Bai tapphuthuochamvacacdangchuan

321 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
321
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bai tapphuthuochamvacacdangchuan

  1. 1. BÀI TẬP PHỤ THUỘC HÀM VÀ CÁC DẠNG CHUẨN I. Bao đóng Bài 1. Cho lượt đồ quan hệ R(U,F), với: U={A,B,C,D,E,G,H} F = {AB->C, D->EG, ACD->B, C->A, BE->C, CE->AG, BC->D, CG->BD, G->H} a. Tính (D)+ b. Tính (DE)+ c. Tính (BE)+ d. Tính (CG)+ Bài 2. Cho lượt đồ quan hệ R(U,F), với: U={A,B,C,D,E.G} F={C->G, BG->CD, AEG->BC, CG->AE, B->CG} a. Tính (C)+ b. Tính (B)+ c. Tính (AEG)+ II. Phụ thuộc hàm Câu 1: Tìm phủ tối thiểu cho lượt đồ quan hệ sau: U={P,C,L,A,PR,T } F= { P -> C, L, A, PR, T ; C, L -> P, A , PR, T ; C -> T ; A -> PR } Bài 2: Tìm phủ tối thiểu của tập phụ thuộc hàm sau: F={AC->B, C->B, ABDE->GH, A->E, A->D} Bài 3: Tìm phủ tối thiểu của tập phụ thuộc hàm sau: F={C->B, AB->GH, A->E, A->D} Bài 4: Tìm phủ tối thiểu của tập phụ thuộc hàm sau: F={ABH->CK, A->D, C->E, BGH->F, F->AD, E->F, BH->E} Bài 5: Tìm phủ tối thiểu của tập phụ thuộc hàm sau: F={A->BC, BE->G, E->D, D->G, A->B, AG->BC} Bài 6: Tìm phủ tối thiểu của tập phụ thuộc hàm sau: F={A->BDE, DE->G, H->J, J->HI, E->DG, BC->GH, HG->J, E->G}
  2. 2. III. Tìm khóa Bài 1: Tìm khóa cho lượt đồ quan hệ, với tập phụ thuộc hàm sau: R(ABCDE), F= {A->BC, C->DE} Bài 2: Cho lượt đồ quan hệ R và tập phụ thuộc hàm, tìm khóa cho lượt đồ quan hệ R R(ABCDEI), F ={ A->BCD, B->AC, C->D} Bài 3 : Tìm khóa của lượt đồ quan hệ R(ABCDEFGHIJ), với tập phụ thuộc hàm F sau : F={AB- >C, A->DE, B->F, F->GH, D->IJ} Bài 4 : Tìm khóa của lượt đồ quan hệ R(ABCDEFGHIJ), với tập phụ thuộc hàm sau F={AB->C, BD->EF, AD->GH, A->I, H->J} Bài 5 : Tìm khóa của lượt đồ quan hệ sau : R = {U, F} U = {A,B,C,D,E,F,G,H} F = {A,B->C,D,E,F,G,H; C->B,E,F; G->H} Bài 6: Tìm khóa của lượt đồ quan hệ R(ABCDE) với tập phụ thuộc hàm F={A->B, B->C, B-> DE, A->E, A->D} Bài 7: Tìm khóa của lượt đồ quan hệ R(ABCDE) với tập phụ thuộc hàm sau: F={AB->DE, E->AD, D->C} Bài 8: Tìm khóa của lượt đồ quan hệ R(ABCDEG) với tập phụ thuộc hàm F={AB->C, C->A, BC->D, ACD->B, D->EG, BE->C, CG->BG, CE->AG} Bài 9: Tìm khóa của lượt đồ quan hệ R(ABCDEGH) với tập phụ thuộc hàm F={A->C, AB->C, C->DG, CD->G, EC->ABEGC, H->C} Bài 10: Tìm khóa của lượt đồ quan hệ R(ABC) với tập phụ thuộc hàm F={A->B, B->A, C->B} IV. Các dạng chuẩn Bài 1. Xác định và giải thích dạng chuẩn cao nhất của LĐQH sau: p = (U, F); U = ABCD, F = { A  C, D  B, C  ABD } Bài 2. Q(A,B,C,D) và F={ AB -> CD, B -> D, C-> A} Bài 3: Xác định dạng chuẩn của lược đồ quan hệ sau.
  3. 3. (GMVNHP) F={G->N; G->H; G->P; M->V; NHP->M} Bài 4: Xác định dạng chuẩn cao nhất của lượt đồ quan hệ sau: R(ABCDEH) F={A ->; C -> D; E -> DH} Bài 5: Xác định dạng chuẩn của lược đồ quan hệ sau. R(ACDEIB) F={ACD->EBI, CE->AD} Bài 6: Xác định dạng chuẩn của lượt đồ quan hệ sau: R(ABCD) và F = {AB -> C; D -> B; C-> ABD} Bài 7: Xác định dạng chuẩn của lượt đồ quan hệ sau: a) Q(ABCDEG), F={A→BC, C→DE, E→G} b) Q(ABCDEG), F={C→AB, D→E, B→G} c) Q(ABCDEGH), F={A→BC, D→E, H→G} d) Q(ABCDEG), F={AB→C, C→B, ABD→E, G→A} e) Q(ABCDEGHI), F={AC→B,BI→ACD,ABC→D,H→I,ACE→BCG,CG→AE} Bài 8: kiểm tra dạng chuẩn của lượt đồ quan hệ sau: Q(C,S,Z) F={CS→Z;Z→C} Bài 9: Cho lượt đồ CSDL Kehoach(NGAY,GIO,PHONG,MONHOC,GIAOVIEN) F={NGAY,GIO,PHONG→MONHOC MONHOC,NGAY→GIAOVIEN NGAY,GIO,PHONG→GIAOVIEN MONHOC→GIAOVIEN} a. Xác định dạng chuẩn cao nhất của quan hệ Kehoach b. Nếu Kehoach chưa đạt dạng chuẩn 3 thì phân rã thành dạng chuẩn 3 vừa bảo toàn phụ thuộc hàm vừa bảo toàn thông tin. c. nếu Kehoach chưa đạt dạng chuẩn BCNF thỉ phân rã thành BCNF Bài 10: Xác định dạng chuẩn của lượt đồ quan hệ sau: Q(A,B,C,D), F = {A→B;B→C; D→B} C = {Q1(A,C,D); Q2(B,D)} Bài 11: Cho lượt đồ quan hệ Q(C,D,E,G,H,K), F={CK→ H;C →D;E→C;E →G;CK →E} a. Chứng minh: EK → DH
  4. 4. b. Tìm tất cả các tập khóa của Q. c. Xác định dạng chuẩn của d. Phân rã lượt đồ trên thành dạng BC hoặc dạng chuẩn 3, hãy tìm khóa của các lượt đồ con sau khi phân rã, và tìm phụ thuộc hàm cho các lượt đồ con. Bài 12: Cho lượt đồ quan hệ sau :Q(S,I,D,M) F = {SI → DM; SD→ M;D→ M} a. Tính bao đóng D+, SD+, SI+ b. Tìm tất cả khóa của q c. Tìm phủ tối thiểu của F d. Xác định dạng chuẩn cao nhất của Q e. Nếu Q chưa đạt dạng chuẩn 3, hã phân rã Q đạt dạng chuẩn 3 vừa bảo toàn phụ thuộc hàm, vừa bảo toàn thông tin. f. Nếu chưa đạt dạng chuẩn BC thì phân rã thành dạng chuẩn BC g. Kiểm tra phép tách Q thành (SID, SIM) có bảo toàn thông tin không h. Kiểm tra phép tách Q thành (SID, SIM) có bảo toàn phụ thuộc hàm không Bài 13: Cho lượt đồ quan hệ R(W,A,Z,Y,Q,P) R1(A,Z); R2(W,Y,Q,P) R3(Y,Q,P,A) F = {W →AYQP, A →Z, YQP →A} Hãy kiểm tra tính kết nối không mất thông tin Bài 14: Cho lượt đồ quan hệ Q(Môn, Giảng viên, Giờ giảng, Phòng, SinhViên, Hạng), với: F ={M→GV; G,P→M; G,GV→P; M,SV→H; G,SV→P} C = {Q1(M,G,P); Q2(M,GV);Q3( M,SV,H)} Kiễm tra phép tách trên có bảo toàn thông tin đối với F không? Bài 15: Kiểm tra các dạng chuận sau: a)Q(A,B,C,D) F={CA→D; A→B} b)Q(S,D,I,M) F={SI→D;SD→M} c) Q(N,G,P,M,GV) F={N,G,P→M;M→GV} d)Q(S,N,D,T,X) F={S→N; S→D; S→T; S→X} Bài 16: Phân rã lượt đồ thành dạng 3NF vừa bảo toàn phụ thuộc hàm, vừa bảo toàn thông tin. a) Q(A,B,C), F={A→B;A→C;B→A;C→A;B→C} b) Q(MSCD,MSSV,CD,HG) F={MSCD→CD; CD→MSCD; CD,MSSV→HG; MSCD,HG→MSSV; CD,HG→MSSV; MSCD,MSSV→HG} c) Q(A,B,C,D) F={ AB→C; C→B} Bài 17: Cho lượt đồ quan hệ Q(A,B,C,D,E,G) và tập phụ thuộc hàm F = {A->D; E -> B; A,E -> G; B-> C} a.Tìm khóa của lượt đồ quan hệ b.Hãy xác định dạng chuẩn cao nhất của Q c. Nếu chưa đạt dạng chuẩn BC thì hãy phân rã thành dạng chuẩn BC, Bài 18: Cho lượt đồ quan hệ Q(ABCDEG) với tập phụ thuộc hàm F={ A -> B; CD -> A; CB ->D; AE -> G; CE -> D} a. Hãy chứng minh CE là khóa của Q
  5. 5. b. Tìm tất cả các khóa của lượt đồ quan hệ c. hãy xác định dạng chuẩn của lượt đồ quan hệ d. Nếu Q chưa đạt dạng chuẩn BC thì hãy phân rã thành dạng BC Bài 19: cho lượt đồ quan hệ Q(A,B,C,D,E,G,H) và tập phụ thuộc hàm F = { E -> C; H -> E; A-> D; A,E -> H; D,G -> B; D,G -> C } a. hãy xác định tất cả các khóa của Q b. hãy xác định dạng chuẩn cao nhất của Q Bài 20: cho lượt đồ quan hệ Q(A,B,C,D,E,G) và tập phụ thuộc hàm F = { A->D; E -> B; A,E -> G; B -> C} a. Hãy xác định tất cả các khóa của lượt đồ Q b. Hãy xác định dạng chuẩn cao nhất của Q

×