Chemicaliën opslagtanks volgens vlarem controle en ingebruikname - seedays 2014

2,062 views
1,737 views

Published on

De ingebruikname en controle van opslagtanks voor chemicaliën volgens VLAREM. Aan welke voorwaarden moet uw tank voldoen om tot een positieve besluitvorming te komen.

Published in: Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,062
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
345
Actions
Shares
0
Downloads
33
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chemicaliën opslagtanks volgens vlarem controle en ingebruikname - seedays 2014

 1. 1. Chemicaliën opslagtanks volgens Vlarem ingebruikname en controle Tijl Charle Specialist bulkopslag chemicaliën Freddy Lemmens Milieucoördinator niveau A See-Days 11/02/2014
 2. 2. 2 2
 3. 3. Technisch Bureau Verbrugghen BTV voor professionelen BTV, afkorting van Technisch Bureau Verbrugghen, is een Externe Dienst voor Technische Controle en erkend controleorganisme, met meer dan 85 jaar ervaring en 400 medewerkers in België.
 4. 4. Taak van BTV: BTV heeft de wettelijke opdracht de (arbeids-) veiligheid te onderzoeken door het uitvoeren van wettelijk verplichte controles op machines en installaties.
 5. 5. Inhoud opslagtanks kaderen in de wetgeving 4 cases uit de praktijk handige checklist 5
 6. 6. Chemicaliën opslagtanks volgens Vlarem OPSLAGTANKS KADEREN IN DE WETGEVING
 7. 7. Opslag gevaarlijke producten & wetgeving Binnen het Vlaams Gewest moet opslag van gevaarlijke producten voldoen aan de algemene voorwaarden van hoofdstuk 4 en de sectorale voorwaarden van hoofdstuk 5.17 van titel II van het Vlarem.  Art.4.1.7.2 Gevaarlijke vloeistoffen 1.Tenzij anders bepaald in de toepasselijke reglementering of in de milieuvergunning, moeten bovengrondse tanks en/of vaten, die vloeistoffen van bijlage 2B en van bijlage 7 van titel I van het VLAREM bevatten, in een inkuiping worden geplaatst, die voldoet aan … bestand tegen inwerking; weerstaan aan de vloeistofmassa; doorvoer van leidingen; afstanden tot de wanden; inhoudsvermogen; enkel vloeistoffen die bij vermenging geen reactie…  Art.5.17.2 opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse houders  Art.5.17.3 opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders 7
 8. 8. Indeling van gevaarlijke stoffen volgens Vlarem In de VLAREM- wetgeving worden deze ingedeeld in functie van hun hoofdeigenschap en het vlampunt. Bij twijfel geldt de indeling van het ADR. Raadplegen van MSDS / veiligheidsinformatieblad. 8
 9. 9. Opslagplaats de ruimten of plaatsen in gebouwen, ondergronds of in open lucht, waarin de in dit reglement bedoelde gevaarlijke producten in vaste houders of in verplaatsbare recipiënten zijn opgeslagen in een hoeveelheid die het dagverbruik (24 uur) overschrijdt; hierbij wordt verstaan onder :  vaste houders : houders welke worden gevuld of bijgevuld op de plaats van gebruik;  verplaatsbare recipiënten : houders welke worden gevuld of bijgevuld op een plaats andere dan de plaats van gebruik; 9
 10. 10. Bestaande houders / Nieuwe houders  bestaande houders P1/P2/P3/P4     (art.5.17.2.11 1 en art.5.17.3.19 1) houders in gebruik op 1/9/1991 volgens ARAB niet ingedeeld exploitatie vergund op 1/1/1993 of aanvraag hernieuwing in behandeling houders gemeld vóór 1/7/1993 P3- houders inhoud 5.000L tot 20.000L, woning, gevuld vóór 1/8/1995  bestaande houders andere dan P1/P2/P3/P4  exploitatie vergund op 1/8/1995 of aanvraag hernieuwing in behandeling  te verifiëren via vergunningen, verslagen, attesten 10
 11. 11. Bestaande houders / Nieuwe houders  de bepalingen over de constructiewijze en de installatiewijze van de houders en de afstandsregels en verbodsregels gelden niet voor bestaande houders. (art.5.17.2.11 3 en art.5.17.3.19 3)  bij vervanging van een bestaande houder, dient de houder aan alle voorwaarden voor nieuwe houders te voldoen , behalve aan de afstandregels. (art.5.17.2.11 6 en art.5.17.3.19 6) 11
 12. 12. Soorten houders  bovengrondse  enkel- of dubbelwandige houder in inkuiping. toegelaten  dubbelwandige houder met permanent lekdetectiesysteem zonder inkuiping. toegelaten  gelijkwaardig opvangsysteem. in milieuvergunning  ondergrondse ingegraven  dubbelwandig  gewapende thermohardende kunststof  roestvast staal toegelaten toegelaten toegelaten  ondergrondse in een groeve geplaatst     enkel- of dubbelwandige metaal gewapende thermohardende kunststof roestvast staal alternatief opslagsysteem met attest 12 toegelaten toegelaten toegelaten toegelaten
 13. 13. minimale capaciteit van de inkuiping (art.5.17.3.7) binnen WW/BS buiten WW/BS inhoud alle houders P1/P2/T+/T/E grootste houder + 25% rest of 1/2 totale inhoud P3/Xn/Xi/O/C/N inhoud grootste houder P4/extra zware stookolie opstaande randen  bestaande houders moeten aan deze bepalingen voldoen vanaf 1/1/2003 (art.5.17.3.19 )  met uitzondering van de tankenparken 13
 14. 14. bouw van de inkuiping (art.5.17.3.6)  inkuiping en fundering voor vaste houders ≥ 10.000L: volgens code goede praktijk onder toezicht architect gebouwd  klasse1 en klasse 2: aanvaarding code van goede praktijk via een attest  vaste houders ≥ 50.000L: stabiliteitsstudie uitvoeren  inkuiping vloeistofdicht, bestand tegen inwerking vloeistoffen  enkel leidingen doorheen inkuiping: dichtheid verzekerd 14
 15. 15. Overvulbeveiliging (art.5.17.1.17.4)  verplicht bij alle vaste houders  akoestisch signaal of automatisch afsluiten vloeistoftoevoer  voor bestaande houders gelden volgende data: P1/P2/P3/P4 WW/BG 1/8/1999 buiten WW/BG 1/8/2001 andere dan P WW/BG 1/1/2004 buiten WW/BG 1/1/2006 15
 16. 16. standplaats van de tankwagen (art.5.17.1.17 6)  de standplaats van de tankwagen, de zones waar de vulmonden van de vulleidingen gegroepeerd zijn en de vulzones bij de verdeelinstallatie moeten zich steeds op het terrein van de inrichting bevinden en moeten:     voldoende draagkrachtig en vloeistofdicht zijn afvloei vloeistoffen naar een opvangsysteem voor P1- en P2- producten in open lucht of onder luifel geen groeven, kruipkelders, lokalen onder installaties  niet van toepassing voor opslagplaatsen uitsluitend bestemd voor de verwarming van gebouwen.  evenmin van toepassing op opslagplaatsen van P3- en/of P4– producten die in de 3de klasse zijn ingedeeld. 16
 17. 17. Chemicaliën opslagtanks volgens Vlarem CASE 1: BINNENOPSTELLING VAN DUBBELWANDIGE TANK
 18. 18. Binnenopstelling van dubbelwandige tank vulkast 5m³ HCl 30% lospiste 2x2m centrifugaalpomp lekdetectie & overvulbeveiliging 98% afvoer naar waterzuivering gepolierde beton procesleiding 18
 19. 19. 19
 20. 20. 20
 21. 21. Gevarensymbolen en zinnen P&H zinnen 21
 22. 22. Binnenopstelling van dubbelwandige tank milieuvergunning indelingslijst bijzondere voorwaarden? 22
 23. 23. Plaatsing van de houder min 0,5m afstand stabiele vloerplaat uit beton 23
 24. 24. 24
 25. 25. Binnenopstelling van dubbelwandige tank 25
 26. 26. Binnenopstelling van dubbelwandige tank 26
 27. 27. 27
 28. 28. Binnenopstelling van dubbelwandige tank 28
 29. 29. Binnenopstelling van dubbelwandige tank 29
 30. 30. Binnenopstelling van dubbelwandige tank GROEN: wanneer de houder en de installatie voldoen aan de reglementaire bepalingen (geldig voor 3 jaar) ORANJE: wanneer de houder en of de installatie niet voldoen aan de reglementaire bepalingen, doch de vastgestelde inbreuken geen aanleiding kunnen geven of hebben gegeven tot verontreiniging buiten de houder (geldig voor 6 maand) ROOD: wanneer de installatie en of de houder niet voldoen aan de bepalingen en de vastgestelde gebreken aanleiding kunnen geven of hebben gegeven tot verontreiniging buiten de houder 30
 31. 31. Binnenopstelling van dubbelwandige tank volgende beperkt onderzoek binnen 3 jaar volgend algemeen onderzoek na 20 jaar (zie conformiteitsattest) 31
 32. 32. Chemicaliën opslagtanks volgens Vlarem CASE 2: ENKELWANDIGE TANKS IN INKUIPING
 33. 33. Enkelwandige tanks in inkuiping 33
 34. 34. Enkelwandige tanks in inkuiping 34
 35. 35. Enkelwandige tanks in inkuiping Geg.:  tank1 40m³ enkelwandig H2SO4 96% (zwavelzuur)  tank2 40m³ enkelwandig NaOH 50% (bijtende soda)  bestaande inkuiping buiten  betonnen inkuiping  vulleiding op de rand van de inkuiping  geen lospiste voorzien Gevr.:controle 35
 36. 36. Inzage van het dossier Reglementering: Vlarem II art.5.17.3.16   de milieuvergunning / meldingsformulier, eventueel de bouwvergunning verslag van bouwtoezicht of het conformiteitsattest van de houder exploitant dient voor elke houder te beschikken over…       art.5.17.3.3 §2 attest van de overvulbeveiliging met vermelding prototypekeuring attesten van de inkuiping bij houders vanaf 10 m³ attesten van stabiliteitsstudie vanaf 50 m³ de attesten betreffende de vloeistofdichte piste, KWS-afscheider de zoneringsplannen bij P1/P2 producten andere relevante documenten, eventuele bijzondere eisen van de milieuvergunning of -inspectie 36
 37. 37. Enkelwandige tanks in inkuiping Reglementering: Vlarem II art.5.17.3.16  controle kenplaat op de houder  onderzoek overvulbeveiliging  afregelen en controle werking  onderzoek naar zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging  opsporen van lekken of lekaanwijzigingen  status van de platen, verbindingen en de stompen van de houder 37
 38. 38. Enkelwandige tanks in inkuiping Reglementering: Vlarem II art.5.17.3.16  status toebehoren als: afsluiters, temperatuur-, druk-, niveaumeting en aarding  onderzoek van de drukbeveiligings- en alarmtoestellen  status van de buitenbekleding, de schildering en/of de isolatie  status van de funderingen en/of steunblokken met het oog op de stabiliteit en de afwatering 38
 39. 39. Onderzoek van de inkuiping: inhoud, dichtheid, verontreiniging, peilputten Reglementering: Vlarem II art.5.17.3.16  houders > 10 m³ => inkuiping volgens code van goede praktijk (architect)  klasse 1 en 2 ingedeeld => bevestigd door architect via attest  houders > 50 m³ => stabiliteitsstudie door architect  bestand zijn tegen de inwerking van opgeslagen lekvloeistoffen  voldoende sterkte bezitten tegen de vloeistofmassa bij lek grootste houder  het onderzoek van de staat van de leidingen en de toebehoren binnen de inkuiping  doorvoeren leidingen => dichtheid dient verzekerd te blijven 39
 40. 40. Onderzoek van de inkuiping: inhoud, dichtheid, verontreiniging, peilputten  inhoud van de inkuiping binnen WW/BS buiten WW/BS Inhoud alle houders P1/P2/T+/T/E grootste houder + 25% rest of 1/2 totale inhoud P3/Xn/Xi/O/C/N inhoud grootste houder P4/extra zware stookolie opstaande randen  afvoer hemelwater  regelmatig te verwijderen uit de inkuiping  afstandsregels  houders onderling:  houders  binnenwand inkuiping: 40 0.5m min.1/2 van de hoogste houder
 41. 41. Enkelwandige tanks in inkuiping  leidingen dichtheid verzekerd + corrosiebestand  vulpunten morsen vloeistoffen voorkomen bevoorradingsslang met schroefkoppeling verbinden peilmeting voorzien bij elke houder pictogrammen / volgnummer / naam opgeslagen product inhoudsvermogen  standplaats tankwagen, zones waar vulmonden gegroepeerd zijn voldoende draagkrachtig en vloeistofdicht afvloei vloeistoffen naar opvangsysteem 41
 42. 42. Enkelwandige tanks in inkuiping  producten met verschillende hoofdeigenschappen opslaan in verschillende compartimenten d.m.v. wanden, veiligheidsschermen ed.  H2SO4 96% zwavelzuur  sterk zuur en zeer corrosieve, hygroscopische vloeistof  opslag gescheiden houden van basen  NaOH 50% soda  natriumhydroxide is een sterke base  opslag in een afgesloten recipiënt, in een vochtvrije omgeving, gescheiden van zuren 42
 43. 43. Besluitvorming ? Gevaarlijke stoffen gescheiden opslaan sterk zuur  sterk base ? Bestaande inkuiping gebouwd volgens code van goede praktijk? attest? ? Betonnen inkuiping vloeistofdicht / resistent ? attest? ? Vulleiding / vulmond vloeistofdicht / opvang? attest? ? Standplaats tankwagen draagkracht / vloeistofdicht / opvang ? attest? ? Onderaftap bij lek loopt gans de tank leeg ? Pomp in de inkuiping maatregelen treffen om heveleffect tegen te gaan 43
 44. 44. Besluitvorming Reglementering: Vlarem II art.5.17.3.16 GROEN: wanneer de houder en de installatie voldoen aan de reglementaire bepalingen (geldig voor 3 jaar) ORANJE: wanneer de houder en of de installatie niet voldoen aan de reglementaire bepalingen, doch de vastgestelde inbreuken geen aanleiding kunnen geven of hebben gegeven tot verontreiniging buiten de houder (geldig voor 6 maand) ROOD: wanneer de installatie en of de houder niet voldoen aan de bepalingen en de vastgestelde gebreken aanleiding kunnen geven of hebben gegeven tot verontreiniging buiten de houder 44
 45. 45. Enkelwandige tanks in inkuiping 45
 46. 46. Chemicaliën opslagtanks volgens Vlarem CASE 3: DUBBELWANDIGE TANK ZONDER CONFORMITEITSATTEST 46
 47. 47. Dubbelwandige tank zonder conformiteitsattest  indien tank in goede staat is kan een regularisering uitgevoerd worden door MD  tekening beschikbaar?  berekeningsnota beschikbaar?  materiaalspecificaties?  in en uitwendig onderzoek met dikte metingen  controleren met berekeningsnota  nieuwe berekeningsnota opstellen  opstellen verslag van regularisatie  opgelet, bij aanvang van een regularisering is het niet zeker dat de tank ook een attest zal krijgen. 47
 48. 48. Chemicaliën opslagtanks volgens Vlarem CASE 4: ONDERGRONDSE BRANDSTOFTANK
 49. 49. Ondergrondse brandstoftank 5.17.5 Brandstofverdeelinstallatie voor motorvoertuigen  type houder        dubbelwandig metaal gewapende thermohardende kunststof roestvast staal verbodsregels opslag rechtstreeks onder gebouw benzine verboden afstandsregels tot perceelsgrens 3m tot kelderruimte 2m tot muur eigen 0.75m tussen houders 0.5m beveiligingssysteem tegen overvulling verplicht automatische stop permanente lekdetectie verplicht (uitz. thermohardende/RVS < 5.000L) kenplaat constructeur verplicht controle vóór plaatsing verplicht door erkend MD controle vóór ingebruikname verplicht door erkend MD 49
 50. 50. Ondergrondse brandstoftank 5.17.5 Brandstofverdeelinstallatie voor motorvoertuigen  periodieke onderzoeken beperkt onderzoek 2jaar (WW 1j) algemeen onderzoek 15jaar (WW 10j)  ontluchtingsleidingen die uitmonden in openlucht: 3m boven maaiveld; 3m van perceelgrens; 3m van elke opening in een lokaal (ontluchtingspijpen onder luifel is verboden)  vulpunt voor benzine: op min. 2m van afstand van de rand van de houder niet in een open of gesloten gebouw op min. 3m van elke kelder en van perceelgrenzen 50
 51. 51. Ondergrondse brandstoftank 5.17.5 Brandstofverdeelinstallatie voor motorvoertuigen  corrosiviteitsonderzoek: metalen houder benzine verplicht vanaf 5.000L metalen houder diesel verplicht vanaf > 10.000L  kathodische bescherming: afhankelijk van corrosiviteitsonderzoek  damprecuperatie fase 1 & 2  zoneringsplan AREI: vereist vóór aanvang der werken  bouwvergunning van schepencollege vereist vóór aanvang der werken 51
 52. 52. Chemicaliën opslagtanks volgens Vlarem HANDIGE CHECKLIST
 53. 53. Handige checklist  gaat het hier over een opslagtank?  type tank? dubbelwandig enkelwandig in inkuiping ondergrondse tank  tank visueel nog in orde?  conformiteitsattest met prototypenummer  identificatieplaat en gevarensymbolen  milieuvergunning 53
 54. 54. Handige checklist  bouwvergunning indien van toepassing  plaatsing van de houder  fundering, vloerplaat in orde?  afstandregels  inkuiping  resistent aan medium  vloeistofdichtheidsattest  inhoud  bouwkundig attest (>10m³)  stabiliteitsstudie (>50m³)  leidingwerk degelijk en veilig uitgevoerd 54
 55. 55. Handige checklist verslag vorige keuring beschikbaar? ontluchting / drukbeveiliging overvulbeveiliging of waarschuwingssysteem met attest lekdetectie peilmeetinrichting aarding indien van toepassing damprecuperatie indien van toepassing 55
 56. 56. Handige checklist vulpunt correcte koppeling aanduiding medium met gevarensymbolen opvang calamiteiten signaal overvulbeveiliging lospiste conform? vloeistofdicht opvang calamiteit resistent aan medium 56
 57. 57.  wij beantwoorden graag al jullie vragen op onze stand  de checklist kan u vanaf morgen downloaden op onze website www.cgk-online.be www.btvcontrol.be 57

×