Præsentation af Center for Misbrugsbehandling

624 views

Published on

Fra seminaret "Humanitet på Prøve". Et seminar om lavterskel og skadereduksjon.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
624
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 300 kommer i et forløb; dvs at en del falder fra efter 1. eller 2. samtale. Som ved døgn gælder det, at mange skal have flere tilløb.
 • Andel kvinder i 2009: 23 %
 • samlet gennemsnitsalder 29. Faldet med et år per år siden 2007 (31)
 • Brugernes misbrugsvarighed stiger, debutalderen ser således ud til at falde
 • Samlede andel af brugere der tidligere har været i stofmisbrugsbehandling: stigning fra 24% i 2007 til 39% i 2009. Ny org: fokus på tilbagefaldsforebyggelse (høj intensive forløb)
 • Primært kontanthjælp. Samlet set har 14% en almindelig lønindkomst – størst for CNS.
 • Primært problemer med hukommelse og koncentration. Desuden symptomer på svær depression og svær angst.
 • Andelen af brugere som har været behandlet for en psykiatrisk lidelse: 57%
 • Samlet set har 65% haft et nærtstående pårørende med alkoholproblemer, 42% m narkotikaproblemer, 51% har haft en nærtstående med psykiske problemer og henholdsvis 62% og 18% har været udsat for fysiske og seksuelle overgreb.
 • Over 2/3 har været sigtet for kriminelle handlinger, omkring en femtedel er prøveløsladte eller har en betinget dom, og knap en tredjedel venter på sigtelse, retssag eller dom. Det bemærkelsesværdige er dog, at brugerne ikke selv rater det som et særlig stort problem!
 • Præsentation af Center for Misbrugsbehandling

  1. 1. Center for Misbrugsbehandling Århus Kommune Center for Misbrugsbehandling Socialforvaltningen
  2. 3. Århus Kommune <ul><li>Indbyggertal : 310.653 </li></ul>
  3. 5. CfM’s organisation efter 1. oktober 2010 Udenrigsafdelinger: Favrskov og Samsø
  4. 6. Organisering af stofmisbrugsbehandlingen i Aarhus Kommune
  5. 7. Værdier <ul><li>Troværdighed - brugeren skal kunne have tillid til os </li></ul><ul><li>Respekt - alle skal have en god og ordentlig behandling </li></ul><ul><li>Engagement - den enkeltes indsats gør en forskel, og vi skal gøre det endnu bedre </li></ul>
  6. 8. Rådgivningen <ul><li>Er indgangen til behandling i CfM. </li></ul><ul><li>Henvendelse kan ske uden forudgående aftale el. visitation. </li></ul><ul><li>Via et samtaleforløb afklares brugerens misbrugssituation og behandlingsbehov. </li></ul><ul><li>Der gennemføres en ASI-udredning. </li></ul><ul><li>Herefter indstilles brugeren til de respektive behandlingstilbud på rådgivningskonferencen. </li></ul><ul><li>Psykiatrisk udredning. </li></ul>
  7. 9. Den tredelte indsats i Rådgivningen Tæt samarbejde med den fremskudte myndigheds- funktion
  8. 10. Behandlingsafdelingen <ul><li>Tidsafgrænsede individuelle- og gruppeforløb </li></ul>
  9. 11. Gruppetilbuddene Ad hoc grupper Faste grupper
  10. 13. Forbehandling i Arresten   <ul><li>Hvis du er indsat i Aarhus Arrest og ønsker at blive stoffri, kan du modtage forbehandling i arresten. </li></ul><ul><li>Der er normalt 10-20 personer, der modtager behandling i dette tilbud. Der er ikke ventetid på at komme i behandling. </li></ul><ul><li>Mål med behandlingen </li></ul><ul><li>At du bliver stoffri og får værktøjer til at opretholde stoffriheden. </li></ul><ul><li>Indhold i behandlingen </li></ul><ul><li>Der er to medarbejdere ansat i Forbehandlingen i arresten. Behandlingen foregår som ambulant forbehandling og afklaring i Aarhus Arrest. Såfremt forbehandlingen forløber planmæssigt, tilbydes du et døgnophold, der sigter mod stoffrihed. Døgnopholdet foregår på en døgninstitution eller i et behandlingsafsnit i fængsel. </li></ul>
  11. 14. <ul><li>Hashbehandlingen </li></ul><ul><li>Hvis du ønsker at stoppe dit hashmisbrug eller reducere det væsentligt, kan du få hjælp i Hashgruppen. Der er 80-90 personer, som modtager behandling i hashgrupper. Normalt er der 2-3 hashgrupper, som kører sideløbende. Der er ikke ventetid på at komme i behandling. </li></ul><ul><li>Mål med behandlingen </li></ul><ul><li>At du ophører med dit hashmisbrug eller reducerer dit misbrug væsentligt. Samtidig er målet, at du gennem gruppebehandlingen får værktøjer til at opretholde rygestoppet efter behandlingen. </li></ul>
  12. 15. <ul><li>Hashgrupper har 8-10 deltagere og 2 behandlere tilknyttet. Forløbet varer 16 uger og er inddelt i faser. Gruppebehandlingen fungerer som en kombination af oplæg og styring fra behandlere samt udveksling af erfaring og viden mellem deltagerne. </li></ul><ul><li>Du kan kombinere gruppebehandlingen med individuelle samtaler med en behandler. Du kan også modtage hashbehandlingen som udelukkende individuelle samtaler med </li></ul>
  13. 16. Familiehuset <ul><li>Svært belastede og/eller gravide stofmisbrugere i Aarhus Kommune, hvor der konkret og definerbart er en opgave i forhold til familiens børn. </li></ul><ul><li>Målet er at ændre familiens livssituation, herunder at motivere den voksne til en stoffri behandling. Er det ikke umiddelbart opnåeligt, er målet en forbedret livvsituation med substitutionsbehandling. </li></ul><ul><li>Individuelle eller diverse gruppebaserede samtaleforløb (børnegupper, forældregrupper, mødregrupper mm.). Anvendelse af NADA og Mindfulness i behandlingen. </li></ul>
  14. 18. KontaktHuset <ul><li>KontaktHuset tilbyder en udvidet psykosocial og sundhedsfaglig vejledning og støtte. </li></ul><ul><li>I KontaktHuset kan du møde andre brugere og personale hver formiddag. Du kan få adgang til KontaktHuset gennem din behandler. Der er ingen ventetid på at komme i behandling i KontaktHuset. </li></ul><ul><li>  I samarbejde med dig vil vi have fokus på dine boligforhold, sundhed og helbred, sociale netværk, økonomi og almene tilstand. Målet er, at du oplever, at din tilværelse bliver lettere, og at du får mere mod på livet. </li></ul>
  15. 19. <ul><li>Du får en fast kontaktperson/behandler, der arbejder med at udrede dine problemstillinger. I Kontakthuset er der også ansat en sygeplejerske. Fokus vil være på brobygning og samarbejde med andre relevante instanser. </li></ul><ul><li>I den daglig åbningstid kan du tale med din behandler, evt. få udleveret din metadon/medicin og deltage i de aktiviteter, der sker i huset. </li></ul><ul><li>Du får mulighed for social kontakt med andre brugere i fællesrummet. Herudover tilbyder vi også morgenmad hver dag samt varm mad 3 gange om ugen (mandag, onsdag og fredag) i fællesrummet. Der vil også være mulighed for at deltage i andre fællesaktiviteter. </li></ul>
  16. 20. <ul><li>Indsatsen i forhold til målgruppen handler om, at der gennem udredning, intervention og koordinering skabes mening og sammenhæng i brugernes hverdag, hvilket skal sikre, at brugerne får adgang til samfundets tilbud og aktiviteter, og at de oplever øget livskvalitet.  </li></ul><ul><li>KontaktHuset beskæftiger en afdelingsleder, fem behandlere, en ergoterapeut, en sygeplejerske, en social og sundhedsassistent og en køkkenassistent . </li></ul><ul><li>Endvidere er der etableret substitutionsbehandling med lægeordineret heroin i KontaktHuset, som beskæftiger en afdelingssygeplejerske, tre sygeplejersker, tre social og sundhedsassistenter og ca. to fuldtidslæger fra Sociallægeinstitutionen. </li></ul>
  17. 21. <ul><li>Kontakthusets konkrete målgruppe er 60 af de dårligst stillede brugere i substitutionsbehandling i Aarhus Kommune. Brugernee visiteres til KontaktHuset fra Rådgivningen. </li></ul>
  18. 22. Heroinklinikken <ul><li>Opstart november 2010 </li></ul><ul><li>På nuværende tidspunkt er der 12 brugere </li></ul><ul><li>Inklusionskriterier: </li></ul><ul><li>Modtagerne af heroinbehandlingen skal være over 18 år </li></ul><ul><li>De skal have et regelmæssigt intravenøst misbrug af ordinerede eller illegale opioider, trods buprenorphin eller metadon behandling indenfor de foregående 12 måneder. </li></ul><ul><li>De mulige patienter må ikke have aktive eller ubehandlede psykiske lidelser, som betyder at patienterne ikke kan medvirke til injektionsbehandlingen. </li></ul><ul><li>Patienterne må ikke have svære somatiske lidelser, som kontraindicerer behandlingen med injicerbar diacetylmophin </li></ul>
  19. 23. Inklusionskriterier, fortsat <ul><li>Patienterne må ikke have et betydende alkoholmisbrug. Dvs. at patienten skal være i stand til at møde på klinikken to gange dagligt på faste tidspunkter, uden at være svært alkoholpåvirket eller have abstinenssymptomer </li></ul><ul><li>De må ikke have et betydende benzodiazepinmisbrug. Dog må patienterne i stabil behandling med benzodiazepiner gerne deltage i injektionsbehandlingen. </li></ul><ul><li>Patienterne må ikke være gravide eller amme børn eller have planer om forestående graviditet. </li></ul><ul><li>Patienterne skal acceptere kravet om præcis fremmøde og superviseret selvadministration af injektionsbehandlingen . </li></ul>
  20. 25. Personale i Grønnegade <ul><li>1 Afdelingsleder </li></ul><ul><li>2 Pædagoger </li></ul><ul><li>2 Socialrådgivere </li></ul><ul><li>1 Psykolog </li></ul><ul><li>1 Medarbejder med brugerbagrrund </li></ul><ul><li>2 i Virksomhedspraktik </li></ul><ul><li>1 i Flexjob </li></ul><ul><li>Frivillige </li></ul>
  21. 26. Stoffrit Efterværn <ul><li>Halvvejshuset § 107 </li></ul><ul><li>Når brugeren er blevet stoffri og har brug for en gradvis start på livet, uden stoffer – f.eks. efter døgnbehandling – tilbydes brugeren en lejlighed i Halvvejshuset. Her er det fast personale tilknyttet i dagtimerne. </li></ul><ul><li>Mål med opholdet </li></ul><ul><li>Målet med opholdet i Halvvejshuset er, at beboeren får opbygget en hverdag og skabt nye sociale relationer – reetablere kontakten til brugerens familiære netværk. Livsmestring, herunder styrkelse af kontakten til arbejdsmarkedet og uddannelsesinstitutioner. Kontaktsted og social base for tidligere beboere. </li></ul>
  22. 27. At arbejde Recovery orienteret <ul><li>Når brugerens drøm, er behandlerens fokus </li></ul><ul><li>Personorientering </li></ul><ul><li>Personinvolvering </li></ul><ul><li>Selvbestemmelse </li></ul><ul><li>Potentiale for udvikling </li></ul>
  23. 28. <ul><li>Processen som det enkelte menneske gennemgårkaldes en recovery-proces. </li></ul><ul><li>Denne proces kan hæmmes eller fremmes af den organiserede støtte, som benævnes rehabilitering. </li></ul><ul><li>Alle, der omgiver personen, kan være en del af personens recoveryproces. </li></ul><ul><li>Ethvert menneske har sin egen unikke proces, og derfor er der ikke tale om én bestemt metode, der fremmer recovery. </li></ul><ul><li>Der tages udgangspunkt i brugerens forhåbninger, drømme og aktuelle problemstillinger, og den enkelte ses som et helt menneske, der udfordres af egne styrker og sårbarheder. </li></ul>
  24. 30. Ugeskema i Halvvejshuset
  25. 31. Madam Grøn <ul><li>  Mål At du får opbygget en tilværelse, der kan hjælpe dig til at opretholde stoffriheden. </li></ul><ul><li>Indhold I Madam Grøn har brugeren mulighed for at deltage i sociale aktiviteter. I huset er der mulighed for at spille billard, playstation og dart i spilleafdelingen. Brugeren har også mulighed for at fordybe dig i tegne-, male-, sy- og læderarbejde i værkstedet. Brugeren kan tage IT kurser, deltage i forskellige undervisningsforløb, fælles madlavning og social samvær med. Desuden arrangeres ture og aktiviteter ud af huset, herunder også skiture. </li></ul><ul><li>Madam Grøn samarbejder med arbejdsmarkedsnetværk og andre instanser, der har fokus på dine kontaktmuligheder til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. </li></ul>
  26. 32. Stoffrit Efterværn <ul><li>Efterbehandling: </li></ul><ul><li>Individuelle samtaleforløb ved centerets psykolog. </li></ul><ul><li>Mentorordning </li></ul><ul><li>Opfølgning og samtaler i eget hjem – ”buffer” til det ”almindelige” liv </li></ul><ul><li>Pårørendegruppe </li></ul><ul><li>1 x pr. måned – i Madam Grøn </li></ul>
  27. 37. Den socialmedicinske indsats <ul><li>Sundhedsteamet: </li></ul><ul><li>Varetager substitutionsbehandlingen med ordination og udlevering af metadon, subutex m.m. Målet er at give brugeren social og medicinsk stabilitet. </li></ul><ul><li>Behandlingen er forbeholdt brugere/misbrugere, som er afhængige af opioider. </li></ul><ul><li>Klinikken betjenes af sundhedsfagligt personale (plus læger og sygeplejerske fra Sociallægeinstitutionen), som udleverer medicinen. </li></ul>
  28. 38. Den fleksible medicinske behandling <ul><li>Anbefaling fra SFI: flyt fokus fra den medicinske til den sociale behandling, således den medicinske indgår i en tværfaglig sammenhæng. Den vil foregå som en del af en helhedsorienteret somatisk indsats med hjælp til brugernes andre somatiske problemer </li></ul><ul><li>Målsætning i fremtiden: den medicinske behandling følger brugerne, og udleveres på det sted, hvor den socialfaglige behandling foregår </li></ul><ul><li>Et særligt tilbud til de enkelte udadreagerende </li></ul>
  29. 39. Den fleksible medicinudlevering
  30. 40. Gadeklinikken <ul><li>Klinikken er et projekt under Sundhedsstyrelsen. </li></ul><ul><li>Basal sygepleje samt sundhedsfaglig støtte og vejledning. Brobygger for brugerne i forhold til det øvrige sundhedssystem. </li></ul>
  31. 41. <ul><li>Nøgletal (2010-tal) </li></ul><ul><li>for Center for Misbrugsbehandling </li></ul><ul><li>Antal brugere i behandling på årsbasis 979 personer </li></ul><ul><li>Ny-indskrevne i 2010 394 personer </li></ul><ul><li>Gennemsnitlig belægning 618 personer </li></ul><ul><li>Antal medarbejdere ca. 70 fuldtidsstillinger </li></ul>
  32. 42. <ul><li>Deskriptiv statistik </li></ul><ul><li>over ny-indskrevne i 2009 til et af </li></ul><ul><li>Center for Misbrugsbehandlings </li></ul><ul><li>behandlingstilbud </li></ul>
  33. 43. Fordeling af hovedstoffer
  34. 44. Kønsfordeling
  35. 45. Alder
  36. 46. Varighed af misbrug i 2007-2009
  37. 47. Tidligere været i behandling
  38. 48. Boligsituation
  39. 49. Uddannelse
  40. 50. Indkomst (seneste 30 dage)
  41. 51. Gennemsnitlig antal dage med fysiske problemer (sidste 30 dage)
  42. 52. Gennemsnitlig antal dage med psykiske problemer ( sidste 30 dage)
  43. 53. Psykiatriske lidelser
  44. 54. Opvækstforhold
  45. 55. Kriminalitet
  46. 56. Udskrivningsårsager
  47. 57. There is a crack in everything and that´s how light gets in Leonard Cohen: „Anthem, The Future” 1992

  ×