KREATIVNÍ PRÁCES INFORMACEMITÉMA 6Mediální gramotnostPo nastudování byste měli:»» chápat, co je mediální gramotnost,»» věd...
Proč jsme toto téma zařadili a k čemu sloužíMédia mají velký vliv na chování společnosti i jedince, na styl i kvalitu jeho...
TeorieMediální gramotnost můžeme definovat jako schopnost získávat přístup k médiím akriticky vyhodnocovat informace z méd...
Na mediální gramotnost můžeme nahlížet ze dvou úhlů pohledu: znalostního adovednostního. Znalostní rozměr zahrnuje poznatk...
5a zájmy řídíme podle vybraných pořadů. Když se např. začínaly v televizi vysílat seriály,zjistilo se, že výrazně poklesl ...
Jak na to?1.	 Přečtěte si k tématu názory všech stran, ne pouze jedné. Následně si udělejte vlastnínázor.2.	 Nebojte se ná...
Mediální gramotnost
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mediální gramotnost

3,146 views

Published on

Studijní materiál, autor Dagmar Chytková

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,146
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
431
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mediální gramotnost

  1. 1. KREATIVNÍ PRÁCES INFORMACEMITÉMA 6Mediální gramotnostPo nastudování byste měli:»» chápat, co je mediální gramotnost,»» vědět, čím se vyznačuje mediálně gramotná osoba,»» umět aplikovat principy mediální gramotnosti.
  2. 2. Proč jsme toto téma zařadili a k čemu sloužíMédia mají velký vliv na chování společnosti i jedince, na styl i kvalitu jehoživota. Sdělení v médiích však mají různorodý charakter, jsou vytvářenarůznorodými lidmi, a tak výjimkou nejsou ani různé manipulace. Kvůli taktovelkému vstupu médií do společnosti je důležité, aby lidé poznali povahu apodstatu jejich působení. Jendá se o kompetenci, které říkáme mediální gramotnost. Tatogramotnost je ve společnosti velmi nerovnoměrná, lidé si k mediální gramotnosti hledajícestu pomalu. Cílem tohoto modulu je přiblížit vám problematiku mediální gramotnosti aukázat vám na příkladech, jak si sami můžete mediální gramotnost zlepšovat.Klíčové pojmyMédia prostředek komunikace, sdělovací prostředek,nositel sdělení.Mediální gramotnost schopnost a kompetence vyhledávat, analyzovat ahodnotit informace z médií.2
  3. 3. TeorieMediální gramotnost můžeme definovat jako schopnost získávat přístup k médiím akriticky vyhodnocovat informace z médií. Média i jednotlivé ekonomické a politickésíly se snaží mít vše pod kontrolou, ve svých rukou. Vzniká tak nerovnoměrný vztahmezi médii, politickými a ekonomickými elitami a uživateli. Právě proto by se mediálnígramotnost měla stát součástí všeobecného vzdělávání. Média mají výrazný vliv na chováníjednotlivce i společnosti, měli bychom setedy naučit zpracovávat, vyhodnocovat avyužívat podněty přicházející z médií. Jendíky zvyšování mediální gramotnosti můžejednotlivec dosahovat plnohodnotného životave společnosti.Podívejte se na model mediální gramotnosti.Z obrázku můžete vyčíst, že základními pilířijsou texty, publikum a produkce.Základní funkcí médií je zprostředkováníinformací. Neméně významnými funkcemijsou i zábava, uchování a přenos znalostínebo vzdělávání. Cílem médií je dostatrychle informace do myslí lidí (někdy bohuželi informace zbytečné či škodlivé). Všímtím naplňují média potřeby většiny lidí –komunikovat, bavit se, vzdělávat se. Médiaznají zákonitosti a nástroje komunikace a díkynim umí podnítit čtenáře či posluchače k činům.Médií existuje spousta. řadíme k nim jak média masová (televizi, rozhlas, noviny, časopisy),tak média zájmová a sociální (tematické weby, zájmové časopisy) či média institucionální(vydávaná firmami či úřady).Čím se vyznačuje mediálně gramotná osoba?»» Umí hodnotit a srovnávat fakta, rozlišovat podstatné od nepodstatné-ho.»» Zapojuje se do mediální komunikace, chápe média jako zdroj infor-mací.»» Srovnává získané informace se svými znalostmi a zkušenostmi.»» Má kritický odstup od médií, uplatňuje analytický přístup.»» Rozlišuje různé komunikativní styly a vnímá typy mluvených a psaných jazyko-vých prostředků.»» Rozlišuje mezi bulvární a významnou mediální informací, vyhodnocuje věrohod-nost informace.»» Aktivně sleduje zpravodajství.»» Vnímá rozdíly ve sděleních (stylistické, kvalitativní, lexikální atd.).»» Rozlišuje vlivy nebezpečně ovlivňující jeho názor.»» Při tvorbě mediálních sdělení volí vhodné výrazové prostředky, využívá kvalitnízdroje, sděluje pravdu.3
  4. 4. Na mediální gramotnost můžeme nahlížet ze dvou úhlů pohledu: znalostního adovednostního. Znalostní rozměr zahrnuje poznatky o principech fungování médií a o jejichrolích a hrozbách. Dovednostní rozměr se zaměřuje na získávání a rozvíjení dovednostípři práci s médii. Jde o sebevědomé, aktivní a nezávislé zapojení jedince do mediálníkomunikace.Myslete na to, že jste nejen příjemci, ale také tvůrci mediálního sdělení a ženesete za svoje sdělení zodpovědnost.Aplikace a příkladyAbychom lépe pochopili to, jak média pracují,podívejme se na základní principy:»» Média neodrážejí svět; vše, co se v médi-ích objeví, je výsledkem výběru a zpraco-vání.»» Každá z etap zpracování prochází ze-stručněním.»» Interpretace příjemce je ovlivněna jeho osobními zkušenostmi, publikum není uni-fikovaná masa.»» Obsah média je ovlivňován více faktory, ne pouze jedním.»» Existuje velké množství způsobů pro vyjádření a prezentaci sdělení.Média mnohdy ovlivňují náš harmonogram dne, rozvržení prostoru, jsou součástí našichkaždodenních rituálů a ilustrují mezilidské vztahy.Jak ovlivňují média naše myšlení?Je samozřejmé, že společnost si bude hledat nástroje, kterými budepředkládat hodnoty a normy pro ovlivňování chování lidí. Mediálnísdělení mohou velmi ovlivňovat náš pohled na svět.Příkladem může být definicekrásy objevující se ve většiněmédií. Krásná je jedině ta žena,která je hubená, s pevným,sportem vypracovaným tělem,dokonale pěstěnými hustýmivlasy, profesionálně nalíčená, vždy usměvavá, šťastná atd.Dalším příkladem mohou být reklamy na rozmanité zboží. Všimněte si,že vám reklama vnucuje něco, co ve skutečnosti nepotřebujete. Snaží sevám však nutit názor, že pokud výrobek nebudete mít, nebudete šťastní,nebudete dobří, budou vám hrozit různá nebezpečí atd. Opravdupotřebujete ten nový prací prášek, který je lepší, voňavější a účinnější? A jak to, že o tomprášku, který byl prezentován před měsícem, se již nemluví?Jak ovlivňují média náš čas?Televize vysílá pořady v určitou dobu. Časopisy a noviny se objevují na stáncích také vurčitý čas. Na tom ještě nemusí být nic problematické. Problém nastává, když si svůj čas4Je toto opravdu jediná možná definice krásyženy?
  5. 5. 5a zájmy řídíme podle vybraných pořadů. Když se např. začínaly v televizi vysílat seriály,zjistilo se, že výrazně poklesl silniční provoz a bylo méně lidí v tramvajích. Stejně tak všichniznáme situaci, kdy se chodilo spát „po Večerníčku“.Jak ovlivňují média náš prostor?Dobrý příkladem může být opět televize. Obývací stěny jsou designovány s předpokladem,že tam umístíte televizi. Na WC si skladujeme časopisy, které jsme si nakoupili. V RSS čtečcemáme několik online deníků, aby nám neunikla žádná informace. Každý si určitě najdetepříklad ilustrující váš prostor pro média.Jak média mají sklon tvořit rituály?Takovým rituálem může být např. ranní popíjení kávy/čaje a čtení novin či online deníků.Do tramvaje či auta někdo nenasedne bez hudby a sluchátek v uších. Po příchodu domůzapneme televizi, rádio… Rizikem je to, že se nám tyto činnosti zautomatizují, a nastane-lenečekaná změna, jste nervózní (nefungující internet, vybité baterie…).Tipy a trikyPodívejte se, jak s námi média nejčastěji manipulují.»» Klamání titulkem – titulek často nevyjadřuje obsah článku, většinoutotiž titulek tvoří jiný člověk než autor textu.»» Klamání popiskem obrázku – k neutrálnímu obrázku umožňujícímu různé inter-pretace redaktor nasměruje popiskem tam, kam po-třebuje.»» Desinterpretace – zejména v rozhovorech, kde taza-tel klade posunuté informace, se zneužívá zejménafakt, že jeden výraz může nabývat různých význa-mů.»» Desinformace – stává se, že autor nemá dostateč-nou znalost tématu a podává nepravé informace,neodlišuje šum od podstatné informace a neumí správě seřadit fakta.»» Předpojatost – často se různé postoje a názory ignorují nebo zesměšňují, chybějícíneutralita pak způsobuje zejména etické a politické problémy.»» Změna kontextu – dochází k němu nejčastěji u televizních pořadů při výpovědích,kdy jsou odpovědi osob „rozsekány a poslepovány“ podle potřeb autora.»» Záměrná fabulace – jedná se vždy o záměr, kdy si autor vymýšlí informace, kteréprezentuje jako skutečnost.»» Vytěsňování témat – je důsledkem předpoja-tosti, nevzdělanosti či časového presu. Mnoh-dy se jedná o témata jako výchova, věda, ná-boženství, generační problematika…Existují zprávy, které nejsou jednoznačné, u nichž jepotřeba se zamyslet a vyhodnotit si jejich pravdivosta významnost.
  6. 6. Jak na to?1. Přečtěte si k tématu názory všech stran, ne pouze jedné. Následně si udělejte vlastnínázor.2. Nebojte se názor měnit. Pokud jste ale přesvědčeni o svém názoru, stůjte si za ním.3. Čtěte mezi řádky a čtěte důkladně.4. Myslete na to, že vždy může existovat korporace, která si článek objednala.5. Sledujte, kdo jaký časopis, článek, webovou stránku atd. sponzoruje nebo je jejímpartnerem.6. Položte si otázku „Kdo je cílovou skupinou zprávy?“.Zdroje a nástrojeLiteratura1. JIRÁK, Jan a Radim Wolák. Mediální gramotnost: nový rozměr vzdělávání. Radioservis,2007. ISBN 978-80-86212-58-62. Média v našem každodenním životě. Mediální gramotnost. [online]. [cit. 2013-02-19] Do-stupné z: http://medialnigramotnost.fsv.cuni.cz/files/cigankova-klara-media-kazdo-denost.doc3. Mediální gramotnost. [online]. [cit. 2013-03-15]. Dostupné z: http://medialnigramotnost.fsv.cuni.cz4. PASTOROVÁ, Markéta. Mediální výchova – ukázka zpracování. Metodický portálRVP. [online]. 21. 03. 2008 [cit. 2013-03-19]. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/cla-nek/o/z/2108/MEDIALNI-VYCHOVA---UKAZKA-ZPRACOVANI.html5. Škola médií. [online]. [cit. 2013-03-15]. Dostupné z: http://www.skolamedii.cz/metodic-ky-material/koncentrat-medialni-teorie6. VRANKOVÁ, Eva. Mediální gramotnost. Revue pro média[online]. 8 [cit. 2013-03-19].Dostupné z: http://rpm.fss.muni.cz/Revue/Heslar/medialni_gramotnost.htm7. VRANKOVÁ, Eva. Ujasněme si pojmy: Mediální gramotnost. Klíče pro život: Rozvojklíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání. [online] 2006. [cit. 2013-02-19]Dostupné z: http://www.nidm.cz/projekty/realizace-projektu/klice-pro-zivot/me-dialni-vychova-a-medializace/realizace/ujasneme-si-pojmy-medialni-gramotnost8. ZAJÍC, Jiří. Mediální výchova v mediální společnosti. Metodický portál RVP. [online]. 8.7. 2011. [cit. 2013-02-19] Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/NO/13207/ME-DIALNI-VYCHOVA-V-MEDIALNI-SPOLECNOSTI.htmlK zamyšlení1. Kdy jste se setkali s tím, že média výrazně manipulovala společností?2. Jak se aktivně podílíte na zapojení do mediální komunikace?3. Jak si zvyšujete mediální gramotnost?6

×