Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
585
On Slideshare
576
From Embeds
9
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 9

http://lllbuskerud.wordpress.com 9

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1.
  • Biblioteket –
  • sentral medspiller i Livslang Læring
  • Ved fylkesbiblioteksjef Trond Minken og biblioteksjef i Ringerike Astrid Haug
  • Startkonferanse / seminar om
  • Prosjekt Livslang Læring i Buskerud
  • onsdag 27. oktober 2010
 • 2. Bibliotekene i Buskerud
  • Folkebibliotek i alle kommuner
  • Skolebibliotek i alle videregående skoler
  • Skolebibliotek i grunnskolene
  • Høgskolebibliotek
  • Biblioteknettverket
 • 3. Folkebibliotekene bidrar til livslang læring …
  • Drammensbiblioteket: fanebærer
   • Kunnskapspark, Sambibliotek/læringssenter
  • Buskerud pluss
  • Lav terskel, individbasert service
  • Mange læringstilbud til barn og unge
  • Noen gode tilbud til voksne: studenter, seniorer, innvandrere
  • Veiledning ved behov i dataopplæring
  • Arbeidsplasser. Mange grupperom/lesesaler, ett studiesenter.
  • Tekniske fasiliteter
  • Til sammen mange samarbeidspartnere
  • Flere lovende prosjekter, f eks Hallingdalsløftet
 • 4. men …
  • Svakt tilbud til voksne utdanningssøkende
  • Mangel på kompetanse
  • Varierende kvalitet på tjenestene
  • For lite samarbeid i og ut av kommunene
  • Dårlig økonomi, sårbar bemanning og ingen vikarer
  • Lite synlige, ”alt-for-alle” = utydelige
 • 5. Folkebibliotek fordi
  • De skal ”fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet…”
  • Folkeopplysning:
   • For alle, i alle kommuner
   • Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid (St.meld. 23, 2008-2009)
  • Faget er kunnskapsorganisering og –formidling
  • Kultur + kunnskap = kunnskapskultur
  • Dannelse: livslangt perspektiv
  • Offentlig, ikke-kommersiell
  • Samarbeid på kryss og tvers
  • Bred og lang tradisjon
  • Gode forbilder: Finland, Sverige
 • 6. Bibliotek og Prosjekt LLL
  • Regional planstrategi for Buskerud 2009-2012: ”Å skape ein læringskultur basert på kompetanse og motivasjon for utdanning med utgangspunkt i lokale utfordringer”
  • HP mål for 2010-2013:
   • Buskerud fylkeskommune skal bidra til videreutvikling av folkebibliotekene som læringsressurs og arena for leselyst.
   • Buskerud fylkeskommune skal bidra til at offentlig, privat og frivillig sektor samarbeider mer effektivt for å kunne møte kunnskapssamfunnets krav.
  • LLL et etablert område for bibliotekene, allerede utpekt som satsningsområde av Fylkesbiblioteket
 • 7. Strategi og tilnærmingsmåte
  • Bygge på eksisterende institusjoner og strukturer – og ildsjeler
  • Lokal forankring – regional organisering
  • Samarbeid på kryss og tvers  synergi
  • Kompetanseheving med ”samse tak”
  • Sosiale medier/teknologier
  • Bred sammenheng – strategiske ”nedslag”
  • Overganger i livs- og utdanningsfaser
  • Grenseflater, mellom skole og omgivelser osv
 • 8. Hva vil Fyb bidra til og med?
  • Kommunikasjon og informasjonsflyt: ”webløft”
  • Kompetanseheving
   • praksisfellesskap, mentor
  • Rolleavklaring i ”LLL økosystemet”
  • Støtte nøkkeltjenester og ildsjeler
  • ” Sertifisering”: normer
  • Forpliktende samarbeid innad
  • Bindeledd utad: tale bibliotekenes sak, formidle mellom forvaltningsledd mm
 • 9. Case: Ringerike
 • 10. Buskerudbibliotekene 2014
  • Alle folkebibliotekene er ”ambassadører” for livslang læring
  • Bibliotekenes rolle i LLL-sammenheng tydelig og kjent
  • Kvalitetssikrede lokale og regionale læringsarenaer, ”Buskerudmodeller”?
  • Et praksisfellesskap av bibliotekspedagoger - utvidet bibliotekarrolle
  • God spredning av relevante tjenester
  • Forpliktende samarbeidsavtaler (Partnerskapsavtaler)
   • Fungerende 1. linjetjeneste for karriereveiledning
 • 11. Oppsummering
  • Svært mange vil ha nytte av at bibliotekene aktiveres gjennom prosjektet:
  • Barn, unge, voksne, seniorer
  • Mennesker i og utenfor arbeidslivet
  • Personer og grupper i en formell, uformell eller informell læringsprosess
  • Foreldre, lærere, instruktører og veieledere
  • Innflyttere og ”innfødte” i lokalsamfunn
  • Politikere og byråkrater
  • Arbeidstakere og arbeidsgivere
  • Studieforbundene, organisasjoner, kommuner, bedrifter osv