Registre de convenis i contractes
en l'àmbit de l'assistència sanitària pública
Decret 136/2007, de 19 de juny (DOGC núm. ...
Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública
CatSalut
Entitat contractant: Servei Catal...
Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública
CatSalut
Entitat contractant: Servei Catal...
Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública
CatSalut
Entitat contractant: Servei Catal...
Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública
CatSalut
Entitat contractant: Servei Catal...
Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública
CatSalut
Entitat contractant: Servei Catal...
Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública
CatSalut
Entitat contractant: Servei Catal...
Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública
CatSalut
Entitat contractant: Servei Catal...
Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública
CatSalut
Entitat contractant: Servei Catal...
Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública
CatSalut
Entitat contractant: Servei Catal...
Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública
CatSalut
Entitat contractant: Servei Catal...
Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública
CatSalut
Entitat contractant: Servei Catal...
Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública
CatSalut
Entitat contractant: Servei Catal...
Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública
CatSalut
Entitat contractant: Servei Catal...
Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública
CatSalut
Entitat contractant: Servei Catal...
Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública
CatSalut
Entitat contractant: Servei Catal...
Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública
CatSalut
Entitat contractant: Servei Catal...
Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública
CatSalut
Entitat contractant: Servei Catal...
Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública
CatSalut
Entitat contractant: Servei Catal...
Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública
CatSalut
Entitat contractant: Servei Catal...
Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública
CatSalut
Entitat contractant: Servei Catal...
Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública
CatSalut
Entitat contractant: Servei Catal...
Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública
CatSalut
Entitat contractant: Servei Catal...
Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública
CatSalut
Entitat contractant: Servei Catal...
Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública
CatSalut
Entitat contractant: Servei Catal...
Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública
CatSalut
Entitat contractant: Servei Catal...
Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública
CatSalut
Entitat contractant: Servei Catal...
Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública
CatSalut
Entitat contractant: Servei Catal...
Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública
CatSalut
Entitat contractant: Servei Catal...
Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública
CatSalut
Entitat contractant: Servei Catal...
Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública
CatSalut
Entitat contractant: Servei Catal...
Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública
CatSalut
Entitat contractant: Servei Catal...
Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública
CatSalut
Entitat contractant: Servei Catal...
Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública
CatSalut
Entitat contractant: Servei Catal...
Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública
CatSalut
Entitat contractant: Servei Catal...
Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública
CatSalut
Entitat contractant: Servei Catal...
Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública
CatSalut
Entitat contractant: Servei Catal...
Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública
CatSalut
Entitat contractant: Servei Catal...
Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública
CatSalut
Entitat contractant: Servei Catal...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)

314
-1

Published on

Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
314
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Registre de convenis i contractes en l´àmbit de l´assistència sanitària públic contractats pel Servei Català de la Salut (2007 2012)

 1. 1. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública Decret 136/2007, de 19 de juny (DOGC núm. 4909, de 21.06.2007), i Instrucció 04/2008 del CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Subdirecció Barcelona, 2 de setembre de 2013
 2. 2. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1000 Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt Atenció extrahospitalària 48.513,83 € 48.513,84 € 2008 1001 Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta Atenció extrahospitalària 15.300,00 € 15.300,00 € 2008 1002 Ajuntament de Santa Susanna Atenció extrahospitalària 10.667,74 € 10.663,76 € 2008 1003 Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta Atenció extrahospitalària 47.500,00 € 47.500,00 € 2008 1004 Ajuntament de Cabrils Atenció extrahospitalària 16.551,80 € 14.665,40 € 2007 1005 Ajuntament de Caldes d'Estrac Atenció extrahospitalària 9.690,00 € 5.691,30 € 2007 1006 Ajuntament de Pineda de Mar Atenció extrahospitalària 25.500,00 € 25.500,00 € 2008 1007 Ajuntament de Cabrera de Mar Atenció extrahospitalària 25.500,00 € 25.216,61 € 2008 1008 Man.Int.Cerdanyola del Vallès-Ripollet-Montcada i Reixac Atenció extrahospitalària 122.020,16 € 122.020,10 € 2008 1009 Ajuntament de Montcada i Reixac Atenció extrahospitalària 3.069,58 € 3.069,58 € 2008 1010 Ajuntament de Rubí Atenció extrahospitalària 28.349,87 € 28.349,92 € 2008 1011 Ajuntament de Sabadell Atenció extrahospitalària 108.883,35 € 108.883,34 € 2008 1012 Ajuntament de Sabadell Atenció extrahospitalària 6.000,00 € 6.000,00 € 2008 1013 Ajuntament de Caldes de Montbui Atenció extrahospitalària 57.980,52 € 57.980,48 € 2008 1014 Ajuntament de Cardedeu Atenció extrahospitalària 30.256,93 € 30.256,93 € 2008 1015 Ajuntament de la Garriga Atenció extrahospitalària 352.380,08 € 352.380,08 € 2008 1016 Ajuntament de la Llagosta Atenció extrahospitalària 67.658,25 € 67.658,26 € 2008 1017 Ajuntament de Martorelles Atenció extrahospitalària 26.519,78 € 26.519,78 € 2008 1018 Ajuntament de Polinyà Atenció extrahospitalària 47.604,62 € 47.604,62 € 2008 1019 Ajuntament de Sant Feliu de Codines Atenció extrahospitalària 27.012,66 € 27.012,66 € 2008 1020 Ajuntament de Sant Llorenç de Savall Atenció extrahospitalària 7.356,88 € 7.356,88 € 2008 1021 Ajuntament de Sentmenat Atenció extrahospitalària 15.480,38 € 15.480,38 € 2008 1022 Ajuntament d'Aiguafreda Atenció extrahospitalària 17.565,15 € 17.565,15 € 2008 2/286
 3. 3. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 1023 Ajuntament de Bigues i Riells Atenció extrahospitalària 45.000,00 € 44.124,37 € 2008 1024 Institut Municipal de Salut i Benestar Social de Terrassa Atenció extrahospitalària 116.445,18 € 116.445,18 € 2008 1025 Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera Atenció extrahospitalària 6.191,63 € 6.191,63 € 2008 1026 Ajuntament de Cànoves i Samalús Atenció extrahospitalària 7.356,39 € 7.356,39 € 2008 1027 Ajuntament de Figaró-Montmany Atenció extrahospitalària 20.329,00 € 20.329,00 € 2008 1028 Ajuntament de Gualba Atenció extrahospitalària 6.130,32 € 6.130,32 € 2008 1029 Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana Atenció extrahospitalària 13.500,00 € 10.469,65 € 2008 1030 Ajuntament de Viladecavalls Atenció extrahospitalària 15.000,00 € 15.000,00 € 2008 1038 Ajuntament de Sant Martí de Centelles Atenció extrahospitalària 2.609,85 € 2.609,85 € 2008 1039 Ajuntament de Tavertet Atenció extrahospitalària 104,49 € 104,49 € 2009 1040 Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons Atenció extrahospitalària 2.500,00 € 2.500,00 € 2007 1041 Ajuntament d'Abrera Atenció extrahospitalària 6.509,85 € 6.509,85 € 2007 1052 Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà Atenció extrahospitalària 3.433,00 € 3.364,32 € 2008 1705 Ins.de Prestacions d'Assist.Mèdica al Personal Mun.(PAMEM) Atenció extrahospitalària 9.415.722,52 € 9.415.722,48 € 2008 417 Consell Comarcal de l'Alt Urgell Atenció extrahospitalària 12.020,28 € 4.724,03 € 2008 418 Gestió de Serveis Sanitaris Atenció extrahospitalària 77.177,96 € 77.177,96 € 2008 419 Centre Mèdic Pla d'Urgell, SA Atenció extrahospitalària 8.617,79 € 7.728,18 € 2008 420 Servicios Socio Sanitarios Generales, SL Atenció extrahospitalària 3.114.402,80 € 3.163.005,01 € 2008 421 Alianza Médica Leridana, SA Atenció extrahospitalària 253.457,60 € 253.457,60 € 2008 422 Gestió i Prestació de Serveis de Salut Atenció extrahospitalària 669.149,61 € 669.149,61 € 2008 423 Gestió i Prestació de Serveis de Salut Atenció extrahospitalària 1.564.005,14 € 654.236,56 € 2009 424 F.Priv.per a la Investigació i Prevenció Càncer Atenció extrahospitalària 412.515,54 € 412.515,54 € 2008 425 Ambulàncies Reus, SAU Atenció extrahospitalària 5.376.598,50 € 4.526.168,61 € 2008 3/286
 4. 4. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 426 SAM de Gestió de Sanitat i Serveis Socials-SAMGSISS Atenció extrahospitalària 1.945.568,61 € 1.945.568,61 € 2008 427 SAM de Gestió de Sanitat i Serveis Socials-SAMGSISS Atenció extrahospitalària 562.050,19 € 533.001,89 € 2009 428 Fundació Privada Terra Alta segle XXI Atenció extrahospitalària 156.387,64 € 132.745,41 € 2009 429 Centre d'Ambulàncies Baix Ebre, SL Atenció extrahospitalària 3.167.468,72 € 2.733.434,76 € 2008 430 Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM Atenció extrahospitalària 71.874,95 € 70.265,86 € 2009 432 IRRSJG-Clínica Salus Infirmorum Atenció extrahospitalària 102.908,54 € 107.158,66 € 2008 433 CERIRE, SL i Fisio Girona, SA -UTE Atenció extrahospitalària 198.694,26 € 208.108,80 € 2008 434 Fisio Girona, SA Atenció extrahospitalària 644.298,82 € 584.400,76 € 2008 435 Fisio Girona, SA Atenció extrahospitalària 95.649,24 € 58.553,88 € 2008 436 Fisio Girona, SA Atenció extrahospitalària 441.498,03 € 394.373,34 € 2008 437 Fisio Girona, SA Atenció extrahospitalària 336.034,85 € 305.995,62 € 2008 438 Fisio Girona, SA Atenció extrahospitalària 177.387,75 € 93.044,31 € 2008 439 Consorci del Transport Sanitari Regió de Girona, SA Atenció extrahospitalària 5.983.856,48 € 5.144.718,30 € 2008 440 Centre d'Al.lergia Ruiz i Para, SL Atenció extrahospitalària 5.013,82 € 3.102,84 € 2008 441 Centre d'Al.lergia Ruiz i Para, SL Atenció extrahospitalària 25.055,68 € 17.482,55 € 2008 442 UTE Fundació Sanitària Sant Josep i Fisioteràpia Atenció extrahospitalària 287.882,59 € 267.202,61 € 2008 444 Centre de Rehabilitació Sant Antoni Abat, SLU Atenció extrahospitalària 854.978,27 € 797.210,47 € 2009 445 Centre de Rehabilitació Sant Antoni Abat, SLU Atenció extrahospitalària 301.410,56 € 176.561,71 € 2009 446 L'Eivax, SA, Fisioteràpia, SA i Kinesiteràpia, SA-UTE Atenció extrahospitalària 1.881.713,54 € 1.339.629,93 € 2008 447 Ambulàncies M.A., SL Atenció extrahospitalària 3.455.362,80 € 3.528.236,03 € 2008 448 Serv.Sanitarios Condal,SL i Amb.Condal,SCCL-UTE Atenció extrahospitalària 2.784.032,00 € 2.463.684,82 € 2008 449 Serv.Sanitarios Condal,SL i Amb.Condal,SCCL-UTE Atenció extrahospitalària 7.037.200,00 € 6.468.678,29 € 2008 450 Badalona Serveis Assistencials, SA Atenció extrahospitalària 120.652,64 € 120.652,64 € 2008 4/286
 5. 5. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 451 Iriteb, SA Atenció extrahospitalària 658.927,41 € 658.532,09 € 2008 452 Iriteb, SA Atenció extrahospitalària 425.903,53 € 528.171,49 € 2008 453 Iriteb, SA Atenció extrahospitalària 580.780,60 € 583.048,71 € 2008 454 Iriteb, SA Atenció extrahospitalària 187.816,50 € 197.750,60 € 2008 455 L'Eivax, SA i Fisioteràpia, SA-UTE Atenció extrahospitalària 734.858,19 € 637.177,02 € 2008 456 L'Eivax, SA i Fisioteràpia, SA-UTE Atenció extrahospitalària 844.591,75 € 820.832,47 € 2008 457 UTE Grup La Pau,TSNU Atenció extrahospitalària 6.825.120,00 € 6.243.208,74 € 2008 458 Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa Atenció extrahospitalària 608.280,82 € 424.339,60 € 2008 459 CRR, SL Atenció extrahospitalària 297.885,26 € 230.120,29 € 2008 460 Centro de Medicina Correctiva, SL Atenció extrahospitalària 1.134.195,53 € 1.172.618,02 € 2008 461 Centro de Medicina Correctiva, SL Atenció extrahospitalària 1.199.842,33 € 1.253.835,94 € 2008 462 Centro de Rehabilitación del Vallès, SA Atenció extrahospitalària 874.810,75 € 839.915,33 € 2008 463 C.Enseny.Sta.Coloma,SA, CODEBIBCN,SL i CRIL,SL-UTE Atenció extrahospitalària 365.401,07 € 336.844,61 € 2010 464 FP Bertran Seva GSSS, CERVA, SA i Fisioteràpia, SA-UTE Atenció extrahospitalària 1.665.675,54 € 1.450.913,87 € 2008 465 Ambulàncies Sabadell, SL Atenció extrahospitalària 3.084.800,00 € 3.095.256,84 € 2008 466 MON TS, SL Atenció extrahospitalària 3.226.440,00 € 3.323.001,71 € 2008 467 Lafuente Serveis Sanitaris, SL i Ambulàncies Vallès, SCCL-UTE Atenció extrahospitalària 4.529.510,44 € 4.730.322,53 € 2008 468 Ajuntament de Sabadell Atenció extrahospitalària 102.838,06 € 102.838,06 € 2008 469 MUTUAM, Mútua de Previsió Social Atenció extrahospitalària 14.081.210,64 € 14.078.226,83 € 2008 470 Centro Internacional de Lithotricia, SA Atenció extrahospitalària 589.460,04 € 366.874,56 € 2008 471 Sociedad Española de Carburos Metálicos, SA Atenció extrahospitalària 12.607.121,14 € 12.267.778,23 € 2008 472 Unitat Diagnòstic Al.lergia Medicamentosa, SL Atenció extrahospitalària 102.855,33 € 102.895,56 € 2008 473 Oxigen Salud, SA Atenció extrahospitalària 5.347.986,16 € 5.418.640,88 € 2008 5/286
 6. 6. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 474 Fundació Hospital Sant Pere Claver Atenció extrahospitalària 77.106,06 € 79.195,61 € 2008 475 Fundació Hospital Sant Pere Claver Atenció extrahospitalària 450.235,92 € 456.504,56 € 2008 476 Clínica Infantil Stauros Atenció extrahospitalària 27.946,00 € 17.016,24 € 2008 477 Clínica Infantil Stauros Atenció extrahospitalària 139.730,00 € 96.425,38 € 2008 478 ALERGOCENTRE, SL Atenció extrahospitalària 31.836,84 € 30.512,73 € 2008 479 ALERGOCENTRE, SL Atenció extrahospitalària 185.734,64 € 184.396,92 € 2008 480 Air Liquide Medicinal, SLU Atenció extrahospitalària 1.670.031,27 € 1.696.416,68 € 2008 481 Centre de Rehabilitació i Llenguatge, SL Atenció extrahospitalària 2.448.785,01 € 2.313.253,05 € 2010 482 Centre de Rehabilitació i Llenguatge, SL Atenció extrahospitalària 383.445,89 € 341.007,83 € 2010 483 Fisioteràpia, SA Atenció extrahospitalària 624.292,41 € 506.579,60 € 2008 484 Fisioteràpia, SA Atenció extrahospitalària 376.897,87 € 404.915,01 € 2008 485 Fisioteràpia, SA Atenció extrahospitalària 466.177,05 € 453.251,90 € 2008 486 I.Rehabilitació Tres Torres,Fisioteràpia,I.Log.BCN i CRFF-UTE Atenció extrahospitalària 1.211.146,49 € 1.035.488,12 € 2008 487 Fisioteràpia,SA,I.Logopèdic BCN,SA i CRFF,SA-UTE Atenció extrahospitalària 1.404.500,43 € 1.360.215,70 € 2008 488 Fisioteràpia,SA i Institut Logopèdic Barcelona,SA-UTE Atenció extrahospitalària 541.669,94 € 238.457,91 € 2008 489 Fisioteràpia,SA i Institut Logopèdic Barcelona,SA-UTE Atenció extrahospitalària 924.077,30 € 490.803,90 € 2008 490 UTE ACERF Atenció extrahospitalària 1.199.499,08 € 1.055.214,71 € 2008 491 UTE ACERF Atenció extrahospitalària 357.154,72 € 371.134,66 € 2008 492 Fisioteràpia,Serv.Fisioteràpia,Inlogo i CRFF-UTE Atenció extrahospitalària 1.706.385,90 € 1.644.778,65 € 2008 494 Oximesa, SL Atenció extrahospitalària 2.580.143,54 € 2.545.066,60 € 2008 495 Transport Sanitari de Catalunya, SL Atenció extrahospitalària 2.811.982,50 € 2.839.460,79 € 2008 496 Transport Sanitari de Catalunya, SL Atenció extrahospitalària 6.039.421,44 € 4.291.498,25 € 2008 497 Transport Sanitari de Catalunya, SL Atenció extrahospitalària 5.205.600,00 € 3.960.080,66 € 2008 6/286
 7. 7. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 498 Transport Sanitari de Catalunya, SL Atenció extrahospitalària 5.343.085,00 € 5.595.345,89 € 2008 499 UTE Transport Sanitari de Barcelona Atenció extrahospitalària 5.723.784,00 € 5.831.470,72 € 2008 500 UTE Transport Sanitari de Barcelona Atenció extrahospitalària 3.989.304,00 € 4.027.703,00 € 2008 501 UTE Transport Sanitari de Barcelona Atenció extrahospitalària 8.069.712,00 € 8.332.187,80 € 2008 502 UTE Transport Sanitari de Barcelona Atenció extrahospitalària 2.050.870,00 € 2.108.491,21 € 2008 504 Associació Salut i Família Atenció extrahospitalària 771.453,01 € 771.453,02 € 2008 505 Fundació Catalana per a la Síndrome de Down Atenció extrahospitalària 148.025,62 € 148.025,60 € 2008 506 Fundació Internacional Josep Carreras Atenció extrahospitalària 961.285,80 € 961.285,80 € 2008 507 Fundació Internacional Josep Carreras Atenció extrahospitalària 269.647,09 € 269.647,09 € 2008 508 Gasmedi 2000, SA Atenció extrahospitalària 2.291.517,94 € 2.192.468,80 € 2008 509 Agència de Salut Pública de Barcelona Atenció extrahospitalària 324.728,57 € 324.728,56 € 2008 510 Agència de Salut Pública de Barcelona Atenció extrahospitalària 29.520,77 € 29.520,77 € 2008 511 Agència de Salut Pública de Barcelona Atenció extrahospitalària 148.973,60 € 148.973,56 € 2008 512 CETIR, Centre Mèdic, SA Atenció extrahospitalària 735.638,40 € 1.578.557,40 € 2008 513 Sistema d'Emergències Mèdiques, SA Atenció extrahospitalària 204.338.415,96 € 199.658.779,63 € 2008 514 CTD,SA,CETIR CM,SA,CMD, SA i CETIR Girona,SA-UTE Atenció extrahospitalària 749.656,56 € 494.041,78 € 2008 515 Ajuntament de la Seu d'Urgell Atenció extrahospitalària 1.170,27 € 1.170,27 € 2008 516 Ajuntament d'Alàs i Cerc Atenció extrahospitalària 1.223,35 € 801,61 € 2008 517 Ajuntament d'Arsèguel Atenció extrahospitalària 820,72 € 570,45 € 2008 518 Ajuntament de Bassella Atenció extrahospitalària 813,91 € 260,80 € 2008 519 Ajuntament de Coll de Nargó Atenció extrahospitalària 4.692,42 € 4.692,42 € 2008 520 Ajuntament d'Estimariu Atenció extrahospitalària 692,18 € 692,18 € 2008 521 Ajuntament de Figols i Alinyà Atenció extrahospitalària 569,34 € 569,34 € 2008 7/286
 8. 8. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 522 Ajuntament de Figols i Alinyà Atenció extrahospitalària 738,33 € 738,33 € 2008 523 Ajuntament de Josa i Tuixen Atenció extrahospitalària 2.876,48 € 2.876,48 € 2008 524 Ajuntament de Montferrer i Castellbó Atenció extrahospitalària 1.758,70 € 1.758,70 € 2008 525 Ajuntament d'Organyà Atenció extrahospitalària 5.207,33 € 5.207,33 € 2008 526 Ajuntament de Peramola Atenció extrahospitalària 1.505,71 € 1.505,71 € 2008 527 Ajuntament de Peramola Atenció extrahospitalària 769,98 € 390,32 € 2008 528 Ajuntament de Ribera d'Urgellet Atenció extrahospitalària 893,74 € 893,74 € 2008 529 Ajuntament de Ribera d'Urgellet Atenció extrahospitalària 844,00 € 844,00 € 2008 530 Ajuntament de Ribera d'Urgellet Atenció extrahospitalària 705,08 € 705,08 € 2008 531 Ajuntament de Ribera d'Urgellet Atenció extrahospitalària 650,28 € 601,03 € 2008 532 Ajuntament de Ribera d'Urgellet Atenció extrahospitalària 869,86 € 827,54 € 2008 533 Ajuntament de Valls d'Aguilara Atenció extrahospitalària 1.022,27 € 1.022,27 € 2008 534 Ajuntament de Valls de Valira Atenció extrahospitalària 509,57 € 214,84 € 2008 535 Ajuntament de la Vansa i Fórnols Atenció extrahospitalària 2.876,01 € 2.876,01 € 2008 536 Ajuntament de Castell de Mur Atenció extrahospitalària 767,78 € 767,78 € 2008 537 Ajuntament de Gavet de la Conca Atenció extrahospitalària 910,40 € 910,40 € 2008 538 Ajuntament d'Isona i Conca Dellà Atenció extrahospitalària 719,43 € 719,43 € 2008 539 Ajuntament d'Isona i Conca Dellà Atenció extrahospitalària 1.958,77 € 1.958,77 € 2008 540 Ajuntament d'Isona i Conca Dellà Atenció extrahospitalària 5.008,59 € 5.008,59 € 2008 541 Ajuntament d'Isona i Conca Dellà Atenció extrahospitalària 719,43 € 719,43 € 2008 542 Ajuntament de Llimiana Atenció extrahospitalària 989,30 € 989,30 € 2008 543 Ajuntament de Salàs de Pallars Atenció extrahospitalària 2.385,84 € 2.385,84 € 2008 544 Ajuntament de Senterada Atenció extrahospitalària 2.132,13 € 2.132,13 € 2008 8/286
 9. 9. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 545 Ajuntament de Talarn Atenció extrahospitalària 1.434,96 € 1.434,96 € 2008 546 Ajuntament de la Torre de Cabdella Atenció extrahospitalària 764,34 € 764,34 € 2008 547 Ajuntament de la Torre de Cabdella Atenció extrahospitalària 830,28 € 830,28 € 2008 548 Ajuntament de Tremp Atenció extrahospitalària 784,43 € 784,43 € 2008 549 Ajuntament de Tremp Atenció extrahospitalària 792,30 € 792,30 € 2008 550 Ajuntament de Tremp Atenció extrahospitalària 1.155,16 € 1.155,16 € 2008 551 Ajuntament de Tremp Atenció extrahospitalària 808,04 € 808,04 € 2008 552 Ajuntament del Pont de Suert Atenció extrahospitalària 2.845,62 € 2.845,62 € 2008 553 Ajuntament del Pont de Suert Atenció extrahospitalària 3.010,59 € 3.010,59 € 2008 554 Ajuntament de la Vall de Boí Atenció extrahospitalària 1.895,99 € 1.895,99 € 2008 555 Ajuntament de la Vall de Boí Atenció extrahospitalària 726,40 € 726,40 € 2008 556 Ajuntament de la Vall de Boí Atenció extrahospitalària 638,69 € 638,69 € 2008 557 Ajuntament de la Vall de Boí Atenció extrahospitalària 708,86 € 708,86 € 2008 558 Ajuntament de la Vall de Boí Atenció extrahospitalària 744,78 € 744,78 € 2008 559 Ajuntament de Vilaller Atenció extrahospitalària 3.364,89 € 3.364,89 € 2008 560 Ajuntament de Vilaller Atenció extrahospitalària 887,92 € 887,92 € 2008 561 Ajuntament d'Alins Atenció extrahospitalària 620,20 € 620,20 € 2008 562 Ajuntament d'Alins Atenció extrahospitalària 620,20 € 620,20 € 2008 563 Ajuntament d'Alins Atenció extrahospitalària 620,20 € 620,20 € 2008 564 Ajuntament d'Alins Atenció extrahospitalària 620,20 € 620,20 € 2008 565 Ajuntament de Baix Pallars Atenció extrahospitalària 2.017,04 € 2.017,04 € 2008 566 Ajuntament de Baix Pallars Atenció extrahospitalària 1.024,57 € 1.024,57 € 2008 567 Ajuntament de Baix Pallars Atenció extrahospitalària 1.024,57 € 1.024,57 € 2008 9/286
 10. 10. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 568 Ajuntament d'Espot Atenció extrahospitalària 1.972,94 € 1.972,94 € 2008 569 Ajuntament d'Esterri d'Àneu Atenció extrahospitalària 2.669,37 € 2.669,37 € 2008 570 Ajuntament de la Guingueta d'Àneu Atenció extrahospitalària 1.204,78 € 1.204,78 € 2008 571 Ajuntament de Lladorre Atenció extrahospitalària 786,08 € 786,08 € 2008 572 Ajuntament de Lladorre Atenció extrahospitalària 786,08 € 786,08 € 2008 573 Ajuntament de Rialp Atenció extrahospitalària 1.963,73 € 1.963,73 € 2008 574 Ajuntament de Tírvia Atenció extrahospitalària 1.228,36 € 1.228,36 € 2008 575 Ajuntament de Vall de Cardós Atenció extrahospitalària 2.478,91 € 2.478,91 € 2008 576 Ajuntament de Lles de Cerdanya Atenció extrahospitalària 780,96 € 780,96 € 2008 577 Ajuntament de Montellà i Martinet Atenció extrahospitalària 2.517,47 € 2.517,47 € 2008 578 Ajuntament de Prats i Sansor Atenció extrahospitalària 780,96 € 780,96 € 2008 579 Ajuntament de Prullans Atenció extrahospitalària 780,96 € 780,96 € 2008 580 Ajuntament de Ger Atenció extrahospitalària 3.528,58 € 3.528,58 € 2008 581 Ajuntament d'Alp Atenció extrahospitalària 3.580,93 € 3.580,93 € 2008 582 Ajuntament de Bolvir Atenció extrahospitalària 780,96 € 780,96 € 2008 583 Ajuntament de Fontanals de Cerdanya Atenció extrahospitalària 780,96 € 780,96 € 2008 584 Ajuntament de Guils de Cerdanya Atenció extrahospitalària 780,96 € 780,96 € 2008 585 Ajuntament de Llívia Atenció extrahospitalària 3.528,58 € 3.528,58 € 2008 586 Ajuntament de Meranges Atenció extrahospitalària 571,43 € 571,43 € 2008 587 Ajuntament d'Alt Àneu Atenció extrahospitalària 800,00 € 800,00 € 2008 588 Ajuntament d'Isòvol Atenció extrahospitalària 800,00 € 800,00 € 2008 589 Ajuntament de Lleida Atenció extrahospitalària 1.109,16 € 1.109,16 € 2008 590 Ajuntament de Lleida Atenció extrahospitalària 3.409,04 € 3.409,04 € 2008 10/286
 11. 11. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 591 Ajuntament d'Albagés Atenció extrahospitalària 2.710,32 € 2.710,32 € 2008 592 Ajuntament d'Albi Atenció extrahospitalària 2.970,31 € 2.970,31 € 2008 593 Ajuntament d'Arbeca Atenció extrahospitalària 8.637,02 € 8.637,00 € 2008 594 Ajuntament de Bellaguarda Atenció extrahospitalària 2.041,89 € 2.041,89 € 2008 595 Ajuntament de Bovera Atenció extrahospitalària 1.995,10 € 1.995,10 € 2008 596 Ajuntament de Castelldans Atenció extrahospitalària 3.418,38 € 3.418,38 € 2008 597 Ajuntament de Cervià de les Garrigues Atenció extrahospitalària 3.057,07 € 3.057,07 € 2008 598 Ajuntament de Cogul Atenció extrahospitalària 1.112,03 € 1.112,03 € 2008 599 Ajuntament d'Espluga Calba Atenció extrahospitalària 2.410,75 € 2.410,75 € 2008 600 Ajuntament de la Floresta Atenció extrahospitalària 707,96 € 707,96 € 2008 601 Ajuntament de Fulleda Atenció extrahospitalària 1.387,83 € 1.383,53 € 2008 602 Ajuntament de Granyena de les Garrigues Atenció extrahospitalària 852,78 € 852,78 € 2008 603 Ajuntament de Juncosa Atenció extrahospitalària 2.327,67 € 2.327,67 € 2008 604 Ajuntament de Juneda Atenció extrahospitalària 11.008,48 € 11.008,48 € 2008 605 Ajuntament d'Omellons Atenció extrahospitalària 1.192,86 € 1.192,86 € 2008 606 Ajuntament de Pobla de Cérvoles Atenció extrahospitalària 1.408,12 € 1.408,12 € 2008 607 Ajuntament de Puiggròs Atenció extrahospitalària 1.038,87 € 1.038,87 € 2008 608 Ajuntament de Soleràs Atenció extrahospitalària 1.949,64 € 1.949,64 € 2008 609 Ajuntament de Tarrés Atenció extrahospitalària 892,33 € 892,33 € 2008 610 Ajuntament de Torms Atenció extrahospitalària 1.157,83 € 1.157,83 € 2008 611 Ajuntament de Vilosell Atenció extrahospitalària 1.046,00 € 1.046,00 € 2008 612 Ajuntament de Vinaixa Atenció extrahospitalària 3.034,50 € 3.034,50 € 2008 613 Ajuntament d'Agramunt Atenció extrahospitalària 588,74 € 588,74 € 2008 11/286
 12. 12. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 614 Ajuntament d'Agramunt Atenció extrahospitalària 856,62 € 856,62 € 2008 615 Ajuntament d'Agramunt Atenció extrahospitalària 1.099,07 € 1.099,07 € 2008 616 Ajuntament d'Anglesola Atenció extrahospitalària 3.713,15 € 3.713,15 € 2008 617 Ajuntament de Belianes Atenció extrahospitalària 2.124,30 € 2.124,30 € 2008 618 Ajuntament de Bellpuig Atenció extrahospitalària 1.933,71 € 1.933,71 € 2008 619 Ajuntament de Castellserà Atenció extrahospitalària 3.527,58 € 3.527,58 € 2008 620 Ajuntament de Ciutadilla Atenció extrahospitalària 1.724,20 € 1.724,20 € 2008 621 Ajuntament de la Fuliola Atenció extrahospitalària 4.103,62 € 4.103,62 € 2008 622 Ajuntament de Guimerà Atenció extrahospitalària 2.526,50 € 2.526,50 € 2008 623 Ajuntament de Maldà Atenció extrahospitalària 2.662,65 € 2.662,65 € 2008 624 Ajuntament d'Omells de Na Gaia Atenció extrahospitalària 746,34 € 746,32 € 2008 625 Ajuntament d'Ossò de Sió Atenció extrahospitalària 1.321,46 € 1.321,46 € 2008 626 Ajuntament d'Ossò de Sió Atenció extrahospitalària 383,80 € 383,80 € 2008 627 Ajuntament d'Ossò de Sió Atenció extrahospitalària 368,89 € 368,89 € 2008 628 Ajuntament d'Ossò de Sió Atenció extrahospitalària 478,81 € 478,81 € 2008 629 Ajuntament de Preixana Atenció extrahospitalària 2.537,33 € 2.537,33 € 2008 630 Ajuntament de Puiverd d'Agramunt Atenció extrahospitalària 892,98 € 892,98 € 2008 631 Ajuntament de Sant Martí de Riucorb Atenció extrahospitalària 708,81 € 708,81 € 2008 632 Ajuntament de Sant Martí de Riucorb Atenció extrahospitalària 2.187,02 € 2.187,02 € 2008 633 Ajuntament de Sant Martí de Riucorb Atenció extrahospitalària 564,34 € 564,34 € 2008 634 Ajuntament de Tàrrega Atenció extrahospitalària 588,51 € 588,51 € 2008 635 Ajuntament de Tàrrega Atenció extrahospitalària 808,57 € 808,57 € 2008 636 Ajuntament de Tàrrega Atenció extrahospitalària 512,59 € 512,59 € 2008 12/286
 13. 13. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 637 Ajuntament de Tàrrega Atenció extrahospitalària 558,51 € 558,51 € 2008 638 Ajuntament de Tàrrega Atenció extrahospitalària 808,57 € 808,57 € 2008 639 Ajuntament de Tornabous Atenció extrahospitalària 3.312,65 € 3.312,65 € 2008 640 Ajuntament de Tornabous Atenció extrahospitalària 1.156,06 € 1.156,06 € 2008 641 Ajuntament de Tornabous Atenció extrahospitalària 1.348,98 € 1.348,98 € 2008 642 Ajuntament de Vallbona de les Monges Atenció extrahospitalària 1.831,24 € 1.831,24 € 2008 643 Ajuntament de Verdú Atenció extrahospitalària 3.445,25 € 3.445,25 € 2008 644 Ajuntament de Vilagrassa Atenció extrahospitalària 2.171,78 € 2.171,78 € 2008 645 Ajuntament de Cervera Atenció extrahospitalària 660,76 € 660,76 € 2008 646 Ajuntament de Granyena de Segarra Atenció extrahospitalària 1.896,74 € 1.896,74 € 2008 647 Ajuntament d'Ivorra Atenció extrahospitalària 691,57 € 691,57 € 2008 648 Ajuntament de Montoliu de Segarra Atenció extrahospitalària 1.671,51 € 1.671,51 € 2008 649 Ajuntament de Montoliu de Segarra Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2008 650 Ajuntament de Montoliu de Segarra Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2008 651 Ajuntament de Montoliu de Segarra Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2008 652 Ajuntament de Montornés de Segarra Atenció extrahospitalària 902,66 € 902,66 € 2008 653 Ajuntament de Montornés de Segarra Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2008 654 Ajuntament de les Oluges Atenció extrahospitalària 797,30 € 797,30 € 2008 655 Ajuntament de Plans de Sió Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2008 656 Ajuntament de Plans de Sió Atenció extrahospitalària 3.515,41 € 3.515,41 € 2008 657 Ajuntament de Plans de Sió Atenció extrahospitalària 319,50 € 319,50 € 2008 658 Ajuntament de Plans de Sió Atenció extrahospitalària 322,38 € 322,38 € 2008 659 Ajuntament de Ribera d'Ondara Atenció extrahospitalària 2.829,25 € 2.829,25 € 2008 13/286
 14. 14. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 660 Ajuntament de Sanaüja Atenció extrahospitalària 3.669,06 € 3.669,06 € 2008 661 Ajuntament de Sant Guim de Freixenet Atenció extrahospitalària 3.945,99 € 3.945,99 € 2008 662 Ajuntament de Sant Ramon Atenció extrahospitalària 3.153,31 € 3.153,31 € 2008 663 Ajuntament de Talavera Atenció extrahospitalària 1.733,10 € 1.733,10 € 2008 664 Ajuntament de Talavera Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2008 665 Ajuntament de Talavera Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2008 666 Ajuntament de Tarroja de Segarra Atenció extrahospitalària 3.494,85 € 3.494,85 € 2008 667 Ajuntament de Torrefeta i Florejacs Atenció extrahospitalària 743,04 € 743,04 € 2008 668 Ajuntament de Torrefeta i Florejacs Atenció extrahospitalària 362,68 € 362,68 € 2008 669 Ajuntament de Torrefeta i Florejacs Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2008 670 Ajuntament de Torrefeta i Florejacs Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2008 671 Ajuntament d'Ager Atenció extrahospitalària 2.006,59 € 2.006,59 € 2008 672 Ajuntament d'Ager Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2008 673 Ajuntament d'Ager Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2008 674 Ajuntament d'Albesa Atenció extrahospitalària 5.164,86 € 5.164,86 € 2008 675 Ajuntament d'Algerri Atenció extrahospitalària 1.824,56 € 1.824,56 € 2008 676 Ajuntament d'Alòs de Balaguer Atenció extrahospitalària 706,95 € 706,95 € 2008 677 Ajuntament de les Avellanes i Santa Linya Atenció extrahospitalària 922,28 € 922,28 € 2008 678 Ajuntament de les Avellanes i Santa Linya Atenció extrahospitalària 545,85 € 545,85 € 2008 679 Ajuntament de les Avellanes i Santa Linya Atenció extrahospitalària 545,85 € 545,85 € 2008 680 Ajuntament de les Avellanes i Santa Linya Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2008 681 Ajuntament de Baronia de Rialb Atenció extrahospitalària 816,39 € 816,39 € 2008 682 Ajuntament de Bellcaire d'Urgell Atenció extrahospitalària 4.013,87 € 4.013,87 € 2008 14/286
 15. 15. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 683 Ajuntament de Bellmunt d'Urgell Atenció extrahospitalària 745,13 € 745,13 € 2008 684 Ajuntament de Cabanabona Atenció extrahospitalària 527,52 € 527,52 € 2008 685 Ajuntament de Camarasa Atenció extrahospitalària 2.266,52 € 2.266,52 € 2008 686 Ajuntament de Camarasa Atenció extrahospitalària 300,00 € 300,00 € 2008 687 Ajuntament de Camarasa Atenció extrahospitalària 588,83 € 588,83 € 2008 688 Ajuntament de Castellò de Farfanya Atenció extrahospitalària 1.860,82 € 1.860,82 € 2008 689 Ajuntament de Cubells Atenció extrahospitalària 1.546,32 € 1.546,32 € 2008 690 Ajuntament de Foradada Atenció extrahospitalària 532,54 € 532,54 € 2008 691 Ajuntament de Foradada Atenció extrahospitalària 633,68 € 633,68 € 2008 692 Ajuntament d'Ivars de Noguera Atenció extrahospitalària 1.293,62 € 1.293,62 € 2008 693 Ajuntament de Menàrguens Atenció extrahospitalària 2.647,93 € 2.647,93 € 2008 694 Ajuntament de Montgai Atenció extrahospitalària 2.048,88 € 2.048,88 € 2008 695 Ajuntament de Montgai Atenció extrahospitalària 858,41 € 858,41 € 2008 696 Ajuntament d'Oliola Atenció extrahospitalària 725,63 € 725,63 € 2008 697 Ajuntament d'Os de Balaguer Atenció extrahospitalària 1.627,76 € 1.627,76 € 2008 698 Ajuntament de Penelles Atenció extrahospitalària 1.895,97 € 1.895,97 € 2008 699 Ajuntament de Preixens Atenció extrahospitalària 701,01 € 701,01 € 2008 700 Ajuntament de Preixens Atenció extrahospitalària 388,52 € 388,52 € 2008 701 Ajuntament de Preixens Atenció extrahospitalària 345,67 € 345,67 € 2008 702 Ajuntament de la Sentiu de Sió Atenció extrahospitalària 1.575,55 € 1.575,55 € 2008 703 Ajuntament de Térmens Atenció extrahospitalària 4.621,29 € 4.621,29 € 2008 704 Ajuntament de Torrelameu Atenció extrahospitalària 2.059,82 € 2.059,82 € 2008 705 Ajuntament de Vallfogona de Balaguer Atenció extrahospitalària 961,57 € 961,56 € 2008 15/286
 16. 16. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 706 Ajuntament de Vallfogona de Balaguer Atenció extrahospitalària 3.930,95 € 3.930,95 € 2008 707 Ajuntament de Vilanova de l'Aguda Atenció extrahospitalària 849,01 € 849,01 € 2008 708 Ajuntament de Vilanova de Meià Atenció extrahospitalària 2.117,42 € 2.117,42 € 2008 709 Ajuntament de Barbens Atenció extrahospitalària 2.637,36 € 2.637,36 € 2008 710 Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell Atenció extrahospitalària 7.145,86 € 7.145,86 € 2008 711 Ajuntament de Bellvís Atenció extrahospitalària 6.383,08 € 6.383,08 € 2008 712 Ajuntament de Bellvís Atenció extrahospitalària 437,52 € 437,52 € 2008 713 Ajuntament de Castellnou de Seana Atenció extrahospitalària 2.170,54 € 2.170,54 € 2008 714 Ajuntament de Fondarella Atenció extrahospitalària 1.917,81 € 1.917,81 € 2008 715 Ajuntament de Golmés Atenció extrahospitalària 4.995,69 € 4.995,69 € 2008 716 Ajuntament d'Ivars d'Urgell Atenció extrahospitalària 3.112,71 € 3.112,71 € 2008 717 Ajuntament d'Ivars d'Urgell Atenció extrahospitalària 739,75 € 739,75 € 2008 718 Ajuntament de Linyola Atenció extrahospitalària 6.863,76 € 6.863,76 € 2008 719 Ajuntament de Miralcamp Atenció extrahospitalària 4.194,00 € 4.194,00 € 2008 720 Ajuntament de Palau d'Anglesola Atenció extrahospitalària 5.695,09 € 5.695,09 € 2008 721 Ajuntament de Poal Atenció extrahospitalària 1.973,94 € 1.973,94 € 2008 722 Ajuntament de Sidamon Atenció extrahospitalària 1.782,23 € 1.782,23 € 2008 723 Ajuntament de Torregrossa Atenció extrahospitalària 7.307,06 € 7.307,06 € 2008 724 Ajuntament de Vila-sana Atenció extrahospitalària 1.815,64 € 1.815,64 € 2008 725 Ajuntament de Vilanova de Bellpuig Atenció extrahospitalària 3.020,74 € 3.020,74 € 2008 726 Ajuntament d'Aitona Atenció extrahospitalària 5.484,58 € 5.484,58 € 2008 727 Ajuntament d'Alamús Atenció extrahospitalària 2.254,95 € 2.254,95 € 2008 728 Ajuntament d'Albatàrrec Atenció extrahospitalària 3.691,47 € 3.691,47 € 2008 16/286
 17. 17. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 729 Ajuntament d'Alcanó Atenció extrahospitalària 1.834,51 € 1.834,51 € 2008 730 Ajuntament d'Alcoletge Atenció extrahospitalària 5.598,72 € 5.598,72 € 2008 731 Ajuntament d'Alfarràs Atenció extrahospitalària 13.456,80 € 13.456,80 € 2008 732 Ajuntament d'Alfès Atenció extrahospitalària 1.128,07 € 1.128,07 € 2008 733 Ajuntament d'Alguaire Atenció extrahospitalària 8.510,46 € 8.510,46 € 2008 734 Ajuntament d'Almatret Atenció extrahospitalària 1.674,52 € 1.674,52 € 2008 735 Ajuntament d'Alpicat Atenció extrahospitalària 12.895,19 € 12.895,19 € 2008 736 Ajuntament d'Artesa de Lleida Atenció extrahospitalària 3.620,61 € 3.620,61 € 2008 737 Ajuntament d'Artesa de Segre Atenció extrahospitalària 431,38 € 431,38 € 2008 738 Ajuntament d'Artesa de Segre Atenció extrahospitalària 391,38 € 391,38 € 2008 739 Ajuntament d'Aspa Atenció extrahospitalària 1.197,73 € 1.197,73 € 2008 740 Ajuntament de Benavent de Segrià Atenció extrahospitalària 3.108,51 € 3.108,51 € 2008 741 Ajuntament de Corbins Atenció extrahospitalària 3.751,63 € 3.751,63 € 2008 742 Ajuntament de Gimenells i els Pla de la Font Atenció extrahospitalària 1.936,96 € 1.936,96 € 2008 743 Ajuntament de Gimenells i els Pla de la Font Atenció extrahospitalària 1.158,61 € 1.158,61 € 2008 744 Ajuntament de Granja d'Escarp Atenció extrahospitalària 2.868,59 € 2.868,59 € 2008 745 Ajuntament de Llardecans Atenció extrahospitalària 1.917,79 € 1.917,79 € 2008 746 Ajuntament de Sant Guim de la Plana Atenció extrahospitalària 774,17 € 774,17 € 2008 747 Ajuntament de Maials Atenció extrahospitalària 2.644,20 € 2.644,20 € 2008 748 Ajuntament de Massalcoreig Atenció extrahospitalària 2.003,81 € 2.003,81 € 2008 749 Ajuntament de Montoliu de Lleida Atenció extrahospitalària 1.346,89 € 1.346,89 € 2008 750 Ajuntament de la Portella Atenció extrahospitalària 2.580,08 € 2.580,08 € 2008 751 Ajuntament de Puigverd de Lleida Atenció extrahospitalària 3.103,33 € 3.103,33 € 2008 17/286
 18. 18. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 752 Ajuntament de Rosselló Atenció extrahospitalària 6.012,08 € 6.012,08 € 2008 753 Ajuntament de Sarroca de Lleida Atenció extrahospitalària 2.597,86 € 2.597,86 € 2008 754 Ajuntament de Soses Atenció extrahospitalària 3.861,89 € 3.861,89 € 2008 755 Ajuntament de Sudanell Atenció extrahospitalària 2.033,79 € 2.033,79 € 2008 756 Ajuntament de Sunyer Atenció extrahospitalària 990,48 € 990,48 € 2008 757 Ajuntament de Torre-serona Atenció extrahospitalària 1.780,75 € 1.739,44 € 2008 758 Ajuntament de Torrebesses Atenció extrahospitalària 975,90 € 975,90 € 2008 759 Ajuntament de Torrefarrera Atenció extrahospitalària 7.007,94 € 7.007,94 € 2008 760 Ajuntament de Torres de Segre Atenció extrahospitalària 5.189,73 € 5.189,73 € 2008 761 Ajuntament de Vilanova de la Barca Atenció extrahospitalària 4.017,96 € 4.017,96 € 2008 762 Ajuntament de Vilanova de Segrià Atenció extrahospitalària 2.137,72 € 2.137,72 € 2008 763 Ajuntament de Nalec Atenció extrahospitalària 618,85 € 618,85 € 2008 764 Entitat Municipal Descentralitzada de Rocallaura Atenció extrahospitalària 633,36 € 632,00 € 2008 765 Ajuntament d'Estaràs Atenció extrahospitalària 520,99 € 520,99 € 2008 766 Ajuntament de Massoteres Atenció extrahospitalària 590,07 € 590,07 € 2008 767 Entitat Municipal Descentralitzada de Gerb Atenció extrahospitalària 1.059,87 € 1.059,87 € 2008 768 Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla Atenció extrahospitalària 497.246,86 € 497.246,86 € 2008 769 Ajuntament de les Borges del Camp Atenció extrahospitalària 50.268,65 € 50.268,65 € 2007 770 Ajuntament de l'Espluga de Francolí Atenció extrahospitalària 30.283,79 € 30.283,79 € 2007 771 Ajuntament de Llorenç del Penedès Atenció extrahospitalària 6.907,56 € 6.907,56 € 2008 773 Ajuntament de Reus Atenció extrahospitalària 6.136,45 € 6.136,45 € 2008 774 Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona Atenció extrahospitalària 35.093,04 € 35.093,04 € 2007 775 Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona Atenció extrahospitalària 36.781,94 € 36.781,94 € 2008 18/286
 19. 19. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 776 Ajuntament de Valls Atenció extrahospitalària 1.839,10 € 1.839,10 € NO LIQUIDAT 777 Ajuntament d'Altafulla Atenció extrahospitalària 1.226,06 € 1.226,06 € 2010 778 Ajuntament dels Pallaresos Atenció extrahospitalària 521,08 € 521,08 € 2008 779 Ajuntament de la Riba Atenció extrahospitalària 919,55 € 919,55 € 2008 780 Ajuntament de Baberà de la Conca Atenció extrahospitalària 919,55 € 919,55 € 2007 781 Ajuntament de Pira Atenció extrahospitalària 613,03 € 613,03 € 2007 782 Ajuntament de Montferri Atenció extrahospitalària 613,03 € 613,03 € NO LIQUIDAT 783 Ajuntament de Renau Atenció extrahospitalària 521,08 € 521,08 € 2008 784 Ajuntament d'Alió Atenció extrahospitalària 613,03 € 613,03 € 2009 785 Consell Comarcal del Baix Camp Atenció extrahospitalària 13.915,83 € 13.915,83 € 2008 786 Consell Comarcal del Tarragonès Atenció extrahospitalària 9.808,52 € 9.808,52 € 2008 787 Ajuntament de Castellcir Atenció extrahospitalària 3.000,00 € 3.000,00 € 2008 788 Ajuntament de Vallcebre Atenció extrahospitalària 3.761,76 € 3.761,76 € 2008 789 Ajuntament de la Galera Atenció extrahospitalària 2.746,61 € 2.746,61 € 2008 790 Ajuntament de Godall Atenció extrahospitalària 2.844,70 € 2.844,70 € 2008 791 Ajuntament de Santa Bàrbara Atenció extrahospitalària 28.199,49 € 28.199,49 € 2008 792 Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja Atenció extrahospitalària 17.100,00 € 17.100,00 € 2008 793 Ajuntament de Benifallet Atenció extrahospitalària 3.100,00 € 3.100,00 € 2008 794 Ajuntament de Paüls Atenció extrahospitalària 2.650,00 € 2.650,00 € 2008 795 Ajuntament d'Alfara de Carles Atenció extrahospitalària 1.420,39 € 1.420,39 € 2008 796 Ajuntament d'Alcanar Atenció extrahospitalària 13.412,20 € 13.412,20 € 2009 797 Ajuntament de l'Ampolla Atenció extrahospitalària 7.427,62 € 7.427,62 € 2008 798 Ajuntament de Roquetes Atenció extrahospitalària 25.157,03 € 25.157,03 € 2008 19/286
 20. 20. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 799 Ajuntament de Camarles Atenció extrahospitalària 10.986,44 € 10.986,44 € 2008 800 Ajuntament de Mas de Barberans Atenció extrahospitalària 2.900,00 € 2.900,00 € 2008 801 Ajuntament de Freginals Atenció extrahospitalària 1.491,02 € 1.491,02 € 2008 802 Ajuntament de Tivenys Atenció extrahospitalària 3.500,00 € 3.500,00 € 2008 803 Ajuntament de Masdenverge Atenció extrahospitalària 3.939,42 € 3.939,42 € 2008 804 Ajuntament d'Horta de Sant Joan Atenció extrahospitalària 4.849,73 € 4.849,73 € 2008 805 Ajuntament de la Pobla de Massaluca Atenció extrahospitalària 1.722,52 € 1.722,52 € 2008 806 Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús Atenció extrahospitalària 13.144,49 € 13.144,49 € 2008 807 Ajuntament d'Ascó Atenció extrahospitalària 6.642,87 € 6.642,87 € 2008 808 Ajuntament de Benissanet Atenció extrahospitalària 3.845,25 € 3.845,25 € 2008 809 Ajuntament de la Fatarella Atenció extrahospitalària 4.500,00 € 4.500,00 € 2008 810 Ajuntament de Garcia Atenció extrahospitalària 2.020,72 € 2.020,72 € 2008 811 Ajuntament de Miravet Atenció extrahospitalària 3.068,35 € 3.068,35 € 2008 812 Ajuntament de Prat de Comte Atenció extrahospitalària 694,50 € 694,50 € 2008 813 Ajuntament de Riba-roja d'Ebre Atenció extrahospitalària 5.214,63 € 5.214,63 € 2008 814 Ajuntament de la Torre de l'Espanyol Atenció extrahospitalària 2.695,60 € 2.695,60 € 2008 815 Ajuntament de Vinebre Atenció extrahospitalària 1.793,14 € 1.793,14 € 2008 816 Ajuntament d'Arnes Atenció extrahospitalària 1.765,68 € 1.765,68 € 2008 817 Ajuntament de Caseres Atenció extrahospitalària 1.216,36 € 1.216,36 € 2008 818 Ajuntament de la Palma d'Ebre Atenció extrahospitalària 1.647,97 € 1.647,97 € 2008 819 Ajuntament de Rasquera Atenció extrahospitalària 3.040,89 € 3.040,89 € 2008 820 Ajuntament d'Ulldecona Atenció extrahospitalària 1.608,73 € 1.608,73 € 2008 821 Ajuntament d'Ulldecona Atenció extrahospitalària 1.510,00 € 1.510,00 € 2008 20/286
 21. 21. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 822 Ajuntament d'Ulldecona Atenció extrahospitalària 1.216,36 € 1.216,36 € 2008 823 Ajuntament de Tivissia Atenció extrahospitalària 6.274,15 € 6.274,15 € 2008 824 Ajuntament de la Bisbal de Falset Atenció extrahospitalària 988,78 € 988,78 € 2008 825 Ajuntament de Bot Atenció extrahospitalària 2.746,61 € 2.746,61 € 2008 826 Ajuntament de Margalef Atenció extrahospitalària 506,16 € 506,16 € 2008 827 Ajuntament de Pinell de Brai Atenció extrahospitalària 4.206,24 € 4.206,24 € 2008 828 Ajuntament de Ginestar Atenció extrahospitalària 2.950,35 € 2.950,35 € 2008 829 Ajuntament de Corbera d'Ebre Atenció extrahospitalària 4.147,38 € 4.147,38 € 2008 830 Ajuntament d'Aldover Atenció extrahospitalària 860,20 € 860,20 € 2008 831 Ajuntament de Vilalba dels Arcs Atenció extrahospitalària 2.954,57 € 2.954,57 € 2008 832 Entitat Municipal Descentralitzada dels Muntells Atenció extrahospitalària 1.901,10 € 1.901,10 € 2008 833 Ajuntament de Tortosa Atenció extrahospitalària 102.078,64 € 102.078,64 € 2008 834 Ajuntament de Tortosa Atenció extrahospitalària 7.100,00 € 7.100,00 € 2008 835 Ajuntament de Tortosa Atenció extrahospitalària 4.450,00 € 4.450,00 € 2008 836 Ajuntament de Tortosa Atenció extrahospitalària 4.350,00 € 4.350,00 € 2008 837 Ajuntament de Tortosa Atenció extrahospitalària 5.350,00 € 5.350,00 € 2008 838 Ajuntament d'Amer Atenció extrahospitalària 4.615,77 € 4.615,77 € 2008 839 Ajuntament de Biure Atenció extrahospitalària 2.103,54 € 2.103,54 € 2008 840 Ajuntament de Bescanó Atenció extrahospitalària 48.513,21 € 48.513,21 € 2008 841 Ajuntament de Campdevànol Atenció extrahospitalària 11.359,13 € 11.359,13 € 2008 842 Ajuntament de Capmany Atenció extrahospitalària 2.404,05 € 2.404,05 € 2008 843 Ajuntament de Castellfollit de la Roca Atenció extrahospitalària 9.916,70 € 9.916,70 € 2008 844 Ajuntament de Cervià de Ter Atenció extrahospitalària 27.346,36 € 27.346,36 € 2008 21/286
 22. 22. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 845 Ajuntament de Cornellà de Terri Atenció extrahospitalària 17.429,35 € 17.429,35 € 2008 846 Ajuntament d'Argelaguer Atenció extrahospitalària 8.000,00 € 8.000,00 € 2008 847 Ajuntament de Colomers Atenció extrahospitalària 3.000,00 € 3.000,00 € 2008 848 Ajuntament de Portbou Atenció extrahospitalària 36.559,96 € 36.559,96 € 2008 849 Ajuntament de les Planes d'Hóstoles Atenció extrahospitalària 6.452,54 € 6.452,54 € 2008 850 Ajuntament de Maçanet de Cabrenys Atenció extrahospitalària 4.633,95 € 4.633,95 € 2008 851 Ajuntament de Mieres Atenció extrahospitalària 4.808,10 € 4.808,10 € 2008 852 Ajuntament de Montagut Atenció extrahospitalària 3.113,24 € 3.113,24 € 2008 853 Ajuntament de Navata Atenció extrahospitalària 5.619,46 € 5.619,46 € 2008 854 Ajuntament de Palau-saverdera Atenció extrahospitalària 19.088,14 € 19.088,14 € 2008 855 Ajuntament de Pont de Molins Atenció extrahospitalària 3.840,40 € 3.840,40 € 2008 856 Ajuntament de Riudarenes Atenció extrahospitalària 18.030,36 € 18.030,36 € 2008 857 Ajuntament de Girona Atenció extrahospitalària 83.631,09 € 83.631,09 € 2008 858 Ajuntament de Sant Gregori Atenció extrahospitalària 30.030,36 € 30.030,36 € 2008 859 Ajuntament de Sant Jaume de Llierca Atenció extrahospitalària 6.305,57 € 6.305,57 € 2008 85 Institut de Diagnòstic per la Imatge Atenció extrahospitalària 1.789.557,32 € 3.560.453,51 € 2008 860 Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses Atenció extrahospitalària 24.000,00 € 24.000,00 € 2008 861 Ajuntament de Sant Jordi Desvalls Atenció extrahospitalària 4.477,54 € 4.477,54 € 2008 862 Ajuntament de Santa Cristina d'Aro Atenció extrahospitalària 38.164,00 € 38.164,00 € 2008 863 Ajuntament de Tortellà Atenció extrahospitalària 13.517,71 € 13.517,71 € 2008 864 Ajuntament de Vidreres Atenció extrahospitalària 55.000,00 € 55.000,00 € 2008 865 Ajuntament de Vilobí d'Onyar Atenció extrahospitalària 25.000,00 € 25.000,00 € 2008 866 Ajuntament de Viladasens Atenció extrahospitalària 1.502,53 € 1.502,53 € 2008 22/286
 23. 23. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 867 Consorci Asistencial del Baix Empordà Atenció extrahospitalària 432.023,55 € 432.023,57 € 2008 868 Ajuntament de Fornells de la Selva Atenció extrahospitalària 30.560,62 € 30.560,62 € 2008 869 Ajuntament de Boadella d'Empordà Atenció extrahospitalària 3.072,82 € 3.072,82 € 2008 870 Ajuntament d'Agullana Atenció extrahospitalària 8.862,93 € 8.862,93 € 2008 871 Ajuntament d'Aiguaviva Atenció extrahospitalària 8.606,07 € 8.606,07 € 2008 872 Ajuntament de Bordils Atenció extrahospitalària 16.828,34 € 16.828,34 € 2008 873 Ajuntament de Castelló d'Empuries Atenció extrahospitalària 48.797,41 € 48.797,41 € 2008 874 Ajuntament de Llers Atenció extrahospitalària 3.606,07 € 3.606,07 € 2008 875 Ajuntament de les Preses Atenció extrahospitalària 10.818,22 € 10.818,22 € 2008 876 Ajuntament de Sant Julià de Ramis Atenció extrahospitalària 15.025,30 € 15.025,30 € 2008 877 Ajuntament de Flaçà Atenció extrahospitalària 14.829,00 € 14.829,00 € 2008 878 Ajuntament de Vilablareix Atenció extrahospitalària 24.000,00 € 24.000,00 € 2008 879 Ajuntament de Saus-Camallera-Llampaies Atenció extrahospitalària 3.606,07 € 3.606,07 € 2008 880 Ajuntament de Porqueres Atenció extrahospitalària 19.222,27 € 19.222,27 € 2008 881 Ajuntament de la Pera Atenció extrahospitalària 4.800,00 € 4.800,00 € 2008 882 Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga Atenció extrahospitalària 1.000,00 € 1.000,00 € 2008 883 Ajuntament de Sant Mori Atenció extrahospitalària 2.000,00 € 2.000,00 € 2008 884 Ajuntament de Figueres Atenció extrahospitalària 15.025,30 € 15.025,30 € 2008 885 Ajuntament de Sant Joan de Mollet Atenció extrahospitalària 3.005,06 € 3.005,06 € 2008 886 Ajuntament de Sant Pau de Segúries Atenció extrahospitalària 2.498,00 € 2.498,00 € 2008 887 Ajuntament de Vallfogona de Ripollès Atenció extrahospitalària 1.210,00 € 1.210,00 € 2008 888 Ajuntament de Serinyà Atenció extrahospitalària 4.500,00 € 4.500,00 € 2008 889 Ajuntament d'Igualada Atenció extrahospitalària 15.325,81 € 15.325,81 € 2008 23/286
 24. 24. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 890 Ajuntament de Piera Atenció extrahospitalària 9.015,18 € 9.015,18 € 2008 891 Ajuntament de Montmaneu Atenció extrahospitalària 6.000,00 € 5.593,67 € 2008 892 Ajuntament de Castelllolí Atenció extrahospitalària 6.654,15 € 6.654,15 € 2008 893 Ajuntament de la Pobla de Claramunt Atenció extrahospitalària 19.651,98 € 19.651,98 € 2008 894 Ajuntament de la Llacuna Atenció extrahospitalària 5.505,27 € 5.505,27 € 2008 895 Ajuntament de Carme Atenció extrahospitalària 5.725,96 € 5.725,96 € 2008 896 Ajuntament de Vallbona d'Anoia Atenció extrahospitalària 12.988,57 € 12.988,57 € 2008 897 Ajuntament d'Òdena Atenció extrahospitalària 5.102,59 € 5.102,59 € 2008 898 Ajuntament de la Torre de Claramunt Atenció extrahospitalària 12.616,19 € 12.616,19 € 2008 899 Ajuntament de Torà Atenció extrahospitalària 7.212,15 € 7.212,15 € 2008 900 Ajuntament de Pinós Atenció extrahospitalària 2.404,05 € 2.404,05 € 2008 901 Ajuntament de la Molsosa Atenció extrahospitalària 2.404,05 € 2.404,05 € 2008 902 Ajuntament de Prats de Rei Atenció extrahospitalària 4.207,08 € 4.207,08 € 2008 903 Ajuntament de Biosca Atenció extrahospitalària 5.106,07 € 5.106,07 € 2008 904 Ajuntament de Gurb Atenció extrahospitalària 7.957,53 € 7.957,53 € 2008 905 Ajuntament de Copons Atenció extrahospitalària 9.015,18 € 9.015,18 € 2008 906 Ajuntament dels Hostelets de Pierola Atenció extrahospitalària 9.000,00 € 9.000,00 € 2008 907 Ajuntament de Jorba Atenció extrahospitalària 12.604,09 € 12.604,09 € 2008 908 Ajuntament de Sant Martí de Tous Atenció extrahospitalària 9.000,00 € 9.000,00 € 2008 909 Ajuntament de Pujalt Atenció extrahospitalària 6.260,87 € 6.260,87 € 2009 910 Ajuntament d'Avià Atenció extrahospitalària 20.373,15 € 20.373,15 € 2008 911 Ajuntament de Bagà Atenció extrahospitalària 10.213,12 € 10.213,12 € 2008 912 Ajuntament de Balsareny Atenció extrahospitalària 19.040,97 € 19.040,97 € 2008 24/286
 25. 25. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 913 Ajuntament de Borredà Atenció extrahospitalària 12.065,16 € 12.065,16 € 2008 914 Ajuntament de Callús Atenció extrahospitalària 13.211,23 € 13.211,23 € 2008 915 Ajuntament de Castellbell i el Vilar Atenció extrahospitalària 7.969,42 € 7.969,42 € 2008 916 Ajuntament de Cercs Atenció extrahospitalària 20.647,25 € 20.647,25 € 2008 917 Ajuntament de Moià Atenció extrahospitalària 41.401,56 € 41.401,56 € 2008 918 Ajuntament de la Pobla de Lillet Atenció extrahospitalària 11.405,57 € 11.405,57 € 2008 919 Ajuntament de Puig-reig Atenció extrahospitalària 19.040,97 € 19.040,97 € 2008 920 Ajuntament de Roda de Ter Atenció extrahospitalària 33.149,94 € 33.149,94 € 2008 921 Ajuntament de Sant Fruitós de Bages Atenció extrahospitalària 20.469,58 € 20.469,58 € 2008 922 Ajuntament de Sant Pere Torelló Atenció extrahospitalària 14.712,78 € 14.712,78 € 2008 923 Ajuntament de Santa Eugènia de Berga Atenció extrahospitalària 38.368,61 € 38.368,61 € 2008 924 Ajuntament de Santa Maria de Corcó Atenció extrahospitalària 16.754,51 € 16.754,51 € 2008 925 Ajuntament de Castellterçol Atenció extrahospitalària 12.020,24 € 12.020,24 € 2008 926 Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola Atenció extrahospitalària 3.065,16 € 3.065,16 € 2008 927 Ajuntament de Casserres Atenció extrahospitalària 6.743,36 € 6.743,36 € 2008 928 Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló Atenció extrahospitalària 10.630,32 € 10.630,32 € 2008 929 Ajuntament de Pont de Vilomara i Rocafort Atenció extrahospitalària 15.015,18 € 15.015,18 € 2008 930 Ajuntament de Cardona Atenció extrahospitalària 4.426,06 € 4.426,06 € 2008 931 Ajuntament de Montesquiu Atenció extrahospitalària 6.010,12 € 6.010,12 € 2008 932 Ajuntament de Folgueroles Atenció extrahospitalària 11.106,07 € 11.106,07 € 2008 933 Ajuntament de Seva Atenció extrahospitalària 12.190,42 € 12.190,42 € 2008 934 Ajuntament de Sant Boi del Lluçanès Atenció extrahospitalària 3.005,06 € 3.005,06 € 2008 935 Ajuntament de Sant Mateu de Bages Atenció extrahospitalària 6.130,32 € 6.130,32 € 2008 25/286
 26. 26. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 936 Ajuntament de Sant Bertomeu del Grau Atenció extrahospitalària 13.522,71 € 13.522,71 € 2008 937 Ajuntament d'Olost Atenció extrahospitalària 11.016,74 € 11.016,74 € 2008 938 Ajuntament de Perafita Atenció extrahospitalària 3.726,28 € 3.726,28 € 2008 939 Ajuntament de Fonollosa Atenció extrahospitalària 9.000,00 € 9.000,00 € 2008 940 Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola Atenció extrahospitalària 14.828,12 € 14.828,12 € 2008 941 Ajuntament de Santa Maria d'Oló Atenció extrahospitalària 8.414,00 € 8.414,00 € 2008 942 Ajuntament de Rellinars Atenció extrahospitalària 4.500,00 € 4.500,00 € 2008 943 Ajuntament d'Olvan Atenció extrahospitalària 18.000,00 € 18.000,00 € 2008 944 Ajuntament de Castellgalí Atenció extrahospitalària 10.000,00 € 10.000,00 € 2008 945 Ajuntament de Gavà Atenció extrahospitalària 18.092,82 € 18.092,82 € 2008 946 Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat Atenció extrahospitalària 83.726,73 € 83.726,73 € 2008 947 Ajuntament de Martorell Atenció extrahospitalària 8.800,00 € 8.800,00 € 2008 948 Ajuntament del Prat de Llobregat Atenció extrahospitalària 130.457,25 € 130.457,23 € 2008 949 Ajuntament de Sant Andreu de la Barca Atenció extrahospitalària 93.042,32 € 93.042,35 € 2008 950 Ajuntament de Sant Boi de Llobregat Atenció extrahospitalària 115.000,00 € 115.000,00 € 2008 951 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat Atenció extrahospitalària 6.411,56 € 6.411,56 € 2008 952 Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires Atenció extrahospitalària 35.000,00 € 35.000,00 € 2008 953 Ajuntament de Cervelló Atenció extrahospitalària 18.402,42 € 18.402,42 € 2008 955 Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues Atenció extrahospitalària 11.120,00 € 11.120,00 € 2008 956 Ajuntament de Begues Atenció extrahospitalària 60.000,00 € 60.000,00 € 2008 957 Ajuntament del Papiol Atenció extrahospitalària 49.773,50 € 49.773,50 € 2008 958 Ajuntament de Gelida Atenció extrahospitalària 28.130,00 € 28.130,00 € 2008 959 Ajuntament de Pallejà Atenció extrahospitalària 17.375,27 € 17.375,27 € 2008 26/286
 27. 27. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 960 Ajuntament de Masquefa Atenció extrahospitalària 63.036,70 € 63.036,70 € 2008 961 Ajuntament de Sant Climent de Llobregat Atenció extrahospitalària 59.592,63 € 59.592,63 € 2008 962 Ajuntament del Bruc Atenció extrahospitalària 6.647,11 € 6.647,11 € 2008 963 Ajuntament de Cubelles Atenció extrahospitalària 26.153,56 € 24.909,00 € 2008 964 Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos Atenció extrahospitalària 76.374,40 € 69.134,14 € 2008 965 Ajuntament de Collbató Atenció extrahospitalària 6.104,26 € 5.969,06 € 2008 966 Ajuntament de Castellví de Rosanes Atenció extrahospitalària 7.078,86 € 7.078,86 € 2008 967 Ajuntament d'Avinyonet Atenció extrahospitalària 9.678,19 € 9.678,19 € 2008 968 Ajuntament de Canyelles Atenció extrahospitalària 28.408,73 € 28.408,73 € 2008 969 Ajuntament de la Palma de Cervelló Atenció extrahospitalària 11.670,00 € 11.670,00 € 2008 970 Ajuntament de Sant Quintí de Mediona Atenció extrahospitalària 27.999,89 € 27.999,89 € 2008 971 Ajuntament de Torrelavit Atenció extrahospitalària 15.785,57 € 15.785,57 € 2008 972 Ajuntament de Subirats Atenció extrahospitalària 34.226,45 € 34.226,45 € 2008 973 Ajuntament d'Olivella Atenció extrahospitalària 22.637,79 € 22.637,79 € 2008 974 Ajuntament d'Olèrdola Atenció extrahospitalària 19.764,26 € 19.764,26 € 2008 975 Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles Atenció extrahospitalària 35.530,98 € 35.530,98 € 2008 976 Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló Atenció extrahospitalària 38.880,00 € 38.880,00 € 2008 977 Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló Atenció extrahospitalària 20.000,00 € 20.000,00 € 2008 978 Ajuntament de Sant Martí Sarroca Atenció extrahospitalària 11.365,62 € 11.365,62 € 2008 979 Ajuntament de Vilobí del Penedès Atenció extrahospitalària 6.130,32 € 6.130,32 € 2008 980 Ajuntament de Castellví de la Marca Atenció extrahospitalària 6.120,00 € 6.120,00 € 2008 981 Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls Atenció extrahospitalària 6.120,00 € 6.120,00 € 2008 982 Ajuntament de Font-rubí Atenció extrahospitalària 6.120,00 € 6.120,00 € 2008 27/286
 28. 28. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 983 Ajuntament de Mediona Atenció extrahospitalària 20.869,57 € 20.869,57 € 2008 984 Ajuntament del Pla del Penedès Atenció extrahospitalària 13.733,33 € 12.723,09 € 2008 985 Ajuntament de la Granada Atenció extrahospitalària 6.000,00 € 6.000,00 € 2008 986 Ajuntament de les Cabanyes Atenció extrahospitalària 7.300,00 € 5.253,43 € 2008 987 Ajuntament de Torrelles de Llobregat Atenció extrahospitalària 32.400,00 € 32.400,00 € 2008 988 Ajuntament de Puigdàlber Atenció extrahospitalària 7.963,64 € 4.236,25 € 2008 989 Ajuntament de Santa Fé del Penedès Atenció extrahospitalària 9.564,00 € 9.564,00 € 2008 990 Ajuntament de Pacs del Penedès Atenció extrahospitalària 6.000,00 € 6.000,00 € 2008 992 Ajuntament de Badalona Atenció extrahospitalària 75.130,86 € 75.130,88 € 2007 993 Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet Atenció extrahospitalària 187.071,97 € 187.071,96 € 2008 994 Ajuntament de Fogars de la Selva Atenció extrahospitalària 12.690,00 € 12.690,00 € 2008 995 Ajuntament d'Arenys de Munt Atenció extrahospitalària 24.480,00 € 22.334,84 € 2008 996 Ajuntament d'Alella Atenció extrahospitalària 38.594,47 € 27.667,34 € 2008 997 Ajuntament de Premià de Dalt Atenció extrahospitalària 32.440,00 € 32.440,00 € 2008 998 Ajuntament de Teià Atenció extrahospitalària 60.200,00 € 60.200,00 € 2008 999 Ajuntament de Sant Pol de Mar Atenció extrahospitalària 22.440,00 € 22.440,00 € 2008 102 Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM Atenció hospitalària i especialitzada 496.877,59 € 496.877,59 € 2008 10 Centre MQ Reus , SA Atenció hospitalària i especialitzada 6.439.725,11 € 6.503.176,42 € 2008 11 Ajuntament de Reus Atenció hospitalària i especialitzada 265.562,65 € 265.562,65 € 2008 12 Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona Atenció hospitalària i especialitzada 386.552,99 € 386.552,99 € 2008 13 F Hospital Sant Pau i Santa Tecla Atenció hospitalària i especialitzada 19.119.337,94 € 19.062.991,73 € 2009 14 Gestió Comarcal Hospitalària. SA Atenció hospitalària i especialitzada 17.882.277,61 € 17.065.553,14 € 2009 15 Centres Assistencials Reunits, SA Atenció hospitalària i especialitzada 1.413.385,77 € 1.359.411,67 € 2008 28/286
 29. 29. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 17 SAM de Gestió de Sanitat i Serveis Socials-SAMGSISS Atenció hospitalària i especialitzada 4.542.790,57 € 4.633.366,36 € 2008 18 Institut d'Assistència Sanitària Atenció hospitalària i especialitzada 34.436.177,23 € 37.437.441,95 € 2008 19 Clínica Girona, SA Atenció hospitalària i especialitzada 10.657.362,85 € 12.477.739,92 € 2008 1 Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell Atenció hospitalària i especialitzada 10.297.893,91 € 10.970.880,67 € 2008 20 Fundació Salut Empordà, Fundació Privada Atenció hospitalària i especialitzada 33.445.404,46 € 37.700.365,01 € 2008 21 Fundació Privada Hospital Sant Jaume d'Olot Atenció hospitalària i especialitzada 15.797.283,52 € 16.534.879,17 € 2008 22 Fundació Mossèn Miquel Costa -Hospital de Palamós Atenció hospitalària i especialitzada 31.294.046,38 € 37.335.599,10 € 2008 23 Fundació Privada, Hospital de Campdevànol Atenció hospitalària i especialitzada 10.116.300,77 € 9.801.827,55 € 2008 24 Corporació de Salut del Maresme i la Selva Atenció hospitalària i especialitzada 25.730.557,30 € 25.007.323,20 € 2008 25 Institut Català d'Oncologia Atenció hospitalària i especialitzada 11.077.197,91 € 23.145.461,19 € 2008 26 IRRSJG-Clínica Salus Infirmorum Atenció hospitalària i especialitzada 1.572.769,19 € 1.567.817,19 € 2008 27 IRRSJG-Clínica Salus Infirmorum Atenció hospitalària i especialitzada 177.839,95 € 139.311,01 € 2008 28 Ajuntament de Ripoll Atenció hospitalària i especialitzada 8.283,48 € 8.283,48 € 2008 2 Fundació Privada Hospital de Pobres de Puigcerdà Atenció hospitalària i especialitzada 8.344.986,37 € 8.721.529,46 € 2008 32 Ajuntament d'Olot Atenció hospitalària i especialitzada 28.768,02 € 28.768,02 € 2008 33 Hospital de Sant Bernabé Atenció hospitalària i especialitzada 13.527.884,49 € 13.630.360,12 € 2008 34 Consorci Hospitalari de Vic Atenció hospitalària i especialitzada 48.351.246,69 € 48.568.680,42 € 2008 35 Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa, Fund.Privada Atenció hospitalària i especialitzada 82.024.825,31 € 82.678.516,04 € 2008 36 Fundació Sanitària d'Igualada, Fundació Privada Atenció hospitalària i especialitzada 41.643.082,86 € 42.039.067,06 € 2010 37 Hospital San Juan de Dios-OHSJDPAB Atenció hospitalària i especialitzada 94.594.024,47 € 96.001.420,88 € 2008 38 Consorci Sanitari Integral Atenció hospitalària i especialitzada 54.279.086,11 € 56.827.222,71 € 2008 39 Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell Atenció hospitalària i especialitzada 29.155.511,54 € 31.541.214,02 € 2009 3 Gestión de Centros Sanitarios, SA Atenció hospitalària i especialitzada 9.298.497,05 € 9.478.255,61 € 2008 29/286
 30. 30. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 40 Hospital de Sant Boi, SA Atenció hospitalària i especialitzada 28.594.331,58 € 28.830.867,73 € 2008 41 Fundació Privada Hospital Residència Sant Camil Atenció hospitalària i especialitzada 32.712.604,02 € 37.029.556,10 € 2008 42 Consorci Sanitari de l'Alt Penedès Atenció hospitalària i especialitzada 27.694.664,46 € 28.293.189,09 € 2008 43 Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni Abat Atenció hospitalària i especialitzada 7.205.759,46 € 7.258.857,44 € 2008 44 Institut Català d'Oncologia Atenció hospitalària i especialitzada 46.518.479,07 € 61.124.175,60 € 2008 45 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció hospitalària i especialitzada 396.657,25 € 396.657,25 € 2008 47 Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat Atenció hospitalària i especialitzada 515.763,11 € 515.763,11 € 2008 48 Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat Atenció hospitalària i especialitzada 355.339,65 € 355.339,65 € 2008 49 Mancomunitat Intermunicipal de la Fontsanta Atenció hospitalària i especialitzada 428.811,44 € 428.811,44 € 2009 4 Gestió de Serveis Sanitaris Atenció hospitalària i especialitzada 28.742.627,71 € 28.806.500,90 € 2008 50 Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf Atenció hospitalària i especialitzada 553.539,29 € 553.539,34 € 2008 51 Ajuntament d'Olesa de Montserrat Atenció hospitalària i especialitzada 208.823,89 € 208.823,89 € 2008 53 Badalona Serveis Assistencials, SA Atenció hospitalària i especialitzada 33.460.199,97 € 35.638.899,53 € 2008 54 Fundació Privada Hospital de l'Esperit Sant Atenció hospitalària i especialitzada 36.846.486,16 € 37.750.793,70 € 2008 55 Consorci Sanitari del Maresme Atenció hospitalària i especialitzada 71.040.745,59 € 74.819.775,14 € 2008 56 Fundació Institut de Neurorehabilitació Guttmann Atenció hospitalària i especialitzada 13.954.818,28 € 14.172.248,88 € 2008 57 Corporació de Salut del Maresme i la Selva Atenció hospitalària i especialitzada 35.223.879,42 € 38.600.397,17 € 2008 58 Institut Català d'Oncologia Atenció hospitalària i especialitzada 13.274.691,26 € 25.479.696,09 € 2008 59 Institut Municipal de Serveis Personals de Badalona Atenció hospitalària i especialitzada 763.719,50 € 763.719,50 € 2008 5 Centres Assistencials Reunits, SA Atenció hospitalària i especialitzada 8.146.992,11 € 7.812.010,50 € 2008 60 Ajuntament de Sant Adrià de Besòs Atenció hospitalària i especialitzada 167.498,74 € 167.498,74 € 2008 61 Fundació Privada Hospital-Asil de Granollers Atenció hospitalària i especialitzada 68.693.671,45 € 78.364.274,62 € 2008 62 Fundació Privada Hospital de Mollet Atenció hospitalària i especialitzada 23.525.348,62 € 26.223.425,70 € 2008 30/286
 31. 31. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 63 Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell Atenció hospitalària i especialitzada 134.141.254,76 € 156.048.217,11 € 2008 64 Hospital de Sant Celoni, Fundació Privada Atenció hospitalària i especialitzada 11.615.681,67 € 11.864.167,73 € 2008 65 Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa Atenció hospitalària i especialitzada 95.291.774,83 € 108.892.765,69 € 2008 66 Consorci Sanitari de Terrassa Atenció hospitalària i especialitzada 77.957.306,08 € 90.169.687,93 € 2008 67 Catalana de Diagnòstic i Cirurgia, SL Atenció hospitalària i especialitzada 3.821.860,00 € 3.828.991,45 € 2008 67 Capio Sanidad, SLU Atenció hospitalària i especialitzada 8.590.380,00 € 8.610.569,19 € 2008 68 Neuroangiografia Terapèutica, SL Atenció hospitalària i especialitzada 2.404.937,53 € 1.712.180,00 € 2008 69 Consorci Sanitari de Mollet del Vallès Atenció hospitalària i especialitzada 300.696,96 € 300.696,96 € 2008 6 Ntra.Sra.del Perpétuo Socorro, SMQ Lérida, SASU Atenció hospitalària i especialitzada 612.834,99 € 421.330,15 € 2008 70 Ajuntament de Rubí Atenció hospitalària i especialitzada 224.975,59 € 224.975,59 € 2008 71 Ajuntament de Sabadell Atenció hospitalària i especialitzada 557.943,72 € 557.943,72 € 2008 72 Ajuntament de Granollers Atenció hospitalària i especialitzada 429.210,69 € 429.210,69 € 2008 73 Centres Assistencials Reunits , SA Atenció hospitalària i especialitzada 40.779.320,04 € 44.891.073,25 € 2008 74 Fundació Gestió Sanitària, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Atenció hospitalària i especialitzada 232.132.620,95 € 262.853.542,05 € 2009 75 Institut Municipal d'Assistència Sanitària Atenció hospitalària i especialitzada 125.798.284,45 € 154.810.718,53 € 2009 76 Clínica Plató, Fundació Privada Atenció hospitalària i especialitzada 32.580.090,36 € 34.204.862,09 € 2009 77 Hospital Clínic i Provincial de Barcelona Atenció hospitalària i especialitzada 234.191.824,87 € 297.114.064,34 € 2008 78 Consorci Sanitari Integral Atenció hospitalària i especialitzada 43.552.617,00 € 46.137.796,69 € 2008 79 Institut Municipal d'Assistència Sanitària Atenció hospitalària i especialitzada 34.827.141,57 € 33.955.822,71 € 2009 7 Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla Atenció hospitalària i especialitzada 41.614.147,68 € 46.660.846,81 € 2009 80 Fundació Puigvert IUNA Atenció hospitalària i especialitzada 39.818.827,34 € 45.973.332,01 € 2008 81 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció hospitalària i especialitzada 23.754.206,24 € 24.550.233,44 € 2008 82 Banc de Sang i Teixits Atenció hospitalària i especialitzada 805.937,00 € 805.937,02 € 2008 31/286
 32. 32. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 83 Agència de Salut Pública de Barcelona Atenció hospitalària i especialitzada 2.082.216,10 € 2.082.216,14 € 2008 84 FP Instiut Català de Traumatologia i Medicina de l'Esport Atenció hospitalària i especialitzada 339.062,63 € 112.197,19 € 2008 8 Hospital Sant Joan de Reus, SAM Atenció hospitalària i especialitzada 56.369.387,30 € 72.166.467,41 € 2008 9 Gestió Pius Hospital de Valls, SA Atenció hospitalària i especialitzada 20.551.847,75 € 22.090.915,40 € 2008 385 Sistemes Renals, SA Atenció insuficiència renal 2.192.443,02 € 2.824.035,60 € 2008 386 TEFNUT, SA de Lleida Atenció insuficiència renal 183.857,60 € 183.857,60 € 2008 386 Sistemes Renals, SA Atenció insuficiència renal 1.034.942,82 € 109.262,42 € 2008 388 Institut Nefrològic Santa Tecla, SLU Atenció insuficiència renal 2.917.680,88 € 2.824.128,62 € 2008 389 Reus Medical, SLU Atenció insuficiència renal 3.644.625,42 € 3.429.774,14 € 2008 390 Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM Atenció insuficiència renal 2.405.391,80 € 2.252.548,30 € 2008 391 Gambro Healthcare Catalunya, SLU Atenció insuficiència renal 4.768.029,88 € 4.547.724,75 € 2008 392 Institut Nefrològic, SLU Atenció insuficiència renal 2.939.960,40 € 3.383.136,53 € 2008 393 Gambro Healthcare Catalunya,SLU Atenció insuficiència renal 3.307.153,70 € 3.116.575,70 € 2008 394 Institut Mèdic Badalona, SL Atenció insuficiència renal 2.512.397,54 € 2.949.182,90 € 2007 395 Institut Nefrològic, SLU Atenció insuficiència renal 2.968.677,60 € 2.702.855,29 € 2008 396 Centro de Tratamiento de la Insufciencia Renal, SA Atenció insuficiència renal 2.491.409,10 € 2.619.303,77 € 2008 397 Clínica Secretario Coloma, SL Atenció insuficiència renal 697.843,64 € 538.594,60 € 2008 397 Fundació Sociosanitària de Barcelona Atenció insuficiència renal 976.667,40 € 740.775,66 € 2008 398 Gambro Healthcare Catalunya, SLU Atenció insuficiència renal 2.290.329,32 € 2.176.592,84 € 2008 399 Gambro Healthcare Catalunya, SLU Atenció insuficiència renal 1.905.688,98 € 1.726.493,08 € 2008 400 Gambro Healthcare Catalunya, SLU Atenció insuficiència renal 2.610.992,20 € 2.576.554,92 € 2008 401 Centro de Tratamiento de la Insufciencia Renal, SA Atenció insuficiència renal 3.805.996,30 € 3.284.950,51 € 2008 404 Institut Nefrològic, SLU Atenció insuficiència renal 3.805.996,30 € 4.016.399,62 € 2008 32/286
 33. 33. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 405 TEFNUT, SA Atenció insuficiència renal 3.706.267,62 € 3.510.941,50 € 2008 406 Gambro Healthcare Catalunya, SLU Atenció insuficiència renal 1.032.819,96 € 999.544,74 € 2008 407 Gambro Healthcare Catalunya, SLU Atenció insuficiència renal 1.751.830,90 € 1.680.562,12 € 2008 409 Fresenius Medical Care España, SA Atenció insuficiència renal 520.458,77 € 580.994,78 € 2007 410 Fresenius Medical Care España, SA Atenció insuficiència renal 675.725,26 € 553.179,04 € 2007 411 BAXTER, SL Atenció insuficiència renal 703.825,34 € 1.090.662,55 € 2008 412 BAXTER, SL Atenció insuficiència renal 861.024,02 € 988.897,31 € 2008 413 BAXTER, SL Atenció insuficiència renal 861.024,02 € 1.007.824,93 € 2008 414 BAXTER, SL Atenció insuficiència renal 861.024,02 € 1.014.268,65 € 2008 415 BAXTER, SL Atenció insuficiència renal 861.024,02 € 999.042,96 € 2008 416 GAMBRO, SA Atenció insuficiència renal 307.779,04 € 78.804,02 € 2008 416 Gambro Lundia AB, Sucursal en España Atenció insuficiència renal 367.964,46 € 268.660,10 € 2007 1033 Atenció Primària Alt Camp, SL Laboral Atenció primària 125.083,88 € 124.971,48 € 2008 1035 Consorci Sanitari de Terrassa Atenció primària 70.084,70 € 70.084,70 € 2008 302 Fundació Privada Hospital de Pobres de Puigcerdà Atenció primària 2.319.375,65 € 2.290.940,48 € 2008 303 Gestió de Serveis Sanitaris Atenció primària 1.662.619,98 € 1.645.814,80 € 2008 304 Gestió de Serveis Sanitaris Atenció primària 831.410,01 € 823.004,42 € 2008 305 Fundació CAU, Centre Assistencial i d'Urgències Atenció primària 2.779.795,60 € 2.777.882,66 € 2008 306 Fundació CAU, Centre Assistencial i d'Urgències Atenció primària 4.838.669,50 € 4.838.669,50 € 2008 307 Fundació CAU, Centre Assistencial i d'Urgències Atenció primària 2.301.950,99 € 2.300.206,46 € 2008 308 Fundació CAU, Centre Assistencial i d'Urgències Atenció primària 4.194.305,72 € 4.193.851,66 € 2008 309 Fundació CAU, Centre Assistencial i d'Urgències Atenció primària 1.992.477,74 € 1.992.477,74 € 2008 310 Fundació CAU, Centre Assistencial i d'Urgències Atenció primària 1.473.949,71 € 1.473.949,71 € 2008 33/286
 34. 34. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 311 Fundació Privada FASS, Fund.Assistencial S.i S. Atenció primària 2.306.512,61 € 2.300.956,72 € 2008 312 Fundació Privada FASS, Fund.Assistencial S.i S. Atenció primària 2.009.071,16 € 2.007.400,27 € 2008 313 Fundació Privada FASS, Fund.Assistencial S.i S. Atenció primària 1.680.012,78 € 1.677.653,46 € 2008 314 Fundació Privada FASS, Fund.Assistencial S.i S. Atenció primària 3.700.229,82 € 3.694.861,31 € 2008 315 Grup d'Assitència Sanitària i Social, SA Atenció primària 5.246.099,58 € 5.243.489,54 € 2008 316 Atenció Primària Alt Camp, SL Laboral Atenció primària 1.375.922,63 € 1.374.686,22 € 2008 318 Gestió i Prestació de Serveis de Salut Atenció primària 3.344.721,76 € 3.341.110,44 € 2008 319 Institut d'Assistència Sanitària Atenció primària 2.125.880,38 € 2.104.498,54 € 2008 320 Institut d'Assistència Sanitària Atenció primària 1.825.338,97 € 1.812.073,88 € 2008 321 Institut d'Assistència Sanitària Atenció primària 4.293.260,72 € 4.292.288,11 € 2008 322 Corporació de Salut del Maresme i la Selva Atenció primària 5.894.292,07 € 5.875.315,17 € 2008 323 Fundació Privada, Hospital de Campdevànol Atenció primària 1.262.717,98 € 1.257.470,68 € 2008 324 Fundació Privada Hospital Sant Jaume d'Olot Atenció primària 1.086.843,19 € 1.076.952,62 € 2008 325 Fundació Privada Hospital Sant Jaume d'Olot Atenció primària 1.235.417,45 € 1.222.747,76 € 2008 326 Consorci Asistencial del Baix Empordà Atenció primària 2.444.807,80 € 2.437.860,23 € 2008 327 Consorci Asistencial del Baix Empordà Atenció primària 2.727.248,38 € 2.922.049,27 € 2008 328 Consorci Asistencial del Baix Empordà Atenció primària 4.775.277,12 € 5.078.881,75 € 2008 329 Consorci Asistencial del Baix Empordà Atenció primària 2.866.921,37 € 2.961.124,29 € 2008 330 Fundació Salut Empordà, Fundació Privada Atenció primària 2.409.125,11 € 2.618.489,68 € 2008 331 Albera Salud SL Atenció primària 1.744.046,40 € 1.744.046,39 € 2008 332 Fundació Pública Hospital Comarcal del Solsonès Atenció primària 2.841.969,08 € 2.836.217,15 € 2008 333 Equip d'Assistencia Primària Vic SL Atenció primària 3.576.184,83 € 3.575.103,03 € 2008 335 EAP Osona Sud-Alt Congost, SL Atenció primària 2.071.160,04 € 2.067.718,93 € 2008 34/286
 35. 35. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 336 Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa, Fund.Privada Atenció primària 2.485.434,36 € 2.479.864,93 € 2008 337 Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa, Fund.Privada Atenció primària 1.627.574,35 € 1.623.901,65 € 2008 338 Consorci Sanitari Integral Atenció primària 2.974.333,34 € 2.970.656,91 € 2008 339 Consorci Sanitari Integral Atenció primària 3.214.995,95 € 3.215.055,95 € 2008 340 Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP) Atenció primària 3.523.194,41 € 3.505.850,27 € 2009 341 Badalona Serveis Assistencials, SA Atenció primària 1.684.226,91 € 1.664.437,49 € 2008 342 Badalona Serveis Assistencials, SA Atenció primària 1.898.866,85 € 1.880.392,98 € 2008 343 Badalona Serveis Assistencials, SA Atenció primària 2.264.873,43 € 2.234.659,82 € 2008 344 Badalona Serveis Assistencials, SA Atenció primària 1.802.728,70 € 1.782.470,64 € 2008 345 Badalona Serveis Assistencials, SA Atenció primària 2.346.603,75 € 2.323.296,78 € 2008 346 Badalona Serveis Assistencials, SA Atenció primària 2.742.519,12 € 2.719.195,32 € 2008 347 Badalona Serveis Assistencials, SA Atenció primària 2.200.917,86 € 2.174.790,95 € 2008 348 Consorci Sanitari del Maresme Atenció primària 1.853.137,64 € 1.824.836,04 € 2008 349 Consorci Sanitari del Maresme Atenció primària 2.665.459,09 € 2.637.342,35 € 2008 350 Consorci Sanitari del Maresme Atenció primària 1.716.632,27 € 1.685.695,04 € 2008 351 Corporació de Salut del Maresme i la Selva Atenció primària 3.406.978,77 € 3.359.511,92 € 2008 352 Corporació de Salut del Maresme i la Selva Atenció primària 2.560.373,68 € 2.523.241,25 € 2008 353 Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa Atenció primària 3.452.854,05 € 3.448.891,45 € 2008 354 Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa Atenció primària 5.763.193,82 € 5.729.065,80 € 2008 355 Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa Atenció primària 8.863.308,60 € 8.796.660,67 € 2008 356 Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa Atenció primària 4.188.659,08 € 4.157.964,43 € 2008 357 Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa Atenció primària 6.823.882,17 € 6.777.399,77 € 2008 358 Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa Atenció primària 3.605.521,01 € 3.584.077,03 € 2008 35/286
 36. 36. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 359 Consorci Sanitari de Terrassa Atenció primària 5.473.893,77 € 5.368.785,01 € 2008 360 Consorci Sanitari de Terrassa Atenció primària 7.850.202,21 € 7.764.717,63 € 2008 361 Consorci Sanitari de Terrassa Atenció primària 6.823.844,39 € 6.706.399,34 € 2008 362 Serveis d'Atenció Primària Parc Taulí, SA Unipersonal Atenció primària 738.147,06 € 708.067,93 € 2008 363 Serveis d'Atenció Primària Parc Taulí, SAU Atenció primària 2.170.550,77 € 1.926.696,97 € 2008 363 Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell Atenció primària 43.890,40 € 310.993,79 € 2008 364 Projectes Sanitaris i Socials SA, unipersonal Atenció primària 1.314.708,55 € 1.298.643,42 € 2008 365 Consorci Sanitari Integral Atenció primària 2.787.351,52 € 2.783.802,34 € 2008 366 Consorci Sanitari Integral Atenció primària 2.404.928,79 € 2.403.495,38 € 2008 367 Parc Sanitari Pere Virgili Atenció primària 3.254.652,93 € 3.254.652,93 € 2009 368 Parc Sanitari Pere Virgili Atenció primària 2.356.881,45 € 2.355.951,75 € 2009 369 Ins.de Prestacions d'Assist.Mèdica al Personal Mun.(PAMEM) Atenció primària 2.029.699,12 € 2.029.642,80 € 2009 370 Ins.de Prestacions d'Assist.Mèdica al Personal Mun.(PAMEM) Atenció primària 2.235.612,48 € 2.235.597,29 € 2009 371 Ins.de Prestacions d'Assist.Mèdica al Personal Mun.(PAMEM) Atenció primària 3.717.685,23 € 3.717.138,39 € 2009 372 Ins.de Prestacions d'Assist.Mèdica al Personal Mun.(PAMEM) Atenció primària 3.220.511,81 € 3.219.632,03 € 2009 373 EAP Barcelona -Sardenya, SL Atenció primària 3.004.871,48 € 2.991.916,54 € 2009 374 Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample Atenció primària 1.497.438,70 € 1.497.438,70 € 2009 375 Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample Atenció primària 2.129.985,07 € 2.124.798,05 € 2009 376 Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample Atenció primària 1.510.181,95 € 1.510.181,95 € 2009 377 Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample Atenció primària 2.128.332,39 € 2.114.519,24 € 2009 378 EAP Poble Sec SL Atenció primària 2.683.804,53 € 2.683.804,53 € 2008 379 EAP Poble Sec SL Atenció primària 243.982,23 € 645.686,05 € 2009 380 EAP Vallplasa Atenció Primària, SL Atenció primària 1.554.032,78 € 1.551.983,66 € 2009 36/286
 37. 37. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 381 EAP Sarrià, SL Atenció primària 2.661.124,51 € 2.658.647,44 € 2009 382 EAP Dreta de l'Eixample, SL Atenció primària 2.469.217,99 € 2.452.267,69 € 2008 383 EAP Dreta de l'Eixample, SL Atenció primària 2.627.073,64 € 2.609.320,54 € 2008 384 GESCLÍNIC, SA Atenció primària 5.234.854,24 € 5.029.485,20 € 2009 1032 Caser Residencial, SA Atenció salut mental 66.496,88 € 66.321,99 € 2008 1034 Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell Atenció salut mental 23.927,40 € 22.645,07 € 2008 148 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció salut mental 17.801.052,57 € 18.433.120,02 € 2008 198 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció salut mental 1.932.859,32 € 1.923.755,89 € 2008 207 Fundació Sociosanitària de Barcelona Atenció salut mental 3.184.316,09 € 3.175.737,46 € 2008 221 Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell Atenció salut mental 212.575,25 € 208.027,67 € 2008 222 Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell Atenció salut mental 129.434,79 € 126.276,63 € 2008 224 Gestió de Serveis Sanitaris Atenció salut mental 5.909.992,37 € 5.890.682,98 € 2008 226 Servei de Medicina Infantil i Psicologia Escolar, SL Atenció salut mental 1.239.610,48 € 1.238.121,75 € 2009 227 Clínicas Residencias y Sanatorios, SL Atenció salut mental 39.887,20 € 39.887,20 € 2008 228 Residència Geriàtrica l'Esplai, SCP Atenció salut mental 119.661,60 € 119.661,60 € 2008 229 Associació Plançó Atenció salut mental 39.362,20 € 39.362,20 € 2008 230 Caser Residencial, SA Atenció salut mental 330.367,68 € 329.541,77 € 2008 232 Centre Assistencial Sant Joan de Déu d'Almacelles Atenció salut mental 2.127.625,50 € 2.125.013,86 € 2008 233 Institut Pere Mata, SA Atenció salut mental 27.494.418,30 € 27.452.987,36 € 2008 233 Fundació Pere Mata, Terres de l'Ebre Fundació Privada Atenció salut mental 2.194.619,54 € 2.194.619,51 € 2008 234 Sanatori Villablanca, SA Atenció salut mental 8.357.190,91 € 8.357.190,89 € 2008 235 Institut Pere Mata, SA Atenció salut mental 1.364.860,41 € 1.307.229,38 € 2008 236 Fundació Pere Mata, Terres de l'Ebre Fundació Privada Atenció salut mental 2.654.281,42 € 2.651.790,50 € 2008 37/286
 38. 38. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 238 Institut d'Assistència Sanitària Atenció salut mental 24.421.360,39 € 24.373.683,10 € 2008 239 Fund Priv. Centre Mèdic Psico-Pedagògic d'Osona Atenció salut mental 589.125,01 € 589.125,01 € 2008 240 Fundació Sanitària d'Igualada, Fundació Privada Atenció salut mental 1.239.535,77 € 1.233.261,77 € 2008 241 Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa, Fund.Privada Atenció salut mental 4.103.628,38 € 3.815.698,09 € 2008 242 Consorci Hospitalari de Vic Atenció salut mental 2.853.808,72 € 2.822.009,90 € 2008 243 Consorci Sanitari del Maresme Atenció salut mental 3.897.125,33 € 3.801.988,49 € 2008 244 Institut Municipal de Serveis Personals de Badalona Atenció salut mental 1.968.392,14 € 1.952.517,55 € 2008 245 Fundació Cardenal Vidal i Barraquer Atenció salut mental 2.637.750,16 € 2.307.242,51 € 2009 246 Centre de Formació i Prevenció Atenció salut mental 602.697,24 € 602.697,24 € 2008 247 Centre de Formació i Prevenció Atenció salut mental 230.110,84 € 230.109,95 € 2008 248 Comunitat Terapèutica del Maresme, Serv.de Salut Mental, SCCL Atenció salut mental 4.176.863,10 € 4.164.124,25 € 2008 249 Diputació de Barcelona Atenció salut mental 5.775.513,25 € 5.608.828,69 € 2008 250 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció salut mental 29.161.461,27 € 29.157.570,66 € 2008 251 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció salut mental 347.843,11 € 349.258,86 € 2008 252 Fundació Privada Centre d'Higiene Mental Orienta Atenció salut mental 1.740.191,38 € 1.736.844,43 € 2008 253 Fundació Privada Centre d'Higiene Mental Orienta Atenció salut mental 890.715,82 € 891.255,40 € 2008 254 Fundació Privada Centre d'Higiene Mental Orienta Atenció salut mental 990.429,70 € 988.407,01 € 2008 255 Fundació Privada Centre d'Higiene Mental Orienta Atenció salut mental 605.686,76 € 605.686,76 € 2008 257 Sant Joan de Déu, Serveis de Salut Mental Atenció salut mental 42.795.222,44 € 42.720.740,64 € 2009 258 Institució Balmes, SCCL Atenció salut mental 232.077,46 € 232.077,46 € 2008 259 Hospital San Juan de Dios-OHSJDPAB Atenció salut mental 4.150.105,60 € 4.136.549,79 € 2008 260 Fundació Privada Hospital de Mollet Atenció salut mental 1.701.552,37 € 1.697.506,55 € 2008 261 Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell Atenció salut mental 7.038.085,69 € 6.952.134,40 € 2008 38/286
 39. 39. Registre de convenis i contractes en l'àmbit de l'assistència sanitària pública CatSalut Entitat contractant: Servei Català de la Salut Any: 2007 Número de registre Persona física o jurídica contractada Objecte del contracte o conveni Import anual dels serveis del contracte o conveni Import liquidat anual del contracte o conveni Any liquidació 262 Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa Atenció salut mental 2.918.556,15 € 2.900.784,95 € 2008 263 Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa Atenció salut mental 1.340.861,61 € 1.343.753,31 € 2008 264 Consorci Sanitari de Terrassa Atenció salut mental 1.637.914,49 € 1.619.577,88 € 2008 265 Ajuntament de Rubí Atenció salut mental 1.429.407,47 € 1.422.596,16 € 2009 266 Ajuntament de Granollers Atenció salut mental 283.249,52 € 283.249,58 € 2008 267 Institut Municipal de Salut i Benestar Social de Terrassa Atenció salut mental 273.527,80 € 273.527,80 € 2008 268 CERAC, Cen.Esp.de Rehab.de Persones amb autisme de Cat. Atenció salut mental 22.509,98 € 24.509,98 € 2008 269 CERAC, Cen.Esp.de Rehab.de Persones amb autisme de Cat. Atenció salut mental 182.310,70 € 182.310,70 € 2008 270 Associació Grup d'Estudi de la Psicosi Infantil Atenció salut mental 57.075,19 € 57.075,19 € 2008 271 Fundació Gestió Sanitària, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Atenció salut mental 1.674.122,38 € 1.676.833,77 € 2009 272 Hospital Clínic i Provincial de Barcelona Atenció salut mental 2.431.121,60 € 2.415.426,47 € 2008 273 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció salut mental 807.467,83 € 801.442,59 € 2008 274 Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús Atenció salut mental 1.596.927,78 € 1.586.509,66 € 2008 276 Clínica Secretario Coloma, SL Atenció salut mental 369.394,80 € 375.644,81 € 2008 276 Fundació Sociosanitària de Barcelona Atenció salut mental 512.739,85 € 492.468,41 € 2008 277 Clínica Secretario Coloma, SL Atenció salut mental 751.720,54 € 751.720,53 € 2008 277 Fundació Sociosanitària de Barcelona Atenció salut mental 1.041.599,71 € 1.036.634,34 € 2008 278 Associació Centre Higiene Mental de Les Corts Atenció salut mental 3.189.591,11 € 3.185.170,31 € 2009 279 Fundació Eulàlia Torras de Beà Atenció salut mental 1.727.963,53 € 1.717.054,89 € 2009 280 Associació Centre d'Higiene Mental Nou Barris Atenció salut mental 1.774.337,84 € 1.759.795,14 € 2009 281 Associació de Salut Mental Atenció salut mental 1.582.740,55 € 1.578.606,57 € 2008 282 Associació Joventut Organitzada i Activa Atenció salut mental 1.496.119,46 € 1.496.120,46 € 2009 283 Associació per a la Salut Mental Septimània, SL Atenció salut mental 1.216.139,26 € 1.216.139,26 € 2008 39/286
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×