Your SlideShare is downloading. ×
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Dossier de prensa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias

3,589

Published on

Dossier de prensa "Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias" entregado á Comisión de Expertos da Carta Europea das Linguas Rexionais ou …

Dossier de prensa "Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias" entregado á Comisión de Expertos da Carta Europea das Linguas Rexionais ou Minoritarias pola CGENDL (Madrid, 6 de xullo de 2011).

Published in: Technology, Travel
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
3,589
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e Minoritarias (CELRM) Dossier de Prensa Madrid, 6 de xullo de 2011Coordinadora Galega de ENDL www.coordinadoraendl.org
 • 2. ÍNDICE1.- Proceso de elaboración, trámite e aprobación do Decreto 79/2010……………..3 a. Da derogación do Decreto 124/2007 ás Bases para o Decreto do Plurilingüismo.................................................................................................... 4 b. Anteproxecto do Decreto para o Plurilingüismo...................................... 73 c. Decreto 79/2010 para o Plurilingüismo.....................................................1402.- A política lingüística e cultural do goberno galego..........................................1843.- Actividades da Coordinadora Galega de ENDL.................................................277 III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 2 Minoritarias (CELRM)
 • 3. Proceso de elaboración, trámite e aprobación do Decreto 79/2011 III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 3 Minoritarias (CELRM)
 • 4. a. Da derogación do Decreto 124/2007 ás Bases para oDecreto do PlurilingüismoMestres de case 400 centros piden ao PP que nonretire o decreto do galegoA Coordenadora de equipos de Normalización Lingüística entregou onte as sinaturasde apoio á normativa do idioma no rexistro da XuntaEva Fuentes/Santiago21/04/2009 - 21:03 h. Máis de 360 Equipos de Normalización lingüística de centros educativos públicos e privados da comunidade autónoma asinaron xa un texto de apoio ao decreto do galego no ensino, unha normativa que o presidente do Executivo, Alberto Núñez Feijóo, anunciou que ía derrogar nada máis chegar ao poder. Voceiros da Coodernadora galega destas agrupacións, que foi a que promoveu a iniciativa. encargaronse de entregar onte no Rexistro Xeral da Xunta as sinaturas de respaldo, acompañados de arredor dun cento de mestres. Unha das representantes, Tina Formoso, aclaraba onte que conforman "un grupo de profesionais do ensino, moi plural". "Non somos de ningún partido en concreto, nin de ningún sindicato, nin queremos que se nos asocie. Hai xente de todas as ideoloxías, como debe de ser", explicaba unha das mestras, quen aclaraba que nos Equipos de Normalización Lingüística hai docentes de todas as materias e tamén representantes do alumnado e do resto de persoal dos centros. "Nós temos algo que dicir" Formoso sinalou tamén que á hora de falar da lingua nos colexios e institutos, eles teñen "algo que dicir" e que se lles debe ter en conta. "Somos os profesionais que estamos no tema e levamos moitos anos traballando con iso, dende principios dos anos 90, e estamos todos os días a pé de canón nos centros de ensino", engadiu a voceira da coordenadora galega. "Se van derrogar o decreto, que a nós en principio nos valía, e van poñer outro, nós temos algo que dicir. que consensúe con nós que vai facer porque somos parte implicada", dicíalle tamén a docente ao novo presidente da Xunta de Galicia. Ademais, Tina Formoso considera que Alberto Núñez Feijóo "ten que concretar" as liñas que vai seguir en materia de Política Lingüística. Segundo a profesora, polo de agora non poden valorar as palabras do líder do Executivo porque só falou de "trilingüísmo" e "normalización". "Iso a nos parécenos ben, pero ten que precisar e logo poderemos dicir algo", engadiu. Ademais, pediu que se derroga o decreto "non deixe un baleiro legal" e que a nova inciativa sexa "consensuada" con eles. As sinaturas entregadas onte no rexistro da Xunta apoian un documento que recolle a "preocupación" dos Equipos de Normalización Lingüística pola intención do novo Goberno de revocar a normativa de uso e promoción do galego no sistema educativo. Dito texto lembra que o decreto desenvolve un Plan Xeral que foi "aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia no ano 2004" e que "supón a superación dunha lexislación que tiña demostrado que III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 4 Minoritarias (CELRM)
 • 5. non estaba respondendo aos obxectivos para os que fora deseñada, tal e como poñen de manifesto osúltimos datos do Mapa Sociolingüístico", da comunidade autónoma.O documento tamén defende a normativa aínda vixente porque "persegue como finalidade última que oalumnado acade, ao rematar os seus estudos, unha plena competencia lingüística que o capacite paraexpresarse oralmente e por escrito nas dúas linguas oficiais de Galicia". Así mesmo, o texto presentadolembra que con este decreto os centros poden elaborar o seu propio proxecto sobre a ensinanza dos idiomase que debe ser aprobado polo Consello Escolar, polo que conta coa "implicación e o consenso de toda acomunidade educativa".Traballo coordinadoDespois de facer entrega das sinaturas de apoio ao decreto do galego no Rexistro Xeral de Xunta, osintegrantes da Coordenadora Galega de Equipos de Normalización Lingüística celebraron a súa primeiraasemblea no Museo Pedagóxico de Galicia, situado en Santiago. Como a entidade a nivel autonómico seconstituiu recentemente, a reunión de onte tiña como obxectivo organizar o traballo conxuntamente epresentar o seu ideario, que defende que “se garanta que o alumnado sexa competente nas dúas linguascooficiais da comunidade ao final do ensino obrigatorio”. Tamén respaldan que haxa espazos para o uso dogalego no sistema educativo, dado que o Mapa Sociolingüístico demostra que este idioma “está a perderfalantes”. Na asemblea tamén se decidiu que se creará unha comisión organizativa, cun respresentante decada coordenadora comarcal –ou un voceiro se non hai este organismo creado nalgunhas zonas– e outrovoceiro dos centros relixiosos, que xa teñen o seu propio organismo. Acordaron constituir, ademais, unconsello directivo que contará con oito ou dez membros. O obxectivo é coodinar as actividades e ter “unhaúnica voz”.http://www.xornal.com/artigo/2009/04/18/galicia/mestres-casecentros-piden-pp-non-retire-decreto-do-galego/2009041821335293171.htmlVALENTINA FORMOSO, COORDINADORA GALEGA DE EDNL"Esténdese o discurso do plurilingüismo como problema,cando é unha vantaxe"Falamos coa voceira desta organización, que xa xuntou máis de 400 sinaturas de equipos denormalización en contra da derrogación do decreto do galego.Isabel G. Couso - 12:30 28/04/2009 Cando se cumpre un mes da posta en marcha da Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística, falamos coa súa portavoz, Valentina Formoso, quen nos adianta cal está a ser proceso de formación deste colectivo, así como as súas metas a corto e longo prazo.Con que obxectivos nace a Coordinadora?Principalmente é un xeito de organizarnos, polo que a curto prazo o que queremos é coordinar os equiposde normalización dos diferentes centros e traballar en común a prol do galego. Non é máis que aproveitaros esforzos e non desperdiciar enerxías, cousa que si pasaba até o de agora. Xa a longo prazo, queremosacadar a máxima representatividade posíbel e gañar en eficacia para levar adiante as nosas iniciativas eservir de voz pública para todo o colectivo dos equipos de normalización lingüística do país.Na actualidade, xa existen outros colectivos que defenden o galego. En que vos diferenciades?Cando decidimos dar este paso, moitos medios nos confundiron coa Mesa, coa CIG... Nós non somos nadade iso, queremos que quede moi claro. O noso obxectivo é a normalización da lingua, pero somos un III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 5 Minoritarias (CELRM)
 • 6. colectivo de xente de moi diferente ideoloxía, que non nacemos nin como organización enfrontada a unpartido, nin somos escisión de ningunha outra entidade. O único que queremos é defender a lingua dende ogremio no que nos atopamos e ao que representamos.A día de hoxe, con canta representatividade contades?Por agora levamos moi pouco tempo, pero foron moitos os que amosaron o seu interese en sumárense. Naasemblea do pasado 28 de marzo, cando nos conformamos oficialmente, había representación de máis de60 centros, se ben máis de 100 se interesaron na iniciativa malia que non puideron acudir. De momento,aínda estamos artellando toda a organización, estruturándonos por comarcas. A iniciativa foi moi benacollida e aprovéitase do traballo feito xa por outros colectivos que levan traballando no ámbito comarcalmoitos anos.Que papel tivo o resultado das últimas eleccións na decisión que tomastes de organizarvos?Evidentemente tivo un papel moi importante, se ben reitero que non nos conformamos como alternativa aoPartido Popular. Levamos xa moito tempo traballando, pero si serviu de revulsivo para decidirnos a uniresforzos e a continuar co traballo coordinado que viñamos facendo nos últimos anos e que promovía apropia Política Lingüística. O resultado electoral deixou todo no aire, de momento non se concreta nada,pero fálase de derrogar o decreto do galego e non sabemos que é o que se vai poñer no seu lugar.Precisamente a vosa primeira iniciativa foi a recollida de sinaturas en contra da derrogación dodecreto do galego. Cal foi o recepción que atopastes?A acollida foi moi boa. Até o de agora xa recollemos máis de 400 sinaturas dos diferentes equipos denormalización dos centros. Mesmo outros profesores e outros colectivos nos pedían participar na campañae nos dicían que querían sumarse pero, de momento, só nos limitamos ao colectivo que representamos. Nóssentimos a necesidade de que era necesario dicir algo ante todas as mentiras e o discurso demagóxico quesobre a lingua se mantivo durante a campaña electoral e que non está apoiado na realidade. O que sabemosa día de hoxe é que a pretensión é derrogar o decreto. O problema é que non sabemos cal será a alternativa,queremos logo que se promulgue outro e non quedarnos no limbo. Para nós o actual era mellorábel, maishai que recordar que desenvolve un plan de normalización que foi aprobado por unanimidade por todos ospartidos do Parlamento, cando gobernaba o propio Partido Popular.E como vedes a promesa electoral de que sexan os pais quen decidan a lingua na que se eduquen seusfillos?Non ten lóxica ningunha. A política lingüística non a poden decidir os pais, ó igual que non deciden ocurrículo do alumnado, en que curso deben os alumnos estudar a célula ou cando deben achegarse aocoñecemento das ecuacións. Segundo a Lei de Normalización, os estudantes deben rematar cunhacompetencia igual nas dúas linguas oficiais, polo que debe garantirse un 50% dos contidos en cada unhadelas. Non nos parece nin viábel nin correcto que agora decidan os pais porque entón, como se regula anova situación? Ademais, os pais xa contan actualmente cun poder de decisión que queda reflectido noConsello Escolar. O proxecto lingüístico de cada centro debátese neste órgano e é aí onde es pais teñen asúa opción de opinar; non é nada que se impoña.Que expectativas tedes cara ao futuro?De momento non podemos dicir nada, mentres non se concreten todos estes cambios. Foi un discurso quelle deu votos ao partido que agora está no goberno pero que non obedece á realidade. O que queremosdeixar claro é que o plurilingüismo non é un problema, senón unha vantaxe. Estase creando un discurso noque se converte esta riqueza nun problema. Claro que queremos ser bilingües, pero é que neste país só osomos os galegofalantes. Agardaremos a que se definan estas novas políticas e logo actuaremos.http://www.vieiros.com/nova/73694/estendese-o-discurso-do-plurilinguismo-comoproblema-cando-e-unha-vantaxe III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 6 Minoritarias (CELRM)
 • 7. VALENTINA FORMOSO (EQUIPOS DE NORMALIZACIÓN)‘Nacemos para defender o galego nos colexios’H. Vixande . O sA Coordinadora de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística presentoulle ao novogoberno 200 sinaturas de equipos de normalización que están preocupados pola derrogación do decreto dogalego no ensino. Nunha asemblea, Valentina Formoso foi elixida voceira da Coordinadora que defenderá oidioma nos centros educativos e na rúa. 25.04.2009 | 08:13O resultado electoral ameaza con cambiar o papel do galego na educación, que opina?O que sabemos é que van derrogar o decreto. Para nós era mellorábel, pero servía. O problema é que agoranon coñecemos a alternativa. Hai mensaxes contraditorias, ambiguas. Esperemos que promulguen outro enon quedarmos no limbo. Mandan a mensaxe da normalización e do multilingüismo pero non aclaran nada.Entón están preocupados.Si porque non concretan, sobre todo despois de que se difundise o discurso baseado na mentira de que seimpón o galego. Calquera que coñeza os centros de ensino sabe que iso non é certo. O decreto falaba dun50% de materias en galego para conseguir a mesma competencia do alumnado nas dúas linguas. Aquíninguén fala de monolingüismo en galego.Ao seu xuízo, cales poden ser os resultados dunha política de normalización na que os pais teñen aúnica palabra?A política lingüística é política e correspóndelle facela ao goberno. Os pais non interveñen nos currículosporque sería absurdo que determinasen como hai que estudar as matemáticas. Supoño que a estas alturasnon se discute o que di o Estatuto, que o galego é a lingua propia de Galiza, nin que a Lei de Normalizacióndo 83 sinala que debe protexerse. Vemos que hai quen quere que o galego estea presente nunha soamateria, como unha lingua estranxeira. Isto impide que os nenos sexan bilingües e implica perder a nosalingua.Falta información?Falta. Con independencia de se os pais deben decidir como se imparte a educación, descoñecen as vantaxesdo ensino bilingüe porque hai quen se encarga de que non as saiban. Van a elixir que idioma queren sen terinformación suficiente. Grazas ao ensino bilingüe, dos quince premios estatais de bacharelato do últimoano, seis eran galegos.E que alternativa cabe?Non somos quen para dicir nada, pero a alternativa é o sentidiño. Necesitamos unha lei para que oalumnado sexa competente nas dúas linguas. O bilingüismo debe ser para todos, non só para os que temos ogalego como primeira lingua. E como todos temos dereitos, na administración terán que dirixirse a nós engalego se o requirimos. Haberá que formar agora a esas persoas que no futuro poderían ser funcionarios. III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 7 Minoritarias (CELRM)
 • 8. Que medidas tomarán os equipos para defender o galego?A Coordinadora nace para organizar actividades conxuntas dos equipos de normalización no sentido deaproveitar recursos e aunar esforzos na dinamización lingüística nos centros. Esa é a liña da Coordinadora,os obxectivos son as actividades nos colexios. Houbo unha primeira medida, puntual, que foi redactar undocumento que sinalase a nosa preocupación, como tamén lle pedimos unha entrevista ao novo presidente.Daquela non nacen contra o PP.Iso hai que deixalo claro, nacemos para traballar a prol da lingua. Temos xente de ideoloxía moi plural,como debe ser. Que non nos confundan con partidos nin nos instrumentalicen.Cantas persoas ou centros forman parte da Coordinadora?De momento asinaron 400 equipos. A iniciativa apareceu xusto antes de semana santa e aínda estamos alanzar os folletos de inscrición. En Galiza, hai 1.500 centros con equipos de normalización, que se sumasen400 en tan pouco tempo é un éxito.Por primeira vez os equipos de normalización contan con respaldo e profesorado implicadoOs Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística son órganos con carácter consultivo edinamizador nos aspectos cultural e lingüístico; forman parte da Administración dos centro de ensino eestán formados por profesorado, persoal da administración e, nalgúns casos, alumnado. Basicamentedeseñan e poñen en práctica actividades para impulsar o uso normal do galego nos colexios, para quedesaparezan os prexuízos. Os equipos existen desde os anos 90. A partir de 1995, un decreto estabeleceu anecesidade de que houbese un por centro de ensino, pero no último decreto, de 2007, ao coordinador doequipo, só ao coordinador, recoñéceselle o traballo, queda liberado de tres horas de clase como un xefe dedepartamento máis. O seu papel dá puntos e como xefe cobra un complemento salarial.Por outra banda, Valentina Formoso lembra que “normalización é un concepto moi amplo e colexios hainosde todo tipo”. Estima que “algo se avanzou, ou polo menos detívose en parte a castelanización. Nos últimosanos estaba a notarse un cambio. O ensino é un motor de castelanización, entran máis nenos falando galegodos que saen, pero houbo avances co nacemento dos proxectos lingüísticos de centro”. Por primeira vezalguén atendía os equipos e a Secretaría Xeral de Política Lingüística deulles un impulso. Creou oscoordinadores provinciais e constituíronse os seminarios de dinamización. Até entón, “había moita xentedesorientada, o posto de coordinador de normalización colocábanllo ao último en chegar ao centro. Taménse produciu unha modificación nas subvencións, que deixaron de outorgarse por alumnos e centro paravalorarse obxectivamente os proxectos presentados. Isto animou a traballar doutra maneira”, sinalaFormoso.http://www.anosaterra.org/nova/nacemos-para-defender-o-galego-nos-colexios.htmlQUEIXAS NA COMUNIDADE EDUCATIVAPouco acadado e por riba "involución" na atención álingua nas aulasA intención de Educación de enviar unha circular ás escolas que inicia a erosión dodecreto do galego, incomoda os equipos de normalización e os sindicatos do ensino.A. Rodríguez - 19:00 29/04/2009A decisión foi avanzada por dous xornais galegos na súa primeira plana esta cuarta feira: o Goberno"ordenaralle aos centros educativos que lles permitan aos seus alumnos elixir o idioma no que se dean as III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 8 Minoritarias (CELRM)
 • 9. clases". Unha orde que, presuntamente, "partiu do presidente do Goberno", Alberte Núñez Feijoo, quen sedirixiu á Inspección Educativa, e materializarase, "de xeito inmediato" nunha circular que a Consellaría deEducación ha mandar a todos os colexios.Nesta noticia tamén se di que esta nova medida non vai constituírun "incumprimento doDecreto 124/2007" no ensino, xa que, segundo parece, a Xunta consultou con fontesxurídicas antes de tomar esta decisión.Mais isto último non lle parece certo ao secretario nacional da CIG-Ensino, Anxo Louzao, quen sinalou queas instrucións da Xunta "non poden contradicir a Lei". "Non teñen marco legal para aplicar esta medida,porque en materia de normalización lingüística hai que ter en conta o Estatuto de Autonomía, a Lei deNormalización Lingüística e o Decreto 124/2007, por esta orde", lembrou Louzao. Alén disto, o sindicalistada CIG sinalou que, segundo puideron comprobar, na Inspección Educativa non teñen noticia desta "ordede Feijoo". Nesta liña tamén se manifestou o responsábel de Pública da Federación do Ensino de CCOO,Jose Fuentes Fariña e a voceira da Coordinadora Galega de Equipos de Normalización Lingüística,Valentina Formoso."Escoite os expertos en sociolingüística e tome as medidas que eles aconsellan para potenciar a nosalingua", pídenlle ao presidente da Xunta desde o Sindicato de Traballadores do Ensino (STEG). "Todos osestudos sociolingüísticos están a recoñecer a falla de competencia lingüística en galego por parte doalumnado", reprochan desde este colectivo. Ironizan desde o STEG chamando a atención sobre o feito deque o mesmo argumento co que se quere obstaculizar o uso do galego nas aulas serviría para as aulas deinglés ou francés, onde no caso de que o profesorado decidise o uso oral destas linguas "o alumnado poderáinvocar a liberdade de elección e mesmo a Constitución para non cumprir cunha medida fundamental parao aprendizaxe das linguas"."Día tras día só oímos medidas contra o galego, e estas últimas afirmacións son sumamente graves"Nesta liña, Louzao quixo sinalar que "dende o primeiro día", dende a "toma de posesión, e mesmo dendeantes", o PPdeG vén comunicando unha "serie de medidas involucionistas para a nosa lingua ante as que,dixo, non van "ficar impasíbeis". "Imos facer todo o posíbel para que non haxa nin unha soa medida quesupoña un paso atrás no que levamos conseguido neste tempo, nas loitas do profesorado e da sociedade".Louzao sinalou que a central sindical ha ollar a posibilidade de que a circular chegue aos centros "dendeunha perspectiva legal", e no caso de que a cousa vaia cara adiante, han "levar á Xunta de Persoal estetema, para facer fronte común todos os representantes dos traballadores, para chegar a un acordo conxuntoque paralice as medidas involucionistas deste Goberno". "Agardamos que outras organizacións sindicaiscoincidan nisto, porque parece que para moitos esta non é unha cuestión de interese prioritario, peroagardamos que haxa un mínimo de receptividade", dixo Louzao, lembrando que "precisamos unhanormativa que ampare o noso idioma, porque somos conscientes de que estas medidas do Goberno estáncreadas contra o futuro da lingua galega, para poñela en tea de xuízo como lingua de uso no ensino e nasociedade". "Os datos dos que dispoñemos falan dunha preocupante perda de falantes, o que tería queapurar o Goberno a activar medidas e mecanismos para que isto non se produza, non ao contrario: o certo éque en Galiza hai unha realidade diglósica na que a nosa lingua é a desfavorecida, tendo menos dereitosque o castelán, o idioma que historicamente foi imposto. Non podemos permitir que o galego se trate comaun idioma estranxeiro", concluíu Louzao."Están creando conflito onde non o había, e gobernando para unha minoría sectaria"Segundo lle contou a Vieiros Jose Fuentes Fariña, responsábel de Pública da Federación do Ensino deCCOO, "a norma que hai, mentres non haxa outra, hai que cumprila". Nesta liña sinalou que lle parecía"esperpéntico" que sexa o propio Goberno o que faga un "chamamento para que non se cumpran as leis"."Somos conscientes de que son escravos das palabras que dixeron durante a campaña electoral para captaro apoio dunha minoría, pero facer o que se dixo en campaña non implica fomentar o incumprimento da lei",sinalou Fuentes Fariña."Se fomentamos que cada un faga o que lle dea a gana, podemos atoparnos con que os alumnos terminan aESO sen as competencias curriculares precisas, sexa en galego, sexa en castelán, o que non os farían aptospara aprobar o curso", lembrou o sindicalista de CCOO, detallando que "non se lle poden poñer pedras nocamiño ás competencias curriculares estabelecidas por lei". III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 9 Minoritarias (CELRM)
 • 10. Alén disto, outro feito que incomodou altamente a CCOO é que o Goberno tomase esta decisiónunilateralmente, sen manter un "diálogo social". "Están a gobernar só para un sector minoritario e sectario,xa que a maior parte da poboación non está de acordo con esta medida". Nesta liña, sinalou que dende o seusindicato tentaron contactar repetidas veces coa Consellaría de Educación, para contrastar as informaciónsaparecidas nos medios de comunicación, mais "non houbo resposta de ningún tipo"."Esta medida lexitima a ilegalidade real comprobada nalgúns casos""Polo que lemos, parécenos que esta medida chama ao incumprimento do decreto do Galego, e parécenosque é inaudito que un Goberno apele a non cumprir a lexislación vixente, e ademais nun ámbito social tandelicado como é a educación", contoulle aVieiros Valentina Formoso, voceira da Coordinadora Galega deEquipos de Normalización Lingüística. Facendo unha análise do publicado, Formoso sinalou, en primeirolugar, "unha circular non pode ir en contra dunha norma estabelecida, senón que debe ser aclaratoria norelativo a esa norma"; en segundo, que "esta medida está feita sen consenso ningún, cando o propio Feijoodixo na súa investidura que había gobernar para todos e a nós, por exemplo, ninguén nos chamou, sendocomo somos parte implicada"."Semella", dixo Valentina Formoso, "que os votos prestados dos que falaba o conselleiro de Educación haiben pouco no mesmo xornal que publica esta información agora, pesan máis que o consenso". Formosotamén quixo facer fincapé en que, con esta medida anunciada, o Goberno non vai poder "conseguir osobxectivos que marca a lexislación educativa vixente, a LOE", que sinala que nunha Comunidade ondehaxa dúas linguas oficiais, o alumnado debe ser competente nas dúas: "un alumno que, por exemplo, teñalingua galega coma se fose unha lingua estranxeira, non vai ser competente, do mesmo xeito, en galego een castelán, ademais de que nalgúns contextos, como os urbanos, aos alumnos failles falta máis espazos deuso para aprender galego". Finalmente a voceira da Coordinadora Galega de EDNL dixo que esta medida,de se cumprir, "ha lexitimar a ilegalidade real e probada, nalgúns casos, xa que nin o Decreto de 1995 nin oactual se están a cumprir en varios centros". Nesta liña Formoso sinalou que lle parece "surrealista" que seescolla a lingua das clases, dándolle esta "liberdade ao profesorado para que faga o que queira... Agoraparece que imos poder escoller até se queremos dar sintaxe, ou literatura medieval", concluíu.http://www.vieiros.com/nova/73731/pouco-acadado-e-por-riba-involucion-na-atenciona-lingua-nas-aulasOs educadores critican a Feijóo por chamar a"insumisión" en materia lingüísticaA Coordinadora Galega de ENDL considera "inadmisible" o incumplimento da lexislacióneducativa por parte de Alberto Núñez Feijóo e asegura que o novo presidente estáchamando á "insumisión" para non cumprir o decreto do ensino do galego.Por Galicia Confidencial | Galicia | 29/04/2009Diante das noticias publicadas hoxe na prensa onde se recolle que o Presidente da Xunta de Galicia, o sr.don Alberto Núñez Feijoo, vai enviar unha circular aos centros educativos dando instrucións a respecto dadistribución curricular das linguas oficiais nos centros educativos segundo a vontade do alumnado e oprofesorado, a Coordinadora galega de ENDL considera inadmisible que un presidente dun goberno incite aincumprir a lexislación educativa mediante unha circular, documento este que ten como finalidade "aclarar"aspectos da lexislación, nunca para ir en contra dela, xa que non é un instrumento normativo. III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 10 Minoritarias (CELRM)
 • 11. Neste momento está en vigor o Decreto 124/2007, que regula o uso e promoción do galego no sistemaeducativo e que procura que o alumnado reciba un 50% de clases en lingua galega, para así poder garantirque sexa competente nas dúas linguas da comunidade, algo que só se pode conseguir se o alumnadoaprende galego pero tamén "en galego".Coas medidas postas en práctica no Decreto, non se atentou contra ningún "dereito civil", polo tanto o nosocolectivo non entende porque se fala de "repoñer os dereitos civís nas aulas". A Coordinadora non dá cretoa esta chamada á "insumisión" baixo o discurso da liberdade que deixa na elección do alumnado e doprofesorado a lingua das clases, cando está lexislado mediante un Decreto que se estaba comezando aaplicar e que aínda non foran avaliado.Os integrantes da Coordinadora Galega de ENDL tamén mostran a súa sorpresa polo momento e a forma enque sae esta noticia. Tras un discurso de investidura no que se repetiu ata a saciedade a palabra consenso,promove esta medida sen contar coas persoas e entidades que están implicadas directamente no procesoeducativo e/ou con todos aqueles que participaron na redacción do Plan xeral de normalización da linguagalega, aprobado por unanimidade no Parlamento. Dá así a impresión de que os "votos prestados" dos quefalaba neste días o Conselleiro de Educación, o sr. don Jesús Vázquez, pesan máis ca calquera intenciónreal de consenso.http://www.galiciaconfidencial.com/nova/3202.htmlRevisión de la política lingüística en la educaciónSindicatos, APAs y directores de colegios critican que sepueda elegir el idioma en clasePara evitar problemas legales la Xunta esperará a modificar primero el decreto delgallego antes de dar libertad a alumnos y profesores para expresarse en la lenguaque quieranP.PÉREZ - SANTIAGO La decisión de la Xunta de ordenar a los colegios permitir la libre elección delidioma en las clases ha generado desconcierto entre profesores, directores de centro y padres de alumnos,que critican que se quiera “eliminar de un plumazo” el decreto sobre el gallego en la enseñanza sinconsultar antes con la comunidad educativa. Entretanto, las APAs de los colegios católicos concertados hanaplaudido la iniciativa adoptada por el Gobierno gallego porque, en su opinión, permite “acabar con elmodelo totalitario y de imposición lingüística” que existía hasta ahora.El Gobierno gallego anunció ayer que modificarán el decreto del gallego para que en el próximo curso queempieza en septiembre esté vigente ya la libre elección del idioma en las clases. La idea inicial era enviaruna circular a los centros para que esta medida entrase en vigor de forma inmediata. Sin embargo, losservicios jurídicos de la Xunta plantearon dudas sobre la conveniencia legal de aplicar esta opción antes decambiar el decreto y aconsejaron posponerla hasta septiembre.Precisamente los padres de alumnos de colegios públicos y responsables de centros habían tachado ayer de“apurado” que la Xunta intentase cambiar ya ahora el modelo lingüístico del sistema educativo de Galiciacuando aún está vigente el decreto sobre el gallego en la enseñanza.En su opinión, la circular anunciada por Feijóo es además “innecesaria”.“La polémica sobre la lengua esartificial y deriva de un desconocimiento de la realidad educativa”, apuntó el presidente de la Asociación deInstitutos de Secundaria, José Ángel Suárez. Según explica, con el actual decreto del gallego hay unanorma general para impartir la mitad de las clases en esta lengua pero advierte de que “los chavales puedenexpresarse en las clases en castellano o en gallego”. “Es una práctica habitual”, asegura. Por esta razón no III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 11 Minoritarias (CELRM)
 • 12. ve justificado que el Gobierno autonómico remita una circular a los colegios “para reponer los derechosciviles de las aulas” . “Es rizar el rizo”, apunta.Más indignado se mostró el presidente de la Confederación de Padres de Alumnos (Confapa), VirgilioGantes, que cree que es “poco serio” que se quiera cambiar “de un plumazo” el modelo lingüístico de laenseñanza gallega. “Si el presidente de la Xunta quiere cambiar el decreto del gallego debe hablar con lacomunidad educativa, pero hasta entonces debe acatar la normativa vigente”, apunta.Gantes defiende que los alumnos deben terminar la educación obligatoria dominando los dos idiomasoficiales y avisa que si se deja “libre albedrío” a los estudiantes para elegir la lengua “habría sitios en losque acabaría muriendo el gallego y en otros dejaría de hablarse el castellano”. Por ese motivo, el presidentede los padres de alumnos aboga por que exista una obligación mínima para aprender las dos lenguas.En los colegios concertados, sin embargo, hay división. La asociación de Escuelas Católicas de Galicia creeque la medida adoptada por la Xunta “no es oportuna” y apuesta por incentivar el gallego en las aulas. “Enlos centros no hay ningún tipo de problema con el idioma y yo creo que se debería inducir a los alumnos ahablar en gallego”, defiende el secretario de los colegios católicos, Xosé Francisco Reboiras.Sin embargo, los padres de alumnos de centros concertados, agrupados en la Congapa, no opinan lo mismo.“La medida adoptada por la Xunta es buena y necesaria porque hasta ahora el modelo era pocodemocrático”, denunció el presidente de las APAs de colegios privados, José Ramón Hermida.CentralesLos sindicatos gallegos, por el contrario, coinciden en apoyar el decreto del gallego en la enseñanzaaprobado por el bipartito y critican la “involución” en materia lingüística que, en su opinión, plantea NúñezFeijóo.Para Anxo Louzao, de la CIG, enviar ahora una circular a los colegios dando libertad para elegir el idiomasería “ilegal”. Esta medida supondría además, según denunció, “un retroceso flagrante” que colocaría a lalengua gallega en “una situación desfavorecedora”. “Es una sentencia de muerte para nuestro idioma”,criticó.Para Comisiones Obreras es “muy grave” que el PP haga “un llamamiento a incumplir la ley en materialingüística”. Los sindicatos tendrán ocasión de abordar este asunto con el conselleiro de Educación, JesúsVázquez, en la reunión de la mesa sectorial que tendrá lugar el próximo lunes.Los equipos de normalización lingüística también han mostrado su rechazo a la decisión de la Xunta deenviar la circular a los centros. “Es inadmisible. Es una llamada a la insumisión”, denunciaron.PSdeG y BNG acusan a Feijóo de “aberración pedagógica”“Aberración pedagógica”, “vulneración de la legalidad vigente”, “bilingüismo de imposición y crispación”.Son sólo algunas de las reacciones que ha suscitado en los grupos de la oposición el anuncio de NúñezFeijóo.El BNG, a través de sus portavoces de Educación y Lingua, Carme Adán y Bieito Lobeira, es el que defineel anuncio de Feijóo como una “auténtica aberración pedagógica” en su “aplicación práctica”. Losnacionalistas hacen hincapié en que la invitación del PP es una “vulneración de la legalidad vigente y unaauténtica provocación” por parte del Gobierno gallego, que pretende imponer un modelo que “excluya” algallego de la enseñanza. Al respecto recuerdan al titular de la Xunta que “es un derecho civil garantizar” alalumnado “la posibilidad de conocer y expresarse” en gallego.Los socialistas tampoco se han quedado callados. Como el decreto que regula el uso del gallego fue obra deuna consellería del PSdeG en la pasada legislatura, sus críticas se centran en explicar que este “nuncaprohibió el uso del castellano” en las aulas. Decreto en mano citan que “el alumnado utilizará, con caráctergeneral, el gallego en las manifestaciones oral y escrita”. El PSdeG explica que la norma de 2007 coincidecon la de 1995 al indicar “de forma razonable” la conveniencia de en las materias que se den en gallego seaesta la lengua habitual del aula.El portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista, Guillermo Meijón, exige a Feijóo queexplique qué pretende con el anuncio de una libre elección del idioma “que ya existe, por lo que no indicanada novedoso”. Para Meijón, la orden de la Xunta manifiesta que para el PP el “bilingüismo armónico setraduce como bilingüismo de imposición y crispación”.http://www.farodevigo.es/galicia/2009/04/30/galicia-sindicatos-apas-directores-colegios-critican-pueda-elegir-idioma-clase/321930.html III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 12 Minoritarias (CELRM)
 • 13. A circular sobre o galego que prevé a Xunta contradía normativa vixenteOs criterios previstos no decreto que regula o uso da lingua no ensino só poden sermodificados por unha norma de igual ou superior rango. Os sindicatos e os grupos daoposición critican que a Xunta “incite a incumprir a lei” e “ataque os cativos avances”dalingua nas aulas.David Lombao / Santiago 01/05/2009A circular que, segundo o anunciado polo presidente da Xunta nunha entrevista radiofónica, enviará aconsellería de Educación aos centros de ensino para, apunta Alberto Núñez Feijóo, “reponer los derechosciviles” no relacionado co uso da lingua, tanto oral coma escrita, colide co estipulado no decreto 124-07 deuso e promoción do galego.Segundo fontes xurídicas consultadas por Xornal de Galicia, a circular ordenará, na práctica, incumprir oactual decreto –cuxa derrogación xa foi anunciada polo Goberno–, que suliña que “o alumnado utilizará,con carácter xeral, o galego nas manifestacións oral e escrita”.Así, con esta medida, a Xunta deixaría sen efecto unha norma que, segundo as mesmas fontes, “só pode sermodificada por outra de igual ou superior rango”, isto é, por un novo decreto ou por unha lei, polo que “iríacontra a legalidade”.Neste escenario, o proposto por Feijóo –quen, na mesma entrevista, asegurou que o envío da circular seproduciría “de forma inmediata– tamén contradiría o disposto no decreto que o Goberno de Manuel Fragapublicou en 1995, segundo o cal “débese procurar que os alumnos” utilicen o galego “nas manifestaciónsoral e escrita”.Oposición e sindicatosAo longo do día de onte, diversos sindicatos vinculados ao mundo do ensino, así como a oposiciónparlamentaria, mostraron o seu rexeitamento a uns plans que, en opinión da Coordenadora Galega deEquipos de Normalización Lingüística, supoñen que o presidente “incita a incumprir a lexislacióneducativa.Nun sentido semellante expresábase, en declaracións a este diario, o secretario nacional de CIG Ensino,Anxo Louzao, que reprocha a Feijóo o que considera un “ataque na liña de flotación” dos “cativos avances”do galego na escola.Dende os grupos da oposición, o PSdeG lembra, a través de Guillermo Meijón, que o decreto vixente “nonprohíbe que os alumnos usen o castelán nas aulas”, mentres que o PP, afirma, “traduce bilingüismoharmónico como bilingüismo de crispación”.Mentres, o BNG insta a Feijóo a “explicar no Parlamento” unha iniciativa que, di Bieito Lobeira, supónunha “provocación” ademais dunha “vulneración da legalidade vixente”.http://www.xornal.com/artigo/2009/04/29/galicia/circular-galego-preve-xunta-contradi-normativa-vixente/2009042920223799565.html III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 13 Minoritarias (CELRM)
 • 14. DÍA DAS LETRASUnha marea humana toma as rúas en defensa da linguapropia18.05.2009 Arredor de 40.000 persoas recuperan o espírito das mobilizacións contra amarea negra do "Prestige" para rexeitar a política lingüística do Partido Popular"O galego une", un dos lemas que usa a Mesa pola Normalización Lingüística nas súas campañas, foi ontemáis certo ca nunca na manifestación que concentrou en Compostela miles de persoas para rexeitar odesregulamento do idioma propio do país proposto polo goberno do Partido Popular (PP). A manifestación,convocada pola Mesa e apoiada por 600 colectivos, converteuse na máis multitudinaria en Galicia desde asmarchas pola marea negra do Prestige no 2002 e nun fito histórico das mobilizacións para a defensa dogalego, advertencia clara ao presidente Alberto Núñez Feijóo de que a conflito lingüístico aberto polo seupartido na pasada campaña electoral pode ser só o comeza dun incendio que sacuda a lexislatura.Nin o frío nin as continuas chaparradas impediron que arredor de 40.000 persoas marchasen durante casetres horas polas rúas da cidade desbordando as máis optimistas previsións dos organizadores. De feito, aPraza da Quintana, onde concluía o percorrido, tivo que ser baleirada dúas veces para dar cabida a todos osasistentes, repetindo en cada ocasión a lectura do manifesto. Gaitas, pandeiretas ou caracolas acompañarona manifestación nun espectáculo onde non só se vían as pancartas de partidos como o BNG, sindicatoscomo a CIG ou a CUT ou organizacións como Galiza Nova. Máis alá das bandeiras coa estrela vermella, oque había eran carteis con enormes corazóns, familias enteiras berrando "En Galicia, en galego!" emanifestantes sen unha adscrición política concreta que fan pensar no rexurdir do movemento socialxestado a finais dos anos noventa e elevado ao rango de fenómeno de masas con Nunca Máis.Nun dos seus discursos máis incisivos e enxeñosos, o presidente da Mesa, Carlos Callón, arremeteuespecialmente contra Núñez Feijóo e a súa tese recente de que el defendería a linguas dos que pretendenapropiarse dela, en alusión ao nacionalismo galego. "Que se apropie o seu goberno", escenificou Callónsobre o estaribel, "que se apropie a conselleira de Sanidade, analfabeta en galego. Que se apropie o conselleiro de Economía, Javier Guerra, analfabeto en galego tamén. Que se apropie a conselleira do Mar, RosaQuintana, que quixo xurar o seu cargo en castelán, como se fose tan difícil aprender dúas frases en galego".Callón tamén criticou o conselleiro de Cultura -"exhibe moito curriculum cosmopolita pero non tenvergonza de dicir que a cultura galega está moi ben, pero é limitada"- e a "demagoxia e manipulación" doGoberno do PP. "As persoas que falamos en galego tamén temos dereitos civís" e "o feito de gañar aselección non fai que as mentiras se convertan en verdade". Desde esta prespectiva, o presidente da Mesaadvertiulle a Feijóo que "non conten con ningún consenso para reducir a nosa lingua".O acto concluíu coa lectura do manifesto en defensa do galego "impulsado por 30 personalidades" en xuñode 2008 e que conta xa "con máis de 20.000 apoios individuais e de 600 entidades sociais, deportivas eculturais".Durante a súa lectura -que se realizou en dúas ocasións- as escritoras Teresa Moure e Yolanda Castañopediron "igualdade de dereitos entre galego e castelán". Pola súa banda, Avelino Pousa Antelo e Nemesio III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 14 Minoritarias (CELRM)
 • 15. Barxa recordaron que o Consello de Europa advertiu que en Galicia "non se aplican os tratadosinternacionais para promocionar a lingua no ensino ou os servizos públicos" e que lle corresponde ó pobogalego definir a súa política lingüística a través das institucións".O portavoz nacional do BNG, Guillerme Vázquez, deputados deste partido como Teresa Táboas ou CarlosAimerich, escritores como Bernardino Graña, Cesáreo Sánchez e Manuel Rivas, militantes socialistas comoMercedes Rosón, o patriarca nacionalista Xosé Manuel Beiras, o cineasta Antón Reixa ou a académicaMargarita Ledo -que prefriu Compostela a Láncara, sede da sesión extraordinaria da RAG- son algúns dosnomes que acompañaron desde distintos ámbitos aos manifestantes."Unha lingua", díxolles Manuel Rivas aos periodistas, "só nace unha vez. É un don marabilloso quepertence ao mundo" e "aínda que existan 5.000 non chegan". Son, engadiu, como "6.000 ríos ou 6.000bosques, que sempre parecerán poucos". E o mesmo que cómpre defender a natureza, a defensa do galego é"unha obriga" porque o benestar da lingua "está asociada ao benestar xeral".http://www.galiciahoxe.com/index_2.php?idMenu=86&idNoticia=427795Decenas de miles de personas exigen al PP que elgallego "no dé un paso atrás"A Mesa se vio "desbordada" y hubo que leer dos veces el manifiestoSILVIA R. PONTEVEDRA - Santiago - 18/05/2009"Tenéis que moveros. Salid unos para que puedan ir entrando los que aún vienen de la Alameda. Hay quecambiar el público para leer otra vez el manifiesto. Pero mientras, no dejéis de gritar: Pola nosa lingua, ninun paso atrás". En la Quintana, pegado al micrófono, sobre el minúsculo escenario, Carlos Callón,presidente de A Mesa pola Normalización Lingüística, intentaba organizar el caos sobre la marcha. Conuna sonrisa de oreja a oreja, decía sentirse "desbordado" y prometía que el año que viene reservará para lalectura del manifiesto la plaza del Obradoiro. La policía nacional contó 20.000 personas. La organización,"más de 50.000". La leyenda urbana asegura que en la Quintana, cuando está a reventar, caben 15.000. Yayer, al menos, este espacio se llenó dos veces, en ese fluir continuo de gente que empezó como riada,atascando el peaje y los accesos a la capital, y después se repartió en caudalosos afluentes, avanzando porlas calles que desembocan en la plaza de la Puerta Santa. En la marea humana se oía también hablarcastellano. Personas educadas en la lengua estatal sosteniendo carteles que decían "eu amo o galego"."Queda demostrado que el gallego une", defendía ante tal evidencia Callón. "Señor Feijóo, no somos pocosni cuantitativa ni cualitativamente, así que ni un paso atrás".Eran tantos los que, respondiendo a la llamada de A Mesa, llegaron a Santiago para defender el derecho avivir en gallego, que cuando unos ya empezaban a buscar dónde comer otros aún desenrollaban laspancartas. Al final, y pese a que se repitió, muchos se quedaron sin escuchar el manifiesto que leyeron lasescritoras Teresa Moure y Yolanda Castaño, el abogado Nemesio Barxa y el galleguista Avelino PousaAntelo. Éste, a sus 95 años, prometió seguir luchando, ahora "más que nunca", por la lengua propia."Gracias a todos los que estáis aquí. Galicia no morirá. El idioma no morirá", proclamó desde el palco elveterano orador. "Avelino, oé, oé", respondió un público enfervorizado en el que abundaban los carritos debebé y los niños con el mal de la lengua azul, teñida por las piruletas que repartía la organización. "Dicenque quieren bilingüismo cordial, amable, pero lo que quieren es sumisión cordial, amable", gritaba por elmicro, bregando con la imposible megafonía, el presidente de A Mesa. "Y ahora dicen que quierenconsenso, pero que no nos pidan ningún consenso para enterrar el gallego ni para que renunciemos anuestros derechos".Callón iba soltando el discurso a cachos, interrumpido continuamente por un auditorio que no paraba degritar consignas ("sempre en Galiza, sempre en galego"), y de cantar ("somos gallegos, gallegos seremos,por españoles nunca pasaremos"). No había hueco para el desánimo a pesar de esa lluvia casi constante que III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 15 Minoritarias (CELRM)
 • 16. se transformó en diluvio a la altura de la plaza de Galicia. Entonces, surgieron los lemas inspirados en lameteorología: "Que chova ou que vente, o galego sempre", "aínda que se molle, a lingua non se encolle","que chova, que non, Galiza é unha naçom". Había defensores de la "reunificaçao nacional da Galiza ePortugal", sindicatos de profesores y ganaderos, colectivos de estudiantes, asociaciones culturales yalgunos grupos políticos de aquéllos que el 8 de febrero hicieron frente a la manifestación de GaliciaBilingüe. Hoy 20 independentistas siguen encausados por aquella accidentada jornada.Sobre un muro, vestidos de blanco, con caretas y amordazados con la bandera de España, varios militantesde Ceivar reclamaban la liberación de presos políticos y acusaban a Galicia Bilingüe, PP y PSOE de ser"inimigos do galego". Al ver sus mordazas rojigualdas y el nombre del colectivo de Gloria Lago pintado enla sábana, Maribel, una mujer llegada de A Coruña, se encaró con ellos creyendo que eran de GaliciaBilingüe. Los chicos no sabían qué decirle para aplacarla. Los manifestantes de ayer eran tantos y tanheterogéneos que entre ellos ni se reconocían.Estaba representada la plana mayor del BNG. Faltaba Quintana, pero asistieron, entre otros, GuillermeVázquez, Aymerich, Jorquera, Adán, Táboas, Suárez Canal, Francisco Rodríguez, Beiras, Martiño Noriegay Camilo Nogueira. No había nadie del PSdeG (con su propio acto en Boisaca) ni, en principio, nadie delPartido Popular. "¿Dónde están, que no se ven, los bilingües del PP?". Se dio la casualidad de que elpúblico empezó a corear esto justo cuando entraba en la Quintana, dejándose llevar como uno más por lacorriente manifestante, Rafael Cuiña, hijo del delfín de Fraga, militante popular y padre de un niño que sellama Xosé.Mientras, cuando le dejaban seguir adelante los coros del respetable, Callón avanzaba con ese discursopronunciado sin chuleta: "Feijóo, lo mismo que levantó en su día la bandera del odio contra nuestra lengua,dijo ayer que había quien quería apropiarse del gallego. Nosotros le pedimos que él también se apropie delgallego, que lo haga suyo, y también se lo pedimos a sus conselleiros, como Pilar Farjas o Javier Guerra,analfabetos en gallego". "Que aprendan gallego, que aprendan gallego", "los conselleiros, a las galescolas",cantaba entonces el público dando botes.En el montón infinito se veían las cabezas de Margarita Ledo, Bernardino Graña, Manuel Rivas, Suso deToro y Antón Reixa. También estaba Mercedes Peón, que subió al escenario para cantar. "Es la mayormanifestación por la lengua de la historia", exclamaba feliz el líder de A Mesa. Al pasar la comitiva por larúa do Vilar, el Jazzman de los soportales acompañó con su guitarra la voz de los manifestantes. En lapropia marcha había grupos de gaitas, tambores, algún cabezudo y cuatro zancudos que se presentaroncomo "profesores de gallescuela" y que, al final, valiéndose de su talla, terminaron supliendo a los guardiasque no estaban y distribuyendo a la gente por las calles. Esta vez, si había policía y antidisturbios, no se lesvio.Volvió a llover mucho, a pesar de lo ben acompasado del cantar, cuando los manifestantes queconsiguieron entrar en la Quintana entonaron en Himno. Callón, que prometió a los suyos no ponerse lachupa en todo el tiempo para lucir el corazón rojo de la camiseta (Eu amo o galego), confesaba que al llegara casa se iba a tomar un Frenadol. Pero aún llovió más, mucho más, cuando, al cabo de las dos horas ymedia que duró la marcha principal, volvió a sonar el himno en la otra punta de la ciudad vieja. En la Prazado Toural, estaban celebrando su propio acto del Día das Letras aquéllos que se definieron como "másexigentes". La Associaçom Galega da Língua, apoyada por una veintena de colectivos independentistas,leía su particular manifiesto, efectivamente más reivindicativo.No hubo crispación. Lo de ayer era una fiesta pasada por agua, pero una fiesta al fin y al cabo. El másenfadado parecía Pousa Antelo: "Feijóo es un arrecastado, habría que exportarlo". Pero Callón templabagaitas: "La fuerza de nuestro amor no puede ser inútil".http://www.elpais.com/articulo/Galicia/Decenas/miles/personas/exigen/PP/gallego/paso/elpepiautgal/20090518elpgal_1/Tes III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 16 Minoritarias (CELRM)
 • 17. A Xunta pon enriba da mesa a “segregación” poridioma nas aulasO conselleiro de Educación insiste en derrogar o decreto do galego e indica que oscambios serán a partir do curso 2010/2011.D. LOMBAO / R. SUÁREZ19/05/2009Vintecatro horas despois de que 40.000 persoas rexeitasen en Compostela un posible “retroceso” no graode protección do galego, sobre todo no ensino, o Goberno do PP optou por teimar nas súas posturas eincluso levalas un pouco máis alá, xa que o conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, suxeriu queanalizarán a posibilidade de segregar nas aulas aos alumnos segundo o idioma, reivindicación deorganizacións como Galicia Bilingüe que, en principio, a Xunta apartou ao chegar ao poder. O anuncio foifeito polo responsable autonómico do ensino durante a rolda de prensa que ofreceu onte xunto ao novosecretario xeral de Política Lingüística, Anxo Lorenzo, na que ambos sortearon durante máis dunha hora aspreguntas dos informadores sobre uns plans lingüísticos que, polo momento, se sustentan sobre unha únicapremisa á que eludiron dar forma: “O noso compromiso –afirma o conselleiro– é derrogar o decreto”.Anxo Lorenzo sostén que o decreto que elabore o Goberno de Núñez Feijóo se baseará na “promoción” dalingua galega e no respecto á “liberdade das persoas”. En calquera caso, o secretario xeral recoñece queaínda “non hai un bosquexo” para a elaboración dun documento no que, afirman, “os pais terán moito quedicir” mediante unha “consulta ampla” da que aínda non se coñece o formato e cuxos primeiros pasos,explica o conselleiro, se producirán “xa”. Sobre esa posible elección por parte dos titores legais dosalumnos apunta o conselleiro que, malia á esa consulta, “non é posible unha carta” para cada pai ou nai.Así e todo, as variacións lexislativas non chegarán ás aulas ata o curso 2010-2011 xa que, di Vázquez, o“axustado” dos prazos fai inviable que o novo decreto estea preparado despois do verán. “Preferimos –explica– tomarnos un tempo prudencial” para elaborar un texto que “ten que perdurar no tempo” e cuxoprimeiro borrador podería estar listo o vindeiro mes de xaneiro, momento no que se iniciarían as“consultas” cos diversos colectivos. Mentres tanto, di, a consellería transmitirá “indicacións” aos centroseducativos, se ben estas, ao contrario do que inicialmente anunciara o presidente da Xunta, non contradiránas normas vixentes, dado que “mentres non derroguemos o decreto, non podemos actuar contra alegalidade”.Unha das cuestións máis espiñentas ás que Vázquez e Lorenzo tiveron que facer fronte en reiteradasocasións ao longo da súa comparecencia foi a vencellada á posibilidade dunha posible separación dosalumnos en función da lingua que os seus pais escollan. Segundo o titular de Educación, a consellería nondi, polo momento, “nin si ou non a nada”, nun contexto no que esa posible “segregación” se “pode poñerperfectamente enriba da mesa” se ben, apunta Vázquez, a Xunta non fará “nada en contra da legalidade”nocaso de aplicar unha medida que, recoñece, tería “un custo moi elevado”.Pola súa parte,Lorenzo afirmou “respectar” a manifestación celebrada onte en Santiago, na que máis de40.000 persoas protestaron contra a derrogación do decreto do galego, pero reiterou que, a pesar diso, anorma “vaise a derrogar”. “É un momento quente, conflitivo arredor da lingua”, admitiu. Por último, oconselleiro recoñeceu que “as galescolas non teñen sentido con este modelo”.http://www.xornal.com/artigo/2009/05/18/galicia/xunta-teima-pon-enriba-da-mesa-%EF%BF%BDsegregacion-idioma-nas-aulas/2009051822275719781.html III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 17 Minoritarias (CELRM)
 • 18. AULASEducación hará una consulta sobre la lengua y nodescarta segregar19.05.2009 Quiere integrar a las familias en el diseño de su propuesta, pero matizaque no es posible un modelo a la carta y que deberá garantizarse igual competenciaen gallego y castellanoI. CASAL • SANTIAGOCon el lema A educación está a cambiar Galiciaheredado del bipartito de fondo, medio centenar depreguntas sobre política lingüística en algo más de una hora de rueda de prensa sirvieron ayer para aclararpoco en qué consistirá el nuevo decreto del gallego. Solo tres días después de su toma de posesión, elsecretario xeral de Política Lingüística, Anxo Lorenzo, compareció junto a su conselleiro, Jesús Vázquez,en una rueda de prensa que, más que para despejar incógnitas, sirvió para reiterar que la Xunta procurará elconsenso. Lo buscará en la oposición y demás agentes sociales, y de manera especial intentado "integrar" alas familias. El objetivo es articular un modelo que garantice por igual la competencia en gallego ycastellano, atendiendo tanto "á liberdade lingüística" como a la promoción del gallego.Vázquez matizó, eso sí, que no es posible un modelo a la carta para cada familia, pero reconoció que laseparación del alumnado según el idioma no es una medida que deseche.Entre las pocas dudas aclaradas, confirmó que en los "próximos días" se hará una primera consulta a lasfamilias sobre la lengua en que quieren educar a sus hijos, aunque el cómo (familia a familia o a través delas ANPA) aún no está definido."Estamos dando os primeiros pasos, é moi apresurado para saber como vai ser e que canles se van utilizarpara pedir esta opinión aos pais", se disculpó el conselleiro, consciente de la expectación en torno a unapromesa -la de la derogación del actual decreto y la propia consulta a los padres- de hace meses, pero queempieza a abordar un recién constituido equipo.La consulta será, en palabras de Anxo Lorenzo, un intento de conjugar el objetivo de que el alumnadodomine los dos idiomas con una "apelación á participación das familias no perfil lingüístico de parte docurrículo". Además de esta "primeira consulta", Educación espera tener su proyecto inicial de nuevodecreto "nunhas cantas semanas".Debate, en cinco mesesSerá el punto de partida para un debate que podría empezar en cinco meses y que el conselleiro da porseguro que llegará a buen puerto para que la reforma entre en vigor en el curso 2010-2011, acotando más lafórmula que eligió hace unos días el presidente de la Xunta, que habló de primera mitad de la legislatura.El conselleiro aseguró que intentará atender la libertad de todos los padres, prefieran una lengua u otra,pero dio a entender que no será posible elegir el idioma en que se recibirá cualquier materia no lingüística."Temos que partir da base de que non é posible unha carta, pero si haberá que abondar no feito de que axente ten uns dereitos e unhas obrigas con respecto á lingua que marca a propia lei, porque ao rematar asetapas educativas hai que ter igual competencia nas dúas linguas", enfatizó.En cuanto a la opción de ir hacia un modelo vasco, en el que el alumnado se escolarice en clases diferentessegún el idioma vehicular, sembró la ambigüedad. Vázquez advirtió que para introducir cualquier cambiola Xunta está sujeta a las posibilidades económicas -el propio Núñez Feijóo ya advirtió que no asumirá unaduplicación de costes-, pero no quiso decir si es una opción barajada o descartada porque es pronto para"falar de opcións concretas". III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 18 Minoritarias (CELRM)
 • 19. La segregación podría además tropezar con la Lei de Normalización Lingüística (1983) y Vázquez recalcóque no se tomará ninguna medida ilegal, pero tampoco aclaró qué interpretación hace de la norma nidescartó una posible reforma de la ley aprobada en la época de Gerardo Fernández Albor. "Estamosdispostos a traballar en todo o que sexa para ben", respondió.Sin hablar de porcentajesAñadiendo más incertidumbre, el conselleiro tampoco respondió si su propuesta reducirá el porcentaje delgallego en la enseñanza, apelando de nuevo a un debate por abrir que, a su juicio, permitirá el consenso conBNG y PSdeG, a pesar de que ambas fuerzas acusan al PPdeG de ser el responsable de su ruptura."Buscaremos o consenso, ninguén pode acusarnos de que non teñamos esa vontade", resaltó.Lorenzo reconoció, en cualquier caso, que los ánimos en torno al idioma están caldeados. "Estamos nunmomento quente e temos que ser capaces de enfrialo. A lingua non ten que estar no foco principal dapolítica en Galicia. Hai outros temas máis importantes que nunha situación normal deberían estar ocupandoesa primeira plana".Lo que queda claro es que la legalidad hará que en septiembre la vuelta al colegio será igual, con un 50%de las clases en gallego, según el decreto del bipartito. Sobre la posibilidad de suavizarlo, el conselleirorespondió que "moitas veces é cuestión de vontades", pero sin referirse a la posibilidad de enviarinstrucciones a los centros, como al parecer barajó la Consellería, una idea desechada porque sería ilegal.http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/educacion-hara-consulta-lengua-no-descarta-segregar/idEdicion-2009-05-19/idNoticia-428140/19/5/2009Los equipos de normalización recuerdan que losprogenitores no deciden el currículoLa coordinadora de los equipos de normalización lingüística de Galicia asiste «abraiada» al debateabierto sobre el decreto del gallego y la participación de los padres en el proceso. Valentina Formoso,la portavoz de esta entidad que engloba a docentes de estos equipos tanto de centros públicos comoprivados, recuerda que los padres no deciden el currículo que estudian sus hijos. «Os pais non decidense os nenos van estudar as células ou non. Todo o mundo que traballa na educación sabe que esascousas non se deciden na familia», recuerda.Respecto a la posible segregación por aulas, el asombro es similar. «Levamos anos intentandointegrar, e agora fálase de segregar. Todo isto está fóra da liña que leva o ensino e do sentido común».Formoso apunta que la educación ha caminado en los últimos años a una integración cada vez mayor,como ocurre con los menores con necesidades educativas especiales, «e isto non ten sentido nostempos que corren». III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 19 Minoritarias (CELRM)
 • 20. CONTRADECRETAZOCerca do precipicio22.05.2009 As liñas mestras defendidas por Núñez Feijóo para a nova políticalingüística da Xunta poderían ser ilegaisIOLANDA CASAL . SANTIAGOA consulta aos pais para que elixan en que lingua queren escolarizar os seus fillos e a porta que aberta ásegregación reportoulle á Xunta críticas de profesores, pais e pedagogos. Pero estas non son as únicastrabas que podería atoparse na súa reforma lingüística na educación, que Alberto Núñez Feijóo volveu ontea xustificar apuntando que o actual decreto impón o galego. A Xustiza tamén podería frear as súasintencións.O presidente da Xunta confirmou onte que a anunciada consulta realizarase en breve coa matrícula para opróximo curso escolar, apelando á liberdade dos pais. Tal e como recorda a páxina web de Galicia Bilingüeno seu inicio, cun corte de voz do propio Feijóo, este comprometeuse a organizar unha enquisa "que vaivincular" ó seu Goberno, e na que as familias dirán en que lingua queren que os seus fillos estuden asmaterias troncais, ás que se refire como "as importantes".Luís Villares, xuíz e coautor do Estatuto xurídico da lingua galega, cuestiona desde diferentes puntos osplans da Xunta. En 1994 o Tribunal Constitucional pronunciouse sobre a lei de normalización lingüística deCataluña e deixou claro, resalta, que os pais non teñen dereito a elixir a lingua do ensino."Esa facultade correspóndelle só ao poder público. O feito de que quixese descargar a responsabilidade dedeterminar cal é a lingua vehicular do ensino sería unha abdicación dunha función que lle corresponde legale constitucionalmente, e xa que logo, sería ilexítimo", argumenta.O xuíz é crítico ademais co modo en que se está empregando o termo liberdade en todo este asunto. "Paraque haxa liberdade de escolla ten que haber igualdade de condicións das linguas, e iso non é a situación quetemos hoxe. E o que ten que facer a escola é precisamente prepararche para poder escoller".E esa responsabilidade esíxelle ó Goberno unha protección especial do galego, engade. É así porque ten aobrigación de fomentar a lingua que está en condicións sociolingüísticas desfavorables, tal e comocontempla a propia Lei de normalización lingüística (1983), que é en si unha asunción de que o galego estáen desvantaxe.A obriga tamén residiría no artigo 9.2 da Carta Magna, que o obriga a promover as condicións para que "aliberdade e a igualdade do individuo e dos grupos" sexan reais.Por iso -valora- a posibilidade de que máis do 50% do currículo se imparta en galego que recolle o decretodo bipartito é lícita, de acordo co principio da discriminación positiva para alcanzar a igualdade efectiva:"Para interpretar correctamente a lei temos que ter en conta os datos sociolingüísticos, que revelan unhaperda progresiva de falantes e un ámbito raquítico no que o galego está normalizado. Toda a armazónsocial e desgaleguizadora, e a única maneira que ten ou poder público de neutralizalo é garantindo que noensino se adquira unha maior competencia en galego".O Tribunal Constitucional determinou ademais nos 80 que as leis de normalización deben ser de aplicacióngraduais e progresivas. "E iso obriga a que se vaia de menos a máis, e cun horizonte definido nunca unhapolítica de normalización regresiva", recalca o experto.Facer o contrario, como parece agora pretender a Xunta de Galicia a través da Consellería de Educación,iría en contra "da letra e do espírito" da Lei de normalización, pero tamén da Carta Europea das LinguasMinoritarias, un tratado internacional que España debe cumprir, e que di que o ensino se vehiculizará nalingua minorizada.OS TEXTOSA norma promulgada no ano 1983 prohibe expresamente segregar"Os alumnos non poderán ser separados en centros diferentes por razón da lingua. Tamén se evitará, a nonser con carácter excepcional se as necesidades pedagóxicas así o aconsellaren, a separación en aulas III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 20 Minoritarias (CELRM)
 • 21. diferentes". Este é o artigo 13 da Lei de normalización lingüística aprobada en 1983, cando GerardoFernández Albor era presidente da Xunta.Vinte e seis anos despois, o conselleiro de Educación non descarta, con todo, optar por un modelo quesepare o alumnado segundo a lingua que elixa a súa familia. Jesús Vázquez matizaba que todo dependarádo que a lei e os recursos económicos permitan, pero non aclaraba a súa interpretación respecto diso destanorma, que para o xuíz Luís Villares non deixa lugar para ningunha dúbida de que é unha opción inviable.E a dúbida legal da segregación non só estaría no artigo dunha lei que o conselleiro tampouco descartabaesta semana reformar. O risco de fractura social tamén pesa na interpretación xurídica."As políticas de normalización lingüística", segundo subliña o xuíz, " teñen unha característica concretaque non teñen as medidas de discriminación positiva para determinados individuos que están en condiciónsde inferioridade: van dirixidas a toda a sociedade, non a unha parte dela, este é un elemento clave"."Os destinatarios somos todos para crear cohesión social. Coa segregación normalizaríase o que queira e oque non, non se normalizaría, e iso é inconstitucional", engade o maxistrado sobre unha cuestión que, deseguro, vai aínda moito que lidar nos próximos meses da política galega.http://www.galiciahoxe.com/index_2.php?idMenu=86&idNoticia=429331PASO ADIANTECientíficos galegos no exterior fan público un manifestoen defensa da linguaNove destacados investigadores, vencellados ao Centro Europeo de InvestigaciónNuclear (CERN), dan un paso adiante para rebater prexuízos lingüísticos.Redacción - 18:00 27/05/2009O forte debate sobre a normalización lingüística que se está a dar no noso país nos últimos meses trascendeas nosas fronteiras. Un grupo de nove científicos galegos vinculados ao Centro Europeo de InvestigaciónNuclear (un dos máis prestixiosos do mundo) acaba de dar un importante (polo seu simbolismo) pasoadiante en defensa da lingua do país. Nun manifesto que remiten a Vieiros subliñan que, contra o quesosteñen algúns, o galego é un idioma plenamente válido para a investigación científica.Ofrecémoslles o manifesto íntegro: III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 21 Minoritarias (CELRM)
 • 22. Unha achega ao debate sobre o galego desde o CERNSomos un conxunto de físicos e enxeñeiros galegos vencellados ao Centro Europeo de InvestigaciónNuclear (CERN) en Xenebra, a día de hoxe uns dos laboratorios científicos máis importantes do mundo.Desde a distancia, levamos meses asistindo ao debate que se está a xerar sobre a posición que debe ocupara lingua galega no noso sistema educativo. Esta cuestión está a provocar unha confrontación continua deposturas e opinións que se estende a distintos ámbitos da nosa sociedade. Se ben consideramos este debatelexítimo tamén coidamos que as posturas deben ser mantidas e defendidas desde a máis absolutarigorosidade, a mesma pola que nós estamos rexidos nas nosas actividades científicas. E vémonos naobriga de intervir cando determinados argumentos que non seguen esta máxima aparecen por parte depersoas cunha opinión que non se restrinxe ao ámbito privado.En declaracións ao “Faro de Vigo”, o voceiro da “Confederación das Asociacións de Pais de Alumnos deColexios Concertados” (Congapa), José Ramón Hermida, dicía: “Utilicemos el sentido común. Químicaso Físicas, con tantas nomenclaturas internacionales, no se pueden dar en gallego. No podemosretroceder”. Ben, for desde a ignorancia, for intencionadamente, declaracións deste tipo resultantotalmente inadmisíbeis. E dicimos isto con coñecemento de causa, pois no noso ámbito de traballoestamos acostumados a ter conversas de alto nivel científico de temas moi diversos en galego. Nun entornono que temos a sorte de traballar con algúns dos mellores físicos e enxeñeiros do mundo, o galego está,modestamente a través de nós, presente como vehículo de comunicación científica. E para isto é un idiomaexactamente igual de válido que o francés, o alemán ou, desde logo, o castelán. Ben é certo que o galegonon é empregado para as comunicacións nin publicacións científicas a grande escala, pero é necesarioque se saiba que tampouco o é o castelán. A lingua franca da ciencia desde hai moitos anos é o inglés, edesde logo se algunha lle discutíu no pasado tal condición esa non foi o castelán.O noso obxectivo con esta carta é simplemente evitar que se empreguen argumentos falsos (ou falseados)na discusión dun tema tan delicado e importante coma este. E tamén reivindicar o galego como lingua quenos identifica sen excluírnos estando como estamos lonxe da casa.No CERN en Xenebra, a 26 de Maio de 2009,Xabier Cid Vidal, Licenciado en Física e estudante de Doutoramento - USC, experimento LHCb.Patricia Conde Muíño, Doutora en Física de Partículas, Investigadora do LIP (Laboratório de Física eInstrumentação de Física de Partículas) - Lisboa (Portugal), experimento Atlas.Daniel Esperante Pereira, Enxeñeiro de Telecomunicacións e estudante de Doutoramento na USC,experimento LHCb.Teresa Fonseca Martín, Doutora en Física de Partículas, investigadora asociada da Royal HollowayUniversity - Londres (Reino Unido), experimento Atlas.Abraham Gallas Torreira, Doutor en Física de Partículas, investigador Ramón y Cajal na USC,experimento LHCb.Manuel Gallas Torreira, Doutor en Física de Partículas, antigo staff do CERN no departamento de FísicaExperimental.Marcos Mariño Beiras, Doutor en Física de Partículas, Catedratico de Física Matemática naUniversidade de Xenebra (Suíza).Diego Martínez Santos, Licenciado en Física e estudante de Doutoramento - USC, experimento LHCb.Cibrán Santamarina Ríos, Doutor en Física de Partículas, investigador asociado na McGill University -Montreal (Canadá), experimento Atlas.http://www.vieiros.com/nova/74351/cientificos-galegos-no-exterior-fan-publico-un-manifesto-en-defensa-da-lingua III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 22 Minoritarias (CELRM)
 • 23. MANIFESTO DE CIENTÍFICOS GALEGOSDefensa da lingua dende o acelerador de partículasRedacción . Nove expertos do país que traballan vencellados ao famoso Centro Europeo deInvestigación Nuclear (CERN) responden ás polémicas palabras da Congapa en contra doensino en galego de Química ou Física.27.05.2009Un grupo de nove científicos galegos que traballan en proxectos internacionais do Centro Europeo deInvestigación Nuclear (CERN), incluído o famoso acelerador de partículas, dá un paso ao fronte en defensado galego. Faino a través dun manifesto, remitido a Vieiros, no que critican as polémicas declaracións dovoceiro Confederación das Asociacións de Pais de Alumnos de Colexios Concertados (Congapa).Cómpre lembrar que Xosé Ramón Hermida, cuestionado por Faro de Vigosobre o galego no ensino,declarou que “utilicemos o sentido común. Químicas o Físicas, con tantas nomenclaturas internacionais,non se poden dar en galego”.Os científicos respóndenlle que “declaracións deste tipo resultan totalmente inadmisíbeis”. Argumentanque “no noso ámbito de traballo estamos acostumados a ter conversas de alto nivel científico de temas moidiversos en galego. Nun contorno no que temos a sorte de traballar con algúns dos mellores físicos eenxeñeiros do mundo, o galego está, modestamente a través de nós, presente como vehículo decomunicación científica”.Os técnicos demostran que o galego non é unha lingua inválida para a investigación máis avanzada edemandan que se debata sobre a lingua no ensino “ dende máis absoluta rigorosidade, a mesma pola quenós estamos rexidos nas nosas actividades científicas”.“O noso obxectivo con esta carta é simplemente evitar que se empreguen argumentos falsos (ou falseados)na discusión dun tema tan delicado e importante coma este. E tamén reivindicar o galego como lingua quenos identifica sen excluírnos estando como estamos lonxe da casa”, conclúe o texto asinado o martes nasede do CERN en Xenebra.http://www.anosaterra.org/nova/29161/defensa-da-lingua-dende-o-acelerador-de-particulas.htmlO CONTRADECRETAZO · · AULASA "engordar" prexuízos04.06.2009 Mestres, pedagogos, pais e sindicatos amósanse preocupados pola divisióninterna que provocaría nos Consellos Escolares se tivesen que decidir a lingua para amaioría das materiasV. OLIVEIRA . SANTIAGOProfesores, pedagogos, pais de alumnos e sindicatos mostraron onte a GALICIA HOXE a súa preocupaciónse finalmente -no borrador de novo decreto que prepara a Consellería de Educación- os Consellos Escolaresteñen que decidir o uso do idioma en todas as materias coa excepción de dúas en galego -a materia destalingua e Ciencias Sociais- e dúas en castelán -a propia deste idioma e Matemáticas-. Ademais, dubidan davalidez das enquisas que o departamento que dirixe Jesús Vázquez ten previsto enviar en dúas semanas a330.000 pais e nais de alumnos de toda Galicia. III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 23 Minoritarias (CELRM)
 • 24. Os Consellos Escolares están regulados nunha lei de 1986 como "organismos de consulta e participacióndos sectores afectados na programación do ensino non universitario no ámbito municipal" integrados porprofesores, alumnos (só no ensino secundario), pais ou nais, un representante do concello ao que pertenza ocolexio e persoal de Administración e Servizos do centro. Entre as súas funcións inclúese a aprobación doProxecto Lingüístico de Centro -elaborado por unha Comisión con base nunha situación sociolingüística-que, atendendo ás normas da Administración pública, fixa o emprego das linguas -galego e castelán- nasmaterias que se imparten no colexio.A presidenta de Nova Escola Galega e vicedecana de Ciencias da Educación na Universidade da Coruña,Mª Dolores Candedo, considera "preocupante" e "irresponsable" de que maneira vaia afectar aos ConsellosEscolares "as enquisas ás familias, que son un elemento de distorsión enorme".Do mesmo xeito, Xosé Lastra, director do colexio Manuel Masdías de Ferrol e vicepresidente destaasociación que leva máis de 25 anos impulsando a renovación pedagóxica e a galeguización do ensino nopaís, ve chamativo que "se lles dea máis responsabilidade aos Consellos Escolares, o cal non me parecemal, e á vez se queira consultar os pais. É unha aberración administrativa porque o ensino está rexido poloEstado". Ademais, ao seu ver, a intención da Xunta de que se impartan unha serie de materias fixas encastelán "non é correcta porque incide na diglosia".Na súa opinión, os Consellos Escolares como representantes da comunidade educativa "deberían establecerun mínimo de uso do galego que non baixase do 50% para conseguir unha competencia adecuada doidioma". Lastra coida que "se non existe ningunha directriz, está claro que algúns centros das cidades sóimpartirán dúas materias en galego, o cal fará que esa lingua non se utilice ou desapareza".O pedagogo Xoán Costa opina que abre a porta á segregaciónPara o presidente da Asociación Socio-Pedagóxica Galega, Xoán Costa, se finalmente se chega amaterializar a responsabilidade "extra" dos Consellos Escolares, "parécenos unha barbaridade porque nonaxuda a manter a igualdade no sistema educativo, abre unha posible segregación nos centros escolares porrazón de lingua e inclúe unha serie de funcións dentro do Consello Escolar que até agora non estabanrecollidas". Ademais, "suponse que o que un Consello Escolar decida agora pode varialo o ConselloEscolar elixido dentro de tres anos".Na súa opinión, o envío de enquisas aos pais e nais dos alumnos "réstalle seriedade ao proceso posto quenon existe ningunha garantía de como se van cubrir". Para Xoán Costa, "é unha maneira de actuar moipouco seria que pretende aparentar un método democrático cando non é así". Ao seu ver, de saír adiante aproposta, "vai levar a unha división interna nos Consellos Escolares".Dende a Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística que agrupa 120centros, Valentina Formoso cre que a idea de darlles maiores responsabilidades aos Consellos Escolares "écaótica e conflitiva" así como especialmente "grave" porque "debido a que detrás destas decisións "haiintereses políticos que non educativos e que veñen de fóra de Galicia", que acabaron por crear "unproblema no ensino que non había e non era noso".Ao seu ver, enviarlles enquisas aos pais e nais dos alumnos presenta dúbidas como "que información teñenos pais arredor deste caos intencionado para levantar prexuízos cando a maioría dos pais foron educadosnos prexuízos do franquismo no que só podían falar castelán." Formoso critica tamén o "mlagasto demedios impresionante nunha época de crise".Finalmente, o responsable da Confederación Galega de Asociacións de Pais e Alumnos de Centros Públicos-Confapa Galicia-, Virxilio Gantes considera "positivo" darlles esa responsabilidade aos ConsellosEscolares "sempre e cando o novo decreto marque un criterio de mínimos". Pola contra, mostrou odesacordo da Confapa co envío de enquisas que o conselleiro de Educación lles propuxo como "unha meraconsulta sobre a situación do ensino en Galicia".http://www.galiciahoxe.com/index_2.php?idMenu=86&idNoticia=433828 III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 24 Minoritarias (CELRM)
 • 25. "Non hai queixas. É un problema que está un pouco fórada realidade"04.06.2009 El presidente de la asociación de directivos de institutos pide que no seentre en una guerra lingüísticaI. C. • SANTIAGO"Non me parece que [a cuestión da lingua] sexa a preocupación principal do sistema educativo, pero o quese faga, que se faga cun acordo consensuado entre todos. Non queremos entrar nunha guerra lingüística, isosería o peor para os centros educativos e o idioma". Así se pronunciaba ayer el presidente de la asociaciónde directores de institutos de Secundaria de Galicia, José Ángel Suárez, sobre la intención de la nuevaXunta de derogar el decreto del gallego aprobado en 2007, una norma que, añadió, no está generandoproblemas."Non [hai queixas]. Eu son director dun centro de Vigo e nunca tiven ningún problema co galego. Oproblema lingüístico a min paréceme que está un pouco fóra da realidade tal e como se está a presentar",respondió Suárez a preguntas de la prensa al término del III Encontro de Directivos de IES.Suárez defendió el derecho de Educación a realizar una consulta a los padres sobre la lengua, pero añadióque no debe ser sesgada y que "ó lóxico" es que, igual que se pregunta a las familias, se consulte a losdocentes y demás voces del campo educativo. La asociación que encabeza representa a unos 70 de los 300institutos de Secundaria de Galicia.http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/non-hai-queixas-un-problema-un-pouco-fora-da-realidade/idEdicion-2009-06-04/idNoticia-433731/conflicto lingüísticoEquipos de normalización critican que algunos sectorespolítcos vean al idioma como un obstáculoImpulsan un tríptico informativo para que las familias comprendan el gallego "como lenguade aprendizaje" ante la encuesta sobre el idiomaEUROPA PRESS La Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística(EDNL) de los centros educativos públicos y privados de Galicia criticó hoy que "determinados sectorespolíticos" sitúen y difundan "como un obstáculo" el uso del gallego en el sistema educativo.Así, en rueda de prensa, la representante de la Coordinadora, Valentina Formoso, explicó que suorganización --que aglutina los apoyos de más de 500 EDNL de toda Galicia-- impulsó un trípticoinformativo "sobre la situación del gallego" en vista a que los padres "conozcan la realidad" antes deresponder a la encuesta sobre el uso del idioma en las aulas, impulsada por la Xunta. III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 25 Minoritarias (CELRM)
 • 26. Por ello, Formoso recordó que "lo mismo que para aprender inglés", para aprender el gallego "es necesarioaprender en gallego" y abogó por una "discriminación positiva" respecto al idioma en la política lingüísticade la actual Xunta."Nos dirigimos a los padres porque intereses políticos, y no educativos, crearon un problema en laenseñanza sobre las dos lenguas oficiales de la comunidad, que puede derivar en una peligrosa fracturasocial", advirtió.Además, consideró que la lengua "debería ser una ventaja y una oportunidad" que avalan "todos losestudios y el sentido común" y que resultó "peligrosamente interpretado por los políticos" hacia "unconflicto que trasladaron a los centros educativos". "Es un problema político y no pedagógico", destacó.CuestionarioPor su parte, otro de los portavoces de la Coordinadora, Rubén Rivas, exigió que el Ejecutivo autonómicoactúe con "medidas y políticas basadas en estudios".Así, se preguntó por "cuál es el valor estadístico" de la consulta a los padres, e instó a la Xunta a respondersobre "que pasaría si los resultados indican que las materias se impartan en castellano" y a explicar sisupondría la "eliminación del gallego".Por otra parte, criticó que "única información" sobre la encuesta se difundió a través de "los medios decomunicación" en lugar de abrir un proceso explicativo. "Esperábamos algo más serio", lamentó.Entre otras cosas, aclararon que el proceso de consulta se realiza mediante una metodología "nada rigurosa"ya que la dirección de los centros "se encuentran con el problema de encargarse de la distribución yrecogida" de las encuestas."Andar detrás de los chicos en plena época de exámenes finales y con todo el lío de las pruebas de fin decurso es un problema", explicó Formoso.UniversidadesFinalmente, los responsables de Normalización Lingüística de las Universidades de A Coruña y de Vigo,que estaban presentes en la rueda de prensa, asumieron "el contenido del tríptico" ya que "lo lógico --porparte de la Xunta-- sería difundir información del porqué se hace la encuesta" a los padres sobre el idiomaen las aulas.Por ello, abogaron por actuar "mediante medidas" respecto a estudios ya realizados sobre la situación delidioma y recordó que, en un proceso de integración educativa europea, "la lengua propia representa unelemento de fortaleza".http://www.farodevigo.es/galicia/2009/06/08/galicia-equipos-normalizacion-critican-sectores-politcos-vean-idioma-obstaculo/336063.html III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 26 Minoritarias (CELRM)
 • 27. O CONTRADECRETAZO · · IDIOMAO que non din as enquisas09.06.2009 A Coordinadora de Equipos de Normalización entregará nos centros de ensinoun tríptico para informar os pais de que "o galego ten que ser tamén lingua de aprendizaxe"V. OLIVEIRA . SANTIAGO As primeiras enquisas de Educación xa comezaron a chegar onte aos centros de ensino de Galicia, aínda que os seus equipos directivos xunto cos pais e nais dos alumnos só recibiron información sobre o proceso a través dos medios de comunicación. Por iso, a Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística, fixo público un tríptico para as familias dos estudantes no que deixan claro con "datos rigorosos e estudos científicos" que "o galego ten que ser tamén lingua de aprendizaje”.Apoiada polas Universidades de Vigo e da Coruña xunto coas Escolas Católicas de Galicia, aCoordinadora, por boca dos seus portavoces, Rubén Rivas e Tina Formoso, explicou que a súa iniciativa delles facer chegar aos pais dos alumnos esta información se debe ao seu convencemento de que "o galego é alingua propia de Galicia; pertence a todos e todas e non podemos xogar co seu futuro" pero tamén a que"intereses políticos, que non educativos, crearon un problema no ensino arredor das dúas linguas oficiais dacomunidade, que pode derivar nunha perigosa fractura social"."Nós somos docentes e coñecemos a realidade dos centros. Por iso estamos preocupados polaconfrontación social lamentable creada contra a lingua, impulsada perigosamente por determinados grupos.Para nós, a convivencia de galego e castelán non é un problema senón unha vantaxe para a sociedade",apuntou Formoso. Ao seu ver, o obxectivo do ensino é "conseguir que os nenos sexan competentes engalego e castelán" e o debate que se debería abrir sería "que medidas se adoptan para conseguir que sedominen ambas as linguas" e non "crear problemas no ensino arredor das linguas, creando unha fracturasocial perigosa", explicou Formoso.Co lema "as linguas suman", o tríptico contextualiza a situación actual segundo a cal, "o idioma que deberíaunirnos está sendo utilizado para separarnos nunha loita na que algunha xente busca a desaparición da nosalingua do sistema educativo". O texto artéllase en torno a dúas consideracións: "O galego necesitaaprenderse na escola" e "Saber galego axuda a aprender". En relación co primeiro punto, dende aCoordinadora entenden que "xa que o galego precisa espazos de uso, é fundamental que, cando menos, ametade das materias se impartan no noso idioma." No segundo caso, achegan datos de especialistas enadquisición de linguas como "Cummins, I. Vila ou C. Baker" que demostran nos seus estudos que "é máisfácil aprender unha nova lingua partindo doutras. Canto máis temperá é a introdución de novas linguasmellor se consolidan".Poñen como exemplo que se un alumno "aprende nunha lingua poderá transferir os coñecementos acalquera outra (se aprende matemáticas en galego, poderá utilizar os seus coñecementos matemáticos encalquera outra lingua".Engaden ademais que o alumnado galego "ten mellor dominio" do castelán e do inglés cá media española e"remata a secundaria máis capacitado que o doutras comunidades que teñen unha soa lingua".O tríptico remata cunha mensaxe clara: "o coñecemento das linguas internacionais é necesario, pero nindinamarqueses, nin holandeses, nin islandeses... deixan de lado a súa lingua propia a pesar de teren poucosfalantes. Todas as culturas entenden a lingua como un patrimonio que hai que protexer e do que sentirseorgullosos". E remata poñendo en valor a lingua. "O galego é unha ponte para coñecer a lingua portuguesa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 27 Minoritarias (CELRM)
 • 28. e ábrenos as portas a un mercado próximo aos 300 millóns de persoas. Nun mundo fortemente competitivoonde os idiomas van ser básicos para abrirse camiño na vida, temos que ser conscientes todos nós de quenon nos podemos permitir o luxo de desprezar ningunha das nosas potencialidades lingüísticas".Erros de "metodoloxía e utilidade" nas enquisasPola súa parte, Rubén Rivas cualificou as enquisas como "a materialización dunha promesa electoral" cuxaformulación ten problemas de "concepción, metodoloxía e utilidade". Rivas preguntouse cal vai ser arigurosidade, o valor estatístico e o sistema de control das enquisas. "Que pasaría se os resultados indicanque as materias se impartan en castelán? Iso suporía a eliminación do galego", engadiu.Ao seu ver, a consulta non conta cunha metodoloxía "nada rigorosa" xa que a dirección dos centros"atópase co problema de encargarse da distribución e recollida" das enquisas. "Andar detrás dos rapaces enplena época de exames finais e con toda a lea das probas de fin de curso é un problema", explicou Formoso.Os responsables de Normalización Lingüística das Universidades da Coruña e Vigo, Goretti Sanmartín eQuique Costas respectivamente, asumiron o contido do tríptico e apoiaron actuar con medidas respecto aestudos xa realizados sobre a situación do idioma.http://www.galiciahoxe.com/index_2.php?idMenu=86&idNoticia=435541Asinarán un documento comúnA comunidade educativa, contra a consulta aos paisRedacción. Os sindicatos dos centros públicos e privados –CIG, CC OO, UGT, STEG,CSIF–, Nova Escola Galega, ASPG, Asociación de Directores e Directivos de IES,Coordinadora de Equipos de Normalización, Comités e a Mesa pola NormalizaciónLingüística asinarán un documento contra a consulta que a Consellaría de Educación llesenviou aos pais e nais sobre o emprego da lingua no ensino.10.06.2009A comunidade educativa redactou un documento conxunto no que rexeita a consulta sobre a lingua noensino. Os sindicatos dos centros públicos e privados –CIG, CC OO, UGT, STEG, CSIF–, Nova EscolaGalega, ASPG, Asociación de Directores e Directivos de IES, Coordinadora de Equipos de Normalización,Comités e a Mesa pola Normalización Lingüística subliñan que a consulta foi “deseñada á marxe dacomunidade educativa, carente de rigor na metodoloxía de distribución e no procesamento de datos e sengarantías para a intimidade das persoas e a protección de datos de carácter persoal”. III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 28 Minoritarias (CELRM)
 • 29. O decretoAdemais de lembrar que o Plan Xeral de Normalización Lingüística “é un punto de encontro na definicióndos obxectivos para o ámbito educativo”, fai fincapé en que a legalidade do decreto que regula o uso epromoción da lingua no eido da educación “foi avalada por varias sentenzas do Tribunal Superior deXustiza”.Tamén consideran que “o obxectivo de que ao remate do ensino obrigatorio os nenos e as nenas sexanplenamente competentes nas dúas linguas oficiais non pode conseguirse con menos do 50 por cento dasmaterias impartidas en galego”. “Coa enquisa que se envía ao centros o mantemento deste equilibrio tan sóse garantiría marcando a resposta en galego ou todo en galego. Esta opción non se refire á totalidade doensino, senón ás materias que habería que impartir hoxe en galego –o 50 por cento– xa que a enquisa nonrecolle a opción de que todas as materias agás as linguas, poidan ser impartidas en galego.Todo en galegoO documento engade dous puntos que polo de agora foron acordados pola CIG, a Mesa, STEG, ASPG,Nova Escola Galega, Asociación de Directores e Directivos de IES, os Comités e a Coordinadora deEquipos de Normalización de Ferrol.“Por termos en conta as consideracións anteriores, propoñemos marcar a opción “galego” (en Infantil e FP)e “todo en galego” (en Primaria e Secundaria), porque desta maneira estariamos a indicar que queremos engalego as materias que hoxe se deben impartir na nosa lingua, tal e como indica o decreto en vigor. Nonsignifica, por tanto, que queremos todo o ensino en galego, pois esta opción non se considera”, recolle oescrito.Máis apartados na enquisaPor último, a CIG, a Mesa, STEG, ASPG, Nova Escola Galega, Asociación de Directores e Directivos deIES, os Comités e a Coordinadora de Equipos de Normalización de Ferrol subliñan a necesidade deincluíren no apartado de observacións da enquisa peticións semellantes ás seguintes:- Desexaría que o ensino fose en galego, unha opción que non recolle esta enquisa.- Estou a favor da aplicación do decreto actual de promoción e uso do galego no ensino, realizado coconsenso da comunidade educativa e que emana do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega,aprobado por unanimidade no Parlamento Galego.- Todo o anterior fai que os resultados desta consulta non me parezan lexítimos.http://www.anosaterra.org/nova/29762/a-comunidade-educativa-contra-a-consulta-aos-pais-.html III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 29 Minoritarias (CELRM)
 • 30. Alfonso Guitián - Asociación de Directores de Colegios Públicos de Vigo"La consulta sobre el idioma es una decisión política, noeducativa, que cuestiona nuestro trabajo""Parece que la calidad educativa de los centros públicos es trivial"13/06/2009 MARÍA LÓPEZ La pretensión del Gobierno gallego de consultar a los padres sobre la lengua en la que estudien sus hijos el próximo curso ha provocado un acusado rechazo entre los colegios públicos de Vigo. Alfonso Guitián, portavoz y presidente de los directores de este tipo de centros en la ciudad, discrepa del procedimiento que ordena la Consellería de Educación a la hora de sondear a los tutores de los escolares. Pese a todo, “acataremos las directrices de la Xunta; somos funcionarios públicos, aunque podemos manifestar nuestro desacuerdo”, matiza.–¿Cómo han asumido desde los centros el nuevo decreto del gallego?–Los directores vamos a aceptar lo que nos ordene la consellería, pero no estamos de acuerdo por muchomotivos. Tendría que implantarse otro modelo de dirección, es decir, se nos tendría que nombrar a dedo.Yo he presentado un proyecto para mi mandato avalado por el Consello Escolar. Ahora tengo que dejar dehacer otras cosas para realizar esto.–¿La consellería se ha puesto en contacto con ustedes?–Para pedirnos nuestra opinión no. Lo que nos ha enviado es un correo electrónico en el que nos advierteque la realización de las consultas a los padres es responsabilidad de Dirección. Tiene tintes amenazantes yun poco impositivos. Los cuestionarios todavía no nos los han mandado. Cuando nos lleguen los tenemosque remitir a los padres y luego certificarlos.–Pero, ¿por qué rechazan el procedimiento para sondear a los padres?–Estamos en contra del método. Además se están creando conflictos entre los claustros. El procesoconsultivo excede nuestro ámbito de actuación. Es una decisión política, no educativa, aparte de inoportunaen tiempo y forma.–¿Incrementa su carga de trabajo?–Claro. Que nosotros realicemos la consulta a los padres es cuestionar nuestro trabajo. En los últimos añosla carga administrativa ha ido creciendo; cada vez tenemos más trabajo. Estamos al servicio de voluntadespolíticas, parece que la calidad educativa de los centros públicos es trivial.–¿Había imposición lingüística con el Gobierno bipartito?–No. Personalmente, pienso que se creado un conflicto donde no lo había. En mi colegio la lengua nuncafue un problema. La mitad de las asignaturas se da en castellano y la otra en gallego, y ni padres niprofesores han protestado nunca. Ambos gobiernos se han metido en un jardín del que no sabe cómo salir.Segregar a los alumnos es inviable económicamente.http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2009/06/13/gran-vigo-consulta-idioma-decision-politica-educativa-cuestiona-trabajo/337744.html III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 30 Minoritarias (CELRM)
 • 31. EDUCACIÓNPadres y madres reclaman que no se elimine el programade inmersión en gallego en infantilLa Voz 13/6/2009Un grupo de padres y madres, acompañados de la coordinadora de equipos de normalización lingüística,manifestaron públicamente su preocupación ante la situación y la perspectiva futura de la lengua gallega enla enseñanza. Los progenitores reclaman que no se elimine el programa de introducción del gallego encontextos castellanohablantes, que es voluntario y requiere autorización expresa. En concreto, recordaronque si la Xunta defiende la libertad de elección de los padres, que permitan entonces la elección de esteprograma, que ha dado muy buenos resultados educativos.Al mismo tiempo, en un instituto de Santiago se reunieron más de un centenar de miembros de equiposdirectivos para criticar la consulta a los padres, que califican de chapuza jurídica, por lo que reclaman quese los exima de responsabilizarse de gestionar este trabajo, que es ajeno a sus cometidos.http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2009/06/14/0003_7784320.htmIDIOMAUn centenar de directores exigen ser eximidos deaplicar la encuesta14.06.2009 Rechazan asumir la responsabilidad de una consulta "tendenciosa" quesobrepasa sus funcionesREDACCIÓN • SANTIAGOUn centenar de directivos de centro piden a Educación ser eximidos de responsabilidad sobre la custodia yaplicación de la consulta en torno al peso del gallego en la enseñanza que la Consellería ha empezado adirigir a los padres a través de los centros de estudio. Convocados por CIG a una asamblea informativa quese celebró ayer en el IES Xelmírez I de Santiago, los directores consensuaron un texto de denuncia, en elque rechazan asumir "a vixilancia dunha chapuza xurídica que non cumpre ningunha garantía mínima".Denuncian que la consulta representa un "inquérito tendencioso que impide expresar a vontade dos queestán a favor do ensino en galego" y critican que la participación se limite a las familias con hijosescolarizados, "cando o sistema educativo, a normalización lingüística e o dereito a coñecer o idiomapropio son cuestións que afectan ao conxunto da sociedade".El rechazo de los equipos directivos se suma a la cadena de reacciones contrarias al planteamiento de laencuesta, que el jueves se empezó a distribuir entre los centros con un instrucción adjunta sobre laobligación de las direcciones de "prohibir todas as actuacións ou actos a favor o en contra" de la consulta. III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 31 Minoritarias (CELRM)
 • 32. Los directores acusan a la Consellería de Educación de usar "de xeito partidista a educación e censuraropinóns diferentes á súa". Advierten al departamento autonómico de que actuarán "sen deixarse intimidarpolas ameazas ilegais dunhas autoridades educativas que perderon o seu carácter institucional paracomportarse como axentes electorais dun partido político".Padres y madres del CEIP Emilia Pardo Bazán de A Coruña también se manifestaron ayer contra losmovimientos de la Consellería en materia lingüística. Según informó Europa Press, reivindicaron elmantenimiento del Plan Experimental de Galego, que involucra a 23 centros. "Deseamos el máximocontacto de nuestros hijos con la lengua gallega en el centro, por que nuestro entorno es mayoritariamentecastellano-parlante y sus únicos referentes del habla gallega son, en el mejor de los casos, el entornofamiliar y la escuela", dicen.EncigaLa ciencia se aprende igualLa Asociación de Ensinantes de Ciencias (Enciga) indica que nunca detectó que "o uso do galego poidaproducir ningún tipo de atranco na aprendizaxe dos contidos científicos" y dice que no hay razonesdidácticas para hacer del gallego un problema.http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/un-centenar-directores-exigen-ser-eximidos-aplicar-encuesta/idEdicion-2009-06-14/idNoticia-437220/?alerta=122#formComentarioEDUCACIÓNLos directores de colegios e institutos se alzan contrala consulta a los padresLas centrales STEG y CIG emprenden acciones judiciales ante el Tribunal Superior de XustizaLa Voz 15/6/2009La consulta a los padres sobre el gallego ha logrado unir en su contra a profesores, sindicatos, equipos denormalización y colectivos pedagógicos. Uno de los grupos más afectados es el de los directores decolegios e institutos, que deben gestionar y garantizar todo el proceso. De ahí que no solo cuestionen elobjetivo y la finalidad de la encuesta, sino el propio procedimiento.Ayer se celebraron sendas reuniones de directores en Santiago y Pontevedra. En total, acudieron en torno amedio centenar de responsables de centros. Los profesores se preguntan qué validez tiene recoger laopinión de los padres cuyos hijos terminan la enseñanza, por ejemplo, y obviar la de los que van a iniciar elcurso a partir de septiembre. Otra crítica se refiere al intento de «sacar do Parlamento o que ten quelexislarse no Parlamento». En cuanto al correo electrónico enviado por la consellería para prohibir actos afavor o en contra de la consulta, «xa é que nin o valoramos». Uno de los directores que acudió a la reuniónde Compostela se preguntaba ayer cómo es posible gastar más de 200.000 euros en esta medida, «candocada vez que se fala dunha necesidade educativa, o conselleiro di que non hai cartos».Los centros de infantil y primaria de la ciudad de Pontevedra también pusieron sobre la mesa la primeraprotesta contra la encuesta. Aseguran que la decisión de la consellería está provocando el enfrentamientoentre los profesores, además de aumentar la carga de trabajo de los grupos directivos en un momento III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 32 Minoritarias (CELRM)
 • 33. crucial del curso. El colectivo se reunió para, de manera conjunta, mostrar su descontento con estainiciativa, que consideran que no solo se tomó de manera precipitada, sino que «no se tiene en cuenta alprofesorado como miembro fundamental de la comunidad educativa». En el documento firmado por ladirección de 17 de los 23 centros que hay en la ciudad señalan: «O procedemento habilitado para adevolución das enquisas produce en nós unha sensación de servilismo propio doutras épocas».Las reuniones de equipos directivos, que comenzaron ya hace días, continuarán. El sábado pasado más deun centenar de representantes llevaron a cabo una asamblea para rechazar el intento de censura «eprohibición da liberdade de expresión e de cátedra do profesorado por parte da consellería», pulsar laopinión de los directivos sobre la posibilidad de dimitir por esta imposición, o promover concentraciones eldía 22, coincidiendo con la entrega de las encuestas.Las reuniones y escritos no son la única medida de protesta en contra de la consulta. La CIG-Ensino acabade presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por la vulneración de derechoscomo la libertad de expresión y sindical, en relación al comunicado de la Xunta en el que se prohíben actosa favor o en contra de la encuesta. Además, el sindicato también interpuso una denuncia en la AgenciaEspañola de Protección de Datos, «polo uso fraudulento dos ficheiros de xestión académica».Estos recursos se unen al que presentó la misma organización hace una semana en la consellería, y al queacaba de anunciar el sindicato STEG, también judicial, contra el comunicado de la Xunta que insta a losdirectores a prohibir actividades sobre la consulta.http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2009/06/16/0003_7787298.htmLa orden de implantación de Infantil ya prescinde deldecreto del gallego17.06.2009 La Xunta tampoco contempla ayudas a las aulas de inmersión, quefuncionan en 47 centrosI. C. • SANTIAGOEl mensaje del Gobierno era que hasta que no haya otro decreto sobre el idioma en la educación no habríacambios, pero el nuevo decreto de Infantil se ha convertido en un primer paso en la reforma que planea. ELSTEG denuncia que el borrador de la orden que regula la implantación, el desarrollo y la evaluación delsegundo ciclo de esta etapa (el que se imparte en los colegios) ignora el artículo 7 del decreto del bipartito,en el que se establece que en los entornos castellanohablantes se empleará el gallego en al menos el 50 porciento del horario.El sindicato denuncia además que Educación ha confirmado que no tiene intención de continuar con elprograma de inmersión lingüística en gallego en Infantil, al que se adhirieron 47 centros. Desde laConsellería tampoco se confirma si se mantendrán las ayudas a las unidades existentes, por lo que STEGconsidera es que lo más probable es que sean retiradas.ReagrupamientosEl borrador de la orden del Infantil se debatirá en la mesa sectorial de mañana, en la que se volverá tambiéna abordar las ratios de los reagrupamientos. En la documentación, lamenta STEG, Educación vuelve ahablar de un máximo de 20 alumnos, cuando en la última reunión ya la redujo a 18 (dos más que hastaahora).http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/orden-implantacion-infantil-prescinde-decreto-gallego/idEdicion-2009-06-17/idNoticia-438205/ III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 33 Minoritarias (CELRM)
 • 34. BALANCE DE AS LINGUAS SUMANCoaccións e chamadas nocturnas acompañan aenquisa lingüísticaA Coordinadora de Equipos de Normalización denuncia ameazas de expedientes e outrosincidentes durante a súa campaña informativa, que avalan os tribunais.F. Arrizado - 18/06/2009A Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística (CGENDL) denunciounun comunicado algúns casos de presións recibidas dende a publicación do tríptico informativo "As linguassuman". O material, que poden descargar en Vieiros, foi elaborado pola propia coordinadora e difundidomasivamente por toda a comunidade escolar do país co fin de aclarar diversas cuestións ao respecto dodecreto do galego no ensino e da enquisas lingüísticas aos pais elaboradas pola Xunta.Dende a Coordinadora relatan algúns dos casos máis significativos:Chamadas nocturnasNa comarca de Vigo, nunha vila en que había festa, os directores dos centros recibiron unha chamadanocturna do inspector de Educación "prohibindo expresamente o reparto do tríptico á mañá seguinte".Rexistro de comentarios dos paisTamén no entorno de Vigo, a directora dun colexio obrigou o profesorado a apuntar nun folio os"comentarios feitos nos centros polas nais e os pais acerca do inquérito".Maiores de idade: "É igual quen responda"Dende centros con módulos profesionais, educación de adultos e a distancia e noutros centros onde oalumnado é principalmente maior de 18 anos, preguntóuselle á Xunta quen debía responder oscuestionarios, se os alumnos, maiores de idade, ou os pais destes. A resposta literal e telefónica foi que "eraigual", que o importante era ter o "parte de incidencias" final.Alumnos de Educación Especial discriminadosA Coordinadora tamén recibiu queixas por irregularidades. En moitos dos casos é contestada directamentepolo alumnado en grupos. No caso dos centros de Educación Especial, as enquisas non foron distribuída atéeste mércores pola tarde e non en todos . Cuestionada por esta discriminación, unha traballadora da Xuntasinalou, entre outras cousas, que "como os xordos non oen o mesmo lles dá unha lingua que outra". Osprofesionais aclaran que precisamente estes alumnos distinguen "moi ben" as linguas.Ameaza de apertura de expedientesNa zona de Umia-Tabeirós, unha profesora membro do ENDL recibiu unha chamada do inspector treshoras despois de deixar material informativo no colexio, ameazándoa con "aterse ás consecuencias" en casode non o facer, con referencias a aperturas de expedientes incluídas. Posteriormente, o mesmo inspectorquitoulle ferro ao asunto dicindo que a prohibición só era para "material de Galicia Bilingüe ou da Mesa".Expulsión de ANPAs e medo de profesoresNun colexio de Monforte, membros da asociación de pais tiveron que repartir a información fóra do recintoescolar, logo de seren expulsados. Noutras localidades, as ameazas de denuncia tiveron efecto e osprofesores, sobre todo ao principio, repartiron información en colexios veciños.A campaña "As linguas suman", amparada legalmente polo TSXG, é unha de entre as moitas que osequipos de normalización levan realizando dende hai anos, tal e como se pode ver na propia web que acabade lanzar a Secretaría Xeral de Política Lingüística.A CGENDL denuncia que estes actos "coartaron a liberdade de expresión do profesorado e someteron aosENDL a unha censura que impedía que desenvolvesen libremente as actividades para as que legalmenteestán constituídos e sobre as que a inspección educativa non debe interferir sempre que estas se axusten adereito". Por último, critica que as supostas irregularidades mostran a "carencia de rigorosidade científica ede fiabilidade" dos resultados.http://www.vieiros.com/nova/74881/coaccions-e-chamadas-nocturnas-acompanan-a-enquisa-linguistica III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 34 Minoritarias (CELRM)
 • 35. Asociaciones de padres del Baixo Miño piden que siga"o ensino en galego"Critican la encuesta de Educación sobre el idioma y la tachan de "carente de rigor"E.G. - BAIXO MIÑO – 18/06/2009Las Asociaciones de Pais e Nais de diversos centros escolares e Institutos de Secundaria del Baixo Miñomanifiestan públicamente su deseo de que siga impartiéndose "o ensino en galego", ante el anuncio de laConsellería de Educación de realizar una consulta en los centros educativos en relación al uso de esteidioma; una iniciativa que critican y tachan de "carente de rigor en la metodoloxía de distribución e noprocesamento de datos". Afirman además que carece de "garantías para a intimidade das persoas e aprotección de datos de carácter persoal".Anuncian la incorporación de más asociaciones que suscriben el escrito asumido por las Anpas querepresentan a los progenitores de cerca de 2.000 escolares. Son las Anpas del CEIP "Manuel SuárezMarquier" de O Rosal, centro San Xerome Emiliani de A Guarda, "Solleiro" del IES de Tomiño, ColexioRural Agrupado "María Zambrano" de O Rosal, "Manuel Rodríguez Sinde" de A Guarda y "Baixo Miño"del IES A Sangriña de A Guarda.El texto que surge tras la reunión celebrada el pasado lunes en el IES A Sangriña de A Guarda, desean dar aconocer a la opinión pública su opinión sobre la consulta anunciada por la Consellería de Educación, quetambién les parece "discriminatoria", porque no ha tenido en cuenta a todos los centros educativos de lazona, pues el centro de educación especial San Xerome Emiliani, con cuatro unidades concertadas con laConsellería, no figura en la relación de centros donde se aplicará la encuesta.Mantienen la validez del Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega que desean siga aplicándose. Fueaprobado por unanimidad de todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento gallego en el año2004 (PP, PSOE y BNG). Consideran que "é un punto de encontro na definición dos obxectivos para oámbito educativo. Añaden que el Decreto 124/2007 de 28 de junio, le otorga carácter normativo y sulegalidad está avalada por varias sentencias del TSXG.La propuesta de estos colectivos es "marcar a opción"galego" (en Infantil e FP) e "todo en galego" (en Primaria e Secundaria)".http://www.farodevigo.es/comarcas/2009/06/18/comarcas-asociaciones-padres-baixo-piden-siga-ensino-galego/339365.html III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 35 Minoritarias (CELRM)
 • 36. POLÉMICALos directores de Vigo dicen que la consulta creóconflictos en los colegios19.06.2009 Los de institutos denuncian además intimidaciones de la inspección // LaJusticia resuelve que la prohibición de Educación no frena la libertad de expresiónI. CASAL • SANTIAGOLos directores de centros públicos de la zona de Vigo han hecho piña para plasmar por escrito su visión,nada positiva, de la consulta sobre la lengua, criticada también en otros puntos de Galicia. Se sienten, dicela asociación de directores de colegios públicos de Vigo, Adicopuvi, en una carta al conselleiro deEducación, "instrumentalizados" en un proceso con el que no están de acuerdo ni en el fondo, ni en laforma, ni en el tiempo.Los directores de 33 IES y centros de FP del sur de Pontevedra añaden que no sitúa al gallego en uncontexto real y que la inspección tiene una actitud intimidatoria con algunos compañeros.También del Consello EscolarEncabezados por los sindicatos, 18 miembros del Consello Escolar de Galicia, presidido ayer por primeravez por el conselleiro Jesús Vázquez, también expresaron su malestar con la consulta, informa AGN. En lareunión se confirmó el nombramiento del inspector Fernando del Pozo como vicepresidente. Confapa pidióque el Consello Escolar tenga acceso a las encuestas.Desde los institutos vigueses se advierte además que tal y como la Administración ha planteado las cosas seha provocado enfrentamientos en los claustros; los colegios denuncian que hubo instrucciones "confusas,contradictorias, con tintes amenazantes e impositivas" y advierten que se están creando "conflitos eenfrontamentos, máis alá do ámbito lingüístico, que antes non se producían". "O sentimento xeral dosequipos directivos é que estamos ao servizo de calquera vontade política, teña esta que ver ou non co eidoeducativo e que, en todo caso, a importancia da calidade educativa dos centros públicos é trivial", dice sucarta.Los compañeros de los institutos añaden que la encuesta llega en un momento de "gran crispación" entrepartidos, que utilizan el gallego "en función dos seus intereses", "inventando" problemas educativos "paradar unha imaxe de falsa eficacia". Sobre las formas del proceso, recalcan que no se puede certificar que larespondiesen los padres.Tampoco faltan referencias a la prohibición por mail de Educación de actos a favor o en contra de laconsulta, e indican que la interpretación de este veto no queda clara y que podría vulnerar la libertad deexpresión.Doble interpretaciónTras su emisión, hubo centros que se echaron atrás en el reparto de los trípticos de los equipos denormalización lingüística, que denuncian impedimentos desde las direcciones e incluso amenazas deaperturas de expedientes por distribuirlos. Pero sobre la orden ya se ha manifestado el Tribunal de Xustizade Galicia, a raíz de la denuncia de la CIG pidiendo su suspensión. El tribunal no la acepta porqueconsidera que lo que prohíbe "es todo acto que entrañe impedimento o coacción" en relación con eldesarrollo de la consulta, no el ejercicio de derechos fundamentales de libertad de expresión. Educación sefelicita por el auto, pero la CIG también lo interpreta como una victoria.Hoy acaba el plazo de entrega de las consultas. La Consellería ha recibido unas mil llamadas de familiassobre ella.http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/directores-vigo-dicen-consulta-creo-conflictos-colegios/idEdicion-2009-06-19/idNoticia-439125/ III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 36 Minoritarias (CELRM)
 • 37. Unha “alta participación” na enquisa só é dun 50%O instituto Terra de Xallas realizou unha consulta paralela na que a maioría de paisapoian un ensino en galegoXornal de Galicia 25/06/2009A Consellería de Educación espera conseguir unha “alta participación” dos pais na consulta sobrepreferencias lingüísticas feita aos pais ata o pasado 19 de xuño. Non obstante, para o departamente quedirixe Jesús Vázquez, nestes momentos un “bó seguemento” restrinxese a o 50%, ou o que é o mesmo, aque a metade dos 300.000 inquéritos repartidos entre os centros estén cumprimentados.As expectativas á baixa de Educación van en paralelo aos anuncios de diversos centros a respecto do escasoseguemento da consulta. Onte mesmo, o claustro de profesores do IES de Sanxenxo informou de que só o10% dos pais de alumnos do centro entregaron o inquérito á dirección do centro.Hoxe mesmo finaliza o prazo de entrega das enquisas por parte dos directores de centros, nas delegaciónsprovinciais da Xunta. Coincidindo coa data, a CIG-Ensino convocou concentracións nos catrodepartamentos territoriais.Por outro lado, casi medio centenar de profesores de colexios con área de influenza en Vigo colapsaron namaña de onte o servicio destinado a recibir as enquisas. Uns 10.000 inquéritos foron presentados en sinal deprotesta.http://www.xornal.com/artigo/2009/06/24/polItica/alta-participacion-na-enquisa-so-dun/2009062322592474829.htmlEducaciónLos profesores de infantil están obligados a usarel castellano en entornos no gallegoparlantes23/06/2009 - Jacobo Rey. AGNEl nuevo decreto de educación infantil aprobado por la Consellería de Educación, y que regula lasenseñanzas entre 0 y 6 años, mantiene la obligación de que los profesores se expresen en la lenguamaterna predominante entre el alumnado. Esto significa que los docentes tendrán que utilizar el castellanoen aquellas clases o centros donde esta lengua es mayoritaria.Así lo establece el artículo 13 del decreto, publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y que entrará envigor este miércoles. La principal novedad radica en que queda descartado el modelo que pretendíaimplantar el bipartito -se establecía un mínimo de un 50% de clases en gallego-, al tiempo que se retoma elsistema establecido en el anterior decreto, de 1991.Así, el nuevo decreto determina que los profesores de educación infantil tendrán que expresarse con susalumnos utilizando la lengua más empleada en cada aula. No obstante, el cuerpo docente cuidará que elalumnado adquiera de forma oral y escrita el conocimiento de la otra lengua oficial de Galicia, aunquesiempre dentro de los límites propios de esta etapa. III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 37 Minoritarias (CELRM)
 • 38. Comparación con el decreto del 91En comparación con el texto de 1991, el decreto aprobado ahora por la Xunta no descarta de formaexplícita la educación bilingüe. Sí lo hacía la anterior normativa, en la que se advertía de que no esconveniente el empleo indistinto de las dos lenguas, mientras los niños no presenten cierta competencia ensu lengua de referencia, puesto que este sistema dificulta el aprendizaje.En contraste, sí queda definido que los profesores fomentarán una primera aproximación a la lenguaextranjera durante el segundo ciclo de la educación infantil, especialmente en el último año, es decir,entre los 5 y los 6 años.http://diariodepontevedra.galiciae.com/nova/34126.html?lang=esREUNIÓN CO CONSELLEIRO ESTE XOVESEducación promete contar cos equipos denormalización no deseño do novo decretoRepresentantes da Coordinadora de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüísticanos centros escolares achegáronlle á Xunta un decálogo "para o consenso".Redacción - 25/06/2009A Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística tivo esta cuarta feiraunha xuntanza co conselleiro de Educación, Xesús Vázquez, onde lle expresaron a "preocupación" e o"malestar" diante da polémica orixinada arredor da lingua galega no ensino. "Esta polémica é moi negativapara a convivencia nos centros, e polo tanto para a educación en xeral e para a lingua en particular",indican. Ao fío, achegámoslles os dez puntos debatidos pola coordinadora este xoves co conselleiro e enbase aos cales os representantes do colectivo solicitaron da Xunta que, como parte "fundamental" dosistema educativo, se lles permita participar na elaboración de "calquera documento que lexisle o uso daslinguas no ensino":1. O marco lexislativo educativo ten que evitar a confrontación na comunidade escolar.2. O alumnado non pode ser segregado por razón de lingua.3. Débese garantir a presenza do galego no ensino ao 50% como mínimo para poder acadar a competencianas dúas linguas cooficiais. Só así o alumnado poderá escoller en liberdade.4. Téñense que elaborar materiais didácticos, de calidade e actualizados, en lingua galega para todas asmaterias e todos os ciclos educativos, que suplan as carencias existentes.5. Hai que ofrecerlle ao profesorado cursos de reciclaxe e capacitación en lingua galega; para isto éimprescindible contar cun programa previo de formación de formadores.6. Cada centro debe seguir elaborando o seu Proxecto lingüístico, que é a base para que os ENDLdesenvolvan as súas funcións unha vez analizada a situación sociolingüística do centro.7. Decreto de infantil. III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 38 Minoritarias (CELRM)
 • 39. A) Nesta etapa débese garantir que o alumnado adquira de forma oral e escrita o coñecemento das dúaslinguas oficiais tendo en conta que a lingua minorizada precisa de maior reforzo.B) Propoñemos que avalíen os resultados das liñas de galego en infantil de cara a manter este programa. Osinformes elaborados nestes centros valoran moi positivamente estes proxectos xa que permitiron conseguirque todo o alumnado adquirise a competencia nas dúas linguas oficiais, fose cal fose a lingua inicial dosrapaces e rapazas.8. Equipos de Normalización e Dinamización.A) Débense implementar programas de formación en dinamización lingüística para o profesoradointeresado.B) Hai que potenciar as coordinacións intercentros.C) Téñense que consolidar as funcións das coordinadoras provinciais dependentes da DXPL.9. A administración debe realizar campañas efectivas de dignificación da lingua, que comecen polo propiogoberno da Xunta. A situación do galego é moi delicada, por iso algunhas accións e declaracións realizadasnos últimos tempos cuestionan o labor de recuperación do galego feito ata o momento.10. Parécenos inadecuado que a enquisa sexa a base dun decreto novo. Esta consulta, tal e como foirealizada, non pode ter ese peso nunha lexislación educativa. En cambio, débense ter en conta conta osdiferentes datos sociolingüísticos existentes tirados de estudos elaborados con rigorosidade (MSG, IGE),así como os diferentes Proxectos Sociolingüísticos de Centro realizados nos últimos anos.http://www.vieiros.com/nova/75020/educacion-promete-contar-cos-equipos-de-normalizacion-no-deseno-do-novo-decretoO CONTRADECRETAZO. IDIOMAMentiras arriscadas26.06.2009 O argumento de que a maioría do país votou ao PP, esgrimido por NúñezFeijóo para derrogar o decreto do galego, é falso O argumento continuamente repetido polo presidente Alberto Núñez Fiejóo de que a derrogación do decreto do galego está avalado polas urnas é rotundamente falso. A pesar de contar con maioría absoluta no Parlamento -38 deputados-, o Partido Popular (PP) obtivo menos votos que socialistas e BNG xuntos, responsables como membros do bipartito dese texto que Feijóo se apresurou a desterrar da lexislación a mesma noite dos comicios autonómicos.Son apenas seis mil votos os que a esquerda lle sacou de vantaxe aos conservadores, suficientes para dicirque o decreto foi confirmado polas urnas. Iso se se utiliza a mesma estratexia dogmática de Feijóo paraxustificar a fervenza de medidas que, en menos de dous meses, desenvolveu o seu goberno contra oregulamento da lingua galega. A frela provocou, mesmo, conatos de malestar no seu propio partido,desconcertada a súa facción de maior inspiración galeguista pola premura implacable coa que o conselleirode Educación, Jesús Vázquez, e a conselleira de Facenda, Marta Fernández, cumpriron nas súas respectivasáreas os mandados expresos do presidente. III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 39 Minoritarias (CELRM)
 • 40. Aínda que se sumaran aos votos do PP aos de Unión, Progreso y Democracio (UPyD) -formación depostura vehemente en contra dos dereitos positivos das linguas cooficiais-, o resultado final para osconservadores e para o nacionalismo español sería inferior ao que representa a esquerda e o nacionalismogalego, todos eles defensores do status actual. Nese abano ideolóxico, incluiríanse desde Terra Galega áFronte Popular Galega (FPG) ou Esquerda Unida, de xeito que os conservadores quedarían aínda nunhaminoría máis significativa: catorce mil votos de diferenza.O erro estratéxico de Feijóo serviría para comprender o forte rexeitamento que as súas medidas"involucionistas" -tal como as cualificou a oposición- crearon no seo da sociedade galega e que a amezancon amargarlle o principio do curso 2009-2010, sobre todo despois de poñer os directores dos centrosnunha posición raiana coa ilegalidade grazas á polémica Consulta Vázquez.E é que Feijóo, co apoio ideolóxico da asociación Galicia Bilingüe de Gloria Lago -encargada tamén deidentificar a maioría absoluta do PP no Parlamento cun desexo maioritario dos votantes-, dedicouexecutivamente os seus primeiros días de goberno a desmantelar a protección legal que se forxara pouco apouco ao longo da etapa autonómica. Incluso prescindiu de iniciativas impulsadas polo seu propio partidona era Fraga.A dialéctica ao despiste do presidente non só non se corrixe, senón que se mantén, como se a forza deinsistir puidese mutarse. Onte mesmo, ao cabo do Consello da Xunta, defendeu a reforma da Lei daFunción Pública -que erradica a obriga de facer polo menos un exame na lingua propia do país- porque"recupera o consenso dos 27 anos de autonomía", afirmación que, de novo, volve ser rotundamente falsa:nin socialistas nin BNG apoiaron nunca a política lingüística de Fraga até que o líder histórico do PP llespropuxo impulsar, no ano 2004, o Plan de normalización. Ese texto é o que agora Núñez Feijóo pretendeconverter en papel mollado, mentres o seu conselleiro de Educación o rebaixa a un "remuíño de ideas" senningunha "vinculación legal" e, en certo modo, prescindible. Iso, a pesar de ser aprobado unanimente polastres forzas parlamentarias, unico momento da historia no que pode falarse de auténtico consensoPROMESA DE JESÚS VÁZQUEZOs normalizadores farán tamén o novo decretoA Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística (Cgendl) participará naelaboración do novo decreto que regule o galego no ensino. Esa é a promesa que lles fixo o conselleiro deEducación, Jesús Vázquez, tras unha reunión que mantiveron onte en Compostela, segundo subliñaron onteos membros da coordinadora, aínda que desde o departamento de Educación rexeitaron comentar calqueraasunto ou promesa tratados no encontro, ao que asistiu tamén o secretario xeral de Política Lingüística,Anxo Lorenzo.O colectivo -representado por Valentina Formoso Gosende, do IES Rianxo; Miguel Louzao Outeiro do IESCoroso, de Ribeira e Román Cerqueiro Landín do CPI Aurelio Marcelino Rey García, de Cuntis-presentoulle a Jesús Vázquez un documento con "dez propostas para o consenso para desactivar apolémica" sobre o uso do galego no ensino, que ven con "preocupación e malestar".Entre estes requirimentos, a Coordinadora enumerou a necesidade de que o marco lexislativo evite aconfrontación na comunidade escolar, a imposibilidade de que o alumnado sexa segregado por lingua, aimportancia de que a presenza do galego se manteña como mínimo no 50 por cento, e a necesidade deelaborar e actualizar materiais didácticos en galego.Ademais, solicitáronlle a Vázquez que lle ofreza ó profesorado cursos de reciclaxe e capacitación en linguagalega, que cada centro siga realizando o seu proxecto lingüístico, que garanta que os alumnos de infantiladquiran de forma oral e escrita o coñecemento das dúas linguas e que a administración realice campañasefectivas de dignificación da lingua "que comecen polo propio goberno da Xunta".O colectivo tamén lle amosou o rexeitamento de que a chamada Consulta Vázquezsexa a base dun decretonovo: "Esta consulta, tal e como foi realizada, non pode ter ese peso nunha lexislación educativa".http://www.galiciahoxe.com/index_2.php?idMenu=86&idNoticia=441865 III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 40 Minoritarias (CELRM)
 • 41. Los bandazos de la lenguaLa Xunta de Feijóo es la primera que legisla para desproteger el gallego en medio deconstantes vaivenes en su política lingüísticaDANIEL SALGADO - Santiago - 28/06/2009La supresión del examen en gallego de las oposiciones a la Administración autonómica ha supuesto laprimera medida desprotectora de la lengua propia de Galicia aprobada en el Parlamento. Los votos de losdiputados del PP lo hicieron posible. Y a pesar de que Alberto Núñez Feijóo no ha cumplido su promesaelectoral de derogar el Decreto do Ensino del bipartito en los cien primeros días de su mandato, sí lo harápara el curso 2010-2011. Los populares han enarbolado la bandera de una pretendida "libertad lingüística",recogida de la asociación viguesa Galicia Bilingüe. Justifican así, entre otras actuaciones, la renuncia a lanorma educativa de 2007, redactada a partir de un Plan de Normalización consensuado políticamente hacecinco años y que contó con el acuerdo inicial del Grupo Parlamentario Popular.Pero la política lingüística defendida por el PP está lejos de seguir una línea uniforme. Tampoco coherente.Su única continuidad, hasta el momento, reside en los bandazos, coronados por el fichaje del sociolingüistaAnxo Lorenzo, afín al PSdeG y defensor del decreto bipartito, como secretario general de PolíticaLingüística. En febrero de este año, la plana mayor del ahora partido gubernamental desfilaba con GaliciaBilingüe exigiendo educación separada por idiomas y Feijóo le aseguraba al locutor Federico JiménezLosantos que la protesta entraba en los planteamientos del PP gallego. Corina Porro incluso hablaba delpeligro que, por causa de la gobernanza lingüística de socialistas y nacionalistas, corrían "las libertadesindividuales".Sin embargo, el 10 de junio y sin previo aviso, la situación ya era distinta. El número tresde losconservadores, Antonio Rodríguez Miranda, proclamaba en O Hórreo: "Nuestro partido no coincide conGalicia Bilingüe". Los cuatro meses transcurridos habían resultado movidos. La campaña electoral del PPtensó la cuerda al máximo. Feijóo clamaba contra "la imposición lingüística", prometía "libertad" yolvidaba su anterior defensa de una enseñanza "50% en gallego, 50% en castellano". "Los niños aprenderánen el idioma que quieran los padres", explicó en entrevista a este diario, "meteré una casilla en el sobre dematrícula para que los padres elijan el idioma de las asignaturas troncales". Y sin renunciar a ese discurso,que también rompió la histórica cautela del PP sobre el gallego, se alzó con la victoria el 1 de marzo.Entonces algunas cosas cambiaron. Galicia Bilingüe no tardó en reaparecer para advertir de su "vigilancia"sobre el nuevo Gobierno. Pero los vigueses habían dejado de ser interlocutor privilegiado y Feijóo iniciabauna huida hacia adelante. Si en su investidura parlamentaria anunciaba que "la finalidad del nuevo decretoserá el respeto a los derechos individuales de las familias y los alumnos" y no el cumplimiento de Estatutoy Lei de Normalización, con la llegada de Anxo Lorenzo a la Xunta ofrecía "consenso" a la oposición."Hay que recuperar la convivencia pacífica entre el gallego y el castellano", dijo, sin mencionar que habíasido su partido el primero en apuntarse a la ruptura. Cuando Feijóo se expresó al fin en esos términos, hastala prudentísima Real Academia Galega ya se había manifestado en público contra la involución en laspolíticas de normalización.Con Anxo Lorenzo en San Caetano, y la paz firmada con las instituciones galleguistas -Academia yConsello da Cultura-, casi 50.000 personas salieron a la calle en Santiago, convocados por A Mesa en unade las mayores movilizaciones que recuerda Galicia, detrás de la pancarta O galego, a nosa columnavertebral. Desde la Xunta lo intepretaron como "un intento de apropiación de lo que es de todos". Altiempo, comenzaba a operar el doble discurso: mientras Feijóo abraza el mantra "galleguista" del"bilingüismo cordial", su conselleiro de Educación, de quien ahora depende Política Lingüística, se lanza acuestionar el Plan de Normalización y la Lei de 1983, aprobados por consenso con Ejecutivos del PP.Pero si algo ha conseguido la deriva de los populares es clamor en su contra. Oposición, sindicatos, losdepartamentos de filología de las tres universidades, asociaciones de padres de colegios públicos, directoresde institutos o equipos de normalización han emitido comunicados contrarios a las medidas lingüísticasadoptadas hasta el momento por la Xunta.http://www.elpais.com/articulo/Galicia/bandazos/lengua/elpepuespgal/20090628elpgal_8/Tes III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 41 Minoritarias (CELRM)
 • 42. PROXECTO INICIADO CO BIPARTITOEducación deixará de apoiar as aulas de Infantil engalego para contornos castelánfalantesPermitirá que os pais poidan seguir escollendo a adhesión dos centros a este programa,mais non concederá as axudas destinadas até o de agora á iniciativa.Redacción - 20:00 01/07/2009Algo menos de medio cento de centros, sumando apenas o 1% do total de alumnado no treito da EducaciónInfantil, estaban no último curso adheridos ao programa de aulas de infantil en galego en contextoscasteláns-falantes. Unha iniciativa comezada hai poucos anos e que require, para ser introducida nuncentro, un mínimo de nais e pais que soliciten para os seus fillos a inclusión no programa.Diante da viraxe e o debate actual sobre a lingua na comunidade escolar, o Sindicato de Traballadores doEnsino (STEG) pedira da Consellaría de Educación explicacións polo aparente aprazamento da orde queregula a concesión de "subvencións a centros educativos públicos para a introdución de accións quepotencien o ensino en lingua galega en infantil". Desde o sindicato cualifican de "desconcertante" aresposta inicial da consellaría xa que, afirman, o departamento do conselleiro Xesús Vázquez, aseguroudescoñecer a existencia de tal proxecto. Posteriormente, láianse desde o STEG, a consellaría comunicouque tal programa de subvencións deixaría de aplicarse. Un xesto que, critican os representantes dosmestres, "mostra un claro retroceso en materia de normalización do galego".Este mesmo mércores, o sindicato recibiu comunicación oficial do director xeral de Educación, FormaciónProfesional e Innovación Educativa, Xosé Luís Mira Lema, garantindo a posibilidade de que os centros queo desexen continúen co programa pero advertindo de que non contarán co apoio das subvencións daconsellaría. A maiores, critican desde o STEG que a consellaría non vaia comunicarlle aos centrosafectados esta decisión, e quéixanse de que tampouco se realice esforzo en publicitar a existencia desteprograma. "Dende o STEG, seguiremos atentos a calquera retroceso en materia lingüística que pretendalevar a diante este goberno lingüicida", conclúen.http://www.vieiros.com/nova/75169/educacion-deixara-de-apoiar-as-aulas-de-infantil-en-galego-para-contornos-castelanfalantesTRATADO INTERNACIONALSen galescolas nin decreto03.07.2009 A Mesa acusa á Xunta de incumprir as recomendacións sobre o galego doConsello de Europa "coas súas decisións de atacar a lingua propia"MARÉ . SANTIAGOA Mesa pola Normalización Lingüística acusou onte a Xunta de "incumprir" as recomendacións sobre ogalego no ensino realizadas polo Consello de Europa. Aseguran que o Goberno galego "desafía" os tratadosinternacionais sobre dereitos lingüísticos "coas súas decisións de atacar a lingua propia".Acusan o Executivo de Núñez Feijóo de "destruír todo o que o Consello avalía positivamente" como odecreto do galego no ensino e as galescolas -eloxiadas polo comisario de Multilingüismo da Unión III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 42 Minoritarias (CELRM)
 • 43. Europea, Leonard Orban- e de non aplicar as recomendacións feitas pola UE hai seis meses, xa que onúmero de alumnos que reciben educación en galego nas aulas "segue sendo moi baixo".O ditame do Consello de Europa foi resultado do control no nivel de aplicación da Carta Europea dasLinguas Rexionais ou Minoritarias por parte de España ratificada por unanimidade pno mandato de JoséMaría Aznar. Por iso, a Mesa pregúntase se Aznar "será máis galeguista que Feijóo" porque consideran que"está a vulnerar conscientemente este tratado internacional suscrito polo ex presidente español do seupartido". A asociación pídelle á Xunta que "reingrese na legalidade" fronte á "crispación" e á "galegofobia"da que, aseguran, "fan gala".http://www.galiciahoxe.com/index_2.php?idMenu=86&idNoticia=444574Os equipos de normalización abren dez vías para oconsensoCristina Díaz Pardo 07/07/2009O conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, reuníuse onte con representantes da Coordinadora Galega deEquipos de Normalización Lingüística e comprometeúse a que esta organización participe na elaboracióndo novo decreto que regulará o uso do galego no ensino e que derrogará o vixente.Así o asegurou onte a coordinadora logo da xuntanza mantida co conselleiro e co secretario xeral dePolítica Lingüística, Anxo Lorenzo. Segundo fontes deste organismo, a reunión desenvolveuse “dunhaforma distendida” e nela ofreceronselle a Vázquez “dez propostas de consenso para acabar coa polémica douso do galego no ensino”.A coordinadora mostrou dende un primer momento “a súa preocupación e malestar ante a polémica que seorixinou nos últimos tempos arredor da lingua galega no ensino”. Segundo lle transmitiron ao responsableautonómico de Educación e Ordenación Universitaria “a polémica que se está a vivir é moi negativa para aconvivencia nos centros e, polo tanto, para a educación en xeral e para a lingua galega en particular”.Entre esta decena de requerimentos, a Coordinadora de Equipos de Normalización enumerou a necesidadede que o marco lexislativo evite a confrontación na comunidade escolar, a imposibilidade de que oalumnado sexa segregado por razóns de lingua e que a presenza do galego se manteña, como mínimo noensino, cunha representación do 50%, pretensión que parece lonxana nun momento no que o Executivogalego pula por un sistema de educación trilingüe.Segundo indicou Miguel Louzao, un dos representantes dos equipos de normalización, “estariamosdispostos a participar na elaboración do novo decreto sempre que se garanta a competencia do alumnadotanto en galego como en castelán”.Igualmente, os representantes da Coordinadora Galega de Equipos de Normalización trasladaron aoconselleiro “a necesidade de elaborar e actualizar os materiais didácticos en lingua galega”.Por suposto, a polémica enquisa da consellería aos pais tamén estivo presente na reunión. O punto final dodecálogo ofrecido ao Executivo galego sinala que “parece inadecuado que a enquisa sexa a base dundecreto novo. Esta consulta, tal e como foi realizada, non pode ter ese peso nunha lexislación educativa. Sidébense ter en conta os diferentes datos sociolingüísticos existentes tirados de estudos elaborados conrigurosidade, así como os Proxectos Sociolingüísticos de Centro realizados nos últimos anos”.http://www.xornal.com/artigo/2009/06/26/polItica/equipos-normalizacion-abren-dez-vias-consenso/2009062523361017431.html III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 43 Minoritarias (CELRM)
 • 44. EntrevistaAnxo Lorenzo, secretario xeral de Política Lingüística: Alingua é un tema de fondo que afecta á convivencia12/07/2009 - Antonio Soto. AGN O secretario xeral de Política Lingüística, Anxo Lorenzo Suárez, confía na capacidade de negociación do Goberno autonómico para resolver con éxito a polémica suscitada ao redor do novo decreto de galego, unha normativa aínda inexistente pero que intúe correcta e coherente. Ás organizacións políticas e sociais coas que se espera chegar ao consenso pídelles que deixen a un lado posibles maximalismos. Se non hai atrancos, cre que a norma estará lista ao remate do presente ano.Pregunta: Pesou moito o novo decreto de galego cando decidiu aceptar a Secretaría Xeral?Resposta: O que marcou que aceptase o cargo está máis ben relacionado co feito de que había unhasituación de enorme conflitividade, con posicións moi enfrontadas, entre elas estaba a cuestión daregulación do modelo lingüístico do ensino. Cando se me propón, para min é importante pensar en que eupodo achegar algún tipo de coñecemento e algún tipo de experiencia para fraguar o máximo consensoposible en todas as decisións que se tomen desde Política Lingüística, decreto incluído, claro.P: Coa futura norma redactada, hai que chegar a un consenso que non parece, en principio, doado...R: Non sei se vai ser fácil ou non, pero penso que podemos propoñer un decreto en que a maior parte dasociedade se sinta cómoda e sinta que é un decreto interesante para consolidar o coñecemento das dúaslinguas oficiais, para avanzar nun marco de ensino plurilingüe, co coñecemento dunha terceira e dunhacuarta lingua. Que sintan que unha norma tamén pode ter unha certa flexibilidade e que iso posibilite quetodo o mundo se sinta identificado con ela.Decreto correcto e coherenteP: O Goberno está convencido de que haberá acordo sobre o decreto...R: Antes de empezar a redactalo imos coñecer a opinión das familias expresada na consulta rematada omes pasado. Teremos en conta as opinións das diferentes partes do proceso educativo coas que nosestivemos entrevistando. Por outra banda, está o que di a Lei de Normalización Lingüística, que imoscumprir. Ademais, o decreto debe ser correcto e coherente. Con todo iso construiremos unha proposta quevai ser o documento que poñamos nas mans das forzas políticas para negociar e tentar acadar o máximoconsenso posible.P: A unamimidade será difícil?R: Insisto en que non sei se vai ser fácil ou difícil, no que confío é na vontade que ten este Goberno dechegar a acordos. Vaise negociar, tentar chegar ao máximo consenso posible. Polo tanto, por parte doExecutivo galego non vai haber ninguna dúbida sobre ese interese por consensualo e negocialo. Pola bandado resto de organizacións sociais, políticas e demais nós confiamos que tamén se dea ese interese pornegociar, por tentar chegar a acordos e abandonar certas posturas que, se cadra, hoxe parecen maximalistas.Un tema transversalP: Pero se o apoio non é o desexado, o problema pode manterse ao longo da lexislatura...R: Creo que a sociedade galega non entendería que non fosemos quen de poñernos de acordo nun tema tancrucial como é o da lingua. A lingua e o modelo educativo non é facer unha estrada por aquí ou por alá. Aípodemos discrepar. É un tema de fondo, que afecta á convivencia, a moitísimos aspectos da nosa historia eun tema transversal. E, xa digo, que a sociedade non entendería que non fosemos capaces de poñernos deacordo nun marco mínimo de regulación das linguas no sistema educativo.P: Cre, como se chegou a dicir desde a Xunta, que as normas quedan desfasadas e que se hai que tocarlle áLei ou ao Plan de Normalización farase? Estase pensando niso? III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 44 Minoritarias (CELRM)
 • 45. R: Non. Resposta rápida, non.P: Son bases sólidas coas que haberá que seguir traballando...R: A base sólida é a Lei de Normalización Lingüística porque é unha lei, e as normas hai que cumprilas. Oplan segue sendo un documento valioso como punto de encontro. Agora ben, o plan xeral contén unconxunto de medidas e de obxectivos. Nese sentido, hai elementos que poden ser indiscutibles, mentres quehai outros que poden necesitar unha certa negociación e consenso e outros nos que eu vexo que, se cadra, émellor deixalos para máis adiante.Unha data límiteP: Para cando estará listo o decreto?R: Despois do verán empezaremos as negociacións e contamos telo listo antes do Nadal. Iso foi o que seanunciou.P: Negociado e aprobado?R: Exactamente, antes de que chegue a fin de ano.P: Galicia Bilingüe pide que Educación se dea présa para saber se quen o desexe pode comprar os novoslibros de texto en castelán...R: O decreto 124/2007 está en vigor, mentres non fagamos o novo que o derrogue.Marxe orzamentariaP: Ou sexa, que non vai haber cambios nese sentido no novo curso.R: O decreto está en vigor e non está prevista ningunha norma que cambie ou restrinxa o que di o decreto124 nese tema.P: A crise trouxo recortes tamén ao seu departamento ou poderá desenvolver o programa previsto?R: Neste escenario económico, a austeridade hóuboa e vai seguir habéndoa para a maior parte dasadministracións públicas. Tentaremos conseguir os máximos recursos posibles e faremos o que poidamos.Pero creo que hai marxe orzamentaria e de xestión para poder facer moitos proxectos.P: Cal é o orzamento do que dispón o seu departamento para este exercicio?R: Neste ano, cos recortes, dispoñemos de 19 millóns de euros.http://elprogreso.galiciae.com/nova/35252.htmlO CONTRADECRETAZOPeor que en África18.07.2009 A un mes de realizarse a "Consulta Vázquez" sobre o galego no ensino, aConsellería de Educación anuncia que aínda lle vai levar bastante tempo escrutar todas asenquisasMARÉ . SANTIAGO Mañá cúmprense un mes da fin do referendo desenvolvido pola Consellería de Educación para coñecer en que lingua queren os pais que reciban a educación os alunnos. E a pesar das catro semanas transcorridas, o departamento de Jesús Vázquez infomou estes días que o proceso de escrutinio das enquisas se prolongará aínda "bastante tempo".Se ben rexeitan especificar o número de persoas encargadas de realizar o escrutinio, asegúrase desde aconsellería que "traballan cinco días á semana sen descanso" e xustifican o atraso polo "complicado queresulta abrir os sobres". Algúns destes sobres, puntualizan, "están pegados con lotite e, mesmo, grampados"porque houbo pais -engaden- "que quixeron manter a súa identidade estritamente oculta". III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 45 Minoritarias (CELRM)
 • 46. Educación asegura que xa poderían facerse públicos algúns datos, pero que serían "demasiado parciais" epouco fiables para o conxunto, xa que pertencen soamente a certas comarcas.O certo é que o polémico referendo -que abriu unha drástica división no país- vai camiño de convertersenun dos máis prolixos e longos na historia da democracia mundial. A espera para coñecer os resultadosvaise prolongar máis que o longo mes de tirapuxas e xuízos na primeira elección de George W. Bush comopresidente dos Estados Unidos fronte a Al Gore, no ano 2000, símbolo por excelencia dos buracosinatuables de certas eleccións na democracia. Nin na India, onde existen 600 millóns de electores, se tardatanto en obter uns resultados e o caso daConsulta Vázquez só tería parangón, pola súa dilatada duración, encertas situacións excepcionais en África, como é Zimbabue.O atraso está a provocar, ademais, que comecen a inzar as sospeitas, sobre todo tendo en conta a premuracoa que foi realizada a consulta, destinada -segundo Xesús Vázquez- para servir como base ao futuroDecreto do galego, co que a consellería pretende rebaixar a presenza deste idioma no ensino.Onte mesmo, oportavoz de Educación do Grupo Parlamentario Socialista, Guillermo Meijón, interpretou ese atraso comounha evidencia que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, está preparando "unha gran fraudeelectoral".A través dun comunicado no que criticou o proceso de elaboración da enquisa por ser "frívolo, falaz, dunhaviabilidade técnica máis que cuestionable e impropio dun Goberno serio", Meijón agoirou que a "fraudeelectoral" que, ó seu xuízo, pensa o máximo mandatario galego suporá "o ataque definitivo contra ogalego".Ademais, o socialista reprobou que a enquisa constitúe "un intento inescusable de manipulación da vontadedos galegos" e que se enmarca en "o desmantelamento programado do ensino público" posto en marchapolo Partido Popular desde a Xunta.Segundo Meijón, neste "desmantelamento" tamén se inclúen a "nefasta decisión" de suprimir a gratuidadedos libros de texto, a redución de aulas e persoais de profesores e o agrupamento de alumnos. "Para o únicoque hai diñeiro é para o ensino concertado", censurou, á vez que incidiu en que "non hai que facer unhaenquisa para saber que intereses defende o PP". Para rematar, lamentou o "preocupante desinterese" quemostra o PP pola escola pública e prognosticou que a deixará cun gran dano feito". "Pasará a ser a perla dacoroa a ser a cincenta do sistema público galego", concluíu o deputado socialista.PERSPECTIVASNon parece sensato que unha cuestión tan delicada, e que armou tanta polémica, como a "ConsultaVázquez" se estea retrasando tanto nos seus resultados. A actitude non fai máis que aumentar a polémica.http://www.galiciahoxe.com/index_2.php?idMenu=86&idNoticia=449600 III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 46 Minoritarias (CELRM)
 • 47. Educación nega a contratación dunha empresa parao recontoO departamento de Jesús Vázquez explicará o método do escrutinio cando fagapúblicos os resultados da consultaCristina Díaz Pardo 25/07/2009A Consellería de Educación negou onte a contratación dunha empresa valenciana que, segundo afirmandesde a Mesa da Normalización Lingüística, sería a encargada de levar a cabo o escrutinio das consultasaos pais sobre o idioma. Nunha entrevista concedida esta semana a Xornal de Galicia, o presidente destaasociación a prol do galego, Carlos Callón, asegurou que “á ultima hora a Xunta contratou os servizosdunha empresa de Valencia para levar a cabo o reconto dos datos da enquisa”. Fontes da Consellería deEducación aseguraron a este periódico que as aseveracións da Mesa Pola Normalización Lingüística eran“falsas” se ben, as mesmas fontes non puideron explicar cal é a metodoloxía a seguir no tratamento dasenquisas e na obtención de resultados.“A consellería conta con persoal que se dedica ao estudio das enquisas”, apuntaron desde o departamentode Educación. “Cara ao final do proceso darase a coñecer non só os datos de participación senón o métodoseguido”, informaron.Con todo, o mutismo do departamento do ramo sobre o escrutunio das consultas aos pais é total. Unhas dascríticas que se facía dende a Mesa Pola Normalización amparábase no feito de que “non existía a figura dunnotario que dese fe da legalidade do proceso de reconto dos inquéritos”. Preguntados pola acusación, dendeo departamento que dirixe Jesús Vázquez declinouse contestar se a figura do notario estaba presente noproceso ou non.Así, mentres continua o reconto da consulta aos pais, da que se extraerán uns resultados que serán a base donovo decreto do galego no ensino, o proceso recibe cada vez máis críticas por parte de sindicatos e grupospolíticos. Con todo, a consellería garda silencio sobre o desarrollo do proceso para extraer datos daconsulta. A data estimada para que o resultado do inquéritos aos pais se faga público apunta a finais demes.En canto ao estudio do galego, o 60% dos examinados nas probas para obter o certificado de galego Celga4 suspenderon o exame, mentras que se rexistraron un 70% de aprobados nas probras para obter o segundograo. As probas realizáronse o pasado mes de maio e constitúen un medio de certificación oficial docoñecemento da lingua galega.http://www.xornal.com/artigo/2009/07/22/politica/educacion-nega-contratacion-dunha-empresa-reconto/2009072122493969633.htmlA ENQUISA DA LINGUA NON ACLARA NADAPouco máis da metade dos pais opinou, a maiorporcentaxe na privadaLogo dun gasto de 160 mil euros nunha iniciativa con moitas sombras no camiño, a enquisa só clarexaque os pais queren que se mellore o ensino do inglés.Isabel G. Couso - 13:10 31/07/2009 III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 47 Minoritarias (CELRM)
 • 48. Nunha comparecencia na que o secretario xeral de Política Lingüísticaapareceu só, sen a compaña do conselleiro de Educación, Anxo Lorenzodebullou os resultados da enquisa sobre a lingua. De primeiras subliñoua participación, que considerou "dispar". Globalmente este dato elévaseaté o 58,7% das familias, se ben foi máis elevada nos ciclos deEducación Infantil e Primaria, onde chegou até o 70,1% e ao 75,7%respectivamente. Mentres, foi menor a participación en EducaciónSecundaria (38,4%) e en Formación Profesional (33,1%). Con todo,Lorenzo aclarou que, porcentualmente, foi moito máis elevada aparticipación nos centros privados, seguidos dos concertados efinalmente dos públicos.Unanimidade só para o inglésCuns resultados que se ofrecen unicamente desglosados por ciclos educativos e non globais, a estatísticaque ofrece maior garantías e revela a unanimidade dos pais refírese ao inglés. A favor de que se impartancontidos neste idioma amósanse o 91,5% das familias de Infantil, o 75,2% das de Primaria, o 63% deSecundaria e o 63% de Formación Profesional. Cuestionado sobre as posibilidades que este desexo teríapara converterse nunha realidade, Lorenzo adiantou a dispoñibilidade do goberno, se ben confirmou queeste non pode ser un obxectivo a curto prazo.Entre o bilingüismo e o castelánEn Educación Infantil, a meirande parte dos pais prefire que os seus fillos aprenda a ler e escribir en galegoe castelán (53,2%). Con todo, suman outro 37% os que optan unicamente polo castelán, mentres que son o8,7% os que a esta pregunta contestan "só galego".En Primaria, á cuestión de "En que linguas preferiría que o seu fillo cursase as materias troncais?"deixa oseguinte resultado: o 37,6% todas en castelán; o 26,6% prefiren unhas en galego e outras en castelán; o17% a maioría en castelán; o 12,5% todas en galego; e o 5,8% a maioría en galego.En Secundaria, á mesma pregunta ofrece resultados parellos: o 33,8% optan por todas en castelán; o 23,6%unhas en galego e outras en castelán; o 19,8% todas en galego; o 14,7% a maioría en castelán; e o 7,7% amaioría en galego.Nos ciclos formativos, a maioría dos consultados (un 52%) opta por un emprego das dúas linguas en todasas materias; o 25,1% opta por só galego; o 22,6% só castelán; e un 11% deixaron sen resposta estacuestión.Modificación do DecretoSen deixar máis dun cuarto de hora para as preguntas dos xornalistas, Anxo Lorenzo asegurou que asconclusións que se poden tirar desta consulta "non serán vinculantes" e insistiu unha e outra vez en que"isto non foi un referendo, senón unha consulta para pulsar a opinión das familias". Nesta liña, subliñouque o novo decreto sobre o ensino que se elabore será "plural, sen ningún tipo de imposición e reflectirá adiversidade lingüística presente en Galiza".Con todo, non quixo adiantar data ningunha para a súa elaboración e precisou que nada se fará ao respectoen agosto, porque "son malas datas" para cuestións vencelladas co ensino, por mor dos períodosvacacionais. Así, deixou para setembro o inicio do proceso que, dixo, contará con todos os axentesimplicados no ensino, aos que tamén se lles fará chegar o resultado da enquisa.Contratación dunha empresa e custeLorenzo foi especialmente belixerante á hora de falar do custe que tivo este traballo. Confirmou, tal e comoxa adiantara a Mesa pola Normalización, a contratación dunha empresa (Obradoiro Socioloxía) para adecodificación dos datos. Esta, á súa vez, subcontratou a outra compañía para alugarlle un lector óptico quepermitise acelerar todo o procedemento. O secretario xeral de Política Lingüística asegurou que estascontratacións foron necesarias porque, do contrario, todo o proceso tería unha duración de máis dun ano easí "resolveuse nun mes".Ademais, adiantou as cifras oficiais do custe que tivo a consulta. Segundo explicou, esta cantidadeascendeu finalmente a 160.995 euros, un montante económico que se repartiu entre a impresión da enquisa, III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 48 Minoritarias (CELRM)
 • 49. a dixitalización dos datos ou a publicidade. Lorenzo recalcou que esta cifra supón 48 céntimos por alumno.Neste sentido acusou "a algunha organización" de dicir "mentiras e estupideces" ao respecto, "que nadateñen que ver coa realidade".Unha enquisa chea de sombrasMáis alá de que o secretario xeral asegurase que os datos desta consulta non serán vinculantes, hai quesubliñar a premura, tanto na súa elaboración (no comezo das vacacións, cos alumnos preparando exames...)como na súa presentación. A correspondente rolda de prensa convocouse o último día do mes de xullo, unvenres, deixando pouco tempo para as posíbeis reaccións dos diferentes axentes sociais implicados noensino.Ademais do controvertido que foi todo o procedemento que agora nos leva a coñecer este resultado, ainformación que ofrece atende exactamente ás preguntas realizadas ás familias. Non hai, pola contra,ningún tipo de cruzamento de datos do que puideramos extraer outro tipo de conclusións, como a escollapreferente dos pais en función do rural ou urbano ou dos centros públicos ou privados, por exemplo. Aorespecto, Lorenzo asegurou que "estes son os datos que hai e non se buscarán máis".Anxo Lorenzo xustificou a ausencia do conselleiro de Educación na presentación pública dos resultadosasegurando que el é "o máximo responsábel da política lingüística do país" e polo tanto, "representante dogoberno". Así, nunha exacta media hora de comparecencia, deixou a porta aberta a que cada quen extraia assúas propias conclusións e adiantou a súa: "a enquisa reafirma o carácter bilingüe da sociedade galega".http://www.vieiros.com/nova/75760/pouco-mais-da-metade-dos-pais-opinou-a-maior-porcentaxe-na-privadaA Coordinadora de Equipos de Normalización criticaa enquisa do galegoComezan as reaccións á enquisa do galego. A Coordinadora Galega de Equipos deNormalización e Dinamización Lingüística pon en dúbida a fiabilidade dos resultados docuestionario da Xunta sobre as linguas no ensino e tamén os sindicatos "ilexítimos" e de"fiabilidade pouco dubidosa" estes datos...Por Galicia Confidencial | Galicia | 31/07/2009A Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística asegura que o inquéritonon reuniu as garantías científicas mínimas e non partiu da igualdade entre ambos idiomas: galego ecastelán. Engade que só serve para demostrar a perda de galegofalantes, sobre todo entre os máis novos, oque xustificaría un reforzo do idioma galego no ensino se Galicia non quere perder o bilingüismo que acaracteriza segundo a Consellería.Dende a Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística (CGENDL),formada por equipos dos centros públicos e privados de toda Galicia, reiteramos a primeira análise quefixera ante esta consulta ás familias cando foi presentada publicamente. Como vimos dicindo, ningunhafase desta consulta, desde a súa presentación, pasando pola distribución, ata o sistema de reconto, reuniuas garantías científicas mínimas que require un inquérito deste tipo.1. non partiu dunha situación de igualdade entre ambos idiomas, galego e castelán, do que o gobernoda Xunta denomina bilingüismo. As preguntas realizáronse partindo dunha situación de debilidade socialdo galego, fan só referencia ás materias troncais (tal e como establece o actual decreto) e non á totalidade III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 49 Minoritarias (CELRM)
 • 50. das que se imparten e dificilmente poden proporcionar unha información precisa sobre as preferencias dasnais e dos pais. Ademais, non se baseou nunha mostra realmente representativa, tanto polo alto grao deabstención, como pola selección dos enquisados ou por non considerar aspectos básicos de calqueraanálise deste tipo como o contexto sociolingüístico do alumnado.2. non reuniu as condicións técnicas de fiabilidade esixibles no proceso de distribución, recolla eanálise dos resultados. Isto agudizou a imaxe de improvisación e escurantismo que acompañou todo oproceso creando maior confusión na opinión pública.Así mesmo, hai que engadir que a consulta se realizou nun momento de grande polémica e moitadesinformación entre unha sociedade na que predominan os prexuízos cara á lingua galega. Todo istoagrávase cando se anuncia que estes resultados serán o punto de partida do proceso de derrogación doDecreto 124/2007 e da elaboración da nova lexislación.Con todo, as respostas si que amosan unha clara tendencia: a perda importante de galegofalantes, sobretodo entre a xente máis nova. Se a Xunta de Galicia quere que Galicia siga sendo bilingüe como ata agora(tal e como afirman) debe, partindo do actual decreto que contempla un 50% de materias en galego,incrementar esta porcentaxe reforzando a aprendizaxe do galego para frear esta tendencia actual.http://www.galiciaconfidencial.com/nova/3578.htmlENCUESTA SOBRE EL IDIOMAFeijoo destaca que la mayoría de los padres quieren aulasbilingüesEl presidente de la Xunta reitera que el actual decreto «es un error con el que está endesacuerdo la sociedad gallega, por lo que es necesario reformarlo».Efe 30/7/2009El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, ha afirmado que la consulta realizada a los padres sobre eluso del gallego en la educación «prueba que la mayoría quieren aulas bilingües» para sus hijos, para que«conozcan tanto el gallego como el castellano».El titular del Ejecutivo autonómico señala que la consulta también refleja que los padres «son los primerosinteresados en la educación de sus hijos», y que, prueba de ello, es que «casi un 60% ha expresado conclaridad y en libertad su opinión».Núñez Feijoo consideró que los gallegos «quieren que sus hijos sean libres para escoger la lengua que lesparezca oportuna en cada momento», y «que en la escuela se les enseñen al menos las dos lenguas que tienenuestra comunidad: el gallego y el castellano». El presidente del Gobierno gallego indicó a Efe que esto«ya quedó claro en las elecciones y ahora se refrenda», y reiteró que el actual decreto que regula el usodel gallego en la educación «es un error con el que está en desacuerdo la sociedad gallega, por lo que esnecesario reformarlo».Asimismo, apuntó que los gallegos «están muy por encima del debate político» y que, «además de laenseñanza bilingüe, la otra gran necesidad del sistema educativo es el conocimiento de una tercera lengua,el inglés, para abrirle puertas a sus hijos, en lugar de cerrárselas».Núñez Feijoo afirmó que los padres, mediante la consulta, «han reafirmado alto y claro la cortesía, laurbanidad y la cordialidad lingüística que hay en Galicia».«Este es el mensaje que nos han dado y que pondremos sobre papel en el nuevo decreto», concluyó.http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2009/07/31/00031249050497317753883.htm III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 50 Minoritarias (CELRM)
 • 51. Educación no aclara cómo influirá la consulta en eldecreto del gallegoAPA y sindicatos dudan de la fiabilidad de la encuesta por la elevada abstenciónANNA FLOTATS - Santiago - 01/08/2009Fue la promesa estrella de Alberto Núñez Feijóo. Un revulsivo para sindicatos y asociaciones lingüísticas.Y un bálsamo para Galicia Bilingüe. El conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, no se cansó de repetirque la encuesta a las familias sobre el idioma en las aulas es "el punto de partida" del nuevo decreto delgallego. Pero ni en el día en que se conocen los resultados, tras un recuento hecho por una empresa privadaque ha durado cinco semanas, la consellería explica cómo van a influir esos datos en la elaboración de lanorma.El 21% de los 330.856 padres que fueron preguntados quiere que sus hijos estudie sólo en castellano. Unaopción que resulta mayoritaria en Educación Primaria y Secundaria. En Infantil, en cambio, la mayoría pideque se combinen las dos lenguas. Las familias que abogan por una formación únicamente en gallegorepresentan sólo el 7,7% del total y las que pusieron la cruz en la casilla bilingüe alcanzan el 21%.La participación, que rozó el 60% y que para la consellería es una muestra del "interés de los padres ymadres en las decisiones que afectan al sistema educativo", fue mayor en centros privados y concertados,que son minoría en Galicia. La abstención, sin embargo, reina en Educación Secundaria y FormaciónProfesional. Más de la mitad de las familias que tiene hijos en estas etapas decidió no rellenar elcuestionario. La escasa participación hace dudar a sindicatos y asociaciones de padres -contrarios a laencuesta desde el principio- de la fiabilidad de la consulta. CIG, STEG y UGT tachan los resultados de"ilegítimos" y la confederación de APA de centros públicos cree que los datos "no aportan absolutamentenada".El secretario general de CIG, Anxo Louzao, añadió que la encuesta "está pensada exclusivamente parajustificar la política lingüística de agresión contra el gallego", que se enmarca, señaló, en el "odio que elactual gobierno está demostrando contra lo que nos identifica como gallegos". A Mesa pola NormalizaciónLingüística se sumó a las críticas y afirmó que los resultados de la consulta son "las cuentas de Pinocho",fruto de una encuesta "fraudulenta y chapucera".El secretario general de Política Lingüística, Anxo Lorenzo, estuvo ayer solo ante el peligro en lapresentación de los resultados. El conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, esperaba en algún despacho deSan Cateano a que un irritado Lorenzo -tachó de "mentiras y estupideces" las críticas a la consulta-despachara con los medios el asunto más relevante que tiene entre manos el departamento educativo. Elmal trago tenía tiempo límite. A las doce menos cinco, Vázquez esperaba al secretario general para guardarun minuto de silencio en recuerdo a las víctimas de ETA.Lorenzo presentó los datos teniendo en cuenta sólo a los padres que contestaron la consulta y destacó quemás de la mitad de las familias prefiere que sus hijos estudien sólo en castellano, un porcentaje similar a losque reclaman un sistema bilingüe. Estos resultados, valoró, "ponen de manifiesto que el actual marconormativo [que obliga a impartir en gallego al menos la mitad de las asignaturas] no se ajusta a laspreferencias de la sociedad gallega". Lo mismo piensa Gloria Lago, presidenta de Galicia Bilingüe. "Losdatos demuestran que los gallegos no sintonizaban con la política de imposición del bipartito", afirma laportavoz de la asociación, que reclamó esta consulta, a golpe de manifestación, junto a la plana mayor delPP.El secretario de Política Lingüística reconoció que las familias "no valoran lo suficiente la lengua propia deGalicia" ya que "no la perciben tan útil como el castellano". Para cambiar ese pensamiento, la conselleríaaboga por crear "un marco de bilingüismo cordial", que no pase "por las fórmulas de imposición y III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 51 Minoritarias (CELRM)
 • 52. aislamiento" del actual decreto, cuyo antecedente aprobado por unanimidad en el Parlamento -el Plan deNormalización Lingüística- contribuyó a elaborar el propio Lorenzo.El secretario de Política Lingüística no aclaró cómo se usarán los resultados de la consulta (que costó160.995 euros, 48 céntimos por alumno) en el decreto que prepara. Repitió que la encuesta "no serávinculante", lo contrario que proclamó Feijóo el pasado 25 de mayo en Barcelona, y se mantuvo fiel a suambigüedad: "Los datos son una opinión más que incorporaremos a las líneas generales del texto".http://www.elpais.com/articulo/Galicia/Educacion/aclara/influira/consulta/decreto/gallego/elpepuespgal/20090801elpgal_3/TesO CONTRADECRETAZO · · REACCIÓN"Historia dun despropósito"01.08.2009 BNG e PSdeG, sindicatos, asociacións de pais e colectivos cidadáns cuestionan avalidez dos resultados e opóñense a que sexan utilizados para mudar o marco normativoMARÉ. SANTIAGO O secretario xeral de Política Lingüística, Anxo Lorenzo, anunciou onte, ante os resultados da consulta aos pais, o que xa era previsto segundo a promesa electoral do PP, formulada en confluencia co discurso de UPyD, Galicia Bilingüe e medios de comunicación afíns: que se mudará o "marco normativo" que regula o uso do galego no ensino.Lorenzo, que nun artigo que escribiu no 2002 para o Congreso Mundial de Políticas Lingüísticas deBarcelona afirmou que "a ideoloxía do bilingüismo harmónico supón, na práctica unha negación daplanificación como instrumento real e práctico de transformación da realidade lingüística galega", subliñouonte que "o marco normativo non se axusta ás preferencias dos pais, polo que a Consellaría "terá en conta aopinión expresada libremente polas familias para a redacción do novo decreto"."É necesario revisar os modelos de normalización lingüística asumidos nos últimos 25 anos", engadiu, erecoñeceu que en Primaria e Secundaria "o galego aínda non se percibe tan útil como castelán". Asegurou,contradicindo declaracións realizadas por Alberto Núñez Feijóo hai xa tempo, que a consulta non será"vinculante", -reiterou que non é un "referendo"-, senón que funcionará como un elemento máis a ter enconta nun marco novo que será "plural, sen ningún tipo de imposición e reflectirá a diversidade lingüísticapresente en Galiza".O PPdeG considerou, así, a enquisa como "un primeiro paso cara a un novo decreto que enterre osproblemas", e amosouse contrariado porque a "oposición" se opoña "a que as políticas educativas da Xuntase consensúen cos pais"-esquecendo as asociacións de pais dos centros públicos que se opoñen áderogación do actual decreto, e as críticas que recibiu a consulta polos seus defectos metodolóxicos-.O PSdeG considera, pola súa banda, que a "historia do despropósito" que supuxo desde a súa orixe aconsulta limitouse na súa resolución a constatar que "se perdeu o tempo para nada" . A portavoz adxunta dogrupo parlamentario socialista, Mar Barcón, resaltou que os resultados "non achegan un dato novo" e instoutanto ó conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, como ó presidente da Xunta, Núñez Feijóo, a que "dean acara para explicar as decisións que van adoptar". III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 52 Minoritarias (CELRM)
 • 53. O BNG cre que a consulta "non apoia" a intención do Goberno galego de derrogar o decreto queactualmente regula o uso do galego no ensino, porque segundo cálculos dos nacionalistas, "só dous de cadadez" familias consultadas desexarían que os seus fillos recibisen educación exclusivamente en castelán. "Oactual decreto persegue que os nenos teñan competencias plenas en galego e iso mesmo se reflicte naenquisa" expuxo en rolda de prensa a deputada Carme Adán, polo que considera que a norma "non está encuestión" por "oito de cada dez" pais, que segundo os nacionalistas din preferir unha educación bilingüe ousó en galego.Con todo, desde o BNG insisten en que a enquisa carece de "credibilidade" porque non conta co mínimorigor científico nin metodolóxico" e destacan tamén que un número "importante" de familias, "catro decada dez", renunciou a participar na consulta. Como pensan fomentar a iamxe de utilidade do galego candoforon os primeiros en facer unha campaña de desprestixio social do galego, cando estableceron que xa noné útil para entrar na función pública? preguntou a deputada Carme Adán. Bieito Lobeira acusou a Xunta depretender converter o galego nun "idioma inútil" e darlle un status legal de "dialecto".APASVirgilio Gantes: "Non achega absolutamente nada"Boa proba do rexeitamento que a "Consulta Vázquez" provocou nos centros públicos é que o presidente daConfederación de APAs deste tipo de ensino (Confapa), Virgilio Gantes, considerou que os datos daconsulta "non achegan absolutamente nada" á hora de elaborar un novo decreto do galego, ante a escasaparticipación". Gantes criticou que o proceso de consulta foi "pouco serio" e que "non se reflicten" datosque considerou "importantísimos", "como cantas familias contestaron a enquisa", xa que "hai familias quecontestaron a tres ou catro en función do número de fillos".A Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística sinalou as súas"dúbidas" da "fiabilidade dos resultados" ao "non reunir as garantías científicas mínimas" que requiría erealizarse "nun momento de gran polémica e moita desinformación" na que "predominan os prexuízos"caro ao galego. A presidenta de Galicia Bilingüe, Gloria Lago, considera que dos resultados "pódesededucir clarisimamente" que o actual decreto do galego no ensino "non conectaba coa sociedade e habíaunha inmensa maioría que non estaba de acordo".MESA"As contas de Pinocho, sen fiabilidade"A Mesa pola Normalización Lingüística valorou como "contas de Pinocho, sen credibilidade ninfiabilidade" os resultados sobre a "pseudoconsulta" presentados por Anxo Lorenzo. A asociación constataque "o proceso de reconto é dos máis longos de toda a historia da democracia mundial" e pregúntase "comose pode tardar todo este tempo e non seren capaces de presentarnos datos seriamente desagregados".Ademais, a organización cidadá interrógase "cal é o motivo de que só dean o nome da empresa encargadade tratar os datos e non da encargada do reconto propiamente, que sería unha das partes máis delicadas".Insistiu en que "ao non haber observadores externos, non hai ningunha garantía, ningunha, de que todo istonon sexa un enorme calote".A Mesa mantén, así mesmo, a estimación de que o custo total deste operativo ronda os 400.000 euros.Lembra que, hai dous meses, a Xunta orzamentara publicamente en 198.000 euros a consulta. O secretarioxeral da CIG-Ensino, Anxo Louzao considerou "ilexítimos" os resultados da consulta xa que o proceso"está pensado exclusivamente para xustificar unha política lingüística de agresión" contra o galego. Ovoceiro de FETE-UXT Galicia, Raúl Gómez, lamentou que "a enquisa, con todos os seus defectos, é unhafoto da realidade. O castelán está moi ben e o galego está moi mal", aclarou.Por este motivo, considerouque o proceso "ratifica a conveniencia de que siga en vigor o decreto 124/2007", xa que "o galego necesitaunha discriminación positiva". Finalmente, STEG alertou de que a consulta aos pais "demostra anecesidade do que xa era obvio: a obriga de medidas de protección e promoción da lingua galega".http://www.galiciahoxe.com/index_2.php?idMenu=86&idNoticia=454077 III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 53 Minoritarias (CELRM)
 • 54. O ensino recea dos resultados e esixe protecciónpara o galegoOs sindicatos e A Mesa tildan de “fraude” a consulta e os docentes subliñan a ausencia de“rigor técnico” nos datosDavid Lombao 05/08/2010Os colectivos vinculados ao mundo do ensino que, ao longo das pasadas semanas,expresaron publicamenteas súas dúbidas en torno á “fiabilidade” da enquisa de Educación e mesmo mostraron o seu temor sobre aposibilidade de que o departamento de Jesús Vázquez “cociñase” os datos finais, reafirmaron onte o seureceo sobre o inquérito.Un dos colectivos máis críticos co proceso, A Mesa pola Normalización Lingüística apuntou onte que,dende o seu punto de vista, “todas as interrogantes” sobre a “transparencia” da consulta “seguen abertas”.A ausencia de “datos desagregados”, así como a tardanza en facer público o escrutinio final leva aocolectivo de defensa da lingua a asegurar que “o que comezou coma un proceso tendencioso contra ogalego, con preguntas tramposas, desembocou no escurantismo e na fraude” por parte da Xunta. Ao tempo,o colectivo que dirixe Carlos Callón láiase de que “para atacar o galego e crispar ás familias non exista aausteridade” no Executivo xa que, subliñan, “os gobernantes din que malgastaron 160.000 euros nestatrapallada como se fose algo lóxico”, se ben AMesa mantén que o montante total ascende a 400.000 euros.Tamén a Coordenadora de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística expresou onte reservassobre a “fiabilidade dos resultados do cuestionario xa que, explican, “non reuniu as mínimas garantíascientíficas”.Neste sentido, o colectivo de docentes subliña que os cuestionarios distribuídos pola Consellería “nonparten dunha situación de igualdade entre ambos idiomas” e, ademais, “fan só referencia ás materiastroncais, e non á totalidade” das materias impartidas”. Do mesmo xeito, a Coordenadora salienta que aausencia de “condicións técnicas de fiabilidade” no proceso “agudizou a imaxe de improvisación eescurantismo” nun contexto no que, explican, “se a Xunta quere que Galicia siga sendo bilingüe como ataagora, debe incrementar” a porcentaxe de 50% de materias en galego recollido no decreto vixente ata o deagora. Esa mesma protección para a lingua propia é a reclamada dende o Sindicato de Traballadores doEnsino de Galiza (STEG). Para este colectivo, a consulta “demostra unha necesidade obvia” de “proteccióne promoción da lingua” xa que, apuntan, “a maioría das persoas que participaron queren que o nosoalumnado teña competencia lingüística en galego”.Paralelamente, o STEG pon en tea de xuízo a “seriedade” do que a central sindical denomina “pseudo-enquisa”, dado o carácter “confuso” das preguntas formuladas ou a distinción de “materias troncais”,cando, explican, esta categoría “non existe en primaria nin en secundaria”. Tamén o sindicato maioritarioentre o profesorado da comunidade, a CIG-Ensino, rexeitou a validez do inquérito como base da políticalingüística da Xunta nos centros educativos nos vindeiros anos. En opinión do secretario nacional dacentral, Anxo Louzao, os resultados culminan “un proceso ilexítimo e fraudulento” que, explica, “foipensado exclusivamente para xustificar unha política de agresión contra o noso idioma”, orientada para“reducir a súa presenza nas aulas”.A xuízo de Louzao, “esta enquisa foi preparada para obter esteresultado” nun contexto no que ademais, apunta, “a participación de centros concertados foiaproximadamente dun 90%”. Esta circunstancia fai, dende o punto de vista do sindicato nacionalista, que“as porcentaxes resulten distorsionadas”. “Na práctica –conclúe Louzao– serán os centros concertados osque decidan sobre o idioma no ensino público”.http://www.xornal.com/artigo/2009/08/01/politica/ensino-recea-resultados-esixe-proteccion-galego/2009073123291611166.html III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 54 Minoritarias (CELRM)
 • 55. E A COORDINADORA CUESTIONA A FIABILIDADEAs APAs subliñan a escasa participaciónEuropa Press. O presidente da Confederación de APAs de centros públicos (Confapa),Virxilio Gantes, considerou que os datos que reflicte a consulta aos pais sobre o idioma nasaulas non achegan absolutamente nada á hora de elaborar un novo decreto do galego, polaa escasa participación.31.07.2009En declaracións a Europa Press, Gantes criticou que o proceso de consulta foi "pouco serio" e que non sereflicten" datos que considerou "importantísimos", como "cantas familias contestaron á enquisa", xa que"hai familias que contestaron a tres ou catro en función do número de fillos". "Non sei por que se gastoutanto diñeiro nuns datos que non achegan absolutamente nada", lamentou.Así mesmo, a Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística (EDNL)sinalou, nun comunicado, que existen "dúbidas" da "fiabilidade dos resultados do cuestionario", ao "nonreunir as garantías científicas mínimas" que requiría e ao realizarse "nun momento de gran polémica emoita desinformación" entre a sociedade, na que "predominan os prexuízos" cara o galego.http://www.anosaterra.org/nova/32772/as-apas-sublinan-a-escasa-participacion.htmlASEGURA QUE O BORRADOR ESTARÁ PECHADO EN SETEMBROAnxo Lorenzo: Non se vai impoñer un modelo dedecretoRedacción . Logo de dar a coñecer o resultado da enquisa sobre a lingua no ensino, o secretarioxeral de Política Lingüística, Anxo Lorenzo, sinala que a Xunta non lles ofrecerá aos pais unhaeducación á carta nin un modelo segregacionista, aínda que admite que podería implantarse unmodelo de segregación mixto.02.08.2009Nunha entrevista publicada en La Voz de Galicia, o secretario xeral de Política Lingüística, Anxo Lorenzo,sinala que a enquisa sobre a lingua no ensino non é vinculante, “non podemos ofrecer unha educación ácarta”. O responsábel da Xunta recoñece non ve “interesante” que cada familia escolla o seu itinerario.Avoga por que en Galiza non se implante un modelo “segregacionista” porque as linguas “son moipróximas e se reforzan”Con todo, deixa a porta aberta a un modelo de segregación mixto, “existen determinadas estratexias deaprendizaxe nas que o alumnado estea separado por linguas”. Así, revela que a Xunta estuda todas asopcións “coherentes” desde un punto de vista pedagóxico, e desde o punto de vista da “nosa sociedadesocial, política e sociolingüística”.En canto ao cumprimento do decreto que regula o uso e promoción do galego no ensino, Lorenzo fai unchamamento “á responsabilidade dos axentes sociais e políticos” para que non desobedezan nin apelen á“insubmisión”. III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 55 Minoritarias (CELRM)
 • 56. ConsensoSegundo Lorenzo, a Xunta negociará o novo decreto do galego no ensino coas forzas parlamentares, coasforzas sociais e coa comunidade educativa. “Non se vai impoñer un modelo de decreto”, asegura.“Queremos que sexa o decreto de todos, un decreto plural, que recolla esa enorme diversidade que temos”,engade. O responsábel de Política Lingüística considera que deste xeito solucionarase “o debate sobre alingua galega”. O secretario xeral marca setembro como o mes para comezar a negociar o borrador paraque o decreto estea rematado antes de final de ano.http://www.anosaterra.org/nova/32792/anxo-lorenzo-non-se-vai-imponer-un-modelo-de-decreto.htmlA segregación por lingua sería en Infantil e PrimariaO programa do PP falaba de “acoller aos alumnos no idioma materno para logointroducilos na outra lingua oficial”Rodri Suárez 14/08/2009Tras unhas semanas nas que semellaba que a idea estaba desbotada –días que coincidiron coa ritualexplosión galeguista do 25 de xullo– a posibilidade de que a Xunta do PP segregue aos alumnos pormotivos lingüísticos volve estar enriba da mesa. Logo de que o presidente da Xunta, Núñez Feijóo, deixaseesa decisión en mans do conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, fontes do departamento confirmaron queesa opción é unha das que se manexan, se ben ao mesmo nivel que outras moitas e sen ser en ningún caso aprioritaria. Pero existe unha fórmula, que está a ser barallada en San Caetano, que ademais permitiría que oPP presumira de cumprir o seu programa electoral sen chegar a ceder completamente ás posicións deGalicia Bilingüe ou grupos similares, pero achegándose bastante.A Xunta estuda implantar unha segregación mixta ou light por razóns de lingua nos centros educativosgalegos, reducida só aos primeiros anos e en poucas materias, no tramo de infantil e secundaria.Precisamente, na discutida consulta aos pais foi neses sectores onde máis forza obtiveron as posicións afavor da preponderancia do castelán, postura que non foi maioritaria no cómputo xeral, onde gañou o usodas dúas linguas oficias. Porén, o propio Feijóo destacou os datos procastelán, indicio de que o decreto quesubstituirá ao do bipartito planea tratamentos distintos segundo as idades escolares, algo que tamén tensuxerido o conselleiro do ramo e incluso o secretario xeral de Política Lingüística, Anxo Lorenzo. Esteúltimo, das críticas aos que falaban de imposición do galego ten pasado a posicións nas que abre vías deseparación nas aulas. Lorenzo, segundo as súas propias declaracións, amósase en contra da segregacióntotal dos rapaces, pero non nega que o decreto podería impulsar unha separación parcial, por tramos, o quechama un “modelo mixto”. Na mesma liña móvese Feijóo, que dixo estar en contra da división nas escolaspero matizando que só cando esta é “xeneralizada”.O propio programa electoral do PP explica a idea –cualificada de apartheid pola oposición– que agoravalora a Xunta: “Garantir que se respecte o dereito dos pais e dos nenos a elixir a súa lingua materna; egarantir que todos os alumnos sexan acollidos no sistema educativo nela, e introducidos progresivamentena outra lingua oficial”. Iso, en forma de clases separadas nos dous primeiros ciclos, é unha das opciónscon máis posibilidades das que estuda a Xunta.http://www.xornal.com/artigo/2009/08/11/politica/xunta-estuda-segregacion-light-idioma-infantil-primaria/2009081021351886854.html III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 56 Minoritarias (CELRM)
 • 57. DATOS DE 9.000 PAIS E NAIS DE CENTROS PÚBLICOSO 70% das familias de Vigo, molestas coa enquisaM. O . Os pais e nais da Federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos (FOANPAS)denuncian as medidas desgaleguizadoras da Consellaría de Educación do PP cunha enquisa internaque representa máis de 9.000 familias de Vigo e a comarca. Un 71 por cento dos pais e nais declarano seu malestar por mor da consulta da Xunta sobre a lingua. Ademais, consideran que se multiplicoua sensación de conflito lingüístico logo das eleccións.11.08.2009 Os pais e nais de FOANPAS –federación que representa un total de 65 centros de ensino público da zona de Vigo e unhas 9.000 familias de alumnos matriculados en centros de infantil, primaria e secundaria– subliñan o seu “desencantamento coas medidas que até o de agora” está a tomar a Consellaría de Educación.FOANPAS critica ademais que a Xunta tomase decisións de gran calado “fóra do tempo de conexión coasfamilias –principais afectados por todas as normas aprobadas”. Ante a situación, a federación realizou a súapropia enquisa nos últimos días do curso para valorar o estado real e a afectación das normas estabelecidasa consellaría que dirixe Xesús Vázquez. “Ofrecemos a opinión válida e contrastada, de primeira man, daspersoas de maior implicación no ámbito dos centros, como son as ANPAS”, apuntan. “Quixemos saber seen algún caso todas as novas sobre as supostas imposicións ou negacións de dereitos os nenos e nenas,realmente existían nos centros, se apareceron unha vez mediatizado o asunto ou unha vez pasadas aseleccións co anuncio da enquisa sobre a lingua”, explica a directiva da federación.A favor da defensa do galegoSegundo a federación, as perto de 9.000 familias representadas por FOANPAS decláranse “manifestamentea favor” do apoio do galego no eido educativo e amosan as súas dúbidas sobre a necesidade do debate aoredor da lingua no ensino. Así, critican o posicionamento do PP acerca do “suposto malestar lingüístico noscentros educativos”. As ANPAS tamén critican determinadas “asociacións sociais que nada teñen que vercoa educación” e que “non defenden o bilingüismo, senón o monolingüismo –español– á carta”. Os pais enais de 65 centros vigueses e da contorna critican a enquisa da Xunta sobre a lingua no ensino por serelaborada “sen os máis mínimos garantes de homologación de seguridade, democrática e científica”. AsANPAS censuran así a “falla de valentía dunha Administración que preferiu enfrontar os pais”.Que opinan máis de 9.000 familias de Vigo e a súa comarca?Para as ANPAS que forman parte da federación, quen coñece o galego é unha persoa máis preparada e conmaior cultura, “e neste caso a cultura propia”. “A persoa culta, e xenerosa nunca nega as culturas, senónque acepta a diversidade e aprende delas... e iso é o que queremos que aprendan os noso fillos e fillas”,explican.“A nivel social, téntase transmitir que agora ou somos demasiado galegos ou con demasiada autonomía, ealguén se viu coa potestade de propor que cantidade é a máxima de sentirse galegos ou non, baixo unhaporcentaxe aletoria ou inexistente para poder manexar o seu discurso entre galeguistas ou non, quen égalego de máis ou español de menos”, denuncian os pais e nais. III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 57 Minoritarias (CELRM)
 • 58. “A día de hoxe os que empregan límites para seren máis ou menos galegos é a actual Xunta do PP e entesafíns, que intentan marcar un límite para medir até onde seguimos sendo galegos e españois”, engaden ospais.Resultados1.1.A. Nos meses antes das recentes eleccións ao Parlamento galego, como definiría o ambiente docentro con respecto á convivencia das dúas linguas?A. Moi boa 36% B. Normal 60% C. Tensa 2,5%1.1.B. E despois das eleccións... como definiría o ambiente?A. Menos tensa 0% B. Igual 63% C. Máis tensa 36%1.2. Como valoraría a información obtida sobre as dúbidas dos pais con respecto á enquisa?A. Inexistente 50% B. Escasa 42% C. Suficiente 8%1.3. Existiu malestar nas familias e resto da comunidade educativa co anuncio da enquisasobre a lingua, polo momento escollido para facela, repercusións da mesma, etc.?A. Si. 71% B. Non 29%http://www.anosaterra.org/nova/32974/o-70-das-familias-de-vigo-molestas-coa-enquisa-.htmlO CONTRADECRETAZO · · ANÁLISEMudanzas de estratexia12.08.2009 Feijóo usa a "consulta Vázquez" para xustificar a derrogación do Decreto doGalego, unha iniciativa xurdida do Plan de Normalización que o PP impulsou paradesenvolver a lexislación anteriorM. DOPICO . SANTIAGO"Por todo isto, parecen farisaicas as críticas dos que ven nas nosas actuacións un intento de "inmersión"lingüística, co conseguinte afogamento do castelán". Quen afirmou isto non foi ningún "radical" dogoberno bipartito, senón o ex presidente da Xunta, Manuel Fraga, en A lingua galega cara ó século XX, unlibro publicado no ano 1995 tras a aprobación do decreto 247/1995 sobre o galego no ensino.Daquela eran grupos minoritarios como Asociación Gallega para la Libertad del Idioma (AGLI) os que seopoñían á normalización da lingua propia do país. O actual PPdeG escolleu unirse ao discurso da denunciada suposta "imposición" do galego, impulsado desde colectivos como Galicia Bilingüe co apoio deorganizacións como UPyD e medios de comunicación afíns.O presidente do Goberno, Alberto Núñez Feijoo tenta xustificar a derrogación do decreto do galego noensino en vigor: o 124/2007, aprobado polo bipartito, repetindo que "a maioría dos pais non o queren" eque atenta contra o "bilingüismo" e o "consenso lingüístico" roto ao seu ver, tamén supostamente, por BNGe PSdeG.Unha lectura comparativa dos dous decretos revela, porén, moitas semellanzas entre ambos. Os doussusténtase no Estatuto de autonomía -a cooficialidade do galego e do castelán...- e a Lei de NormalizaciónLingüística, aprobada por unanimidade de AP, UCD, PSOE, PCG e EG no 1983. Os dous decretos asumeno mandato desta Lei (artigo 14) de garantir que "ó remate dos ciclos en que o ensino do galego é III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 58 Minoritarias (CELRM)
 • 59. obrigatorio, os alumnos coñezan este, nos seus niveis oral e escrito, en igualdade co castelán". O 124/2007engade, ademais, obxectivos fixados no Plan de Normalización da Lingua Galega (PNLG), aprobado no2004 polo BNG, PSdeG e PPdeG.Ambos decretos establecen que nas áreas e materias que se deben impartir en galego, os alumnos usaránesta lingua nas "manifestacións orais e escrita" e que os materias "estarán escritos", -"normalmente",segundo o decreto 247/1995 e "con carácter xeral", no 124/2007- en galego. O decreto do bipartito -o do2007- copia o artigo do 247/1995 segundo o cal "nas ensinanzas de rexime xeral" (...) "se asignaráglobalmente o mesmo número de horas á ensinanza en lingua galega e en lingua castelá. No nivel deInfantil, os dous establecen que o profesorado use nas aulas a lingua materna predominante do alumnado,tendo en conta a lingua do contorno, e procurando que os alumnos adquiran o coñecemento da outra linguaoficial. A diferenza está en que o decreto do 2007 engade que nos ámbitos castelán falantes a utilización dogalego "será, como mínimo, igual á da lingua castelá" para fomentar a "adquisición progresiva" do galego.En Primaria, o decreto do 2007 di que se "impartirán obrigatoriamente en galego" tres materias:matemáticas, coñecemento do medio natural, social e cultural e educación para a cidadanía -que non existíano 1995-. O decreto do 95 mandaba impartir en galego "dúas áreas, cando menos", sendo unha delas"coñecemento do medio". O do 2007 determina, ademais, que se garantirá o cumprimento do establecidono PNLG para esta etapa, que é "garantir que, como mínimo, o alumnado reciba o 50% da súa docencia engalego. Á parte da área de coñecemento do medio natural, social e cultural, fomentarase que se impartannesta lingua materias troncais, como as matemáticas".Para o nivel de secundaria, o decreto do 2007 manda impartir en galego cinco materias: ciencias danatureza, ciencias sociais, xeografía e historia, matemáticas e educación para a cidadanía; e para as demaismaterias remite ao PNLG, cuxo texto indica "garantir que, como mínimo, o alumnado reciba o 50% da súadocencia en galego. Dentro das posibilidades de cada centro, tenderase a que entre as materias que seimpartan nese idioma figuren as matemáticas e a tecnoloxía". O decreto do 1995 establecía que seimpartisen en galego entre tres e catro áreas: xeografía e historia e ciencias da natureza, máis unha ou dúasoptativas, segundo o caso.Para bacharelato, o decreto do 2007 establece o mesmo que o PNLG: que "o alumnado recibirá, polomenos, o cincuenta por cento da súa docencia en galego". O do 1995 mandaba dar en galego tamén máis oumenos a metade das materias: no primeiro curso de bacharelato dúas: filosofía e unha das específicas damodalidade escollida; no segundo curso historia e entre unha e tres materias, segundo a modalidade, máisas optativas ética e filosofía do dereito, introdución ás ciencias políticas socioloxía e historia e xeografía deGalicia. Para o resto das materias, os dous decretos remiten a decisión ao claustro e o consello escolar.DEBATEO contexto de desgaleguización que levou ao 124/2007Deste xeito, compróbase que o decreto do 2007 non se afasta do PNLG. A expresión "cando menos o 50%das materias en galego" foi interpretada polos sectores contrarios á normalización desta lingua como unxeito de xustificar unha presunta, e nunca demostrada con datos científicos, eliminación do castelán doensino. Molestou tamén o intento de facer do galego a lingua vehicular, así como a súa obrigatoriedade enmaterias como as matemáticas. O bipartito aprobou este decreto despois de que un informe do ConselloEscolar advertise da "desgaleguización" no tránsito da familia á escola, de que expertos como Gabriel ReiDoval constatasen como a escola seguía a actuar como ámbito de castelanización dos nenos galegofalantes,e de que o Consello da Cultura Galega subliñase, nun estudo comparativo dos datos do MapaSociolingüístico de Galicia (MSG) da RAG do 1992 e a Enquisa das Condicións de Vida das Familias noInstituto Galego de Estatística do 2003, de que chegara a primeira xeración de galegos para os que o galegonon era a lingua maioritaria. En xeral, os estudos advertían do descenso do uso do galego conformediminuía a idade, -o MSG do 2004 constata que menos do 30% dos galegos de entre 15 e 24 anos falanhabitualmente só ou máis en galego"-. Para os sectores que defenden a normalización do galego, estasituación xustifica que se procure unha maior presenza do galego no ensino. Para os contrarios a esteproceso, como Galicia Bilingüe, o decreto priva os nenos castelanfalantes do dereito "civil" e individualapara ser educados na súa lingua. III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 59 Minoritarias (CELRM)
 • 60. ANTECEDENTESA historia da "obrigatoriedade" da lingua propia no ensinoA obrigatoriedade do galego no ensino tampouco é unha novidades do 95. No 79 creou polémica o "decretodo bilingüismo", que estableceu o ensino do galego como lingua obrigatoria en preescolar, EXB e F.P. deprimeiro grao, pero na práctica supuxo a sanción de profesores por dar as aulas en galego. Un decreto do1983 estableceu que en preescolar e no ciclo inicial de educación básica os profesores usarían a linguamaterna predominante dos alumnos, procurando que adquirisen o coñecemento da outra lingua oficial. Nosoutros niveis, deixou a decisión en man dos Consellos Escolares, arbitrando un equilibrio entre as dúaslinguas. Unha orde do 1987 determinou a impartición de Ciencias Sociais en galego nos ciclos medio esuperior de EXB, e de dúas materias polo menos no ensino medio, ademais da materia de galego. A Lei deCalidade da Educación do 2002 fixou un 55% da carga escolas nas Comunidades Autónomas na linguapropia. O PP baralla agora a posibilidade de introducir unha segregación parcial por lingua en infantil eprimaria. A coordinadora executiva do BNG, Teresa Táboas, considerou "moi grave" que a Xunta formuleesta posibilidade. O 70% dos pais e nais da Federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos(Foanpas) manifestaron nunha enquisa, segundo publica A Nosa Terra,o seu "malestar" pola "consultaVázquez". Foanpas denuncia a falta de información que houbo nos pais sobre a consulta e o xeito no que sedeteriorou a convivencia nos centros tras as eleccións, ademais de amosar o seu "desencanto" coas medidasde Educación.http://www.galiciahoxe.com/index_2.php?idMenu=86&idNoticia=457307SEGUNDO POLÍTICA LINGÜÍSTICAPais educados en galego melloran a transmisión do idiomaRedacción. A subdirectora xeral de Planificación e Dinamización Lingüística, Cristina Rubal,destacou unha certa recuperación do uso do galego en idades comprendidas en 0 e 3anos, que achacou a que os novos pais recibiron formación no ámbito docente impartidano devandito idioma.01.09.2009 En declaracións aos medios, Rubal recordou que, pola contra, esta educación en galego non se produciu en "pais de máis idade", a pesar de que se trata dunha "formación moi importante" na etapa escolar para a promoción do idioma. "Son pequenos fitos que imos logrando para o galego", valorou. Así mesmo, considerou que este reponte do galego na etapa infantil debeuse tamén ao "prestixio que está alcanzando en determinados ámbitos sociais" e, ademais, a que se está "ampliando o seu uso en ámbitos laborais e económicos".Por iso, asegurou que estes "pequenos fitos" en materia lingüística influirán "na elección dos novos pais"respecto ao idioma de comunicación, e en "o seu coñecemento", en alusión á transmisión familiar dogalego. Rubal avogou por "liñas prioritarias" para "conseguir que existan recursos de mercado en galego"tras recoñecer que, "evidentemente, hai moitos máis recursos didácticos en castelán".http://www.anosaterra.org/nova/33453/pais-educados-en-galego-melloran-a-transmision-do-idioma.html III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 60 Minoritarias (CELRM)
 • 61. GALEGO NO ENSINOO ensino en galego retorna á era FragaH. Vixande. O resultado da enquisa realizada por Educación e as declaracións oficiais indican que aXunta redactará un Decreto semellante ao que estivo en vigor até 2007. O 30% das materias seránen galego.05.09.2009O bilingüismo está enraizado na sociedade galega, a dicir da Consellaría de Educación. Esa é unha dasconclusións da consulta formulada aos pais dos 330.000 menores que cursan algún dos treitos nonuniversitarios do ensino. Non embargantes, segundo a Administración, o actual “marco normativo non seaxusta ás preferencias dos pais”, e en consecuencia “a Consellaría terá en conta a opinión expresadalibremente polas familias para a redacción do novo decreto”.A norma legal á que se refire Educación substituirá o decreto 124/07 que promulgou o goberno bipartito coapoio inicial dos tres partidos políticos presentes no Parlamento, aínda que posteriormente o PP retirousedo consenso. Esa disposición, de momento en vigor, establecía que o 50% das materias debían impartirseen galego.Tras unha campaña electoral e uns primeiros meses de goberno nos que o Partido Popular fixo bandeira dacuestión do idioma no ensino, coa difusión do resultado da enquisa no último día de xullo, xusto antes decomezar as vacacións, o presidente Alberte Núñez Feixóo e o conselleiro de Educación, Xesús Vázquez,situaron a polémica nun segundo plano. Agora, prepáranse para presentar un borrador de decreto quereeditará a política de normalización no ensino que estivo vixente nos 16 anos da era Fraga.O aceno político de difundir o resultado da consulta aos pais nas vacacións e uns datos interpretábeis eincompletos –non se trata dunha enquisa científica nin extensa como a que deu lugar ao MapaSociolingúístico–, implica que o goberno agora prefire non lle dar relevancia á cuestión do idioma.Non se elixirá o idiomaPor outra banda, as sucesivas declaracións estivais do presidente da Xunta renunciando xa de formaexpresa a establecer un modelo de ensino segregado segundo as preferencias lingüísticas dos pais, permitealbiscar un decreto que substitúa o 124/07 que prorrogará o modelo que imperou desde que se promulgou aLei de Normalización en 1983. Isto implica que continuará vixente a “imposición” dos idiomas quedenunciara Núñez Feixóo, aínda que agora se reducirá a porcentaxe das materias en galego desde o 50% ao30% “porque o actual marco normativo non se axusta ás preferencias dos pais”.A novidade é que ao tempo de reducir as materias de galego no ensino e aumentar as de castelán, porprimeira vez as disposicións legais vanse cumprir. Esta vontade de cumprimento tamén se traducedalgunhas das declaracións do presidente e do secretario xeral de Política Lingüística, Anxo Lorenzo. Orecorte das horas de galego acompañado da aplicación efectiva do novo decreto, alén do paradoxo queimplica, podería traer aparellada unha auténtica política normalizadora, aínda que neste caso encetadadesde a perspectiva do bilingüismo de subordinación –aquel polo que o falante de galego pásase ao casteláncando o seu interlocutor emprega este idioma, xa que é unha lingua que por obriga legal coñecen todos oscidadáns. O presidente da Xunta bautizou este modelo como “bilingüismo cordial”.http://www.anosaterra.org/nova/o-ensino-en-galego-retorna-a-era-fraga-.html III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 61 Minoritarias (CELRM)
 • 62. IDIOMA"De baixa intensidade"16.09.2009 O secretario xeral de Política Lingüística recoñece nun artigo o procesocontinuo de substitución do galego polo castelánO secretario xeral de Política Lingüística, Anxo Lorenzo, recoñece que o proceso de substitución do galegopolo castelán en Galicia se acentuou no século XX e continúa até hoxe, sen que as políticas desenvolvidaspola Xunta -analiza até o 2005- lograran atemperar a perda progresiva de galegofalantes e o aumento decidadáns monolingües en castelán. As opinións de Lorenzo aparecen no seu artigo A situación actual dalingua galega: unha ollada desde a sociolingüística e a política lingüística, publicado no último número narevista dixital Galicia 21. Journal of Contemporary Galician Studies.O actual secretario xeral de Política Lingüística subliña, nun breve percorrido histórico, o impacto que tivoa ditadura de Franco na perda de espazo para o galego. "Foi ese", indica, "un momento crucial para odesenvolvemento do proceso de abandono da lingua galega, porque a ditadura a proscribiu e a fixosocialmente invisible".Con tinxes de pesimismo respecto da política lingüística dos gobernos de Fraga, asegura que "o obxectivoxeral perseguido foi o que o proceso de promoción do galego non lle afectase á posición do castelán".Recoñece, así mesmo, que se fixo a vista gorda mesmo en "ámbitos legalmente regulados", en alusión aoincumprimento ao número das materias en galego que se estipulaba.A ambigüidade, salienta, "foi unha das características máis salientables" do proceso. Unha ambigüidadeque respondía "ao interese por manter unha certa indefinición que se convertese na base para un posibleconsenso amplo na sociedade galega. Un segundo obxectivo foi o de que a lingua e a súa revitalización nonxerasen conflitos de ningún tipo na sociedade galega".Deste xeito, o modelo de política lingüística desenvolvido pola Xunta desde 1983 até o 2005 foi "de baixaintensidade", asegura, "artellado arredor de dúas características principais: pouca densidade planificadora eescasa intervención sociolingüística".http://www.galiciahoxe.com/index_2.php?idMenu=86&idNoticia=467956 III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 62 Minoritarias (CELRM)
 • 63. A CAMPAÑA DUROU DOUS DÍASDivulgar a enquisa do galego custou 90.000 eurosEuropa Press . O conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, recoñeceu no Parlamento que a Xuntagastou 90.000 euros na realización dunha campaña para informar os pais sobre a enquisa do galego noensino, que durou dous días, e traduciu o custo en menos de medio euro por alumno, a razón das194.000 familias que participaron na consulta.23.09.2009En resposta a unha cuestión parlamentaria formulada polo deputado do PSdeG Xosé Manuel Laxe Tuñas, otitular de Presidencia defendeu a "política de austeridade" da Xunta, pero xustificou a campaña en base aoprincipio de "transparencia". "Queremos que os pais se enteren e participen", argumentou e recalcou que oinvestimento acometido é "razoábel, o mínimo posíbel".Fronte a iso, Laxe Tuñas asegurou que o Goberno galego só se axusta ao principio de austeridade "candolle interesa" e sumou os 90.000 euros investidos en promocionar a enquisa do galego aos "case 200.000euros" que, segundo dixo, gastou a Xunta nunha segunda campaña informativa sobre o novo modelo deaxudas para os libros de texto. "Case 2.000 nenos galegos terían libros gratuítos con eses 300.000 euros",censurou.Na súa réplica, Alfonso Rueda insistiu na "austeridade" do novo Executivo e contrapúxoa coa acción doanterior Goberno bipartito, que tiña "tres organismos para facer enquisas". "Só a Secretaría Xeral deAnálise e Proxección custaba máis de 900.000 euros", denunciou o conselleiro.Para rematar, manifestou o seu desexo de que aos socialistas non lles moleste o feito de preguntarlles aospais sobre temas importantes e reiterou que este tipo de consultas seguirán a facerse para non repetir "errosdo pasado". "Vostedes non entenderon que á xente hai que preguntarlle as cousas", sinalou, e concluíu queiso "lles pasou factura nas urnas".http://www.anosaterra.org/nova/34674/divulgar-a-enquisa-do-galego-custou-90000-euros.htmlLa Xunta obligará a impartir materias en inglés a todoslos centros el próximo cursoLos alumnos estudiarán en gallego, castellano y lengua inglesa . Alrededor de 300 colegiose institutos gallegos ya ofrecen la posibilidad de aprender alguna asignatura en el idiomaextranjeroSELINA OTERO | A CORUÑA 20/09/2009Todos los centros educativos de Galicia impartirán, a partir del próximo año, asignaturas en gallego,castellano e inglés, aunque el porcentaje de cada una de las lenguas en el currículum de cada etapa seatodavía una incógnita.Horas después de la protesta con más eco a favor del gallego en la historia de la comunidad, que congregóen Santiago a más de 50.000 personas en contra de la política del Gobierno autonómico, el departamento dePolítica Lingüística del equipo de Alberto Núñez Feijóo, lejos de modificar su proyecto de "bilingüismocordial", se muestra convencido de que la derogación del decreto del gallego será una realidad antes de III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 63 Minoritarias (CELRM)
 • 64. diciembre "para que ningún colectivo social sienta la lengua como una imposición, sino que utilice losidiomas cooficiales con plena libertad". El Gobierno de Feijóo no tiene pensado desviarse de susprioridades en materia lingüística: confía en que la sociedad comprenda y reciba con agrado "el modelo decentros trilingües" que el Ejecutivo está diseñando para que pueda implantarse el próximo curso. "Losalumnos deben terminar la educación obligatoria dominando las dos lenguas oficiales de Galicia y, además,deben saber inglés", argumentó ayer el secretario xeral de Política Lingüística, Anxo Lorenzo, quienrecordó que ésta es la conclusión que sacó la Administración tras revisar las "encuestas del gallego"cubiertas por los padres. "Las familias quieren que sus hijos aprendan gallego, castellano e inglés", destacóLorenzo.El decreto aplicado por el bipartito, que establece un mínimo del 50% de las materias en gallego, fuetachado de "impositivo" por el actual Ejecutivo. "No queremos que nada se perciba en términos deimposición. Con el nuevo decreto crearemos un marco que garantice el conocimiento de gallego, castellanoe inglés", explicó Lorenzo, quien asegura desconocer, de momento, el peso que tendrá cada uno de losidiomas. En Galicia, más de 300 centros imparten ya en inglés asignaturas como Matemáticas,Coñecemento do Medio o Educación Física. Son las secciones bilingües, un sistema que servirá de base alnuevo modelo trilingüe.http://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2009/10/20/xunta-obligara-dar-materias-ingles-centros/328097.htmlQUEIXAS DA CGENDLO recorte de cartos para a lingua na escola paralizaducias de actividades culturaisA Coordinadora de Equipos de Normalización Lingüística advirte dos proxectos que pon enperigo a redución dun 20% nos orzamentos para 2010.Redacción - 28/10/2009Xornais escolares, cursos de alfabetización en novas tecnoloxías e medios audiovisuais, obradoiros deteatro e expresión oral, proxectos de dinamización da lingua no eido local, programas educativosinterescolares... Velaí media ducia de exemplos expostos pola Coordinadora Galega de Equipos deNormalización Lingüística (CGENDL) sobre iniciativas que con probabilidade terán que ser suprimidas enmoitas escolas do país de aprobárense os orzamentos 2010 co previsto recorte de fondos destinados aofomento da lingua nos centros de ensino.Á luz das contas presentadas recentemente polo Goberno, a Coordinadora considera que se produce un"recorte drástico" nas partidas destinadas ao fomento do uso da lingua no ensino non universitario. Aredución dun 20% nos proxectos de dinamización non só freara actividades deseñadas coa meta dedesenvolver a competencia lingüística do alumnado senón que, advirten, "afectará negativamente áproxección pública dos centros escolares e á súa programación extraescolar e cultural".A CGENDL suma a esta queixa aos reproches xa denunciados ao respecto do atraso na convocatoria anualdas axudas ao fomento do idioma no ensino, "que ao se adiar ata xaneiro, no canto de setembro, paralizande fato a actividade dos equipos". E lembran ademais a supresión dos seminarios de formación endinamización lingüística orientados ao persoal docente, "que estiveron cubrindo nos últimos anos ademanda de formación dos profesionais do ámbito".http://www.vieiros.com/nova/76948/o-recorte-de-cartos-para-a-lingua-na-escola-paraliza-ducias-de-actividades-culturais III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 64 Minoritarias (CELRM)
 • 65. DENUNCIA DA COORDINADORA DE EQUIPOS DE NORMALIZACIÓNA programación escolar resentirase da redución do 20%en axudas á linguaRedacción. A Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística (CGENDL) alertoude que as programacións desenvolvidas ao longo do curso por estes departamentos en centros educativos severán fortemente resentidas no caso de aprobarse o actual proxecto de orzamentos da Xunta para 2010, ante aredución dun 20 por cento que se contempla nas axudas a estes departamentos.29/10/2009Nun comunicado, a entidade lamentou que esta situación provocará a "supresión de actividades"desenvolvidas no calendario escolar, como edición de xornais; cursos de alfabetización en novastecnoloxías e nos medios audiovisuais; talleres de teatro e expresión oral; proxectos de dinamización dalingua no ámbito local; ou programas educativos interescolares."Estas iniciativas buscan a mellora das diferentes destrezas lingüísticas do alumnado, e até do profesorado edas familias", incidiu a Coordinadora, polo que a redución "afectará negativamente" a "a competencialingüística" dos estudantes; a "a proxección pública dos centros escolares e á súa programación extraescolare cultural".Finalmente, tras recordar outras medidas da Xunta "igualmente preocupantes" –atraso da convocatoria deaxudas ao fomento do idioma no ensino; supresión de seminarios de dinamización lingüística para persoaldocente–, explicou que "estas decisións interrompen unha dinámica de apoio" ao galego e "prexudica aformación do alumnado".http://www.anosaterra.org/nova/a-programacion-escolar-resentirase-da-reducion-do-20-en-axudas-a-lingua.html"PRETENDEN DESNUTRIR O IDIOMA"Inquedanza pola redución dos orzamentos para a linguagalega29.10.2009 A Mesa recrimínalle a Feijóo que non saiba escoitar e a CGENDL anuncia undesastre en dinamizaciónMARÉ . SANTIAGOO significativo recorte nos orzamentos de Política Lingüística por parte do Goberno de Núñez Feijóo seguea provocar o malestar de distintos sectores. Onte mesmo, a Coordinadora Galega de Equipos deNormalización e Dinamización Lingüística (CGENDL) e a Mesa compareceron ante os medios decomuniación para amosar a súa total oposición a unhas medidas que, a xuízo das dúas organizacións, se uneá inquietante estratexia do Partido Popular (PP) contra o galego.O presidente da Mesa, Carlos Callón, celebrou unha roda de prensa na que lle pediu ao presidente galegoque "aprenda a escoitar, porque a arrogancia e a prepotencia son pésimas cualidades para un gobernante"."A oposición cidadá á súa política contra o idioma galego non fai máis que medrar", considerou, ao tempoque anunciou que A Mesa contribuirá a expander por toda Galiza "o espírito do 18 de outubro", enreferencia á mobilización histórica e unitaria en defensa do noso idioma. III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 65 Minoritarias (CELRM)
 • 66. Os orzamentos para a Secretaría Xeral de Política Lingüística son, para Callón, unha mostra da vontade de"desnutrir o idioma" por parte de Feijóo. " Hai descensos especialmente acusados, subliñou, "como aredución á metade das axudas para a edición de libros en galego, un 36% das partidas para recursos denormalización lingüística, un 25% para o fomento do galego desde as asociacións ou un 20% das axudasaos equipos de normalización e dinamización lingüística dos centros de ensino".Estas contas, engadiu, "son unha fraude: propaganda coa promoción do galego fóra das nosas fronteirasmentres se asfixia o idioma alí onde ten razón de ser." Por iso, Callón denunciou que "para Feijóo, o galegomellor canto máis lonxe, inútil e inoperativo"."Parece que queren conectar co franquismo latente nunha parte da sociedade, polo que fai moita falta quese manteña e incremente a resposta cívica das persoas con sensibilidade pola cultura, a convivencia e ademocracia, con independencia da lingua que falen no seu día a día", concluíu Callón.Pola súa banda, a CGENDL denunciou "o recorte drástico das partidas destinadas ao fomento do uso dalingua galega no ensino non universitario" e considera que a redución dun 20% nos proxectos dedinamización e normalización lingüística pon en perigo o desenvolvemento de actividades que teñen comoobxectivo incrementar "a competencia lingüística do alumnado e valorar o idioma entre a comunidade eafectará negativamente á proxección pública dos centros escolares e á súa programación extraescolar ecultural".http://www.galiciahoxe.com/index_2.php?idMenu=86&idNoticia=481745IDIOMAAnxo Lorenzo pide consenso para botar a andar o novodecreto07.11.2009 Para que os nenos usen "as dúas linguas"O secretario xeral de Política Lingüística, Anxo Lorenzo, falou onte da necesidade de contar co"compromiso de todos os axentes do ámbito educativo" -profesores, Administración, equipos denormalización e dinamización lingüística e familias- para botar a andar con éxito un novo decreto dogalego no ensino.O responsable de Política Lingüística participou nas II Xornadas sobre a Normalización da Lingua e aCultura no Ámbito da Educación. As vantaxes do plurilingüismo en contextos socioeducativos, que se estána celebrar desde onte na facultade de Ciencias da Educación da Universidade da Coruña.Con este novomarco regulador das linguas no ensino "debemos lograr que os rapaces rematen a escolarización cundominio efectivo nas dúas linguas oficias", dixo Anxo Lorenzo.Ademais, o secretario xeral falou da "necesidade de apostar por unha competencia plurilingüe que se adapteás necesidades da sociedade actual", así como de ir dando "pasos acompasados" no desenvolvemento desenovo marco. Na súa intervención, Lorenzo destacou o importante labor dos equipos de normalización edinamizacióndos centros para o fomento do galego. Así mesmo, incidiu na necesidade de fomentar o uso dalingua galega no ensino ao mesmo tempo que nos outros ámbitos da sociedade.http://www.galiciahoxe.com/index_2.php?idMenu=86&idNoticia=484988 III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 66 Minoritarias (CELRM)
 • 67. PRIMEIRA ASEMBLEA DA COORDINADORA DE ENDLO profesorado organízase para coller o temón a prolda lingua"Sen medo e sen preguiza" e malia o recorte de recursos públicos, a Coordinadora deEquipos de Normalización Lingüística colle azos e prepara un feixe de proxectos.Redacción - 19:30 09/11/2009"Había que actuar". Valentina Formoso, elixida a pasada fin de semana como coordinadora xeral docolectivo, recordaba así as motivacións que levaron o pasado marzal a un grupo de docentes a poñer aandar o proxecto que deu lugar a esta Coordinadora Galega de Equipos de Normalización Lingüística(CGENDL). "Os alí presentes eramos conscientes de que xa tiveramos que ter actuado colectivamenteantes, mais o caso é que non o fixeramos", lembraba Formoso, "e a situación requiría urxencia, non nospodiamos permitir a nós mesmos ficar parados naquela situación, nin permitir continuar coa inerciaanterior"."Non se falaba doutra cousa: parecía que o máis urxente problema que había na sociedade galega eraeliminar o Decreto do galego no ensino (...) O debate estaba centrado no ensino, e nós, ensinantes,normalizadores, redactores de proxectos lingüísticos, coñecedores e aplicadores do decreto... non iamosdicir nada?", expuxo a nova portavoz do colectivo no discurso de clausura que pode consultarse na web docolectivo.Traballo a prol da lingua a pé das aulasA CGENDL suma na actualidade arredor de 400 adhesións e, tal e como destaca Miguel L.Outeiro, voceiropara os medios da Coordinadora, reúne non só a representantes dos equipos de normalización lingüísticasenón tamén un bo feixe de "docentes colaboradores" que lle expresaron ao colectivo a súa vontade departiciparen activamente nos proxectos do colectivo. "A CGENDL nace con intención de permanecer notempo, de xuntar cada día máis apoios e tamén de moitos docentes que queren colaborar connosco, nacepara sumar o noso gran de area a prol da lingua galega", expoñen. Entre outros, a asemblea do pasadosábado serviu para sumar oficialmente á causa a profesorado vencellado a centros de ensino privado.O plan de traballo que se fixa a asociación inclúe unha campaña de sensibilización dirixida á comunidadeescolar coa que pretenden "combater os prexuízos" ao respecto da lingua e favorecer que o alumnado "sintafachenda" de falar galego. Ademais, proxectan programas de intercambio entre estudantes ou fomento dogalego nas novas tecnoloxías, entre outras actividades que levarán a cabo, láianse, "a pesar dos recortes dosapoios institucionais"http://www.vieiros.com/nova/77140/o-profesorado-organizase-para-coller-o-temon-a-prol-da-lingua III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 67 Minoritarias (CELRM)
 • 68. O Supremo rexeita que os pais elixan a lingua doensinoO Tribunal Supremo avala a capacidade da Xunta para definir a lingua das aulas e nega aun pai de Vigo a capacidade de decidir qeu o seu fillo estude unicamente en castelán.Xornal.com 21/11/2009A política de "libre elección" de lingua vehicular no ensino recibe un novo varapalo xudicial. O TribunalSupremo vén de rexeitar, mediante unha sentenza, a posibilidade de que un pai de Vigo decida que o seufillo reciba todas as clases en lingua castelá. Segundo o alto tribunal, esa decisión traería consigo unhavulneración da Lei de Normalización Lingüística, así como do Estatuto de Autonomía e da propiaConstitución Española.Esta sentenza xa ten xerado reacción entre os partidos políticos galegos. Mentres que nas filas de PSOE eBNG, a decisión do Supremo vén avalar a política lingüística do bipartito, desbotando o "dereito áignorancia" dun dos dous idiomas oficiais do país, o PP asegura que a sentenza non contradí medidas comoa enquisa aos pais promovida pola Consellería de Educación, ou a promesa de "liberdade lingüística"realizada por Alberto Núñez Feijóo no marco da campaña electoral do 1-M.Pola contra, os conservadores galegos aseguran que o ditame xudicial concorda coa política lingüísticadesenvolvida pola Xunta "mentres estivo en mans do PP", ou, o que é o mesmo, avala a Lei deNormalización Lingüística aprobada polo Goberno de Gerardo Fernández Albor, desenvolvida por ManuelFraga e cuestionada por parte da actual dirección do PPdeG.http://www.xornal.com/artigo/2009/11/17/politica/supremo-rexeita-pais-elixan-lingua-do-ensino/2009111714233961994.htmlEl PPdeG rechaza que choque con la consulta a los padres elfallo del Supremo que niega la elección paterna de la lenguaLa oposición cree que le quita la razón a la Xunta actual y el BNG ve que "desmontalas mentiras" sobre la imposición del gallego17/11/2009El portavoz del Grupo Parlamentario del PPdeG, Manuel Ruiz Rivas, rechazó hoy que la sentencia delTribunal Supremo --que niega el derecho a los padres a elegir la lengua en la que escolarizar a sus hijos--colisione con la consulta realizada por la Consellería de Educación sobre el idioma en el cual impartir lasasignaturas a los niños.En este sentido, argumentó que lo que hace el Supremo es "enjuiciar una ley y, por lo tanto, un derecho",mientras que en la consulta los padres "expresaron una voluntad"."Una contradicción yo diría que no", sentenció en respuesta a si considera que esta sentencia choca con ladecisión de la actual Xunta de preguntar a los padres sobre en qué idioma preferían escolarizar a sus hijos yaseguró que el fallo "da la razón a las leyes de normalización lingüísticas" impulsadas por los gobiernos delPP, en relación a la época de Manuel Fraga.Además, Ruiz Rivas consideró que "va en contra" de romper la armonía lingüística, una actitud de la cualculpó al bipartito. "Asumo con agrado la sentencia", aseveró. III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 68 Minoritarias (CELRM)
 • 69. Quita la razónPor su parte, los grupos que conforman la oposición en la Cámara gallega --PSdeG y BNG-- consideraronque esta sentencia quita la razón a proceder de la Xunta, al confirmar que los padres "no tienen derecho aexcluir" una lengua de la enseñanza de sus hijos."Tendría yo derecho a que mi hijo saliese sin que nadie le diese clases en castellano?, Yo creo que no",reflexionó el portavoz parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, quien subrayó que si se lee "bien lasentencia, lo que dice es que los padres no tienen derecho a decidir cuál es la lengua vehicular".Además, su homólogo del PSdeG, Xaquín Fernández Leiceaga, observó que esta sentencia "da la razón" asu partido cuando había defendido esta postura en la anterior legislatura, en el debate de la reforma delEstatuto de Autonomía, puso como ejemplo. Por ello, valoró el fallo del Supremo y recalcó que esa posturaconstitucional es la base para lograr una realidad "equilibrada, inteligente y compensada" respecto a lalengua."Plataforma antigallega"Para el nacionalista Bieito Lobeira, que ofreció hoy una rueda de prensa en la Cámara autonómica, esteauto "pone por encima de cualquier criterio familiar el derecho a conocer el idioma propio" y "descarta" lapostura "antigallega" que le atribuyó al padre que presentó la denuncia.Por ello, Lobeira consideró que este fallo "debe hacer recapacitar" la "estrategia suicida" del actualGobierno y elevó la sentencia a "una enmienda en la práctica" a la postura de la Xunta actual.En un comunicado, este diputado y su compañera de filas Carme Adán aseguraron que el fallo del Supremo"desmonta las mentiras del PP y de los grupos extremistas a los que apoya, como Galicia Bilingüe, sobre laimposición del gallego" y subrayaron que reafirma "el derecho de los niños a aprender gallego".El fallo del Alto Tribunal desestimó el recurso interpuesto por el padre de un alumno de un centro privadode Vigo en el que exigía que sus clases fuesen íntegramente en castellano.http://www.farodevigo.es/galicia/2009/11/17/ppdeg-rechaza-choque-consulta-padres-fallo-supremo-niega-eleccion-paterna-lengua/387243.htmlO galego podería ficar relegado a apenas un terzodas materiasEducación deixará en mans dos centros boa parte da aplicación real do novo decreto do ensinoDAVID LOMBAO24/11/2009Unha mestura do modelo implantado en 1995 polo Goberno de Manuel Fraga con parte das reivindicaciónsde colectivos contrarios á actual Lei de Normalización Lingüística, coma Galicia Bilingüe. Este podería serun resumo das liñas mestras que, segundo fontes consultadas porXornal de Galicia, valora a Consellería deEducación para o novo decreto de uso do galego no ensino, que substituirá ao elaborado en 2007 polobipartito.Despois de que, en consonancia co Plan Xeral de Normalización aprobado en 2004 por PP, PSOEe BNG, apasada lexislatura quedase establecido que, “como mínimo”, o 50% das materias do ensino nonuniversitario serían impartidas en lingua galega, o departamento que dirixe Jesús Vázquez valora pór enmarcha un retroceso que, na práctica, suporía diminuír a presenza da lingua propia nas aulas determinadapolo Executivo de Fraga. Atendendo á información á que tivo acceso este diario, o 33% de materias engalego implantado en 2005 é o guieiro para unha consellería que, en calquera caso, non valora aposibilidade de elevar a porcentaxe de materias en lingua galega máis alá do 40% do total.Así as cousas, galego e castelán compartirían, obrigatoriamente, unha proporción semellante, de en torno aun terzo das áreas de coñecemento impartidas. Unha das principais novidades viría dada, segundo asmesmas fontes, polo terzo restante, que sería reservado para impartir materias en inglés, aínda que III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 69 Minoritarias (CELRM)
 • 70. deixando unha ampla marxe de manobra aos centros educativos para ampliar o espazo de galego oucastelán. Así as cousas, Educación volvería deixar en mans de cada colexio o cumprimento ou non do PlanXeral de Normalización, retrotraéndose de novo ao decreto de 1995, previo ao plan, no cal aAdministración Fraga estipulaba que, nas materias non afectadas pola obrigatoriedade de utilizar o galego,“empregarase a lingua que se teña establecido no proxecto educativo do centro”.Con todo, estas semellanzas co modelo de anteriores gobernos do PP combinaranse con certas concesiónsaos grupos contrarios ás medidas de normalización lingüística. Neste sentido, o Goberno galego estaría adar por boas as críticas de grupos como Galicia Bilingüe ao uso da lingua propia en áreas “troncais” –unhadenominación inexistente nos niveles primarios do ensino–, eliminando a fixación do galego coma linguade uso normal en materias de tipo científico ou técnico, como é o caso das matemáticas, nas que o bipartitoapostou polo galego.http://www.xornal.com/artigo/2009/11/20/politica/galego-poderia-ficar-relegado-apenas-terzo-das-materias/2009112000161516551.htmlO GALEGO NO ENSINO E O SEU FUTUROO incríbel caso do decreto 124/2007Valentina Formoso, Henrique Monteagudo, Fran Rei e Xosé Antonio Pardo falan da normaque garante un 50% de materias na lingua do país, a piques de ser derrogada.Europa Press - 08/12/2009Valentina Formoso, portavoz da Coordinadora de EDNLA derrogación do decreto do galego no ensino prevista pola actual Xunta e o novo texto que presentará estemes instaurarán unha aprendizaxe de idiomas "de tres ou catro velocidades", no caso de que se elimine aensinanza do 50% das materias en galego, afirma Formoso.De se deixar á elección de cada centro ou dos pais cal vai ser a lingua en que reciben aulas os seus fillos,afirman desde os Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística, porase trabas á aprendizaxe e apromoción do galego, que non se vai a conseguir sen ese 50% "sobre todo en ámbitos urbanos, onde haimoi pouco contacto coa lingua"."O ensino ten que ser igualitario, ten que ser igual para todos", destacou a súa voceira, que rexeitou afórmula de que a porcentaxe de materias que se impartan nun idioma ou outro deba variar en función docontexto xeográfico. Neste caso, recordou que en Galiza existen dúas linguas oficiais que, no ámbito decoñecemento, do seu uso e do seu status social, "non se atopan en situación de igualdade", polo que "se nonse garante a competencia do alumnado" -en ambas as dúas linguas-- este verase "discriminado".Ao respecto da implantación do inglés como idioma de ensino das aulas, advertiu de que "os centros nonestán dotados, nin hai aulas ben dotadas de recursos" para lle dar a devandito idioma "unha porcentaxesimilar" ao galego ou ao castelán. "Faltan computadores, profesorado nativo, ...", dixo, aínda que salientouque os estudantes galegos, ao coñecer varias linguas, teñen maior facilidade e aptitudes para a aprendizaxede idiomas ca os doutras zonas do Estado.Henrique Monteagudo, secretario do Consello da CulturaA proposta da Xunta sobre o idioma vai "cara aos tres terzos" -castelán, galego e inglés, equitativamente-sinalou o sociolingüista mais, recordou, que a Xunta terá en conta a "libre elección dos pais" que"legalmente non é moi defendíbel", en alusión a unha sentenza do Tribunal Supremo que nega o dereito dosproxenitores a escoller o idioma da educación dos seus fillos."No Goberno e no PP hai un debate que non teñen resolto. Hai unha liña que vai cara ao consenso e haioutra que vai cara a unha confrontación, que sectores dentro do partido ven ben", explicou. Monteagudopropuxo que a lexislación camiñe "cara a un modelo flexíbel" que non obrigue os centros a "dar pasosatrás" en materia lingüística, en alusión a aqueles claustros que aplicarán o 50% de materias en galego. III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 70 Minoritarias (CELRM)
 • 71. Aínda no hipotético caso de admitir as propostas da Xunta -coas que non está de acordo-, Monteagudoestabelecería "unha solución que non cre un problema novo", permitindo a docencia en galego nun 50% a"centros que queiran cumprir o decreto vixente" e, naquelas escolas "onde non se chegou" a esa porcentaxe"porque hai unha resistencia", avogaría por "flexibilizar de cara a un 30% ou 40%" en función da decisióndo propio centro.Neste senso, advertiu que o modelo que pretende asumir a Xunta "é mellor" unicamente "desde o punto devista de -evitar- a conflitividade" e o debate social, xa que a nivel pedagóxico "é malo" ao impedir unhaequidade educativa entre centros e entre o alumnado.Fran Rei, vicepresidente da MesaO grao de cumprimento do decreto vixente representa "unha incógnita", segundo o vicepresidente da Mesapola Normalización Lingüística, Fran Rei, que indicou que a Consellaría de Educación -tanto no actualGoberno como no anterior- "non proporcionou datos" ao respecto, mentres que un dos puntos queestabelece o decreto 124/2007 "era que se ía a realizar un seguimento ano a ano"."Temos unha queixa no Valedor do Pobo desde novembro de 2008 e aínda estamos a agardar algún tipo deresposta", lamentou Rei logo de aclarar que o propio valedor "se dirixise por carta" á asociación "paracomunicar que o trámite se segue a solicitar" á Xunta.Con todo, afirmou que un estudo da Universidade de Vigo elaborado en 2008 alertaba de que no 70% doscentros de ensino da cidade "non se chegaba ao 50%" de materias en galego e, segundo "o día a día" naasociación, a tendencia é que "en ámbitos urbanos se incumpre" o decreto, ademais dalgún caso puntual "enzonas rurais". Así mesmo, mencionou varios casos en centros de Infantil e Primaria de Ferrol "onde non hailibros de texto en galego".Xosé Antonio Pardo, presidente da Federación de Centros PúblicosPola súa banda, o presidente da Federación de Centros Públicos de Galicia, Xosé Antonio Pardo, asegurouque o decreto, naqueles centros que cumpren con ese 50%, aplícase "con toda normalidade" e que este graode implantación "depende do proxecto curricular" de cada escola. "Estábase respectando na maioría, e nosconcertados, creo que tamén", sinalou.http://www.vieiros.com/nova/77521/o-incribel-caso-do-decreto-124-2007Una nueva plataforma promueve escuelas privadas en gallego850 personas se unen para impulsar la apertura de centros a partir de 2012P. OBELLEIRO - A Coruña - 10/12/2009Ya son 850 los miembros de la Red Popular de Ensino en Galego que se constituyó formalmente el sábadoen A Coruña con el objetivo de crear a partir de 2012 una organización que promueva, con financiación yapoyo pedagógico, la apertura de escuelas privadas que enseñen en gallego.La idea nació en mayo pasado, coincidiendo con el Día das Letras Galegas, y fue tomando forma a travésde Internet, con una bitácora(limiargalego.blogspot.com) a la que se fueron adhiriendo con rapidezcentenares de personas. Ahí está colgado el manifiesto que explica las diez razones de este proyecto, quenecesitará de 3.000 socios, con el pago anual de una cuota mínima de 100 euros, para empezar a funcionardentro dos años y medio."No pretendemos construir físicamente escuelas sino facilitarle todas las herramientas a todo aquel quequiera crear un centro de enseñanza en gallego, desde apoyo financiero a la validación, con ayuda depedagogos, de todo proyecto educativo" que tenga a la lengua vernácula por principal idioma, explicaFrancisco López, impulsor de la iniciativa. III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 71 Minoritarias (CELRM)
 • 72. De hecho, uno de los primeros pasos de la asociación constituida formalmente -y que desaparecerá cuandoen 2012 nazca la organización que desarrollará el proyecto- será poner en práctica ese "proyecto educativoglobal en gallego" a través de convenios con centros privados ya existentes. Los promotores de esta reddarán especial atención a las escuelas infantiles, por considerar discriminatorio que pequeños de familiasgallegohablantes pierdan su idioma materno al estar en guarderías en las que sólo se habla castellano. Lanueva asociación también pretende facilitar el profesorado para centros de enseñanza, privados y laicos,que apuesten por la enseñanza en gallego "de calidad"."Permite alcanzar las competencias lingüísticas en otros idiomas", no sólo de tronco común, como elportugués o el francés, sino también de cualquier otro, destaca Galiza co galego en su manifiesto. Susasociados tan sólo pretenden, dice López, hacer valer sus derechos "con independencia de la opción políticaque gobierne".La red popular por la enseñanza en gallego propugna no sólo pluralismo e "independencia de los poderespúblicos", eso sí sin renunciar a optar a cualquier ayuda de las administraciones, sino también un totallaicismo, "fuera de toda influencia religiosa". "Respeto, tolerancia y diversidad" son sus principalesprincipios para impulsar y ayudar a cualquier iniciativa que pretenda crear un centro de educación enlengua gallega.http://www.elpais.com/articulo/Galicia/nueva/plataforma/promueve/escuelas/privadas/gallego/elpepuespgal/20091210elpgal_7/TesA ‘galiña azul’ substituíu as galescolas para“desideoloxizar as aulas”MIGUEL PARDO / XABIER R. BLANCO 27/12/2009O Consello de Europa era claro. “É preferible establecer modelos educativos esencialmente en galego parao ensino preescolar, primario e secundario”. Para conseguilo, este mesmo organismo manifestaba o seu“desexo de eloxiar en particular ás autoridades polo proxecto da Rede Galescola”.No entanto, as galescolas duraron pouco. Xa a principios deste curso, os carteis e símbolos da rede deescolas infantís implantada polo bipartito foron substituídas polos da Galiña Azul, un debuxo deseñadopolo finado escritor Carlos Casares e que é agora o sinal de identidade destas garderías.Pero o cambio foi máis alá. Tal e como aclararon Jesús Vázquez e Beatriz Mato, conselleiros de Educacióne Traballo respectivamente, na presentación, “o cambio de imaxe era necesario para desideoloxizar edespolitizar as aulas”. A pretensión da Xunta era dotar dun “cambio de contidos” a nova rede de escolasinfantís.Cambiáronse os contidos, pero baleirar calquera símbolo que aludise á imaxe corporativa deseñada duranteo bipartito era o máis importante. Non se fixo nos mandilóns dos rapaces, porque non se quería“despilfarrar os cartos”.“Serán os nenos os que retomen o protagonismo propio, nuns espazos lonxe da confrontación e do debate”,declarara o conselleiro Jesús Vázquez. As recomendacións de expertos como o Consello de Europa caeron,
unha vez máis, en saco roto.http://www.xornal.com/artigo/2009/12/25/unknown/galina-azul-substituiu-galescolas-desideoloxizar-aulas/2009122523022102444.html III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 72 Minoritarias (CELRM)
 • 73. b. Anteproxecto do Decreto para o PlurilingüismoA XUNTA FAI PÚBLICO O BORRADOR DO DECRETOA cota do galego baixa ao 33% e os pais deciden en quematerias se usaO novo decreto sobre o galego no ensino estabelece que os pais voten en que lingua queren as aulasde Infantil. En Primaria e Secundaria nais e pais elixirán a lingua para cada materia co límite dunterzo para galego, castelán e inglés.Redacción - 21:50 30/12/2009Ao Goberno case lle dan as uvas antes de presentar o decreto de linguas para o ensino non universitario. Opresidente do Goberno, Alberto Núñez Feijoo, fixo pública a súa proposta perto das oito da tarde. Natribuna da sala de prensa, á súa dereita, o conselleiro de Educación, Xesús Vázquez. Sentado entre osxornalistas, nun segundo plano, o secretario xeral de Política Lingüística, Anxo Lorenzo.As intencións do executivo xa son públicas. Dende había semanas as filtracións falaban dun modelo de“tres terzos” (galego, castelán e inglés) e así é o modelo que se presentou este mércores. Porén, a principale substantiva sorpresa foi a participación dos pais na elección do idioma para cada materia. E aí, tantopresidente coma conselleiro fixeron especial fincapé: “Por primeira vez dáselle voz ás familias para queinflúan coa súa opinión”.Pero como e que decidirán os pais?Os pais decidirán en votación cal vai ser o modelo lingüístico do centro escolar. Iso farase no momento deformalizar a matrícula. No Ensino Infantil a consulta será anual mentres que no resto dos niveis a elecciónterá lugar cada catro anos.- Ensino Infantil (0-5 anos): Os pais decidirán cal será a lingua vehicular nas aulas.- Educación Primaria, Secundaria e Bacharelato: As familias escollerán o idioma das materias naproporción dos terzos. No caso de Primaria, Matemáticas e Sociais non poderán ser as dúas impartidas nomesmo idioma (unha terá que ser obrigatoriamente en galego e outra en castelán).- FP: Cada centro garantirá “a igualdade de competencia nas dúas linguas oficiais”Que pasa cando non hai profesores con competencia suficiente en inglés?En caso de que os centros non poidan ofertar un terzo das materias en inglés, os consellos escolares elixiránas materias dese cupo de xeito proporcional entre galego e castelán.“Pasamos dun modelo monolingüe a un trilingüe”Feijoo levaba estudada a intervención diante dos medios. O presidente fixo fincapé na idea de que fronte a“imposición” o novo decreto pretende levar a “normalidade da rúa” ás aulas. Para el, o decreto logra acadratura do círculo e pode ser un modelo a moi longo prazo. Segundo Feijoo, a proposta do Gobernoofrece catro “garantías esenciais”: “equilibrio total entre galego e castelán e introdución dunha terceiralingua”; que os alumnos se poidan expresar nas aulas en calquera das dúas linguas oficiais; que os paisteñan capacidade de decisión; mesma competencia entre galego e castelán ao remate de cada etapa.Pola súa parte, Vázquez insistiu en que para elaborar o borrador do decreto tívose moi en conta a consultaque impulsou hai meses Educación. Como novidade adiantou que se establezerán mecanismos para que ospais e nais do alumnado participen nas actividades dos equipos de normalización de cada centro.Tempo de consultaFeijoo reiterou que nas vindeiras horas váiselle remitir o borrador ás forzas políticas con presenza noParlamento, á Real Academia e ao Consello da Cultura. Segundo el, é hora dun esforzo para evitarsituacións de conflito e lograr “un decreto de todos”.http://www.vieiros.com/nova/77747/a-cota-do-galego-baixa-ao-33-e-os-pais-deciden-en-que-materias-se-usa III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 73 Minoritarias (CELRM)
 • 74. Un galimatías que diminúe o galegoA norma deixa a lingua propia nun terzo, permite aos pais elixir o idioma de Infantil ede varias troncais, e aos centros o restoM. PARDO / C. DÍAZ PARDO04/01/2010As claves do novo decreto do galego quedan esbozadas na última frase do documento que onte difundiua Xunta. “Os equipos de normalización e dinamización lingüística dos centros pasan a denominarse equiposde dinamización da lingua galega”. Desaparece a palabra normalización, que só se atopa nas 13 páxinas dotexto para se referir a leis antigas.Coas novas bases presentadas, Núñez Feijóo cumprirá con boa parte das súas promesas, especialmente asque o comprometían con Galicia Bilingüe, aínda que para logralo opte por un galimatías.Así, xa en Educación Infantil, serán os pais os que elixan a lingua predominante na aula a través dunhaconsulta, cada ano, na matrícula. Serán, daquela, os proxenitores os que elixan o idioma na etapa clave paraa formación dos rapaces.Na Educación Primaria, Secundaria e Bacharelato, establécese que un terzo das materias se oferte engalego, outro en castelán e outro en inglés. O enredo chega agora.En Primaria, das materias troncais Coñecemento do medio e Matemáticas, “unha será en galego e outra encastelán segundo a opinión das familias, que será vinculante”. Logo, cada centro decidirá a lingua na que seimparte o resto das materias, mantendo o equilibrio en terzos para cada idioma. Ábrese a excepción paraque as dúas materias anteriores poidan ser en inglés.Algo semellante ocorre en Secundaria, pero neste caso as familias decidirán en que lingua se impartenCiencias Sociais e Matemáticas, puidendo ser as dúas en castelán ou as dúas en galego. Mantense oequilibrio en terzos e engádese, outra vez, a excepción do inglés. No Bacharelato, cada centro aprobaráunha oferta equilibrada.No caso de que non haxa profesores para dar as materias en inglés, estas impartiranse en galego oucastelán, pero mantendo o equilibrio, o que impide que o galego chegue nin tan sequera ao 50%.As familias, e logo cada centro, elixirán cada catro anos a asignación lingüística das materias.Na formación profesional só se especifica que se debe garantir que o alumnado alcance a competencialingüística nos dous idiomas.Agora, haberá que ver como son capaces de articular os centros un decreto que obrigará a cambiar a linguade tantos libros como materias varíen de idioma e que establecerá diferenzas entre cada escola.Será difícil tamén que esta norma se adecúe á sentenza do Supremo que impide aos pais escoller a lingua naque estudan os seus fillos.http://www.xornal.com/artigo/2009/12/30/unknown/galimatias-diminue-galego/2009123023504200729.html III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 74 Minoritarias (CELRM)
 • 75. Los alumnos podrán hablar, escribir y usar los libros en lalengua que quieranLos estudiantes utilizarán el habla "de su preferencia" independientemente de la asignaturaSELINA OTERO - VIGOLos estudiantes podrán hablar, hacer los exámenes y utilizar los libros de texto en el idioma que deseen,independientemente de la lengua estipulada para impartir cada asignatura. Así consta en el borrador delnuevo decreto del gallego hecho público a última hora de ayer por el presidente de la Xunta, Alberto NúñezFeijóo.El texto, pendiente de ser consensuado con la comunidad educativa, la Real Academia Galega y el Conselloda Cultura Galega, sólo exige respetar el idioma en las materias lingüísticas (gallego y castellano). En elresto de áreas materias o módulos “podrán utilizar las manifestaciones oral y escrita en la lengua oficial desu preferencia”, según consta en el nuevo decreto y que refleja una de las promesas en materia lingüísticaque Feijóo lanzó en campaña.La opción de elegir se extenderá a los libros y al material didáctico. “Los libros de texto estarán redactadosen la lengua en que se imparta cada materia pero los alumnos podrán utilizar el libro que quieran”, anuncióayer el propio presidente en la presentación del nuevo texto.La clave del decreto es la enseñanza trilingüe. Si no hay profesores de inglés suficientes en el centro paracubrir el 33% de las horas lectivas en lengua extranjera, el Consello Escolar, previa consulta a los padres,repartirá el resto de las asignaturas entre gallego y castellano.Teniendo en cuenta la escasez de docentes de lengua extranjera en el sistema educativo de Galicia, seincrementará el porcentaje de gallego y castellano en cada curso. La Xunta exige a los centros que en elajuste de asignaturas equipare el peso de las dos lenguas cooficiales. En todo caso, el porcentaje de gallegoo castellano será siempre superior al tercio establecido como mínimo en el borrador.Tres terciosFinalmente triunfó la fórmula de los tres tercios, tal y como adelantó FARO la semana pasada. Lacapacidad plena de los padres para elegir el idioma, otro de los compromisos de Feijóo en periodo electoral,se limita a Infantil. En el resto de etapas educativas los progenitores sólo podrán elegir una pequeña partede las materias troncales: una asignatura en Primaria (entre Coñecemento do Medio o Matemáticas) y, enSecundaria, dos: Matemáticas y Ciencias Sociais. La Consellería de Educación traslada la responsabilidad alos centros. Serán los Consellos Escolares, donde están representados profesores, alumnos y padres, los quedecidan en qué lengua se imparte el resto de asignaturas, despues de “escuchar” la opinión de los padresque será recogida en un cuestionario que se incluirá con el sobre de matrícula. De hecho, en el borrador nose especifica el idioma para el resto de asignaturas. La elección de la lengua por parte de los padres “esparcial, de modo que no se consigue una decisión plena de los progenitores sobre el conjunto de lastroncales”, según fuentes de la comunidad educativa. Precisamente el texto recuerda la encuesta realizada alas familias de más de 330.000 alumnos para conocer en qué idioma querían la enseñanza para sus hijos ytener en cuenta los resultados en la nueva norma.En la otra cara, el borrador concede a los centros y sus Consellos Escolares la responsabilidad del repartode las asignaturas para cumplir el porcentaje de los tres tercios y garantizar el equilibrio entre las lenguascooficiales, que pierden peso en el sistema educativo si se compara con el 50% fijado en el decreto delBipartito todavía vigente. En Primaria y Secundaria los Consellos Escolares tendrán que consensuar todo elreparto excepto en dos troncales. En Bachillerato y FP la responsabilidad de los Consellos Escolares serátotal.http://www.farodevigo.es/galicia/2009/12/31/alumnos-hablaran-escribiran-lengua-quieran/399532.html III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 75 Minoritarias (CELRM)
 • 76. O DECRETOProfundo malestar no mundo do ensinoRepresentantes do sector coinciden en afirmar que o trilingüismo afondará nofracaso escolar e na desprotección do galego.Redacción - 21:46 30/12/2009Representantes de sindicatos do ensino e de equipos de normalización lingüística tachan o borrador dodecreto da lingua de "erro", de descoñecemento da realidade e de froito dunha medida electoralista queparte dun conflito lingüístico que no existe. O feito de non garantir, cando menos, a metade das materias engalego incumprirá a obriga do Goberno de garantir o coñecemento en igualdade da nosa lingua, que seatopa en situación de inferioridade, segundo as persoas consultadas, que tamén aseguran que o 33% deinglés propugnado pola Xunta poderá levar a aumentar o fracaso escolar. Hai discrepancias, porén, enacoller con maior ou menor cautela a promesa de que se negociará o texto definitivo.Anxo Louzao (CIG-Ensino): Día negro para o noso idioma. O novo borrador non ten precedentes nahistoria recente do país e é o máis agresivo coa presenza do noso idioma no ensino. É a primeira vez que selexisla de xeito regresivo, para asestarlle a puñalada ao noso idioma e perseguir o seu exterminio. Non podehaber igualdade se o idioma do país, que está en desvantaxe, non recibe medidas favorecedoras. Só se podeentender que así reduzan a súa presenza a un terzo, deixándolles aos proxenitores unha decisión que llecorresponde a toda a cidadanía a través dos seus representantes. É unha falacia, unha demagoxia e unhamentira absoluta que nos vendan un plurilingüismo cando o noso idioma, que xa non ten a mesma presenza,se reduce, contra o Estatuto e a Lei de Normalización Lingüística. O 25% de fracaso escolar vai saírprexudicado se se imparte un terzo da docencia en inglés. Producirase discriminacións entre os centrossegundo usen unha ou outra lingua en determinada materia. Non se pode levar á práctica. Parte dunhaspersoas colonizadas que non son capaces de respectar a lingua do país. Temos convocada unhamobilización para o día 21. Non imos participar en falsos consensos e non imos avalar ningún paso atráspara o galego. Ademais, presentouse con nocturnidade, mudando de lugar e en véspera dun día festivo paraos medios escritos, dun xeito impresentábel.Pepe Cabido (STEG): É un erro pedagóxico e político. Pedagóxico, porque afondará no fracaso escolar doalumnado en competencia en igualdade que garantía a metade das materias en galego, e mesmo un fracasoescolar en castelán ao reducir o número de horas en favor do inglés. É un erro político obvio porque trata aslinguas como se estivesen nunha situación de igualdade e ignora a desigualdade do galego. Para nós, aXunta incumpre a súa obriga de potenciar a nosa lingua e amosa un descoñecemento total da realidade doscentros. Con respecto á escolla dos pais, pódese inculcar o dereito das crianzas a ter coñecemento dalingua. Sobre o inglés, se todos os estudos din que hai un alto fracaso escolar, como se van obter oscontidos mínimos do currículo se se dan nunha lingua estranxeira? Estamos a favor de potenciar as linguasestranxeiras, non só o inglés, pero non a custa do galego nin do currículo. É un erro tentar vender estedecreto como "moderno". Tampouco se contempla cal vai ser a lingua de apoio en que se imparta o inglés,que podería deixar o castelán no 66% e o galego no 33. Mobilizarémonos á volta das vacacións. Podeprovocar conflito nos centros e insubmisión do profesorado a que se lle impoñan linguas. É un triste díahistórico.Xosé Fuentes Fariña (CCOO): Entendemos que parte dun problema ficticio creado polo Goberno nunproceso electoral. Non hai conflito lingüístico. Este decreto satisfai un colectivo extremista como GaliciaBilingüe. Non eramos partidarios de mudar o decreto, nacido do consenso, e do que o PP só se desmarcouno momento das eleccións. Entendemos que a decisión política do Goberno de modificar o decreto só podevir precedida dun consenso social e político, como prometeu o presidente da Xunta. Pero falar detrilingüismo é unha falacia: non hai profesorado para garantir ese 33%. Estamos dispostos a revisar asituación nos centros bilingües, o problema está nas aulas que non son bilingües. O Goberno ten a obriga de III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 76 Minoritarias (CELRM)
 • 77. garantir que o alumnado domine as dúas linguas oficiais ao remate do ensino en igualdade de condicións, ehai que ter en conta a posición de inferioridade do galego. Esperemos que se consensúe o novo decreto,polo que non faremos en principio mobilizacións. Pero, se o PP só o fai para calmar ánimos e presentar undocumento propio, opoñerémonos. As dúas linguas teñen que estar en situación de igualdade nas materiastroncais, e iso non o poden decidir os pais. O galego é patrimonio do pobo e non unha arma política.Valentina Formoso (CGENDL): Nós sempre defendemos que o ensino ten que ser igualitario e non debehaber segregación. Non queda claro se os pais escollen a lingua se se vai producir esa segregación.Ademais, temos dúas linguas oficiais que debe aprender o alumnado, pero as dúas non están en igualdadede condicións. Os estudos demostran que menos do 50% das materias en galego non garante esa igualdade.Por outra banda, defendemos que se aprendan as linguas estranxeiras, pero o inglés non é lingua oficial enon cremos que se aprenda en detrimento do galego. Hai outras formas de mellorar a competencia enlinguas estranxeiras. Está demostrado que as comunidades bilingües teñen mellores resultados en inglés: ogalego non é problema. Parece un decreto feito dende o descoñecemento da realidade dos centros e parte dedecisións políticas e non pedagóxicas. Parécenos irresponsábel que unha decisión que lle compete áAdministración se poña nas mans dos pais e dos centros. O decreto parte de falacias. Os pais deben saberque esta é a norma máis regresiva do Estado.De feito, a das Baleares coincide coa que derroga agora o PP.Marcelino Brea (UXT): Tendo en conta que é 30 de decembro, a últimas horas do día, é impresentábel. Enperíodo vacacional, case en vésperas de festivo, decidir sobre un tema como a lingua non é de recibo.Albíscase unha xogada a traizón. Espero nos próximos días ter unha lectura sosegada do texto. Hai aíndamoita escuridade sobre o tema. Se se pretende chegar a un consenso, é un punto de arranque moi negativo.http://www.vieiros.com/nova/77750/profundo-malestar-no-mundo-do-ensinoO CONTRADECRETAZO POLÉMICOPlurilingüismo impreciso31.12.2009 O novo decreto do galego rebaixa a un terzo a cota do galego nas aulas edelega nos pais a responsabilidade de dirimir a repartición dos idiomas nas materiasV. OLIVEIRA . SANTIAGODecreto do "plurilingüismo". Así definiron tanto o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo,como o conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, as "bases" do polémico texto que derrogará o decreto dobipartito, nunha posta en escena na que estivo ausente Anxo Lorenzo. Un texto con imprecisións e quedefine unha realidade de trilingüismo no ensino en Galicia, que rebaixa a un terzo a cota do galego noensino fronte ao decreto do bipartito, no que se establecía un 50% de galego e un 50% de castelán. Undocumento que establece que os pais decidirán por votación en que lingua -non se sabe se a materna ou apredominante- se educarán os seus fillos en Infantil e que se artella a través da "teoría dos terzos" -un terzodas materias en galego, un terzo en castelán e outro terzo en inglés- pero que nace cunha eiva -recoñecidapolo propio conselleiro de Educación- xa que este último punto non será posible aplicalo."Nos centros que non dispoñan de recursos humanos para impartir as materias en inglés, os pais volverán aser consultados polas súas preferencias, aínda que se manterá un equilibro entre galego e castelán", indicouVázquez, que fixo fincapé en que "por primeira vez" se incorpora a opinión das familias ao marcolingüístico dos centros. Como xa se filtrou aos medios de comunicación nos últimos días, unha das bases dofuturo borrador é que, nas aulas de Infantil, os profesores usarán castelán ou galego, segundo a linguapredominante do alumnado, que se determinará preguntándolles aos pais as súas preferencias napreinscrición. III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 77 Minoritarias (CELRM)
 • 78. En Educación Primaria, ESO e Bacharelato, establécese que un terzo das horas semanais se oferte engalego e outro terzo en castelán, e prevese que o terzo restante se poida impartir en linguas estranxeiras,neste caso o inglés. Cada catro anos faráselles unha consulta aos pais que orientará a repartición horarianestas tres etapas. Na Primaria, que ten 25 horas semanais, a opinión maioritaria das familias serávinculante para determinar a lingua vehicular das materias instrumentais -Coñecemento do Medio eMatemáticas- (ata 10 horas semanais), que serán unha en galego e outra en castelán. Na ESO, que contacon 32 horas semanais, as familias decidirán en que lingua oficial se imparten as materias de CienciasSociais e Matemáticas, que suman ata sete horas semanais. No resto das materias, será o Consello Escolarquen aprobe unha proposta horaria equilibrada, tendo en conta a opinión das familias. De xeitoexcepcional, os centros educativos que queiran impartir en lingua estranxeira as materias de Matemáticasou Coñecemento do medio deberán aprobalo no Consello Escolar, previa consulta ás familias, e solicitalo áAdministración Educativa.En Bacharelato, cada centro educativo aprobará unha oferta equilibrada de materias comúns, de modalidadee optativas para impartir en galego, castelán e lingua estranxeira. Finalmente, en Formación Profesional,nas ensinanzas artísticas e nas deportivas, cada centro educativo garantirá que o desenvolvemento dasensinanzas asegure que o alumnado alcance a competencia lingüística propia do nivel en ambas as dúaslinguas oficiais. No caso dos libros de texto, as materias en galego e en castelán estarán redactados nalingua en que se imparta.No que se refire aos equipos de dinamización da lingua galega introdúcese unha novidade: os paisincorpóranse a estes equipos, para "colaborar" na potenciación do uso do galego nos centros de ensino.Segundo anunciou Feijóo, este texto será entregado aos partidos políticos e será enviado por carta á RealAcademia Galega e ó Consello da Cultura Galega, aínda que non precisou se a opinión destas dúasinstitucións será ou non vinculante.O "DISCURSO"Feijóo: "Blindamos o equilibro entre galego e castelán""A máxima que busca este Decreto plurilingüe é a liberdade a través do coñecemento", dixo Feijóo napresentación do borrador, que chegou a repetir varias veces. O presidente da Xunta asegurou que con estetexto "blindamos o equilibrio entre o galego e o castelán e engadimos unha terceira lingua estranxeira". Aoseu ver, a súa proposta garante tanto "a liberdade dos alumnos para empregar a lingua que estimen máiscon-veniente nas aulas" como a dos pais "para opinar libremente sobre a educación dos seus fillos". Para opresidente da Xunta, esta proposta de decreto dá resposta a unha demanda social e a unha necesidadeeducativa. "Traslada a normalidade e cordialidade lingüística das rúas ás aulas e prepara as xeraciónsfuturas para un mundo cada vez máis globalizado", apuntou Feijóo. "Pasamos dun decreto que abría a portaó monolingüismo a outro que abre a porta ao trilingüismo", engadiu.Tamén enfatizou que as bases que sustentarán a futura norma salvagardan os dereitos e deberes lingüísticosque recoñecen a Constitución e o Estatuto de Autonomía, ademais de ser consecuentes coa Lei deNormalización Lingüística e coa promoción da lingua galega que fundamenta o Plan de Normalización.Do mesmo xeito, asegurou que esta proposta respecta as puntualizacións formuladas polo ConselloConsultivo ó decreto vixente, así como a vontade maioritaria das familias galegas, manifestada tanto através das pasadas eleccións autonómicas como da polémica consulta Vázquez. "Se todos somos capacesde comportarnos dun xeito responsable, moderado e independente, estou seguro de que este consensopoderá ser posible", concluíu.REACCIÓNSSteg: "É un erro pedagóxico"O Steg cualifica o novo decreto sobre o galego como un "erro pedagóxico e político por que afondará nofracaso escolar do alumnado" ó reducir o número de materias en galego. Ademais, segundo o sindicato,"busca enganar a toda a sociedade pretendendo equiparar a aprendizaxe das linguas vehiculares dasociedade galega". "E un erro político por non contemplar a situación da desigualdade do galego", di. III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 78 Minoritarias (CELRM)
 • 79. Anpe: "Pola plena competencia"O sindicato Anpe di que "nos esforzaremos por lograr na súa tramitación un verdadeiro compromiso paraque se impulse o multiligüismo nas aulas, e que ao final do ensino obrigatorio, o alumnado galego teñaplena competencia nas dúas linguas cooficiais e ademais nunha lingua estranxeira". Ao seu ver, "vivimosnunha comunidade bilingüe con dous idiomas oficiais, na que o alumnado debe ter competenciaslingüísticas completas", sinala.CCOO: "Queremos consenso real"O sindicato CC.OO reclamou "negociación e consenso real" antes de aprobar a norma legal que regule ouso do galego no ensino. "Unha vez manifestada a vontade unilateral do PP de suprimir ou decretovixente", considera que a norma debe pórse "non seu lugar, e ten que vir avalada polo maior consensosocial e político posible", sinala. Por iso, afirma que será "extremadamente belixerante" co novo decreto.http://www.galiciahoxe.com/index_2.php?idMenu=86&idNoticia=501808O decreto do galego de Feijóo recibe críticas porparte de todos os sectoresO PSdeG destaca que “os diferentes posicionamentos dentro do PP fixeronque a Xunta derivase todo nos pais”Cristina Díaz Pardo 04/01/2010Ninguén está conforme co borrador do novo decreto do galego no ensino que o pasado mércores, día30, Alberto Núñez Feijóo presentou tras celebrarse o Consello da Xunta. O PP quedou só á hora de dar osparabéns a esta iniciativa que conta con críticas dende a oposición, a comunidade educativa, as plataformasa prol do galego e os grupos contra a normalización lingüística.Aínda que as datas nas que o Goberno galego presentou o borrador, ás sete e media da tarde e en vésperasdun festivo, non axudaron a que os diversos sectores implicados no ensino desen a coñecer a súa opinión, avaloración negativa parece unánime.Así, o PSdeG cualifica de “despropósito” a presentación deste borrador que “traslada ás aulas o conflito dalingua xerado por Feijóo”. O portavoz de Educación dos socialistas galegos, Guillermo Meijón Couselo,criticou ademais “a estratexia de nocturnidade, premeditación, aleivosía e opacidade de presentar esteborrador de decreto nas festas de fin de ano e en plenas vacacións da comunidade educativa”.Meijón destacou nun comunicado que “esta nova norma foi elaborada de costas á sociedade galega e,nomeadamente, da comunidade educativa por persoas que poucas ou ningunha vez pisaron as aulas”, o que,sinala “non invita precisamente a albergar grandes esperanzas de cara ao consenso lingüístico”.Ademais o parlamentario socialista apunta que o texto presentado “reflicte nidiamente a existencia de moidiferentes posicionamentos dentro do Partido Popular, o que ten provocado que o propiopresidente, Alberto Núñez Feijóo, prefira levar o debate e o conflito lingüístico a cada aula e centro deGalicia, antes de afrontar as grandes liortas que ocasionaría unha toma de posición clara por parte doconselleiro de Educación”.As liñas básicas deste novo decreto pasan por reducir a presenza do galego no ensino a un terzo, ademaisde darlle tanto a pais como a centros potestade para escoller o idioma no ensino. Os proxenitores decidiráno modelo lingüístico do centro escolar, no Ensino Infantil a consulta será cada ano mentres que no resto aescolla terá lugar cada catro. Así semella que, incluso dentro doPartido Popular , non todos vén con bosollos a proposta do Executivo autonómico. O militante Rafael Cuiña, fillo do finado Xosé Cuiña e III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 79 Minoritarias (CELRM)
 • 80. colaborador de Xornal de Galicia, manifesta nun dos seus artigos de opinión que augura “un período degran tensión social entre os diferentes sectores polo esquecemento de que un gran poder comporta unhagran responsabilidade de gobernar tanto aos dispostos a loitar polos seus símbolos máis sagrados, como é oidioma propio desta terra, como para os que o consideran intrascendente, cando non accesorio”. “Aobsesión deste Goberno é unha mal entendida liberdade de elección no ensino, tendo que decidir os pais, entroques dos técnicos na materia”, asegura o empresario.A mostra máis plausible do desagrado da comunidade educativa co novo borrador do decreto do galego noensino maniféstase na folga no ensino convocada para o día 21 pola plataforma Queremos Galego. Nonobstante, tamén os grupos contra a normalización lingüística que chegaron a manifestase en Compostelacontra o decreto posto en marcha polo bipartito non semellan nada de acordo co borrador da consellería quedirixe Jesús Vázquez. Así, a presidenta de Galicia Bilingüe, Gloria Lago, fixo unhas declaracións en ESRadio, a emisora de Federico Jiménez Losantos, nas que deixou claro o desagrado. Como vén facendodende hai tempo, Lago recordoulle ao líder galego os apoios electorais que lle reportou o seu colectivo.“No principio do ano, Feijóo viu que as enquisas dábano por perdedor, e entón viu un filón nuns pais quetiñan un problema e aproveitouse da súa ilusión, o seu traballo, aínda arriscándose físicamente, para chegarao poder”, declarou. “En que melloramos, haberá unha materia máis en castelán, tanto traballo para isto! Éunha tomadura de pelo”, asegurou.No día de onte, as críticas ao borrador chovíanlle ao PP por todos os lados. Tan só un dos comunicados deprensa que chegaron ás redaccións dos medios galegos defendía a proposta: a dos propios popularesgalegos.O portavoz do PPdeG, Antonio Rodríguez Miranda, eloxiou o novo decreto do galego no ensino econsiderou que “devolve a sensatez lingüística a Galicia, perdida nos tempos bipartito”. “Feijóo cumpriuescrupulosamente co prometido no seu programa electoral”, sentenciou o deputado conservador.http://www.xornal.com/artigo/2010/01/02/politica/decreto-do-galego-feijoo-recibe-criticas-parte-todos-sectores/2010010200142800567.htmlLos equipos de normalización afirman que el decreto agredeal gallegoEL PAÍS - Santiago - 03/01/2010La Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística denunció ayer la "claradiscriminación" del gallego en el borrador del nuevo decreto sobre el uso del idioma en el sistemaeducativo, que atribuye a que resulta de "una decisión política y no pedagógica". La coordinadora hizo un"primer análisis" del texto, del que asegura que "no garantiza la libertad de los padres, no busca elequilibrio entre las dos lenguas oficiales, no formula correctamente la introducción del tercer idioma y nova a conseguir ningún bilingüismo cordial, sino un conflicto en los centros escolares y en la sociedad".Acusó la coordinadora al Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo de "irresponsabilidad" por trasladar ladecisión a las familias, cuando las decisiones sobre el currículum "tiene que tomarlas la Administración"."Ganar unas elecciones no legitima al gobierno para atentar contra nuestro patrimonio. La Administracióntiene la obligación de potenciar la lengua propia de Galicia", concluyó.El presidente de A Mesa pola Normalización Lingüística, Carlos Callón, mientras, anunció que acudirá a lavía de las "denuncias internacionales" para echar abajo el decreto sobre el gallego, que tildó de"galegófobo" e "inaplicable". Callón señaló que es un "decreto contra el gallego" y la "mayor agresión algallego en toda la etapa democrática".http://www.elpais.com/articulo/Galicia/equipos/normalizacion/afirman/decreto/agrede/gallego/elpepuespgal/20100103elpgal_4/Tes III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 80 Minoritarias (CELRM)
 • 81. O novo decreto abre a porta a segregar aos alumnosen InfantilO proxecto lingüístico da Xunta permite encaixar a denominada ‘segregación light’na porta de entrada ao sistema escolar galegoDAVID LOMBAO06/01/2010Foi un dos principais cabalos de batalla de colectivos contrarios ás medidas de normalización do galego,como Galicia Bilingüe, e semella que, en parte, chegará a implantarse nas aulas. A segregación dosalumnos en función da lingua elixida polos seus pais para as aulas non se estenderá, tal e como reclama ocolectivo que dirixe Gloria Lago, ao conxunto do sistema educativo, pero si será posible no ensino infantil.Aínda que o propio presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, desbotou esta posibilidade durante apresentación aos medios do “borrador” do novo decreto de uso das linguas no ensino obrigatorio, aaplicación literal do proxecto deixa a porta aberta a unha opción que, alén das reticencias mostradas pornumerosos colectivos pedagóxicos, colisionaría con normas como a Lei de Normalización Lingüística de1983.Atendendo ao texto que pasou polo Consello da Xunta do pasado día 30, o profesorado de educacióninfantil “usará na aula a lingua predominante entre o alumnado” e “atenderá de xeito individualizado” aosnenos “que non teñan coñecemento suficiente” desta.Esta “lingua predominante”, explica o proxecto de decreto, “determinarase preguntándolle a cada familiapola lingua materna do seu fillo ou filla”. É precisamente neste punto onde o departamento dirixido porJesús Vázquez encaixa a posibilidade da denominada segregación light ou mixta: “Esta consulta –prosegueo texto– farase mediante unha pregunta que as familias contestarán durante o proceso de preinscrición” donovo alumnado.Así as cousas, o Goberno galego cumpriría o anunciado por Feijóo, dado que non existirán aulas separadasen función da lingua –a “lingua predominante” será a mesma en todo o centro–, pero si é posible, co novodecreto na man, situar aos alumnos recén chegados ao sistema educativo nun centro ou noutro segundo alingua elixida.Seguindo tamén o propio texto da nova norma, a separación do alumnado non estará contemplada nosdemais niveis educativos –Primaria, Secundaria e Bacharelato–, onde as familias decidirán sobre a linguade materias en concreto e non sobre o conxunto do ensino.Non obstante, a concreción desta consulta –que, como a de infantil, tamén se realizará “durante oprocedemento de matriculación ou reserva de prazas” é polo momento unha incógnita, xa que “oprocedemento para determinar a lingua de impartición das materias –explica o texto– desenvolverasemediante unha orde posterior á aprobación” do propio decreto. Neste escenario, e dado que o Gobernoprevé que a nova norma estea xa en vigor no vindeiro curso escolar, todo semella indicar que a formaconcreta da consulta se coñecerá cando o proceso de matrícula sexa xa inminente –comezará en pouco máisde dous meses–.‘SEGREGACIÓN LIGHT’A implantación da denominada segregación light en infantil responde, en boa medida, ás opcións valoradaspor Educación durante o verán cando, tal e como adiantara este diario, a Xuntaapostaba por cumprir as súaspropostas de campaña sen ceder completamente ás esixencias de Galicia Bilingüe e grupos afíns.Xa daquela, o secretario de Política Lingüística, Anxo Lorenzo, desbotaba a segregación total, pero nonpechaba a porta a un “modelo mixto”.http://www.xornal.com/artigo/2010/01/04/politica/novo-decreto-abre-porta-segregar-aos-alumnos-do-ensino-infantil/2010010421311700449.html III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 81 Minoritarias (CELRM)
 • 82. DEBATE"Con el 33,33,33 desde Primaria se resentirían las treslenguas"08.01.2010 El catedrático José Manuel Vez aboga por asentar los idiomas propios antes deigualarlos con el inglésI. CASAL • SANTIAGOEs el equilibrio matemático, pero "pura teoría" si se habla de lenguas. A diferencia de lo que ocurre en lospaíses nórdicos, que adoptaron el inglés como lengua franca ya en la Segunda Guerra Mundial, en Españano es una lengua ambiental, así que, aunque no se debe renunciar a dominarlo, su peso en la docencia nopuede ser el mismo desde un principio que el de las "vinculares", las de nuestra realidad social, el gallego yel castellano. Esta es la opinión del catedrático de la Universidade de Santiago José Antonio Vez Jeremías,el director del observatorio Atrium Linguarum -especializado en enseñanza, aprendizaje y evaluación delenguas-, que en medio de un debate por momentos casi pasional aporta una visión académica comoexperto en plurilingüismo. Vez se muestra crítico tanto con el peso otorgado por la Xunta a cada lengua en su propuesta de decreto para la enseñanza como con la apuesta por dar voto a los padres de cada centro en su distribución. "Las políticas lingüísticas locales están muy condicionadas por el voto del ciudadano, y este es el caso", lamenta.Justo lo contrario de lo que debería ser porque, subraya, la opinión sobre educación lingüística tiene queestar fundamentada científicamente, un punto de vista clave que no aportan las familias. "Además, darle eseprotagonismo a los padres es restarle autoridad al profesorado, y eso luego no se resuelve con las tarimas.La Administración no puede hacer dejación de responsabilidades y trasladar a los padres y a los centrosescolares el problema de la cohesión social a través de las lenguas", añade.¿Pero cuál es entonces la mejor receta? Unos patrones comunes para todos los centros que eviten "el caosde la administración educativa" y una introducción progresiva de los idiomas foráneos. "No se puedeplantear de repente en 1º de Primaria un 33, 33, 33, se resentirían las tres lenguas. La transferencia de unasa otras es vital para el individuo plurilingüe. Primero hay que asentar cognitiva y socialmente bien nuestrasdos lenguas vinculares, el gallego y el castellano, y desde ellas transferir a una tercera y a una cuarta, dosvehiculares, como se recoge en la recomendación de la Comisión Europea", argumenta el experto elplurilingüismo.ProgresivamenteEsto en porcentajes podría traducirse, recomienda, en un 45%-45% en gallego y español en los dosprimeros ciclos de Primaria, y un 10% de inglés, pasando a un 40,40,20 al final de Primaria; un 35,35, 30en primer ciclo de la ESO, llegando al 33, 33, 33, lo que propone la Xunta desde los 6 años, solo en losúltimos cursos de la educación obligatoria, a partir de los 15. "No hay ningún lugar en el mundo en que secomience así. Ni siquiera en Luxemburgo, que tomó la decisión de ser trilingüe", apunta.La impartición de diversas materias en inglés u otra lengua extranjera es una práctica habitual en todaEuropa, pero en la mayoría de los casos es una opción voluntaria para el alumnado, como sucede hastaahora en Galicia a través de las llamadas secciones bilingües. III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 82 Minoritarias (CELRM)
 • 83. Y siempre, insiste, partiendo de un mayor peso de la lengua propia, incluso en las Escuelas Europeas (deeurofuncionarios) y en Luxemburgo, dos modelos que cree que podrían servir de orientación en Galicia.En las euroescuelas se promueve un plurilingüismo "aditivo y sostenible", con alto nivel de competencia enal menos dos lenguas, respetando siempre la familiar del alumno y llegando a incluir 3 o 4 más. En el casoluxemburgués, el idioma propio domina hasta 1º de Primaria, se prosigue con una rápida transición a otrorelacionado lingüísticamente, el alemán, y da paso, por medio de una transición gradual, al francés, norelacionado con ninguno de los otros dos.EVALUAR LOS RESULTADOS"Darle protagonismo a los padres es restarle autoridad al profesorado, y eso luego no se resuelve conlas tarimas" Formación docente ad hocLa falta de capacitación del profesorado para impartir materias en inglés es el punto de crítica a lapropuesta de la Xunta en el que coinciden todas las partes, tanto las contrarias como las partidarias de lareforma. El propio Gobierno condiciona la aplicación de un tercio de la docencia en una lengua extranjera ala dotación de recursos humanos capaz de asumirla en cada centro, pero promete acciones especiales deformación del profesorado. Vez advierte que se debe seleccionar con sumo cuidado a los docentes yproporcionarles un modelo formativo ad hoc."Sería un grave error que los profesores que certifiquen con un título que saben inglés se pongan a dar, porejemplo, Ciencia Sociales en esta lengua. Los certificados caducan, como los yogures, y con el tiempo lacompetencia, sobre todo oral, se pierde si no se usa habitualmente. Hay que pedir un aprueba decompetencia de uso comunicativo explicando su materia, y para hacerlo bien hay que tener una formaciónespecífica", advierte.Pero lo primero es garantizar el control real de la materia. Para el catedrático no vale reconvertir docentesde inglés en enseñantes de otra asignatura, tal y como sugieren algunos de ellos. "Solo mermaría la calidadeducativa".La elección de las materias impartidas en inglés es otro aspecto que ve clave. "Hay que ver cuáles son lasmás apropiadas en cada curso, ciclo y etapa. No es tan simple como elegir una determinada porque esecolegio dice contar con un docente que dice saber esa lengua", añade el experto, que pide además que seevalúe si el alumnado adquiere adecuadamente los contenidos de las asignaturas impartidas en inglés.http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/33-33-33-primaria-resentirian-tres-lenguas/idEdicion-2010-01-08/idNoticia-503722/ENTREVISTAConversa con Valentina FormosoNacida na Serra de Outes. É doutora en FiloloxíaGalega pola Universidade de Santiago e profesorade ensino medio. Comprometida coa lingua galega,é unha das persoas fundadoras da CoordinadoraGalega de Equipos de Normalización eDinamización Lingüística [CGENDL], da que écoordinadora xeral dende novembro do anopasado.Redacción Irimia - 07/01/2010 III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 83 Minoritarias (CELRM)
 • 84. Vai garantir este decreto que o galego sexa unha lingua normal?Tal e como está redactado este borrador, é imposible. O ensino ten que ter un papel compensatorio dadesigualdade das dúas linguas, toda lexislación debe apoiar ao débil, neste caso a lingua galega, e estedecreto non o fai porque está redactado coma se o galego xa fose unha lingua “normal” en Galicia eestamos bastante lonxe diso. Baixar a cota de obrigatoriedade do galego ao 33% en centros onde xa sealcanzou o 50%, ou máis por vontade do profesorado, supón un retroceso importante, e se se quere ir cara aunha “normalización” do galego non se poden dar pasos atrás. Desde a CGENDL defendemos unhaeducación igualitaria, tamén na aprendizaxe das dúas linguas oficiais, nas que o alumnado debe acadarunha competencia lingüística plena ao rematar o ensino obrigatorio. Polo tanto, este decreto contén unhaclara discriminación cara ao galego.Vai deter a perda de falantes?Os falantes dunha lingua non se gañan ou se perden exclusivamente no ensino, pero este é partefundamental dunha planificación lingüística que busque a recuperación da lingua. É imposible, nos temposque corren, que se manteña a lingua se os falantes non teñen competencia oral e escrita na nela. Isto só opode garantir o ensino. A lingua galega non está en igualdade de condicións co castelán e a súa presenza épracticamente nula en multitude de ámbitos da sociedade; polo tanto, é na escola onde a poden aprender.Todos os especialistas din que cun ensino de menos do 50% na lingua minorizada é imposible garantir oseu dominio. Daquela, canta menos xente sexa capaz de ter unha das competencias activas máisimportantes, falar, obviamente menos falantes haberá de galego.Débese aumentar a presenza do inglés reducindo a do galego?A presentación dunha lexislación que quere ir na vangarda do Estado español (todo el, coas comunidadesmonolingües en cabeza, deficitario en coñecemento de linguas estranxeiras, nomeadamente o inglés) cunensino trilingüe, onde aparezan ao mesmo nivel as dúas linguas oficias e unha lingua estranxeira, étotalmente demagóxico. A fórmula para a aprendizaxe de linguas estranxeiras, non oficiais na nosacomunidade, non pode estar supeditada a quitarlle horas ás linguas oficiais, nomeadamente ao galego, que éa que necesita de potenciación. Desde a Coordinadora apostamos polo fortalecemento do ensino de linguasestranxeiras pero tomando as medidas pedagóxicas necesarias e facendo unha planificación seria:reducindo a ratio de alumnado por aula, dotando os centros de aulas de idiomas ben equipadas,aumentando as estadías no estranxeiro para o alumnado e o profesorado, fomentando a súa práctica conlectores nativos, etc. Estas medidas deben ser dirixidas ao conxunto de todo o alumnado, posto que odominio das linguas estranxeiras, e en particular do inglés, non pode supeditarse ao número de materias quecada centro poida impartir nesa lingua. Outro punto máis de discriminación na educación.Que vai pasar coa educación infantil en ámbitos urbanos e periurbanos ou en rurais diglósicos?Se pretenden que as familias “voten” sobre a lingua en que queren que se lles ensine aos fillos, e se aelección vai ser ou galego ou castelán, a resposta podémola saber todos antes de que se faga o escrutinio. Ogalego e o castelán non xogan na mesma división, é coma se lle pregunto a un alumno meu que escollaentre un dos equipos líderes da 1ª división dos que son fans (R. Madrid ou Barça) e o Outes, por exemplo.Movémonos nun mercado lingüístico e o castelán é o que goza dos espazos publicitarios, é o queá poboación lle parece que é o garante da promoción social para os seus fillos. Daquela, se isto vai adiante,a educación infantil, que recolle a etapa na que os nenos e nenas desenvolven a linguaxe e fixan a súalingua, será tanto nuns ámbitos coma nos outros, en castelán. Se ademais a elección se vai gañar pormaiorías simples, aínda que haxa un 49% dos pais que opinen o contrario ca o 51% restante, só van terliberdade de elección os segundos, a liberdade dos primeiros queda totalmente anulada. E para máis INRIas “votacións” serán cada catro anos, é dicir, que haberá pais que teñen agora os seus fillos en infantil e queata dentro de 5 anos non terán a posibilidade de opinar...Que cres que vai pasar nos claustros á hora de tomar a decisión de cubrir o terzo do inglés candosexa o caso?Este decreto está elaborado desde o total descoñecemento da realidade e funcionamento dos centroseducativos e desde unhas bases políticas e demagóxicas. Parece que familias e alumnado teñen moito quedicir, pero o claustro do profesorado nada, non se lle vai preguntar nada. Só os consellos escolares, ondehai representación do profesorado, parece que van ter oportunidade de falar. Aclarado isto, cando non sepoida cubrir o terzo do inglés, que será na inmensa maioría dos casos, atoparémonos con situaciónssurrealistas: pais que teñan que “votar” polo ensino nunha ou noutra lingua e que se absteñan, daquela igualdeciden o tema o 10% dos pais dun centro; profesorado que sempre dou as ciencias sociais en galego(porque era obrigatorio desde o 1995) e agora teñan que dala en castelán, cando teñan os materiaispreparados en galego; materias que os pais decidan (ou teñan que decidir) dar en galego para cubrir o III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 84 Minoritarias (CELRM)
 • 85. “cupo” e que non conten con ningún libro editado en galego; profesorado que sempre deu a materia encastelán e lle “toque” dala en galego. Os claustros están formados por profesorado que ten abondo queloitar cos problemas que ten o ensino hoxe coma para poñerse, a maiores, a elaborar materiais propios engalego. Se non hai materias de obrigada impartición en galego, que editoriais van arriscar a publicar librosde texto de determinada materia en galego cando non hai un número certo de centros que os vaiandemandar? E no caso de que o profesor/a teña que dar a materia en galego teremos a un docente falando engalego e ao alumnado en castelán e repetindo a lección nesa lingua, por suposto...Pódese equiparar a situación do castelán e a o do inglés coa do galego e darlles o mesmo peso noensino?O galego é unha lingua minorizada, as outras dúas por circunstancias históricas, económicas e sociais sonlinguas de prestixio, que gozan dunha moi boa saúde neste momento. A sociedade sabe que éimprescindible a súa aprendizaxe, mentres que dubida da conveniencia do ensino do galego e do ensino engalego. Ademais, como xa indiquei, o inglés non é lingua oficial de Galicia. A administración ten a obrigade potenciar a lingua propia de Galicia, que se atopa ameazada e non a está cumprindo desde o momento enque se busca limitala no sistema educativo cunha norma moi regresiva. A escola debe buscar un equilibriopara a aprendizaxe das linguas, xa que na sociedade non o hai e ese equilibrio pasa por potenciar o galegono sistema educativo.http://www.vieiros.com/nova/77814/conversa-con-valentina-formoso Un tercio que lo cambia todo Más del 70% del decreto del gallego del bipartito está incluido literalmente en el nuevo borrador, pero el 30% restante da un giro al uso de las lenguas en el aulaPABLO LINDE - Santiago - 10/01/2010Más del 70% del decreto del gallego aprobado en 2007 por el bipartito está incluido literalmente en elborrador de plurilingüismo que la Xunta presentó la semana pasada. Pero ese 30% de diferencia esdeterminante. Incluye desde pequeñas sutilezas, hasta los cambios fundamentales, que atañen a la votaciónde los padres y a la inclusión de una tercera parte de la docencia en una lengua extranjera, en lugar delmínimo del 50% en gallego. Lo que sigue es un recorrido por las diferencias entre la norma en vigor y elnuevo borrador.Los primeros cinco párrafos se podrían intercambiar y quedarían idénticos en ambas normas. Salvo por unafrase. El decreto de 2007 pretende "establecer una nueva reglamentación del gallego que facilite su empleode manera progresiva y generalizada en todos los niveles". El borrador elimina eso de "progresiva ygeneralizada". Sólo es un matiz. Pero es la primera indicación que marca alguna distancia.- Primeras disposicionesCambia el orden de algunas disposiciones, pero parte del fondo y casi toda la literalidad vuelve a repetirse.De nuevo, con algunos cambios importantes. Se sustituye la obligatoriedad del uso del gallego "concarácter general" en la administración educativa por su "fomento". En el apartado de los horarios, la nuevapropuesta añade que el alumnado podrá expresarse de forma oral y escrita en la lengua oficial de supreferencia en cualquier momento, mientras el decreto en vigor estipula que en las materias en gallego sedebe usar este idioma.- El grueso del cambio.Lo que cambia el uso de los idiomas en el aula está en las disposiciones tercera y cuarta del borrador.Determinan la distribución de un tercio de la carga lectiva en gallego, otro en castellano y otro en unalengua extranjera, así como la elección de los padres (ver cuadro). Sin embargo, no aclara todo. III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 85 Minoritarias (CELRM)
 • 86. Las votaciones serán cada curso en infantil. ¿Esto quiere decir que un año puede ser en una lengua y elsiguiente en la otra? Anxo Lorenzo, director general de Política Lingüística, da a entender que sí con surespuesta por correo electrónico: "Los padres indicarán a principio de cada curso cuál es la lengua maternade su hijo, y la mayoritaria en el aula será la predominante". En los ciclos superiores la elección será cadacuatro años. ¿Cuando un alumno entre en primaria estará tres años con los idiomas que eligieron otros?Vuelve a contestar Lorenzo: "La consulta a las familias se hace cada cuatro años para posibilitareconómicamente la viabilidad del proceso y por la necesaria continuidad de los libros de texto".Además, el borrador no concreta ni cuál será la lengua extranjera ni cuándo gozará de un tercio de la cargalectiva. Lorenzo dice que el decreto establece principalmente el inglés, pero que "aquellos centros quequieran apostar por otras, podrán hacerlo como, por ejemplo, el portugués". En cuanto a los plazos, explicaque la Xunta seguirá haciendo un esfuerzo para capacitar al profesorado y el alumnado. "El compromiso dela Consellería de Educación es poner en marcha ya en este semestre de 2010 el primer plan gallego deplurilingüismo", concluye.- Últimas disposiciones.En la elaboración de los materiales curriculares, el texto vigente sólo hace hincapié en que los de lasasignaturas en gallego tienen que estar en esta lengua. No dice nada del castellano, mientras el borrador sílo nombra.En el proyecto lingüístico del centro hay numerosos cambios, sobre todo referidos al hincapié que elanterior decreto hacía en el conocimiento del gallego, cosa que no repite la nueva propuesta.Lo relativo a la exención de la calificación de las pruebas en lengua gallega es idéntico en ambos decretosexcepto por una cifra: mientras esa exención duraba dos años para los alumnos llegados desde fuera, con elnuevo planteamiento se ampliará a tres.Las últimas modificaciones tienen que ver con los equipos de normalización y dinamización lingüística,que en el futuro se llamarán de dinamización de la lengua gallega. Las labores son casi iguales, pero losnuevos equipos tendrán por primera vez miembros de las familias de los niños; antes sólo eran alumnos,profesores y personal no docente.Principales modificaciones- INFANTILDecreto de 2007: "El profesorado usará la lengua materna predominante entre el alumnado. Serádeterminada por el claustro de acuerdo con los criterios del proyecto lingüístico". Nuevo borrador: "Elprofesorado usará la lengua materna predominante entre el alumnado. Se determinará preguntándole a cadafamilia por la lengua materna de su hijo. Esta consulta se hará mediante una pregunta que las familiascontestarán durante el proceso de preinscripción".- PRIMARIADecreto: "... impartiéndose obligatoriamente en gallego las áreas de matemáticas, conocimiento del medioy educación para la ciudadanía".Borrador: "De las materias conocimiento del medio y matemáticas, una se impartirá en gallego y otra encastellano, según la opinión de las familias, que será vinculante. Cada centro educativo, a través de suconsejo escolar, decidirá la lengua en que se impartirá el resto de materias, estableciendo un equilibrio delas horas semanales ofertadas en gallego, castellano y en lengua(s) extranjera(s)".- BACHILLERATODecreto: "El alumnado recibirá por lo menos el 50% de su docencia en gallego, en los términosestablecidos para esta etapa en el Plan general de normalización lingüística."Borrador: "Cada centro educativo aprobará una oferta equilibrada de materias comunes, de modalidadoptativa, para impartir en gallego, castellano y lenguas extranjeras"http://www.elpais.com/articulo/Galicia/tercio/cambia/todo/elpepuespgal/20100110elpgal_7/Tes III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 86 Minoritarias (CELRM)
 • 87. AS DIFICULTADES DO NOSO IDIOMA NO ENSINOO PPdeG identifica a normalización lingüística co“adoutrinamento"Nun comunicado de prensa o partido conservador asegura que o novo decreto, a diferenzado do bipartito, “baséase en formar persoas e non a futuros militantes políticos”.Redacción - 11/01/2010O Partido Popular, lonxe de apagar o incendio lingüístico que encendeu xa na oposición, bótalle máis leña.O máis sorprendente é a estratexia de identificar as políticas de normalización lingüística no ensino consupostas manipulacións ideolóxicas do alumnado.Nunha nota de prensa enviada aos medios este domingo, o PPdeG afirma que o bipartito aprobou no seu díaun decreto para converter as aulas en “espazos de adoutrinamento”. Fronte a isto, a dereita subliña que asúa proposta para o vindeiro curso “baséase en formar persoas e futuros profesionais e non a futurosmilitantes dos partidos políticos”Os “populares” mantéñense na idea de que o decreto que marcaba un espazo dun 50% para a lingua do paísnas escolas “axudou a incubar o odio ao galego cunha política de imposición”. Fronte a isto, os de Feijoovolve sacar a bandeira da “liberdade lingüística” que garante o borrador do novo decreto: se o bipartito“metía galego en exclusiva xerando odio, o PPdeG pretende meter, ademáis do galego o castelán e oinglés”. Se o decreto aínda en vigor mira “de Galiza cara a dentro” o novo vai mirar, segundo a nota, “deGaliza cara ao mundo”.http://www.vieiros.com/nova/77835/o-ppdeg-identifica-a-normalizacion-linguistica-co-ldquo-adoutrinamentoOs lingüistas advirten do perigo de baixar do 50% ogalego no ensinoMonteagudo avisa de que a Xunta “terá en conta a libre elección dos pais, algo quelegalmente non é moi defendible”Xornal.com 18/02/2010Mentres a Xunta dá as últimas puntadas ao novo decreto que virá substituír ao do galego no ensino, oslingüistas advirten dos perigos de eliminar a obriga de impartir o 50% das materias na lingua propia dacomunidade. Segundo os Equipos de Dinamización e Normalización Lingüística (EDNL), “no caso de quese elimine esta obriga e se deixe ao libre albedrío de centros ou pais, a elección da lingua na que recibenclase os seus fillos, instaurarase un aprendizaxe de idiomas de dúas ou tres velocidades”.A voceira da Coordinadora de EDNL, Valentina Formoso, explicou en declaracións a Europa Pressque alibre elección de lingua nas aulas porá trabas á aprendizaxe e á promoción do galego, que “non se vaiconseguir sen ese 50% que propón o vixente decreto–o do bipartito– e que afectaría sobre todo aos ámbitosurbanos, onde hai moi pouco contacto coa lingua galega”. III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 87 Minoritarias (CELRM)
 • 88. Respecto ás perspectivas de cara ao contido do novo decreto do galego no ensino, o filólogo e secretario doConsello da Cultura Galega, Henrique Monteagudo, considera que a proposta daXunta sobre o idioma “vaicara aos tres terzos”–galego, castelán e inglés equitativamente–, pero recordou que “o Goberno galego teráen conta a libre elección dos pais, algo que legalmente non é moi defendible”. Así, o intelectual fixoalusión á sentenza do Tribunal Supremo que negaba o dereito dos proxenitores a escoller o idioma daeducación dos seus fillos.“No Goberno do PP hai un debate que non teñen resolto. Hai unha liña que vai cara ao consenso e hai outraque vai cara a unha confrontación, que sectores dentro do partido ven ben”, explicou. Monteagudo vinculoueste último caso ás teses da asociación Galicia Bilingüe, que esta semana presentou na Coruña a súa propiaproposta de decreto na que se propón que os pais escollan o idioma das materias troncais con tan só marcarcunha aspa a casiña da matrícula, impartíndose finalmente a lingua que escolla a maioría.Monteagudo incidiu en que esta coincidencia nas teses de GB e do PP se observa no lugar escollido parapresentar a iniciativa, xa que lle pareceu “significativamente xeográfico” que a asociación afincada en Vigopresentase a súa proposta na Coruña, o que vinculou “á polémica sobre o topónimo” e a “certa connivenciade sectores do PP coruñés”.Aínda no hipotético caso de admitir as propostas da Xunta–coas que o filólogo se mostra en desacordo–Monteagudo establecería “unha solución que non cree un problema novo”, permitindo a docencia en galegonun 50% “aos centros que queiran cumprir o decreto vixente” e, naquelas escolas “nos que non se chegou aesa porcentaxe porque houbo unha resistencia”, avogaría por “flexibilizar de cara a un 30 ou un 40%”, enfunción da decisión do propio centro.Outro dos puntos clave no debate lingüístico en Galicia é o grao de cumprimento do decreto. Segundomanifesta Fran Rei, vicepresidente da Mesa pola Normalización, “tanto o anterior Goberno coma este nonproporcionaron datos acerca do seguimento da normativa vixente”.http://www.xornal.com/artigo/2009/12/08/politica/linguistas-advirten-do-perigo-baixar-do-galego-no-ensino/2009120823471896923.htmlPreocupación por la posible desprotección del idioma enetapas educativas como infantil12/1/2010A pesar de que en la Academia prefieren guardar silencio sobre las reflexiones que han realizado sobre lospuntos del borrador que más críticas han suscitado, existen algunas cuestiones que inspiran una granpreocupación entre los miembros de una institución entre cuyos objetivos se encuentran los de «velar polosdereitos do idioma galego», así como su defensa y promoción.Uno de los principales motivos de inquietud con la futura norma que regirá el uso de los idiomas en laenseñanza obligatoria se encuentra en las etapas más tempranas de la escolarización. El contacto con unalengua en las edades que comprende el período de educación infantil es vital para su aprendizaje, por lo queuna medida cuyo resultado práctico pueda significar un descenso de la presencia del gallego en esta etapaes una posibilidad que causa preocupación en los académicos.Otra cuestión que se ha puesto sobre la mesa son las dificultades que tendrá la Consellería de Educaciónpara organizar una docencia de calidad en inglés, lengua en la que se pretende impartir como máximo untercio de las materias. Se trata de una iniciativa que también ha sido cuestionada desde otros colectivos.http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2010/01/12/0003_8221507.htm III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 88 Minoritarias (CELRM)
 • 89. IDIOMALorenzo no admitirá recortes en el texto para agradar a"extremistas"11.01.2010 Asegura que el borrador responde a una "maioría silenciosa" y advierte de quelas bases del decreto son "irrenunciables" // Dice que existen sectores "predispostos" adesconfiar de "calquera cousa que faga este Goberno"REDACCIÓN • SANTIAGOEl secretario xeral de Política Lingüística, Anxo Lourenzo, entiende que el borrador del decreto queregulará el peso del gallego en las aulas está dirigido a una "maioría silenciosa" en Galicia y advierte deque a pesar del fuerte rechazo social, la Xunta no renunciará a las bases del texto para llegar a consensoscon los sectores "máis extremistas" de la sociedad.En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por AGN, Lorenzo defendió como "irrenunciables" las basesdocumento, argumentando que se asienta en unos principios muy básicos y que renunciar a ellos es "difícilou imposible".Se trata, insitió, de una propuesta "que facemos pensando na maioría da sociedade galega" y no paraasociaciones "extremistas" ni organizaciones sectoriales que, puntualizó, aunque pueden tener susaspiraciones, no tienen por qué coincidir con las de la mayoría de la sociedad.El secretario xeral aseguró que el decreto propuesto satisface a una "maioría silenciosa" que vive "connormalidade" la cuestión del debate lingüístico, y que quiere "aparcar dunha vez" la discusión sobre elgallego y español. "Estamos pondo en práctica o que di a Lei de Normalización", mantuvo.Aeguró que las críticas no le sorprenden. El decreto, dijo, sorprendió a una parte de la sociedad gallega porlas novedades que se introducen en él y consideró que hay una parte de la ciudadanía que "está xapredisposta" a desconfiar y ponerse en contra "de calquera cousa que faga este Goberno""Queremos establecer unha ensinanza plurilingüe", mantuvo el secretario xeral, así como "promocionar ogalego, a lingua que estatutariamente debemos promocionar", además de incorporar la opinión de lasfamilias, "unha reivindicación establecida na consulta que fixemos en xuño". A todo ello añadió "unhaensinanza progresiva en inglés", con una competencia plena y efectiva en lengua extranjera, "algo ao que asociedade galega non pode renunciar".En cuanto a la protesta anunciada para el 21 de enero contra el nuevo decreto de gallego en las aulas,Lorenzo consideró que se trata "dunha folga preventiva, como tantas manifestacións que se fixeron no2009".Reconoció que impartir un tercio de las clases en inglés no será fácil pero indicó que se harán "todos osesforzos" para que en el menor tiempo posible se puede llegar a ese objetivo y rechazó que la aplicación deldecreto vaya a suponer un problema organizativo en los colegios.http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/lorenzo-no-admitira-recortes-texto-agradar-extremistas/idEdicion-2010-01-11/idNoticia-504503/ III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 89 Minoritarias (CELRM)
 • 90. Anxo Lorenzo defendeu no 2008 o decreto do galegoque agora rexeitaApoiou, nun relatorio no Consello da Cultura, que a vía tomada polo anteriorGoberno era a priorizable para recuperar o idiomaMiguel Pardo16/01/2010Cal sería a política priorizable na recuperación do galego? “Creo que no ensino. Temos un decreto do 50%(das materias) como mínimo e creo que esa debía ser unha proridade; que se aplique, porque de feito xaestá aprobado, polo que non habería que crear unha nova norma, só aplicalo, que se aplique con rigor eseriedade, simplemente iso”.Quen así fala non é ningún político da oposición, nin do PSdeGnin do BNG, nin un representante sindical,nin un portavoz das APAs, nin tan sequera un voceiro da Mesa pola Normalización Lingüística. Quenpregunta é un profesor catalán e quen responde, Anxo Lorenzo, actual secretario xeral de PolíticaLingüística do Goberno de Feijóo e, daquela, colaborador da área socialista do Executivo bipartito noámbito da normalización do idioma e na planificación lingüística dos centros educativos.A reflexión foi hai ano e medio, en xuño de 2008 no marco dunhas conferencias (Sociedades plurilingües:da identidade á diversidade) organizadas polo Consello da Cultura Galega. Anxo Lorenzo, ao remate da súaparticipación no relatorio A sociolingüística en Galicia, responde á inquedanza dun experto de Cataluñaque se pregunta cal debe ser a prioridade para recuperar o galego. O actual secretario xeral de PolíticaLingüística non dubidou en defender o decreto 124/2007 do bipartito para engadir despois que non tiña“sentido pensar en moitas normas, máis xerais ou menos específicas” para reactivar a lingua. “Postos aelixir, unha, que ademais xa está en vigor”, dicía en referencia á norma do anterior Executivo, tal e como sepode ver nun vídeo colgado na web do Consello da Cultura.Segundo Anxo Lorenzo, aplicar o decreto en vigor “tería un efecto a medio prazo no ensino nonuniversitario”. Positivo, enténdese.Agora, o mesmo Anxo Lorenzo, que apostaba claramente pola aplicación daquel decreto, aparece comodefensor e coautor das bases do novo decreto, que reduce a presenza do galego nas aulas ao 33%, ademaisde permitir que os pais elixan a lingua vehicular en Educación Infantil, entre outros aspectos duramentecriticados por oposición, sindicatos e comunidade educativa.O actual secretario xeral, vinculado sempre aos socialistas e colaborador do programa de normalizaciónlingüística co bipartito, semella agora pensar outra cousa. Na súa última entrevista, non dubidou en rexeitarposibles cambios no borrador, en afirmar que “unha maioría silenciosa” de galegos estaba a favor destanorma ou en equiparar “organizacións extremistas” e “sectoriais” á hora de situar a equidistancia dodecreto. Onte, nun artigo na prensa, defendeu unha norma “necesaria para abandonar dunha vez o debatesuscitado arredor das linguas en Galicia que a gran maioría da sociedade xa superou”.http://www.xornal.com/artigo/2010/01/11/politica/lorenzo-pediu-hai-ano-medio-decreto-do-bipartito-fose-prioridade/2010011122533000871.html III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 90 Minoritarias (CELRM)
 • 91. LINGUATodas as asociacións estudantís rexeitan o decreto dogalegoMentres Feijoo fala de "rexeitamento prematuro", 15 mil alumnos comprométense a travésda rede social Tuenti a parar as aulas o vindeiro xoves.Redacción - 14/01/2010Cando aínda falta unha semana para a folga do ensino e a mobilización contra o decreto do galego propostopolo Goberno, os diferentes actores sociais van amosando, ás claras, os seus posicionamentos. Desta volta,os que están a poñer a ferver a rede son os estudantes, que están a liderar diferentes accións na internet. Asque están a demostrar máis capacidade de convencemento, en vista do número de adhesións cuantificadas,son as chamadas redes sociais que suman adeptos aos grupos máis diversos, todos eles coa defensa dogalego en común.Así, no Facebook, xa se crearon grupos como "Non á derrogación do decreto do galego" (con case catromilleiros de membros) ou citas como a de "Paremos o decretazo contra o galego" (que conta con 2.150asistentes confirmados). Mais o máis destacado deste eventos está a ser un dos creados na rede Tuenti, máispopular entre os máis novos, que xa sumou 15 mil apoios. Dende a organización das mobilizacións dovindeiro xoves 21, Queremos Galego, felicítanse por estes movementos que vaticinan unha altaparticipación para a folga da vindeira semana, sobre todo tendo en conta que "só van catro días de aulasdesde as vacacións de Nadal e aínda falta toda unha semana para o paro xeral do ensino". Todas asasociacións estudantis mostraron xa a súa adhesión á folga do xoves.Para Feijoo "rexeitamento prematuro" e "propostas radicais"Mentres, o presidente da Xunta lamentou que o borrador do novo decreto só recibise "rexeitamentoprematuro" e "propostas radicais e pouco razoábeis", tales como respectar o documento aprobado poloanterior goberno bipartito: "o único que fixo unha proposta razoábel foi o Goberno", dixo.Ao tempo pediu á oposición e ás organizacións sociais que xa manifestaron as súas discrepancias co textoque aclaren cales son os motivos do seu posicionamento. "Discrepan no equilibrio lingüístico? Naintrodución do inglés? Na participación democrática de pais e alumnos?", preguntou. Ao tempo asegurousentirse "sorprendido" polo comportamento "radical" do BNG e "preocupado" polo do PSdeG, ao queacusou de carecer de política lingüística.Finalmente, ratificou a súa "aposta" pola introdución do inglés no ensino, para evitar que "só dominen esteidioma os fillos de quen pode pagar colexios bilingües de pago" e manifestou o seu desexo de que aosmozos galegos non lles pase o mesmo que a el, que non fala inglés porque estudou "nun pequeno colexiono que non se impartía".http://www.vieiros.com/nova/77903/todas-as-asociacions-estudantis-rexeitan-o-decreto-do-galego III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 91 Minoritarias (CELRM)
 • 92. La Xunta exigirá a los profesores un idioma extranjero enlas oposicionesLos docentes con plaza se someterán a pruebas de nivel y recibirán cursosPABLO LINDE - Santiago - 13/01/2010El cambio del decreto del gallego también afectará a las oposiciones a la enseñanza. Quienes quieran unaplaza en Galicia tendrán que acreditar el conocimiento de una lengua extranjera, según confirmaron a esteperiódico fuentes de la Consellería de Educación. Será una de las exigencias incluidas en el plan gallegodel plurilingüismo que acompañará al futuro decreto, que aún es un borrador. Lo que todavía queda pordeterminar es cómo se acreditará el conocimiento de esta lengua extranjera. "Puede que se haga una pruebaespecífica en los exámenes de las oposiciones o que se pida el certificado de un organismo oficial", explicauna portavoz de la consellería.Tampoco se sabe todavía cuáles serán las primeras oposiciones que se verán afectadas por esta norma. Demomento no hay convocada ninguna. "Lo normal es que las pruebas sean en junio, si las hay -ya que notienen por qué realizarse todos los años; en 2009, por ejemplo hubo de primaria, pero no de secundaria- ensu caso, habría que convocarlas, como muy tarde, en mayo", explica Ilda Blanco, presidenta de laAsociación Galega de Opositores do Ensino de Galicia.Con esas fechas y con la falta de concreción de la Xunta sobre cómo quedará la norma, es difícil saber silas próximas oposiciones estarán afectadas por esa exigencia de conocer un idioma extranjero. Lo que sería"un verdadero problema", en opinión de Blanco, para quienes ya se las están preparando. "Además, mecuesta creer que lo vayan a meter de repente, no sé como lo articularán", concluye.Hasta ahora, el conocimiento de lenguas extranjeras, acreditado por las escuelas de idiomas, suponía unmérito más para obtener plaza, igual que las cualificaciones de la carrera, o los cursos hechos después determinarla. Pero ni en Galicia ni en la mayoría de las comunidades autónomas es un requisito sine quanon para conseguir una plaza. La condición, que a priori puede suponerles un gran problema a algunosopositores, quizás no lo sea tanto en el futuro. El extinto CAP, el curso que tenían que hacer los licenciadospara ocupar plazas de docentes en secundaria, se ha sustituido este curso, merced al plan Bolonia, por unmáster de docencia de dos años. Esta acreditación ya requiere el conocimiento de un idioma en el nivel B1del marco europeo de referencia (un conocimiento intermedio), por lo que podría ser esto a lo que se acojala Xunta para dar las plazas sin necesidad de realizar una prueba adicional.Quienes sí que tendrán que pasar una prueba para acreditar su conocimiento de idiomas serán losprofesores que ya tengan plaza. También está por articular cómo se realizará, pero hace falta conocer eldominio que tienen los docentes de lenguas no oficiales para aplicar el plan de plurilingüismo tal y como lotiene articulado la Xunta: con un tercio de la enseñanza en castellano, otro en gallego y otro en inglés. Lospadres votarán entre las asignaturas troncales para determinar cuál se imparte en castellano y cuál engallego. Pero la lengua del resto del currículo la tiene que determinar el consejo escolar y para eso seránecesario saber cuáles son los profesores que están realmente capacitados para impartir sus clases en unalengua extranjera, mayoritariamente el inglés.Educación no tiene hecho, por el momento, ningún censo de profesores con conocimientos de otros idiomasni sabe el nivel de cada uno. Tal y como establece el borrador, quienes no tengan todavía capacitación paraimpartir sus materias en inglés tendrán a su servicio cursos para mejorar esta lengua. Además, tal y comoanunció el pasado lunes el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quienes estén dispuestos a dar susclases en una lengua extranjera recibirán un trato preferencial en los concursos de traslados y recibiránincentivos. Por otro lado, la Xunta ya mantuvo ayer algunos contactos informales con los sindicatos para, apartir de la semana que viene, concertar reuniones en las que se negociará el borrador.http://www.elpais.com/articulo/Galicia/Xunta/exigira/profesores/idioma/extranjero/oposiciones/elpepuespgal/20100113elpgal_4/Tes III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 92 Minoritarias (CELRM)
 • 93. EDUCACIÓNFeijoo corrige la idea de exigir el inglés a los docentes yseñala que se respetará la leyAsegura que la Xunta aboga por motivar e incentivar al profesorado para que domine lalenguaSerafín Lorenzo 15/1/2010El borrador del nuevo decreto que regulará el uso del gallego en las aulas todavía está en fase de desarrolloy ese proceso provoca distorsiones en los mensajes que propala la Xunta sobre la puesta en marcha delmodelo trilingüe por el que apuesta. Alberto Núñez Feijoo se encontró ayer en esa tesitura y matizó elmensaje que la Consellería de Educación ha difundido esta semana sobre la obligación de los futurosprofesores que impartan docencia en Galicia de acreditar en la oposición el conocimiento del inglés.El presidente de la Xunta aseguró que el futuro decreto «respectará a lei e as negociacións nas mesassectoriais de educación», dentro de un proceso «voluntario» con el que se pretende «motivar, fomentar eincentivar» el plurilingüismo en las aulas. Con todo, Feijoo dejó en el aire el sistema concreto que aplicaráEducación para que los docentes accedan a la formación necesaria para impartir un tercio de las clases eninglés, aunque anticipó que la Administración «dará motivos aos profesores para que aprendan inglés nomarco da legalidade».En ese sentido, el jefe del Ejecutivo manifestó, a preguntas de los periodistas sobre el rechazo de la RealAcademia Galega al borrador del decreto, que la Xunta tiene interés en conocer sus propuestas y las delConsello da Cultura Galega «para introducir o plurilingüismo nas aulas». Recalcó que será la primera vezen que se recaba la opinión de esas instituciones para un decreto sobre la lengua.Feijoo dedicó su discurso más crítico a los grupos de la oposición. Apuntó que no le sorprende el«comportamento radical dos nacionalistas» contra el borrador que equilibra la enseñanza en gallego ycastellano, pero que sí le llama la atención la «falla de políticas lingüísticas» del PSdeG. Al respecto,conminó a socialistas y nacionalistas a aportar propuestas «razoables». Defendió que la única idea que harecibido la Xunta de la oposición es recuperar el decreto anterior que, arguyó, «foi rexeitado polas urnas».«Os galegos esperan do Goberno aportacións e non intolerancia nin rexeitamentos prematuros», indicó.http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2010/01/15/0003_8228429.htmCRÍTICASOs colexios din que baixará a "calidade do ensinopúblico"15.01.2010 "É inviable cos recursos que temos"A Asociación de Directores de Centros Públicos de Santiago de Compostela advertiron onte á Xunta que aaplicación da súa proposta de decreto do idioma nos centros "resulta inviable cos recursos humanos emateriais cos que se conta", polo que suporá unha "diminución da calidade do ensino público".A asociación concluíu que as bases para a elaboración do novo decreto "son un despropósito e unhadesconsideración ó profesorado en conxunto", tras criticar que non se conta coa opinión dos directores" doscentros e a pesar de que serán os "responsables de aplicar unha normativa para a que non foronconsultados". III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 93 Minoritarias (CELRM)
 • 94. Por iso, a entidade propuxo que Educación aposte por alcanzar unha competencia lingüística en galego ecastelán "sen menosprezo para ningunha delas", é dicir, ó 50 por cento de presenza no ensino. Finalmente,instaron a aplicar a norma dun modo "uniforme" para "garantir a igualdade de oportunidades do alumnado".Respecto ó inglés, os equipos directivos aclararon que o fomento de linguas estranxeiras "debe partir dunhaanálise realista e dun deseño curricular específico".http://www.galiciahoxe.com/index_2.php?idMenu=86&idNoticia=506042O CONTRADECRETAZO · · IDIOMA"Incomprensible e estraño"19.01.2010 A RAG rebenta as bases legais do borrador do Decreto e cualifica otexto de "inaceptable", "irresponsable" e desleal co espírito da Constitución e mais oEstatutoMARÉ . SANTIAGOO borrador do Decreto que impón o inglés no ensino e rebaixa a presenza do galego "infrinxe a lexislaciónvixente". Así se abre o demoledor informe da Real Academia Galega (RAG) sobre o polémico texto quepresentou o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e que, a xuízo da institución, é "inaceptable" e"irresponsable". A RAG subliña ademais varias contradicións nos puntos esenciais do borrador: a eleccióndo idioma e a orientación trilingüe. Os académicos lembran que o Tribunal Constitucional "negainequivocamente que os pais teñan dereito a elixir a lingua do ensino" e que, no texto, se utiliza "a bandeirado trilingüismo para ocultar a perda e substracción educativa do idioma galego".O secretario e presidente en funcións da institución, Manuel González, foi o encargado de presentar oinforme, aprobado por unanimidade. González reclamou unha "discriminación positiva" no ámbitoeducativo para este idioma e criticou que as bases da Xunta transpiran "pouco afecto pola lingua galega".Os académicos cren que o texto poderían xerar "un retroceso no proceso de normalización" e"sorpréndense" do cambio rexistrado no PP tras ser unha forza crucial en anteriores lexislaturas "para lograrconsensos" arredor da Lei de Normalización Lingüística e do Plan Xeral de Normalización da LinguaGalega.O informe cuestiona a "igualdade" que postulan as bases e dedefínea como a "igualdade de desiguais" aoincidir na "marxinación histórica" do galego respecto do castelán. Apelando á doutrina do TribunalConstitucional, afirma que o galego "pode ser legalmente" e "debe ser" o centro de "gravidade" do ensino"para compensar unha situación histórica de desigualdade", insiste."Aínda que a lexislación preceptúa niveis de galeguización no ensino", sublíñase, "en moitos centros non selograron os mínimos" e sostén que limitar nun 33 por cento o uso do galego nas materias "non corrixe ahistórica desigualdade co castelán".Na súa comparecencia ante os medios, o secretario e presidente en funcións da RAG agradeceulle aoExecutivo autonómico que "por primeira vez" se remitira a esta institución o borrador dun texto normativo,pero insistiu en que a aprendizaxe doutros idiomas como o inglés "non pode ser a conta de reducir apresenza do galego", apuntou. III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 94 Minoritarias (CELRM)
 • 95. Así mesmo, mostrouse convencido de que toda a sociedade galega "está a favor do plurilingüismo", peroadvertiu de que "non se pode ofrecer o mesmo estatuto ás linguas foráneas", tras reclamar unha"discriminación positiva" para o galego. Ademais, cualificou de "estraño e incomprensible" a libre elecciónde lingua por parte do alumnado e engadiu que "sorprende aínda máis cando se prescribe para os módulosen galego e en castelán, pero non para os que son en lingua estranxeira".Manolo González pediulle ao Executivo autonómico que "modifique substancialmente" o contido das basese que presente outro documento "aceptable para a sociedade galega", engadiu o presidente en funcións daReal Academia Galega, quen se mostrou convencido de que "a concordia é posible e necesaria".http://www.galiciahoxe.com/index_2.php?idMenu=86&idNoticia=507374La lengua en la escuelaLa Academia tacha de "legalmente dudoso" el decreto sobre elgallegoEl PP contrataca con una campaña informativa sobre su política lingüísticaP. OBELLEIRO / D. SALGADO - A Coruña / Santiago - 19/01/2010La Xunta no consigue desactivar la tensión lingüística. El durísimo informe sobre el borrador deldenominado Decreto do Plurilingüismo que ayer presentó la Real Academia Galega (RAG) se sumó al yaincontable número de rechazos cosechados por los planes de la Consellería de Educación. Entre los epítetosque, por unanimidad, le dedican los académicos se encuentran inaceptable, irresponsable, insostenible einconsistente legalmente. Y aunque el Gobierno reaccionó con prudencia -"respetamos el interés y el afánconstructivo de la Academia"-, el PP apenas tardó unas horas en anunciar "una campaña explicativa delborrador del decreto". Según el secretario general de los populares, Alfonso Rueda, "todos los militantesdel PP van a servir de altavoces de la propuesta".Rueda expresó, con todo, "la mayor consideración por la Academia", y agradeció que "el dictamen acerquepropuestas". "Concordamos con la necesidad de promocionar el gallego", añadió, "pero no el conjunto deuna proposición que puede derivar en la inmersión lingüística en gallego". El dirigente conservador aseguróque tampoco apoyarían "la inmersión en castellano".Pero el rechazo de la centenaria institución contra un proyecto que, advierte, relega y ataca a la lenguagallega al imponer "un claro retroceso en su protección y promoción", es tajante. Nunca hubo tantaparticipación y concordancia en el seno de la Academia como ahora, con el objeto de elaborar su extenso yrazonado informe contra la norma que prepara el Gobierno de Núñez Feijóo.http://www.elpais.com/articulo/Galicia/Academia/tacha/legalmente/dudoso/decreto/gallego/elpepuespgal/20100119elpgal_2/Tes III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 95 Minoritarias (CELRM)
 • 96. Equipos de normalización ven en la propuesta de decreto de laXunta "el punto de partida" de la desaparición del gallegoSANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) La Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística (EDNL) alertó hoy deque la aplicación de la propuesta de decreto sobre el idioma de la Xunta será "el punto de partida paraterminar con el gallego en la enseñanza y, posteriormente, en la sociedad". Dicha entidad realizó un informe en el que analiza las bases sobre el modelo lingüístico en la enseñanzadel Ejecutivo gallego, que fue elaborada con aportaciones de equipos de EDNL "de toda Galicia" desde"una perspectiva pedagógica" y "no en términos políticos". Una de las portavoces de la coordinadora, Valentina Formoso, señaló --en rueda de prensa-- que dichodocumento "no incluye el "fomento del gallego" y supondrá la "reducción de competencias" de los alumnosen dicho idioma. Respecto a la introducción del inglés, la docente consideró "estupendo" que se aborde el inglés en unmarco plurilingüe, aunque matizó que dicha inclusión "tiene que ser al margen del fomento del gallego" y"no para suplantar" la normalización del idioma. El "crecimiento del fracaso escolar" y los "graves problemas" del alumnado en la comprensión decontenidos "dificultarán", según Formoso, la adquisición de conocimientos de los estudiantes gallegos, traslamentar que en Galicia "no hay profesionales formados" para impartir las asignaturas en inglés. Por otro lado, rechazó que se deba "trasladar a las familias" la elección del idioma de las materias comoasí "ratificó el Tribunal Constitucional" y, sobre todo, por la existencia de "dos lenguas oficiales que noestán en las mismas condiciones".ENSEÑANZA DE VARIAS VELOCIDADES Precisamente, advirtió de que la aplicación de las bases presentadas por la Xunta "va a creardesigualdades en la enseñanza" y un mapa de "centros con ofertas muy diferentes y muy desiguales", esdecir, "una enseñanza de varias velocidades". Tras recordar "todos los informes" concluyen que existen "problemas" para la pervivencia del gallego,Formoso afirmó que la "reducción" de su peso de la mitad a un tercio de las asignaturas "agravará lasituación" en la que se encuentra la lengua y, por otra parte, se contradice con el contenido de la Ley deNormalización Lingüística o las recomendaciones de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias. Por esta razón, la Coordinadora Galega de EDNL pidió que la Xunta elabore un nuevo decreto"consensuado con instituciones y especialistas en la materia" en sustitución de la propuesta actual que,según opinó, se realizó "con criterios políticos y no pedagógicos".CAMBIO DE NOMBRE Sobre la posibilidad de que el decreto incorpore un cambio de denominación de los EDNL de los centroseducativos, Formoso señaló que el decreto parte de "un concepto erróneo" de que las lenguas están en unasituación de "normalidad" y que, en realidad, "no es así. Así, recordó que el gallego se trata de "una lengua que necesita una protección" y también "equipos denormalización y dinamización lingüística" para llevarla a cabo.http://www.europapress.es/galicia/noticia-equipos-normalizacion-ven-propuesta-decreto-xunta-punto-partida-desaparicion-gallego-20100119191923.html III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 96 Minoritarias (CELRM)
 • 97. Os últimos estudos indicaban un baixo cumprimentodo decretoXornal.com 20/01/2010O cumprimento do actual decreto sobre o galego no ensino, o 124/2007 aplicado polo bipartito,incumpríase en boa parte dos centros de Galicia, segundo os últimos estudos realizados por diversosexpertos.Malia a dificultade para apañar os datos e comprobar o uso das dúas linguas cooficiais nas aulas, a Mesapola Normalización Lingüística elaborara un informe, a través de Quadernas Consultoría hai ano e medio,do que se tiraba que o 43% dos centros de Educación Infantil incumprían o decreto e impartían menos do50% das materias en lingua galega, especialmente nas cidades e sobre todo nos centros privados, onde aporcentaxe de incumprimento se elevaba ata preto do 90% nas clases con rapaces de idades máis temperás.Outro estudo aproximativo elaborado pola Universidade de Vigo durante o ano 2008 amosaba tamén que sóarredor dun 25% dos centros de ensino da cidade olívica cumprían co decreto, unha porcentaxe aíndamenor nos colexios privados, onde, segundo o informe, incluso se atoparon profesores que empregabanlibros doutras comunidades para evitar os textos en galego.http://www.xornal.com/artigo/2010/01/18/unknown/ultimos-estudos-indicaban-baixo-cumprimento-do-decreto/2010011822131501665.htmlREACCIONES AL BORRADORLas universidades se unen a las críticas al decreto de laslenguas20.01.2010 Las tres instituciones de educación superior muestran su "preocupación" por la reducciónde la presencia del gallego// Advierten de que la propuesta de la Xunta no garantiza un dominiosimilar al del castellano y muestran su malestar por que no se recabase su opiniónI. CASAL • SANTIAGOLa reforma sobre las lenguas en la educación, anunciaba la semana pasada el rector compostelano, SenénBarro, es un tema "importante", y como tal las universidades gallegas deben dejar clara su postura alrespecto. El pronunciamiento se hizo público ayer, a través de un comunicado de la comisióninteruniversitaria de política lingüística, que engrosa aún más la lista de críticas a las bases del decreto delplurilingüismo de la Xunta de Galicia. El manifiesto da cuenta además del "malestar" en las universidadesde Santiago, Vigo y A Coruña porque el Gobierno no ha contado con ellas de manera formal parainformarles o pedirles opinión sobre su propuesta para los idiomas en la escuela.Si las bases del decreto se consolidan, advierte el comunicado, además de dar lugar a la formulación entoda España "que menos defende as linguas propias", "non se aseguraría a competencia necesaria en linguagalega nin se garantiría a equivalencia de coñecemento entre o galego e o castelán ao remate do ensinoobrigatorio". La universidad cree que el bajo porcentaje de uso del gallego en su docencia no responde "álóxica integración na sociedade en que vivimos" ni ofrece el servicio de calidad que le corresponde. Paracorregir esta situación, ve fundamental garantizar un "coñecemento acaído" con una "importante" presenciadel gallego como lengua vehicular en la enseñanza obligatoria, "única garantía do dominio terminolóxiconecesario no contexto do ensino superior". "Observamos con preocupación a diminución da porcentaxe das III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 97 Minoritarias (CELRM)
 • 98. materias que se impartirán en galego", enfatiza, llamando además la atención sobre la desaparición de lacuantificación del gallego para la FP y la educación para adultos, dos modelos desde los que también seaccede a la universidad. Las tres universidades apuntan además que apostar por el gallego en las aulas notiene por que ir en detrimento de medidas que impulsen el plurilingüismo con docencia en otros idiomas,un objetivo con el que, recuerdan, tienen un "especial compromiso".El fondo de las críticas de las universidades es similar al expresado por la Real Academia Galega, que trashacer público su informe, ayer mantuvo un encuentro con los responsables de Educación, dentro de laronda de contactos para recabar opiniones sobre las bases del decreto.EL DATONo a la consultaLa consulta a los padres es otro blanco de las críticas universitarias: "Non consideramos positivo para acomunidade educativa, e moi en especial para un profesorado cuxo papel sempre se está a pór en cuestión,a elaboración dunha norma que permita unha diversidade centro a centro, un elemento que pode provocarfortes fracturas sociais" .http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/universidades-unen-criticas-decreto-lenguas/idEdicion-2010-01-20/idNoticia-507557/Educación xa recoñece que esaxera co 33% en inglésA Xunta envíalle unha nota ao profesorado “por se non poden introducir unha linguaestranxeira”D.L21/01/2010O proxecto de impartir un terzo das materias do ensino obrigatorio en lingua inglesa contemplado nodenominado “decreto do plurilingüismo” comeza a colisionar coa realidade das aulas galegas.Mentres, no complexo de San Caetano, Jesús Vázquez e Anxo Lorenzo se resistían, ante os representantesacadémicos e sindicais, a introducir modificacións no proxecto do novo decreto, a propia Conselleríamatizaba, a través dunha circular remitida ao profesorado, os seus plans a respecto da introdución da linguainglesa.Segundo informa Europa Press, o comunicado remitido pola Xunta aos docentes aclara que cada centro“asignará as horas semanais, de maneira equilibrada, en galego e castelán” mentres non se incorpora oinglés ás novas materias.Neste escenario, o Executivo galego admite por vez primeira unha circunstancia xa alertada polo conxuntoda comunidade educativa dende a presentación do “borrador” do decreto. “Somos realistas –explica aConsellería– e sabemos que a impartición dunha parte das materias en lingua estranxeira non se podeimplantar de golpe”.Menos dunha semana despois de que Educación suxerise a posibilidade mesmo de esixir o coñecemento doinglés nas oposicións para acceder a un posto na escola pública, o departamento de Jesús Vázquez valoraagora a “indubidable importancia do profesorado” nun contexto no que, así e todo, aposta por “insistir naformación e na reciclaxe do profesorado, ao tempo que aumenta a capacitación do alumnado para que seincorpore á docencia plurilingüe”.Así as cousas, o Goberno galego recoñece que, na práctica, os centros educativos distribuirán libremente asmaterias entre galego e castelán mesmo despois da aprobación do novo decreto e, no caso de que sigan III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 98 Minoritarias (CELRM)
 • 99. literalmente a indicación desta circular –sen valor normativo–, a situación práctica sería a dunhadistribución igual á indicada na normativa aprobada polo bipartito e aínda vixente.Do mesmo xeito, Educación apunta agora que a incorporación ao inglés se realizará “de maneiraprogresiva, gradual e voluntaria”. En calquera caso, e segundo teñen confirmado fontes xurídicas a estediario, a implantación obrigatoria da lingua estranxeira en materias non lingüísticas ou, o que é o mesmo, asúa consideración coma un idioma “oficial”, podería colisionar coa lexislación vixente.http://www.xornal.com/artigo/2010/01/19/unknown/educacion-xa-reconece-esaxera-co-ingles/2010011923405601726.htmlMiles de persoas, na rúa polo galego50.000 persoas, segundo estimou a organización, e 30.000 segundo a Policía Municipal,entre docentes e estudantes, responderon a convocatoria de Queremos galegosXornal.com 21/01/2010Unhas 30.000 persoas, segundo estimou a Policía Municipal -50.000 segundo a organización-, entredocentes e estudantes, saíron hoxe da Alameda de Santiago convocados pola plataforma Queremos Galegopara protestar contra a proposta de decreto do idioma no ensino da Xunta, que establece unha reparticióndas materias en tres terzos entre o castelán, galego e unha lingua estranxeira. III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 99 Minoritarias (CELRM)
 • 100. Á cabeza da manifestación, tras unha pancarta na que se lía Paremos ou decretazo contra ou galego,iniciaron a marcha pasadas as 11.30 horas os responsables das diferentes entidades culturais e políticas queforman parte da citada plataforma. Entre eles, é atopaban o portavoz nacional do BNG, Guillerme Vázquez;o portavoz de Queremos Galego, Fran Rei; o portavoz da CIG-Ensino, Anxo Louzao; e os representantesde varios sindicatos estudantís.En declaracións aos medios mentres se organizaban os diferentes grupos da marcha na Alamenda, opresidente da Mesa pola Normalización Lingüística, Carlos Callón, celebrou a "resposta unánime" dasociedade fronte a aqueles que acusaron de "radicais" aos defensores do galego, é dicir, a aqueles que"reivindican que se cumpra a lexislación vixente" a partir da aprobación da Lei de NormalizaciónLingüística."Aquí están todos sindicatos e profesores, todos as organizacións estudantís, todos os movementos deeducación pedagóxica, toda a comunidade educativa. Non pode ser que o goberno galego, de Feijóo,continúe coa política agresiva, a fartar, contra o idioma propio", destacou Callón, tras indicar que ao eventoacudiron uns 170 autobuses e "máis" que na do 18 de outubro --que congregou a unhas 50.000 persoas--.O portavoz da CIG-Ensino, Anxo Louzao, considerou un "fito" o apoio da cidadanía á mobilización e quedemostra a "repulsa e rexeitamento a unhas bases que o que pretenden é erradicar o galego no ensino".Nesta liña, o responsable de acción sindical de STEG --un dos sindicatos convocantes da folga no ensino--,Xosé Cabido, sinalou que "as imaxes falan por si mesmas" e condicionou o fin das protestas "a que sedeteña o decreto". "Que se nos deixe educar, convivir e aprender a lingua", concluíu.PERCORRIDO SEN INCIDENCIASTras partir da Alameda de Santiago, a manifestación percorreu con plena normalidade as rúas da capitalgalega a través da rúa dá Senra; a Praza de Galicia; Doutor Teixeiro; Hórreo; Porta dá Mámoa; Praza doToural; rúa do Vilar; Praza dás Praterías; para terminar na Praza do Obradoiro, onde a organizacióninstalou un palco para celebrar o acto central. Segundo fontes de tráfico, non se rexistraron incidentes salvo"algún problema de circulación" de autocares ao redor da Praza de Galicia.Durante a marcha, escoitáronse diversos berros e consignas como Aquí está, aquí vese, a mocidade galegaen pé ou Este decreto ímolo parar, ademais de pancartas da Mesa pola Normalización Lingüística,Sindicato Labrego Galego, Galiza Nova, CC.OO., UXT, STEG e de diversas organizacións estudantís,como os Comités.A cabeceira chegou á Praza do Obradoiro aproximadamente ás 12.15 horas e, media hora máis tarde, a colada manifestación aínda non saíra da Alameda. De feito, os sindicatos CC.OO e UXT quedaron fóra dapraza, do mesmo xeito que o PSDEG, que tardaron preto de dúas horas en alcanzar o Obradoiro.En declaracións aos medios, o secretario xeral de FETE-UXT, Marcelino Brea, sinalou a "inaplicabilidaddas bases" da Xunta nos centros e, "polo tanto, a deterioración --que suporán-- das condicións laborais dosprofesionais do ensino". Pola súa banda, o secretario de Acción Sindical de Ensino de CC.OO, José Fontes,confiou en que "Feijóo tome nota desta manifestación, tan grande, enorme" e "en contra da postura do PP,unilateral".Así mesmo, participaron os diferentes portavoces da plataforma Galego, patrimonio dá humanidade comoa ex-conselleira de Educación, Laura Sánchez Piñón ou o secretario do Consello da Cultura Galega,Henrique Monteagudo.Precisamente, o filólogo sinalou --en declaracións a Europa Press-- que a mobilización "demostra que aadhesión á lingua do país é máis ampla e forte do que algúns pensan". Así, incidiu en que, nesta ocasión,trátase de "unha manifestación moito máis estudantil, máis nova", que considerou "moi bo" encontraposición a outras "mensaxes dirixidas á xente nova, falsamente en nome da liberdade". III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 100 Minoritarias (CELRM)
 • 101. Á manifestación acudiron tamén os portavoces do PSDEG, Manuel Vázquez, e do BNG, GuillermeVázquez, acompañados dalgúns membros do seu partido. Tamén se puido ver a outros protagonistas davida política e social galega, como é o caso do histórico nacionalista Xose Manuel Beiras e ou ao membroda Executiva do BNG, Francisco Rodríguez; á académica da Real Academia Galega, Margarita Ledo; ou aportavoz do Sindicato Labrego Galego, Carme Freire.ACTO CENTRALDurante o acto central celebrado ante unha multitude de mozas que encheron a Praza do Obradoiro, oportavoz da plataforma Queremos Galego, Fran Rei, aclarou que "ninguén viño --á manifestación-- conningunha pistola na cabeza". Ademais, asegurou que a súa entidade levará "aos tribunais" a "quen mente ea quen difama" --en alusión ao PPdeG-- sobre a "defensa do idioma".Rei destacou tamén a participación especial do presidente da Asociación Internacional de Estudos Galegos,Craig Patterson, que á súa vez acusou á Xunta de utilizar a introdución do inglés "propagandísticamente"para "camuflar" o ataque ao galego.Pola súa banda, o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e tamén portavoz de QueremosGalego, Carlos Callón, destacou que a sociedade acudiu a mobilizarse "a pesar das declaraciónsinsultantes" sobre a convocatoria por parte dalgunha organización.Deste xeito, realizou un chamamento aos titulares de Educación, de Cultura e ao presidente dá Xunta,Alberto Núñez Feijóo, a retirar o seu "odio" á cultura e lingua galegas, tras advertir de que a plataformachamará "á desobediencia" do decreto --se se chega a aprobar--, co fin de cumprir "a Lei de NormalizaciónLingüística e a Carta Europea das Linguas Minoritarias". Finalmente, os participantes no "histórico" eventoque enchían o Obradoiro, entoaron o himno galego.http://www.xornal.com/artigo/2010/01/21/politica/milleiros-persoas-na-rua-polo-galego/2010012112544400316.htmlMOVILIZACIÓN | Protesta contra el decreto del plurilingüismoMarchas multitudinarias en Galicia contra el modelolingüístico de FeijóoVarias decenas de miles de personas, 60.000 según la organización y 30.000 según la Policía local, hanrecorrido las calles de Compostela, en protesta contra las bases del decreto del plurilingüismo presentadaspor la Xunta.La manifestación se enmarcaba en la huelga general de la enseñanza pública gallega, cuyo seguimientoha sido aproximadamente del 90% del profesorado y el estudiantado, según los sindicatos convocantes,mientras la Consellería lo cifra por debajo del 50% de la actividad académica.La marcha, cuyo recorrido fue alterado por los organizadores al ver desbordadas sus previsiones departicipación, partió de la Porta Faxeiracompostelana, y bajó hasta cerca del Parlamento gallego paradirigirse después hacia la Praza do Obradoiro, que ya se encontraba prácticamente llena cuando la cola dela manifestación no había arrancado todavía. III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 101 Minoritarias (CELRM)
 • 102. Ni un paso atrásGaitas y tambores participaron a lo largo de toda la marcha, abierta con el lema Paremos o decretazo,acompañando a miles de personas que portaron pancartas en las que se podía leer Na defensa do galego,nin un paso atrás (En la defensa del gallego, ni un paso atrás), o la célebre sentencia de Alfonso DanielRodríguez Castelao, Se aínda somos galegos, é por obra e gracia do Idioma (Si aún somos gallegos, espor obra y gracia del Idioma).Destacaban también los símbolos de apoyo a los principales opositores de las bases del decreto, laplataforma ciudadana Queremos galego, así como carteles con el lema Wanted; y las fotografíasde Alberto Núñez Feijóo, el secretario de Política Lingüística Anxo Lorenzo, el conselleiro dePresidencia Alfonso Rueda o la presidenta de Galicia Bilingüe, Gloria Lago.El acto final, acompañado por el humorista ourensano O Carrabouxo, consistió en una serie deintervenciones de diferentes representantes de todos los estamentos educativos; madres y padres con hijosescolarizados, estudiantes de secundaria e infantil, y miembros del profesorado.El presidente de A Mesa Pola Normalización Lingüística, Carlos Callón, exigió a Núñez Feijóo que"vuelva" al consenso marcado por la Ley de Normalización Lingüística de 2006, que fue aprobada porunanimidad en el Parlamento gallego.Callón defendió los modelos educativos de inmersión lingüística, como los que actualmente existen enEuskadi o Cataluña, y recordó que en la Comunidad Valenciana, gobernada por el PP, el 30% de losinstitutos imparte docencia exclusivamente en valenciano, por lo que concluyó que, entre las comunidadescon lengua propia, Galicia es la única que carece de este tipo de modelos educativos.La manifestación, que contó con réplicas en otras poblaciones comoLugo, Verín, Ribadavia, Vilalba o Carballiño, finalizó con el canto del himno nacional de Galicia,mientras todavía seguían entrando manifestantes en el Obradoiro.http://www.elmundo.es/elmundo/2010/01/21/espana/1264093827.htmlDecenas de miles de manifestantes colapsan el centro de SantiagoAmplio seguimiento de la huelga contra la política lingüística de FeijóoEL PAÍS - Santiago - 21/01/2010 III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 102 Minoritarias (CELRM)
 • 103. Decenas de miles de manifestantes han colapsado desde el mediodía el centro histórico de Santiago en unamasiva protesta ciudadana contra las bases del decreto del gallego, que reduce la presencia de este idiomaen las aulas y da a los padres voto para elegir la lengua en la que se imparten asignaturas troncales. Laplaza del Obradoiro, con una capacidad aproximada de 25.000 personas, estaba completamente llenacuando todavía quedaban miles de manifestantes desfilando por la zona vieja de la ciudad hacia elepicentro de la protesta. La Policía Local de Santiago calcula que acudieron 30.000 personas alllamamiento.A la marcha, que coincide con una huelga convocada en toda la enseñanza pública, hanacudido cientos de profesores y estudiantes de toda Galicia. También hubo una nutrida representaciónpolítica entre la que se encontraban los dos principales líderes de la oposición, el socialista ManuelVázquez y el nacionalista Guillerme Vázquez (el único político en la cabecera de la manifestación), ydestacados miembros del anterior Gobierno bipartito de la Xunta como el ex vicepresidente Anxo Quintanay la ex conselleira de Educación Laura Sánchez Piñón, autora del decreto sobre el uso de la lengua en lasaulas que pretende derogar la Xunta de Núñez Feijóo. Profesores y alumnos leyeron en un escenario de laplaza las razones por las que se manifiestan contra la política lingüística de Feijóo : "Por el derecho a viviren gallego", "porque no garantiza que los jóvenes terminen sus estudios dominando el idioma propio","porque es una propuesta a espaldas de la realidad, sin ningún consenso y presentada con nocturnidad el díaantes de nochevieja", "porque creará enfrentamientos entre los centros y traslada un problema a losprofesores y a los padres".Los organizadores, además, se sumaron a la iniciativa de un grupo de docentes y pidieron que laConsellería de Educación destine a Haití el dinero que les descuenten a los profesores por la huelga de hoy.El presidente de una de las organizaciones convocantes, A Mesa pola Normalización Lingüística, CarlosCallón, ironizó sobre la presencia de tantos manifestantes: "No sé qué hacéis aquí. Cuántos extremistas.Gente acomplejada. Ésas son las declaraciones insultantes de la Xunta de Galicia. El conselleiro deEducación dice que levantamos muros con el gallego, pero quienes los levantan son ellos. Nadie apoya estedecreto. Está en contra de las instituciones culturales, del estatuto de autonomía y de las leyes europeas".La huelga convocada en la enseñanza pública contra el borrador del decreto que impone un sistematrilingüe (de español, castellano y gallego) en las aulas ha tenido un seguimiento que la Consellería deEducación rebaja a menos del 50% de los docentes, mientras que los convocantes lo elevan a más del 90%de alumnos y profesores.En institutos de las ciudades como el Santa Irene de Vigo apenas hay actividad. En el Rosalía de Castro deSantiago el paro es secundado por el 90% de los alumnos y el 50% de los profesores, un porcentaje similaral que se calcula en el Santo Tomé de Vigo. Fuera de las ciudades, también se constata un importanteseguimiento. Por ejemplo, en Cangas do Morrazo, algunos colegios están completamente vacíos y en otrossólo acudieron la mitad de los profesores. En el colegio de primaria de Toén (Ourense) acudieron sólo 7 delos 67 alumnos, atendidos únicamente por la directora, de servicios mínimos, ya que la totalidad de losdocentes no acudió a trabajar.Las protestas trascienden además a los colegios e institutos. En la Universidade da Coruña se han celebradoa lo largo de la mañana concentraciones de alumnos y trabajadores. En declaraciones a Europa Press, elrepresentante del personal universitario coruñés Xosé Manuel Portela reclamó la retirada del borrador dedecreto porque, de aplicarse, los alumnos llegarían a la Universidad con una "limitación" en su dominio delgallego y "eso afectaría al devenir de la educación superior". En los centros concertados y privados, que noestán llamados al paro, la jornada transcurre con normalidad, aunque algunos profesores han ideado suparticular forma de protesta, como en el colegio Peleteiro de Santiago, donde los encargados de impartirgallego se tomaron el día libre. La protesta concluyó a las dos de la tarde sin incidentes destacados. III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 103 Minoritarias (CELRM)
 • 104. POLÉMICO DECRETO DEL GALLEGODecenas de miles de personas marchan en Santiago encontra del decreto del gallegoEntre los asistentes, muchos niños, gente joven y políticos, como Guillerme Vázquez y PachiVázquez. La huelga en la enseñanza no universitaria ha sido seguida por un 90% delprofesorado según los sindicatos y por un 44,7%, según los datos definitivos de la XuntaRedacción Digital | EFE 21/1/2010Minutos depués de las once y media de la mañana ha arrancado desde la Alameda de Santiago lamanifestación convocada por la plataforma «Queremos Galego» por las calles compostelanas en contra deldecreto del plurilingüismo de la Xunta. Según informa Nacho Mirás, la marcha, en la que hanparticipado miles de personas -60.000 según la organización y 30.000 según la Policía local-, se hainiciado en medio de un ambiente festivo y reivindicativo en el que abundaban las banderas de PSdeG yBNG así como de los sindicatos.En la cabecera de la manifestación se han situado el portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez, y elpresidente de la Mesa pola Normalización Lingüística, Carlos Callón, así como varios sindicalistas.También han participado en la manifestación políticos como Pachi Vázquez, Anxo Quintana, XoséManuel Beiras, Carlos Aymerich, Mar Barcón o José Manuel Lage, entre otros. Había además muchosniños, gente joven y representantes de la vida cultural como el actor Carlos Blanco.La manifestación ha dado comienzo en la Alameda, ha dado la vuelta por la plaza de Galicia y se haadentrado en el caso viejo. Una hora después ha llegado a la plaza del Obradoiro cuando aún muchaspersonas esperaban en la Alameda para poder comenzar la marcha. La protesta, que se ha desarrollado sinincidentes, ha terminado con la lectura de un manifiesto.Ya en el Obradoiro, un grupo de profesores ha acordado proponer a la Xunta que el dinero que les van adescontar por participar hoy en la huelga se dedique a ayudar a los damnificados en Haití. Una propuestaque ha sido ovacionada por las miles de personas presentes en la manifestación.Huelga del profesoradoPor otra parte, fuentes sindicales de CC.OO. y de la STEG indicaron a Efe que la huelga en la enseñanzapública no universitaria convocada también para hoy ha sido secundada por el 90% del profesorado.Mientras laConsellería de Educación informó de que la incidencia de la huelga de la enseñanza nouniversitaria se situó en un 44,7%. Educación precisa que se trata de datos definitivos que se refieren sóloa los centros públicos. Por provincias, el seguimiento fue del 47% en Ourense, del 46% en A Coruña, del51% en Pontevedra y del 35% en Lugo. Educación indica además que «la mayoría absoluta de losprofesores acudieron con normalidad a clase en este día de huelga preventiva convocada y secundada poralgunos sindicatos».Según Educación la totalidad de los centros educativos abrieron sus puertase impartieronmayoritariamente las clases «como en un día normal», y precisó que donde la huelga fue seguida, losescolares fueron igualmente atendidos por los servicios mínimos establecidos en cada centro.El transporte y los comedores escolares también funcionaron «con total normalidad», añade la Consellería.Por otra parte, personal de la Universidad de A Coruña se ha concentrado hoy en diretentes facultades delos campus de la ciudad herculina y de Ferrol para respaldar la huelga convocada hoy en la enseñanza nouniversitaria en contra del decreto de la Xunta.http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2010/01/21/00031264070551097824596.htm III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 104 Minoritarias (CELRM)
 • 105. O CONTRADECRETAZO · · CRÓNICAMalabares nos colexios22.01.2010 Directores de centros denuncian que "faltou organización" por parte daXunta, que "non tomou en serio a folga", para establecer os servizos mínimosREDACCIÓN. SANTIAGOToda unha mobilización despregou o equipo directivo do centro Cruceiro de Canido. A directora e a xefade estudos do colexio ferrolán tremían ante a seguinte posibilidade: os 400 alumnos concentrados no patioá espera das clases. "Finalmente acudiron 80 rapaces e preparáramonos para recibir 150". A directora,Maravillas Beceiro, fixo malabares ante os insuficientes servizos mínimos da Xunta. E acabou exhausta:"Resulta horroroso e tremendo que a Consellería non indique como organizarnos", indicou.O azar púxose á beira do centro: "Dos 32 profesores 22 secundaron a folga, os demais coordinámonos coaAPA. Fixouse un tope de 25 alumnos por aula para garantir a súa seguridade, aínda que finalmentelogramos un cociente de 21", comentou. "Faltou organización por parte da Xunta, os comunicados destaadministración só incluían anexos para quitar a retribución o día de folga", lamentábase Maravillas Beceiro.Segundo a directora, "a Consellería non tomou en serio esta folga, deixáronnos ao coidado dos menores edespois poranse a medalla os políticos". As bases do decreto non lle parecen nada razoables: "Matemáticasen inglés? Aterremos!", di .No colexio Alexandre Rodríguez Cadarso de Noia secundou a folga o 88 por cento do persoal docente.Desta forma, 14 dos 16 profesores que integran o claustro apoiaron o paro. Segundo explicou a directora docentro, Francis Molinos, que xunto ao conserxe cubriu os servizos mínimos, dos 172 alumnos que ten ocolexio acudiron 26 a clases, 21 deles tiñan unha das profesoras que non se uniu á folga. Asegurou que atranquilidade foi "total" durante toda a xornada.No colexio Bispo Guerra Campos de Bertamiráns, os case 50 profesores que conforman o persoal docentedo centro, 43 decidiron onte secundar a folga, polo que a imaxe da entrada do colexio ás nove e cinco damañá difería substancialmente do trafego diario de coches e autobuses colapsando a porta. A falta deprofesores sorprendeu aínda a algún pai que afrontaba con indignación a falta de docentes. A calmarecobrábase despois a través das explicacións da directora do centro, Rosalía Avilés, e o profesoradopresente que describían a situación, indicando que os servizos mínimos establecidos pola Xunta non dabanmáis de si. Tras a movida benvida aos profes, os nenos, alleos por completo ao debate, comezaban un díade cole especial. Os 70 alumnos dividíronse en dous grupos, un cos pequenos de Infantil e primeiro ciclo dePrimaria e outro cos de segundo e terceiro ciclo. Xuntos e, por un día, consentidamente revoltos, acudiron ábiblioteca, onde pasaron a primeira parte da mañá realizando actividades en grao sumo variado, entre elasfichas de pintura e lectura. Xa despois do recreo, os rapaces divertíronse con dúas proxeccións didácticas,unha serie de debuxos animados e unha película de tinguidura histórica, para os maiores.Onte tocaba tamén máis recreo do habitual e a mañá terminaba no comedor, que estar de folga non quita afame.Unha avoa de Ferrol, Pilar Franco, comentaba que "quedei coidando dos nenos pequenos, xa que os paistraballan. Pero os meus netos maiores van ao colexio concertado e acudiron ás clases". Outra avoa damesma cidade, Josefina Cebreiro, dicía que "vengo a buscar a mi nieto al cole, creo que sólo deberíaimpartirse una asignatura en gallego. Es mucho más importante el inglés".A Xunta asegurou nos centros nos que a folga foi secundada, os escolares foron atendidos polos servizosmínimos e o trasporte e os comedores escolares tamén funcionaron "con total normalidade". III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 105 Minoritarias (CELRM)
 • 106. DATOSAs cifras, controvertidas como ocorre sempreA plataforma Queremos Galego elevou ao 90 por cento o seguimento da folga convocada para onte noensino non universitario para protestar contra a proposta de decreto da Xunta, mentres que a Consellería deEducación o situou por debaixo do 50 por cento, -outras fontes dos centros de ensino falaban dun 70 porcento-.O secretario nacional de CIG-Ensino, Anxo Louzao, en declaracións a Europa Press, asegurou que esta foi"unha das folgas de maior seguemento na historia do ensino de Galicia" e cifrou "en máis do 80 por cento"o apoio do profesorado, elevando ao 90 por cento o seguimento incluíndo aos estudantes. "As aulas estánbaleiras, en repulsa a unhas bases que o que pretenden é erradicar o galego do ensino", subliñou. Polacontra, a Xunta asegurou que a incidencia da folga se situou por debaixo do 50 por cento. Apuntou que enOurense un 44 por cento do profesorado siguiu o paro; un 47 na Coruña; un 50 por cento en Pontevedra eun 35 por cento en Lugo. Para Educación, que só deu os datos dos centros públicos, "a maioría absoluta dosprofesores acudiron con normalidade a clase neste día de folga preventiva convocada e secundada poralgúns sindicatos".http://www.galiciahoxe.com/index_2.php?idMenu=86&idNoticia=508680EL FUTURO DEL IDIOMA A DEBATEParo en la enseñanza pública y decenas de miles de gallegosen la calle contra el ‘decretazo’22.01.2010 La manifestación contra la política lingüística de la Xunta reúne a 30.000 personas enSantiago, según la Policía //Queremos Galego estima que casi el 90% de los docentes secundaron lahuelga y Educación habla del 45% // Callón llama a desobedecer la norma para cumplir con elEstatutoI. CASAL/ M. CASTRO/P. HERMIDA/A. TALADRID/M.GIL • SANTIAGO III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 106 Minoritarias (CELRM)
 • 107. "Xo!, Feixóo!". Xosé Lois González, O Carrabouxo, sintetizaba con este grito agropecuario desde el palcoinstalado ayer en la praza do Obradoiro la petición compartida por las miles de personas que se sumaron ala manifestación de Queremos Galego: la retirada de las bases del decreto del plurilingüismo, rebautizadopor la plataforma como "o decretazo contra o galego". Mientras el humorista animaba el ambiente en unaplaza prácticamente llena, la cola de la marcha aún no había salido de la Alameda.Según la Policía Local, fueron unas 30.000 personas las que se dieron cita en Santiago en contra de lapolítica lingüística de la Xunta, a la que acusan de un "ataque sen precedentes" al gallego. La organizacióneleva la cifra a 60.000 "extremistas, acomplexados, levantando muros en Galicia defendendo a lingua",ironizaba el presidente de A Mesa pola Normalización Lingüística, Carlos Callón, en réplica a lasdeclaraciones sobre la protesta y la cultura gallega realizadas en los últimos días desde San Caetano."En inglés, peor!"La reducción del gallego en las aulas, la consulta a los padres y el inglés como lengua de docencia son lastres claves de la protesta. "Á maioría da xente implicada no ensino parécenos unha barbaridade que os paisescollan a lingua. Vai provocar que se enfronten entre eles, cando a situación que había agora é de absolutatranquilidade. Ademais, non ten ningún sentido pedagóxico e é irrealizable", opinaba Anxo, profesor deHistoria del IES Luis Seoane de Pontevedra. A su lado, Alexandre, de 10 años, daba su opinión sobre elinglés como lengua vehicular. "Paréceme fatal. Hai xente que case non sabe ler, e agora en inglés, peor",enfatizaba el alumno de 5º.Silvia, profesora en O Rosal, expresaba la misma idea desde la experiencia profesional. "Impartir materiasen inglés é unha medida que vai beneficiar só ao alumnado de alto nivel, pero o fracaso escolar aumentará eos contidos perderanse", advertía.Además de charlas, el trilingüismo inspiró las pancartas de tono más cómico, como los cartelesde Wanted (en inglés, Se busca) con los rostros del conselleiro de Educación, el presidente y el responsablede Política Lingüística, o un indecoroso Mete o decreto polo ass (trasero).La manifestación contó con una menor participación que la organizada por Queremos Galego el pasado 18de octubre, aunque la organización la considera también un éxito, ya que entonces era domingo y en estaocasión, un día laborable y con un llamamiento focalizado en la enseñanza pública, cuyo profesorado era elllamado a la huelga. El paro tuvo, según los convocantes, un seguimiento cercano al 90%, una participaciónque Educación reduce al 44,7%, mientras insiste en que fue una huelga "en contra da maioría social".Réplica en otras localidadesLa manifestación se nutrió de profesorado y alumnado llegado desde toda Galicia -la organización fletó 160autobuses- y contó además con personalidades del mundo de la cultura y la política. Convocaban CIG ySTEG, pero también se sumaron UXT y CCOO y organizaciones estudiantiles, entre otros colectivos.La protesta tuvo además réplicas en forma de concentraciones en Lugo, Vigo y otras localidades gallegas, eincluso en Bruselas.Todos los sindicatos participantes y BNG y PSdeG coincidieron en señalar el "éxitototal" de la jornada, bajo el lema de Paremos o decretazo contra o galego.La manifestación central finalizó, cuando aún quedaba gente sin entrar en la plaza, con la lectura del textodel díptico que se repartió en los días previos en los centros educativos, en el que se sintetizan los motivosdel rechazo al borrador del decreto.Callón llamó además a la desobediencia civil al decreto en caso de que la Xunta no lo modifique."Desobedecelo será obedecer o Estatuto, a Lei de Normalización Lingüística e os consensos aos quechegamos entre todos", concluyó.DE AL MENOS EL 50% AL 33%Las tres claves del rechazoQueremos Galego considera que el "decretazo" no garantiza que se finalice la escolarización con igualdestrezas lingüísticas en gallego que en castellano. Sobre el objetivo del 33% de la docencia en inglés,advierte además de que es algo inviable, un elemento del incremento del fracaso escolar y, sobre todo, un III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 107 Minoritarias (CELRM)
 • 108. intento de "camuflar propagandísticamente o ataque contra o galego", que pasaría de contar en el decretoactual, de 2007, con un mínino del 50% del horario.También molesta que sean las familias las que decidan en qué lengua se impartirán ciertas materias, undetalle que no tiene ni el visto bueno de los sectores que apoyan en conjunto las bases del decreto, y quesegún reconoció ayer Feijóo podría ser modificado.http://www.elcorreogallego.es/tema-del-dia/ecg/paro-ensenanza-publica-decenas-miles-gallegos-calle-decretazo/idEdicion-2010-01-22/idNoticia-508580/Los manifestantes exigen «sensatez» a Feijoopara que retire el decretoSantiago registró una multitudinaria marcha en contra de la propuesta de la Xuntasobre el plurilingüismoElisa Álvarez 22/1/2010La capital de Galicia volvió a vivir ayer una de sus multitudinarias manifestaciones que evocan los tiemposde la Ley Orgánica de Universidades. El motivo fueron las bases del nuevo decreto del plurilingüismo, unborrador que se ha encontrado con el rechazo de la mayoría de los sindicatos educativos, las asociacionesde padres, movimientos de renovación pedagógica, oposición e incluso una parte importante de la patronalde la enseñanza concertada.La plataforma Queremos Galego convocó una marcha que colapsó Santiago, abarrotó los párkings paraalegría de las concesionarias, y reunió a más de 30.000 personas en una plaza del Obradoiro atestada, segúnlos datos de la Policía Local, que los convocantes elevaron a más de 50.000. Los organizadores habíanfijado que la manifestación terminase en la sede de la Xunta en San Caetano, pero ante el incremento de lasprevisiones de asistencia decidieron que el acto central se celebrase en el clásico Obradoiro.Más de dos horas y media tardaron en acabar de entrar los manifestantes, que recorrieron parte delEnsanche y el casco histórico. Cuando la plaza del Obradoiro ya estaba llena, algunos asistentes empezabana recorrer la zona vieja. Unos 150 autobuses llegados de toda Galicia contribuyeron también al éxito de laconvocatoria.Al final de la manifestación, Anxo Louzao, secretario nacional de CIG-Ensino, explicaba que «se queda unmínimo de sensatez e espíritu de democracia é o momento de retirar as bases, que nos uniron a todos na súacontra». Carlos Callón, presidente de A Mesa, otro de los que intervinieron en el acto central de la marcha,recordó que Galicia es la única comunidad con dos lenguas en la que no hay programas de inmersión en elidioma propio, y criticó que un Gobierno se atreva a atacar a una institución centenaria como la RealAcademia Galega. Callón señaló que «desobedecer este decreto significa obedecer o Estatuto e a Lei deNormalización». Fran Rei, portavoz de la plataforma Queremos Galego, aclaró que nadie fue obligado a lamanifestación, y aseguró que su entidad llevará a los tribunales «a quen minte», en alusión al PPdeG poracusar a integrantes de la plataforma de coaccionar a los profesores.Los otros tres sindicatos que también apoyaron la marcha, STEG, Comisiones y UGT, coincidieron en eléxito de la convocatoria. UGT felicitó al profesorado por este respaldo y expresó su confianza en queEducación adopte un cambio de actitud. CC.?OO. instó a la Xunta que tome nota, mientras que el STEGapuntó que si la Administración «non escoita o clamor da comunidade escolar, teremos que pensar queestamos ante uns xestores irresponsables, que non merecen o cargo que ocupan».http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2010/01/22/0003_8244145.htm III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 108 Minoritarias (CELRM)
 • 109. ANÁLISISLas otras «galescolas» de EuropaLa polémica sobre el uso de los idiomas cooficiales en la enseñanza se repite enmuchos países de la UE, donde pocas regiones han resuelto el debate con éxitoJuan Oliver | Corresponsal 24/01/2010 Según los últimos eurobarómetros de la Comisión Europea, en la UE solo hay un país donde la lengua materna del 100% de la población es la misma que la oficial del Estado. Así que, salvo en Portugal, la cuestión lingüística afecta a todo el continente, donde las polémicas como la que vive Galicia se repiten con cíclica frecuencia.Quizá donde se manifiestan con mayor crudeza es Bélgica, porque el Estado se ha configuradoprecisamente en torno a las dos grandes comunidades lingüísticas: Flandes y Valonia, con idiomas oficialesdistintos: holandés en la primera y francés en la segunda, y ambos cooficiales en la mayoría de losmunicipios de Bruselas, capital flamenca pero con un 80% de francófonos. Al lío se suma la comunidadgermanófona, nueve cantones donde viven apenas 70.000 belgas que tienen al alemán como lengua oficial.Flamencos y valones viven de espaldas los unos a los otros, con policía, sanidad, seguridad social y,también, modelos educativos separados. En Valonia la lengua vehicular es el francés, pero desde quinto deprimaria es obligatorio el aprendizaje de un segundo idioma, a elegir entre holandés, inglés y alemán. Lamayoría de los padres escogen el inglés.Francés en el patioAl contrario, en Flandes se estudia en holandés, y en algunos colegios que optan por la inmersiónlingüística incluso se prohíbe a los niños hablar francés en el patio. Pero este y el inglés son obligatoriosdesde los primeros cursos de infantil. El resultado es que mientras la mayoría de los flamencos sontrilingües (el modelo educativo funciona y se completa con una televisión pública que no traduce lasversiones originales), la mayoría de valones apenas dominan un poco el inglés (su sistema educativo espeor y las películas infantiles y los dibujos animados sí se traducen).Claro que para los niños valones no saber holandés acaba siendo una grave desventaja. El paro llega al 16%en algunas provincias de su región, cuando en Flandes ronda el 4%. Y aún así, cada año quedan vacantes120.000 ofertas de empleos estables y bien pagados en Flandes que los valones rechazan cubrir. Bélgica noes más grande que Galicia, y desde Charleroi, en Valonia, a Amberes, en Flandes, apenas hay una hora encoche. Pero el problema no es el transporte. Lo que pasa es que los valones no saben holandés.http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2010/01/24/0003_8248645.htm III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 109 Minoritarias (CELRM)
 • 110. Los colegios católicos rechazan el decreto y reclaman más gallegoLa principal patronal privada también se opone a que los padres elijan lenguaPAOLA OBELLEIRO - A Coruña - 23/01/2010“El gallego es un valor fundamental de nuestro pueblo que hay que promocionar porque no está en lasmismas condiciones sociales que el castellano y el inglés". "Las lenguas sólo se aprenden si se ejercitan ysólo se tendrá libertad para escoger una si se saben y conocen". Con estas dos premisas, la mayor patronalde centros concertados en Galicia expuso ayer al conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, sus pegas yreparos al borrador del decreto sobre las lenguas en las aulas. A la Federación de Religiosos de laEnseñanza de Galicia (Ferega), que agrupa a 124 colegios con más de 4.000 docentes y 60.800 alumnos, nole gustan las bases de la Xunta para regular una nueva norma lingüística en la Educación Infantil, Primariay Secundaria."Para hacer una nueva normativa educativa, hay que llegar al mayor consenso posible, evitandoextremismos de un lado y otro", reclamó Xosé Francisco Martínez Reboiras, secretario general de estafederación. También le pidió a Jesús Vázquez, en nombre de las escuelas católicas, que el futuro decreto"potencie el gallego sobre todo en ciudades y villas de Galicia", donde ahora menos se habla. Y que laintroducción de una lengua extranjera "sea progresiva", no como pretende la Xunta al igualar el aprendizajede gallego, castellano e inglés.La cuarta petición de la patronal de centros concertados es que haya"estabilidad legislativa", sin cambios continuos de las normas educativas. Ferega, que se jacta de impulsar"desde siempre" entre sus centros asociados planes de normalización lingüística que garanticen "que elalumno tenga competencia análoga en gallego y castellano", rechaza el controvertido borrador de la Xunta"porque no potencia suficientemente el gallego". "El Estatuto obliga a los poderes públicos a potenciarlo",recuerda Martínez, porque está en inferioridad con respecto al castellano o incluso al inglés. "El gallego noestá en las mismas condiciones sociales, ni en los medios de comunicación", remachó.A esta patronal tampoco le gusta, como pretende la Xunta, que los modelos lingüísticos en cada centro, "sedecidan a expensas de lo que digan los padres". "Es más pedagógico que la Administración marque cómose da cada materia". Y para las escuelas católicas, que remitieron por escrito al conselleiro su análisis deldecreto, es además "incoherente que se imparta una materia en una lengua y que los alumnos luego puedanexpresarse en otra". "Así no se alcanza la competencia lingüística plena en gallego y castellano", incidióMartínez.A Ferega, en cuyos centros domina el castellano como idioma materno del alumno, "no le vale elmonolingüismo", sino el "bilingüismo", teniendo "como valor fundamental el gallego, un idioma con cuatromillones de hablantes". En cuanto al plurilingüismo que plantea la Xunta, la patronal de escuelas católicastiene sus reservas porque "no hay medios humanos y materiales para impartir las clases en las tres lenguas".http://www.elpais.com/articulo/Galicia/colegios/catolicos/rechazan/decreto/reclaman/gallego/elpepuespgal/20100123elpgal_3/Tes III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 110 Minoritarias (CELRM)
 • 111. O ILG augura “involución” do galego co novo decretoO organismo responsable da normativa do idioma lémbralle a Feijóo que en 2004votou o Plan XeralDAVID LOMBAO31/01/2010A institución responsable, xunto á Real Academia Galega (RAG), de fixar a normativa da lingua propia deGalicia súmase ao rexeitamento ao denominado “decreto do plurilingüismo”. Malia á discreción que, comano caso dos académicos, adoita presidir o seu traballo, o Instituto da Lingua Galega (ILG) decidiu ontedirixirse por carta ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para mostrar o seu rexeitamento á“involución” do idioma nas aulas.Dende o punto de vista do ILG, dependente da Universidade de Santiago, a aplicación do proxecto doExecutivo “faría imposible que a maioría dos alumnos poida chegar a ter competencia comunicativa engalego”. Do mesmo xeito, lembran, “esta nova política lingüística” ten sido cuestionada “con seriosargumentos xurídicos” mentres que no ámbito educativo provoca “enfrontamentos e conflitos”.Neste contexto, a entidade reclámalle a Feijóo unha “volta ao consenso” que, subliñan, presidiu a políticalingüística en momentos coma o da aprobación do Plan Xeral de Normalización en 2004, “un momento noque vostede mesmo –lémbranlle ao presidente– era un dos máximos representantes do Goberno”, comovicepresidente de Manuel Fraga.Tamén a Nova Escola Galega, colectivo de renovación pedagóxica excluído da rolda de contactospromovido por Educación, puxo onte sobre a mesa todo un argumentario contra o novo decreto.Co gallo do seu vixésimo quinto aniversario, o colectivo saca á luz unha recompilación de traballos enmateria de normalización lingüística nun contexto no que, en opinión do seu presidente, Xosé Lastra,a Xunta trasladou á sociedade o “conflito dalgúns centros”.http://www.xornal.com/artigo/2010/01/29/galicia/ilg-augura-involucion-do-galego-co-novo-decreto/2010012923092003943.html III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 111 Minoritarias (CELRM)
 • 112. REPORTAJE El consenso del no al decreto Sólo cuatro de los 28 colectivos que se entrevistaron con Educación para exponer sus opiniones sobre las bases del plurilingüismo apoyan los puntos principalesPABLO LINDE - Santiago - 01/02/2010Son 28 las asociaciones, sindicatos, partidos e instituciones que recibieron la llamada de la Xunta para queexpusieran sus sugerencias al decreto del plurilingüismo en las aulas. Durante varias maratonianasjornadas, que terminaron la semana pasada, los representantes de la Consellería de Educación se reunieroncon ellos para conocer lo que opinan de las bases que hay sobre la mesa. Sólo cuatro -entre los que secuenta el propio Partido Popular- se mostraron a favor de los puntos fundamentales del texto y expusieronuna sintonía general con los cambios.Prácticamente todas las demás (ver cuadro) lo han rechazado de plano o han pedido hacer cambiosdecisivos que afectan al núcleo del decreto, como la capacidad de los padres de elegir el idioma de lasasignaturas o la distribución entre las dos lenguas oficiales en Galicia. La mayoría cree que no eranecesario un cambio de decreto o pide mejoras más acordes con el que ya había. Sectores nacionalistascomo el BNG, o los sindicatos CIG y STEG, reclaman que se retire y se replantee desde cero, "sin darpasos atrás". El PSdeG solicita que se recurra al Parlamento para debatir el texto. Pero también hay otrasasociaciones que creen que la nueva norma se queda corta y debe ser más renovadora, como GaliciaBilingüe.La Consellería de Educación espera hasta hoy, cuando el Consello da Cultura Gallega emita un informesobre las bases del decreto. A partir de aquí comenzará a hacer modificaciones para presentar una propuestadefinitiva que llevar al Consello Consultivo y al Escolar, que tendrán también que aportar sus opiniones. Esmás que previsible que el dictamen de la institución cultural propine un duro golpe a las bases presentadasel penúltimo día de 2009 por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo y el conselleiro deEducación, Jesús Vázquez. Ya sucedió lo mismo con la Real Academia Galega. Sin embargo, fuentes deEducación aseguran que los cambios que se harán serán mínimos y que se respetarán las líneasfundamentales que ya hay planteadas. Las más importantes son tres, mayoritariamente rechazadas por loscolectivos que se han reunido con la Xunta: elección de los padres, introducción del inglés y proporciónentre el castellano y el gallego.- La elección de los padres. No contenta a casi nadie. Hay una minoría (Galicia Bilingüe y la Mesa por laLibertad Lingüística) que piensa que es insuficiente. Creen que no basta con dar a los padres la capacidadde votar algunas asignaturas concretas, sino que deben elegir el idioma en la enseñanza.Pero esta opinión es muy residual entre los colectivos que se reunieron con Educación. La posturageneralizada es la que se resume con esta opinión de la Asociación de Centros de Economía Social deGalicia: "La participación de los padres y las madres es fundamental y su colaboración es imprescindiblepara alcanzar los objetivos de una formación integral de sus hijos. Pero instrumentalizar esta colaboración através de votaciones que condicionen los proyectos pedagógicos no es un modelo razonable". Es sólo unejemplo, pero se podrían haber escogido argumentos similares de casi cualquiera de los colectivos que sereunieron con la Consellería: partidos, asociaciones de padres y madres, de directores o sindicatos. Inclusoel sindicato ANPE, el más cercano al PP, cree que "se tendrá que echar atrás tal y como está planteado".También la Confederación Gallega de ANPA de centros privados (Congapa), en sintonía con el nuevodecreto, pidió al conselleiro que estudie "otro modelo" para la elección del idioma de las materias por partede los padres. Otros colectivos, como la Coordinadora Galega de Equipos de Normalización Lingüística,añaden que "puede generar una problemática en su aplicación que derivaría en un conflicto no deseado enlos centros". En otro plano, la Asociación Galega de Editores argumenta que "sería imposible tener unestudio de mercado" para cada vez que se pregunte a los padres. III Informe sobre o cumprimento en Galicia da Carta Europea das Linguas Rexionais e 112 Minoritarias (CELRM)
 • 113. - El inglés. Incluso la propia Consellería de Educación ha tenido que aclarar que no se puede plantear acorto plazo y que es un objetivo de futuro. En el asunto de la lengua extranjera hay colectivos que loconsideran una buena idea, como la Confederación Española de Centros de Enseñanza, que piensa que es"una apuesta decidida por el inglés". Pero, independientemente de esto, la mayoría opina que es algoutópico. El presidente de la Federación de Centros Públicos de Galicia y miembro de la Xunta autonómicade directores, Xosé Antonio Pardo, aseguró que la norma es "imposible e inviable de aplicar en los centroseducativos gallegos tal como está", ya que "no se dispone de recursos económicos ni humanos" parallevarlo a cabo. "Necesitamos profesorado para poder funcionar".Otra opinión extendida es la que expone el sindicato CSIF a través de su representante de educación,Emérita Fernández: "Por supuesto nos parece muy interesante meter una lengua extranjera. Peroentendemos que no se debe mezclar en un decreto que regula el gallego".- La proporción de las lenguas. Una postura al respecto es la de Marga Leis, de la Confederación CatólicaNacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Congapa), que percibió "muy buena voluntad porparte de la consellería" al ver "propuestas razonables y no imposiciones". "En ningún momento vi que seesté intentando restar importancia al gallego, que es nuestra lengua", dijo tras reunirse con Educación.Pero, una vez más, no es ésta la postura más asentada. Está mucho más extendida la que defiende, entreFederación de Religiosos de la Enseñanza de Galicia (Ferega), que agrupa a 124 colegios: "El gallego es unvalor fundamental de nuestro pueblo que hay que promocionar porque no está en las mismas condicionessociales que el castellano y el inglés". Con esta tesis, el gallego no sólo debe estar al 50%, tal comopretende la Xunta, sino que debe ganar más espacio. Son criterios que exponen, por ejemplo, todos lossindicatos excepto ANPE. Pero continuando con el razonamiento de Ferega, la nueva norma "no potenciasuficientemente el gallego". "El Estatuto obliga a los poderes públicos a potenciarlo porque está eninferioridad con respecto al castellano o incluso al inglés. El gallego no está en las mismas condicionessociales, ni en los medios de comunicación", concluye.Y, de nuevo, hay una postura distinta (y marginal) a las dos anteriores, que considera que incluso un 50%de gallego es una "imposición".Todo esto y mucho más (como cuestiones técnicas o más específicas) escucharon los principalesresponsables de Educación. Ahora queda por saber si toman nota o hacen caso a esa "mayoría silenciosa" ala que siempre aluden los dirigentes populares y que, supuestamente, respalda plenamente sus tesis.A favor y en contra de las bases- Colectivos en sintonía con la nueva norma. Confederación Católica Nacional de Padres de Familia yPadres de Alumnos (Concapa), Confederación Galega de Asociaciones de Padres de Alumnos (Congapa),Partido Popular (PP) y Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE).- Colectivos en contra o que rechanzan ca