KREATIVNÍ PRÁCES INFORMACEMITÉMA 7Aktivní čteníPo nastudování byste měli:»» chápat význam čtení,»» rozumět rozdílům mezi j...
Proč jsme toto téma zařadili a k čemu sloužíDenně přečteme velké množství textu: noviny či online zpravodajství,časopisy, ...
TeorieČtení má dlouhou historii. V nejstarších dobách se texty předčítaly, často jako součástrůzných rituálů, např. pohřeb...
4Dobré návyky Špatné návykyAktivní čtení – dobrý čtenář je aktivní u jakého-koli textu. I u toho, jehož obsah ho příliš ne...
Než začnete čístJedná se velmi podstatnou fázi čtení, která by měla být aplikována pro každý text neboknihu, kterými se ch...
Aplikace a příkladyJe třeba uvědomit si, že učení, a tedy i čtení, je součástí celého našeho života. Pokud chcetenaučit se...
tématu dozvědět, příp. co nemáte ujasněné.3.	 Read - čtěte text se zaměřením na otázky! Čtěte postupně a hledejte odpovědi...
»» Přečtěte další kus textu. Porovnejte své očekávání a realitu. Předvídejte další částtextu.»» Stále si pokládejte otázky...
Důležité zásady efektivního čtení:1.	 rozhodněte se, že chcete rychleji a efektivněji číst,2.	 představujte si, co získáte...
10
Aktivní čtení
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Aktivní čtení

2,784 views

Published on

Studijní materiál, autorka Dagmar Chytková

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,784
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Aktivní čtení

 1. 1. KREATIVNÍ PRÁCES INFORMACEMITÉMA 7Aktivní čteníPo nastudování byste měli:»» chápat význam čtení,»» rozumět rozdílům mezi jednotlivými druhy a typy čtení,»» znát různé techniky aktivního čtení,»» vědět, jak postupovat před čtením.
 2. 2. Proč jsme toto téma zařadili a k čemu sloužíDenně přečteme velké množství textu: noviny či online zpravodajství,časopisy, e-maily, pracovní či školní dokumenty, knihy, cedule, reklamy atd.Čtení je tedy velmi důležitou kompetencí v našem životě. Pokud tento procesvylepšíme, tedy naučíme se číst efektivně, budeme umět s textem pracovataktivněji a získáme pro svůj život důležité informace.Klíčové pojmyČtení proces získávání informací z textu. Podmínkou jeumění rozpoznat znaky a jazyk textu.Aktivní čtení proces, při kterém čtenář s textem pracuje, pokládáotázky, zapisuje si poznámky, využívá různétechniky kritického myšlení apod.Efektivní čtení nadřazený pojem zahrnující další typy čtení.2
 3. 3. TeorieČtení má dlouhou historii. V nejstarších dobách se texty předčítaly, často jako součástrůzných rituálů, např. pohřebních. Se vznikem posvátných textů se ke čtení připojily ipohyby těla. Postupně však začalo převažovat „tiché“ čtení, vznikaly např. návody, kteréurčovaly, kdy se má číst nahlas a kdy potichu. Tiché čtení bylo považováno za „rozhovorbeze svědků“ či za „snění s otevřenýma očima“. Také se začal prosazovat i estetický významčtení. Dnešní doba nám dává zcela jiné možnosti. Textů ke čtení máme mnoho a jsou všude(knihy, internet, plakáty, pracovní texty atd.). Je potřeba umět se s množstvím textů poradita naučit se číst aktivně, ke čtení přistupovat kriticky a znát různé metody čtení.Proč čtení?»» Čtení je základním prostředkem k získávání informací.»» Čtení je prostředkem přemýšlení a učení.»» Proces čtení a odezva na čtení jsou cestou ke kritické analýze textu.»» Existuje přímé spojení mezi čtením a psaním, jejich propojením se zlepšuje naše učení.Objasněme si několik pojmů týkajících sečtení, s nimiž se setkáme, pokud se budetezajímat o různé metody efektivního čtení.Efektivní čtení – tento pojem nelze jednodušedefinovat, různí autoři používají různédefinice. Někteří autoři tento pojem používajíjako synonymum pro rychlé čtení. Většinaautorů se však shodne na tom, že efektivníčtení je proces, při kterém čtenář využíváefektivní, tedy správný čtecí postup. Mypojem považujeme za nadřazený termín,zahrnující všechny další typy čtení.Aktivní čtení - dobrý čtenář je aktivní u jakéhokoli textu. I u toho, jehož obsah ho přílišnezajímá. Aktivní čtenáři kladou autorovi otázky, na které v textu rychle nalézají odpovědi.Nadšeně souhlasí, nebo se přou, pokud se s autorem názorověrozchází. Když odpověď nedostanou, rychle zjistí, že se majípodívat po jiné knize.Špatný čtenář (aplikující pasivní čtení) se příliš nesoustředí.Čeká, že text se stane zajímavějším a že v něm časem objeví něcodůležitého. Duševní síly takového čtenáře nejsou naplno využity,míra motivace je nízká a užitek z celé práce je menší než vynaloženéúsilí. Vyvarujte se tohoto způsobu čtení, je velmi náročný na čas,navíc i silně demotivující.Rychlé čtení – technika, při které čtenář čte vyšší rychlostí, než jeprůměr, aniž by došlo ke snížení porozumění.Kritické čtení – čtení, při kterém dochází k aplikování metodkritického myšlení (např. I.N.S.E.R.T., Čtení s předvídáním apod.).Špatné čtení je způsobeno několika faktory, především jsou tozlozvyky, které u nás přetrvávají z dob, kdy jsme se jako děti učiličíst.3
 4. 4. 4Dobré návyky Špatné návykyAktivní čtení – dobrý čtenář je aktivní u jakého-koli textu. I u toho, jehož obsah ho příliš nezají-má. Aktivní čtenáři kladou autorovi otázky, nakteré v textu rychle nalézají odpovědi. Nadšeněsouhlasí, nebo se přou, pokud se s autoremnázorově rozchází. Když odpověď nedostanou,rychle zjistí, že se mají podívat po jiné knize.Pasivní čtení – špatný čtenář se příliš nesou-středí. Čeká, že text se stane zajímavějším a žev něm časem objeví něco důležitého. Duševnísíly takového čtenáře nejsou naplno využity,míra motivace je nízká a užitek z celé práce jemenší, než vynaložené úsilí. Vyvarujte se toho-to způsobu čtení, je velmi náročný na čas, navíc isilně demotivující.Čtení různými technikami – dobrý čtenář vy-užívá přednosti rychlého i pomalejšího čtení vsituacích, ve kterých je to pro něj výhodné.Čtení pouze jednou technikou – jedna tech-nika vede k pomalé rychlosti čtení a často i knedostatečnému porozumění textu. Osvojte sirůzné techniky čtení a využívejte je.Čtení různými technikami – dobrý čtenář vy-užívá přednosti rychlého i pomalejšího čtení vsituacích, ve kterých je to pro něj výhodné.Čtení pouze jednou technikou – jedna tech-nika vede k pomalé rychlosti čtení a často i knedostatečnému porozumění textu. Osvojte sirůzné techniky čtení a využívejte je.Celková orientace v textu – dobrý čtenář doká-že rychle postřehnout souvislosti díky vnímánítextu jako celku. Nečte slovo za slovem.Čtení slovo za slovem – špatný čtenář čteslovo za slovem, nevnímá okamžitě širší sou-vislosti. Kvůli tomu mu může celkový obsahunikat nebo mu trvá příliš dlouho, než sou-vislosti pochopí.Nečtěte slovo za slovem, naučte se fixovat očimavíce slov a později i celé věty – viz doplňující stu-dijní materiál.Čtení bez regresí – dobrý čtenář se plně koncen-truje na to, co dělá, zbytečně neodbíhá myšlen-kami. Nevrací se v textu zpět, aby si ověřil to, cojiž přečetl.Neustálé vracení se v textu – k tomu docházípředevším tehdy, pokud se čtenář plně nesou-středí a nemá cíl, který v knize hledá. Omeztevracení se pohledem na již přečtená slova a věty.Pokud napoprvé přesně nerozumíte tomu, co čtete,čtěte dál. Až danou část přečtete, budete textu ro-zumět z celkového kontextu a s časovým odstupem.Čtení bez zbytečných pohybů – dobrý čtenářmá tělo uvolněné, dochází pouze k pohybu očí.Držení těla i uspořádání pracovního prostředí jev souladu s ergonomickými pravidly.Špatné držení těla a zbytečné pohyby – do-chází ke zbytečné zátěži pro svaly a vznikápředčasná tělesná únava. Patří sem taképomalé ukazování si v textu, pohybování rtypři čtení atp.Omezte pohyby při čtení pouze na pohyby očí.Čtení potichu – dobrý čtenář čte potichu a ne-vydává při čtení žádné zvuky. Nepohybuje anijazykem.Čtení nahlas – špatný čtenář při čtení šeptáanebo čte přímo nahlas.Zbavte se zvukových zlozvyků při čtení,jelikož vás velmi zpomalují, a navíc narušují isoustředění na danou činnost.Omezte pohyby při čtení pouze na pohyby očí.
 5. 5. Než začnete čístJedná se velmi podstatnou fázi čtení, která by měla být aplikována pro každý text neboknihu, kterými se chcete více zabývat. Během 5 až 8 minut získejte přehled o dané knize.Sledujte tyto části textu:»» úvod,»» předmluva,»» obsah,»» názvy kapitol,»» nadpisy,»» autorem zvýrazněné části textu,»» popisy obrázků a grafů,»» shrnutí na konci kapitol,»» závěr,»» doslov,»» přílohy,»» rejstřík,»» shrnutí na obalu knihy,»» grafická úprava.Když si neuděláte tento přehled a hned se do knihy začtete, může se vámstát, že po pár hodinách čtení zjistíte, že kniha neobsahuje informace, kterépotřebujete. Kolikrát se vám tohle už stalo? Deset minut vám může ušetřit iněkolik hodin zbytečné práce.Během čteníJiž během rychlého přehledu zjistíte, kterým místům chcete věnovat většípozornost, kterým menší pozornost a která místa nebudete číst vůbec.S knihou pracujte aktivně a čtěterůzné části různými způsobytak, abyste z ní měli co největšíužitek.Používejte různé metody. Pokudvám to vyhovuje, dělejte si poznámky buď přímo do knihy, nebo na papír.Vlepujte si do knihy post-ity, podtrhávejte si důležité pasáže, určetesi symboly, s kterými v knize pracujte(symboly mohou být např. „přečístpozději“, „to už znám“).5Dobré návyky Špatné návykyMálo fixací – dobrý čtenář rozšiřováním zrako-vého rozpětí zachytí na jednu fixaci více pís-men.Hodně fixací – během jedné fixace špatnýčtenář zachytí velmi malý počet písmen. Stanovené cíle čtení – dobrý čtenář pravidelněkonfrontuje přečtené se svým cílem. Když cíledosáhne, přestává číst.Nestanovené cíle čtení – špatný čtenář nemácíl, neví, co přesně hledá. Ztrácí brzy motivacia plýtvá svými duševními silami.Pamatujte na Pareta! 40 podstatných stránekz 200stránkové knihy vám přinese 80% užiteka ušetří vám 80 % času.
 6. 6. Aplikace a příkladyJe třeba uvědomit si, že učení, a tedy i čtení, je součástí celého našeho života. Pokud chcetenaučit se číst a učit se, je nejdříve potřebné pochopit, jak efektivně číst a jak se učit. Nyní sezaměříme na efektivní čtení.Často se stává, že čtenář zůstává četbou nedotčen, neumí přečtenéinterpretovat, nechápe jeho smysl či využití. Pravděpodobně jste se zasvůj život setkali s učitelem, kterýpo vás chtěl doslovné odříkání textu,tedy přesně to, co autor napsal.Takové odrecitování však nemusíznamenat, že jste textu porozuměli.K porozumění dochází až tehdy, když dokážete nové informace z textuzačlenit do svých dřívějších koncepcí tématu, umíte se vypořádat sprotikladnými fakty a argumenty, vytvořit si svůj názor a když dovedetenové myšlenky a informace aplikovat do svého života.Nejedná se o jednoduchý proces. Musíte se stát angažovanými apřemýšlivými čtenáři, zamýšlet se nad autorovým sdělením v kontextusvých názorů a svých jednání a text reflektovat.Podmínky vhodné pro čteníČíst samozřejmě můžete téměř kdekoliv a kdykoliv, ale vždy se najdou vhodnější podmínky,které proces čtení podpoří. Měli byste se soustředit zejména na čas. Na čtení si většinalidí vyhradí méně času, než by bylo vhodné. Pokud tedy neplánujetepročíst literaturu rychločtením (o tom v příštích modulech) nebo textyproskenovat, ale naopak se textuvěnovat (potřebujete jej pochopita dobře interpretovat), je vhodnévyhradit si větší množství časunež obvykle. Je to složité, neboťvěnovat vlastní volný čas čtenívyžaduje odříci si něčeho jiného. Zkuste se však zamyslet nad tím, co vámtext přinese, jaké znalosti si z něj odnesete a jak je můžete v budoucnuvyužít. Čas věnovaný četbě se vám pak vyplatí a budete více ochotnitextu se věnovat, když budete mít vizi a představu.Možná to bude ze začátku „bolet“, bude to nezvyklé. Ale nevzdávejte se,učíte se přece jiným metodám a to nikdy nemůže být jednoduché.V tomto modulu vám ukážeme několik metod, přičemž na modul navážeme druhou částí,kde se dozvíte další metody a rady. Podívejme se tedy nyní na metody PQRST a Čtení spředvídáním.PQRSTPodle této metody probíhá čtení textu v pěti navazujících krocích:1. Preview – udělejte si přehled! Podívejte se na název, hlavní témata, názvy kapitol, ob-sah, abstrakt, shrnutí… Jedná se mj. o prozkoumání hierarchizace textu.2. Question – ptejte se! Položte si otázky, které vás k tématu zajímají, co byste se chtěli o6Napsané je příležitostí pro každého, abydodal smysl tomu, co čte, aby napsanéčetbou interpretoval.Čtení je přece obohacující, radostný akt!
 7. 7. tématu dozvědět, příp. co nemáte ujasněné.3. Read - čtěte text se zaměřením na otázky! Čtěte postupně a hledejte odpovědi na otáz-ky (Q). Nejlepší bude dělat si poznámky či značky do textu.4. Self Recitation – opakujte si vlastními slovy! Přečtený text zrekapitulujte vlastnímislovy, znovu se podívejte na otázky a ujistěte se, že na ně znáte odpověď.5. Test – vyzkoušejte se! Zkontrolujte klíčové myšlenky, prolistujte text a zkuste náhod-ně o něm mluvit, vytvořte si rekapitulující myšlenkovou mapu, nechte se vyzkoušetkamarádem.Model znázorňuje proces myšlení složený ze tří okruhů: základního myšlení (vědomostnízáklad), kritického myšlení a kreativního myšlení.Podvojný deníkPodvojný deník slouží čtenářům k tomu, aby si lépe spojili materiál z textu s vlastnímiprožitky a zájmy. Metoda je vhodná pro delší texty. Je to také metoda vhodná k učení. Jakna to?»» Rozdělte si papír svisle na dvě části.»» Na levou stranu budete vypisovat z knihy citáty, kterévás zaujmou, s kterými souhlasíte, nesouhlasíte či z kte-rých jste zmatení. Poznamenejte si, kde se v textu citátnachází.»» Na pravou stranu si budete zapisovat své poznámky, připomínky k levé části, tj. citátu.»» Klaďte si otázky jako: „Čím je pro mě úryvek zajímavý?“, „Jaké myšlenky ve mně vyvo-lává?“, „Na co bych se autora zeptal(a)?“.Čtení s předvídánímMetoda čtení s předvídáním nutí čtenáře číst pozorněji, více se soustředit na detaily, lépese orientovat v textu a používat své vlastní zkušenost i názory při čtení. Čtenář se také učíformulovat svoje názory a ověřovat si je. Kromě rozvoje kritického myšlení je podporovánai kreativita.Čtenář při metodě předvídá, jak bude text pokračovat, jak se bude vyvíjet. Může se jednatnejen o beletristický text, ale také o text naučný. Řídí se vodítky v textu a dokáže své názoryzdůvodnit právě na základě vodítek.Díkymetoděsičtenářmůžeuvědomit,žetextuneporozuměl,nebopozná,žetextuporozuměla že může číst dál. Neznámé pasáže se snaží pochopit z kontextu, na základě odvozováníči rozložením textu. Může formulovat své domněnky a hypotézy, které si následně ověřuječtením dalšího textu.Základemječísttextpočástechavždysepourčitéchvílizastavit,zrekapitulovatsi přečtené a předvídat další vývoj textu.Metodu může řídit např. učitel, ale můžete si ji zkusit i sami. Jak na to?»» Přečtěte si úryvek textu a přemýšlejte nad jeho pokračováním. Popište, jak podlevás bude text pokračovat, proč si to myslíte (uveďte důvody), a klidně zapojtevlastní zkušenosti.7
 8. 8. »» Přečtěte další kus textu. Porovnejte své očekávání a realitu. Předvídejte další částtextu.»» Stále si pokládejte otázky jako „Proč si myslím, že to tak bude?“, „Na základě čehousuzuji?“, „Už jsem tuto situaci/problém zažil/řešil?“, „Proč autor uvedl tuto in-formaci? Nemůže to nějak souviset s pokračováním?“.Nejvhodnější je použít předem připravenou tabulku a vše si zapisovat.Tip: Nejprve si metodu vyzkoušejte na beletristickém textu a teprve později použijte odbornýtext.Tipy a trikyČtení s předvídánímJméno: Čtený text:Část textu Jak se podle vás budepříběh vyvíjet?(Pište v celých větách,ne jen v bodech.)Proč si to myslíte? Co se opravdu dosudstalo?(Shrňte celými větami,ne jen body.)Předvídání před tex-tem1. část textu2. část textu3. část textuPodvojný deníkVypište doslova pasáž (část textu), která navás zapůsobila (připomněla vám vlastní záži-tek, představuje pro vás záhadu, nemůžetes ní souhlasit…).Napište souvislým textem komentář ke zvolenépasáži (proč jste si zaznamenali právě ji, co tipřipomíná, jaké otázky v tobě vyvolala, s čímnesouhlasíš…).8
 9. 9. Důležité zásady efektivního čtení:1. rozhodněte se, že chcete rychleji a efektivněji číst,2. představujte si, co získáte, když budete rychleji a efektivněji číst,3. začněte pracovat na svých čtenářských schopnostech,4. pročtěte si vybrané knihy, které se zabývají rychlým a efektivním čtením, a teoretickysi osvojte různé čtenářské techniky,5. začněte trénovat rychlé čtení,6. nebojte se dělat chyby – ale učte se z nich,7. aplikujte získané poznatky a zkušenosti během každého čtení – vždy si vybírejtesprávnou techniku a vhodnou rychlost,8. snažte se stále zlepšovat – každý den – krůček po krůčku,9. využívejte výhod, které vám zrychlené čtení přináší – především volného času,10. čtěte takové knihy a texty, které jsou podstatné,11. knihy nemusíte číst od začátku do konce, ani stejnou rychlostí a technikou,12. vytvořte si zřetelnou a hmatatelnou představu svého cíle a představujte si jeho dosa-žení,13. než začnete číst, pročistěte si hlavu (psychické vyčerpání vám v aktivním čtení nepo-může).ZdrojeBAJER, Lukáš. Jak „efektivně“ číst (nejen) knihy? Toť otázky za všechny prachy. Mít vše hoto-vo. [online]. 24. 5. 2009 [cit.2013-03-26]. Dostupné z: http://www.mitvsehotovo.cz/2009/05/jak-efektivne-cist-nejen-knihy-tot-otazka-za-vsechny-prachyČERNÁ, Monika a Michal ČERNÝ. Metody efektivního čtení. Metodický portál RVP. [online].7. 12. 2011 [cit.2013-03-26]. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/o/g/14531/METO-DY-EFEKTIVNIHO-CTENI.htmlEfektivní čtení. Rozečti se. [online]. 15. 4. 2012 [cit.2013-03-26]. Dostupné z:http://blog.rozectise.cz/2012/04/efektivni-cteni.htmlKvěta Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová. Rozvoj učebních dovedností.Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ. Praha: Projekt Odyssea,2007. ISBN 978-80-87145-37-1STEELE, Jeannie L. Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Příručka III, IV a V. Praha: Kritickémyšlení, 2007.K zamyšlení»» Jakým způsobem čtete?»» Jaké je vaše oblíbené místo na čtení? Kde spíš usínáte a kde se lépesoustředíte?»» Využíváte různé techniky aktivního čtení?9
 10. 10. 10

×