A L’ATENCIÓ DE L’IL—LM. SR. CARLES ROSSINYOL I VIDAL, PRESIDENT DELEGAT DE
L’ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS DE LA DIPUT...
Barcelona hauria de tenir com a un dels eixos definidors de la seva actuació
el foment d’una ocupació digna i segura, come...
o Que s’estableixin també sancions pecuniàries per a les empreses
adjudicatàries que no compleixin la normativa referent a...
sindicals més representatives en aquesta, amb caràcter d’òrgan
investigador i sancionador, per a dur a terme inspeccions e...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Escrit CGT Diputació BCN per clàusules preferència contractació servei a empreses no afectades per ERO´s

251

Published on

Escrit CGT Diputació BCN per clàusules preferència contractació servei a empreses no afectades per ERO´s

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
251
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Escrit CGT Diputació BCN per clàusules preferència contractació servei a empreses no afectades per ERO´s

  1. 1. A L’ATENCIÓ DE L’IL—LM. SR. CARLES ROSSINYOL I VIDAL, PRESIDENT DELEGAT DE L’ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA SUSANA LARROSA GARCIANDÍA, major d’edat, amb DNI XXXXXXXXX, i domicili a efecte de notificacions al C/Mallorca 244, 2on 1a de Barcelona (CP 08080), actuant en nom i representació de la Secció sindical de la Confederació General del Treball (CGT) a la Diputació de Barcelona, EXPOSA La contractació pública és una activitat econòmica de rellevància que ofereix als poders públics la possibilitat de dur a terme polítiques públiques transversals i incidir en la consecució de finalitats públiques d’interès general diferents del mateix objecte de cada contracte considerat individualment, sense excedir els límits que imposa l’obligat respecte que regeix la contractació pública. El text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic actualment en vigor permet la inclusió de condicions especials d’execució dels contractes referides a consideracions de caràcter social, la incorporació de paràmetres objectius relacionats amb el respecte a les condicions de treball per a valorar les ofertes, així com la previsió per a l’adjudicació dels contractes de criteris de preferència d’empreses que tinguin a la seva plantilla un determinat percentatge de personal amb discapacitat. La Diputació de Barcelona, en la seva qualitat d’administració pública contractant, hauria de contribuir a garantir els drets dels treballadors i les treballadores de les empreses que contracta, per tal d’ajudar a fer front als efectes negatius de la creixent desregulació del marc de relacions laborals en el sector privat de l’economia, agreujada per les darreres reformes laborals aprovades pels governs espanyols. En definitiva, la Diputació de
  2. 2. Barcelona hauria de tenir com a un dels eixos definidors de la seva actuació el foment d’una ocupació digna i segura, començant per les empreses que contracta, i més encara en l’actual context d’atur involuntari massiu, amb una taxa de desocupació a la província que excedeix el 20% de la població activa. Per tot allò anteriorment dit, i per tal d’evitar que les empreses que apliquen, com a mínim, els convenis provincials de sector no es trobin en situació de desavantatge respecte les que no els apliquen, a l’hora de licitar o concórrer a contractes amb la Diputació; per a que es respectin els drets de les treballadores i els treballadors; per a evitar discriminacions de gènere als centres de treball; i per a enfortir les empreses ètiques i responsables SOL—LICITO o Que la Diputació de Barcelona adquireixi un compromís ferm amb la compra i contractació socialment responsable de productes i serveis, mitjançant l’aprovació per part d’aquesta d’una norma específica d’incorporació de clàusules socials en els seus contractes amb empreses externes, les quals garanteixin els drets dels treballadors i les treballadores i impedeixen situacions de discriminació, tot fomentant la igualtat. En resum, que a l’hora de decidir sobre la millor oferta en una licitació no només es tinguin en compte els avantatges econòmics, sinó també altres beneficis addicionals, de caràcter social. o Que, en virtut d’aquesta norma, la Diputació de Barcelona introdueixi en els plecs l’obligatorietat del compliment, com a mínim, del conveni col—lectiu provincial de sector, tant per a les empreses adjudicatàries com per a les empreses subcontractades per aquestes, i que es doti de mecanismes i facultats per a sancionar els incompliments mitjançant penalitats econòmiques.
  3. 3. o Que s’estableixin també sancions pecuniàries per a les empreses adjudicatàries que no compleixin la normativa referent a seguretat i salut laboral, així com per a aquelles que duguin a terme acomiadaments massius mitjançant expedients de regulació d’ocupació al llarg del període de vigència del contracte. o Que es reservin contractes per a empreses socials d’inserció, per a persones en situació o risc d’exclusió social, i centres especials de treball de persones amb discapacitat, però que la Diputació no computi els llocs de treball generats per aquesta via a efectes d’assolir el percentatge mínim de treballadors amb discapacitat dins la plantilla que estableix el nou Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, amb el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, que hauria de comptar-se sempre com a proporció de personal propi. o Que es prioritzi la compra d’aquells productes que provinguin de comerç just, certificats com a tals. o Que es deixi fora de la contractació aquelles empreses que hagin comès delictes o infraccions contra els drets de les treballadores i els treballadors, contra el medi ambient, contra la integració laboral, la igualtat d’oportunitats i la no discriminació de persones amb discapacitat, i contra la prevenció de riscos i la salut laboral. o Que es deixi fora de la contractació aquelles persones o empreses que hagin estat sancionades per discriminació relacionada amb la identitat sexual o de gènere, i les que hagin comès delictes relacionats amb agressions sexuals i/o sexistes. o Que es constitueixi una comissió tècnica d’avaluació, mixta i paritària, conformada per representants de la Diputació i de les organitzacions
  4. 4. sindicals més representatives en aquesta, amb caràcter d’òrgan investigador i sancionador, per a dur a terme inspeccions en les empreses contractades, per tal de garantir que compleixen les condicions estipulades i fer les propostes de penalització a l’òrgan de contractació, si s’escau. o Que l’òrgan de contractació pugui optar per resoldre el contracte, o bé imposar una penalització del 10% del pressupost d’adjudicació, si s’incompleixen les condicions estipulades en aquest. Barcelona, 28 de gener de 2014 Susana Larrosa Garciandía, Secretària General Secció sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona

×