Breakfast@Bright, 15/09/2011 - Marketing en verkoop via internet

581 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
581
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Breakfast@Bright, 15/09/2011 - Marketing en verkoop via internet

 1. 1. Breakfast@Bright<br />Marketing en verkoop via internet.<br />Toelichting van een aantal juridische aandachtspunten<br />Fabriekspand Roeselare, 15/09/2011<br />
 2. 2. Overzicht<br />Inleiding<br />Marketing via internet<br />Verkoop via internet<br />Privacy<br />Sancties<br />Internationale aspecten<br />
 3. 3. Inleiding<br />Richtlijn 2000/31/EG (= E-commerce richtlijn)<br />Verbod vergunningsplicht of regel met gelijke werking voor uitoefenen e-commerce<br />Principe van het vrij verrichten van ‘diensten van de informatiemaatschappij’, volgens de regels van toepassing in lidstaat waar onderneming is gevestigd<br />Bijv. Duitsland, verbod verkoop lenzen online<br />Vrijheid van vestiging<br />
 4. 4. Inleiding<br />Algemeen verbintenissenrecht<br />Uitgangspunt: offline = online<br />Bijzondere wetgeving, o.m.<br />Wet Marktpraktijken en consumentenbescherming 2010 <br />Wet Diensten Informatiemaatschappij 2003<br />Wet Verwerking Persoonsgegevens 1992<br />Let op: sectorale en product- en dienstgebonden regelgeving<br />Regelgeving inzake marketing en verkoop op internet<br />
 5. 5. Inleiding<br />Consument  Particulier  Handelaar<br />Consumentenbescherming<br />Natuurlijke persoon  Rechtspersoon<br />Bescherming persoonsgegevens<br />Spamwetgeving (algemene e-mailadressen vs. persoonlijke e-mailadressen) <br />Online  offline<br />Regels WDI<br />Belang van de hoedanigheid van de klant<br />
 6. 6. Inleiding<br />Klant<br />Consument of handelaar?<br />Concurrenten<br />Niet-naleving dwingende bepalingen = oneerlijke marktpraktijk<br />FOD Economie<br />Routinecontroles + klacht gebaseerde controles<br />Administratieve sancties of/en doorverwijzing aan O.M.<br />Openbaar ministerie<br />Actoren en potentiële risico’s voor de e-Ondernemer<br />
 7. 7. Marketing via internet<br />Reclame<br />Aanduidingen van prijzen en promoties<br />Informatieverplichtingen<br />Overige markt- en handelspraktijken<br />Google Adwords & Twitter<br />
 8. 8. Marketing via internet<br />Markt- en handelspraktijken & informatie aan de markt<br />Informatie aan de markt <br />Hoofdzakelijk informatieverplichtingen uit WMPC, inclusief reclame<br />Ook: bijzondere verplichtingen uit WDI & WVP<br />Handelspraktijken<br />Definitie <br />Zowel m.b.t. handeling t.a.v. consumenten als m.b.t. concurrenten<br />Hoofdzakelijk verbodsbepalingen<br />Bv. prijs- en promotieaanduiding (solden), uitverkoop, verkoop met verlies, informatieverschaffing, enz<br />
 9. 9. Marketing via internet<br />Algemene verplichtingen e-Ondernemer<br />Zorgvuldigheidsnorm (correcte informatie, geen essentiële kenmerken verzwijgen)<br />Algemeen principe van goede trouw speelt (art. 1134 BW)<br />Bijzondere verplichtingen:<br />Specifieke informatieverplichtingen (WMPC & WDI)<br />Verwerking persoonsgegevens<br />Overeenkomsten op afstand!<br />Opnieuw: sectorale regelgeving (bijv. fin. diensten!)<br />Informatieverplichtingen<br />
 10. 10. Marketing via internet<br />Verplichte informatie op websites (alle gevallen):<br />Exhaustieve lijst van gegevens, o.m. ‘directe contactgegevens’<br />“gemakkelijke, rechtstreekse en permanente toegang” tot bepaalde informatie  tip: footer website<br />Verplichte informatie op websites (bij e-commerce):<br />voordatde afnemer het order plaatst: bijkomende informatie<br />nadateen order is geplaatst: (a.) spoedige orderbevestiging en (b) ontvangstbewijs met samenvatting van het order;<br />Bewijslast nakoming verplichtingen lastens onderneming<br />Memo: informatieverplichtingen m.b.t. privacy & verkoop op afstand  straks…<br />Informatieverplichtingen<br />
 11. 11. Marketing via internet<br />Definitie / ruim begrip<br />Niet enkel ‘klassieke, offline’ publiciteit, maar ook website, e-mail, sms, enz.<br />metatags?<br />Regels inzake reclame gelden ook online<br />Misleidende reclame<br />Denigrerende reclame<br />Vergelijkende reclame<br />Regels inzake prijsaanduiding en promotie (zie hierna) eveneens van toepassing bij reclame<br />Reclame<br />
 12. 12. Marketing via internet<br />Inhoudelijke vereisten e-mail (art. 13 WDI)<br />Onmiddellijk na ontvangst duidelijk dat het reclame gaat, zoniet: “Reclame”<br />Identiteit onderneming<br />Verbod op naamlening + vervalsen/verbergen oorsprong e-mail<br />Opt-in principe! (art. 14 WDI)<br />voorafgaande, vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming van de geadresseerde <br />Verzetsrecht, uit te oefenen langs elektronische weg <br />Twee uitzonderingen op het opt-in principe<br />Reclame via e-mail<br />
 13. 13. Marketing via internet<br />Toepassingsgeval: ‘virale e-mailmarketing’<br />Nice People-zaak<br />Virale e-mailmarketing: publiciteit/verspreiding d.m.v. gebruikers<br />Drie juridische probleempunten<br />Reclame of niet?  gevolgen<br />Verwerking van persoonsgegevens?  gevolgen<br />Opt-in bij virale e-mailmarketing?  gevolgen<br />Onmiddellijke staking bevolen<br />Reclame / virale e-mailmarketing<br />
 14. 14. Marketing via internet<br />Prijsaanduiding (art. 5 – 9 WMPC)<br />verplichting tot aanduiding van volledige prijs, incl. (verzendings)kosten & belastingen<br />geldt ook voor reclame<br />uitzonderingen per KB mogelijk<br />Prijspromotie<br />referentieprijs<br />minimum één dag, maximum één maand<br />Aanduiding van prijzen en promoties<br />
 15. 15. Marketing via internet<br />Solden<br />sinds WMPC 2010: ook via internet<br />Verkoop met verlies<br />Enkel voor goederen, niet diensten (Ikea)<br />Quidgratis verzending?<br />Uitverkopen<br />Bij stopzetting activiteiten<br />Via de verkooppunten waar of de verkooptechnieken waarmee de goederen te koop werden gesteld (afwijking mogelijk!)<br />Aanzegging aan FOD Economie vereist <br />Overige markt- en handelspraktijken<br />
 16. 16. Marketing via internet<br />Aanhaking & parasitaire mededinging?<br />Google Adwords<br />Arrest Hof van Justitie EU<br />Zie The Bright Side - n°3 - Google Adwords en de functies van een merk<br />Quid sociale media?<br />Twitter: volgen followersconcurrenten?<br />Nederlandse rechtspraak (Amsterdam): is niet onrechtmatig indien er geen verwarringstichting is / geen weglokking van klanten op ‘slinkse wijze’<br />Google Adwords & Twitter<br />
 17. 17. Verkoop via internet<br />Algemeen<br />Algemene voorwaarden<br />Overeenkomst op afstand<br />Onrechtmatige bedingen<br />Bewijs<br />
 18. 18. Verkoop via internet<br />Analoge toepassing algemeen verbintenissenrecht<br />Totstandkoming overeenkomst<br />Toestemming, hoedanigheid, oorzaak & voorwerp<br />Transversale bepaling (art. 16 & 17 WDI)<br />Bepaalde overeenkomsten wettelijk onmogelijk via internet<br />Overeenkomsten die authentieke akte vereisen<br />Personen- en familiaalrechtelijke overeenkomsten<br />Algemeen<br />
 19. 19. Verkoop via internet<br />Rechten en verplichtingen van koper en verkoper zoals die offline gelden, gelden ook online<br />Vrijwaringsplicht verkoper (in hoofdzaak verborgen gebreken)<br />Garantie bij consumptiegoederen aan consumenten<br />Enz.<br />Algemeen<br />
 20. 20. Verkoop via internet<br />Algemene principes (< rechtspraak + WMPC)<br />Cumulatieve voorwaarden: mogelijke kennisname + zekere instemming (mag impliciet)<br />Bewijslast steeds in hoofde van verkoper (C + P)<br />Specifieke bepalingen<br />Nietig beding art. 74, 26° WMPC <br />Wijze van ter beschikkingstelling algemene voorwaarden: mogelijkheid tot opslag en weergave<br />Praktijktip:<br />verwerken in check-out procedure (bijv. bijv. checkbox & hyperlink)<br />Algemene voorwaarden meedelen in PDF-formaat<br />Algemene voorwaarden op websites<br />
 21. 21. Verkoop via internet<br />Enkel t.a.v. consumenten<br />Twee regelgevingen: algemeen én voor financiële diensten<br />Interpretatie ‘overeenkomst op afstand’ & toepassingsgebied<br />Nota: ook bij levering offline!<br />Belangrijk aandachtspunten<br />informatieverplichtingen vóór de verkoop en ná de verkoop;<br />herroepingsrecht en terugbetalingsverplichting;<br />Levering<br />Dwingend recht: elke contractuele afwijking = nietig<br />Verregaande sancties<br />Overeenkomst op afstand: begrip<br />
 22. 22. Verkoop via internet<br />Informatieverplichting vóór verkoop (art. 45 WMPC):<br />Bij het formuleren van een aanbod op afstand, op ondubbelzinnig, op heldere en begrijpelijke wijze, diverse wettelijke informatie ontvangen<br />O.m. inzake leveringskosten, wijze van betaling, terugname- & teruggavebeleid, al dan niet bestaan v/e herroepingsrecht<br />Informatieverplichting ná verkoop (art 46 WMPC):<br />ten laatste bij levering of uitvoering van de dienst, maar mag vroeger<br />bevestiging v/d inlichtingen uit art. 45 WMPC, op ‘duurzame’ drager<br />bijkomende, specifieke informatie<br />Doch vooral: herroepingsbeding<br />Overeenkomst op afstand: aanvullende informatieplicht<br />
 23. 23. Verkoop via internet<br />Herroepingsrecht (art. 47 WMPC)<br />Consument mag terugzenden, zonder opgave van motief!<br />Boete, administratieve kost of schadevergoeding is uit den boze<br />Enkel kosten terugzending lastens de consument, maar uitzonderingen<br />Herroepingsbeding <br />De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen... kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.<br />minimum 14 kalenderdagen, meer mag<br />locatie: “op de eerste bladzijde”… quide-mail?<br />Overeenkomst op afstand: Herroepingsrecht<br />
 24. 24. Verkoop via internet<br />In sommige gevallen: ‘ontstentenis van herroepingsbeding’<br />De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.<br />enkel in de gevallen door de WMPC of een KB voorzien!<br />WMPC: zes categorieën<br />KB 18/11/2002: logies, vervoer, restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding<br />In uitzonderlijke gevallen: regels herroepingsrecht geen toepassing<br />“diensten die in één maal worden geleverd en waarbij communicatietechniek-exploitant zelf factureert”, zoals bijv. betalen parking per SMS, aankoop beltonen per SMS, enz.<br />Overeenkomst op afstand: Herroepingsrecht<br />
 25. 25. Verkoop via internet<br />Levering<br />Leveringstermijn: 30 dagen, tenzij anders overeengekomen<br />Risico van verzending: steeds verkoper!<br />Laattijdige of gebrek aan levering <br />Vermoeden van wanprestatie in hoofde van verkoper<br />Ontbinding d.m.v. eenvoudige kennisgeving, eventueel schadevergoeding<br />Levering online diensten<br />Overeenkomst op afstand: Levering<br />
 26. 26. Verkoop via internet<br />Onrechtmatig beding: <br />definitie<br />juridische gelijkheid, niet feitelijke ongelijkheid<br />Twee criteria<br />algemene toetsingsnorm<br />‘zwarte lijst’ van 33 bedingen (art. 74 WMPC) <br />Voor verkoop via internet van belang:<br />verbod eenzijdige wijziging leveringstermijn<br />Verbod verhoging prijs bij weigering facturatie per elek. post.<br />Ook: sectorale regelgeving met aanvullende onrechtmatige bedingen (vastgoedsector & automobielsector)<br />Onrechtmatige bedingen<br />
 27. 27. Verkoop via internet<br />Rechtsfeiten<br />Rechtshandelingen<br />tegen handelaren: vrij bewijs<br />tegen particulieren/consumenten: strikter bewijsregime<br />Consumenten:<br />regels inzake bewijsstukken<br />onrechtmatig beding inzake bewijsmiddelen <br />bij verkoop op afstand: bedingen inzake bewijslastomkering zijn nietig<br />Bewijs<br />
 28. 28. Verkoop via internet<br />Verkoop aan handelaren<br />
 29. 29. Privacy<br />Algemene principes verwerking persoonsgegevens<br />Rechten van de betrokkene<br />
 30. 30. Privacy<br />Toelaatbaarheid<br />Uitvoering contract (art. 5, b WVP)  klanten & dienstafnemer<br />Toestemming betrokkene (art. 5, a WVP)  accounthouder<br />Vrijwaring vitaal belang verantwoordelijke (art. 5, f WVP)?  in internetpraktijk quasi nihil<br />Aangifteverplichting (art. 17 WVP)<br />courante verwerkingen inzake personeelsbeheer, loonbeheer, boekhouding, klanten- en leveranciersbeheer, etc. wel vrijgesteld van aangifte<br />Maar: verwerking persoonsgegevens van niet-klanten!<br />Algemene principes<br />
 31. 31. Privacy<br />Rechten van de betrokkene<br />Recht op informatie<br />Informatie m.b.t. verantwoordelijke voor de verwerking<br />Doeleinden<br />Rechten <br />Recht op inzage en verbetering<br />Recht op verzet<br />Wegens zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen<br />Directe marketing  kosteloos en zonder enige motivering <br />Verantwoordelijke moet dan stoppen met verwerking<br />Rechten van de betrokkene<br />
 32. 32. Sancties<br />Burgerrechtelijke sancties<br />Administratiefrechtelijke sancties<br />Correctionele sancties<br />
 33. 33. Sancties<br />Uitgaande van de consument<br />Afgedwongen verkoop (bij niet-naleving bepaalde regels verkoop op afstand) (!)<br />Verlenging herroepingstermijn ( 3 maanden)<br />Ontbinding overeenkomst + eventuele schadevergoeding<br />Uitgaande van een concurrent<br />Stakingsvordering<br />Niet-naleving relevante regelgeving = oneerlijke handelspraktijk<br />Eventueel schadevergoeding (begroting schade moeilijk, gebeurt in de praktijk minder)<br />Burgerlijkrechtelijke sanctie<br />
 34. 34. Sancties<br />Uitgaande van de FOD Economie<br />PV van waarschuwing<br />Administratieve boete (min € 25,00 tot max. € 100.000,00); doet de strafvordering vervallen<br />Pro Justitia à parket<br />Uitgaande van het O.M.<br />Overgrote deel van de bepalingen van de WMPC, WDI en WVP zijn correctioneel gesanctioneerd<br />Ondernemer / bestuurders riskeren dus eveneens strafrechtelijke veroordelen (= psychologisch impact)<br />Administratiefrechtelijke & Correctionele sancties<br />
 35. 35. Internationale aspecten<br />Herkomstlandbeginsel <br />Rechtsmacht & bevoegdheid<br />Toepasselijk recht<br />
 36. 36. Internationale aspecten<br />Art. 5 WDI  Home Country Control. Principes:<br />de Europese harmonisatie van regels inzake informatiediensten<br />een verplicht wederzijdse erkenning door de EU-lidstaten van rechtsregels van andere EU-lidstaten<br />een controle op dienstverleners door het land van herkomst. <br />Aantal uitzonderingen, o.m. inzake consumentenovereenkomsten en auteursrecht<br />Herkomstlandbeginsel<br />
 37. 37. Internationale aspecten<br />Consumenten<br />specifieke regeling indien onderneming “zijn activiteiten op het land van de consument richt’<br />Rechtspraak HvJ<br />vordering dooreen consument: (a.) lidstaat waar de onderneming haar zetel heeft, (b.) lidstaat waar de consument woonplaats heeft.<br />vordering tegen een consument: lidstaat waar de consument woonplaats heeft.<br />Rechtskeuze: exclusieve bevoegdheid van de gekozen rechtsmacht<br />Algemene regel<br />Woonplaats verweerder of plaats waar de verbintenis is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd <br />Bijzondere bepalingen / exclusieve rechtsmachten: opgelet, veel uitzonderingen!<br />Rechtsmacht: Brussel I-Vo<br />
 38. 38. Internationale aspecten<br />Rechtskeuze: het recht dat de partijen hebben gekozen<br />Consumenten (art. 6 Rome I Vo.): <br />Indien de “verkoper zijn activiteiten o.m. op het land van de consument richt”<br />Rechtspraak HvJ<br />rechtskeuze is toegestaan, maar kan geen afbreuk doen aan de dwingende bepalingen<br />Regel bij verkoop en dienstverlening: recht van het land waar de verkoper/dienstverlener zijn gewone verblijfplaats heeft<br />Catch-all: <br />verblijfplaats van partij die de kenmerkende prestatie moet verrichten, zoniet<br />het land waarmee zij het nauwst verbonden is.<br />Let wel:<br />(1): bijzondere bepalingen voor tal van contracten<br />(2): Rome I-Vo regelt contractuele geschillen. Voor extra-contractueel: Rome II-Vo<br />Toepasselijk recht: Rome I-verordening<br />
 39. 39. Nog vragen? Contacteer me gerust!Tom Devolderadvocaat Bright AdvocatenAccent Business Park - Gebouw C1  |  Kwadestraat 149 / bus 22  |  8800 Roeselaretel.:  +32 (51) 20 28 76  |  fax:  +32 (51) 21 28 76  |  www.b-right.betom.devolder@b-right.bemob.:  +32 (496) 76 70 62 |  SkypeTM: bright_tomdevolder<br />
 40. 40. Volgende Breakfast@Bright<br />Knelpunten bij commerciële contracten.<br />Bespreking van diverse courante contractuele clausules<br />Fabriekspand Roeselare<br />Do. 17/11/2011 <br />

×