Implementace modelu IG dle kisk

460 views
380 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
460
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Implementace modelu IG dle kisk

 1. 1. Mgr. Jan ZikuškaKISK, CEINVEIMPLEMENTACE MODELU INFORMAČNÍGRAMOTNOSTI DLE KISK DO PROSTŘEDÍVEŘEJNÝCH KNIHOVEN
 2. 2. PROČ MODELY INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI?• Teoretické ukotvení• Zdůvodnění potřebnosti IG• Společná řeč realizátorů IG• Rámec respektující stav společnosti
 3. 3. O MODELU OBECNĚ?• Uplatnitelný napříč knihovnami• Vyžaduje rozvíjet IG u jedinců komplexně, ale..• Není pevně stanovena forma interakce s informací• Informační sebeřízení jako základ.
 4. 4. MODEL INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI DLE KISK• Definování potřeby• Hledání informací• Analýza• Organizace poznatků• Tvorba dokumentů• Tvorba znalostí• Komunikace
 5. 5. JAK VYUŽÍT VE VEŘEJNÝCH KNIHOVNÁCH?
 6. 6. • využívá informační akomunikační služby vsouladu s etickými,bezpečnostními alegislativními požadavky• pracuje s informacemi vsouladu se zákony oduševním vlastnictví• respektuje pravidlabezpečné práce s hardwarei softwareINFORMAČNÍ SEBEŘÍZENÍRVP – základní vzdělávání RVP - gymnázia
 7. 7. A JAK NA TO PRAKTICKY?• Jak se chovat při komunikaci on-line?• Jaké hrozby na nás čekají na internetu?• Co po nás zůstane aneb digitální stopa.• Sociální sítě nejsou jenom hry!• Co se stane když poruším autorské právo.• Jak hospodařit s vlastním časem.
 8. 8. • rozpozná problém, objasníjeho podstatu, rozčlení hona části;• vytváří hypotézy, navrhujepostupné kroky, zvažujevyužití různých postupů přiřešení problému neboověřování hypotézy (klíčovákompetence)• rozpozná a pochopíproblém, přemýšlí onesrovnalostech a jejichpříčinách, promyslí anaplánuje způsob řešeníproblému a využívá k tomuvlastního úsudku azkušeností (klíčovákompetence)DEFINOVÁNÍ PROBLÉMURVP – základní vzdělávání RVP - gymnázia
 9. 9. A JAK NA TO PRAKTICKY?• Myšlenkové mapy ve škole i doma.• Nasadím si (ti) klobouk?• Mám nápad, máš nápad!• Nekritizuj, inspiruj se – brainstorming prakticky.• Od Á do ZET aneb kreativní abeceda pro nejmenší
 10. 10. • efektivně a samostatněvyužívá různýchinformačních zdrojů(slovníky, encyklopedie,internet)• využívá nabídkuinformačních a vzdělávacíchportálů, encyklopedií,knihoven, databází avýukových programů• vyhledává informace vrůzných typech katalogů, vknihovně i v dalšíchinformačních zdrojích• při vyhledávání informací nainternetu používájednoduché a vhodnécestyHLEDÁNÍ INFORMACÍRVP – základní vzdělávání RVP - gymnázia
 11. 11. A JAK NA TO PRAKTICKY?• Internet není jenom Google, Wikipedie a Fejsbůk.• Co všechno najdeme v knihovně?• Knihovník vládne Googlu.• Bojujeme s knihovním katalogem.• Co určitě neznáte na internetu.• Co o našem městě vědí místní rodáci (lidé jako zdroj).
 12. 12. • posuzuje aktuálnost, relevanci avěrohodnost informačníchzdrojů a informací• tvořivě využívá informací zodborné literatury, internetu,tisku a z dalších zdrojů, kritickyje třídí a vyhodnocuje• pořizuje z textu výpisky,zpracovává výtahy, konspekty• ověřuje věrohodnostinformací a informačníchzdrojů, posuzuje jejichzávažnost a vzájemnounávaznost• rozlišuje podstatné aokrajové informace vtextu vhodném pro danývěk, podstatné informacezaznamenáváANALÝZARVP – základní vzdělávání RVP - gymnázia
 13. 13. A JAK NA TO PRAKTICKY?• Poznám www stránky, které můžu využít při studiu.• Dneska už nevěřím všemu, co vidím v televizi.• O co tomu bulváru vlastně jde?• Za pět minut najdu hlavní myšlenku v knize.• Čtu rychleji než rodiče.
 14. 14. • organizuje účelně data achrání je proti poškození čizneužití• chrání data předpoškozením, ztrátou azneužitím• vyhledává a třídí informacea na základě jejichpochopení, propojení asystematizace je efektivněvyužívá v procesu učení,tvůrčích činnostech apraktickém životě (klíčovákompetence)ORGANIZACE POZNATKŮRVP – základní vzdělávání RVP - gymnázia
 15. 15. A JAK NA TO PRAKTICKY?• Jak se vyznat v knihovně – čísla a písmena na knížkách.• Papír nebo flash disk, co vydrží nejdéle?• Vytvářím si domácí knihovnu.• Co s nealkoholickým pivem? A s Tuzemákem?• Chaos na internetu.
 16. 16. • své učení a pracovní činnost sisám plánuje a organizuje,využívá je jako prostředku proseberealizaci a osobní rozvoj;• využívá různé strategie učení kzískání a zpracování poznatků ainformací, hledá a rozvíjí účinnépostupy ve svém učení,reflektuje proces vlastního učenía myšlení;• vybírá a využívá proefektivní učení vhodnézpůsoby, metody a strategie,plánuje, organizuje a řídívlastní učení, projevujeochotu věnovat se dalšímustudiu a celoživotnímu učení(klíčová kompetence)TVORBA ZNALOSTÍRVP – základní vzdělávání RVP - gymnázia
 17. 17. A JAK NA TO PRAKTICKY?• Jak poslouchat ve škole abych se doma nemusel učit.• Umím si zapamatovat všechny státy světa.• Děláme si poznámky aneb nepište si ve škole všechno.• Učení nás baví.• Už vím co všechno vím! Sokrates by se divil.
 18. 18. • v písemném projevu volívhodné výrazové prostředkypodle jejich funkce a ve vztah ksdělovacímu záměru,• při vlastní tvorbě uplatňujeosobní zkušenosti a znalosti,rozpozná jejich vliv aindividuální přínos pro tvorbu,interpretaci a přijetí vizuálněobrazných vyjádření• ovládá práci s textovými agrafickými editory itabulkovými editory avyužívá vhodných aplikací• uplatňuje základní estetickáa typografická pravidlapro práci s textem aobrazem• pracuje tvořivě s literárnímtextem podle pokynů učiteleTVORBA DOKUMENTŮRVP – základní vzdělávání RVP - gymnázia
 19. 19. A JAK NA TO PRAKTICKY?• Diplomka pro deváťáky aneb nezapomeň na citace.• Nejkrásnější seminárka na světě (typografie).• Redukce není o dietě. Abstrakt není sprosté slovo.• Nejen textem živ je student, infografika v praxi.• Stříhni si taky - tvorba propagačního videa.
 20. 20. • v mluveném projevu vhodněužívá nonverbálníchprostředků řeči• zpracovává a prezentujevýsledky své práce svyužitím pokročilých funkcíaplikačního softwaru,multimediálních technologiía internetu• zapojuje se do diskuse, řídíji a využívá zásadkomunikace a pravideldialogu• zpracuje a prezentuje nauživatelské úrovniinformace v textové, grafickéa multimediální formě• volně reprodukuje textpodle svých schopností,KOMUNIKACERVP – základní vzdělávání RVP - gymnázia
 21. 21. A JAK NA TO PRAKTICKY?• Neboj se promluvit, zvládne to každý!• Minikonference v knihovně = TED na ZŠ/GYMPLU.• Den D aneb nebojte se představit svoji SOČku.• Proč jsem dostal poznámku – základy argumentace.• Mluvíme rukama a nohama.• Nepište si do šuplíku a založte s vlastní blog.
 22. 22. PŘINÁŠÍ I OTÁZKY A NOVÉ VÝZVY!• Jsme dostatečně kompetentní k realizaci všech témat?• Máme na to dostatečné množství času?• Věnuje nám škola dostatečný prostor?• A jak postupovat v případě celoživotního vzdělávání?• Toto je argument pro vaše učitele a jejich ŠVP.• Rámcový vzdělávací program pro knihovny?
 23. 23. Mgr. Jan Zikuškazikuska@phil.muni.czkurzy.knihovna.czinspiromat.cz@honzziku

×