НКМ НАРАТИВЕНИЗВЕШТАЈ 2011-2012Ана Филиповска, Генерален секретар на НКМ
НКМ Македонија постави четири стратешки цели во четири   подрачја: надзор, ангажман на заедницата која дели исти   инт...
Стратешка цел 1: Јакнење на капацитетите на НКМ за надзор на грантовите           Реализирани 3 состаноци на НК...
Стратешка цел 1: Јакнење на капацитетите на НКМ за надзор на грантовитеРеализирани      Поважни одлуки донесени на с...
Стратешка цел 1: Јакнење на капацитетите на НКМ за надзор на грантовитеРеализирани 3 надзорни  Спроведени се 3 надзорни ...
Стратешка цел 1: Јакнење на капацитетите на НКМ за надзор на грантовитеРеализирани 2 состанока на технички  Организирани ...
Стратешка цел 2: Јакнење на учеството на Заедниците во НКМ и програмитена Глобалниот фондИнформатор на НКМ       Из...
Стратешка цел 2: Јакнење на учеството на Заедниците во НКМ и програмите наГлобалниот фондОрганизиран      1. Воспост...
Стратешка цел 3: Вклучување на донаторите во НКМ и истражување наможности за оддржливо финансирањеСостанок со донатори  ...
Стратешка цел 4: Зајакнување на надзорните капацитети на НКМ и мобилизацијана ресурси         Постигнати резултати...
Извештај за потрошени средстваБуџетна    од НКМ буџетот Варијаци Причини за варијација      Буџет Трошок    ...
Буџетна активност   Буџет   Трошок Варијац Причини за варијација                    ијаСтратешка ...
Стратешка цел 3: Вклучување на донаторите во НКМ и истражување на можности за оддржливофинансирањеБуџетна активност  Буџе...
Ви благодарам за вниманието!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Наративен извештај 2011-2012

415 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
415
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
47
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Наративен извештај 2011-2012

 1. 1. НКМ НАРАТИВЕНИЗВЕШТАЈ 2011-2012Ана Филиповска, Генерален секретар на НКМ
 2. 2. НКМ Македонија постави четири стратешки цели во четири подрачја: надзор, ангажман на заедницата која дели исти интереси, усогласување и градење на капацитети :Стратешките цели кои што беа поставени за периодот од март 2011 до март 2013 се:1. Јакнење на капацитетот на НКМ за надзор на грантовите,2. Јакнење на учеството на заедниците на НКМ во програмите на Глобалниот фонд,3. Вклучување на донатори во НКМ и истражување на можности за оддржливо финансирање4. Зголемување на капацитетите на НКМ за надзор на програмите и мобилизацијата на ресурси.
 3. 3. Стратешка цел 1: Јакнење на капацитетите на НКМ за надзор на грантовите Реализирани 3 состаноци на НКМ каде беа донесени3 НКМ состаноци следниве поважни одлуки: •Избран нов состав на НКМ •Избран нов претседавач и заменик претседавач •Усвоен Деловник за работа на НКМ •Потпишана политиката за конфликт на интереси од секој член/заменик на НКМ и Комитетот за надзор •Усвоен завршниот извештај на ГМС Документи кои ги прегледале членовите на НКМ и чекаат да бидат усвоени: Нацрт прирачник за надзор на НКМ Нацрт оперативен прирачник на Секретаријатот на НКМ
 4. 4. Стратешка цел 1: Јакнење на капацитетите на НКМ за надзор на грантовитеРеализирани Поважни одлуки донесени на состаноците:4 состаноци на - Работната група за надзор на НКМ прерасна воработната група за Комитет за надзор вклучувајќи нови членови.надзор - Развиена план -рамка за надзор и надзорен календар. - Надзорниот комитет беше обучен од страна на ГМС да ги користи инструментите за надзор (посети на терен и контролната табла) - Со техничката поддршка на ГМС беа составени документи и процедури за спроведување на надзорот на грантотовите - Надзорниот комитет ги усвоени следниве документи: Работни задачи на Надзорниот комитет План рамка за надзор Инструменти за теренска посета Прирачник за надзор Контролна табла за ХИВ/СИДА рунда 7 Контролна табла за туберкулоза рунда 10
 5. 5. Стратешка цел 1: Јакнење на капацитетите на НКМ за надзор на грантовитеРеализирани 3 надзорни Спроведени се 3 надзорни посети:посети - Една ориентациска посета реализирана кај секундарен реципиент каде што членовите на работната група за надзор се запознаа со имплементација на грантот и со алатките за надзор - Две надзорни посети беа изведени за добивање на дополнителни информации за имплементација на грантовите од примарниот реципиент (неформални посети беа изведени од членовите на Надзорниот комитет со цел да се подобри нивното разбирање за грантовите). Спроведен тренинг за контролната табла одПоставување на консултанти на ГМСконтролната табла и - Усвојување на процес за менаџирање наодржување контролната табла - Избрано техничко лице за одржување на контролна табла - Направен план за одржување на контролната табла - Изготвени две контролни табли за грантот за ХИВ/СИДА рунда 7 и туберкулоза рунда 10 и споделени со сите членови на НКМ
 6. 6. Стратешка цел 1: Јакнење на капацитетите на НКМ за надзор на грантовитеРеализирани 2 состанока на технички Организирани два состаноци соработни групи за програмите за техничка група за туберкулоза иХИВ/СИДА и туберкулоза техничката група за програмата ХИВ каде се дискутираа проблемите од двојното известување во одредени индикатори констатирани од страна на локалниот агент на Глобален ФондУсвоени документи на НКМ Со техничка помош на ГМС, работната група на НКМ одржани се состаноци на кој се разви нацрт Деловник за работа на НКМ и политиката за надминување на конфликт на интереси. Во октомври 2011 членовите на НКМ го усвоија документите.
 7. 7. Стратешка цел 2: Јакнење на учеството на Заедниците во НКМ и програмитена Глобалниот фондИнформатор на НКМ Издаден еден информатор на НКМПрес конференција и Целите на тркалезната маса и конференцијатасостаноци на тркалезна маса со за печат:засегнатите страни - Да се промовираат активностите поддржани од Глобалниот фонд во Македонија. - Да се претстават достигнувањата на третманот и дијагнозата на ТБ во Македонија - Да се лоцираат недостатоците во справувањето со болеста - Да се артикулира гласот на локалната заедница во изнаоѓање на решенија за овие недостатоци и нивно активно вклучување во заземањето на понатамошни постапкиНКМ web страна Веб страната на НКМ е достапна за членовите на НКМ и јавноста: www.nkm.mk
 8. 8. Стратешка цел 2: Јакнење на учеството на Заедниците во НКМ и програмите наГлобалниот фондОрганизиран 1. Воспоставен работен тим од членови кои не сетранспарентен процес припадници на НКМ за да го надгледуваат процесот нана избор на избор.невладини членови 2. Нацрт документи за процесот на избор:на НКМ - Покана на работниот тим и дефинирани задачи на тимот; - Јавен повик во весниците за формирање на форум на невладини организации заинтересирани да учествуваат во изборниот процес; - Критериуми за апликација за членство. 3. Резултати од изборниот процес кој што се случи во јули 2011: - Формиран форум од страна на 16 невладини организации кои одговорија на јавниот повик издаден на 1 јули 2011. - Претставниците на граѓанскиот форум се состанаа на 7 јули 2011 за да воспостават изборни критериуми. - Избори беа изведени на 25 јули и следниве невладини организации беа избрани да го претставуваат невладиниот сектор во НКМ: - ХОПС; Институтот Лудвиг Болцман за човекови права; Доверба; ХЕПТА; Младинскиот образовен форум; Организацијата на жените од општина Свети Николе
 9. 9. Стратешка цел 3: Вклучување на донаторите во НКМ и истражување наможности за оддржливо финансирањеСостанок со донатори Планиран да се организира во Март 2012Состанок за истражување на Членовите на НКМ заедно соможности за усогласување со членовите на Националната комисијанационалните програми за ХИВ/СИДА дискутираа околу нов нацрт документ: Национална стратегија за ХИВ 2012-2016 во Македонија.
 10. 10. Стратешка цел 4: Зајакнување на надзорните капацитети на НКМ и мобилизацијана ресурси Постигнати резултати: - Членовите на НКМ изгласаа нов состав на НКМ. Новиот состав се состои одНКМ ретрит дваесет и еден член; шест(6) членови од владиниот сектор, три (3) од мултиратералните/билатералните партнери-донатори, три (3) членови од религиозните организации, два (2) претставника од луѓето кои живеат и/или се засегнати со ХИВ/СИДА и/или туберкулоза, шест (6) претставници од невладиниот сектор и еден (1) претставник од приватен сектор.НКМ тренинг за Постигнати резултати:надзор - Членовите на НКМ ги идентификуваа клучните активности и процеси за зајакнување на нивните надзорни функции; - Изготвена нацрт контролна табла за секоја програма; - Членовите на НКМ запознаени со надзорниот план и инструментите.Општ тренинг Постигнати резултати:на НКМ - НКМ членовите информирани за новите насоки на ГФ; - НКМ членовите запознаени со нацрт Деловникот за работа, надзорниот план и инструментите и политиката за надминување на потенцијален конфликт на интереси; - Постигнат консензус за клучните принципи на политиката за надминување на потенцијален конфликт на интереси; - НКМ членовите информирани за клучните активности и процесите на надзорната функција. * Беше организиран дополнителен тренинг од Секретаријатот на НКМ за членовите/замениците кои беа отсутни на тренингот.
 11. 11. Извештај за потрошени средстваБуџетна од НКМ буџетот Варијаци Причини за варијација Буџет Трошок :активност јаСтратешка цел 1: Јакнење на капацитетите на НКМ за надзор на грантовитеНКМ состаноци 3240$ 851,57$ 2388,43$ Планирани 2 состанока на НКМ во Q4Состаноци на 1280$ 527,36$ 752,64$ Планиран еден состанок сокомитетот за Комитетот за надзорнадзорНадзорни 3400$ 887,85$ 2512,15$ Треба да сепосети имплементираат четири надзорни посети во Q4Контролна табла 1920$ 1920$ 0Технички 1420$ 710$ 710$ Два состанока наработни групи техничките работни групи ќе се организираат во Q4НКМ Документи 1120$ 208$ 1012$ Поголемиот дел на трошоците за документите беа покриени од ГМС.
 12. 12. Буџетна активност Буџет Трошок Варијац Причини за варијација ијаСтратешка цел 2: Јакнење на учеството на Заедниците во НКМ и програмите наГлобалниот фондНКМ Информатор 1440$ 604,70$ 795,30$ Активноста ќе се имплементира во Q4Прес конференции 1440$ 499,77$ 940,23$ Активноста ќе се имплементира во Q4Тркалезни маси 550$ 275$ 275$ Активноста ќе се имплементира во Q4НКМ веб страна 2400$ 2400$ 0Документиран избор 4145$ 671,57$ 3473,43 Активноста беше реализирана вона невладини членови $ периодот додека се чекашево НКМ Глобалниот фонд да ги префрли парите за активностите на НКМ. Ова е заштедата од оваа ставка. Предлог парите да се пренаменат за две работилници за оддржливо финансирањеЈавни огласи 400$ 333$ 67$Годишни консултации 3900$ 0 3900$ Активноста ќе се имплементира
 13. 13. Стратешка цел 3: Вклучување на донаторите во НКМ и истражување на можности за оддржливофинансирањеБуџетна активност Буџет Трошок Варијациј Причини за варијација аХармонизирачки 640$ 0 640$ Активноста ќе се имплементира во Q4состанок надонаториСостанок за 460$ 460$ 0истражување наможности заусогласувањеСтратешка цел 4: Зајакнување на надзорните капацитети на НКМ и мобилизација на ресурсиНКМ Ретрит 4350$ 3071$ 1279$ Оваа активност беше реализирана со заем од Канцеларијата на УНАИДС и беше вратен заемот кога ги добивме парите од Глобалниот фонд. Варијацијата е заштеда од оваа ставка. Предлог да се пренаменат средствата за едукативна работилница организирана на претставници од приватниот сектор и нивно информирање за ГФ програмитеТренинг за надзор 1705$ 1705$ 0НКМ општ тренинг 1815$ 1830$ -15
 14. 14. Ви благодарам за вниманието!

×