Hodnoceni a interpretace odborneho textu

982 views
766 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
982
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hodnoceni a interpretace odborneho textu

 1. 1. Hodnocení a interpretace odborného textu Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. CEINVE, KISK FF MU Brno
 2. 2. Terminologie Odborný (akademický) text Hodnocení – rozdílná východiska podle účelu textu vzhledem ke čtenáři (příjemci)
 3. 3. Typy odborných textů Učebnice • logické řazení informací • text k zapamatování zvýrazněn • „návod k použití“ • didaktické cíle • přehlednost a systematičnost • názornost Akademický text • terminologická jednoznačnost • prostředník komunikace mezi odborníky • předpokládá poučeného čtenáře • zprávy o výzkumech a jejich výsledcích • čtivost se odvíjí od stylu autora • autor může vycházet z různých koncepcí, ale nevykládá je
 4. 4. Odborný text • Jeho zdroj • Kritéria hodnocení kvality • Etika v hodnocení
 5. 5. Hodnocení ZDROJE Zdroj informací • Textový (tištěný, ezdroj) • Netextový (obrazy a zvuky …) • Kritéria kvality
 6. 6. Tištěné zdroje • Kontrola „jakosti“ – záruka kvality • Redigované zdroje • Recenzované zdroje
 7. 7. Kritéria kvality tištěného zdroje • Kvalifikace autora, která ho k psaní na dané téma opravňuje • Dobrá pověst (reputace) vydavatele • Datum vydání • Jazyk – přesnost, spolehlivost, bezchybnost • Šíře a hloubka pokrytí dané problematiky • Objektivita informací – minimum předpojatosti a snah ovlivnit čtenáře • Aktuálnost zveřejněných informací z hlediska jejich obsahu s ohledem na informační požadavek
 8. 8. Elektronické zdroje • Problém volně přístupných zdrojů • Univerzální kritéria hodnocení neexistují
 9. 9. 1. Důvěryhodnost e-zdroje • Kdo je vydavatelem webové stránky? Jaký cíl vydavatel sleduje? • Zahraničí: indicií důvěryhodnosti zdroje je URL adresa
 10. 10. 2. Autorství • Je autor uveden? • Pokud je uveden autor, je erudovaný v daném oboru? • Nemá-li dokument autora, je kvalita informací zaštítěna nějakou solidní institucí?
 11. 11. 3. Aktuálnost • Hledám informace za určité období, informace nejnovější nebo historické? • Kdy byl web publikován či vytvořen? • Kdy byl web naposledy aktualizován nebo revidován? • Jsou odkazy aktuální?
 12. 12. 10 „kritických“ otázek 1. Kdo je autorem obsahu www stránky? 2. Jakou má autor kvalifikaci, odbornou erudovanost v tématu? 3. Jsou informace přesné, objektivní, přiměřené? 4. Je www stránka obsahově srovnatelná s jinými tematicky podobnými? 5. Obsahuje www stránka nové, originální myšlenky, informace podložené objektivními argumenty? 6. Odpovídá styl jazyka zamýšlenému cílovému publiku? 7. Existují reference na autora, odkazy na www stránku? 8. Lze zjistit datum publikování a poslední aktualizace stránky? 9. Obsahuje www stránka funkční linky, odkazy? 10. Je www stránka pro navigaci přehledná a po všech stránkách funkční?
 13. 13. Citační analýza • Hodnocení kvality odborného zdroje podle jeho citovanosti • Nástroje hodnocení odborných periodik a článků – citační indexy (neboli rejstříky) – impakt factor
 14. 14. Hodnocení INFORMACE • Informace = obsah textu • Výlučnost akademických textů • Strach z odborných textů • Kritéria hodnocení viz zdroje
 15. 15. Akademická komunita • Oborová specifičnost • Terminologie • Př.: není valence sloves jako valence chemické vazby • Př.: vysoký skok není skok vysoký • Způsoby prezentace • Znalost ak. komun. = předpoklad úspěšného studia oboru i interpretace a tvorby odborných textů
 16. 16. Intertextualita • „Dělá text textem“ = ZNALOST textů, ke kterým autor článku (textu) odkazuje • ODBORNÉ TEXTY • citace • nedoslovné odkazy • nebo formulační parafráze • Běžný mluvený projev (ironie, narážky) • Reklama, marketing (klišé, zneužívání „klasiků“) • etika práce s prameny a literaturou –bibliografické údaje
 17. 17. Je tento konkrétní odborný článek vhodný zdroj informací? • Otázky napoví: • • • • • • • Doporučil mi článek vyučující? Je v titulku některé z „mých“ klíčových slov? Vyčetl jsem z abstraktu užitečné informace? Jaká je frekvence klíčových slov v textu? Byl článek publikován nedávno? Co říkají mezititulky? Čtu úryvek – je srozumitelný?
 18. 18. (Ne)umíme číst efektivně • „Pročíst“ se odborným textem • Specifika dovednosti: • Hloubkové čtení • Povrchní čtení • Rychločtení – www.rozectise.cz
 19. 19. Test rychlosti čtení • • • • Nastavte si stopky na 2 minuty. Počítejte, kolik slov jste za tuto dobu přečetli. Vydělte počet slov dvěma. Získáte tak počet slov, která pohodlně dokážete přečíst za minutu. • Je výsledné číslo menší než 150 slov za minutu? Pokud ano, pak budete asi muset svou schopnost čtení zlepšit!
 20. 20. S tužkou na text • Poznámky ručně i v počítači – Interakce se čteným textem – Nezbytná dovednost VŠ studenta – Různé způsoby „poznámkování“
 21. 21. Odborná četba pod kontrolou Otázky: • Proč čtu tento text? • Co z textu potřebuji zjistit? • Co o tématu už vím? • Jedná se opravdu o nejvhodnější text pro mou potřebu?
 22. 22. Znalost STRUKTURY textu • Vyznat se v textu = orientovat se v jeho struktuře (členění) • Mnoho žánrů = různé struktury • V rámci žánru = jediná struktura • V akademickém prostředí důležitá podmínka zhodnocení a interpretace odborného textu
 23. 23. Techniky práce se strukturou textu • Užitečné pro fázi hodnocení obsahu textů • Listování (lexikum, koherence, význam slov) • Předběžné seznámení s textem (strukturní složky textu v rámci žánru odborného psaní)
 24. 24. Listování • vizuální činnost • co „přeletět“ X co pečlivě pročíst • klíčová slova (slovní druhy) – podstatná jména (obsah a sdělení textu) – přídavná jména (kvalita, vlastnosti) – slovesa (vztahy mezi klíčovými pojmy) – spojující či odkazující výrazy typu a tedy, naproti tomu, na druhé straně, proto (čitelnost a koherence textu) • počítač pomůže – funkce Najít
 25. 25. Předběžné seznámení s textem 1. Nadpis nebo podnadpis (podtitul) - téma 2. Obsah – strukturování tématu různými autory, těžiště tématu, zrno a plevy 3. Úvod, shrnutí, závěr textu – základní rámec (úvod), autorova otázka (úvod), závěrečná autorova odpověď na otázku (závěr, závěrečném shrnutí) 4. Úvodní a závěrečná kapitola (u rozsáhlejších textů) 5. Záznam nových poznání – znovu zformulování otázky, na kterou hledáme odpověď (téma odborné práce)
 26. 26. Rozumím struktuře textu = klíč k hodnocení (interpretaci) ABSTRAKT: • Shrnutí • Získání informací o cíli článku • Popsání výsledků výzkumu • Autorova interpretace výsledků
 27. 27. Rozumím struktuře textu = klíč k hodnocení (interpretaci) ÚVOD: • Zasazení autorova výzkumu do kontextu • Teoretický kontext • Zmíněna hypotéza, argument
 28. 28. Rozumím struktuře textu = klíč k hodnocení (interpretaci) METODY: • Nejednotnost informací • Vynecháno, pokud článek o metodách neinformuje
 29. 29. Rozumím struktuře textu = klíč k hodnocení (interpretaci) VÝSLEDKY: • Prezentace fakt (staticky) • Prezentace objevů • Popisná část
 30. 30. Rozumím struktuře textu = klíč k hodnocení (interpretaci) ÚVAHA: • Autor interpretuje výsledky výzkumu • Autor „manipuluje“ čtenářem • Někdy kritika
 31. 31. Rozumím struktuře textu = klíč k hodnocení (interpretaci) ZÁVĚRY / SHRNUTÍ: • Stručně o cíli • Zmínka o jedinečnosti výzkumu
 32. 32. INTERPRETACE textu • Antika • Středověk • Umělecký versus odborný text
 33. 33. Interpretace odborného textu • Cílená činnost (konkrétní účel) • Na začátku člověk se svým intelektuálním vybavením a nový text • Na konci je člověk určitým způsobem bohatší, schopný s novým pohledem přistoupit k dalším zdrojům informací a dat
 34. 34. Odborným čtenářem • Čtení za účelem získání nové odborné znalosti • Kritické čtení
 35. 35. Čteme „kriticky“ • Rozumíme obsahu různých textů • Jsme schopni reflektovat to, co chtěl autor svým textem sdělit • Umíme zhodnotit, co jsme o daném tématu četli v různých textech • Rozvíjíme svoje myšlenky a názory • Chápeme čtení jako rozvoj vlastního myšlení
 36. 36. Kriticky na odborný článek 1. Dělejte si poznámky. 2. Přečtěte si abstrakt – získáte rychlý přehled, o čem článek je. 3. Přečtěte si resumé a závěr, případně názvy jednotlivých částí či mezinadpisy – přitom si stále pokládejte otázku, zdali jsou pro vás dané informace relevantní, proč jste tento článek přidali na hromadu k ostatním vybraným a co v něm hledáte. 4. Čtěte článek kriticky – analyzujte, hodnoťte jeho přínos a objevnost pro téma své odborné práce. 5. Pokud článek prošel sítem kritérií vašeho hodnocení, ihned po prostudování o textu začněte uvažovat a snažte se zapamatovat si klíčové body, které jste si poznamenali.
 37. 37. Metody kritického myšlení • Využitelné při interpretaci odborných textů • I.N.S.E.R.T. • SQ3R
 38. 38. Umět číst mezi řádky • Dekonstrukce textu • Interaktivní přístup k textu • ONO „jakoby“ samozřejmé není vysloveno, ale „kritický“ čtenář ví
 39. 39. Jednoduchý recept na „uchopení“ odbornému textu • Identifikace klíčových pojmů a myšlenek v textu • Vytvoření systému zviditelnění a organizace důležitých informací (poznámky) • Dvakrát číst tentýž text (jednou bez poznámek, podruhé s poznámkami) • Dobrá rada: zvýrazněte jen jednu větu odstavce!
 40. 40. Metody kritického myšlení • Využitelné pro identifikaci klíčových pojmů a myšlenek v textu a následnou vlastní dobrou interpretaci • www.kriticke.mysleni.cz • Pyramida • Diamant
 41. 41. Šest kroků interpretace 1. Východiska – text a naše zkušenosti, intelekt, znalosti, jazyk, kultura 2. Analýza pojmů – pojmy a souvislosti mezi nimi 3. Identifikace hlavní myšlenky (myšlenek) + vyjádření vlastními slovy 4. Reflexe – z dat informace (převyprávění čteného, výpisky, myšlenkové mapy, diagramy, osnova) 5. Dialog – mezi autorem a čtenářem (otázky k pochopení obsahu textu) 6. Kreativní a kritické myšlení – nastupuje člověk (jen ten chápe to, čím ho daný text obohatil a jakým způsobem mu rozšířil obzory) Volně zpracováno podle Víta Pokorného. http://vitpokorny.wordpress.com/2009/10/15/postup-interpretace-textu/
 42. 42. Použitá literatura – výběr • Jak efektivně číst odborné texty a správně psát vysokoškolské odborné práce? 1. část Jak efektivně číst odborné texty. Textová opora kurzu KPI – Kurz práce s informacemi, 2007. Dostupné z www: http://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js07/informace/materialy/pages/cteni-psani1_opora . • JEANNIE L., Steel, Kurtis S. MEREDITH, Charles TEMPLE a Walter SCOTT. Co je kritické myšlení: vymezení pojmu a rámce E-U-R. Praha: Kritické myšlení, o. s., 2007. • PRICE, Geraldine a Pat MAIER. Efektivní studijní dovednosti: odemkněte svůj potenciál. Vyd. 1. Překlad Tereza Semotamová. Praha: Grada Publishing, 2010, 361 s. Psychologie pro každého. ISBN 978-802-4725-277. • Vyhledávací nástroje na internetu II. Textová opora KPI – Kurz práce s informacemi, 2007. Dostupné z www: http://is.muni.cz/elportal/estud/ff/js07/informace/materialy/pages/internet2_opora.pd .
 43. 43. Děkuji vám za pozornost a aktivní přístup k tématu.  Otázky, náměty a připomínky prosím posílejte na adresy pmazacov@phil.muni.cz, pmazacova@gmail.com. Aktivita byla podpořena z projektu: Centrum informačního vzdělávání: rozvoj informační gramotnosti na MU. Registrační číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0241.

×