahospitalària 669.149,61 € 669.149,61 € 2008 423 Gestió i Prestació de Serveis de Salut Atenció extrahospitalària 1.564.005,14 € 654.236,56 € 2009 424 F.Priv.per a la Investigació i Prevenció Càncer Atenció extrahospitalària 412.515,54 € 412.515,54 € 2008 425 Ambulàncies Reus, SAU Atenció extrahospitalària 5.376.598,50 € 4.526.168,61 € 2008 3/286
 • 4. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 426 SAM de Gestió de Sanitat i Serveis Socials-SAMGSISS Atenció extrahospitalària 1.945.568,61 € 1.945.568,61 € 2008 427 SAM de Gestió de Sanitat i Serveis Socials-SAMGSISS Atenció extrahospitalària 562.050,19 € 533.001,89 € 2009 428 Fundació Privada Terra Alta segle XXI Atenció extrahospitalària 156.387,64 € 132.745,41 € 2009 429 Centre d'Ambulàncies Baix Ebre, SL Atenció extrahospitalària 3.167.468,72 € 2.733.434,76 € 2008 430 Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM Atenció extrahospitalària 71.874,95 € 70.265,86 € 2009 432 IRRSJG-Clínica Salus Infirmorum Atenció extrahospitalària 102.908,54 € 107.158,66 € 2008 433 CERIRE, SL i Fisio Girona, SA -UTE Atenció extrahospitalària 198.694,26 € 208.108,80 € 2008 434 Fisio Girona, SA Atenció extrahospitalària 644.298,82 € 584.400,76 € 2008 435 Fisio Girona, SA Atenció extrahospitalària 95.649,24 € 58.553,88 € 2008 436 Fisio Girona, SA Atenció extrahospitalària 441.498,03 € 394.373,34 € 2008 437 Fisio Girona, SA Atenció extrahospitalària 336.034,85 € 305.995,62 € 2008 438 Fisio Girona, SA Atenció extrahospitalària 177.387,75 € 93.044,31 € 2008 439 Consorci del Transport Sanitari Regió de Girona, SA Atenció extrahospitalària 5.983.856,48 € 5.144.718,30 € 2008 440 Centre d'Al.lergia Ruiz i Para, SL Atenció extrahospitalària 5.013,82 € 3.102,84 € 2008 441 Centre d'Al.lergia Ruiz i Para, SL Atenció extrahospitalària 25.055,68 € 17.482,55 € 2008 442 UTE Fundació Sanitària Sant Josep i Fisioteràpia Atenció extrahospitalària 287.882,59 € 267.202,61 € 2008 444 Centre de Rehabilitació Sant Antoni Abat, SLU Atenció extrahospitalària 854.978,27 € 797.210,47 € 2009 445 Centre de Rehabilitació Sant Antoni Abat, SLU Atenció extrahospitalària 301.410,56 € 176.561,71 € 2009 446 L'Eivax, SA, Fisioteràpia, SA i Kinesiteràpia, SA-UTE Atenció extrahospitalària 1.881.713,54 € 1.339.629,93 € 2008 447 Ambulàncies M.A., SL Atenció extrahospitalària 3.455.362,80 € 3.528.236,03 € 2008 448 Serv.Sanitarios Condal,SL i Amb.Condal,SCCL-UTE Atenció extrahospitalària 2.784.032,00 € 2.463.684,82 € 2008 449 Serv.Sanitarios Condal,SL i Amb.Condal,SCCL-UTE Atenció extrahospitalària 7.037.200,00 € 6.468.678,29 € 2008 450 Badalona Serveis Assistencials, SA Atenció extrahospitalària 120.652,64 € 120.652,64 € 2008 4/286
 • 5. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 451 Iriteb, SA Atenció extrahospitalària 658.927,41 € 658.532,09 € 2008 452 Iriteb, SA Atenció extrahospitalària 425.903,53 € 528.171,49 € 2008 453 Iriteb, SA Atenció extrahospitalària 580.780,60 € 583.048,71 € 2008 454 Iriteb, SA Atenció extrahospitalària 187.816,50 € 197.750,60 € 2008 455 L'Eivax, SA i Fisioteràpia, SA-UTE Atenció extrahospitalària 734.858,19 € 637.177,02 € 2008 456 L'Eivax, SA i Fisioteràpia, SA-UTE Atenció extrahospitalària 844.591,75 € 820.832,47 € 2008 457 UTE Grup La Pau,TSNU Atenció extrahospitalària 6.825.120,00 € 6.243.208,74 € 2008 458 Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa Atenció extrahospitalària 608.280,82 € 424.339,60 € 2008 459 CRR, SL Atenció extrahospitalària 297.885,26 € 230.120,29 € 2008 460 Centro de Medicina Correctiva, SL Atenció extrahospitalària 1.134.195,53 € 1.172.618,02 € 2008 461 Centro de Medicina Correctiva, SL Atenció extrahospitalària 1.199.842,33 € 1.253.835,94 € 2008 462 Centro de Rehabilitación del Vallès, SA Atenció extrahospitalària 874.810,75 € 839.915,33 € 2008 463 C.Enseny.Sta.Coloma,SA, CODEBIBCN,SL i CRIL,SL-UTE Atenció extrahospitalària 365.401,07 € 336.844,61 € 2010 464 FP Bertran Seva GSSS, CERVA, SA i Fisioteràpia, SA-UTE Atenció extrahospitalària 1.665.675,54 € 1.450.913,87 € 2008 465 Ambulàncies Sabadell, SL Atenció extrahospitalària 3.084.800,00 € 3.095.256,84 € 2008 466 MON TS, SL Atenció extrahospitalària 3.226.440,00 € 3.323.001,71 € 2008 467 Lafuente Serveis Sanitaris, SL i Ambulàncies Vallès, SCCL-UTE Atenció extrahospitalària 4.529.510,44 € 4.730.322,53 € 2008 468 Ajuntament de Sabadell Atenció extrahospitalària 102.838,06 € 102.838,06 € 2008 469 MUTUAM, Mútua de Previsió Social Atenció extrahospitalària 14.081.210,64 € 14.078.226,83 € 2008 470 Centro Internacional de Lithotricia, SA Atenció extrahospitalària 589.460,04 € 366.874,56 € 2008 471 Sociedad Española de Carburos Metálicos, SA Atenció extrahospitalària 12.607.121,14 € 12.267.778,23 € 2008 472 Unitat Diagnòstic Al.lergia Medicamentosa, SL Atenció extrahospitalària 102.855,33 € 102.895,56 € 2008 473 Oxigen Salud, SA Atenció extrahospitalària 5.347.986,16 € 5.418.640,88 € 2008 5/286
 • 6. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 474 Fundació Hospital Sant Pere Claver Atenció extrahospitalària 77.106,06 € 79.195,61 € 2008 475 Fundació Hospital Sant Pere Claver Atenció extrahospitalària 450.235,92 € 456.504,56 € 2008 476 Clínica Infantil Stauros Atenció extrahospitalària 27.946,00 € 17.016,24 € 2008 477 Clínica Infantil Stauros Atenció extrahospitalària 139.730,00 € 96.425,38 € 2008 478 ALERGOCENTRE, SL Atenció extrahospitalària 31.836,84 € 30.512,73 € 2008 479 ALERGOCENTRE, SL Atenció extrahospitalària 185.734,64 € 184.396,92 € 2008 480 Air Liquide Medicinal, SLU Atenció extrahospitalària 1.670.031,27 € 1.696.416,68 € 2008 481 Centre de Rehabilitació i Llenguatge, SL Atenció extrahospitalària 2.448.785,01 € 2.313.253,05 € 2010 482 Centre de Rehabilitació i Llenguatge, SL Atenció extrahospitalària 383.445,89 € 341.007,83 € 2010 483 Fisioteràpia, SA Atenció extrahospitalària 624.292,41 € 506.579,60 € 2008 484 Fisioteràpia, SA Atenció extrahospitalària 376.897,87 € 404.915,01 € 2008 485 Fisioteràpia, SA Atenció extrahospitalària 466.177,05 € 453.251,90 € 2008 486 I.Rehabilitació Tres Torres,Fisioteràpia,I.Log.BCN i CRFF-UTE Atenció extrahospitalària 1.211.146,49 € 1.035.488,12 € 2008 487 Fisioteràpia,SA,I.Logopèdic BCN,SA i CRFF,SA-UTE Atenció extrahospitalària 1.404.500,43 € 1.360.215,70 € 2008 488 Fisioteràpia,SA i Institut Logopèdic Barcelona,SA-UTE Atenció extrahospitalària 541.669,94 € 238.457,91 € 2008 489 Fisioteràpia,SA i Institut Logopèdic Barcelona,SA-UTE Atenció extrahospitalària 924.077,30 € 490.803,90 € 2008 490 UTE ACERF Atenció extrahospitalària 1.199.499,08 € 1.055.214,71 € 2008 491 UTE ACERF Atenció extrahospitalària 357.154,72 € 371.134,66 € 2008 492 Fisioteràpia,Serv.Fisioteràpia,Inlogo i CRFF-UTE Atenció extrahospitalària 1.706.385,90 € 1.644.778,65 € 2008 494 Oximesa, SL Atenció extrahospitalària 2.580.143,54 € 2.545.066,60 € 2008 495 Transport Sanitari de Catalunya, SL Atenció extrahospitalària 2.811.982,50 € 2.839.460,79 € 2008 496 Transport Sanitari de Catalunya, SL Atenció extrahospitalària 6.039.421,44 € 4.291.498,25 € 2008 497 Transport Sanitari de Catalunya, SL Atenció extrahospitalària 5.205.600,00 € 3.960.080,66 € 2008 6/286
 • 7. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 498 Transport Sanitari de Catalunya, SL Atenció extrahospitalària 5.343.085,00 € 5.595.345,89 € 2008 499 UTE Transport Sanitari de Barcelona Atenció extrahospitalària 5.723.784,00 € 5.831.470,72 € 2008 500 UTE Transport Sanitari de Barcelona Atenció extrahospitalària 3.989.304,00 € 4.027.703,00 € 2008 501 UTE Transport Sanitari de Barcelona Atenció extrahospitalària 8.069.712,00 € 8.332.187,80 € 2008 502 UTE Transport Sanitari de Barcelona Atenció extrahospitalària 2.050.870,00 € 2.108.491,21 € 2008 504 Associació Salut i Família Atenció extrahospitalària 771.453,01 € 771.453,02 € 2008 505 Fundació Catalana per a la Síndrome de Down Atenció extrahospitalària 148.025,62 € 148.025,60 € 2008 506 Fundació Internacional Josep Carreras Atenció extrahospitalària 961.285,80 € 961.285,80 € 2008 507 Fundació Internacional Josep Carreras Atenció extrahospitalària 269.647,09 € 269.647,09 € 2008 508 Gasmedi 2000, SA Atenció extrahospitalària 2.291.517,94 € 2.192.468,80 € 2008 509 Agència de Salut Pública de Barcelona Atenció extrahospitalària 324.728,57 € 324.728,56 € 2008 510 Agència de Salut Pública de Barcelona Atenció extrahospitalària 29.520,77 € 29.520,77 € 2008 511 Agència de Salut Pública de Barcelona Atenció extrahospitalària 148.973,60 € 148.973,56 € 2008 512 CETIR, Centre Mèdic, SA Atenció extrahospitalària 735.638,40 € 1.578.557,40 € 2008 513 Sistema d'Emergències Mèdiques, SA Atenció extrahospitalària 204.338.415,96 € 199.658.779,63 € 2008 514 CTD,SA,CETIR CM,SA,CMD, SA i CETIR Girona,SA-UTE Atenció extrahospitalària 749.656,56 € 494.041,78 € 2008 515 Ajuntament de la Seu d'Urgell Atenció extrahospitalària 1.170,27 € 1.170,27 € 2008 516 Ajuntament d'Alàs i Cerc Atenció extrahospitalària 1.223,35 € 801,61 € 2008 517 Ajuntament d'Arsèguel Atenció extrahospitalària 820,72 € 570,45 € 2008 518 Ajuntament de Bassella Atenció extrahospitalària 813,91 € 260,80 € 2008 519 Ajuntament de Coll de Nargó Atenció extrahospitalària 4.692,42 € 4.692,42 € 2008 520 Ajuntament d'Estimariu Atenció extrahospitalària 692,18 € 692,18 € 2008 521 Ajuntament de Figols i Alinyà Atenció extrahospitalària 569,34 € 569,34 € 2008 7/286
 • 8. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 522 Ajuntament de Figols i Alinyà Atenció extrahospitalària 738,33 € 738,33 € 2008 523 Ajuntament de Josa i Tuixen Atenció extrahospitalària 2.876,48 € 2.876,48 € 2008 524 Ajuntament de Montferrer i Castellbó Atenció extrahospitalària 1.758,70 € 1.758,70 € 2008 525 Ajuntament d'Organyà Atenció extrahospitalària 5.207,33 € 5.207,33 € 2008 526 Ajuntament de Peramola Atenció extrahospitalària 1.505,71 € 1.505,71 € 2008 527 Ajuntament de Peramola Atenció extrahospitalària 769,98 € 390,32 € 2008 528 Ajuntament de Ribera d'Urgellet Atenció extrahospitalària 893,74 € 893,74 € 2008 529 Ajuntament de Ribera d'Urgellet Atenció extrahospitalària 844,00 € 844,00 € 2008 530 Ajuntament de Ribera d'Urgellet Atenció extrahospitalària 705,08 € 705,08 € 2008 531 Ajuntament de Ribera d'Urgellet Atenció extrahospitalària 650,28 € 601,03 € 2008 532 Ajuntament de Ribera d'Urgellet Atenció extrahospitalària 869,86 € 827,54 € 2008 533 Ajuntament de Valls d'Aguilara Atenció extrahospitalària 1.022,27 € 1.022,27 € 2008 534 Ajuntament de Valls de Valira Atenció extrahospitalària 509,57 € 214,84 € 2008 535 Ajuntament de la Vansa i Fórnols Atenció extrahospitalària 2.876,01 € 2.876,01 € 2008 536 Ajuntament de Castell de Mur Atenció extrahospitalària 767,78 € 767,78 € 2008 537 Ajuntament de Gavet de la Conca Atenció extrahospitalària 910,40 € 910,40 € 2008 538 Ajuntament d'Isona i Conca Dellà Atenció extrahospitalària 719,43 € 719,43 € 2008 539 Ajuntament d'Isona i Conca Dellà Atenció extrahospitalària 1.958,77 € 1.958,77 € 2008 540 Ajuntament d'Isona i Conca Dellà Atenció extrahospitalària 5.008,59 € 5.008,59 € 2008 541 Ajuntament d'Isona i Conca Dellà Atenció extrahospitalària 719,43 € 719,43 € 2008 542 Ajuntament de Llimiana Atenció extrahospitalària 989,30 € 989,30 € 2008 543 Ajuntament de Salàs de Pallars Atenció extrahospitalària 2.385,84 € 2.385,84 € 2008 544 Ajuntament de Senterada Atenció extrahospitalària 2.132,13 € 2.132,13 € 2008 8/286
 • 9. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 545 Ajuntament de Talarn Atenció extrahospitalària 1.434,96 € 1.434,96 € 2008 546 Ajuntament de la Torre de Cabdella Atenció extrahospitalària 764,34 € 764,34 € 2008 547 Ajuntament de la Torre de Cabdella Atenció extrahospitalària 830,28 € 830,28 € 2008 548 Ajuntament de Tremp Atenció extrahospitalària 784,43 € 784,43 € 2008 549 Ajuntament de Tremp Atenció extrahospitalària 792,30 € 792,30 € 2008 550 Ajuntament de Tremp Atenció extrahospitalària 1.155,16 € 1.155,16 € 2008 551 Ajuntament de Tremp Atenció extrahospitalària 808,04 € 808,04 € 2008 552 Ajuntament del Pont de Suert Atenció extrahospitalària 2.845,62 € 2.845,62 € 2008 553 Ajuntament del Pont de Suert Atenció extrahospitalària 3.010,59 € 3.010,59 € 2008 554 Ajuntament de la Vall de Boí Atenció extrahospitalària 1.895,99 € 1.895,99 € 2008 555 Ajuntament de la Vall de Boí Atenció extrahospitalària 726,40 € 726,40 € 2008 556 Ajuntament de la Vall de Boí Atenció extrahospitalària 638,69 € 638,69 € 2008 557 Ajuntament de la Vall de Boí Atenció extrahospitalària 708,86 € 708,86 € 2008 558 Ajuntament de la Vall de Boí Atenció extrahospitalària 744,78 € 744,78 € 2008 559 Ajuntament de Vilaller Atenció extrahospitalària 3.364,89 € 3.364,89 € 2008 560 Ajuntament de Vilaller Atenció extrahospitalària 887,92 € 887,92 € 2008 561 Ajuntament d'Alins Atenció extrahospitalària 620,20 € 620,20 € 2008 562 Ajuntament d'Alins Atenció extrahospitalària 620,20 € 620,20 € 2008 563 Ajuntament d'Alins Atenció extrahospitalària 620,20 € 620,20 € 2008 564 Ajuntament d'Alins Atenció extrahospitalària 620,20 € 620,20 € 2008 565 Ajuntament de Baix Pallars Atenció extrahospitalària 2.017,04 € 2.017,04 € 2008 566 Ajuntament de Baix Pallars Atenció extrahospitalària 1.024,57 € 1.024,57 € 2008 567 Ajuntament de Baix Pallars Atenció extrahospitalària 1.024,57 € 1.024,57 € 2008 9/286
 • 10. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 568 Ajuntament d'Espot Atenció extrahospitalària 1.972,94 € 1.972,94 € 2008 569 Ajuntament d'Esterri d'Àneu Atenció extrahospitalària 2.669,37 € 2.669,37 € 2008 570 Ajuntament de la Guingueta d'Àneu Atenció extrahospitalària 1.204,78 € 1.204,78 € 2008 571 Ajuntament de Lladorre Atenció extrahospitalària 786,08 € 786,08 € 2008 572 Ajuntament de Lladorre Atenció extrahospitalària 786,08 € 786,08 € 2008 573 Ajuntament de Rialp Atenció extrahospitalària 1.963,73 € 1.963,73 € 2008 574 Ajuntament de Tírvia Atenció extrahospitalària 1.228,36 € 1.228,36 € 2008 575 Ajuntament de Vall de Cardós Atenció extrahospitalària 2.478,91 € 2.478,91 € 2008 576 Ajuntament de Lles de Cerdanya Atenció extrahospitalària 780,96 € 780,96 € 2008 577 Ajuntament de Montellà i Martinet Atenció extrahospitalària 2.517,47 € 2.517,47 € 2008 578 Ajuntament de Prats i Sansor Atenció extrahospitalària 780,96 € 780,96 € 2008 579 Ajuntament de Prullans Atenció extrahospitalària 780,96 € 780,96 € 2008 580 Ajuntament de Ger Atenció extrahospitalària 3.528,58 € 3.528,58 € 2008 581 Ajuntament d'Alp Atenció extrahospitalària 3.580,93 € 3.580,93 € 2008 582 Ajuntament de Bolvir Atenció extrahospitalària 780,96 € 780,96 € 2008 583 Ajuntament de Fontanals de Cerdanya Atenció extrahospitalària 780,96 € 780,96 € 2008 584 Ajuntament de Guils de Cerdanya Atenció extrahospitalària 780,96 € 780,96 € 2008 585 Ajuntament de Llívia Atenció extrahospitalària 3.528,58 € 3.528,58 € 2008 586 Ajuntament de Meranges Atenció extrahospitalària 571,43 € 571,43 € 2008 587 Ajuntament d'Alt Àneu Atenció extrahospitalària 800,00 € 800,00 € 2008 588 Ajuntament d'Isòvol Atenció extrahospitalària 800,00 € 800,00 € 2008 589 Ajuntament de Lleida Atenció extrahospitalària 1.109,16 € 1.109,16 € 2008 590 Ajuntament de Lleida Atenció extrahospitalària 3.409,04 € 3.409,04 € 2008 10/286
 • 11. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 591 Ajuntament d'Albagés Atenció extrahospitalària 2.710,32 € 2.710,32 € 2008 592 Ajuntament d'Albi Atenció extrahospitalària 2.970,31 € 2.970,31 € 2008 593 Ajuntament d'Arbeca Atenció extrahospitalària 8.637,02 € 8.637,00 € 2008 594 Ajuntament de Bellaguarda Atenció extrahospitalària 2.041,89 € 2.041,89 € 2008 595 Ajuntament de Bovera Atenció extrahospitalària 1.995,10 € 1.995,10 € 2008 596 Ajuntament de Castelldans Atenció extrahospitalària 3.418,38 € 3.418,38 € 2008 597 Ajuntament de Cervià de les Garrigues Atenció extrahospitalària 3.057,07 € 3.057,07 € 2008 598 Ajuntament de Cogul Atenció extrahospitalària 1.112,03 € 1.112,03 € 2008 599 Ajuntament d'Espluga Calba Atenció extrahospitalària 2.410,75 € 2.410,75 € 2008 600 Ajuntament de la Floresta Atenció extrahospitalària 707,96 € 707,96 € 2008 601 Ajuntament de Fulleda Atenció extrahospitalària 1.387,83 € 1.383,53 € 2008 602 Ajuntament de Granyena de les Garrigues Atenció extrahospitalària 852,78 € 852,78 € 2008 603 Ajuntament de Juncosa Atenció extrahospitalària 2.327,67 € 2.327,67 € 2008 604 Ajuntament de Juneda Atenció extrahospitalària 11.008,48 € 11.008,48 € 2008 605 Ajuntament d'Omellons Atenció extrahospitalària 1.192,86 € 1.192,86 € 2008 606 Ajuntament de Pobla de Cérvoles Atenció extrahospitalària 1.408,12 € 1.408,12 € 2008 607 Ajuntament de Puiggròs Atenció extrahospitalària 1.038,87 € 1.038,87 € 2008 608 Ajuntament de Soleràs Atenció extrahospitalària 1.949,64 € 1.949,64 € 2008 609 Ajuntament de Tarrés Atenció extrahospitalària 892,33 € 892,33 € 2008 610 Ajuntament de Torms Atenció extrahospitalària 1.157,83 € 1.157,83 € 2008 611 Ajuntament de Vilosell Atenció extrahospitalària 1.046,00 € 1.046,00 € 2008 612 Ajuntament de Vinaixa Atenció extrahospitalària 3.034,50 € 3.034,50 € 2008 613 Ajuntament d'Agramunt Atenció extrahospitalària 588,74 € 588,74 € 2008 11/286
 • 12. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 614 Ajuntament d'Agramunt Atenció extrahospitalària 856,62 € 856,62 € 2008 615 Ajuntament d'Agramunt Atenció extrahospitalària 1.099,07 € 1.099,07 € 2008 616 Ajuntament d'Anglesola Atenció extrahospitalària 3.713,15 € 3.713,15 € 2008 617 Ajuntament de Belianes Atenció extrahospitalària 2.124,30 € 2.124,30 € 2008 618 Ajuntament de Bellpuig Atenció extrahospitalària 1.933,71 € 1.933,71 € 2008 619 Ajuntament de Castellserà Atenció extrahospitalària 3.527,58 € 3.527,58 € 2008 620 Ajuntament de Ciutadilla Atenció extrahospitalària 1.724,20 € 1.724,20 € 2008 621 Ajuntament de la Fuliola Atenció extrahospitalària 4.103,62 € 4.103,62 € 2008 622 Ajuntament de Guimerà Atenció extrahospitalària 2.526,50 € 2.526,50 € 2008 623 Ajuntament de Maldà Atenció extrahospitalària 2.662,65 € 2.662,65 € 2008 624 Ajuntament d'Omells de Na Gaia Atenció extrahospitalària 746,34 € 746,32 € 2008 625 Ajuntament d'Ossò de Sió Atenció extrahospitalària 1.321,46 € 1.321,46 € 2008 626 Ajuntament d'Ossò de Sió Atenció extrahospitalària 383,80 € 383,80 € 2008 627 Ajuntament d'Ossò de Sió Atenció extrahospitalària 368,89 € 368,89 € 2008 628 Ajuntament d'Ossò de Sió Atenció extrahospitalària 478,81 € 478,81 € 2008 629 Ajuntament de Preixana Atenció extrahospitalària 2.537,33 € 2.537,33 € 2008 630 Ajuntament de Puiverd d'Agramunt Atenció extrahospitalària 892,98 € 892,98 € 2008 631 Ajuntament de Sant Martí de Riucorb Atenció extrahospitalària 708,81 € 708,81 € 2008 632 Ajuntament de Sant Martí de Riucorb Atenció extrahospitalària 2.187,02 € 2.187,02 € 2008 633 Ajuntament de Sant Martí de Riucorb Atenció extrahospitalària 564,34 € 564,34 € 2008 634 Ajuntament de Tàrrega Atenció extrahospitalària 588,51 € 588,51 € 2008 635 Ajuntament de Tàrrega Atenció extrahospitalària 808,57 € 808,57 € 2008 636 Ajuntament de Tàrrega Atenció extrahospitalària 512,59 € 512,59 € 2008 12/286
 • 13. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 637 Ajuntament de Tàrrega Atenció extrahospitalària 558,51 € 558,51 € 2008 638 Ajuntament de Tàrrega Atenció extrahospitalària 808,57 € 808,57 € 2008 639 Ajuntament de Tornabous Atenció extrahospitalària 3.312,65 € 3.312,65 € 2008 640 Ajuntament de Tornabous Atenció extrahospitalària 1.156,06 € 1.156,06 € 2008 641 Ajuntament de Tornabous Atenció extrahospitalària 1.348,98 € 1.348,98 € 2008 642 Ajuntament de Vallbona de les Monges Atenció extrahospitalària 1.831,24 € 1.831,24 € 2008 643 Ajuntament de Verdú Atenció extrahospitalària 3.445,25 € 3.445,25 € 2008 644 Ajuntament de Vilagrassa Atenció extrahospitalària 2.171,78 € 2.171,78 € 2008 645 Ajuntament de Cervera Atenció extrahospitalària 660,76 € 660,76 € 2008 646 Ajuntament de Granyena de Segarra Atenció extrahospitalària 1.896,74 € 1.896,74 € 2008 647 Ajuntament d'Ivorra Atenció extrahospitalària 691,57 € 691,57 € 2008 648 Ajuntament de Montoliu de Segarra Atenció extrahospitalària 1.671,51 € 1.671,51 € 2008 649 Ajuntament de Montoliu de Segarra Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2008 650 Ajuntament de Montoliu de Segarra Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2008 651 Ajuntament de Montoliu de Segarra Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2008 652 Ajuntament de Montornés de Segarra Atenció extrahospitalària 902,66 € 902,66 € 2008 653 Ajuntament de Montornés de Segarra Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2008 654 Ajuntament de les Oluges Atenció extrahospitalària 797,30 € 797,30 € 2008 655 Ajuntament de Plans de Sió Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2008 656 Ajuntament de Plans de Sió Atenció extrahospitalària 3.515,41 € 3.515,41 € 2008 657 Ajuntament de Plans de Sió Atenció extrahospitalària 319,50 € 319,50 € 2008 658 Ajuntament de Plans de Sió Atenció extrahospitalària 322,38 € 322,38 € 2008 659 Ajuntament de Ribera d'Ondara Atenció extrahospitalària 2.829,25 € 2.829,25 € 2008 13/286
 • 14. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 660 Ajuntament de Sanaüja Atenció extrahospitalària 3.669,06 € 3.669,06 € 2008 661 Ajuntament de Sant Guim de Freixenet Atenció extrahospitalària 3.945,99 € 3.945,99 € 2008 662 Ajuntament de Sant Ramon Atenció extrahospitalària 3.153,31 € 3.153,31 € 2008 663 Ajuntament de Talavera Atenció extrahospitalària 1.733,10 € 1.733,10 € 2008 664 Ajuntament de Talavera Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2008 665 Ajuntament de Talavera Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2008 666 Ajuntament de Tarroja de Segarra Atenció extrahospitalària 3.494,85 € 3.494,85 € 2008 667 Ajuntament de Torrefeta i Florejacs Atenció extrahospitalària 743,04 € 743,04 € 2008 668 Ajuntament de Torrefeta i Florejacs Atenció extrahospitalària 362,68 € 362,68 € 2008 669 Ajuntament de Torrefeta i Florejacs Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2008 670 Ajuntament de Torrefeta i Florejacs Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2008 671 Ajuntament d'Ager Atenció extrahospitalària 2.006,59 € 2.006,59 € 2008 672 Ajuntament d'Ager Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2008 673 Ajuntament d'Ager Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2008 674 Ajuntament d'Albesa Atenció extrahospitalària 5.164,86 € 5.164,86 € 2008 675 Ajuntament d'Algerri Atenció extrahospitalària 1.824,56 € 1.824,56 € 2008 676 Ajuntament d'Alòs de Balaguer Atenció extrahospitalària 706,95 € 706,95 € 2008 677 Ajuntament de les Avellanes i Santa Linya Atenció extrahospitalària 922,28 € 922,28 € 2008 678 Ajuntament de les Avellanes i Santa Linya Atenció extrahospitalària 545,85 € 545,85 € 2008 679 Ajuntament de les Avellanes i Santa Linya Atenció extrahospitalària 545,85 € 545,85 € 2008 680 Ajuntament de les Avellanes i Santa Linya Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2008 681 Ajuntament de Baronia de Rialb Atenció extrahospitalària 816,39 € 816,39 € 2008 682 Ajuntament de Bellcaire d'Urgell Atenció extrahospitalària 4.013,87 € 4.013,87 € 2008 14/286
 • 15. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 683 Ajuntament de Bellmunt d'Urgell Atenció extrahospitalària 745,13 € 745,13 € 2008 684 Ajuntament de Cabanabona Atenció extrahospitalària 527,52 € 527,52 € 2008 685 Ajuntament de Camarasa Atenció extrahospitalària 2.266,52 € 2.266,52 € 2008 686 Ajuntament de Camarasa Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2008 687 Ajuntament de Camarasa Atenció extrahospitalària 588,83 € 588,83 € 2008 688 Ajuntament de Castellò de Farfanya Atenció extrahospitalària 1.860,82 € 1.860,82 € 2008 689 Ajuntament de Cubells Atenció extrahospitalària 1.546,32 € 1.546,32 € 2008 690 Ajuntament de Foradada Atenció extrahospitalària 532,54 € 532,54 € 2008 691 Ajuntament de Foradada Atenció extrahospitalària 633,68 € 633,68 € 2008 692 Ajuntament d'Ivars de Noguera Atenció extrahospitalària 1.293,62 € 1.293,62 € 2008 693 Ajuntament de Menàrguens Atenció extrahospitalària 2.647,93 € 2.647,93 € 2008 694 Ajuntament de Montgai Atenció extrahospitalària 2.048,88 € 2.048,88 € 2008 695 Ajuntament de Montgai Atenció extrahospitalària 858,41 € 858,41 € 2008 696 Ajuntament d'Oliola Atenció extrahospitalària 725,63 € 725,63 € 2008 697 Ajuntament d'Os de Balaguer Atenció extrahospitalària 1.627,76 € 1.627,76 € 2008 698 Ajuntament de Penelles Atenció extrahospitalària 1.895,97 € 1.895,97 € 2008 699 Ajuntament de Preixens Atenció extrahospitalària 701,01 € 701,01 € 2008 700 Ajuntament de Preixens Atenció extrahospitalària 388,52 € 388,52 € 2008 701 Ajuntament de Preixens Atenció extrahospitalària 345,67 € 345,67 € 2008 702 Ajuntament de la Sentiu de Sió Atenció extrahospitalària 1.575,55 € 1.575,55 € 2008 703 Ajuntament de Térmens Atenció extrahospitalària 4.621,29 € 4.621,29 € 2008 704 Ajuntament de Torrelameu Atenció extrahospitalària 2.059,82 € 2.059,82 € 2008 705 Ajuntament de Vallfogona de Balaguer Atenció extrahospitalària 961,57 € 961,56 € 2008 15/286
 • 16. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 706 Ajuntament de Vallfogona de Balaguer Atenció extrahospitalària 3.930,95 € 3.930,95 € 2008 707 Ajuntament de Vilanova de l'Aguda Atenció extrahospitalària 849,01 € 849,01 € 2008 708 Ajuntament de Vilanova de Meià Atenció extrahospitalària 2.117,42 € 2.117,42 € 2008 709 Ajuntament de Barbens Atenció extrahospitalària 2.637,36 € 2.637,36 € 2008 710 Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell Atenció extrahospitalària 7.145,86 € 7.145,86 € 2008 711 Ajuntament de Bellvís Atenció extrahospitalària 6.383,08 € 6.383,08 € 2008 712 Ajuntament de Bellvís Atenció extrahospitalària 437,52 € 437,52 € 2008 713 Ajuntament de Castellnou de Seana Atenció extrahospitalària 2.170,54 € 2.170,54 € 2008 714 Ajuntament de Fondarella Atenció extrahospitalària 1.917,81 € 1.917,81 € 2008 715 Ajuntament de Golmés Atenció extrahospitalària 4.995,69 € 4.995,69 € 2008 716 Ajuntament d'Ivars d'Urgell Atenció extrahospitalària 3.112,71 € 3.112,71 € 2008 717 Ajuntament d'Ivars d'Urgell Atenció extrahospitalària 739,75 € 739,75 € 2008 718 Ajuntament de Linyola Atenció extrahospitalària 6.863,76 € 6.863,76 € 2008 719 Ajuntament de Miralcamp Atenció extrahospitalària 4.194,00 € 4.194,00 € 2008 720 Ajuntament de Palau d'Anglesola Atenció extrahospitalària 5.695,09 € 5.695,09 € 2008 721 Ajuntament de Poal Atenció extrahospitalària 1.973,94 € 1.973,94 € 2008 722 Ajuntament de Sidamon Atenció extrahospitalària 1.782,23 € 1.782,23 € 2008 723 Ajuntament de Torregrossa Atenció extrahospitalària 7.307,06 € 7.307,06 € 2008 724 Ajuntament de Vila-sana Atenció extrahospitalària 1.815,64 € 1.815,64 € 2008 725 Ajuntament de Vilanova de Bellpuig Atenció extrahospitalària 3.020,74 € 3.020,74 € 2008 726 Ajuntament d'Aitona Atenció extrahospitalària 5.484,58 € 5.484,58 € 2008 727 Ajuntament d'Alamús Atenció extrahospitalària 2.254,95 € 2.254,95 € 2008 728 Ajuntament d'Albatàrrec Atenció extrahospitalària 3.691,47 € 3.691,47 € 2008 16/286
 • 17. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 729 Ajuntament d'Alcanó Atenció extrahospitalària 1.834,51 € 1.834,51 € 2008 730 Ajuntament d'Alcoletge Atenció extrahospitalària 5.598,72 € 5.598,72 € 2008 731 Ajuntament d'Alfarràs Atenció extrahospitalària 13.456,80 € 13.456,80 € 2008 732 Ajuntament d'Alfès Atenció extrahospitalària 1.128,07 € 1.128,07 € 2008 733 Ajuntament d'Alguaire Atenció extrahospitalària 8.510,46 € 8.510,46 € 2008 734 Ajuntament d'Almatret Atenció extrahospitalària 1.674,52 € 1.674,52 € 2008 735 Ajuntament d'Alpicat Atenció extrahospitalària 12.895,19 € 12.895,19 € 2008 736 Ajuntament d'Artesa de Lleida Atenció extrahospitalària 3.620,61 € 3.620,61 € 2008 737 Ajuntament d'Artesa de Segre Atenció extrahospitalària 431,38 € 431,38 € 2008 738 Ajuntament d'Artesa de Segre Atenció extrahospitalària 391,38 € 391,38 € 2008 739 Ajuntament d'Aspa Atenció extrahospitalària 1.197,73 € 1.197,73 € 2008 740 Ajuntament de Benavent de Segrià Atenció extrahospitalària 3.108,51 € 3.108,51 € 2008 741 Ajuntament de Corbins Atenció extrahospitalària 3.751,63 € 3.751,63 € 2008 742 Ajuntament de Gimenells i els Pla de la Font Atenció extrahospitalària 1.936,96 € 1.936,96 € 2008 743 Ajuntament de Gimenells i els Pla de la Font Atenció extrahospitalària 1.158,61 € 1.158,61 € 2008 744 Ajuntament de Granja d'Escarp Atenció extrahospitalària 2.868,59 € 2.868,59 € 2008 745 Ajuntament de Llardecans Atenció extrahospitalària 1.917,79 € 1.917,79 € 2008 746 Ajuntament de Sant Guim de la Plana Atenció extrahospitalària 774,17 € 774,17 € 2008 747 Ajuntament de Maials Atenció extrahospitalària 2.644,20 € 2.644,20 € 2008 748 Ajuntament de Massalcoreig Atenció extrahospitalària 2.003,81 € 2.003,81 € 2008 749 Ajuntament de Montoliu de Lleida Atenció extrahospitalària 1.346,89 € 1.346,89 € 2008 750 Ajuntament de la Portella Atenció extrahospitalària 2.580,08 € 2.580,08 € 2008 751 Ajuntament de Puigverd de Lleida Atenció extrahospitalària 3.103,33 € 3.103,33 € 2008 17/286
 • 18. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 752 Ajuntament de Rosselló Atenció extrahospitalària 6.012,08 € 6.012,08 € 2008 753 Ajuntament de Sarroca de Lleida Atenció extrahospitalària 2.597,86 € 2.597,86 € 2008 754 Ajuntament de Soses Atenció extrahospitalària 3.861,89 € 3.861,89 € 2008 755 Ajuntament de Sudanell Atenció extrahospitalària 2.033,79 € 2.033,79 € 2008 756 Ajuntament de Sunyer Atenció extrahospitalària 990,48 € 990,48 € 2008 757 Ajuntament de Torre-serona Atenció extrahospitalària 1.780,75 € 1.739,44 € 2008 758 Ajuntament de Torrebesses Atenció extrahospitalària 975,90 € 975,90 € 2008 759 Ajuntament de Torrefarrera Atenció extrahospitalària 7.007,94 € 7.007,94 € 2008 760 Ajuntament de Torres de Segre Atenció extrahospitalària 5.189,73 € 5.189,73 € 2008 761 Ajuntament de Vilanova de la Barca Atenció extrahospitalària 4.017,96 € 4.017,96 € 2008 762 Ajuntament de Vilanova de Segrià Atenció extrahospitalària 2.137,72 € 2.137,72 € 2008 763 Ajuntament de Nalec Atenció extrahospitalària 618,85 € 618,85 € 2008 764 Entitat Municipal Descentralitzada de Rocallaura Atenció extrahospitalària 633,36 € 632,00 € 2008 765 Ajuntament d'Estaràs Atenció extrahospitalària 520,99 € 520,99 € 2008 766 Ajuntament de Massoteres Atenció extrahospitalària 590,07 € 590,07 € 2008 767 Entitat Municipal Descentralitzada de Gerb Atenció extrahospitalària 1.059,87 € 1.059,87 € 2008 768 Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla Atenció extrahospitalària 497.246,86 € 497.246,86 € 2008 769 Ajuntament de les Borges del Camp Atenció extrahospitalària 50.268,65 € 50.268,65 € 2007 770 Ajuntament de l'Espluga de Francolí Atenció extrahospitalària 30.283,79 € 30.283,79 € 2007 771 Ajuntament de Llorenç del Penedès Atenció extrahospitalària 6.907,56 € 6.907,56 € 2008 773 Ajuntament de Reus Atenció extrahospitalària 6.136,45 € 6.136,45 € 2008 774 Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona Atenció extrahospitalària 35.093,04 € 35.093,04 € 2007 775 Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona Atenció extrahospitalària 36.781,94 € 36.781,94 € 2008 18/286
 • 19. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 776 Ajuntament de Valls Atenció extrahospitalària 1.839,10 € 1.839,10 € NO LIQUIDAT 777 Ajuntament d'Altafulla Atenció extrahospitalària 1.226,06 € 1.226,06 € 2010 778 Ajuntament dels Pallaresos Atenció extrahospitalària 521,08 € 521,08 € 2008 779 Ajuntament de la Riba Atenció extrahospitalària 919,55 € 919,55 € 2008 780 Ajuntament de Baberà de la Conca Atenció extrahospitalària 919,55 € 919,55 € 2007 781 Ajuntament de Pira Atenció extrahospitalària 613,03 € 613,03 € 2007 782 Ajuntament de Montferri Atenció extrahospitalària 613,03 € 613,03 € NO LIQUIDAT 783 Ajuntament de Renau Atenció extrahospitalària 521,08 € 521,08 € 2008 784 Ajuntament d'Alió Atenció extrahospitalària 613,03 € 613,03 € 2009 785 Consell Comarcal del Baix Camp Atenció extrahospitalària 13.915,83 € 13.915,83 € 2008 786 Consell Comarcal del Tarragonès Atenció extrahospitalària 9.808,52 € 9.808,52 € 2008 787 Ajuntament de Castellcir Atenció extrahospitalària 3.000,00 € 3.000,00 € 2008 788 Ajuntament de Vallcebre Atenció extrahospitalària 3.761,76 € 3.761,76 € 2008 789 Ajuntament de la Galera Atenció extrahospitalària 2.746,61 € 2.746,61 € 2008 790 Ajuntament de Godall Atenció extrahospitalària 2.844,70 € 2.844,70 € 2008 791 Ajuntament de Santa Bàrbara Atenció extrahospitalària 28.199,49 € 28.199,49 € 2008 792 Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja Atenció extrahospitalària 17.100,00 € 17.100,00 € 2008 793 Ajuntament de Benifallet Atenció extrahospitalària 3.100,00 € 3.100,00 € 2008 794 Ajuntament de Paüls Atenció extrahospitalària 2.650,00 € 2.650,00 € 2008 795 Ajuntament d'Alfara de Carles Atenció extrahospitalària 1.420,39 € 1.420,39 € 2008 796 Ajuntament d'Alcanar Atenció extrahospitalària 13.412,20 € 13.412,20 € 2009 797 Ajuntament de l'Ampolla Atenció extrahospitalària 7.427,62 € 7.427,62 € 2008 798 Ajuntament de Roquetes Atenció extrahospitalària 25.157,03 € 25.157,03 € 2008 19/286
 • 20. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 799 Ajuntament de Camarles Atenció extrahospitalària 10.986,44 € 10.986,44 € 2008 800 Ajuntament de Mas de Barberans Atenció extrahospitalària 2.900,00 € 2.900,00 € 2008 801 Ajuntament de Freginals Atenció extrahospitalària 1.491,02 € 1.491,02 € 2008 802 Ajuntament de Tivenys Atenció extrahospitalària 3.500,00 € 3.500,00 € 2008 803 Ajuntament de Masdenverge Atenció extrahospitalària 3.939,42 € 3.939,42 € 2008 804 Ajuntament d'Horta de Sant Joan Atenció extrahospitalària 4.849,73 € 4.849,73 € 2008 805 Ajuntament de la Pobla de Massaluca Atenció extrahospitalària 1.722,52 € 1.722,52 € 2008 806 Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús Atenció extrahospitalària 13.144,49 € 13.144,49 € 2008 807 Ajuntament d'Ascó Atenció extrahospitalària 6.642,87 € 6.642,87 € 2008 808 Ajuntament de Benissanet Atenció extrahospitalària 3.845,25 € 3.845,25 € 2008 809 Ajuntament de la Fatarella Atenció extrahospitalària 4.500,00 € 4.500,00 € 2008 810 Ajuntament de Garcia Atenció extrahospitalària 2.020,72 € 2.020,72 € 2008 811 Ajuntament de Miravet Atenció extrahospitalària 3.068,35 € 3.068,35 € 2008 812 Ajuntament de Prat de Comte Atenció extrahospitalària 694,50 € 694,50 € 2008 813 Ajuntament de Riba-roja d'Ebre Atenció extrahospitalària 5.214,63 € 5.214,63 € 2008 814 Ajuntament de la Torre de l'Espanyol Atenció extrahospitalària 2.695,60 € 2.695,60 € 2008 815 Ajuntament de Vinebre Atenció extrahospitalària 1.793,14 € 1.793,14 € 2008 816 Ajuntament d'Arnes Atenció extrahospitalària 1.765,68 € 1.765,68 € 2008 817 Ajuntament de Caseres Atenció extrahospitalària 1.216,36 € 1.216,36 € 2008 818 Ajuntament de la Palma d'Ebre Atenció extrahospitalària 1.647,97 € 1.647,97 € 2008 819 Ajuntament de Rasquera Atenció extrahospitalària 3.040,89 € 3.040,89 € 2008 820 Ajuntament d'Ulldecona Atenció extrahospitalària 1.608,73 € 1.608,73 € 2008 821 Ajuntament d'Ulldecona Atenció extrahospitalària 1.510,00 € 1.510,00 € 2008 20/286
 • 21. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 822 Ajuntament d'Ulldecona Atenció extrahospitalària 1.216,36 € 1.216,36 € 2008 823 Ajuntament de Tivissia Atenció extrahospitalària 6.274,15 € 6.274,15 € 2008 824 Ajuntament de la Bisbal de Falset Atenció extrahospitalària 988,78 € 988,78 € 2008 825 Ajuntament de Bot Atenció extrahospitalària 2.746,61 € 2.746,61 € 2008 826 Ajuntament de Margalef Atenció extrahospitalària 506,16 € 506,16 € 2008 827 Ajuntament de Pinell de Brai Atenció extrahospitalària 4.206,24 € 4.206,24 € 2008 828 Ajuntament de Ginestar Atenció extrahospitalària 2.950,35 € 2.950,35 € 2008 829 Ajuntament de Corbera d'Ebre Atenció extrahospitalària 4.147,38 € 4.147,38 € 2008 830 Ajuntament d'Aldover Atenció extrahospitalària 860,20 € 860,20 € 2008 831 Ajuntament de Vilalba dels Arcs Atenció extrahospitalària 2.954,57 € 2.954,57 € 2008 832 Entitat Municipal Descentralitzada dels Muntells Atenció extrahospitalària 1.901,10 € 1.901,10 € 2008 833 Ajuntament de Tortosa Atenció extrahospitalària 102.078,64 € 102.078,64 € 2008 834 Ajuntament de Tortosa Atenció extrahospitalària 7.100,00 € 7.100,00 € 2008 835 Ajuntament de Tortosa Atenció extrahospitalària 4.450,00 € 4.450,00 € 2008 836 Ajuntament de Tortosa Atenció extrahospitalària 4.350,00 € 4.350,00 € 2008 837 Ajuntament de Tortosa Atenció extrahospitalària 5.350,00 € 5.350,00 € 2008 838 Ajuntament d'Amer Atenció extrahospitalària 4.615,77 € 4.615,77 € 2008 839 Ajuntament de Biure Atenció extrahospitalària 2.103,54 € 2.103,54 € 2008 840 Ajuntament de Bescanó Atenció extrahospitalària 48.513,21 € 48.513,21 € 2008 841 Ajuntament de Campdevànol Atenció extrahospitalària 11.359,13 € 11.359,13 € 2008 842 Ajuntament de Capmany Atenció extrahospitalària 2.404,05 € 2.404,05 € 2008 843 Ajuntament de Castellfollit de la Roca Atenció extrahospitalària 9.916,70 € 9.916,70 € 2008 844 Ajuntament de Cervià de Ter Atenció extrahospitalària 27.346,36 € 27.346,36 € 2008 21/286
 • 22. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 845 Ajuntament de Cornellà de Terri Atenció extrahospitalària 17.429,35 € 17.429,35 € 2008 846 Ajuntament d'Argelaguer Atenció extrahospitalària 8.000,00 € 8.000,00 € 2008 847 Ajuntament de Colomers Atenció extrahospitalària 3.000,00 € 3.000,00 € 2008 848 Ajuntament de Portbou Atenció extrahospitalària 36.559,96 € 36.559,96 € 2008 849 Ajuntament de les Planes d'Hóstoles Atenció extrahospitalària 6.452,54 € 6.452,54 € 2008 850 Ajuntament de Maçanet de Cabrenys Atenció extrahospitalària 4.633,95 € 4.633,95 € 2008 851 Ajuntament de Mieres Atenció extrahospitalària 4.808,10 € 4.808,10 € 2008 852 Ajuntament de Montagut Atenció extrahospitalària 3.113,24 € 3.113,24 € 2008 853 Ajuntament de Navata Atenció extrahospitalària 5.619,46 € 5.619,46 € 2008 854 Ajuntament de Palau-saverdera Atenció extrahospitalària 19.088,14 € 19.088,14 € 2008 855 Ajuntament de Pont de Molins Atenció extrahospitalària 3.840,40 € 3.840,40 € 2008 856 Ajuntament de Riudarenes Atenció extrahospitalària 18.030,36 € 18.030,36 € 2008 857 Ajuntament de Girona Atenció extrahospitalària 83.631,09 € 83.631,09 € 2008 858 Ajuntament de Sant Gregori Atenció extrahospitalària 30.030,36 € 30.030,36 € 2008 859 Ajuntament de Sant Jaume de Llierca Atenció extrahospitalària 6.305,57 € 6.305,57 € 2008 85 Institut de Diagnòstic per la Imatge Atenció extrahospitalària 1.789.557,32 € 3.560.453,51 € 2008 860 Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses Atenció extrahospitalària 24.000,00 € 24.000,00 € 2008 861 Ajuntament de Sant Jordi Desvalls Atenció extrahospitalària 4.477,54 € 4.477,54 € 2008 862 Ajuntament de Santa Cristina d'Aro Atenció extrahospitalària 38.164,00 € 38.164,00 € 2008 863 Ajuntament de Tortellà Atenció extrahospitalària 13.517,71 € 13.517,71 € 2008 864 Ajuntament de Vidreres Atenció extrahospitalària 55.000,00 € 55.000,00 € 2008 865 Ajuntament de Vilobí d'Onyar Atenció extrahospitalària 25.000,00 € 25.000,00 € 2008 866 Ajuntament de Viladasens Atenció extrahospitalària 1.502,53 € 1.502,53 € 2008 22/286
 • 23. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 867 Consorci Asistencial del Baix Empordà Atenció extrahospitalària 432.023,55 € 432.023,57 € 2008 868 Ajuntament de Fornells de la Selva Atenció extrahospitalària 30.560,62 € 30.560,62 € 2008 869 Ajuntament de Boadella d'Empordà Atenció extrahospitalària 3.072,82 € 3.072,82 € 2008 870 Ajuntament d'Agullana Atenció extrahospitalària 8.862,93 € 8.862,93 € 2008 871 Ajuntament d'Aiguaviva Atenció extrahospitalària 8.606,07 € 8.606,07 € 2008 872 Ajuntament de Bordils Atenció extrahospitalària 16.828,34 € 16.828,34 € 2008 873 Ajuntament de Castelló d'Empuries Atenció extrahospitalària 48.797,41 € 48.797,41 € 2008 874 Ajuntament de Llers Atenció extrahospitalària 3.606,07 € 3.606,07 € 2008 875 Ajuntament de les Preses Atenció extrahospitalària 10.818,22 € 10.818,22 € 2008 876 Ajuntament de Sant Julià de Ramis Atenció extrahospitalària 15.025,30 € 15.025,30 € 2008 877 Ajuntament de Flaçà Atenció extrahospitalària 14.829,00 € 14.829,00 € 2008 878 Ajuntament de Vilablareix Atenció extrahospitalària 24.000,00 € 24.000,00 € 2008 879 Ajuntament de Saus-Camallera-Llampaies Atenció extrahospitalària 3.606,07 € 3.606,07 € 2008 880 Ajuntament de Porqueres Atenció extrahospitalària 19.222,27 € 19.222,27 € 2008 881 Ajuntament de la Pera Atenció extrahospitalària 4.800,00 € 4.800,00 € 2008 882 Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga Atenció extrahospitalària 1.000,00 € 1.000,00 € 2008 883 Ajuntament de Sant Mori Atenció extrahospitalària 2.000,00 € 2.000,00 € 2008 884 Ajuntament de Figueres Atenció extrahospitalària 15.025,30 € 15.025,30 € 2008 885 Ajuntament de Sant Joan de Mollet Atenció extrahospitalària 3.005,06 € 3.005,06 € 2008 886 Ajuntament de Sant Pau de Segúries Atenció extrahospitalària 2.498,00 € 2.498,00 € 2008 887 Ajuntament de Vallfogona de Ripollès Atenció extrahospitalària 1.210,00 € 1.210,00 € 2008 888 Ajuntament de Serinyà Atenció extrahospitalària 4.500,00 € 4.500,00 € 2008 889 Ajuntament d'Igualada Atenció extrahospitalària 15.325,81 € 15.325,81 € 2008 23/286
 • 24. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 890 Ajuntament de Piera Atenció extrahospitalària 9.015,18 € 9.015,18 € 2008 891 Ajuntament de Montmaneu Atenció extrahospitalària 6.000,00 € 5.593,67 € 2008 892 Ajuntament de Castelllolí Atenció extrahospitalària 6.654,15 € 6.654,15 € 2008 893 Ajuntament de la Pobla de Claramunt Atenció extrahospitalària 19.651,98 € 19.651,98 € 2008 894 Ajuntament de la Llacuna Atenció extrahospitalària 5.505,27 € 5.505,27 € 2008 895 Ajuntament de Carme Atenció extrahospitalària 5.725,96 € 5.725,96 € 2008 896 Ajuntament de Vallbona d'Anoia Atenció extrahospitalària 12.988,57 € 12.988,57 € 2008 897 Ajuntament d'Òdena Atenció extrahospitalària 5.102,59 € 5.102,59 € 2008 898 Ajuntament de la Torre de Claramunt Atenció extrahospitalària 12.616,19 € 12.616,19 € 2008 899 Ajuntament de Torà Atenció extrahospitalària 7.212,15 € 7.212,15 € 2008 900 Ajuntament de Pinós Atenció extrahospitalària 2.404,05 € 2.404,05 € 2008 901 Ajuntament de la Molsosa Atenció extrahospitalària 2.404,05 € 2.404,05 € 2008 902 Ajuntament de Prats de Rei Atenció extrahospitalària 4.207,08 € 4.207,08 € 2008 903 Ajuntament de Biosca Atenció extrahospitalària 5.106,07 € 5.106,07 € 2008 904 Ajuntament de Gurb Atenció extrahospitalària 7.957,53 € 7.957,53 € 2008 905 Ajuntament de Copons Atenció extrahospitalària 9.015,18 € 9.015,18 € 2008 906 Ajuntament dels Hostelets de Pierola Atenció extrahospitalària 9.000,00 € 9.000,00 € 2008 907 Ajuntament de Jorba Atenció extrahospitalària 12.604,09 € 12.604,09 € 2008 908 Ajuntament de Sant Martí de Tous Atenció extrahospitalària 9.000,00 € 9.000,00 € 2008 909 Ajuntament de Pujalt Atenció extrahospitalària 6.260,87 € 6.260,87 € 2009 910 Ajuntament d'Avià Atenció extrahospitalària 20.373,15 € 20.373,15 € 2008 911 Ajuntament de Bagà Atenció extrahospitalària 10.213,12 € 10.213,12 € 2008 912 Ajuntament de Balsareny Atenció extrahospitalària 19.040,97 € 19.040,97 € 2008 24/286
 • 25. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 913 Ajuntament de Borredà Atenció extrahospitalària 12.065,16 € 12.065,16 € 2008 914 Ajuntament de Callús Atenció extrahospitalària 13.211,23 € 13.211,23 € 2008 915 Ajuntament de Castellbell i el Vilar Atenció extrahospitalària 7.969,42 € 7.969,42 € 2008 916 Ajuntament de Cercs Atenció extrahospitalària 20.647,25 € 20.647,25 € 2008 917 Ajuntament de Moià Atenció extrahospitalària 41.401,56 € 41.401,56 € 2008 918 Ajuntament de la Pobla de Lillet Atenció extrahospitalària 11.405,57 € 11.405,57 € 2008 919 Ajuntament de Puig-reig Atenció extrahospitalària 19.040,97 € 19.040,97 € 2008 920 Ajuntament de Roda de Ter Atenció extrahospitalària 33.149,94 € 33.149,94 € 2008 921 Ajuntament de Sant Fruitós de Bages Atenció extrahospitalària 20.469,58 € 20.469,58 € 2008 922 Ajuntament de Sant Pere Torelló Atenció extrahospitalària 14.712,78 € 14.712,78 € 2008 923 Ajuntament de Santa Eugènia de Berga Atenció extrahospitalària 38.368,61 € 38.368,61 € 2008 924 Ajuntament de Santa Maria de Corcó Atenció extrahospitalària 16.754,51 € 16.754,51 € 2008 925 Ajuntament de Castellterçol Atenció extrahospitalària 12.020,24 € 12.020,24 € 2008 926 Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola Atenció extrahospitalària 3.065,16 € 3.065,16 € 2008 927 Ajuntament de Casserres Atenció extrahospitalària 6.743,36 € 6.743,36 € 2008 928 Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló Atenció extrahospitalària 10.630,32 € 10.630,32 € 2008 929 Ajuntament de Pont de Vilomara i Rocafort Atenció extrahospitalària 15.015,18 € 15.015,18 € 2008 930 Ajuntament de Cardona Atenció extrahospitalària 4.426,06 € 4.426,06 € 2008 931 Ajuntament de Montesquiu Atenció extrahospitalària 6.010,12 € 6.010,12 € 2008 932 Ajuntament de Folgueroles Atenció extrahospitalària 11.106,07 € 11.106,07 € 2008 933 Ajuntament de Seva Atenció extrahospitalària 12.190,42 € 12.190,42 € 2008 934 Ajuntament de Sant Boi del Lluçanès Atenció extrahospitalària 3.005,06 € 3.005,06 € 2008 935 Ajuntament de Sant Mateu de Bages Atenció extrahospitalària 6.130,32 € 6.130,32 € 2008 25/286
 • 26. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 936 Ajuntament de Sant Bertomeu del Grau Atenció extrahospitalària 13.522,71 € 13.522,71 € 2008 937 Ajuntament d'Olost Atenció extrahospitalària 11.016,74 € 11.016,74 € 2008 938 Ajuntament de Perafita Atenció extrahospitalària 3.726,28 € 3.726,28 € 2008 939 Ajuntament de Fonollosa Atenció extrahospitalària 9.000,00 € 9.000,00 € 2008 940 Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola Atenció extrahospitalària 14.828,12 € 14.828,12 € 2008 941 Ajuntament de Santa Maria d'Oló Atenció extrahospitalària 8.414,00 € 8.414,00 € 2008 942 Ajuntament de Rellinars Atenció extrahospitalària 4.500,00 € 4.500,00 € 2008 943 Ajuntament d'Olvan Atenció extrahospitalària 18.000,00 € 18.000,00 € 2008 944 Ajuntament de Castellgalí Atenció extrahospitalària 10.000,00 € 10.000,00 € 2008 945 Ajuntament de Gavà Atenció extrahospitalària 18.092,82 € 18.092,82 € 2008 946 Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat Atenció extrahospitalària 83.726,73 € 83.726,73 € 2008 947 Ajuntament de Martorell Atenció extrahospitalària 8.800,00 € 8.800,00 € 2008 948 Ajuntament del Prat de Llobregat Atenció extrahospitalària 130.457,25 € 130.457,23 € 2008 949 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca Atenció extrahospitalària 93.042,32 € 93.042,35 € 2008 950 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat Atenció extrahospitalària 115.000,00 € 115.000,00 € 2008 951 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat Atenció extrahospitalària 6.411,56 € 6.411,56 € 2008 952 Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires Atenció extrahospitalària 35.000,00 € 35.000,00 € 2008 953 Ajuntament de Cervelló Atenció extrahospitalària 18.402,42 € 18.402,42 € 2008 955 Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues Atenció extrahospitalària 11.120,00 € 11.120,00 € 2008 956 Ajuntament de Begues Atenció extrahospitalària 60.000,00 € 60.000,00 € 2008 957 Ajuntament del Papiol Atenció extrahospitalària 49.773,50 € 49.773,50 € 2008 958 Ajuntament de Gelida Atenció extrahospitalària 28.130,00 € 28.130,00 € 2008 959 Ajuntament de Pallejà Atenció extrahospitalària 17.375,27 € 17.375,27 € 2008 26/286
 • 27. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 960 Ajuntament de Masquefa Atenció extrahospitalària 63.036,70 € 63.036,70 € 2008 961 Ajuntament de Sant Climent de Llobregat Atenció extrahospitalària 59.592,63 € 59.592,63 € 2008 962 Ajuntament del Bruc Atenció extrahospitalària 6.647,11 € 6.647,11 € 2008 963 Ajuntament de Cubelles Atenció extrahospitalària 26.153,56 € 24.909,00 € 2008 964 Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos Atenció extrahospitalària 76.374,40 € 69.134,14 € 2008 965 Ajuntament de Collbató Atenció extrahospitalària 6.104,26 € 5.969,06 € 2008 966 Ajuntament de Castellví de Rosanes Atenció extrahospitalària 7.078,86 € 7.078,86 € 2008 967 Ajuntament d'Avinyonet Atenció extrahospitalària 9.678,19 € 9.678,19 € 2008 968 Ajuntament de Canyelles Atenció extrahospitalària 28.408,73 € 28.408,73 € 2008 969 Ajuntament de la Palma de Cervelló Atenció extrahospitalària 11.670,00 € 11.670,00 € 2008 970 Ajuntament de Sant Quintí de Mediona Atenció extrahospitalària 27.999,89 € 27.999,89 € 2008 971 Ajuntament de Torrelavit Atenció extrahospitalària 15.785,57 € 15.785,57 € 2008 972 Ajuntament de Subirats Atenció extrahospitalària 34.226,45 € 34.226,45 € 2008 973 Ajuntament d'Olivella Atenció extrahospitalària 22.637,79 € 22.637,79 € 2008 974 Ajuntament d'Olèrdola Atenció extrahospitalària 19.764,26 € 19.764,26 € 2008 975 Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles Atenció extrahospitalària 35.530,98 € 35.530,98 € 2008 976 Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló Atenció extrahospitalària 38.880,00 € 38.880,00 € 2008 977 Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló Atenció extrahospitalària 20.000,00 € 20.000,00 € 2008 978 Ajuntament de Sant Martí Sarroca Atenció extrahospitalària 11.365,62 € 11.365,62 € 2008 979 Ajuntament de Vilobí del Penedès Atenció extrahospitalària 6.130,32 € 6.130,32 € 2008 980 Ajuntament de Castellví de la Marca Atenció extrahospitalària 6.120,00 € 6.120,00 € 2008 981 Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls Atenció extrahospitalària 6.120,00 € 6.120,00 € 2008 982 Ajuntament de Font-rubí Atenció extrahospitalària 6.120,00 € 6.120,00 € 2008 27/286
 • 28. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 983 Ajuntament de Mediona Atenció extrahospitalària 20.869,57 € 20.869,57 € 2008 984 Ajuntament del Pla del Penedès Atenció extrahospitalària 13.733,33 € 12.723,09 € 2008 985 Ajuntament de la Granada Atenció extrahospitalària 6.000,00 € 6.000,00 € 2008 986 Ajuntament de les Cabanyes Atenció extrahospitalària 7.300,00 € 5.253,43 € 2008 987 Ajuntament de Torrelles de Llobregat Atenció extrahospitalària 32.400,00 € 32.400,00 € 2008 988 Ajuntament de Puigdàlber Atenció extrahospitalària 7.963,64 € 4.236,25 € 2008 989 Ajuntament de Santa Fé del Penedès Atenció extrahospitalària 9.564,00 € 9.564,00 € 2008 990 Ajuntament de Pacs del Penedès Atenció extrahospitalària 6.000,00 € 6.000,00 € 2008 992 Ajuntament de Badalona Atenció extrahospitalària 75.130,86 € 75.130,88 € 2007 993 Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet Atenció extrahospitalària 187.071,97 € 187.071,96 € 2008 994 Ajuntament de Fogars de la Selva Atenció extrahospitalària 12.690,00 € 12.690,00 € 2008 995 Ajuntament d'Arenys de Munt Atenció extrahospitalària 24.480,00 € 22.334,84 € 2008 996 Ajuntament d'Alella Atenció extrahospitalària 38.594,47 € 27.667,34 € 2008 997 Ajuntament de Premià de Dalt Atenció extrahospitalària 32.440,00 € 32.440,00 € 2008 998 Ajuntament de Teià Atenció extrahospitalària 60.200,00 € 60.200,00 € 2008 999 Ajuntament de Sant Pol de Mar Atenció extrahospitalària 22.440,00 € 22.440,00 € 2008 102 Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM Atenció hospitalària i especialitzada 496.877,59 € 496.877,59 € 2008 10 Centre MQ Reus , SA Atenció hospitalària i especialitzada 6.439.725,11 € 6.503.176,42 € 2008 11 Ajuntament de Reus Atenció hospitalària i especialitzada 265.562,65 € 265.562,65 € 2008 12 Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona Atenció hospitalària i especialitzada 386.552,99 € 386.552,99 € 2008 13 F Hospital Sant Pau i Santa Tecla Atenció hospitalària i especialitzada 19.119.337,94 € 19.062.991,73 € 2009 14 Gestió Comarcal Hospitalària. SA Atenció hospitalària i especialitzada 17.882.277,61 € 17.065.553,14 € 2009 15 Centres Assistencials Reunits, SA Atenció hospitalària i especialitzada 1.413.385,77 € 1.359.411,67 € 2008 28/286
 • 29. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 17 SAM de Gestió de Sanitat i Serveis Socials-SAMGSISS Atenció hospitalària i especialitzada 4.542.790,57 € 4.633.366,36 € 2008 18 Institut d'Assistència Sanitària Atenció hospitalària i especialitzada 34.436.177,23 € 37.437.441,95 € 2008 19 Clínica Girona, SA Atenció hospitalària i especialitzada 10.657.362,85 € 12.477.739,92 € 2008 1 Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell Atenció hospitalària i especialitzada 10.297.893,91 € 10.970.880,67 € 2008 20 Fundació Salut Empordà, Fundació Privada Atenció hospitalària i especialitzada 33.445.404,46 € 37.700.365,01 € 2008 21 Fundació Privada Hospital Sant Jaume d'Olot Atenció hospitalària i especialitzada 15.797.283,52 € 16.534.879,17 € 2008 22 Fundació Mossèn Miquel Costa -Hospital de Palamós Atenció hospitalària i especialitzada 31.294.046,38 € 37.335.599,10 € 2008 23 Fundació Privada, Hospital de Campdevànol Atenció hospitalària i especialitzada 10.116.300,77 € 9.801.827,55 € 2008 24 Corporació de Salut del Maresme i la Selva Atenció hospitalària i especialitzada 25.730.557,30 € 25.007.323,20 € 2008 25 Institut Català d'Oncologia Atenció hospitalària i especialitzada 11.077.197,91 € 23.145.461,19 € 2008 26 IRRSJG-Clínica Salus Infirmorum Atenció hospitalària i especialitzada 1.572.769,19 € 1.567.817,19 € 2008 27 IRRSJG-Clínica Salus Infirmorum Atenció hospitalària i especialitzada 177.839,95 € 139.311,01 € 2008 28 Ajuntament de Ripoll Atenció hospitalària i especialitzada 8.283,48 € 8.283,48 € 2008 2 Fundació Privada Hospital de Pobres de Puigcerdà Atenció hospitalària i especialitzada 8.344.986,37 € 8.721.529,46 € 2008 32 Ajuntament d'Olot Atenció hospitalària i especialitzada 28.768,02 € 28.768,02 € 2008 33 Hospital de Sant Bernabé Atenció hospitalària i especialitzada 13.527.884,49 € 13.630.360,12 € 2008 34 Consorci Hospitalari de Vic Atenció hospitalària i especialitzada 48.351.246,69 € 48.568.680,42 € 2008 35 Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa, Fund.Privada Atenció hospitalària i especialitzada 82.024.825,31 € 82.678.516,04 € 2008 36 Fundació Sanitària d'Igualada, Fundació Privada Atenció hospitalària i especialitzada 41.643.082,86 € 42.039.067,06 € 2010 37 Hospital San Juan de Dios-OHSJDPAB Atenció hospitalària i especialitzada 94.594.024,47 € 96.001.420,88 € 2008 38 Consorci Sanitari Integral Atenció hospitalària i especialitzada 54.279.086,11 € 56.827.222,71 € 2008 39 Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell Atenció hospitalària i especialitzada 29.155.511,54 € 31.541.214,02 € 2009 3 Gestión de Centros Sanitarios, SA Atenció hospitalària i especialitzada 9.298.497,05 € 9.478.255,61 € 2008 29/286
 • 30. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 40 Hospital de Sant Boi, SA Atenció hospitalària i especialitzada 28.594.331,58 € 28.830.867,73 € 2008 41 Fundació Privada Hospital Residència Sant Camil Atenció hospitalària i especialitzada 32.712.604,02 € 37.029.556,10 € 2008 42 Consorci Sanitari de l'Alt Penedès Atenció hospitalària i especialitzada 27.694.664,46 € 28.293.189,09 € 2008 43 Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni Abat Atenció hospitalària i especialitzada 7.205.759,46 € 7.258.857,44 € 2008 44 Institut Català d'Oncologia Atenció hospitalària i especialitzada 46.518.479,07 € 61.124.175,60 € 2008 45 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció hospitalària i especialitzada 396.657,25 € 396.657,25 € 2008 47 Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat Atenció hospitalària i especialitzada 515.763,11 € 515.763,11 € 2008 48 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat Atenció hospitalària i especialitzada 355.339,65 € 355.339,65 € 2008 49 Mancomunitat Intermunicipal de la Fontsanta Atenció hospitalària i especialitzada 428.811,44 € 428.811,44 € 2009 4 Gestió de Serveis Sanitaris Atenció hospitalària i especialitzada 28.742.627,71 € 28.806.500,90 € 2008 50 Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf Atenció hospitalària i especialitzada 553.539,29 € 553.539,34 € 2008 51 Ajuntament d'Olesa de Montserrat Atenció hospitalària i especialitzada 208.823,89 € 208.823,89 € 2008 53 Badalona Serveis Assistencials, SA Atenció hospitalària i especialitzada 33.460.199,97 € 35.638.899,53 € 2008 54 Fundació Privada Hospital de l'Esperit Sant Atenció hospitalària i especialitzada 36.846.486,16 € 37.750.793,70 € 2008 55 Consorci Sanitari del Maresme Atenció hospitalària i especialitzada 71.040.745,59 € 74.819.775,14 € 2008 56 Fundació Institut de Neurorehabilitació Guttmann Atenció hospitalària i especialitzada 13.954.818,28 € 14.172.248,88 € 2008 57 Corporació de Salut del Maresme i la Selva Atenció hospitalària i especialitzada 35.223.879,42 € 38.600.397,17 € 2008 58 Institut Català d'Oncologia Atenció hospitalària i especialitzada 13.274.691,26 € 25.479.696,09 € 2008 59 Institut Municipal de Serveis Personals de Badalona Atenció hospitalària i especialitzada 763.719,50 € 763.719,50 € 2008 5 Centres Assistencials Reunits, SA Atenció hospitalària i especialitzada 8.146.992,11 € 7.812.010,50 € 2008 60 Ajuntament de Sant Adrià de Besòs Atenció hospitalària i especialitzada 167.498,74 € 167.498,74 € 2008 61 Fundació Privada Hospital-Asil de Granollers Atenció hospitalària i especialitzada 68.693.671,45 € 78.364.274,62 € 2008 62 Fundació Privada Hospital de Mollet Atenció hospitalària i especialitzada 23.525.348,62 € 26.223.425,70 € 2008 30/286
 • 31. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 63 Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell Atenció hospitalària i especialitzada 134.141.254,76 € 156.048.217,11 € 2008 64 Hospital de Sant Celoni, Fundació Privada Atenció hospitalària i especialitzada 11.615.681,67 € 11.864.167,73 € 2008 65 Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa Atenció hospitalària i especialitzada 95.291.774,83 € 108.892.765,69 € 2008 66 Consorci Sanitari de Terrassa Atenció hospitalària i especialitzada 77.957.306,08 € 90.169.687,93 € 2008 67 Catalana de Diagnòstic i Cirurgia, SL Atenció hospitalària i especialitzada 3.821.860,00 € 3.828.991,45 € 2008 67 Capio Sanidad, SLU Atenció hospitalària i especialitzada 8.590.380,00 € 8.610.569,19 € 2008 68 Neuroangiografia Terapèutica, SL Atenció hospitalària i especialitzada 2.404.937,53 € 1.712.180,00 € 2008 69 Consorci Sanitari de Mollet del Vallès Atenció hospitalària i especialitzada 300.696,96 € 300.696,96 € 2008 6 Ntra.Sra.del Perpétuo Socorro, SMQ Lérida, SASU Atenció hospitalària i especialitzada 612.834,99 € 421.330,15 € 2008 70 Ajuntament de Rubí Atenció hospitalària i especialitzada 224.975,59 € 224.975,59 € 2008 71 Ajuntament de Sabadell Atenció hospitalària i especialitzada 557.943,72 € 557.943,72 € 2008 72 Ajuntament de Granollers Atenció hospitalària i especialitzada 429.210,69 € 429.210,69 € 2008 73 Centres Assistencials Reunits , SA Atenció hospitalària i especialitzada 40.779.320,04 € 44.891.073,25 € 2008 74 Fundació Gestió Sanitària, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Atenció hospitalària i especialitzada 232.132.620,95 € 262.853.542,05 € 2009 75 Institut Municipal d'Assistència Sanitària Atenció hospitalària i especialitzada 125.798.284,45 € 154.810.718,53 € 2009 76 Clínica Plató, Fundació Privada Atenció hospitalària i especialitzada 32.580.090,36 € 34.204.862,09 € 2009 77 Hospital Clínic i Provincial de Barcelona Atenció hospitalària i especialitzada 234.191.824,87 € 297.114.064,34 € 2008 78 Consorci Sanitari Integral Atenció hospitalària i especialitzada 43.552.617,00 € 46.137.796,69 € 2008 79 Institut Municipal d'Assistència Sanitària Atenció hospitalària i especialitzada 34.827.141,57 € 33.955.822,71 € 2009 7 Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla Atenció hospitalària i especialitzada 41.614.147,68 € 46.660.846,81 € 2009 80 Fundació Puigvert IUNA Atenció hospitalària i especialitzada 39.818.827,34 € 45.973.332,01 € 2008 81 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció hospitalària i especialitzada 23.754.206,24 € 24.550.233,44 € 2008 82 Banc de Sang i Teixits Atenció hospitalària i especialitzada 805.937,00 € 805.937,02 € 2008 31/286
 • 32. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 83 Agència de Salut Pública de Barcelona Atenció hospitalària i especialitzada 2.082.216,10 € 2.082.216,14 € 2008 84 FP Instiut Català de Traumatologia i Medicina de l'Esport Atenció hospitalària i especialitzada 339.062,63 € 112.197,19 € 2008 8 Hospital Sant Joan de Reus, SAM Atenció hospitalària i especialitzada 56.369.387,30 € 72.166.467,41 € 2008 9 Gestió Pius Hospital de Valls, SA Atenció hospitalària i especialitzada 20.551.847,75 € 22.090.915,40 € 2008 385 Sistemes Renals, SA Atenció insuficiència renal 2.192.443,02 € 2.824.035,60 € 2008 386 TEFNUT, SA de Lleida Atenció insuficiència renal 183.857,60 € 183.857,60 € 2008 386 Sistemes Renals, SA Atenció insuficiència renal 1.034.942,82 € 109.262,42 € 2008 388 Institut Nefrològic Santa Tecla, SLU Atenció insuficiència renal 2.917.680,88 € 2.824.128,62 € 2008 389 Reus Medical, SLU Atenció insuficiència renal 3.644.625,42 € 3.429.774,14 € 2008 390 Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM Atenció insuficiència renal 2.405.391,80 € 2.252.548,30 € 2008 391 Gambro Healthcare Catalunya, SLU Atenció insuficiència renal 4.768.029,88 € 4.547.724,75 € 2008 392 Institut Nefrològic, SLU Atenció insuficiència renal 2.939.960,40 € 3.383.136,53 € 2008 393 Gambro Healthcare Catalunya,SLU Atenció insuficiència renal 3.307.153,70 € 3.116.575,70 € 2008 394 Institut Mèdic Badalona, SL Atenció insuficiència renal 2.512.397,54 € 2.949.182,90 € 2007 395 Institut Nefrològic, SLU Atenció insuficiència renal 2.968.677,60 € 2.702.855,29 € 2008 396 Centro de Tratamiento de la Insufciencia Renal, SA Atenció insuficiència renal 2.491.409,10 € 2.619.303,77 € 2008 397 Clínica Secretario Coloma, SL Atenció insuficiència renal 697.843,64 € 538.594,60 € 2008 397 Fundació Sociosanitària de Barcelona Atenció insuficiència renal 976.667,40 € 740.775,66 € 2008 398 Gambro Healthcare Catalunya, SLU Atenció insuficiència renal 2.290.329,32 € 2.176.592,84 € 2008 399 Gambro Healthcare Catalunya, SLU Atenció insuficiència renal 1.905.688,98 € 1.726.493,08 € 2008 400 Gambro Healthcare Catalunya, SLU Atenció insuficiència renal 2.610.992,20 € 2.576.554,92 € 2008 401 Centro de Tratamiento de la Insufciencia Renal, SA Atenció insuficiència renal 3.805.996,30 € 3.284.950,51 € 2008 404 Institut Nefrològic, SLU Atenció insuficiència renal 3.805.996,30 € 4.016.399,62 € 2008 32/286
 • 33. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 405 TEFNUT, SA Atenció insuficiència renal 3.706.267,62 € 3.510.941,50 € 2008 406 Gambro Healthcare Catalunya, SLU Atenció insuficiència renal 1.032.819,96 € 999.544,74 € 2008 407 Gambro Healthcare Catalunya, SLU Atenció insuficiència renal 1.751.830,90 € 1.680.562,12 € 2008 409 Fresenius Medical Care España, SA Atenció insuficiència renal 520.458,77 € 580.994,78 € 2007 410 Fresenius Medical Care España, SA Atenció insuficiència renal 675.725,26 € 553.179,04 € 2007 411 BAXTER, SL Atenció insuficiència renal 703.825,34 € 1.090.662,55 € 2008 412 BAXTER, SL Atenció insuficiència renal 861.024,02 € 988.897,31 € 2008 413 BAXTER, SL Atenció insuficiència renal 861.024,02 € 1.007.824,93 € 2008 414 BAXTER, SL Atenció insuficiència renal 861.024,02 € 1.014.268,65 € 2008 415 BAXTER, SL Atenció insuficiència renal 861.024,02 € 999.042,96 € 2008 416 GAMBRO, SA Atenció insuficiència renal 307.779,04 € 78.804,02 € 2008 416 Gambro Lundia AB, Sucursal en España Atenció insuficiència renal 367.964,46 € 268.660,10 € 2007 1033 Atenció Primària Alt Camp, SL Laboral Atenció primària 125.083,88 € 124.971,48 € 2008 1035 Consorci Sanitari de Terrassa Atenció primària 70.084,70 € 70.084,70 € 2008 302 Fundació Privada Hospital de Pobres de Puigcerdà Atenció primària 2.319.375,65 € 2.290.940,48 € 2008 303 Gestió de Serveis Sanitaris Atenció primària 1.662.619,98 € 1.645.814,80 € 2008 304 Gestió de Serveis Sanitaris Atenció primària 831.410,01 € 823.004,42 € 2008 305 Fundació CAU, Centre Assistencial i d'Urgències Atenció primària 2.779.795,60 € 2.777.882,66 € 2008 306 Fundació CAU, Centre Assistencial i d'Urgències Atenció primària 4.838.669,50 € 4.838.669,50 € 2008 307 Fundació CAU, Centre Assistencial i d'Urgències Atenció primària 2.301.950,99 € 2.300.206,46 € 2008 308 Fundació CAU, Centre Assistencial i d'Urgències Atenció primària 4.194.305,72 € 4.193.851,66 € 2008 309 Fundació CAU, Centre Assistencial i d'Urgències Atenció primària 1.992.477,74 € 1.992.477,74 € 2008 310 Fundació CAU, Centre Assistencial i d'Urgències Atenció primària 1.473.949,71 € 1.473.949,71 € 2008 33/286
 • 34. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 311 Fundació Privada FASS, Fund.Assistencial S.i S. Atenció primària 2.306.512,61 € 2.300.956,72 € 2008 312 Fundació Privada FASS, Fund.Assistencial S.i S. Atenció primària 2.009.071,16 € 2.007.400,27 € 2008 313 Fundació Privada FASS, Fund.Assistencial S.i S. Atenció primària 1.680.012,78 € 1.677.653,46 € 2008 314 Fundació Privada FASS, Fund.Assistencial S.i S. Atenció primària 3.700.229,82 € 3.694.861,31 € 2008 315 Grup d'Assitència Sanitària i Social, SA Atenció primària 5.246.099,58 € 5.243.489,54 € 2008 316 Atenció Primària Alt Camp, SL Laboral Atenció primària 1.375.922,63 € 1.374.686,22 € 2008 318 Gestió i Prestació de Serveis de Salut Atenció primària 3.344.721,76 € 3.341.110,44 € 2008 319 Institut d'Assistència Sanitària Atenció primària 2.125.880,38 € 2.104.498,54 € 2008 320 Institut d'Assistència Sanitària Atenció primària 1.825.338,97 € 1.812.073,88 € 2008 321 Institut d'Assistència Sanitària Atenció primària 4.293.260,72 € 4.292.288,11 € 2008 322 Corporació de Salut del Maresme i la Selva Atenció primària 5.894.292,07 € 5.875.315,17 € 2008 323 Fundació Privada, Hospital de Campdevànol Atenció primària 1.262.717,98 € 1.257.470,68 € 2008 324 Fundació Privada Hospital Sant Jaume d'Olot Atenció primària 1.086.843,19 € 1.076.952,62 € 2008 325 Fundació Privada Hospital Sant Jaume d'Olot Atenció primària 1.235.417,45 € 1.222.747,76 € 2008 326 Consorci Asistencial del Baix Empordà Atenció primària 2.444.807,80 € 2.437.860,23 € 2008 327 Consorci Asistencial del Baix Empordà Atenció primària 2.727.248,38 € 2.922.049,27 € 2008 328 Consorci Asistencial del Baix Empordà Atenció primària 4.775.277,12 € 5.078.881,75 € 2008 329 Consorci Asistencial del Baix Empordà Atenció primària 2.866.921,37 € 2.961.124,29 € 2008 330 Fundació Salut Empordà, Fundació Privada Atenció primària 2.409.125,11 € 2.618.489,68 € 2008 331 Albera Salud SL Atenció primària 1.744.046,40 € 1.744.046,39 € 2008 332 Fundació Pública Hospital Comarcal del Solsonès Atenció primària 2.841.969,08 € 2.836.217,15 € 2008 333 Equip d'Assistencia Primària Vic SL Atenció primària 3.576.184,83 € 3.575.103,03 € 2008 335 EAP Osona Sud-Alt Congost, SL Atenció primària 2.071.160,04 € 2.067.718,93 € 2008 34/286
 • 35. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 336 Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa, Fund.Privada Atenció primària 2.485.434,36 € 2.479.864,93 € 2008 337 Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa, Fund.Privada Atenció primària 1.627.574,35 € 1.623.901,65 € 2008 338 Consorci Sanitari Integral Atenció primària 2.974.333,34 € 2.970.656,91 € 2008 339 Consorci Sanitari Integral Atenció primària 3.214.995,95 € 3.215.055,95 € 2008 340 Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP) Atenció primària 3.523.194,41 € 3.505.850,27 € 2009 341 Badalona Serveis Assistencials, SA Atenció primària 1.684.226,91 € 1.664.437,49 € 2008 342 Badalona Serveis Assistencials, SA Atenció primària 1.898.866,85 € 1.880.392,98 € 2008 343 Badalona Serveis Assistencials, SA Atenció primària 2.264.873,43 € 2.234.659,82 € 2008 344 Badalona Serveis Assistencials, SA Atenció primària 1.802.728,70 € 1.782.470,64 € 2008 345 Badalona Serveis Assistencials, SA Atenció primària 2.346.603,75 € 2.323.296,78 € 2008 346 Badalona Serveis Assistencials, SA Atenció primària 2.742.519,12 € 2.719.195,32 € 2008 347 Badalona Serveis Assistencials, SA Atenció primària 2.200.917,86 € 2.174.790,95 € 2008 348 Consorci Sanitari del Maresme Atenció primària 1.853.137,64 € 1.824.836,04 € 2008 349 Consorci Sanitari del Maresme Atenció primària 2.665.459,09 € 2.637.342,35 € 2008 350 Consorci Sanitari del Maresme Atenció primària 1.716.632,27 € 1.685.695,04 € 2008 351 Corporació de Salut del Maresme i la Selva Atenció primària 3.406.978,77 € 3.359.511,92 € 2008 352 Corporació de Salut del Maresme i la Selva Atenció primària 2.560.373,68 € 2.523.241,25 € 2008 353 Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa Atenció primària 3.452.854,05 € 3.448.891,45 € 2008 354 Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa Atenció primària 5.763.193,82 € 5.729.065,80 € 2008 355 Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa Atenció primària 8.863.308,60 € 8.796.660,67 € 2008 356 Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa Atenció primària 4.188.659,08 € 4.157.964,43 € 2008 357 Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa Atenció primària 6.823.882,17 € 6.777.399,77 € 2008 358 Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa Atenció primària 3.605.521,01 € 3.584.077,03 € 2008 35/286
 • 36. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 359 Consorci Sanitari de Terrassa Atenció primària 5.473.893,77 € 5.368.785,01 € 2008 360 Consorci Sanitari de Terrassa Atenció primària 7.850.202,21 € 7.764.717,63 € 2008 361 Consorci Sanitari de Terrassa Atenció primària 6.823.844,39 € 6.706.399,34 € 2008 362 Serveis d'Atenció Primària Parc Taulí, SA Unipersonal Atenció primària 738.147,06 € 708.067,93 € 2008 363 Serveis d'Atenció Primària Parc Taulí, SAU Atenció primària 2.170.550,77 € 1.926.696,97 € 2008 363 Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell Atenció primària 43.890,40 € 310.993,79 € 2008 364 Projectes Sanitaris i Socials SA, unipersonal Atenció primària 1.314.708,55 € 1.298.643,42 € 2008 365 Consorci Sanitari Integral Atenció primària 2.787.351,52 € 2.783.802,34 € 2008 366 Consorci Sanitari Integral Atenció primària 2.404.928,79 € 2.403.495,38 € 2008 367 Parc Sanitari Pere Virgili Atenció primària 3.254.652,93 € 3.254.652,93 € 2009 368 Parc Sanitari Pere Virgili Atenció primària 2.356.881,45 € 2.355.951,75 € 2009 369 Ins.de Prestacions d'Assist.Mèdica al Personal Mun.(PAMEM) Atenció primària 2.029.699,12 € 2.029.642,80 € 2009 370 Ins.de Prestacions d'Assist.Mèdica al Personal Mun.(PAMEM) Atenció primària 2.235.612,48 € 2.235.597,29 € 2009 371 Ins.de Prestacions d'Assist.Mèdica al Personal Mun.(PAMEM) Atenció primària 3.717.685,23 € 3.717.138,39 € 2009 372 Ins.de Prestacions d'Assist.Mèdica al Personal Mun.(PAMEM) Atenció primària 3.220.511,81 € 3.219.632,03 € 2009 373 EAP Barcelona -Sardenya, SL Atenció primària 3.004.871,48 € 2.991.916,54 € 2009 374 Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample Atenció primària 1.497.438,70 € 1.497.438,70 € 2009 375 Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample Atenció primària 2.129.985,07 € 2.124.798,05 € 2009 376 Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample Atenció primària 1.510.181,95 € 1.510.181,95 € 2009 377 Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample Atenció primària 2.128.332,39 € 2.114.519,24 € 2009 378 EAP Poble Sec SL Atenció primària 2.683.804,53 € 2.683.804,53 € 2008 379 EAP Poble Sec SL Atenció primària 243.982,23 € 645.686,05 € 2009 380 EAP Vallplasa Atenció Primària, SL Atenció primària 1.554.032,78 € 1.551.983,66 € 2009 36/286
 • 37. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 381 EAP Sarrià, SL Atenció primària 2.661.124,51 € 2.658.647,44 € 2009 382 EAP Dreta de l'Eixample, SL Atenció primària 2.469.217,99 € 2.452.267,69 € 2008 383 EAP Dreta de l'Eixample, SL Atenció primària 2.627.073,64 € 2.609.320,54 € 2008 384 GESCLÍNIC, SA Atenció primària 5.234.854,24 € 5.029.485,20 € 2009 1032 Caser Residencial, SA Atenció salut mental 66.496,88 € 66.321,99 € 2008 1034 Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell Atenció salut mental 23.927,40 € 22.645,07 € 2008 148 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció salut mental 17.801.052,57 € 18.433.120,02 € 2008 198 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció salut mental 1.932.859,32 € 1.923.755,89 € 2008 207 Fundació Sociosanitària de Barcelona Atenció salut mental 3.184.316,09 € 3.175.737,46 € 2008 221 Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell Atenció salut mental 212.575,25 € 208.027,67 € 2008 222 Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell Atenció salut mental 129.434,79 € 126.276,63 € 2008 224 Gestió de Serveis Sanitaris Atenció salut mental 5.909.992,37 € 5.890.682,98 € 2008 226 Servei de Medicina Infantil i Psicologia Escolar, SL Atenció salut mental 1.239.610,48 € 1.238.121,75 € 2009 227 Clínicas Residencias y Sanatorios, SL Atenció salut mental 39.887,20 € 39.887,20 € 2008 228 Residència Geriàtrica l'Esplai, SCP Atenció salut mental 119.661,60 € 119.661,60 € 2008 229 Associació Plançó Atenció salut mental 39.362,20 € 39.362,20 € 2008 230 Caser Residencial, SA Atenció salut mental 330.367,68 € 329.541,77 € 2008 232 Centre Assistencial Sant Joan de Déu d'Almacelles Atenció salut mental 2.127.625,50 € 2.125.013,86 € 2008 233 Institut Pere Mata, SA Atenció salut mental 27.494.418,30 € 27.452.987,36 € 2008 233 Fundació Pere Mata, Terres de l'Ebre Fundació Privada Atenció salut mental 2.194.619,54 € 2.194.619,51 € 2008 234 Sanatori Villablanca, SA Atenció salut mental 8.357.190,91 € 8.357.190,89 € 2008 235 Institut Pere Mata, SA Atenció salut mental 1.364.860,41 € 1.307.229,38 € 2008 236 Fundació Pere Mata, Terres de l'Ebre Fundació Privada Atenció salut mental 2.654.281,42 € 2.651.790,50 € 2008 37/286
 • 38. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 238 Institut d'Assistència Sanitària Atenció salut mental 24.421.360,39 € 24.373.683,10 € 2008 239 Fund Priv. Centre Mèdic Psico-Pedagògic d'Osona Atenció salut mental 589.125,01 € 589.125,01 € 2008 240 Fundació Sanitària d'Igualada, Fundació Privada Atenció salut mental 1.239.535,77 € 1.233.261,77 € 2008 241 Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa, Fund.Privada Atenció salut mental 4.103.628,38 € 3.815.698,09 € 2008 242 Consorci Hospitalari de Vic Atenció salut mental 2.853.808,72 € 2.822.009,90 € 2008 243 Consorci Sanitari del Maresme Atenció salut mental 3.897.125,33 € 3.801.988,49 € 2008 244 Institut Municipal de Serveis Personals de Badalona Atenció salut mental 1.968.392,14 € 1.952.517,55 € 2008 245 Fundació Cardenal Vidal i Barraquer Atenció salut mental 2.637.750,16 € 2.307.242,51 € 2009 246 Centre de Formació i Prevenció Atenció salut mental 602.697,24 € 602.697,24 € 2008 247 Centre de Formació i Prevenció Atenció salut mental 230.110,84 € 230.109,95 € 2008 248 Comunitat Terapèutica del Maresme, Serv.de Salut Mental, SCCL Atenció salut mental 4.176.863,10 € 4.164.124,25 € 2008 249 Diputació de Barcelona Atenció salut mental 5.775.513,25 € 5.608.828,69 € 2008 250 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció salut mental 29.161.461,27 € 29.157.570,66 € 2008 251 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció salut mental 347.843,11 € 349.258,86 € 2008 252 Fundació Privada Centre d'Higiene Mental Orienta Atenció salut mental 1.740.191,38 € 1.736.844,43 € 2008 253 Fundació Privada Centre d'Higiene Mental Orienta Atenció salut mental 890.715,82 € 891.255,40 € 2008 254 Fundació Privada Centre d'Higiene Mental Orienta Atenció salut mental 990.429,70 € 988.407,01 € 2008 255 Fundació Privada Centre d'Higiene Mental Orienta Atenció salut mental 605.686,76 € 605.686,76 € 2008 257 Sant Joan de Déu, Serveis de Salut Mental Atenció salut mental 42.795.222,44 € 42.720.740,64 € 2009 258 Institució Balmes, SCCL Atenció salut mental 232.077,46 € 232.077,46 € 2008 259 Hospital San Juan de Dios-OHSJDPAB Atenció salut mental 4.150.105,60 € 4.136.549,79 € 2008 260 Fundació Privada Hospital de Mollet Atenció salut mental 1.701.552,37 € 1.697.506,55 € 2008 261 Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell Atenció salut mental 7.038.085,69 € 6.952.134,40 € 2008 38/286
 • 39. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 262 Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa Atenció salut mental 2.918.556,15 € 2.900.784,95 € 2008 263 Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa Atenció salut mental 1.340.861,61 € 1.343.753,31 € 2008 264 Consorci Sanitari de Terrassa Atenció salut mental 1.637.914,49 € 1.619.577,88 € 2008 265 Ajuntament de Rubí Atenció salut mental 1.429.407,47 € 1.422.596,16 € 2009 266 Ajuntament de Granollers Atenció salut mental 283.249,52 € 283.249,58 € 2008 267 Institut Municipal de Salut i Benestar Social de Terrassa Atenció salut mental 273.527,80 € 273.527,80 € 2008 268 CERAC, Cen.Esp.de Rehab.de Persones amb autisme de Cat. Atenció salut mental 22.509,98 € 24.509,98 € 2008 269 CERAC, Cen.Esp.de Rehab.de Persones amb autisme de Cat. Atenció salut mental 182.310,70 € 182.310,70 € 2008 270 Associació Grup d'Estudi de la Psicosi Infantil Atenció salut mental 57.075,19 € 57.075,19 € 2008 271 Fundació Gestió Sanitària, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Atenció salut mental 1.674.122,38 € 1.676.833,77 € 2009 272 Hospital Clínic i Provincial de Barcelona Atenció salut mental 2.431.121,60 € 2.415.426,47 € 2008 273 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció salut mental 807.467,83 € 801.442,59 € 2008 274 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció salut mental 1.596.927,78 € 1.586.509,66 € 2008 276 Clínica Secretario Coloma, SL Atenció salut mental 369.394,80 € 375.644,81 € 2008 276 Fundació Sociosanitària de Barcelona Atenció salut mental 512.739,85 € 492.468,41 € 2008 277 Clínica Secretario Coloma, SL Atenció salut mental 751.720,54 € 751.720,53 € 2008 277 Fundació Sociosanitària de Barcelona Atenció salut mental 1.041.599,71 € 1.036.634,34 € 2008 278 Associació Centre Higiene Mental de Les Corts Atenció salut mental 3.189.591,11 € 3.185.170,31 € 2009 279 Fundació Eulàlia Torras de Beà Atenció salut mental 1.727.963,53 € 1.717.054,89 € 2009 280 Associació Centre d'Higiene Mental Nou Barris Atenció salut mental 1.774.337,84 € 1.759.795,14 € 2009 281 Associació de Salut Mental Atenció salut mental 1.582.740,55 € 1.578.606,57 € 2008 282 Associació Joventut Organitzada i Activa Atenció salut mental 1.496.119,46 € 1.496.120,46 € 2009 283 Associació per a la Salut Mental Septimània, SL Atenció salut mental 1.216.139,26 € 1.216.139,26 € 2008 39/286
 • 40. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 284 Asociación para la Rehabilitción de Enfermos Psíquicos Atenció salut mental 712.225,90 € 712.225,91 € 2008 285 Fundació Privada Els Tres Turons Atenció salut mental 926.367,28 € 923.447,96 € 2009 286 Fundació Privada Els Tres Turons Atenció salut mental 256.322,12 € 255.607,00 € 2009 287 Centre Psicoteràpia Barcelona, SA Atenció salut mental 5.201.513,90 € 6.515.799,32 € 2009 288 Institució Neuropsico-pedagògica GURU Atenció salut mental 78.724,40 € 78.724,40 € 2008 289 Centre Especial Carrilet, SCCL Atenció salut mental 94.469,28 € 94.469,33 € 2008 290 Associació Alba Centre Especial Atenció salut mental 140.056,29 € 140.056,29 € 2008 291 Ass.Rehab.Persones Disminució seva capacitat d'Integració Atenció salut mental 604.165,93 € 604.165,93 € 2008 293 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció salut mental 1.079.190,41 € 1.078.957,02 € 2008 294 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció salut mental 352.297,41 € 353.860,90 € 2008 295 Associació de Paràlisi Cerebral, ASPACE Atenció salut mental 2.870.121,32 € 2.870.121,38 € 2008 296 Fundació Hospital Sant Pere Claver Atenció salut mental 4.836.460,50 € 4.818.585,46 € 2008 297 Institut Municipal d'Assistència Sanitària Atenció salut mental 9.980.300,30 € 8.571.044,22 € 2008 298 Fundació Nou Barris per la Salut Mental, FP Atenció salut mental 788.147,72 € 787.690,25 € 2008 299 Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears Atenció salut mental 186.948,02 € 186.948,00 € 2008 300 Fundació Hospital de Dia Nou Barris, Fundació Privada Atenció salut mental 859.207,20 € 854.957,90 € 2008 301 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció salut mental 53.958,00 € 54.497,58 € 2008 89 Centre Sociosanitari Balaguer, SL Atenció salut mental 559.213,22 € 559.213,22 € 2008 100 Institut Pere Mata, SA Atenció sociosanitària 1.456.538,68 € 1.429.878,78 € 2008 101 Institut Pere Mata, SA Atenció sociosanitària 1.874.636,56 € 1.842.718,29 € 2008 102 Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM Atenció sociosanitària 8.785.349,79 € 8.741.263,08 € 2008 1031 Institut Català d'Assistència i Serveis Socials Atenció sociosanitària 3.799.514,95 € 3.799.514,95 € 2007 1036 Residencias Aidar, SL Atenció sociosanitària 81.191,32 € 8.072,46 € 2010 40/286
 • 41. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 103 Gestió Comarcal Hospitalària. SA Atenció sociosanitària 1.525.504,87 € 990.055,82 € 2009 1042 Clínica Residencial Geriàtrica, SL Atenció sociosanitària 162.096,39 € 166.488,75 € 2008 105 Institut d'Assistència Sanitària Atenció sociosanitària 4.829.243,76 € 4.642.522,68 € 2008 106 Fundació Salut Empordà, Fundació Privada Atenció sociosanitària 4.118.967,97 € 4.093.480,76 € 2008 107 Fundació Privada Hospital Sant Jaume d'Olot Atenció sociosanitària 2.343.763,60 € 2.200.142,91 € 2008 108 Fundació Mossèn Miquel Costa -Hospital de Palamós Atenció sociosanitària 1.851.661,15 € 1.875.927,36 € 2008 109 Fundació Mossèn Miquel Costa -Hospital de Palamós Atenció sociosanitària 1.136.104,82 € 1.113.178,61 € 2008 110 Fundació Mossèn Miquel Costa -Hospital de Palamós Atenció sociosanitària 496.810,88 € 404.886,13 € 2008 111 Fundació Privada, Hospital de Campdevànol Atenció sociosanitària 1.137.491,55 € 1.147.924,67 € 2008 112 Fundació Privada, Hospital de Campdevànol Atenció sociosanitària 244.339,10 € 160.086,56 € 2008 113 Institut Català d'Assistència i Serveis Socials Atenció sociosanitària 965.400,70 € 681.615,06 € 2008 114 IRRSJG-Clínica Salus Infirmorum Atenció sociosanitària 1.956.850,49 € 1.958.547,03 € 2008 115 S.José de Gerona Ins.de Religiosas Cen.Geriátrico Maria Gay Atenció sociosanitària 662.483,40 € 661.063,81 € 2008 116 MUTUAM, Mútua de Previsió Social Atenció sociosanitària 2.316.419,38 € 2.061.475,71 € 2008 117 Corporació de Salut del Maresme i la Selva Atenció sociosanitària 1.170.763,94 € 1.123.746,71 € 2008 118 Corporació de Salut del Maresme i la Selva Atenció sociosanitària 779.968,18 € 780.264,55 € 2008 119 Hospital de Sant Bernabé Atenció sociosanitària 1.856.394,78 € 1.891.173,73 € 2008 120 Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa, Fund.Privada Atenció sociosanitària 1.930.287,21 € 1.991.022,25 € 2008 121 Fundació Privada Hospital Sant Jaume de Manlleu Atenció sociosanitària 3.508.399,33 € 3.410.443,64 € 2008 122 Casal d'Assistència Benèfica de Puigreig Atenció sociosanitària 269.681,40 € 277.771,84 € 2008 123 Fundació Sanitària d'Igualada, Fundació Privada Atenció sociosanitària 1.723.220,46 € 1.779.991,87 € 2008 124 Fundació Sanitària Sant Josep d'Igualada, FP Atenció sociosanitària 3.928.423,89 € 3.835.736,43 € 2008 125 Consorci Sociosanitari d'Igualada Atenció sociosanitària 359.553,60 € 318.925,47 € 2008 41/286
 • 42. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 126 Fundació Privada Hospital Santa Creu de Vic Atenció sociosanitària 4.989.407,26 € 4.880.192,56 € 2008 127 Fundació Pública Hospital Comarcal del Solsonès Atenció sociosanitària 931.542,63 € 959.024,34 € 2008 128 Fundació Sociosanitària de Manresa Atenció sociosanitària 6.441.528,65 € 6.567.883,03 € 2008 129 SAR Residencial y Asistencial Catalunya, SA Atenció sociosanitària 157.756,12 € 161.611,08 € 2008 130 SAR Residencial y Asistencial Catalunya, SA Atenció sociosanitària 216.658,78 € 223.158,54 € 2008 131 Consorci Sanitari Integral Atenció sociosanitària 4.799.046,74 € 4.598.871,48 € 2008 132 Hospital de Sant Boi, SA Atenció sociosanitària 135.275,71 € 135.275,71 € 2008 133 Fundació Privada Hospital Residència Sant Camil Atenció sociosanitària 3.153.404,64 € 3.184.951,28 € 2008 134 Consorci Sanitari de l'Alt Penedès Atenció sociosanitària 342.102,77 € 232.132,56 € 2008 135 Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni Abat Atenció sociosanitària 3.763.102,82 € 3.715.487,26 € 2008 136 Clínica Nuestra Señora de Guadalupe Atenció sociosanitària 4.942.230,02 € 4.987.564,49 € 2008 137 Centro Médico Molins, SL Atenció sociosanitària 1.416.258,72 € 1.336.428,72 € 2008 138 Centro Médico Molins, SL Atenció sociosanitària 1.693.759,96 € 1.721.171,41 € 2008 139 Centro Médico Molins, SL Atenció sociosanitària 592.976,89 € 608.835,76 € 2008 140 Prytanis, SA Atenció sociosanitària 2.129.212,14 € 1.913.799,44 € 2008 141 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció sociosanitària 3.881.511,41 € 3.860.081,08 € 2008 142 Prytanis Hospitalet, SA Atenció sociosanitària 2.875.302,88 € 2.937.698,34 € 2008 143 Prytanis Hospitalet, SA Atenció sociosanitària 549.276,74 € 564.960,85 € 2008 144 Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès Atenció sociosanitària 6.012.140,53 € 6.032.652,78 € 2008 145 CHC Personalia, Fundació Privada Atenció sociosanitària 1.417.720,49 € 1.309.378,48 € 2009 146 Sant Joan de Déu, Serveis Sociosanitaris, Fundació Priv. Atenció sociosanitària 883.885,57 € 845.291,11 € 2008 147 Sant Joan de Déu, Serveis Sociosanitaris, Fundació Priv. Atenció sociosanitària 1.677.475,22 € 1.723.000,03 € 2008 148 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció sociosanitària 3.184.479,40 € 3.229.554,04 € 2008 42/286
 • 43. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 149 Sant Joan de Déu, Serveis de Salut Mental Atenció sociosanitària 1.082.403,37 € 1.085.207,64 € 2008 150 Sant Joan de Déu, Serveis de Salut Mental Atenció sociosanitària 200.348,43 € 200.348,55 € 2008 151 Sant Joan de Déu, Serveis de Salut Mental Atenció sociosanitària 1.361.831,00 € 1.372.214,84 € 2008 152 Badalona Serveis Assistencials, SA Atenció sociosanitària 7.101.348,10 € 6.875.418,38 € 2008 153 Fundació Privada Hospital de l'Esperit Sant Atenció sociosanitària 629.457,73 € 615.751,41 € 2008 154 Consorci Sanitari del Maresme Atenció sociosanitària 4.833.366,78 € 4.501.666,00 € 2008 155 Corporació de Salut del Maresme i la Selva Atenció sociosanitària 2.561.697,60 € 2.523.616,87 € 2008 156 Fundació Sant Francesc d'Assís Atenció sociosanitària 3.246.438,15 € 3.312.111,79 € 2008 157 Geriàtric del Maresme 1986, SL Atenció sociosanitària 2.221.865,05 € 2.283.297,22 € 2008 158 Residència Geriàtrica l'Estada, SA Atenció sociosanitària 1.384.155,30 € 1.383.266,44 € 2008 159 Fundació Casal de Curació Atenció sociosanitària 1.881.163,99 € 1.897.637,86 € 2008 160 Diputació de Barcelona Atenció sociosanitària 2.835.664,07 € 2.723.338,91 € 2008 161 Fundació Privada Hospital-Asil de Granollers Atenció sociosanitària 2.859.811,15 € 2.838.919,86 € 2008 162 Fundació Privada Hospital de Mollet Atenció sociosanitària 821.769,83 € 839.077,32 € 2008 163 Hospital de Sant Celoni, Fundació Privada Atenció sociosanitària 1.212.474,96 € 1.240.468,18 € 2008 164 Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa Atenció sociosanitària 1.118.317,61 € 1.118.029,17 € 2008 164 Fundació Vallparadís, Fundació Privada Catalana Atenció sociosanitària 2.662.812,33 € 2.651.773,37 € 2008 165 Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa Atenció sociosanitària 179.228,05 € 179.228,05 € 2008 166 Consorci Sanitari de Terrassa Atenció sociosanitària 755.804,12 € 755.804,12 € 2008 168 Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell Atenció sociosanitària 9.063.049,40 € 9.297.221,37 € 2008 169 Residència Verge del Puig Atenció sociosanitària 1.010.789,56 € 1.027.156,76 € 2008 171 Fundació Privada Sant Llàtzer de Terrasssa Atenció sociosanitària 4.394.889,21 € 4.189.199,84 € 2008 171 Consorci Sanitari de Terrassa Atenció sociosanitària 1.372.895,79 € 1.287.760,49 € 2008 43/286
 • 44. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 172 F.Privada Residència Santa Susanna de Caldes de Montbui Atenció sociosanitària 817.810,00 € 838.789,09 € 2008 173 F.Privada Residència Santa Susanna de Caldes de Montbui Atenció sociosanitària 1.683.784,34 € 1.712.464,44 € 2008 174 Fundació Vallparadís, Fundació Privada Catalana Atenció sociosanitària 1.802.643,10 € 1.846.696,97 € 2008 176 SAR Residencial y Assistencial Catalunya, SA Atenció sociosanitària 432.692,52 € 413.478,75 € 2008 177 Centres Assistencials Reunits, SA Atenció sociosanitària 1.753.047,30 € 1.753.047,30 € 2008 178 Centres Assistencials Reunits, SA Atenció sociosanitària 1.917.720,84 € 1.915.728,92 € 2008 179 Centres Assistencials Reunits , SA Atenció sociosanitària 1.430.036,04 € 1.506.187,79 € 2008 180 Centres Assistencials Reunits, SA Atenció sociosanitària 1.878.583,52 € 1.905.428,63 € 2008 181 Fundació Gestió Sanitària, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Atenció sociosanitària 656.324,64 € 656.324,65 € 2009 182 Hospital Clínic i Provincial de Barcelona Atenció sociosanitària 565.703,04 € 553.090,87 € 2008 183 Hospital Clínic i Provincial de Barcelona Atenció sociosanitària 190.584,08 € 140.135,39 € 2008 184 Consorci Sanitari Integral Atenció sociosanitària 495.272,06 € 482.793,22 € 2008 185 Fundació Institut Guttmann Atenció sociosanitària 193.821,36 € 193.821,36 € 2009 186 Servicios Clínicos, SA Atenció sociosanitària 2.561.423,78 € 2.484.169,06 € 2008 187 Servicios Clínicos, SA Atenció sociosanitària 209.587,54 € 209.587,54 € 2008 188 Hermanas Carmelitas de San José Clínica Carmelitana Atenció sociosanitària 761.391,69 € 632.228,24 € 2009 189 Clínica Residencial Geriàtrica, SL Atenció sociosanitària 1.543.652,82 € 1.411.349,67 € 2008 190 Clínica Barceloneta, SA Atenció sociosanitària 5.521.894,03 € 5.680.692,61 € 2008 191 Clínica Barceloneta, SA Atenció sociosanitària 4.663.179,41 € 4.752.819,57 € 2008 192 NACARE Atenció sociosanitària 887.622,77 € 910.757,66 € 2008 193 Clínica Provença, SL Atenció sociosanitària 3.111.558,68 € 3.226.932,79 € 2009 194 Institut Municipal d'Assistència Sanitària Atenció sociosanitària 8.695.039,60 € 8.431.905,55 € 2008 195 HUCASVE, SL Atenció sociosanitària 3.443.393,30 € 3.542.178,20 € 2009 44/286
 • 45. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 196 HUCASVE, SL Atenció sociosanitària 952.673,00 € 983.274,20 € 2009 197 Fundació Privada Hospital Evangèlic Atenció sociosanitària 3.020.038,83 € 3.068.389,22 € 2009 198 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció sociosanitària 2.577.629,34 € 2.604.505,01 € 2008 199 Sant Joan de Déu, Serveis Socials Atenció sociosanitària 412.308,60 € 397.797,18 € 2009 200 MUTUAM, Mútua de Previsió Social Atenció sociosanitària 1.774.403,97 € 1.727.330,09 € 2009 200 Fundació Privada Conviure Atenció sociosanitària 152.630,02 € 145.645,47 € 2009 201 MUTUAM, Mútua de Previsió Social Atenció sociosanitària 3.694.417,47 € 3.693.894,59 € 2009 204 MUTUAM, Mútua de Previsió Social Atenció sociosanitària 103.190,00 € 103.190,00 € 2009 205 Fundació ACE, Inst.Català de Neurociències Aplicades Atenció sociosanitària 398.689,99 € 398.029,70 € 2008 206 Fundació ACE, Inst.Català de Neurociències Aplicades Atenció sociosanitària 780.280,61 € 777.496,58 € 2008 207 Fundació Sociosanitària de Barcelona Atenció sociosanitària 10.235.332,07 € 10.471.024,16 € 2009 208 Clínica Secretario Coloma, SL Atenció sociosanitària 537.223,13 € 552.293,77 € 2008 208 Fundació Sociosanitària de Barcelona Atenció sociosanitària 744.405,94 € 765.596,50 € 2008 209 Clínica Secretario Coloma, SL Atenció sociosanitària 781.366,23 € 800.359,89 € 2008 209 Fundació Sociosanitària de Barcelona Atenció sociosanitària 1.045.948,22 € 1.076.159,84 € 2008 210 Parc Sanitari Pere Virgili Atenció sociosanitària 4.366.204,92 € 6.478.868,20 € 2009 211 Fundació per a la Lluita contra l'Esclerosi Múltiple Atenció sociosanitària 538.123,19 € 537.965,12 € 2009 212 Fundació per a la Lluita contra l'Esclerosi Múltiple Atenció sociosanitària 193.613,90 € 193.613,90 € 2008 213 Fundació per a la Lluita contra l'Esclerosi Múltiple Atenció sociosanitària 193.613,90 € 193.613,90 € 2008 214 Fundació per a la Lluita contra l'Esclerosi Múltiple Atenció sociosanitària 268.317,45 € 268.317,45 € 2008 215 La Salut-SAR, SA Atenció sociosanitària 942.601,34 € 965.608,21 € 2008 216 Euroresidencias Gestión, SA Atenció sociosanitària 1.250.219,54 € 1.110.931,22 € 2010 217 Prytanis, SA Atenció sociosanitària 140.332,84 € 102.660,86 € 2008 45/286
 • 46. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 218 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció sociosanitària 293.429,69 € 256.330,66 € 2008 219 Parc Sanitari Pere Virgili Atenció sociosanitària 2.236.383,17 € 270.000,00 € 2009 220 CHC Personalia, Fundació Privada Atenció sociosanitària 660.010,66 € 355.524,77 € 2008 86 Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell Atenció sociosanitària 1.054.993,74 € 1.035.016,19 € 2008 87 Gestión de Centros Sanitarios, SA Atenció sociosanitària 745.374,12 € 780.695,12 € 2008 88 Fundació Privada Hospital de Pobres de Puigcerdà Atenció sociosanitària 2.072.227,51 € 1.753.819,53 € 2008 89 Centre Sociosanitari Balaguer, SL Atenció sociosanitària 2.093.188,26 € 2.186.182,67 € 2008 90 SAR Residencial y Asistencial Sociosanitaria, SA Atenció sociosanitària 3.889.344,57 € 4.002.593,75 € 2008 91 SAR Residencial y Asistencial Sociosanitaria, SA Atenció sociosanitària 2.678.615,81 € 2.740.238,13 € 2008 92 Gestió de Serveis Sanitaris Atenció sociosanitària 2.855.466,33 € 2.883.413,61 € 2008 93 Hospital Sant Joan de Reus, SAM Atenció sociosanitària 2.381.939,89 € 2.254.132,23 € 2008 93 Fundació Privada FASS, Fund.Assistencial S.i S. Atenció sociosanitària 366.280,96 € 366.280,96 € 2008 94 Gestió Pius Hospital de Valls, SA Atenció sociosanitària 3.092.200,81 € 3.113.551,37 € 2008 95 Gestió i Prestació de Serveis de Salut Atenció sociosanitària 6.945.772,04 € 7.003.280,14 € 2009 96 Policlínica Comarcal El Vendrell Atenció sociosanitària 2.214.434,69 € 2.230.814,38 € 2008 97 STS-Gestió de Serveis Sociosanitaris Atenció sociosanitària 1.400.227,61 € 1.423.398,93 € 2008 98 Mutual Gestión Integral, SL Atenció sociosanitària 453.675,50 € 467.285,86 € 2008 99 Fundació CAU, Centre Assistencial i d'Urgències Atenció sociosanitària 2.452.205,99 € 2.294.465,27 € 2009 1243 H.St.Joan Reus,SAM-C.MQ Reus,SA-FPFASS-GASS,SA- I.P.Mata,SA-S.Villablanca,SA-GPSS-STS G.Serv.SS,SL-ICS Compra de serveis de base poblacional 1.496.174,15 € 1.496.174,15 € 2009 1244 Gestió Pius Hospital de Valls, SA-Institut Pere Mata, SA-At.Primària Alt Camp SL Laboral-ICS Compra de serveis de base poblacional 1.987.344,48 € 1.987.344,48 € 2008 1245 Gestió Comarcal Hospitlària, SA - ICS Compra de serveis de base poblacional 5.924.022,54 € 5.924.022,54 € 2009 1246 CARSA-GESAT,SAM-GPSS-F.Pere Mata Terres de l'Ebre-ICS Compra de serveis de base poblacional 115.990,30 € 115.990,30 € 2009 1247 IAS-ICO-Clín.Girona,SA-CG Maria Gay-Clín.Salus Infirmorum- MUTUAM-ICASS,Res.Puig d'en Roca-ICS Compra de serveis de base poblacional 2.760.851,24 € 2.760.851,24 € 2008 46/286
 • 47. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1248 Fundació Salut Empordà,FP-Albera Salut, SL-IAS-ICS Compra de serveis de base poblacional 1.422.767,52 € 1.422.767,52 € 2008 1249 FP Hospital Sant Jaume d'Olot-IAS-ICS Compra de serveis de base poblacional 834.991,14 € 834.991,14 € 2008 1250 F.Mossèn Miquel Costa-Hosp.Palamós-CABE-IAS-ICS Compra de serveis de base poblacional 772.987,77 € 772.987,77 € 2008 1251 FP Hospital de Campdevànol-IAS-ICS Compra de serveis de base poblacional 1.170.160,57 € 1.170.160,57 € 2008 1252 Fundació Sant Hospital-ICS Compra de serveis de base poblacional 52.796,40 € 52.796,40 € 2009 1253 GECESA,SA-ICS Compra de serveis de base poblacional 196.455,23 € 196.455,23 € 2009 1254 Fundació Privada Hospital de Pobres de Puigcerdà Compra de serveis de base poblacional 418.129,77 € 418.129,77 € 2009 1255 F.B.Hospital St.Bernabé-C.Assist.B.Puigreig-SAR,Res.i Assist.Cat.SA- Althaia, XAM,FP-GGHHSCJ-MUTUAM,MPS-ICS Compra de serveis de base poblacional 799.262,70 € 799.262,70 € 2008 1256 Althaia,XAM,FP-FSSM,FP-C.San.Solsonès,FPC-MUTUAM,MPS-ICS Compra de serveis de base poblacional 1.865.632,10 € 1.865.632,10 € 2008 1257 FPH St.J.Manlleu-EAP Vic, SL-CMP Osona-FPH Sta.Creu Vic-CH Vic- MUTUAM-EAP Osona S.-A. Congost, SL-ICS Compra de serveis de base poblacional 2.160.757,09 € 2.160.757,09 € 2008 1258 FP H.Res.St.Camil-F H.Com St.Antoni Abat-H St.Joan de Déu d'Esplugues-St.Joan de Déu,SSM-ICS Compra de serveis de base poblacional 1.833.771,40 € 1.833.771,40 € 2009 1259 C.San.Alt Penedès-C.SS.Vilafranca del Penedès-H.St.Joan de Déu- GGHHSCJ,Sagrat Cor-ICS Compra de serveis de base poblacional 1.488.250,78 € 1.488.250,78 € 2009 1260 Badalona Serveis Assistencials,SA-ICO-FP H.Esperit Sant-ICS Compra de serveis de base poblacional 2.474.376,34 € 2.474.376,34 € 2008 1261 C.S.Maresme-Com.Ter.Maresme,SSM SCCL-A.C.Form.i Prev.- Ger.Maresme-F Casal Curació-Res.Ger.Estada,SA-ICS Compra de serveis de base poblacional 2.682.217,12 € 2.682.217,12 € 2009 1262 Corporació de Salut del Maresme i la Selva-ICS Compra de serveis de base poblacional 3.563.088,51 € 3.563.088,51 € 2008 1263 FH Asil-FPR Sta.Susanna-F Vallparadís,FPC-GHSCJ,BenitoMenni,CASM-SSGG Aj.Granollers-H St.Joan Déu-PSS,SAU-MUTUAM,MPS-ICS Compra de serveis de base poblacional 2.710.879,66 € 2.710.879,66 € 2008 1264 Fundació Privada Hospital de Mollet-Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues--MUTUAM,MPS-ICS Compra de serveis de base poblacional 923.643,39 € 923.643,39 € 2008 1265 Hospital de Sant Celoni, F.Privada-GGHHSCJ/Benito Menni,Complex Assistencial en Salut Mental-ICS Compra de serveis de base poblacional 386.453,59 € 386.453,59 € 2008 1266 CS Terrassa-FP St.Llàtzer-Mútua de Terrassa,MPSapf-F Vallparadís,FPC-Ajuntament de Rubí-MUTUAM,MPS-ICS Compra de serveis de base poblacional 4.057.713,94 € 4.057.713,94 € 2009 47/286
 • 48. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2008 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1000 Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt Atenció extrahospitalària 58.513,83 € 58.513,83 € 2009 1001 Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta Atenció extrahospitalària 25.300,00 € 25.300,00 € 2009 1002 Ajuntament de Santa Susanna Atenció extrahospitalària 15.667,74 € 15.667,74 € 2009 1003 Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta Atenció extrahospitalària 47.500,00 € 47.500,00 € 2008 1004 Ajuntament de Cabrils Atenció extrahospitalària 16.551,80 € 8.027,21 € 2009 1005 Ajuntament de Caldes d'Estrac Atenció extrahospitalària 9.690,00 € 4.882,40 € 2009 1006 Ajuntament de Pineda de Mar Atenció extrahospitalària 35.500,00 € 35.500,00 € 2009 1007 Ajuntament de Cabrera de Mar Atenció extrahospitalària 25.500,00 € 20.316,52 € 2009 1008 Man.Int.Cerdanyola del Vallès-Ripollet-Montcada i Reixac Atenció extrahospitalària 122.020,16 € 122.020,16 € 2009 1009 Ajuntament de Montcada i Reixac Atenció extrahospitalària 3.069,58 € 3.069,58 € 2009 1010 Ajuntament de Rubí Atenció extrahospitalària 28.349,87 € 28.349,87 € 2009 1011 Ajuntament de Sabadell Atenció extrahospitalària 108.883,35 € 108.883,35 € 2009 1012 Ajuntament de Sabadell Atenció extrahospitalària 6.000,00 € 6.000,00 € 2009 1013 Ajuntament de Caldes de Montbui Atenció extrahospitalària 24.158,00 € 24.158,00 € 2009 1014 Ajuntament de Cardedeu Atenció extrahospitalària 25.213,00 € 25.213,00 € 2009 1015 Ajuntament de la Garriga Atenció extrahospitalària 352.380,08 € 343.506,02 € 2009 1016 Ajuntament de la Llagosta Atenció extrahospitalària 67.658,25 € 67.658,25 € 2009 1017 Ajuntament de Martorelles Atenció extrahospitalària 26.519,78 € 26.519,79 € 2009 1018 Ajuntament de Polinyà Atenció extrahospitalària 47.604,62 € 47.604,62 € 2009 1019 Ajuntament de Sant Feliu de Codines Atenció extrahospitalària 31.012,66 € 31.012,66 € 2009 1020 Ajuntament de Sant Llorenç de Savall Atenció extrahospitalària 7.356,88 € 7.356,88 € 2009 1021 Ajuntament de Sentmenat Atenció extrahospitalària 15.480,38 € 15.480,38 € 2009 1022 Ajuntament d'Aiguafreda Atenció extrahospitalària 17.565,15 € 17.565,15 € 2009 48/286
 • 49. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2008 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1023 Ajuntament de Bigues i Riells Atenció extrahospitalària 2.000,00 € 2.000,00 € 2009 1024 Institut Municipal de Salut i Benestar Social de Terrassa Atenció extrahospitalària 116.445,18 € 116.445,18 € 2009 1025 Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera Atenció extrahospitalària 6.191,63 € 6.191,63 € 2009 1026 Ajuntament de Cànoves i Samalús Atenció extrahospitalària 10.356,39 € 10.356,39 € 2009 1027 Ajuntament de Figaró-Montmany Atenció extrahospitalària 20.329,00 € 20.329,00 € 2009 1028 Ajuntament de Gualba Atenció extrahospitalària 6.130,32 € 6.130,32 € 2009 1029 Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana Atenció extrahospitalària 7.875,00 € 6.469,90 € 2009 1030 Ajuntament de Viladecavalls Atenció extrahospitalària 15.000,00 € 15.000,00 € 2009 1038 Ajuntament de Sant Martí de Centelles Atenció extrahospitalària 10.439,37 € 10.439,38 € 2009 1039 Ajuntament de Tavertet Atenció extrahospitalària 1.253,92 € 1.253,92 € 2009 1040 Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons Atenció extrahospitalària 10.000,00 € 10.000,00 € 2009 1041 Ajuntament d'Abrera Atenció extrahospitalària 13.019,70 € 12.450,01 € 2009 1045 Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús Atenció extrahospitalària 13.144,49 € 13.144,49 € 2009 1048 Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls Atenció extrahospitalària 6.120,00 € 6.120,00 € 2008 1049 Ajuntament de Rupit i Pruit Atenció extrahospitalària 3.500,00 € 3.500,00 € 2008 1051 Ajuntament de Sant Mori Atenció extrahospitalària 2.000,00 € 2.000,00 € 2008 1052 Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà Atenció extrahospitalària 3.453,04 € 3.453,04 € 2008 1055 Gestió de Serveis Sanitaris Atenció extrahospitalària 46.911,34 € 46.911,34 € 2009 1056 Ajuntament de Fogars de la Selva Atenció extrahospitalària 22.690,00 € 22.690,00 € 2008 1061 Ajuntament de Camarles Atenció extrahospitalària 4.894,45 € 4.894,45 € 2009 1062 Ajuntament d'Ordis Atenció extrahospitalària 2.338,00 € 2.338,00 € 2008 1063 Ajuntament de Ventalló Atenció extrahospitalària 1.774,00 € 1.774,00 € 2008 1064 Ajuntament de Fontcoberta Atenció extrahospitalària 3.196,60 € 3.196,60 € 2008 49/286
 • 50. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2008 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1065 Ajuntament de Colera Atenció extrahospitalària 3.615,00 € 3.615,00 € 2008 1066 Ajuntament de Collsuspina Atenció extrahospitalària 2.750,00 € 2.750,00 € 2008 1068 Ajuntament de Vilamalla Atenció extrahospitalària 10.500,00 € 10.500,00 € 2008 1294 Ajuntament de la Nou de Berguedà Atenció extrahospitalària 2.035,24 € 2.035,24 € 2009 1295 Ajuntament del Far d'Empordà Atenció extrahospitalària 2.237,00 € 2.237,00 € 2008 1298 CTD,SA,CETIR CM,SA i CETIR Clínica Girona,SA-UTE Atenció extrahospitalària 106.580,00 € 60.720,00 € 2009 1706 Ins.de Prestacions d'Assist.Mèdica al Personal Mun.(PAMEM) Atenció extrahospitalària 9.698.194,19 € 9.698.194,19 € 2009 2039 Ajuntament de Castellnou de Bages Atenció extrahospitalària 1.100,00 € 1.100,00 € 2009 417 Consell Comarcal de l'Alt Urgell Atenció extrahospitalària 12.525,09 € 5.302,68 € 2009 418 Gestió de Serveis Sanitaris Atenció extrahospitalària 33.508,10 € 33.508,10 € 2009 420 Servicios Socio Sanitarios Generales, SL Atenció extrahospitalària 3.308.950,30 € 3.326.834,11 € 2009 421 Alianza Médica Leridana, SA Atenció extrahospitalària 264.103,40 € 264.103,40 € 2009 422 Gestió i Prestació de Serveis de Salut Atenció extrahospitalària 697.253,89 € 697.253,56 € 2009 423 Gestió i Prestació de Serveis de Salut Atenció extrahospitalària 1.697.507,19 € 1.298.606,09 € 2009 424 F.Priv.per a la Investigació i Prevenció Càncer Atenció extrahospitalària 429.841,17 € 429.841,18 € 2009 425 Ambulàncies Reus, SAU Atenció extrahospitalària 5.712.811,75 € 4.866.448,73 € 2009 426 Hospital Comarcal d'Amposta, SAM Atenció extrahospitalària 591.290,73 € 591.290,73 € 2011 427 Hospital Comarcal d'Amposta, SAM Atenció extrahospitalària 594.315,47 € 500.080,83 € 2009 428 Fundació Privada Terra Alta segle XXI Atenció extrahospitalària 167.901,92 € 172.538,34 € 2009 429 Centre d'Ambulàncies Baix Ebre, SL Atenció extrahospitalària 3.365.338,52 € 3.198.557,51 € 2009 430 Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM Atenció extrahospitalària 76.001,47 € 73.700,00 € 2010 432 IRRSJG-Clínica Salus Infirmorum Atenció extrahospitalària 110.491,59 € 122.303,71 € 2008 433 CERIRE, SL i Fisio Girona, SA -UTE Atenció extrahospitalària 213.708,50 € 217.147,50 € 2008 50/286
 • 51. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2008 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 434 Fisio Girona, SA Atenció extrahospitalària 691.816,16 € 640.079,94 € 2008 435 Fisio Girona, SA Atenció extrahospitalària 102.698,81 € 68.178,80 € 2008 436 Fisio Girona, SA Atenció extrahospitalària 474.023,59 € 512.342,39 € 2008 437 Fisio Girona, SA Atenció extrahospitalària 360.861,41 € 338.677,67 € 2008 438 Fisio Girona, SA Atenció extrahospitalària 190.491,32 € 158.379,23 € 2008 439 Consorci del Transport Sanitari Regió de Girona, SA Atenció extrahospitalària 6.357.847,51 € 6.397.699,72 € 2008 441 Centre d'Al.lergia Ruiz i Para, SL Atenció extrahospitalària 31.120,58 € 22.689,48 € 2008 442 UTE Fundació Sanitària Sant Josep i Fisioteràpia Atenció extrahospitalària 309.767,30 € 347.281,03 € 2008 444 Centre de Rehabilitació Sant Antoni Abat, SLU Atenció extrahospitalària 918.042,37 € 966.891,74 € 2009 445 Centre de Rehabilitació Sant Antoni Abat, SLU Atenció extrahospitalària 323.663,22 € 342.921,85 € 2009 446 L'Eivax, SA, Fisioteràpia, SA i Kinesiteràpia, SA-UTE Atenció extrahospitalària 2.024.367,34 € 1.294.457,83 € 2008 447 Ambulàncies M.A., SL Atenció extrahospitalària 4.348.392,16 € 3.903.219,32 € 2008 448 Serv.Sanitarios Condal,SL i Amb.Condal,SCCL-UTE Atenció extrahospitalària 2.958.034,00 € 2.680.492,98 € 2008 449 Serv.Sanitarios Condal,SL i Amb.Condal,SCCL-UTE Atenció extrahospitalària 7.477.025,00 € 7.018.929,19 € 2008 450 Badalona Serveis Assistencials, SA Atenció extrahospitalària 125.720,05 € 125.720,08 € 2009 451 Iriteb, SA Atenció extrahospitalària 728.179,08 € 725.676,76 € 2008 452 Iriteb, SA Atenció extrahospitalària 564.673,42 € 573.843,66 € 2008 453 Iriteb, SA Atenció extrahospitalària 701.002,23 € 721.221,68 € 2008 454 Iriteb, SA Atenció extrahospitalària 247.915,45 € 235.948,37 € 2008 455 L'Eivax, SA i Fisioteràpia, SA-UTE Atenció extrahospitalària 789.089,64 € 812.849,05 € 2008 456 L'Eivax, SA i Fisioteràpia, SA-UTE Atenció extrahospitalària 906.857,79 € 963.472,62 € 2008 457 UTE Grup La Pau,TSNU Atenció extrahospitalària 7.251.690,00 € 7.347.504,08 € 2008 458 Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa Atenció extrahospitalària 653.095,87 € 666.091,30 € 2009 51/286
 • 52. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2008 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 459 CRR, SL Atenció extrahospitalària 319.845,50 € 298.916,99 € 2009 460 Centro de Medicina Correctiva, SL Atenció extrahospitalària 1.272.668,93 € 1.333.146,79 € 2009 461 Centro de Medicina Correctiva, SL Atenció extrahospitalària 1.333.944,72 € 1.424.457,13 € 2009 462 Centro de Rehabilitación del Vallès, SA Atenció extrahospitalària 957.235,30 € 902.993,80 € 2009 463 C.Enseny.Sta.Coloma,SA, CODEBIBCN,SL i CRIL,SL-UTE Atenció extrahospitalària 393.365,63 € 373.483,94 € 2009 464 FP Bertran Seva GSSS, CERVA, SA i Fisioteràpia, SA-UTE Atenció extrahospitalària 1.852.320,58 € 1.761.593,98 € 2009 465 Ambulàncies Sabadell, SL Atenció extrahospitalària 3.687.300,00 € 3.487.733,86 € 2009 466 MON TS, SL Atenció extrahospitalària 3.591.335,00 € 3.595.394,69 € 2009 467 Lafuente Serveis Sanitaris, SL i Ambulàncies Vallès, SCCL-UTE Atenció extrahospitalària 5.148.680,92 € 5.345.410,98 € 2009 468 Ajuntament de Sabadell Atenció extrahospitalària 107.157,26 € 107.157,26 € 2009 469 MUTUAM, Mútua de Previsió Social Atenció extrahospitalària 13.041.546,24 € 13.041.546,24 € 2009 470 Centro Internacional de Lithotricia, SA Atenció extrahospitalària 614.218,50 € 354.312,00 € 2009 473 Oxigen Salud, SA Atenció extrahospitalària 5.576.905,93 € 5.635.800,42 € 2009 475 Fundació Hospital Sant Pere Claver Atenció extrahospitalària 559.153,76 € 576.830,33 € 2009 477 Clínica Infantil Stauros Atenció extrahospitalària 173.536,00 € 107.264,44 € 2009 479 ALERGOCENTRE, SL Atenció extrahospitalària 230.661,68 € 230.799,81 € 2009 480 Air Liquide Medicinal, SLU Atenció extrahospitalària 1.740.000,29 € 1.750.641,36 € 2009 481 Centre de Rehabilitació i Llenguatge, SL Atenció extrahospitalària 2.629.316,05 € 2.825.506,81 € 2010 482 Centre de Rehabilitació i Llenguatge, SL Atenció extrahospitalària 413.345,77 € 430.840,13 € 2010 483 Fisioteràpia, SA Atenció extrahospitalària 670.317,13 € 692.621,62 € 2008 484 Fisioteràpia, SA Atenció extrahospitalària 404.657,43 € 443.324,21 € 2009 485 Fisioteràpia, SA Atenció extrahospitalària 500.512,69 € 550.280,28 € 2008 486 I.Rehabilitació Tres Torres,Fisioteràpia,I.Log.BCN i CRFF-UTE Atenció extrahospitalària 1.314.688,90 € 1.246.238,65 € 2009 52/286
 • 53. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2008 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 487 Fisioteràpia,SA,I.Logopèdic BCN,SA i CRFF,SA-UTE Atenció extrahospitalària 1.528.685,94 € 1.619.317,53 € 2009 488 Fisioteràpia,SA i Institut Logopèdic Barcelona,SA-UTE Atenció extrahospitalària 582.802,17 € 535.691,06 € 2009 489 Fisioteràpia,SA i Institut Logopèdic Barcelona,SA-UTE Atenció extrahospitalària 994.286,62 € 664.715,91 € 2009 490 UTE ACERF Atenció extrahospitalària 1.328.043,40 € 1.410.912,56 € 2009 491 UTE ACERF Atenció extrahospitalària 383.482,26 € 422.253,42 € 2008 492 Fisioteràpia,Serv.Fisioteràpia,Inlogo i CRFF-UTE Atenció extrahospitalària 2.170.887,27 € 2.129.170,81 € 2009 494 Oximesa, SL Atenció extrahospitalària 2.692.500,27 € 2.701.751,68 € 2009 495 Transport Sanitari de Catalunya, SL Atenció extrahospitalària 3.194.123,91 € 3.255.725,32 € 2009 496 Transport Sanitari de Catalunya, SL Atenció extrahospitalària 5.261.859,04 € 5.041.625,11 € 2008 497 Transport Sanitari de Catalunya, SL Atenció extrahospitalària 4.875.430,00 € 4.667.015,76 € 2009 498 Transport Sanitari de Catalunya, SL Atenció extrahospitalària 5.992.963,56 € 6.265.765,77 € 2008 499 UTE Transport Sanitari de Barcelona Atenció extrahospitalària 6.163.426,50 € 6.455.645,82 € 2009 500 UTE Transport Sanitari de Barcelona Atenció extrahospitalària 4.894.144,11 € 5.065.717,50 € 2009 501 UTE Transport Sanitari de Barcelona Atenció extrahospitalària 8.927.754,00 € 9.242.471,63 € 2009 502 UTE Transport Sanitari de Barcelona Atenció extrahospitalària 2.361.366,90 € 2.472.514,18 € 2009 504 Associació Salut i Família Atenció extrahospitalària 803.872,04 € 803.872,04 € 2009 505 Fundació Catalana per a la Síndrome de Down Atenció extrahospitalària 154.242,69 € 154.242,69 € 2009 507 Fundació Internacional Josep Carreras Atenció extrahospitalària 1.629.207,69 € 1.629.207,69 € 2009 508 Gasmedi 2000, SA Atenció extrahospitalària 2.390.125,73 € 2.328.306,49 € 2009 510 Agència de Salut Pública de Barcelona Atenció extrahospitalària 364.876,83 € 364.876,83 € 2010 511 Agència de Salut Pública de Barcelona Atenció extrahospitalària 153.442,81 € 153.442,81 € 2010 513 Sistema d'Emergències Mèdiques, SA Atenció extrahospitalària 224.529.682,79 € 212.055.713,13 € 2009 514 CTD,SA,CETIR CM,SA i CETIR Clínica Girona,SA-UTE Atenció extrahospitalària 680.263,65 € 492.149,30 € 2009 53/286
 • 54. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2008 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 515 Ajuntament de la Seu d'Urgell Atenció extrahospitalària 1.170,27 € 1.170,27 € 2009 516 Ajuntament d'Alàs i Cerc Atenció extrahospitalària 1.223,35 € 1.223,35 € 2009 517 Ajuntament d'Arsèguel Atenció extrahospitalària 820,72 € 820,72 € 2009 518 Ajuntament de Bassella Atenció extrahospitalària 813,91 € 169,78 € 2009 519 Ajuntament de Coll de Nargó Atenció extrahospitalària 4.692,42 € 4.692,42 € 2009 520 Ajuntament d'Estimariu Atenció extrahospitalària 692,18 € 692,18 € 2009 521 Ajuntament de Figols i Alinyà Atenció extrahospitalària 569,34 € 569,34 € 2009 522 Ajuntament de Figols i Alinyà Atenció extrahospitalària 738,33 € 738,33 € 2009 523 Ajuntament de Josa i Tuixen Atenció extrahospitalària 2.876,48 € 2.876,48 € 2009 524 Ajuntament de Montferrer i Castellbó Atenció extrahospitalària 1.758,70 € 1.758,70 € 2009 525 Ajuntament d'Organyà Atenció extrahospitalària 5.207,33 € 5.207,33 € 2009 526 Ajuntament de Peramola Atenció extrahospitalària 1.505,71 € 1.505,71 € 2009 527 Ajuntament de Peramola Atenció extrahospitalària 769,98 € 323,86 € 2009 528 Ajuntament de Ribera d'Urgellet Atenció extrahospitalària 893,74 € 893,74 € 2009 529 Ajuntament de Ribera d'Urgellet Atenció extrahospitalària 844,00 € 844,00 € 2009 530 Ajuntament de Ribera d'Urgellet Atenció extrahospitalària 705,08 € 705,08 € 2009 531 Ajuntament de Ribera d'Urgellet Atenció extrahospitalària 650,28 € 561,08 € 2009 532 Ajuntament de Ribera d'Urgellet Atenció extrahospitalària 869,86 € 869,86 € 2009 533 Ajuntament de Valls d'Aguilara Atenció extrahospitalària 1.022,27 € 1.022,27 € 2009 534 Ajuntament de Valls de Valira Atenció extrahospitalària 509,57 € 265,83 € 2009 535 Ajuntament de la Vansa i Fórnols Atenció extrahospitalària 2.876,01 € 2.876,01 € 2009 536 Ajuntament de Castell de Mur Atenció extrahospitalària 767,78 € 767,78 € 2009 537 Ajuntament de Gavet de la Conca Atenció extrahospitalària 910,40 € 910,40 € 2009 54/286
 • 55. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2008 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 538 Ajuntament d'Isona i Conca Dellà Atenció extrahospitalària 719,43 € 719,43 € 2009 539 Ajuntament d'Isona i Conca Dellà Atenció extrahospitalària 1.958,77 € 1.958,77 € 2009 540 Ajuntament d'Isona i Conca Dellà Atenció extrahospitalària 5.008,59 € 5.008,59 € 2009 541 Ajuntament d'Isona i Conca Dellà Atenció extrahospitalària 719,43 € 719,43 € 2009 542 Ajuntament de Llimiana Atenció extrahospitalària 989,30 € 989,30 € 2009 543 Ajuntament de Salàs de Pallars Atenció extrahospitalària 2.385,84 € 2.385,84 € 2009 544 Ajuntament de Senterada Atenció extrahospitalària 2.132,13 € 2.132,13 € 2009 545 Ajuntament de Talarn Atenció extrahospitalària 1.434,96 € 1.434,96 € 2009 546 Ajuntament de la Torre de Cabdella Atenció extrahospitalària 764,34 € 764,34 € 2009 547 Ajuntament de la Torre de Cabdella Atenció extrahospitalària 830,28 € 830,28 € 2009 548 Ajuntament de Tremp Atenció extrahospitalària 784,43 € 784,43 € 2009 549 Ajuntament de Tremp Atenció extrahospitalària 792,30 € 792,30 € 2009 550 Ajuntament de Tremp Atenció extrahospitalària 1.155,16 € 1.155,16 € 2009 551 Ajuntament de Tremp Atenció extrahospitalària 808,04 € 808,04 € 2009 552 Ajuntament del Pont de Suert Atenció extrahospitalària 2.845,62 € 2.845,62 € 2009 553 Ajuntament del Pont de Suert Atenció extrahospitalària 3.010,59 € 3.010,59 € 2009 554 Ajuntament de la Vall de Boí Atenció extrahospitalària 1.895,99 € 1.895,99 € 2009 555 Ajuntament de la Vall de Boí Atenció extrahospitalària 726,40 € 726,40 € 2009 556 Ajuntament de la Vall de Boí Atenció extrahospitalària 638,69 € 638,69 € 2009 557 Ajuntament de la Vall de Boí Atenció extrahospitalària 708,86 € 708,86 € 2009 558 Ajuntament de la Vall de Boí Atenció extrahospitalària 744,78 € 744,78 € 2009 559 Ajuntament de Vilaller Atenció extrahospitalària 3.364,89 € 3.364,89 € 2009 560 Ajuntament de Vilaller Atenció extrahospitalària 887,92 € 887,92 € 2009 55/286
 • 56. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2008 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 561 Ajuntament d'Alins Atenció extrahospitalària 620,20 € 620,20 € 2009 562 Ajuntament d'Alins Atenció extrahospitalària 620,20 € 620,20 € 2009 563 Ajuntament d'Alins Atenció extrahospitalària 620,20 € 620,20 € 2009 564 Ajuntament d'Alins Atenció extrahospitalària 620,20 € 620,20 € 2009 565 Ajuntament de Baix Pallars Atenció extrahospitalària 2.017,04 € 2.017,04 € 2009 566 Ajuntament de Baix Pallars Atenció extrahospitalària 1.024,57 € 1.024,57 € 2009 567 Ajuntament de Baix Pallars Atenció extrahospitalària 1.024,57 € 1.024,57 € 2009 568 Ajuntament d'Espot Atenció extrahospitalària 1.972,94 € 1.972,94 € 2009 569 Ajuntament d'Esterri d'Àneu Atenció extrahospitalària 2.669,37 € 2.669,37 € 2009 570 Ajuntament de la Guingueta d'Àneu Atenció extrahospitalària 1.204,78 € 1.204,78 € 2009 571 Ajuntament de Lladorre Atenció extrahospitalària 786,08 € 786,08 € 2009 572 Ajuntament de Lladorre Atenció extrahospitalària 786,08 € 786,08 € 2009 573 Ajuntament de Rialp Atenció extrahospitalària 1.963,73 € 1.963,73 € 2009 574 Ajuntament de Tírvia Atenció extrahospitalària 1.228,36 € 1.228,36 € 2009 575 Ajuntament de Vall de Cardós Atenció extrahospitalària 2.478,91 € 2.478,91 € 2009 576 Ajuntament de Lles de Cerdanya Atenció extrahospitalària 780,96 € 780,96 € 2009 577 Ajuntament de Montellà i Martinet Atenció extrahospitalària 2.517,47 € 2.517,47 € 2009 578 Ajuntament de Prats i Sansor Atenció extrahospitalària 780,96 € 780,96 € 2009 579 Ajuntament de Prullans Atenció extrahospitalària 780,96 € 780,96 € 2009 580 Ajuntament de Ger Atenció extrahospitalària 3.528,58 € 3.528,58 € 2009 581 Ajuntament d'Alp Atenció extrahospitalària 3.580,93 € 3.580,93 € 2009 582 Ajuntament de Bolvir Atenció extrahospitalària 780,96 € 780,96 € 2009 583 Ajuntament de Fontanals de Cerdanya Atenció extrahospitalària 780,96 € 780,96 € 2009 56/286
 • 57. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2008 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 584 Ajuntament de Guils de Cerdanya Atenció extrahospitalària 780,96 € 780,96 € 2009 585 Ajuntament de Llívia Atenció extrahospitalària 3.528,58 € 3.528,58 € 2009 586 Ajuntament de Meranges Atenció extrahospitalària 571,43 € 571,43 € 2009 587 Ajuntament d'Alt Àneu Atenció extrahospitalària 800,00 € 800,00 € 2009 588 Ajuntament d'Isòvol Atenció extrahospitalària 800,00 € 800,00 € 2009 589 Ajuntament de Lleida Atenció extrahospitalària 1.109,16 € 1.109,16 € 2009 590 Ajuntament de Lleida Atenció extrahospitalària 3.409,04 € 3.409,04 € 2009 591 Ajuntament d'Albagés Atenció extrahospitalària 2.710,32 € 2.710,32 € 2009 592 Ajuntament d'Albi Atenció extrahospitalària 2.970,31 € 2.970,31 € 2009 593 Ajuntament d'Arbeca Atenció extrahospitalària 8.637,02 € 8.637,02 € 2009 594 Ajuntament de Bellaguarda Atenció extrahospitalària 2.041,89 € 2.041,89 € 2009 595 Ajuntament de Bovera Atenció extrahospitalària 1.995,10 € 1.995,10 € 2011 596 Ajuntament de Castelldans Atenció extrahospitalària 3.418,38 € 3.418,38 € 2009 597 Ajuntament de Cervià de les Garrigues Atenció extrahospitalària 3.057,07 € 3.057,07 € 2009 598 Ajuntament de Cogul Atenció extrahospitalària 1.112,03 € 1.112,03 € 2009 599 Ajuntament d'Espluga Calba Atenció extrahospitalària 2.410,75 € 2.410,75 € 2009 600 Ajuntament de la Floresta Atenció extrahospitalària 707,96 € 707,96 € 2009 601 Ajuntament de Fulleda Atenció extrahospitalària 1.387,83 € 1.387,83 € 2009 602 Ajuntament de Granyena de les Garrigues Atenció extrahospitalària 852,78 € 852,78 € 2009 603 Ajuntament de Juncosa Atenció extrahospitalària 2.327,67 € 2.327,67 € 2009 604 Ajuntament de Juneda Atenció extrahospitalària 11.008,48 € 11.008,48 € 2009 605 Ajuntament d'Omellons Atenció extrahospitalària 1.192,86 € 1.192,86 € 2009 606 Ajuntament de Pobla de Cérvoles Atenció extrahospitalària 1.408,12 € 1.408,12 € 2009 57/286
 • 58. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2008 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 607 Ajuntament de Puiggròs Atenció extrahospitalària 1.038,87 € 1.038,87 € 2009 608 Ajuntament de Soleràs Atenció extrahospitalària 1.949,64 € 1.949,64 € 2009 609 Ajuntament de Tarrés Atenció extrahospitalària 892,33 € 892,33 € 2009 610 Ajuntament de Torms Atenció extrahospitalària 1.157,83 € 1.157,83 € 2009 611 Ajuntament de Vilosell Atenció extrahospitalària 1.046,00 € 1.046,00 € 2009 612 Ajuntament de Vinaixa Atenció extrahospitalària 3.034,50 € 3.034,50 € 2009 613 Ajuntament d'Agramunt Atenció extrahospitalària 588,74 € 588,74 € 2009 614 Ajuntament d'Agramunt Atenció extrahospitalària 856,62 € 856,62 € 2009 615 Ajuntament d'Agramunt Atenció extrahospitalària 1.099,07 € 1.099,07 € 2009 616 Ajuntament d'Anglesola Atenció extrahospitalària 3.713,15 € 3.713,15 € 2011 617 Ajuntament de Belianes Atenció extrahospitalària 2.124,30 € 2.124,30 € 2009 618 Ajuntament de Bellpuig Atenció extrahospitalària 1.933,71 € 1.933,71 € 2011 619 Ajuntament de Castellserà Atenció extrahospitalària 3.527,58 € 3.527,58 € 2009 620 Ajuntament de Ciutadilla Atenció extrahospitalària 1.724,20 € 1.724,20 € 2011 621 Ajuntament de la Fuliola Atenció extrahospitalària 4.103,62 € 4.103,62 € 2009 622 Ajuntament de Guimerà Atenció extrahospitalària 2.526,50 € 2.526,50 € 2009 623 Ajuntament de Maldà Atenció extrahospitalària 2.662,65 € 2.662,65 € 2009 624 Ajuntament d'Omells de Na Gaia Atenció extrahospitalària 746,34 € 746,32 € 2009 625 Ajuntament d'Ossò de Sió Atenció extrahospitalària 1.321,46 € 1.321,46 € 2011 626 Ajuntament d'Ossò de Sió Atenció extrahospitalària 383,80 € 383,80 € 2011 627 Ajuntament d'Ossò de Sió Atenció extrahospitalària 368,89 € 368,89 € 2011 628 Ajuntament d'Ossò de Sió Atenció extrahospitalària 478,81 € 478,81 € 2011 629 Ajuntament de Preixana Atenció extrahospitalària 2.537,33 € 2.537,33 € 2009 58/286
 • 59. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2008 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 630 Ajuntament de Puiverd d'Agramunt Atenció extrahospitalària 892,98 € 892,98 € 2009 631 Ajuntament de Sant Martí de Riucorb Atenció extrahospitalària 708,81 € 708,81 € 2011 632 Ajuntament de Sant Martí de Riucorb Atenció extrahospitalària 2.187,02 € 2.187,02 € 2011 633 Ajuntament de Sant Martí de Riucorb Atenció extrahospitalària 564,34 € 564,34 € 2011 634 Ajuntament de Tàrrega Atenció extrahospitalària 588,51 € 588,51 € 2011 635 Ajuntament de Tàrrega Atenció extrahospitalària 808,57 € 808,57 € 2011 636 Ajuntament de Tàrrega Atenció extrahospitalària 512,59 € 512,59 € 2011 637 Ajuntament de Tàrrega Atenció extrahospitalària 558,51 € 558,51 € 2011 638 Ajuntament de Tàrrega Atenció extrahospitalària 808,57 € 808,57 € 2011 639 Ajuntament de Tornabous Atenció extrahospitalària 3.312,65 € 3.312,65 € 2011 640 Ajuntament de Tornabous Atenció extrahospitalària 1.156,06 € 1.156,06 € 2011 641 Ajuntament de Tornabous Atenció extrahospitalària 1.348,98 € 1.348,98 € 2011 642 Ajuntament de Vallbona de les Monges Atenció extrahospitalària 1.831,24 € 1.831,24 € 2009 643 Ajuntament de Verdú Atenció extrahospitalària 3.445,25 € 3.445,25 € 2009 644 Ajuntament de Vilagrassa Atenció extrahospitalària 2.171,78 € 2.171,78 € 2009 645 Ajuntament de Cervera Atenció extrahospitalària 660,76 € 660,76 € 2009 646 Ajuntament de Granyena de Segarra Atenció extrahospitalària 1.896,74 € 1.896,74 € 2011 647 Ajuntament d'Ivorra Atenció extrahospitalària 691,57 € 691,57 € 2009 648 Ajuntament de Montoliu de Segarra Atenció extrahospitalària 1.671,51 € 1.636,39 € 2009 649 Ajuntament de Montoliu de Segarra Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2009 650 Ajuntament de Montoliu de Segarra Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2009 651 Ajuntament de Montoliu de Segarra Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2009 652 Ajuntament de Montornés de Segarra Atenció extrahospitalària 902,66 € 902,66 € 2009 59/286
 • 60. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2008 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 653 Ajuntament de Montornés de Segarra Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2009 654 Ajuntament de les Oluges Atenció extrahospitalària 797,30 € 797,30 € 2009 655 Ajuntament de Plans de Sió Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2009 656 Ajuntament de Plans de Sió Atenció extrahospitalària 3.515,41 € 3.512,48 € 2009 657 Ajuntament de Plans de Sió Atenció extrahospitalària 319,50 € 319,50 € 2009 658 Ajuntament de Plans de Sió Atenció extrahospitalària 322,38 € 322,38 € 2009 659 Ajuntament de Ribera d'Ondara Atenció extrahospitalària 2.829,25 € 2.829,25 € 2009 660 Ajuntament de Sanaüja Atenció extrahospitalària 3.669,06 € 3.669,06 € 2009 661 Ajuntament de Sant Guim de Freixenet Atenció extrahospitalària 3.945,99 € 3.945,99 € 2011 662 Ajuntament de Sant Ramon Atenció extrahospitalària 3.153,31 € 3.153,31 € 2009 663 Ajuntament de Talavera Atenció extrahospitalària 1.733,10 € 1.733,10 € 2009 664 Ajuntament de Talavera Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2009 665 Ajuntament de Talavera Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2009 666 Ajuntament de Tarroja de Segarra Atenció extrahospitalària 3.494,85 € 3.494,85 € 2009 667 Ajuntament de Torrefeta i Florejacs Atenció extrahospitalària 400,00 € 400,00 € 2009 668 Ajuntament de Torrefeta i Florejacs Atenció extrahospitalària 605,72 € 605,72 € 2009 669 Ajuntament de Torrefeta i Florejacs Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2009 670 Ajuntament de Torrefeta i Florejacs Atenció extrahospitalària 400,00 € 400,00 € 2009 671 Ajuntament d'Ager Atenció extrahospitalària 2.006,59 € 2.006,59 € 2009 672 Ajuntament d'Ager Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2009 673 Ajuntament d'Ager Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2009 674 Ajuntament d'Albesa Atenció extrahospitalària 5.164,86 € 5.164,86 € 2009 675 Ajuntament d'Algerri Atenció extrahospitalària 1.824,56 € 1.824,56 € 2009 60/286
 • 61. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2008 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 676 Ajuntament d'Alòs de Balaguer Atenció extrahospitalària 706,95 € 706,95 € 2009 677 Ajuntament de les Avellanes i Santa Linya Atenció extrahospitalària 922,28 € 922,28 € 2011 678 Ajuntament de les Avellanes i Santa Linya Atenció extrahospitalària 545,85 € 545,85 € 2011 679 Ajuntament de les Avellanes i Santa Linya Atenció extrahospitalària 545,85 € 545,85 € 2011 680 Ajuntament de les Avellanes i Santa Linya Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2011 681 Ajuntament de Baronia de Rialb Atenció extrahospitalària 816,39 € 816,39 € 2009 682 Ajuntament de Bellcaire d'Urgell Atenció extrahospitalària 4.013,87 € 4.013,87 € 2009 683 Ajuntament de Bellmunt d'Urgell Atenció extrahospitalària 745,13 € 745,13 € 2009 684 Ajuntament de Cabanabona Atenció extrahospitalària 527,52 € 527,52 € 2009 685 Ajuntament de Camarasa Atenció extrahospitalària 2.266,52 € 2.266,52 € 2009 686 Ajuntament de Camarasa Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2009 687 Ajuntament de Camarasa Atenció extrahospitalària 588,83 € 588,83 € 2009 688 Ajuntament de Castellò de Farfanya Atenció extrahospitalària 1.860,82 € 1.860,82 € 2009 689 Ajuntament de Cubells Atenció extrahospitalària 1.546,32 € 1.546,32 € 2011 690 Ajuntament de Foradada Atenció extrahospitalària 532,54 € 532,54 € 2009 691 Ajuntament de Foradada Atenció extrahospitalària 633,68 € 633,68 € 2009 692 Ajuntament d'Ivars de Noguera Atenció extrahospitalària 1.293,62 € 1.293,62 € 2009 693 Ajuntament de Menàrguens Atenció extrahospitalària 2.647,93 € 2.647,93 € 2009 694 Ajuntament de Montgai Atenció extrahospitalària 2.048,88 € 2.048,88 € 2011 695 Ajuntament de Montgai Atenció extrahospitalària 858,41 € 858,41 € 2011 696 Ajuntament d'Oliola Atenció extrahospitalària 725,63 € 725,63 € 2009 697 Ajuntament d'Os de Balaguer Atenció extrahospitalària 1.627,76 € 1.627,76 € 2009 698 Ajuntament de Penelles Atenció extrahospitalària 1.895,97 € 1.895,97 € 2009 61/286
 • 62. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2008 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 699 Ajuntament de Preixens Atenció extrahospitalària 701,01 € 701,01 € 2011 700 Ajuntament de Preixens Atenció extrahospitalària 388,52 € 388,52 € 2011 701 Ajuntament de Preixens Atenció extrahospitalària 345,67 € 345,67 € 2011 702 Ajuntament de la Sentiu de Sió Atenció extrahospitalària 1.575,55 € 1.557,00 € 2009 703 Ajuntament de Térmens Atenció extrahospitalària 4.621,29 € 4.621,29 € 2009 704 Ajuntament de Torrelameu Atenció extrahospitalària 2.059,82 € 2.059,82 € 2009 705 Ajuntament de Vallfogona de Balaguer Atenció extrahospitalària 961,57 € 961,56 € 2009 706 Ajuntament de Vallfogona de Balaguer Atenció extrahospitalària 3.930,95 € 3.930,95 € 2009 707 Ajuntament de Vilanova de l'Aguda Atenció extrahospitalària 849,01 € 849,01 € 2011 708 Ajuntament de Vilanova de Meià Atenció extrahospitalària 2.117,42 € 2.117,42 € 2009 709 Ajuntament de Barbens Atenció extrahospitalària 2.637,36 € 2.637,36 € 2009 710 Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell Atenció extrahospitalària 7.145,86 € 7.145,86 € 2011 711 Ajuntament de Bellvís Atenció extrahospitalària 6.383,08 € 6.383,08 € 2009 712 Ajuntament de Bellvís Atenció extrahospitalària 437,52 € 437,52 € 2009 713 Ajuntament de Castellnou de Seana Atenció extrahospitalària 2.170,54 € 2.170,54 € 2009 714 Ajuntament de Fondarella Atenció extrahospitalària 1.917,81 € 1.917,81 € 2009 715 Ajuntament de Golmés Atenció extrahospitalària 4.995,69 € 4.995,69 € 2009 716 Ajuntament d'Ivars d'Urgell Atenció extrahospitalària 3.112,71 € 3.112,71 € 2009 717 Ajuntament d'Ivars d'Urgell Atenció extrahospitalària 739,75 € 739,75 € 2009 718 Ajuntament de Linyola Atenció extrahospitalària 6.863,76 € 6.863,76 € 2009 719 Ajuntament de Miralcamp Atenció extrahospitalària 4.194,00 € 4.194,00 € 2009 720 Ajuntament de Palau d'Anglesola Atenció extrahospitalària 5.695,09 € 5.695,09 € 2009 721 Ajuntament de Poal Atenció extrahospitalària 1.973,94 € 1.973,94 € 2009 62/286
 • 63. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2008 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 722 Ajuntament de Sidamon Atenció extrahospitalària 1.782,23 € 1.782,23 € 2011 723 Ajuntament de Torregrossa Atenció extrahospitalària 7.307,06 € 7.307,06 € 2009 724 Ajuntament de Vila-sana Atenció extrahospitalària 1.815,64 € 1.815,64 € 2011 725 Ajuntament de Vilanova de Bellpuig Atenció extrahospitalària 3.020,74 € 3.020,74 € 2011 726 Ajuntament d'Aitona Atenció extrahospitalària 5.484,58 € 5.484,58 € 2009 727 Ajuntament d'Alamús Atenció extrahospitalària 2.254,95 € 2.254,95 € 2009 728 Ajuntament d'Albatàrrec Atenció extrahospitalària 3.691,47 € 3.691,47 € 2009 729 Ajuntament d'Alcanó Atenció extrahospitalària 1.834,51 € 1.834,51 € 2009 730 Ajuntament d'Alcoletge Atenció extrahospitalària 5.598,72 € 5.598,72 € 2009 731 Ajuntament d'Alfarràs Atenció extrahospitalària 13.456,80 € 13.456,80 € 2011 732 Ajuntament d'Alfès Atenció extrahospitalària 1.128,07 € 1.128,07 € 2009 733 Ajuntament d'Alguaire Atenció extrahospitalària 8.510,46 € 8.510,46 € 2009 734 Ajuntament d'Almatret Atenció extrahospitalària 1.674,52 € 1.674,52 € 2009 735 Ajuntament d'Alpicat Atenció extrahospitalària 12.895,19 € 12.895,19 € 2009 736 Ajuntament d'Artesa de Lleida Atenció extrahospitalària 3.620,61 € 3.620,61 € 2009 737 Ajuntament d'Artesa de Segre Atenció extrahospitalària 431,38 € 431,38 € 2011 738 Ajuntament d'Artesa de Segre Atenció extrahospitalària 391,38 € 391,38 € 2011 739 Ajuntament d'Aspa Atenció extrahospitalària 1.197,73 € 1.197,73 € 2009 740 Ajuntament de Benavent de Segrià Atenció extrahospitalària 3.108,51 € 3.108,51 € 2009 741 Ajuntament de Corbins Atenció extrahospitalària 3.751,63 € 3.751,63 € 2009 742 Ajuntament de Gimenells i els Pla de la Font Atenció extrahospitalària 1.936,96 € 1.936,96 € 2009 743 Ajuntament de Gimenells i els Pla de la Font Atenció extrahospitalària 1.158,61 € 1.158,61 € 2009 744 Ajuntament de Granja d'Escarp Atenció extrahospitalària 2.868,59 € 2.868,59 € 2009 63/286
 • 64. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2008 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 745 Ajuntament de Llardecans Atenció extrahospitalària 1.917,79 € 1.917,79 € 2009 746 Ajuntament de Sant Guim de la Plana Atenció extrahospitalària 774,17 € 774,17 € 2009 747 Ajuntament de Maials Atenció extrahospitalària 2.644,20 € 2.644,20 € 2011 748 Ajuntament de Massalcoreig Atenció extrahospitalària 2.003,81 € 2.003,81 € 2011 749 Ajuntament de Montoliu de Lleida Atenció extrahospitalària 1.346,89 € 1.346,89 € 2009 750 Ajuntament de la Portella Atenció extrahospitalària 2.580,08 € 2.580,08 € 2009 751 Ajuntament de Puigverd de Lleida Atenció extrahospitalària 3.103,33 € 3.103,33 € 2011 752 Ajuntament de Rosselló Atenció extrahospitalària 6.012,08 € 6.012,08 € 2009 753 Ajuntament de Sarroca de Lleida Atenció extrahospitalària 2.597,86 € 2.597,86 € 2009 754 Ajuntament de Soses Atenció extrahospitalària 3.861,89 € 3.861,89 € 2009 755 Ajuntament de Sudanell Atenció extrahospitalària 2.033,79 € 2.033,79 € 2009 756 Ajuntament de Sunyer Atenció extrahospitalària 990,48 € 990,48 € 2009 757 Ajuntament de Torre-serona Atenció extrahospitalària 1.780,75 € 1.747,44 € 2011 758 Ajuntament de Torrebesses Atenció extrahospitalària 975,90 € 975,90 € 2009 759 Ajuntament de Torrefarrera Atenció extrahospitalària 7.007,94 € 7.007,94 € 2009 760 Ajuntament de Torres de Segre Atenció extrahospitalària 5.189,73 € 5.189,73 € 2009 761 Ajuntament de Vilanova de la Barca Atenció extrahospitalària 4.017,96 € 4.017,96 € 2009 762 Ajuntament de Vilanova de Segrià Atenció extrahospitalària 2.137,72 € 2.137,72 € 2009 763 Ajuntament de Nalec Atenció extrahospitalària 618,85 € 618,85 € 2009 764 Entitat Municipal Descentralitzada de Rocallaura Atenció extrahospitalària 633,36 € 633,36 € 2009 765 Ajuntament d'Estaràs Atenció extrahospitalària 520,99 € 520,99 € 2011 766 Ajuntament de Massoteres Atenció extrahospitalària 590,07 € 590,07 € 2009 767 Entitat Municipal Descentralitzada de Gerb Atenció extrahospitalària 1.059,87 € 1.059,87 € 2009 64/286
 • 65. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2008 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 768 Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla Atenció extrahospitalària 497.246,86 € 497.246,83 € 2009 769 Ajuntament de les Borges del Camp Atenció extrahospitalària 50.268,65 € 50.268,64 € 2008 770 Ajuntament de l'Espluga de Francolí Atenció extrahospitalària 30.283,79 € 30.283,80 € 2008 771 Ajuntament de Llorenç del Penedès Atenció extrahospitalària 6.907,56 € 6.907,56 € 2008 773 Ajuntament de Reus Atenció extrahospitalària 6.136,45 € 6.136,45 € 2009 774 Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona Atenció extrahospitalària 35.093,04 € 35.093,04 € 2008 775 Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona Atenció extrahospitalària 36.781,94 € 36.781,97 € 2009 776 Ajuntament de Valls Atenció extrahospitalària 1.839,10 € NO LIQUIDAT 777 Ajuntament d'Altafulla Atenció extrahospitalària 1.226,06 € 1.226,06 € 2010 778 Ajuntament dels Pallaresos Atenció extrahospitalària 521,08 € 521,08 € 2008 779 Ajuntament de la Riba Atenció extrahospitalària 919,55 € 919,56 € 2009 780 Ajuntament de Baberà de la Conca Atenció extrahospitalària 919,55 € 919,56 € 2008 781 Ajuntament de Pira Atenció extrahospitalària 613,03 € 613,04 € 2008 782 Ajuntament de Montferri Atenció extrahospitalària 613,03 € NO LIQUIDAT 783 Ajuntament de Renau Atenció extrahospitalària 521,08 € 521,08 € 2009 784 Ajuntament d'Alió Atenció extrahospitalària 613,03 € 613,04 € 2009 785 Consell Comarcal del Baix Camp Atenció extrahospitalària 13.915,83 € 13.915,83 € 2010 786 Consell Comarcal del Tarragonès Atenció extrahospitalària 9.808,52 € 9.808,52 € 2010 787 Ajuntament de Castellcir Atenció extrahospitalària 3.000,00 € 3.000,00 € 2008 788 Ajuntament de Vallcebre Atenció extrahospitalària 3.761,76 € 3.761,76 € 2009 789 Ajuntament de la Galera Atenció extrahospitalària 2.946,61 € 2.946,61 € 2009 790 Ajuntament de Godall Atenció extrahospitalària 2.944,70 € 2.944,70 € 2009 792 Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja Atenció extrahospitalària 17.100,00 € 17.100,00 € 2009 65/286
 • 66. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2008 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 793 Ajuntament de Benifallet Atenció extrahospitalària 3.200,00 € 3.200,00 € 2009 794 Ajuntament de Paüls Atenció extrahospitalària 2.650,00 € 2.650,00 € 2009 795 Ajuntament d'Alfara de Carles Atenció extrahospitalària 1.420,39 € 1.420,39 € 2009 796 Ajuntament d'Alcanar Atenció extrahospitalària 4.151,55 € 4.151,55 € 2009 797 Ajuntament de l'Ampolla Atenció extrahospitalària 9.235,00 € 9.235,00 € 2009 798 Ajuntament de Roquetes Atenció extrahospitalària 27.157,03 € 27.157,03 € 2009 799 Ajuntament de Camarles Atenció extrahospitalària 10.986,44 € 10.986,44 € 2009 800 Ajuntament de Mas de Barberans Atenció extrahospitalària 2.900,00 € 2.900,00 € 2009 801 Ajuntament de Freginals Atenció extrahospitalària 1.591,02 € 1.951,02 € 2009 802 Ajuntament de Tivenys Atenció extrahospitalària 3.600,00 € 3.600,00 € 2009 803 Ajuntament de Masdenverge Atenció extrahospitalària 4.039,42 € 4.039,42 € 2009 804 Ajuntament d'Horta de Sant Joan Atenció extrahospitalària 4.949,73 € 4.949,73 € 2009 805 Ajuntament de la Pobla de Massaluca Atenció extrahospitalària 1.722,52 € 1.722,52 € 2009 807 Ajuntament d'Ascó Atenció extrahospitalària 6.642,87 € 6.642,87 € 2009 808 Ajuntament de Benissanet Atenció extrahospitalària 4.330,44 € 4.330,44 € 2009 809 Ajuntament de la Fatarella Atenció extrahospitalària 4.700,00 € 4.700,00 € 2009 810 Ajuntament de Garcia Atenció extrahospitalària 2.020,72 € 2.020,72 € 2009 811 Ajuntament de Miravet Atenció extrahospitalària 3.068,35 € 3.068,35 € 2009 812 Ajuntament de Prat de Comte Atenció extrahospitalària 694,50 € 694,50 € 2009 813 Ajuntament de Riba-roja d'Ebre Atenció extrahospitalària 5.214,63 € 5.214,63 € 2009 814 Ajuntament de la Torre de l'Espanyol Atenció extrahospitalària 2.695,60 € 2.695,60 € 2009 815 Ajuntament de Vinebre Atenció extrahospitalària 1.793,14 € 1.793,14 € 2009 816 Ajuntament d'Arnes Atenció extrahospitalària 1.865,68 € 1.865,68 € 2009 66/286
 • 67. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2008 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 817 Ajuntament de Caseres Atenció extrahospitalària 1.216,36 € 1.216,36 € 2009 818 Ajuntament de la Palma d'Ebre Atenció extrahospitalària 1.647,97 € 1.647,97 € 2009 819 Ajuntament de Rasquera Atenció extrahospitalària 3.340,89 € 3.340,89 € 2009 820 Ajuntament d'Ulldecona Atenció extrahospitalària 1.608,73 € 1.608,73 € 2009 821 Ajuntament d'Ulldecona Atenció extrahospitalària 1.510,00 € 1.510,00 € 2009 822 Ajuntament d'Ulldecona Atenció extrahospitalària 1.216,36 € 1.216,36 € 2009 823 Ajuntament de Tivissia Atenció extrahospitalària 6.474,15 € 6.474,14 € 2009 824 Ajuntament de la Bisbal de Falset Atenció extrahospitalària 988,78 € 988,78 € 2009 825 Ajuntament de Bot Atenció extrahospitalària 2.846,61 € 2.846,61 € 2009 826 Ajuntament de Margalef Atenció extrahospitalària 506,16 € 506,16 € 2009 827 Ajuntament de Pinell de Brai Atenció extrahospitalària 4.406,24 € 4.406,24 € 2009 828 Ajuntament de Ginestar Atenció extrahospitalària 3.150,35 € 3.150,35 € 2009 829 Ajuntament de Corbera d'Ebre Atenció extrahospitalària 4.247,38 € 4.247,38 € 2009 831 Ajuntament de Vilalba dels Arcs Atenció extrahospitalària 2.954,57 € 2.954,57 € 2009 832 Entitat Municipal Descentralitzada dels Muntells Atenció extrahospitalària 2.001,10 € 2.001,10 € 2009 833 Ajuntament de Tortosa Atenció extrahospitalària 102.078,64 € 102.078,64 € 2009 834 Ajuntament de Tortosa Atenció extrahospitalària 7.100,00 € 7.100,00 € 2009 835 Ajuntament de Tortosa Atenció extrahospitalària 4.450,00 € 4.450,00 € 2009 836 Ajuntament de Tortosa Atenció extrahospitalària 4.350,00 € 4.350,00 € 2009 837 Ajuntament de Tortosa Atenció extrahospitalària 5.350,00 € 5.350,00 € 2009 838 Ajuntament d'Amer Atenció extrahospitalària 4.615,77 € 4.615,77 € 2008 839 Ajuntament de Biure Atenció extrahospitalària 2.103,54 € 2.103,52 € 2008 840 Ajuntament de Bescanó Atenció extrahospitalària 48.513,21 € 48.513,21 € 2008 67/286
 • 68. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2008 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 841 Ajuntament de Campdevànol Atenció extrahospitalària 11.359,13 € 11.359,12 € 2008 842 Ajuntament de Capmany Atenció extrahospitalària 2.404,05 € 2.404,04 € 2008 843 Ajuntament de Castellfollit de la Roca Atenció extrahospitalària 9.916,70 € 9.916,68 € 2008 844 Ajuntament de Cervià de Ter Atenció extrahospitalària 27.346,36 € 27.346,36 € 2008 845 Ajuntament de Cornellà de Terri Atenció extrahospitalària 17.429,35 € 17.429,36 € 2008 846 Ajuntament d'Argelaguer Atenció extrahospitalària 8.000,00 € 8.000,00 € 2008 847 Ajuntament de Colomers Atenció extrahospitalària 3.000,00 € 3.000,00 € 2008 848 Ajuntament de Portbou Atenció extrahospitalària 36.559,96 € 36.559,96 € 2008 849 Ajuntament de les Planes d'Hóstoles Atenció extrahospitalària 6.452,54 € 6.452,56 € 2008 850 Ajuntament de Maçanet de Cabrenys Atenció extrahospitalària 4.633,95 € 4.633,96 € 2008 851 Ajuntament de Mieres Atenció extrahospitalària 4.808,10 € 4.808,12 € 2008 852 Ajuntament de Montagut Atenció extrahospitalària 3.113,24 € 3.113,24 € 2008 853 Ajuntament de Navata Atenció extrahospitalària 5.619,46 € 5.619,48 € 2008 854 Ajuntament de Palau-saverdera Atenció extrahospitalària 19.088,14 € 19.088,16 € 2008 855 Ajuntament de Pont de Molins Atenció extrahospitalària 3.840,40 € 3.840,40 € 2008 856 Ajuntament de Riudarenes Atenció extrahospitalària 9.015,18 € 9.015,18 € 2008 857 Ajuntament de Girona Atenció extrahospitalària 83.631,09 € 83.631,08 € 2008 858 Ajuntament de Sant Gregori Atenció extrahospitalària 30.030,36 € 30.030,36 € 2008 859 Ajuntament de Sant Jaume de Llierca Atenció extrahospitalària 6.305,57 € 6.305,57 € 2008 85 Institut de Diagnòstic per la Imatge Atenció extrahospitalària 483.552,59 € 483.552,59 € 2009 860 Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses Atenció extrahospitalària 24.000,00 € 24.000,00 € 2008 861 Ajuntament de Sant Jordi Desvalls Atenció extrahospitalària 4.477,54 € 4.477,54 € 2008 862 Ajuntament de Santa Cristina d'Aro Atenció extrahospitalària 38.164,00 € 38.164,00 € 2008 68/286
 • 69. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2008 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 863 Ajuntament de Tortellà Atenció extrahospitalària 15.017,71 € 15.017,72 € 2008 864 Ajuntament de Vidreres Atenció extrahospitalària 55.000,00 € 55.000,00 € 2008 865 Ajuntament de Vilobí d'Onyar Atenció extrahospitalària 25.000,00 € 25.000,00 € 2008 866 Ajuntament de Viladasens Atenció extrahospitalària 1.502,53 € 1.502,52 € 2008 867 Consorci Asistencial del Baix Empordà Atenció extrahospitalària 432.023,55 € 432.023,57 € 2008 868 Ajuntament de Fornells de la Selva Atenció extrahospitalària 30.560,62 € 30.560,60 € 2008 869 Ajuntament de Boadella d'Empordà Atenció extrahospitalària 3.072,82 € 3.072,83 € 2008 870 Ajuntament d'Agullana Atenció extrahospitalària 8.862,93 € 8.862,92 € 2008 871 Ajuntament d'Aiguaviva Atenció extrahospitalària 8.606,07 € 8.606,07 € 2008 872 Ajuntament de Bordils Atenció extrahospitalària 16.828,34 € 16.828,32 € 2008 873 Ajuntament de Castelló d'Empuries Atenció extrahospitalària 32.651,99 € 32.651,99 € 2008 874 Ajuntament de Llers Atenció extrahospitalària 3.606,07 € 3.606,07 € 2008 875 Ajuntament de les Preses Atenció extrahospitalària 10.818,22 € 10.818,22 € 2008 876 Ajuntament de Sant Julià de Ramis Atenció extrahospitalària 15.025,30 € 15.025,24 € 2008 877 Ajuntament de Flaçà Atenció extrahospitalària 14.829,00 € 14.829,00 € 2008 878 Ajuntament de Vilablareix Atenció extrahospitalària 24.000,00 € 24.000,00 € 2008 879 Ajuntament de Saus-Camallera-Llampaies Atenció extrahospitalària 3.606,07 € 3.606,08 € 2008 880 Ajuntament de Porqueres Atenció extrahospitalària 19.222,27 € 19.222,28 € 2008 881 Ajuntament de la Pera Atenció extrahospitalària 4.800,00 € 4.800,00 € 2008 882 Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga Atenció extrahospitalària 1.000,00 € 1.000,00 € 2008 884 Ajuntament de Figueres Atenció extrahospitalària 15.025,30 € 15.025,30 € 2008 885 Ajuntament de Sant Joan de Mollet Atenció extrahospitalària 3.005,06 € 3.005,06 € 2008 886 Ajuntament de Sant Pau de Segúries Atenció extrahospitalària 2.498,00 € 2.498,00 € 2008 69/286
 • 70. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2008 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 887 Ajuntament de Vallfogona de Ripollès Atenció extrahospitalària 1.210,00 € 1.210,00 € 2008 888 Ajuntament de Serinyà Atenció extrahospitalària 4.500,00 € 4.500,00 € 2008 889 Ajuntament d'Igualada Atenció extrahospitalària 15.325,81 € 15.325,81 € 2008 890 Ajuntament de Piera Atenció extrahospitalària 9.015,18 € 9.015,20 € 2009 891 Ajuntament de Montmaneu Atenció extrahospitalària 6.000,00 € 4.697,98 € 2009 892 Ajuntament de Castelllolí Atenció extrahospitalària 6.654,15 € 6.654,16 € 2009 893 Ajuntament de la Pobla de Claramunt Atenció extrahospitalària 19.651,98 € 19.652,00 € 2009 894 Ajuntament de la Llacuna Atenció extrahospitalària 5.505,27 € 5.505,27 € 2009 895 Ajuntament de Carme Atenció extrahospitalària 5.725,96 € 5.725,96 € 2010 896 Ajuntament de Vallbona d'Anoia Atenció extrahospitalària 12.988,57 € 12.988,56 € 2008 897 Ajuntament d'Òdena Atenció extrahospitalària 23.102,59 € 23.102,60 € 2009 898 Ajuntament de la Torre de Claramunt Atenció extrahospitalària 13.866,19 € 13.866,19 € 2008 899 Ajuntament de Torà Atenció extrahospitalària 7.212,15 € 7.212,16 € 2008 900 Ajuntament de Pinós Atenció extrahospitalària 2.404,05 € 2.404,04 € 2008 901 Ajuntament de la Molsosa Atenció extrahospitalària 2.404,05 € 2.404,04 € 2008 902 Ajuntament de Prats de Rei Atenció extrahospitalària 4.207,08 € 4.207,08 € 2009 903 Ajuntament de Biosca Atenció extrahospitalària 5.106,07 € 5.106,08 € 2008 904 Ajuntament de Gurb Atenció extrahospitalària 13.641,48 € 13.641,48 € 2009 905 Ajuntament de Copons Atenció extrahospitalària 9.015,18 € 9.015,20 € 2009 906 Ajuntament dels Hostalets de Pierola Atenció extrahospitalària 9.000,00 € 9.000,00 € 2009 907 Ajuntament de Jorba Atenció extrahospitalària 12.604,09 € 12.604,09 € 2009 908 Ajuntament de Sant Martí de Tous Atenció extrahospitalària 9.000,00 € 9.000,00 € 2009 909 Ajuntament de Pujalt Atenció extrahospitalària 6.260,87 € 6.260,87 € 2009 70/286
 • 71. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2008 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 910 Ajuntament d'Avià Atenció extrahospitalària 20.373,15 € 20.373,16 € 2009 911 Ajuntament de Bagà Atenció extrahospitalària 10.213,12 € 10.213,12 € 2009 912 Ajuntament de Balsareny Atenció extrahospitalària 19.040,97 € 19.040,97 € 2009 913 Ajuntament de Borredà Atenció extrahospitalària 12.065,16 € 12.065,16 € 2008 914 Ajuntament de Callús Atenció extrahospitalària 13.211,23 € 13.211,24 € 2009 915 Ajuntament de Castellbell i el Vilar Atenció extrahospitalària 7.969,42 € 7.969,44 € 2009 916 Ajuntament de Cercs Atenció extrahospitalària 20.647,25 € 20.647,25 € 2009 917 Ajuntament de Moià Atenció extrahospitalària 41.401,56 € 41.401,56 € 2008 918 Ajuntament de la Pobla de Lillet Atenció extrahospitalària 11.405,57 € 11.405,56 € 2008 919 Ajuntament de Puig-reig Atenció extrahospitalària 19.040,97 € 19.040,96 € 2009 921 Ajuntament de Sant Fruitós de Bages Atenció extrahospitalària 20.469,58 € 20.469,57 € 2009 922 Ajuntament de Sant Pere Torelló Atenció extrahospitalària 23.712,78 € 23.710,78 € 2008 923 Ajuntament de Santa Eugènia de Berga Atenció extrahospitalària 38.368,61 € 38.368,60 € 2009 924 Ajuntament de Santa Maria de Corcó Atenció extrahospitalària 22.754,51 € 22.754,52 € 2008 925 Ajuntament de Castellterçol Atenció extrahospitalària 20.000,00 € 20.000,00 € 2009 926 Ajutament de Sant Julià de Cerdanyola Atenció extrahospitalària 3.065,16 € 3.065,16 € 2008 927 Ajuntament de Casserres Atenció extrahospitalària 6.743,36 € 6.743,36 € 2009 928 Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló Atenció extrahospitalària 10.630,32 € 10.630,32 € 2009 929 Ajuntament de Pont de Vilomara i Rocafort Atenció extrahospitalària 15.015,18 € 15.015,18 € 2008 930 Ajuntament de Cardona Atenció extrahospitalària 4.426,06 € 4.426,08 € 2009 931 Ajuntament de Montesquiu Atenció extrahospitalària 6.010,12 € 6.010,12 € 2008 932 Ajuntament de Folgueroles Atenció extrahospitalària 11.106,07 € 11.106,08 € 2009 933 Ajuntament de Seva Atenció extrahospitalària 12.190,42 € 12.190,42 € 2008 71/286
 • 72. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2008 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 934 Ajuntament de Sant Boi del Lluçanès Atenció extrahospitalària 3.005,06 € 3.005,12 € 2009 935 Ajuntament de Sant Mateu de Bages Atenció extrahospitalària 6.130,32 € 6.130,32 € 2009 936 Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau Atenció extrahospitalària 13.522,71 € 13.522,72 € 2008 937 Ajuntament d'Olost Atenció extrahospitalària 11.016,74 € 11.016,74 € 2009 938 Ajuntament de Perafita Atenció extrahospitalària 3.726,28 € 3.726,28 € 2008 939 Ajuntament de Fonollosa Atenció extrahospitalària 5.296,18 € 5.296,18 € 2008 940 Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola Atenció extrahospitalària 3.328,12 € 3.328,12 € 2010 941 Ajuntament de Santa Maria d'Oló Atenció extrahospitalària 8.414,00 € 8.414,00 € 2009 942 Ajuntament de Rellinars Atenció extrahospitalària 4.500,00 € 4.500,00 € 2009 943 Ajuntament d'Olvan Atenció extrahospitalària 11.651,98 € 11.652,00 € 2008 944 Ajuntament de Castellgalí Atenció extrahospitalària 13.332,00 € 13.332,00 € 2008 946 Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat Atenció extrahospitalària 83.726,73 € 83.726,69 € 2009 947 Ajuntament de Martorell Atenció extrahospitalària 8.800,00 € 8.800,00 € 2008 948 Ajuntament del Prat de Llobregat Atenció extrahospitalària 130.457,25 € 130.457,23 € 2009 949 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca Atenció extrahospitalària 93.042,32 € 93.042,32 € 2009 950 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat Atenció extrahospitalària 115.000,00 € 115.000,00 € 2009 952 Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires Atenció extrahospitalària 35.000,00 € 35.000,00 € 2009 953 Ajuntament de Cervelló Atenció extrahospitalària 2.300,30 € 2.300,30 € 2008 955 Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues Atenció extrahospitalària 11.120,00 € 11.120,00 € 2008 956 Ajuntament de Begues Atenció extrahospitalària 60.000,00 € 60.000,00 € 2009 957 Ajuntament del Papiol Atenció extrahospitalària 49.773,50 € 49.773,50 € 2009 958 Ajuntament de Gelida Atenció extrahospitalària 28.130,00 € 28.130,00 € 2009 959 Ajuntament de Pallejà Atenció extrahospitalària 17.375,27 € 17.375,27 € 2009 72/286
 • 73. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2008 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 960 Ajuntament de Masquefa Atenció extrahospitalària 49.868,75 € 41.611,85 € 2009 961 Ajuntament de Sant Climent de Llobregat Atenció extrahospitalària 66.092,63 € 66.092,63 € 2009 962 Ajuntament del Bruc Atenció extrahospitalària 6.647,11 € 6.647,11 € 2008 963 Ajuntament de Cubelles Atenció extrahospitalària 19.615,17 € 17.352,80 € 2009 964 Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos Atenció extrahospitalària 69.374,40 € 69.374,40 € 2008 965 Ajuntament de Collbató Atenció extrahospitalària 6.104,26 € 6.104,26 € 2009 966 Ajuntament de Castellví de Rosanes Atenció extrahospitalària 4.078,86 € 4.078,86 € 2009 967 Ajuntament d'Avinyonet Atenció extrahospitalària 17.678,19 € 17.678,19 € 2009 968 Ajuntament de Canyelles Atenció extrahospitalària 28.408,73 € 28.408,73 € 2009 969 Ajuntament de la Palma de Cervelló Atenció extrahospitalària 11.670,00 € 11.670,00 € 2008 970 Ajuntament de Sant Quintí de Mediona Atenció extrahospitalària 27.999,89 € 27.999,89 € 2008 971 Ajuntament de Torrelavit Atenció extrahospitalària 15.785,57 € 15.785,56 € 2008 972 Ajuntament de Subirats Atenció extrahospitalària 34.226,45 € 34.226,45 € 2009 973 Ajuntament d'Olivella Atenció extrahospitalària 22.637,79 € 22.637,79 € 2009 974 Ajuntament d'Olèrdola Atenció extrahospitalària 29.764,26 € 29.764,26 € 2008 975 Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles Atenció extrahospitalària 35.530,98 € 35.530,98 € 2008 976 Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló Atenció extrahospitalària 38.880,00 € 38.880,00 € 2009 977 Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló Atenció extrahospitalària 11.000,00 € 11.000,00 € 2009 978 Ajuntament de Sant Martí Sarroca Atenció extrahospitalària 11.365,62 € 11.365,62 € 2008 979 Ajuntament de Vilobí del Penedès Atenció extrahospitalària 6.130,32 € 6.130,32 € 2008 980 Ajuntament de Castellví de la Marca Atenció extrahospitalària 6.120,00 € 6.120,00 € 2008 982 Ajuntament de Font-rubí Atenció extrahospitalària 6.120,00 € 6.120,00 € 2008 983 Ajuntament de Mediona Atenció extrahospitalària 20.869,57 € 20.869,56 € 2008 73/286
 • 74. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2008 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 984 Ajuntament del Pla del Penedès Atenció extrahospitalària 13.733,33 € 13.733,33 € 2008 985 Ajuntament de la Granada Atenció extrahospitalària 9.000,00 € 9.000,00 € 2009 986 Ajuntament de les Cabanyes Atenció extrahospitalària 7.300,00 € 7.300,00 € 2008 987 Ajuntament de Torrelles de Llobregat Atenció extrahospitalària 32.400,00 € 32.400,00 € 2009 988 Ajuntament de Puigdàlber Atenció extrahospitalària 7.963,64 € 7.250,74 € 2009 989 Ajuntament de Santa Fé del Penedès Atenció extrahospitalària 9.564,00 € 9.564,00 € 2009 990 Ajuntament de Pacs del Penedès Atenció extrahospitalària 6.000,00 € 6.000,00 € 2009 992 Ajuntament de Badalona Atenció extrahospitalària 75.130,86 € 75.130,86 € 2008 993 Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet Atenció extrahospitalària 187.071,97 € 187.071,97 € 2009 995 Ajuntament d'Arenys de Munt Atenció extrahospitalària 24.480,00 € 24.480,00 € 2009 996 Ajuntament d'Alella Atenció extrahospitalària 38.594,47 € 27.515,68 € 2009 997 Ajuntament de Premià de Dalt Atenció extrahospitalària 38.440,00 € 38.440,00 € 2009 998 Ajuntament de Teià Atenció extrahospitalària 60.200,00 € 60.200,00 € 2009 999 Ajuntament de Sant Pol de Mar Atenció extrahospitalària 16.830,00 € 16.830,00 € 2008 102 Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM Atenció hospitalària i especialitzada 525.398,36 € 525.398,39 € 2009 1043 Institut Municipal d'Assistència Sanitària Atenció hospitalària i especialitzada 174.982.772,29 € 375.346.973,97 € 2009 1054 Prevención, Asistencia y Seguimiento, SL Atenció hospitalària i especialitzada 274.666,67 € 274.666,67 € 2009 1060 Gestió de Serveis Sanitaris Atenció hospitalària i especialitzada 160.716,76 € 160.716,76 € 2009 10 Centre MQ Reus , SA Atenció hospitalària i especialitzada 3.371.944,22 € 3.348.805,48 € 2009 1292 Prevención, Asistencia y Seguimiento, SL Atenció hospitalària i especialitzada 267.640,01 € 267.640,01 € 2009 12 Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona Atenció hospitalària i especialitzada 408.741,13 € 408.741,27 € 2009 1303 Consorci Sanitari de Terrassa Atenció hospitalària i especialitzada 671.040,51 € 671.040,51 € 2009 1310 IRRSJG-Clínica Salus Infirmorum Atenció hospitalària i especialitzada 1.356.649,84 € 1.273.173,60 € 2008 74/286
 • 75. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2008 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1312 Clínica Terres de l'Ebre, SL Atenció hospitalària i especialitzada 1.488.814,76 € 1.366.798,68 € 2009 1313 F Hospital Sant Pau i Santa Tecla Atenció hospitalària i especialitzada 13.797.092,22 € 13.812.697,53 € 2009 1315 Centre MQ Reus , SA Atenció hospitalària i especialitzada 3.016.179,58 € 3.040.215,75 € 2009 1316 Hospital Comarcal d'Amposta, SAM Atenció hospitalària i especialitzada 2.293.836,53 € 2.400.860,35 € 2011 1317 Hospital Comarcal d'Amposta, SAM Atenció hospitalària i especialitzada 7.122.154,91 € 6.972.966,35 € 2011 13 F Hospital Sant Pau i Santa Tecla Atenció hospitalària i especialitzada 12.455.104,81 € 12.462.442,27 € 2009 14 Gestió Comarcal Hospitalària, SA Atenció hospitalària i especialitzada 18.221.662,38 € 17.783.475,88 € 2010 15 Clínica Terres de l'Ebre, SL Atenció hospitalària i especialitzada 691.033,15 € 663.737,10 € 2010 1747 Ajuntament de Reus Atenció hospitalària i especialitzada 267.588,45 € 267.588,45 € 2010 1748 Ajuntament d'Olot Atenció hospitalària i especialitzada 30.419,30 € 30.419,30 € 2008 1749 Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat Atenció hospitalària i especialitzada 545.367,91 € 545.367,91 € 2010 1750 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat Atenció hospitalària i especialitzada 125.245,38 € 125.245,38 € 2009 1751 Ajuntament d'Olesa de Montserrat Atenció hospitalària i especialitzada 220.810,38 € 220.810,38 € 2010 1752 Ajuntament de Rubí Atenció hospitalària i especialitzada 252.692,79 € 252.692,79 € 2009 1753 Ajuntament de Granollers Atenció hospitalària i especialitzada 489.093,97 € 489.093,97 € 2009 17 Hospital Comarcal d'Amposta, SAM Atenció hospitalària i especialitzada 1.389.242,64 € 1.389.242,64 € 2011 18 Institut d'Assistència Sanitària Atenció hospitalària i especialitzada 38.832.264,96 € 42.745.047,70 € 2008 19 Clínica Girona, SA Atenció hospitalària i especialitzada 12.099.795,41 € 14.253.473,83 € 2008 1 Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell Atenció hospitalària i especialitzada 25.319.721,86 € 11.834.457,11 € 2009 20 Fundació Salut Empordà, Fundació Privada Atenció hospitalària i especialitzada 36.000.689,76 € 40.896.666,41 € 2008 21 Fundació Privada Hospital Sant Jaume d'Olot Atenció hospitalària i especialitzada 17.108.322,15 € 18.000.243,19 € 2008 22 Fundació Mossèn Miquel Costa -Hospital de Palamós Atenció hospitalària i especialitzada 35.142.575,08 € 41.048.505,46 € 2008 23 Fundació Privada, Hospital de Campdevànol Atenció hospitalària i especialitzada 11.013.867,26 € 10.329.144,65 € 2008 75/286
 • 76. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2008 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 24 Corporació de Salut del Maresme i la Selva Atenció hospitalària i especialitzada 27.298.711,79 € 28.931.013,37 € 2008 25 Institut Català d'Oncologia Atenció hospitalària i especialitzada 11.906.013,86 € 26.980.050,42 € 2008 27 IRRSJG-Clínica Salus Infirmorum Atenció hospitalària i especialitzada 1.045.293,70 € 1.006.493,74 € 2008 2 Fundació Privada Hospital de Pobres de Puigcerdà Atenció hospitalària i especialitzada 8.899.122,97 € 8.698.893,32 € 2009 33 Hospital de Sant Bernabé Atenció hospitalària i especialitzada 14.498.040,97 € 16.233.312,50 € 2009 34 Consorci Hospitalari de Vic Atenció hospitalària i especialitzada 52.757.652,66 € 61.365.160,09 € 2009 35 Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa, Fund.Privada Atenció hospitalària i especialitzada 91.104.182,06 € 103.000.631,65 € 2009 36 Fundació Sanitària d'Igualada, Fundació Privada Atenció hospitalària i especialitzada 46.067.523,85 € 51.445.576,97 € 2009 37 Hospital San Juan de Dios-OHSJDPAB Atenció hospitalària i especialitzada 106.422.388,28 € 115.754.241,77 € 2009 38 Consorci Sanitari Integral Atenció hospitalària i especialitzada 58.382.954,80 € 64.023.129,38 € 2009 39 Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell Atenció hospitalària i especialitzada 32.875.079,36 € 36.318.801,96 € 2009 3 Gestión de Centros Sanitarios, SA Atenció hospitalària i especialitzada 7.096.739,13 € 7.088.111,00 € 2009 3 Hospital del Pallars, SL Atenció hospitalària i especialitzada 3.335.700,53 € 3.404.397,78 € 2009 40 Hospital de Sant Boi, SA Atenció hospitalària i especialitzada 32.065.727,58 € 33.898.522,42 € 2009 41 Fundació Privada Hospital Residència Sant Camil Atenció hospitalària i especialitzada 29.849.372,25 € 40.087.608,67 € 2009 42 Consorci Sanitari de l'Alt Penedès Atenció hospitalària i especialitzada 30.432.016,98 € 32.271.410,43 € 2009 43 Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni Abat Atenció hospitalària i especialitzada 7.729.069,01 € 9.011.483,20 € 2009 44 Institut Català d'Oncologia Atenció hospitalària i especialitzada 50.130.088,40 € 69.825.065,62 € 2009 45 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció hospitalària i especialitzada 435.286,38 € 435.286,38 € 2009 49 Mancomunitat Intermunicipal de la Fontsanta Atenció hospitalària i especialitzada 188.927,18 € 188.927,18 € 2009 4 Gestió de Serveis Sanitaris Atenció hospitalària i especialitzada 30.860.949,48 € 31.519.076,51 € 2009 50 Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf Atenció hospitalària i especialitzada 652.992,24 € 652.992,24 € 2010 53 Badalona Serveis Assistencials, SA Atenció hospitalària i especialitzada 36.178.360,01 € 38.107.374,00 € 2009 76/286
 • 77. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2008 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 54 Fundació Privada Hospital de l'Esperit Sant Atenció hospitalària i especialitzada 41.752.767,56 € 44.799.325,91 € 2009 55 Consorci Sanitari del Maresme Atenció hospitalària i especialitzada 78.131.901,27 € 86.534.552,25 € 2010 56 Fundació Institut de Neurorehabilitació Guttmann Atenció hospitalària i especialitzada 14.865.781,17 € 15.183.349,87 € 2009 57 Corporació de Salut del Maresme i la Selva Atenció hospitalària i especialitzada 36.960.916,02 € 40.663.927,21 € 2009 58 Institut Català d'Oncologia Atenció hospitalària i especialitzada 15.359.892,81 € 30.028.777,97 € 2009 59 Institut Municipal de Serveis Personals de Badalona Atenció hospitalària i especialitzada 807.557,00 € 807.557,00 € 2009 5 Clínica Terres de Ponent, SL Atenció hospitalària i especialitzada 8.567.067,60 € 8.331.664,07 € 2009 60 Ajuntament de Sant Adrià de Besòs Atenció hospitalària i especialitzada 73.797,15 € 73.797,15 € 2009 61 Fundació Privada Hospital-Asil de Granollers Atenció hospitalària i especialitzada 77.692.368,96 € 89.255.881,02 € 2009 62 Fundació Privada Hospital de Mollet Atenció hospitalària i especialitzada 25.756.475,01 € 28.518.284,93 € 2009 63 Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell Atenció hospitalària i especialitzada 147.165.972,50 € 175.899.535,15 € 2009 64 Hospital de Sant Celoni, Fundació Privada Atenció hospitalària i especialitzada 12.490.720,36 € 12.760.321,30 € 2009 65 Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa Atenció hospitalària i especialitzada 104.115.035,33 € 118.595.876,00 € 2009 66 Consorci Sanitari de Terrassa Atenció hospitalària i especialitzada 85.751.553,78 € 99.373.958,77 € 2009 67 Capio Sanidad, SLU Atenció hospitalària i especialitzada 13.124.639,20 € 13.154.803,17 € 2009 68 Neuroangiografia Terapèutica, SL Atenció hospitalària i especialitzada 2.542.980,94 € 2.549.554,15 € 2009 69 Consorci Sanitari de Mollet del Vallès Atenció hospitalària i especialitzada 317.956,97 € 317.956,97 € 2009 6 Ntra.Sra.del Perpétuo Socorro, SMQ Lérida, SASU Atenció hospitalària i especialitzada 665.743,50 € 665.743,50 € 2008 71 Ajuntament de Sabadell Atenció hospitalària i especialitzada 589.331,31 € 589.969,69 € 2009 73 Sagrat Cor, SL Atenció hospitalària i especialitzada 44.042.224,83 € 47.843.930,46 € 2009 74 Fundació Gestió Sanitària, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Atenció hospitalària i especialitzada 247.517.697,53 € 284.998.315,11 € 2009 76 Hospital Plató, Fundació Privada Atenció hospitalària i especialitzada 37.953.816,35 € 39.482.535,63 € 2009 77 Hospital Clínic i Provincial de Barcelona Atenció hospitalària i especialitzada 316.117.620,00 € 393.739.508,79 € 2009 77/286
 • 78. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2008 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 78 Consorci Sanitari Integral Atenció hospitalària i especialitzada 46.899.141,44 € 50.130.202,42 € 2009 7 Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla Atenció hospitalària i especialitzada 40.139.881,88 € 46.548.863,29 € 2009 80 Fundació Puigvert IUNA Atenció hospitalària i especialitzada 44.655.978,43 € 49.073.671,73 € 2009 81 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció hospitalària i especialitzada 26.315.687,86 € 27.387.830,35 € 2009 82 Banc de Sang i Teixits Atenció hospitalària i especialitzada 971.817,74 € 971.817,74 € 2009 83 Agència de Salut Pública de Barcelona Atenció hospitalària i especialitzada 2.144.682,58 € 2.144.682,52 € 2009 84 FP Ins.Cat.de Trauma.i Medicina de l'Esport (ICATME) Atenció hospitalària i especialitzada 353.303,48 € 117.716,98 € 2009 85 Institut de Diagnòstic per la Imatge Atenció hospitalària i especialitzada 327.037,66 € 327.037,66 € 2009 8 Hospital Sant Joan de Reus, SAM Atenció hospitalària i especialitzada 61.389.479,31 € 82.351.816,48 € 2010 9 Gestió Pius Hospital de Valls, SA Atenció hospitalària i especialitzada 22.516.828,43 € 23.793.203,06 € 2009 385 Sistemes Renals, SA Atenció insuficiència renal 2.356.704,00 € 2.290.094,38 € 2009 386 Sistemes Renals, SA Atenció insuficiència renal 1.309.280,00 € 997.016,72 € 2009 388 Institut Nefrològic Santa Tecla, SLU Atenció insuficiència renal 1.306.825,10 € 1.278.897,88 € 2009 388 Kidney Centers Holding, SL Atenció insuficiència renal 1.829.718,80 € 1.954.169,82 € 2009 389 Reus Medical, SLU Atenció insuficiència renal 1.632.508,50 € 1.490.384,29 € 2009 389 Kidney Centers Holding, SL Atenció insuficiència renal 2.285.511,90 € 2.294.846,41 € 2009 390 Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM Atenció insuficiència renal 2.585.828,00 € 2.603.323,94 € 2009 391 Diaverum Catalunya, SL-C.Nef.Baix Llobregat Atenció insuficiència renal 5.122.558,00 € 5.132.018,58 € 2009 392 Institut Nefrològic, SLU Atenció insuficiència renal 1.515.982,58 € 1.584.176,96 € 2009 392 Kidney Centers Holding, SL Atenció insuficiència renal 2.122.179,22 € 2.356.100,97 € 2009 393 Diaverum Catalunya, SL-C.Nef.Mataró Atenció insuficiència renal 3.553.058,60 € 3.666.326,70 € 2009 394 Institut Mèdic Badalona, SL Atenció insuficiència renal 3.220.828,80 € 3.748.716,16 € 2008 395 Institut Nefrològic, SLU Atenció insuficiència renal 1.268.365,00 € 1.308.185,64 € 2009 78/286
 • 79. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2008 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 395 Kidney Centers Holding, SL Atenció insuficiència renal 1.775.711,00 € 1.906.568,60 € 2009 396 Centro de Tratamiento de la Insufciencia Renal, SA Atenció insuficiència renal 1.115.997,54 € 1.273.714,04 € 2009 396 Kidney Centers Holding, SL Atenció insuficiència renal 1.562.298,36 € 1.863.846,65 € 2009 397 Clínica Secretario Coloma, SL Atenció insuficiència renal 1.636.600,00 € 1.307.636,48 € 2009 398 Diaverum Catalunya, SL Atenció insuficiència renal 2.460.628,10 € 2.352.878,74 € 2009 399 Diaverum Catalunya, SL Atenció insuficiència renal 2.047.386,60 € 2.088.117,72 € 2009 400 Diaverum Catalunya, SL Atenció insuficiència renal 2.805.132,40 € 2.907.883,66 € 2009 401 Centro de Tratamiento de la Insufciencia Renal, SA Atenció insuficiència renal 1.650.183,78 € 1.730.122,48 € 2009 401 Kidney Centers Holding, SL Atenció insuficiència renal 2.310.388,22 € 2.556.072,96 € 2009 404 Institut Nefrològic, SLU Atenció insuficiència renal 1.820.717,50 € 2.028.426,58 € 2009 404 Kidney Centers Holding, SL Atenció insuficiència renal 2.549.004,50 € 3.084.963,93 € 2009 405 TEFNUT, SA Atenció insuficiència renal 3.981.847,80 € 3.928.434,88 € 2009 406 Diaverum Catalunya, SL Atenció insuficiència renal 1.109.614,80 € 1.155.723,80 € 2009 407 Diaverum Catalunya, SL Atenció insuficiència renal 1.882.090,00 € 1.847.344,70 € 2009 409 Fresenius Medical Care España, SA Atenció insuficiència renal 553.750,00 € 648.743,90 € 2009 410 Fresenius Medical Care España, SA Atenció insuficiència renal 718.921,50 € 648.118,23 € 2009 411 BAXTER, SL Atenció insuficiència renal 815.297,20 € 1.259.980,15 € 2009 412 BAXTER, SL Atenció insuficiència renal 954.512,46 € 1.109.976,78 € 2009 413 BAXTER, SL Atenció insuficiència renal 954.512,46 € 1.180.305,90 € 2009 414 BAXTER, SL Atenció insuficiència renal 954.512,46 € 1.175.019,24 € 2009 415 BAXTER, SL Atenció insuficiència renal 954.512,46 € 1.151.377,31 € 2009 416 Gambro Lundia AB, Sucursal en España Atenció insuficiència renal 718.921,50 € 582.287,97 € 2009 1033 Atenció Primària Alt Camp, SL Laboral Atenció primària 1.674.593,68 € 1.674.593,68 € 2009 79/286
 • 80. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2008 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1035 Consorci Sanitari de Terrassa Atenció primària 1.826.133,99 € 1.826.133,99 € 2009 1044 Equip d'Assistencia Primària Vic SL Atenció primària 3.133.327,81 € 3.121.730,80 € 2009 1296 Fundació CAU, Centre Assistencial i d'Urgències Atenció primària 352.588,77 € 352.588,78 € 2011 1299 Consorci Sanitari Integral Atenció primària 7.586.807,68 € 350.284,72 € 2009 1300 Consorci Sanitari Integral Atenció primària 6.094.045,26 € 125.927,34 € 2010 1304 Projectes Sanitaris i Socials SA Atenció primària 130.814,91 € 130.430,90 € 2009 1305 Badalona Serveis Assistencials, SA Atenció primària 229.540,18 € 228.030,46 € 2009 1306 Badalona Serveis Assistencials, SA Atenció primària 190.953,92 € 189.355,66 € 2009 1307 Consorci Sanitari Integral Atenció primària 7.053.555,97 € 366.657,17 € 2010 1308 Consorci Sanitari Integral Atenció primària 6.534.672,84 € 346.751,86 € 2009 1309 Fundació Privada Hospital de Pobres de Puigcerdà Atenció primària 213.863,16 € 213.863,16 € 2009 1311 Consorci Asistencial del Baix Empordà Atenció primària 408.881,10 € 404.219,43 € 2008 302 Fundació Privada Hospital de Pobres de Puigcerdà Atenció primària 2.352.494,81 € 2.317.701,44 € 2009 304 Gestió de Serveis Sanitaris Atenció primària 7.172.174,86 € 2.640.372,18 € 2010 305 Fundació CAU, Centre Assistencial i d'Urgències Atenció primària 3.223.426,62 € 3.218.229,40 € 2011 306 Fundació CAU, Centre Assistencial i d'Urgències Atenció primària 5.712.011,15 € 5.699.812,25 € 2011 307 Fundació CAU, Centre Assistencial i d'Urgències Atenció primària 2.705.712,64 € 2.700.763,55 € 2011 308 Fundació CAU, Centre Assistencial i d'Urgències Atenció primària 5.047.063,24 € 5.039.936,04 € 2011 309 Fundació CAU, Centre Assistencial i d'Urgències Atenció primària 2.500.121,38 € 2.496.959,99 € 2011 310 Fundació CAU, Centre Assistencial i d'Urgències Atenció primària 1.339.839,65 € 1.339.839,63 € 2011 311 Fundació Privada FASS, Fund.Assistencial S.i S. Atenció primària 2.977.416,24 € 2.973.180,24 € 2010 312 Fundació Privada FASS, Fund.Assistencial S.i S. Atenció primària 2.548.493,56 € 2.548.493,56 € 2010 313 Fundació Privada FASS, Fund.Assistencial S.i S. Atenció primària 2.162.440,31 € 2.160.607,44 € 2010 80/286
 • 81. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2008 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 314 Fundació Privada FASS, Fund.Assistencial S.i S. Atenció primària 4.853.641,47 € 4.849.289,39 € 2010 315 Sagessa, Assistència Sanitària i Social, SA Atenció primària 6.978.219,44 € 6.976.471,34 € 2010 318 Gestió i Prestació de Serveis de Salut Atenció primària 8.321.611,31 € 3.966.384,97 € 2009 319 Institut d'Assistència Sanitària Atenció primària 2.257.423,36 € 2.251.770,97 € 2008 320 Institut d'Assistència Sanitària Atenció primària 1.938.311,14 € 1.933.635,65 € 2008 321 Institut d'Assistència Sanitària Atenció primària 4.733.525,66 € 4.710.166,02 € 2008 322 Corporació de Salut del Maresme i la Selva Atenció primària 6.792.459,65 € 7.027.782,76 € 2008 323 Fundació Privada, Hospital de Campdevànol Atenció primària 1.338.954,64 € 1.332.851,41 € 2008 324 Fundació Privada Hospital Sant Jaume d'Olot Atenció primària 1.153.240,60 € 1.148.011,50 € 2008 325 Fundació Privada Hospital Sant Jaume d'Olot Atenció primària 1.329.815,07 € 1.304.559,18 € 2008 326 Consorci Asistencial del Baix Empordà Atenció primària 2.612.717,57 € 2.602.222,83 € 2008 327 Consorci Asistencial del Baix Empordà Atenció primària 5.105.404,42 € 5.097.732,30 € 2008 328 Consorci Asistencial del Baix Empordà Atenció primària 4.855.421,91 € 4.804.143,58 € 2008 329 Consorci Asistencial del Baix Empordà Atenció primària 3.127.476,40 € 3.092.235,62 € 2008 330 Fundació Salut Empordà, Fundació Privada Atenció primària 2.752.175,48 € 2.738.954,67 € 2008 331 Albera Salud SL Atenció primària 1.885.947,75 € 1.885.140,68 € 2008 332 Fundació Pública Hospital Comarcal del Solsonès Atenció primària 3.061.963,52 € 3.059.892,93 € 2009 333 Equip d'Assistencia Primària Vic SL Atenció primària 738.562,76 € 735.711,25 € 2009 335 EAP Osona Sud-Alt Congost, SL Atenció primària 2.308.600,98 € 2.299.388,97 € 2009 336 Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa, Fund.Privada Atenció primària 2.423.026,94 € 2.415.899,37 € 2009 337 Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa, Fund.Privada Atenció primària 1.944.553,39 € 1.939.268,28 € 2009 338 Consorci Sanitari Integral Atenció primària 2.931.561,08 € 2.930.417,78 € 2009 339 Consorci Sanitari Integral Atenció primària 3.176.383,21 € 3.176.383,25 € 2010 81/286
 • 82. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2008 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 340 Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP) Atenció primària 8.989.832,19 € 3.996.656,10 € 2009 341 Badalona Serveis Assistencials, SA Atenció primària 2.052.940,50 € 2.033.781,40 € 2009 342 Badalona Serveis Assistencials, SA Atenció primària 2.100.493,17 € 2.082.912,27 € 2009 343 Badalona Serveis Assistencials, SA Atenció primària 2.568.248,01 € 2.560.613,72 € 2009 344 Badalona Serveis Assistencials, SA Atenció primària 2.257.379,54 € 2.243.030,09 € 2009 345 Badalona Serveis Assistencials, SA Atenció primària 2.524.942,20 € 2.508.335,28 € 2009 346 Badalona Serveis Assistencials, SA Atenció primària 3.189.448,55 € 3.170.800,20 € 2009 347 Badalona Serveis Assistencials, SA Atenció primària 2.525.160,37 € 2.509.908,16 € 2009 348 Consorci Sanitari del Maresme Atenció primària 1.967.592,96 € 1.949.715,03 € 2009 349 Consorci Sanitari del Maresme Atenció primària 2.901.934,36 € 2.885.962,35 € 2009 350 Consorci Sanitari del Maresme Atenció primària 1.824.569,01 € 1.812.479,41 € 2009 351 Corporació de Salut del Maresme i la Selva Atenció primària 3.973.110,06 € 3.934.427,48 € 2009 352 Corporació de Salut del Maresme i la Selva Atenció primària 2.986.967,98 € 2.962.334,78 € 2009 353 Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa Atenció primària 7.592.932,47 € 3.663.358,08 € 2009 354 Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa Atenció primària 5.506.784,33 € 5.492.586,79 € 2009 355 Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa Atenció primària 10.254.806,28 € 10.227.111,12 € 2009 356 Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa Atenció primària 4.579.084,15 € 4.573.118,75 € 2009 357 Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa Atenció primària 7.620.390,30 € 7.598.290,97 € 2009 358 Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa Atenció primària 3.956.741,55 € 3.949.242,89 € 2009 359 Consorci Sanitari de Terrassa Atenció primària 6.415.427,05 € 6.337.135,24 € 2009 360 Consorci Sanitari de Terrassa Atenció primària 8.966.837,62 € 8.897.420,05 € 2009 361 Consorci Sanitari de Terrassa Atenció primària 8.053.195,05 € 7.993.396,07 € 2009 363 Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell Atenció primària 7.619.402,20 € 3.174.498,28 € 2009 82/286
 • 83. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2008 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 364 Projectes Sanitaris i Socials SA, unipersonal Atenció primària 1.412.297,53 € 1.408.166,73 € 2009 365 Consorci Sanitari Integral Atenció primària 2.396.048,81 € 2.835.637,31 € 2009 366 Consorci Sanitari Integral Atenció primària 2.831.041,55 € 2.387.294,72 € 2009 367 Parc Sanitari Pere Virgili Atenció primària 3.532.849,64 € 3.532.849,64 € 2009 368 Parc Sanitari Pere Virgili Atenció primària 2.657.518,00 € 2.657.518,00 € 2009 369 Ins.de Prestacions d'Assist.Mèdica al Personal Mun.(PAMEM) Atenció primària 2.270.738,53 € 2.270.738,53 € 2009 370 Ins.de Prestacions d'Assist.Mèdica al Personal Mun.(PAMEM) Atenció primària 2.416.652,20 € 2.416.652,21 € 2009 371 Ins.de Prestacions d'Assist.Mèdica al Personal Mun.(PAMEM) Atenció primària 4.490.991,49 € 4.490.991,49 € 2009 372 Ins.de Prestacions d'Assist.Mèdica al Personal Mun.(PAMEM) Atenció primària 3.187.020,45 € 3.187.020,45 € 2009 373 EAP Barcelona -Sardenya, SL Atenció primària 7.584.512,49 € 3.423.728,00 € 2009 375 Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample Atenció primària 13.032.151,99 € 4.250.398,03 € 2009 377 Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample Atenció primària 12.170.979,91 € 4.168.514,61 € 2009 379 EAP Poble Sec SL Atenció primària 8.501.988,15 € 3.268.861,50 € 2009 380 EAP Vallplasa Atenció Primària, SL Atenció primària 4.404.913,85 € 1.824.455,56 € 2009 381 EAP Sarrià, SL Atenció primària 8.601.816,04 € 3.023.060,28 € 2009 382 EAP Dreta de l'Eixample, SL Atenció primària 11.381.440,06 € 3.112.088,38 € 2009 383 EAP Dreta de l'Eixample, SL Atenció primària 3.008.676,34 € 3.005.199,32 € 2009 384 GESCLÍNIC, SA Atenció primària 12.757.802,84 € 5.963.367,51 € 2009 1032 Caser Residencial, SA Atenció salut mental 402.693,38 € 401.651,77 € 2009 1034 Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell Atenció salut mental 153.108,22 € 150.405,02 € 2009 1057 Centre de Formació i Prevenció Atenció salut mental 140.090,52 € 140.090,45 € 2009 1059 Fundació Privada Els Tres Turons Atenció salut mental 169.177,43 € 169.177,43 € 2009 1067 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció salut mental 824.965,56 € 824.596,65 € 2009 83/286
 • 84. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2008 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1291 Fundació Cardenal Vidal i Barraquer Atenció salut mental 34.232,40 € 34.230,78 € 2009 1293 Sant Joan de Déu, Serveis de Salut Mental Atenció salut mental 1.453.212,11 € 1.453.212,11 € 2009 1302 Associació Centre Higiene Mental de Les Corts Atenció salut mental 22.821,60 € 22.821,60 € 2009 148 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció salut mental 22.147.029,86 € 22.161.725,61 € 2009 1701 CERAC, Cen.Esp.de Rehab.de Persones amb autisme de Cat. Atenció salut mental 100.825,56 € 100.825,56 € 2009 198 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció salut mental 2.107.281,10 € 2.103.548,90 € 2009 207 Fundació Sociosanitària de Barcelona Atenció salut mental 3.540.329,41 € 3.537.524,42 € 2010 221 Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell Atenció salut mental 225.268,98 € 221.061,43 € 2009 224 Gestió de Serveis Sanitaris Atenció salut mental 6.532.907,46 € 6.513.090,10 € 2009 226 Servei de Medicina Infantil i Psicologia Escolar, SL Atenció salut mental 1.570.373,56 € 1.570.373,56 € 2009 227 Clínicas Residencias y Sanatorios, SL Atenció salut mental 42.179,40 € 42.179,40 € 2009 228 Residència Geriàtrica l'Esplai, SCP Atenció salut mental 108.915,31 € 108.915,30 € 2009 229 Associació Plançó Atenció salut mental 41.621,60 € 41.621,60 € 2009 232 Centre Assistencial Sant Joan de Déu d'Almacelles Atenció salut mental 2.249.689,80 € 2.246.966,50 € 2009 233 Institut Pere Mata, SA Atenció salut mental 31.191.348,88 € 31.502.767,15 € 2009 233 Fundació Pere Mata, Terres de l'Ebre Fundació Privada Atenció salut mental 2.693.974,54 € 2.693.974,54 € 2009 234 Sanatori Villablanca, SA Atenció salut mental 8.832.241,83 € 8.832.241,82 € 2009 235 Institut Pere Mata, SA Atenció salut mental 1.606.999,00 € 1.584.100,53 € 2009 236 Fundació Pere Mata, Terres de l'Ebre Fundació Privada Atenció salut mental 3.048.029,74 € 3.029.156,89 € 2009 238 Institut d'Assistència Sanitària Atenció salut mental 26.285.611,51 € 26.195.398,73 € 2008 239 Fund Priv. Centre Mèdic Psico-Pedagògic d'Osona Atenció salut mental 665.402,60 € 665.402,60 € 2009 240 Fundació Sanitària d'Igualada, Fundació Privada Atenció salut mental 1.313.523,79 € 1.313.523,79 € 2009 241 Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa, Fund.Privada Atenció salut mental 4.378.267,07 € 4.365.011,02 € 2009 84/286
 • 85. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2008 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 242 Consorci Hospitalari de Vic Atenció salut mental 3.167.011,75 € 3.162.459,83 € 2009 243 Consorci Sanitari del Maresme Atenció salut mental 4.281.533,50 € 4.259.546,76 € 2009 244 Institut Municipal de Serveis Personals de Badalona Atenció salut mental 2.330.708,73 € 2.306.036,21 € 2009 245 Fundació Cardenal Vidal i Barraquer Atenció salut mental 3.170.910,83 € 3.170.912,29 € 2009 246 Centre de Formació i Prevenció Atenció salut mental 706.202,62 € 706.202,62 € 2009 247 Centre de Formació i Prevenció Atenció salut mental 134.751,39 € 134.751,39 € 2009 248 Comunitat Terapèutica del Maresme, Serv.de Salut Mental, SCCL Atenció salut mental 4.924.733,31 € 4.915.582,92 € 2009 249 Diputació de Barcelona Atenció salut mental 7.895.370,09 € 7.567.691,93 € 2009 250 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció salut mental 33.706.296,23 € 33.715.418,57 € 2009 251 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció salut mental 409.372,11 € 411.038,80 € 2009 252 Fundació Privada Centre d'Higiene Mental Orienta Atenció salut mental 2.096.581,31 € 2.095.221,65 € 2009 253 Fundació Privada Centre d'Higiene Mental Orienta Atenció salut mental 1.041.183,84 € 1.041.183,84 € 2009 254 Fundació Privada Centre d'Higiene Mental Orienta Atenció salut mental 1.157.762,15 € 1.156.336,29 € 2009 255 Fundació Privada Centre d'Higiene Mental Orienta Atenció salut mental 708.005,01 € 708.575,55 € 2009 257 Sant Joan de Déu, Serveis de Salut Mental Atenció salut mental 50.121.993,75 € 49.794.260,24 € 2009 258 Institució Balmes, SCCL Atenció salut mental 245.398,74 € 245.398,74 € 2009 259 Hospital San Juan de Dios-OHSJDPAB Atenció salut mental 4.251.235,90 € 4.235.615,53 € 2009 260 Fundació Privada Hospital de Mollet Atenció salut mental 1.805.229,08 € 1.795.730,50 € 2009 261 Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell Atenció salut mental 7.865.258,46 € 7.800.017,11 € 2009 262 Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa Atenció salut mental 3.463.637,67 € 3.436.163,00 € 2009 263 Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa Atenció salut mental 1.421.264,60 € 1.410.588,45 € 2009 264 Consorci Sanitari de Terrassa Atenció salut mental 1.831.262,84 € 1.812.971,85 € 2009 265 Ajuntament de Rubí Atenció salut mental 1.824.319,43 € 1.814.996,47 € 2009 85/286
 • 86. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2008 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 266 Ajuntament de Granollers Atenció salut mental 412.618,69 € 412.618,69 € 2009 267 Institut Municipal de Salut i Benestar Social de Terrassa Atenció salut mental 289.261,70 € 289.261,70 € 2009 268 CERAC, Cen.Esp.de Rehab.de Persones amb autisme de Cat. Atenció salut mental 25.916,85 € 25.916,85 € 2009 269 CERAC, Cen.Esp.de Rehab.de Persones amb autisme de Cat. Atenció salut mental 96.789,44 € 96.789,44 € 2009 270 Associació Grup d'Estudi de la Psicosi Infantil Atenció salut mental 60.351,32 € 60.351,32 € 2009 271 Fundació Gestió Sanitària, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Atenció salut mental 1.869.759,37 € 1.872.626,40 € 2009 272 Hospital Clínic i Provincial de Barcelona Atenció salut mental 3.185.245,11 € 3.174.097,36 € 2009 273 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció salut mental 955.706,60 € 955.706,60 € 2009 274 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció salut mental 1.693.683,35 € 1.697.763,14 € 2009 276 Clínica Secretario Coloma, SL Atenció salut mental 981.638,70 € 969.090,28 € 2010 277 Clínica Secretario Coloma, SL Atenció salut mental 1.993.928,13 € 1.977.656,04 € 2010 278 Associació Centre Higiene Mental de Les Corts Atenció salut mental 4.044.897,96 € 4.041.245,25 € 2009 279 Fundació Eulàlia Torras de Beà Atenció salut mental 2.192.533,96 € 2.188.997,15 € 2009 280 Associació Centre d'Higiene Mental Nou Barris Atenció salut mental 2.221.468,88 € 2.207.151,63 € 2009 281 Associació de Salut Mental Atenció salut mental 2.049.496,86 € 2.047.718,27 € 2009 282 Associació Joventut Organitzada i Activa Atenció salut mental 1.811.385,93 € 1.811.385,93 € 2009 283 Associació per a la Salut Mental Septimània, SL Atenció salut mental 1.398.637,13 € 1.398.637,13 € 2009 284 Asociación para la Rehabilitación de Enfermos Psíquicos Atenció salut mental 905.619,93 € 905.619,93 € 2009 285 Fundació Privada Els Tres Turons Atenció salut mental 1.128.517,73 € 1.128.517,73 € 2009 286 Fundació Privada Els Tres Turons Atenció salut mental 143.044,61 € 143.044,61 € 2009 287 Centre Psicoteràpia Barcelona, SA Atenció salut mental 7.522.061,07 € 7.529.110,77 € 2009 288 Institució Neuropsico-pedagògica GURU Atenció salut mental 83.243,20 € 83.243,20 € 2009 289 Centre Especial Carrilet, SCCL Atenció salut mental 147.629,63 € 147.629,63 € 2009 86/286
 • 87. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2008 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 290 Associació Alba Centre Especial Atenció salut mental 148.095,54 € 148.095,54 € 2009 291 Ass.Rehab.Persones Disminució seva capacitat d'Integració Atenció salut mental 708.770,62 € 708.770,62 € 2009 293 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció salut mental 1.317.785,26 € 1.322.474,18 € 2009 294 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció salut mental 400.601,66 € 402.254,74 € 2009 295 Associació de Paràlisi Cerebral, ASPACE Atenció salut mental 3.366.681,58 € 3.366.681,57 € 2009 296 Fundació Hospital Sant Pere Claver Atenció salut mental 5.996.250,65 € 5.993.071,51 € 2009 297 Institut Municipal d'Assistència Sanitària Atenció salut mental 9.513.765,04 € 9.529.842,02 € 2009 298 Fundació Nou Barris per la Salut Mental, FP Atenció salut mental 906.796,49 € 906.796,49 € 2009 299 Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears Atenció salut mental 213.110,48 € 213.110,48 € 2009 300 Fundació Hospital de Dia Nou Barris, Fundació Privada Atenció salut mental 933.816,00 € 801.634,09 € 2009 301 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció salut mental 337.635,60 € 337.635,58 € 2009 89 Centre Sociosanitari Balaguer, SL Atenció salut mental 644.324,51 € 644.324,51 € 2009 101 Institut Pere Mata, SA Atenció sociosanitària 3.756.824,37 € 3.657.579,53 € 2009 102 Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM Atenció sociosanitària 10.700.005,20 € 10.623.558,00 € 2009 1036 Residencias Aidar, SL Atenció sociosanitària 635.150,55 € 495.571,22 € 2009 1037 STS-Gestió de Serveis Sociosanitaris Atenció sociosanitària 455.791,78 € 390.801,80 € 2009 103 Gestió Comarcal Hospitalària, SA Atenció sociosanitària 1.636.877,42 € 989.420,83 € 2010 1042 Clínica Residencial Geriàtrica, SL Atenció sociosanitària 2.314.243,15 € 2.258.349,00 € 2009 1047 CHC Personalia, Fundació Priv.-C.SS.St.Jordi Vall d'Hebron Atenció sociosanitària 1.354.961,28 € 1.102.661,31 € 2009 1050 Gestió Comarcal Hospitalària, SA Atenció sociosanitària 135.565,68 € 54.203,64 € 2009 1053 Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès Atenció sociosanitària 5.599.650,20 € 5.534.057,64 € 2009 1058 Servicios Clínicos, SA Atenció sociosanitària 34.568,82 € 34.568,82 € 2009 105 Institut d'Assistència Sanitària Atenció sociosanitària 5.124.365,42 € 4.986.994,28 € 2008 87/286
 • 88. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2008 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 106 Fundació Salut Empordà, Fundació Privada Atenció sociosanitària 4.943.516,64 € 4.892.244,07 € 2008 107 Fundació Privada Hospital Sant Jaume d'Olot Atenció sociosanitària 2.484.021,89 € 2.360.943,40 € 2008 108 Fundació Mossèn Miquel Costa -Hospital de Palamós Atenció sociosanitària 2.113.018,34 € 2.140.989,10 € 2008 109 Fundació Mossèn Miquel Costa -Hospital de Palamós Atenció sociosanitària 1.297.313,69 € 1.257.367,06 € 2008 110 Fundació Mossèn Miquel Costa -Hospital de Palamós Atenció sociosanitària 578.945,94 € 564.047,67 € 2008 111 Fundació Privada, Hospital de Campdevànol Atenció sociosanitària 1.204.827,35 € 1.208.179,51 € 2008 112 Fundació Privada, Hospital de Campdevànol Atenció sociosanitària 258.850,31 € 205.325,63 € 2008 113 Institut Català d'Assistència i Serveis Socials Atenció sociosanitària 1.020.729,60 € 871.067,52 € 2008 114 IRRSJG-Clínica Salus Infirmorum Atenció sociosanitària 2.467.103,13 € 2.495.826,69 € 2008 115 S.José de Gerona Ins.de Religiosas Cen.Geriátrico Maria Gay Atenció sociosanitària 700.487,04 € 707.312,26 € 2008 116 MUTUAM, Mútua de Previsió Social Atenció sociosanitària 2.775.804,90 € 2.674.962,25 € 2008 117 Corporació de Salut del Maresme i la Selva Atenció sociosanitària 1.435.816,80 € 1.395.326,12 € 2008 118 Corporació de Salut del Maresme i la Selva Atenció sociosanitària 825.024,72 € 833.684,07 € 2008 119 Hospital de Sant Bernabé Atenció sociosanitària 1.966.012,90 € 1.998.042,48 € 2009 120 Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa, Fund.Privada Atenció sociosanitària 2.044.795,62 € 2.103.300,29 € 2009 121 Fundació Privada Hospital Sant Jaume de Manlleu Atenció sociosanitària 4.405.865,24 € 4.421.139,00 € 2009 122 Casal d'Assistència Benèfica de Puigreig Atenció sociosanitària 285.147,00 € 293.701,41 € 2009 123 Fundació Sanitària d'Igualada, Fundació Privada Atenció sociosanitària 1.825.231,90 € 1.873.142,35 € 2009 124 Fundació Sanitària Sant Josep d'Igualada, FP Atenció sociosanitària 4.741.801,63 € 4.807.491,12 € 2009 125 Consorci Sociosanitari d'Igualada Atenció sociosanitària 380.217,60 € 352.757,44 € 2009 126 Fundació Privada Hospital Santa Creu de Vic Atenció sociosanitària 6.003.104,47 € 5.916.422,22 € 2009 127 Fundació Pública Hospital Comarcal del Solsonès Atenció sociosanitària 984.952,21 € 1.014.326,61 € 2009 128 Fundació Sociosanitària de Manresa Atenció sociosanitària 7.723.071,13 € 7.692.099,90 € 2009 88/286
 • 89. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2008 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1297 SAR Residencial y Asistencial Sociosanitaria, SA Atenció sociosanitària 1.222.778,71 € 1.262.798,98 € 2009 1301 Fundació Institut Guttmann Atenció sociosanitària 50.043,69 € 50.043,69 € 2009 130 SAR Residencial y Asistencial Catalunya, SA Atenció sociosanitària 381.918,16 € 387.687,77 € 2009 1314 STS-Gestió de Serveis Sociosanitaris Atenció sociosanitària 380.456,56 € 383.594,16 € 2009 131 Consorci Sanitari Integral Atenció sociosanitària 5.601.573,84 € 5.534.705,15 € 2009 132 Hospital de Sant Boi, SA Atenció sociosanitària 143.365,82 € 143.365,82 € 2009 133 Fundació Privada Hospital Residència Sant Camil Atenció sociosanitària 3.249.578,53 € 3.439.720,46 € 2009 134 Consorci Sanitari de l'Alt Penedès Atenció sociosanitària 362.737,21 € 246.268,70 € 2010 135 Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni Abat Atenció sociosanitària 4.174.800,02 € 4.135.999,92 € 2009 136 Clínica Nuestra Señora de Guadalupe Atenció sociosanitària 5.984.418,36 € 5.725.231,88 € 2009 137 Centro Médico Molins, SL Atenció sociosanitària 1.758.680,56 € 1.799.283,51 € 2009 138 Centro Médico Molins, SL Atenció sociosanitària 2.052.497,49 € 2.063.774,49 € 2009 139 Centro Médico Molins, SL Atenció sociosanitària 664.251,60 € 664.251,60 € 2009 141 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció sociosanitària 4.435.602,62 € 4.461.490,53 € 2009 142 Prytanis Hospitalet, SA Atenció sociosanitària 2.987.187,92 € 3.043.780,42 € 2009 143 Prytanis Hospitalet, SA Atenció sociosanitària 1.175.136,16 € 1.191.176,50 € 2009 144 Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès Atenció sociosanitària 1.604.853,18 € 1.610.553,83 € 2009 145 CHC Personalia, Fundació Privada-C.Sociosanitari S.Jordi Atenció sociosanitària 1.498.297,57 € 1.357.767,95 € 2009 146 Sant Joan de Déu, Serveis Sociosanitaris, Fundació Priv. Atenció sociosanitària 1.030.044,00 € 1.017.519,47 € 2009 147 Sant Joan de Déu, Serveis Sociosanitaris, Fundació Priv. Atenció sociosanitària 1.998.776,36 € 2.048.190,67 € 2009 150 Sant Joan de Déu, Serveis de Salut Mental Atenció sociosanitària 231.410,43 € 231.410,43 € 2009 151 Sant Joan de Déu, Serveis de Salut Mental Atenció sociosanitària 2.789.519,58 € 2.781.681,51 € 2009 152 Badalona Serveis Assistencials, SA Atenció sociosanitària 8.248.699,74 € 7.791.442,43 € 2009 89/286
 • 90. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2008 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 153 Fundació Privada Hospital de l'Esperit Sant Atenció sociosanitària 667.174,53 € 660.011,89 € 2009 154 Consorci Sanitari del Maresme Atenció sociosanitària 5.193.391,66 € 4.803.469,15 € 2009 155 Corporació de Salut del Maresme i la Selva Atenció sociosanitària 2.709.550,86 € 2.712.679,74 € 2009 156 Fundació Sant Francesc d'Assís Atenció sociosanitària 3.913.359,74 € 4.006.224,09 € 2009 157 Geriàtric del Maresme, SLU Atenció sociosanitària 2.543.497,29 € 2.627.129,80 € 2009 158 Residència Geriàtrica l'Estada, SA Atenció sociosanitària 1.671.283,83 € 1.687.984,82 € 2009 159 Fundació Benèica Privada Casal de Curació de Vilassar Atenció sociosanitària 2.293.177,28 € 2.311.682,32 € 2009 160 Diputació de Barcelona Atenció sociosanitària 2.998.401,22 € 2.738.404,24 € 2009 161 Fundació Privada Hospital-Asil de Granollers Atenció sociosanitària 3.029.149,93 € 3.038.552,91 € 2009 162 Fundació Privada Hospital de Mollet Atenció sociosanitària 872.128,79 € 890.528,82 € 2009 163 Hospital de Sant Celoni, Fundació Privada Atenció sociosanitària 1.293.326,32 € 1.322.278,46 € 2009 164 Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa Atenció sociosanitària 1.186.565,80 € 1.181.632,26 € 2009 164 Fundació Vallparadís, Fundació Privada Catalana Atenció sociosanitària 3.222.283,90 € 3.273.832,03 € 2009 165 Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa Atenció sociosanitària 189.515,74 € 189.515,74 € 2009 166 Consorci Sanitari de Terrassa Atenció sociosanitària 1.102.162,87 € 1.102.162,86 € 2009 168 Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell Atenció sociosanitària 9.725.019,80 € 9.982.987,70 € 2009 169 Residència Verge del Puig Atenció sociosanitària 1.070.622,15 € 1.093.616,32 € 2009 171 Consorci Sanitari de Terrassa Atenció sociosanitària 6.771.840,84 € 6.741.954,91 € 2009 172 F.Privada Residència Santa Susanna de Caldes de Montbui Atenció sociosanitària 1.048.464,34 € 1.070.645,87 € 2009 173 F.Privada Residència Santa Susanna de Caldes de Montbui Atenció sociosanitària 2.132.875,14 € 2.164.164,79 € 2009 174 Fundació Vallparadís, Fundació Privada Catalana Atenció sociosanitària 2.182.320,02 € 2.228.885,52 € 2009 176 SAR Residencial y Assistencial Catalunya, SA Atenció sociosanitària 508.183,42 € 485.942,61 € 2009 1776 Institut Català d'Assistència i Serveis Socials Atenció sociosanitària 3.887.425,08 € 3.887.425,08 € 2008 90/286
 • 91. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2008 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 177 Centre Sociosanitari Palau, SL Atenció sociosanitària 1.904.678,12 € 1.890.920,77 € 2009 178 Centre Sociosanitari Palau, SL Atenció sociosanitària 2.027.747,04 € 2.073.557,52 € 2009 179 Centre Sociosanitari Palau, SL Atenció sociosanitària 2.724.032,09 € 2.738.159,27 € 2009 180 Centre Sociosanitari Palau, SL Atenció sociosanitària 1.986.642,24 € 2.046.241,50 € 2009 181 Fundació Gestió Sanitària, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Atenció sociosanitària 593.996,72 € 693.996,73 € 2009 183 Hospital Clínic i Provincial de Barcelona Atenció sociosanitària 821.894,80 € 817.167,30 € 2010 184 Consorci Sanitari Integral Atenció sociosanitària 546.460,49 € 539.069,61 € 2009 185 Fundació Institut Guttmann Atenció sociosanitària 184.993,83 € 184.776,68 € 2009 186 Servicios Clínicos, SA Atenció sociosanitària 3.168.777,46 € 3.280.971,89 € 2009 187 Servicios Clínicos, SA Atenció sociosanitària 258.636,10 € 258.636,10 € 2009 188 Fundació Privada Hospital Evangèlic Atenció sociosanitària 78.897,58 € 80.606,78 € 2010 188 Hermanas Carmelitas de San José Clínica Carmelitana Atenció sociosanitària 148.588,50 € 115.954,97 € 2009 190 Clínica Barceloneta, SA Atenció sociosanitària 6.580.638,59 € 6.759.985,21 € 2009 191 Clínica Barceloneta, SA Atenció sociosanitària 6.284.835,83 € 6.494.074,76 € 2009 192 NACARE Atenció sociosanitària 1.037.074,52 € 1.059.478,34 € 2009 193 Clínica Provença, SL Atenció sociosanitària 3.905.339,09 € 3.993.595,43 € 2009 194 Institut Municipal d'Assistència Sanitària Atenció sociosanitària 9.566.420,96 € 9.040.170,51 € 2009 195 HUCASVE, SL Atenció sociosanitària 4.234.217,24 € 4.340.110,20 € 2009 196 HUCASVE, SL Atenció sociosanitària 1.172.821,81 € 1.205.292,80 € 2009 197 Fundació Privada Hospital Evangèlic Atenció sociosanitària 3.713.766,49 € 3.758.118,24 € 2010 198 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció sociosanitària 2.937.571,18 € 2.951.154,68 € 2009 199 Sant Joan de Déu, Serveis de Salut Mental Atenció sociosanitària 435.972,40 € 448.800,71 € 2009 200 MUTUAM, Mútua de Previsió Social Atenció sociosanitària 2.208.314,30 € 2.087.550,09 € 2009 91/286
 • 92. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2008 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 201 MUTUAM, Mútua de Previsió Social Atenció sociosanitària 4.301.100,79 € 4.321.390,17 € 2009 204 MUTUAM, Mútua de Previsió Social Atenció sociosanitària 109.113,11 € 109.113,11 € 2009 205 Fundació ACE, Inst.Català de Neurociències Aplicades Atenció sociosanitària 460.797,62 € 460.797,62 € 2009 206 Fundació ACE, Inst.Català de Neurociències Aplicades Atenció sociosanitària 928.627,81 € 924.841,68 € 2009 207 Fundació Sociosanitària de Barcelona Atenció sociosanitària 11.441.006,25 € 11.673.427,64 € 2010 208 Clínica Secretario Coloma, SL Atenció sociosanitària 1.434.047,00 € 1.437.808,46 € 2010 209 Clínica Secretario Coloma, SL Atenció sociosanitària 2.044.376,12 € 2.044.376,12 € 2010 211 Fundació per a la Lluita contra l'Esclerosi Múltiple Atenció sociosanitària 674.013,78 € 674.013,78 € 2009 212 Fundació per a la Lluita contra l'Esclerosi Múltiple Atenció sociosanitària 242.497,95 € 242.497,95 € 2008 213 Fundació per a la Lluita contra l'Esclerosi Múltiple Atenció sociosanitària 242.497,95 € 242.497,95 € 2009 214 Fundació per a la Lluita contra l'Esclerosi Múltiple Atenció sociosanitària 342.177,06 € 342.177,06 € 2009 215 SAR Residencial y Assistencial Catalunya, SA Atenció sociosanitària 990.335,40 € 998.163,07 € 2009 216 Sanitas Residencial, SL Atenció sociosanitària 1.363.013,40 € 1.314.518,96 € 2009 217 Prytanis, SA Atenció sociosanitària 3.639.968,15 € 3.711.282,10 € 2009 218 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció sociosanitària 4.002.298,24 € 4.109.608,28 € 2009 219 Parc Sanitari Pere Virgili Atenció sociosanitària 8.633.649,33 € 8.628.470,33 € 2009 220 CHC Personalia, Fundació Priv.-C.Social i Sanitari Fred.Montseny Atenció sociosanitària 3.522.873,64 € 2.918.139,60 € 2009 86 Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell Atenció sociosanitària 1.118.015,90 € 1.056.053,31 € 2009 87 Gestión de Centros Sanitarios, SA Atenció sociosanitària 592.046,41 € 611.061,87 € 2009 87 Hospital del Pallars, SL Atenció sociosanitària 199.475,54 € 203.355,05 € 2009 88 Fundació Privada Hospital de Pobres de Puigcerdà Atenció sociosanitària 2.608.947,74 € 2.217.169,26 € 2009 89 Centre Sociosanitari Balaguer, SL Atenció sociosanitària 2.417.106,11 € 2.522.077,65 € 2009 90 SAR Residencial y Asistencial Sociosanitaria, SA Atenció sociosanitària 3.452.033,72 € 3.563.063,19 € 2009 92/286
 • 93. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2008 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 91 SAR Residencial y Asistencial Sociosanitaria, SA Atenció sociosanitària 3.177.472,74 € 3.238.631,11 € 2009 92 Gestió de Serveis Sanitaris Atenció sociosanitària 3.228.661,51 € 3.272.988,05 € 2009 93 Hospital Sant Joan de Reus, SAM Atenció sociosanitària 2.589.093,79 € 2.640.677,56 € 2010 93 Fundació Privada FASS, Fund.Assistencial S.i S. Atenció sociosanitària 387.305,50 € 387.305,50 € 2009 94 Gestió Pius Hospital de Valls, SA Atenció sociosanitària 3.293.122,13 € 3.301.248,62 € 2009 95 Gestió i Prestació de Serveis de Salut Atenció sociosanitària 7.025.132,45 € 7.428.756,31 € 2012 96 Policlínica Comarcal El Vendrell Atenció sociosanitària 2.613.698,66 € 2.644.919,09 € 2009 97 STS-Gestió de Serveis Sociosanitaris Atenció sociosanitària 1.370.366,67 € 1.381.680,41 € 2009 98 Mutual Gestión Integral, SL Atenció sociosanitària 479.630,50 € 490.647,72 € 2011 99 Fundació CAU, Centre Assistencial i d'Urgències Atenció sociosanitària 2.930.902,12 € 2.799.998,65 € 2009 1267 H.St.Joan Reus,SAM-C.MQ Reus,SA-FPFASS-SAGESSA,ASS,SA- I.P.Mata,SA-S.Villablanca,SA-GPSS-STS G.Serv.SS,SL-ICS Compra de serveis de base poblacional 2.017.061,99 € 2.017.061,99 € 2010 1268 Gestió Pius Hospital de Valls, SA-Institut Pere Mata, SA-At.Primària Alt Camp SL Laboral-ICS Compra de serveis de base poblacional 1.522.230,92 € 1.522.230,92 € 2009 1269 Gestió Comarcal Hospitlària, SA - ICS Compra de serveis de base poblacional 3.646.965,01 € 3.646.965,01 € 2010 1270 Clínica Terres de l'Ebre, SL-GESAT,SAM-GPSS-F.Pere Mata Terres de l'Ebre-ICS Compra de serveis de base poblacional 614.928,97 € 614.928,97 € 2011 1271 IAS-ICO-Clín.Girona,SA-CG Maria Gay-Clín.Salus Infirmorum- MUTUAM-ICASS,Res.Puig d'en Roca-ICS Compra de serveis de base poblacional 657.119,80 € 657.119,80 € 2008 1272 Fundació Salut Empordà,FP-Albera Salut, SL-IAS-ICS Compra de serveis de base poblacional 2.042.806,03 € 2.042.806,03 € 2008 1273 FP Hospital Sant Jaume d'Olot-IAS-ICS Compra de serveis de base poblacional 737.027,92 € 737.027,92 € 2008 1274 F.Mossèn Miquel Costa-Hosp.Palamós-CABE-IAS-ICS Compra de serveis de base poblacional 1.814.048,77 € 1.814.048,77 € 2008 1275 FP Hospital de Campdevànol-IAS-ICS Compra de serveis de base poblacional 622.777,61 € 622.777,61 € 2008 1276 Fundació Sant Hospital-ICS Compra de serveis de base poblacional 600.358,97 € 600.358,97 € 2010 1277 Hospital del Pallars, SL-ICS Compra de serveis de base poblacional 129.859,21 € 129.859,21 € 2010 1278 Fundació Privada Hospital de Pobres de Puigcerdà Compra de serveis de base poblacional 620.469,66 € 620.469,66 € 2010 1279 F.B.Hospital St.Bernabé-C.Assist.B.Puigreig-SAR,Res.i Assist.Cat.SA- Althaia, XAM,FP-GGHHSCJ-MUTUAM,MPS-ICS Compra de serveis de base poblacional 54.309,87 € 54.309,87 € 2009 93/286
 • 94. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2008 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1280 Althaia,XAM,FP-FSSM,FP-C.San.Solsonès,FPC-MUTUAM,MPS-ICS Compra de serveis de base poblacional 1.716.478,76 € 1.716.478,76 € 2009 1281 FPH St.J.Manlleu-EAP Vic, SL-CMP Osona-FPH Sta.Creu Vic-CH Vic- MUTUAM-EAP Osona S.-A. Congost, SL-ICS Compra de serveis de base poblacional 2.220.636,06 € 2.220.636,06 € 2009 1282 FP H.Res.St.Camil-F H.Com St.Antoni Abat-H St.Joan de Déu d'Esplugues-St.Joan de Déu,SSM-ICS Compra de serveis de base poblacional 1.497.846,63 € 1.497.846,63 € 2009 1283 C.San.Alt Penedès-C.SS.Vilafranca del Penedès-H.St.Joan de Déu- GGHHSCJ,Sagrat Cor-ICS Compra de serveis de base poblacional 1.591.414,13 € 1.591.414,13 € 2010 1284 Badalona Serveis Assistencials,SA-ICO-FP H.Esperit Sant-FP St Francesc d'Assís-ICS Compra de serveis de base poblacional 2.718.939,08 € 2.718.939,08 € 2009 1285 C.S.Maresme-Com.Ter.Maresme,SSM SCCL-A.C.Form.i Prev.- Ger.Maresme-F Casal Curació-Res.Ger.Estada,SA-MUTAM-ICS Compra de serveis de base poblacional 2.455.045,34 € 2.455.045,34 € 2010 1286 Corporació de Salut del Maresme i la Selva-ICS Compra de serveis de base poblacional 2.025.780,81 € 2.025.780,81 € 2009 1287 FH Asil-FPR Sta.Susanna-F Vallparadís,FPC- GHSCJ/BenitoMenni,CASM-SSGG Aj.Granollers-H St.Joan Déu- Compra de serveis de base poblacional 2.477.653,55 € 2.477.653,55 € 2009 1288 Fundació Privada Hospital de Mollet-Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues-MUTUAM-ICS Compra de serveis de base poblacional 505.377,38 € 505.377,38 € 2009 1289 Hospital de Sant Celoni, F.Privada-GGHHSCJ/Benito Menni,Complex Assistencial en Salut Mental-ICS Compra de serveis de base poblacional 319.637,29 € 319.637,29 € 2009 1290 CS Terrassa-Mútua de Terrassa,MPSapf-F Vallparadís,FPC- Ajuntament de Rubí-MUTUAM-ICS Compra de serveis de base poblacional 3.893.989,87 € 3.893.989,87 € 2010 1642 SAGESSA,ASS,SA-H.Comarcal d'Amposta,SAM-GESAT,SAM- F.Pere Mata Terres de l'Ebre-ICS Compra de serveis de base poblacional 545.617,43 € 545.617,43 € 2012 94/286
 • 95. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2009 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1004 Ajuntament de Cabrils Atenció extrahospitalària 16.551,80 € 16.551,80 € 2010 1005 Ajuntament de Caldes d'Estrac Atenció extrahospitalària 6.690,00 € 6.690,00 € 2009 1006 Ajuntament de Pineda de Mar Atenció extrahospitalària 35.500,00 € 35.500,00 € 2010 1007 Ajuntament de Cabrera de Mar Atenció extrahospitalària 15.500,00 € 15.500,00 € 2010 1008 Man.Int.Cerdanyola del Vallès-Ripollet-Montcada i Reixac Atenció extrahospitalària 122.020,16 € 122.020,16 € 2010 1009 Ajuntament de Montcada i Reixac Atenció extrahospitalària 3.069,58 € 3.069,58 € 2011 1010 Ajuntament de Rubí Atenció extrahospitalària 14.174,93 € 14.174,93 € 2011 1011 Ajuntament de Sabadell Atenció extrahospitalària 108.883,25 € 108.883,25 € 2011 1012 Ajuntament de Sabadell Atenció extrahospitalària 6.000,00 € 6.000,00 € 2011 1016 Ajuntament de la Llagosta Atenció extrahospitalària 67.658,25 € 67.658,25 € 2011 1024 Ajuntament de Terrassa Atenció extrahospitalària 116.445,18 € 116.445,18 € 2011 1027 Ajuntament de Figaró-Montmany Atenció extrahospitalària 20.329,00 € 20.329,00 € 2010 1028 Ajuntament de Gualba Atenció extrahospitalària 6.130,32 € 6.130,32 € 2010 1030 Ajuntament de Viladecavalls Atenció extrahospitalària 15.000,00 € 15.000,00 € 2011 1038 Ajuntament de Sant Martí de Centelles Atenció extrahospitalària 10.439,37 € 10.439,37 € 2010 1039 Ajuntament de Tavertet Atenció extrahospitalària 1.253,92 € 1.253,92 € 2010 1040 Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons Atenció extrahospitalària 5.000,00 € 5.000,00 € 2010 1041 Ajuntament d'Abrera Atenció extrahospitalària 18.019,70 € 12.211,45 € 2011 1045 Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús Atenció extrahospitalària 13.144,49 € 13.144,49 € 2010 1048 Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls Atenció extrahospitalària 6.120,00 € 6.120,00 € 2010 1049 Ajuntament de Rupit i Pruit Atenció extrahospitalària 3.500,00 € 3.500,00 € 2010 1051 Ajuntament de Sant Mori Atenció extrahospitalària 2.000,00 € 2.000,00 € 2010 1052 Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà Atenció extrahospitalària 3.453,04 € 3.453,04 € 2010 95/286
 • 96. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2009 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1055 Gestió de Serveis Sanitaris Atenció extrahospitalària 82.027,83 € 82.027,83 € 2010 1056 Ajuntament de Fogars de la Selva Atenció extrahospitalària 22.690,00 € 22.690,00 € 2010 1061 Ajuntament de Camarles Atenció extrahospitalària 4.894,45 € 4.894,45 € 2010 1062 Ajuntament d'Ordis Atenció extrahospitalària 2.338,00 € 2.338,00 € 2010 1063 Ajuntament de Ventalló Atenció extrahospitalària 1.774,00 € 1.774,00 € 2010 1064 Ajuntament de Fontcoberta Atenció extrahospitalària 3.196,60 € 3.196,60 € 2010 1065 Ajuntament de Colera Atenció extrahospitalària 3.615,00 € 3.615,00 € 2010 1066 Ajuntament de Collsuspina Atenció extrahospitalària 2.750,00 € 2.750,00 € 2010 1068 Ajuntament de Vilamalla Atenció extrahospitalària 10.500,00 € 10.500,00 € 2010 1294 Ajuntament de la Nou de Berguedà Atenció extrahospitalària 2.035,24 € 2.035,24 € 2010 1295 Ajuntament del Far d'Empordà Atenció extrahospitalària 2.237,00 € 2.237,00 € 2010 1298 CTD,SA,CETIR CM,SA i CETIR Clínica Girona,SA-UTE Atenció extrahospitalària 823.931,60 € 588.578,60 € 2010 1318 Ajuntament de Biure Atenció extrahospitalària 2.103,54 € 2.103,52 € 2010 1319 Ajuntament de Bescanó Atenció extrahospitalària 48.513,21 € 48.513,21 € 2010 1320 Ajuntament de Capmany Atenció extrahospitalària 2.404,05 € 2.404,04 € 2010 1321 Ajuntament de Castellfollit de la Roca Atenció extrahospitalària 9.916,70 € 9.916,68 € 2010 1322 Ajuntament de Cervià de Ter Atenció extrahospitalària 27.346,36 € 27.346,36 € 2010 1323 Ajuntament de Colomers Atenció extrahospitalària 3.000,00 € 3.000,00 € 2010 1324 Ajuntament de Portbou Atenció extrahospitalària 36.559,96 € 36.559,96 € 2010 1325 Ajuntament de Montagut Atenció extrahospitalària 3.113,24 € 3.113,24 € 2010 1326 Ajuntament de Navata Atenció extrahospitalària 5.619,46 € 5.619,48 € 2010 1327 Ajuntament de Girona Atenció extrahospitalària 83.631,09 € 83.631,08 € 2010 1328 Ajuntament de Sant Jordi Desvalls Atenció extrahospitalària 4.477,54 € 4.477,54 € 2010 96/286
 • 97. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2009 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1329 Ajuntament de Tortellà Atenció extrahospitalària 15.017,71 € 15.017,72 € 2010 1330 Ajuntament de Vidreres Atenció extrahospitalària 55.000,00 € 55.000,00 € 2010 1331 Ajuntament de Vilobí d'Onyar Atenció extrahospitalària 25.000,00 € 25.000,00 € 2010 1332 Ajuntament de Boadella d'Empordà Atenció extrahospitalària 3.072,82 € 3.072,84 € 2010 1333 Ajuntament d'Aiguaviva Atenció extrahospitalària 8.606,07 € 8.606,07 € 2010 1334 Ajuntament de Bordils Atenció extrahospitalària 16.828,34 € 16.828,32 € 2010 1335 Ajuntament de Llers Atenció extrahospitalària 3.606,07 € 3.606,07 € 2010 1336 Ajuntament de les Preses Atenció extrahospitalària 10.818,22 € 10.818,20 € 2010 1337 Ajuntament de Sant Julià de Ramis Atenció extrahospitalària 15.025,30 € 15.025,24 € 2010 1339 Ajuntament de Vallfogona de Ripollès Atenció extrahospitalària 1.210,00 € 1.210,00 € 2010 1340 Ajuntament de Serinyà Atenció extrahospitalària 4.500,00 € 4.500,00 € 2010 1341 Ajuntament d'Amer Atenció extrahospitalària 4.615,77 € 4.615,77 € 2010 1342 Ajuntament de Cornellà de Terri Atenció extrahospitalària 17.429,35 € 17.429,36 € 2010 1343 Ajuntament de Mieres Atenció extrahospitalària 4.808,10 € 4.808,12 € 2010 1344 Ajuntament de Pont de Molins Atenció extrahospitalària 6.628,00 € 6.628,00 € 2010 1345 Ajuntament de Fornells de la Selva Atenció extrahospitalària 30.560,62 € 30.560,60 € 2010 1346 Ajuntament de Pinós Atenció extrahospitalària 2.404,05 € 2.404,05 € 2010 1347 Ajuntament de Sant Gregori Atenció extrahospitalària 30.030,36 € 30.030,36 € 2010 1348 Ajuntament d'Agullana Atenció extrahospitalària 8.862,93 € 8.862,92 € 2010 1349 Ajuntament de Flaçà Atenció extrahospitalària 14.829,00 € 14.829,00 € 2010 1350 Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses Atenció extrahospitalària 24.000,00 € 24.000,00 € 2010 1351 Ajuntament d'Igualada Atenció extrahospitalària 15.325,81 € 15.325,81 € 2009 1352 Ajuntament de Montmaneu Atenció extrahospitalària 6.000,00 € 6.000,00 € 2010 97/286
 • 98. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2009 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1353 Ajuntament de Castelllolí Atenció extrahospitalària 6.654,15 € 6.654,15 € 2010 1354 Ajuntament d'Òdena Atenció extrahospitalària 23.102,59 € 23.102,59 € 2010 1355 Ajuntament d'Avià Atenció extrahospitalària 20.373,15 € 20.373,15 € 2010 1356 Ajuntament de Borredà Atenció extrahospitalària 12.065,16 € 12.065,16 € 2009 1357 Ajuntament de la Pobla de Lillet Atenció extrahospitalària 11.405,57 € 11.405,57 € 2010 1358 Ajuntament de Cercs Atenció extrahospitalària 20.647,25 € 20.647,25 € 2010 1359 Ajuntament de Sant Fruitós de Bages Atenció extrahospitalària 20.469,58 € 20.469,58 € 2010 1360 Ajuntament de Santa Maria de Corcó Atenció extrahospitalària 22.754,51 € 22.754,51 € 2010 1361 Ajuntament de Castellterçol Atenció extrahospitalària 20.000,00 € 20.000,00 € 2010 1362 Ajutament de Sant Julià de Cerdanyola Atenció extrahospitalària 3.065,16 € 3.065,16 € 2010 1363 Ajuntament de Casserres Atenció extrahospitalària 6.743,36 € 6.743,36 € 2010 1364 Ajuntament de les Planes d'Hóstoles Atenció extrahospitalària 6.452,54 € 6.452,56 € 2010 1365 Ajuntament de Sant Pau de Segúries Atenció extrahospitalària 2.498,00 € 2.498,00 € 2010 1366 Ajuntament del Bruc Atenció extrahospitalària 6.647,11 € 6.647,11 € 2010 1367 Ajuntament de Collbató Atenció extrahospitalària 6.104,26 € 6.104,26 € 2010 1368 Ajuntament de Canyelles Atenció extrahospitalària 28.408,73 € 28.408,73 € 2010 1371 Ajuntament d'Alella Atenció extrahospitalària 38.594,47 € 38.594,47 € 2010 1372 Ajuntament de Teià Atenció extrahospitalària 60.200,00 € 60.200,00 € 2010 1373 Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera Atenció extrahospitalària 6.191,63 € 6.191,63 € 2010 1374 Ajuntament de Cànoves i Samalús Atenció extrahospitalària 10.356,39 € 10.356,39 € 2011 1375 Ajuntament de Torà Atenció extrahospitalària 7.212,15 € 7.212,15 € 2010 1376 Ajuntament de Sant Martí de Tous Atenció extrahospitalària 9.000,00 € 9.000,00 € 2010 1377 Ajuntament de Cardona Atenció extrahospitalària 4.426,06 € 4.426,06 € 2010 98/286
 • 99. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2009 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1378 Air Products Sud Europa, SL Atenció extrahospitalària 2.592.087,55 € 2.634.280,05 € 2011 1379 Oxigen Salud, SA Atenció extrahospitalària 3.924.188,54 € 4.429.079,88 € 2011 1380 Air Liquide Medicinal, SLU Atenció extrahospitalària 1.196.577,05 € 1.008.291,38 € 2010 1381 Oximesa, SL Atenció extrahospitalària 1.950.552,88 € 1.867.771,33 € 2011 1382 Gasmedi 2000, SA Atenció extrahospitalària 2.556.436,42 € 1.090.118,23 € 2010 1383 Oximeplus, SA Atenció extrahospitalària 6.965.304,88 € 5.931.771,04 € 2009 1384 Ajuntament de la Galera Atenció extrahospitalària 2.946,61 € 2.946,61 € 2010 1385 Ajuntament de Godall Atenció extrahospitalària 2.944,70 € 2.944,70 € 2010 1386 Ajuntament de l'Ampolla Atenció extrahospitalària 9.235,00 € 9.235,00 € 2010 1387 Ajuntament de Tivenys Atenció extrahospitalària 3.600,00 € 3.600,00 € 2011 1388 Ajuntament de Masdenverge Atenció extrahospitalària 4.039,42 € 4.039,42 € 2010 1389 Ajuntament de la Pobla de Massaluca Atenció extrahospitalària 1.722,52 € 1.722,52 € 2010 1390 Ajuntament de Santa Cristina d'Aro Atenció extrahospitalària 19.082,00 € 19.082,00 € 2010 1391 Ajuntament de Vallbona d'Anoia Atenció extrahospitalària 12.988,57 € 12.988,57 € 2010 1392 Ajuntament de Sant Feliu de Codines Atenció extrahospitalària 31.012,66 € 31.012,66 € 2011 1393 Ajuntament de Sant Jaume de Llierca Atenció extrahospitalària 6.305,57 € 6.305,57 € 2010 1394 Ajuntament d'Albagés Atenció extrahospitalària 2.710,32 € 5.680,63 € 2010 1395 Ajuntament d'Albi Atenció extrahospitalària 2.970,31 € 5.012,20 € 2010 1396 Ajuntament d'Arbeca Atenció extrahospitalària 8.637,02 € 12.055,40 € 2010 1397 Ajuntament de Juncosa Atenció extrahospitalària 2.327,67 € 6.040,82 € 2010 1398 Ajuntament de Juneda Atenció extrahospitalària 11.008,48 € 12.942,19 € 2010 1399 Ajuntament de Cervià de les Garrigues Atenció extrahospitalària 3.057,07 € 14.065,55 € 2010 1400 Ajuntament de Pobla de Cérvoles Atenció extrahospitalària 1.408,12 € 3.934,62 € 2010 99/286
 • 100. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2009 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1401 Ajuntament de Soleràs Atenció extrahospitalària 1.949,64 € 2.318,53 € 2010 1402 Ajuntament de Tarrés Atenció extrahospitalària 892,33 € 2.213,79 € 2010 1403 Ajuntament de Vilosell Atenció extrahospitalària 1.046,00 € 1.610,34 € 2010 1404 Ajuntament de Vinaixa Atenció extrahospitalària 3.034,50 € 3.843,07 € 2010 1405 Ajuntament d'Agramunt Atenció extrahospitalària 1.099,07 € 1.657,58 € 2010 1406 Ajuntament d'Agramunt Atenció extrahospitalària 588,74 € 1.177,25 € 2010 1407 Ajuntament d'Agramunt Atenció extrahospitalària 856,62 € 2.205,60 € 2010 1408 Ajuntament de Belianes Atenció extrahospitalària 2.124,30 € 4.296,08 € 2010 1409 Ajuntament de Castellserà Atenció extrahospitalària 3.527,58 € 5.199,09 € 2010 1410 Ajuntament de la Fuliola Atenció extrahospitalària 4.103,62 € 5.006,28 € 2010 1411 Ajuntament de Maldà Atenció extrahospitalària 2.662,65 € 2.962,65 € 2010 1412 Ajuntament d'Omells de Na Gaia Atenció extrahospitalària 746,34 € 1.065,84 € 2010 1413 Ajuntament de Puigverd d'Agramunt Atenció extrahospitalària 892,98 € 1.392,98 € 2010 1414 Ajuntament de Tornabous Atenció extrahospitalària 1.156,26 € 1.456,26 € 2010 1415 Ajuntament de Tornabous Atenció extrahospitalària 1.348,98 € 2.895,30 € 2010 1416 Ajuntament de Tornabous Atenció extrahospitalària 1.831,24 € 2.464,92 € 2010 1417 Ajuntament de la Floresta Atenció extrahospitalària 707,96 € 1.865,79 € 2010 1418 Ajuntament de Vilagrassa Atenció extrahospitalària 2.171,78 € 3.799,54 € 2010 1419 Ajuntament de Montornés de Segarra Atenció extrahospitalària 902,66 € 8.048,52 € 2010 1420 Ajuntament de les Oluges Atenció extrahospitalària 797,30 € 2.967,84 € 2010 1421 Ajuntament de Sanaüja Atenció extrahospitalària 3.669,06 € 10.976,12 € 2010 1422 Ajuntament d'Ager Atenció extrahospitalària 2.006,59 € 3.943,55 € 2010 1423 Ajuntament d'Algerri Atenció extrahospitalària 1.824,56 € 3.828,37 € 2010 100/286
 • 101. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2009 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1424 Ajuntament d'Alòs de Balaguer Atenció extrahospitalària 706,95 € 3.287,03 € 2010 1425 Ajuntament de Baronia de Rialb Atenció extrahospitalària 816,39 € 7.824,33 € 2010 1426 Ajuntament de Bellcaire d'Urgell Atenció extrahospitalària 4.013,87 € 8.031,83 € 2010 1427 Ajuntament de Bellmunt d'Urgell Atenció extrahospitalària 745,13 € 1.363,98 € 2010 1428 Ajuntament de Camarasa Atenció extrahospitalària 2.266,52 € 3.326,39 € 2010 1429 Ajuntament de Camarasa Atenció extrahospitalària 588,83 € 980,21 € 2010 1430 Ajuntament de Foradada Atenció extrahospitalària 532,54 € 532,54 € 2010 1431 Ajuntament de Foradada Atenció extrahospitalària 633,68 € 633,68 € 2010 1432 Ajuntament d'Ivars de Noguera Atenció extrahospitalària 1.293,62 € 1.293,62 € 2010 1433 Ajuntament de Menàrguens Atenció extrahospitalària 2.647,93 € 2.647,93 € 2010 1434 Ajuntament d'Os de Balaguer Atenció extrahospitalària 1.627,76 € 1.627,76 € 2010 1435 Ajuntament de la Sentiu de Sió Atenció extrahospitalària 1.575,55 € 1.575,55 € 2010 1436 Ajuntament de Torrelameu Atenció extrahospitalària 2.059,82 € 2.059,82 € 2010 1437 Ajuntament de Vallfogona de Balaguer Atenció extrahospitalària 3.930,95 € 3.930,95 € 2010 1438 Ajuntament de Vallfogona de Balaguer Atenció extrahospitalària 961,57 € 961,57 € 2010 1439 Ajuntament de Vilanova de Meià Atenció extrahospitalària 2.117,42 € 2.117,42 € 2010 1440 Ajuntament de Barbens Atenció extrahospitalària 2.637,36 € 2.637,36 € 2010 1441 Ajuntament de Castellnou de Seana Atenció extrahospitalària 2.170,54 € 2.170,54 € 2010 1442 Ajuntament d'Ivars d'Urgell Atenció extrahospitalària 3.112,71 € 3.112,71 € 2010 1443 Ajuntament de Linyola Atenció extrahospitalària 6.863,76 € 6.863,76 € 2010 1444 Ajuntament de Palau d'Anglesola Atenció extrahospitalària 5.695,09 € 5.695,09 € 2010 1445 Ajuntament de Torregrossa Atenció extrahospitalària 7.307,06 € 7.307,06 € 2010 1446 Ajuntament d'Aitona Atenció extrahospitalària 5.484,58 € 5.484,58 € 2010 101/286
 • 102. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2009 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1447 Ajuntament d'Alamús Atenció extrahospitalària 2.254,95 € 2.254,95 € 2010 1448 Ajuntament d'Albatàrrec Atenció extrahospitalària 3.691,47 € 3.691,47 € 2010 1449 Ajuntament d'Alcanó Atenció extrahospitalària 1.834,51 € 1.834,51 € 2010 1450 Ajuntament d'Alfès Atenció extrahospitalària 1.128,07 € 1.128,07 € 2010 1451 Ajuntament d'Almatret Atenció extrahospitalària 1.674,52 € 1.674,52 € 2010 1452 Ajuntament de Benavent de Segrià Atenció extrahospitalària 3.108,51 € 3.108,51 € 2010 1453 Ajuntament de Montoliu de Lleida Atenció extrahospitalària 1.346,89 € 1.341,89 € 2010 1454 Ajuntament de la Portella Atenció extrahospitalària 2.580,08 € 2.580,08 € 2010 1455 Ajuntament de Rosselló Atenció extrahospitalària 6.012,08 € 6.012,08 € 2010 1456 Ajuntament de Soses Atenció extrahospitalària 3.861,89 € 3.861,89 € 2010 1457 Ajuntament de Sunyer Atenció extrahospitalària 990,48 € 990,48 € 2010 1458 Ajuntament de Torrebesses Atenció extrahospitalària 975,90 € 975,90 € 2010 1459 Ajuntament de Torrefarrera Atenció extrahospitalària 7.007,94 € 7.007,94 € 2010 1460 Ajuntament de Vilanova de la Barca Atenció extrahospitalària 4.017,96 € 4.017,96 € 2010 1461 Ajuntament de Vilanova de Segrià Atenció extrahospitalària 2.137,72 € 2.137,72 € 2010 1462 Ajuntament de Nalec Atenció extrahospitalària 618,85 € 618,85 € 2010 1463 Ajuntament de Bassella Atenció extrahospitalària 893,96 € 186,68 € 2010 1464 Ajuntament de Josa i Tuixen Atenció extrahospitalària 2.902,09 € 2.902,09 € 2010 1465 Ajuntament de Ribera d'Urgellet Atenció extrahospitalària 957,24 € 957,24 € 2010 1466 Ajuntament de Ribera d'Urgellet Atenció extrahospitalària 917,81 € 917,81 € 2010 1467 Ajuntament de Ribera d'Urgellet Atenció extrahospitalària 705,08 € 705,08 € 2010 1468 Ajuntament de Ribera d'Urgellet Atenció extrahospitalària 650,28 € 650,28 € 2010 1469 Ajuntament de Ribera d'Urgellet Atenció extrahospitalària 938,31 € 938,31 € 2010 102/286
 • 103. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2009 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1470 Ajuntament de Gavet de la Conca Atenció extrahospitalària 910,40 € 910,40 € 2010 1471 Ajuntament de Salàs de Pallars Atenció extrahospitalària 2.720,53 € 2.720,53 € 2010 1472 Ajuntament de Senterada Atenció extrahospitalària 2.519,42 € 2.519,42 € 2010 1473 Ajuntament de Tremp Atenció extrahospitalària 870,60 € 870,60 € 2010 1474 Ajuntament de Tremp Atenció extrahospitalària 876,83 € 876,83 € 2010 1475 Ajuntament de Tremp Atenció extrahospitalària 1.371,80 € 1.371,80 € 2010 1476 Ajuntament de Tremp Atenció extrahospitalària 889,31 € 889,31 € 2010 1477 Ajuntament de la Vall de Boí Atenció extrahospitalària 2.332,24 € 2.332,24 € 2010 1478 Ajuntament de la Vall de Boí Atenció extrahospitalària 839,17 € 839,17 € 2010 1479 Ajuntament de la Vall de Boí Atenció extrahospitalària 755,07 € 755,07 € 2010 1480 Ajuntament de la Vall de Boí Atenció extrahospitalària 824,60 € 824,60 € 2010 1481 Ajuntament de la Vall de Boí Atenció extrahospitalària 810,70 € 810,70 € 2010 1482 Ajuntament d'Alins Atenció extrahospitalària 650,00 € 650,00 € 2010 1483 Ajuntament d'Alins Atenció extrahospitalària 650,00 € 650,00 € 2010 1484 Ajuntament d'Alins Atenció extrahospitalària 650,00 € 650,00 € 2010 1485 Ajuntament d'Alins Atenció extrahospitalària 650,00 € 650,00 € 2010 1486 Ajuntament de Polinyà Atenció extrahospitalària 47.604,62 € 47.604,62 € 2011 1491 Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya Atenció extrahospitalària 32.580,24 € 32.580,24 € 2010 1492 Ajuntament de la Seu d'Urgell Atenció extrahospitalària 1.383,78 € 1.383,78 € 2010 1493 Ajuntament d'Arsèguel Atenció extrahospitalària 899,36 € 899,36 € 2010 1494 Ajuntament de Coll de Nargó Atenció extrahospitalària 4.692,42 € 4.692,42 € 2010 1495 Ajuntament de Montferrer i Castellbó Atenció extrahospitalària 1.850,20 € 1.850,20 € 2010 1496 Ajuntament d'Organyà Atenció extrahospitalària 5.207,33 € 5.207,33 € 2010 103/286
 • 104. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2009 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1497 Ajuntament de Peramola Atenció extrahospitalària 1.815,54 € 1.815,54 € 2010 1498 Ajuntament de Peramola Atenció extrahospitalària 859,14 € 311,72 € 2010 1499 Ajuntament de Valls d'Aguilara Atenció extrahospitalària 1.059,12 € 1.059,12 € 2010 1500 Ajuntament de Valls de Valira Atenció extrahospitalària 650,00 € 287,26 € 2010 1501 Ajuntament de la Vansa i Fórnols Atenció extrahospitalària 2.901,72 € 2.901,72 € 2010 1502 Ajuntament de Castell de Mur Atenció extrahospitalària 857,40 € 857,40 € 2010 1503 Ajuntament d'Isona i Conca Dellà Atenció extrahospitalària 6.000,00 € 6.000,00 € 2010 1504 Ajuntament d'Isona i Conca Dellà Atenció extrahospitalària 2.174,66 € 2.174,66 € 2010 1505 Ajuntament d'Isona i Conca Dellà Atenció extrahospitalària 819,07 € 819,07 € 2010 1506 Ajuntament d'Isona i Conca Dellà Atenció extrahospitalària 819,07 € 819,07 € 2010 1507 Ajuntament d'Isona i Conca Dellà Atenció extrahospitalària 650,00 € 650,00 € 2010 1508 Ajuntament de la Torre de Cabdella Atenció extrahospitalària 854,67 € 854,67 € 2010 1509 Ajuntament de la Torre de Cabdella Atenció extrahospitalària 906,94 € 906,94 € 2010 1510 Ajuntament de Vilaller Atenció extrahospitalària 3.496,58 € 3.496,58 € 2010 1511 Ajuntament de Vilaller Atenció extrahospitalària 887,92 € 887,92 € 2010 1512 Ajuntament de Baix Pallars Atenció extrahospitalària 2.345,26 € 2.345,26 € 2010 1513 Ajuntament de Baix Pallars Atenció extrahospitalària 1.024,57 € 1.024,57 € 2010 1514 Ajuntament de Baix Pallars Atenció extrahospitalària 1.024,57 € 1.024,57 € 2010 1515 Ajuntament d'Espot Atenció extrahospitalària 2.185,89 € 2.185,89 € 2010 1516 Ajuntament d'Esterri d'Àneu Atenció extrahospitalària 6.000,00 € 6.000,00 € 2010 1517 Ajuntament de la Guingueta d'Àneu Atenció extrahospitalària 1.411,13 € 1.204,78 € 2010 1518 Ajuntament de Lladorre Atenció extrahospitalària 871,90 € 871,90 € 2010 1519 Ajuntament de Lladorre Atenció extrahospitalària 871,90 € 871,90 € 2010 104/286
 • 105. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2009 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1520 Ajuntament de Rialp Atenció extrahospitalària 2.303,00 € 2.303,00 € 2010 1521 Ajuntament de Granyena de les Garrigues Atenció extrahospitalària 852,78 € 1.441,52 € 2010 1522 Ajuntament de Torms Atenció extrahospitalària 1.157,83 € 2.050,81 € 2010 1523 Ajuntament de Tàrrega Atenció extrahospitalària 808,57 € 1.730,85 € 2010 1524 Ajuntament de Tàrrega Atenció extrahospitalària 808,57 € 1.354,42 € 2010 1525 Ajuntament d'Ivorra Atenció extrahospitalària 691,57 € 5.312,86 € 2010 1526 Ajuntament de Tàrrega Atenció extrahospitalària 558,51 € 1.374,90 € 2010 1527 Ajuntament de Tàrrega Atenció extrahospitalària 512,59 € 1.257,72 € 2010 1528 Ajuntament de Tàrrega Atenció extrahospitalària 588,51 € 2.855,03 € 2010 1529 Ajuntament de Plans de Sió Atenció extrahospitalària 300,00 € 3.412,71 € 2010 1530 Ajuntament de Sant Ramon Atenció extrahospitalària 3.153,31 € 5.408,26 € 2010 1531 Ajuntament de Torrefeta i Florejacs Atenció extrahospitalària 56,96 € 12.952,15 € 2010 1532 Ajuntament de Castellò de Farfanya Atenció extrahospitalària 1.860,82 € 1.860,82 € 2010 1533 Ajuntament de Penelles Atenció extrahospitalària 1.895,97 € 1.895,97 € 2010 1534 Ajuntament de Fondarella Atenció extrahospitalària 1.917,81 € 1.917,81 € 2010 1535 Ajuntament de Miralcamp Atenció extrahospitalària 4.194,00 € 4.194,00 € 2010 1536 Ajuntament de Poal Atenció extrahospitalària 1.973,94 € 1.973,94 € 2010 1537 Ajuntament d'Alcoletge Atenció extrahospitalària 5.598,72 € 5.598,72 € 2010 1538 Ajuntament d'Alguaire Atenció extrahospitalària 8.510,46 € 8.510,46 € 2010 1539 Ajuntament d'Alpicat Atenció extrahospitalària 12.895,19 € 12.895,19 € 2010 1540 Ajuntament d'Aspa Atenció extrahospitalària 1.197,73 € 1.197,73 € 2010 1541 Ajuntament de Gimenells i els Pla de la Font Atenció extrahospitalària 1.936,96 € 1.936,96 € 2010 1542 Ajuntament de Gimenells i els Pla de la Font Atenció extrahospitalària 1.158,61 € 1.158,61 € 2010 105/286
 • 106. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2009 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1543 Ajuntament de Sant Guim de la Plana Atenció extrahospitalària 774,17 € 774,17 € 2010 1544 Ajuntament de Puigverd de Lleida Atenció extrahospitalària 3.103,33 € 3.103,33 € 2010 1545 Ajuntament de Sudanell Atenció extrahospitalària 2.033,79 € 2.033,79 € 2010 1546 Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja Atenció extrahospitalària 17.100,00 € 17.100,00 € 2010 1547 Ajuntament de Benifallet Atenció extrahospitalària 3.200,00 € 3.200,00 € 2010 1548 Ajuntament de Paüls Atenció extrahospitalària 2.650,00 € 2.650,00 € 2010 1549 Ajuntament d'Alfara de Carles Atenció extrahospitalària 1.420,39 € 1.420,39 € 2010 1550 Ajuntament de Roquetes Atenció extrahospitalària 27.157,03 € 27.157,03 € 2010 1551 Ajuntament de Camarles Atenció extrahospitalària 10.986,44 € 10.986,44 € 2010 1552 Ajuntament de Freginals Atenció extrahospitalària 1.591,02 € 1.591,02 € 2010 1553 Ajuntament de Viladasens Atenció extrahospitalària 1.502,53 € 1.502,52 € 2010 1554 Ajuntament de la Pobla de Claramunt Atenció extrahospitalària 24.871,33 € 24.871,33 € 2010 1555 Ajuntament de Prats de Rei Atenció extrahospitalària 4.207,08 € 4.207,08 € 2010 1556 Ajuntament de Martorell Atenció extrahospitalària 8.800,00 € 8.800,00 € 2010 1557 Ajuntament de Masquefa Atenció extrahospitalària 45.479,00 € 45.479,00 € 2010 1558 Ajuntament d'Avinyonet Atenció extrahospitalària 17.678,19 € 17.678,19 € 2010 1559 Ajuntament de Sant Quintí de Mediona Atenció extrahospitalària 27.999,89 € 27.999,89 € 2010 1560 Ajuntament de Font Rubí Atenció extrahospitalària 6.120,00 € 6.120,00 € 2010 1561 Ajuntament d'Arenys de Munt Atenció extrahospitalària 24.480,00 € 24.480,00 € 2010 1562 Ajuntament d'Aiguafreda Atenció extrahospitalària 17.565,15 € 17.565,15 € 2011 1564 Institut de Diagnòstic per la Imatge Atenció extrahospitalària 251.028,02 € 251.028,02 € 2010 1567 Ajuntament de Bovera Atenció extrahospitalària 1.995,10 € 2.703,06 € 2010 1568 Ajuntament de Fulleda Atenció extrahospitalària 1.387,83 € 4.422,33 € 2010 106/286
 • 107. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2009 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1569 Ajuntament de Puiggròs Atenció extrahospitalària 1.038,87 € 1.784,21 € 2010 1570 Ajuntament de Bellpuig Atenció extrahospitalària 1.933,71 € 3.830,45 € 2011 1571 Ajuntament de Guimerà Atenció extrahospitalària 2.526,50 € 2.526,50 € 2010 1572 Ajuntament de Preixana Atenció extrahospitalària 2.537,33 € 2.594,29 € 2010 1573 Ajuntament de Vallbona de les Monges Atenció extrahospitalària 3.312,65 € 5.960,58 € 2010 1574 Ajuntament de Verdú Atenció extrahospitalària 3.445,25 € 5.494,13 € 2010 1575 Ajuntament de Ribera d'Ondara Atenció extrahospitalària 2.829,25 € 4.803,19 € 2010 1576 Ajuntament de Talavera Atenció extrahospitalària 1.733,10 € 3.567,61 € 2010 1577 Ajuntament d'Albesa Atenció extrahospitalària 5.164,86 € 5.939,03 € 2010 1578 Ajuntament de les Avellanes i Santa Linya Atenció extrahospitalària 545,85 € 4.407,74 € 2010 1579 Ajuntament de les Avellanes i Santa Linya Atenció extrahospitalària 922,28 € 6.934,36 € 2010 1580 Ajuntament de les Avellanes i Santa Linya Atenció extrahospitalària 545,85 € 1.536,33 € 2010 1581 Ajuntament de Cubells Atenció extrahospitalària 1.546,32 € 1.546,32 € 2010 1582 Ajuntament d'Oliola Atenció extrahospitalària 725,63 € 725,63 € 2010 1583 Ajuntament de Preixens Atenció extrahospitalària 701,01 € 701,01 € 2010 1584 Ajuntament de Térmens Atenció extrahospitalària 4.621,29 € 4.621,29 € 2010 1585 Ajuntament de Vilanova de l'Aguda Atenció extrahospitalària 849,01 € 849,01 € 2010 1586 Ajuntament de Golmés Atenció extrahospitalària 4.995,69 € 4.995,69 € 2010 1587 Ajuntament de Sidamon Atenció extrahospitalària 1.782,23 € 1.782,23 € 2010 1588 Ajuntament de Vila-sana Atenció extrahospitalària 1.815,64 € 1.815,64 € 2010 1589 Ajuntament d'Artesa de Lleida Atenció extrahospitalària 3.620,61 € 3.620,61 € 2010 1590 Ajuntament de Granja d'Escarp Atenció extrahospitalària 2.868,59 € 2.868,59 € 2010 1591 Gestió i Prestació de Serveis de Salut Atenció extrahospitalària 414.866,06 € 344.666,06 € 2010 107/286
 • 108. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2009 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1592 Ajuntament d'Altafulla Atenció extrahospitalària 1.226,06 € 1593 Ajuntament dels Pallaresos Atenció extrahospitalària 521,08 € 1594 Ajuntament de la Riba Atenció extrahospitalària 919,55 € 1595 Ajuntament de Baberà de la Conca Atenció extrahospitalària 919,55 € 1596 Ajuntament de Pira Atenció extrahospitalària 613,03 € 1597 Ajuntament de Montferri Atenció extrahospitalària 613,03 € 1598 Ajuntament de Renau Atenció extrahospitalària 521,08 € 1599 Ajuntament d'Alió Atenció extrahospitalària 613,03 € 1600 Ajuntament d'Alcanar Atenció extrahospitalària 4.151,55 € 4.151,55 € 2010 1601 Ajuntament de Mas de Barberans Atenció extrahospitalària 2.900,00 € 2.900,00 € 2010 1602 Ajuntament d'Horta de Sant Joan Atenció extrahospitalària 4.949,73 € 4.949,73 € 2010 1604 Ajuntament d'Argelaguer Atenció extrahospitalària 8.000,00 € 8.000,00 € 2010 1605 Ajuntament de Maçanet de Cabrenys Atenció extrahospitalària 4.633,95 € 4.633,96 € 2010 1606 Ajujntament de Palau-saverdera Atenció extrahospitalària 19.088,14 € 19.088,16 € 2010 1607 Ajuntament de Castelló d'Empuries Atenció extrahospitalària 32.651,99 € 32.652,00 € 2010 1608 Ajuntament d'Alàs i Cerc Atenció extrahospitalària 1.425,85 € 1.425,85 € 2010 1609 Ajuntament d'Estimariu Atenció extrahospitalària 692,18 € 692,18 € 2010 1610 Ajuntament de Figols i Alinyà Atenció extrahospitalària 650,00 € 650,00 € 2010 1611 Ajuntament de Figols i Alinyà Atenció extrahospitalària 834,05 € 834,05 € 2010 1612 Ajuntament de Llimiana Atenció extrahospitalària 1.032,99 € 1.024,26 € 2010 1613 Ajuntament de Talarn Atenció extrahospitalària 1.593,59 € 1.593,59 € 2010 1614 Ajuntament del Pont de Suert Atenció extrahospitalària 3.010,59 € 3.010,59 € 2010 1615 Ajuntament del Pont de Suert Atenció extrahospitalària 2.845,62 € 2.845,62 € 2010 108/286
 • 109. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2009 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1616 Ajuntament de Tírvia Atenció extrahospitalària 1.429,82 € 1.429,82 € 2010 1617 Ajuntament de Vall de Cardós Atenció extrahospitalària 2.711,36 € 2.711,36 € 2010 1619 Ajuntament de Jorba Atenció extrahospitalària 9.844,38 € 9.844,38 € 2010 1620 Ajuntament de Santa Eugènia de Berga Atenció extrahospitalària 38.368,61 € 38.368,61 € 2010 1621 Ajuntament del Papiol Atenció extrahospitalària 54.773,50 € 54.773,50 € 2010 1622 Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos Atenció extrahospitalària 69.374,40 € 69.374,40 € 2010 1624 Ajuntament de Premià de Dalt Atenció extrahospitalària 38.440,00 € 38.440,00 € 2010 1625 Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt Atenció extrahospitalària 58.513,83 € 58.513,83 € 2010 1626 Ajuntament de Martorelles Atenció extrahospitalària 26.519,78 € 26.519,78 € 2011 1627 Ajuntament de Sentmenat Atenció extrahospitalària 15.480,38 € 15.480,38 € 2011 1632 Ajuntament d'Espluga Calba Atenció extrahospitalària 2.410,75 € 4.360,39 € 2010 1633 Ajuntament de Montoliu de Segarra Atenció extrahospitalària 1.671,51 € 5.602,46 € 2010 1634 Ajuntament de Sant Guim de Freixenet Atenció extrahospitalària 3.945,99 € 6.966,73 € 2010 1635 Ajuntament de Tarroja de Segarra Atenció extrahospitalària 3.494,85 € 12.005,31 € 2010 1636 Ajuntament de Llardecans Atenció extrahospitalària 1.917,79 € 1.917,79 € 2010 1637 Ajuntament de Maials Atenció extrahospitalària 2.644,20 € 2.644,20 € 2010 1638 Ajuntament de Massalcoreig Atenció extrahospitalària 2.003,81 € 2.003,81 € 2010 1639 Ajuntament de Sarroca de Lleida Atenció extrahospitalària 2.597,86 € 2.597,86 € 2010 1640 Ajuntament de Torre-serona Atenció extrahospitalària 1.780,75 € 1.780,75 € 2010 1641 Ajuntament de Llorenç del Penedès Atenció extrahospitalària 6.907,56 € 1643 Ajuntament de Lleida Atenció extrahospitalària 1.109,16 € 1.109,16 € 2010 1644 Ajuntament de Lleida Atenció extrahospitalària 3.409,04 € 6.818,08 € 2010 1645 Ajuntament d'Anglesola Atenció extrahospitalària 3.713,15 € 7.025,80 € 2010 109/286
 • 110. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2009 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1646 Ajuntament de Ciutadilla Atenció extrahospitalària 1.724,20 € 2.024,20 € 2010 1647 Ajuntament de Cervera Atenció extrahospitalària 660,76 € 1.361,77 € 2010 1648 Ajuntament de Cabanabona Atenció extrahospitalària 527,52 € 1.048,51 € 2011 1649 Ajuntament de Montgai Atenció extrahospitalària 858,41 € 858,41 € 2010 1650 Ajuntament de Montgai Atenció extrahospitalària 2.048,88 € 2.048,88 € 2010 1651 Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell Atenció extrahospitalària 7.145,86 € 7.145,86 € 2010 1652 Ajuntament de Bellvís Atenció extrahospitalària 6.383,08 € 6.383,08 € 2010 1653 Ajuntament d'Alfarràs Atenció extrahospitalària 13.456,80 € 13.456,80 € 2010 1654 Ajuntament de Torres de Segre Atenció extrahospitalària 5.189,73 € 5.189,73 € 2010 1656 Ajuntament de la Llacuna Atenció extrahospitalària 5.505,27 € 5.505,27 € 2010 1657 Ajuntament de la Molsosa Atenció extrahospitalària 2.404,05 € 2.404,05 € 2010 1658 Ajuntament dels Hostalets de Pierola Atenció extrahospitalària 9.000,00 € 9.000,00 € 2010 1659 Ajuntament de Bagà Atenció extrahospitalària 10.213,12 € 10.213,12 € 2010 1660 Ajuntament de Callús Atenció extrahospitalària 7.154,62 € 7.154,62 € 2010 1661 Ajuntament de Moià Atenció extrahospitalària 41.401,56 € 41.401,56 € 2010 1662 Ajuntament de Sant Pere Torelló Atenció extrahospitalària 23.712,78 € 23.712,78 € 2010 1663 Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló Atenció extrahospitalària 10.630,32 € 10.630,32 € 2010 1664 Ajuntament de Pont de Vilomara i Rocafort Atenció extrahospitalària 19.015,18 € 19.015,18 € 2010 1666 Ajuntament de Vilanova de Bellpuig Atenció extrahospitalària 3.020,74 € 3.020,74 € 2010 1667 Ajuntament de Corbins Atenció extrahospitalària 3.451,63 € 3.451,63 € 2010 1668 Ajuntament de Piera Atenció extrahospitalària 18.738,18 € 18.738,18 € 2010 1669 Ajuntament d'Ossò de Sió Atenció extrahospitalària 383,80 € 3.213,05 € 2010 1670 Ajuntament d'Ossò de Sió Atenció extrahospitalària 368,89 € 4.314,88 € 2010 110/286
 • 111. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2009 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1671 Ajuntament d'Ossò de Sió Atenció extrahospitalària 478,81 € 2.211,91 € 2010 1672 Ajuntament d'Ossò de Sió Atenció extrahospitalària 1.321,46 € 1.621,46 € 2010 1673 Ajuntament de Sant Martí de Riucorb Atenció extrahospitalària 708,81 € 2.715,40 € 2010 1674 Ajuntament de Sant Martí de Riucorb Atenció extrahospitalària 564,34 € 864,34 € 2010 1675 Ajuntament de Sant Martí de Riucorb Atenció extrahospitalària 2.187,02 € 4.011,58 € 2010 1677 Ajuntament de Carme Atenció extrahospitalària 5.725,96 € 5.725,96 € 2010 1678 Ajuntament de la Torre de Claramunt Atenció extrahospitalària 13.866,19 € 13.866,19 € 2010 1679 Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires Atenció extrahospitalària 35.000,00 € 35.000,00 € 2010 1680 Ajuntament de Sant Climent de Llobregat Atenció extrahospitalària 66.092,63 € 66.092,63 € 2010 1681 Ajuntament de la Palma de Cervelló Atenció extrahospitalària 11.670,00 € 11.670,00 € 2010 1683 Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta Atenció extrahospitalària 25.300,00 € 25.300,00 € 2010 1684 Ajuntament de Santa Susanna Atenció extrahospitalària 15.667,74 € 15.667,74 € 2010 1685 Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta Atenció extrahospitalària 47.500,00 € 47.500,00 € 2010 1687 Ajuntament de la Garriga Atenció extrahospitalària 352.380,08 € 352.380,08 € 2011 1692 Fundació Catalana per a la Síndrome de Down Atenció extrahospitalària 39.331,89 € 39.331,89 € 2011 1697 Ajuntament de Begues Atenció extrahospitalària 60.000,00 € 60.000,00 € 2010 1699 Agència de Salut Pública de Barcelona Atenció extrahospitalària 13.170,51 € 13.170,51 € 2011 1700 Ajuntament de Sant Llorenç de Savall Atenció extrahospitalària 7.356,88 € 7.356,88 € 2011 1702 Ajuntament de Balsareny Atenció extrahospitalària 19.040,97 € 19.040,97 € 2010 1703 Ajuntament de Castellbell i el Vilar Atenció extrahospitalària 7.969,42 € 7.969,42 € 2010 1704 Ajuntament de Sabadell Atenció extrahospitalària 9.108,37 € 9.108,37 € 2011 1707 Ins.de Prestacions d'Assist.Mèdica al Personal Mun.(PAMEM) Atenció extrahospitalària 7.627.737,57 € 7.627.737,57 € 2012 1799 Ajuntament de Granyena de Segarra Atenció extrahospitalària 1.896,74 € 2.285,26 € 2010 111/286
 • 112. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2009 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 2039 Ajuntament de Castellnou de Bages Atenció extrahospitalària 6.600,00 € 6.600,00 € 2010 2040 Ajuntament de Cogul Atenció extrahospitalària 1.112,03 € 2.520,15 € 2010 2041 Ajuntament de Bellaguarda Atenció extrahospitalària 2.041,89 € 3.153,92 € 2010 2042 Ajuntament de Castelldans Atenció extrahospitalària 3.418,38 € 4.035,57 € 2010 2043 Ajuntament d'Omellons Atenció extrahospitalària 1.192,86 € 2.917,06 € 2010 420 Servicios Socio Sanitarios Generales, SL Atenció extrahospitalària 3.573.534,90 € 3.555.592,95 € 2010 421 Alianza Médica Leridana, SA Atenció extrahospitalària 269.385,60 € 265.351,92 € 2010 422 Gestió i Prestació de Serveis de Salut Atenció extrahospitalària 296.332,91 € 246.190,05 € 2009 423 Gestió i Prestació de Serveis de Salut Atenció extrahospitalària 1.731.455,07 € 345.225,16 € 2010 424 F.Priv.per a la Investigació i Prevenció Càncer Atenció extrahospitalària 456.611,18 € 97.554,63 € 2010 425 Ambulàncies Reus, SAU Atenció extrahospitalària 6.170.005,50 € 427 Hospital Comarcal d'Amposta, SAM Atenció extrahospitalària 606.200,39 € 576.058,29 € 2011 428 Fundació Privada Terra Alta segle XXI Atenció extrahospitalària 171.261,57 € 173.578,21 € 2010 429 Centre d'Ambulàncies Baix Ebre, SL Atenció extrahospitalària 3.925.379,36 € 4.098.338,79 € 2011 430 Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM Atenció extrahospitalària 77.520,96 € 75.917,24 € 2011 432 IRRSJG-Clínica Salus Infirmorum Atenció extrahospitalària 112.700,92 € 118.037,41 € 2010 433 CERIRE, SL i Fisio Girona, SA -UTE Atenció extrahospitalària 217.981,37 € 222.745,80 € 2010 434 Fisio Girona, SA Atenció extrahospitalària 705.649,13 € 665.968,31 € 2010 435 Fisio Girona, SA Atenció extrahospitalària 104.751,94 € 74.235,36 € 2010 436 Fisio Girona, SA Atenció extrahospitalària 483.506,11 € 540.796,66 € 2010 437 Fisio Girona, SA Atenció extrahospitalària 368.076,59 € 358.395,76 € 2010 438 Fisio Girona, SA Atenció extrahospitalària 194.301,90 € 175.878,21 € 2010 439 Consorci del Transport Sanitari Regió de Girona, SA Atenció extrahospitalària 6.866.847,75 € 6.915.434,70 € 2010 112/286
 • 113. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2009 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 441 Centre d'Al.lergia Ruiz i Para, SL Atenció extrahospitalària 31.952,95 € 23.910,71 € 2010 442 UTE Fundació Sanitària Sant Josep i Fisioteràpia Atenció extrahospitalària 315.963,24 € 347.801,74 € 2009 444 Centre de Rehabilitació Sant Antoni Abat, SLU Atenció extrahospitalària 468.213,15 € 495.416,10 € 2010 445 Centre de Rehabilitació Sant Antoni Abat, SLU Atenció extrahospitalària 165.077,41 € 170.299,13 € 2010 446 L'Eivax, SA, Fisioteràpia, SA i Kinesiteràpia, SA-UTE Atenció extrahospitalària 1.706.041,37 € 1.339.439,04 € 2010 447 Ambulàncies M.A., SL Atenció extrahospitalària 4.696.176,04 € 4.207.625,01 € 2010 448 Ambulàncies Condal, SLU Atenció extrahospitalària 2.662.389,75 € 2.323.245,19 € 2011 448 Serv.Sanitarios Condal,SL i Amb.Condal,SCCL-UTE Atenció extrahospitalària 532.460,25 € 465.337,16 € 2011 449 Ambulàncies Condal, SLU Atenció extrahospitalària 6.729.672,75 € 6.358.542,16 € 2011 449 Serv.Sanitarios Condal,SL i Amb.Condal,SCCL-UTE Atenció extrahospitalària 1.345.952,25 € 1.257.467,98 € 2011 450 Badalona Serveis Assistencials, SA Atenció extrahospitalària 128.234,45 € 128.234,45 € 2010 451 Iriteb, SA Atenció extrahospitalària 742.732,44 € 808.201,83 € 2010 452 Iriteb, SA Atenció extrahospitalària 575.963,70 € 626.054,80 € 2010 453 Iriteb, SA Atenció extrahospitalària 715.001,40 € 766.866,96 € 2010 454 Iriteb, SA Atenció extrahospitalària 254.775,98 € 272.958,06 € 2010 455 L'Eivax, SA i Fisioteràpia, SA-UTE Atenció extrahospitalària 804.868,23 € 834.425,98 € 2010 456 L'Eivax, SA i Fisioteràpia, SA-UTE Atenció extrahospitalària 924.990,79 € 964.861,71 € 2010 457 UTE Grup La Pau,TSNU Atenció extrahospitalària 7.832.250,00 € 8.161.344,92 € 2010 458 Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa Atenció extrahospitalària 666.158,49 € 719.941,87 € 2010 459 CRR, SL Atenció extrahospitalària 326.227,43 € 342.178,46 € 2010 460 Centro de Medicina Correctiva, SL Atenció extrahospitalària 1.298.105,87 € 1.384.860,09 € 2010 461 Centro de Medicina Correctiva, SL Atenció extrahospitalària 1.360.663,45 € 1.493.750,06 € 2010 462 Centro de Rehabilitación del Vallès, SA Atenció extrahospitalària 976.377,68 € 988.663,97 € 2010 113/286
 • 114. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2009 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 463 C.Enseny.Sta.Coloma,SA, CODEBIBCN,SL i CRIL,SL-UTE Atenció extrahospitalària 401.234,35 € 436.100,43 € 2010 464 FP Bertran Seva GSSS, CERVA, SA i Fisioteràpia, SA-UTE Atenció extrahospitalària 1.889.363,59 € 1.915.188,31 € 2010 465 VL Transport Sanitari, SL Atenció extrahospitalària 3.982.500,00 € 4.104.123,87 € 2010 466 IVEMON AMBULANCIAS EGARA, SL Atenció extrahospitalària 3.878.825,50 € 3.981.821,59 € 2010 467 Lafuente Serveis Sanitaris, SL i Ambulàncies Vallès, SCCL-UTE Atenció extrahospitalària 5.560.474,34 € 5.785.212,25 € 2010 468 Ajuntament de Sabadell Atenció extrahospitalària 100.192,03 € 100.192,03 € 2011 469 MUTUAM, Mútua de Previsió Social Atenció extrahospitalària 11.378.633,60 € 11.226.915,94 € 2011 470 Centro Internacional de Lithotricia, SA Atenció extrahospitalària 501.677,82 € 366.153,48 € 2011 473 Oxigen Salud, SA Atenció extrahospitalària 1.894.276,35 € 2.371.140,50 € 2010 475 Fundació Hospital Sant Pere Claver Atenció extrahospitalària 406.634,26 € 400.398,38 € 2009 479 ALERGOCENTRE, SL Atenció extrahospitalària 60.770,38 € 60.770,38 € 2010 480 Air Liquide Medicinal, SLU Atenció extrahospitalària 591.114,06 € 1.508.059,75 € 2010 481 Centre de Rehabilitació i Llenguatge, SL Atenció extrahospitalària 2.681.918,27 € 3.027.987,93 € 2010 482 Centre de Rehabilitació i Llenguatge, SL Atenció extrahospitalària 421.614,18 € 479.912,31 € 2010 483 Fisioteràpia, SA Atenció extrahospitalària 683.726,09 € 736.390,51 € 2009 484 Fisioteràpia, SA Atenció extrahospitalària 412.754,02 € 451.686,41 € 2010 485 Fisioteràpia, SA Atenció extrahospitalària 510.524,67 € 585.394,69 € 2010 486 I.Rehabilitació Tres Torres,Fisioteràpia,I.Log.BCN i CRFF-UTE Atenció extrahospitalària 1.340.994,04 € 1.369.353,02 € 2010 487 Fisioteràpia,SA,I.Logopèdic BCN,SA i CRFF,SA-UTE Atenció extrahospitalària 1.559.290,83 € 1.686.308,08 € 2010 488 Fisioteràpia,SA i Institut Logopèdic Barcelona,SA-UTE Atenció extrahospitalària 594.444,34 € 634.095,96 € 2010 489 Fisioteràpia,SA i Institut Logopèdic Barcelona,SA-UTE Atenció extrahospitalària 928.545,27 € 747.654,20 € 2010 490 UTE ACERF Atenció extrahospitalària 1.354.603,84 € 1.471.007,19 € 2010 491 UTE ACERF Atenció extrahospitalària 391.142,11 € 440.162,89 € 2010 114/286
 • 115. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2009 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 492 Fisioteràpia,Serv.Fisioteràpia,Inlogo i CRFF-UTE Atenció extrahospitalària 2.214.364,10 € 2.387.701,75 € 2010 494 Oximesa, SL Atenció extrahospitalària 914.705,41 € 1.786.763,57 € 2010 495 Transport Sanitari de Catalunya, SL Atenció extrahospitalària 3.449.623,32 € 3.541.281,74 € 2011 496 Transport Sanitari de Catalunya, SL Atenció extrahospitalària 5.683.116,00 € 5.337.332,02 € 2010 497 Transport Sanitari de Catalunya, SL Atenció extrahospitalària 5.265.750,00 € 5.161.744,36 € 2010 498 Transport Sanitari de Catalunya, SL Atenció extrahospitalària 6.580.891,20 € 6.813.152,02 € 2010 499 UTE Transport Sanitari de Barcelona Atenció extrahospitalària 6.656.765,50 € 6.972.396,19 € 2010 500 UTE Transport Sanitari de Barcelona Atenció extrahospitalària 5.285.885,97 € 5.468.994,44 € 2010 501 UTE Transport Sanitari de Barcelona Atenció extrahospitalària 9.642.358,00 € 10.098.100,98 € 2010 502 UTE Transport Sanitari de Barcelona Atenció extrahospitalària 2.550.487,56 € 2.671.588,60 € 2010 504 Associació Salut i Família Atenció extrahospitalària 819.967,48 € 819.967,48 € 2011 505 Fundació Catalana per a la Síndrome de Down Atenció extrahospitalària 117.995,66 € 117.995,66 € 2011 507 Fundació Internacional Josep Carreras Atenció extrahospitalària 2.109.150,21 € 2.109.150,21 € 2011 508 Gasmedi 2000, SA Atenció extrahospitalària 811.980,69 € 784.440,49 € 2010 510 Agència de Salut Pública de Barcelona Atenció extrahospitalària 375.823,13 € 375.823,13 € 2011 511 Agència de Salut Pública de Barcelona Atenció extrahospitalària 144.875,58 € 144.875,58 € 2011 513 Sistema d'Emergències Mèdiques, SA Atenció extrahospitalària 242.588.519,23 € 234.397,01 € 2010 576 Ajuntament de Lles de Cerdanya Atenció extrahospitalària 867,85 € 867,85 € 2010 577 Ajuntament de Montellà i Martinet Atenció extrahospitalària 2.741,93 € 2.741,93 € 2010 578 Ajuntament de Prats i Sansor Atenció extrahospitalària 867,85 € 867,85 € 2010 579 Ajuntament de Prullans Atenció extrahospitalària 867,85 € 867,85 € 2010 580 Ajuntament de Ger Atenció extrahospitalària 3.626,33 € 3.626,33 € 2010 581 Ajuntament d'Alp Atenció extrahospitalària 3.667,82 € 3.667,82 € 2010 115/286
 • 116. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2009 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 582 Ajuntament de Bolvir Atenció extrahospitalària 867,85 € 867,84 € 2010 583 Ajuntament de Fontanals de Cerdanya Atenció extrahospitalària 867,85 € 867,85 € 2010 584 Ajuntament de Guils de Cerdanya Atenció extrahospitalària 867,85 € 859,10 € 2010 585 Ajuntament de Llívia Atenció extrahospitalària 3.626,33 € 3.626,33 € 2010 586 Ajuntament de Meranges Atenció extrahospitalària 650,00 € 650,00 € 2010 587 Ajuntament d'Alt Àneu Atenció extrahospitalària 882,94 € 882,94 € 2010 588 Ajuntament d'Isòvol Atenció extrahospitalària 882,94 € 882,94 € 2010 649 Ajuntament de Montoliu de Segarra Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2010 650 Ajuntament de Montoliu de Segarra Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2010 651 Ajuntament de Montoliu de Segarra Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2010 653 Ajuntament de Montornés de Segarra Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2010 656 Ajuntament de Plans de Sió Atenció extrahospitalària 3.515,41 € 3.512,48 € 2010 657 Ajuntament de Plans de Sió Atenció extrahospitalària 319,50 € 319,50 € 2010 658 Ajuntament de Plans de Sió Atenció extrahospitalària 322,38 € 322,38 € 2010 664 Ajuntament de Talavera Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2010 665 Ajuntament de Talavera Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2010 668 Ajuntament de Torrefeta i Florejacs Atenció extrahospitalària 848,76 € 848,76 € 2010 669 Ajuntament de Torrefeta i Florejacs Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2010 670 Ajuntament de Torrefeta i Florejacs Atenció extrahospitalària 500,00 € 325,21 € 2010 672 Ajuntament d'Ager Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2010 673 Ajuntament d'Ager Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2010 680 Ajuntament de les Avellanes i Santa Linya Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2010 686 Ajuntament de Camarasa Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2010 116/286
 • 117. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2009 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 700 Ajuntament de Preixens Atenció extrahospitalària 388,52 € 388,52 € 2010 701 Ajuntament de Preixens Atenció extrahospitalària 345,67 € 345,67 € 2010 712 Ajuntament de Bellvís Atenció extrahospitalària 437,52 € 437,52 € 2010 717 Ajuntament d'Ivars d'Urgell Atenció extrahospitalària 739,75 € 739,75 € 2010 737 Ajuntament d'Artesa de Segre Atenció extrahospitalària 431,38 € 431,38 € 2010 738 Ajuntament d'Artesa de Segre Atenció extrahospitalària 391,38 € 391,38 € 2010 764 Entitat Municipal Descentralitzada de Rocallaura Atenció extrahospitalària 633,36 € 633,36 € 2010 765 Ajuntament d'Estaràs Atenció extrahospitalària 520,99 € 520,99 € 2010 766 Ajuntament de Massoteres Atenció extrahospitalària 590,07 € 590,07 € 2010 767 Entitat Municipal Descentralitzada de Gerb Atenció extrahospitalària 1.059,87 € 1.059,87 € 2010 768 Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla Atenció extrahospitalària 497.246,86 € 769 Ajuntament de les Borges del Camp Atenció extrahospitalària 25.134,33 € 773 Ajuntament de Reus Atenció extrahospitalària 6.136,45 € 774 Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona Atenció extrahospitalària 17.546,52 € 775 Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona Atenció extrahospitalària 36.781,94 € 785 Consell Comarcal del Baix Camp Atenció extrahospitalària 13.915,83 € 786 Consell Comarcal del Tarragonès Atenció extrahospitalària 9.808,52 € 787 Ajuntament de Castellcir Atenció extrahospitalària 3.000,00 € 3.000,00 € 2010 788 Ajuntament de Vallcebre Atenció extrahospitalària 3.761,76 € 3.761,76 € 2010 807 Ajuntament d'Ascó Atenció extrahospitalària 6.642,87 € 6.642,87 € 2010 808 Ajuntament de Benissanet Atenció extrahospitalària 4.330,44 € 4.330,44 € 2010 809 Ajuntament de la Fatarella Atenció extrahospitalària 4.700,00 € 4.700,00 € 2010 810 Ajuntament de Garcia Atenció extrahospitalària 2.020,72 € 2.020,72 € 2010 117/286
 • 118. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2009 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 811 Ajuntament de Miravet Atenció extrahospitalària 3.068,35 € 3.068,35 € 2010 812 Ajuntament de Prat de Comte Atenció extrahospitalària 694,50 € 694,50 € 2010 813 Ajuntament de Riba-roja d'Ebre Atenció extrahospitalària 5.214,63 € 5.214,63 € 2010 814 Ajuntament de la Torre de l'Espanyol Atenció extrahospitalària 2.695,60 € 2.695,60 € 2010 815 Ajuntament de Vinebre Atenció extrahospitalària 1.793,14 € 1.793,14 € 2010 816 Ajuntament d'Arnes Atenció extrahospitalària 1.865,68 € 1.865,68 € 2010 817 Ajuntament de Caseres Atenció extrahospitalària 1.216,36 € 1.216,36 € 2010 818 Ajuntament de la Palma d'Ebre Atenció extrahospitalària 1.647,97 € 1.647,97 € 2010 819 Ajuntament de Rasquera Atenció extrahospitalària 3.340,89 € 3.340,89 € 2010 820 Ajuntament d'Ulldecona Atenció extrahospitalària 1.608,73 € 1.608,73 € 2010 821 Ajuntament d'Ulldecona Atenció extrahospitalària 1.510,00 € 1.510,00 € 2010 822 Ajuntament d'Ulldecona Atenció extrahospitalària 1.216,36 € 1.216,36 € 2010 823 Ajuntament de Tivissia Atenció extrahospitalària 6.474,15 € 6.474,15 € 2010 824 Ajuntament de la Bisbal de Falset Atenció extrahospitalària 988,78 € 988,78 € 2010 825 Ajuntament de Bot Atenció extrahospitalària 2.846,61 € 2.846,61 € 2010 826 Ajuntament de Margalef Atenció extrahospitalària 506,16 € 506,16 € 2010 827 Ajuntament de Pinell de Brai Atenció extrahospitalària 4.406,24 € 4.406,24 € 2010 828 Ajuntament de Ginestar Atenció extrahospitalària 3.150,35 € 3.150,35 € 2010 829 Ajuntament de Corbera d'Ebre Atenció extrahospitalària 4.247,38 € 4.247,38 € 2010 831 Ajuntament de Vilalba dels Arcs Atenció extrahospitalària 2.954,57 € 2.954,57 € 2010 832 Entitat Municipal Descentralitzada dels Muntells Atenció extrahospitalària 2.001,10 € 2.001,10 € 2010 833 Ajuntament de Tortosa Atenció extrahospitalària 102.078,64 € 102.078,64 € 2010 834 Ajuntament de Tortosa Atenció extrahospitalària 7.100,00 € 7.100,00 € 2010 118/286
 • 119. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2009 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 835 Ajuntament de Tortosa Atenció extrahospitalària 4.450,00 € 4.450,00 € 2010 836 Ajuntament de Tortosa Atenció extrahospitalària 4.350,00 € 4.350,00 € 2010 837 Ajuntament de Tortosa Atenció extrahospitalària 5.350,00 € 5.350,00 € 2010 85 Institut de Diagnòstic per la Imatge Atenció extrahospitalària 212.280,75 € 212.280,75 € 2010 867 Consorci Asistencial del Baix Empordà Atenció extrahospitalària 432.023,55 € 408.046,26 € 2010 878 Ajuntament de Vilablareix Atenció extrahospitalària 24.000,00 € 24.000,00 € 2010 879 Ajuntament de Saus-Camallera-Llampaies Atenció extrahospitalària 3.606,07 € 3.606,08 € 2010 880 Ajuntament de Porqueres Atenció extrahospitalària 19.222,27 € 19.222,28 € 2010 881 Ajuntament de la Pera Atenció extrahospitalària 4.800,00 € 4.800,00 € 2010 882 Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga Atenció extrahospitalària 2.188,66 € 2.188,64 € 2010 884 Ajuntament de Figueres Atenció extrahospitalària 15.025,30 € 15.025,30 € 2010 885 Ajuntament de Sant Joan de Mollet Atenció extrahospitalària 3.005,06 € 3.005,08 € 2010 903 Ajuntament de Biosca Atenció extrahospitalària 5.106,07 € 5.106,07 € 2010 904 Ajuntament de Gurb Atenció extrahospitalària 13.641,48 € 13.641,48 € 2010 905 Ajuntament de Copons Atenció extrahospitalària 9.015,18 € 8.033,70 € 2010 909 Ajuntament de Pujalt Atenció extrahospitalària 6.260,87 € 6.260,87 € 2010 931 Ajuntament de Montesquiu Atenció extrahospitalària 6.010,12 € 6.010,12 € 2009 932 Ajuntament de Folgueroles Atenció extrahospitalària 11.106,07 € 11.106,07 € 2010 933 Ajuntament de Seva Atenció extrahospitalària 12.190,42 € 12.190,42 € 2010 934 Ajuntament de Sant Boi del Lluçanès Atenció extrahospitalària 6.817,96 € 6.817,96 € 2010 935 Ajuntament de Sant Mateu de Bages Atenció extrahospitalària 6.130,32 € 6.130,32 € 2010 936 Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau Atenció extrahospitalària 9.835,71 € 9.835,71 € 2010 937 Ajuntament d'Olost Atenció extrahospitalària 11.016,74 € 11.016,74 € 2010 119/286
 • 120. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2009 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 938 Ajuntament de Perafita Atenció extrahospitalària 3.726,28 € 3.726,28 € 2010 939 Ajuntament de Fonollosa Atenció extrahospitalària 5.296,18 € 5.296,18 € 2010 941 Ajuntament de Santa Maria d'Oló Atenció extrahospitalària 8.414,00 € 8.414,00 € 2010 942 Ajuntament de Rellinars Atenció extrahospitalària 4.500,00 € 4.500,00 € 2010 943 Ajuntament d'Olvan Atenció extrahospitalària 11.651,98 € 11.651,98 € 2010 944 Ajuntament de Castellgalí Atenció extrahospitalària 10.000,00 € 10.000,00 € 2009 946 Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat Atenció extrahospitalària 83.726,73 € 83.726,73 € 2010 948 Ajuntament del Prat de Llobregat Atenció extrahospitalària 130.457,25 € 130.457,25 € 2011 949 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca Atenció extrahospitalària 93.042,32 € 93.042,32 € 2010 950 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat Atenció extrahospitalària 115.000,00 € 115.000,00 € 2010 955 Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues Atenció extrahospitalària 11.120,00 € 11.120,00 € 2010 958 Ajuntament de Gelida Atenció extrahospitalària 28.130,00 € 28.130,00 € 2010 959 Ajuntament de Pallejà Atenció extrahospitalària 17.375,27 € 17.375,27 € 2010 966 Ajuntament de Castellví de Rosanes Atenció extrahospitalària 4.078,86 € 4.078,86 € 2010 971 Ajuntament de Torrelavit Atenció extrahospitalària 15.785,57 € 15.785,57 € 2010 972 Ajuntament de Subirats Atenció extrahospitalària 34.226,45 € 34.226,45 € 2010 973 Ajuntament d'Olivella Atenció extrahospitalària 22.637,79 € 22.637,79 € 2010 974 Ajuntament d'Olèrdola Atenció extrahospitalària 29.764,26 € 29.764,26 € 2010 975 Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles Atenció extrahospitalària 35.530,98 € 35.530,98 € 2010 976 Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló Atenció extrahospitalària 38.880,00 € 38.880,00 € 2010 977 Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló Atenció extrahospitalària 6.000,00 € 6.000,00 € 2010 978 Ajuntament de Sant Martí Sarroca Atenció extrahospitalària 11.365,62 € 11.365,62 € 2010 979 Ajuntament de Vilobí del Penedès Atenció extrahospitalària 6.130,32 € 6.130,32 € 2010 120/286
 • 121. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2009 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 980 Ajuntament de Castellví de la Marca Atenció extrahospitalària 6.120,00 € 6.120,00 € 2010 983 Ajuntament de Mediona Atenció extrahospitalària 20.869,57 € 20.869,57 € 2010 984 Ajuntament dell Pla del Penedès Atenció extrahospitalària 13.733,33 € 13.733,33 € 2010 985 Ajuntament de la Granada Atenció extrahospitalària 9.000,00 € 9.000,00 € 2010 986 Ajuntament de les Cabanyes Atenció extrahospitalària 7.300,00 € 7.300,00 € 2010 987 Ajuntament de Torrelles de Llobregat Atenció extrahospitalària 32.400,00 € 32.400,00 € 2010 988 Ajuntament de Puigdàlber Atenció extrahospitalària 7.963,64 € 7.763,58 € 2010 989 Ajuntament de Santa Fé del Penedès Atenció extrahospitalària 9.564,00 € 9.564,00 € 2010 990 Ajuntament de Pacs del Penedès Atenció extrahospitalària 6.000,00 € 6.000,00 € 2010 992 Ajuntament de Badalona Atenció extrahospitalària 75.130,86 € 75.130,86 € 2010 993 Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet Atenció extrahospitalària 187.071,97 € 187.071,97 € 2010 102 Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM Atenció hospitalària i especialitzada 535.906,33 € 535.906,33 € 2010 1043 Institut Municipal d'Assistència Sanitària Atenció hospitalària i especialitzada 159.306.991,99 € 193.364.102,20 € 2010 1043 Consorci Mar Parc de Salut Atenció hospitalària i especialitzada 37.433.656,34 € 37.433.656,34 € 2010 1054 Prevención, Asistencia y Seguimiento, SL Atenció hospitalària i especialitzada 417.530,96 € 417.530,96 € 2010 1060 Gestió de Serveis Sanitaris Atenció hospitalària i especialitzada 163.931,10 € 163.931,10 € 2010 1292 Prevención, Asistencia y Seguimiento, SL Atenció hospitalària i especialitzada 470.311,48 € 470.311,48 € 2010 12 Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona Atenció hospitalària i especialitzada 416.915,95 € 1303 Consorci Sanitari de Terrassa Atenció hospitalària i especialitzada 684.461,32 € 684.461,32 € 2011 1310 IRRSJG-Clínica Salus Infirmorum Atenció hospitalària i especialitzada 2.684.218,40 € 2.643.159,20 € 2010 1312 Clínica Terres de l'Ebre, SL Atenció hospitalària i especialitzada 3.216.571,78 € 3.115.444,97 € 2010 1313 F Hospital Sant Pau i Santa Tecla Atenció hospitalària i especialitzada 27.671.202,96 € 1315 Centre MQ Reus , SA Atenció hospitalària i especialitzada 6.116.825,81 € 121/286
 • 122. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2009 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1317 Hospital Comarcal d'Amposta, SAM Atenció hospitalària i especialitzada 12.497.523,71 € 12.331.006,20 € 2013 14 Gestió Comarcal Hospitalària, SA Atenció hospitalària i especialitzada 18.537.017,21 € 17.406.461,08 € 2013 1665 FP Ins.Cat.de Trauma.i Medicina de l'Esport (ICATME) Atenció hospitalària i especialitzada 60.016,67 € 54.310,00 € 2010 1693 Fundació Salut i Comunitat Atenció hospitalària i especialitzada 6.579,65 € 6.579,65 € 2011 1754 Ajuntament d'Olesa de Montserrat Atenció hospitalària i especialitzada 225.226,59 € 225.226,59 € 2011 1755 Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat Atenció hospitalària i especialitzada 630.342,57 € 630.342,57 € 2010 1756 Ajuntament de Rubí Atenció hospitalària i especialitzada 257.746,65 € 257.746,65 € 2011 1757 Ajuntament de Granollers Atenció hospitalària i especialitzada 498.875,85 € 498.875,85 € 2011 18 Institut d'Assistència Sanitària Atenció hospitalària i especialitzada 40.562.282,38 € 45.804.706,90 € 2010 19 Clínica Girona, SA Atenció hospitalària i especialitzada 12.353.271,48 € 14.719.761,73 € 2010 1 Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell Atenció hospitalària i especialitzada 12.360.865,39 € 12.980.973,61 € 2011 20 Fundació Salut Empordà, Fundació Privada Atenció hospitalària i especialitzada 36.894.782,13 € 42.157.726,58 € 2010 21 Fundació Privada Hospital Sant Jaume d'Olot Atenció hospitalària i especialitzada 17.285.018,47 € 18.708.197,11 € 2010 22 Fundació Mossèn Miquel Costa -Hospital de Palamós Atenció hospitalària i especialitzada 131.078.165,48 € 42.445.752,01 € 2010 23 Fundació Privada, Hospital de Campdevànol Atenció hospitalària i especialitzada 11.273.039,73 € 11.625.282,30 € 2010 24 Corporació de Salut del Maresme i la Selva Atenció hospitalària i especialitzada 25.772.723,53 € 28.152.892,07 € 2010 25 Institut Català d'Oncologia Atenció hospitalària i especialitzada 12.111.155,47 € 13.611.820,01 € 2010 2 Fundació Privada Hospital de Pobres de Puigcerdà Atenció hospitalària i especialitzada 9.008.416,72 € 8.842.486,89 € 2011 33 Hospital de Sant Bernabé Atenció hospitalària i especialitzada 14.793.721,83 € 16.670.442,26 € 2010 34 Consorci Hospitalari de Vic Atenció hospitalària i especialitzada 56.990.080,57 € 66.930.214,09 € 2010 35 Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa, Fund.Privada Atenció hospitalària i especialitzada 95.866.392,76 € 108.810.311,26 € 2010 36 Fundació Sanitària d'Igualada, Fundació Privada Atenció hospitalària i especialitzada 46.740.344,48 € 52.127.134,40 € 2010 36 Consorci Sanitari de l'Anoia Atenció hospitalària i especialitzada 1.573.952,26 € 1.573.952,26 € 2010 122/286
 • 123. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2009 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 37 Hospital San Juan de Dios-OHSJDPAB Atenció hospitalària i especialitzada 111.607.369,57 € 123.059.387,89 € 2010 38 Consorci Sanitari Integral Atenció hospitalària i especialitzada 59.011.451,68 € 65.479.348,39 € 2011 39 Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell Atenció hospitalària i especialitzada 35.464.213,70 € 40.027.470,63 € 2010 3 Hospital del Pallars, SL Atenció hospitalària i especialitzada 10.026.318,49 € 10.127.626,82 € 2010 40 Hospital de Sant Boi, SA Atenció hospitalària i especialitzada 33.392.659,19 € 35.178.155,72 € 2010 41 Consorci Sanitari del Garraf Atenció hospitalària i especialitzada 36.811.729,53 € 42.860.921,33 € 2011 42 Consorci Sanitari de l'Alt Penedès Atenció hospitalària i especialitzada 30.784.728,09 € 33.651.369,35 € 2012 43 Consorci Sanitari del Garraf Atenció hospitalària i especialitzada 7.868.039,07 € 9.788.345,29 € 2011 44 Institut Català d'Oncologia Atenció hospitalària i especialitzada 50.917.492,70 € 75.215.907,37 € 2011 45 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció hospitalària i especialitzada 443.992,11 € 443.992,11 € 2010 4 Gestió de Serveis Sanitaris Atenció hospitalària i especialitzada 31.653.993,86 € 34.637.529,94 € 2010 50 Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf Atenció hospitalària i especialitzada 666.052,08 € 666.052,08 € 2010 53 Badalona Serveis Assistencials, SA Atenció hospitalària i especialitzada 36.916.705,97 € 39.591.373,97 € 2011 54 Fundació Privada Hospital de l'Esperit Sant Atenció hospitalària i especialitzada 44.009.718,19 € 47.747.312,44 € 2010 55 Consorci Sanitari del Maresme Atenció hospitalària i especialitzada 82.719.931,69 € 92.331.005,46 € 2011 56 Fundació Institut de Neurorehabilitació Guttmann Atenció hospitalària i especialitzada 15.128.144,07 € 15.570.550,72 € 2010 57 Corporació de Salut del Maresme i la Selva Atenció hospitalària i especialitzada 39.238.085,44 € 43.265.578,44 € 2011 58 Institut Català d'Oncologia Atenció hospitalària i especialitzada 15.379.635,96 € 32.279.575,50 € 2010 59 Institut Municipal de Serveis Personals de Badalona Atenció hospitalària i especialitzada 793.708,14 € 793.708,14 € 2010 5 Clínica Terres de Ponent, SL Atenció hospitalària i especialitzada 8.954.209,76 € 6.676.665,71 € 2010 61 Fundació Privada Hospital-Asil de Granollers Atenció hospitalària i especialitzada 82.271.392,40 € 93.480.255,22 € 2011 62 Fundació Privada Hospital de Mollet Atenció hospitalària i especialitzada 26.065.028,29 € 29.692.517,38 € 2011 63 Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell Atenció hospitalària i especialitzada 154.111.453,23 € 189.431.631,55 € 2011 123/286
 • 124. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2009 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 64 Hospital de Sant Celoni, Fundació Privada Atenció hospitalària i especialitzada 12.719.792,83 € 13.297.548,41 € 2011 65 Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa Atenció hospitalària i especialitzada 106.424.001,49 € 123.192.639,31 € 2011 66 Consorci Sanitari de Terrassa Atenció hospitalària i especialitzada 87.836.044,68 € 103.649.508,90 € 2011 67 Capio Sanidad, SLU Atenció hospitalària i especialitzada 13.386.533,32 € 13.488.870,10 € 2011 68 Neuroangiografia Terapèutica, SL Atenció hospitalària i especialitzada 2.593.840,56 € 2.438.671,93 € 2010 69 Consorci Sanitari de Mollet del Vallès Atenció hospitalària i especialitzada 324.316,11 € 324.316,11 € 2010 6 Ntra.Sra.del Perpétuo Socorro, SMQ Lérida, SASU Atenció hospitalària i especialitzada 678.240,15 € 678.240,15 € 2010 71 Ajuntament de Sabadell Atenció hospitalària i especialitzada 601.769,08 € 601.769,08 € 2011 73 Sagrat Cor, SL Atenció hospitalària i especialitzada 44.850.887,58 € 50.336.385,27 € 2011 74 Fundació Gestió Sanitària, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Atenció hospitalària i especialitzada 248.156.180,22 € 294.229.411,18 € 2010 76 Hospital Plató, Fundació Privada Atenció hospitalària i especialitzada 38.472.780,18 € 40.777.948,80 € 2010 77 Hospital Clínic i Provincial de Barcelona Atenció hospitalària i especialitzada 320.551.826,61 € 409.140.071,25 € 2011 78 Consorci Sanitari Integral Atenció hospitalària i especialitzada 47.494.589,89 € 50.956.101,95 € 2010 7 Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla Atenció hospitalària i especialitzada 41.176.127,00 € 80 Fundació Puigvert IUNA Atenció hospitalària i especialitzada 45.917.658,38 € 50.605.922,36 € 2012 81 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció hospitalària i especialitzada 27.427.663,71 € 28.955.735,73 € 2011 82 Banc de Sang i Teixits Atenció hospitalària i especialitzada 1.069.022,78 € 1.069.022,76 € 2011 83 Agència de Salut Pública de Barcelona Atenció hospitalària i especialitzada 2.209.023,06 € 2.209.023,06 € 2011 84 FP Ins.Cat.de Trauma.i Medicina de l'Esport (ICATME) Atenció hospitalària i especialitzada 247.886,72 € 109.600,96 € 2010 8 Hospital Sant Joan de Reus, SAM Atenció hospitalària i especialitzada 67.451.261,17 € 9 Gestió Pius Hospital de Valls, SA Atenció hospitalària i especialitzada 23.142.467,82 € 385 Sistemes Renals, SA Atenció insuficiència renal 2.243.539,20 € 2.302.086,09 € 2010 386 Sistemes Renals, SA Atenció insuficiència renal 1.245.297,80 € 1.245.297,80 € 2010 124/286
 • 125. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2009 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 388 Fresenius Medical Care Services Catalunya, SL Atenció insuficiència renal 3.199.213,45 € 389 Fresenius Medical Care Services Catalunya, SL Atenció insuficiència renal 3.996.304,20 € 390 Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM Atenció insuficiència renal 2.637.494,00 € 2.666.796,95 € 2010 391 Diaverum Catalunya, SL-C.Nef.Baix Llobregat Atenció insuficiència renal 1.306.227,25 € 1.381.539,36 € 2009 391 Diaverum Servicios Renales, SL Atenció insuficiència renal 3.918.681,75 € 4.155.166,89 € 2010 392 Fresenius Medical Care Services Catalunya, SL Atenció insuficiència renal 3.710.853,90 € 4.254.799,28 € 2011 393 Diaverum Catalunya, SL-C.Nef.Mataró Atenció insuficiència renal 906.096,04 € 633.429,43 € 2010 393 Diaverum Servicios Renales, SL-C.Nef.Mataró Atenció insuficiència renal 2.717.954,26 € 3.400.077,49 € 2010 394 Institut Mèdic Badalona, SL Atenció insuficiència renal 3.285.182,40 € 4.049.153,80 € 2010 395 Fresenius Medical Care Services Catalunya, SL Atenció insuficiència renal 3.104.898,00 € 3.927.432,28 € 2009 396 Fresenius Medical Care Services Catalunya, SL Atenció insuficiència renal 2.731.809,45 € 3.351.285,64 € 2009 397 Clínica Secretario Coloma, SL Atenció insuficiència renal 1.669.300,00 € 1.288.099,02 € 2009 398 Diaverum Catalunya, SL-C.D.Bonanova Atenció insuficiència renal 627.489,87 € 603.484,70 € 2010 398 Diaverum Servicios Renales, SL-C.D.Bonanova Atenció insuficiència renal 1.882.302,68 € 1.929.979,51 € 2010 399 Diaverum Catalunya, SL-C.D.Nephros Atenció insuficiència renal 522.157,04 € 566.470,72 € 2010 399 Diaverum Servicios Renales, SL-C.D.Nephros Atenció insuficiència renal 1.566.137,26 € 1.862.390,33 € 2010 400 Diaverum Catalunya, SL-C.D.Verge de Montserrat Atenció insuficiència renal 715.295,05 € 740.673,42 € 2010 400 Diaverum Servicios Renales, SL-C.D.Verge de Montserrat Atenció insuficiència renal 2.145.885,15 € 2.430.052,78 € 2010 401 Fresenius Medical Care Services Catalunya, SL Atenció insuficiència renal 4.039.706,00 € 4.857.521,93 € 2009 404 Fresenius Medical Care Services Catalunya, SL Atenció insuficiència renal 4.707.426,00 € 5.536.753,96 € 2009 405 TEFNUT, SA Atenció insuficiència renal 4.061.406,90 € 4.171.018,71 € 2009 406 Diaverum Catalunya, SL Atenció insuficiència renal 282.946,35 € 296.054,05 € 2010 406 Diaverum Servicios Renales, SL Atenció insuficiència renal 848.839,05 € 1.134.802,20 € 2010 125/286
 • 126. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2009 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 407 Diaverum Catalunya, SL Atenció insuficiència renal 2.069.932,00 € 600.120,00 € 2010 407 Diaverum Servicios Renales, SL Atenció insuficiència renal 1.552.449,00 € 1.683.427,89 € 2010 409 Fresenius Medical Care España, SA Atenció insuficiència renal 564.875,00 € 717.842,72 € 2011 410 Fresenius Medical Care España, SA Atenció insuficiència renal 733.320,50 € 636.205,06 € 2011 411 BAXTER, SL Atenció insuficiència renal 966.885,24 € 1.611.409,12 € 2010 412 BAXTER, SL Atenció insuficiència renal 1.039.903,37 € 1.235.639,03 € 2010 413 BAXTER, SL Atenció insuficiència renal 1.039.903,37 € 1.238.536,79 € 2010 414 BAXTER, SL Atenció insuficiència renal 1.039.903,37 € 1.218.100,11 € 2010 415 BAXTER, SL Atenció insuficiència renal 1.039.903,37 € 1.242.136,80 € 2010 416 Gambro Lundia AB, Sucursal en España Atenció insuficiència renal 733.320,50 € 622.498,91 € 2011 1033 Atenció Primària Alt Camp, SL Laboral Atenció primària 1.715.625,51 € 1035 Consorci Sanitari de Terrassa Atenció primària 1.991.493,24 € 1.991.493,22 € 2010 1044 Equip d'Assistencia Primària Vic SL Atenció primària 4.058.420,19 € 4.056.788,52 € 2010 1296 Fundació CAU, Centre Assistencial i d'Urgències Atenció primària 1.737.553,51 € 1299 Consorci Sanitari Integral Atenció primària 10.450.466,56 € 3.205.522,47 € 2010 1300 Consorci Sanitari Integral Atenció primària 8.380.237,31 € 2.678.379,76 € 2010 1304 Projectes Sanitaris i Socials SA Atenció primària 1.620.020,50 € 1.620.020,50 € 2010 1305 Badalona Serveis Assistencials, SA Atenció primària 2.941.237,04 € 2.921.653,32 € 2010 1306 Badalona Serveis Assistencials, SA Atenció primària 829.063,33 € 2.453.343,41 € 2010 1307 Consorci Sanitari Integral Atenció primària 9.858.360,21 € 3.267.811,03 € 2011 1308 Consorci Sanitari Integral Atenció primària 9.807.795,75 € 3.616.281,59 € 2011 1309 Fundació Privada Hospital de Pobres de Puigcerdà Atenció primària 2.615.236,73 € 2.574.818,40 € 2011 1311 Consorci Asistencial del Baix Empordà Atenció primària 5.528.716,32 € 5.518.985,88 € 2010 126/286
 • 127. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2009 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1338 Albera Salud SL Atenció primària 1.608.178,42 € 1.608.178,45 € 2010 1369 Badalona Serveis Assistencials, SA Atenció primària 1.751.534,74 € 1.734.857,96 € 2010 1370 Badalona Serveis Assistencials, SA Atenció primària 1.932.901,01 € 1.917.479,48 € 2010 1487 Ins.de Prestacions d'Assist.Mèdica al Personal Mun.(PAMEM) Atenció primària 1.900.975,27 € 1.900.975,27 € 2012 1488 Ins.de Prestacions d'Assist.Mèdica al Personal Mun.(PAMEM) Atenció primària 2.682.090,27 € 2.682.090,27 € 2012 1489 Ins.de Prestacions d'Assist.Mèdica al Personal Mun.(PAMEM) Atenció primària 1.443.712,89 € 1.443.712,89 € 2012 1490 Ins.de Prestacions d'Assist.Mèdica al Personal Mun.(PAMEM) Atenció primària 1.354.994,70 € 1.354.994,70 € 2012 1563 EBA Vallcarca, SLP Atenció primària 1.779.727,79 € 1.779.727,79 € 2011 1565 Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa, Fund.Privada Atenció primària 2.478.535,60 € 2.474.853,26 € 2010 1566 Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa, Fund.Privada Atenció primària 2.015.592,63 € 2.014.607,21 € 2010 1603 Fundació Privada, Hospital de Campdevànol Atenció primària 625.358,01 € 621.395,64 € 2010 1623 Badalona Serveis Assistencials, SA Atenció primària 1.335.632,21 € 1.324.244,99 € 2010 1628 EAP Vallplasa Atenció Primària, SL Atenció primària 3.194.995,37 € 926.378,87 € 2011 1629 EAP Sarrià, SL Atenció primària 7.434.612,90 € 1.520.275,74 € 2010 1630 EAP Dreta de l'Eixample, SL Atenció primària 1.369.922,64 € 1.256.290,98 € 2011 1631 EAP Dreta de l'Eixample, SL Atenció primària 1.534.156,22 € 1.463.383,96 € 2011 1655 Gestió i Prestació de Serveis de Salut Atenció primària 6.522.660,85 € 1682 Consorci de Serveis a les Persones de Vilanova i la Geltrú Atenció primària 157.336,80 € 157.336,80 € 2010 2189 EBA Vallcarca, SLP Atenció primària 1.336.663,62 € 1.336.663,62 € 2011 304 Gestió de Serveis Sanitaris Atenció primària 7.562.658,94 € 2.645.603,70 € 2011 305 Fundació CAU, Centre Assistencial i d'Urgències Atenció primària 3.306.103,88 € 306 Fundació CAU, Centre Assistencial i d'Urgències Atenció primària 5.879.226,93 € 307 Fundació CAU, Centre Assistencial i d'Urgències Atenció primària 2.883.711,07 € 127/286
 • 128. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2009 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 308 Fundació CAU, Centre Assistencial i d'Urgències Atenció primària 5.256.208,30 € 309 Fundació CAU, Centre Assistencial i d'Urgències Atenció primària 2.535.160,21 € 311 Fundació Privada, Sagessa-Salut Atenció primària 3.153.440,80 € 312 Fundació Privada, Sagessa-Salut Atenció primària 2.623.742,12 € 313 Fundació Privada, Sagessa-Salut Atenció primària 2.232.984,86 € 314 Fundació Privada, Sagessa-Salut Atenció primària 5.086.977,46 € 315 Sagessa, Assistència Sanitària i Social, SA Atenció primària 7.426.768,35 € 318 Gestió i Prestació de Serveis de Salut Atenció primària 2.082.122,82 € 319 Institut d'Assistència Sanitària Atenció primària 2.302.783,75 € 2.288.400,39 € 2010 320 Institut d'Assistència Sanitària Atenció primària 1.977.052,92 € 1.975.065,89 € 2010 321 Institut d'Assistència Sanitària Atenció primària 4.829.268,64 € 4.799.486,45 € 2010 322 Corporació de Salut del Maresme i la Selva Atenció primària 7.372.386,62 € 7.372.386,61 € 2010 323 Fundació Privada, Hospital de Campdevànol Atenció primària 816.518,27 € 811.413,30 € 2010 324 Fundació Privada Hospital Sant Jaume d'Olot Atenció primària 1.175.269,43 € 1.165.571,82 € 2010 325 Fundació Privada Hospital Sant Jaume d'Olot Atenció primària 1.335.599,10 € 1.330.133,18 € 2010 326 Consorci Asistencial del Baix Empordà Atenció primària 2.765.224,10 € 2.765.224,08 € 2010 327 Consorci Asistencial del Baix Empordà Atenció primària 2.970.984,76 € 2.970.984,72 € 2010 329 Consorci Asistencial del Baix Empordà Atenció primària 3.327.636,99 € 3.318.437,11 € 2010 330 Fundació Salut Empordà, Fundació Privada Atenció primària 2.824.277,65 € 2.815.287,46 € 2010 331 Albera Salud SL Atenció primària 321.635,68 € 321.635,71 € 2010 332 Fundació Pública Hospital Comarcal del Solsonès Atenció primària 3.129.839,97 € 3.122.844,31 € 2010 335 EAP Osona Sud-Alt Congost, SL Atenció primària 2.364.579,52 € 2.359.712,25 € 2010 340 Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP) Atenció primària 8.790.652,48 € 3.947.414,89 € 2010 128/286
 • 129. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2009 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 341 Badalona Serveis Assistencials, SA Atenció primària 350.306,95 € 346.971,59 € 2010 343 Badalona Serveis Assistencials, SA Atenció primària 2.511.458,16 € 2.487.758,65 € 2010 344 Badalona Serveis Assistencials, SA Atenció primària 386.580,21 € 383.495,90 € 2010 346 Badalona Serveis Assistencials, SA Atenció primària 1.862.047,30 € 1.846.105,19 € 2010 347 Badalona Serveis Assistencials, SA Atenció primària 2.591.836,34 € 2.568.547,04 € 2010 348 Consorci Sanitari del Maresme Atenció primària 2.012.956,24 € 1.979.744,56 € 2010 349 Consorci Sanitari del Maresme Atenció primària 2.968.110,36 € 2.941.043,19 € 2010 350 Consorci Sanitari del Maresme Atenció primària 1.864.243,53 € 1.835.228,49 € 2010 351 Corporació de Salut del Maresme i la Selva Atenció primària 4.134.992,74 € 4.115.045,95 € 2011 352 Corporació de Salut del Maresme i la Selva Atenció primària 3.172.631,12 € 3.161.964,14 € 2011 353 Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa Atenció primària 7.784.943,28 € 3.754.710,97 € 2011 354 Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa Atenció primària 5.616.635,67 € 5.616.635,67 € 2011 355 Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa Atenció primària 10.959.042,36 € 10.959.042,36 € 2011 356 Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa Atenció primària 4.844.132,79 € 4.844.132,78 € 2011 357 Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa Atenció primària 8.065.450,26 € 8.065.450,26 € 2011 358 Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa Atenció primària 4.046.262,71 € 4.046.262,71 € 2011 359 Consorci Sanitari de Terrassa Atenció primària 6.725.726,72 € 6.725.726,72 € 2010 360 Consorci Sanitari de Terrassa Atenció primària 9.202.166,73 € 9.202.166,74 € 2010 361 Consorci Sanitari de Terrassa Atenció primària 8.321.069,56 € 8.321.069,56 € 2010 363 Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell Atenció primària 7.974.627,34 € 3.327.185,64 € 2011 367 Parc Sanitari Pere Virgili Atenció primària 1.879.822,80 € 1.879.822,80 € 2011 368 Parc Sanitari Pere Virgili Atenció primària 1.386.758,63 € 1.386.758,63 € 2011 369 Ins.de Prestacions d'Assist.Mèdica al Personal Mun.(PAMEM) Atenció primària 967.853,35 € 967.853,35 € 2012 129/286
 • 130. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2009 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 370 Ins.de Prestacions d'Assist.Mèdica al Personal Mun.(PAMEM) Atenció primària 1.031.223,49 € 1.031.223,49 € 2012 371 Ins.de Prestacions d'Assist.Mèdica al Personal Mun.(PAMEM) Atenció primària 1.915.778,76 € 1.915.778,76 € 2012 372 Ins.de Prestacions d'Assist.Mèdica al Personal Mun.(PAMEM) Atenció primària 1.357.839,50 € 1.357.839,50 € 2012 373 EAP Barcelona -Sardenya, SL Atenció primària 7.547.494,84 € 3.417.145,44 € 2011 375 Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample Atenció primària 13.159.661,09 € 4.532.656,90 € 2011 377 Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample Atenció primària 12.368.611,33 € 4.304.932,84 € 2011 379 EAP Poble Sec SL Atenció primària 8.471.943,75 € 3.375.802,64 € 2011 380 EAP Vallplasa Atenció Primària, SL Atenció primària 900.074,33 € 899.051,92 € 2011 381 EAP Sarrià, SL Atenció primària 1.531.753,79 € 1.530.022,80 € 2010 382 EAP Dreta de l'Eixample, SL Atenció primària 1.505.082,83 € 1.505.082,83 € 2011 383 EAP Dreta de l'Eixample, SL Atenció primària 1.705.920,57 € 1.705.920,57 € 2011 384 GESCLÍNIC, SA Atenció primària 12.993.058,44 € 5.984.135,09 € 2011 1032 Caser Residencial, SA Atenció salut mental 430.262,00 € 430.262,02 € 2011 1034 Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell Atenció salut mental 162.258,22 € 162.258,22 € 2011 1057 Centre de Formació i Prevenció Atenció salut mental 317.935,50 € 317.935,50 € 2010 1059 Fundació Privada Els Tres Turons Atenció salut mental 373.313,15 € 373.313,15 € 2011 1067 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció salut mental 2.807.679,54 € 2.822.447,26 € 2011 1291 Fundació Cardenal Vidal i Barraquer Atenció salut mental 468.526,80 € 468.526,80 € 2010 1293 Parc Sanitari Sant Joan de Déu Atenció salut mental 1.536.626,48 € 1.536.626,48 € 2011 1302 Associació Centre Higiene Mental de Les Corts Atenció salut mental 593.817,60 € 593.817,60 € 2011 148 GGHHSCJ-Sagrat Cor, Serveis de Salut Mental Atenció salut mental 24.830.127,58 € 24.860.420,72 € 2010 1696 Hospital San Juan de Dios-OHSJDPAB Atenció salut mental 57.900,00 € 54.161,34 € 2010 1701 CERAC, Cen.Esp.de Rehab.de Persones amb autisme de Cat. Atenció salut mental 204.500,34 € 204.500,34 € 2011 130/286
 • 131. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2009 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 198 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció salut mental 2.252.746,24 € 2.250.707,94 € 2011 207 Fundació Sociosanitària de Barcelona Atenció salut mental 6.540.297,75 € 6.529.322,54 € 2010 221 Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell Atenció salut mental 229.276,17 € 224.371,37 € 2011 224 Gestió de Serveis Sanitaris Atenció salut mental 6.700.552,90 € 6.675.538,75 € 2011 226 Servei de Medicina Infantil i Psicologia Escolar, SL Atenció salut mental 1.847.730,83 € 1.846.760,14 € 2011 227 Clínicas Residencias y Sanatorios, SL Atenció salut mental 43.026,20 € 43.026,20 € 2010 228 Residència Geriàtrica l'Esplai, SCP Atenció salut mental 86.052,40 € 86.052,40 € 2010 229 Associació Plançó Atenció salut mental 42.454,00 € 42.454,00 € 2010 232 Centre Assistencial Sant Joan de Déu d'Almacelles Atenció salut mental 2.294.634,00 € 2.291.369,54 € 2010 233 Institut Pere Mata, SA Atenció salut mental 35.421.898,73 € 233 Fundació Pere Mata, Terres de l'Ebre Fundació Privada Atenció salut mental 2.974.262,96 € 2.959.407,76 € 2010 234 Sanatori Villablanca, SA Atenció salut mental 787.607,07 € 35.949,75 € 2010 235 Institut Pere Mata, SA Atenció salut mental 1.799.439,49 € 236 Fundació Pere Mata, Terres de l'Ebre Fundació Privada Atenció salut mental 3.382.748,60 € 3.384.948,49 € 2010 238 Institut d'Assistència Sanitària Atenció salut mental 27.041.840,66 € 26.965.542,76 € 2010 239 Fund Priv. Centre Mèdic Psico-Pedagògic d'Osona Atenció salut mental 750.928,81 € 750.928,79 € 2010 240 Fundació Sanitària d'Igualada, Fundació Privada Atenció salut mental 1.337.649,38 € 1.336.897,53 € 2010 241 Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa, Fund.Privada Atenció salut mental 4.515.149,84 € 4.517.991,56 € 2010 242 Consorci Hospitalari de Vic Atenció salut mental 3.231.301,33 € 3.195.624,97 € 2010 243 Consorci Sanitari del Maresme Atenció salut mental 4.313.776,91 € 4.401.292,21 € 2010 244 Institut Municipal de Serveis Personals de Badalona Atenció salut mental 2.400.006,69 € 2.400.006,69 € 2010 245 Fundació Cardenal Vidal i Barraquer Atenció salut mental 3.905.028,66 € 3.868.557,59 € 2010 246 Centre de Formació i Prevenció Atenció salut mental 810.738,40 € 810.738,40 € 2010 131/286
 • 132. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2009 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 248 Comunitat Terapèutica del Maresme, Serv.de Salut Mental, SCCL Atenció salut mental 5.696.195,32 € 5.699.707,55 € 2010 249 Diputació de Barcelona Atenció salut mental 8.559.732,28 € 8.557.717,21 € 2010 250 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció salut mental 37.427.506,54 € 37.468.832,03 € 2011 251 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció salut mental 451.793,97 € 451.793,97 € 2011 252 Fundació Privada Centre d'Higiene Mental Orienta Atenció salut mental 2.473.790,63 € 2.473.790,63 € 2010 253 Fundació Privada Centre d'Higiene Mental Orienta Atenció salut mental 1.233.602,99 € 1.233.602,99 € 2010 254 Fundació Privada Centre d'Higiene Mental Orienta Atenció salut mental 1.371.740,66 € 1.371.740,66 € 2010 255 Fundació Privada Centre d'Higiene Mental Orienta Atenció salut mental 838.850,03 € 838.850,03 € 2010 257 Sant Joan de Déu, Serveis de Salut Mental Atenció salut mental 56.775.138,69 € 56.757.848,54 € 2011 258 Institució Balmes, SCCL Atenció salut mental 250.306,60 € 250.306,60 € 2010 259 Hospital San Juan de Dios-OHSJDPAB Atenció salut mental 4.329.863,49 € 4.329.863,37 € 2010 260 Fundació Privada Hospital de Mollet Atenció salut mental 1.835.950,42 € 1.835.950,44 € 2011 261 Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell Atenció salut mental 8.109.167,29 € 8.107.772,55 € 2011 262 Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa Atenció salut mental 3.552.445,78 € 3.552.445,78 € 2011 263 Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa Atenció salut mental 1.447.182,80 € 1.447.182,80 € 2011 264 Consorci Sanitari de Terrassa Atenció salut mental 1.900.246,98 € 1.902.577,02 € 2011 265 Ajuntament de Rubí Atenció salut mental 1.995.920,64 € 1.995.920,64 € 2011 266 Ajuntament de Granollers Atenció salut mental 420.877,98 € 420.877,98 € 2011 267 Ajuntament de Terrassa Atenció salut mental 295.053,85 € 295.053,85 € 2011 268 CERAC, Cen.Esp.de Rehab.de Persones amb autisme de Cat. Atenció salut mental 26.435,18 € 26.435,18 € 2011 270 Associació Grup d'Estudi de la Psicosi Infantil Atenció salut mental 61.558,30 € 61.558,30 € 2011 271 Fundació Gestió Sanitària, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Atenció salut mental 1.906.315,40 € 1.905.921,35 € 2011 272 Hospital Clínic i Provincial de Barcelona Atenció salut mental 3.744.947,20 € 3.744.945,30 € 2011 132/286
 • 133. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2009 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 273 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció salut mental 974.308,59 € 974.308,59 € 2011 274 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció salut mental 2.184.404,21 € 2.184.404,21 € 2011 276 Clínica Secretario Coloma, SL Atenció salut mental 920.550,75 € 920.550,75 € 2011 277 Clínica Secretario Coloma, SL Atenció salut mental 2.196.942,40 € 2.196.942,40 € 2011 278 Associació Centre Higiene Mental de Les Corts Atenció salut mental 4.843.863,51 € 4.843.863,51 € 2011 279 Fundació Eulàlia Torras de Beà Atenció salut mental 2.421.825,83 € 2.421.825,86 € 2011 280 Associació Centre d'Higiene Mental Nou Barris Atenció salut mental 2.506.356,52 € 2.506.356,52 € 2011 281 Associació de Salut Mental Atenció salut mental 2.366.358,76 € 2.366.358,73 € 2011 282 Associació Joventut Organitzada i Activa Atenció salut mental 2.186.074,44 € 2.186.074,44 € 2011 283 Associació per a la Salut Mental Septimània, SL Atenció salut mental 1.797.124,26 € 1.627.124,38 € 2010 284 Asociación para la Rehabilitación de Enfermos Psíquicos Atenció salut mental 1.184.463,47 € 1.184.463,47 € 2010 285 Fundació Privada Els Tres Turons Atenció salut mental 1.356.871,05 € 1.356.871,05 € 2011 287 Centre Psicoteràpia Barcelona, SA Atenció salut mental 8.555.395,48 € 8.563.761,06 € 2011 288 Institució Neuropsico-pedagògica GURU Atenció salut mental 84.908,00 € 84.908,00 € 2010 289 Centre Especial Carrilet, SCCL Atenció salut mental 150.582,15 € 150.582,15 € 2011 290 Associació Alba Centre Especial Atenció salut mental 151.057,38 € 151.057,38 € 2011 291 Ass.Rehab.Persones Disminució seva capacitat d'Integració Atenció salut mental 722.958,09 € 722.958,12 € 2011 293 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció salut mental 1.631.701,06 € 1.631.701,06 € 2011 294 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció salut mental 454.334,88 € 456.021,05 € 2011 295 Associació de Paràlisi Cerebral, ASPACE Atenció salut mental 3.982.908,19 € 3.982.908,19 € 2010 296 Fundació Hospital Sant Pere Claver Atenció salut mental 7.535.166,82 € 7.535.166,93 € 2011 297 Institut Municipal d'Assistència Sanitària Atenció salut mental 9.720.082,31 € 9.675.363,81 € 2010 298 Fundació Nou Barris per la Salut Mental, FP Atenció salut mental 1.076.713,75 € 1.076.713,75 € 2011 133/286
 • 134. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2009 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 299 Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears Atenció salut mental 217.372,69 € 217.372,69 € 2011 300 Fundació Hospital de Dia Nou Barris, Fundació Privada Atenció salut mental 952.512,00 € 954.194,64 € 2010 301 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció salut mental 360.802,80 € 360.802,80 € 2011 89 Centre Sociosanitari Balaguer, SL Atenció salut mental 733.923,68 € 733.923,68 € 2010 101 Institut Pere Mata, SA Atenció sociosanitària 4.281.609,91 € 102 Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM Atenció sociosanitària 12.670.954,95 € 12.325.975,51 € 2011 1036 Residencias Aidar, SL Atenció sociosanitària 679.985,20 € 681.310,03 € 2011 1037 STS-Gestió de Serveis Sociosanitaris Atenció sociosanitària 510.141,78 € 103 Gestió Comarcal Hospitalària, SA Atenció sociosanitària 1.667.137,97 € 954.852,55 € 2011 1042 Clínica Residencial Geriàtrica, SL Atenció sociosanitària 2.754.003,74 € 2.790.170,76 € 2011 1047 CHC Personalia, Fundació Priv.-C.SS.St.Jordi Vall d'Hebron Atenció sociosanitària 1.653.154,50 € 1.673.260,18 € 2010 1050 Gestió Comarcal Hospitalària, SA Atenció sociosanitària 193.888,80 € 143.531,57 € 2010 1053 Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès Atenció sociosanitària 8.242.280,25 € 8.192.702,06 € 2011 1058 Servicios Clínicos, SA Atenció sociosanitària 35.260,20 € 35.260,20 € 2011 105 Institut d'Assistència Sanitària Atenció sociosanitària 5.514.631,05 € 5.157.200,74 € 2010 106 Fundació Salut Empordà, Fundació Privada Atenció sociosanitària 4.896.026,63 € 4.711.643,66 € 2010 107 Fundació Privada Hospital Sant Jaume d'Olot Atenció sociosanitària 2.529.085,56 € 2.295.249,21 € 2010 108 Fundació Mossèn Miquel Costa -Hospital de Palamós Atenció sociosanitària 2.304.476,40 € 2.332.703,95 € 2010 109 Fundació Mossèn Miquel Costa -Hospital de Palamós Atenció sociosanitària 1.415.345,85 € 1.297.950,44 € 2010 110 Fundació Mossèn Miquel Costa -Hospital de Palamós Atenció sociosanitària 630.890,90 € 551.199,57 € 2010 111 Fundació Privada, Hospital de Campdevànol Atenció sociosanitària 1.227.355,14 € 1.246.424,63 € 2010 112 Fundació Privada, Hospital de Campdevànol Atenció sociosanitària 263.575,31 € 220.390,88 € 2010 113 Institut Català d'Assistència i Serveis Socials Atenció sociosanitària 1.041.207,20 € 867.337,76 € 2010 134/286
 • 135. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2009 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 114 IRRSJG-Clínica Salus Infirmorum Atenció sociosanitària 2.947.735,21 € 2.947.544,48 € 2010 115 S.José de Gerona Ins.de Religiosas Cen.Geriátrico Maria Gay Atenció sociosanitària 714.491,40 € 723.169,27 € 2010 116 MUTUAM, Mútua de Previsió Social Atenció sociosanitària 3.358.043,86 € 3.135.721,67 € 2010 117 Corporació de Salut del Maresme i la Selva Atenció sociosanitària 1.730.341,69 € 1.694.829,45 € 2010 118 Corporació de Salut del Maresme i la Selva Atenció sociosanitària 840.614,58 € 847.559,21 € 2010 119 Hospital de Sant Bernabé Atenció sociosanitària 2.001.077,01 € 2.037.340,95 € 2010 120 Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa, Fund.Privada Atenció sociosanitària 2.082.749,82 € 2.146.816,87 € 2010 121 Fundació Privada Hospital Sant Jaume de Manlleu Atenció sociosanitària 5.283.128,00 € 5.298.112,35 € 2010 122 Casal d'Assistència Benèfica de Puigreig Atenció sociosanitària 290.892,90 € 299.619,69 € 2010 123 Fundació Sanitària d'Igualada, Fundació Privada Atenció sociosanitària 1.858.396,76 € 1.879.790,29 € 2010 124 Fundació Sanitària Sant Josep d'Igualada, FP Atenció sociosanitària 5.494.041,12 € 5.581.539,69 € 2010 125 Consorci Sociosanitari d'Igualada Atenció sociosanitària 378.083,16 € 378.083,16 € 2009 126 Fundació Privada Hospital Santa Creu de Vic Atenció sociosanitària 7.022.972,35 € 6.949.794,70 € 2010 127 Fundació Pública Hospital Comarcal del Solsonès Atenció sociosanitària 1.005.074,11 € 1.023.753,33 € 2010 128 Fundació Sociosanitària de Manresa Atenció sociosanitària 8.770.721,81 € 8.927.940,59 € 2010 1297 SAR Residencial y Asistencial Sociosanitaria, SA Atenció sociosanitària 5.404.411,40 € 5.546.442,81 € 2010 1301 Fundació Institut Guttmann Atenció sociosanitària 287.586,95 € 287.586,95 € 2011 130 SAR Residencial y Asistencial Catalunya, SA Atenció sociosanitària 398.525,60 € 377.975,35 € 2010 1314 STS-Gestió de Serveis Sociosanitaris Atenció sociosanitària 2.091.946,23 € 131 Consorci Sanitari Integral Atenció sociosanitària 6.394.686,38 € 6.406.879,10 € 2012 132 Hospital de Sant Boi, SA Atenció sociosanitària 145.990,06 € 145.990,06 € 2010 133 Consorci Sanitari del Garraf Atenció sociosanitària 3.309.323,03 € 3.471.537,74 € 2012 134 Consorci Sanitari de l'Alt Penedès Atenció sociosanitària 165.361,17 € 165.361,17 € 2010 135/286
 • 136. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2009 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 135 Consorci Sanitari del Garraf Atenció sociosanitària 4.431.055,29 € 4.406.398,12 € 2012 136 Clínica Nuestra Señora de Guadalupe Atenció sociosanitària 6.850.833,76 € 6.726.302,09 € 2011 137 Centro Médico Molins, SL Atenció sociosanitària 1.941.322,71 € 1.936.872,11 € 2011 138 Centro Médico Molins, SL Atenció sociosanitària 2.430.028,84 € 2.490.320,12 € 2011 139 Centro Médico Molins, SL Atenció sociosanitària 684.193,91 € 703.511,09 € 2011 141 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció sociosanitària 4.919.825,53 € 4.979.125,89 € 2011 142 Prytanis Hospitalet, SA Atenció sociosanitària 4.024.584,94 € 4.125.175,65 € 2011 143 Prytanis Hospitalet, SA Atenció sociosanitària 645.270,42 € 659.084,48 € 2011 145 CHC Personalia, Fundació Privada-C.Sociosanitari S.Jordi Atenció sociosanitària 1.507.702,77 € 1.268.784,01 € 2010 146 Sant Joan de Déu, Serveis Sociosanitaris, Fundació Priv. Atenció sociosanitària 1.143.679,07 € 1.163.339,87 € 2011 147 Sant Joan de Déu, Serveis Sociosanitaris, Fundació Priv. Atenció sociosanitària 2.216.601,49 € 2.267.000,01 € 2011 150 Parc Sanitari Sant Joan de Déu Atenció sociosanitària 260.514,25 € 260.514,26 € 2010 151 Parc Sanitari Sant Joan de Déu Atenció sociosanitària 3.234.354,14 € 3.319.279,93 € 2010 152 Badalona Serveis Assistencials, SA Atenció sociosanitària 9.235.519,76 € 7.200.395,11 € 2011 153 Fundació Privada Hospital de l'Esperit Sant Atenció sociosanitària 679.503,11 € 669.855,45 € 2010 154 Consorci Sanitari del Maresme Atenció sociosanitària 5.289.245,82 € 5.071.108,19 € 2011 155 Corporació de Salut del Maresme i la Selva Atenció sociosanitària 2.759.752,56 € 2.772.625,29 € 2011 156 Fundació Sant Francesc d'Assís Atenció sociosanitària 4.539.646,06 € 4.654.712,18 € 2011 157 Geriàtric del Maresme, SLU Atenció sociosanitària 2.961.391,95 € 3.020.388,99 € 2010 158 Residència Geriàtrica l'Estada, SA Atenció sociosanitària 1.922.750,14 € 1.944.161,81 € 2010 159 Fundació Benèfica Privada Casal de Curació de Vilassar Atenció sociosanitària 2.657.311,06 € 2.668.913,10 € 2010 160 Diputació de Barcelona Atenció sociosanitària 3.188.085,78 € 2.896.615,92 € 201 161 Fundació Privada Hospital-Asil de Granollers Atenció sociosanitària 3.083.873,11 € 3.112.166,55 € 2011 136/286
 • 137. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2009 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 162 Fundació Privada Hospital de Mollet Atenció sociosanitària 887.964,62 € 844.339,50 € 2011 163 Hospital de Sant Celoni, Fundació Privada Atenció sociosanitària 1.317.385,13 € 1.360.253,84 € 2011 164 Fundació Vallparadís, Fundació Privada Catalana Atenció sociosanitària 3.781.267,83 € 3.807.155,92 € 2011 164 Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa Atenció sociosanitària 1.208.583,84 € 1.203.551,55 € 2011 165 Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa Atenció sociosanitària 193.306,05 € 193.306,05 € 2011 166 Consorci Sanitari de Terrassa Atenció sociosanitària 583.213,33 € 583.213,33 € 2012 1676 Corporació de Salut del Maresme i la Selva Atenció sociosanitària 43.781,17 € 13.596,85 € 2010 1686 Badalona Serveis Assistencials, SA Atenció sociosanitària 1.773.796,18 € 1.618.011,42 € 2011 1688 MUTUAM, Mútua de Previsió Social Atenció sociosanitària 2.121.956,81 € 2.003.621,61 € 2011 1689 MUTUAM, Mútua de Previsió Social Atenció sociosanitària 1.091.008,77 € 1.087.770,45 € 2011 168 Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell Atenció sociosanitària 9.901.699,62 € 10.192.454,09 € 2011 1690 Fundació ACE, Inst.Català de Neurociències Aplicades Atenció sociosanitària 156.604,11 € 146.518,35 € 2011 1691 Fundació per a la Lluita contra l'Esclerosi Múltiple Atenció sociosanitària 18.927,24 € 1694 Fundació Sociosanitària i Social Sant Tecla, Fundació Privada Atenció sociosanitària 197.636,45 € 1695 Fundació Salut Empordà, Fundació Privada Atenció sociosanitària 671.012,17 € 615.967,04 € 2010 1698 Centre Sociosanitari Palau, SL Atenció sociosanitària 1.368.598,58 € 1.379.548,83 € 2011 169 Residència Verge del Puig Atenció sociosanitària 1.090.154,15 € 1.114.332,04 € 2011 171 Consorci Sanitari de Terrassa Atenció sociosanitària 8.338.496,71 € 8.467.464,55 € 2012 172 F.Privada Residència Santa Susanna de Caldes de Montbui Atenció sociosanitària 1.255.216,68 € 1.277.842,85 € 2011 173 F.Privada Residència Santa Susanna de Caldes de Montbui Atenció sociosanitària 2.535.507,00 € 2.574.387,52 € 2011 174 Fundació Vallparadís, Fundació Privada Catalana Atenció sociosanitària 2.561.442,00 € 2.612.906,36 € 2011 176 SAR Residencial y Assistencial Catalunya, SA Atenció sociosanitària 456.671,58 € 466.694,07 € 2011 1777 Institut Català d'Assistència i Serveis Socials Atenció sociosanitària 3.932.451,60 € 3.932.451,60 € 2009 137/286
 • 138. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2009 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 177 Centre Sociosanitari Palau, SL Atenció sociosanitària 2.102.123,66 € 2.067.801,61 € 2011 178 Centre Sociosanitari Palau, SL Atenció sociosanitària 1.376.905,30 € 1.410.950,68 € 2011 179 Centre Sociosanitari Palau, SL Atenció sociosanitària 3.957.668,95 € 3.972.079,67 € 2011 180 Centre Sociosanitari Palau, SL Atenció sociosanitària 1.349.047,68 € 1.404.822,77 € 2011 181 Fundació Gestió Sanitària, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Atenció sociosanitària 707.878,83 € 707.878,86 € 2011 183 Hospital Clínic i Provincial de Barcelona Atenció sociosanitària 838.249,79 € 779.662,92 € 2011 184 Consorci Sanitari Integral Atenció sociosanitària 559.238,26 € 559.238,26 € 2010 186 Servicios Clínicos, SA Atenció sociosanitària 3.521.443,82 € 4.378.771,50 € 2011 187 Servicios Clínicos, SA Atenció sociosanitària 287.069,19 € 287.069,19 € 2010 188 Fundació Privada Hospital Evangèlic Atenció sociosanitària 319.139,10 € 328.713,27 € 2011 190 Clínica Barceloneta, SA Atenció sociosanitària 7.627.259,06 € 7.791.455,76 € 2011 191 Clínica Barceloneta, SA Atenció sociosanitària 7.185.377,16 € 7.362.520,00 € 2011 192 NACARE Atenció sociosanitària 1.149.457,92 € 1.175.724,63 € 2011 193 Clínica Provença, SL Atenció sociosanitària 4.345.172,03 € 4.441.399,96 € 2011 194 Institut Municipal d'Assistència Sanitària Atenció sociosanitària 9.169.420,07 € 9.192.001,60 € 2010 195 HUCASVE, SL Atenció sociosanitària 4.701.655,38 € 4.795.248,61 € 2011 196 HUCASVE, SL Atenció sociosanitària 1.302.929,32 € 1.326.692,43 € 2011 197 Fundació Privada Hospital Evangèlic Atenció sociosanitària 4.214.788,63 € 4.294.896,45 € 2011 198 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció sociosanitària 3.279.377,17 € 3.320.294,53 € 2011 199 Parc Sanitari Sant Joan de Déu Atenció sociosanitària 444.707,60 € 440.903,98 € 2010 200 SAR Residencial y Assistencial Catalunya, SA Atenció sociosanitària 20.581,45 € 20.581,45 € 2011 200 MUTUAM, Mútua de Previsió Social Atenció sociosanitària 1.579.970,90 € 1.551.194,51 € 2011 201 MUTUAM, Mútua de Previsió Social Atenció sociosanitària 3.519.172,94 € 3.569.309,33 € 2011 138/286
 • 139. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2009 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 204 MUTUAM, Mútua de Previsió Social Atenció sociosanitària 111.295,37 € 111.295,37 € 2011 205 Fundació ACE, Inst.Català de Neurociències Aplicades Atenció sociosanitària 387.661,80 € 387.661,80 € 2011 206 Fundació ACE, Inst.Català de Neurociències Aplicades Atenció sociosanitària 1.117.427,52 € 1.117.427,52 € 2011 207 Fundació Sociosanitària de Barcelona Atenció sociosanitària 11.197.678,99 € 11.505.472,05 € 2010 208 Clínica Secretario Coloma, SL Atenció sociosanitària 1.787.153,19 € 1.826.427,65 € 2011 209 Clínica Secretario Coloma, SL Atenció sociosanitària 2.255.162,51 € 2.307.967,97 € 2011 211 Fundació per a la Lluita contra l'Esclerosi Múltiple Atenció sociosanitària 890.885,45 € 890.885,45 € 2010 212 Fundació per a la Lluita contra l'Esclerosi Múltiple Atenció sociosanitària 267.039,24 € 264.198,36 € 2010 213 Fundació per a la Lluita contra l'Esclerosi Múltiple Atenció sociosanitària 306.145,50 € 214 Fundació per a la Lluita contra l'Esclerosi Múltiple Atenció sociosanitària 450.478,26 € 450.478,26 € 2010 215 SAR Residencial y Assistencial Catalunya, SA Atenció sociosanitària 1.010.097,00 € 1.037.978,12 € 2011 216 Sanitas Residencial, SL Atenció sociosanitària 1.152.559,52 € 1.183.334,99 € 2010 217 Prytanis, SA Atenció sociosanitària 4.224.832,54 € 4.320.023,90 € 2011 218 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció sociosanitària 4.586.063,79 € 4.636.638,91 € 2011 219 Parc Sanitari Pere Virgili Atenció sociosanitària 14.748.883,43 € 14.768.686,43 € 2011 220 CHC Personalia, Fundació Priv.-C.Social i Sanitari Fred.Montseny Atenció sociosanitària 3.996.238,37 € 3.798.171,57 € 2010 86 Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell Atenció sociosanitària 1.137.805,13 € 1.147.477,13 € 2011 87 Hospital del Pallars, SL Atenció sociosanitària 805.532,82 € 845.675,54 € 2010 88 Fundació Privada Hospital de Pobres de Puigcerdà Atenció sociosanitària 3.005.883,89 € 2.472.203,97 € 2011 89 Centre Sociosanitari Balaguer, SL Atenció sociosanitària 2.760.320,68 € 2.885.919,26 € 2010 91 SAR Residencial y Asistencial Sociosanitaria, SA Atenció sociosanitària 3.592.559,88 € 3.609.893,05 € 2010 92 Gestió de Serveis Sanitaris Atenció sociosanitària 3.289.720,16 € 3.324.607,27 € 2010 93 Hospital Sant Joan de Reus, SAM Atenció sociosanitària 2.636.020,55 € 139/286
 • 140. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2009 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 93 Fundació Privada, Sagessa-Salut Atenció sociosanitària 395.051,61 € 94 Gestió Pius Hospital de Valls, SA Atenció sociosanitària 3.402.419,28 € 95 Gestió i Prestació de Serveis de Salut Atenció sociosanitària 8.801.983,23 € 96 Policlínica Comarcal El Vendrell Atenció sociosanitària 2.901.525,90 € 98 Mutual Gestión Integral, SL Atenció sociosanitària 575.792,88 € 99 Fundació CAU, Centre Assistencial i d'Urgències Atenció sociosanitària 3.135.648,83 € 1730 Fundació Sant Hospital-ICS Compra de serveis de base poblacional 26.910,09 € 26.910,09 € 2011 1731 Fundació Privada Hospital de Pobres de Puigcerdà Compra de serveis de base poblacional 675.599,82 € 675.599,82 € 2011 1762 Fundació Salut Empordà,FP-Albera Salut, SL-IAS-ICS Compra de serveis de base poblacional 1.677.727,26 € 1.677.727,26 € 2010 1763 FP Hospital Sant Jaume d'Olot-IAS-ICS Compra de serveis de base poblacional 489.774,68 € 489.774,68 € 2010 1764 F.Mossèn Miquel Costa-Hosp.Palamós-CABE-IAS-ICS Compra de serveis de base poblacional 1.467.472,12 € 1.467.472,12 € 2010 1765 FP Hospital de Campdevànol-IAS-ICS Compra de serveis de base poblacional 464.446,31 € 464.446,31 € 2010 1766 Hospital del Pallars, SL-ICS Compra de serveis de base poblacional 208.304,05 € 208.304,05 € 2010 1767 C.San.Alt Penedès-C.SS.Vilafranca del Penedès-H.St.Joan de Déu- GGHHSCJ,Sagrat Cor-ICS Compra de serveis de base poblacional 936.920,47 € 936.920,47 € 2012 1772 Gestió Pius Hospital de Valls, SA-Institut Pere Mata, SA-At.Primària Alt Camp SL Laboral-ICS Compra de serveis de base poblacional 495.871,16 € 495.871,16 € 2013 1773 Althaia,XAM,FP-FSSM,FP-C.San.Solsonès,FPC-MUTUAM,MPS-ICS Compra de serveis de base poblacional 1.463.122,82 € 1.463.122,82 € 2010 1774 FPH St.J.Manlleu-EAP Vic, SLP-CMP Osona-FPH Sta.Creu Vic-CH Vic-MUTUAM-EAP Osona S.-A. Congost, SLP-ICS Compra de serveis de base poblacional 2.077.853,49 € 2.077.853,49 € 2010 1775 Hospital de Sant Celoni, F.Privada-GGHHSCJ/Benito Menni,Complex Assistencial en Salut Mental-ICS Compra de serveis de base poblacional 244.948,11 € 244.948,11 € 2012 1787 Gestió Comarcal Hospitlària, SA - ICS Compra de serveis de base poblacional 3.263.038,36 € 3.263.038,36 € 2013 1789 IAS-ICO-Clín.Girona,SA-CG Maria Gay-Clín.Salus Infirmorum- MUTUAM-ICASS,Res.Puig d'en Roca-ICS Compra de serveis de base poblacional 2.029.157,78 € 2.029.157,78 € 2010 1790 F.B.Hospital St.Bernabé-C.Assist.B.Puigreig-SAR,Res.i Assist.Cat.SA- Althaia, XAM,FP-GGHHSCJ-MUTUAM,MPS-ICS Compra de serveis de base poblacional -128.091,08 € -128.091,08 € 2010 1791 Consorci Sanitari del Garraf-H St.Joan de Déu d'Esplugues-St.Joan de Déu,SSM-ICS Compra de serveis de base poblacional 1.116.007,77 € 1.116.007,77 € 2012 1792 Badalona Serveis Assistencials,SA-ICO-FP H.Esperit Sant- Fund.Priv.St.Francesc d'Assís-ICS Compra de serveis de base poblacional 2.762.640,22 € 2.762.640,22 € 2011 140/286
 • 141. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2009 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1793 C.S.Maresme-Com.Ter.Maresme,SSM-A.C.Form.i Prev.- Ger.Maresme-F Casal Curació-Res.Ger.Estada-MUTUAM-ICS Compra de serveis de base poblacional 2.343.708,29 € 2.343.708,29 € 2011 1794 Corporació de Salut del Maresme i la Selva-ICS Compra de serveis de base poblacional 1.816.726,54 € 1.816.726,54 € 2011 1795 FH Asil-FPR Sta.Susanna-F Vallparadís,FPC- GHSCJ,BenitoMenni,CASM-SSGG Aj.Granollers-H St.Joan Déu-PSS- Compra de serveis de base poblacional 3.130.269,66 € 3.130.269,66 € 2012 1796 Fundació Privada Hospital de Mollet-Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues-MUTUAM-ICS Compra de serveis de base poblacional 470.647,30 € 470.647,30 € 2011 1797 CS Terrassa-Mútua de Terrassa,MPSapf-F Vallparadís,FPC- Ajuntament de Rubí-MUTUAM-ICS Compra de serveis de base poblacional 8.037.847,91 € 8.037.847,91 € 2011 1815 Clín.Terres de l'Ebre, SL-GESAT,SAM-GPSS-F.Pere Mata Terres de l'Ebre-ICS Compra de serveis de base poblacional 593.758,28 € 593.758,28 € 2013 141/286
 • 142. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2010 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1008 Man.Int.Cerdanyola del Vallès-Ripollet-Montcada i Reixac Atenció extrahospitalària 122.020,16 € 111.221,38 € 2012 1009 Ajuntament de Montcada i Reixac Atenció extrahospitalària 3.069,58 € 3.069,58 € 2012 1010 Ajuntament de Rubí Atenció extrahospitalària 14.174,93 € 14.174,94 € 2012 1011 Ajuntament de Sabadell Atenció extrahospitalària 108.883,35 € 108.883,35 € 2012 1012 Ajuntament de Sabadell Atenció extrahospitalària 6.000,00 € 6.000,00 € 2012 1024 Ajuntament de Terrassa Atenció extrahospitalària 116.445,18 € 116.445,18 € 2012 1028 Ajuntament de Gualba Atenció extrahospitalària 6.130,32 € 6.130,32 € 2012 1030 Ajuntament de Viladecavalls Atenció extrahospitalària 15.000,00 € 15.000,00 € 2011 1038 Ajuntament de Sant Martí de Centelles Atenció extrahospitalària 6.467,91 € 6.467,91 € 2011 1039 Ajuntament de Tavertet Atenció extrahospitalària 1.253,92 € 1.253,92 € 2011 1040 Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons Atenció extrahospitalària 5.000,00 € 5.000,00 € 2012 1041 Ajuntament d'Abrera Atenció extrahospitalària 13.019,70 € 13.019,70 € 2012 1045 Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús Atenció extrahospitalària 16.124,49 € 16.124,49 € 2011 1048 Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls Atenció extrahospitalària 12.120,00 € 12.120,00 € 2011 1049 Ajuntament de Rupit i Pruit Atenció extrahospitalària 3.500,00 € 3.500,00 € 2010 1051 Ajuntament de Sant Mori Atenció extrahospitalària 2.000,00 € 2.000,00 € 2011 1052 Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà Atenció extrahospitalària 3.453,04 € 3.453,04 € 2010 1055 Gestió de Serveis Sanitaris Atenció extrahospitalària 80.491,86 € 80.491,86 € 2011 1056 Ajuntament de Fogars de la Selva Atenció extrahospitalària 22.690,00 € 22.690,00 € 2011 1061 Ajuntament de Camarles Atenció extrahospitalària 4.894,45 € 4.894,45 € 2011 1062 Ajuntament d'Ordis Atenció extrahospitalària 2.338,00 € 2.338,00 € 2011 1063 Ajuntament de Ventalló Atenció extrahospitalària 1.774,00 € 1.774,00 € 2011 1064 Ajuntament de Fontcoberta Atenció extrahospitalària 3.196,60 € 3.196,60 € 2011 142/286
 • 143. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2010 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1065 Ajuntament de Colera Atenció extrahospitalària 3.615,00 € 3.615,00 € 2011 1066 Ajuntament de Collsuspina Atenció extrahospitalària 2.750,00 € 2.750,00 € 2010 1068 Ajuntament de Vilamalla Atenció extrahospitalària 10.500,00 € 10.500,00 € 2011 1294 Ajuntament de la Nou de Berguedà Atenció extrahospitalària 2.035,24 € 2.035,24 € 2011 1295 Ajuntament del Far d'Empordà Atenció extrahospitalària 2.237,00 € 2.237,00 € 2011 1298 CTD,SA,CETIR CM,SA i CETIR Clínica Girona,SA-UTE Atenció extrahospitalària 822.740,91 € 525.984,20 € 2011 1318 Ajuntament de Biure Atenció extrahospitalària 2.103,54 € 2.103,53 € 2011 1319 Ajuntament de Bescanó Atenció extrahospitalària 48.513,21 € 48.513,21 € 2011 1320 Ajuntament de Capmany Atenció extrahospitalària 2.404,05 € 2.404,04 € 2011 1321 Ajuntament de Castellfollit de la Roca Atenció extrahospitalària 9.916,70 € 9.916,68 € 2011 1322 Ajuntament de Cervià de Ter Atenció extrahospitalària 27.346,36 € 27.346,36 € 2011 1323 Ajuntament de Colomers Atenció extrahospitalària 3.000,00 € 3.000,00 € 2011 1324 Ajuntament de Portbou Atenció extrahospitalària 36.559,96 € 36.559,96 € 2011 1325 Ajuntament de Montagut Atenció extrahospitalària 3.113,24 € 3.113,24 € 2011 1326 Ajuntament de Navata Atenció extrahospitalària 5.619,46 € 5.619,48 € 2011 1327 Ajuntament de Girona Atenció extrahospitalària 83.631,09 € 83.631,08 € 2011 1328 Ajuntament de Sant Jordi Desvalls Atenció extrahospitalària 4.477,54 € 4.477,52 € 2011 1329 Ajuntament de Tortellà Atenció extrahospitalària 15.017,71 € 15.017,72 € 2011 1330 Ajuntament de Vidreres Atenció extrahospitalària 55.000,00 € 55.000,00 € 2011 1331 Ajuntament de Vilobí d'Onyar Atenció extrahospitalària 25.000,00 € 25.000,00 € 2011 1332 Ajuntament de Boadella d'Empordà Atenció extrahospitalària 3.072,82 € 3.072,83 € 2011 1333 Ajuntament d'Aiguaviva Atenció extrahospitalària 8.606,07 € 8.606,08 € 2011 1334 Ajuntament de Bordils Atenció extrahospitalària 16.828,34 € 16.828,32 € 2011 143/286
 • 144. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2010 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1335 Ajuntament de Llers Atenció extrahospitalària 3.606,07 € 3.606,07 € 2011 1336 Ajuntament de les Preses Atenció extrahospitalària 10.818,22 € 10.818,20 € 2011 1337 Ajuntament de Sant Julià de Ramis Atenció extrahospitalària 15.025,30 € 15.025,24 € 2011 1339 Ajuntament de Vallfogona de Ripollès Atenció extrahospitalària 1.210,00 € 1.210,00 € 2011 1340 Ajuntament de Serinyà Atenció extrahospitalària 4.500,00 € 4.500,00 € 2011 1341 Ajuntament d'Amer Atenció extrahospitalària 4.615,77 € 4.615,77 € 2011 1342 Ajuntament de Cornellà de Terri Atenció extrahospitalària 17.429,35 € 17.429,36 € 2011 1343 Ajuntament de Mieres Atenció extrahospitalària 4.808,10 € 4.808,12 € 2011 1344 Ajuntament de Pont de Molins Atenció extrahospitalària 6.628,00 € 6.628,00 € 2011 1345 Ajuntament de Fornells de la Selva Atenció extrahospitalària 30.560,62 € 30.560,60 € 2011 1346 Ajuntament de Pinós Atenció extrahospitalària 2.404,05 € 2.404,05 € 2010 1347 Ajuntament de Sant Gregori Atenció extrahospitalària 30.030,36 € 30.030,36 € 2011 1348 Ajuntament d'Agullana Atenció extrahospitalària 8.862,93 € 8.862,92 € 2011 1349 Ajuntament de Flaçà Atenció extrahospitalària 14.829,00 € 14.829,00 € 2011 1350 Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses Atenció extrahospitalària 24.000,00 € 24.000,00 € 2011 1351 Ajuntament d'Igualada Atenció extrahospitalària 15.325,81 € 15.325,81 € 2010 1352 Ajuntament de Montmaneu Atenció extrahospitalària 6.000,00 € 6.000,00 € 2011 1353 Ajuntament de Castelllolí Atenció extrahospitalària 6.654,15 € 6.654,15 € 2011 1354 Ajuntament d'Òdena Atenció extrahospitalària 14.409,00 € 14.409,00 € 2011 1355 Ajuntament d'Avià Atenció extrahospitalària 20.373,15 € 20.373,15 € 2011 1356 Ajuntament de Borredà Atenció extrahospitalària 12.065,16 € 11.498,00 € 2011 1357 Ajuntament de la Pobla de Lillet Atenció extrahospitalària 11.405,57 € 11.405,57 € 2011 1358 Ajuntament de Cercs Atenció extrahospitalària 20.647,25 € 20.647,25 € 2011 144/286
 • 145. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2010 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1359 Ajuntament de Sant Fruitós de Bages Atenció extrahospitalària 20.469,58 € 20.469,58 € 2011 1360 Ajuntament de Santa Maria de Corcó Atenció extrahospitalària 18.249,99 € 18.249,99 € 2011 1361 Ajuntament de Castellterçol Atenció extrahospitalària 20.000,00 € 20.000,00 € 2010 1362 Ajutament de Sant Julià de Cerdanyola Atenció extrahospitalària 3.065,16 € 3.065,16 € 2011 1363 Ajuntament de Casserres Atenció extrahospitalària 6.743,36 € 6.743,36 € 2011 1364 Ajuntament de les Planes d'Hóstoles Atenció extrahospitalària 6.452,54 € 6.452,56 € 2011 1365 Ajuntament de Sant Pau de Segúries Atenció extrahospitalària 2.498,00 € 2.498,00 € 2011 1366 Ajuntament del Bruc Atenció extrahospitalària 6.647,11 € 6.647,11 € 2012 1367 Ajuntament de Collbató Atenció extrahospitalària 6.104,26 € 6.104,26 € 2012 1368 Ajuntament de Canyelles Atenció extrahospitalària 28.408,73 € 28.408,73 € 2012 1371 Ajuntament d'Alella Atenció extrahospitalària 38.594,47 € 32.028,66 € 2012 1372 Ajuntament de Teià Atenció extrahospitalària 60.200,00 € 30.100,00 € 2010 1373 Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera Atenció extrahospitalària 6.191,63 € 6.191,63 € 2011 1374 Ajuntament de Cànoves i Samalús Atenció extrahospitalària 10.356,39 € 10.356,39 € 2012 1375 Ajuntament de Torà Atenció extrahospitalària 7.212,15 € 7.212,15 € 2010 1376 Ajuntament de Sant Martí de Tous Atenció extrahospitalària 9.000,00 € 9.000,00 € 2010 1377 Ajuntament de Cardona Atenció extrahospitalària 4.426,06 € 4.426,06 € 2011 1379 Oxigen Salud, SA Atenció extrahospitalària 5.842.276,05 € 7.527.760,32 € 2011 1380 Air Liquide Medicinal, SLU Atenció extrahospitalària 1.786.195,21 € 1381 Oximesa, SL Atenció extrahospitalària 2.902.164,14 € 3.448.406,73 € 2012 1382 Gasmedi 2000, SA Atenció extrahospitalària 3.799.454,06 € 4.453.037,20 € 2011 1383 Esteve Teijin, SA Atenció extrahospitalària 10.560.522,63 € 13.722.229,29 € 2012 1384 Ajuntament de la Galera Atenció extrahospitalària 2.946,61 € 2.946,61 € 2011 145/286
 • 146. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2010 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1385 Ajuntament de Godall Atenció extrahospitalària 2.944,70 € 2.944,70 € 2011 1386 Ajuntament de l'Ampolla Atenció extrahospitalària 9.235,00 € 9.235,00 € 2011 1387 Ajuntament de Tivenys Atenció extrahospitalària 3.600,00 € 3.600,00 € 2011 1388 Ajuntament de Masdenverge Atenció extrahospitalària 4.039,42 € 4.039,42 € 2011 1389 Ajuntament de la Pobla de Massaluca Atenció extrahospitalària 1.722,52 € 1.722,52 € 2011 1390 Ajuntament de Santa Cristina d'Aro Atenció extrahospitalària 22.516,00 € 22.516,00 € 2011 1391 Ajuntament de Vallbona d'Anoia Atenció extrahospitalària 12.988,57 € 12.988,57 € 2010 1392 Ajuntament de Sant Feliu de Codines Atenció extrahospitalària 31.012,66 € 31.012,66 € 2012 1393 Ajuntament de Sant Jaume de Llierca Atenció extrahospitalària 6.305,57 € 6.305,57 € 2011 1394 Ajuntament d'Albagés Atenció extrahospitalària 2.710,32 € 2.710,32 € 2011 1395 Ajuntament d'Albi Atenció extrahospitalària 2.970,31 € 2.970,31 € 2011 1396 Ajuntament d'Arbeca Atenció extrahospitalària 8.637,02 € 8.637,02 € 2011 1397 Ajuntament de Juncosa Atenció extrahospitalària 2.327,67 € 2.327,67 € 2011 1398 Ajuntament de Juneda Atenció extrahospitalària 11.008,48 € 11.008,48 € 2011 1399 Ajuntament de Cervià de les Garrigues Atenció extrahospitalària 3.057,07 € 3.057,07 € 2011 1400 Ajuntament de Pobla de Cérvoles Atenció extrahospitalària 1.408,12 € 1.408,12 € 2011 1401 Ajuntament de Soleràs Atenció extrahospitalària 1.949,64 € 1.949,64 € 2011 1402 Ajuntament de Tarrés Atenció extrahospitalària 892,33 € 892,33 € 2011 1403 Ajuntament de Vilosell Atenció extrahospitalària 1.046,00 € 1.046,00 € 2011 1404 Ajuntament de Vinaixa Atenció extrahospitalària 3.034,50 € 3.034,50 € 2011 1405 Ajuntament d'Agramunt Atenció extrahospitalària 1.099,07 € 1.099,07 € 2011 1406 Ajuntament d'Agramunt Atenció extrahospitalària 588,74 € 588,74 € 2011 1407 Ajuntament d'Agramunt Atenció extrahospitalària 856,62 € 856,62 € 2011 146/286
 • 147. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2010 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1408 Ajuntament de Belianes Atenció extrahospitalària 2.124,30 € 2.124,30 € 2011 1409 Ajuntament de Castellserà Atenció extrahospitalària 3.527,58 € 3.527,58 € 2011 1410 Ajuntament de la Fuliola Atenció extrahospitalària 4.103,62 € 4.103,62 € 2011 1411 Ajuntament de Maldà Atenció extrahospitalària 2.662,65 € 2.662,65 € 2011 1412 Ajuntament d'Omells de Na Gaia Atenció extrahospitalària 746,34 € 746,34 € 2011 1413 Ajuntament de Puigverd d'Agramunt Atenció extrahospitalària 892,98 € 892,98 € 2012 1414 Ajuntament de Tornabous Atenció extrahospitalària 1.156,26 € 1.156,26 € 2011 1415 Ajuntament de Tornabous Atenció extrahospitalària 1.348,98 € 1.348,98 € 2011 1416 Ajuntament de Tornabous Atenció extrahospitalària 3.312,65 € 3.312,65 € 2011 1417 Ajuntament de la Floresta Atenció extrahospitalària 707,96 € 707,96 € 2011 1418 Ajuntament de Vilagrassa Atenció extrahospitalària 2.171,78 € 2.171,78 € 2011 1419 Ajuntament de Montornés de Segarra Atenció extrahospitalària 902,66 € 902,66 € 2011 1420 Ajuntament de les Oluges Atenció extrahospitalària 797,30 € 797,30 € 2011 1421 Ajuntament de Sanaüja Atenció extrahospitalària 3.669,06 € 3.669,06 € 2011 1422 Ajuntament d'Ager Atenció extrahospitalària 2.006,59 € 2.006,59 € 2011 1423 Ajuntament d'Algerri Atenció extrahospitalària 1.824,56 € 1.824,56 € 2011 1424 Ajuntament d'Alòs de Balaguer Atenció extrahospitalària 706,95 € 706,95 € 2011 1425 Ajuntament de Baronia de Rialb Atenció extrahospitalària 816,39 € 816,39 € 2011 1426 Ajuntament de Bellcaire d'Urgell Atenció extrahospitalària 4.013,87 € 4.013,87 € 2011 1427 Ajuntament de Bellmunt d'Urgell Atenció extrahospitalària 745,13 € 745,13 € 2011 1428 Ajuntament de Camarasa Atenció extrahospitalària 2.266,52 € 2.266,52 € 2011 1429 Ajuntament de Camarasa Atenció extrahospitalària 588,83 € 588,83 € 2011 1430 Ajuntament de Foradada Atenció extrahospitalària 532,54 € 532,54 € 2011 147/286
 • 148. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2010 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1431 Ajuntament de Foradada Atenció extrahospitalària 633,68 € 633,68 € 2011 1432 Ajuntament d'Ivars de Noguera Atenció extrahospitalària 1.293,62 € 1.293,62 € 2011 1433 Ajuntament de Menàrguens Atenció extrahospitalària 2.647,93 € 2.647,93 € 2011 1434 Ajuntament d'Os de Balaguer Atenció extrahospitalària 1.627,76 € 1.627,76 € 2011 1435 Ajuntament de la Sentiu de Sió Atenció extrahospitalària 1.575,55 € 1.575,55 € 2011 1436 Ajuntament de Torrelameu Atenció extrahospitalària 2.059,82 € 2.059,82 € 2011 1437 Ajuntament de Vallfogona de Balaguer Atenció extrahospitalària 3.930,95 € 3.930,95 € 2011 1438 Ajuntament de Vallfogona de Balaguer Atenció extrahospitalària 961,57 € 961,57 € 2011 1439 Ajuntament de Vilanova de Meià Atenció extrahospitalària 2.117,42 € 2.117,42 € 2011 1440 Ajuntament de Barbens Atenció extrahospitalària 2.637,36 € 2.637,36 € 2011 1441 Ajuntament de Castellnou de Seana Atenció extrahospitalària 2.170,54 € 2.170,54 € 2011 1442 Ajuntament d'Ivars d'Urgell Atenció extrahospitalària 3.112,71 € 3.112,71 € 2011 1443 Ajuntament de Linyola Atenció extrahospitalària 6.863,76 € 6.863,76 € 2011 1444 Ajuntament de Palau d'Anglesola Atenció extrahospitalària 5.695,09 € 5.695,09 € 2011 1445 Ajuntament de Torregrossa Atenció extrahospitalària 7.307,06 € 7.307,06 € 2011 1446 Ajuntament d'Aitona Atenció extrahospitalària 5.484,58 € 5.484,58 € 2011 1447 Ajuntament d'Alamús Atenció extrahospitalària 2.254,95 € 2.254,95 € 2011 1448 Ajuntament d'Albatàrrec Atenció extrahospitalària 3.691,47 € 3.691,47 € 2011 1449 Ajuntament d'Alcanó Atenció extrahospitalària 1.834,51 € 1.834,51 € 2011 1450 Ajuntament d'Alfès Atenció extrahospitalària 1.128,07 € 1.128,07 € 2011 1451 Ajuntament d'Almatret Atenció extrahospitalària 1.674,52 € 1.674,52 € 2011 1452 Ajuntament de Benavent de Segrià Atenció extrahospitalària 3.108,51 € 3.108,51 € 2011 1453 Ajuntament de Montoliu de Lleida Atenció extrahospitalària 1.346,89 € 1.346,89 € 2011 148/286
 • 149. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2010 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1454 Ajuntament de la Portella Atenció extrahospitalària 2.580,08 € 2.580,08 € 2011 1455 Ajuntament de Rosselló Atenció extrahospitalària 6.012,08 € 6.012,08 € 2011 1456 Ajuntament de Soses Atenció extrahospitalària 3.861,89 € 3.861,89 € 2011 1457 Ajuntament de Sunyer Atenció extrahospitalària 990,48 € 990,48 € 2011 1458 Ajuntament de Torrebesses Atenció extrahospitalària 975,90 € 975,90 € 2011 1459 Ajuntament de Torrefarrera Atenció extrahospitalària 7.007,94 € 7.007,94 € 2011 1460 Ajuntament de Vilanova de la Barca Atenció extrahospitalària 4.017,96 € 4.017,96 € 2011 1461 Ajuntament de Vilanova de Segrià Atenció extrahospitalària 2.137,72 € 2.137,72 € 2011 1462 Ajuntament de Nalec Atenció extrahospitalària 618,85 € 618,85 € 2011 1463 Ajuntament de Bassella Atenció extrahospitalària 893,96 € 634,19 € 2011 1464 Ajuntament de Josa i Tuixen Atenció extrahospitalària 2.902,09 € 2.902,09 € 2011 1465 Ajuntament de Ribera d'Urgellet Atenció extrahospitalària 957,24 € 957,24 € 2011 1466 Ajuntament de Ribera d'Urgellet Atenció extrahospitalària 917,81 € 917,81 € 2011 1467 Ajuntament de Ribera d'Urgellet Atenció extrahospitalària 705,08 € 705,08 € 2011 1468 Ajuntament de Ribera d'Urgellet Atenció extrahospitalària 650,28 € 650,28 € 2011 1469 Ajuntament de Ribera d'Urgellet Atenció extrahospitalària 938,31 € 938,31 € 2011 1470 Ajuntament de Gavet de la Conca Atenció extrahospitalària 910,40 € 910,40 € 2011 1471 Ajuntament de Salàs de Pallars Atenció extrahospitalària 2.720,53 € 2.720,53 € 2011 1472 Ajuntament de Senterada Atenció extrahospitalària 2.519,42 € 2.519,42 € 2011 1473 Ajuntament de Tremp Atenció extrahospitalària 870,60 € 870,60 € 2011 1474 Ajuntament de Tremp Atenció extrahospitalària 876,83 € 876,83 € 2011 1475 Ajuntament de Tremp Atenció extrahospitalària 1.371,80 € 1.371,80 € 2011 1476 Ajuntament de Tremp Atenció extrahospitalària 889,31 € 889,31 € 2011 149/286
 • 150. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2010 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1477 Ajuntament de la Vall de Boí Atenció extrahospitalària 2.332,24 € 2.332,24 € 2011 1478 Ajuntament de la Vall de Boí Atenció extrahospitalària 839,17 € 839,17 € 2011 1479 Ajuntament de la Vall de Boí Atenció extrahospitalària 755,07 € 755,07 € 2011 1480 Ajuntament de la Vall de Boí Atenció extrahospitalària 824,60 € 824,60 € 2011 1481 Ajuntament de la Vall de Boí Atenció extrahospitalària 810,70 € 810,70 € 2011 1482 Ajuntament d'Alins Atenció extrahospitalària 650,00 € 650,00 € 2011 1483 Ajuntament d'Alins Atenció extrahospitalària 650,00 € 650,00 € 2011 1484 Ajuntament d'Alins Atenció extrahospitalària 650,00 € 650,00 € 2011 1485 Ajuntament d'Alins Atenció extrahospitalària 650,00 € 650,00 € 2011 1486 Ajuntament de Polinyà Atenció extrahospitalària 27.269,36 € 27.769,36 € 2010 1491 Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya Atenció extrahospitalària 345.194,43 € 345.194,43 € 2011 1492 Ajuntament de la Seu d'Urgell Atenció extrahospitalària 1.383,78 € 1.383,78 € 2011 1493 Ajuntament d'Arsèguel Atenció extrahospitalària 899,36 € 899,36 € 2011 1494 Ajuntament de Coll de Nargó Atenció extrahospitalària 4.692,42 € 4.692,40 € 2011 1495 Ajuntament de Montferrer i Castellbó Atenció extrahospitalària 1.850,20 € 1.850,20 € 2011 1496 Ajuntament d'Organyà Atenció extrahospitalària 5.207,33 € 5.207,33 € 2011 1497 Ajuntament de Peramola Atenció extrahospitalària 1.815,54 € 1.815,54 € 2011 1498 Ajuntament de Peramola Atenció extrahospitalària 859,14 € 859,14 € 2011 1499 Ajuntament de Valls d'Aguilara Atenció extrahospitalària 1.059,12 € 1.059,12 € 2011 1500 Ajuntament de Valls de Valira Atenció extrahospitalària 650,00 € 650,00 € 2011 1501 Ajuntament de la Vansa i Fórnols Atenció extrahospitalària 2.901,72 € 2.901,72 € 2011 1502 Ajuntament de Castell de Mur Atenció extrahospitalària 857,40 € 857,40 € 2011 1503 Ajuntament d'Isona i Conca Dellà Atenció extrahospitalària 6.000,00 € 6.000,00 € 2011 150/286
 • 151. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2010 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1504 Ajuntament d'Isona i Conca Dellà Atenció extrahospitalària 2.174,66 € 2.174,66 € 2011 1505 Ajuntament d'Isona i Conca Dellà Atenció extrahospitalària 819,07 € 819,07 € 2011 1506 Ajuntament d'Isona i Conca Dellà Atenció extrahospitalària 819,07 € 819,07 € 2011 1507 Ajuntament d'Isona i Conca Dellà Atenció extrahospitalària 650,00 € 650,00 € 2011 1508 Ajuntament de la Torre de Cabdella Atenció extrahospitalària 854,67 € 687,85 € 2011 1509 Ajuntament de la Torre de Cabdella Atenció extrahospitalària 906,94 € 906,94 € 2011 1510 Ajuntament de Vilaller Atenció extrahospitalària 3.496,58 € 3.496,58 € 2011 1511 Ajuntament de Vilaller Atenció extrahospitalària 887,92 € 887,92 € 2011 1512 Ajuntament de Baix Pallars Atenció extrahospitalària 2.345,26 € 2.345,26 € 2011 1513 Ajuntament de Baix Pallars Atenció extrahospitalària 1.024,57 € 1.024,57 € 2011 1514 Ajuntament de Baix Pallars Atenció extrahospitalària 1.024,57 € 1.024,57 € 2011 1515 Ajuntament d'Espot Atenció extrahospitalària 2.185,89 € 2.185,89 € 2011 1516 Ajuntament d'Esterri d'Àneu Atenció extrahospitalària 6.000,00 € 6.000,00 € 2011 1517 Ajuntament de la Guingueta d'Àneu Atenció extrahospitalària 1.411,13 € 1.411,13 € 2011 1518 Ajuntament de Lladorre Atenció extrahospitalària 871,90 € 871,90 € 2011 1519 Ajuntament de Lladorre Atenció extrahospitalària 871,90 € 871,90 € 2011 1520 Ajuntament de Rialp Atenció extrahospitalària 2.303,00 € 2.303,00 € 2011 1521 Ajuntament de Granyena de les Garrigues Atenció extrahospitalària 852,78 € 852,78 € 2011 1522 Ajuntament de Torms Atenció extrahospitalària 1.157,83 € 1.157,83 € 2011 1523 Ajuntament de Tàrrega Atenció extrahospitalària 808,57 € 808,57 € 2012 1524 Ajuntament de Tàrrega Atenció extrahospitalària 808,57 € 808,57 € 2012 1525 Ajuntament d'Ivorra Atenció extrahospitalària 691,57 € 691,57 € 2011 1526 Ajuntament de Tàrrega Atenció extrahospitalària 558,51 € 558,51 € 2012 151/286
 • 152. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2010 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1527 Ajuntament de Tàrrega Atenció extrahospitalària 512,59 € 512,59 € 2012 1528 Ajuntament de Tàrrega Atenció extrahospitalària 588,51 € 588,51 € 2012 1529 Ajuntament de Plans de Sió Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2011 1530 Ajuntament de Sant Ramon Atenció extrahospitalària 3.153,31 € 3.153,31 € 2011 1531 Ajuntament de Torrefeta i Florejacs Atenció extrahospitalària 400,00 € 400,00 € 2011 1532 Ajuntament de Castellò de Farfanya Atenció extrahospitalària 1.860,82 € 1.860,82 € 2011 1533 Ajuntament de Penelles Atenció extrahospitalària 1.895,97 € 1.895,97 € 2011 1534 Ajuntament de Fondarella Atenció extrahospitalària 1.917,81 € 1.917,81 € 2011 1535 Ajuntament de Miralcamp Atenció extrahospitalària 4.194,00 € 4.194,00 € 2011 1536 Ajuntament de Poal Atenció extrahospitalària 1.973,94 € 1.973,94 € 2011 1537 Ajuntament d'Alcoletge Atenció extrahospitalària 5.598,72 € 5.598,72 € 2011 1538 Ajuntament d'Alguaire Atenció extrahospitalària 8.510,46 € 8.510,46 € 2011 1539 Ajuntament d'Alpicat Atenció extrahospitalària 12.895,19 € 12.895,19 € 2011 1540 Ajuntament d'Aspa Atenció extrahospitalària 1.197,73 € 1.197,73 € 2011 1541 Ajuntament de Gimenells i els Pla de la Font Atenció extrahospitalària 1.936,96 € 1.936,96 € 2011 1542 Ajuntament de Gimenells i els Pla de la Font Atenció extrahospitalària 1.158,61 € 1.158,61 € 2011 1543 Ajuntament de Sant Guim de la Plana Atenció extrahospitalària 774,17 € 774,17 € 2011 1544 Ajuntament de Puigverd de Lleida Atenció extrahospitalària 3.103,33 € 3.103,33 € 2012 1545 Ajuntament de Sudanell Atenció extrahospitalària 2.033,79 € 2.033,79 € 2011 1546 Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja Atenció extrahospitalària 17.100,00 € 17.100,00 € 2011 1547 Ajuntament de Benifallet Atenció extrahospitalària 3.200,00 € 3.200,00 € 2011 1548 Ajuntament de Paüls Atenció extrahospitalària 2.650,00 € 2.650,00 € 2011 1549 Ajuntament d'Alfara de Carles Atenció extrahospitalària 1.420,39 € 1.420,39 € 2011 152/286
 • 153. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2010 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1550 Ajuntament de Roquetes Atenció extrahospitalària 27.157,03 € 27.157,03 € 2011 1551 Ajuntament de Camarles Atenció extrahospitalària 10.986,44 € 10.986,44 € 2011 1552 Ajuntament de Freginals Atenció extrahospitalària 1.591,02 € 1.591,02 € 2011 1553 Ajuntament de Viladasens Atenció extrahospitalària 1.502,53 € 1.502,52 € 2011 1554 Ajuntament de la Pobla de Claramunt Atenció extrahospitalària 24.871,33 € 24.871,33 € 2011 1555 Ajuntament de Prats de Rei Atenció extrahospitalària 4.207,08 € 4.207,08 € 2011 1556 Ajuntament de Martorell Atenció extrahospitalària 9.800,00 € 9.800,00 € 2012 1557 Ajuntament de Masquefa Atenció extrahospitalària 45.479,00 € 45.479,00 € 2012 1558 Ajuntament d'Avinyonet del Penedès Atenció extrahospitalària 17.678,19 € 17.678,19 € 2011 1559 Ajuntament de Sant Quintí de Mediona Atenció extrahospitalària 27.999,89 € 27.999,89 € 2012 1560 Ajuntament de Font Rubí Atenció extrahospitalària 6.120,00 € 6.120,00 € 2012 1561 Ajuntament d'Arenys de Munt Atenció extrahospitalària 24.480,00 € 24.480,00 € 2012 1562 Ajuntament d'Aiguafreda Atenció extrahospitalària 17.565,15 € 17.565,15 € 2012 1564 Institut de Diagnòstic per la Imatge Atenció extrahospitalària 252.667,06 € 251.540,65 € 2012 1567 Ajuntament de Bovera Atenció extrahospitalària 1.995,10 € 1.995,10 € 2012 1568 Ajuntament de Fulleda Atenció extrahospitalària 1.387,83 € 1.387,83 € 2011 1569 Ajuntament de Puiggròs Atenció extrahospitalària 1.038,87 € 1.038,00 € 2011 1570 Ajuntament de Bellpuig Atenció extrahospitalària 1.933,71 € 1.933,71 € 2011 1571 Ajuntament de Guimerà Atenció extrahospitalària 2.526,50 € 2.526,50 € 2011 1572 Ajuntament de Preixana Atenció extrahospitalària 2.537,33 € 2.537,33 € 2012 1573 Ajuntament de Vallbona de les Monges Atenció extrahospitalària 1.831,24 € 1.831,24 € 2011 1574 Ajuntament de Verdú Atenció extrahospitalària 3.445,25 € 3.445,25 € 2011 1575 Ajuntament de Ribera d'Ondara Atenció extrahospitalària 2.829,25 € 2.829,25 € 2011 153/286
 • 154. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2010 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1576 Ajuntament de Talavera Atenció extrahospitalària 1.733,10 € 1.733,10 € 2011 1577 Ajuntament d'Albesa Atenció extrahospitalària 5.164,86 € 5.164,86 € 2011 1578 Ajuntament de les Avellanes i Santa Linya Atenció extrahospitalària 545,85 € 545,85 € 2011 1579 Ajuntament de les Avellanes i Santa Linya Atenció extrahospitalària 922,28 € 922,28 € 2011 1580 Ajuntament de les Avellanes i Santa Linya Atenció extrahospitalària 545,85 € 545,85 € 2011 1581 Ajuntament de Cubells Atenció extrahospitalària 1.546,32 € 1.546,32 € 2011 1582 Ajuntament d'Oliola Atenció extrahospitalària 725,63 € 725,63 € 2011 1583 Ajuntament de Preixens Atenció extrahospitalària 701,01 € 701,01 € 2011 1584 Ajuntament de Térmens Atenció extrahospitalària 4.621,29 € 4.621,29 € 2011 1585 Ajuntament de Vilanova de l'Aguda Atenció extrahospitalària 849,01 € 849,01 € 2011 1586 Ajuntament de Golmés Atenció extrahospitalària 4.995,69 € 4.995,69 € 2011 1587 Ajuntament de Sidamon Atenció extrahospitalària 1.782,23 € 1.782,23 € 2011 1588 Ajuntament de Vila-sana Atenció extrahospitalària 1.815,64 € 1.815,64 € 2011 1589 Ajuntament d'Artesa de Lleida Atenció extrahospitalària 3.620,61 € 3.620,61 € 2011 1590 Ajuntament de Granja d'Escarp Atenció extrahospitalària 2.868,59 € 2.868,59 € 2011 1591 Gestió i Prestació de Serveis de Salut Atenció extrahospitalària 486.493,68 € 486.493,68 € 2012 1592 Ajuntament d'Altafulla Atenció extrahospitalària 306,51 € 306,51 € 2010 1593 Ajuntament dels Pallaresos Atenció extrahospitalària 260,54 € 260,54 € 2010 1594 Ajuntament de la Riba Atenció extrahospitalària 689,66 € 689,66 € 2010 1595 Ajuntament de Baberà de la Conca Atenció extrahospitalària 459,78 € 459,78 € 2010 1596 Ajuntament de Pira Atenció extrahospitalària 306,51 € 306,51 € 2010 1598 Ajuntament de Renau Atenció extrahospitalària 260,54 € 260,54 € 2011 1599 Ajuntament d'Alió Atenció extrahospitalària 306,51 € 306,51 € 2011 154/286
 • 155. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2010 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1600 Ajuntament d'Alcanar Atenció extrahospitalària 1.037,88 € 1.037,88 € 2011 1601 Ajuntament de Mas de Barberans Atenció extrahospitalària 2.900,00 € 2.900,00 € 2011 1602 Ajuntament d'Horta de Sant Joan Atenció extrahospitalària 4.919,73 € 4.949,73 € 2011 1604 Ajuntament d'Argelaguer Atenció extrahospitalària 8.000,00 € 8.000,00 € 2011 1605 Ajuntament de Maçanet de Cabrenys Atenció extrahospitalària 4.633,95 € 4.633,96 € 2011 1606 Ajujntament de Palau-saverdera Atenció extrahospitalària 19.088,14 € 19.088,16 € 2011 1607 Ajuntament de Castelló d'Empuries Atenció extrahospitalària 32.651,99 € 32.651,99 € 2011 1608 Ajuntament d'Alàs i Cerc Atenció extrahospitalària 1.425,85 € 1.425,85 € 2011 1609 Ajuntament d'Estimariu Atenció extrahospitalària 692,18 € 692,18 € 2011 1610 Ajuntament de Figols i Alinyà Atenció extrahospitalària 650,00 € 650,00 € 2011 1611 Ajuntament de Figols i Alinyà Atenció extrahospitalària 834,05 € 834,05 € 2011 1612 Ajuntament de Llimiana Atenció extrahospitalària 1.032,99 € 1.021,78 € 2011 1613 Ajuntament de Talarn Atenció extrahospitalària 1.593,59 € 1.593,59 € 2011 1614 Ajuntament del Pont de Suert Atenció extrahospitalària 3.010,59 € 3.010,59 € 2011 1615 Ajuntament del Pont de Suert Atenció extrahospitalària 2.845,62 € 2.845,62 € 2011 1616 Ajuntament de Tírvia Atenció extrahospitalària 1.429,82 € 1.429,82 € 2011 1617 Ajuntament de Vall de Cardós Atenció extrahospitalària 2.711,36 € 2.711,36 € 2011 1618 Ajuntament de Santa Maira de Montbui Atenció extrahospitalària 10.000,00 € 10.000,00 € 2011 1619 Ajuntament de Jorba Atenció extrahospitalària 9.844,38 € 9.844,38 € 2011 1620 Ajuntament de Santa Eugènia de Berga Atenció extrahospitalària 38.368,61 € 38.368,61 € 2011 1621 Ajuntament del Papiol Atenció extrahospitalària 54.773,50 € 54.773,50 € 2012 1622 Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos Atenció extrahospitalària 69.374,40 € 69.374,40 € 2011 1624 Ajuntament de Premià de Dalt Atenció extrahospitalària 38.440,00 € 38.440,00 € 2012 155/286
 • 156. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2010 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1625 Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt Atenció extrahospitalària 58.513,83 € 48.238,83 € 2011 1626 Ajuntament de Martorelles Atenció extrahospitalària 26.519,78 € 16.235,83 € 2011 1627 Ajuntament de Sentmenat Atenció extrahospitalària 2.580,06 € 2.580,06 € 2012 1632 Ajuntament d'Espluga Calba Atenció extrahospitalària 2.410,75 € 2.410,75 € 2011 1633 Ajuntament de Montoliu de Segarra Atenció extrahospitalària 1.671,51 € 1.671,51 € 2011 1634 Ajuntament de Sant Guim de Freixenet Atenció extrahospitalària 3.945,99 € 3.945,99 € 2011 1635 Ajuntament de Tarroja de Segarra Atenció extrahospitalària 3.494,85 € 3.494,85 € 2011 1636 Ajuntament de Llardecans Atenció extrahospitalària 1.917,79 € 1.917,79 € 2011 1637 Ajuntament de Maials Atenció extrahospitalària 2.644,20 € 2.644,20 € 2011 1638 Ajuntament de Massalcoreig Atenció extrahospitalària 2.003,81 € 2.003,81 € 2011 1639 Ajuntament de Sarroca de Lleida Atenció extrahospitalària 2.597,86 € 2.597,86 € 2011 1640 Ajuntament de Torre-serona Atenció extrahospitalària 1.780,75 € 1.780,75 € 2011 1641 Ajuntament de Llorenç del Penedès Atenció extrahospitalària 6.907,56 € 6.907,56 € 2012 1643 Ajuntament de Lleida Atenció extrahospitalària 1.109,16 € 40.543,00 € 2011 1644 Ajuntament de Lleida Atenció extrahospitalària 3.409,04 € 3.409,04 € 2011 1645 Ajuntament d'Anglesola Atenció extrahospitalària 3.713,15 € 3.713,15 € 2012 1646 Ajuntament de Ciutadilla Atenció extrahospitalària 1.724,20 € 1.724,20 € 2011 1647 Ajuntament de Cervera Atenció extrahospitalària 660,76 € 660,76 € 2011 1648 Ajuntament de Cabanabona Atenció extrahospitalària 527,52 € 527,52 € 2011 1649 Ajuntament de Montgai Atenció extrahospitalària 858,41 € 858,41 € 2011 1650 Ajuntament de Montgai Atenció extrahospitalària 2.048,88 € 2.048,88 € 2011 1651 Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell Atenció extrahospitalària 7.145,86 € 7.145,86 € 2011 1652 Ajuntament de Bellvís Atenció extrahospitalària 6.383,08 € 6.383,08 € 2011 156/286
 • 157. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2010 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1653 Ajuntament d'Alfarràs Atenció extrahospitalària 13.456,80 € 13.456,80 Ȋ