Folkebiblioteket i videnssamfundet buskerud

968 views
908 views

Published on

Foredrag holdt av Henrik Jochumsen under bibliotekdagene i Buskerud 9. juni på Holmsbu

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
968
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Folkebiblioteket i videnssamfundet buskerud

 1. 1. Folkebiblioteket i videns- og oplevelsessamfundet Biblioteksdager i Buskerud Juni 2010 Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi
 2. 2. Folkebiblioteket i videns- og oplevelsessamfundet Min baggrund
 3. 3. Folkebiblioteket i videns- og oplevelsessamfundet Bibliotekets situation <ul><li>Biblioteket – en unik kulturinstitution </li></ul><ul><li>Omstillingsproces bl.a. fordi: </li></ul><ul><li>Eksplosiv udvikling i teknologi og medier </li></ul><ul><li>Biblioteket mellem det virtuelle og det fysiske </li></ul><ul><li>Biblioteket i konkurrence </li></ul><ul><li>Biblioteket i det senmoderne samfund </li></ul>
 4. 4. Folkebiblioteket i videns- og oplevelsessamfundet Bibliotekets situation <ul><li>Tidligere var det folkebiblioteket opgave at konditionere det enkelte menneske til modernitetens vilkår. Det vil sige: Skærpe dømmekraften og give det enkelte menneske myndighed gennem (bogens) kundskab, oplysning og dannelse. </li></ul>
 5. 5. Folkebiblioteket i videns- og oplevelsessamfundet Bibliotekets situation <ul><li>Konkrete problemstillinger </li></ul><ul><li>Faldende udlån </li></ul><ul><li>Færre børn og unge </li></ul><ul><li>Flere med anden etnisk og kulturel baggrund </li></ul><ul><li>Kommunale nedskæringer </li></ul><ul><li>Filiallukninger </li></ul><ul><li>Etc. Etc. </li></ul>
 6. 6. Folkebiblioteket i videns- og oplevelsessamfundet Disposition <ul><li>Udfordringer for biblioteket </li></ul><ul><li>En ny model for fremtidens folkebibliotek i videns- og oplevelsessamfundet </li></ul><ul><li>Diskussion </li></ul>
 7. 7. Udfordringer til fremtidens folkebibliotek Det aftraditionaliserede samfund <ul><li>A. Giddens: </li></ul><ul><li>Der eksisterer ingen traditioner længere </li></ul><ul><li>Alt er til diskussion </li></ul><ul><li>Den radikalisere refleksivitet </li></ul><ul><li>Personlig og institutionel usikkerhed </li></ul><ul><li>Folkebiblioteket: </li></ul><ul><li>Hvad er et folkebibliotek? </li></ul><ul><li>Hvilke tilbud skal der være på folkebiblioteket? </li></ul><ul><li>Behovet for at formulere mission og vision </li></ul><ul><li>Man løber efter alle pølsepinde </li></ul>
 8. 8. Udfordringer til fremtidens folkebibliotek De store fortællingers død <ul><li>J.F. Lyotard: </li></ul><ul><li>Ingen store sandheder længere </li></ul><ul><li>Ingen forestillinger om frigørelse </li></ul><ul><li>Performativ rationalitet </li></ul><ul><li>Folkebiblioteket: </li></ul><ul><li>Hvad skal legitimere folkebiblioteket i fremtiden? </li></ul><ul><li>Hvad med oplysningstanken? </li></ul><ul><li>Hvad med ikke-brugerne? </li></ul><ul><li>Hvad er kvalitet? </li></ul><ul><li>Er høje udlånstal et mål i sig selv? </li></ul>
 9. 9. Udfordringer til fremtidens folkebibliotek Globaliseringen <ul><li>Z. Bauman: </li></ul><ul><li>Turister og vagabonder </li></ul><ul><li>Globalisering og lokalisering </li></ul><ul><li>Undergraver sammenhængs-kraften i samfundet </li></ul><ul><li>Folkebiblioteket: </li></ul><ul><li>Hvad skal være biblioteket rolle? </li></ul><ul><li>Bygge bro mellem det globale og det lokale? </li></ul><ul><li>Rette særligt fokus på ”vagabonderne”? </li></ul><ul><li>Styrke sammenhængskraften ved at styrke konkurrencekraften? </li></ul>
 10. 10. Udfordringer til fremtidens folkebibliotek Det multikulturelle samfund <ul><li>Fra monokultur til diversitet: </li></ul><ul><li>Generationer </li></ul><ul><li>Etnicitet </li></ul><ul><li>Socialgrupper/klasser etc. </li></ul><ul><li>Køn </li></ul><ul><li>Religion </li></ul><ul><li>Folkebiblioteket: </li></ul><ul><li>Skal folkebiblioteket understøtte integration? </li></ul><ul><li>Skal det understøtte mangfoldighed? </li></ul><ul><li>Kan det være et (lavintensivt) 3. sted? </li></ul><ul><li>Kan det understøtte tillid og social kapital af ”brotypen”? </li></ul>
 11. 11. Udfordringer til fremtidens folkebibliotek Oplevelsessamfundet <ul><li>G. Schulze: </li></ul><ul><li>Publikum/brugerne søger oplevelser </li></ul><ul><li>Relaterer sig både til identitetsdannelse og forbrug </li></ul><ul><li>J. Pine og J. Gilmore: </li></ul><ul><li>Virksomheder i øget global konkurrence </li></ul><ul><li>Oplevelse og storytelling bliver afgørende </li></ul><ul><li>Folkebiblioteket: </li></ul><ul><li>Hvad betyder det for indhold i og tilrettelæggelse af biblioteket? </li></ul><ul><li>Er der et modsætningsforhold mellem fordybelse og oplevelse? </li></ul><ul><li>Hvad med autenticitet og iscenesættelse? </li></ul>
 12. 12. Udfordringer til fremtidens folkebibliotek Videnssamfundet <ul><li>S. Wackerhausen </li></ul><ul><li>Livslang læring og –uddannelse er blevet grundvilkår </li></ul><ul><li>Reflektionsfærdigheder </li></ul><ul><li>Prioritere normativt </li></ul><ul><li>Både 1. og 2. ordens erkendelser </li></ul><ul><li>Folkebiblioteket </li></ul><ul><li>Hvordan kan biblioteket understøtte disse opgaver uden at de koloniserer resten af bibliotekets virke? </li></ul>
 13. 13. Udfordringer til fremtidens folkebibliotek Kundesamfundet og de nye brugere <ul><li>I. Frønes og R. Brusdal: </li></ul><ul><li>Vi opfatter os i stadig flere sammenhænge som kunder </li></ul><ul><li>Stiller krav til pris, kvalitet og ikke mindst service </li></ul><ul><li>Men: </li></ul><ul><li>Brugerne har også en række nye kompetencer (prosumers) </li></ul><ul><li>Folkebiblioteket: </li></ul><ul><li>Ny relation mellem bibliotek og bruger (kunde)? </li></ul><ul><li>Øget vægt på service og brugernes behov? </li></ul><ul><li>Borgerinddragelse og brugerdreven innovation? </li></ul>
 14. 14. Udfordringer til fremtidens folkebibliotek IT-udviklingen <ul><li>Eksplosiv udvikling </li></ul><ul><li>i forhold til bl.a.: </li></ul><ul><li>Web. 2.0 </li></ul><ul><li>Nye medieplatforme </li></ul><ul><li>Multimodale kompetencer </li></ul><ul><li>New literacy </li></ul><ul><li>Digitale netværk </li></ul><ul><li>Etc., etc. </li></ul><ul><li>Folkebiblioteket: </li></ul><ul><li>Hvad skal forholdet mellem det det virtuelle og det fysiske bibliotek være? </li></ul><ul><li>Hvad skal legitimere det fysiske bibliotek? </li></ul><ul><li>Er det f.eks. forholdet til lokalsamfundet, og herunder arrangementer, bruger-inddragelse og frivillighed? </li></ul>
 15. 15. Folkebiblioteket i videns- og oplevelsessamfundet Ny samfundsmæssig kontekst <ul><li>Aftraditionalisering </li></ul><ul><li>Kulturel frisættelse </li></ul><ul><li>Vidensamfund </li></ul><ul><li>Oplevelsessamfund </li></ul><ul><li>Kundesamfund og ”nye brugere” </li></ul><ul><li>Multikulturelt samfund </li></ul><ul><li>Etc. </li></ul>
 16. 16. - en ny model for… <ul><li>Biblioteket som fysisk og virtuelt rum i videns og oplevelsessamfundet </li></ul>
 17. 17. Folkebiblioteket i videns- og oplevelsessamfundet - en ny model <ul><li>Erkendelse/erfaring - at vide hvem jeg er, og hvad jeg kan </li></ul><ul><li>Engagement - lysten til at deltage og udtrykke sig kreativt </li></ul><ul><li>Empowerment - understøtte stærke og selvstændige medborgere, der selv kan løse hverdagens problemer og deltage i fællesskabet </li></ul><ul><li>Innovation - give nye svar på praktiske problemer eller at udvikle helt nye koncepter, metoder eller kunstneriske udtryk </li></ul>
 18. 18. Skabe Deltage Opleve Opdage ENGAGEMENT EMPOWERMENT ERKENDELSE/ERFARING INNOVATION Inspirationsrum Læringsrum Performativt rum Møderum
 19. 19. Folkebiblioteket i videns- og oplevelsessamfundet - en ny model … <ul><li>Inspirationsrum </li></ul><ul><li>Rummet for meningsfulde oplevelser gennem fortælling og andre kunstneriske og æstetiske udtryk inden for alle medier, kulturformer og -genrer . Biblioteksrummet kan også være en oplevelse i sig selv og en scene for live events og kulturelle arrangementer.  </li></ul><ul><li>Inspirationsummet understøtter især erkendelse/erfaring og innovation . </li></ul>
 20. 20. Folkebiblioteket i videns- og oplevelsessamfundet Inspirationsrum
 21. 21. Folkebiblioteket i videns- og oplevelsessamfundet Inspirationsrum
 22. 22. Folkebiblioteket i videns- og oplevelsessamfundet - en ny model … <ul><li>Læringsrum </li></ul><ul><li>Rummet, hvor børn/unge/voksne kan opdage og udforske verden og dermed styrke deres kompetencer og muligheder gennem fri og uhindret adgang til information og viden . Herunder f.eks. lektiecafeer, studiepladser, åbne kurser og eksperimentarier. </li></ul><ul><li>Læringsrummet understøtter især erkendelse/erfaring og empowerment </li></ul>
 23. 23. Folkebiblioteket i videns- og oplevelsessamfundet Læringsrum
 24. 24. Folkebiblioteket i videns- og oplevelsessamfundet Læringsrum
 25. 25. Folkebiblioteket i videns- og oplevelsessamfundet - en ny model … <ul><li>Møderum </li></ul><ul><li>Et åbent, offentligt rum, hvor borgerne som et tredje sted mellem arbejde og hjem kan møde andre, der er som dem selv og forskellige fra dem selv , og møde meninger, der bekræfter dem og udfordrer dem gennem diskussion og debat. </li></ul><ul><li>Møderummet understøtter især empowerment og engagement </li></ul>
 26. 26. Folkebiblioteket i videns- og oplevelsessamfundet Møderum
 27. 27. Folkebiblioteket i videns- og oplevelsessamfundet Møderum Brug biblioteket Hvis du vil mødes med dine venner fra AgeForce.dk, så brug dit lokale bibliotek. Her er altid plads, og uanede mængder af viden er lige ved hånden Ageforce.dk
 28. 28. Folkebiblioteket i videns- og oplevelsessamfundet - en ny model … <ul><li>Performativt Rum </li></ul><ul><li>Et rum hvor brugerne i samspil med andre kan skabe nye kreative udtryk i mødet med kunst og kultur gennem interaktive spil, skrive-, lyd- og videoværksteder og andre kreative udfoldelser. </li></ul><ul><li>Det performative rum understøtter især engagement og innovation </li></ul>
 29. 29. Folkebiblioteket i videns- og oplevelsessamfundet Performativt rum
 30. 30. Folkebiblioteket i videns- og oplevelsessamfundet Performativt rum
 31. 31. Folkebiblioteket i videns- og oplevelsessamfundet - en ny model … <ul><li>Det nye ved modellen er bl.a. at den: </li></ul><ul><li>Giver nyt bud på bibliotekets overordnede formål (rationaler), nemlig erkendelse/erfaring , empowerment , engagement og innovation . </li></ul><ul><li>Understreger at biblioteket er et både fysisk og virtuelt rum. </li></ul><ul><li>Understreger at biblioteket består af fire overlappende rum : Inspirationsrummet, læringsrummet, møderummet og det performative rum. </li></ul><ul><li>Indarbejder aktuelle tendenser og begreber. </li></ul>
 32. 32. Folkebiblioteket i videns- og oplevelsessamfundet - en ny model … <ul><li>Den nye model kan bl.a. anvendes som/til: </li></ul><ul><li>Ramme om diskussion af bibliotekets overordnede formål og legitimitet. </li></ul><ul><li>Mapping af bibliotekets konkrete tilbud og funktioner. </li></ul><ul><li>Prioritering af de enkelte rum. </li></ul><ul><li>Udvikling af programmer, der understøtter de enkelte rum. </li></ul>
 33. 33. Folkebiblioteket i videns- og oplevelsessamfundet <ul><li>” Biblioteket overlever kun </li></ul><ul><li>hvis det lever i folks bevidst- </li></ul><ul><li>hed”. </li></ul><ul><li>Tak! </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×