Šaty dělají člověka - a vizuální styl dělá značku

1,045 views

Published on

Na konferenci Brand Mixer přednášel také Ondřej Kafka, zakladatel grafického studia Kafka Design, který se ve své prezentaci věnoval problematice korporátní identity.

Published in: Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,045
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
536
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Šaty dělají člověka - a vizuální styl dělá značku

 1. 1. Šaty dělají člověka – a vizuální styl dělá značku Ondřej Kafka www.kafka.cz
 2. 2. 2 • Na světě existuje přes 5 000 000 společností vyrábějících značkové výrobky nebo nabízejících značkové služby. • Obyvatel západní Evropy zaregistruje ­každodenně 2 000 obrazů, 20 000 vizuálních stimulů a 500 grafických značek (z nichž si jich uchová v pa­měti do konce dne nanejvýš deset). • Tři čtvrtiny přijatých informací jsou vizuálního charakteru. Proto jsou logo ­a jednotný vizuální styl považováni za jednu z důležitých zbraní používaných v ekonomické bitvě.
 3. 3. 3 Corporate Identity členění: Corporate Design (jednotný vizuální styl) Corporate Communication (marketingová komunikace, ATL, BTL, PR) Corporate Culture (firemní kultura, chování zaměstnanců, oblečení, reklamace, firemní historie, ekologické chování, sponzoring) Produkt (design, cena, kvalita, inovace) CI je řízený proces, který má vliv na image subjektu. Tím má vliv i na ziskovost podniku (stejný produkt nebo služba může mít na trhu vyšší cenu) a na spokojenost a loajalitu zaměstnanců. Výrazný a jednotný vizuální styl přináší také úspory (např. v reklamě k oslovení a identifikaci postačuje méně kontaktů).
 4. 4. 4 Corporate Design (jednotný vizuální styl) nejviditelnější subsystém CI cílem je zvýšení identifikace a zlepšení image daného subjektu (vy- tvořit sadu unikátních a nezaměnitelných vizuálních atributů – značka, barevnost, typografie, maskot atd.) a jejich dodržováním zjednodušit práci se značkou (opakující se aplikace řeší grafický manuál) svůj nezaměnitelný jednotný vizuální styl mohou mít: podnikatelské subjekty (firmy) organizace (úřady, sport. kluby, nadace, politické str., hudební skupiny) produkty (potraviny, knihy, televizní pořady nebo filmy, lit. postavy) prostory – území (země, kraje, města, regiony) události – akce (výstavy, veletrhy, výročí, konference, oslavy)
 5. 5. 5 Hlavní prvky Corporate Designu (konstanty JVS) grafická značka – logo (nejvýraznější atribut CD, nadčasová konstanta) firemní barevnost (Corporate Colours, doplňkové barvy) firemní písmo (Corporate Fonts, doplňková písma) grafické prvky (symboly, piktogramy, layout, fotografie, ilustrace) maskot (sympatický komunikátor) slogan (Claim, Lock up) layouty (kombinace prvků na různé aplikace) Corporate Design není prostředkem ke konzervaci současného stavu, ale právě naopak. Popisuje a demonstruje cílový stav, jak by měla prezentace subjektu po plné aplikaci principů Corporate Designu do praxe vypadat. Základním principem Corporate Designu je zvýšení identifikace subjektu pro veřejnost. Tedy vytvořit pro určitou značku sadu natolik unikátních a nezamě- nitelných vizuálních atributů, které jí pomohou jednoznačně se odlišit, a to především od svých obchodních konkurentů. Například hledá-li spotřebitel v obchodě Coca-Colu, nemusí vzít do ruky každou láhev, aby si přečetl název produktu. Díky systematickému Corporate Designu stačí, aby zahlédl červenou plochu s bílou vlnovkou nebo doplňky. Konkrétní příklad Coca-Coly nám ukazuje, že identita se dá posunout ještě dále. Láhve Coca-Coly jako jedny z prvních začaly mít charakteristický tvar (dnes stejný princip používá např. značka Absolut, obr. 57) a svým způsobem vytvořily novou značku – nový jednoznačně rozlišovací prvek (obr. 05). [viz CD 1 – manuál Coca-Cola] Kvalita Corporate Designu má ze všech subsystémů jednoznačně nejsilnější dopad na Corporate Image. Úkolem je také vytvářet první dojem podobně, jako u lidí. Ještě nestačíte ani promluvit, ale vaše okolí si již na vás udělalo názor na základě toho, jak vypadáte. Vliv Corporate Designu na Corporate Image je však ještě hlubší. Kvalitní a esteticky zpracovanou značkou i propracovaným a syste- maticky používaným vizuálním stylem dává subjekt najevo, že mu záleží na jeho okolí, že názor veřejnosti je pro něj důležitý. A především musí úroveň kreativního zpracování splňovat klíčové kritérium – musí vycházet z definované filozofie. Celý systém vizuální identity je složen z mnoha částí. Jednotlivé části rozebe- reme jako samostatné kapitoly našeho fiktivního manuálu vizuálního stylu. 05. Coca-Cola používá k identifikaci značky řadu cenných prvků. Kromě jména jsou to: červená barva, nápis z písma Spencerian, tvar láhve a doplňková grafika (dynamická stuha). Autorem původní značky byl účetní Frank M. Robinson v roce 1887. á orientace v publikaci bude podporovat používání manuálu v každo- í praxi. itým bodem je systém číslování. Je vhodné rozdělit manuál na logické – kapitoly. Tyto kapitoly je třeba očíslovat, stejně jako jednotlivé strany ř kapitol. V praxi se velice osvědčilo označovat např. 4. stranu ve druhé ole číslem 2.4. Nejedná se o úzus, ale o praktické řešení. V případě, kdy je manuál doplnit dalšími aplikacemi, snižuje se riziko přečíslování celého uálu. vod pravě manuálu si musíme uvědomit, komu všemu se dostane do rukou. dou to pouze zkušení profesionálové. Velmi často to budou lidé v oblasti unikací teprve začínající nebo operátoři v DTP studiích, kteří o existenci otného vizuálního stylu a především nezbytnosti jej dodržovat vědí velice Proto je třeba, abychom jim srozumitelně vysvětlili, co to jednotný vizu- tyl je a jaký je jeho význam. Pro snazší pochopení je dobré také vysvětlit, nikl konkrétní vizuální styl definovaný v manuálu – co vyjadřuje, z čeho žen. V těch souvislostech se také často zmiňuje něco z historie subjektu devším se představuje současná filozofie. uál vizuálního stylu je soubor předpisů, se kterým je třeba pracovat fickým způsobem. Důležitou součástí vstupní kapitoly manuálu je text, vysvětluje jak s ním pracovat. Zde se uživateli vysvětlí, jak je manuál ruován, kde najde jednotlivé aplikace, jakým způsobem jsou aplikace anách popsány, vysvětluje se odborná terminologie. Nezřídka v této části 12corporateidentityset jména,podpisuapod.Správnéfungovánítohototypumanuálujepodpořeno intranetovouaplikací,kdejsouumístěnyaaktualizoványjednotlivéšablony. –Brandingpobočkovésítějevelicedůležitýpředevšímproidentifikaci obchodníchmístzákazníky.Jednotlivéprvkyvnějšíhoivnitřníhooznačení jsoukodifikoványvmanuálu.Připřípravěpravideljetřebaobvyklepřihléd- noutkespecifickýmvlastnostemmíst(různávelikost,množstvípřirozeného světla,celkovádispozice,stylbudovyaokolníchdomůapod.),kdemohoubýt zřizoványpobočky.Protojetřebavytvořitsystematickéřešení,umožňujícívaria- bilitu.Součástíkodifikacejevnějšíštít,prostorovéoznačení(výstrč),označení vchodu,výlohovýkoncept,umístěnívizuálníchprvkůvinteriéruapod. –Pokudjesubjektvýrobníspolečnostaprodukujeurčitéportfolioproduktů, jepronějdůležitýiobalovýdesign.Pokudjsoujednotlivéproduktysdruženy doproduktovéskupiny,mělabymíttatoskupinaspolečnévizuálníznaky. Atytovizuálníprvkyjetřebadefinovatvmanuálu.Např.všechnyobaly výrobkůvlasovékosmetikyLybar(obr.06)nesouspolečnévizuálníznaky,ato navšechtvarechobalůaurůznýchproduktů–šamponů,laků,gelůapod. –Předevšímspolečnostizfinančníoblasti–banky,pojišťovnyapod.vyrábějí neustálevelkémnožstvíformulářů.Totořešímanuálformulářů.Celýsystém jeobvyklevelmisložitýajeomezentechnickýmiparametryvýroby,distribuce anáslednéhozpracováníformulářů.Vsoučasnédoběselzečastosetkatse systémemzpracovánídatpomocítechnologieOCR,kterousenaskenovaná datapřevádějídoeditovatelnépodoby(textu).Abymohlatatooperace proběhnoutbezproblémů,musíbýtsplněnyněkterépodmínky.Rozsah těchtopodmínekjedánpředevšímkonkrétnímsoftwaremahardwarem zpracováníapolygrafickýmiparametrysamotnéhotisku(druh,barvaagramáž papíru).Vzásadějdealeoformát,velikostokrajůsazebníhorámce,velikost vyplňovacíchpolí,vzájemnévzdálenostijednotlivýchprvků,barevnostpodkla- dovéplochyajednotlivýchprvků,umístěníavelikostčárovýchkódůapod. Tytoatributymusíbýtjasněkodifikovány. –Vzhledemkvětšímudůrazunakoordinovanouvizuálnístránkumarke- tingovékomunikaceneustálestoupápotřebaaizájemklientůomanuály nadlinkové(ATL)apodlinkové(BTL)komunikace.Tytomanuálydefinují základnípravidlapráceseznačkou,barevnostapoužitoutypografii.Vdalších kapitoláchsedefinujípravidlavizuálníhostylunaobecnýchformátechaná- sledněseaplikujívjednotlivýchkomunikačníchkanálech–předevšímrůzné formátyčernobílýchabarevnýchinzerátů,plakáty,billboardy,citylighty,POS materiályatd.(obr.45). –Přirozsáhléaplikacivizuálníhostyluseužívajíitzv.prováděcísešity,které majífunkcitechnickédokumentaceprovelmisložitéaplikace,např.přibran- dinguvozidel,telefonníchbudek,exteriérůbudov,navigačníchpanelůapod. [vizCD1] Nejrozšířenějšímtypemjemanuálznačkyavizuálníhostylu.Protosijej takévezmemezavzornašehofiktivníhomanuálu. Podívejmesenynínamanuálzhlediskajehoformy.Vzásaděmámetři základníformy–elektronickou,tištěnouakombinovanou. Pokudzůstávámanuálvelektronickéverzi,jetonejčastějiveformátuPDF. Můžemesetakésetkatsjehopřevedenímdospeciálních,zpravidlainterních elektronickýchaplikací.Častosetakémanuálypublikujínainternetových aintranetovýchstránkách.Přestoženěkterésubjektysvémanuálytají,lé manuálynaopakzveřejnit,apodporovattakmaximálnímožnýstupeňp peníadodržovánívizuálníhostylu. Čistětištěnáverzemanuálujetakémožnéřešení,nicménědatovýnosič alespoňsaplikacemibynemělchybět. Optimálníverzíjetištěnápodobasdatovýmnosičemvčetněelektronick verze. Máme-litakovýmanuálpředsebounastole,jetozpravidlapotištěnýšan vpevnýchdeskách.Formavnějšíhoobalunenabízípřílišvelkétechnolo- gickémožnosti,manuálmusíněcovydržet,atakjehoobalmusíbýtodol Používajísetedykašírované,laminovanéneboplastovéšanony,jemožn setkatsveliceefektnímiplechovýmideskami.Efektníformoujetakézasu celéhošanonudospeciální,namíruvyrobenéapotištěnékrabice.Tazvy odolnostceléhošanonupředvnějšímivlivy.Vzhledemktomu,žešanon musímečastopřipravovatnamírumanuálu,můžemeišířihřbetupřizpů množstvístránek.Musímealedopředupočítatsrezervounapřípadnou budoucíaktualizacimanuálu. Vnitřnístrany,většinouformátuA4,jsouvšanonuobvykleuchycenyote kroužkovouvazbou,kteráumožňujebezproblémovouaktualizacimanuá Tiskovétechnologiesednesužívajínejčastějidvě.Prvníaméněužívanát nologievýrobyjeofsetovýtisk.Jejívýhodoujenaprostověrnápodobab avyššícelkovátiskováúroveň.Nevýhodoujeovšemcena–výrobaman ofsetemsevyplácíažpřizhruba100kusech.Ztohodůvodusečastějivo jména,podpisuapod.Správnéfungovánítohototypumanuálujepodpořeno intranetovouaplikací,kdejsouumístěnyaaktualizoványjednotlivéšablony. –Brandingpobočkovésítějevelicedůležitýpředevšímproidentifikaci obchodníchmístzákazníky.Jednotlivéprvkyvnějšíhoivnitřníhooznačení jsoukodifikoványvmanuálu.Připřípravěpravideljetřebaobvyklepřihléd- noutkespecifickýmvlastnostemmíst(různávelikost,množstvípřirozeného světla,celkovádispozice,stylbudovyaokolníchdomůapod.),kdemohoubýt zřizoványpobočky.Protojetřebavytvořitsystematickéřešení,umožňujícívaria- bilitu.Součástíkodifikacejevnějšíštít,prostorovéoznačení(výstrč),označení vchodu,výlohovýkoncept,umístěnívizuálníchprvkůvinteriéruapod. –Pokudjesubjektvýrobníspolečnostaprodukujeurčitéportfolioproduktů, jepronějdůležitýiobalovýdesign.Pokudjsoujednotlivéproduktysdruženy ostředkem ke konzervaci současného stavu, ale demonstruje cílový stav, jak by měla prezentace principů Corporate Designu do praxe vypadat. porate Designu je zvýšení identifikace subjektu pro o určitou značku sadu natolik unikátních a nezamě- tů, které jí pomohou jednoznačně se odlišit, a to odních konkurentů. Například hledá-li spotřebitel musí vzít do ruky každou láhev, aby si přečetl název kému Corporate Designu stačí, aby zahlédl červenou ebo doplňky. Konkrétní příklad Coca-Coly nám posunout ještě dále. Láhve Coca-Coly jako jedny kteristický tvar (dnes stejný princip používá např. svým způsobem vytvořily novou značku – nový vek (obr. 05). [viz CD 1 – manuál Coca-Cola] má ze všech subsystémů jednoznačně nejsilnější Úkolem je také vytvářet první dojem podobně, jako omluvit, ale vaše okolí si již na vás udělalo názor na Vliv Corporate Designu na Corporate Image je však jména,podpisuapod.Správnéfungovánítohototypumanuálujepodpořeno intranetovouaplikací,kdejsouumístěnyaaktualizoványjednotlivéšablony. zpracováníapolygrafickýmiparametrysamotného papíru).Vzásadějdealeoformát,velikostokrajůsaz Corporate Design není prostředkem ke konzervaci současného stavu, ale právě naopak. Popisuje a demonstruje cílový stav, jak by měla prezentace subjektu po plné aplikaci principů Corporate Designu do praxe vypadat. Základním principem Corporate Designu je zvýšení identifikace subjektu pro veřejnost. Tedy vytvořit pro určitou značku sadu natolik unikátních a nezamě- nitelných vizuálních atributů, které jí pomohou jednoznačně se odlišit, a to především od svých obchodních konkurentů. Například hledá-li spotřebitel v obchodě Coca-Colu, nemusí vzít do ruky každou láhev, aby si přečetl název produktu. Díky systematickému Corporate Designu stačí, aby zahlédl červenou plochu s bílou vlnovkou nebo doplňky. Konkrétní příklad Coca-Coly nám ukazuje, že identita se dá posunout ještě dále. Láhve Coca-Coly jako jedny z prvních začaly mít charakteristický tvar (dnes stejný princip používá např. značka Absolut, obr. 57) a svým způsobem vytvořily novou značku – nový jednoznačně rozlišovací prvek (obr. 05). [viz CD 1 – manuál Coca-Cola] Kvalita Corporate Designu má ze všech subsystémů jednoznačně nejsilnější dopad na Corporate Image. Úkolem je také vytvářet první dojem podobně, jako u lidí. Ještě nestačíte ani promluvit, ale vaše okolí si již na vás udělalo názor na základě toho, jak vypadáte. Vliv Corporate Designu na Corporate Image je však ještě hlubší. Kvalitní a esteticky zpracovanou značkou i propracovaným a syste- maticky používaným vizuálním stylem dává subjekt najevo, že mu záleží na jeho okolí, že názor veřejnosti je pro něj důležitý. A především musí úroveň kreativního zpracování splňovat klíčové kritérium – musí vycházet z definované filozofie. Celý systém vizuální identity je složen z mnoha částí. Jednotlivé části rozebe- reme jako samostatné kapitoly našeho fiktivního manuálu vizuálního stylu. 05. Coca-Cola používá k identifikaci značky řadu cenných prvků. Kromě jm barva, nápis z písma Spencerian, tvar láhve a doplňková grafika (dynamická původní značky byl účetní Frank M. Robinson v roce 1887. oučasného stavu, ale by měla prezentace u do praxe vypadat. dentifikace subjektu pro lik unikátních a nezamě- označně se odlišit, a to lad hledá-li spotřebitel hev, aby si přečetl název tačí, aby zahlédl červenou klad Coca-Coly nám Coca-Coly jako jedny princip používá např. novou značku – nový jména,podpisuapod.Správnéfungovánítohototypumanuálujepodpořeno intranetovouaplikací,kdejsouumístěnyaaktualizoványjednotlivéšablony. –Brandingpobočkovésítějevelicedůležitýpředevšímproidentifikaci obchodníchmístzákazníky.Jednotlivéprvkyvnějšíhoivnitřníhooznačení jsoukodifikoványvmanuálu.Připřípravěpravideljetřebaobvyklepřihléd- noutkespecifickýmvlastnostemmíst(různávelikost,množstvípřirozeného světla,celkovádispozice,stylbudovyaokolníchdomůapod.),kdemohoubýt zpracováníapolygrafický papíru).Vzásadějdeale vyplňovacíchpolí,vzáje dovéplochyajednotlivýc Tytoatributymusíbýtjas –Vzhledemkvětšímudů tingovékomunikaceneu
 6. 6. Obrázek vydá za tisíc slov kvalitní vizuální styl umožňuje identifikovat subjekt (značku) i tam, kde samotné logo není vidět (nemusí všude být) 6
 7. 7. Zaměstnanci jsou„vyslanci“ značky. Průzkumy dokázaly, že lidé hledající zaměstnání, nejenže upřednostní firmu s lepší image, ale jsou ochotni v ní pracovat třeba i za menší plat, než ve firmě s horší image. Úspěšné společnosti proto cíleně budují značku (lovemark), na kterou jsou její zaměstnanci hrdí!
 8. 8. 8 kdy řešit Corporate Identity? impulsem k řešení a projektování CI může být: • vznik subjektu • změna identity (rebranding, redesign). Tu může vyvolat: • změna vlastníka, názvu, podnikové struktury • nová komunikační strategie (zavádění nových technologií, změna podnikatelského záměru, nová situace na trhu, nástup konkurence) • vizuální styl zestárne a přestane vyhovovat aktuálním estetickým hodnotám Změna je finančně nákladná – musí mít smysl a nesmí se jednat o„změnu pro změnu“. (GAP, Quark…)
 9. 9. Redesign – změna evoluční vs. revoluční důležitost analýzy stávajícího stavu, konkurence, DNA značky nesmí se jednat o„změnu pro změnu“, ale o změnu k lepšímu 9
 10. 10. 10 postup změny firemní identity fáze přípravy (stanovení cíle, analýzy, průzkumy, sestavení týmu) fáze koncepce (návrhy kreativního řešení, průzkumy) fáze kodifikace (definice a popis všech zvolených prvků vizuálního stylu, systematizace, tvorba grafických manuálů) fáze komunikace – vnitřní a vnější (prezentace zaměstnancům, reklamní kampaně) fáze zavádění – implementace (tisk vizitek, změna webových stránek nebo přeznačení vozidel)
 11. 11. 11 nejčastější nedostatky projektů CI koncepční • neexistuje vize společnosti • projekty nejsou řešeny do budoucnosti • neexistuje marketingová a komunikační strategie • preferuje se jen část komplexního systému realizační • projekt nemá podporu vedení • projekt nebyl odkomunikován zaměstnancům a ti s ním nejsou ztotožněni • projekt nebyl odkomunikován veřejnosti, klientům, partnerům • není pověřena osoba nebo oddělení zodpovídajcí za dodržování CI
 12. 12. Redesign postupný (evoluční) – stylizace a moderní efekty (3D, stíny, odlesky) 12
 13. 13. 11 d video QUE ING stoms OLONEL HALF OMETRES May 27 – 28, 2011 ČEZ Arena BENEFICE OR SAVE AN AFRICAN Theatre play premiere May 28, 2011 East Bohemian Theatre KINGDOM OF FAIRY TALES Kingdom of fairy tales for children, games May 29, 2011 Pardubice Castle PERNŠTÝN NIGHT Old Czech market with musical production June 3, 2011 Pernštýn Square, Pardubice Castle FOLKLORE FESTIVAL PARDUBICE–HRADEC KRÁLOVÉ National folk music and dance, traditional folklore June 3 – 5, 2011 Pernštýn Square, Pardubice Castle MYSTERIOUS CASTLE IN THE CARPATHIANS Theatre play premiere of East Bohemian Theatre June 4, 2011 Kunětická Hora Castle INTERNATIONAL FESTIVAL JAZZ DANCE OPEN International dance festival and other forms of art June, 2011 East Bohemian Theatre July 14 – 31, 2011 IDEON, ČEZ Arena PARDUBICE JUNIOR CHAMPIONSHIP 84th National Tennis Championship August 7 – 12, 2011 Tennis courts below Pardubice Castle PARDUBICE WINERY NIGHT Fair connected with wine tasting August 26, 2011 Pernštýn Square PARDUBICE WINE FESTIVAL Wine merchant presentations, wine tasting August 26 – 27, 2011 Pardubice Castle HORSES IN ACTION 13th international exhibition about horses and people September 9 – 11, 2011 Pardubice Racecourse PARDUBICE HARVEST-HOME Traditional craft and agricultural festivities September 10, 2011 Pardubice Castle AMERICAN REQUIEM Memorial concert of the Czech Chamber Philharmonic Orchestra Pardubice to commemorate the victims of terrorist attacks September 11, 2011 ČEZ Arena FOR THE GINGERBREAD HEART 18th ballroom dancing contest November 6, 2011 ABC Club PARDUBICKÁ RYENGLE 13th country dancing contest November 26 – 27, 2011 IDEON ST. NICHOLAS CELEBRATIONS, CHRISTMAS TREE LIGHTING CEREMONY Craft market with the ceremonial lighting of the Christmas tree November 26 – 27, 2011 Pernštýn Square CHRISTMAS MARKETS Examples of craft, inspiration for Christmas gifts, handicraft workshops November 28 - December 18, 2011 Pernštýn Square CHRISTMAS SINGING ON PERNŠTÝN SQUARE Czech Christmas mass by J. J. Ryba and singing of carols December 24, 2011 Pernštýn Square CHRISTMAS SINGING IN THEATRE Czech Christmas mass by J. J. Ryba December 24, 2011 East Bohemian Theatre 40 21 Služby města Zavedení systému – sdílená identita skupiny značek
 14. 14. 16 grafická značka – předpoklady kvality výrazná, čitelná, jednoduchá, srozumitelná (vhodné jméno) originální, nezaměnitelná (podmínka registrace ochranné známky) výtvarně a typograficky čistá, estetické nároky kvalitaprovedeníivdetailech,technickybezproblémová(ipřizmenšení) styl značky naznačuje obor působení, obsah, respektuje vizi provedení respektuje účel a aplikace značky variabilita barevných verzí variabilita tvarových (kompozičních) variant (doplňkové, rozšířené) moderní, ale nadčasová (ne módní) zapamatovatelná – nápad a vtip (mnohovýznamovost) dodržovánípravidelpráceseznačkou–grafickýmanuál,přehlednýsystém globální značky – respekt kulturních odlišností (lokalizace)
 15. 15. Předpoklad kvality značky – vhodné jméno Ukázky z praxe – podmínky kvalitní značky – vhodnost jména � 17
 16. 16. 18 grafická značka – dělení dle tvarové struktury značky typografické (dřívější označení logotyp) značky obrazové (piktogram, symbol, emblém, ikona, erb/znak) značky kombinované – spojení symbolu a názvu (nápisu) VEvropěsevtétodoběpoužívalytaképrvníznačky.VŘeckubylyvázyozna- čoványznačkouvýrobce.Značkysebuďmalovaly–tzv.dipintinebovykrajo- valydohlíny–tzv.graffiti.PozdějiivŘímskéříšisloužilyznačkykoznačování produktů,atocihel.Technologiepokročila,značkyseaplikovalypomocírazítka. apamatovatelnost ačku pod úhlem kvality typografie, terým je třeba bjektu, originalita, é, proto je důležité t její komunikační e (www.upv.cz). tvarové struktury: boy (obr. 17); čky termín symbol, l určen termín kombinované ky (trademark). corporate identity set 19 zapamatovatelnost načku pod úhlem kvality typografie, kterým je třeba bjektu, originalita, é, proto je důležité it její komunikační e (www.upv.cz). tvarové struktury: boy (obr. 17); čky termín symbol, yl určen termín y kombinované mky (trademark). ogo, logotyp nebo rý je spotřebitelem řený poměrem 17. Značky obrazové – Shell, Nike, Playboy 18. Značky typografické – Sony, ČNB, Baťa 19. Značky kombinované – Jaguar, Pepsi, BP apamatovatelnost načku pod úhlem kvality typografie, kterým je třeba bjektu, originalita, é, proto je důležité t její komunikační e (www.upv.cz). tvarové struktury: boy (obr. 17); čky termín symbol, yl určen termín kombinované ky (trademark). ogo, logotyp nebo ý je spotřebitelem 17. Značky obrazové – Shell, Nike, Playboy
 17. 17. 19 značky obrazové – dělení dle taxonomie symbol, piktogram – samostatně funkční i bez nápisu písmové (symbol z nejlépe 1-3 počátečních písmen názvu) obrazové, ilustrační (stylizace oboru, zvířat…) abstraktní, geometrické (kruh, čtverec, šipka, křivka, ornament…)
 18. 18. 20 grafická značka – návaznost na Corporate Design stylem (agresivní, přátelský, seriózní, veselý…) v souladu s vizí barevností (firemní i doplňkové barvy) písmem – typografií (písmo v logotypu a firemní písmo) kompozicí (vnější tvar), možnosti tvarových variant konkrétními prvky (motiv z piktogramu, maskot…)
 19. 19. 21 grafický manuál souhrn pravidel, definující a kodifikující principy, kterými je Corporate Design tvořen musí mít přehlednou strukturu (snadná a rychlá orientace) musí být systematický (logický, na sebe navazující, jednoznačný) musí být praktický (pro lidi, kteří s ním budou pracovat) měl by být otevřený (snadné doplňování, aktualizace) měl by mít optimální rozsah (ani strohý, ani zbytečně rozsáhlý, měl by obsahovat všechny konstanty – prvky, ze kterých je CD tvořen a všechny hlavní aplikace, které se užívají opakovaně) musí být respektován (jeho dodržování hlídat)
 20. 20. 22 dklady pro tištěné materiály, t součástí CD nebo DVD. uovala i firemní fotobanka en potřebami a možnostmi sledná aplikace jsou kroky pravdu potřebuje. Klíčovým a je předpokladem funkčního edostatku odvahy ke změně na špatné značce. e Designu je operací t pouze úvodní část a další ematický přístup a bohaté ých aplikací. Ani dobrý grafik nkční vizuální styl a jeho onálům, kteří se na oblast ace grafických studií] 54. Ukázka z manuálu jednotného vizuálního stylu panenky Barbie. Důmyslná kombinace značek z volně psaného písma, veselých barev, květinových tvarů i dětských fotografií působí na holčičky celého světa jako magnet. Grafický manuál – kodifikace klíčových konstant
 21. 21. 23 Grafický manuál – kodifikace klíčových konstant
 22. 22. Vliv značky na Corporate Design – barevnost (omezený počet barev – analýza konkurence) corporate ide vána s ohněm, krví nebo nebezpečím a má výstražný charakter. Zároveň je to barva slavnostní – ve staré Číně to byla barva svatebního obřadu. Způsobuje fyziologické změny – zvyšuje puls, krevní tlak a rychlost dýchání. Povzbuzuje také chuť k jídlu, sexuální apetenci, zvyšuje hlasitost hovoru a podněcuje agresivní jednání. Překvapivě je to barva mužská; – Tmavočervená – barva klidu následujícího po agresi, barva důstojná a ma- jestátní, barva spravedlnosti; – Růžová – velmi vzdušná barva, plná volnosti, ale zároveň energie a něhy; – Oranžová – barva spojená s bohatstvím a úrodou, barva slunce a radosti; – Modrá – barva klidu a stability, vody, význam se přesouvá i do polohy věrnosti a oddanosti, je to barva ženská. Zároveň symbolizuje tradici a dlou- hodobou neměnnost. Tato barva evokuje sladkou chuť; – Tmavomodrá – barva vnitřní i vnější harmonie, barva uvážlivého rozjímání a zároveň přemýšlivá; – Světle modrá – patří k nejoblíbenějším barvám. Symbolizuje bezhlavé veselí a svobodu. Je to barva vzduchu, oblohy a ticha. Goethe ji popsal jako „půvabné nic“; – Zelenomodrá – barva chladné čistoty, užívá se jako barva hygienické sterility; – Fialová – je kombinací ženské modré a mužské červené, z toho vyplývá určitá pohlavní nevyhraněnost. Také ji, podle průzkumu, preferují děti před pubertou, těhotné ženy a homosexuálové. V jiné rovině je to barva tajemství; – Zelená – barva přírody, symbolizuje klid, ale s vnitřní skrytou energií; – Žlutá – symbolizuje dynamiku a pohyb, je to barva veselá a otevřená. Obecně je spojována se závistí; 28. Pro značku Milka se stala fialová barva jednoznačným identifikačním prvkem. 29. Náhodný útržek z novin ukazující přehnanou oblíbenost červené barvy ve znač ,Flat7of16-Pages(25,32,28,29)26.10.20050:42 Ukázky z praxe – omezení při tvorbě – vyčerpanost možností – barv 2753. Ukázky z rozsáhlého grafického manuálu společnosti Shell, kodifikující i velmi nezvyklé prvky, jako jsou veškeré součásti čerpací stanice (od hadice až po totemy). Fotodokumentace pečlivé a kvalitní aplikace. 53. Ukázky z rozsáhlého grafického manuálu společnosti Shell, kodifikující i velmi nezvyklé prvky, jako jsou veškeré součásti čerpací stanice (od hadice až po totemy). Fotodokumentace pečlivé a kvalitní aplikace. 24
 23. 23. Redesign zásadní (revoluční) 25
 24. 24. Předpoklad kvality značky – pozor na klišé, neoriginalitu nebo„módní“ trendy Ukázky z praxe – podmínky kvalitní značky – originalita abstraktního symbolu 15 26
 25. 25. Originální nápad a graficky čisté provedení = nadčasová kvalitní značka Ukázky z praxe – podmínky kvalitní značky – ná 24 27

×