Myšlenkové klobouky

3,932 views
3,768 views

Published on

studijní materiál, autor Dagmar Chytková

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,932
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
364
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Myšlenkové klobouky

  1. 1. KREATIVNÍ PRÁCES INFORMACEMITÉMA 4Myšlenkové kloboukyPo nastudování byste měli:»» chápat princip metody myšlenkových klobouků,»» aplikovat metodu skupinově i individuálně,»» umět myslet efektivněji.
  2. 2. Proč jsme toto téma zařadili a k čemu sloužíČasto se stává, že když potřebujete vyřešit určitý problém, hledáte důvody,proč je vhodné uplatnit nový nápad. Pokud máte nápad a nejste si jím jistí,zvolíte pro rozhodnutí klasickou tabulku, do které napíšete klady a zápory,příp. použijete celou tabulku SWOT analýzy (silné a slabé stránky, příležitostia hrozby).Edward de Bono posunul činnost myšlení o problému dál a vytvořil metodu šesti klobouků.Tato metoda vám umožní myslet v širším spektru a oddělovat od sebe jednotlivé činnostimyšlení. Díky této metodě budete jasněji a efektivněji myslet a jednodušeji se rozhodovat.Klíčové pojmyMyšlenkový klobouk metoda / nástroj usměrňující myšlení do šestioblastí (fakta, city, pozitiva, negativa, kreativita,metamyšlení).2
  3. 3. 3Když si nasadí čepici policista, dává tímjasně najevo, že začíná odpovědně konat svojipovinnost. Podobně to je i s hasiči, vojáky,dříve např. chůvami.TeorieMetoda šesti myšlenkových klobouků je nástrojem, pomocí kterého simůžete utřídit myšlenky a přemýšlet efektivněji. Metoda je připisovánaEdwardu de Bonovi, který jipopsal v knize Six thinkinghats.Jak již víte z prvního modulu,přemýšlíme mnoha různýmizpůsoby. Často však bohužel nevyužíváme každé myšlení naplno, spíšemáme v hlavě chaos než uspořádané myšlenky. Často, pokud se chcemerozhodnout pro nějakou činnost, si zapisujeme klady a zápory a podletoho se rozhodujeme.Edward de Bono se snaží pomocí metody šesti klobouků ukázat potřebuzaměřit se vždy jen na jednu věc, oddělit city od logiky, informace odtvůrčí činnosti atp. Nepracuje pouze s klady a zápory. Rozdělil proces myšlení na šest částía přiřadil jim barevné klobouky.Metoda spočívá v tom, že nasazením klobouku (imaginárně) začínáte myslet jen tak, jakvám dovoluje klobouk. A klobouk vám dovolí myslet jen jedním určitým způsobem.Základem je tedy šest barev, přičemž každá symbolizuje určitý druh myšlení:»» Bílá – fakta, nestrannost»» Červená – emoce, pocity, předtuchy, intuice»» Černá – negativní stránky, kritický pohled»» Žlutá – pozitivní stránky, konstruktivní názory»» Zelená – tvořivost, nové myšlenky, nové podněty»» Modrá – odstup, organizace, „metaklobouk“ (přemýšlení o přemýšlení)Díky této metodě se můžete odpoutat od klasického argumentačního stylu a převést jej dostylu mapovacího. Nejdříve „načrtnete“ mapu, pak vytyčíte „trasu“.Aplikace a příkladyPodívejme se nyní podrobněji na to, co jednotlivé klobouky představují a jak metodu využítv praxi.BílýS bílým kloboukem buďte nestranní, objektivní, nenabízejte interpretacea názory. Napodobte počítač. Soustřeďte se na fakta ověřená i neověřená.Nezapomeňte, že není jen pravda a nepravda. Existují i informace, kteréjsou pravdivé jen někdy, jen někde…ČervenýS červeným kloboukem sdělujete, jaké máte z věci pocit, soustředíte sena emoce, kterým jindy není dáván prostor. Vězte, že pokud na soběmáte červený klobouk, nemusíte nijak zdůvodňovat svoje tvrzení,neospravedlňujte se. Myslete na emoce obyčejné (strach, radost) i na ty složitější (dojem,
  4. 4. 4vkus, tušení). Dejte si u tohoto klobouku pozor, abyste nezačali hledat pozitiva a negativa,která patří pod jiné klobouky.ŽlutýSe žlutým kloboukem jste pozitivní a konstruktivní. Snažte se býtoptimisté, pozitivně hodnotit. Odhalujte pozitivní postoje od praktickéhopřístupu až po sny a vize. Poskytujte konkrétní návrhy a řešení. Ukažtejejich proveditelnost, efektivnost. Při objevení nového nápadu přichází na řadu žlutýklobouk dříve než černý.ČernýS černým kloboukem se stáváte kritikem. Upozorňujete na chyby,nedostatky, omyly. Odhalujte příčiny, proč něco nemůže fungovat.Ukazujte vady, rizika a nebezpečí. Černý klobouk nevyvolává spory.Můžete zkoušet dívat se do budoucnosti a odhadovat rizika. Pokládejte i negativní otázky.ZelenýSe zeleným kloboukem nastává tvůrčí myšlení. Zelená barva je symbolemplodnosti a růstu. Pokud jej máte na hlavě, je na řadě hledání alternativa překonávání hranic známého a zjevného. Se zelenou můžete býtprovokativní ve svých nápadech.ModrýModrý klobouk symbolizuje samotné myšlení, s modrou přemýšlíteo myšlení. Stáváte se „dirigentem orchestru“, řídíte a organizujete.Rozhodujete, kdy se bude jaký klobouk nasazovat, jaká témata se budouprobírat, jak se bude postupovat. S modrou byste měli formulovat problémy a vytvářetshrnutí a závěry procesu myšlení. Součástí úkolů modrého klobouku je také hlídánídodržování pravidel a zabraňování sporům.Možnosti použitíMetodu šesti klobouků lze využít různými způsoby. Můžete ji zkoušet individuálně iskupinově. Individuální použití nemusí být vždy vhodné, neboť každý jedinec má určitýdruh myšlení silnější a celý proces by nemusel být vyrovnaný. Tomu může předcházetvyužití metody ve skupině. V případě skupiny dochází k rovnoměrnějšímu rozložení.Při skupinové technice můžete zvolit jednoho člena, který dostane modrý klobouk. Následněse nabízí dvě možnosti:»» Všichni ve skupině budou mít vždy jeden druh klobouku a budoutak myslet v jednu chvíli stejně. Barvy se vystřídají na povel modré-ho klobouku. Tato metoda je vhodná např. pro větší množství lidí veskupině nebo také pro začátečníky, kteří potřebují podporu skupinynaladěné do stejné barvy.»» Každý z členů skupiny bude mít jinou barvu klobouku a barvy se budou střídatna povel modrého klobouku. Tato metoda je nejvhodnější pro šest lidí (klobouků jetaké šest), ale lze ji aplikovat i v jiném počtu účastníků.
  5. 5. 5»» Další možností je nezvolit si jednoho člena s modrým kloboukem, ale nechat modrýklobouk kolovat mezi všemi členy skupiny.PříkladPracovní skupina reklamní agentury dostala za úkol vymyslet nový designobalu na zápalky. Skupina provedla brainstorming a získala množství nápadů.Nyní se nachází ve fázi, kdy musí vybrat vhodný nápad a dojít ke konečnémuřešení. Zvolený vedoucí skupiny dostane modrý klobouk a vyzve ostatní kpráci. Bere jednotlivé nápady postupně a pomocí metody šesti klobouků onich skupina přemýšlí. Nejdříve si všichni nasadí bílý klobouk a k jednomu nápadu řeknoufakta, která o něm vědí. Následuje červený klobouk, všichni pojmenují své pocity z nápadu.U žlutého a černého klobouku pohovoří o pozitivech a negativech. Při zeleném kloboukuhledají další alternativy nápadu, přičemž tyto alternativy mohou zhodnotit opět žlutým,černým a červeným kloboukem.Tento příklad je jednou z mnoha možností použití metody šesti myšlenkových klobouků.Více se dozvíte v knize Edwarda de Bona, kterou najdete v knihovnách.Tipy a trikyZapamatujte si, že»» můžete klobouky sundat, a dokonce nemít na hlavě žádný,»» šest klobouků nepokrývá celé spektrum myšlení,»» můžete myslet v rolích (když si budete hrát na myslitele, stanete se jím); nebojtese vžít se do různých rolí a vystoupit ze své osoby (buďte např. úředník, režisér,spisovatel…),»» metoda je velmi vhodná v pokročilé fázi řešení problému, kdy již máme shromáž-děné nápady (např. pomocí brainstormingu) a hledáme další možnosti, hodnocení,řešení atd.,»» i když jsou pravidla daná, nic vám nebrání si metodu upravit, pokud vám to budevyhovovat,»» je vhodné si nápady zaznamenávat na větší papír a zapisovat si vše bez sebekritiky,»» pokud skupina zná pravidla, můžete používat fráze typu „sundej si už ten černýklobouk a pojď se dívat na svět žlutým kloboukem“ namísto věty „přestaň už býttak negativní a hledej také něco pozitivního“.Zdroje a nástrojeLiteratura1. BONO, Edward de. Šest klobouků aneb Jak myslet. Praha: Argo, 1997. ISBN80-7203-128-7.2. HAUSENBLAS, Ondřej. Rozmotat své myšlení aneb Šest myslitelských klobouků.Kritické listy 6. [online]. [cit. 201-01-08]. Dostupné z: http://www.kritickemysleni.cz/klisty.php?co=klisty6_6klobouku
  6. 6. 3. Metoda šesti klobouků. Wikipedie, Otevřená encyklopedie. [online]. Poslední aktualizace24. 11. 2013 [cit.2013-01-07]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Metoda_šesti_klobouků.Nástroje pro zápis myšlenek1. Velmi dobře poslouží velký papír rozdělený do šesti částí vyznačených barvami klo-bouků.2. Dobrým nástrojem jsou předem vytvořené papírové „kloboučky“, které si účastnícivezmou do rukou.3. Pokud chcete na metodě pracovat online, zkuste např. Zoho (https://www.zoho.com/docs), kde si jednotlivá barevná pole vytvoříte.4. Vhodným nástrojem může být také xMind (http://www.xmind.net).K zamyšlení»» Jak obvykle postupujete, když přemýšlíte o problému?»» Už jste někdy přemýšleli o svém přemýšlení?»» Vyhodnocujete své přemýšlení?6

×