Storytelling

2,557 views

Published on

Autorka: D

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,557
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
201
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Storytelling

  1. 1. KREATIVNÍ PRÁCES INFORMACEMITÉMA 9StorytellingPo nastudování byste měli:»» vědět, jak vystavět příběh,»» chápat význam storytellingu,»» znát možnosti využití storytellingu.
  2. 2. Proč jsme toto téma zařadili a k čemu sloužíPříběhy se vyprávěly již ve starých dobách a vypráví se dodnes. Příběh provás může být příležitost, jak nejen oživit své zážitky nad pivem, ale takéjak příběh přenést do prezentování, do psaní článků (např. na blog), dopracovních činností atd.Právě na prezentování pomocí příběhu se v tomto modulu zaměříme. Pokud se naučíteprezentovat pomocí příběhu, zaujmete své posluchače a pomůžete jim svůj příspěvek taképochopit. Zároveň díky příběhu zapojíte emoce a emotivní přednes si lidé spíše zapamatují.Klíčové pojmyPříběh skutečný či fiktivní zážitek vyprávěný s citem asmyslem pro detail s cílem navodit v posluchači čičtenáři pocit, že si příběh sám prožil.Vyprávění proces produkce příběhu za přítomnosti vypravěče.Vypravěč vystupuje sám za sebe, vypráví příběh, na který másvůj náhled a názor.Storytelling vpřekladu„vyprávěnípříběhů“,jednáseosdělovánípříběhu, který je vystavěn na jazykovém umění, napoužití hlasu, pohybu, gesta, obrazu a na pointě.2
  3. 3. TeorieCo je příběh?Příběhem můžeme nazvat událost, ať již reálnou či smyšlenou. Příběhy mohou sloužitk obyčejnému sdělení, k pobavení, přesvědčení, názornému ukázání, ale dokonce ik manipulaci či žertu. Především však pomáhají posluchači pochopit téma. S příběhem senejčastěji setkáte v beletrii, divadle, filmu, ale také v marketingu či ve školství.Proč mají příběhy sílu?Příběh je nevědeckou formou vyjádření, jeho sílavšak spočívá v dějinném vývoji lidstva – příběhy knám promlouvají způsobem, jakým lidé přemýšlelia komunikovali dávno před tím, než existovalavěda. Proč jsou pro posluchače příběhy důležité,ukazuje i fyziologie mozku. Zatímco „modernější,“racionální způsob myšlení je analytickým nástrojempůsobícím v čelním mozkovém laloku, „starší“neracionální příběhy, obsahující emoční vyjádření,zasahují nejstarší části našeho mozku – lymbickýsystém a amygdalu.Co je storytelling?Storytelling je proces vyprávění příběhu. Vždy u něj existuje vypravěč, posluchač apříběh. Rozlišujeme ústní a digitální storytelling. Ústní storytelling můžeme zařaditmezi improvizační techniky: vypravěč líčí zážitky, mnohdy vede s publikem dialogy apřizpůsobuje se posluchačům, místu a atmosféře. Dobrý vypravěč se neučí příběh zpaměti,ale pamatuje si hlavní body příběhu. Digitální storytelling je forma sdělování příběhu pointernetové síti. Mnohdy je typická anonymita vypravěčů a aktuálnost reakcí na problémyspolečnosti.Jak vystavět příběh?Příběh by měl mít posloupnost, poutavý děj s gradací a zajímavou pointu. Při vyprávěnípříběhu je také nutné zaměřit se na další záležitosti: na použitý jazyk, na hlas, pohyby, gesta,na obrazy apod.Co tedy může být obsahem takového příběhu?»» reálnost (pokud fikce není účelem anemá určitý smysl),»» nadsázka»» humor»» charakteristiky»» možnost ztotožnění s hrdinou»» jednoduchost»» jednoznačnost»» přehlednost»» gradace»» zvrat/překvapení»» pointaNemusíte všechny výše uvedené prvky dodržet, ale pokud většinu z nich vezmete v úvahu,zajisté se vám povede dobrý příběh.Jaký je dobrý vypravěč?Vypravěč by měl vystupovat sám za sebe, neměl by hrát žádnou roli. Na příběh má svůjnáhled a názor. Při vyprávění může hrát postavy příběhu (ale nemusí), může zpívat, tančitatp. Vždy do vyprávění vkládá svůj způsob ztvárnění.3
  4. 4. 4Aplikace a příkladyPodívejme se nyní na to, jak dostat příběhy do prezentací. Pokud se vám to povede, máte„našlápnuto“ k úspěchu. Lidé rádi poslouchají příběhy, rádi sledují, jak někdo něco udělal.Musí vám však věřit, musí cítit, že vy víte, o čem mluvíte. Pokud vám publikum uvěří,můžete si jej nasměrovat, jak potřebujete s ohledem na téma prezentace a cíle.Příběhy obsahují emoce. Jsou tedy opakemtoho, s čím jsme se setkávali většinou veškole či v práci – s logikou, objektivností a sracionálním myšlením. Ale jak řekl EdwardPlunkett, irský spisovatel: „Logika – stejnějako whisky – podávaná ve velkých dávkáchztrácí blahodárný účinek.“ Příběhůmje otevřený opravdu každý. Příběhy sipamatujeme, příběhy se nás „berou u srdce“.Donald Norman ve své knize Things ThatMake Us Smart tvrdí, že logika generalizuje,ale příběhy konkretizují. Logika umožňujevytvořit si nezaujatý úsudek. Příběhy umízachytit ty části, které formální rozhodování vypouští, zachycují kontext a emoce. Jak vidíte,jsou potřebné oba přístupy, a pokud se vám povede kombinovat je, máte vyhráno.Jako prezentující nesmíte spoléhat jen na prezentaci a své řečnické dovednosti. Pokud chcetezaujmout, tvořte příběhy. Tvorba příběhu vyžaduje čas, abyste jej důkladně zrežírovali aprocvičili. Rick Justice ze společnosti Cisco má dokonce skupinu odborníků, kteří se tvorběpříběhů věnují. Vše začíná brainstormingem s otázkami: Co je předmětem prezentace? Jacíbudou lidé v publiku? Co z prezentace plyne? Jak publikum zaujmout, jak jim ukázat něco,co ještě nikdy předtím neviděli?Jak použít storytelling při prezentování?1. Storytelling můžete využít téměř u každé prezentace. Zamyslete se, jakýpříběh se pro téma hodí. Pomohou vám otázky: kdo/co, kde, kdy, kam,proč atp.2. Příběh vytvořte co nejjednodušší, ať ze sebe neuděláte uspávače hadů.3. Navažte kontakt s publikem. Můžete položit jednu otázku, ukázat něco názorného, sčím se všichni setkali apod.4. Základní postavy příběhu představte stručně, ponechte publikum, ať zapracuje jejichfantazie.5. Při vyprávění situace není také nutné zacházet do podrobností. Nejvíce publikum po-těšíte, pokud hrdina musí řešit nějaký problém.6. Zahrňte do příběhu všechny možné emoce. Posluchači po tom baží. Chtějí vědět, jak sehlavní hrdina bál, jestli měl strach, co ho překvapilo.7. Můžete použít přímou řeč, zapojit celé tělo, změnu hlasu, pohyby a gesta. Stanete setak nakrátko hercem.8. Závěr si pořádně promyslete, nezapomeňte na pointu. Neskrývejte ji, ale klidně ji sděl-te. Publikum musí vše rychle pochopit.9. Příběh si můžete nacvičit, ale neučte se ho zcela zpaměti, ať nezníte strojeně. Poslucha-či by vám pak nevěřili a příběh by pozbyl účelu.10. Dejte prostor jak logice, tak příběhům. Nepřežeňte to ani s jedním.
  5. 5. 5Podívejte se na příklad. Který minipříběh E. M. Forstera se vám líbí více?a. Zemřel král a zemřela i královna.b. Zemřel král a žalem zemřela i královna.První uvádí holá fakta. Druhý naznačuje zápletku, přidává emoce a ponechává posluchačiprostor pro jeho fantazii.S emocemi pracuje i video s název Síla slov: http://youtu.be/Hzgzim5m7oU.Tipy a trikyVýznam storytellingu»» Storytelling podněcuje chuť k práci s literaturou a zájem o čtení.»» Seznamuje s řadou kultur z celého světa a propojuje svět.»» Představuje mnoho postav, se kterými se posluchač může identifikovat.»» Vytváří speciální vazbu mezi vypravěčem a posluchačem.»» Pomáhá posluchači lépe chápat život, stanovit si hodnotné záměry a cíle.»» Obohacuje a rozšiřuje slovní zásobu. Slovní zásoba je rozvíjena v kontextu.»» Zvyšuje schopnost naslouchat a chápat.»» Podněcuje tvořivé psaní a jiné tvořivé činnosti.»» Nabízí posluchači cenné informace a poznání.»» Zvyšuje posluchačovu schopnost komunikovat slovem i jinými způsoby.»» Zapojuje posluchače do myšlenkových a emocionálních procesů, a posluchač takpoužívá obě mozkové hemisféry.»» Podporuje schopnost předvídání, analýzy a syntézy.»» Podněcuje posluchačovu představivost.Zapamatujte si»» Jednoduchý příběh zaujme více než příběh komplikovaný.»» Vyhněte příliš velkému počtu adjektiv a složitých substantiv.»» Ukažte posluchačům, kde se nachází a kde může situace v budoucnu být. Vezměteje na imaginární cestu.»» Nebojte se tvořit příběh jinak než ostatní. Zapojte do příběhu zvířata, metafory,metonymie, ironie apod.Zdroje a nástrojeLiteratura1. BAJER, Lukáš. Jak dostat do prezentací příběh…a proč to vlastně dělat.Mít vše hotovo.cz [online]. 12. 1. 2011 [cit. 2013-04-03]. Dostupné z: http://www.mitv-sehotovo.cz/2011/01/jak-dostat-do-prezentaci-pribeh%E2%80%A6-a-proc-to-vlast-ne-delat.
  6. 6. 2. DUARTOVÁ, Nancy. Slajdologie. Tajemství tvorby skvělých prezentací. Brno: BizBooks,2012.3. FRAUENFELDER, Mark. Pixar’s Rules of Storytelling. Boingboing [online]. 7. 3. 2013[cit. 2013-04-03]. Dostupné z: http://boingboing.net/2013/03/07/pixars-22-rules-of--stor.html.4. GOŠOVÁ, Věra. Storytelling, klíčová kompetence pedagoga. Metodický portál RVP.[online]. 12. 10. 2011 [cit. 2013-04-03]. Dostupné z: http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pe-dagogick%C3%BD_lexikon/S/Storytelling,_kl%C3%AD%C4%8Dov%C3%A1_kom-petence_pedagoga.5. HŘEBECKÝ, Roman. Příběhy, které prodávají / jak a proč vyprávět marketingové pří-běhy. Slideshare [online]. 26. 10. 2012 [cit. 2013-04-03]. Dostupné z: http://www.slide-share.net/dardzi/demodlna.6. SIMMONS, Annette. Přesvědčujte a ovlivňujte pomocí příběhů. Brno: Computer Press,2008.7. Storytelling: Jak ho začlenit do obsahové strategie. Včeliště. [online]. 7. 3. 2013 [cit. 2013-04-04]. Dostupné z: http://www.vceliste.cz/storytelling.8. WIDRICH, Leo. The Science of Storytelling: Why Telling a Story id the Most PowerfulWay to Activate Our Brains. Lifehacker. [online]. 5. 12. 2012 [cit. 2013-04-03]. Dostupnéz: http://lifehacker.com/5965703/the-science-of-storytelling-why-telling-a-story-is--the-most-powerful-way-to-activate-our-brains.Ukázky storytellingu v reklamě»» http://www.adweek.com/news/advertising-branding/7-basic-types-stories--which-one-your-brand-telling-144164»» http://www.markething.cz/storytellingUkázky přednášek o storytellingu na TED»» http://www.ted.com/talks/joe_sabia_the_technology_of_storytelling.html»» http://www.ted.com/talks/andrew_stanton_the_clues_to_a_great_story.html»» http://www.ted.com/talks/j_j_abrams_mystery_box.html»» http://www.ted.com/talks/elif_shafak_the_politics_of_fiction.htmlK zamyšlení1. Kde jste se setkali s vyprávěním příběhu?2. Kdy jste naposledy vyprávěli příběh?3. Jaký příběh se vám líbil? Čím byl zvláštní?6

×