GIS en AssetmanagementOrganisatie & Proces            Frank de Zoeten  22-09-2010
Aramatuur                                                         ...
Kort stil staan bij . . . Organisatie(s) Assetmanagement Geodata GIS Toepassingen
Organisatie(s)
Projecten
Aannemers
Marktbenutting Strategisch   Sturen  Tactisch   BeherenOperationeel   Uitvoeren         Opdrachtgever  ...
Assetmanagement
Assetmanagement
Geodata                   Grootschalige basiskaartWie        Waterleidingbedrijven       ...
12.22    25.0Waar ; x,y,z of km 12.22             0.0                7.1, 3.4, -2.1    ...
GIS en Assetmanagement Kwantitatief; wat is waar en hoeveel Kwalitatief; informatie over assets Toepassingen  Operationee...
Toepassingen Stand-Alone Geïntegreerd  IBM Maximo  Infor EAM  SAP                       +  Behe...
Sprekers      Sprekers
Jos Vroegop
Jack Lok
Maarten Buiter
Bas Beemsterboer
Frank de Zoeten
2010 - Esri Nederland GIS en Asset Management
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2010 - Esri Nederland GIS en Asset Management

630 views
564 views

Published on

Presentatie verzorgd tijdens de GIS Conferentie 2010.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
630
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Watziet u hierachtermij?Voor de kenners, Rotterdam,de A20 metrechts het St Fransiscusziekenhuis.Wat u ziet?Infrastructuur en de onderdelen, Assets, die de infrastructuurvormen. Watinteressant is dater assets zijn die betrekkinghebben op meerdereinfrastructuren.Dater assets zijn die heel voor de hand liggendzijn, bijvoorbeeldeenkunstwerk, maar misschienvoor u ook minder voor de hand liggendezoalswegbelijning, of wel (verf)strepen.Al deze assets hebbeneenplek op aarde en zijnals punt. Lijn of vlakterepresenteren.
 • Ikwilalsinleiding van deze track GIS & Assetmanagementkortstilstaanbij de volgendepunten.- Organisatie(s) vanuit het perspectief van opdrachtgever en opdrachtnemer- Asset management, wat is datook al weer.- Geodata in relatie met assetmanagement- GIS in relatie tot assetmanagement- En toepassingenwaarinallesbijelkaarkomt. Organisaties die ergebruik van makenvoor het uitvoeren van Asstemanagementwaaringeodata en GIS eenbelangrijkerolspelen.
 • Organisatievanuit het perspectief van opdrachtgever.Rijkswaterstaat, Hiereenkaartje van de spoedaanpakwegenProRail, het spoornetwerkWaterschappenGemeenten,en natuurljkook de provincies, defensie en utility en telecombedrijvenbedrijven.
 • Opdrachtgeversbesteden steeds meeruit.Aansprekendeprojectenzijn2e CoentunnelAvenue 2A-Lanes A15N31HanzelijnSchiphol – Amsterdam – Almere (SAAL)
 • Eenimpressie van de partijen die ditsoortinfrastructurelewerkenuitvoeren
 • Eenimpressie van het materieelwaarmeeditsoortinfrastructurelewerkenuitgevoerdworden.
 • Als we kijkennaareenontwikkelingbij de opdrachtgevers, vaak de overheid of overheidsgerelateerd is dater steeds meer van marktpartijengebruikgemaaktwordt. Markttenzij is een term die danvaakgebezigdwordt. De opdrachtgeverstrekkenzichmeer en meerterugnaarstrategisch en tactisch de ‘lijnen’ uitzetten en sturen. De Marktbenuttingbestaateruitdater steeds steedsmeer op het bordje van de opdrachtnemerterecht. Ditwordt met name zichtbaar in de vormen van contracten die op de marktwordengezet. Denkaantermenalsbijvoorbeeld DBFM en prestatiecontracten.Nietalleenbouwen, maar ook het vooreenlangeperiodeuitvoeren van beheer en onderhoud en naar de opdarachtgeverrapporteren over beschikbaarheidspercentages en kwaliteitscriteria.
 • Asset managementIkdenkdat het in deze slide op eentreffendemanierwordtverwoord.NaastSystematisch, EconomischeOverwegingenenPubliekeVerwachtingenwilik de aandachtook even vestigen op “Tools to facilitate”Het hebbenvan gereedschappenwaarmee Asset Management kanwordenuitgevoerd.A systematic process of effectively maintaining, upgrading and operating assets, combining engineering principles with sound business practice and economic rationale, and providing the tools to facilitate a more organised and flexible approach to making decisions necessary to achieve the publics expectations.
 • Eén van de systematischeaanpakkenvoor het uitvoeren van Asset managements is PAS55PAS55 is eenmethodiekwaarinduidelijkeknippenzijngemaakt in het behere\\n van het portfolio, de asset systemen en de daadwerkelijke assets.PAS55 is ookeenmethodiekwaarinverbeteringen in the procescontinudoorgevoerdkunnenworden door de cirkel van Plan-Do-Check-Act.
 • Organisatieshebik al eerderbenoemd.Dezeorgansiatiesvoeren op één of anderemanierAssetmanagementuit.Onderdeelhiervan is wetenWatWaar is gelokaliseerd het blijktdaterzeerveel (geo)datasets zijn. Dezekunnenzeergoedgebruiktworden in het uitvoeren van Assetmanagement.Eenindruk van de bedrijven en hun datasets.
 • Waar (Operationeel)xyz-coordinaten en linear referencing (met calibratie)Hoeveel (Operationeel/tactisch)Kunnenbepalen van hoeveelheden, ookals het delen van lijnen of vlakkenzijn. Selecteren van puntobjecten op basis van criteria.Relatie (Operationeel/tactisch)Watligterverdernog in de buuurtdatonderhoudbehoeftbinnenkort of eenlagereprioriteit hadWelkewerkzaamhedenkunnen met andere disciplines gecombineerdwordenRoute (Operationeel)Wat is de optimale route voor het onderhouden van de verschillendeobjectenVerspreiding (Tactisch)Welkpatroon is erteherkennen op basis van het symboliseren van assets op basis van eencriteriumPerformance (Tactisch/strategisch)Performen de assets conform de norm-waarden?Tijd (operationeel/tactisch/strategisch)Hoe zag het ereenjaargeledenuit? Qua ligging maar ookwaarden van assets. En welkeconclusieszijndaaruittetrekken?
 • GIS biedtmeerwaardeKwantitatievegegevens, vaak is dat al heel goed en nauwkeurigbijgehoudenKwalitative
 • De tools waar we het zoeven over hadddenkunnen heel divers zijn.Ikwil de aandachtvestigen op de volgendetoepassingen, applicaties, die we in dezesessie en de vervolgsessies over het voetlichtkrijgen.
 • Ikwil de eerstespreker even kortIntroducernJos Vroegop Maintenance Engineer bijStrukton Rail en enthousiast GIS gebruiker, pionierzeg maar binnenStrukton Rail
 • 2010 - Esri Nederland GIS en Asset Management

  1. 1. GIS en AssetmanagementOrganisatie & Proces Frank de Zoeten 22-09-2010
  2. 2. Aramatuur Bovenleiding Kunstwerk Beweg- wijzering Portaal Kilometrerings Kunstwerk bord WalbeschoeiingKanaal Rail Geleiderail Verkeersbord Geluidsscherm Hectometerbord Begroeiing Verlichtings mast Belijning Verharding
  3. 3. Kort stil staan bij . . . Organisatie(s) Assetmanagement Geodata GIS Toepassingen
  4. 4. Organisatie(s)
  5. 5. Projecten
  6. 6. Aannemers
  7. 7. Marktbenutting Strategisch Sturen Tactisch BeherenOperationeel Uitvoeren Opdrachtgever Opdrachtnemer Asset Owner Asset manager Service Provider
  8. 8. Assetmanagement
  9. 9. Assetmanagement
  10. 10. Geodata Grootschalige basiskaartWie Waterleidingbedrijven IRISWat Basisbeheerkaart Telecom operators Rijkswaterstaat Nationaal Wegen Bestand Waterschappen ProRail Kabels en Leidingen kaart Algemeen Hoogtebestand Nederland Energiebedrijven Provincies Defensie KernGIS Terreinbeheerders Geocode kaart Digitaal Topografisch Basisbestand Gemeenten
  11. 11. 12.22 25.0Waar ; x,y,z of km 12.22 0.0 7.1, 3.4, -2.1 m3 st m2 m1Hoeveel ; stuks, m1, m2 en m3RelatieRouteVerspreidingPerformance T0 T1Tijd
  12. 12. GIS en Assetmanagement Kwantitatief; wat is waar en hoeveel Kwalitatief; informatie over assets Toepassingen Operationeel / Tactisch / Strategisch Data Planning & Business Operational Management Analyse Operations Awareness Het registeren, Het transformeren / Het beschikbaar Het verdelen van beheren en omvormen van hebben van kennis waar en onderhouden van gegevens in Informatie in en uit wanneer dit accurate gegevens bruikbare informatie het veld; monitoring noodzakelijk is van bedrijfsmiddelen tracking, inspecties
  13. 13. Toepassingen Stand-Alone Geïntegreerd IBM Maximo Infor EAM SAP + Beheerpakketten van de Ingenieursbureaus +
  14. 14. Sprekers Sprekers
  15. 15. Jos Vroegop
  16. 16. Jack Lok
  17. 17. Maarten Buiter
  18. 18. Bas Beemsterboer
  19. 19. Frank de Zoeten

  ×