Aktivní čtení

1,632 views
1,584 views

Published on

Studijní materiál. Autorka: Dagmar Chytková.

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,632
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Aktivní čtení

  1. 1. KREATIVNÍ PRÁCES INFORMACEMITÉMA 10Aktivni čtení IIPo nastudování byste měli:»» znát význam čtení,»» chápat rozdíl mezi jednotlivými druhy a typy čtení,»» znát různé techniky aktivního čtení,»» vědět, jak postupovat před čtením.
  2. 2. Proč jsme toto téma zařadili a k čemu sloužíČtení je základním prostředkem získávání informací po celý lidský život.Proto věnujeme metodám aktivního čtení dva moduly. Tento druhý modulje zaměřen na další metody, které můžete využít při čtení. Každá z metodpřináší jiné možnosti a plní jiné funkce. Vyzkoušejte všechny a zjistíte, kterévám nejvíce vyhovují.Klíčové pojmyČtení proces získávání informací z textu. Podmínkou jeumění rozpoznat znaky a jazyk textu.Aktivní čtení proces, při kterém čtenář s textem pracuje, pokládáotázky, zapisuje si poznámky, využívá různémetody.Efektivní čtení nadřazený pojem zahrnující další typy čtení.2
  3. 3. TeorieJak již víte, aktivní čtení vám pomáhá kriticky myslet. Číst budete po celý život. A pokudzvládnete techniky aktivního čtení, velmi si usnadníte práci. Kdo chce být dobře informován,lépe profesně připraven, musí číst (knihy, články, e-maily, manuály a další dokumenty).Techniky aktivního čtení pomáhají převést přečtené na novou znalost či činnost a takéspojit nové znalosti se starými. Čtení většiny lidí je mnohdy redukováno na čtení doslovné.Zároveň jsme ve školách vedeni k „odrecitování“ naučeného, což nemusí znamenat, že jsmepochopili autorovu myšlenku a textu porozuměli. K porozumění dochází až tehdy, pokuddokážeme nové informace včlenit do svých dřívějších koncepcí daného tématu a umíme sevypořádat s protikladnými fakty a argumenty.I.N.S.E.R.TTuto metodu je vhodné použítpři prvním čtení textu. Umožnívám text vnímat pozorněji alépe si uvědomovat obsaženéinformace. Metoda vámumožňuje rozhodovat se, jaký vztah máte k určitým informacím.Zároveň se budete v textu lépe orientovat a jednodušeji se vracet kpotřebným místům (zejména těm nejasným).Metoda vám pomáhá:»» posuzovat důvěryhodnost a důležitost informací,»» identifikovat informace, které jsou nové, neznámé či v rozporu s tím, co již víme,»» pojmenovat, čemu v textu nerozumíme.Jak na to?»» Čtěte text s tužkou v ruce.»» Zamýšlejte se nad významem informací.»» Informace si v textu poznačte znaménky podle toho, o jaké informace se jedná.√ Fajfka značí text, který potvrzuje to, co jste již věděli.- Mínus označuje informaci, která je v rozporu s tím, co jste si mysleli nebo jste slyše-li.+ Plus patří informaci, která je pro vás nová a důvěřujete jí.? Otazník vyjadřuje informaci, které nerozumíte, mate vás nebo se o ní chcete dozvě-dět více.Po přečtení se ke značkám vraťte, vše si zapište a pracujte s označenými informacemi podlevlastní potřeby (ověřte si je v jiném zdroji, dohledejte si další informace atd.).Vím – Chci vědět – Dozvěděl jsem seTato metoda vám umožňuje uvědomit si, co již o tématu víte a co byste se chtěli z textudozvědět. Pokud si uvědomíte své dosavadní znalosti a sepíšete otázky k tématu, budetepři čtení více soustředění a s větší pravděpodobností najdete odpovědi na své položenéotázky. Zároveň vám metoda pomáhá vytvořit přehled naučeného. Jak postupovat?3Napsané je příležitostí, abychom dodalismysl tomu, co čteme, abychom napsanéčetbou interpretovali.
  4. 4. 41. Nejdříve si sepište vše, co si myslíte, že o tématu již víte. Nekontrolujte si pravdivost vexterních zdrojích, není to důležité. Jde o vaše znalosti a myšlenky.2. Následně vyplňte, co dalšího byste se chtěli dozvědět, jaké máte otázky, nejasnosti, covás zajímá.3. Přečtěte si text.4. Vyplňte poslední položku „Dozvěděl jsem se“. Sem sepište všechny své nové znalosti.Zápisník z četbyPokud si budete dělat poznámky (faktů i myšlenek) z četby, vytvoříte si nejen zajímavouzákladnu, s kterou můžete pracovat dále, ale díky metodě si budete během čtení lépeujasňovat myšlenky, lépe se učit a uvědomovat si význam textu. Zápisy z četby si tvořilymnohé známé osobnosti, např. Leonardo da Vinci si vytvořil vlastní lexikon slov, kam sizapisoval vždy nová slova, s kterými se setkal, a jejich význam.V případě čtení článků v odborných periodikách můžete využíttabulku pro poznámky, která vám pomáhá uvědomit ai, na jakéčásti se zaměřit; jsou to: abstrakt, úvod, metody, výsledky čiobjevy, úvaha, závěr.T-grafT-graf je metodou, která vám umožňuje srovnávat dva aspektyjedné koncepce. Můžete tak hledat klady a zápory, argumenty„pro a proti“ apod. Pokud se setkáte s textem, kde je takovésrovnání možné, využijte tuto metodu. Zapisujte si nejenmyšlenky a argumenty autora, ale především svoje. Nebojte sezapisovat si vše, veškeré asociace. U této metody můžete využítexterní zdroje, které vám pomohou formulovat vaše myšlenky.Volné psaníVolné či automatické psaní již znáte z modulu o tvůrčím psaní.Metodu můžete využít i při aktivním čtení. Můžete volně psátasi deset minut před čtením textu, sepíšete si tak nápady, pocity,otázky a další myšlenky, které vás napadají. Můžete psát i po přečtení textu, je vhodnésepsat vše, co vás napadá – okamžité pocity, hodnocení, otázky, reflexi, sebereflexi apod.PětilístekPětilístek je jednoduchá, avšak efektivní metoda, jak stručně shrnout téma, názor či postoj.Pětilístek je podobný básni, ve které použité výrazy shrnují autorovy názory, náměty aúvahy. Pětilístek má pět řádků:1. První řádek popisuje téma jedním slovem (je tedy důležité umět vybrat jedno klíčové slo-vo).2. Druhý řádek je dvojslovný popis tématu, zejména podstatných vlastností (vhodné je použítpřídavná jména).3. Třetí řádek je sestaven ze tří slov, která vyjadřují děj (co se v tématu děje).4. Čtvrtý řádek je v podobě věty a popisuje celé téma.5. Poslední řádek je synonymum či metafora k tématu/klíčovému slovu.
  5. 5. 5Aplikace a příkladyUkázka tabulky pro závěrečnou práci metodou I.N.S.E.R.T.Ukázka tabulky Vím - Chci vědět - dozvěděl jsem seUkázka tabulky pro zápis poznámek z článku periodikaNázev článku:Autor:Moje poznámkyAbstraktÚvodMetodyVýsledkyÚvahaZávěrUkázka tabulky k metodě T-grafZnačka Citace z textu Vlastní poznámky, myšlenky, další informace zexterních zdrojů apod.Pro Proti
  6. 6. Ukázka metody Pětilístek z textu pro ZŠ o sopkáchsopkyrudé horkévybuchují hoří kouřívelká přírodní ohňová pecpekloTipy a trikyMetody, které jsme uvedli výše, můžete využít na jakýkoliv typ textu. Doporučujeme metodyvyzkoušet vícekrát na různých textech. I když se mohou některé metody znát jednoduché čineúčelné, věřte, že opak je pravdou. Není vždy snadné vyjadřovat své myšlenky a názorya tvořit argumenty. Abyste se mohli stát kritickým čtenářem, potřebujete aktivně číst. A ktomu vám tyto metody mohou velmi efektivně pomoci.Zdroje a nástrojeLiteratura1. KRÜGER Květa a Jana KARGEROVÁ a Kateřina SRBOVÁ. Rozvoj učeb-ních dovedností. Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ. Praha: ProjektOdyssea, 2007. ISBN 978-80-87145-37-12. STEELE, Jeannie L. Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Příručka II, III, IV a V. Praha:Kritické myšlení, 2007.K zamyšlení1. Kladete si otázky před čtením a v jeho průběhu?2. Děláte si reflexi četby?3. Tvoříte vlastní argumenty a názory? Zapisujete si je?6

×