Obradoiro Proxecto Sociolingüístico Centro

932 views

Published on

Presentación elaborada por Mercedes Queixas Zas para o III Seminario de Dinamización Lingüística nos centros de ensino (Galiza, outubro-novembro 2008)

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
932
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
28
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Obradoiro Proxecto Sociolingüístico Centro

 1. 1. Obradoiro de PSC III Seminario de Dinamización Lingüística no Ensino Mercedes Queixas Zas Coordinadora territorial ENDL
 2. 2. 247/95 vs. 124/07 P. bilingüismo complementario P. de mantemento <ul><li>L1=LA </li></ul><ul><li> LA > LB (vehicular en materias con menos valoración social) </li></ul><ul><li>L1=LB </li></ul><ul><li>Competencia bilingüe parcial </li></ul>Obxectivo: competencia bilingüe plena L1=LA LA ≤ LB (vehicular en materias con máis valoración social) L1=LB Competencia bilingüe plena
 3. 3. Funcionamento do cerebro dun bilingüe <ul><li>Modelo 1: competencia subxacente separada </li></ul>
 4. 4. Funcionamento do cerebro dun bilingüe <ul><li>Modelo 2: competencia subxacente común </li></ul>
 5. 5. Funcionamento do cerebro dun bilingüe <ul><li>Modelo 2: competencia subxacente común </li></ul><ul><li>Fonte integrada de pensamento </li></ul><ul><li>Capacidade humana para almacenar e funcionar doadamente en dúas ou máis linguas </li></ul><ul><li>Desenvolver unha das linguas = desenvolver o sistema cognitivo global, a capacidade comunicativa, a linguaxe </li></ul>
 6. 6. Hipótese da interdependencia <ul><li>Transferencia da competencia de Lx a Ly </li></ul><ul><li>Adecuada motivación para aprender a lingua receptora </li></ul><ul><li>Exposición adecuada a ela: </li></ul><ul><li>cantidade input/output </li></ul><ul><li>correcto </li></ul><ul><li>calidade input/output </li></ul><ul><li>variado uso de diferentes variedades lcas. </li></ul><ul><li> + </li></ul><ul><li> manipulación diferencial materiais lcos. </li></ul>
 7. 7. Hipótese da interdependencia Coñecemento de castelán. Sexto de primaria Fonte: Huguet (2003)
 8. 8. Hipótese da interdependencia
 9. 9. Hipótese da interdependencia
 10. 10. Hipótese da interdependencia <ul><li>Maior facilidade para transferir coñecementos dunha LB a unha LA ca dunha LA a unha LB. Usar a LB na escola garantía da competencia bilingüe. </li></ul><ul><li>Canto maior sexa o éxito na adquisición dunha segunda lingua, máis doada resultará a aprendizaxe da(s) seguinte(s) </li></ul>
 11. 11. 247/95 e 124/07 P. bilingüismo complementario P. de mantemento <ul><li>Obxectivo: competencia bilingüe </li></ul><ul><li>Aprendizaxe de linguas </li></ul><ul><li>= </li></ul><ul><li> cousa de todos </li></ul><ul><li>Autonomía dos centros </li></ul><ul><li> razóns </li></ul>Modelo de conxunción de linguas Seccións bilingües Competencias básicas Planificación
 12. 12. Competencias básicas <ul><li>Capacidade de poñer en práctica de forma integrada, en contextos e situacións diversas, os coñecementos, as habilidades e as actitudes adquiridas. Máis ca coñecementos, implica o seu uso eficaz </li></ul><ul><li>Cada área desenvolve varias competencias </li></ul><ul><li>Cada competencia desenvólvese dende varias áreas </li></ul>
 13. 13. Competencias básicas. Lingua galega Comunicación lingüística - Toda a materia Tratamento da información e c. dixital - Traballo de busca de información nos medios ou internet (comprendela, seleccionala, transmitila, reutilizala…) Para aprender a aprender - Lectura comprensiva diferentes tipos de textos - Resumos, esquemas… que organizan ideas - Interpretación información dun dicionario… Social e cidadá - Sociolingüística Cultural e artística - Literatura Autonomía e iniciativa persoal - Todo o desenvolvemento da linguaxe - Asunción de responsabilidades no traballo colaborativo - Lectura de literatura (estimula imaxinación e creatividade) Coñecemento e interacción co mundo físico - Categorización da realidade ao aprendermos a falar - Léxico - Traballo con textos expositivos de divulgación científica… Matemática <ul><li>Linguaxe ligada a pensamento e razoamento </li></ul><ul><li>Lectura resolutiva </li></ul>
 14. 14. Competencias básicas. C. en comunicación lingüística <ul><li>Uso do galego se esta é a lingua vehicular marcada no decreto </li></ul><ul><li>Traballo responsable na determinación do resto das materias que se impartirán en galego </li></ul><ul><li>Asunción do proxecto lingüístico de centro como propio </li></ul><ul><li>Actitudes coherentes de uso de galego no centro </li></ul><ul><li>Atención á propia corrección lingüística </li></ul><ul><li>Potenciación dos usos orais e da participación do alumnado </li></ul><ul><li>Axudar a comprender e planificar textos. Ensinar a pensar </li></ul>
 15. 15. Autonomía <ul><li>Para avanzar na galeguización do ensino que garante o obxectivo da competencia bilingüe </li></ul><ul><li>Para adaptarse á realidade de cada centro </li></ul>Avanzan os que non chegaban ao 50% Dáselles cobertura legal aos centros moi galeguizados Por que non inmersión? Planificación
 16. 16. Obxectivo da escola ->Competencia Creación de espazos de uso Eliminación prexuízos Mellora a competencia Repercusión positiva no uso
 17. 17. U nha nova etapa: planificación + dinamización PLANIFICACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA DO CENTRO (PSC) PROXECTO LINGÜÍSTICO DO CENTRO (PLC)
 18. 18. Por que é necesario elaborar unha planificación lingüística? VISUALIZA SITUACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA DE PARTIDA FACILITA A REFLEXIÓN INTERNA DOCUMENTO PLURIANUAL PROCURA O TRABALLO EN EQUIPO APOSTA POR UN ENSINO PLURILINGÜE REAL NECESARIO PARA COMPLETAR O DECRETO 124/2007
 19. 19. Necesidade de planificación OPONSE A : CONCORDA CON : <ul><li>IMPROVISACIÓN </li></ul><ul><li>PROGRAMACIÓN </li></ul><ul><li>PARCIALIDADE </li></ul><ul><li>UNIVERSALIDADE </li></ul><ul><li>RUTINA </li></ul><ul><li>IMAXINACIÓN </li></ul><ul><li>DISPERSIÓN </li></ul><ul><li>SINERXÍA </li></ul>
 20. 20. Quen elabora a planificación lingüística? EQUIPO DIRECTIVO ENDL CCP APOIO DO CLAUSTRO
 21. 21. Cando debemos elaborar unha planificación lingüística? Curso 2008-2009 Cambio de rumbo educativo LOE Novos retos: as competencias básicas Paso previo á elaboración do proxecto lingüístico de centro (PLC)
 22. 22. Que plan de traballo preciso? REALISTA CONSENSUADO PARTICIPATIVO INTEGRADOR SECUENCIADO
 23. 23. Que debe garantir a planificación lingüística? <ul><li>Que o alumnado que ten a lingua galega como lingua habitual poida mantela e consolide unha competencia plena nela. </li></ul><ul><li>Que o alumnado que ten o castelán como lingua habitual adquira unha competencia plena en galego, de maneira que se favorezan os contextos en que se exprese nela. </li></ul><ul><li>Que o alumnado adquira plena competencia en castelán tamén. </li></ul><ul><li>Que o alumnado adquira a competencia establecida no currículo para as linguas estranxeiras. </li></ul>
 24. 24. En que aspectos clave cómpre reflexionarmos? <ul><li>Análise da situación sociolingüística de partida (lingua do contorno educativo, do profesorado, do alumnado e ambientalidade lingüística do centro). </li></ul><ul><li>Descrición de puntos fortes e febles no centro: administración, xestión pedagóxica, relación co contexto familiar, relación co contorno, interacción didáctica… </li></ul><ul><li>Reflexión e avaliación interna sobre a experiencia dinamizadora aplicada no centro. </li></ul>
 25. 25. Que é o método DAFO? <ul><li>FORTALEZAS: Factores internos ao centro que sustentan o éxito das futuras accións </li></ul><ul><li>DEBILIDADES: Factores internos ao centro que formulan freos e obstáculos </li></ul><ul><li>OPORTUNIDADES: Factores presentes no contorno que poden influír positivamente. Facilitan novos ámbitos de actuación e novos métodos de traballo. </li></ul><ul><li>AMEAZAS: Factores presentes no contorno que poden influír negativamente </li></ul>
 26. 26. Que é o método DAFO? OPORTUNIDADES FORTALEZAS ASPECTOS POSITIVOS AMEAZAS DEBILIDADES ASPECTOS NEGATIVOS FACTORES EXTERNOS FACTORES INTERNOS
 27. 27. Que medidas promoverei na planificación lingüística do centro? <ul><li>Criterios pedagóxicos coherentes co índice global e sectoriais do centro </li></ul><ul><li>Mellora da aprendizaxe lingüística. </li></ul><ul><li>Mellora competencia comunicativa común ao coñecemento global. </li></ul><ul><li>Coordinación didáctica </li></ul><ul><li>Incardinación da PL nos proxectos que conforman o PE (plan de lectura, dinamización TIC, plan de collida de inmigrantes, convivencia, orientación, proxecto interdisciplinar…) </li></ul><ul><li>Didáctica integrada das linguas da escola </li></ul>
 28. 28. Que estratexias promoverei na planificación lingüística? INFORMAR DOS OBXECTIVOS LINGÜÍSTICOS Á COMUNIDADE EDUCATIVA PROGRAMAR PLANS DE FORMACIÓN INTERNA PROMOCIONAR O TRABALLO COLECTIVO COLABORAR CO CONTORNO EDUCATIVO AVALIAR PL DESEÑADA
 29. 29. A xentes da planificación lingüística nos centros educativos
 30. 30. Contidos fundamentais do PLC <ul><li>En que materias diferentes das xa marcadas no decreto se vai usar como lingua vehicular o galego (Decreto 124/07 como decreto de mínimos, nunca de máximos). </li></ul><ul><li>Medidas para que o alumnado que descoñeza as linguas vehiculares do ensino, e nomeadamente o galego, poida seguir con éxito esas materias. </li></ul>
 31. 31. Partes e contidos da PSC Determinación do punto de partida
 32. 32. Contorno vs. contexto <ul><li>124/07: o PLC debe incluír os criterios para determinar a lingua predominante no contorno </li></ul><ul><li>? </li></ul><ul><li>Artigo 7: na etapa de educación infantil, o profesorado usará na clase a lingua predominante entre o alumnado, terá en conta a lingua do contorno e coidará de que o alumnado adquira, de forma oral e escrita, o coñecemento da outra lingua oficial de Galicia </li></ul>
 33. 33. Contorno vs. contexto <ul><li>Contorno </li></ul><ul><li>(Fdez. Paz et alii) </li></ul>Alumnado Profesorado Ambientalidade lingüística do centro Contexto extraescolar vs 124/07 Contorno do 124/07?
 34. 34. Determinación da lingua do contorno <ul><li>IG (indicador global) </li></ul><ul><li>Índices sectoriais </li></ul>Necesidades Posibilidades Contexto Alumnado Profesorado
 35. 35. Cálculo dos índices sectoriais Ambientalidade lingüística do centro <ul><li>Observación </li></ul>Contexto sociolingüístico dos centros <ul><li>Fontes secundarias </li></ul><ul><li>Documentación previa </li></ul><ul><li>Enquisa </li></ul>Situación do profesorado <ul><li>Enquisa </li></ul>Situación do alumnado <ul><li>Enquisa </li></ul>
 36. 36. Fontes secundarias <ul><li>Decreto 124/07 non dá indicacións para determinar a lingua do contexto, pero si a “lingua materna” do alumnado de infantil: </li></ul><ul><ul><li>Criterios do PLC </li></ul></ul><ul><ul><li>Datos fornecidos polos pais </li></ul></ul><ul><ul><li>Datos estatísticos oficiais </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Censo de poboación e vivendas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Do 2001. Datos por comarcas e por concellos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Enquisa de condicións de vida das familias </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Do 2003. Datos por provincias </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>MSG </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Do 1992 ou do 2004. Lingua inicial e competencia lingüística. Sete cidades e outras entidades de poboación clasificadas por número de habitantes </li></ul></ul></ul>Por que?
 37. 37. Que é o método DAFO? <ul><li>FORTALEZAS: Factores internos ao centro que sustentan o éxito das futuras accións </li></ul><ul><li>DEBILIDADES: Factores internos ao centro que formulan freos e obstáculos </li></ul><ul><li>OPORTUNIDADES: Factores presentes no contorno que poden influír positivamente. Facilitan novos ámbitos de actuación e novos métodos de traballo. </li></ul><ul><li>AMEAZAS: Factores presentes no contorno que poden influír negativamente </li></ul>
 38. 38. Que é o DAFO? FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS ASPECTOS NEGATIVOS DEBILIDADES AMEAZAS ASPECTOS POSITIVOS FORTALEZAS OPORTUNIDADES
 39. 39. Fichas de traballo
 40. 40. Fichas de traballo
 41. 41. Partes e contidos da PSC Reflexión sobre o obxectivo final que sinala a lexislación e determinación do camiño que se seguirá para chegar a el
 42. 42. Reflexión sobre obxectivos e medios <ul><li>Repaso da lexislación </li></ul><ul><li>Obxectivo final </li></ul><ul><li>Obxectivos específicos </li></ul><ul><li>Reflexión sobre índices </li></ul><ul><li>Camiño percorrido </li></ul>Márcao a lexislación: competencia Márcaos cada centro: actitudes, espazos de uso… Posibilidades e retos Boas/malas prácticas
 43. 43. Partes e contidos da PSC Materias do currículo e lingua en que se imparten
 44. 44. Determinación da lingua vehicular <ul><li>Non consiste en copiar as materias que son de obrigada impartición en galego </li></ul><ul><li>50% = mínimo </li></ul><ul><li>Non 50% das materias, senón da docencia </li></ul><ul><li>Os mínimos hai que garantirllos a todo o alumnado </li></ul><ul><li>Secuencia lóxica. Coordinación entre centros. Proxecto vinculante </li></ul><ul><li>Unha materia de libre determinación pode darse uns cursos en galego e outros en castelán </li></ul><ul><li>Seccións bilingües </li></ul>
 45. 45. Primaria 1º 2º 3º 4º 5º 6º Lingua castelá e literatura 4 4 4 4 4 3 Lingua galega e literatura 4 4 4 4 4 3 Lingua estranxeira 2 2 3 3 3 3 Educación artística 2 2 2 2 2 2 Educación física 2 2 2 2 2 2 Matemáticas 5 5 4 4 4 4 Coñecemento do medio 5 4 5 4 5 4 Relixión/Alternativa 1 2 1 2 1 2 Educación para a cidadanía - - - - - 2 TOTAIS 25 25 25 25 25 25 50% 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 Materias en galego establecidas nos artigos 6 e 8 do Decreto 124/07 14 13 13 12 13 13
 46. 46. Primaria <ul><li>Alumnado galegofalante: </li></ul><ul><ul><li>Acoller a lingua minorizada na aula para acoller o alumnado que a fala </li></ul></ul><ul><ul><li>Asentar ben a competencia para que poida ser transferida á L2 </li></ul></ul><ul><li>Alumnado castelanfalante: </li></ul><ul><ul><li>Con familias motivadas e profesorado competente e diposto. Proceso máis lento de dominio das linguas </li></ul></ul><ul><ul><li>Con familias/profesorado non dispostos </li></ul></ul>
 47. 47. ESO TOTAL horas semanais: 32. Materias en galego establecidas nos artigos 6 e 9 do Decreto 124/07 1º 2º 3º 4º Bioloxía e xeoloxía - - 2 3* Ciencias naturais 4 3 0 0 Ciencias sociais, xeografía e historia 3 3 3 3 Educación para a cidadanía e DDHH 0 2 0 0 Física e química 0 0 2 3* Lingua galega e literatura 4 3 3 3 Matemáticas 4 4 4 3 TOTAL 15 15 14 9-15 HORAS QUE FALTAN PARA OS MÍNIMOS 1 1 2 7-1
 48. 48. Bacharelato Artes CC e Tecnol. Hum e CCSS Hor Total Faltan plásticas escénicas 1 Com. Lingua galega e literatura 3 10 6 Filosofía e cidadanía 2 Ciencias para o mundo contemporáneo 2 Mod. Cultura audiovisual Matemat. Historia mundo contemp. 3 2 Com. Lingua galega e literatura 3 12 4 Historia da filosofía 3 Historia de España 3 Mod. TEGP Hª mus e danza Matemat. Xeografía 3
 49. 49. Bacharelato Materias 2º bacharelato en extinción Horas Historia 4 Filosofía 3 Lga galega e literatura 3 Lga castelá e literatura 3 Lga estranxeira 3 1ª propia modalidade 4 2ª propia modalidade 4 3ª propia modalidade 4 Optativa 4 Total 32 50% 16 Materias en gal. artigos 6 e disposición transitoria do 124/07 7-15
 50. 50. Bacharelato en extinción (2º curso). Optativas e propias da modalidade en galego Ciencias Tecnolox Human. Artes Mod. A Debuxo Técnico Hª da Arte B CC da Terra Tecnol. Industrial Xeogr. Optativas Introdución ás Ciencias Políticas e Sociais Historia e Xeografía de Galicia
 51. 51. Outras <ul><li>FP: Formación e orientación laboral </li></ul><ul><li>Ensinanzas especiais: non se especifican </li></ul><ul><li>Infantil: </li></ul><ul><ul><li>A única variable a considerar é a lingua do alumnado. Mínimo espazo para a planificación </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alumnado galegofalante: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>galego = lingua vehicular. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Lectoescritura en galego </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Alumnado castelanfalante: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>50% mínimo </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>As habilidades lectoescritoras deben ser inmediatamente transferidas. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Desenvolverase o galego para que sexa idioma base da aprendizaxe </li></ul></ul></ul></ul>
 52. 52. Partes e contidos da PSC Estratexias didácticas xerais relacionadas co uso das linguas no ámbito docente
 53. 53. Estratexias didácticas <ul><li>Estratexias do profesorado de linguas para facilitar a transferencia das aprendizaxes lingüísticas </li></ul><ul><ul><li>Partir do tipo de coñecemento do alumnado </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Coñecemento de cada lingua </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Coñecemento propio do alumnado bilingüe (MCRL) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Da unificación terminolóxica á planificación conxunta </li></ul></ul><ul><ul><li>Enfoque comunicativo </li></ul></ul><ul><ul><li>Reflexión lingüística contextualizada e contrastiva </li></ul></ul><ul><li>Estratexias para que as áreas non-lingüísticas contribúan á competencia lingüística do alumnado: </li></ul><ul><ul><li>Usos correctos do profesorado </li></ul></ul><ul><ul><li>Participación do alumnado </li></ul></ul><ul><ul><li>Comprensión e planificación do texto oral e escrito. Ensinar a pensar </li></ul></ul>
 54. 54. Marco europeo común de referencia para as linguas <ul><li>O enfoque plurilingüe céntrase no feito de que conforme se expande a experiencia lingüística dun individuo nos ámbitos culturais dunha lingua (…), o individuo non mantén estas linguas e culturas en compartimentos estritamente separados, senón que desenvolve unha competencia comunicativa á que contribúen todos os coñecementos e as experiencias lingüísticas e na que as linguas se relacionan entre si e interactúan. </li></ul>
 55. 55. Partes e contidos da PSC Medidas de apoio e reforzo adoptadas para conseguir un correcto uso lingüístico escolar e educativo, dirixidas a alcanzar o obxectivo xeral establecido na LNL e na LOE de fomento do plurilingüismo
 56. 56. Medidas de apoio e reforzo <ul><li>Para asegurar que os usos lingüísticos que se fan no centro favorecen o obxectivo de competencia bilingüe que guía a PSC </li></ul><ul><ul><li>Profesorado (formación, asesoramento, actitudes…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Familias (información) </li></ul></ul><ul><ul><li>Centro como espazo comunicativo (biblioteca, radio, conferencias, teatro…) </li></ul></ul>
 57. 57. Partes e contidos da PSC Medidas adoptadas para que o alumnado con insuficiente dominio das dúas linguas poida seguir con aproveitamento as ensinanzas que se lle imparten
 58. 58. Medidas para o alumnado que descoñece as linguas vehiculares <ul><li>Necesidade de que o alumnado estranxeiro aprenda galego. Tamén fóra da aula </li></ul><ul><li>Valoración e uso das linguas de orixe do alumnado estranxeiro. Dominio conversacional (2 anos) vs. Dominio académico (7 anos mínimo) </li></ul><ul><li>Reforzo en castelán para alumnado galegofalante? </li></ul><ul><li>Medidas de atención á diversidade </li></ul>
 59. 59. Medidas xerais de atención á diversidade <ul><li>Titoría (seguimento, integración, valoración das linguas de orixe…) </li></ul><ul><li>Apoio dentro/fóra da aula (con PT ou con outro profesor) </li></ul><ul><li>Reforzo </li></ul><ul><li>Adaptación curricular (áreas de linguas) </li></ul><ul><li>Desdobramentos e agrupamentos específicos (só en secundaria) </li></ul>
 60. 60. Medidas de atención ao alumnado estranxeiro <ul><li>Exención??? </li></ul><ul><li>Orde 20 de febreiro de 2004 (DOG nº 40 do 26 de febreiro) </li></ul><ul><ul><li>Acción titorial </li></ul></ul><ul><ul><li>Curriculares </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reforzo educativo </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Adaptación curricular </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Flexibilización de idade </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Organizativas </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Grupos de adquisición de linguas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Grupos de adaptación da competencia curricular </li></ul></ul></ul>Profesorado de apoio
 61. 61. Profesorado de apoio <ul><li>Artigo 4º </li></ul><ul><li>As delegacións provinciais da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria avaliarán en todos os centros que escolaricen alumnado procedente do estranxeiro os recursos existentes e as necesidades derivadas desa escolarización co propósito de propicia-las dotacións necesarias para levar a cabo as atencións establecidas nesta orde </li></ul>
 62. 62. Grupos de adquisición de linguas Último curso Infantil Primaria ESO 1º cic 2º/3º cic Destinatarios Alumnado que descoñeza completamente ambas as linguas (Orde do 2004) > alumnado que descoñeza galego e/ou castelán (artigo 15.3 do Decreto 130/07 e artigo 13.5 do Decreto 133/07) Duración Un trimestre. Ou máis (autorización da inspección) ou menos (xunta de avaliación) Materias na aula de referencia E. física E. artística Titoría, E. física, Música, E. plástica e visual Máximo de permanencia 5 h/semana 10 horas 20 horas 24 horas Procedemento Autorizados pola delegación provincial logo de solicitude da dirección e informe da inspección. As familias deberán estar informadas Profesorado   Pref. de linguas
 63. 63. A dinamización lingüística <ul><li>A DL consiste na aplicación sistemática dun conxunto de estratexias, técnicas e recursos que permitan xerar, xestionar e avaliar un proceso participativo de cambio lingüístico nun colectivo determinado, definido por unhas características comúns, que ten como obxectivo crear as condicións que aseguren o funcionamento da planificación lingüística . Solé i Sanosa, M. ( 1991) </li></ul>Planificación : determinación do camiño que cada centro debe percorrer para chegar aos obxectivos marcados pola lexislación Dinamización : creación das condicións educativas e ambientais en cada centro que fagan posible a realización da planificación lingüística
 64. 64. A dinamización lingüística , que permite? DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA Visualización da lingua oral e escrita Activación do galego oral no alumnado Implicación da lingua galega en actividades trans- versais Información e sensibilización da comunidade educativa Neutralización de prexuízos que impidan avanzar no uso social do galego Cómpre partirmos no seu deseño do labor dinamizador desenvolvido no centro
 65. 65. A dinamización lingüística : obxectivos <ul><li>Estender e optimizar o uso da lingua galega nos centros educativos </li></ul><ul><li>Modificar os comportamentos lingüísticos </li></ul><ul><li>Conseguir un cambio de imaxe que permita acadar cotas máis altas de prestixio para a lingua galega </li></ul><ul><li>Incentivar o ritmo vivo da lingua: o galego = lingua con plena vitalidade e de proximidade aos destinatarios/as </li></ul><ul><li>Implicar todos os axentes escolares neste proceso </li></ul><ul><li>Sobardar o escenario educativo e escolar e contribuír á dinamización lingüística do contorno </li></ul>
 66. 66. U nha nova estratexia dinamizadora (l) <ul><li>DINAMIZACIÓN INTERNA: </li></ul><ul><li>Acrecentar o nivel de formación e competencia en planificación lingüística. </li></ul><ul><li>Procurar asesoramento, cando for preciso, para o seu labor dinamizador nas coordinacións territoriais. </li></ul><ul><li>Aproveitar a experiencia dinamizadora aplicada no centro como punto de partida. </li></ul><ul><li>Axudar a trazar unha Planificación Sociolingüística de Centro e colaborar na redacción do Proxecto Lingüístico de Centro (diferenciar entre normalizar e dignificar). </li></ul><ul><li>Determinar as necesidades dinamizadoras, liñas estratéxicas de actuación e actividades en función do indicador global (IG) do centro. </li></ul><ul><li>Deseñar medidas concretas que respondan a cadanseu obxectivo e que veñan determinadas polas características propias de cada centro. </li></ul>
 67. 67. U nha nova estratexia dinamizador a (ll) <ul><li>DINAMIZACIÓN INTERNA: </li></ul><ul><li>Asumir proxectos realistas, con obxectivos ben graduados e temporizados para conseguirmos o seu cumprimento e a nosa satisfacción. </li></ul><ul><li>Apostar por un proxecto coordinado con outros equipos de traballo do centro: biblioteca, proxecto lector, TIC, proxectos europeos… </li></ul><ul><li>Elaborar, en colaboración co ED, argumentarios para as familias onde se xustifique a planificación lingüística do centro. </li></ul><ul><li>Axudar a igualar a realidade do ENDL dentro da organización do centro , do mesmo xeito que calquera outro departamento didáctico . </li></ul><ul><li>Avaliar o plan de actividades dinamizadoras para mudar aquelas que non funcionaron correctamente. </li></ul>
 68. 68. U nha nova estratexia dinamizadora(lll) <ul><li>DINAMIZACIÓN EXTERNA: </li></ul><ul><li>Solicitar da Administración a organización daquelas actividades que se consideren necesarias para o labor dos ENDL: intercambio de experiencias, elaboración de materiais… </li></ul><ul><li>Partillar as boas prácticas e as experiencias contrastadas para evitar illamentos. </li></ul><ul><li>Iniciar/Aprofundar o traballo de dinamización vencellado ao contorno: SNL do concello, movemento asociativo, sector comercial local… </li></ul><ul><li>Sobordar o escenario educativo e escolar e contribuír á dinamización lingüística da comunidade. </li></ul><ul><li>Coordinar o proxecto cos outros centros educativos próximos (ou non) e/ou agruparse en coordinadoras locais ou comarcais. </li></ul><ul><li>Procurar fontes de financiamento público e privado para poder desenvolver a dinamización programada. </li></ul>
 69. 69. Moitas grazas Mercedes Queixas Zas Coordinadora territorial ENDL

×