Процес забезпечення якості програмних продуктів

371 views
342 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
371
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Процес забезпечення якості програмних продуктів

 1. 1. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Test ProcessTest Process FrameworkFramework ППроцесроцес забезпечення якостізабезпечення якості програмого забезпеченняпрограмого забезпечення Prepared by Lesya Symanyshyn
 2. 2. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Тестування в вузькому іТестування в вузькому і широкому сенсіширокому сенсі  Тестування у вузькому сенсі, або -Тестування у вузькому сенсі, або - динамічне тестування, має на метідинамічне тестування, має на меті виконання програмного коду (програмноговиконання програмного коду (програмного продукту)продукту)  Тестування в широкому сенсі частоТестування в широкому сенсі часто називають верифікацією; воно включає іназивають верифікацією; воно включає і інші методи (наприклад, переглядінші методи (наприклад, перегляд програмного коду)програмного коду) Ми розглянемо поняття верифікації, але будемо користуватися, в основному, першим значенням терміну ‘тестування’
 3. 3. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Відладка не є тестуваннямВідладка не є тестуванням Відладка спрямована на встановлення точної природиВідладка спрямована на встановлення точної природи відомої помилкивідомої помилки Відладку розуміють як процес виправлення помилок,Відладку розуміють як процес виправлення помилок, факт наявності яких встановлюється при тестуванніфакт наявності яких встановлюється при тестуванні
 4. 4. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn ВерифікаціяВерифікація Щоб зрозуміти, що щось наступило, потрібноЩоб зрозуміти, що щось наступило, потрібно вміти його вимірятивміти його виміряти Енді Грув, корпорація ІнтелЕнді Грув, корпорація Інтел  Верифікація («чи правильно миВерифікація («чи правильно ми робимо?»)робимо?»)  верифікаця продуктуверифікаця продукту:: критерії готовностікритерії готовності ((readiness criteria)readiness criteria)  верифікація діяльностіверифікація діяльності: критерїї: критерїї завершення (завершення (exit criteria)exit criteria)
 5. 5. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Верифікація і валідаціяВерифікація і валідація  ВерифікаціяВерифікація  verusverus правильнийправильний => “правильність”=> “правильність”  Відповідає на питання:Відповідає на питання: «чи правильно ми«чи правильно ми робимо роботу?»робимо роботу?»  ВалідаціяВалідація  validusvalidus здоровийздоровий => “користь, цінність”=> “користь, цінність”  Відповідає на питання:Відповідає на питання: «чи правильну роботу«чи правильну роботу ми робимо?»ми робимо?»
 6. 6. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Верифікація і валідаціяВерифікація і валідація  ІSО 9000/2000 (не тільки програмний продукт):ІSО 9000/2000 (не тільки програмний продукт):  Верифікація – перевірка продукту на відповідністьВерифікація – перевірка продукту на відповідність вхідним данимвхідним даним (~проектним вимогам, специфікаціям)(~проектним вимогам, специфікаціям)  Валідація – перевірка продукту на відповідністьВалідація – перевірка продукту на відповідність потребам користувачапотребам користувача верифікація Потреби користувача Вхідні дані Вихідні дані Проектування і розробка валідація
 7. 7. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn РозробкаРозробка Статистичні і динамічні методиСтатистичні і динамічні методи Вимоги Реалізація Testing: dynamic techniques Архітектура Проектування Verification: static techniques Technical Reviews, Formal Inspections, Walkthroughs, Desk checks, Audits Впровадження Unit/Integration testing, Prototype/Intermediate release testing, Subsystem and System testing
 8. 8. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Ціль тестуванняЦіль тестування Загальноприйняте визначення:Загальноприйняте визначення:  Ціль тестування – знизитиЦіль тестування – знизити невизначеність нашогоневизначеність нашого уявлення про якістьуявлення про якість програмного продуктупрограмного продукту  Іншими словами, виявитиІншими словами, виявити помилки до того, як цепомилки до того, як це зробить замовникзробить замовник
 9. 9. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Ціль тестуванняЦіль тестування (інше визначення)(інше визначення) Більш широке визначення:Більш широке визначення:  Ціль тестування – розпізнати дефекти в об`єктіЦіль тестування – розпізнати дефекти в об`єкті тестування і збільшити імовірність того, що він притестування і збільшити імовірність того, що він при будь-яких обставинах буде працювати належнимбудь-яких обставинах буде працювати належним чином у відповідності з визначеними вимогамичином у відповідності з визначеними вимогами  Роль тестування полягає в отриманні обєктивноїРоль тестування полягає в отриманні обєктивної інформації, що допомагає приймати більш якісніінформації, що допомагає приймати більш якісні ділові рішення.ділові рішення.  Роль тестування – тримати в курсі всіх проблем, щоРоль тестування – тримати в курсі всіх проблем, що мають відношеня до поставки продуктумають відношеня до поставки продукту
 10. 10. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Тестування незалежне. Що цеТестування незалежне. Що це означає?означає?  Розробники ніколи не відповідають заРозробники ніколи не відповідають за тестування (за виключенням unit testing)тестування (за виключенням unit testing)  Тестові критеріТестові критеріїї визначаються довизначаються до початкупочатку запуску тестуваннязапуску тестування  Тести розробляються з вимогТести розробляються з вимог  Дефекти повинні бути задокументованіДефекти повинні бути задокументовані
 11. 11. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Анатомія тестуванняАнатомія тестування develop product test failures? better product fix test failures? product раунд тестування виправлень Failure – розходження з потрібними результатами Fix/debug – пошук помилок в продукті (причин) і їх виправлення fix No failures! циклцикл тестуваннятестування
 12. 12. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Варіації доробокВаріації доробок Func design Design Build Build changed product changed product Design Build changed product ‘failed’ product ‘failed’ product ‘failed’ product Design cause of failure Func design Fix1: Fix2: Fix3: changed product Requirements cause of failure cause of failure  FixFix11 ---- вада в коді програми; переробляється тільки кодвада в коді програми; переробляється тільки код  FixFix22 ---- вада в специфікаціях (технічний дизайн); зміюються івада в специфікаціях (технічний дизайн); зміюються і специфікації, і кодспецифікації, і код  FixFix33 ---- вада в архітектурі/функціональному дизайні; звада в архітектурі/функціональному дизайні; зммінюєтьсяінюється архітектура, специфікації і кодархітектура, специфікації і код
 13. 13. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Тестування в V-моделіТестування в V-моделі Requirements Design Construction TestingDevelopment Unit tests Integration tests Acceptance test Architecture System test fix1 fix2 fix4 fix3
 14. 14. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Доробка як покращенняДоробка як покращення  V-модель:V-модель:  доробка = «систематичне виправлення»доробка = «систематичне виправлення»  виникає «передбачено» (рівень), але часто звиникає «передбачено» (рівень), але часто з запізненнямзапізненням ……  Ітеративна/еволюційна модель:Ітеративна/еволюційна модель:  доробка = «покращення» (increment,доробка = «покращення» (increment, enhancement)enhancement)  є маленьким каскадом, абоє маленьким каскадом, або ітерацієюітерацією
 15. 15. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Доробка як покращенняДоробка як покращення продукт Покращений продукт вимоги проектування реалізація тестування з попередньої ітерації На наступну ітерацію ітерація
 16. 16. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Фази в традиційномуФази в традиційному іітеративному ЖЦтеративному ЖЦ  Традиційний ЖЦТрадиційний ЖЦ  вважається, що певна діяльність повинна завершитись,вважається, що певна діяльність повинна завершитись, перш ніж почнеться інша (Requirements, згодом Design,перш ніж почнеться інша (Requirements, згодом Design, потім Implementation…)потім Implementation…)  В кожній фазі рівно один вид діяльності; фазиВ кожній фазі рівно один вид діяльності; фази іменуються у відповідності з ниміменуються у відповідності з ним  Ітеративний ЖЦІтеративний ЖЦ  кожна фаза включає, так би мовити, всі види діяльності (вкожна фаза включає, так би мовити, всі види діяльності (в різних пропорціях)різних пропорціях)  Назва фази вказує не на вид діяльності, а на стан, в якоміНазва фази вказує не на вид діяльності, а на стан, в якомі знаходиться проектзнаходиться проект
 17. 17. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Тест-проектування в V-моделіТест-проектування в V-моделі Requirements Design Construction Test execution Development Unit tests Integration tests Acceptance test Architecture System test Acceptance test design System test design Integration test design Unit test design Test design
 18. 18. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Фази проекту і склад робіт поФази проекту і склад робіт по тестуваннітестуванні InceptionInception  test strategy (optional)test strategy (optional)  acceptance criteria and proceduresacceptance criteria and procedures ElaborationElaboration Requirements:Requirements:  test strategytest strategy  study, review Reqsstudy, review Reqs  outline test planoutline test plan Architecture (Design 1):Architecture (Design 1):  study specificationsstudy specifications  draft test plandraft test plan  design test datadesign test data Construction Design 2, Implementation - detail/refine test plan - prepare/revise test data - develop automatic test suites (e.g. build acceptance suite) System Testing - perform testing rounds - perform documentation testing Acceptance Testing
 19. 19. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Rational Unified ProcessRational Unified Process  Інженерна (дослідницька)Інженерна (дослідницька)  завершується, коли є розуміння, ЯК робити продуктзавершується, коли є розуміння, ЯК робити продукт (архітектура)(архітектура)  ВиробничаВиробнича  Полягає в осоновному в виготовленні продуктуПолягає в осоновному в виготовленні продукту Рубіж між стадіями – головний рубіж проектуРубіж між стадіями – головний рубіж проекту  Співвідношення термінів і ресурсів між стадіямиСпіввідношення термінів і ресурсів між стадіями визначається специфікою проектувизначається специфікою проекту Дві основні стадії ЖЦДві основні стадії ЖЦ Чітка межа і оптимальний баланс між двома стадіямиЧітка межа і оптимальний баланс між двома стадіями характерні для більшості успішних проектівхарактерні для більшості успішних проектів
 20. 20. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Rational Unified ProcessRational Unified Process час ГоловніГоловні рубежірубежі Інженерна стадія Виробнича стадія Концепт. проробка Ескізна проробка Реалізація Впровадження Основний результатОсновний результат кожної фазикожної фази  Inception: концепція = зрозуміло, ЩО потрібно зробитиInception: концепція = зрозуміло, ЩО потрібно зробити  Elaboration: архітектура = зрозуміло, ЯК зробитиElaboration: архітектура = зрозуміло, ЯК зробити  Construction: повноцінний продукт розробки («бета»)Construction: повноцінний продукт розробки («бета»)  TransitionTransition: відшліфований продукт у Замовника: відшліфований продукт у Замовника Чотири фазиЧотири фази, ортогональні циклу розробки, ортогональні циклу розробки
 21. 21. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Впровадження Тестування Реалізація Пректування Вимоги TransitionConstructionInception Elaboration Основніінже Фаза Rational Unified Process (RUP) Показує, КОЛИ ми виконуємо якусь роботу
 22. 22. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Основніін Rational Unified Process (RUP) Показує,ЯКОГ виконується Впровадження Тестування Реалізація Проектування Вимоги TransitionConstructionInception Elaboration Фаза
 23. 23. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Rational Unified Process (RUP) Планування тестування Встановлення інструментів тестування Докладний план- графік Стратегія тестування Драфт тест- плану Підготовка тестового середовища Перегляд вимог Приймально- здавальні випробуваня Аналіз дефектів, виявлених в ході приймально- здавальних вимог Уточнення плану регресивного тестування Проектування тестів Підготовка тестових даних Автоматизація тестування Проведення тестування Відстежування дефектів TransitionConstructionInception Elaboration Фаза Основніінж Впровадження Тестування Реалізація Проектування Вимоги
 24. 24. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Iterations achieveIterations achieve demonstrable resultsdemonstrable results Proof-of-concept prototypeProof-of-concept prototype Architectural prototypeArchitectural prototype Alpha release (all critical use cases)Alpha release (all critical use cases) Beta releaseBeta release FinalFinal productproduct Inception Elaboration Construction Transition
 25. 25. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Ітерація - каскадний «підпроект»Ітерація - каскадний «підпроект» Запланований «шар»Запланований «шар» функціональностіфункціональності Результати з попередньоїРезультати з попередньої ітераціїітерації Результати дляРезультати для наступної ітераціїнаступної ітерації Основні інженерні процеси Керування вимогами Проектування Реалізація Тестування Впровадження
 26. 26. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Виконання тестів Анатомія типової ітераціїАнатомія типової ітерації всередині ЖЦвсередині ЖЦ Минула ітерація Наступна ітерація Поточна ітерація Пректування Реалізація План ітерації План тестування версія версія test results test results Оцінка проміжного продукту Деталізація Критерії оцінки Рішення про завершення ітерації і її оцінка Стратегія разробки і тестування Функціональна добавка
 27. 27. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Варіації моделей ЖЦВаріації моделей ЖЦ Спіральна і ітеративна моделі є найбільш загальними в рамках описання процесуСпіральна і ітеративна моделі є найбільш загальними в рамках описання процесу розробкирозробки Декілька відомих моделей є їхніми частинними випадкамиДекілька відомих моделей є їхніми частинними випадками  incremental developmentincremental development  кожна наступна ітерація нарощує функціонаьністькожна наступна ітерація нарощує функціонаьність  progressive buildprogressive build (частинний випадок попереднього)(частинний випадок попереднього)  аналіз вимог виконується один раз; кожна наступна ітерація нарощуєаналіз вимог виконується один раз; кожна наступна ітерація нарощує функціональністьфункціональність  прототипуванняпрототипування  в першій ітерації будується прототип майбутнього продукту, виконується якв першій ітерації будується прототип майбутнього продукту, виконується як proof-of-conceptproof-of-concept і потім викидається; основна ціль: уточнити у Замовникаі потім викидається; основна ціль: уточнити у Замовника вимоги шляхом демонстраціївимоги шляхом демонстрації  наступна ітерація може бути архітектурним прототипом і т.д.наступна ітерація може бути архітектурним прототипом і т.д.
 28. 28. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Ціна якостіЦіна якості Складові затрат на якістьСкладові затрат на якість::  затрати на попередні заходизатрати на попередні заходи  наприклад, побудова інженерних процесів по CMMнаприклад, побудова інженерних процесів по CMM  затрати на виявлення дефектівзатрати на виявлення дефектів  затрати на коректуючі заходи (включаючи втрати від випускузатрати на коректуючі заходи (включаючи втрати від випуску неякісного продукту):неякісного продукту):  внутрішні:внутрішні:  виправлення дефектів, знайдених при тестуваннівиправлення дефектів, знайдених при тестуванні  Втрати від цього всередині Компанії (додаткове регресивне тестування, втратиВтрати від цього всередині Компанії (додаткове регресивне тестування, втрати і втрачена вигода від пізного випусу продукту, моральний клімат і т.д.)і втрачена вигода від пізного випусу продукту, моральний клімат і т.д.)  зовнішні:зовнішні:  витрати на додаткове обслуговування, аналіз рекламаційвитрати на додаткове обслуговування, аналіз рекламацій  втрати від претензій і позовів клієнтів (в тому числі додаткова розробка івтрати від претензій і позовів клієнтів (в тому числі додаткова розробка і тестування, шкоду іміджу і т. д.)тестування, шкоду іміджу і т. д.)
 29. 29. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Ціна якостіЦіна якості Рівень якості Затрати на попередження і виявлення на виправлення, плюс втрати від залишкових дефектів мінімум затрат Сумарні затрати на якість неякісний продукт: високі втрати від рекламацій Бездоганний продукт: високі затрати на тестування
 30. 30. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Основне питання тестуванняОсновне питання тестування Відповідь: трохи менше ніж дуже багато.Відповідь: трохи менше ніж дуже багато. Із фольклору тестувальниківІз фольклору тестувальників Який об’єм тестування достатній? Коли продукт готовий до випуску? Аналогія для роздумів: Який об’єм лікування достатній? Коли пацієнт готовий до виписки? ПитанняПитання: Скільки потрібно тестувати?: Скільки потрібно тестувати?
 31. 31. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Коли закінчувати тестування?Коли закінчувати тестування? Тестування потрібно продовжувати до того часу,Тестування потрібно продовжувати до того часу, поки витрати на пошук і виправлення дефектівпоки витрати на пошук і виправлення дефектів НИЖЧІ, ніж майбутні втрати від збоївНИЖЧІ, ніж майбутні втрати від збоїв продукту при його експлуатаціїпродукту при його експлуатації ТТіім Комен, Мартм Комен, Мартіін Пол, 1999н Пол, 1999
 32. 32. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Різні класифікації тестуванняРізні класифікації тестування  Виконується або не виконується програмний кодВиконується або не виконується програмний код  статичне & динамічнестатичне & динамічне  підкласифікація статичних методівпідкласифікація статичних методів  Використовується чи ні знання про спосіб реалізаціїВикористовується чи ні знання про спосіб реалізації  Чорний ящик & прозорий ящикЧорний ящик & прозорий ящик  за «рівнем»за «рівнем»  unit, integration, subsystem, system, beta, acceptanceunit, integration, subsystem, system, beta, acceptance  за властивостями об’єкта тестуванняза властивостями об’єкта тестування  функціональність, продуктивність, сумісність, надійність, зручністьфункціональність, продуктивність, сумісність, надійність, зручність  за природою об’єкта тестуванняза природою об’єкта тестування  mainframe, client-server, Web , real-time, scientific, E-businessmainframe, client-server, Web , real-time, scientific, E-business
 33. 33. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Рівні тестуванняРівні тестування  АвтономнеАвтономне  окремі модуліокремі модулі  ІнтеграційнеІнтеграційне  стиковка модулейстиковка модулей  «Підсистемне»«Підсистемне»  проміжний випускпроміжний випуск  функціональнийфункціональний компоненткомпонент  «інкремент»«інкремент»  СистемнеСистемне  ПриймальнеПриймальне  база тестування -база тестування - дизайн, внутрішнідизайн, внутрішні інтерфейсиінтерфейси  mainly developersmainly developers  white & black boxwhite & black box  покриття кодупокриття коду компонентнекваліфікацій  база тестування –база тестування – зовнішні функціїзовнішні функції  mainly testersmainly testers  black boxblack box  покриття вимогпокриття вимог
 34. 34. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Рівні тестуванняРівні тестування модуль модуль готовий модуль компонент підсистема система Автономне тестування Прийняття готових модулів Інтеграційне тестування Тестування підсистем Системне тестування
 35. 35. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Проводиться розробниками після того, як завершена розробка коду модулів/блоків. Тестування виконується вкінці робіт по створенню певного модуля. Програміст проводить тестування, щоб преесвідчитись, що він закінчив виконання завдання - критерій завершення задоволений. Комбінація методів прозороо і чорного ящиків.. Тестування проводиться, коли проходить інтеграція декількох модулів в в більші компоненти. Відбувається обєднання модулів, а для тимчасово відсутніх компонентів системи створюються заглушки. Для імітації оточення компонентів створюються тест- драйвери. Сірий ящик. Системное Сопро- вождение Рівеньтестуван Система інтегрована повністю. Проведено повне функціональне тестування. Група розробки зайнята виправленням дефектів, виявлених в ході тестування. Регресивне тестування. Чорний ящик Замовник проводить власне тестування, щоб пересвідчитись, що система задовільняє вимогам. Заазвичай план приймально-здавальних випробувань відомий тільки групі системного тестування зарання. «Валідація». Проводиться ненавязливе тестування системи в ході експлуатації для вимірювання параметрів якості, в тому числі продуктивність, використання системних ресурсів, а також для визначення коректуючих дій. Система розбита на функціональні (або архітектурні) частини або шари, які тестуються окремо. Кожна із них «кваліфікується» у відповідності з обємом функціональності, яку вона реалізує. Можливе використання тест-драйверів. Регресивне тестування. Чорний ящик. Інтеграційне Автономне Системне Приймально- здавальні випробування Супровід «Підсистемне» Характеристика рівнів тестуванняХарактеристика рівнів тестування
 36. 36. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Заглушки і тест-драйвериЗаглушки і тест-драйвери  Тест-драйвер замінює ту частину системиТест-драйвер замінює ту частину системи (або внутрішнього середовища), яка(або внутрішнього середовища), яка викликає обєкт тестуваннявикликає обєкт тестування  Забезпечує передачу вхідних даних вЗабезпечує передачу вхідних даних в обєкт тестуванняобєкт тестування  відображає результати виклику абовідображає результати виклику або перевіряє їх правильністьперевіряє їх правильність  Заглушка замінює частину системи, щоЗаглушка замінює частину системи, що викликаєтьсявикликається обоб’’єктом тестуванняєктом тестування  має той же інтерфейс (має той же інтерфейс (API),API), що і частина,що і частина, що замінюєтьсящо замінюється  Повертає результат такого ж типуПовертає результат такого ж типу обєкт тестування драйвер обєкт тестування заглушка
 37. 37. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Заглушки і тест-драйвериЗаглушки і тест-драйвери  Тест-драйвери і заглушки НЕ в повній міріТест-драйвери і заглушки НЕ в повній мірі імітують поведінку компонентів, яких неімітують поведінку компонентів, яких не вистачаєвистачає  На розробку (і тестування!) тих і іншихНа розробку (і тестування!) тих і інших потрібні додаткові ресурси, що можепотрібні додаткові ресурси, що може зробити їх невиправданимизробити їх невиправданими
 38. 38. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Типи тестування за якостямиТипи тестування за якостями продуктупродукту Функціональне тестування відповідність (під)системи зовнішнім специфікаціям Тестування зручності користування Тестування продуктивності (навантажувальне) Швидкість відповіді системи під навантаженням Тестування встановлення правильність і зручність встановлення системи на цільові платформи Конфігураційне тестування Сумісність з різними типами обладнання і ПЗ (напр., принтерами, навігаторами) Робота в різних операційних середовищах/на різних платформах  Найбільш розповсюджені типи тестуванняНайбільш розповсюджені типи тестування
 39. 39. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Підпроект тестуванняПідпроект тестування Тестування -- підпроект в рамках проекту розробкиТестування -- підпроект в рамках проекту розробки  має відносну самостійність (незалежність тестування)має відносну самостійність (незалежність тестування)  Являє собою окремий проект, якщо виконуєтьсяЯвляє собою окремий проект, якщо виконується незалежною організацієюнезалежною організацією  тест-менеджер -- менеджер підпроекту тестуваннятест-менеджер -- менеджер підпроекту тестування  група тестування під його управлінням виконує всігрупа тестування під його управлінням виконує всі роботи по тестуванюроботи по тестуваню
 40. 40. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Види робіт при тестуванніВиди робіт при тестуванні  Планування і керуванняПланування і керування  Специфікація/проектуванняСпецифікація/проектування  Підготовка середовища і засобів тестуванняПідготовка середовища і засобів тестування  Виконання тестівВиконання тестів  Аналіз і звітністьАналіз і звітність  РецензуванняРецензування
 41. 41. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Група тестування: ролі і обов’язкиГрупа тестування: ролі і обов’язки  Тест-менеджерТест-менеджер  стратегія тестуваннястратегія тестування  планування і керуванняпланування і керування  Тест-проектувальникТест-проектувальник  розробка тестових сценаріїв і тестіврозробка тестових сценаріїв і тестів  проектування тестових данихпроектування тестових даних  проектування тест-драйверівпроектування тест-драйверів  ТестувальникТестувальник  підготовка тестових данихпідготовка тестових даних  виконання тестіввиконання тестів  автоматизація тестування (скріпти)автоматизація тестування (скріпти)  bug/trouble reportsbug/trouble reports  ПрограмістПрограміст  розробка тест-драйверів, генераторів даних і ін.розробка тест-драйверів, генераторів даних і ін.
 42. 42. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Функції тест-менеджераФункції тест-менеджера  На початковій фазі проектуНа початковій фазі проекту  розробляє/аналізує/узгоджує з керівникрм проекту критерії ірозробляє/аналізує/узгоджує з керівникрм проекту критерії і процедури приймання;процедури приймання;  Бере участь в складанні плану-графіку проекту в частині, щоБере участь в складанні плану-графіку проекту в частині, що стосуються робіт по тестуванністосуються робіт по тестуванні  Розробляє стратегію тестуванняРозробляє стратегію тестування  Визначає інструментарій тестування і управління помилкамиВизначає інструментарій тестування і управління помилками  Визначає необхідність спеціального ПО для тестування (e.g. testВизначає необхідність спеціального ПО для тестування (e.g. test drivers)drivers)  В подальшомуВ подальшому  організує роботи по тестуванню в відповідності зі стратегієюорганізує роботи по тестуванню в відповідності зі стратегією тестування і планом-графіком проектутестування і планом-графіком проекту  Щотижня відчитується перед керівником проекту і директоромЩотижня відчитується перед керівником проекту і директором відділувідділу
 43. 43. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Функції тест-проектувальникаФункції тест-проектувальника  Розробляє плани тестуванняРозробляє плани тестування  сценарії тестуваннясценарії тестування  теститести  дані для тестуваннядані для тестування  деталізує плани тестування післядеталізує плани тестування після  уточнення проектних рішеньуточнення проектних рішень  отримання ОТотримання ОТ  коректує плани тестуваннякоректує плани тестування  в відповідності зі змінами вимог і проектних рішеньв відповідності зі змінами вимог і проектних рішень  з врахуванням виявлених помилокз врахуванням виявлених помилок
 44. 44. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Функції тестувальникаФункції тестувальника  Виконує роботи по тестуванні, поручені йому тест-Виконує роботи по тестуванні, поручені йому тест- менеджеромменеджером  проведення тестуванняпроведення тестування  автоматизація тестівавтоматизація тестів  ООформляє результати тестуванняформляє результати тестування  протоколи тестуванняпротоколи тестування  описання дефектів (Bug reports)описання дефектів (Bug reports)
 45. 45. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Продукція групи тестуванняПродукція групи тестування  Стратегія тестуванняСтратегія тестування  План тестуванняПлан тестування  Тестові сценаріїТестові сценарії  Тестові дані, драйвери, скріптиТестові дані, драйвери, скріпти  Протоколи тестування/звіти по дефектахПротоколи тестування/звіти по дефектах  Звітність про хід тестування: метрики, індикаториЗвітність про хід тестування: метрики, індикатори  Підсумковий звітПідсумковий звіт
 46. 46. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Ролі по рівнях тестуванняРолі по рівнях тестування  Автономне тестування модулів -- unit testingАвтономне тестування модулів -- unit testing програміст -- розробник модуляпрограміст -- розробник модуля  Інтеграційне, «збіркове» тестування -- integrationІнтеграційне, «збіркове» тестування -- integration testingtesting розробники і в деяких випадках тестувальникирозробники і в деяких випадках тестувальники  Тестування підсистем -- subsystem testingТестування підсистем -- subsystem testing тестувальникитестувальники  Системне тестування -- system testingСистемне тестування -- system testing тестувальникитестувальники  Приймальне тестування -- acceptance testingПриймальне тестування -- acceptance testing замовник за участю МП і тестувальниківзамовник за участю МП і тестувальників
 47. 47. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Об’єкти тестуванняОб’єкти тестування  ПП в цілому є обПП в цілому є об’’єктом системного тестування =єктом системного тестування = «кінцевим» ОТ«кінцевим» ОТ  проект може передбачувати розробку і проміжнихпроект може передбачувати розробку і проміжних обєктів, що тестуютьсяобєктів, що тестуються  ОТ при ітеративній розробці:ОТ при ітеративній розробці:  прототипипрототипи  функціональні підсистеми, що отримуються внаслідокфункціональні підсистеми, що отримуються внаслідок нарощуваннянарощування  Кожна ітерація закінчується створенням проміжногоКожна ітерація закінчується створенням проміжного продукту, який стає обєктом тестуванняпродукту, який стає обєктом тестування
 48. 48. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Тестування в ітеративному процесіТестування в ітеративному процесі розробкирозробки Минула ітерація Наступна ітерація Поточна ітерація Критерії випуску ОТ Проектування Реалізація План ітерації План тестування Виконання тестів версія версія test results test results Оцінка результатів тестування Вимоги до системи, стратегія розробки Критерії оцінки ОТ тест- раунд
 49. 49. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Проведення тестуванняПроведення тестування  В другій половині ітераціїВ другій половині ітерації  За готовністю ОТ (завершена розробка)За готовністю ОТ (завершена розробка)  Завдання на тестування – «контракт» тест-Завдання на тестування – «контракт» тест- менеджера з групою розробкименеджера з групою розробки  рамки, теміни, обєкт тестуваннярамки, теміни, обєкт тестування  критерії завершення ~ критерії якості ОТкритерії завершення ~ критерії якості ОТ  ресурси і глибина тестуванняресурси і глибина тестування  Виконання контракту=цикл тестуванняВиконання контракту=цикл тестування  Оцінкове тестуванняОцінкове тестування  Зовні циклу тестування: «недозрілий» ОТЗовні циклу тестування: «недозрілий» ОТ
 50. 50. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn Тест-раунд – тестування визначеноїТест-раунд – тестування визначеної версії ОТверсії ОТ  версія ОТ (=Build)версія ОТ (=Build)  передається із групипередається із групи розробкирозробки  відміняється, коли невідміняється, коли не проходить приймальнепроходить приймальне тестуваннятестування  Приймальне тестуванняПриймальне тестування  Реалізується сценаріємРеалізується сценарієм плану тестуванняплану тестування  Може автоматизуватисяМоже автоматизуватися  Включає перевіркуВключає перевірку номеру версіїномеру версії  об’єм тестування в кожномуоб’єм тестування в кожному тест-раундітест-раунді  Може варіюватися вМоже варіюватися в залежності від термінів,залежності від термінів, ресурсів, якості ОТресурсів, якості ОТ  мінімуммінімум: перевірка щойно: перевірка щойно виправлених помилоквиправлених помилок  типовотипово: регресивне: регресивне тестування (чи нетестування (чи не випливають ранішевипливають раніше виправлені помилки?)виправлені помилки?)  максимуммаксимум: повне: повне тестування у відповідностітестування у відповідності з ПТз ПТ
 51. 51. 01/29/15 Prepared by Lesya Symanyshyn The End Thanks for your attention! Questions or comments?

×