Razvoj mobilnih informacijskih sustava

1,637 views
1,485 views

Published on

Slaven Brumec - prezentacija obrane magisterija "Razvoj mobilnih informacijskih sustava"

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,637
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Razvoj mobilnih informacijskih sustava

 1. 1. Razvoj mobilnih infromacijskih sustava Obrana magistarskog rada FOI Varaždin 17. prosinca 2008. godine Slaven Brumec
 2. 2. Motivi istraživanja <ul><li>Suvremeni informacijski sustavi (IS) trebaju podržavati sve poslovne procese organizacije, uključivo i mobilne - one koji se obavljaju na nestalnim i nepredvidivim lokacijama, ili ih obavljaju mobilni korisnici, ili oboje. </li></ul><ul><li>Mobilne tehnologije mogu biti i jesu uspješno korištene za potporu takvim poslovnim procesima, ali: </li></ul><ul><ul><li>Djelotvorna potpora takvim procesima iziskuje više od običnog korištenja mobilnih uređaja unutar stacionarnog IS-a. </li></ul></ul><ul><ul><li>Praksa pokazuje da se najbolji poslovni rezultati ostvaruju povezivanjem mobilnih tehnologija na baze podataka i druge stacionarne elemente IS-a. </li></ul></ul><ul><ul><li>O uporabi mobilnih tehnologija u poslovne svrhe uglavnom se odlučuje heuristički -> nepotreban rizik i dovođenje u sumnju mogućnosti mobilnih tehnologija u slučaju neuspjeha projekta . </li></ul></ul>
 3. 3. Ciljevi istraživanja <ul><li>Izgradnja metodike za projektiranje i izgradnju mobilnih informacijskih sustava ( MobIS ) definiranih kao proširenje klasičnih informacijskih sustava radi podrške mobilnim korisnicima. </li></ul><ul><li>Uklapanje takve metodike u opće priznate industrijske standarde poput Business Process Modeling . </li></ul><ul><li>Prikazati i dokazati prednosti korištenja mobilnih tehnologija u poslovne svrhe. </li></ul>
 4. 4. Hipoteze <ul><li>“ Postojeće metode i tehnike modeliranja poslovnih procesa mogu, uz određene dopune, podržati modeliranje onih poslovnih procesa za čije su izvođenje potrebne mobilne tehnologije.” </li></ul><ul><li>“ Mobilne tehnologije mogu smanjiti složenost poslovnog procesa i pojednostavniti poslovnu tehnologiju.” </li></ul>
 5. 5. Pojmovi <ul><li>Pokretljivost korisnika : stacionaran (S) ili mobilan (M) . Mobilan korisnik u radu ne može koristiti stolno, prijenosno ili uklopljeno računalo, nego mora koristiti dlanovnik. </li></ul><ul><li>Dinamika lokacije : postojana (P) ili nepostojana (N) . Lokacija je nepostojana ako je pozicija mobilnog radnika na njoj slabo predvidiva te ga je teško pronaći bez uporabe komunikacijskih ili navigacijskih sredstava. </li></ul><ul><li>Mobilna aktivnost : radna aktivnost koju ili obavlja mobilni korisnik, ili se obavlja na nepostojanoj lokaciji, ili oboje. </li></ul><ul><li>Mobilni proces je svaki proces koji sadrži barem jednu mobilnu aktivnost. </li></ul><ul><li>Povezanost sa središnjim IS-om : ne određuje mobilnost korisnika, ali ima veliko značenje za izvedbu MobIS-a jer određuje način izvedbe MobIS-a: </li></ul><ul><ul><li>spojeni ( on-line ) – stalna veza prema središnjem IS-u </li></ul></ul><ul><ul><li>otspojeni ( off-line ) – povremena veza prema središnjem IS-u </li></ul></ul>
 6. 6. Klasifikacija mobilnih procesa Uređaji Mreža Stacionaran korisnik ( S ): prijenosna ili uklopljena računala Mobilan korisnik ( M ): dlanovnici Otspojeni rad (O) Postojana lokacija ( P ) <P,M,O> Nepostojana lokacija ( N ) <N,S,O> <N,M,O> Spojeni rad (S) Postojana lokacija ( P ) <P,M,V> Nepostojana lokacija ( N ) <N,S,V> <N,M,V>
 7. 7. Raspoznavanje mobilnih procesa Mobile Process Recognition <ul><li>Metodika od 18 koraka koja pokriva sve faze razvoja MobIS-a s posebnim naglaskom na: </li></ul><ul><ul><li>rano uočavanje mobilnih procesa i aktivnosti kao podskupa svih procesa i aktivnosti organizacije, prije početka detaljnog modeliranja poslovnih procesa , </li></ul></ul><ul><ul><li>strogo formalno definiranje i opisivanje mobilnih procesa i aktivnosti u skladu s normom BPMN , </li></ul></ul><ul><ul><li>precizno utvrđivanje temeljne arhitekture MobIS-a te informacijskih i komunikacijskih tehnologija za njegovu izgradnju ovisno o okolnostima u kojima će se koristiti mobilni informacijski sustav te s obzirom na dostupnost središnjih podatkovnih resursa , </li></ul></ul><ul><ul><li>povezivanje s objektnim i strukturnim metodikama za razvoj stacionarnog IS-a i </li></ul></ul><ul><ul><li>izradu konkretnih mobilnih aplikacija radi provjere upotrebljivosti predložene metodike. </li></ul></ul>
 8. 8. MobIS – metodika razvoja Razviti klasični IS Zahtjev za MobIS BPD i model podataka BPD i model podataka Pokrenuti informacij- ski sustav MobIS 18 Pokrenuti mob. aplikacije na mob. uređajima Mobilna aplikacija Mobilna aplikacija 17 Utvrditi proce- se i aktivnosti Popis procesa i aktivnosti 1 Dekompozicija poslova Radna mjesta Pridružiti uloge aktivnostima Popis procesa i aktivnosti Popis procesa i aktivnosti 2 Analiza resursa Poslovne stavke Izraditi BPD Izraditi DP matricu BPD DP matrica 3 4 BPM DP matrica Dopuniti BPD radi prikaza mobilnosti BPD dopunjen za mobilnost 5 Dopunjena DP matrica Izraditi servis za mob. pristup sred. IS-u Izraditi izvršni prog. za spojene mob. aktivn. Opis servisa Mobilna aplikacija 14 15 OOP OOP Mobilni BPD i RM Mobilna BP Oblikovati BP za mob. uređaje Mobilni BPD i RM 9 Razvoj BP Izraditi prog. za odspojeni mobilni rad Mobilna aplikacija Prog- ramski kod 11 OOP Opis sin- kronizacije Podesiti sinkroniz. mehanizme 10 Razvoj BP Mobilni BPD i RM Mobilni BPD i RM Odrediti način izvedbe prog. za spojeni rad 12 Analiza mobilnog BPD-a Mobilni BPD i RM Mobilna aplikacija Izraditi web apli- kaciju za spojene mob. aktivnosti 13 OOP Klasična aplikacija Instalirati prog. komponente na radna računala 16 Deployment Diagram 6 ERA, RM Izraditi model podataka 8 Analiza BPD-a Razlučiti funkcio- nalnosti za spoje- ni i odspojeni rad Izabrati podatke za mobilne funkcionalnosti 7 MPK BPD i model podataka
 9. 9. Primjena metodike RMP za spojeni sustav Rezultati razvoja MobIS-a uspješno uvedeni u tvrtku Ellabo!
 10. 10. Primjena metodike RMP za otspojeni sustav Razvoj demo aplikacije za MUP RH namijenjene policijskim ophodnjama
 11. 11. Osvrt na H1 <ul><li>Izgradnjom metodike RMP te njenom uspješnom primjenom u razvoju MobIS-a dokazana je hipoteza 1 stoga što: </li></ul><ul><ul><li>Razvijena metodika je temeljena na BPM normi, </li></ul></ul><ul><ul><li>Specifični notacijski elementi ugrađeni u metodiku spadaju u dozvoljena proširenja BPMN-a i </li></ul></ul><ul><ul><li>Razvijene su posebne metode (MPK i DP matrica) za pojedine specifične korake metodike. </li></ul></ul>
 12. 12. Analiza učinaka MobIS-a Provedena u stvarnom skladišno-distribucijskom sustavu.
 13. 13. Prikaz djelovanja skladišno-distribucijskog sustava
 14. 14. Upravljati skladištem
 15. 15. Staro stanje <ul><li>Za odabrane poslovne procese izrađen je BPD koji opisuje izvođenje procesa kada je ono podržano samo klasičnim (stacionarnim) IS-om </li></ul><ul><li>Simulacijom je određeno vrijeme obavljanja svakog procesa te zauzeće (ljudskih) resursa po procesu. </li></ul><ul><li>Usporedbom simulacijskih rezultata sa stvarno izmjerenim vrijednostima potvrđena je ispravnost simulacijskog modela - razlike među srednjim vrijednostima trajanja procesa dovoljno su male da se mogu smatrati slučajnima . </li></ul>
 16. 16. Novo stanje <ul><li>Izrađen je BPD kojim je opisano unapređenje istih procesa: </li></ul><ul><ul><li>uvođenjem mobilnih tehnologija u njihove pojedinačne aktivnosti i </li></ul></ul><ul><ul><li>ukidanjem nekih aktivnosti upravo zahvaljujući mobilnoj potpori pri obavljanju procesa . </li></ul></ul><ul><li>Simulacijom je određeno vrijeme obavljanja svakog procesa te zauzeće (ljudskih) resursa po procesu. </li></ul><ul><li>Statističkom analizom (mjerenjem razlika između srednjih vrijednosti trajanja procesa) pokazano je da se stari i novi model bitno razlikuju to jest da spadaju u različite sustave iako im je namjena ista -> mogućnost izvođenja zaključka o učincima mobilnih tehnologija. </li></ul>
 17. 17. BPD: Izdati robu kupcu <ul><li>Model sadašnjeg načina rada </li></ul><ul><li>Model novog načina rada </li></ul>Prikaz modeliranja u simulacijskom alatu.
 18. 18. <ul><li>Simulacija sadašnjeg načina rada </li></ul><ul><li>Simulacija novog načina rada </li></ul>Simulacija: Izdati robu kupcu Tablični prikaz simulacijskih rezultata.
 19. 19. Izdati robu kupcu u stvarnom životu
 20. 20. Tablični prikaz rezultata Stari poslovni procesi Novi poslovni procesi Ušteda (4)/(2) (5) Razlika (1)+(2)– [(3)+(4)] (6) Broj slučajeva godišnje (7) Ukupna ušteda [sati rada] (8) Admin. (1) Skladištar (2) Admin. (3) Skladištar (4) Izdati robu kupcu 4,4 min 24,0 min - 17,6 min 0,733 10,8 min 21.347 3842,5 Zaprimiti robu od dobavljača 7,0 min 51,0 min - 43,6 min 0,855 14,4 min 1.720 412,8 Optimirati smještaj 5,0 min 98,0 min - 76,4 min 0,800 26,6 min 59 26,2 Provesti inventuru 4,3 sat 37,4 sat - 29,1 sat 0,778 8,3 sat 2 16,6
 21. 21. Utjecaj mobilnih tehnologija <ul><li>Pojednostavljenje poslovne tehnologije jer se analizirani poslovni procesi mogu izvesti s 24 umjesto 30 aktivnosti. </li></ul><ul><li>Skraćenje vremena trajanja procesa za 20% do 37%. </li></ul><ul><li>Smanjenje opsega potrebnih resursa (čovjek-sati) za 20% do 27%. </li></ul><ul><li>Godišnja ušteda oko 73.000 € , što je približno jednako ulaganjima u razvoj i uvođenje MobIS-a. </li></ul><ul><li>Nemjerljivo: povećana transparentnost rada i točnost bilježenja robnih transakcija -> potencirano spojenim radom, iako bi došlo do izražaja, premda manje, i u otspojenim sustavima. </li></ul>
 22. 22. Osvrt na H2 <ul><li>Uporabom mobilnih tehnologija postignuto je smanjenje broja aktivnosti, rasterećenje ljudskih resursa (uloga) potrebnih za obavljanje procesa te skraćenje ukupnog vremena obavljanja procesa. </li></ul><ul><li>Na taj je način dokazana hipoteza 2 . </li></ul>
 23. 23. Mogućnost daljnjih istraživanja <ul><li>Prikupiti dovoljno veliki statistički uzora k MobIS-a te izučiti njegovo djelovanje na poslovni sustav ( As IS / To Be ) radi dodatne potvrde druge hipoteze ovoga rada. Pri obradi tih rezultata treba razlučiti planski od heurističkog pristupa razvoju. </li></ul><ul><li>Pokazati da je metodika RMP nezavisna od hardverske i softverske opreme (jer je u ovom radu korištena Microsoftova softverska oprema). </li></ul><ul><li>Proučiti mogu li nove tehnologije pojednostavniti metodiku RMP? Primjerice, hoće li se, razvojem rich internet application (RIA) tehnologija poput Silverlighta, svaki MobIS za spojeni rad moći izvesti kao web aplikacija? </li></ul><ul><li>Izučiti kako metodika RMP djeluje na rijetku klasu MobIS-a temeljenih na hibridnom radu (tj. kada mobilni uređaji rade u spojenom načinu ako postoji veza sa središnjim IS-om, a u otspojenom ako je ta veza prekinuta). U kojim situacijama upotrijebiti takav sustav? </li></ul>
 24. 24. HVALA!

×