Les xarxes socials: elnou repte en l´àmbitsindical
Existim als mitjans de comunicació?
Nosaltres sindicalment estem al carrer. I a les empreses. Trenquemel silenci mediàtic: Nosaltres podem crear la notícia i ...
Introducció a les xarxes socials Cada cop més empreses, tenen perfils creats a les xarxes socials per posicionar-se.Sindi...
Introducció a les xarxes socials Les webs clàssiques d´empresa són el nivel 1.0: text, imatges,estructura estàtica, unidi...
Introducció a les xarxes socialsHi ha infinitat d´eines i xarxes socials.Destacades: Youtube/vimeo: Xarxa de vídeos i can...
Introducció a les xarxes socials N-1: Xarxa social alternativa de format similar a Facebookno privativa, utilitzada per m...
Introducció a les xarxes socialsFacebook creix més lent fins 16,9 milions d´usuaris, seguit de lajuvenil Tuenti (14 M.), i...
Introducció a les xarxes socials Generals Facebook Twitter MySpace Ning Tagged MyYearbook Meetup Bebo• Multiply• ...
Introducció a les xarxessocialsEnquesta sobre les 10 xarxes socials més utilitzades al mundo(2010)
Introducció a les xarxessocials
Introducció a les xarxes socials Idees genèriques: Realitzar DAFO: Analitzar les Debilitats, Amenaces,Fortaleses, Oportu...
Introducció a les xarxes socials Un estudi de ComScore indica que 945 milions de personesdiferents a tot el món utilitzav...
Introducció a les xarxessocials Brasil té un número d´usuaris únics similar, 35.221.000 al julioli un increment del 47% (...
Internet segueix creixent imparable el seu ús del residual de 1987(0,9% de la població) a un nivell paral·lel a la evoluci...
Introducció a les xarxes socialsA nivell estatal els llocs d´internet més visitats tenen un clar vencedor:Youtube (16,956 ...
Introducció a les xarxes socialsFont: Estudi EGM Febrer-Novembre 2012.Evolució plurianual Televisió, Exterior, Cinema i In...
Introducción a les xarxes socialsFont: Estudi EGM. Febrer-Novembre 2012.Evolució Plurianual de Diaris, Suplements, Reviste...
Introducció a les xarxes socialsA nivell estatal consten 14,22 milions de lectors de diaris. El més llegit eldiari esporti...
 ffrfA nivell mundial el recompte de les xarxes socials per usuaris actius veliderada el 2012 per Facebook (prop de 700 M...
Introducció a les xarxes socialsLa Ràdio té una audiència de 11,924 milions d´oients en ràdiogeneralista(líder La Ser que ...
Introducció a les xarxes socialsLa televisió segueix essent el medi massiu però cada cop més comsegona pantalla i s´intere...
Introducció a les xarxes socialsEmpreses utilitzen webs i xarxes socials perpromocionar-se, esperant rebre comentaris posi...
 Què són les xarxes socials Són serveis a internet on els usuaris que s´inscriuen(empreses o entitats, etc) es poden cre...
Introducció a les xarxes socials Què són els social media? Els Mitjans de Comunicació Socials ( Social Media en anglès) ...
Introducció a les xarxes socialsFont: http://www.europapress.es/
Introducció a les xarxes socialsFont: http://mjlopezz.visibli.com/
La reputació empresarial:oportunitat sindical a les xarxes socialsFont: Puromarketing
Empreses ja utilitzen les xarxessocials en els processos de seleccióde personalElls ho tenen clar, per informar-se pel seu...
Utilització dels canals multimèdiapel sindicatCanal Youtube CGT CatalunyaUtilització dels canals multimèdiapel sindicat
Utilització dels canalsmultimèdia pel sindicat Canals Socials de compartició de Vídeo YouTube és el tercer portal més vi...
Utilització dels canales multimediapara el sindicato En 1 setmana es pugen a YouTube un total de 150.000llargmetratges C...
Utilització dels canalsmultimèdia pel sindicatCanal Vimeo CGT Catalunya
Utilizació multimèdia pel sindicatEl vídeo unit amb l´ingeni i l´humor és una arma social i sindical deprimer ordre per cr...
RESPIRA. A vegades, des de l´ingeni,utilitzant la viralitat de lesxarxes socials, s´aconsegueix un impacte social i labora...
Utilització dels canalsmultimèdia pel sindicat Com afecta l´evolució del web en el sindicat? Tendència a integració mitj...
Twitter pel sindicatTwitter @CGTCatalunya
Twitter pel sindicat Explicació del funcionament de la xarxa Twitter esdevé la xarxa social de microblogging Supera els...
Twitter pel sindicat Accions formatives Taller de Twitter Creació d´un compte sindical Inscriure el compte de compte si...
Eines de Twitter Snapbird : (http://snapbird.org/ ) Un dels serveis mésimportants i efectius per buscar twitters antics. ...
Eines de Twitter Themeleon(http://www.colourlovers.com/themeleon/twitter )Una bona opció per canviar i personalitzar el f...
Eines de Twitter Favstar.fm (http://es.favstar.fm/ ) Aquest lloc et permet trobar els missatges més creatiuss de tot Twi...
Eines de Twitter Klout (http://klout.com ) Eina per mesurar la influènciasocial des de la medició de diferents eines en l...
Eines de Twitter Ifttt (http://ifttt.com/ ) Permet automatitzar tasques basades enesdeveniments que succeeixen a Internet...
Eines de Twitter Twitter Advanced Search (https://twitter.com/#!/search-advanced) Una eina que té un cercador avançat mol...
Twitter pel sindicat Altres recursos analítics de Twitter: Tweepsmap: http://tweepsmap.com Traductor de missatges de Tw...
Otros complementos sindicales Complements utils Goovershack. Música per escoltar gratuïta:http://grooveshark.com Google...
Facebook pel sindicatLa Xarxa Social que supera els 1030 milions d´usuaris. Demitjana cada usuari té 130 amics.PERFIL USUA...
GRUP COL.LABORATIU DE CGT CATALUNYA AFACEBOOK
Pàgina Facebook CGT Catalunyahttps://www.facebook.com/CGTCatalunya :
Perfil pàgina segmentadaMemòria Obrerisme Català. CGT Catalunya:https://www.facebook.com/memoriaobrerismecatala
Facebook: Perspectiva sindical Introducció al funcionament de la xarxa Facebook constitueix la xarxa més massiva que sup...
Creació de Pàgina Facebook:https://www.facebook.com/pages/create.php
Facebook pel sindicat MONITORIZACIÓ DE PÀGINES DE FACEBOOK Wildfire Social MediaMarketing:(http://monitor.wildfireapp.co...
Facebook pel sindicat RANQUING DE PÀGINES DE FACEBOOK Facebook Grader.com(http://facebook.grader.com/ ) : una eina que p...
Facebook pel sindicat Open Facebook Search:(http://openstatussearch.com/ ) és uncercador que ens permet trobar aquelles c...
Facebook pel sindicat My LinkedIn Profile(http://apps.facebook.com/linkedinprofile/) Aplicació que presenta a Facebook el...
Idees i exercicis per a pàgines deFacebook Què podem fer els sindicats a Facebook? Facebook és una plataforma que oferei...
Idees i exercicis per a la pàgina deFacebook Inicia la primera part d´una cita i deixa que la comunitat la finalitzi. Ex...
Idees i exercicis per a la pàginade Facebook Publica fotografies de mobilitzacions i entrevistes a delegats sindicals CGT...
Google+ per a ús sindical És el competidor de Google per a Facebook. Permet un major control de la privacitat, mitjançan...
Linkedin: La xarxa social per aprofessionals Xarxa Social per excel.lència per a promoció professionalde treballadors i d...
Youtube: la xarxa social de vídeosYoutube: http://www.youtube.com/Youtube CGT CATALUNYADe mitjana, cada usuari de Youtube ...
Les imatges a les xarxes socialsLa difusió d´imatges, ens dóna una viralitat de fets de lluites socials isindicals, i un s...
 Hi ha nombrosos blocs sindicals, que exerceixen funcions de websindical, i generen debat, opinió integrant gran número d...
Alexa: l´audiència de les webs Alexa, suposa una eina util per valorar i comparar ambaltres webs similars, saber l´índex ...
Addthis: El marcador social per awebs Un punt important al moment depromoure una web és l´ús de lesxarxes socials, per ai...
 Xarxa social creada el 2011 amb un altcreixement d´usuaris. L´èxit de laxarxa ve de connectar a persones ques´apassionen...
Slideshare/Issuu: difondrepresentacions i documents en xarxaSlideshare/Issu: Eines per penjar documents, presentacions,com...
Titanpad.com : planificarcol.laborativament en xarxes socials fggdfgTitanpad és una eina útil com un bloc de notes virtua...
Organitzaciódel temps ixarxes socialsTan important com la creació deperfils, és important planificar elseu manteniment act...
Google Analytics: anàlisi de web idades segmentadesGoogle Analytics permet analitzar al teu espai web d´informaciópermoner...
Documents en el núvol Compartició d´arxius , imatges i documents en el núvol: Un 70% d´usuaris asegura que el núvol ha s...
Oiga.me: menja´t alspoderososOiga.me
Change: Inicia accions,suma forces , provoca canvisChange.org
Act.ly: Peticions col.laborativas via twitter perconscienciar,mobilitzar i provocar canvisAct.ly
Xarxes socials i mòbils La quantitat d´usuaris abonats al sector de la telefonia mòbil arribarà a la xifra de7.000 milion...
Xarxes Socials,internet i mòbils Europa: més de 55 milions d´usuaris de mòbil (el 23% del total) van accedir a les xarxes...
 Un 39% d´internautes utilitza simultàniament l´ordinador personal o altresdispositius per connectar-se a internet. El g...
 En quant a la freqüència d´ús, els terminals mòbils s´han convertit en el motor decreixement d´Internet en aquest 2012. ...
 gfgfhL´impacte de ser el 2º Estat on hi ha ´més smartphones d´Europa, possibilita lausabilitat via mòbil de xarxes socia...
El número d´ordinadors s´estanca(20 Milions) i ja ho iguala els smarphones(18M.). Irrompen les tablets 2,2 M i la TV amb i...
Xarxes Socials i finançament Crowdfunding: Financiació en massa (de l´anglès crowdfunding ), tambédenominat financiació c...
Xarxes Socials: Streaming en directe L´streaming és la distribució de multimèdia mitjançant una xarxad´ordinadors de mane...
Xarxes socials i moviments socialsIndignats i desallotjament dePlaça Catalunya(Barcelona):http://youtu.be/Geg_6Xoy04sLa ut...
 L´impacte de movimentssocials que generendebat social sigui #15m,#PAH, movimentsveïnals, mediambientals,antirepressius, ...
 L´ús dinàmic del´Streaming difon iagita les xarxessocials i genereninformació en viu endirecte, generantnotícies de deba...
 Les empreses davant estrategiessindicals, utilitzen serveisprofessionals, encara que sortin a lallum tergiversacions dav...
Xarxes Socials: Ús movimentssocials internacionals#occupywallstreet Va utilitzardiverses xarxes socials pervisibilitzar, m...
Xarxes Socials: Ús de moviments socials i sindicalsinternacionals#OccupyOakland va acabaresdevenint la primera vagageneral...
Direccions URL d´interès Direccions URL d´interès Google Adwords (https://adwords.google.com ) Google Adsense (https://...
Direccions URL d´interès Direccions URL d´interès Apple Store (http://store.apple.com/es ) Google Play (https://play.go...
Direccions URL d´interès Direccions URL d´interès Addthis (http://www.addthis.com/ ) Basecamp (http://basecamphq.com/ )...
Eines SindicalsCGT Catalunya WEB CGT CATALUNYA: Portal web de referència, eix aglutinador de contingutsinformatius social...
Eines SindicalsCGT Catalunya LINKEDIN CGT CATALUNYA: Xarxa social de professionals amb 200 milionsd´usuaris inscrits, uti...
 SCRIBD CGT CATALUNYA: Eina per penjar documents, presentacions, cartells ipublicacions http://es.scribd.com/CGTcatalunya...
 PÁGINA FACEBOOK LAURA LLIBERTAT: https://www.facebook.com/laurallibertat PÁGINA FACEBOOK ECONOMIA:https://www.facebook...
 PÁGINA LINKEDIN CORPORATIVA CGT CATALUNYA:http://www.linkedin.com/company/2671829?trk=tyah PODOMATIC CGT CATALUNYA:http...
Correu electrònic Xarxes CGT Catalunya:cgtcatalunya@gmail.comCorreu electrònic Comunicació CGT Catalunya:comunicacio@gmail...
Les xarxes socials, el nou repte sindical . CGT Catalunya
Les xarxes socials, el nou repte sindical . CGT Catalunya
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Les xarxes socials, el nou repte sindical . CGT Catalunya

865
-1

Published on

Les xarxes socials, el nou repte sindical . CGT Catalunya

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
865
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Les xarxes socials, el nou repte sindical . CGT Catalunya

 1. 1. Les xarxes socials: elnou repte en l´àmbitsindical
 2. 2. Existim als mitjans de comunicació?
 3. 3. Nosaltres sindicalment estem al carrer. I a les empreses. Trenquemel silenci mediàtic: Nosaltres podem crear la notícia i enxarxar-la idifondre les nostres notícies massivament a internet
 4. 4. Introducció a les xarxes socials Cada cop més empreses, tenen perfils creats a les xarxes socials per posicionar-se.Sindicalment és una oportunitat única ja que són vulnerables a l´acció sindical virtual,no podem ignorar en cas de conflicte la capacitat de denúncia que es pot exercir aclients i proveïdors en cas de conflicte i conscienciar treballadors/es mitjançant lesxarxes socials. Empresarialment s´utilitza el màrqueting en xarxes socials, per posicionar marca ihumanitzar-les. Sindicalment, no ens podem quedar enrere y fa falta estar al dia jaque cada cop més és l´espai on més es comunica, s´escolta i sinteractua. Lesseccions sindicals, territorials i sectorials de CGT no es poden quedar enrere. No regalem a la patronal corresponent l´espai social virtual on milions detreballadors/es, precaris i parats ens interrelacionem i busquem informacions Utilitzar la pressió sindical a les xarxes socials a les empreses en conflicte i/oadministracions, podem influir sobre els clients i proveïdors respectius i conscienciar alconjunt de la societat. Les xarxes socials són les millors aliades sindicals, ja que amb les eines virtuals delnostre costat podem gravar i emetre manifestacions en viu, penjar imatges, difondrevídeos i transmetre tot a diferents plataformes comunicatives gratuïtes a xarxessocials. No ens podran silenciar més. És més, podem obligar-los a rectificar i canviarposicionaments, empoderant a la societat y treballadors en conflicte. Si no entrem sindicats i ens posicionem a les xarxes socials, l´empresa i els seusdirectius, ens agrairan que desaprofitem unes eines amb les que trenquem el silencimediàtic, mobilitzem a la gent que ni tan sols coneixem però que s´apunta aesdeveniments, causes i grups que defensen els nostres posicionaments socials,sindicals i laborals.
 5. 5. Introducció a les xarxes socials Les webs clàssiques d´empresa són el nivel 1.0: text, imatges,estructura estàtica, unidireccional. Les webs sindicals de CGT hand´aprofitar la seva fortalesa: obrir-se i integrar xarxes socials (twitter,facebook, slideshare..) a la web sindical per informar i mobilitzar,obrir-se a la societat. Les xarxes socials són el nivell 2.0: Compartir es l´essència de les xarxes socials Opinar és una oportunitat de transmetre uns valors socials en temesd´actualitat (retallades, privatitzacions, mercats..) que ens facin serel referent i l´altaveu imprescindible a l´empresa, en el sector i elterritori : ésser l´eina sindical imprescindible. Interaccionar es respondre amb naturalitat a treballadors, ja quel´àgora de les xarxes socials tenim una audiència que valora el quediem, informem i convoquem, siguin o no afiliats/es a CGT. Transmetre claredat per a què sàpiguen (què, qui, quan, on trobar-nos) i eines per canalitzar les denúncies, les vulneracions de dretssocials i laborals, amb claredat als nostres seguidors a les xarxessocials, és el repte. Transparència sobre como trobar-nos, a on dirigir-se i que generiproximitat i adhesió sindical i ajudi a fer un salt mediàtic, social isindical amb l´ajut de les xarxes socials.
 6. 6. Introducció a les xarxes socialsHi ha infinitat d´eines i xarxes socials.Destacades: Youtube/vimeo: Xarxa de vídeos i canals creats pelsusuaris. Tota mobilització social i sindical, cal que es gravi ies pengi per difondre´s Linkedin/Xing: Directius i empreses exposen serveis inegocis i creen grups propis, on podem introduir debatssindicals, a expenses de l´administrador Facebook: Xarxa social amb més de 1.030 milions depersones inscrites útil per crear pàgines sindicals id´empresa on podem difondre sindicalment Twitter: en 140 caràcters util per convocatòries, infos idenúncies, amb un potencial de redifusió enorme Skype: per parlar per telèfon on-line i xatejar a baix cost Blogger/wordpress: Xarxa de blocs d´opinió de fàcil ús Slideshare/Issuu: Documents, presentacions, comunicats Klout: Rànquing de valoració i prestigi a xarxes socials
 7. 7. Introducció a les xarxes socials N-1: Xarxa social alternativa de format similar a Facebookno privativa, utilitzada per moviments socials diversos com el#15m per debatre i comunicar-se Dropbox: Compartir documents al núbol d´actualitzacióautomàtica amb els ordinadors respectius APP´s mòbils: Aplicacions mòbils segmentades(washapp,LINE,google maps, linterna..) Foursquare: Xarxa que GEOlocalitza via GPS i ajuda apromocionar llocs, seus sindicals, CSO, ateneus, centres deformació i que podem donar contingut social Ustream/Livestream/Bambuser: vídeo en directe per internetmitjançant dispositius mòbils util per concentracions imanifestacions Flickr/Instagram: Dipositari i Promotor d´imatges,adhesius,cartells.. Google Groups: dintre del correu gmail, grups en línead´enviament de missatges, documents i treball a internet encircuit de privacitat o públics per coordinar treballcol.laboratiu Google App´s: Eines d´organització,rutes i compartició,agenda, etc(google docs, google calendar, google maps,etc)
 8. 8. Introducció a les xarxes socialsFacebook creix més lent fins 16,9 milions d´usuaris, seguit de lajuvenil Tuenti (14 M.), i es consolida la viral Twitter(5 M.),seguida deprofessionals Linkedin(3 M.) i Xing(1,5 M.)
 9. 9. Introducció a les xarxes socials Generals Facebook Twitter MySpace Ning Tagged MyYearbook Meetup Bebo• Multiply• Orkut• Skyrock• Badoo• StumbleUpon• Delicious• Foursquare• MyOpera• Kiwibox• Hi5Les següents xarxes socials, totes elles superen el miliód´usuaris inscrits i per tant de milions de treballadors: Xarxes deturisme• Wayn• CouchSurfing• TravBuddy Xarxes demòbils• Cellufun• MocoSpace• ItsMy Xarxes devídeo• Stickam• FunnyOrDie• YouTube Xarxes dereunions• Classmates• MyLife• MyHeritage• Geni
 10. 10. Introducció a les xarxessocialsEnquesta sobre les 10 xarxes socials més utilitzades al mundo(2010)
 11. 11. Introducció a les xarxessocials
 12. 12. Introducció a les xarxes socials Idees genèriques: Realitzar DAFO: Analitzar les Debilitats, Amenaces,Fortaleses, Oportunitats del que hem fet fins aracomunicativament, la respectiva Secció Sindical, Federacióterritorial,i o Sectorial per explicar més enllà de la nota depremsa de mitjans que sovint ens ignoren per fer el pas atenir els nostres mitjans de comunicació propis i directes perexplicar, documentar, penjar imatges, vídeos, artícles, etc adiferents xarxes socials. Les empreses i el govern ja hi són. I el sindicato respectiu jahi som a les xarxes socials? Claretat i facilitat en la comprensió dels missatges atransmetre, estem comunicant en xarxa i l´audiènciasilenciosa que ens segueix a les xarxes poden opinar, valorarel que diem, com ho diem i pensant que els hem de facilitarla màxima informació per a que sindicalment s´aproximin aCGT. En sindicalisme CGT cal destacar el valor diferencial: nonegociem ERO ni cobrem per apropar-nos com altressindicats si que fan, estem en totes i cada una de las lluitessocials i sindicals allà on tenim presència. No depenem ni degoverns ni de les seves subvencions. Ens devem a la defensaquotidiana dels treballadors.
 13. 13. Introducció a les xarxes socials Un estudi de ComScore indica que 945 milions de personesdiferents a tot el món utilitzaven xarxes socials al llargo de juliolde 2010. Aquesta xifra suposa un increment del 23% en tan solsoun any (el juliol de 2009 la xifra es situava en 770,092 m.). Atenent a la penetració en número d´usuaris, Estats Units lideraamb comoditat el rànquing. Més de la meitat del país,174.429.000 de persones, utilitzen xarxes socials en contrast dels131.088.000 de 2009 (33% més). Xina és el segon país amb major número d´usuaris en el rànquingde ComScore amb 97.151.000, si bé no hi ha xifres comparativesrespecte l´any anterior. El tercer en discòrdia és Alemanya, que compta amb 37.938.000usuaris únics de xarxes socials, un 47% més que juliol del 2009(25.743.000). Rússia pot pressumir de ser el país que ha experimentat el majorcreixement en l´accés a xarxes socials en l´últim any, amb unincrement del 74% (35.306.000 davant dels 20,245 milions del´any anterior).
 14. 14. Introducció a les xarxessocials Brasil té un número d´usuaris únics similar, 35.221.000 al julioli un increment del 47% (23.966.000 d´usuaris en el mateixmes 2009). Regne Unit figura en sexta posició, encara que és el país delrànquing que menys creixement ha experimentat en l´últimany, amb un 15% més d´usuaris fins arribar als 35.153.000(dels 30.587.000 de l´any anterior). Curiós és el caso de la Índia, que segueix el Regne Unit, on perprimer cop Facebook es situa com la xarxa social més popularen el país, amb 20.873.000 d´usuaris únics. Fins ara, haviadominat orkut (19.871.000), una xarxa social de Google que enla resta del món no ha gaudit de la mateixa popularitat. Entotal, el país compta amb 33.158.000 de persones que utilitzenxarxes socials (un 47% més que l´any anterior). França (32.744.000 d´usuaris únics), Japó (31,957) i Corea delSud (24,962) tanquen aquest Top Ten de la penetració de lesxarxes socials en les nostres vides. El 46% de la població que utilitza internet en el món, utilitzaalgun producte de Google.
 15. 15. Internet segueix creixent imparable el seu ús del residual de 1987(0,9% de la població) a un nivell paral·lel a la evolució de la bandaampla a les llars, amb un ús ja del 48,2% en Octubre/Novembre 2012 iel que pot suposar l´accés d´informació alternativa social i laboral.Dades EGM 2012
 16. 16. Introducció a les xarxes socialsA nivell estatal els llocs d´internet més visitats tenen un clar vencedor:Youtube (16,956 Milions de persones), Marca (4,60 M.), ElPaís(3,88 M.),As(2,44), Antena3TV(2,44), Los40(2,29), RTVE(2,05),Lasexta(1,44)Datos EGM 2012
 17. 17. Introducció a les xarxes socialsFont: Estudi EGM Febrer-Novembre 2012.Evolució plurianual Televisió, Exterior, Cinema i Internet
 18. 18. Introducción a les xarxes socialsFont: Estudi EGM. Febrer-Novembre 2012.Evolució Plurianual de Diaris, Suplements, Revistes i Ràdio
 19. 19. Introducció a les xarxes socialsA nivell estatal consten 14,22 milions de lectors de diaris. El més llegit eldiari esportiu Marca(3 milions),El País (1,92 M.),As (1,48 M.),ElMundo(1,18),La Vanguardia(0,81), Sport(0,72), Mundo Deportivo(0,71M.),ABC(0,648), La Voz de Galicia(0,62), El Periódico(0,613), El Correo (0,458)
 20. 20.  ffrfA nivell mundial el recompte de les xarxes socials per usuaris actius veliderada el 2012 per Facebook (prop de 700 Milions, Google+ (350 M.),Youtube (prop de 300 M.), Twitter (prop de 300M.)Dades EGM 2012
 21. 21. Introducció a les xarxes socialsLa Ràdio té una audiència de 11,924 milions d´oients en ràdiogeneralista(líder La Ser que suma 4,6 M., Onda Cero amb 2,9M., RNE 1,87 iCOPE 1,86 M.) . I altres 14,708 milions en ràdio temàtica( Cadena40 amb3,73 M., Cadena Dial 2,23 M., Europa F.M. 1,86 M.) Dades EGM 2012
 22. 22. Introducció a les xarxes socialsLa televisió segueix essent el medi massiu però cada cop més comsegona pantalla i s´interelaciona amb les xarxes socials en directe,segmentant-se audiències (Temàtiques 20,2 M.) li segueix Tele5(17,9M.), LA1 (17,6 M.), Antena3 (14,6 M.), Cuatro (5,3 M.), Tem.de
 23. 23. Introducció a les xarxes socialsEmpreses utilitzen webs i xarxes socials perpromocionar-se, esperant rebre comentaris positiussimplement del client. Que succeiria si empreses enconflicte en aquestes webs i xarxes rebessin comentarissindicals? No es poden permetre desprestigi social demarca. Cada sector té les seves webs d´afiliació- Comoviajar - Iberia- Turismorural - Renfe- Booking - Travelprice- Muchoviaje - Mundoaventura- Offerum - Escapade- Casesrurals - Clubmarcopolo- Lastminute - Casasturismorural- Atrapalo - Mundojoven
 24. 24.  Què són les xarxes socials Són serveis a internet on els usuaris que s´inscriuen(empreses o entitats, etc) es poden crear una pàgina o perfil i“connectar” amb altres persones (o empreses o entitats…) quetambé utilitzen aquests serveis a internet i amb els qualstinguin algun tipus de vincle o relació: amistat, afinitat,negoci, servei, entitat, sindicat, ateneu, CSO, etc… El resultat és una comunitat d´usuaris interconnectats entornd´uns interessos que poden ser generalistes o centrats en untema concret: relacions professionals, associacionisme,música, art, turisme, etc. Ens enxarxem amb la societatmitjançant l´accés a internet amb independència del punt deconnexió. Tendència a societat interconnectada, on laplaça, el cafè com a lloc de trobada o negoci és substituït pelcontacte virtual on interaccionem, comentem, pengem arxius,fotografies, vídeos, documents, etc. Ens enxarxem. El nostrenexe és la xarxa en múltiples xarxes socials. CGT, també.
 25. 25. Introducció a les xarxes socials Què són els social media? Els Mitjans de Comunicació Socials ( Social Media en anglès) osimplement Mitjans Socials són plataformes de comunicació onlineon el contingut és creat pels propis usuaris mitjançant l´ús de lestecnologies de la Web 2.0 , que faciliten l´edició, la publicació i elintercanvi d´informació. Els mitjans socials són rics en la influència i la interacció entre igualsi amb una audiència pública que es cada cop més "intel · ligent" iparticipativa. El mitjà social és un conjunt de plataformes digitalsque amplia l´impacte de WOMM (màrqueting boca-orella) i tambého fa medible i, per tant, rendibilitzar mitjançant el Social MediaMàrqueting i el Social CRM . Els community managers s´encarreguen crear i cuidar lescomunitats entorn de les entitats, sindicals, empreses generantcontingut de valor, creant conversa, animant a les persones aparticipar, monitoritzant la presència online respectiva ...Els mitjanssocials han cambiat la comunicació entre les persones i els diferentssindicats i hem d´estar amb la mateixa naturalitat que es present ala societat. Els tipus de mitjans socials més utilitzats són les xarxes socials ,els blocs , els microblocs i els serveis de compartició multimèdia. Eines 2.0 caracteritzades per participació activa dels usuaris, queopina, comparteix i dialoga, administrant els propis continguts
 26. 26. Introducció a les xarxes socialsFont: http://www.europapress.es/
 27. 27. Introducció a les xarxes socialsFont: http://mjlopezz.visibli.com/
 28. 28. La reputació empresarial:oportunitat sindical a les xarxes socialsFont: Puromarketing
 29. 29. Empreses ja utilitzen les xarxessocials en els processos de seleccióde personalElls ho tenen clar, per informar-se pel seuinterès. I el sindicalisme?
 30. 30. Utilització dels canals multimèdiapel sindicatCanal Youtube CGT CatalunyaUtilització dels canals multimèdiapel sindicat
 31. 31. Utilització dels canalsmultimèdia pel sindicat Canals Socials de compartició de Vídeo YouTube és el tercer portal més visitat del món, segonsl´índex Alexa . El 78% del trànsit web de YouTube procedeix de forad´Estats Units . Aquest país només,acapara el 22% de lesvisites al famós portal de vídeos en línia. Segueix a Estats Units per número de visites a YouTubeJapó (6,7%), Alemanya (4,8%), Índia (4,8%), Regne Unit(3,7%), Itàlia (3,7%) , Brasil (3,6%), Mèxic (3,6%), França(3,3%) i Estat espanyol (2,7%). YouTube genera 2.000 milions de visites cada dia YouTube acapara el 10% de tot el trànsit d´internet. L´usuari inverteix una mitjanaa de 900 segons al dia aYouTube. La duració mitjana dels vídeos a YouTube és de2 minuts i 46,17 segons .
 32. 32. Utilització dels canales multimediapara el sindicato En 1 setmana es pugen a YouTube un total de 150.000llargmetratges Cada dia es pugen a YouTube 829.440 vídeos . A YouTube es pugen 10 vídeos per segon. 1030 milions d´usuaris tenen pàgines corporatives a Facebook, ique d´aquests, 300 milions d´usuaris es connecten via mòbil, icada dia s´integren 10.000 pàgines noveso El 60% de viatgers miren vídeos per elegir viatge Vimeo Permet pujar vídeos de fins 5 GB demida quant fins ara aquest límit erade 2 GB Amb aquesta mida Vimeo pretén facilitarals usuaris el pujar vídeos en alta definició en 720p i duració senseproblemes Té una interfície més neta que Youtube
 33. 33. Utilització dels canalsmultimèdia pel sindicatCanal Vimeo CGT Catalunya
 34. 34. Utilizació multimèdia pel sindicatEl vídeo unit amb l´ingeni i l´humor és una arma social i sindical deprimer ordre per crear consciència d´un tema socioeconòmic.“Españistan, de la Burbuja inmobiliaria a la crisis”, supera els 5,5milions de visualitzacions.
 35. 35. RESPIRA. A vegades, des de l´ingeni,utilitzant la viralitat de lesxarxes socials, s´aconsegueix un impacte social i laboral més allà delsindicat i s´arriba al conjunt de la societat amb missatges nitids.El vídeo promogut desde CGT, RESPIRA, va aconseguir previ a la vagageneral #14N impactar. Resultat: +741.000 visualitzacionsVIDEO CGT RESPIRA YOUTUBE
 36. 36. Utilització dels canalsmultimèdia pel sindicat Com afecta l´evolució del web en el sindicat? Tendència a integració mitjançant plug-ins, widgets viainterconnexió de les diferents xarxes socials Abans d´entrar, es tant o més important la constància iactualització continua que de valor, novetats, resposta per evitarque les xarxes socials siguin una simple còpia de la web, si nol´element central es la immediatesa, frescor i interacció ambtreballadors/es i societat, fent que siguem el referent territorial isectorial i la avantguarda dels moviments socials. Tenir present que volem i com volem transmetre-ho, quins son lesxarxes més adequades en relació al nostre sindicat, pensant compodem impactar i arribar a més gent per aproximar al sindicat amés gent i la lluita contra les injustícies socials i laborals. La optimització pels motors de cerca (SEO, de l´anglès SearchEngine Optimization) amb l´objetiu d´augmentar la visibilitat dela pàgina web als motors de cerca, incrementant la posició a lapàgina de resultats i interconnectant xarxes socials.
 37. 37. Twitter pel sindicatTwitter @CGTCatalunya
 38. 38. Twitter pel sindicat Explicació del funcionament de la xarxa Twitter esdevé la xarxa social de microblogging Supera els 250 milions d´usuaris inscrits. Mitjançant sintetitzar missatges amb 140 caracters es publicapúblicament missatges que reben en el Time Line de lespersonas subscrites al perfil de Twitter. Podems seguir fins 2001 usuaris lliurement com primer topall,però l´afiliació al nostre perfil , dependrà de l´interès del quepubliquem en 140 caracters del propi perfil sindical opersonal. És important tenir un perfil definit , amb un nom i imatge ifons de pantalla fàcil de recordar i ens identifiqui i queimplementin informacions, opinions asssiduament perfidelitzar els seguidors del nostre perfil a twitter. Twitter és la xarxa social que més creix, amb, 8,5 milionsd´usuaris nous, un creixement del 115%.
 39. 39. Twitter pel sindicat Accions formatives Taller de Twitter Creació d´un compte sindical Inscriure el compte de compte sindical (nom, vinculaciócorreus electrònics, geolocalització missatges de twitter,notificacions d´avís) Seguir altres usuaris de twitter per àmbits i cerca Elecció del nom sindical, amb enllaç de la web sindical Posar perfil d´icona i fons de pantalla de twitter CGTSecció Sindical o Federació Sectorial o territorial. Vincular el twitter amb el Facebook Exercici d´enviaments DM de missatges privats perconcentracions i accions sindicals sorpresa El sentit dels seguidors i dels seguits a twitter Creació de llistes segmentades en el compte de Twitter Ús de Hashtags i seguiment de temes socials d´interès Seguir altres usuaris sense subscriure´s segmentadamenti augmentar audiència informativa TWITTER.COM
 40. 40. Eines de Twitter Snapbird : (http://snapbird.org/ ) Un dels serveis mésimportants i efectius per buscar twitters antics. Serveisper trobar aquells missatges de mesos enrere quenecessites de forma desesperada i no trobaràs en caplloc. Té moltes opcions i és interessant per trobarmissatges twitter d´altres usuaris, clients/proveïdorsd´empresa on sindicalment estem, en els missatges queet fan referència, entre altres opcions. Topsy (http://topsy.com/ ) És un motor de cerca entemps real, impulsat per diferents xarxes socials. Serveixespecialment per la cerca de missatges de twitter. Elsresultats son ordenats segons la influència de que ensenvien els missatges a Twitter. Funciona molt bé per lacerca de tendències i missatges antics. També serveixper trobar liders d´opinió i twitters influents. Trendsmaps (http://trendsmaps.com) Mapa mundial demissatges de twitter i temes. Trunk.ly (Trunk.ly ) És la millor forma que existeix derecopilar de forma automàtica tots els enllaços quecompartim a Twitter. Seria l´equivalent a delicious peròen el twittter per guardar els enllaços.
 41. 41. Eines de Twitter Themeleon(http://www.colourlovers.com/themeleon/twitter )Una bona opció per canviar i personalitzar el fons delvostre compte sindical de Twitter. Amb Themeleonpots elegir entre una quantitat d´opcions i dissenys(gairebé 4.000) i de combinacions de colors (més de4.000). També hi ha temes pre-dissenyats que podeuelegir amb un click. El resultat és altamentprofessional.
 42. 42. Eines de Twitter Favstar.fm (http://es.favstar.fm/ ) Aquest lloc et permet trobar els missatges més creatiuss de tot Twitter.Aquesta eina s´encarrega de quantificar les vegades que un tweet haestat posat com a favorit, i a la vegada la quantitat de RTs que rep. Aixòli permet crear un top dels millors missatges del dia. Si vols saber qiomde tots els missatges twitter ha estat el preferit dels teus seguidors,aquího trobaràs. Twitpic (http://twitpic.com/ )Eina pensada per Twitter, per emmagatzemar fotografies que puguin sercompartides a Twitter.o Twicca (https://market.android.com/details?id=jp.r246.twicca&hl=es )APP útil per utilitzar Twitter des de telèfons Android. De fet és l´aplicacióper seguir Twitter quan no estàs davant d´un ordinador. Té innombrablesopcions, pots posar un widget en la vostra pantalla per llegir ràpid lesvostres actualitzacions i al·legacions. També accepta pluggins per ampliarfuncions. Diferencia contactes i amics per colors.o Timely (http://www.timely.is/ ) Eina gratuïta per deixar programatsmissatges que són publicats a les hores del dia en que més efecte podentenir, i que arribaràs a més possibles lectors. Ideal per sindicats ipersones que vulguin mostrar-se l´efectivitat dels mateixos. Molt senzillad´utilitzar i molt poderosa en el seu ús.
 43. 43. Eines de Twitter Klout (http://klout.com ) Eina per mesurar la influènciasocial des de la medició de diferents eines en les xarxessocials on estem present, a quina persona influïm, qui ensinflueix, etc. També les possibilitats d´amplificació (es adir, que els nostres continguts es transmetin per la xarxa) il´abast real. També Klout ens permet conèixer quin tipusd´usuari som.Klout CGT Catalunya
 44. 44. Eines de Twitter Ifttt (http://ifttt.com/ ) Permet automatitzar tasques basades enesdeveniments que succeeixen a Internet . Si publiques una entrada en un bloc,automàticament es publica a Twitter. Si escrius una paraula determinada aTwitter, es dispara una actualització a Facebook. Les opcions són moltes i si soucreatius trobaràs vàries formes d´utilitzar aquesta eina. Pollowers (http://www.pollowers.com ) Aquesta aplicació web podràs ferenquestes relativament complexes que poden ser contestades a Twitter, sensenecessitat de sortir de la xarxa social. Crear una enquesta és molt senzill irespondre una d´elles, encara més. La única limitació es la quantitat d´opcionsa respondre, ja que l´enquesta també té que ser feta amb 140 caràcters. Formulists (http://formulists.com/ ) Una de les millors formes de crear iadministrar llistes dinàmiques a Twitter. Podeu crear llistes que et mostrin elscanvis dia a dia al vostre compte de Twitter. Pots dur llista de nous seguidors,persones que et fan RT, gent que t´ha deixat de seguir i moltes altres opcions. Seesmic (https://seesmic.com ) Eina per la gestió de xarxes socials perempreses i persones que necessiten desenvolupar les seves “marques” aInternet. Amb aplicacions en totes les plataformes, incloent els dispositiusmòbils, un mercat de plug-ins de tercers. Qtwitter (http://www.qwitter.com ) Saber qui us ha deixat de seguir Act.ly (http://act.ly ) Per crear campanyes de mobilització via twitter per unacausa social o laboral.
 45. 45. Eines de Twitter Twitter Advanced Search (https://twitter.com/#!/search-advanced) Una eina que té un cercador avançat molt útil. Potservir a l´utilitzar-lo per saver quines tendències s´estanseguint, que diuen de la teva secció sindical o de l´empresa ala qual ets membre del comitè. Hootsuite (http://hootsuite.com ) Eina completa multiidiomes preferida en tot el món per gestionar els teus comptesde Twitter. Al mateix temps, és la preferida per les agències deSocial Media . Fa de tot, es pot treballar en equip, es podenobtenir estadístiques, retallar enllaços, emmagatzemarimatges, programar missatges de twitter, monitoritzar, etc. Tweetdeck (http://www.tweetdeck.com/ ) Tweetdeck és larèplica àmplia de Hootsuite. Consumeix bastant memòria . Ésl´aplicació integral per a twitter.
 46. 46. Twitter pel sindicat Altres recursos analítics de Twitter: Tweepsmap: http://tweepsmap.com Traductor de missatges de Twitter:http://noupload.com/translatetweet/connect.php Desenvolupadors API Twitter: https://dev.twitter.com/apps Reputació Marca/empresa/sindicat a Xarxes Socials:http://www.reppler.com/ Socialmention: http://www.socialmention.com/ Twitalyzer: http://www.twitalyzer.com/ Escurçador d´URL: Bit.ly: https://bitly.com/ Fur.ly: http://fur.ly/ Google URL Shortener:https://chrome.google.com/webstore/detail/googl-url-shortener/iblijlcdoidgdpfknkckljiocdbnlagk Su.pr: http://su.pr/ Shareaeolic: https://www.shareaholic.com/tools/chrome Tinyarrows: http://tinyarrows.com/ Ves.cat: http://ves.cat/
 47. 47. Otros complementos sindicales Complements utils Goovershack. Música per escoltar gratuïta:http://grooveshark.com Google Maps. Geolocalitzar ubicacions:http://maps.google.es/ Google Street View. Direccions a peu de carrer amb visió de360º: http://maps.google.es/intl/es/help/maps/streetviewSEU CGT CATALUNYA VIA GOOGLE STREET VIEW
 48. 48. Facebook pel sindicatLa Xarxa Social que supera els 1030 milions d´usuaris. Demitjana cada usuari té 130 amics.PERFIL USUARI CGT ENSENYAMENThttps://www.facebook.com/cgtense
 49. 49. GRUP COL.LABORATIU DE CGT CATALUNYA AFACEBOOK
 50. 50. Pàgina Facebook CGT Catalunyahttps://www.facebook.com/CGTCatalunya :
 51. 51. Perfil pàgina segmentadaMemòria Obrerisme Català. CGT Catalunya:https://www.facebook.com/memoriaobrerismecatala
 52. 52. Facebook: Perspectiva sindical Introducció al funcionament de la xarxa Facebook constitueix la xarxa més massiva que supera els 1030milions d´usuaris. A mida que anem incorporant usuaris, es intuïtiva i ens informa degent que podriem fer “amics”, els esdeveniments ens pot suggerir,amistats, xat, etc. Creació de perfil, invitació a contacte per correu electrònic El registre vincula amb correu electrònic i podem fixar el grau derebre notificacions i privacitat de Facebook. Diferències entre pàgina sindical i perfil d´usuari El perfil d´usuari és el nom personal de registre que ens identificacom a membres de la xarxa social, que pot adherir-se a diferentspàgines, iniciatives, esdeveniments, grups , el que li agrada, endefinitiva interacciona amb altres usuaris, i xateja i escribim iopinem en els murs . El perfil d´un usuari pot ser sindical, i que calprimar els objectius sindicals al relacionar-se amb la resta i queimplica a la societat amb el sindicat i viceversa. La pàgina sindical, és la imatge a Facebook que recopila tota lainformació, serveis, informacions relacionades amb el sindicat,poden adherir-se amb els “m´agrada”, que es pot seguir via RSS ipots donar informació i rebre opinions, enquestes, etc , i incloureapartat d´arxius, imatges i vídeos. Com crear una pàgina sindical de Facebook http://www.facebook.com/pages/
 53. 53. Creació de Pàgina Facebook:https://www.facebook.com/pages/create.php
 54. 54. Facebook pel sindicat MONITORIZACIÓ DE PÀGINES DE FACEBOOK Wildfire Social MediaMarketing:(http://monitor.wildfireapp.com/ ) Aquesta aplicacióens permet analitzar l´evolució dels seguidors d´una pàgina deFacebook, monitoritzant informació interessant: Comparativa de fins 10 pàgines de Facebook, amb el quepodrem seguir una o vàries pàgines sindicals . Evolució dels nostres seguidors en els últims 7 dies, l´últim mesi els últims 3 mesos. Configuració d´alertes per rebre per correu electrònic les dadesde les pàgines consultades. Possibilita enganxar el gràfic en una web pròpia mediant HTML ogenerar un enllaç. Permet comparar comptes també de Twitter. Conversocial: (http://www.conversocial.com/ ) Una altraaplicació hàbil per realitzar comparatives dels nostres seguidorsi la seva activitat
 55. 55. Facebook pel sindicat RANQUING DE PÀGINES DE FACEBOOK Facebook Grader.com(http://facebook.grader.com/ ) : una eina que potdonar-nos dades de referència respecte al nostregrup o pàgina de Facebook, donant-nos les dadessegüents: Facebook Grade: algoritme de Hubspot que escalcula tenint en consideració totes les pàginesrealitzades fins al moment. Posició de la pàgina respecte a totes les calculades. Comptador de seguidors Dades de la pàgina / marca, com la web, descripció,productes oferts, ofertes… Pàgines amb més seguidors. Rànquing del nostre compte personal o sindical(Grade User) i contactes amb més amics.
 56. 56. Facebook pel sindicat Open Facebook Search:(http://openstatussearch.com/ ) és uncercador que ens permet trobar aquelles converses que sónpúbliques a Facebook, mitjançat aquesta aplicació podem accedir aaquells comentaris en els que es refereix al nostre sindicat o unaaltra paraula rellevant per nosaltres, com una empresa en conflicte. Kurrently (http://www.kurrently.com/ ): un altra cercador amb elque podem trobar contingut relacionats amb el nostre sindicat,empresa on estem presents, paraula clau. Aquesta aplicació tambéens permet cercar de forma conjunta mencions trobades a Facebooki Twitter. Social Page Evaluator (http://evaluator.vitrue.com/ ): aquesta ésuna eina que s´usa empresarialment pel ROI (retorn de la inversió)generada per una pàgina de Facebook. Pot oferir-nos informacióaproximada, quan tinguem que efectuar previsions o projeccionsbasades en la nostra activitat sindical. L´aplicació ofereix: Valoració anual actual i potencial de la pàgina en dòlars. Comparativa amb altres marques o pàgines. Projecció del ROI segons el número de seguidors, els missatgesdiaris o la implicació. Seguidores/as Posts de la pàgina i interaccions, amb recomanacions i bonespràctiques.
 57. 57. Facebook pel sindicat My LinkedIn Profile(http://apps.facebook.com/linkedinprofile/) Aplicació que presenta a Facebook el teu perfil creat en lapopular xarxa de negocis LinkedIn. Xing: (http://www.xing.com/es/ )Aplicació molt semblant similara l´anterior. En aquest cas, el que presenta es el nostre perfilcreat a Xing. PodCast Player(http://www.facebook.com/apps/application.php?id=8444982535r ) Comparteix a Facebook els teus arxius d´àudio, siguinentrevistes, informació sobre l´empresa, promocions, etc. SlideShare: (http://www.slideshare.net) SlideShare és unconegut portal en el que podem pujar les nostres presentacionsen powerpoint per transformar-les en flash. Aquesta aplicaciómostra les presentacions que hem pujat en el nostre perfil. Facebook Username: (http://www.facebook.com/username/ )Permet posar el nom directament i canviar el que et dóna deserie Facebook en la pàgina de Facebook creada.
 58. 58. Idees i exercicis per a pàgines deFacebook Què podem fer els sindicats a Facebook? Facebook és una plataforma que ofereix al sindicalisme moltes possibilitatsper a compartir contingut amb els nostres afiliats i a la societat. Sens dubte,és una eina massiva de difusió i compartició de qualsevol contingut. Aquestcontingut ha de tenir algun interès laboral i social. Per publicar contingutvàlid a les pàgines sindicals a Facebook, uns consells: No automatitzis les teves actualitzacions a Twitter a la pàgina del teu perfilsindical. Twitter i Facebook són plataformes diferent, i per tant les has detractar de forma diferent. Etiqueta a altres associacions, moviments socials i persones en els teusmissatges d´actualització per incrementar així la popularitat de la teva secciósindical, territorial o sectorial. Cal respondre als comentaris i els clics del botó “me gusta” d´altres usuaris. Invita a alguna personalitat intel·lectual social o expert per interactuar ambels seguidors de la teva pàgina sindical a Facebook durant un període limitatde temps. Demana l´opinió de la teva comunitat. Fes preguntes a la teva audiència. Demana idees a la teva comunitat. Pregunta als teus seguidors de la pàginael teu sindicat a Facebook quin contingut demanen en aquest canal. Crea presentacions visuals temàtiques i penja-les a la teva pàgina per crearviralitat a l´entorn i gent que encara ens ha visitat a Facebook.
 59. 59. Idees i exercicis per a la pàgina deFacebook Inicia la primera part d´una cita i deixa que la comunitat la finalitzi. Explica com contactar sindicalment i enllaça novetats sindicals. Recorda les mobilitzacions socials que des de CGT i les federacionsterritorials i sindicals donen suport, com una fórmula per implicarl´entorn virtual en la desvirtualització física i compromís. Comparteix els enllaços del bloc corporatiu del teu sindicat a Facebook. Inclou formularis per la subscripció al newsletter del sindicat aFacebook. Comparteix informació sobre l´actualitat de la teva empresa aFacebook (mobilitzacions, vacants de treball, etc.). Etiqueta a gent real en les teves fotografies per augmentar així eltràfic de la teva pàgina de fans a Facebook. Publica fotografies “misterioses” per cridar l´atenció de la tevacomunitat. Organitza concursos socials per buscar titulars de fotografies. Blocs de fotografies de diferents sindicats en cada territorial ofederació sectorial que hi hagi per part del sindicat.
 60. 60. Idees i exercicis per a la pàginade Facebook Publica fotografies de mobilitzacions i entrevistes a delegats sindicals CGT enviu que es puguin compartir a twitter,blogs, webs, etc. Comparteix fotografies d´actes sindicals, concentracions, xerrades, etc. Publica imatges dels cursos de formació de quadres sindicals i per afiliats ambautorització previa, per a fer difusió. Enllaçar notícies on es deixi en evidència les retallades socials,lescontradicsions del sindicalisme institucionalizat publicat per mitjans dereputació i altres de referencia. Si publiques una infografia o imatge en el bloc o web sindical, comparteix elseu contingut també a Facebook per augmentar el tràfic del teu bloc o pàginaweb interactiva. Utilitza la galeria fotogràfica de cinc imatges en format horitzontal inclosa enel marge superior dret de la teva pàgina a Facebook de la manera méscreativa possible. Si hi ha alguna festivitat o període de vacances laborals, aprofita per celebrar-ho amb la teva comunitat a Facebook. Cal transmetre emocions , humanitat icompromís social. Utilitza Facebook Insights per determinar quin contingut té millor acollidaentre la audiència de la nostra pàgina sindical. Cal difondre instalant aplicacions com Slideshare a Facebook per difondredocuments, comunicats sindicals, anàlisis socials, articles de reflexió social isindical.
 61. 61. Google+ per a ús sindical És el competidor de Google per a Facebook. Permet un major control de la privacitat, mitjançant cercles. Amb 90 dies va captar 50 milions d´usuaris. Creix a un ritme de 2milions d´usuaris al dia. Compte amb 500 milions d´usuaris, d´ells 135milions d´usuaris actius al mes. Tan sols compta amb 7 milionsd´usuaris al mòbil. Cada dia el botó+1 és polsat per 5000 milions devegades, amb 625.000 nous usuaris al dia. Permet xat i vincle fàcil amb eines de Google, videoconferències, xats,etc.Google+ SS CGT AENA:https://plus.google.com/u/0/103743064234971969730/
 62. 62. Linkedin: La xarxa social per aprofessionals Xarxa Social per excel.lència per a promoció professionalde treballadors i directius d´empreses, contactescomercials, cerca d´ocupació, on els contactes obrenoportunitats sindicals. Es pot crear grups d´afinitatprofessional i pàgines corporatives. Tenen 200 milions d´usuaris de 200 països, amb 2 noususuaris cada segon que passa.Linkedin: http://www.linkedin.com/Linkedin Grup CGT Catalunya
 63. 63. Youtube: la xarxa social de vídeosYoutube: http://www.youtube.com/Youtube CGT CATALUNYADe mitjana, cada usuari de Youtube inverteix 15 minuts al diavisionant vídeos. Cada minut es puja contingut audiovisual ayoutube equivalent a 30 hores. És el 2º lloc web on els usuaris ainternet passen més temps. Cada dia es reprodueixen +100milions de vídeos de Youtube mitjançant el mòbil.Uns 4 milions d´usuaris comparteixen vídeos de Youtube cadadia a les xarxes socials
 64. 64. Les imatges a les xarxes socialsLa difusió d´imatges, ens dóna una viralitat de fets de lluites socials isindicals, i un seguiment històric de mobilitzacions a les empreses,ERO´s, vagues i mobilitzacions diverses.Inclús, una imatge, visibilitza més que una mobilització alternativa i dea qui pretén criminalitzar, usant adhesius sindicals, causa viralitat d´indignació en les xarxes socials per delicte a l´honor.- Galeria de Flickr CGT Catalunya- Imatge d´infiltració policial camuflant-se amb adhesiu de CGT- FLICKR.COM: http://www.flickr.com/- INSTAGRAM: http://instagram.com/
 65. 65.  Hi ha nombrosos blocs sindicals, que exerceixen funcions de websindical, i generen debat, opinió integrant gran número de models iwidgets i altres xarxes socials, enquestes, enllaços, etc. El 60% dels bloggers estant en un perfil d´entre els 25 i 44 anys. Cada mes que passa es posen en marxa 3 milions de nous blocs,per mitjà d´aplicacions com WordPress.BLOGGER: http://www.blogger.com/homeWORPRESS: http://wordpress.com/BLOC MALES HERBES (CGT PARCS I JARDINS)Blocs: l´alternativa a la pàgina web
 66. 66. Alexa: l´audiència de les webs Alexa, suposa una eina util per valorar i comparar ambaltres webs similars, saber l´índex mundial i estatal enel que està la teva web sindical, per quines paraules otemes ens busquen, qui ens enllaça, etc.
 67. 67. Addthis: El marcador social per awebs Un punt important al moment depromoure una web és l´ús de lesxarxes socials, per això s´ofereix alsvisitants facilitats per a que puguincompartir un determinat recurs de lanostra web en diferents llocs comFacebook, Twitter, Slideshare,Delicious, Pinterest, Gmail, etc,podent compartir les notícies de laweb sindical a més de 338 xarxessocials diferents amb un sol click. Ésutilitzat per més de 14 milions dewebs i blocs diferents.ADDTHIS.COM: http://www.addthis.com/
 68. 68.  Xarxa social creada el 2011 amb un altcreixement d´usuaris. L´èxit de laxarxa ve de connectar a persones ques´apassionen pels mateixos temes,amb impactes en imatges que creencomunitat. Creix més ràpid del que vacréixer en el seu moment Twitter iFacebook, en un any el 147%, amb un80% de usuaries que són dones, demés de 17 milions d´usuaris, amb88,3 minuts de mitja a la xarxa,15 aldia i un 27,4% són d´entre 25 i 34anys.Pinterest.comPinterest: la xarxa social d´imatges
 69. 69. Slideshare/Issuu: difondrepresentacions i documents en xarxaSlideshare/Issu: Eines per penjar documents, presentacions,comunicats, revistes, butlletins, etc, en format word, openoffice, PDF´si Power Point. Serveix per insertar-lo a webs i blocs, i facilita compartir-lo a les principals xarxes socials.Slideshare: http://www.slideshare.netIssuu: http://issuu.com/Slideshare CGT Ensenyament:http://www.slideshare.net/cgtensenyament/
 70. 70. Titanpad.com : planificarcol.laborativament en xarxes socials fggdfgTitanpad és una eina útil com un bloc de notes virtual, permet treballara tots els que formen part d´aquesta col·laboració de forma simultània.Es pot posar en comú una proposta de mobilització social i/o sindical,triar i expressar idees per millorar el treball col·laboració. Es treballaon-line amb un xat adjunt on es debat continguts de campanya viatwitter amb hashtag determinat i xarxes de difusió per aconseguirdebat social, molt utilitzat pel #15m.Titanpad.com/nom per crear un pad col.laboratiu.
 71. 71. Organitzaciódel temps ixarxes socialsTan important com la creació deperfils, és important planificar elseu manteniment actualitzat,garantitzant que els perfils dexarxes socials sindicals estiguin aldia, i es creï un nexe de referènciaentre afiliats , treballadors i elconjunt de la societat , i per aixòaquí un pla de 30 minuts bàsic pertindre les xarxes al dia.Cal aprofitar les eines quedisminueixi desplaçaments,agenda, sigui grup de whatsapp,googlegroups y google calendar.Google groups:http://groups.google.com/Google Calendar:https://www.google.com/calendar/Google Docs:https://docs.google.com/Whatsapp:http://www.whatsapp.com/
 72. 72. Google Analytics: anàlisi de web idades segmentadesGoogle Analytics permet analitzar al teu espai web d´informaciópermoneritzada sobre visites, per tipus de visites, gràfics,estadístiques,el perfil de navegador, per mòbil o ordinador, visites entemps real, les fonts de tràfic, lloc d´origen de visites, i un seguimentpormenoritzat del temps de les visites, entre altres funcions. GoogleWebmaster analitza dades, eines i diagnosi per llocs web ques´adapten a requisits de Google. Google Adwords és el promotor degoogle per publicitar webs i pàgines.Google Analytics: https://www.google.com/analytics/Google Webmaster: http://www.google.com/webmasters/
 73. 73. Documents en el núvol Compartició d´arxius , imatges i documents en el núvol: Un 70% d´usuaris asegura que el núvol ha simplificat elsseus procesos d´IT Un 72% d´ells també afirma haver millorat les relacions ambels seus clients i entorns socials. Un 73% ha reduït els seus costos en infraestructuresinformàtiques. El 56% dels seus usuaris d´Internet en el món disposen d´uncompte de correu electrònic gratuit basat en plataformes webcom Hotmail i Gmail El 34% emmagatzema fotografies personals a internet El 29% treballa habitualment amb aplicacions basades en elnúvol, com Google Docs i PhotoShop online. Un 7% emmagatzema i publica els seus vídeos personals aInternet Un 5% paga per l´espai d´emmagatzematge d´informació itambé un 5% dels seus usuaris disposa d´un suport ainternet de les seves dades.Wetransfer: permet transmetre arxius via e-mail. Dropbox: (http://www.dropbox.com/ ) Google Drive: (https://drive.google.com/ ) Wetransfer: (https://www.wetransfer.com/ )
 74. 74. Oiga.me: menja´t alspoderososOiga.me
 75. 75. Change: Inicia accions,suma forces , provoca canvisChange.org
 76. 76. Act.ly: Peticions col.laborativas via twitter perconscienciar,mobilitzar i provocar canvisAct.ly
 77. 77. Xarxes socials i mòbils La quantitat d´usuaris abonats al sector de la telefonia mòbil arribarà a la xifra de7.000 milions de persones en 2013. En quant l´anàlisi geogràfic, Xina i Índia son els països que presenten l´evolució icreixement més ràpid. Una dada esclaridora: ambdós països suposen ja el 27% de lessubscripcions mundials. Mentre que països com EEUU representa tan sols el 6%. Encanvi EEUU representa el 21% dels ingressos. Les marques preferides son Samsung iApple, entre ambdues registren el 50% de les vendes i el 90% dels beneficis. Clara i evident tendència a l´oligopoli que es concentra entorn a aquest sector. Calanalitzar les companyíes telefòniques per descobrir que tan sols te una desena d´elleses reparteixen el 42% dels beneficis mundials. El tràfic de dades es duplicarà en els pròxims anys, i el tràfic de dades mòbil registraràel 95%. Hi ha més de 4.000 milions de Telèfons mòbils . 3.050 milions de mòbils tenen SMS. 1.080 milions de mòbils son Smartphones Android Market arriba als 3.000 milions d´aplicacions descarregades Un 40% dels usuaris utilitzen Facebook Mobile Un 60% dels usuaris utilitzen Twitter Mobile 200 milions de vídeos son visualitzats cada dia mitjançant els mòbils. Foursquare . Es realitzen 2 milions de Check-in’s al dia. Tenen 10 milions d´usuarisactius (https://foursquare.com/ ) Yustyoutrip. Més de 4.000 punts d´interès classificats en Atraccions, Gastronomia,Allotjaments, Compres, Vida Nocturna, Informació d´Interès(http://www.justyourtrip.com/) Toothpickguide. Guia de restaurants: (http://toothpickguide.wordpress.com/ ) Codi QR. codigo QR (Quick Response Barcode) és un sistema per emmagatzemarinformació (http://www.codigo-qr.es/ )
 78. 78. Xarxes Socials,internet i mòbils Europa: més de 55 milions d´usuaris de mòbil (el 23% del total) van accedir a les xarxessocials mitjançant els seus dispositius mòbils, més de la meitat diariament. Estatespanyol es el 2o estat amb major ús, amb un 23,1%, darrera del 35,1% del Regne Uniti França amb un 22%. Segons l´ "Informe anual dels continguts digitals a l´Estat Espanyol 2012", publicat pelObservatori de les Telecomunicacions, es diu que la indústria dels continguts digitals vafacturar un 4,2% menys,8.553 Milions €. El negoci digital suposa el 52,8% de lafacturació total del sector de los Continguts a l´Estat Espanyol. Per importància econòmica, el sector audiovisual és el que més ingressos va generar,amb un 43,6% del total (3.733 Mill €). La Televisió Digital Terrestre va aportar el 2011 el58,6% dels ingressos del sector audiovisual, essent la principal plataforma tecnològicad´emissió.. Li segueix en importància el sector del cine i vídeo que va aportar al conjunt de laindústria dels Continguts Digitals el 28,2% de la facturació total (2.412 Mill €). La inversió publicitària a Internet és la tercera en importància, arribant als 899,2 Mill €.Es tracta de la única activitat de les analitzades que incrementa el seu volum de negoci(12,6%). La facturació del negoci digital del sector publicacions va arribar el 2011 als 708 Mill €,essent el sector que menys taxa de digitalització presenta, situant-se en el 10,4%. La facturació del sector de la música va ascendir a 190 Mill €, disminuint un 1,3%respecte a 2010. La música descarregable suposa el 35,6% del total del negoci digital dela música. Ràpid desenvolupament de las xarxes d´alta velocitat en els pròxims anys idesplegament de xarxes mòbils de quarta generació Increment de la competència en els dispositius d´accés, tant en el que es refereix atelèfons mòbils, tabletes, televisors connectats i set top boxes. El contingut és el principal i l´accés lliure serà el repte. Els llibres electrònics i la irrupcióde les tablets està transformant radicalment la forma de llegir, informar-se i que caldràque tenir en compte en el present i futur del sindicalisme, cap a on van les tendènciessocials. En quant a buscadors, Google manté un 65% del mercat mundial i té prop del 90% decerques de l´Estat Espanyol. Yahoo! té un 15,2%,Bing un 14,8%.
 79. 79.  Un 39% d´internautes utilitza simultàniament l´ordinador personal o altresdispositius per connectar-se a internet. El grup d´edat que més creix en lo relatiu a l´accés a Internet és el que aglutina apersones entre 55 i els 64 anys, que passen del 37,7% al 43,7%. La comunicació entre persones també s´ha digitalizat: ens comuniquem diariamentamb més gent per les xarxes socials (amb unes 23 persones com a mitja) que deforma personal (16 individus al dia). Les aplicacions creixen exponencialment, un 140% el 2012. Ens hem “baixat” 2,7milions d´apps al dia. La penetració d´smartphones, amb 63,2% dels usuaris de telèfon mòbil, és la mésalta de la UE15, i situa a l´Estat Espanyol com un dels països amb el parc detelefonia mòbil més avançat del món. El telèfon mòbil és el motor de creixement d´Internet, més del 43% dels usuaris esconnecta a través d´aquests terminals; un 210% més que el 2011. El número de dispositius mòbils amb connexió a Internet ha crescut un 68%respecte a 2011 a raó d´un milió d´altes al mes en l´últim trimestre. Les “autopistes” sobre les que circula tot, les xarxes d´alta capacitat, són cada copmés claus. Les connexions de fibra òptica han augmentat el 2012 gairebé un 200%. El 67% de les llars espanyoles tenen banda ampla fixa, 5 punts més que l´anypassat, malgrat d´un any difícil per les economies domèstiques. El comerç electrònic creix de forma molt significativa, durant el primer trimestre de2012 els ingressos van arribar a 2.452 milions d´euros, un 19,3% més que en elmateix període de l´any passat. En tan sols 9 mesos el número d´usuaris actius d´aplicacions a l´Estat Espanyol haaugmentat un 140% passant de 5 milions a principis d´aquest any a 12 milions afinals del tercer trimestre. Els usuaris en el nostre país descarreguen 2,7 milionsd´aplicacions cada dia.
 80. 80.  En quant a la freqüència d´ús, els terminals mòbils s´han convertit en el motor decreixement d´Internet en aquest 2012. El 43,4% dels internautes empra el seudispositiu mòbil per connectar-se a la Xarxa el que suposa un 210% més d´úsrespecte a l´any anterior. I en lo relatiu a la freqüència, el 89% dels espanyols queposseeix un smartphone assegura que es connecta a Internet mitjançant del mòbila diari. L´informe posa de manifest, a més, que el 68,3% dels joves entre 16 i 24 anysposseeixen un mòbil amb connexió a Internet La penetració de la banda ampla a l´Estat espanyol continua incrementant-se ambdiferents ritmes en funció de la modalitat d´accés. En números absoluts existeixena l´Estat espanyol 11,2 milions d´accesos de banda ampla fixa, un 2,8% més queel 2011, i 22,2 milions d´accessos de banda ampla mòbil, dels que 2,9 milionscorresponen a datacards, un 13%, i 19,3 milions són accessos de banda amplamòbil associats a smartphones (87%). I en lo relatiu a la tecnologia d´accés de les llars de l´estat espanyol, el 66,7% téaccés a Internet mitjançant una connexió de banda ampla fixa, 4,8 punts més queel 2011. El tipus de connexió més utilitzada és la línia ADSL, present en el 74,1%de les llars amb accés a Internet, seguida de l´accés mitjançant cable, usat pel17% de les llars. Aquest canvi de model ha provocat que l´ús de l´streaming hagi augmentat deforma considerable durant aquest any en un 195% en el cas de la música i d´un50% en el cas dels vídeos. Es consolida la tendència del “comunicador digital permanent”, usuaris queintercanvien informació en temps real, i que suposen el 25,5% dels internautes. El 70,7% dels seguidors de Twitter, el 68,5% de Tuenti i el 60,5% de los membresde Facebook accedeixen als seus comptes diàriament. La banda ampla mòbil ,durant 2012, aquesta tecnologia ha experimentat uncreixement de més de 15 punts de percentatge fins estar disponible en un 53,6%de les pimes i autònoms, en el 90,5% de les empreses entre 50 i 199 treballadors.
 81. 81.  gfgfhL´impacte de ser el 2º Estat on hi ha ´més smartphones d´Europa, possibilita lausabilitat via mòbil de xarxes socials amb naturalitat i potencial social i sindical.Les APPs ens possibiliten tenir en la nostra butxaca poder gravar, fer fotos,streaming,vídeo i difondre-ho per les xarxes socials en mobilitat i en el carrer.Informe APPs Estat Espanyol setembre 2012
 82. 82. El número d´ordinadors s´estanca(20 Milions) i ja ho iguala els smarphones(18M.). Irrompen les tablets 2,2 M i la TV amb internet (1,4 M.).El sistema operatiu android és l´hegemònic(55%) seguit de IOs(23%). LesApp més descarregades son Ibasket amb 13 milions de descàrregues i xat deFacebook. Cal tenir en compte que apart hi ha whatsapp que té 15 milions
 83. 83. Xarxes Socials i finançament Crowdfunding: Financiació en massa (de l´anglès crowdfunding ), tambédenominat financiació col.lectiva , micromecenatge. És la cooperació col·lectiva,duta a terme per persones que realitzen una xarxa per aconseguir diner o altresrecursos, es sol utilitzar Internet per finançar esforços i iniciatives d´altrespersones o organitzacions. Crowdfunding pot ser utilitzat per molts propòsits,des de artistes buscant suport dels seus seguidors, campanyes socials, recaptessolidàries, financiació del naixement de promoció social, artística i d´accions demoviments socials, solidaris, sindicals, cooperatius, emprenedoria social, etc.GOTEO: http://www.goteo.org/VERKAMI: http://www.verkami.com/
 84. 84. Xarxes Socials: Streaming en directe L´streaming és la distribució de multimèdia mitjançant una xarxad´ordinadors de manera que l´usuari consumeix el producte al mateixtemps que es descarrega. La paraula streaming es refereix al fet que es tracta d´una correntcontinua (sense interrupció). El terme s´aplica habitualment a ladifusió d´audio o vídeo . L´streaming requereix una connexió com amínim igual de banda ampla que el pagament de transmissió delservei. L´streaming de vídeo es va popularitzar a finales de la dècadadel 2000, quan la banda ampla es va fer suficientment barata per granpart de la població. Actualment s´utilitza en mobilitzacions socials massives como elmoviment del #15m, manifestacions socials, concentracions, i fa quemitjançant dispositiu mòbil o càmera amb connexió a internet, poguemmostrar en viu un acte públic, essent un mitjà de comunicació enprimera persona. És una eina a explotar sindicalment. Cal tenir dispositiu mòbil amb 3G(tarifa plana d´internet en el mòbil) per a poder fer transmissió icomunicar-ho a les xarxes socials (twitter, facebook..)BAMBUSER: http://bambuser.com/USTREAM: http://www.ustream.tvLIVESTREAM: http://www.livestream.tv
 85. 85. Xarxes socials i moviments socialsIndignats i desallotjament dePlaça Catalunya(Barcelona):http://youtu.be/Geg_6Xoy04sLa utilització coordinada dediverses xarxes socials , dónarespostes socials massives ipren consciència entremoviments socials isindicalisme ,treballant icompartint les diferents lluites,contra les desigualtats socials ilaborals.
 86. 86.  L´impacte de movimentssocials que generendebat social sigui #15m,#PAH, movimentsveïnals, mediambientals,antirepressius, etc, jautilitzen les xarxessocials de forma natural,i CGT interacciona ambells i col.labora en el diaa día, nudrint la culturade la comunicacióalternativa. ¿Perquè nohi ha més #escrachessociolaborals pacífics?¿Fem el pas de ferstreaming de transmetrevia Smartphone lesmobilitzacions laboralsdavant les agressionspatronals? Sí, es pot.
 87. 87.  L´ús dinàmic del´Streaming difon iagita les xarxessocials i genereninformació en viu endirecte, generantnotícies de debatsocial i polític des deel nostre dispositiumòbilPermet la interacció enviu entre seguidors de lacausa de la mobilitzaciósocial i laboral via xat,que amb Twitter vinculatdóna viralitat en lesxarxes socials i creaefecte crida, i inclúspermet audiènciessignificatives de mitjansalternatius
 88. 88.  Les empreses davant estrategiessindicals, utilitzen serveisprofessionals, encara que sortin a lallum tergiversacions davant setgede desgast de marca peracomiadaments fraudulents i/omobilitzacions. Es pot transmetre l´Streaming enviu a la societat i al conjunt detreballadors en el mateix momentque es realitza accions de#escrachesindical via e-mail ixarxes socials, segons torns detreball, i compartir la mobilitzaciófísicament i virtualment.
 89. 89. Xarxes Socials: Ús movimentssocials internacionals#occupywallstreet Va utilitzardiverses xarxes socials pervisibilitzar, mobilitzar, coordinar,interaccionar, denunciar, exercintun èxit la difusió global ja que,sense l´ús coordinat de les xarxessocials, que supleixen lainvisibilizació sovint, dels gransmass media.
 90. 90. Xarxes Socials: Ús de moviments socials i sindicalsinternacionals#OccupyOakland va acabaresdevenint la primera vagageneral a Estats Units desprésde 58 anys, el 2 de novembredel 2011.L´ús de Livestreaming vaservir per seguir en totes lesparts del món en viu lamanifestació coordinada entremoviments socialsd´indignats i sindicats,paralitzant el cinquè Portd´Estats Units:http://www.youtube.com/watch?v=uwt_PIkbC7k&feature=colike
 91. 91. Direccions URL d´interès Direccions URL d´interès Google Adwords (https://adwords.google.com ) Google Adsense (https://www.google.com/adsense/ ) Google Analytics (http://www.google.com/intl/es/analytics/ ) Google Calendar (https://www.google.com/calendar/ ) Google Code Searchs (http://www.google.com/codesearch ) Google Contacts (http://www.google.com/contacts_v2 ) Google Docs (https://docs.google.com/ ) Google Finance (http://www.google.com/finance ) Google Gadgets (http://www.google.es/ig/directory ) Google Health (https://health.google.com/ ) Google Insights (http://www.google.com/insights/search/ ) Google Llibres (http://books.google.cat/ ) Google Maps (http://maps.google.es/ ) Google Maps Streew View(http://maps.google.es/intl/es/help/maps/streetview/ ) Google Notebook (http://www.google.com/notebook/ ) Google Trends (http://www.google.com/trends ) Google Places (http://www.google.com/places/ ) Google Picasa (https://picasaweb.google.com/ )
 92. 92. Direccions URL d´interès Direccions URL d´interès Apple Store (http://store.apple.com/es ) Google Play (https://play.google.com/store ) Google Products (http://www.google.com/prdhp ) Google Reader (http://www.google.com/reader/ ) Google Traductor (http://translate.google.es/ ) Google Website Optimizer (http://www.google.com/websiteoptimizer ) Google Webmasters (http://www.google.com/webmasters/ ) Google Groups (http://groups.google.com/ ) WordPress (http://www.wordpress.com ) Blogger (http://www.blogger.com ) Feedly (http://www.feedly.com/ ) Hootsuite (http://hootsuite.com/ ) Instagram (http://instagram.com/ ) Tumblr (http://www.tumblr.com ) Posterous (http://www.posterous.com ) Sitemaps (http://www.xml-sitemaps.com/ ) Socialbro (http://www.socialbro.com/ ) Sporify (http://storify.com/ ) Twitdrip (http://twitdrip.com/ )
 93. 93. Direccions URL d´interès Direccions URL d´interès Addthis (http://www.addthis.com/ ) Basecamp (http://basecamphq.com/ ) Meme Generador (http://www.memegenerator.es/ ) Menéame (http://www.meneame.net ) Trendsmaps (http://trendsmap.com/ ) Tweetdeck (http://www.tweetdeck.com/ ) Tweepsmaps (http://tweepsmap.com/ ) Bambuser (http://bambuser.com ) Etherpad (http://etherpad.org/ ) Ohlalapps (http://ohlalapps.com ) Podio (https://podio.com/ ) Titanpad (http://titanpad.com/ ) Tweetdoc (http://www.tweetdoc.org/ ) Twtpoll (http://twtpoll.com/ ) Ustream (http://www.ustream.tv/ ) Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic(la LSSI-CE): http://www.mityc.es/dgdsi/lssi/Paginas/Index.aspx/ Llei Orgànica 15 13/12/1999 de Protecció de Dades espanyolahttp://www.derecho.com/l/boe/ley-organica-15-1999-proteccion-datos-caracter-personal/
 94. 94. Eines SindicalsCGT Catalunya WEB CGT CATALUNYA: Portal web de referència, eix aglutinador de contingutsinformatius socials, laborals, econòmics de lluites socials i sindicals, de les diferentsnovetats a federacions locals i sectorials, informacions que serveixen per alimentar laresta d´eines socials de la CGT Catalunya. En la web, e´implementen millorespròximament, per hfer-la encara més social http://www.cgtcatalunya.cat/ TWITTER CGT CATALUNYA: Eina de microblogging que difon continguts de CGT iredifon, en especial relatius als moviments socials i informacions socioeconòmiques ilaborals d´actualitat que compte en aquests moments amb 7236 seguidors/eshttp://twitter.com/cgtcatalunya CANAL YOUTUBE CGT CATALUNYA: Espai on progressivament es pengen vídeoshistòrics i recents de mobilitzacions on CGT sigui protagonista i co-partícep acatalunya http://www.youtube.com/CGTCatalunya CANAL VIMEO CGT CATALUNYA: Espai on pengem vídeos, especialment de llargadurada que se li faci arribar a l´equip de comunicació de CGT Catalunyahttp://vimeo.com/cgtcatalunya N-1 CGT CATALUNYA: N-1 és una xarxa social lliure i no privativahttps://n-1.cc/pg/profile/CGTCatalunya PÁGINA FACEBOOK CGT CATALUNYA: Relaciona i difon les notícies de la web deCGT Catalunya http://www.facebook.com/cgtcatalunya PÀGINA FACEBOOK CANAL CGT CATALUNYA: Canal a Facebook de vídeos CGT ienllaçarem vídeos socials diversos: http://www.facebook.com/canalcgtcatalunya GRUPO FACEBOOK COL.LABORATIU CGT CATALUNYA: Espai de col·laboracióamb més de 2560 afiliats i simpatitzants de CGT Catalunya que aporten informacionssocials i sindicals d´interès i notícies de CGT Catalunyahttp://www.facebook.com/groups/182110635142610/
 95. 95. Eines SindicalsCGT Catalunya LINKEDIN CGT CATALUNYA: Xarxa social de professionals amb 200 milionsd´usuaris inscrits, util per la cerca de treball i mostrar mèrits i habilitats professionalshttp://www.linkedin.com/pub/cgt-catalunya/3b/701/514 FLICKR CGT CATALUNYA: Espai de fotografies i vídeos de mida petita, que suposarecollir fotogràficament, adhesiuos i cartells sobre CGT Catalunya que ens feu arribarhttp://www.flickr.com/photos/cgtcatalunya DELICIOUS CGT CATALUNYA: Eina de recomanació pública d´enllaços d´interès onrecopilem eines de Comunicació de CGT Catalunya i on pots recomanar o guardarprivadament enllaços d´interès útils per la formació sindical i professional i/o interèspersonal http://www.delicious.com/CGTCatalunya FOURSQUARE CGT CATALUNYA:Espai on via mòbil geolocalitzem les nostres seusterritorials i seccions sindicals CGT Catalunya i podem fer “chek-in” d´haver-hi estathttps://foursquare.com/cgtcatalunya USTREAM CGT CATALUNYA: Eina de transmissió de vídeo en directe, especialmentutil per concentracions i mobilitzacions socialshttp://www.ustream.tv/user/CGTCatalunya PERFIL MENÉAME CGT CATALUNYA: Eina de promoció de notícies en castellà, onels usuaris poden puntuar segons criteris personals(http://www.meneame.net/user/cgtcatalunya ). PERFIL LATAFANERA CGT CATALUNYA: Eina de promoció de notícies en català, onels usuaris poden puntuar segons criteris personals(http://latafanera.cat/usuari/cgtcatalunya ) SLIDESHARE CGT CATALUNYA: Espai de presentacions on pengem guies,documents d´interès i PDF de la revista Catalunya.(http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/ ) util per difondre documentació,comunicats, especialment útil a seccions sindicals per difondre públicamentinformacions d´interès social i sindical.
 96. 96.  SCRIBD CGT CATALUNYA: Eina per penjar documents, presentacions, cartells ipublicacions http://es.scribd.com/CGTcatalunya KLOUT CGT CATALUNYA: Eina de medició de prestigi en xarxes socials queevalúa incidència en principals xarxes http://klout.com/CGTCatalunya WIKIPEDIA CGT CATALUNYA: Perfil amb informació sobre CGT Catalunya delliure difusió, la 7a web més visitada de consulta BLIP.TV CGT CATALUNYA: Canal de vídeos diversoshttp://blip.tv/cgtcatalunya/ ALIANZO CGT CATALUNYA: Rànquing de prestigi de perfils de xarxes socialshttp://www.alianzo.com/profile/cgtcatalunya PINTEREST CGT CATALUNYA: Perfil d´infografies i imatges. Xarxa de més de17 milions d´usuaris d´imatges http://pinterest.com/cgtcatalunya/ BLOGGER CGT CATALUNYA: Perfil de bloc de blogger.http://cgtcatalunya.blogspot.com/ PÀGINA FACEBOOK DOCUMENTS CGT CATALUNYA: Pàgina facebook dedocuments https://www.facebook.com/documentsCGTcatalunya ABOUT.ME CGT CATALUNYA: Aglutinador de xarxes socials.http://about.me/cgtcatalunya GOOGLE+ CGT CATALUNYA: Perfil de google+https://plus.google.com/100988091130565223334/ GOOGLE+ PÁGINA CGT CATALUNYA: Perfil de pàgina de google+https://plus.google.com/109226346338247548086/ TUMBLR CGT CATALUNYA: Perfil de compartició d´enllaçoshttp://cgtcatalunya.tumblr.com/
 97. 97.  PÁGINA FACEBOOK LAURA LLIBERTAT: https://www.facebook.com/laurallibertat PÁGINA FACEBOOK ECONOMIA:https://www.facebook.com/economiacgtcatalunya PÁGINA FACEBOOK MÚSICA CGT CATALUNYA: http://facebook.com/MusicaCgtCatalunya PÁGINA FACEBOOK MEMORIA OBRERISME CATALÀ:https://www.facebook.com/memoriaobrerismecatala PÁGINA FACEBOOK PIQUET EMPRESARIAL:https://www.facebook.com/piquetempresarial PÁGINA FACEBOOK PODCASTS CGT CATALUNYA:https://www.facebook.com/podcastscgtcatalunya PÁGINA FACEBOOK SALUT LABORAL CGT CATALUNYA:https://www.facebook.com/salutlaboralcgtcatalunya PÁGINA FACEBOOK ACCIÓ SOCIAL CGT CATALUNYA:https://www.facebook.com/acciosocialcgtcatalunya PÁGINA FACEBOOK COMUNICACIÓ CGT CATALUNYA:https://www.facebook.com/cgtcatalunyacomunicacio PÁGINA FACEBOOK GÈNERE CGT CATALUNYA:https://www.facebook.com/generecgtcatalunya PÁGINA FACEBOOK JURÍDICA CGT CATALUNYA:https://www.facebook.com/juridicacgtcatalunya PÁGINA FACEBOOK ANEM CAP A LA VAGA:https://www.facebook.com/capalavaga PÁGINA FACEBOOK ACCIÓ SINDICAL CGT CATALUNYA:https://www.facebook.com/acciosindicalcgtcatalunya PÁGINA FACEBOOK SECTOR SOCIAL CGT CATALUNYA:https://www.facebook.com/sectorsocialcgtcatalunya
 98. 98.  PÁGINA LINKEDIN CORPORATIVA CGT CATALUNYA:http://www.linkedin.com/company/2671829?trk=tyah PODOMATIC CGT CATALUNYA:http://www.podomatic.com/cgtcatalunya ARCHIVE.ORG CGT CATALUNYA:http://archive.org/search.php?query=cgtcatalunya GOEAR CGT CATALUNYA:http://www.goear.com/cgtcatalunya BAMBUSER CGT CATALUNYA:http://bambuser.com/channel/cgtcatalunya TWITTER CGT CATALUNYA:https://twitter.com/canalcgtcat REVISTA CATALUNYA:http://www.revistacatalunya.cat/ TWITTER REVISTA CATALUNYA:https://twitter.com/rcatalunya WIKIPEDIA REVISTA CATALUNYA:http://ca.wikipedia.org/wiki/Revista_Catalunya ISSUU REVISTA CATALUNYA:http://issuu.com/revista_catalunya. FLICKR REVISTA CATALUNYA:http://www.flickr.com/photos/revistacatalunya/ SLIDESHARE REVISTA CATALUNYA:http://www.slideshare.net/revistacatalunya FACEBOOK REVISTA CATALUNYA:https://www.facebook.com/RevistaCatalunya BLOG REVISTA CATALUNYA:http://revistacatalunya.blogspot.com/
 99. 99. Correu electrònic Xarxes CGT Catalunya:cgtcatalunya@gmail.comCorreu electrònic Comunicació CGT Catalunya:comunicacio@gmail.comMés informació de contacte personal:@llibertatshttp://twitter.com/llibertatsFacebook Cibersocietathttps://www.facebook.com/cibersocietatBlog Llibertatshttp://llibertats.blogspot.com/Correu electrònic:E-mail: llibertats@gmail.com
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×