Presentació batx fp

434 views
354 views

Published on

presentació del centre

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
434
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentació batx fp

 1. 1. ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS . BATXILLERAT I FORMACIÓ PROFESSIONAL Tel. 972 33 14 60Carretera de Malgrat, 13 Fax 972 35 43 8017300-Blanes (Girona) b7005731@xtec.cat http://www.institutsagulla.cat
 2. 2. QUÈ ÉS EL BATXILLERAT? És una etapa de l’ensenyament postobligatori. Té una durada de dos cursos. Hi ha tres tipus de matèries: comunes, de modalitat i optatives. Al nostre Institut pots triar les modalitats següents: - Ciències i Tecnologia - Humanitats i Ciències Socials Dins de cada modalitat l’alumne/a tria un itinerari acadèmic segons les matèries de modalitat . L’alumnat fa 30 hores lectives setmanals en horari intensiu.
 3. 3. COM S’ESTRUCTURA EL BATXILLERAT? Currículum comú Matèries comunes 13+13 hores Tutoria 1+1 hores Currículum diversificat Matèries de modalitat i matèries optatives 16+16 hores Treball de recerca
 4. 4. EL CURRÍCULUM A IES S’AGULLA DISTRIBUCIÓ MATÈRIES ITINERARIS FORMATIUSDurant el primer mes de classes, en qualsevol delscursos de batxillerat, els alumnes poden sol·licitar elcanvi d’alguna de les matèries de modalitat ooptatives que hagin triat.
 5. 5. EL TREBALL DE RECERCA Consisteix a desenvolupar una petita investigació sobre un tema determinat orientada per un/a tutor/a. L’alumne/a ha de presentar una memòria escrita i l’ha de defensar oralment. Mesura la iniciativa, ordre, rigor, constància i capacitat per recórrer a les fonts d’informació més adients. El treball de recerca és imprescindible realitzar-lo i aprovar-lo per superar l’etapa. Compta un 10% sobre la nota final del batxillerat. S’inicia el tercer trimestre del primer curs i finalitza al final del segon trimestre del segon curs. Exemples de treballs de recerca.
 6. 6. L’AVALUACIÓ L’avaluació de cada matèria del Batxillerat és contínua al llarg de l’etapa. Les qualificacions són numériques: del 0 al 10. Els alumnes de batxillerat tindran dues avaluacions:  avaluació final contínua  avaluació final extraordinària Cada trimestre es fa una avaluació parcial de totes les matèries i es lliura un butlletí de qualificacions. Es pot cursar l’etapa en un màxim de quatre convocatòries (cursos). De manera extraordinària i per causes justificades es pot cursar en una cinquena convocatòria.
 7. 7. L’AVALUACIÓ a 1r batxillerat En finalitzar primer curs es fa l’avaluació final contínua, on es qualifica cada matèria. Si durant el curs no s’ha pogut superar de forma ordinària alguna matèria, l’alumnat disposa d’una convocatòria extraordinària a final de curs. Es promociona a segon curs amb un màxim de dues matèries no aprovades (qualificació inferior a 5). Lalumnat que no passi a segon curs ha de romandre un any més a primer i lha de cursar novament en la seva totalitat si el nombre de matèries suspeses és superior a quatre. L’alumnat que en finalitzar el primer curs de batxillerat tingui avaluació negativa en tres o quatre matèries podrà optar per les següents vies:  matricular-se només de les tres o quatre matèries suspeses sense necessitat de tornar a cursar les matèries ja superades.  optar per tornar a matricular-se íntegrament a primer curs de batxillerat renunciant a totes les qualificacions obtingudes.
 8. 8. L’AVALUACIÓ a 2n batxillerat Els alumnes de 2n de batxillerat tindran dues avaluacions:  avaluació final contínua (2n batxillerat: maig)  avaluació final extraordinària (2n batxillerat: juny) L’alumnat en finalitzar el segon curs de batxillerat ha d’haver superat totes les matèries. En finalitzar el segon de Batxillerat es fa l’avaluació final de l’etapa, on es qualifiquen totes les matèries que ha cursat l’alumne/a. Per a l’obtenció del títol de Batxiller la Junta d’avaluació té en compte la maduresa acadèmica de l’alumne/a en relació als objectius generals del Batxillerat i les seves possibilitats de progrés en opcions posteriors (estudi universitaris o de cicles formatius superiors). L’alumnat que en finalitzar el segon curs de batxillerat tingui avaluació negativa en algunes matèries podrà optar per les següents vies:  matricular-se només de les matèries suspeses sense necessitat de tornar a cursar les matèries ja superades.  optar per tornar a matricular-se íntegrament a segon curs de batxillerat renunciant a totes les qualificacions obtingudes.
 9. 9. L’ACCIÓ TUTORIAL L’acció tutorial és realitzada per tot el professorat que té l’alumne/a, però molt especialment pel tutor/a del grup classe. Aquesta acció inclou orientació acadèmica, personal i professional. A cada curs hi ha un/a tutor/a, que dedica una hora de classe setmanal a la tutoria d’alumnes del seu grup, una hora a l’atenció dels pares i/o mares i una hora a l’atenció dels alumnes. El tutor/a del grup a més de treballar uns temes concrets d’orientació, fa el seguiment dels alumnes, pel que fa a les incidències (faltes d’assistència...) i les dificultats acadèmiques que puguin sorgir.  1r batx.: Tècniques d’estudi + Treball de recerca  2n batx.: Orientació acadèmica + PAU + Viatge fi de curs
 10. 10. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES. ALTRES SERVEIS. Sortides escolars en horari lectiu. Dies on es varia l’horari habitual de les classes:  Setmana de Carnaval: Jornada de tallers, Concurs de disfresses i Karmesse.  Diada de Sant Jordi: tallers culturals, concurs literari... Activitats extraescolars de l’AMPA. Altres serveis:  Servei de cafeteria i de menjador
 11. 11. QUALITATS DEL BATXILLERAT AL S’AGULLA Èxit garantit en les proves de les PAU. Èxit de 1a opció en l’accés a les carreres universitàries. Varietat en l’oferta de matèries de modalitat i optatives. Ràtios baixes o molt baixes en les matèries de modalitat i optatives. Acció tutorial d’atenció, seguiment, formació i orientació de l’alumnat. Aules molt ben equipades: laboratoris, tallers...
 12. 12. JORNADA DE PORTES OBERTES – 5 de maig 16 a 18 hores: PRESENTACIÓ DEL BATXILLERAT.  Breu xerrada informativa sobre el nostre Batxillerat.  Recorregut pel centre amb explicacions en diferents espais dels quatre itineraris. 18 a 20 hores: PRESENTACIÓ DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DE L’INSTITUT S’AGULLA.  Us convidem a visitar les instal·lacions de linstitut, acompanyats per alumnes que us faran de guies, i consultar loferta formativa de grau mitjà i grau superior del nostre centre.
 13. 13. QUÈ ÉS LA FORMACIÓ PROFESSIONAL?La formació professional capacita per a lexercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per: -Adquirir la competència professional pròpia de cada títol. -Comprendre lorganització i les característiques del sector corresponent. La formació professional específica sordena en cicles formatius que atorguen la qualificació necessària per a executar les tasques pròpies de la professió.La durada dels cicles formatius engloba les hores lectives de formació en un centre educatiu i les hores de la formació pràctica en centres de treball.El crèdit/mòdul de formació pràctica en centres de treball és obligatori i avaluable, ies porta a terme en empreses o entitats mitjançant els convenis que el Departament dEducació hi ha establert.
 14. 14. FAMÍLIES PROFESSIONALS D’entre totes les famílies professionals existents, en el nostre centre s’imparteixen:Família professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat  Atenció Sociosanitària (grau mitjà)  Integració Social (grau superior)  Educació Infantil (grau superior)Família de sanitat  Cures d’Auxiliar d’Infermeria (grau mitjà)
 15. 15. CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ Cures d’Auxiliar d’Infermeria (1400h)  990h en el centre educatiu (horari intensiu de matí o tarda -?-)  410h en centres de treball Cures d’Auxiliar d’Infermeria i Atenció sociosanitària (2570h) (Grup integrat)  1940h en el centre educatiu (horari intensiu de tarda)  630h en centres de treball
 16. 16. CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ REQUISITS D’ACCÉS Amb titulació:  Graduat en educació secundària (ESO)  Tècnic/a auxiliar (FP-I) o equivalent  Superació de 1r i 2n de BUP  Superació del mòdul professional 2 experimental Sense titulació:  Superació de la Prova d’accés a CFGM
 17. 17. CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIORTècnic d’Integració Social (1700h) 1280h en el centre educatiu (horari intensiu de tarda)  420h en centres de treballTècnic d’Educació Infantil (2000h) 1600h en el centre educatiu (horari intensiu de tarda)  400h en centres de treball
 18. 18. CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR REQUISITS D’ACCÉSAmb titulació: Batxillerat (LOGSE) o equivalent. Són equivalents, a efectes daccés: COU, tècnic/a especialista (FP-II), tecnic/a superior, universitària o equivalent.Sense titulació: Superar la Prova daccés de grau superior.
 19. 19. PERFILS PROFESSIONALS TÈCNIC/A EN ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA. COMPETÈNCIA PROFESSIONALAtendre i tenir cura en la vida diària de persones i col.lectius amb especials necessitats de salut física, psíquica i social: persones grans, persones discapacitades, malalts crònics i convalescents, aplicant les estratègies i els procediments més adients per mantenir i millorar la seva autonomia personal, les seves relacions amb l’entorn i la seva inserció ocupacional.
 20. 20. PERFILS PROFESSIONALSTÈCNIC/A EN ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA.ÀMBIT DE TREBALL Centres residencials de persones grans, discapacitades. Pisos tutelats i centres de dia. Atenció domiciliària a persones grans i/o discapacitades. Centres dinserció ocupacional de persones discapacitades.LLOCS DE TREBALL Cuidador/a de persones grans i persones amb discapacitat. Treballador/a en centres ocupacionals. Responsable de planta de residències
 21. 21. PERFILS PROFESSIONALS TÈCNIC/A EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA. COMPETÈNCIA PROFESSIONALProporcionar cures auxiliars al pacient/client i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn com: membre d’un equip d’infermeria en els centres sanitaris d’atenció especialitzadai d’atenció primària, sota la dependència del diplomat d’infermeria o si s’escau, com membre d’un equip de salut derivada de la pràctica de l’exercici liberal, sota la supervisió corresponent.
 22. 22. PERFILS PROFESSIONALS TÈCNIC/A EN CURES AUXILIARS D’INFERMERIA.ÀMBIT DE TREBALL Centres d’atenció primària i comunitària: consultes mèdiques i centres geriàtrics. Centres d’atenció especialitzada: Hospitals, pediatria, salut mental. Centres de salut bucodental. Centres de balneroteràpia.LLOCS DE TREBALL Auxiliar d’infermeria, auxiliar de balnearis, auxiliar bucodental, auxiliar pediàtric, auxiliar geriàtric, auxiliar de salut mental.
 23. 23. PERFILS PROFESSIONALSTÈCNIC/A SUPERIOR EN INTEGRACIÓ SOCIAL.COMPETÈNCIA PROFESSIONALProgramar, organitzar, desenvolupar i avaluar les activitats dintegració social; valorar la informació obtinguda sobre cada cas, i determinar i aplicar les estratègies i tècniques més adequades per al desenvolupament de la seva autonomia personal i inserció ocupacional.
 24. 24. PERFILS PROFESSIONALSTÈCNIC/A SUPERIOR EN INTEGRACIÓ SOCIAL.  ÀMBIT DE TREBALL Administracions públiques. Centres de serveis socials. Centres d’acollida. Centres d’ensenyament i d’inserció ocupacional. Associacions socials i comunitàries. Serveis d’ajut a domicili. LLOCS DE TREBALL Tècnic de programes d’intervenció i prevenció social. Educador de persones discapacitades. Tècnic de programes d’atenció geriàtrica. Educador en residències i treballador familiar.
 25. 25. PERFILS PROFESSIONALS TÈCNIC/A SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL.  COMPETÈNCIA PROFESSIONALprogramar, intervenir educativament i avaluar programes d’atenció a la infància aplicant els mètodes d’ensenyament-aprenentatge que afavoreixin el desenvolupament autònom dels infants de 0 a 6 anys.
 26. 26. PERFILS PROFESSIONALS TÈCNIC/A SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL.  ÀMBIT DE TREBALL Escoles Bressol, del sector públic i privat. Centres educatius d’educació no formal. Centres infantils assistencials.Institucions i/o programes específics dintervenció sòcioeducativa. LLOCS DE TREBALL Educador/a infantil etapa 0 a 3 anys. Animador/a infantil.En escoles deducació infantil i llars dinfants, casals, ludoteques, esplais, colònies, granges-escola, etc...

×