congres podiumkunsten 2013 | Maatschappelijke waarde van jouw organisatie | Cultuur - Ondernemen

845 views

Published on

Op het congres Cultuur in Beeld van 3 december jl. vertelde minister Jet Bussemaker graag de discussie met het veld aan te gaan over de maatschappelijke waarde van cultuur. Weet jouw organisatie precies welke waarde ze vertegenwoordigt en wie de belanghebbenden zijn?

Na een korte inleiding door Martine Fransman over maatschappelijke waarde in de culturele sector, gaat Mart Voorsluis in op een praktijkvoorbeeld: Hallo Muziek, voortgekomen uit Holland Symfonia . Hallo Muziek heeft tot doel muziekles terug te brengen in het curriculum van alle basisscholen op duurzame basis: van groep 1 t/m groep 8. Dit wordt bewerkstelligd met een professioneel leerplan dat is opgesteld volgens de laatste inzichten en met orkestmusici die als vakdocent lesgeven. Hallo Muziek is mogelijk voor iedere basisschool dankzij een innovatief businessmodel én commitment van vooral lokaal betrokken burgers. Voorsluis laat zien hoe dit project maatschappelijke waarde, waarde voor haar klanten en persoonlijke waarde concreet oplevert en dat deze kunnen worden ingezet om een inspirerende en vruchtbare samenwerking aan te gaan tussen bedrijfsleven, burgers en overheid. www.congrespodiumkunsten.nl

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
845
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

congres podiumkunsten 2013 | Maatschappelijke waarde van jouw organisatie | Cultuur - Ondernemen

 1. 1. De maatschappelijkewaarde van jouworganisatieworkshop Congres PodiumkunstenMartine Fransman Mart Voorsluis27 mei 2013
 2. 2. AgendaMartine Fransman (Cultuur-Ondernemen)Inleiding: Maatschappelijke waarde in de culturele sectorMart Voorsluis (Hallo Muziek)• Maatschappelijke trends• Hallo Muziek• Workshop
 3. 3. Cultuur-Ondernemen stimuleert ondernemerschap bij cultureleorganisaties, creatieven en kunstenaars door middel van:• Financiering (‘lening & training’)• Kennisoverdracht over ondernemerschap• Inzet creativiteit in bedrijfsleven enmaatschappelijke organisatiesMissie
 4. 4. Maatschappelijke waarde• Minister Bussemaker• De waarde van pop: de maatschappelijkebetekenis van popmuziek. januari 2013• Meer dan waard: de maatschappelijkebetekenis van musea. April 2011
 5. 5. Maatschappelijke waarde• Culturele / collectie• Participatie / verbindende• Talentontwikkeling / educatieve• Beleving• Economische
 6. 6. Maatschappelijke waardeEconomische waarde
 7. 7. © Illustratie: Hallo Muziek
 8. 8. © Illustratie: Hallo Muziek
 9. 9. © Illustratie: Hallo Muziek
 10. 10. Hoe snel onze wereld verandert
 11. 11. Hoe snel onze wereld verandert2005 Sint Pieterskerk tijdens de inauguratie van paus Benedictus XVI
 12. 12. Hoe snel onze wereld verandert
 13. 13. Hoe snel onze wereld verandert2013 Het Sint Pietersplein tijdens de bekendmaking van Bergoglio tot nieuwe paus
 14. 14. Een selectie van veelgenoemde trendsTechnologieDenk aan ontwikkelingen op het gebied van biotechnologie enduurzame technologie zoals zonnepanelen en elektrische motorenDematerialiseringHumaniseringSocialiseringRegionaliseringConserveringSocial mediaSociaal ondernemerschapIn plaats van systemen en processen toenemende aandacht voor lokaleverschillen en kleinschaligheidDe vraag voor de toekomst is niet hoe zoveel mogelijk individuelewensen vervullen maar hoe we mensen weer bij elkaar kunnen brengenOmslag publieke opinie over globalisering: weg van schaalvergroting enuniformisering naar de-globalisering en de tegentrend: regionaliseringDoor complexere en steeds sneller veranderende wereld toenemendebehoefte aan overzicht, herkenbaarheid en eenvoud van ‘vroeger’Relaties tussen mensen en organisaties verschuiven naar social mediawaar de burger de nieuwe opinieleider wordtBedrijven die de stap zetten om de mensheid te verblijden metinnovatieve ideeën die zo hard nodig zijnVerschuiving van ‘kwantiteit en tastbaar’ naar ‘innerlijke’eigenschappen met centrale rol voor ideeën, talent en ervaringen
 15. 15. UitgelichtKLEINIS HET NIEUWE GROOT• Van materieel naar immaterieel: kennis, ideeën, creativiteit,talent, ervaring en visie staan centraal• Toekomst gaat over het weer bij elkaar brengen van mensen• Toenemend verlangen naar overzicht, herkenbaarheid eneenvoud• Van winst naar waardecreatie: niet-financiële waarden worden(zijn) geld waard• Aandacht voor de menselijke schaal• Flexibele vorm van socialisering waarbij iedereen een bijdrageaan de groep kan leveren• Het regionale en lokale staan voorop, niet het mondiale en hetnationale• Toenemend verlangen naar overzicht, herkenbaarheid eneenvoud
 16. 16. Belang van je maatschappelijke waarden
 17. 17. © Illustratie: Hallo Muziek
 18. 18. Wat is het?© Illustratie: Mieke de Haan
 19. 19. Relatie met onze samenleving© Illustratie: Mieke de Haan
 20. 20. Het businessmodelOverheid € 60 Burgers € 60Bedrijfsleven € 60© Illustratie: Hallo Muziek
 21. 21. Landelijke potentie© Illustratie: Hallo Muziek
 22. 22. KLEIN is het nieuwe groot© Illustratie: Hallo Muziek
 23. 23. De maatschappelijke waardenWAARDEN VOOR WIEOntwikkelen talent en creativiteit, slimmer maken, plezier en geluk kindBlij en slimmer kind, sterker voor de 21ste eeuw, ondernemerschap oudersSfeer in de klas, toename luisteren en concentratie leerkrachtenSociale binding rondom organiseren en beleven uitvoeringen de buurtWerkgelegenheid orkestleden Holland SymfoniaTalenten spotten conservatorium‘Terugdienen’ aan de samenleving, relatie met Buma Music Academy BumaDichter de samenleving, bijdrage aan toekomst Nederland Rotary
 24. 24. De workshopWAT TIJDDoel: inzicht in belang definiëren maatschappelijke waardenKiezen organisaties als caseIndelen in groepen (4-5 per groep)Teken uitkomsten van onderstaande vragen op vel (zie plaat)1. Vaststellen waarden van de organisatie (gebruik evt. hulpsheet) 15 minuten2. Kies 2 waarden en bepaal voor wie mogelijk van belang 15 minuten3. Kies 2 doelgroepen en omschrijf wat je voor hen waard bent 15 minutenPlenair deel: belangrijkste inzichten delen 1 minuut per groepAfsluiting
 25. 25. WAARDENWAARDENWAARDENVOOR WIEVERHAALPlaat voor workshop
 26. 26. educatiebelevingeconomischcultureelparticipatiegezondheidinnovatieverbindenwerkgelegenheidtalentontwikkelingWAARDENsociale samenhangtoeristischcollectie city-marketingidentiteitnetwerkleren en ontdekkenGenot en geluksgevoelleefbaarheidreflectievestigingwaardeaandachtbelevenisergens bij horentrotsintegratieoptiewaarde
 27. 27. © Illustratie: Hallo Muziek
 28. 28. BIJLAGE 1: Business Model CanvasHet Business Model Canvas is afkomstig uit het boek ‘Business ModelGeneration’, geschreven door Alexander Osterwalder en Yves Pigneur[ISBN 978-2-8399-0580-0].Het boek beschrijft hoe een organisatie waarde creërt (kan creëren) eninkomsten genereert. Het Business Model Canvas geeft op eenvoudigegrafische wijze 9 bouwblokken van een business model in onderlingesamenhang weer.
 29. 29. Business Model Canvas
 30. 30. Toelichting: doelgroepen• Welke verschillende groepen mensen of organisaties wil ubereiken en iets bieden?• Wat willen ze?• Hoe bereik je ze?• Hoe onderhoudt je de relatie met ze?• Wat is hun (potentiele) waarde?• Kunnen/willen ze betalen?
 31. 31. Toelichting: waardepropositiePakket van producten en/of diensten dat waarde biedt aan eenspecifieke doelgroep:• Welke waarden leveren we?• Welk probleem lossen we op?• Welke behoeften vullen we in?• Welke vraagstuk of ambitie lossen we in?• Je kan denken in termen van: ‘ik regel het voor je’ (ontzorgen),design, status, prijs, lagere kosten (ook efficientie), lager risico,bereikbaar maken etc.
 32. 32. Toelichting: kanalen• Hoe communiceert u met en bereikt u doelgroepen om depropositie te leveren?• Hoe nu?• Wat zijn logische kanalen om de doelgroepen tebereiken?• Welke werken het best?• Hoe integreren we binnen de routines van de doelgroep?
 33. 33. Toelichting: klantrelatie• Welke type relatie wil u onderhouden met uwdoelgroepen/klanten?• Bij acquisitie, vertrek of verkoop aanvullende diensten• Persoonlijke ondersteuning• Self Service• Geautomatiseerde ondersteuning• Via communities
 34. 34. Toelichting: opbrengstenOmzet die wordt gegenereerd door iedere doelgroep:• Waar willen klanten echt voor betalen?• Waar betalen ze nu voor?• Wat is/zal de bijdrage per doelgroep zijn?
 35. 35. Toelichting: middelenMeest belangrijke ‘assets’ (fysiek, services, intellectueel,financieel etc.) die nodig zijn om het businessmodel te latenwerken:• Welke middelen zijn nodig voor de waardeproposities?• Welke kanalen om klanten te bereiken?• Wat is nodig om de relaties met klanten aan te gaan en tebehouden?
 36. 36. Toelichting: activiteitenMeest belangrijke activiteiten om het businessmodel te latenwerken:• Welke activiteiten zijn nodig voor de waardeproposities?• Welke activiteiten zijn nodig om klanten te bereiken?• Welke activiteiten zijn nodig om de relaties met klantenaan te gaan en te behouden?
 37. 37. Toelichting: partnersNetwerk van partners en leveranciers om het businessmodelte laten werken:• Wie zijn de belangrijkste partners en leveranciers?• Welke belangrijke middelen leveren onze partners enleveranciers?• Welke belangrijke activiteiten voeren de partners enleveranciers uit?
 38. 38. Toelichting: kostenAlle kosten die inherent zijn aan het uitvoeren van hetbusinessmodel:• Wat zijn de belangrijkste kostenposten?• Welke middelen kosten het meest?• Welke activiteiten kosten het meest?

×