Tổng quan MarketerHUB
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Tổng quan MarketerHUB

on

 • 762 views

Tổng quan marketerHUB và các Dự án của MarketerHUB: Sự kiện Marketer, Dịch Để Học, Thư viện Marketer, Sổ tay Lịch sử các thương hiệu

Tổng quan marketerHUB và các Dự án của MarketerHUB: Sự kiện Marketer, Dịch Để Học, Thư viện Marketer, Sổ tay Lịch sử các thương hiệu

Statistics

Views

Total Views
762
Views on SlideShare
732
Embed Views
30

Actions

Likes
0
Downloads
23
Comments
0

8 Embeds 30

http://www.facebook.com 16
https://www.facebook.com 5
http://pinterest.com 3
http://www.linkedin.com 2
http://www.lite.facebook.com 1
https://m.facebook.com&_=1361896751591 HTTP 1
http://www.o.facebook.com 1
http://www.pinterest.com 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Tổng quan MarketerHUB Tổng quan MarketerHUB Document Transcript

  • Chúng ta c n nh ng ng i b n " g n", v n hàng ngày h n là các chuyên gia i ti ng " xa", lâu lâu m i nghe th y Ho t ng marketing òi h i team làm vi c có hi u bi t t ng x ng nhau. n có khó kh n trong vi c ki m ng i? Why? Marketing planner, Eventer, Copywriter, Designer, web developer, ads,... Buôn có b n, bán có ph ng Khi các marketer t p trung, các doanh nghi p bi t tìm t i âu tìm hi u v d ch và thu hút nhi u doanh nghi p quan tâm h n Website C ng s ki n dành cho marketer Online Team t ch c thu x p các s ki n coffee talk Team t ch c h tr t ch c offline cho ki n cho Marketer các nhóm cá nhân: m i ng i có hi u ki n offline bi t sâu l nh v c ang quan tâm tr t ch c s ki n cho marketer theo yêu c u c a doanh nghi p Danh m c các sách/ tài li u dành cho marketer Online t mua chung sách/tài li u c Th vi n Marketer Offline n Th o lu n/ so sánh th c it n Vi t Nam What & How it works? Th ng nh t t n thu t ng Marketing ng ti ng Vi t ch t nguy n các sách/tài li u H C MARKETING Online c sách/tài li u song ng , tham kh o th o lu n hi u sâu h n ch H c Marketing ch theo yêu c u c a doanh nghi p, s ng sách/ tài li u ào t o n i b Offline Làm inforgaphic các ki n th c v Marketing b ng ti ng Vi t tay l ch s các th ng hi u c bi t các d án v Social media marketing/ content marketing òi h i Liên k t th c hi n d án nhi u/ a d ng nhân l c theo yêu c u SMEs Th ng nh t ngôn ng chung v marketing ng hi u bi t chuyên môn/ giúp các marketer và doanh nghi p hi u h n v chuyên môn c a mình Marketer o network nh ng ng i b n/ng i ng d n th ng xuyên cho công vi c a mình Ghi công óng góp cho s phát tri n c a c ng ng/ngh c h i th c hành công vi c s m Ng i mu n theo ngh Marketer Network ng ih ng d n Whos in? Gi i thoát kh i các công vi c t ch c s & Benefits? ki n i sâu vào chuyên môn c a i/nhóm Các H i nhóm/ CLB liên quan Gi nguyên b n s c riêng c a H i nhóm MarketerHUB marketing/ marketer ng hi u bi t và m i quan h t ng tác i các H i nhóm khác Hi u nhu c u th tr ng dàng tham kh o ý ki n marketer Các doanh nghi p cung c p phát tri n sp/dv ch v /SP cho Marketer dàng ti p c n khách hàng ng hi u bi t v Marketing Lãnh o các doanh nghi p Tìm marketer/ i nhóm marketer hay các i tác tri n khai Leader d án Ban c v n p n i dung s ki n Nhóm t ch c s ki n qu n lý s ki n làm vi c v i các nhân v t marketer Nhóm i ngo i làm vi c v i các doanh nghi p tài tr PR ki n copywriter Designer Nhóm truy n thông video maker web design SEM SMM specialist Tài chính & nhân s Leader D án Ban c v n Nhân s Nhóm làm sách/tài li u Th vi n Marketer Nhóm t ch c th o lu n Nhóm mua & phân ph i sách Nhóm truy n thông Tài chính Leader D án What can you help? Ban c v n Nhóm qu n tr sách d ch ch H c Nhóm d ch Nhóm i ngo i & truy n thông Tài chính Nhân s d ch Leader D án Ban c v n tay l ch s các th ng hi u Nhóm làm n i dung i ngo i và truy n thông MarketerHUB Th vi n Marketer th ng nh n di n th ng hi u ch h c ng s ki n ch h c Website Th vi n marketer Bàn gh , decor th vi n Sách/tài li u Trang thi t b Máy/màn chi u Ngu n l c truy n thông AnCafe cho coffee talk a m offline a m cho s ki n l n h n?MarketerHUB.mmap - 2/25/2013 - Mindjet