СЭЗШ-ээ хичээлийн Бие даалт №2

966 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
966
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
172
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

СЭЗШ-ээ хичээлийн Бие даалт №2

  1. 1. САНХҮҮ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЧЭЭЛИЙН БИЕ ДААЛТ №2 Сонгон авсан байгууллагынхаа бүх борлуулалт зээлээр хийгддэг гэж үзнэ. Сонгон авсан байгууллагынхаа бүх худалдан авалтыг зээлээр хийгддэг гэж үзнэ. Сонгон авсан байгууллагынхаа төлбөрийн чадварыг үнэлэх. 1. 2012 2013 2012 2013 2012 2013 А1 П1 А2 П2 А3 П3 А4 П4 2. Төлбөрийн баланс 30, 45 хоногоор бэлтгэх 2012 2013 Авлагын эргэц удаа Бараа материалын эргэц удаа Өглөгийн эргэц удаа Авлагын эргэц хоног Бараа материалын эргэц хоног Өглөгийн эргэц хоног Үйлдвэрлэлийн цикл Санхүүгийн цикл Төлбөрийн баланс 30 хоног төлбөрийн хэрэгсэл нэхэмжлэгдсэн өр төлбөр Мөнгөн хөрөнгө БХӨТ Дансны авлага ТХ-ийн илүүдэл ТХ-ийн дутагдал ТХ-ийн дүн ТХ-ийн дүн Төлбөрийн баланс 45 хоног төлбөрийн хэрэгсэл нэхэмжлэгдсэн өр төлбөр Мөнгөн хөрөнгө БХӨТ Дансны авлага ТХ-ийн илүүдэл ТХ-ийн дутагдал ТХ-ийн дүн ТХ-ийн дүн 2012 2013 Харьцангуй үзүүлэлтийн систем 1. Үнэмлэхүй ХХХ (ТБӨБ) 2012 2013 2. Түргэн ХХХ (ТБОБ) ХЗХувь хэмжээ 3. Нөхөлт коэф (ТБХБ) Хүү төлөх чадвар ХБҮӨТ чадвар Санхүүгийн тогтвортой байдал. ХДХувь 2012 2013 1 Хараат байдал коэф 2 Бие даалтын коэф 3 Өрийн харьцаа 4 Гадны капиталын хувийн жин 5 Байнгын капиталын бүтэц Нийт актив (дүн) Нийт пассив (дүн) Харьцаа нь (<, >)
  2. 2. 6 Гадны капиталын бүтэц 7 Зохицуулалтын коэф 8 ӨЭК-ийн цохицуулалт коэф Альтманы индексийг үнэлэх Санхүүгийн тогтворжилт ерөнхий коэф 2012 2013 2012 2013 1 К1 1 К1 2 К2 2 К2 3 К3 3 К3 4 К4 4 К4 5 К5 5 К5 Z Ст Санхүүгийн рейтинг үнэлэх 2012 2013 2012 2013 1 К1 НХ-н ашигт ажиллагаа 2 К2 ЭХарьцаа 3 К3 БДКоэф 4 К4 нийт 5 К5 R Хөрөнгө капиталын ашиглалт, бүтээмжийн шинжилгээ 1. Үйлдвэрлэлийн алтан дүрэм 2. Чөлөөлөгдсөн ба нэмэгдсэн хөрөнгийн хэмжээ, дундаж гүйлгээг тооцоол. 3. Тайлант оны ААНБ-ын нэмэгдсэн өртгийг тооцоолж хөдөлмөрийн бүтээмжийг үнэл 4. Материал өгөмж, Фонд өгөмж, Фонд зэвсэглэмж, Хөдөлмөрийн зардлын өрсөлдөх чадварийг үнэлж тэдгээрт нөлөөлсөн хүчин зүйлийн нөлөөллийг тооцоолж дүгнэлт өгнө үү? Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, борлуулалт, үйлдвэрлэлтийн зардал, ҮБӨ-ийн шинжилгээ 1. Орлогын тайлангийн бүтэц бүрэлдэхүүн, динамикийн шинжилгээ 2. Орлогын анхдагч хувиарлалтын шинжилгээ хийх 3. Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн нэр төрлийн шинжилгээ хий Оруулсан хөрөнгө капиталын өгөөжийн шинжилгээ 1. Борлуулалтын орлогоор болон өртгөөр бүтээгдэхүүний ашиг олох чадварыг үнэл. Түүнд нөлөөлсөн хүчин зүйлийг үнэлж дүгнэлт өгнө үү? 2012 2013 1 НХ-ийн өгөөж 2 ӨК-ийн өгөөж 3 ГК-ийн өгөөж 4 БК-ийн өгөөж 5 ОК-ийн өгөөж
  3. 3. 1. Үйлажиллагааны зардлыг хувьсах тогтмол хэсгээр нь ангилж ашгийн өөрчлөлтөнд зардлын бүтэц, худалдах үнэ, борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг, нэр төрөл хэрхэн нөлөөлсөнийг тооцоол. Компанийн зах зээлийн идэвхижилийг тооцоолж, дүгнэлт өгөх 2012 2013 1 НХН ашиг 2 Хувьцааны үнэлэмж 3 Хувьцааны өгөөж 4 Ногдол ашгийн гарц 5 Хувьцааны ханшын коэф 6 Нэгж хувьцааны бүртгэл үнэ 7 Аз туршилтын коэф 8 Хувьцаа эзэмшигч өмч өгөөж 9 Хувьцааны нэгжид ногдох МГ Капиталын зардал ба хөшүүргийн шинжилгээ 2012 2013 1 Зээлийн капиталын өртөг тооц. 2 Бондын капиталын өртөг 3 Хувьцаат капиталын өртөг 4 ДЭХ-ы капиталын өртөг 5 Хур ашгийн капиталын өртөг 6 Капиталын жигнэсэн дундаж зардал % 7 Ногдол ашгийн тогтмол өсөлт хувь 8 Үйл ажиллагааны хөшүүрэг 9 Санхүүгийн хөшүүрэг 10 Нийт хөшүүрэг 11 Үйл ажиллагааны хөшүүргийн зэрэг 12 Санхүүгийн хөшүүргийн зэрэг 13 Нийт хөшүүргийн зэрэг Мөнгөн гүйлгээний тайланд хийх шинжилгээ № 2012 2013 1 2 3 4

×