Jak se ptát a jak naslouchat

3,193 views
3,000 views

Published on

Autorka: Dagmar Chytková

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,193
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
620
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jak se ptát a jak naslouchat

  1. 1. KREATIVNÍ PRÁCES INFORMACEMITÉMA 13Jak se ptát a jak naslouchatPo nastudování byste měli:»» znát, čím se vyznačuje aktivní naslouchání,»» vědět, proč je vhodné naučit se ptát,»» umět aplikovat principy aktivního naslouchání a dotazování se.
  2. 2. Proč jsme toto téma zařadili a k čemu sloužíPoslední modul jsme zaměřili na hledání informací jiným způsobem. Mnohodůležitých a zajímavých informací se můžete dozvědět od lidí. Lidé jsouúžasným zdrojem informací. A tyto informace můžete získat mj. i tak, že senaučíte lidem naslouchat a v případě potřeb se jich ptát.Klíčové pojmyNaslouchání mentální proces, který vyžaduje aktivní přeměnuzvukových vln na smysluplnou informaciprostřednictvím činnosti mozku.Dotazování ptaní se za účelem zisku informace.2
  3. 3. 3TeorieSlyšet a naslouchat neznamená totéž. Naslouchání vyžaduje aktivně zapojený mozek akritické i kreativní myšlení. Aktivní naslouchání a dotazování se lidí je něco, co vám pomůžezískat informace a více si zapamatovat. Průměrný posluchač si zapamatuje maximálně tři ažčtyři klíčové informace, které mu byly řečeny. Aktivní posluchač může z naslouchání získatmnohem více. Při zapojení i dotazování získáte zdroje informací, které vám byly donedávnaskryté.Naslouchání můžeme rozdělit do několika fází:1. Příjem zvuku a informace.2. Soustředění se na zvuk a informaci.3. Pochopení informace.4. Analýza informace.5. Hodnocení.6. Reakce na informaci vhodnou odpovědí.Co získáte aktivním nasloucháním?»» Sympatie komunikačního partnera. Dáváte mu najevo respekt a uspokojujete po-třebu sociálního kontaktu.»» Partnerovo kompletní sdělení. Při aktivním naslouchání je malá pravděpodobnost,že dojde k chybnému pochopení.Dobrý posluchač je takový posluchač, který se na sdělení soustředí a vnímávše, co je mu sdělováno. Dokáže zvyšovat pozornost, když je to potřebné,uvědomuje si klíčové momenty a hlavní myšlenky sdělení. Sleduje postojmluvčího, mimiku a další neverbální signály. Neuzavírá se před názorymluvčího, i když s nimi nesouhlasí. Vyznačuje se silnou touhou porozumět. Je otevřený aempatický. Odmítá myšlenkové stereotypy (nedělá předsudky) a neskáče do řeči. V případěpotřeby klade doplňující otázky.Kladení otázek lidem je věc, kterou se mnozí z nás bojí dělat. Bojíme se nepochopení,neochoty či pocitu „ztrapnění“. Přitom právě otázky námpomáhají problém chápat, rozšiřovat znalosti, ale také rozvíjetse po osobní stránce tím, že přestaneme mít strach z pokládáníotázek. Kladením otázek také dosáhnete toho, že vám partnerposkytne více informací pro pochopení.Rozlišujte otevřené a uzavřené otázky. Uzavřené otázky jsoutakové, na které lze odpovědět ano, ne či jiným slovem čikrátkým slovním spojením. Otevřené otázky jsou takové, kterévětšinou začínají slovy jak, kdo, kdy, co, kde a proč. Otázkykombinujte a hledejte v komunikaci místa, která jsou vhodnápro danou otázku.Aplikace a příkladyJak aktivně naslouchat»» Parafrázujte – vlastními slovy rekapitulujte vyslechnutou informaci. Předejdetetak nedorozumění a zároveň partnera ujistíte, že jej sledujete.
  4. 4. 4Př. To zařízení potřebujeme do konce června. -> To znamená, že k 1. červenci bystezařízení spustili.Př. Začátkem února se chci podívat do Alp. -> Začátkem února jedeš do hor.»» Zapojte empatii – vyjádřete pochopení partnerových pocitů. Ověříte si, zda chápe-te jeho motivaci, a povzbudíte jej, aby zpřesnil své pohnutky. Zároveň jej vedete kobjektivitě.Př. Než jsem se otočila, bylo to pryč. -> To snad ne!»» Klaďte otázky – položte vhodnou otázku, abyste získali další informace.Př. Situace neprobíhá podle toho, jak jsme si představovali. -> Co máte konkrétněna mysli?Jak naslouchat ve škole?V případě, že chodíte na přednášky či semináře, kde se vámdostává od vyučujícího či spolužáků množství nových informací,setkáváte se s několika problémy:»» Jak se soustředit celou dobu?»» Jak poslouchat a analyzovat řečené?»» Jak to propojit s promítanou prezentací?»» Jak si u toho psát poznámky?Problematika koncentrace je velmi složitá, nebudeme se jí tedypříliš zabývat. Základním kamenem úspěchu je být na přednášceaktivní. Neznamená to jen dotazovat se, ale především zapojitvlastní přemýšlení o problému, kreslit různá schémata a souvislosti, myšlenkové mapy, psátpoznámeky. Přemýšlením o problému se udržíte soustředěni.Poznámky si nepište slovo od slova. Nejdříve poslouchejte, co vám osoba říká. Snažte seproblematiku chápat, analyzovat a zasadit do kontextu. Až ve chvíli, kdy vše chápete, siinformace zapište. Stačí heslovitě, např. do myšlenkové mapy. Zapojte do svých poznámektaké vlastní kritické komentáře. Tím, že před psaním poznámek budete o problémupřemýšlet, dosáhnete toho, že se látku naučíte snadněji.Jak se ptát?Volte správně otázky uzavřené a otevřené, můžete jimi ovlivnit průběh komunikace.Příklad uzavřené otázky: Jste nemocný?Zavřenou otázku můžete použít, pokud»» chcete zbrzdit mnohomluvného partnera (Můžeme přejít k věci?),»» chcete zpřesnit získanou informaci (Chtějí to i vaši kolegové?),»» potvrdit si porozumění (Přijde to poštou?),»» manipulovat k pozitivní odpovědi, nedoporučujeme příliš používat (Oblékneš si tobílé tričko, že?).Při užití uzavřené otázky se však může stát, že stejně někdo odpověď rozvede, příp.dostanete jednoslovnou odpověď, jejíž informační hodnota bude téměř nulová.Př. Zapojíte se do sportovního odpoledne? -> Nevím.
  5. 5. 5Příklad otevřené otázky: Co si myslíte o jeho návrhu?Položením otevřené otázky:»» povzbudíte nemluvného partnera,»» získáte detailnější informace (Co bylo největším úskalímprojektu?),»» vedete partnera ke konkrétnosti (Co naznačujete po-známkou „mohlo to být lepší“?).Při použití otevřené otázky se vám může stát, že dostanetejednoslovnou odpověď bez výpovědní hodnoty. Př. Co říkátena novou strategii? -> Hm, dobrý.Mějte na zřeteli, že otázky začínající výrazem proč mohouněkdy v posluchačích vyvolat nepřátelské pocity a dotyčný sebude chtít obhajovat. Raději otázku přeformulujte:»» Proč jste se rozhodl jinak? -> Co vás vedlo ke změně rozhodnutí?»» Proč o návrhu pochybujete? -> Určitě máte k pochybnostem důvody. Smím se na ně zeptat?Tipy a trikyVyzkoušejte trénink emocí a intonace na následujícím cvičení. Pokud se do rozhovorunaučíte vkládat správné emoce a dobrou intonaci, snadněji předejdete nedorozumění.Řekněte si následující věty různými způsoby podle zadání.Věty: Máš návštěvu. To se ti podařilo.Ty o tom nic nevíš.Věta: Dobrý den.Věty řekněte tak, že vyjádříte: Větu řekněte tak, že vyjádříte:zlost, nepřátelství,radost, výčitku,nejistotu, smířlivost,závist, vyzývavost,lítost, povýšenost,překvapení. poníženost,že se chcete vlichotit.Zdroje a nástroje1. HEROUT, Adam. Intonace, mocná zbraň. Heroutův Učitelský Notýsek [on-line]. 23. 1. 2013 [cit. 6. 5. 2013]. Dostupné z: http://www.herout.net/blog/2013/01/intonace-mocna-zbran.2. PAMENČÁROVÁ, Jana a Karel Šebesta. Aktivní naslouchání při vyučování. Praha: Por-tál, 2006.3. ŠPAČKOVÁ, Alena. Umění dialogu. Jak si s lidmi opravdu porozumět. Praha: Grada, 2011.K zamyšlení1. Ptáte ses osob, pokud hledáte informaci?2. Jakým způsobem se ptáte?3. Z jakých důvodů se případně neptáte?4. Co můžete udělat pro zlepšení své schopnosti naslouchat?

×